3 اشتباه رایج در عکاسی پرتره


2139828

3 اشتباه رایج در عکاسی پرتره

راز کلیدیhttps://www.digikala.com/search/category-digital- er پرتره، بیش از اینکه به تنظیمات دوربین بستگی داشته باشد، ارتباط برقرار و سازگاری با مدل است. اما در هنگام عکاسی کودک، زمانی که در حال نو ردازی هستید و روی به تصویر کشیدن حالات چهره مدل تمرکز دارید، ممکن است برخی از تنظیمات را نادیده بگیرید و در نتیجه نتوانید ع ی رضایت بخش بگیرید. در این مطلب قصد داریم تنظیمات دوربینی که عکاسان آتلیه کودک پرتره گاها می توانند آن ها را اشتباه اعمال کنند، بررسی کنیم و چگونگی تصحیح آنها را نشانتان دهیم.1. استفاده از نقطه اتوفو اشتباه همیشه در هنگام عکاسی پرتره کنترل انتخاب نقطه اتو? ...
1511685

پاو وینت آموزش عکاسی پرتره

پاو وینت آموزش عکاسی پرتره برچسب ها : پاو وینت آموزش عکاسی پرتره , پاو وینت آموزش عکاسی پرتره , پاو وینت آموزش عکاسی پرتره , پاو وینت رایگان آموزش عکاسی پرتره , رایگان پاو وینت آموزش عکاسی پرتره , پاو وینت پاو وینت آموزش عکاسی پرتره , پاو وینت آموزش عکاسی پرتره , پاو وینت آموزش عکاسی پرتره , پاو وینت آموزش عکاسی پرتره , ید پاو وینت آموزش عکاسی پرتره , توضیحات سایر پاو وینت ها پاو وینت انواع نما و نحوه اجرای آن پاو وینت مواد پلیمری پاو وینت نقش سنگدانه ها در بتن پاو وینت پیش ساخته سازی به روش l.s.f پاو وینت سیستم ساختمانی پانل و تری دی پنل پاو و? ...
2139983

3 اشتباه رایج در عکاسی پرتره

راز کلیدیhttps://www.digikala.com/search/category-digital- er پرتره، بیش از اینکه به تنظیمات دوربین بستگی داشته باشد، ارتباط برقرار و سازگاری با مدل است. اما در هنگام عکاسی کودک، زمانی که در حال نو ردازی هستید و روی به تصویر کشیدن حالات چهره مدل تمرکز دارید، ممکن است برخی از تنظیمات را نادیده بگیرید و در نتیجه نتوانید ع ی رضایت بخش بگیرید. در این مطلب قصد داریم تنظیمات دوربینی که عکاسان آتلیه کودک پرتره گاها می توانند آن ها را اشتباه اعمال کنند، بررسی کنیم و چگونگی تصحیح آنها را نشانتان دهیم.1. استفاده از نقطه اتوفو اشتباههمیشه در هنگام عکاسی پرتره کنترل انتخاب نقطه اتوفو ...
2139889

3 اشتباه رایج در عکاسی پرتره

راز کلیدیhttps://www.digikala.com/search/category-digital- er پرتره، بیش از اینکه به تنظیمات دوربین بستگی داشته باشد، ارتباط برقرار و سازگاری با مدل است. اما در هنگام عکاسی کودک، زمانی که در حال نو ردازی هستید و روی به تصویر کشیدن حالات چهره مدل تمرکز دارید، ممکن است برخی از تنظیمات را نادیده بگیرید و در نتیجه نتوانید ع ی رضایت بخش بگیرید. در این مطلب قصد داریم تنظیمات دوربینی که عکاسان آتلیه کودک پرتره گاها می توانند آن ها را اشتباه اعمال کنند، بررسی کنیم و چگونگی تصحیح آنها را نشانتان دهیم.1. استفاده از نقطه اتوفو اشتباههمیشه در هنگام عکاسی پرتره کنترل انتخاب نقطه اتوفو ...
832566

تعریف و شناخت عکاسی پرتره و عکاسی مدلینگ

عکاسی پرتره چیست ؟ عکاسی پرتره، شاخه ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان ع.برداری می شود.عکاسی پرتره یکی از مشهورترین انواع عکاسی است که هم در بین عکاسان آماتور و هم حرفه ای انجام می شود . این نوع عکاسی در زمینه های شخصی مثل عکاسی از دوستان، افراد خانواده و حتی خود عکاس نیز انجام می پذیرد . یک عکاس پرتره حرفه ای با استفاده از تکنیک های عکاسی مثل استفاده از نور، رنگ ها و ترکیب بندی, ع. های با کیفیتی می گیرد. از آنجایی که پرتره نگاری بیشتر معطوف به ع. از انسان ها می شود چند سال پیش معادل نادرست"تک چهره" برای واژه ی پرتره باب شد که به دلیل گویا ...
812786

تعریف و شناخت عکاسی پرتره و عکاسی مدلینگ

عکاسی پرتره چیست ؟ عکاسی پرتره، شاخه ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان ع.برداری می شود.عکاسی پرتره یکی از مشهورترین انواع عکاسی است که هم در بین عکاسان آماتور و هم حرفه ای انجام می شود . این نوع عکاسی در زمینه های شخصی مثل عکاسی از دوستان، افراد خانواده و حتی خود عکاس نیز انجام می پذیرد . یک عکاس پرتره حرفه ای با استفاده از تکنیک های عکاسی مثل استفاده از نور، رنگ ها و ترکیب بندی, ع. های با کیفیتی می گیرد. از آنجایی که پرتره نگاری بیشتر معطوف به ع. از انسان ها می شود چند سال پیش معادل نادرست"تک چهره" برای واژه ی پرتره باب شد که به دلیل گویا نبودن و ن...
812832

تعریف و شناخت عکاسی پرتره و عکاسی مدلینگ

عکاسی پرتره چیست ؟ عکاسی پرتره، شاخه ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان ع.برداری می شود.عکاسی پرتره یکی از مشهورترین انواع عکاسی است که هم در بین عکاسان آماتور و هم حرفه ای انجام می شود . این نوع عکاسی در زمینه های شخصی مثل عکاسی از دوستان، افراد خانواده و حتی خود عکاس نیز انجام می پذیرد . یک عکاس پرتره حرفه ای با استفاده از تکنیک های عکاسی مثل استفاده از نور، رنگ ها و ترکیب بندی, ع. های با کیفیتی می گیرد. از آنجایی که پرتره نگاری بیشتر معطوف به ع. از انسان ها می شود چند سال پیش معادل نادرست"تک چهره" برای واژه ی پرتره باب شد که به دلیل گویا نبودن...
371971

