۲۸ روز سپاسگزاری روز ۱۳


2785682

۲۸ روز سپاسگزاری -روز ۶

روز ۶ سپاسگزاری مانند روزهای پیشین ۱۰ موهبت را لیست می کنیم و یک به یک میخوانیم و در پایان ۳ بار میگوییم سپاسگزارم. امروز یک ی همراه ماست مانند یک مدیر و از همه سپاسگزاری های ما یادداشت بر میدارد. هر بار جیزی برای سپاسگزاری یافتید بگویید "من برای.... سپاسگزارم "تا همراه نامرئی شما یادداشتش کند. امروز تلاش میکنیم تا می توانیم چیزهای بیشتری برای سپاسگزاری پیدا کنیم. در پایان روز و زمان خواب سنگمان و سپاسگزاری برای بهترین پیشامد روز فراموش نشود. ایشان تا الان داشت فوتبال توی تخت تماشا میکرد. شمعی که روشن کرده ام نور خیلی کمی دارد و اتاق تاریک است. ...
2784214

۲۸ روز سپاسگزاری -روز ۶

روز ۶ سپاسگزاری مانند روزهای پیشین ۱۰ موهبت را لیست می کنیم و یک به یک میخوانیم و در پایان ۳ بار میگوییم سپاسگزارم. امروز یک ی همراه ماست مانند یک مدیر و از همه سپاسگزاری های ما یادداشت بر میدارد. امروز تلاش میکنیم تا می توانیم چیزهای بیشتری برای سپاسگزاری پیدا کنیم. در پایان روز و زمان خواب سنگمان و سپاسگزاری برای بهترین پیشامد روز فراموش نشود. ایشان تا الان داشت فوتبال توی تخت تماشا میکرد. شمعی که روشن کرده ام نور خیلی کمی دارد و اتاق تاریک است. ایشان چشم بندش را زده و خو ده و فرشته کوچولو هم تا همین الان کنارمان خو د بود و یکباره جهید و رفت جل ...
2815350

۲۸ روز سپاسگزاری -روز۱۱

مانند روزهای پیشین ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم، یک به یک میخوانیم و در پایان میگوییم سپاسگزارم. من چشمهام را میبندم و با هر باز گفتن انگار یک موجی از قلبم بیرون میرود، هر بار این موج گسترده تر از پیش است. از صبح که چشمانمان را باز میکنیم سپاسگزاری را آغاز میکنیم. به هر چه دست میزنیم، میبینیم، بر میداریم برای همه چیز سپاسگزاری میکنیم. سنگمان را پیش از خواب از یاد نبریم، سپاسگزاری برای بهترین چیزی که در روزپیش آمده پیش از خواب. الهی روزتان پر از چیزهای خوب بوده باشد که ندانید برای کدام سپاسگزار باشید.به گمانم امروز ۸ بیدار شدم، از پشت شی? ...
2958673

سپاسگزاری

سلام از همراهان همیشگی سایت برهان مبین کمال تشکر و سپاسگزاری دارم ما را همیشه از نظرات ،پیشنهادات و انتقادتان بهره مند سازید
970736

حدیث

حدیث . رضا علیه السلام: فَمَن لَم یَشکُر والِدَیهِ لَم یَشکُرِ اللّه َ؛ هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، از خداوند سپاسگزاری نکرده است میزان الحکمه، ج۱۳، ص۴۹۱
970730

حدیث

حدیث . رضا علیه السلام: فَمَن لَم یَشکُر والِدَیهِ لَم یَشکُرِ اللّه َ؛ هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، از خداوند سپاسگزاری نکرده است میزان الحکمه، ج۱۳، ص۴۹۱
2795832

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۰

یک سوم راه را پیمودیم. امروز مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را توی دفتر خوشگلمون مینویسیم و یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. گام دوم گرد جادویی سپاسگزاری است که در سرانگشتانمان داریم. از ۱۰ نفری که امروز برای ماکاری انجام میدهند و کمکمان میکنند سپاسگزاری میکنیم از ته دلمان نه تنها با زبانمان و کمی از این گرد نقره فام یا زرین جادویی را به روی آنها میریزیم. گام سوم سنگ جادوییست در مشتمان برای بهترین چیزی که امروز روی داده. برای روز ۱۱ باید آماده باشیم؛ از زمانی که چشم باز میکنیم به هر آن چه دست میزنیم سپاس گزاری می ...
2809248

۲۸ روز سپاسگزاری- روز ۱۴

یک روز خوب دیگر از زندگیمان آغاز شد. چند بار در روز گفته های مثبت را در دل یا زیر لب میگویید. گفتگوی درونی شما چگونه است؟ با خودتان مهربان باشید. روز ۱۴ رسید و نیمی از دوره را پشت سر گذاشتیم؛ امروز دوباره ده تا از داشته هایمان را مینویسیم و چرایی سپاسگزاری آنها را. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. برنامه های سرتا سر روزتان از صبح تا شب و تا هنگام خواب در یاد بیاورید و برای هریک سپاسگزار باشید پنداری پایان روز است و همه برنامه ها به خوبی و خوشی انجام شده اند.پس از آنکه سپاسگزاری برای برنامه هایتان به پایان رسید بگویید" ب? ...
2806034

