iframe aparat embed


2231688

لیست لینک های موفقیت برای موبایل 1

https://hw18. et.aparat.com/aparat-video/9fc94d874a441676c6368f3b0667287f10514783-240p__77638.mp4 https://hw17. et.aparat.com/aparat-video/21fc2d2158c27b43883160e52b098f9b10514780-240p__54562.mp4 https://hw19. et.aparat.com/aparat-video/5ddc4f4de5f476ed48b3f0876bbe38a210514779-480p__36727.mp4 https://hw20. et.aparat.com/aparat-video/69498ee6277b6c80c9604abe26eecdd910526734-360p__88771.mp4 https://hw18. et.aparat.com/aparat-video/a1d58cc4c891d3d0e9b1a96a7b70c08c10514781-480p__62307.mp4 https://as3. et.aparat.com/aparat-video/b60a1d2124e8b1068a5e5a1bb86dc4fc10514778-360p__69941.mp4 https://as2. et.aparat.com/aparat-video/068072c05604ee636bd0ccfaf48083d510509425-360p__53871.mp4 https://as5. et.aparat.com/aparat-video/b89a18af2519d12fa63fc38eff8d8d1a10514830-360p__46524.mp4 https://hw17. et.aparat.com/aparat-video/9573dde670336c0ec6984900bf4c358810229313-360p__44235.mp4 https://as6. et.aparat.com/aparat-video/a4ce4747e767350cf6d4835a7a21668510366993-480p__97913.mp4 -------------- ...
2143020

ما و فرا زمیتیها(تسلا-نازکا و بناهای بلند)

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;} .namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;} .namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2142770

ما و فرا زمیتیها(تسلا-نازکا)

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;} .namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
949130

.های آموزشی نرم افزار های سرمایه و تجارت شرکت خاتم توس

مدیریت آرایشگاه سرمایهhttp://www.aparat.com/v/7qhbphttp://www.aparat.com/v/afz2bمدیریت آپارتمان سرمایهhttp://www.aparat.com/v/aazryحسابداری سرمایه مدیریت آشپزخانه و فست فودhttp://www.aparat.com/v/jhvsdhttp://www.aparat.com/v/fbwoahttp://www.aparat.com/v/ywd49http://www.aparat.com/v/tk6z2http://www.aparat.com/v/npahxhttp://www.aparat.com/v/wye3zhttp://www.aparat.com/v/kdvorحسابداری سرمایه (آموزش کار با حقوق و دستمزد)-خاتم توسhttp://www.aparat.com/v/7ezdkحسابداری سرمایه آموزش کار با پروژهhttp://www.aparat.com/v/5fw7cحسابداری سرمایه فرمول تولیدhttp://www.aparat.com/v/lzce7آموزش صدور فاکتور سرمایه http://www.aparat.com/v/n0e4dحسابداری سرمایه (تعاریف پایه) http://www.aparat.com/v/2jzwpآموزش انبارداری سرمایهhttp://www.aparat.com/v/e6fd0http://www.aparat.com/v...
1935319

