یکی بگه معنی این دو جمله چیه


1528158

معنی pretendant

معنی pretendant , معنی pretended , معنی pretended to be right , معنی pretendedly , معنی pretender , معنی pretense , معنی pretension , معنی pretension method , معنی pretentious , معنی pretentiously , معنی pretentiousness , معنی preterhuman , معنی preterit , معنی preterit(e) , معنی preterition , معنی preterminal , معنی pretermission , معنی pretermit , معنی preternatural , معنی preternaturally , معنی pretest , معنی pretext , معنی pretexts , معنی pretone , معنی pretor , معنی pretreat , معنی pretreatment , معنی prettification , معنی prettify , معنی mawkish , معنی mawkishly , معنی mawkishness , معنی max lange attack , معنی maxi , معنی maxilla , معنی maxillary , معنی maxillary (n) , معنی maxilliform , معنی maxim , معنی maximal ,معنی maximal oxygen consumption per minute , معنی maximalist , معنی maximin , معنی maximizati ...
1529280

معنی lake

معنی lake , معنی lake dweller , معنی lake dwelling , معنی lake rampart , معنی lake0dwelling ,معنی lakelet , معنی laker , معنی lakh , معنی laking dignity , معنی laky , معنی laky a , معنی laleh ,معنی lallegro , معنی lally , معنی lalopathy , معنی lalophobia , معنی laloplegia , معنی lalu , معنی lam , معنی lam dacism , معنی lama , معنی lama teshu , معنی lamaism , معنی lamaistic , معنی lamarckianism , معنی lamasery-ries , معنی lamb , معنی lambast , معنی lambaste , معنی lambda ,معنی lambda point , معنی lambdoid , معنی lambdoidal , معنی lambency , معنی lambencyr , معنی lambent , معنی lambently , معنی lamber , معنی lambert law , معنی lambhood , معنی lambkin ,معنی lambkino , معنی lamblike , معنی lamblkin , معنی lambrequin , معنی lambs-wool , معنی lambskin , معنی lame , معنی lame duck , معنی lame in ...
931318

دیکشنری آنلاین2

معنی algerian معنی algerine معنی algesia معنی algesimeter معنی alggardness معنی algid معنی algiers معنی algogenic معنی algoid معنی algol معنی algol 60 معنی algol 68 معنی algol wمعنی algolagnic معنی algologist معنی algology معنی algophilia معنی baton معنی baton rounds معنی batrachia معنی batrachian معنی batsman معنی battailous معنی battalia معنی battalion معنی battalion commander معنی battels معنی batten معنی batterمعنی battering ram معنی battering train معنی batterty cover معنی battery معنی battery (drycell) معنی this once معنی this place معنی this play does not stage well معنی this proverb is not a to him معنی this report is incredible معنی this same معنی this side معنی this soup is mere washمعنی this story is improbable معنی this ticket admits one معنی this too...
2586596

لیاقت شهادت

به خدا قسم هر ی لایق شهادت نیست بچه بازی نیست دادن جان جگری مثل شیر می خواهد حتی ادعا هم در این وادی سخت است هر ی لایق شهادت نیست معنی این جمله را رزمنده های جامانده از شهادت می دانند معنی این جمله را اسیری که برگشت خوب می داند معنی این جمله را پدر شهید ی می داند که هر هفته سر مزارش گلاب می پاشد معنی این جمله را مادر شهید می داند که با وجود فرزندان دیگرش که هنوز نفس میکشند دلتنگ همان یکی است معنی این جمله را با غیرتهای جامانده از علی خلیلی میفهمند .....آیا باز هم امیدی هست برای ب لیاقت ؟!
1529278

معنی fire bee

معنی fire bee , معنی fire bug , معنی fire bullets , معنی fire commands , معنی fire control party (fcp) , معنی fire control radar , معنی fire coordination line , معنی fire cover , معنی fire cracker ,معنی fire cured , معنی fire curtain , معنی fire department , معنی fire detection system , معنی fire direction center (fdc) , معنی fire discipline , معنی fire door , معنی fire drake , معنی fire drill , معنی fire eater , معنی fire extinction , معنی fire extinguishing , معنی fire extinguishing system , معنی fire grate , معنی fire guard , معنی fire hose , معنی fire hydrant , معنی fire lit , معنی fire lobby ,معنی fire mission , معنی fire off , معنی fire opal , معنی fire out , معنی fire patrol , معنی fire place opening , معنی fire post , معنی fire proofing , معنی fire proofing compound , معنی fire protection ,معنی fire sale , معنی fire salu ...
931320

دیکشنری آنلاین

معنی dumbly معنی dumbness معنی dumbstruck معنی dumfound معنی dummer معنی dummy instruction معنی dummy p. معنی dummy run معنی dummy stimuli معنی dump carمعنی dump check معنی dump tape معنی dump truck معنی dumped معنی dumped rockfill معنی dumpiness معنی dumping stone معنی resourcefulness معنی resources معنی respect معنی respect of persons معنی respect oneself معنی respectability معنی respectable معنی respected معنی respecter معنی respectfulمعنی respectfully معنی respectfully yours معنی respectfulness معنی respecting معنی respective معنی respectively معنی respects معنی enter معنی enter into an agreement معنی enter into quarrel with some one معنی enter key معنی enter-the-game معنی enter/return معنی enteral معنی enteralgia معنی enterectomy معنی enteredمعنی enteric م...
2714452

یکی بگه معنی این دو جمله چیه!!