۲۸ روز سپاسگزاری- روز ۱۴

یک روز خوب دیگر از زندگیمان آغاز شد. چند بار در روز گفته های مثبت را در دل یا زیر لب میگویید. گفتگوی درونی شما چگونه است؟ با خودتان مهربان باشید. روز ۱۴ رسید و نیمی از دوره را پشت سر گذاشتیم؛ امروز دوباره ده تا از داشته هایمان را مینویسیم و چرایی سپاسگزاری آنها را. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. برنامه های سرتا سر روزتان از صبح تا شب و تا هنگام خواب در یاد بیاورید و برای هریک سپاسگزار باشید پنداری پایان روز است و همه برنامه ها به خوبی و خوشی انجام شده اند.پس از آنکه سپاسگزاری برای برنامه هایتان به پایان رسید بگویید" ب? ...
2861997

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۷

نخستین گام سپاسگزاری مانند ۲۶ روز گذشته است. ۱۰ موهبتی که داریم را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. هر بار که نگاهمان به خودمان توی آینه افتاد از خود سپاسگزاری میکنیم. اکرمیتوانید سه چیزدر خود بی د که برای آنها سپاسگزار هستید از خودتان. (خودشیفتگی نیست ). از ته دل سپاسگزار باشید. پیش از خواب یادمان باشد برای بهترین پیشامد روز سپاسگزار باشیم.پنجشنبه خانه یکی از دوستانم مهمان بودم. ایشان رفت و برای ناهارش میوه گذاشتم و یک کراسان و شیرموز برای صبحانه اش. کمی توی تخت ماندم و ساعت ۹.۵ بلند شدم دوش گرفتم. هوا سرد و بارانی بود و ک? ...
2842150

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۱۹

فهرست ده تایی موهبتهایمان را مینویسیم و چرای سپاسگزاریمان را هم در پی هر یک مینویسیم. از شماره یک میخوانیم و در پایان هر یک ۳ بار میگوییم سپاسگزارم.۱۰۰ گام سپاسگزاری داریم امروز و با هر گامتان سپاسگزار هستیم. اینکه خانه هستید یا سرکار یا هرکجای دیگر؛ یادمان باشد هر با گام بگوییم خدایا سپاسگزارم. من میگویم زیاده روی هیچ زیانی ندارد! هر چه بیشتر بهتر. پیش از خواب بهترین رویداد روزمان را به یاد می آوریم و برای آن سپاسگزاری میکنیم. امروز برای ایشان میوه و آبمیوه و نان شیرمال گذاشتم با یک بطری آب و رفت. من هم یک لیوان آبمیوه خوردم و به گلهایم آب دادم و ...
1569644

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 10 آذر

دیدن مثبت ها.1دسامبر 10آذریکی ازاصول برنامه نارانان سپاسگزاری است.ازطریق سپاسگزاری میتوانم ازچیزهای خوب زندگی ام قدردانی کنم.چندسال پیش یک برنامه تلویزیونی درموردسپاسگزاری می دیدم,آن برنامه پیشنهادمیدادکه اگردرزندگی تمرکزمان رابه جای چیزهای منفی روی مثبت هاقراردهیم,زندگیمان میتواندموفقیت امیزترباشد.مامیتوانیم افکارمان راتغییردهیم واین به نوبه خودتمرکزکل زندگیمان راتغییرخواهدداد.آن روزدردفترروزانه ام شروع به نوشتن پنج چیزکه باعث احساس شکرگزاری درمن میشد, .وقتی بطورروزانه روی سپاسگزاری تمرکز ,متوجه تفاوت دررفتاروزندگی ام شدم.یادگرفته ام ...
2981175

ابراز محبت و تشکر از همسر

مام علی(ع) می فرماید: سپاسگزاری تو از ی که از تو راضی است، رضایت و وفای او را می افزاید، و سپاسگزاری تو از ی که بر تو خشمگین است، موجب صلاح و تمایل و عاطفه از سوی او نسبت به تو می گردد: «شُکرک الرّاضی عَنْکَ یَزیدُهُ رضا و وفاءً، شُکرُکَ لِلسّاخِطِ عَلَیکَ یوجبُ لَکَ مِنه صَلاحا و تعطُّفا» غررالحکم، (به نقل از میزان الحکمه، ج5، ص152).
2254206

درک متقابل

درک متقابل انگار شور زندگی را از دست داده و منزوی شده بود. احساس می کرد همسرش ارزش کارهای او در خانه را نمی داند. دوست داشت، گاهی همسرش وقتش را با او تنظیم کند، یا به خاطر کارهای او از بعضی برنامه های خودش بگذرد؛ کاری که او همیشه برای همسرش انجام می داد. اگر در زندگی درک متقابل وجود داشته باشد، زندگی نشاط و آرامش پیدا کرده و راه تعالی را در پیش خواهد گرفت. یکی از راه های درک متقابل، سپاسگزاری است. سپاسگزاری یکی از راههایی است، که می توانیم به همسر بفهمانیم؛ ارزش کارهای او را می فهمیم. ارزش سپاسگزاری انقدر زیاد است که خداوند در قرآن دلیل انحراف انسان ه ...
1207336

