4 روش برای قاطع بودن در کار


2030334

4 روش برای قاطع بودن در کار

4 روش برای قاطع بودن در کاراعتماد به نفس و قاطع بودن را به طور طبیعی هر ی ندارد، اما اگر شما خج ی و کم حرف هستید این مطلب به شما کمک می کند تا از این عادات دست بکشید. این عادات نه تنها به دیگران فرصت استفاده از شما را می دهد، بلکه اعتماد به نفستان را نیز از دست خواهید داد. با این کار شما شانس بدست آوردن ارتقاء را از نیز دست می دهید.?? دست از عذرخواهی بردارید.فروتن بودن به طور کلی چیز بدی نیست، اما وقتی که شما در محیط کاری تان از کلمه "متاسفم" استفاده می کنید، به هیچ وجه اعتبارتان را ضمانت نمی کنید. با این کار ایده هایتان را زیرسوال می برید و ثبات نداش ...
1329860

من

زهرا لطفا در مورد مسائلی که به تو مربوط نیست، نظر یا راه حل نده. حتی بهش فکر نکن. به این میگند دخ در مورد دیگران، اگر به خاطر لطف و مهربانی در مورد کار تو و هرچیز دیگه نظر دادند، بم و ممنون از لطفتون، حواسم هست، مطمئنم باز هم سعی میکنند که من رو کنترل کنند که همیشه اینجا کم میارم. عمومی میشه که اونا میخواند. اگر یک بار دیگه هم بگم ممنون حواسم هست، احتمالا با چیزهایی که نباید مواجه بشم، مواجه میشم. عصبانیت و....باید دنبال راه حل بگردم. قاطع بودن جواب میده؟اول مهربانیبعد مارزانیبعد قاطع بودن که بگم دو بار به شما گفتمدفعه بعد قاطع بودنبعد شاید پرخاش نمیدونم ...
2518258

قرارهای قاطع دعوا کدامند و چه آثاری دارند

بخش مهمی از تصمیماتی که دادگاهها در پی رسیدگی به دعوا صادر می کند را قرار می گویند . یکی از این قرارها قرارهای قاطع دعوی هستند . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ، انواع قرارهای قاطع دعوا را می توان شامل مواردی همچون قرار سقوط دعوا ، قرار رد دعوا ، قرار عدم استماع دعوا ، قرار ابطال دادخواست ، قرار رد دادخواست و قرار رد درخواست می باشد . از جمله آثار قرارهای قاطع دعوا این است که قرارهای قاطع دعوا مشمول قاعده فراغ دادرس می باشند ، ابطال قرارهای قاطع دعوا نیز از طریق مطرح نمودن شکایت قانونی نسبت به آنهاست و نمی توانند موض ...
2289084

قول

امشب خیلی حس بدی به خودم دارم.معمولا آدمی نیستم که بد کنم یا دیگران رو حتی آزرده خاطر کنم. اما دوسالی میشه که فهمیدم اگر بخوام همیشه با همه چیز کنار بیام، خودم رو آروم کنم و در برابر همه چیز شکوت کنم، ظاهری ساده لوح از خودم میسازم و این درحالیه که من اصلا ساده لوح نیستم و فقط جسارت و شجاعت کافی رو برای قاطع بودن ندارم...به همین دلیل، حتی قاطع و سنگ دل بودن در برابر ایی که آزارم دادن برام سخته! حتی یادم هست وقتی که به محل کار قبلیم رفتم نتونستم همه حرفام رو به مدیر بزنم، نه به این دلیل که کارم گیرشون بود... بلکه ترسیدم از اینکه برنجونمش یا آزارش بدم... اما ام? ...
2039340

روش کار

4 روش برای قاطع بودن در کار ادامه مطلب
97482

درمان لکنت زبان تضمینی و به طور قاطع

خانم/آقا آزاد.ش ( عضو وبسایت انجمن لکنت )از گفتگوهای زیر می توان به سه نکته مهم در مورد لکنت زبان دست یافت: 1- رویاها و واکنش های عوارض لکنت زبان چگونه عمل می کنند؟2- چقدر موضوع لکنت زبان در تاریکی قرار دارد!3- چگونه فعالیت در شبکه های اجتماعی لکنت زبان، حس ارتباطات را اقناع می کند و موضوع « درمان » را به بیراهه می کشاند. آزاد .ش درمان لکنت زبان تضمینی و به طور قاطع من تونستم لکنت زبانم رو تا حدودی درمان کنم. و برای اینکه به طور قاطع لکنتم درمان بشه به شما لکنتی های عزیز احتیاج دارم که دستای کمکتان رو بگیرم و هم خودم رو به طور قاطع درمان کنم و هم لکنت شما
2456104

پاسخ قاطع!(+کلیپ)

پاسخ قاطع به حمله ی به پاسداران. ادامه مطلب
2956377

کو میانه در این میان که منم؟!