عکاسی پرتره چیست ؟

عکاسی پرتره، شاخه ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان ع.برداری می شود. عکاسی پرتره یکی از مشهورترین انواع عکاسی است که هم در بین عکاسان آماتور و هم حرفه ای انجام می شود. این نوع عکاسی در زمینه های شخصی مثل عکاسی از دوستان، افراد خانواده و حتی خود عکاس نیز انجام می پذیرد. یک عکاس پرتره حرفه ای با استفاده از تکنیک های عکاسی مثل استفاده از نور، رنگ ها و ترکیب بندی, ع. های با کیفیتی می گیرد. تاریخچه عکاسی پرتره این شاخه از عکاسی ازهمان بدو اختراع و رواج دوربین به وجود آمد واین از آنجایی نشات می گرفت تهیه ع. پرتره روشی ارزان تر و دست یافتنی تر و به مرا
94300

عکاسی پرتره چیست ؟

عکاسی پرتره، شاخه ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان ع.برداری می شود. عکاسی پرتره یکی از مشهورترین انواع عکاسی است که هم در بین عکاسان آماتور و هم حرفه ای انجام می شود. این نوع عکاسی در زمینه های شخصی مثل عکاسی از دوستان، افراد خانواده و حتی خود عکاس نیز انجام می پذیرد. یک عکاس پرتره حرفه ای با استفاده از تکنیک های عکاسی مثل استفاده از نور، رنگ ها و ترکیب بندی, ع. های با کیفیتی می گیرد. تاریخچه عکاسی پرتره این شاخه از عکاسی ازهمان بدو اختراع و رواج دوربین به وجود آمد واین از آنجایی نشات می گرفت تهیه ع. پرتره روشی ارزان تر و دست یافتنی تر و به مرا
2782173

مقایسه تعدیل کننده های نور عکاسی پرتره استودیویی

آیا تا به حال این سوال برایتان پیش آمده که تعدیل کننده های نور (light modifiers) استودیو چه تفاوتی در پرتره های شما ایجاد می کنند؟ آیا تا به حال متقاعد شده اید که آنها در کیفیت نور تفاوت ایجاد می کنند؟ در این آموزش عکاسی پرتره من تصمیم گرفتم چند آزمایش انجام دهم تا اثراتی که چند تعدیل کننده نور استودیوی پایه می توانند بر پرتره ها داشته باشند را به شما نشان دهم.[عدیل کننده های نور عکاسی پرتره]برای عده ای، تعدیل کننده مناسب ممکن است یک تصویر را عالی کرده، و تعدیل کننده اشتباه می تواند آن را اب کند.اصطلاحات تکنیکی:قبل از هر چیز، اگر در نو ردازی تازه کار هستید، بی ...
2784619

مقایسه تعدیل کننده های نور عکاسی پرتره استودیویی

آیا تا به حال این سوال برایتان پیش آمده که تعدیل کننده های نور (light modifiers) استودیو چه تفاوتی در پرتره های شما ایجاد می کنند؟ آیا تا به حال متقاعد شده اید که آنها در کیفیت نور تفاوت ایجاد می کنند؟ در این آموزش عکاسی پرتره من تصمیم گرفتم چند آزمایش انجام دهم تا اثراتی که چند تعدیل کننده نور استودیوی پایه می توانند بر پرتره ها داشته باشند را به شما نشان دهم.[عدیل کننده های نور عکاسی پرتره]برای عده ای، تعدیل کننده مناسب ممکن است یک تصویر را عالی کرده، و تعدیل کننده اشتباه می تواند آن را اب کند.اصطلاحات تکنیکی:قبل از هر چیز، اگر در نو ردازی تازه کار هستید، بی ...
2782150

مقایسه تعدیل کننده های نور عکاسی پرتره استودیویی

آیا تا به حال این سوال برایتان پیش آمده که تعدیل کننده های نور (light modifiers) استودیو چه تفاوتی در پرتره های شما ایجاد می کنند؟ آیا تا به حال متقاعد شده اید که آنها در کیفیت نور تفاوت ایجاد می کنند؟ در این آموزش عکاسی پرتره من تصمیم گرفتم چند آزمایش انجام دهم تا اثراتی که چند تعدیل کننده نور استودیوی پایه می توانند بر پرتره ها داشته باشند را به شما نشان دهم.[عدیل کننده های نور عکاسی پرتره]برای عده ای، تعدیل کننده مناسب ممکن است یک تصویر را عالی کرده، و تعدیل کننده اشتباه می تواند آن را اب کند.اصطلاحات تکنیکی:قبل از هر چیز، اگر در نو ردازی تازه کار هستید، بیا ...
2110244

چگونه یک ع پرتره حرفه ای بگیریم

عکاسی بارداری و پرتره که یکی از جذاب ترین بخش های عکاسی حرفه ای محسوب می شود، نیازمند مهارت هایی است که در این مقاله می توانید از آن ها آگاه شوید. تصاویر حرفه ای پرتره یکی از جذاب ترین نوع ع های ثبت شده به وسیله ی دوربین ها است. یک ع پرتره ی عالی می تواند حتی به مدت چندین دهه، خاطره ی کل زندگی یک فرد یا صرفا لحظه ی به خصوصی از آن را ماندگار کند. تفاوت بین یک تصویر فوری (snaps ) با یک ع پرتره ی حرفه ای، بسیار کم است.آتلیه بارداری عوامل بهتر شدن ع پرتره ع پرتره صرفا در مورد یک شخص است. در تصویر پرتره، عکاسی از پیشانی تا زیر چانه ی فرد یا همان ثبت یک هِد شات بسته ...
2787630

چگونه یک ع پرتره حرفه ای بگیریم

عکاسی پرتره که یکی از جذاب ترین بخش های عکاسی حرفه ای محسوب می شود، نیازمند مهارت هایی است که در این مقاله می توانید از آن ها آگاه شوید. تصاویر حرفه ای پرتره یکی از جذاب ترین نوع ع های ثبت شده به وسیله ی دوربین ها است. یک ع پرتره ی عالی می تواند حتی به مدت چندین دهه، خاطره ی کل زندگی یک فرد یا صرفا لحظه ی به خصوصی از آن را ماندگار کند. تفاوت بین یک تصویر فوری (snaps ) با یک ع پرتره ی حرفه ای، بسیار کم است. ثبت چنین ع ی فقط نیازمند اندکی تفکر است ما را همراهی کنید. عوامل بهتر شدن ع پرتره ع پرتره صرفا در مورد یک شخص است. در تصویر پرتره، عکاسی از پیشا? ...
1026219