سپاسگزاری از همسر

سپاسگزاری زن و شوهر نسبت به یکدیگر هم می تواند آشکار باشد هم پنهان. در سپاسگزاری آشکار کارهای خوب همسر خود را یادآوری می کنیم و از او تشکر می کنیم. تشکر زبانی علاوه براینکه صمیمیت بین زوجین را افزایش می دهد احساسات مثبت و عاشقانه را بر می انگیزد و آندو را بر محبت به یکدیگر تشویق می کند. (۱) البته این کار پسندیده و شایسته منحصر در روابط زوجین نیست بلکه درتمام روابط اجتماعی بین انسان ها باعث پایداری روابط می شود. اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «اگر ی به شما محبّتی کرد شما هم محبّت او را جبران کنید و اگر نتوانستید لااقل از او تشکر نمایید، ...
1172562

سپاسگزاری از همسر

سپاسگزاری زن و شوهر نسبت به یکدیگر هم می تواند آشکار باشد هم پنهان. در سپاسگزاری آشکار کارهای خوب همسر خود را یادآوری می کنیم و از او تشکر می کنیم. تشکر زبانی علاوه براینکه صمیمیت بین زوجین را افزایش می دهد احساسات مثبت و عاشقانه را بر می انگیزد و آندو را بر محبت به یکدیگر تشویق می کند. (۱) البته این کار پسندیده و شایسته منحصر در روابط زوجین نیست بلکه درتمام روابط اجتماعی بین انسان ها باعث پایداری روابط می شود. اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «اگر ی به شما محبّتی کرد شما هم محبّت او را جبران کنید و اگر نتوانستید لااقل از او تشکر نمایید، این ? ...
940034

سپاسگزاری . از همسر

سپاسگزاری زن و شوهر نسبت به یکدیگر هم میتواند آشکار باشد هم پنهان. در سپاسگزاری آشکار کار های خوب همسر خود را یادآوری می کنیم و از او تشکر می کنیم. تشکر زبانی علاوه براینکه صمیمیت بین زوجین را افزایش می دهد احساسات مثبت و عاشقانه را بر می انگیزد و آندو را بر محبت . به یکدیگر تشویق می کند.(1)البته این کار پسندیده و شایسته منحصر در روابط زوجین نیست بلکه درتمام روابط اجتماعی بین انسان ها باعث پایداری روابط می شود. . اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند:«اگر .ی به شما محبّتی کرد شما هم محبّت او را جبران کنید و اگر نتوانستید (لااقل) از او تشکر نمایید، این تشکر ش...
2842970

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۳

کار هرروزمان چیست؟ نوشتن موهبتهایی که داریم و اینکه چرا برای آنها سپاسگزاریم.خواندن آنها و بیان سپاسگزاری در پایان هر یک برای ۳ بار. امروز پنج بار در روز تان دست نگهدارید و تنها به هوایی که به درون میکشید بین ید. به دم و بازدمتان، در این پنج دم و بازدم به جریان هوایی که به درون میکشید و بیرون میدهید بی شید و برای آن سپاسگزار باشید. پس از این ۵ بار دم و بازدم بگویید برای هوایی که به درون میکشم سپاسگزارم و تا میتوانید برای این هوای گرانبها سپاسگزار باشید. فراموش نکنید پیش از خواب به سپاسگزاری برای بهترین پیشامد روز سپاسگزار باشید. ساعت ۶.۴۵ دقیقه ...
2323856

چگونه یک زندگی شاد داشته باشیمhttps://nabzema.com/51045/%d8%a2%db%8c

چگونه یک زندگی شاد داشته باشیم میخواهید یک زندگی شادتر داشته باشید؟ با ما همراه شوید تا رفتارهایی که شما را شاد می کند را بشناسید. به سپاسگزاری روزانه عادت کنید ثابت شده ابراز و بیان سپاسگزاری، حس وحال تان را بهتر می کند. افرادی که چند مورد مثبت در مورد روزشان می نویسند، سالم تر، باانرژی تر، کم استرس ترند و بهتر می خوابند. کلید این نکته این جاست که این کار را عادت همیشگی تان کنید و هدفمند آن را انجام دهید. به خلق یک آیین سپاسگزاری کوچک فکر کنید. برای نمونه، هر روز صبح درحالی که قهوه می نوشید، می توانید به سه چیز مربوط به روز قبل که بابت آنها ? ...
596828

دعای . سجاد (علیه السلام) هنگام حلول ماه رمضان

بسم الله به نام خداوند بخشنده مهربان. سپاس خ. را سزاست که ما را برای سپاسگزاری خود راهنمایی نمود و از سپاسگزاران قرار داد تا برای احسان و نیکی اش از شکرگزاران باشیم و ما را بر آن سپاسگزاری پاداش نیکوکاران دهد، و سپاس خ. را سزاست که دین خود را به ما عطا نمود و ما را جزو ملت ‏خویش (.) اختصاص داد، و در راه های احسان و نیکی اش رهنمون کرد، تا به وسیله نعمتش در آن راه ها رفته و به رضا و خوشنودی اش دست‏ی.م، سپاسی که آن را از ما بپذیرد و به وسیله آن از ما خشنود گردد. ادامه مطلب
104202

بزرگترین واجب!