باید باشی تا ببینمت. ضرورتی بیش تر از این نیست. آدمی نیست که فراموش می کند؛ قاطع بودن حضور واقعیت است که قطع می کند بودن را. بودن، خود به تمامی ناقص است. بودنِ مدام و مکرر است که هست. همه چیزی در بود مستمر خود، هست؛ ع ها بسیارند که اگر خاطره ای با آنها نباشد، گم می شوند. حضوردائم کلمات، کلمه می آورد، فکر می آورد. وقتی کم می خوانیم و کم مشاهده می کنیم و به کلمه نمی گذارنیم ذهنمان را، فکر از تب و تاب می افتد. این همه جنگ وجدل بر سر «بودن» نیست، بر سر «دائم بودن» است. بر سر تداوم است. جاودانگی. به همین دلیل است که مرگ مسئله می شود. «چگونه» زندگی و مردن مسئله ? ...
116288

قاطع ترین صدرنشینی مایه آرامش نیست !

پرسپولیس در حالی با امتیازات قاطع در صدر ج. قرار دارد و شانس مسلم قهرمانی محسوب می شود که امکان دارد با حکم فیفا شرایط عجیبی برای این تیم رقم بخورد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
324604

. کامل برنامه برهان قاطع

بسم الله الرحمن الرحیم . کامل برنامه برهان قاطع برنامه برهان قاطع با اجرای اقای محمد باقر سجودی شیعه هدایت یافته از شبکه نور پخش می شود. با قطع پخش برنامه خانه عنکبوت که در آن به باور های سست مذهب گمراهان پرداخته می شد، آقای سجودی در برنامه ای جدید با نام "برهان قاطع" فعالیت خود را از سر گرفت. در این برنامه آقای سجودی این بار از هر صفحه قرآن کریم بر ضد مذهب گمراهان دلیل می آورد و در پی اثبات این است که اعتقادات گمراهان با تک تک صفحات قرآن کریم در تضاد است در صورتی که آنان خود را مومن به قرآن معرفی می کنند. آقای سجودی قبل از این و در شبکه کلمه برنامه ای
318084

. کامل برنامه برهان قاطع

بسم الله الرحمن الرحیم . کامل برنامه برهان قاطع برنامه برهان قاطع با اجرای اقای محمد باقر سجودی شیعه هدایت یافته از شبکه نور پخش می شود. با قطع پخش برنامه خانه عنکبوت که در آن به باور های سست مذهب گمراهان پرداخته می شد، آقای سجودی در برنامه ای جدید با نام "برهان قاطع" فعالیت خود را از سر گرفت. در این برنامه آقای سجودی این بار از هر صفحه قرآن کریم بر ضد مذهب گمراهان دلیل می آورد و در پی اثبات این است که اعتقادات گمراهان با تک تک صفحات قرآن کریم در تضاد است در صورتی که آنان خود را مومن به قرآن معرفی می کنند. آقای سجودی قبل از این و در شبکه کلمه برنامه ا...
2179950

به زرس قاطع نویسندگی سواد می خواهد

خود کلمه «ضرس»، در لغت نامۀ دهخدا به معنای دندان (دندان آسیا) آمده است و بعضی دندان تیز و برنده نیز اختیار کرده اند که در ترکیب با «قاطع»، مفهومش می شود «به طور قطع و یقین». کلمۀ «زرس» هیچ مفهومی ندارد و «دودکش» نیز سریال است.
2209934

به زرس قاطع نویسندگی سواد می خواهد!

خود کلمه «ضرس»، در لغت نامۀ دهخدا به معنای دندان (دندان آسیا) آمده است و بعضی دندان تیز و برنده نیز اختیار کرده اند که در ترکیب با «قاطع»، مفهومش می شود «به طور قطع و یقین». بنابراین کلمۀ «زرس» هیچ مفهومی ندارد و «دودکش» نیز سریال است.
2180842

به زرس قاطع نویسندگی سواد می خواهد!

خود کلمه «ضرس»، در لغت نامۀ دهخدا به معنای دندان (دندان آسیا) آمده است و بعضی دندان تیز و برنده نیز اختیار کرده اند که در ترکیب با «قاطع»، مفهومش می شود «به طور قطع و یقین». بنابراین کلمۀ «زرس» هیچ مفهومی ندارد و «دودکش» نیز سریال است.
3028841

چه احکامی قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت؟

احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.*احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به صورت کتبی آن را قاطع دعوا قرار داده باشند.*احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. (به این معنی که بلافاصله بعد از اقرار یا تقدیم نظریه کارشناسی به پرونده، رای صادر شود. در این زمان خواهیم گفت که قاطع دعوا بوده است.)*احکامی که طرفین حق فرجام خواهی را از خود سلب نموده باشند.*احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود. در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.*احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام است.
268414

. تأثیر قرارهای قاطع دعوا بر روند رسیدگی به دعاوی مدنی با word

. تأثیر قرارهای قاطع دعوا بر روند رسیدگی به دعاوی مدنی با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد . تأثیر قرارهای قاطع دعوا بر روند رسیدگی به دعاوی مدنی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد . و مراکز .تی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی . این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی . تأثیر قرارهای قاطع دعوا بر روند رسیدگی به دعاوی مدنی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن . تأثیر قرارهای قاطع دعوا بر روند رسیدگی به دعاوی مدنی با word : ...
1502524

200 تروریست در منطقه «حویجه قاطع»