آموزش پایتون درarcgis

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2022745

آزا / سروده مرتضی کیوان هاشمی

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2152404

ناز / سروده مرتضی کیوان هاشمی

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2022529

به تو چه؟! / سروده مرتضی کیوان هاشمی

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2022528

درک میکنم/ سروده مرتضی کیوان هاشمی

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2152052

فریب خدا / غزلی از مرتضی کیوان هاشمی

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2152405

پرچم / سروده مرتضی کیوان هاشمی

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
1940152

نیایش/ سروده مرتضی کیوان هاشمی

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2152401

نمی دانم من / سروده مرتضی کیوان هاشمی

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2152053

آقا خدا / سروده ای طنز و اعتراضی از مرتضی کیوان هاشمی

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2070849

آداب

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2152054

نفرین / شعر خوانی مرتضی کیوان هاشمی در نیشابور

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2152400

فریاد سکوت / سروده مرتضی کیوان هاشمی

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
1940150

کوک کن ساعت خویش/ سروده مرتضی کیوان هاشمی

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2254252

ترس / سروده مرتضی کیوان هاشمی برگرفته از کانال طنز ایران

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2152051

آقا خدا / شعر خوانی مرتضی کیوان هاشمی انجمن ادبی هالو

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2022743

/شعرخوانی مرتضی کیوان هاشمی انجمن ادبی رابعه

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
1940151

ترس / شعر خوانی: انجمن ادبی کبیر/ مکان: دانشکده فنی تهران

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2152403

یکدم / مرتضی کیوان هاشمی انجمن ادبی هالو

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2152402

یاد یار / سروده مرتضی کیوان هاشمی انجمن ادبی صایب

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2150985

افسانه عشق / سروده مرتضی کیوان هاشمی پخش شده در شبکه جهانی مهاجر

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2150986

خطبه / سروده مرتضی کیوان هاشمی با صدای پرواز همای

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2254251

یک دم مگذار / سروده مرتضی کیوان هاشمی انجمن ادبی رابعه

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2022744

دلبر چموش/ شعرخوانی مرتضی کیوان هاشمی انجمن ادبی هالو

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2022530

ترس / شعر خوانی مرتضی کیوان هاشمی انجمن ادبی کبیر/ مکان: دانشکده فنی تهران

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2049466

billie jean motown 25 live_audio

billie jean_motown_25 _live_audio _4k_remastered .namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2454178

انگار نه انگار / سروده مرتضی کیوان هاشمی با صدای هاتف شرار

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2049465

g_urban_michael_jackson_tribute_(south_korea)

g_urban_michael_jackson_tribute_(south_korea) .namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2465333

تبریک میلاد رضا (ع)

میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان ت و ولایت و عالم آل محمد بر همه عزیزان مبارک باد. موزیک ویدئو زیر به این مناسبت تقدیم شما همراهان عزیز می گردد. .namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
496483

. انیمیشن تیتان ها به پیش .

انیمیشن تایتان ها به پیش از سال 2013 شروع به پخش کرده و توانسته یک کارتون خوب بین ک.ن شود در ادامه مطلب . کنید نام - تیتان ها به پیش شروع پخش - 2013 مدت - هر قسمت 10 دقیقه. قسمت ها http://www.aparat.com/v/dl8vs http://www.aparat.com/v/4xle0 http://www.aparat.com/v/lvx71 http://www.aparat.com/v/mnqec http://www.aparat.com/v/ldf7o http://www.aparat.com/v/avh9s http://www.aparat.com/v/cm2qq http://www.aparat.com/v/ymiod http://www.aparat.com/v/8cgtp http://www.aparat.com/v/5keqf http://www.aparat.com/v/8zcub http://www.aparat.com/v/hl8pl قسمت ها اپدیت میشود دوستان تماشای قسمت . ساندویچ (انلاین) تماشای قسمت دومین کریسمس (انلاین)
2143018

سینمایی زیر معجزه below_miracle

ی که در آن مبارزه انسان و طبیعت بکر را به نمایش کشیده و سعس دارد تا توانمندیهای همین انسان با اتکاء به فکر و ایمان در مقابله با بحرانها را به شکلی زیبا و در قالب معجزه بیان کند ،این نشنانده صبر و شکیبایی انسان در قبال حوادث مافوق تصور برای انسانهای عادی است . .namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2241869

استنداپ کمدی کربلایی زاده در قسمت دوم از فصل پنجم خندوانه

در قسمت دوم از فصل 5 خندوانه کربلایی زاده استنداپ کمدی اجرا کرد .namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2150291

سینمایی در زیر معجزه (موضوع معجزه)below_miracle

ی که در آن مبارزه انسان و طبیعت بکر را به نمایش کشیده و سعس دارد تا توانمندیهای همین انسان با اتکاء به فکر و ایمان در مقابله با بحرانها را به شکلی زیبا و در قالب معجزه بیان کند ،این نشنانده صبر و شکیبایی انسان در قبال حوادث مافوق تصور برای انسانهای عادی است . .namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
844092

گخگخ

iframe src="http://jabeh.com/watch/d445g9/embed" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="640">
844091

بفابا

. iframe src="http://jabeh.com/watch/d445g9/embed" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="640">
844095

gddg

iframe src="http://jabeh.com/watch/d445g9/embed" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="640">
844094

یبلسسس

iframe src="http://jabeh.com/watch/d445g9/embed" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="640">
844093

ففتن

iframe src="http://jabeh.com/watch/d445g9/embed" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="640">
1417617

وبلاگدهی فارسی

https://www.aparat.com/creatingweblog https://www.aparat.com/creatingaweblog https://www.aparat.com/freeblog https://www.aparat.com/makeaprofessionalblog https://www.aparat.com/internetmarketings
1417570