10 اشتباه رایج در عکاسی دوره عکاسی پرتره

نکته مهم در عکاسی مدلینگ مقاله ی 1000 نکته درباره عکاسی و برداری مرتبط:جف بزوس به عنوان بهترین آموزشگاه عکاسی در تهران ثروتمندترین شخص جهان، جایگزین بیل گیتس شدآمازون امروز گزارش مالی سه ماهه ی ویرایش ع دوره آموزش تخصصی عکاسی دوم را خود اعلام کرد طبق این گزارش، این شرکت با ۳۸ میلیارد دلار فروش، تنها موفق به ب ۱۹۷ میلیون کارگاه تخصصی عکاسی سینما و تئاتر با حضور بابک برزویه دوره آموزش عکاسی پرتره و مدلینگ دلار سود شده است که در مقایسه با سود ۸۵۷ میلیون دلاری سه ماهه ی دوره عکاسی مدلینگ دوم سال گذشته، کاهشی ۷۷ درصدی آموزش تضمینی عکاسی پرتره? ...
1085803

10 اشتباه رایج در عکاسی دوره عکاسی پرتره

نکته مهم در عکاسی مدلینگ مقاله ی 1000 نکته درباره عکاسی و برداری مرتبط:جف بزوس به عنوان بهترین آموزشگاه عکاسی در تهران ثروتمندترین شخص جهان، جایگزین بیل گیتس شدآمازون امروز گزارش مالی سه ماهه ی ویرایش ع دوره آموزش تخصصی عکاسی دوم را خود اعلام کرد طبق این گزارش، این شرکت با 38 میلیارد دلار فروش، تنها موفق به ب 197 میلیون کارگاه تخصصی عکاسی سینما و تئاتر با حضور بابک برزویه دوره آموزش عکاسی پرتره و مدلینگ دلار سود شده است که در مقایسه با سود 857 میلیون دلاری سه ماهه ی دوره عکاسی مدلینگ دوم سال گذشته، کاهشی 77 درصدی آموزش تضمینی عکاسی پرتره به حساب می ...
1033255

10 اشتباه رایج در عکاسی دوره عکاسی پرتره

نکته مهم در عکاسی مدلینگ مقاله ی 1000 نکته درباره عکاسی و برداری مرتبط:جف بزوس به عنوان بهترین آموزشگاه عکاسی در تهران ثروتمندترین شخص جهان، جایگزین بیل گیتس شدآمازون امروز گزارش مالی سه ماهه ی ویرایش ع دوره آموزش تخصصی عکاسی دوم را خود اعلام کرد طبق این گزارش، این شرکت با ۳۸ میلیارد دلار فروش، تنها موفق به ب ۱۹۷ میلیون کارگاه تخصصی عکاسی سینما و تئاتر با حضور بابک برزویه دوره آموزش عکاسی پرتره و مدلینگ دلار سود شده است که در مقایسه با سود ۸۵۷ میلیون دلاری سه ماهه ی دوره عکاسی مدلینگ دوم سال گذشته، کاهشی ۷۷ درصدی آموزش تضمینی عکاسی پرتره به حساب می ? ...
1508966

پاو وینت آموزش عکاسی پرتره

پاو وینت آموزش عکاسی پرتره پاو وینت آموزش عکاسی پرتره دسته: هنربازدید: 1 بارفرمت فایل: pptحجم فایل: 607 کیلوبایتتعداد صفحات فایل: 11 با توجه به نوع ع ی که شما می خواهید، موضوع یا مدلتان را انتخا یداین می تواند هر ی باشد که فکر می کنید برای پروژه شما مناسباست قیمت فایل فقط 9,000 تومان پاو وینت آموزش عکاسی پرتره عکاسی پرتره به معنای عکاسی از یک شخص یا یک گروه کوچکی از انسانها است (پرتره گروهی)، که مسئله عمده و غالب در این میان چهره وبیان حالات آن است. هدف این نوع عکاسی نشان دادن شباهت ها، ح ها و شخصیت وموضوع است که بیان کننده یک داستان خاص است. ? ...
371858

عکاسی پرتره چیست ؟

عکاسی پرتره، شاخه ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان ع.برداری می شود.عکاسی پرتره یکی از مشهورترین انواع عکاسی است که هم در بین عکاسان آماتور و هم حرفه ای انجام می شود. این نوع عکاسی در زمینه های شخصی مثل عکاسی از دوستان، افراد خانواده و حتی خود عکاس نیز انجام می پذیرد. یک عکاس پرتره حرفه ای با استفاده از تکنیک های عکاسی مثل استفاده از نور، رنگ ها و ترکیب بندی, ع. های با کیفیتی می گیرد.تاریخچه عکاسی پرترهاین شاخه از عکاسی ازهمان بدو اختراع و رواج دوربین به وجود آمد واین از آنجایی نشات می گرفت تهیه ع. پرتره روشی ارزان تر و دست یافتنی تر و به مراتب راحت...
71525

متبحرترین آتلیه عکاسی پرتره در ایران

منبع: www.p.og.hyiniran.com تکنیکهای کاربردی در عکاسی پرتره کاملا تخصصی هستند بنابراین باید با دانش کافی در آن حیطه به فعالیت پرداخت، در سرزمین پهناور ایران استودیو های حرفه ای با حضور متبحرترین عکاسان در این زمینه به ارائه خدمات مختلف می پردازند. با اندکی شناخت از عکاسی خواهید دانست که عکاسی پیرو ژانر های مختلفی است که ژانر پرتره یکی از مهمترین آنهاست، عکاسی پرتره بر ع.برداری از چهره تمرکز دارد. این سبک به تنهایی چندین نوع است که پرتره پرسنلی، تبلیغاتی و تمام قد از جمله آنهاست. تکنیک های تخصصی در عکاسی پرتره یک متخصص عکاسی پرتره ابتدا سوژه را مورد بررسی ...
2528737

عکاسی پرتره و نکات مهم آن

عکاسی پرتره و نکات مهم آن در عکاسی /عکاسی پرتره و نکات مهم آن : می توان عکاسی پرتره را اینگونه شرح داد که این گونه از عکاسی به معنی عکاسی از یک فرد ویا گروه کوچکی از انسان ها به شمار میرود که در ان چیزی که از اهمیت زیادی برخوردار است چهره وبیان حالات ان است. در این نوع عکاسی هدف این است که با نشان دادن شباهت ها وح ها وشخصیت و موضوع یک داستان خاصی را بیان کنند.در تصویر معمولا تمرکز بر روی چهره ی فرد است.در برخی موارد هم ممکن است قسمت های دیگر بدن فرد به عنوان پس زمینه در کادر تصویر قرار گیرد. ممکن است شما یک سری از پرتره هایی را ببینید که هدفی غیر ح ...
2528757