اول: آقای ترامپ گفت: "وقتی به قدرت رسیدم ایران یک مشکل واقعی بود ولی الان آنها برای بقایشان می جنگند." دوم: ت قصد دارد بعد از سالها و پس از باطل کارت سوخت، دوباره کارت سوخت مردم را فعال کند!!! ***معنی جمله ی اول در سیاست خارجی و معنی جمله ی دوم در سیاست داخلی چیه؟!!!
1532876

معنی promise breaker

معنی promise breaker , معنی promise breaking , معنی promise fulfillment , معنی promise keeping , معنی promise of marriage , معنی promised , معنی promised day , معنی promised land , معنی promiser , معنی promises , معنی promising , معنی promissory note , معنی promotable , معنی promote , معنی promote ,معنی promoter , معنی promoting , معنی promotion , معنی promotion list , معنی promotion money , معنی promotive , معنی promotor , معنی prompt , معنی prompt , معنی prompt , معنی prompt book , معنی prompt box , معنی prompt delivery , معنی prompt payment , معنی essential attribute , معنی essential element , معنی essential elements , معنی essential fatty acids ,معنی essential item list , معنی essential oil , معنی essential oil of orange flower , معنی essentiality , معنی essentially , معنی essentialness , معنی essntial properties , معنی ...
1508104

چند اختصار پرکاربرد در متون انگلیسی

1) a.m. (anti merdiem) می خوانیم ) ei em معنی ) قبل از ظهر ( از سپیده صبح تا قبل از ظهر) مثال) we starts our works at 9 am. 2) p.m. (post meridiem) می خوانیم ) pi em معنی ) بعد از ظهر ( از ظهر تا شب ) مثال ) the meeting starts at 2.30 pm. 3) etc. می خوانیم ) et cetera معنی ) و غیره مثال ) a shop which sells cards , calendars , etc . 4) e.g. (for example) می خوانیم ) for example معنی ) برای مثال مثال ) make sure you eat foods that contain protein , e.g. meat , cheese , fish , or eggs. 5) i.e. (id est) می خوانیم ) i e یا that is معنی ) به این معنی که / در تفهیم بهتر جمله قبلی نیز به ...
1400072

آرایه ی کنایه

کنایه : در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی دور و نزدیک است که معنی نزدیک آن مورد نظر نیست اما گوینده جمله را چنان ترکیب می کند و به کار می برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل می شود. نکته: کنایه معمولا در یک جمله یا یک ترکیب به کار می رود . مثال ۱ : هنوز از دهن بوی شیر آیدش. توضیح: کنایه از این که هنوز بچه است و بارز ترین نشانه ی بچگی همان شیر خوردن است . مثال ۲ : بباید زدن سنگ را بر سبوی. توضیح: سنگ را بر سبو زدن کنایه از آزمایش و امتحان است.
1327112

آرایه ی کنایه

کنایه : در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی دور و نزدیک است که معنی نزدیک آن مورد نظر نیست اما گوینده جمله را چنان ترکیب می کند و به کار می برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل می شود. نکته: کنایه معمولا در یک جمله یا یک ترکیب به کار می رود . مثال ۱ : هنوز از دهن بوی شیر آیدش. توضیح: کنایه از این که هنوز بچه است و بارز ترین نشانه ی بچگی همان شیر خوردن است . مثال ۲ : بباید زدن سنگ را بر سبوی. توضیح: سنگ را بر سبو زدن کنایه از آزمایش و امتحان است.
2819152

معنی شعر د رهنمای و د دلگشای از فردوسی چیست

معنی شعر د رهنمای و د دلگشای از فردوسی چیست معنی شعر د رهنمای و د دلگشای | موج باز https://mojbaz.com › سرگرمی شعر د رهنمای و د دلگشای از جمله شعرهایی است که با است اج بخش هایی از شعر فردوسی در مورد ستایش د است و با نام هایی مانند : “به نام خداوند جان و د” و “توانا ... زنی چرا بابات از حصبه مرد · معنی ضرب المثل سحرخیز باش تا کامروا باشی چیست؟ معنی شعر د رهنمای و د دلگشای از فردوسی چیست؟ - ایران ... iranfaraze.ir › ۲ آبان ۱۳۹۵ - معنی+شعر+ د+رهنمای+و+ د+دلگشای+از+فردوسی+کتاب… مرجع اس ام اس …. رهنمای کلاس پنجم چیست معنی د رهنمای د دلگشای از فردوسیحکیم ... معنی شعر د رهنمای ...
1164306