بسم الله . رضا (علیه السلام) فرمود: خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد: 1 - به . همراه زکات فرمان داده است، پس .ی که . بخواند و زکات نپردازد .ش نیز پذیرفته نمی شود. 2 - به سپاسگزاری از خودش و پدر و مادر فرمان داده است، پس .ی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است. 3 - به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم، پس .ی که صله رحم انجام ندهد تقوای الهی را هم بجا نیاورده است. (بحارالانوار، ج 74، ص 77) ادامه مطلب
2854184

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۶

مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک از آنها مینویسیم که چرا برای آنها سپاسگزاریم. یکی از کارهای نادرست یا یک لغزشی که در زندگی داشته ایم را برگزینید و ۱۰ موهبتی را که در پی آن داشته اید بنویسید. بنویسید که چه آموختید و این آموزه های به شما چه کرده اند. چه چیز خوبی به زندگیتان آورده اند. دستاورد های آن چه بوده است. فراموش نکنیم پیش از خواب سپاسگزاری برای بهترین چیزی که امروز پیش رویمان گذاشته شده است. درباره بستن هاله پرسیده بودید در ادامه مینویسم چون میتواند پرسش دیگران هم باشد که رویشان نمیشود رخ بنمایند! ب رعد و برق ز ...
2851494

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۶

مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک از آنها مینویسیم که چرا برای آنها سپاسگزاریم. یکی از کارهای نادرست یا یک لغزشی که در زندگی داشته ایم را برگزینید و ۱۰ موهبتی را که در پی آن داشته اید بنویسید. بنویسید که چه آموختید و این آموزه های به شما چه کرده اند. چه چیز خوبی به زندگیتان آورده اند. دستاورد های آن چه بوده است. فراموش نکنیم پیش از خواب سپاسگزاری برای بهترین چیزی که امروز پیش رویمان گذاشته شده است. درباره بستن هاله پرسیده بودید در ادامه مینویسم چون میتواند پرسش دیگران هم باشد که رویشان نمیشود رخ بنمایند! ب رعد و برق ز ...
2780958

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۵

یکروز دیگر پر از سپاسگزاری در پیش داریم. مانند روزهای پیشین ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. از شماره ۱ میخوانیم و برای هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. گام دوم این هست که به کودکیمان بی شیم و چیزهایی را که دریافت کردیم و برای ما فراهم شده بودند را به یاد بیاوریم. چیزهایی مانند یادگیری های دوران کودکی، اسباب بازی، دوچرخه، پوشاک خوب، آموزگار و دبستان خوب و....گام سوم برای آنچه به یاد آوردیم از ته قلب سپاسگزار باشیم. گام چهارم به یک اسکناس و یک کاغذ یادداشت چسبی(که به آسانی کنده بشود) نیاز داریم. روی ...
2555970

روز « گورو یما » چیست و چگونه از آن، بیشترین استفاده را ببریم؟

یکی از ویژگیهای خداوند، هدایت سالکان در سفر شان، است که به آن، « اصل هدایت الهی » یا « اصل گورو » گفته می شود. این اصل سالک را به سمت انجام تمرینات روحی، سوق داده و او را در تمامی گامهایش، در سفر ، راهنمائی می کند. از این روست که « اصل گورو » در نزد سالکان، از اهمیت ویژه ای، برخوردار بوده و این تعالیم و هدایتهای صورت گرفته از جانب پروردگار، مورد سپاسگزاری آنها، واقع می گردند؛ حتی اگر به شکل حوادثی ناخوشایند، صورت پذیرند.با آنکه همه روزهای سال را می توان به سپاسگزاری از « اصل هدایت الهی »، اختصاص داد؛ اما روزی از سال، وجود دارد که « گورو یما » نامیده شده ? ...
2554102

روز « گورو یما » چیست و چگونه از آن، بیشترین استفاده را ببریم؟

یکی از ویژگیهای خداوند، هدایت سالکان در سفر شان، است که به آن، « اصل هدایت الهی » یا « اصل گورو » گفته می شود. این اصل سالک را به سمت انجام تمرینات روحی، سوق داده و او را در تمامی گامهایش، در سفر ، راهنمائی می کند. از این روست که « اصل گورو » در نزد سالکان، از اهمیت ویژه ای، برخوردار بوده و این تعالیم و هدایتهای صورت گرفته از جانب پروردگار، مورد سپاسگزاری آنها، واقع می گردند؛ حتی اگر به شکل حوادثی ناخوشایند، صورت پذیرند.با آنکه همه روزهای سال را می توان به سپاسگزاری از « اصل هدایت الهی »، اختصاص داد؛ اما روزی از سال، وجود دارد که « گورو یما » نامیده شده ? ...
52274

دفتر شکرگزاری

اگه خواستید فقط یه کار رو به لیست کاراتون اضافه کنید، اون شکرگزاری باشه. هر روز صبح 3 تا از نعمت هایی که دارید رو بنویسید. شاید اولش احساس کنید بعد یه مدت نعمت کم میارید و تکراری می شه، اما بعد از چند وقت خیل عظیم نعمت های اطرافتون رو خواهید دید و شگفت زده میشید از این که چقدر تا به حال بی توجه بودید بهش. شکرگزاری اثرات بسیار عظیمی داره از جمله افزایش بسیار زیاد شادی، احساس خوشبختی، کم شدن غر و ناله، افزایش حس سپاسگزاری نسبت به اطرافیان، کم شدن توقع، ... با سپاسگزاری دنیایی زیباتر رو به خودتون هدیه خواهید داد.
2862000