وبلاگدهی فارسی

https://www.aparat.com/creatingweblog https://www.aparat.com/creatingaweblog https://www.aparat.com/freeblog https://www.aparat.com/makeaprofessionalblog https://www.aparat.com/internetmarketings
2493585

چند لینک مفید برای چند کلیپ خوب

شعرخوانی صابر اسانی درباره حضرت معصومه علیها السلام https://www.aparat.com/v/gm2bs https://hw18.cdn. et.aparat.com/aparat-video/14d9bc464709dfcb30023d41bd28a2e511200000-360p__29499.mp4 وقتی کارشناس وه از پاسخ به غنچه های ولایت عاجز شد! https://www.aparat.com/v/cf2lw https://as5.cdn. et.aparat.com/aparat-video/d03d20fcabc3b1cae8db3f6285d24afc6802328-1080p__85736.mp4 سخنان یک کرد زبان اهل سنت در مورد شبکه ولایت و وه ت https://www.aparat.com/v/yg38d https://as4.cdn. et.aparat.com/aparat-video/75bb045e61bd65ece1c8c5d22453c44c7583620- __91662.mp4 پاسخ مستدل آیت الله حسینی قزوینی به رئیس جمهور محترم در خصوص مبنای خلافت المؤمنین علیه السل در رابطه با مبنای خلافت المؤمنین علیه السلام و الهی ...
385934

. کلیپ های ویدیویی از اشعار زیبای مداح برجسته اهل بیت (ع) سید حمید رضا برقعی در منقبت . علی (ع)

شعر مولای ما نمونه ی دیگر نداشته ست / اعجاز خلقت است و برابر نداشته ست http://as10..et.aparat.com/aparat-video/ad135f9e475b28c0ac16a62b272009c26853574-360p__85120.apt9.5مگابایتhttp://uplod.ir/231dewq2s94q/vid-20170412-wa0045.mp4 2.6مگابایت==========================================================================http://as4..et.aparat.com/aparat-video/88da0f417e507770508597739c3ad8b21220559__88915.apt?direct=111.57 مگابایت ===========================================================================http://hw14..et.aparat.com/aparat-video/c206efbb4d9b03fc5e124312ed30e1063082947-360p__90392.apt?direct=1با حجم 9/8 مگابایت
522270

. کلیپ های ویدیویی از اشعار زیبای مداح برجسته اهل بیت (ع) سید حمید رضا برقعی در منقبت . علی (ع)

شعر مولای ما نمونه ی دیگر نداشته ست / اعجاز خلقت است و برابر نداشته ست http://as10..et.aparat.com/aparat-video/ad135f9e475b28c0ac16a62b272009c26853574-360p__85120.apt9.5مگابایتhttp://uplod.ir/231dewq2s94q/vid-20170412-wa0045.mp4 2.6مگابایت==========================================================================http://as4..et.aparat.com/aparat-video/88da0f417e507770508597739c3ad8b21220559__88915.apt?direct=111.57 مگابایت ===========================================================================http://hw14..et.aparat.com/aparat-video/c206efbb4d9b03fc5e124312ed30e1063082947-360p__90392.apt?direct=1با حجم 9/8 مگابایت
2322536

نصب ریموت قطع و وصل برق

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;} انواع ریموت کنترل قطع و وصل برق ریموت کنترل قطع و وصل برق در مدل ها و کاربرد های گوناگون وجود دارد و ریموت کنترلی که جهت این کار نیاز داریم، در وجی یک یا چند رله خواهد داشت که با فرمان دادن از طریق ریموت،رله ای که در گیرنده قرار دارد تغییر ح خواهد داد، در تصاویر زیر مدل هایی از ریموت کنترل قطع و وصل برق یا فرستنده و گیرنده هایی که برای این کار مناسب هستند را مشاهده می کنید: چرا از ریموت کنترل جهت قطع و وصل کنتاکتور استفاده کنیم؟ گاهی اوقات ...
611863

روزه داری آسان در ماه رمضان

مجموعه کلیپ های تصویری / روزه داری آسان درماه رمضان @kashanmedia_ir کیفیت اصلی عطّار علی رصّافیان جلوگیری ازعطش درماه رمضان http://www.aparat.com/v/dlnsa درمان سردرد و میگرن درهنگام روزه داری http://www.aparat.com/v/rmh4j درمان دندان درد بدون باطل . روزه http://www.aparat.com/v/4whza درمان درد های عضلانی در هنگام روزه داری http://www.aparat.com/v/ecdiw پیشگیری از نفخ معده در ماه رمضان http://www.aparat.com/v/w6lmb افطار چی بخوریم؟ http://www.aparat.com/v/fdy5p سحر چی بخوریم؟ http://www.aparat.com/v/u8fni روش صحیح خو.دن! http://www.aparat.com/v/5d6sn چگونه باوجود ناراحتی اعصاب روزه بگیریم؟ http://www.aparat.c...
1363178