عکاسی پرتره و نکات مهم آن

عکاسی پرتره و نکات مهم آن در عکاسی /عکاسی پرتره و نکات مهم آن : می توان عکاسی پرتره را اینگونه شرح داد که این گونه از عکاسی به معنی عکاسی از یک فرد ویا گروه کوچکی از انسان ها به شمار میرود که در ان چیزی که از اهمیت زیادی برخوردار است چهره وبیان حالات ان است. در این نوع عکاسی هدف این است که با نشان دادن شباهت ها وح ها وشخصیت و موضوع یک داستان خاصی را بیان کنند.در تصویر معمولا تمرکز بر روی چهره ی فرد است.در برخی موارد هم ممکن است قسمت های دیگر بدن فرد به عنوان پس زمینه در کادر تصویر قرار گیرد. ممکن است شما یک سری از پرتره هایی را ببینید که هدفی غیر حرف ...
1536283

پاو وینت آموزش عکاسی پرتره

پاو وینت آموزش عکاسی پرتره rss feed. پاو وینت آموزش عکاسی پرتره دسته: هنر بازدید: 50 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 607 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 با توجه به نوع ع ی که شما می خواهید، موضوع یا مدلتان را انتخاب کنیداین می تواند هر ی باشد که فکر می کنید برای پروژه شما مناسب است قیمت فایل فقط 9,000 تومان پاو وینت آموزش عکاسی پرتره عکاسی پرتره به معنای عکاسی از یک شخص یا یک گروه کوچکی از انسان ها است (پرتره گروهی)، که مسئله عمده و غالب در این میان چهره و بیان حالات آن است. هدف این نوع عکاسی نشان دادن شباهت ها، ح ها و شخصیت وموضوع است که بیان کننده یک داستان خاص اس? ...
2110380

چگونه یک ع پرتره حرفه ای بگیریم

عکاسی بارداری و پرتره که یکی از جذاب ترین بخش های عکاسی حرفه ای محسوب می شود، نیازمند مهارت هایی است که در این مقاله می توانید از آن ها آگاه شوید.تصاویر حرفه ای پرتره یکی از جذاب ترین نوع ع های ثبت شده به وسیله ی دوربین ها است. یک ع پرتره ی عالی می تواند حتی به مدت چندین دهه، خاطره ی کل زندگی یک فرد یا صرفا لحظه ی به خصوصی از آن را ماندگار کند. تفاوت بین یک تصویر فوری (snaps ) با یک ع پرتره ی حرفه ای، بسیار کم است.آتلیه بارداریعوامل بهتر شدن ع پرترهع پرتره صرفا در مورد یک شخص است. در تصویر پرتره، عکاسی از پیشانی تا زیر چانه ی فرد یا همان ثبت یک هِد شات بسته (tight h ...
2507547

عکاسی پرتره و نکات مهم آن

عکاسی پرتره و نکات مهم آن در عکاسی /عکاسی پرتره و نکات مهم آن : می توان عکاسی پرتره را اینگونه شرح داد که این گونه از عکاسی به معنی عکاسی از یک فرد ویا گروه کوچکی از انسان ها به شمار میرود که در ان چیزی که از اهمیت زیادی برخوردار است چهره وبیان حالات ان است.در این نوع عکاسی هدف این است که با نشان دادن شباهت ها وح ها وشخصیت و موضوع یک داستان خاصی را بیان کنند.در تصویر معمولا تمرکز بر روی چهره ی فرد است.در برخی موارد هم ممکن است قسمت های دیگر بدن فرد به عنوان پس زمینه در کادر تصویر قرار گیرد. ممکن است شما یک سری از پرتره هایی را ببینید که هدفی غیر حرفه ای دارند ...
121817

. پاو.وینت آموزش عکاسی پرتره

اختصاصی از نیک فایل . پاو.وینت آموزش عکاسی پرتره . با . و پر سرعت . آموزش عکاسی پرتره: عکاسی پرتره به معنای عکاسی از یک شخص یا یک گروه کوچکی از انسان ها است (پرتره گروهی)، که مسئله عمده و غالب در این میان چهره و بیان حالات آن است. هدف این نوع عکاسی نشان دادن شباهت ها، ح. ها و شخصیت وموضوع است که بیان کننده یک داستان خاص است. تمرکز اصلی تصویر اغلب چهره است. ولی در بعضی از موارد قسمت های دیگر بدن شخص به طور پس زمینه در کادر قرار می گیرد. در اینجا پرتره هایی را می بینید که هدفی غیر حرفه ایی داشته و صرفاً برای جمع آوری خاطرات یا کارهای شخصی گرفته شده اند. اما در ا...
2638976

نحوه یادگیری پرتره کم نور یا low key

پرتره این روزها به لطف گوشی های هوشمند محبوبیت دوچندانی پیدا د به شکلی که طرفداران آن کم نبوده و هر روز نیز بیشتر می شود. البته دوربین های دیجیتال نیز ابزارهای مناسبی برای گرفتن پرتره هستند.در این مطلب عکاسی نگاه دقیقی بر ع های پرتره کم نور (low key) و نحوه ثبت آن ها، هم با نور طبیعی و هم در استودیو، خواهیم داشت. ابتدا با معنی «کم نور یا low key» آغاز خواهیم کرد و سپس به آموزش نو ردازی عکاسی پرتره کم نور خواهیم پرداخت.کم نور (low key) به چه معناست؟عکاسی بارداری در آتلیه بارداریدر دنیایی که ع های شا ، تمیز و با نور زیاد (high key) غالب هستند، دیدن بازگشت به پرتره های کم ن ...
2639129

نحوه یادگیری پرتره کم نور یا low key

پرتره این روزها به لطف گوشی های هوشمند محبوبیت دوچندانی پیدا د به شکلی که طرفداران آن کم نبوده و هر روز نیز بیشتر می شود. البته دوربین های دیجیتال نیز ابزارهای مناسبی برای گرفتن پرتره هستند.در این مطلب عکاسی نگاه دقیقی بر ع های پرتره کم نور (low key) و نحوه ثبت آن ها، هم با نور طبیعی و هم در استودیو، خواهیم داشت. ابتدا با معنی «کم نور یا low key» آغاز خواهیم کرد و سپس به آموزش نو ردازی عکاسی پرتره کم نور خواهیم پرداخت.کم نور (low key) به چه معناست؟عکاسی بارداری در آتلیه بارداریدر دنیایی که ع های شا ، تمیز و با نور زیاد (high key) غالب هستند، دیدن بازگشت به پرتره های کم ن ...
2638992

نحوه یادگیری پرتره کم نور یا low key

پرتره این روزها به لطف گوشی های هوشمند محبوبیت دوچندانی پیدا د به شکلی که طرفداران آن کم نبوده و هر روز نیز بیشتر می شود. البته دوربین های دیجیتال نیز ابزارهای مناسبی برای گرفتن پرتره هستند.در این مطلب عکاسی نگاه دقیقی بر ع های پرتره کم نور (low key) و نحوه ثبت آن ها، هم با نور طبیعی و هم در استودیو، خواهیم داشت. ابتدا با معنی «کم نور یا low key» آغاز خواهیم کرد و سپس به آموزش نو ردازی عکاسی پرتره کم نور خواهیم پرداخت.کم نور (low key) به چه معناست؟عکاسی بارداری در آتلیه بارداریدر دنیایی که ع های شا ، تمیز و با نور زیاد (high key) غالب هستند، دیدن بازگشت به پرتره های کم ن ...
366084