200 تروریست در منطقه «حویجه قاطع» واقع در شمال دیرا ور خود را تسلیم د خبرگزاری قوه قضاییه mizanonline_ir
1002650

حمایت همه جانبه و قاطع فرا یون دفاع مجلس از گزینه پیشنهادی وزارت دفاع

دفاع > امنیت - همشهری آنلاین:سخنگوی فرا یون دفاع و اقتدار ملی مجلس از حمایت همه جانبه و قاطع این فرا یون از سرتیپ حاتمی گزینه پیشنهادی وزارت دفاع خبر داد.به گزارش وزارت دفاع، سید مهدی مقدسی با اشاره به نشست سرتیپ حاتمی پیشنهادی دفاع با اعضای فرا یون دفاع مجلس اظهار داشت: گزینه پیشنهادی وزارت دفاع در این جلسه از مصوبه قاطع مجلس برای مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی در منطقه تقدیر و تشکر کرد و گفت مصوبه مجلس نشان داد هماهنگی و یکپارچگی خوبی در نظام ایران برای مقابله با اقدامات ماجراجویانه وجود دارد.وی با بیان اینکه حاتمی از اقدام قاطع نمایند? ...
2952834

کو میانه در این میان که منم؟-در ضرورت بودن-

باید باشی تا ببینمت. ضرورتی بیش تر از این نیست. آدمی نیست که فراموش می کند؛ قاطع بودن حضور واقعیت است که قطع می کند بودن را. از چیزی سئوال کنیم که باشد؛ اگرنه بودن، خود به تمامی ناقص است. بودنِ مدام و مکرر است که هست. همه چیزی در بود مستمر خود، هست؛ ع ها بسیارند که اگر خاطره ای با آنها نباشد، گم می شوند. حاضرم با تو بر سر نبودن، بجنگم و آن وقت بودنم را تضمین کنم. همین بهترین اتفاق دنیاست. جنگیدن کافی نیست. حضوردائم کلمات، کلمه می آورد، فکر می آورد. وقتی کم می خوانیم و کم مشاهده می کنیم و به کلمه نمی گذارنیم ذهنمان را، فکر از تب و تاب می افتد. این همه جنگ و? ...
2930640

الگوهای ارتباطی (پرخاشگر، کمرو، قاطع)

1. رفتار قاطعانه را تمرین کنید. قاطع بودن بدین معناست که بر احساس هراس خود چیره شویم و از حق خود دفاع کنیم، برای رسیدن به چنین رفتاری لازم است چنین پیش فرض های فکری را در خود بپذیریم و مدام آن ها را تکرار کنیم. 1. من حق دارم که عقیده و نظرم را بیان کنم. 2. عقاید و باور من معتبر است. 3. من حق دارم که با احترام با من رفتار شود. 4. من مسئول آنچه برایم اتفاق می افتد هستم. 5. من بر خودم مسلط هستم. 6. من می توانم رفتارم را انتخاب کنم. 7. من می توانم از یافته هایم چیزی بیاموزم. 8. من چیزی برای پیشنهاد دادن دارم. 9. من خودم تصمیم گیرنده هستم. 10. در گفتن خود هیچ شک و تردیدی ندارم. 11. ...
2714306

(خانواده ) هیچ عاملی سریعتر و قاطع تر از هفت رفتار م ب

خانواده هیچ عاملی سریعتر و قاطع تر از هفت رفتار م ب (انتقاد، سرزنش، گله و شکایت، باج، مقایسه، غرغر، تهدید) رابطهٔ را از بین نمی برد." بیشتر بخوانید: yon.ir/38ndk
2476236

انواع قرارها.

قرار های اعدادیازجملا قرارهای اعدادی میتوان به قرارهای زیر اشاره کرد:الف-کارشناسیب-معاینه و تحقیق محلیپ-اناطهت-اتیان سوگندث.استکتاباز خصوصیات قرارهای اعدادی اینکه وارد ماهیت میشوند، قاطع دعوا نیستند، توان اثباتی دارند، مشمول قاعده فراغ دادرس نمیشوند، مشمول اعتبار امر مختومه هم نمی شوند. قرار های قاطع دعوا :از جمله قرار های قاطع دعوا میتوان به قرار های زیر اشاره کرد: الف-رد دعویب-رد دادخواستپ-سقوط دعویت-ابطال دادخواستث-عدم استماع دعوی از خصوصیت قرار های اعدادی اینکه قاطع دعوا هستند، وارد ماهیت نمی شوند، توان اثباتی دارند، مشمول قاعده فراغ دادر? ...
731366

انتقام و پیام استراتژیک ./ پاسخ قاطع ایران به تحریم های جدید .