بچه که بودیم

https://www.aparat.com/3ek30channel https://www.aparat.com/farsichannel https://www.aparat.com/iranichannel https://www.aparat.com/kharegichannel https://www.aparat.com/mobogramchannel https://www.aparat.com/linkchannels https://www.aparat.com/instagramchannel https://www.aparat.com/filmchannels https://www.aparat.com/directlinkchannel https://www.chess.com/blog/samplequestions1/nmwnh-swlt-azmwn-stkhdmy-dnlwd-nmwnh-swlt-azmw https://www.chess.com/blog/samplequestions2/dnlwd-nmwnh-swlt-mwmy-azmwn-hy-stkhdmy https://www.chess.com/blog/stripimages/khs-lkht-zn-zn-lkht-khs-dkhtr-lkht-khs-lkht-znn
400903

فاطمیه

▪️ کلیپ های تصویری پاسخ به شبهات ▪️ پیرامون شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها @kashanmedia_ir ماجرای صحبت . حضرت زهرا در رحم با مادرشان http://www.aparat.com/v/s6syh چرا حضرت زهرا را طاهره می نامند؟ http://www.aparat.com/v/vklpe شب عروسی حضرت زهرا به چه صورت برگزار شده است ؟ http://www.aparat.com/v/eoxkt تاریخچه عزاداری برای حضرت زهرا از کجا شروع شده است ؟ http://www.aparat.com/v/9hs5b چرا برای حضرت زهرا 2 تاریخ شهادت ثبت شده است ؟ http://www.aparat.com/v/pejkv چرا به حضرت زهرا ام .ها گفته می شود؟ http://www.aparat.com/v/pn5gf چرا حضرت زهرا قاتلین خودش را نبخشیدند ؟ http://www.aparat.com/v/0fgoi ▶️ جهت مشاهده و در...
631294

طرز کار ماشین dc

برای آشنایی با طرز کار ماشین dc به صورت انیمیشن به این آدرس ها مراجعه کنید: http://www.aparat.com/v/oquw2 http://www.aparat.com/v/c1uax http://www.aparat.com/v/gri0i http://www.aparat.com/v/7qxzr
2171714

شباهت حضرت مهدی (عج) به موسی (ع)

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;} حتما مستحضریید که های ساخته شده در خصوص ان الهی توسط بنگاههای یهودی و یت صهینویستی هالیود براساس تحریفها از کتابهای مقدس تورات و انجیل و با خط و رسم خاصی انجام می پذیرد و قطعا با فرمایشات قرآن در تضاد کامل است .(و ملاک تولد ، زندگی و مرگ این ان قطعا قرآن کریم و احادیث رسیده ازمعصومین علیهم السلام است ) و این همان تحریفهای علمای یهوی و ی است که شان خداوند متعال را بعنوان پدر این دو الهی الیعاذبالله کاهش دادند ،ولی چون متاسفانه تا کنون در جها? ...
2192904

فیوز کاردی چیست

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;} فیوز کاردی چیست ؟ اصولا فیوزها عمل حفاظت مصرف کننده های برق رو برعهده دارند و به صورت کلی فیوز به وسیله ای گفته می شود که مکانیزم ذوب شونده دارد و در قسمت داخل آن سیم نازک یا ورق نازکی قرار دارد که با بالا رفتن جریان بیش از مقداری که روی فیوز درج شده سیم داخل آن ذوب می شود و اصطلاحاٌ می گوییم فیوز سوخته است. فیوز کاردی یا فیوز چاقویی یک نوعی از فیوز های ذوب شونده به شما می آید گرچه مدل های دیگری از فیوز ها نیز وجود دارد مانند فیوز فشنگی یا ف? ...
2192905