آموزش خیلی آسان و آنلاین _رایگان زبان انگلیسی در تلگرام

?? علت از حفظ ن لغات به تنهایی ?? یک کلمه ممکن است در معانی مختلفی بکار رود .وقتی شما تنها یک معنی آنرا از حفظ کنین , و در یک جمله با معنی دیگش بیاد شما سر در گم میشین و کلا جمله رو نادرست ترجمه میکنین . یک مثال : ??look like = شبیه بودن به ی یا چیزی ??look for = دنبال چیزی گشتن??look at = نگاه به چیزی یا ی??she looks like her mother . او شبیه مادرشه .. منظور از نظر قیافه ??i"m looking for a good el . من دنبال یه هتل خوب میگردم??you are looking at that picture . داری به اون ع نگاه میکنی توجه کردین که" look " در اینجا در 3 معنی مختلف اومده . حال اگه شما فقط یک معنی از اونو میدونستین , واقعا براتون سخت بود تا منظو? ...
1071212

دستور زبان قسمت نهم

برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از جمله استفاده می کنیم آن بخش از جمله که در باره انجام عمل، رویداد یا ایجاد ح ، اطلاعاتی به ما می دهد فعل " جمله " است. فعل اصلی ترین بخش جمله و محور معنایی آن است. معنی هرفعل تعیین می کند که چند بخش دیگر باید در جمله ظاهر شوند. برخی از فعل ها مانند " رفت " تنها با گرفتن نهاد کامل می شوند بعضی دیگر مانند فعل " خواند " علاوه بر نهاد به مفعول هم نیاز دارد تا جمله کاملی را تشکیل دهند؛ گروهی دیگر از فعل مانند " ید " علاوه بر نهاد و مفعول متمم هم می گیرند تا معنی کاملتری را به شنونده انتقال دهند.
1582806

تفاوت ضرب المثل و کنایه

1. کاربرد معنای دور و نزدیک: در کنایه به هیچ عنوان معنی نزدیک مراد نیست و حال آن که در ضرب المثل معنی نزدیک هم در نظر گرفته می شود. مانند: آب در هاون کوفتن؛ به هیچ عنوان معنی نزدیک مراد نیست و حال آن که: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود: می توان معنی نزدیک را در نظر گرفت. 2. کنایه نیاز به معنی دارد اما ضرب المثل نیازی به معنی ندارد. به عنوان مثال در هیچ فرهنگ لغتی ضرب المثل ها معنی نمی شوند اما کنایه ها معنی می شوند. مثال: در پوستین خلق افتادن: غیبت . 3. کنایه معمولاً به شکل مصدری است و ضرب المثل تک جمله یا تک مصرع یا یک بیت کامل. نکته ی مهم: در هر ضرب المثل ...
288346

آموزش دادنِ زبانِ ترکی به رفیقم که ترک نیست :)

+ببین ف جان, ما تو زبان ترکی یه کلمه داریم "اوزوم" که معانی مختلفی داره...1.به معنی صورتم2.به معنی انگور3.به معنی شنا .4.به معنی چیزی را کشیدن و . .(مثلا لباس)_اووووووووووووووه...چقدر معنیاش متفاوته!!!از کجا می فهمید که کجا کدوم معنی رو میده؟؟؟(با چهره ای بس ناجوانمردانه متعجب )+تو جمله میشه تشخیص داد!بر اساسِ کلماتی که قبل و بعد از این کلمه استفاده میشه باید حدس بزنی که کدوم معنی رو میده!!! ( با لبخندی محو به افق می نگریستم :))_بابا دمتون گرم!+(و من همچنان با همان لبخند محو به افق نگریسته و از کادر خارج می شوم :) )پ.ن1:یادش بخیر!به یکی از رفیقام که ترک نبود ترکی یاد مید...
1028192

instinct

نویسنده: راحله عباسی نژاد - ۱۳ اسفند ۱۳٩۵ مِن مِن کنان به دنبال کلمه ای برای پایان دادن به جمله اش بود. درک خاصی از معنی و مفهوم جمله اش نداشته و طبیعتا پیشنهادی هم برای پایانِ مذکور نباید در ذهن می داشتم. چند لحظه ای بود که صرفا شنونده ای بودم که حرف های را از یک گوش میشنید و بی هیچ درک و پردازشی از گوش دیگر خارج میکرد. من اما بی اختیار و زیر لب گفتم " instinct". بدون اینکه جمله ی مذکور را همچون همیشه در ذهنم به فارسی معنی کرده؛ واژه ی فارسیِ مناسب را با وسواس برای پایانِ جمله ی ترجمه شده انتخاب و بعد به انگلیسی برگردانده و در انتها و با تاخیر فراوان به "instinct" ...
311808

آموزش دادنِ زبانِ ترکی به رفیقم که ترک نیست :)

+ببین ف جان, ما تو زبان ترکی یه کلمه داریم "اوزوم" که معانی مختلفی داره...1.به معنی صورتم2.به معنی انگور3.به معنی شنا کنم4.به معنی چیزی را کشیدن و . .(مثلا لباس)_اووووووووووووووه...چقدر معنیاش متفاوته!!!از کجا می فهمید که کجا کدوم معنی رو میده؟؟؟(با چهره ای بس ناجوانمردانه متعجب )+تو جمله میشه تشخیص داد!بر اساسِ کلماتی که قبل و بعد از این کلمه استفاده میشه باید حدس بزنی که کدوم معنی رو میده!!! ( با لبخندی محو به افق می نگریستم :))_بابا دمتون گرم!+(و من همچنان با همان لبخند محو به افق نگریسته و از کادر خارج می شوم :) )پ.ن1:یادش بخیر!به یکی از رفیقام که ترک نبود ترکی یاد
1396738