انتقام و پیام استراتژیک ./ پاسخ قاطع ایران به تحریم های جدید . شلیک موشک های بالستیک .، پیام و پاسخ قاطع ایران به تحریم های جدید . نیز بود. به گزارش جهان نیوز؛ رضا سراج در کانال تلگرامی خود نوشت:پس از واقعه تروریستی در تهران، . سلامی جانشین فرمانده کل . گفت : «انتقام گیری خون این . در دستور کار جدی . پاسداران قرار دارد اما اینکه در چه نقطه و با چه کیفیتی؛ گزینه ای است که مکتوم است. جهان حرف و عمل . را دیده، . بعد از عمل حرف می زند.»حالا با گذشت چند روز از وعده .، دنیا با بهت و غافلگیری به اقدام راهبردی . برای انتقام خون .ی_ترور می نگرد. اقدام قاطعانه . بر...
775898

. کتاب ردیه ای قاطع بر احمد بن اسماعیل الکاطع

. کتاب ردیه ای قاطع بر احمد بن اسماعیل (مدعی یمانی) نوشته اکبر بیرامی . کتاب دریافتحجم: 2.16 مگابایت
2995355

افسانه دسال بودن عایشه هنگام ازدواج با (ص)

بسم الله الرحمان الرحیم شروع بررسی سن عایشه و اثبات قاطع افسانه بودن دسالی او هنگام ازدواج با سیدنا و حبیبنا محمد صلوات الله علیه و آله و سلم مقدمه: به مدد الهی و با توجه به منابع معتبر تاریخی روایی قصد داریم که افسانه و دروغ بودن دسالی عایشه هنگام ازدواج با (ص ) ، این تبانی بزرگ و فضلیت تراشی موهوم برای عایشه را بررسی کنیم و شبهه را برای همیشه به زباله دان تاریخ بفرستیم.... ادامه مطلب
693390

باید میگفتم ولی نگفتم

یه چیز جدیدی که لازمه بش عادت کنم اینه که بلد باشم درست و به جا و قاطع و مودبانه "نه" بگم. همین عصر در چنین موقعیتی بودم که باید "نه" قاطع میگفتم و نگفتم و الان میدونم که تا 10روز اینده به فنا (فنای اصغر البته که خیلیم حاد نیست) میرم و خب این حداقل شاید یه درسی بشه که یادم بمونه درست و به جا "نه" بگم
733420

حالا اون ایرانی که همه جهان و داخلی ها باید ببیند انتقام را در خاص ترین در خارج مرزهای . تکمیل کرد و وعده انتقام معنادار خودش به اسراییل عربستان امریکا هم داد

شلیک این تعداد موشک ان هم از 2 استانی که تروریست ها از انجا به ایران امده بودند کرمانشاه کردستان و برای اولین بار از 40 سال انقلاب شلیک موشک به خارج از مرزهای ایران و نقطه زنی و در دیرا.ور . محل . تروریست ها انقدر معنادار خطرناک سهمگین قاطع بودن . را نشان می دهد بطوریکه هم اسراییل را معنادار است هم عربستان هم حتی .ت ترامپ را که زمان صبر راهبردی ایران تمام شده است از این به بعد رفتار ایران تند تر خشن تر قاطع تر دقیق تر معنادارتر است عربستان سعودی بداند اگر بخواهد به جنایات خود عمل کند . برق اسا بدون اعلان قبلی کاخ های شاهان انها راهم خواهد زد گردش میوشک های ...
2492032

وقتی ی تخلف می کند برخورد قاطع و جدی کنید، مردم خوشحال می شوند

خط حزب الله مشروح دستور اخیر انقلاب به رئیس جمهور را منتشر کرد؛وقتی ی تخلف می کند برخورد قاطع و جدی کنید، مردم خوشحال می شوند/ واقعا با فساد مبارزه شود شماره 144 نشریه خط حزب الله، دستور اخیر انقلاب به رئیس جمهور برای برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی با عنوان «مرد استقبال می کنند» را منتشر کرد.به گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ صدوچهل وچهارمین شماره از نشریه خط حزب الله منتشر شد.سخن هفته این شماره از نشریه دستور اخیر انقلاب به رئیس جمهور برای برخورد قاطع با متخلفین اقتصادی را برای اولین بار با عنوان «مرد استقبال می کنند» منتشر می کند. در بخشی از متن ...
939252

تصویب طرح تحریم های ایران در سنای . با اکثریت قاطع آرا

مجلس سنای . با اکثریت قاطع آرا طرح تحریم های روسیه، ایران و کره شمالی را به تصویب رساند. به نقل از خبرگزاری رویترز، مجلس سنای . با اکثریت قاطع آرا طرح تحریم های ایران، روسیه و کره شمالی را به تصویب رساند. بر این اساس، سنای . نیمه شب گذشته (عصر پنجشنبه به وقت محلی) با 98 رای موافق در برابر تنها 2 رای مخالف، طرح تحریم های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب کرد. به این ترتیب این طرح به منظور اجرایی شدن روی میز دونالد ترامپ، رییس جمهور . قرار می گیرد. سناتور «برنی سندرز» (مستقل) و «رند پال» (جمهوری خواه) تنها سناتورهایی بودند که به طرح تحریمها...
1578228

ضرس قاطع!

به ضرس قاطع می تونم بگم که اگه ی توی خونه ی ما در حالی که علی دو سال و نیمه از دیوار راست بالا میره و مامانم از تو آشپزخونه با داداشم که تو اتاقه حرف می زنه و بابام داره بلند بلند قرآن می خونه و تلویزیون هم روشنه،تونست درس بخونه... قطعا قطعا قطعا در زمان جنگ جهانی دوم تو نقطه صفر مرزی آلمان و فرانسه هم به راحتی می تونسته درس بخونه! والا! :) ولله الحمد...
1016428

تنها فضیلتی که من خواهان آنم حقیقت و عدم توسل به زور است.