نحوه نصب آیفون صوتی

نحوه نصب آیفون صوتی یک از مورادی است در برق ساختمان از آن استفاده می شود و به همین دلیل اگر در حوزه برق ساختمان فعالیت دارید نیاز است که با نحوه نصب آیفون صوتی آشنا شوید.در آموزش های قبل به آیفون تصویری پرداختیم و سیم بندی آیفون تصویری را یاد گرفتیم. آموزش نصب آیفون صوتی در ویدیوی پایین آموزش نصب آیفون صوتی و سیم کشی آن را آموزش داده ایم تا با نحوه سیم کشی و نصب آیفون صوتی مسلط شوید. .namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;}
2183937

شباهت حضرت مهدی (عج) به حضرت موسی (ع)

.namasha-embed{position:relative;display:block;height:0;padding:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;} .namasha-embed-iframe{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;} حتما مستحضریید که های ساخته شده در خصوص ان الهی توسط بنگاههای یهودی و یت صهینویستی هالیود براساس تحریفها از کتابهای مقدس تورات و انجیل و با خط و رسم خاصی انجام می پذیرد و قطعا با فرمایشات قرآن در تضاد کامل است .(و ملاک تولد ، زندگی و مرگ این ان قطعا قرآن کریم و احادیث رسیده ازمعصومین علیهم السلام است ) و این همان تحریفهای علمای یهوی و ی است که شان خداوند متعال را بعنوان پدر این دو الهی الیعاذبالله کاهش دادند ،ولی چون متاسفانه تا کنون در جها? ...
1840933

قالب بلاگ بیان3

@font-face { font-family: 'yekan'; src: url('http://cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/fonts/byekan.woff? ') format('woff'); font-weight: normal; font-style: normal; } /* reset css */ a,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,blockquote,big,body,center,canvas,caption,cite,code,command,datalist,dd,del,details,dfn,dl,div,dt,em,embed,fieldset,figcaption,figure,font,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup, ,i,iframe,img,ins,kbd,keygen,label,legend,li,meter,nav,object,ol,output,p,pre,progress,q,s,samp,section,small,span,source,strike,strong,sub,sup,table,tbody,tfoot,thead,th,tr,tdvideo,tt,u,ul,var{background:transparent;border:0 none;margin:0;padding:0;border:0;outline:0;vertical-align:top;}ol, ul {list-style:none;}blockquote, q {quotes:none;}table, table td {padding:0;border:none;border-collapse:collapse;}img {vertical-align:top;}embed {vertical-align:top;} article, aside, audio, canvas, command, datalist, details, embed, figcaptio ...
931114

نمونه .

نمونه ی . تدریس دین و زندگی : http://www.aparat.com/v/axusl نمونه ی . تدریس ریاضی : http://www.aparat.com/v/vmzlw نمونه ی . تدریس زیست : http://www.aparat.com/v/o3qgw نمونه ی . تدریس شیمی : http://www.aparat.com/v/hmnem نمونه ی . تدریس فیزیک : http://www.aparat.com/v/akdsp نمونه ی . تدریس عربی : http://www.aparat.com/v/g4ote
994197

نمونه

نمونه ی تدریس دین و زندگی : http://www.aparat.com/v/axusl نمونه ی تدریس ریاضی : http://www.aparat.com/v/vmzlw نمونه ی تدریس زیست : http://www.aparat.com/v/o3qgw نمونه ی تدریس شیمی : http://www.aparat.com/v/hmnem نمونه ی تدریس فیزیک : http://www.aparat.com/v/akdsp نمونه ی تدریس عربی : http://www.aparat.com/v/g4ote
1768162

قالب بلاگ بیان3

@font-face { font-family: 'yekan'; src: url('http://cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/fonts/byekan.woff? ') format('woff'); font-weight: normal; font-style: normal; } /* reset css */ a,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,blockquote,big,body,center,canvas,caption,cite,code,command,datalist,dd,del,details,dfn,dl,div,dt,em,embed,fieldset,figcaption,figure,font,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup, ,i,iframe,img,ins,kbd,keygen,label,legend,li,meter,nav,object,ol,output,p,pre,progress,q,s,samp,section,small,span,source,strike,strong,sub,sup,table,tbody,tfoot,thead,th,tr,tdvideo,tt,u,ul,var{background:transparent;border:0 none;margin:0;padding:0;border:0;outline:0;vertical-align:top;}ol, ul {list-style:none;}blockquote, q {quotes:none;}table, table td {padding:0;border:none;border-collapse:collapse;}img {vertical-align:top;}embed {vertical-align:top;} article, aside, audio, canvas, command, datalist, details, embed, figcaption, ...

iframe aparat embed