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۰

مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. به قلبتون بی شید و چشمانتان را ببندید و در دل بگویید سپاسگزارم. لیست آرزوهایتان( روز ۱۳) را نیاز داریم؛ یک به یک بخوانید و چشمانتان را ببندید، انرژیتان را روی قلبتان بگذارید و بگویید سپاسگزارم. پیش از خواب فراموش بهترین پیشامد روزتان را به یاد بیاورید و سپاسگزار آن باشید.من از فردا سپاسگزاری خود را دوباره آغاز میکنم چون روزهایم در هم و برهم شدندو چندروزش جا ماند.بنابراین از فردا آغاز میشود. به ایش ...
2826296

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۰

مانند هرروز ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. به قلبتون بی شید و چشمانتان را ببندید و در دل بگویید سپاسگزارم. لیست آرزوهایتان( روز ۱۳) را نیاز داریم؛ یک به یک بخوانید و چشمانتان را ببندید، انرژیتان را روی قلبتان بگذارید و بگویید سپاسگزارم. پیش از خواب فراموش بهترین پیشامد روزتان را به یاد بیاورید و سپاسگزار آن باشید.من از فردا سپاسگزاری خود را دوباره آغاز میکنم چون روزهایم در هم و برهم شدندو چندروزش جا ماند.بنابراین از فردا آغاز میشود. به ایش ...
1871562

امتنان و سپاسگزاری

امتنان و سپاسگزاری سالهاست به تجربت آموخته ایم که هر آمدنی را رفتنی است و هر عطیه ای در دنیا چون آب روان به همان گذرایی و نامانایی است ولی در میان این فراز و فرودها ( م آن نغمه که مردم بسپارند به یاد) به روال این چرخش دوران یکی دیگر از مدیران نجیب و معلم مدار با سربلندی در میان شور و عاطفه قدرشناسانه همکاران فرهنگی خود بار امانت را از دوش برداشت. گرچه پیش از این نیز در سالن اجتماعات مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) بنابه وظیفه به پاس خدمات شایان دوست ارجمندمان جناب آقای احمد شیرزاد مجلس قدردانی با حضور معلمان و کارمندان مجتمع، فرماندار و معاونان استاندا ...
842700

با چه رویی به درگاهت بیاییم؟

حالا فرض کنیم و هیچ اشکالی هم ندارد اگر خدا به من امشب خطاب کرد که: ای بندة من! به تو امر . فلان کار را .، امّا نکردی و گفتم آن کار را نکن، ولی انجام دادی؛ به تو نعمت دادم امّا سپاسگزاری نکردی و در راه من استفاده نکردی؛ من از شما سؤال می کنم: چه جو. داریم بدهیم؟ امشب درها باز است و هر چه می خواهی بگویی می‏توانی، امّا سه سؤال از تو دارم. گفتم .، نکردی؛ گفتم نکن، کردی؛ به تو نعمت دادم، امّا سپاسگزاری نکردی. در اینجا من چه جو. بدهم؟ :. بخشی از سخنرانی آیت الله مجتبی تهرانی در . قدر این بنده ی حقیر را از دعای خیر خود محروم نفرمایید. جهت دریافت تصویر در ابعاد ا...
436788

نامه سپاسگزاری آموزگار از شاگردانش

نامه سپاسگزاری آموزگار از شاگردانش سلام به همه شاگردان ارجمندم : اینک که سال تحصیلی به پایانش نزدیک می شود از همه شاگردان و فرزندان عزیزم سپاسگزارم بخاطر اینکه توانسته اند کارهای آموزشی و تحصیلی را انجام دهند و اولین پله آموزش را با یاری خدا و با موفقیت بگذارنند . عزیزانم با ذوق و سلیقه ای که در شما می بینم لین توانایی را دارید که بازهم بهتر از این باشید. همینکه تلاش کرده اید و برای یاد گیری زحمت کشیده اید بسیار ارزشمند است شاگردان عزیزم : در سال تحصیلی وقتی دقت شما را در درس خواندن و انجام تکالیف می دیدم خوشحال می شدم و از اینکه ا...
1766576

فقط برای امروز 20 دی

20 دی سپاسگزاری «از اینکه به باور رسیدهام، سپاسگزارم.» جزوه در انزوا v اعتقاد به نیرویی برتر در شرایط سخت تغییر ایجاد میکند! وقتی در بهبودی اوضاع به کام ما پیش نمیرود، ممکن است راهنما در تهیه "فهرست سپاسگزاری" به ما را ار دهد. وقتی این فهرست را تهیه میکنیم، باید ایمان خود به نیرویی برتر را در آن لحاظ کنیم. یکی از بزرگترین هدایایی که از قدمهای دوازدهگانه دریافت میکنیم، ایمان ما به خداوندی است که درک میکنیم. قدمهای دوازدهگانه ما را به آرامی به سوی بیداری هدایت میکنند. درست همان طور که اعتیاد ما پیشروی میکرد، زندگی ما نیز در طول انجام ب ...
861394