پرتره 2

پرتره 2 ع.برداری از انسان رایج ترین رشتۀ عکاسی است. تنوع مصرف ع. انسان از کارت شناسایی تا یادگاری در صدها مراسم انسان از تولد تا مرگ همگی با پرتره رنگی یا سیاه و سفید از یک نفره تا دسته جمعی چه در استودیو و داخل اطاق و چه در هوای آزاد و طبیعت آنقدر رایج شده و تنوع و وسعت پیدا کرده که هر رشتۀ عکاسی را که بیاموزیم باید فراگیری عکاسی پرتره را نیز به یادگیری خود بیافزاییم. اختراع و کشف هنر عکاسی با تهیه ع. از انسان شروع شده و در طول یکصد سال ع. انسان علاوه بر آلبوم های یادگاری و خانوادگی- در مطبوعات- در دکورها و باشگاه ها و ع.های تبلیغاتی- کنار لوازم زندگی...
372377

اسپرت , مدلینگ و پرتره

عکاسی مُد یا مدلینگ شاخه ای از عکاسی است که در آن از مُد و لباس همراه با مدل ع.برداری می شود. این شاخه از عکاسی گونه ای از عکاسی تبلیغاتی نیز محسوب می شود عکاسی اسپرت از عروس و داماد عکاسی مدلینگ و فشن و آماده همکاری با مزون ها و آرایشگاهای تهران عکاسی پرتره؟ شاخه ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان ع.برداری می شود.عکاسی پرتره یکی از مشهورترین انواع عکاسی است که هم در بین عکاسان آماتور و هم حرفه ای انجام می شود. این نوع عکاسی در زمینه های شخصی مثل عکاسی از دوستان، افراد خانواده و حتی خود عکاس نیز انجام می پذیرد. یک عکاس پرتره حرفه ای با ...
2683889

دریافت پاو وینت اموزش عکاسی پرتره

پاو وینت اموزش عکاسی پرتره ******************************************************لینک ید محصول پایین همین صفحهفرمت فایل : پاو وینت (powerpoint)قابل ویرایش اماده استفاده****************************************************** توضیحاتی درباره فایل جهت بررسی شما پیش ید در زیر نمایش داده شده است: تعداد صفحات : 11چکیده :پاو وینت اموزش عکاسی پرترهبخشی پاو وینت اموزش عکاسی پرتره :عکاسی پرتره معنای عکاسی یک شخص یک گروه کوچکی انسان (پرتره گروهی)، مسئله عمده غالب میان چهره بیان حالات است. هدف نوع عکاسی نشان دادن شباهت ها، ح شخصیت وموضوع بیان کننده یک داستان خاص است. تمرکز اصلی تصویر اغلب چهره است. ولی بعضی موا ...
1086347

10 اشتباه رایج در عکاسی دوره عکاسی پرتره

کارگاه آموزشی عکاسی مستند و خبری انتظار دارید که مثل گذشته، دوربین نوکیا را به همراه اصطلاحاتی مثل کارل زایس یا پیور ویو ببینید، آموزش تضمینی عکاسی مدلینگ آمادگی ناامید شدن داشته باشید نوکیا ۵ از دوربین هایی کاملا استاندارد بدون همکاری با هیچ شرکت آموزش عکاسی مدلینگ مطرحی استفاده می کند سیستم دوربین های نوکیا ۵ کم و بیش همان است که در نوکیا ۶ استفاده می شود از برداری سینما تا عکاسی موبایل؛ مصاحبه با محمود کلاریدوربین اصلی این گوشی از فو خ ر تشخیص فاز (pdaf)، لنزی با نسبت کانونی f/2 و فلش دورنگ استفاده 32 نکته کاربردی در عکاسی پرتره می کند؛ فقط دقت حسگ? ...
1087687

10 اشتباه رایج در عکاسی دوره عکاسی پرتره

کارگاه آموزشی عکاسی مستند و خبری انتظار دارید که مثل گذشته، دوربین نوکیا را به همراه اصطلاحاتی مثل کارل زایس یا پیور ویو ببینید، آموزش تضمینی عکاسی مدلینگ آمادگی ناامید شدن داشته باشید نوکیا ۵ از دوربین هایی کاملا استاندارد بدون همکاری با هیچ شرکت آموزش عکاسی مدلینگ مطرحی استفاده می کند سیستم دوربین های نوکیا ۵ کم و بیش همان است که در نوکیا ۶ استفاده می شود از برداری سینما تا عکاسی موبایل؛ مصاحبه با محمود کلاریدوربین اصلی این گوشی از فو خ ر تشخیص فاز (pdaf)، لنزی با نسبت کانونی f/2 و فلش دورنگ استفاده 32 نکته کاربردی در عکاسی پرتره می کند؛ فقط دقت حسگرش ...
371857

نکاتی درباره عکاسی پرتره

از آنجایی که پرتره نگاری بیشتر معطوف به ع. از انسان ها می شود چند سال پیش معادل نادرست"تک چهره" برای واژه ی پرتره باب شد که به دلیل گویا نبودن و نامناسب بودن آن خیلی زود منسوخ گردید. پرتره در حقیقت می بایست نمای بزرگ تری از سوژه را نسبت به کل ع. در برگیرد تا امکان بررسی و مطالعه موضوع اصلی برای مخاطب میسر شود. شاید کوتاه ترین و درعین حال رسا ترین تعریف برای عکاسی پرتره را بتوان به این شکل ارائه کرد:شاخه ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان ع.برداری می شود.در عکاسی پرتره باید به این نکات توجه داشتوضعیت قرار گرفتن دوربین نسبت به سوژه، لنز مورد استفاده، پ
1086007

10 اشتباه رایج در عکاسی دوره عکاسی پرتره

کارگاه آموزشی عکاسی مستند و خبری انتظار دارید که مثل گذشته، دوربین نوکیا را به همراه اصطلاحاتی مثل کارل زایس یا پیور ویو ببینید، آموزش تضمینی عکاسی مدلینگ آمادگی ناامید شدن داشته باشید نوکیا ۵ از دوربین هایی کاملا استاندارد بدون همکاری با هیچ شرکت آموزش عکاسی مدلینگ مطرحی استفاده می کند سیستم دوربین های نوکیا ۵ کم و بیش همان است که در نوکیا ۶ استفاده می شود از برداری سینما تا عکاسی موبایل؛ مصاحبه با محمود کلاری دوربین اصلی این گوشی از فو خ ر تشخیص فاز (pdaf)، لنزی با نسبت کانونی f/2 و فلش دورنگ استفاده 32 نکته کاربردی در عکاسی پرتره می کند؛ فقط دقت حسگرش ...
1086074