دو تا ژاپنی دیدم به غایت کثیف و منزجرکننده و تهوع آور و مز ف.به ضرس قاطع میگم طرفداران و کارگردان و همه ایی که علاقه دارن به این ها بیمار هستن.واقعا مز ف بودن.حتی دومی رو نتونستم بیشتر از بیست دقیقه اش رو ببینم.اسماشون رو هم نمیگم که ی نره ه.
935880

طرح تحریم های جامع ایران در سنای . با اکثریت آراء تصویب شد

پس از آنکه مجلس نمایندگان . با ۴۱۹ رأی موافق در برابر تنها ۳ رأی مخالف به صورت قاطع طرح تحریم های جامع ایران، روسیه و کرده شمالی را تصویب کرد، سنای . نیز با اکثریت قاطع این طرح تحریمی را تصویب و برای اجرایی شدن تنها به امضای رئیس جمهور . نیازمند است.
245874

ویژگی های رفتاری خانم های قاطع(مشاوره تلفنی09226380616)

ویژگی های رفتاری خانم های قاطع – در بیان نیازها به همسرشان روراست و صادق هستند. – قاطعانه و در عین حال عاقلانه مذاکره و گفت وگو می کنند. درواقع گفت وگوی صریح و محترمانه جزء ویژگی های این خانم هاست – به هیچ عنوان منتظر نمی مانند گذشت زمان و یک اتفاق منجر به حل اختلاف شان شود بلکه همیشه دیدگاهی خلاقانه برای حل مشکلات پیدا می کنند. ادامه مطلب
2509474

قرار چیست و انواع آن کدامند

قسمت زیادی از تصمیماتی که دادگاهها در پی رسیدگی به دعوا صادر می کنند را قرارها تشکیل می دهند و قسمت دیگر آن ، احکام صادر شده از دادگاهها هستند . قانونگذار در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی به تعریف قرار پرداخته است که بر اساس آن ، چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت ، قرار نامیده می شود . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، قرارهای صادر شده از دادگاه را نیز به انواع مختلفی می توان تقسیم نمود. انواع قرار مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قرارهای اعدادی یا مقدماتی ، قرارهای قاطع دعوی ، قرارهای شبه قاطع ...
2701856

اینفوگرافیک | توهین های ترامپ به عربستان و "پادشاه قاطع"

اینفوگرافیک | توهین های ترامپ به عربستان و "پادشاه قاطع" چهارشنبه 11 مهر 1397 - 22:01 منبع : العالم
1015510

قدردانی دفاع از رای اعتماد قاطع نمایندگان مجلس

دفاع از رای اعتماد قاطع نمایندگان مجلس، قدردانی کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1014746

قدردانی دفاع از رای اعتماد قاطع نمایندگان مجلس

دفاع از رای اعتماد قاطع نمایندگان مجلس، قدردانی کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1013564

قدردانی دفاع از رای اعتماد قاطع نمایندگان مجلس

دفاع از رای اعتماد قاطع نمایندگان مجلس، قدردانی کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1356598

قاسمی در نشست خبری: پاسخ ایران به تروریستی نامیدن قاطع و کوبنده خواهد بود

قاسمی در نشست خبری: پاسخ ایران به تروریستی نامیدن قاطع و کوبنده خواهد بود/ اجازه ورود و دخ به سایر ت ها را در بحث موشکی نخواهیم داد سخنگوی دستگاه دیپلماسی،گفت: امیدوارم هیات حاکمه در ادامه خطاهای خود این خطای استراتژیک و مهم را نداشته باشد اما اگر این کار را د پاسخ ایران سخت، قاطع و کوبنده خواهد بود. به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه باشگاه خبرنگاران جوان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری خود که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، درباره اظهارات جعفری فرمانده کل پاسداران انقلاب ی در خصوص احتمال تروریستی نامیدن ، اظهار ...
2535408

قرار شبه قاطع و انواع آن

قرارهایی که توسط دادگاه صادر می شوند ، انواع مختلفی دارند . یکی از انواع قرارهایی که توسط دادگاه صادر می شوند ، قرارهای شبه قاطع هستند . منظور از قرارهای شبه قاطع ، قرارهایی هستند که با صدور آنها از طرف دادگاه ، یا پرونده از دور رسیدگی خارج می شود بدون اینکه از دادگاه خارج شود ، مانند قرار عدم اهلیت و یا در صورتی هم که از دادگاه خارج شود ، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می شود . مانند قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی که باعث می شود دادگاه به آن پرونده رسیدگی نکتد و آن را به جای دیگری ارجاع بدهد . به نقل از سایت آیین دادرسی د ...
844200