1l2bej2;1e

ی را با قانون نیوتن درهم می آمیزید، هر کنش شکرگزاری سبب دریافت واکنش متقابل می شود و آنچه که شما دریافت می کنید، همواره برابر با آن قدردانی تان است که به جا آورده اید. به این معنی که عمل سپاسگزاری باعث دریافت واکنش سپاسگزارانه خواهد بود. این سپاسگزاری هرچه صادقانه و مخلصانه تر باشد (به بیان دیگر هرچه بیشتر سپاسگزار باشید) بیشتر دریافت خوب: ، مگنا ارای.، مگنا ارای. rx-اصل.نمایندگی فعال ایران، مگنا ارای. rx، مگنا ارای. اصل، مگنا ارای. اصلmagna rx، مگنا ارای. چیست، قرص مگنا ار ای.، قرص مگنا ارای. اصل، عوارض مگنا ارای. rx-اصل، عوارض مگنا ار ای.، مگنا ارا?...
2796114

سپاسگزاری

خانم سجادیان عزیزبسیارازاظهارلطف شماسپاسگزارم
48302

سپاسگزاری

از چه راهی می بایست به خداوند خدمت کرد؟ از راه قابلیت ها و توانایی ها. فضا و امکانی که در اختیار دارید با توجه به شرایط فعلیتان، مناسب ترین و متناسب ترین طریق برای خدمت به خداوند و سپاسگزاری از اوست. برای حرکت . در مسیر الهی، لازم نیست کار چندانی .ید. در ابتدا کافی است فقط جهت زندگی، جهت کارها، فعالیت ها و صرف زمان و نیرویتان را تغییر دهید یعنی تلاش خود را به سوی خداوند جهت دهید. در شرایط «حال» هر کاری که می توانید برای خداوند .ید، همان کاری است که می بایست انجام دهید منتها دقت کنید که واقعاً چه کار می توانید .ید؟ اثر ایلیا «م
2773156

۲۸ روز سپاسگزاری- روز ۱

شمارش داشته هایتان و سپاسگزار بودن برای آنها زندگی را میتواند پربارتر کند. همان گونه که گلایه میتواند زندگی را پر از گرفتاری کند. ما آن میشویم که میگوییم؛ پس بهتر است نیک بگوییم. من خودم از فردا آغاز میکنم و اینها رااز کتاب راندا برن مینویسم؛ به زبان انگلیسی چون فارسیش را دستکاری کرده اند. یک دفتر کوچک میخواهیم و یک مداد یا خ ر و ۱۵ دقیقه زمان، سخت نیست که؟ روز نخست ده تا از داشته هایت را بنویس و بنویس چرا برای آنها سپاسگزاری. از شماره یک بلند بخوان و در پایان هر یک سه بار بگو سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم. برای روز ۲ یک سنگ کوچک نیاز داریم. م ...
2836514

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۱

چیزی به پایانش نمانده است! مانند هر روز صبح ۱۰ تا از داشته هایمان را مینویسیم و در برابر هر یک مینویسیم چرا سپاسگزار هستیم. یک به یک میخوانیم و در پایان هر یک سه بار میگوییم سپاسگزارم. ۳ چیزی یا خواسته که در زندگیتان چشم به راه پیامدهای شگفت انگیز آنها هستید به یاد بیاورید. آنها را به گونه ای را بنویسید که انگار به آن پیامدهای شگفت انگیز دست یافته اید. برای سرانجام شگفت انگیز.........سپاسگزارم. باورتان برای سپاسگزاری به گونه ای باشد که انگار خواستتان هم اکنون در دستانتان گذاشته شده است. با تک تک یاخته هایتان سپاسگزار باشید و باورش کنید. در آینده پیش ...
1473058

گل رز صورتی

ع گل رز صورتی | تصاویر گل های رز صورتی زیبا برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام گالری ع های گل رز صورتی زیبا و فانتزی برای پروفایل بعد از معرفی گل های رز قرمز, آبی و سفید امروز در بخش ع های گل رز پارلین, تصمیم گرفتیم ع و تصاویر گل های رز صورتی زیبا را برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام و ... آماده کنیم که در ادامه مطلب شما میتوانید ع این گل های رز صورتی زیبا و قشنگ را ببینید گل رز صورتی نشانه چیست؟ رنگ صورتی نماد وقار, متانت, اراستگی و شی است و گل رز صورتی نماد عشق, قدردانی و سپاسگزاری است. البته در قدیم صورتی تیره بیانگر قدردانی و سپاسگزاری بوده است و صو? ...
1472684

ع گل رز صورتی | تصاویر گل های رز صورتی زیبا برای پروفای

ع گل رز صورتی | تصاویر گل های رز صورتی زیبا برای پروفایل تلگرام و اینستاگرامگالری ع های گل رز صورتی زیبا و فانتزی برای پروفایلبعد از معرفی گل های رز قرمز, آبی و سفید امروز در بخش ع های گل رز پارلین, تصمیم گرفتیم ع و تصاویر گل های رز صورتی زیبا را برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام و ... آماده کنیم که در ادامه مطلب شما میتوانید ع این گل های رز صورتی زیبا و قشنگ را ببینیدگل رز صورتی نشانه چیست؟رنگ صورتی نماد وقار, متانت, اراستگی و شی است و گل رز صورتی نماد عشق, قدردانی و سپاسگزاری است. البته در قدیم صورتی تیره بیانگر قدردانی و سپاسگزاری بوده است و صورتی روشن نم ...
2861998