یکی از معانی فعل ((آمد))

گاهی فعل (آمد) در معنی (شد) وهم خانواده ی آن به کار می رود؛ که در این صورت فعلی اسنادی و گذرا به مسند می باشد. مثال: چو در وقت بهار آیی پدیدار حقیقت برداری ز رخسار شیوه ی عادی مصراع اول این گونه است: (وقتی که تو در وقت بهار پدیدار شوی) فعل (آیی) به معنی فعل اسنادی (شوی) است و (پدیدار) نقش مسندی دارد. در واقع جمله سه جزیی است. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت آید در مصراع دوم (او تو شود) که فعل(آید) به معنی (شود) است. واژه ی ( ) نقش مسندی دارد و جمله سه جزیی است. خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه شیوه ی ع ...
2015822

جمله ایهام دار

معنی جمله ممنون از حظورتون میدونید چیه ؟! همون برو گمشو خودمون فقط ادبیشه!
1920618

فعل اسنادی

گاهی فعل (آمد) در معنی (شد) و هم خانواده ی آن به کار می رود؛ که در این صورت فعلی اسنادی و گذرا به مسند می باشد. مثال: چو در وقت بهار آیی پدیدار حقیقت برداری ز رخسار *شیوه ی عادی مصراع اول این گونه است:(وقتی که تو در وقت بهار پدیدار شوی)فعل (آیی) به معنی فعل اسنادی(شوی)است و(پدیدار)نقش مسندی دارد. در واقع جمله سه جزیی است. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت آید * در مصراع دوم (او تو شود)که فعل(آید) به معنی (شود) است .واژه ی ( ) نقش مسندی دارد و جمله سه جزیی است. خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه * شیوه ی عادی مصراع اول این گونه است: (کشتگ ...
1752144

معنی لغت و املا ادبیات کنکور 97

معنی لغت و املاتنها و تنها راه برای این قسمت تکرار و تمرینه ، اگه معنی کلمات رو به خوبی یاد بگیرین خیلی میتونه کمک کننده باشه حتی تو املا ؛ متن های کتاب درسی رو با دقت بخونین و دور کلمات مهمش کادر بکشین و معنیشونو کنارش بنویسین.نکته ها :برای حفظ معنی کلمه ها میتونین مثه زبان از روش tick eight استفاده کنینبرای املا حتما درس های املا و بیاموزیم های زبان فارسی ۳ مخصوصا درس های ۴-۱۰-۱۸-۲۳ رو با دقت بخونینکلمه هایی که املا یا معنی شون رو فراموش میکنین رو میتونین تو یه عبارت یا جمله جا بدین و مطمئن باشین فراموشش نمیکنین دیگه !برای دریافت مشاوره تحصیلی و برنام ...
1752062

معنی لغت و املا ادبیات کنکور 97

معنی لغت و املاتنها و تنها راه برای این قسمت تکرار و تمرینه ، اگه معنی کلمات رو به خوبی یاد بگیرین خیلی میتونه کمک کننده باشه حتی تو املا ؛ متن های کتاب درسی رو با دقت بخونین و دور کلمات مهمش کادر بکشین و معنیشونو کنارش بنویسین.نکته ها :برای حفظ معنی کلمه ها میتونین مثه زبان از روش tick eight استفاده کنینبرای املا حتما درس های املا و بیاموزیم های زبان فارسی ۳ مخصوصا درس های ۴-۱۰-۱۸-۲۳ رو با دقت بخونینکلمه هایی که املا یا معنی شون رو فراموش میکنین رو میتونین تو یه عبارت یا جمله جا بدین و مطمئن باشین فراموشش نمیکنین دیگه !برای دریافت مشاوره تحصیلی و برنام ...
1004020

طاد - استان اصفهان

وجه تسمیه: از نظر لغوی در لغت نامه دهخدا چندین معنی به طاد نسبت داده شد از جمله طاد به معنی سرزمین سرسبز بین دو کوه که مکان زیست مناسب وزمین های حاصلخیز می باشد(معنی قبل از به مفهوم فارسی زبانان از نسل ونژاد آریا بوده است). شهر طاد از جمله نقاط تاریخی مس ی وبسیار قدیمی ایران باستان است.شواهدی مانند غارهای تاریخی کوه قلعه بزی که اخیرا توسط پژوهشگران ایرانی وخارجی مورد تحقیق وتفحص قرار گرفته است قدمت 60هزارساله انسان در این مکان را تایید می کند روستای طاد حدود 2تا3 هزار سال قدمت دارد بناهای تاریخی کوشک یا آتشکده قدیمی روی کوه واسناد ومدارکی ک? ...
1752040