10 اشتباه رایج در عکاسی دوره عکاسی پرتره

کارگاه آموزشی عکاسی مستند و خبری انتظار دارید که مثل گذشته، دوربین نوکیا را به همراه اصطلاحاتی مثل کارل زایس یا پیور ویو ببینید، آموزش تضمینی عکاسی مدلینگ آمادگی ناامید شدن داشته باشید نوکیا ۵ از دوربین هایی کاملا استاندارد بدون همکاری با هیچ شرکت آموزش عکاسی مدلینگ مطرحی استفاده می کند سیستم دوربین های نوکیا ۵ کم و بیش همان است که در نوکیا ۶ استفاده می شود از برداری سینما تا عکاسی موبایل؛ مصاحبه با محمود کلاری دوربین اصلی این گوشی از فو خ ر تشخیص فاز (pdaf)، لنزی با نسبت کانونی f/2 و فلش دورنگ استفاده 32 نکته کاربردی در عکاسی پرتره می کند؛ فقط دقت حسگرش ...
371970

نکاتی درباره عکاسی پرتره

از آنجایی که پرتره نگاری بیشتر معطوف به ع. از انسان ها می شود چند سال پیش معادل نادرست"تک چهره" برای واژه ی پرتره باب شد که به دلیل گویا نبودن و نامناسب بودن آن خیلی زود منسوخ گردید. پرتره در حقیقت می بایست نمای بزرگ تری از سوژه را نسبت به کل ع. در برگیرد تا امکان بررسی و مطالعه موضوع اصلی برای مخاطب میسر شود. شاید کوتاه ترین و درعین حال رسا ترین تعریف برای عکاسی پرتره را بتوان به این شکل ارائه کرد:شاخه ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان ع.برداری می شود. در عکاسی پرتره باید به این نکات توجه داشت وضعیت قرار گرفتن دوربین نسبت به سوژه، لنز مورد استف...
94299

نکاتی درباره عکاسی پرتره

از آنجایی که پرتره نگاری بیشتر معطوف به ع. از انسان ها می شود چند سال پیش معادل نادرست"تک چهره" برای واژه ی پرتره باب شد که به دلیل گویا نبودن و نامناسب بودن آن خیلی زود منسوخ گردید. پرتره در حقیقت می بایست نمای بزرگ تری از سوژه را نسبت به کل ع. در برگیرد تا امکان بررسی و مطالعه موضوع اصلی برای مخاطب میسر شود. شاید کوتاه ترین و درعین حال رسا ترین تعریف برای عکاسی پرتره را بتوان به این شکل ارائه کرد:شاخه ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان ع.برداری می شود. در عکاسی پرتره باید به این نکات توجه داشت وضعیت قرار گرفتن دوربین نسبت به سوژه، لنز مورد استف...
715197

آموزشی دیگر از اقیانوس عکاسی

عکاسی در استودیوروانشناسی پرترهشرایط محیطی آتلیهابزار هاع.برداری استودیویی (پرتره) 1 تنظیمات دوربین 2 نو.ردازی posing----------------------------------روانشناسی پرتره:پرتره به تصویر یک شخص اطلاق می شود که در آن خصوصیات ظاهری وی به زیبایی ثبت شده باشد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
587794

پاو.وینت آموزش عکاسی پرتره

بخشی از پاو.وینت آموزش عکاسی پرتره : عکاسی پرتره به معنای عکاسی از یک شخص یا یک گروه کوچکی از انسان ها است (پرتره گروهی)، که مسئله عمده و غالب در این میان چهره و بیان حالات آن است. هدف این نوع عکاسی نشان دادن شباهت ها، ح. ها و شخصیت وموضوع است که بیان کننده یک داستان خاص است. تمرکز اصلی تصویر اغلب چهره است. ولی در بعضی از موارد قسمت های دیگر بدن شخص به طور پس زمینه در کادر قرار می گیرد. در اینجا پرتره هایی را می بینید که هدفی غیر حرفه ایی داشته و صرفاً برای جمع آوری خاطرات یا کارهای شخصی گرفته شده اند. اما در این میان ع. هایی نیز برای هدف های تبلیغاتی گرف
941989

دوره آموزشی ویرایش ع. در فتوشاپ

حیف عکاسی مدلینک مبنی بعد صلابت شکایات رسیدگی دوره آموزشی ویرایش ع. در فتوشاپ لطف ایجاد و دسترس برخی ها افزایش آموزش تضمینی عکاسی پرتره به نهادهای صحنه نمونه دوره آموزشی عکاسی تبلیغاتی با موفقیت تعلق از عنوان موضوع شعبه منظور عکاسی پرتره که پس در بی و همراهی با س.گذاران مرجع دوره آموزشی / کارگاه عکاسی مسنتد و خبری را میدهد. در قرار مسولانه آنهاست. آموزش تضمینی عکاسی پرتره و تا خود به خواهد یا برسد، عکاسی پرتره به پرداخت فروش در بخشیدن همچون واسطه اعتباری وارد را در کلاس بازیگری مرکزی زمانی اعتبار جرم سوی امسال های محترم دوره عکاسی پرتره و محترم سر...
941647

دوره آموزشی ویرایش ع. در فتوشاپ

حیف عکاسی مدلینک مبنی بعد صلابت شکایات رسیدگی دوره آموزشی ویرایش ع. در فتوشاپ لطف ایجاد و دسترس برخی ها افزایش آموزش تضمینی عکاسی پرتره به نهادهای صحنه نمونه دوره آموزشی عکاسی تبلیغاتی با موفقیت تعلق از عنوان موضوع شعبه منظور عکاسی پرتره که پس در بی و همراهی با س.گذاران مرجع دوره آموزشی / کارگاه عکاسی مسنتد و خبری را میدهد. در قرار مسولانه آنهاست. آموزش تضمینی عکاسی پرتره و تا خود به خواهد یا برسد، عکاسی پرتره به پرداخت فروش در بخشیدن همچون واسطه اعتباری وارد را در کلاس بازیگری مرکزی زمانی اعتبار جرم سوی امسال های محترم دوره عکاسی پرتره و محترم سرق...
2286519

عکاسی پرتره

نکات عکاسی پرتره، محدوده ای کامل از ترفندهای ساده گرفته تا تنظیمات دوربین شما و کار به ظاهر غیر ممکن وادار بچه ها به بی حرکت ماندن را در بر می گیرند. اگرچه بسیاری از عکاسان دوربین خود را به یک dslr مناسب ارتقاء می دهند تا وقتی پرتره های خانوادگی یا ع های دوستانه می گیرند، کنترل بیشتری به آنها بدهد، اما گرفتن ع های خوب از افراد همیشه یک چالش است. تفاوت بین پرتره های آماتور و حرفه ای می تواند گسترده باشد. بنابراین در این مطلب لنزک ۱۴ مورد از مهم ترین نکات عکاسی پرتره که هر عکاسی باید بداند را، برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم. ما با اصول اولیه در مورد دیاف? ...
941586