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۵

به پایان م.امروز ده تا از داشته هایمان را مینویسیم و اینکه به چه سبب بردی هریک سپاسگزار هستیم. از شماره ۱ میخوانیم و در پایان سه بار میگوییم سپاسگزارم. امروز آگاه و هوشیار باشید که در پیرامونتان چه میگذرد و هر یک را نشانه ای بدانید برای سپاسگزاری. دست کم ۷ نشانه را ببینید و سپاسکزار باشید. اگر کودکی را دیدید سپاسگزار باشید برای داشتن نوزادتان( شاید نداشته باشید)، اگر ی را با وزن دلخواهتان دیدید سپاسگزار وزن دلخواه خود باشید. اگر یک بانک را دیدید سپاسگزار دارایی هایتان باشید. اگر مهربانی دیدید سپاسگزار دوست داشته شدنتان باشید و....شاید اکنون اینها ...
2844268

۲۸ روز سپاسگزاری-روز ۲۵

به پایان م.امروز ده تا از داشته هایمان را مینویسیم و اینکه به چه سبب بردی هریک سپاسگزار هستیم. از شماره ۱ میخوانیم و در پایان سه بار میگوییم سپاسگزارم. امروز آگاه و هوشیار باشید که در پیرامونتان چه میگذرد و هر یک را نشانه ای بدانید برای سپاسگزاری. دست کم ۷ نشانه را ببینید و سپاسکزار باشید. اگر کودکی را دیدید سپاسگزار باشید برای داشتن نوزادتان( شاید نداشته باشید)، اگر ی را با وزن دلخواهتان دیدید سپاسگزار وزن دلخواه خود باشید. اگر یک بانک را دیدید سپاسگزار دارایی هایتان باشید. اگر مهربانی دیدید سپاسگزار دوست داشته شدنتان باشید و....شاید اکنون اینها ...
2391232

ـعوض شد-.-

تصمیم عوض شد سپاسگزاری+کتاب نیمه تاریک وجودمن:)
1436200

شمخانی: مراد از رسانه ولنگاری و هرج و مرج نیست

۱- از وزارت فرهنگ و ارشاد ی؛ معاونت مطبوعاتی و مجموعه رسانه های کشور که با تلاش و حضور فعال خود موجب شکل گیری و غنای بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به عنوان رخداد فرهنگی و رسانه ای منحصر بفرد شدند سپاسگزاری می کنم ۲- از این که در طول هفته جاری برای دومین بار توفیق حضور در جمع پرنشاط و صمیمی فرهیختگان حوزه رسانه کشور حاصل شد بسیار سندم. ۳- از این فرصت استفاده می کنم و از همه رسانه های مسئول و متعهد کشور که در طول سالهای پر فراز و نشیبی که پشت سر گذاردیم، همکار و همراه تاثیر گذار و ارزشمندی برای نهاد امنیت ملی کشور بودند سپاسگزاری و قدردانی می نمایم و امید? ...
2043258

نساجی

نساجی نساجی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 57 مرکزآموزش عالی فنی پسران شهید بهشتی(اردکان) پروژه کارآفرینی مقطع کاردانی رشته صنایع چوب و کاغذ عنوان طرح احداث کارخانه ایران نساجی شرکت ایران نساج سهامی خاص واقع در شهرک صنعتی کاسپین استان قزوین راهنما: جناب آقای قادری تهیه کنندگان: سعید سلطانی محمدعلی یگانه بهروز شکی محسن ملکوتی تابستان 87 سپاسگزاری و تقدیم خدای بزرگ را بسیار سپاسگزاری که توفیق اش را نصیب ما ... دریافت فایل نساجی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1772174

سپاسگزاری

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
1260860

گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص

گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 35 وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهاد ی – واحد یزد عنوان تحقیق: گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید راهنما: سرکار خانم آفرین اخوان کارورز: محمدصفرعلی کاردانی صنایع (ایمنی صنعتی) شهریور 86 سپاسگزاری حمد و سپاس پروردگار یکتا را که نعمتهایی بی شمار به من ارزانی داشت. با سپاسگزاری از گرانقدرم سرکار خانم اخوان که مرا در گردآوری این پروژه با راهنماییها و تذکرات خود ... دریافت فایل
1743302

گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص

گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 35 وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهاد ی – واحد یزد عنوان تحقیق: گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید راهنما: سرکار خانم آفرین اخوان کارورز: محمدصفرعلی کاردانی صنایع (ایمنی صنعتی) شهریور 86 سپاسگزاری حمد و سپاس پروردگار یکتا را که نعمتهایی بی شمار به من ارزانی داشت. با سپاسگزاری از گرانقدرم سرکار خانم اخوان که مرا در گردآوری این پروژه با راهنماییها و تذکرات خود ... دریافت فایل گزارش کارورزی – طراحی ...
2058520