معنی لغت و املا ادبیات کنکور 97

معنی لغت و املا تنها و تنها راه برای این قسمت تکرار و تمرینه ، اگه معنی کلمات رو به خوبی یاد بگیرین خیلی میتونه کمک کننده باشه حتی تو املا ؛ متن های کتاب درسی رو با دقت بخونین و دور کلمات مهمش کادر بکشین و معنیشونو کنارش بنویسین.نکته ها :برای حفظ معنی کلمه ها میتونین مثه زبان از روش tick eight استفاده کنینبرای املا حتما درس های املا و بیاموزیم های زبان فارسی ۳ مخصوصا درس های ۴-۱۰-۱۸-۲۳ رو با دقت بخونینکلمه هایی که املا یا معنی شون رو فراموش میکنین رو میتونین تو یه عبارت یا جمله جا بدین و مطمئن باشین فراموشش نمیکنین دیگه ! برای دریافت مشاوره تحصیلی و برنامه ر ...
1714334

تقویت ریدینگ

2. لازم نیست معنی همه کلمه ها و عبارت ها را بدانید تا بتوانید پیام اصلی متن را درک کنید. اگر زبان آموزی در سطح ابت یا متوسط هستید، قطعا در متن به کلمه ها و عبارت هایی برمی خورید که تاکنون ندیده اید و معنی آن ها را نمی دانید. نباید به محض برخورد با کلمه ای ناآشنا خواندن را متوقف کنید و آن کلمه را در فرهنگ لغت جست و جو کنید. بلکه توصیه می شود تلاش کنید معنی آن را به کمک سایر واژه ها، جمله ها و یا حتی پاراگراف های قبل یا بعد از آن حدس بزنید. به این کار از نظر تکنیکی، "contextualization" (یافتن معنی یک لغت از زمینه متنی همان لغت)گفته می شود. اما اگر به واژه یا عبارت? ...
2341238

عربی هفتم / فن ترجمه جمله

برای ترجمه جمله های عربی به یاد داشته باشید که خیلی از کلمه های عربی در فارسی بکار برده شده اند. و شما معنی آنها را می دانید . المومن قلیل الکلام کثیر العمل . ال مومن قلیل ال کلام کثیر ال عمل مومن ...... کلام / سخن ..... کار / عمل رُبّ کلام جوابهُ السکوت . رُبّ کلام جواب ـه ال سکوت ... ... کلام / سخن جواب .. سکوت در خیلی از جمله ها مانند این نمونه ها کلمه هایی بکار برده شده اند که در فارسی هم آنها را بکار می بریم . پس ابتداء هر کلمه حروف اضافه را از آن جدا کرده سپس آنهایی که معنی اشان را می دانیم معنی میکنیم بقیه را حتی اگر نمی دانستیم ، مقداری از جواب ر ...
1507800

نقش های زبان

مهمترین ویژگی زبان انسان دو ساختی بودنِ آن است. در زبانهای انسانی یک بار صداهای بی معنی با هم ترکیب می شوند و ساخت های نقش دار یا معنی داری را می سازند که به آن ها نشانه می گوییم. بارِ دیگر نشانه های معنی دار با هم ترکیب می شوند و پیام های کاملی را می سازند که آن ها را جمله می نامیم. ویژگی دوساختی موجب می شود که زبان های انسانی به امکاناتِ پیچیده و گسترده ای دست یابند، یعنی با امکانات محدود کلمات و جمله های بسیاری ساخته می شود. این ویژگی زبانِ انسانی زایایی وسومین ویژگی آن جابه جایی یا نابه جایی است. به کمک ویژگی زایایی می توانیم جملاتِ نامحدود بسازیم. ? ...
2582814

ید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان - تیک بان

اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل میتوانید شهر اصفهان را به عنوان یکی ? ...
2583006

ید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان - تیک بان

اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل میتوانید شهر اصفهان را به عنوان یکی ? ...
2583082

ید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان - تیک بان

اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل میتوانید شهر اصفهان را به عنوان یکی ? ...
2582820

ید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان - تیک بان

اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل میتوانید شهر اصفهان را به عنوان یکی ? ...
2025596

اصطلاح ۴۰

proposition: (prɒpəˈzɪʃ(ə)n) the content or meaning of an ertion or declarative sentence, which is capable of being either true or false گزاره : مفهوم یا معنی یک عبارت یا جمله ی اخباری ، که میتواند هم درست باشد وهم غلط باشد . توضیح : دوستان عزیز نسبت بین جمله sentence , و گزاره proposition عم وخص مطلق است . یعنی هر گزاره ایی جمله است ولی هر جمله ای گزاره نیست . ممکن است جمله به جای گزاره که اخباری است ، انشائی باشد . ترجمه :حمید خسروانی
864918

معنی سلبریتی ، سلبریتی چیست؟ به چه .انی سلبریتی می گویند ؟

معنی سلبریتی ، سلبریتی چیست؟ به چه .انی سلبریتی می گویند ؟ معنی سلبریتی سلبریتی به اشخاص مشهور و محبوب در هر کشور گفته میشود که طرفداران بسیار زیادی دارند. از جمله هنرمندان، بازیگران، خواننده ها، فوتبالیست ها و غیره سلبریتی به چه معناست و به چه .انی گفته می شود؟ ادامه مطلب
1008402

قَلَت نخوانیم ... !!!