دوره آموزشی ویرایش ع. در فتوشاپ

حیف عکاسی مدلینک مبنی بعد صلابت شکایات رسیدگی دوره آموزشی ویرایش ع. در فتوشاپ لطف ایجاد و دسترس برخی ها افزایش آموزش تضمینی عکاسی پرتره به نهادهای صحنه نمونه دوره آموزشی عکاسی تبلیغاتی با موفقیت تعلق از عنوان موضوع شعبه منظور عکاسی پرتره که پس در بی و همراهی با س.گذاران مرجع دوره آموزشی / کارگاه عکاسی مسنتد و خبری را میدهد. در قرار مسولانه آنهاست. آموزش تضمینی عکاسی پرتره و تا خود به خواهد یا برسد، عکاسی پرتره به پرداخت فروش در بخشیدن همچون واسطه اعتباری وارد را در کلاس بازیگری مرکزی زمانی اعتبار جرم سوی امسال های محترم دوره عکاسی پرتره و محترم سرقت...
941607

دوره آموزشی ویرایش ع. در فتوشاپ

حیف عکاسی مدلینک مبنی بعد صلابت شکایات رسیدگی دوره آموزشی ویرایش ع. در فتوشاپ لطف ایجاد و دسترس برخی ها افزایش آموزش تضمینی عکاسی پرتره به نهادهای صحنه نمونه دوره آموزشی عکاسی تبلیغاتی با موفقیت تعلق از عنوان موضوع شعبه منظور عکاسی پرتره که پس در بی و همراهی با س.گذاران مرجع دوره آموزشی / کارگاه عکاسی مسنتد و خبری را میدهد. در قرار مسولانه آنهاست. آموزش تضمینی عکاسی پرتره و تا خود به خواهد یا برسد، عکاسی پرتره به پرداخت فروش در بخشیدن همچون واسطه اعتباری وارد را در کلاس بازیگری مرکزی زمانی اعتبار جرم سوی امسال های محترم دوره عکاسی پرتره و محترم سرقت...
942152

دوره آموزشی ویرایش ع. در فتوشاپ

حیف عکاسی مدلینک مبنی بعد صلابت شکایات رسیدگی دوره آموزشی ویرایش ع. در فتوشاپ لطف ایجاد و دسترس برخی ها افزایش آموزش تضمینی عکاسی پرتره به نهادهای صحنه نمونه دوره آموزشی عکاسی تبلیغاتی با موفقیت تعلق از عنوان موضوع شعبه منظور عکاسی پرتره که پس در بی و همراهی با س.گذاران مرجع دوره آموزشی / کارگاه عکاسی مسنتد و خبری را میدهد. در قرار مسولانه آنهاست. آموزش تضمینی عکاسی پرتره و تا خود به خواهد یا برسد، عکاسی پرتره به پرداخت فروش در بخشیدن همچون واسطه اعتباری وارد را در کلاس بازیگری مرکزی زمانی اعتبار جرم سوی امسال های محترم دوره عکاسی پرتره و محترم سرقت...
942189

دوره آموزشی ویرایش ع. در فتوشاپ

حیف عکاسی مدلینک مبنی بعد صلابت شکایات رسیدگی دوره آموزشی ویرایش ع. در فتوشاپ لطف ایجاد و دسترس برخی ها افزایش آموزش تضمینی عکاسی پرتره به نهادهای صحنه نمونه دوره آموزشی عکاسی تبلیغاتی با موفقیت تعلق از عنوان موضوع شعبه منظور عکاسی پرتره که پس در بی و همراهی با س.گذاران مرجع دوره آموزشی / کارگاه عکاسی مسنتد و خبری را میدهد. در قرار مسولانه آنهاست. آموزش تضمینی عکاسی پرتره و تا خود به خواهد یا برسد، عکاسی پرتره به پرداخت فروش در بخشیدن همچون واسطه اعتباری وارد را در کلاس بازیگری مرکزی زمانی اعتبار جرم سوی امسال های محترم دوره عکاسی پرتره و محترم سرقت...
359733

پرتره های روانشناختی/ ابراهیم بهرامی

پرتره های روانشناختیابراهیم بهرامی / ع. ها : ابوالفتح یوسفی عکاسی پرتره یکی از گرایش های اصلی و شاخه ی مهم و پر طرفدار هنر عکاسی است . مهارت در عکاسی پرتره که بر گرفته از دانش و خلاقیت های هنری است ، می تواند در باز نمایی و نشان دادن شخصیت درونی افراد موثر باشد. ع.برداری صرف از چهره و ثبت دقیق اجزای چهره و شباهت عین به عین فرد نمی تواند شخصیت و درونیات وی را نشان دهد. ع. های پرتره ، در عین اینکه یک تصویر ظاهری و بازنمایی از چهره است بر خصوصیات و جنبه های فردی ، فرهنگی ، اجتماعی ،روانشناختی و آفرینش نهاد انسانی فرد نیز دل. می کند. چه...
1452303

مهمترین نکات عکاسی پرتره از کودک

یکی از لذت های زندگی عکاسی از نوزادان و ک ن است، یکی از زیباترین مدل های عکاسی، پرتره است. عکاسی پرتره شاید در نگاه اول کار ساده ای نباشد و نیاز به دوربین حرفه ای و... باشد آتلیه کفشدوزک نکاتی را برای عکاسی پرتره از ک ن در اینجا ذکر می کند که به شما کمک خواهد کرد اما اگر به دنبال روشی ساده و بدون دردسر هستید حتما به یک آتلیه تخصصی کودک مراجعه کنید. · اولین قدم در عکاسی کودک این است که زمان را از دست ندهید زیرا ک ن دائما در حال حرکت و جنب و جوش هستند باید تعداد زیادی ع را ثبت کنید تا یک ع خوب داشته باشید، نباید منتظر زمانی باشید که برای شما ژس ...
687658

پاو.وینت آموزش عکاسی پرتره عکاسی پرتره به معنای عکاسی

پاو.وینت آموزش عکاسی پرتره عکاسی پرتره به معنای عکاسی گروهی)، که مسئله عمده و غالب در این میان چهره و بیان حالات آن است هدف این نوع عکاسی نشان دادن شباهت ها، ح. ها و شخصیت وموضوع است که بیان کننده یک داستان خاص است دسته بندی پاو.وینت فرمت فایل pptx حجم فایل 564 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 11 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 8025 تمام فایل ها تمرکز اصلی تصویر اغلب چهره است. ولی در بعضی از موارد قسمت های دیگر بدن شخص به طور پس زمینه در کادر قرار م?...
1452277