جمله ها و عبارتها برای سپاسگزاری و پاسخ در انگلیسی thank you phrases and expressions in english

جمله ها و عبارتها برای سپاسگزاری و پاسخ در انگلیسی thank you phrases and expressions in english .express thanks and gratitudeعبارتها برای بیان سپاس و تشکر.thank you.سپاسگزارم.thanks.متشکرم.thank you very much.از شما خیلی ممنونم.thanks a lot!بسیار ممنون.many thanks.بسیار سپاس.sincerely thanks.خالصانه سپاس.thank you so much!سپاس بسیار زیاد.thanks a million for your help.یک میلیون سپاس برای کمک شما.i really appreciate your help.واقعا" از کمک شما سپاسگزارم.you are so kind.شما بسیار مهربان هستید.i don’t know how to express my thanks.نمیدانم چطور سپاس خود را بیان کنم.there are no words to show my appreciation!برای بیان سپاس من کلماتی وجود ندارد.what you’ve done means a lot to me.کاری که تو کردی برای من خیلی ار? ...
858036

کتاب معجزه سپاسگزاری راندا برن

این کتاب خو ندم و واقعا عمل . و حالمو خوب کرد ..شما هم امتحانش کنید ...
1314772

گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 35 وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهاد ی – واحد یزد عنوان تحقیق: گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید راهنما: سرکار خانم آفرین اخوان کارورز: محمدصفرعلی کاردانی صنایع (ایمنی صنعتی) شهریور 86 سپاسگزاری حمد و سپاس پروردگار یکتا را که نعمتهایی بی شمار به من ارزانی داشت. با سپاسگزاری از گرانقدرم ? ...
1719496

گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 35 وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهاد ی – واحد یزد عنوان تحقیق: گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید راهنما: سرکار خانم آفرین اخوان کارورز: محمدصفرعلی کاردانی صنایع (ایمنی صنعتی) شهریور 86 سپاسگزاری حمد و سپاس پروردگار یکتا را که نعمتهایی بی شمار به من ارزانی داشت. با سپاسگزاری از گرانقدرم ? ...
1868182

تحقیق درمورد گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درمورد گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 38 وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهاد ی – واحد یزد عنوان تحقیق: گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید راهنما: سرکار خانم آفرین اخوان کارورز: محمدصفرعلی کاردانی صنایع (ایمنی صنعتی) شهریور 86 سپاسگزاری حمد و سپاس پروردگار یکتا را که نعمتهایی بی شمار به من ارزانی داشت. با سپاسگزاری ...
2350964

واگویه های ناخوانده

برای چه ی باید ننوشت و برای چه ی گفت؟!... چه ی میگوید که شنیدنی باشد؟ آن ی که ضعف تو را و نقص تو را به تو مینماید را بایست سپاسگزاری کنی ولی آنکه عیب تو را طوری نشان میدهد که به خوبی هایت نیز شک کنی را، چه باید گفت؟!
966768

هنر دقت

ترجمه کتاب هنر دقت برنده دیپلم افتخار پنجمین دوره کتاب سال سینما شد. متأسفانه خودم در مراسم حضور نداشتم. از هیئت داوران و عوامل برگزارکننده این جشن کتاب نهایت سپاسگزاری را دارم. ع. برگرفته از سایت خبری ایسنا
1163018

فرایندهای جوشکاری

فرایندهای جوشکاری فرمت ورد 35 صفحه فهرست مطالب عنوان صفحه سپاسگزاری فراینده ... دریافت فایل
1679010

وقتی جواب نیکی بدی باشد!

بر اساس روایتی از المؤمنین علیه السلام انسان نباید در قبال کار نیکی که نسبت به دیگران انجام می دهد انتظار پاداش یا سپاسگزاری داشته باشد. از آن حضرت نقل شده که فرمودند... ادامه مطلب
1275448

عقوبت استدراج

قال ال الحسین(ع): «الاستدراج من الله سبحانه لعبده ان یسبغ علیه النعم و یسلبه الشکر» حسین(ع) فرمود: استدراج (و غافلگیری) خداوند سبحان نسبت به بنده خود این گونه است که نعمت های سرشار خود را به او می بخشد، و توفیق شکر و سپاسگزاری را از او سلب می کند. (1)____________________1- بحارالانوار، ج 75، ص 117
2945298

جای خالی

در روزهایی که سلیمانی تمام قد به پشتیبانی از رئیس جمهور و مواضع ایشان می پردازند؛ جای خالی پاسخ جناب به این همراهی و حمایت شدیدا احساس می شود. پی نوشت: وقتی رئیس قوه مجریه از مردم به خاطر ناکارآمدی تش عذرخواهی نمی کند؛ از لطف ی هم سپاسگزاری نخواهد کرد.
1458834

— (279)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(m.a) گرایش : جزا و جرم شناسی موضوع: بررسی حقوقی جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی راهنما : شهرام ابراهیمی مشاور : حسین رهگشا نگارنده : محمدرضا هوشیار سال تحصیلی 1392-1393 سپاسگزاری اینک که امیدوارانه با توشه ای از دانش به سوی فردا […] ادامه مطلب

۲۸ روز سپاسگزاری روز ۱۳