آیا مطمئن هستید توی کلمه ها را با حروف اشتباه تلفظ نمی کنید و به اصطلاح غلط را با قلت جابجا نمیگید؟تلفظ صحیح حروف و کلمات در همه زبانها از جمله انگلیسی و عربی امری متداول است. در عربی این مورد بیشتر اهمیت پیدا می کند چرا که در صورت اشتباه تلفظ برخی از کلمات معنی آنها به کل عوض می شود و حتی در برخی موارد معنی کاملا متضاد با معنی اصلی است به عنوان مثال کلمه «صلّ» در عربی به معنی درود بفرست است اما «سلّ» [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
570924

تحقیق و بررسی در مورد قرار و انواع آن

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15 بسمه تعالی قراروانواع آن ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم. قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار .، استحکام دادن، تعیین و تأکید." نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند." در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است: ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." به معنی " حکم محک
2206842

معنی حقیقی بعضی جمله ها

همیشه یک ذره حقیقت پشت جمله: فقط یه شوخی بود؛ یک کم کنجکاوی پشت: همین طوری پرسیدم؛ قدری احساسات پشت: به من چه اصلا مقداری د پشت: چه می دونم و اندکی درد پشت: اشکالی نداره هست
2663866

کنایه

کنای نایه در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی دور و نزدیک است . که معنی نزدیک آن مورد نظر گوینده نیست اما گوینده جمله را چنان ترکیب می کند و به کار می برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل می شود.مانند: یکی را پی نخود سیاه فرستادن معنی نزدیک: ی را برای یدن یا پیدا نخود سیاه به جایی بفرستیممعنی دور: به بهانه ای ی را از میدان خارج کنیم .مثال دیگر: در خانه فلانی باز است. کنایه از مهمان نواز بودن خا تر خانه فلانی زیاد است. کنایه از پخت و پز زیاد و مهمان زیاد داشتن است.پیدا کنایه در متن راه خاصی ندارد و شما باید کن? ...
577278

تحقیق و بررسی در مورد قرار و انواع آن

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15 بسمه تعالی قراروانواع آن ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم. قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار .، استحکام دادن، تعیین و تأکید." نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند." در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است: ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." به معنی " حکم محکم تخلف...
542374

جوک

تحقیقات دانشمندان نشون داده جمله ” تا۵ دقیقه دیگه آماده ام.” خانوما و جمله ” تا ۵ دقیقه خونه ام.” آقایون یه معنی رو میده!!!
1902512

گرامر پنجم _겠_

گرامر پنجم _겠_ در این گرامر کلمه -겠- به فعل ؛ صفت ؛ یا )اسم ـ ( 이다میچسبد . اگر در جمله از آب و هوا سخن گفته شده باشد این کلمه به معنی احتمال میباشد . اما اگر درجمله منظور اول شخص باشد فعل شما آینده را نشان میدهد و اگر در جمله منظور سوم شخص باشد به صورت درخواستی و پیشنهادی معنی میشود. برای دیدن تمرینهای این درس به ادامه مطلب بروید. متشکرم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1896040

گرامر پنجم _겠_

گرامر پنجم _겠_ در این گرامر کلمه -겠- به فعل ؛ صفت ؛ یا )اسم ـ ( 이다میچسبد . اگر در جمله از آب و هوا سخن گفته شده باشد این کلمه به معنی احتمال میباشد . اما اگر درجمله منظور اول شخص باشد فعل شما آینده را نشان میدهد و اگر در جمله منظور سوم شخص باشد به صورت درخواستی و پیشنهادی معنی میشود. برای دیدن تمرینهای این درس به ادامه مطلب بروید. متشکرم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1895996

گرامر پنجم _겠_

گرامر پنجم _겠_ در این گرامر کلمه -겠- به فعل ؛ صفت ؛ یا )اسم ـ ( 이다میچسبد . اگر در جمله از آب و هوا سخن گفته شده باشد این کلمه به معنی احتمال میباشد . اما اگر درجمله منظور اول شخص باشد فعل شما آینده را نشان میدهد و اگر در جمله منظور سوم شخص باشد به صورت درخواستی و پیشنهادی معنی میشود. برای دیدن تمرینهای این درس به ادامه مطلب بروید. متشکرم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1864058

برای داشتن موهایی سالم و زیبا چه بخوریم؟

برای داشتن موهایی سالم و زیبا چه بخوریم؟شما همانی هستید که می خورید! احتمالا این جمله ای است که بارها شنیده اید اما واقعا معنی اصلی آن چیست؟ به جای معنی لغوی جمله و اینکه عینا آن را برای خودتان معنی کنید کمی بیشتر به عمق و مفهوم اصلی آن فکر کنید. در حقیقت کاملا واضح است که هر آنچه که ما می خوریم تاثیری مستقیم بر روی پوست، ناخن ، مو و به طور کلی تمامی اعضا بدن ما خواهد داشت. به طور مثال شاید خودتان هم متوجه رشد بیشتر موهای تان در طول فصل تابستان شده باشید. فصل گرمی که مملو از میوه ها و سبزیجات تازه و خوش رنگ و آب است. اگرچه عوامل دیگری هم در این مسئله نقش دار ...
1864202