حیدرالعبادی از «پیروزی قاطع» و پایان . در موصل خبر داد

با قرائت «بیانیه پیروزی»، حیدرالعبادی از «پیروزی قاطع» و پایان . در موصل خبر داد/ العبادی: عراق بر توحش و تروریسم پیروز شد به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، حیدر العبادی، نخست . عراق لحظاتی پیش از پیروزی قاطع در موصل خبر داد. دفتر حیدر العبادی اعلام کرد که وی با قرائت بیانیه پیروزی در قلب موصل، رسما از . کامل این شهر از دست . خبر داد. العبادی با حضور در مقر فرماندهی نیروهای مقابله با تروریسم در مرکز شهر موصل اقدام به قرائت بیانیه پیروزی کرد. وی بیان داشت که عراق امروز بر توحش و .ت .افه . پیروز شد. نخست . عراق با تبریک این پیروزی به ه?...
1485418

عشق سر فرود آوردن دو تنهایی است

عشق خیلی عجیبه و صحبت درباره همچین مسئله انتراعی و ذهنی واقعا سخته . از نگاه من یکی از نشونه های عشق یا معشوق اینه که وادار به قد کشیدنت میکنه..این رشد از اون جهت مهمه تا خودت رو شایسته ی همراهی و حضور در کنارش ببینی..این به این معنا نیست که در این بین ی بالاتر یا ی پایین تر از دیگری قرار داره بلکه عشق در شروط اول ، خود خواه نبودن هستش چرا که خودخواه بودن ناشی از نادانی هست ، قاطع نبودن در شه و گفته های دو طرف هست ؛ طوریکه با داشتن هنر سکوت و در وهله مساوی گفت و گو و خود دار بودن به دیگری اجازه بدی حرف ها و نظرات خودشو بیان کنه ، عشق ،تلاش برای شکوفا طرفین ...
452002

نامه احمد توکلی و دغدغه پارلمانی اش؛ ماده ۵۳ مصوبه کمیسیون تلفیق را با رای قاطع حذف کنید

ایسنا نوشت: احمد توکلی در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس، خواهان حذف ماده ۵۳ و بند ۸ ماده ۵۴ مصوبه کمیسیون تلفیق با رای قاطع نمایندگان شد و این ماده را تجدید ویژه خواری بزرگی برای دسته ای از صنعت گران کشور دانست. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1399162

پرتقال های رنگی از بازار مشهد جمع شد

با صدور دستور قاطع قضایی،10 تن پرتقال رنگ آوری شده از بازار مشهد جمع آوری و توقیف شد. به گزارش سایت مشهد فوری، با صدور دستور قاطع قضایی مبنی بر جمع آوری پرتقال های رنگ آوری شده از بازار مشهد و پس از گذشت سه روز از اجرای طرح ضربتی، 10 تن پرتقال رنگ آوری شده از بازار مشهد جمع آوری و توقیف و پرتقال های رنگی نیز در بازار مشهد نایاب شد. بازرسی 15 مرکز عمده فروشی در اولین روز اجرای طرح کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اسان رضوی در تشریح مراحل اجرای طرح ضربتی جمع آوری پرتقال های رنگی می گوید: هفته گذشته پس از دستور قاطع قضایی ...
715468

اولین روز، آ.ین مرد [نقاشی]

تصویری می بینم. تصویرِ یک تابلوی نقاشی. هیچ از آن نمی دانم. اما صریح و روشن و قاطع است. پرنور. رگه های نور را گوشه کنارش می شود دید. خطوط بی ابهام و قاطع. وامی داردت که در برابرِ خیال دور و درازش سکوت کنی. خفه ات می کند از نور. تصویر مرد (یا مردانی) . و چشمانی مصمم. از راه دور آمده اند. به راه دور رفته اند و با خودشان چیزی آورده اند. آن چه دور رفته باشد، زِبر می شود. خشونت و خیال. قاب. قابش را سفت گرفته (انگار سربازی که پرچمش را) و در دلِ قاب، باز دور می رود. از قاب بیرون نمی زند، در خود فرو می رود. از خود برمی آید. تصویرِ درخت و آفتاب. اولین درختی ...
322

وروجک پس از ۴۱ هفته و ۱ روز به دنیا قدم رنجه میکند

قضایای تلگرافی: تصمیم قاطع داشتم ۲۷ برم کلاس یو. آستان قدس رو که موسسه معتبری هست ثبت نام کنم، اما صبح مامان هول هولکی بیدارم . که بدو بریم خونه آبجیت، وقتشه:) تو اورژانس بیمارستان . "ت" رو دیدم که راستش یه کوچولو (خیلی کوچولو) برامون پارتی بازی کرد و من اصلا قصدم از آشنایی دادن این نبود. البته کار ایشون هم هیچ تأثیری در روال کار ما ایجاد نکرد و ما کاملا مثل بقیه پذیرش شدیم. تولد نیمه شب ۲۷ مهر:):) دختری هم نام من که کلی با اسمش مخالفت .، ولی کو گوش حرف شنو! صبح فردا فهمیدم عامل زایمان و اِدِش دو تا از هم کلاسی های خودم بودن که یک ترم عقب افتاده بودن:...
757988

تغییر به نفعِ اکثریت

این ردِ قالبِ جدید و دادنِ رأی قاطع به مخالفتش، من رو یادِ چند وقت پیش تو سِنا انداخت! اونجا که فقط من و سناتور برنی سندرز به اعمالِ تحریم های جدید علیهِ ایران رأی منفی دادیم و 98 نفر باهاش موافق بودن! خلاصه بنده تسلیمِ رأی اکثریت هستم! :)) * پستِ قبلی * موقت
1173008

دادستان زنجان اعلام کرد برخورد قانونی و قاطع از سوی دستگاه قضایی با قمه زنی در ایام محرم

دادستان زنجان بر پرهیز عزاداران حسینی از انجام نامتعارف از جمله قمه زنی در ایام عزاداری محرم تأکید کرد و گفت: در صورت مشاهده قمه زنی برخورد قانونی و قاطع از سوی دستگاه قضایی و مرجع انتظامی در سطح استان زنجان صورت می گیرد.
2974131

the end ?