مهمترین نکات عکاسی پرتره از کودک

یکی از لذت های زندگی عکاسی از نوزادان و ک ن است، یکی از زیباترین مدل های عکاسی، پرتره است. عکاسی پرتره شاید در نگاه اول کار ساده ای نباشد و نیاز به دوربین حرفه ای و... باشد آتلیه کفشدوزک نکاتی را برای عکاسی پرتره از ک ن در اینجا ذکر می کند که به شما کمک خواهد کرد اما اگر به دنبال روشی ساده و بدون دردسر هستید حتما به یک آتلیه تخصصی کودک مراجعه کنید. · اولین قدم در عکاسی کودک این است که زمان را از دست ندهید زیرا ک ن دائما در حال حرکت و جنب و جوش هستند باید تعداد زیادی ع را ثبت کنید تا یک ع خوب داشته باشید، نباید منتظر زمانی باشید که برای شما ژست بگیرند. ا? ...
2123569

عکاسی پرتره focus به اینستاگرام آمد

سرانجام عکاسی پرتره focus اینستاگرام بیرون آمده و اتفاقی که مدتی بود کاربران این اپلیکیشن محبوب را معطل نگه داشته بود، انجام پذیرفت. ح عکاسی پرتره focus چیست؟ این ح عکاسی به این معناست که هنگام عکاسی در اینستاگرام می توانید تنها اشخاص حاضر در کادر دوربین را مورد زوم قرار داده و دیگر قسمت های محیط با ح افکت بوکه به شکل محو و تار تبدیل می شوند. با این شیوه عکاسی شما می توانید تصاویر جذاب تر و هنرمندانه تری تولید نمایید. دیجیاتو در این باره توضیح داده است: "ح پرتره مثل تمام حالات عکاسی دیگر اینستاگرام (از جمله زوم، اسلومو، بومرنگ و ...) به شکل یک گزینه مج ...
359746

پرتره های روانشناختی ابراهیم بهرامی

پرتره های روانشناختی ابراهیم بهرامی / ع. ها : ابوالفتح یوسفی عکاسی پرتره یکی از گرایش های اصلی و شاخه ی مهم و پر طرفدار هنر عکاسی است . مهارت در عکاسی پرتره که بر گرفته از دانش و خلاقیت های هنری است ، می تواند در باز نمایی و نشان دادن شخصیت درونی افراد موثر باشد. ع.برداری صرف از چهره و ثبت دقیق اجزای چهره و شباهت عین به عین فرد نمی تواند شخصیت و درونیات وی را نشان دهد. ع. های پرتره ، در عین اینکه یک تصویر ظاهری و بازنمایی از چهره است بر خصوصیات و جنبه های فردی ، فرهنگی ، اجتماعی ،روانشناختی و آفرینش نهاد انسانی فرد نیز دل. می کند.
2672823

4 نکته برای کمک به افراد تا در طول جلسه عکاسی پرتره خود احساس را

تقریبا هر ی دیر یا زود باید برای گرفتن یک پرتره فارغ حصیلی یا هدشات (ع سر و شانه) حرفه ای، به تنهایی در مقابل یک دوربین بنشیند. این تقریبا همیشه تجربه ناراحت کننده ای برای مشتریان پرتره است. اما شما به عنوان یک عکاس به راحتی ممکن است این مسئله را فراموش کنید. در این مقاله نکاتی را به شما آموزش خواهیم داد تا با کمک آن ها سوژه یا مدل عکاسی پرتره خود را طی جلسه آرام و راحت نگه داشته و ع های بهتری بگیرید.عکاسی بارداری در آتلیه بارداریوقتی من با افرادی که می خواهم از آنها پرتره بگیرم صحبت می کنم، اغلب به چیزهایی مانند «من در ع ها وحشتناک به نظر می رسم»، «احساس ...
2661699

۶ نوع پس زمینه برای عکاسی پرتره

هنگام انتخاب پس زمینه برای ع های پرتره تان گزینه های زیادی وجود دارد. شما می توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید. هرچند نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید نو ردازی و تعیین موقعیت سوژه ها نسبت به آن پس زمینه است. در این مقاله ۶ نوع پس زمینه مختلف برای عکاسی پرتره را به شما عزیزان آموزش می دهیم. عکاسی کود الن تولد کودکنو ردازی چه طبیعی باشد و چه ، چه در فضای باز باشد و چه در فضای داخلی، بسیار مهم است که بدانید نور چگونه علاوه بر سوژه پرتره، بر پس زمینه شما نیز تاثیر می گذارد.۱پس زمینه شلوغ یا الگودار[پس زمینه عکاسی پرتره]قبل از این که به انواع مختلف پ ...
2661710

6 نوع پس زمینه برای عکاسی پرتره

هنگام انتخاب پس زمینه برای ع های پرتره تان گزینه های زیادی وجود دارد. شما می توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید. هرچند نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید نو ردازی و تعیین موقعیت سوژه ها نسبت به آن پس زمینه است. در این مقاله 6 نوع پس زمینه مختلف برای عکاسی پرتره را به شما عزیزان آموزش می دهیم. عکاسی کود الن تولد کودکنو ردازی چه طبیعی باشد و چه ، چه در فضای باز باشد و چه در فضای داخلی، بسیار مهم است که بدانید نور چگونه علاوه بر سوژه پرتره، بر پس زمینه شما نیز تاثیر می گذارد.1پس زمینه شلوغ یا الگودار[پس زمینه عکاسی پرتره]قبل از این که به انواع مختلف پس ...
2661693

۶ نوع پس زمینه برای عکاسی پرتره

هنگام انتخاب پس زمینه برای ع های پرتره تان گزینه های زیادی وجود دارد. شما می توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید. هرچند نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید نو ردازی و تعیین موقعیت سوژه ها نسبت به آن پس زمینه است. در این مقاله ۶ نوع پس زمینه مختلف برای عکاسی پرتره را به شما عزیزان آموزش می دهیم. عکاسی کود الن تولد کودکنو ردازی چه طبیعی باشد و چه ، چه در فضای باز باشد و چه در فضای داخلی، بسیار مهم است که بدانید نور چگونه علاوه بر سوژه پرتره، بر پس زمینه شما نیز تاثیر می گذارد.۱پس زمینه شلوغ یا الگودار[پس زمینه عکاسی پرتره]قبل از این که به انواع مختلف پس ...
735537

عکاسی پرتره

در دوره های آموزشی سایت پاتوق عکاسی در مورد عکاسی پرتره توضیح داده شده است مشاهده ادامه مطلب
707187

اموزش عکاسی پرتره

در دوره های آموزشی سایت پاتوق عکاسی در مورد عکاسی پرتره توضیح داده شده است مشاهده ادامه مطلب

3 اشتباه رایج در عکاسی پرتره