برای داشتن موهایی سالم و زیبا چه بخوریم؟

برای داشتن موهایی سالم و زیبا چه بخوریم؟ شما همانی هستید که می خورید! احتمالا این جمله ای است که بارها شنیده اید اما واقعا معنی اصلی آن چیست؟ به جای معنی لغوی جمله و اینکه عینا آن را برای خودتان معنی کنید کمی بیشتر به عمق و مفهوم اصلی آن فکر کنید. در حقیقت کاملا واضح است که هر آنچه که ما می خوریم تاثیری مستقیم بر روی پوست، ناخن ، مو و به طور کلی تمامی اعضا بدن ما خواهد داشت. به طور مثال شاید خودتان هم متوجه رشد بیشتر موهای تان در طول فصل تابستان شده باشید. فصل گرمی که مملو از میوه ها و سبزیجات تازه و خوش رنگ و آب است. اگرچه عوامل دیگری هم در این مسئله نقش د ...
1508100

اصطلاح

1) be sb's life معنی ) ی یا چیزی که برایمان خیلی مهم باشد. مثال ) my children are my life writing is his life 2) make up your mind معنی ) تصمیم گرفتن .. مثال ) they are both beautiful, i can't make up my mind come on , it's make your mind up time توضیح ) جمله بالایی یعنی زودباش ، موقع تصمیم گیری است. به صورت make your mind up نیز صحیح است. 3) be an open secret معنی ) چیزی که همه مطلع می شوند در صورتیکه راز بوده است. (فاش شدن راز) مثال ) it was supposed to be a secret , but now it is an open secret if you phone jack and tell him about your secret , it will be an open secret 4) please god معنی ) کاشکی ، خدا ه مثال ) please god , don't let him be dead معنی ) تو را خدا ، نذار بمیره.5) lose one's temperمعنی ) از کوره د? ...
2416142

معنی اسم «سینا»

بسم الله الرحمن الرحیم اغلب نام ها معنی دارند ولی برخی شاید معنی آن را با جستجوی در کتابخانه ملی هم پیدا نکنید ، نام معروف «سینا» از همین نام ها است که بنده معنی آن را با هزار مکافات پیدا و دوست خودم را از تعویض نام منصرف ؛ -معنی سینا را در لغت نامه فارسی پیدا ن ؛ -گفتم شاید عربی هست ، ولی در این لغت نامه هم ، معنی واژه سینا را پیدا ن ؛ -شاید سیناء بود ولی باز هم معنی آن را نیافتم ؛ -به قرآن در آیه طور سیناء مراجعه کردیم و با تعجب نام یک کوه هم به زبان عربی سیناء بود ولی باز معنی خاصی نداشت و قطعا قدماء برای هر لغت معنی خاصی در نظر دارند که محال بود معنی ندا? ...
1408958

اندر احوالات سوالات

سوال چیه ؟ هر سوال یه جمله پرسشیه که یه جمله خبری هم تو خودش محفوظ داره . مثلا یه وقتایی توی " فهمیدی"ِ یه فرد خودخبره پندار سرِ یه موضوع تابلو ، میتونه به این معنی باشه که به نظرم انقدر احمقی که دوهزاریت نمیفته به این سادگیا ، یا تو جمله ی کتاب چاپ کردیِ یه غریبه ی خوب میتونه جمله ی خبری وقتش شده باشه، وقتی خودت هنوز شک داری که وقتش شده یا نه.
2582856

قیمت بلیط هواپیما ماهان چطور تعیین میشود؟

قیمت بلیط هواپیما تهران به اصفهان ، اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل ? ...
2582520

قیمت بلیط هواپیما ماهان چطور تعیین میشود؟

قیمت بلیط هواپیما تهران به اصفهان ، اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل ? ...
2582868

قیمت بلیط هواپیما ماهان چطور تعیین میشود؟

قیمت بلیط هواپیما تهران به اصفهان ، اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل ? ...
2597062

قیمت بلیط هواپیما ماهان چطور تعیین میشود؟

قیمت بلیط هواپیما تهران به اصفهان ، اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل ? ...
2582958

قیمت بلیط هواپیما ماهان چطور تعیین میشود؟

قیمت بلیط هواپیما تهران به اصفهان ، اصفهان نصف جهان است. احتمالا این جمله را بارها و بارها در طول زندگیتان شنیده اید. اگر در مورد معنی این جمله اطلاع ندارید سعی می کنیم که در متن زیر کمی برای شما معنی این جمله را آشکارتر نماییم. در ابتدا باید گفته شود که شهر اصفهان یکی از مهم ترین ا و مقاصد گردشگری برای گردشگران و توریست ها از سرتاسر جهان و همینطور تمام مردم ایران می باشد. این شهر پر است از جاذبه های تاریخی و فرهنگی که هر کدام از این جاذبه های توریستی میتواند شما را مسحور خود نماید. ید بلیط هواپیما و بلیط هواپیما چارتر را از تیک بان بخواهید. به همین دلیل ? ...
706442