خب خواستم دیگه پست آ رو بزارمخب :| چی بگم دیگهپایانش تقریبا پست قبلی بود ولی خب خوندش و بهم برگشت گفت بی غیرت ! ک مثلا چرا بش گفتیکه خب نیازمند یکم توضیحاتهاون لحظه که دوستم بم گفت میخواد بره اون شرکته خیلی روش قاطع بود !بعد خب یکم از سمت دانش میگم !اولاً که دوسم تی ای ئه ! ینی ی که تدریس میکنه و خب قبلش هم یه جا دیگ رفته بود و مصاحبه داده بود و قبول شده بودنکته اصلی اینه که سوالاتی که قراره بپرسن رو همرو بلده و قاطع میگم که حتی از منم بهتر بلده ! شاید تجربه نداشته باشه ولی بلدهو اون شرکتی که کار میکرد خیلی چیزا یاد گرفته چون شرکتش پره آدم شاخ بوده و از همشون ک ...
2486186

برخورد با مدیران لیبرال

تا حالا دقت کردین...برخورد قاطع و بنیادینی با مدیران خاطی(که اکثرا هم دوتابعیتی ، لیبرال مسلک و غربگرا هستند) ازسوی نهادهای ذی ربط صورت نگرفته...اگر قرار باشه همچنان شاهد عدم پیگیری مؤثر و عدم برخورد قاطع با مدیران خاطی و مسببان وضع فعلی جامعه(که باعث ن یتی فراگیر مردم شدند) باشیم به واقع باید نسبت به نفوذ در این نهادهای ذی ربط و ارکان حساس جامعه هم نگران و هوشیار باشیم.#تا_حالا_دقت_کردین @najva_net
433922

خبر

نامه سیدابراهیم رئیسی به «رئیس جمهور» و «رئیس صداوسیما»اعتراض رئیسی به تبلیغ ویژه رسانه ملی از .: رسانه ملی خود را به رعایت عد. تبلیغاتی م.م بداند/ خطاب به .: حیف است رقابت براى خدمت به شائبه هاى تبلیغاتى آلوده شودچرا رئیسی قاطع، توانمند و به نفع مردم است؟/2در باب تحول آفرینی در سازمان بازرسی/ زخم خورده های فسادستیزی رئیسی از مرتضی رفیقدوست تا کرباسچی و شهرام جزایری رجانیوز سلسله روایتهایی از رویکردها، تصمیمها و اقدامات حجت ال. سیّدابراهیم رئیسی را که نشان می دهد او در سوابق مدیریتهای کلان خود، قاطع است و ضمن شناخت درست مسائل، در حل آنها و انت
2904762

آراء غیر قابل فرجام خواهی و رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور در دعوی حقوقی

آراء غیر قابل فرجام خواهی و رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور در دعوی حقوقی : مطابق ماده 369 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که چنین بیان می دارد: ماده ۳۶۹ – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود: ۱ – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. ۲ – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. ۳ – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. ۴ – احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند. ۵ – ? ...
640286

پســــر بودن یـــعـــــــنی...

پســــر بودن یـــعـــــــنی...پسر بودن یعنی برو چند تا نون ب.پسر بودن یعنی هی شماره دادن و هی منتظر زنگ بودنپسر بودن یعنی بد و بیراه گفتن به دخترایی که تحویلشون نمی گیرنپسر بودن یعنی کادو .یدن برای جی افپسر بودن یعنی تا کی مفت خوری می کنیپسر بودن یعنی پس کی دفتر چه اماده به خدمت میگیریپسر بودن یعنی به زور سیکل داشتنپسر بودن یعنی بابا پس کی میری برام خاستگاریپسر بودن یعنی مثل . حمالی .پسر بودن یعنی جوراباتو در بیار حالم به هم خوردپسربودن یعنی چرا کار نمیکنی ... جون . دیگهپسر بودن یعنی ببخشین ماشین و خونه هم دارین که...پسر بودن یعنی همه مواقع مرد خونه هستی ،...
1177336

: به صراحت اعلام می کنم که ایران اولین کشوری نخواهد بود که را نقض کند ولی در مواجهه با نقض آن ع العمل متناسب و قاطع خواهد داشت.