روح-معنی

رد نظریه روح معانی در مطالب قبلی بیان شد که در تفسیر کلماتی مثل (ید، کرسی، قلم) وغیره که در کلام خداوند متعال آمده سه بیان و معنی وجود دارد. یکی از آن تفاسیر نظریه روح معنی بود. خلاصه نظریه روح معنی این است که حقیقت معنی الفاظ این اشیاء محسوس نیست بلکه معنی حقیقی آنها، حقیقت آن شیء است وآن شیء به عنوان یک مصداق محسوس است. لذا معنی (ید) به معنی چیزی است که قدرت با آن اعمال می شود که مصداق حسی آن همین دست انسان است. و مصادیق دیگری نیز می تواند داشته باشد. لذا استفاده (ید) در مورد خداوند مجاز نیست ولی به معنی داشتن دستی مثل دست انسان ها هم نیست که مسا...
547014

سحر تبر کیست

سحر تبر کیست زندگینامه و بیوگرافی ع. و . کلیپ سحر تبر به صورت رایگان در ن. لود دریافت کنید . سحر تبر کیه ؟ سحر تبر چکارست سرچ جدید مردم توی اینترنت هست که نتیجه ای ندارد . سحر تبر اصلا معلوم نیست معنی دارد یا نه تبر آیا به معنی تبر چوب بر ؟ یا معنی چیز دیگه ای دارد ؟ سایت ما بعد از تحقیقات توی اینترنت معنی سحر تبر را متوجه نشده است و اصلا نمیدونیم این به چه معنی است ؟ سحر تبر یعنی چه ؟ دوستان اگه معنی سحر تبر رو میدونید توی نظرات بزارین تا ما توی همین پست قرار بدیم سحر تبر
273250

ای حافظ .

ای حافظ .! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازیفال حافظ | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ با معنی | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ با تفسیر | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ گویا | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ صوتی | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ کامل | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ . | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ با معنی و استخاره - fale hafez - fale hafez ba mani - فال حافظ اصلی با معنی کامل - .ید عینک آفت. اورجینال - فروش عینک آف
1295002

کتاب و دیکشنری عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی

کتاب و دیکشنری عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی دیکشنری و کتاب الکترونیکی عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی انگلیسی مثل آب خوردن ✔ برای اولین بار در دنیا ✔ کتاب و مجموعه ایی بی نظیر و منحصر به فرد ✔ قابل استفاده برای تقویت مهارتهای خواندن و نوشتن و جمله سازی ✔ تقویت لغت و ساختار های جمله ایی متداول در انگلیسی ✔ بهبود و تقویت مکالمه با توجه به وجود عبارت ها و اصطلاحات مفید ...دریافت فایل
2859882

کتاب الکترونیکی pdf عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی

کتاب الکترونیکی pdf عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی دیکشنری و کتاب الکترونیکی عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی انگلیسی مثل آب خوردن ✔ برای اولین بار در دنیا ✔ کتاب و مجموعه ایی بی نظیر و منحصر به فرد ✔ قابل استفاده برای تقویت مهارتهای خواندن و نوشتن و جمله سازی ✔ تقویت لغت و ساختار های جمله ایی متداول در انگلیسی ✔ بهبود و تقویت مکالمه با توجه به وجود عبارت ها و اصطلاحات مفید ...دریافت فایل
2414968

معنی اسم «سینا»

بسم الله الرحمن الرحیم اغلب نام ها معنی دارند ولی برخی شاید معنی آن را با جستجوی در کتابخانه ملی هم پیدا نکیند ، نام معروف «سینا» از همین نام ها است که بنده معنی آن را با هزار مکافات پیدا و دوست خودم را از تعویض نام منصرف ؛ معنی سینا را در لغت نامه فارسی پیدا ن ؛ گفتم شاید عربی هست ، ولی در این لغت نامه هم پیدا ن ؛ شاید سیناء بود ولی باز هم معنی آن را نیافتم ؛ به قرآن در آیه طور سیناء مراجعه کردیم و با تعجب نام یک کوه هم به زبان عربی سیناء بود ولی باز معنی خاصی نداشت و قطعا قدماء برای هر لغت معنی خاصی در نظر دارند که محال بود معنی نداشته باشد ؛ لذا هوش یکی ...
2364736

یک و یکی

در منبعی روس، مشغول مطالعه بودم. به لحاظ دین، تقیدی نداشت. به این جمله رسیدم: "бог один" یعنی: «خدا یکی است.» توجهی ن . مجددا با این جمله مواجه شدم: "бог един" که این هم یعنی: «خدا یکی است.» توجهم را به خودش جلب کرد. هر دو به یک معنی است؛ اما این «یک» با آن «یک» فرق دارد. ادامه مطلب

یکی بگه معنی این دو جمله چیه