_ : به صراحت اعلام می کنم که ایران اولین کشوری نخواهد بود که را نقض کند ولی در مواجهه با نقض آن ع العمل متناسب و قاطع خواهد داشت. a post shared by صدای ملت (@sedaye.mellat) on sep 20, 2017 at 8:52am pdt
935642

پاسخ یک ملت به دو مجلس؛ عهد بشکنند پاسخی قاطع خواهیم داد

پاسخ یک ملت به دو مجلس؛ عهد بشکنند پاسخی قاطع خواهیم دادحفظ این این عهد بستگی به پایبندی . به آن دارد، اگر در فکر ش.تن آن یا آمادگی برای اقدامات خصمانه باشد، قطعا پاسخ قاطعی دریافت خواهد کرد.بامداد چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۶ مجلس نمایندگان . با ۴۱۹ رای موافق و تنها ۳۳ رای مخالف طرح تحریم های ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب کرد.طرح تحریمی جدیداین طرح نسخه اصلاح شده طرحى است که پنجشنبه ۲۷ .داد ۹۶ در سنای . به بهانه آنچه که مقابله با اقدامات ثبات زای ایران نامیده می شد با ۹۸ رای به تصویب رسیده بود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1928006

فروتنی با زیردستان

فروتنی با زیردستان وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ ‏(شعرا، 215) ای ! با مؤمنانی که از تو پیروی می کنند متواضع باش. رفتار مدیران با زیردستان باید متواضعانه باشد. البته تواضع به معنای کنار گذاشتن قاطعیت نیست؛ بلکه ضمن قاطع بودن در تصمیم گیری، باید برخوردی متواضعانه و مؤدبانه داشت.
959236

سرهنگ شهید عباس آقاحسینی ( فرزند علی )

تاریخ شهادت : دوشنبه 1387/11/7 :(29 محرم 1430 - 26 ژانویه 2009) سن شهادت : 48 سالگی محل شهادت :خوزستان- شلمچه - منطقه عملیاتی کربلای 5 و بدر عامل شهادت : عوامل شیمیایی ، عفونت ترکش ها محل مزار شریف:.زاده ابراهیم بن موسی بن جعفر ردان-قطعه .ء -ردیف2 - مزار9 متولد چهارشنبه 1329/1/1، فعالیت خود را . با انتشار اعلامیه های . . (ره)و حضور در . و تضاهرات مردمی آغاز کرد .او فردی قاطع در وامور وبا جدیت در کار بود و توصیه به انجام تمام کارها فقط برای رضای خدا و پوشاندن اعمال می نمود و در حمایت از .ی و عقاید انقل. نیزفردی قاطع و کرنش ناپذیر بود. در جنگ نیز به عنوان امدادگر(ش م ر ) فع...
1238898

تقلید

گاهی اوقات، دغدغه هایی از بعضی افراد مذهبی میبینم. شاید شما هم نگران این باشید که شاید وضع موجود، شما را دین دار کرده، و مثلا خواندن شما از روی عادت و متاثر از جامعه و خانواده می باشد.درباره ی پیروی از وضع موجود، از آداب و رسوم یا غیره، باید گفت: تقلید کوکورانه عاقلانه نیست. اما اگر دلیل روشن و قاطع برای صحت وضع موجود یا آداب و رسوم موجود داشته باشیم، پیروی از آن ها نه تنها بد نیست بلکه واجب و لازم می شود. پس نگرانی از تقلیدی بودن بعضی آداب و رسوم ما، یا تقلیدی بودن بعضی از کارهای خوب، بی مورد است. مثلا نگرانی از اینکه دین ما و تدین "منِ نوعی" برآمده از وض? ...
945828

.وم پاسخ انقل. به تحریمها

0.وم پاسخ انقل. به تحریم هاابراهیم کارخانه ایشنبه 7 مرداد 1396 ساعت 17:10از زمان اجرای .، شاهدیم که .یی ها علی الدوام به صورت زنجیره ای و بی وقفه بر روی تحریم های جدید کار می کنند اما برخی از مسئولین ما به جای پاسخ قاطع و هم سطح، به اظهارات ضعیفی همچون «نمی توانند»، «محکوم می کنیم»، «. نقض شده» و در شدیدترین ح.، هشدار ملایم بسنده می کنند.جهان نیوز - . ابراهیم کارخانه ای: پس از تصویب «قانون تحریم های جامع ایران» در مجلس سنا، مجلس نمایندگان . بامداد چهارشنبه ، طرح اصلاح شده این قانون که به «s722» موسوم است را با ابعاد وسیع تر و با اکثریت قاطع آر...
1913496

تشکر انقلاب از مردم : شما زنده و پویا بودن انقلاب را به رخ دشمنان کشیدید

متن پیام معظم انقلاب به شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمملت عزیز و سربلند ایران! امروز عزم و بصیرت شما حادثه ی بزرگ و خیره کننده ئی آفرید.عظمت راه پیمائی امروز شما که به نظرِ محاسبه گرانِ دقیق، از سالهای پیش پرجمعیت تر و پر ر بود، پاسخ قاطع و دندان شکنی به بیگانگان و دشمنان و سست عهدان داد. دشمن با تکیه بر تصوّر ناقص و باطل خود از ایران و ایرانی، همه ی توان و تلاش تبلیغی خود را بر این متمرکز کرده بود که ۲۲ بهمن امسال را بی رونق و احیاناً به ضد خود تبدیل کند.شما عملاً زنده و پویا بودن انقلاب را به رخ آنان کشیدید و پایبندی به آرمانهای راحل را با شعارهای خ ...

4 روش برای قاطع بودن در کار