یه فلج قطع نخاعى از خواب که بیدار میشه منتظره


2030194

یه "فلج قطع نخاعى" از خواب که بیدار میشه منتظره

یه "فلج قطع نخاعى" از خواب که بیدار میشه منتظره یک نفر بیدار بشه، با خج ببرتش دستشویى و و کاراى دیگه شو انجام بده...میدونى آرزوش چیه؟ فقط یکبار دیگه خودش بتونه راه بره و کاراشو انجام بده... یه "ن نا" از خواب که بیدار میشه، روشنایى رو نمیبینه، خورشید و نمیبینه،صبح رو نمیبینه.میدونى آرزوش چیه؟ فقط یکبار فقط یک روز بتونه نزدیکان و عزیزاش و آسمون و زندگى رو با چشماش ببینه... یه بیمار "سرطانى" دلش میخواد خوب بشه و بدون شیمى درمانى و مسکن هاى قوى زندگى کنه و درد نکشه... یه "کر و لال" آرزوشه بشنوه و بتونه با زبونش حرف بزنه...یه "بیمار تنفسى" دلش میخواد امروز رو بت? ...
2224514

خدایا شکرت !

یه فلج قطع نخاعى از خواب که بیدار میشه منتظره یک نفر بیدار بشه، سرش منت بذاره و ببرتش دستشویى و و کاراى دیگه شو انجام بده.میدونى آرزوش چیه؟ فقط یکبار دیگه خودش بتونه راه بره و کاراشو انجام بده...یه ن نا از خواب که بیدار میشه، روشنایى رو نمیبینه، خورشید و نمیبینه، صبح رو نمیبینه.میدونى آرزوش چیه؟ فقط یکبار فقط یکروز بتونه نزدیکاش و عزیزاش و آسمون و و زندگى رو با چشماش ببینه... ادامه مطلب
1275441

شکر نعمت کن ، نعمتت افزون کند

بسم الله الرحمن الرحیم یه فلج قطع نخاعى از خواب که بیدار میشه منتظره یک نفر بیدار بشه، سرش منت بذاره و ببرتش دستشویى و و کاراى دیگه شو انجام بده. میدونى آرزوش چیه؟ فقط یکبار دیگه خودش بتونه راه بره و کاراشو انجام بده... یه ن نا از خواب که بیدار میشه، روشنایى رو نمیبینه، خورشید و نمیبینه،صبح رو نمیبینه. میدونى آرزوش چیه؟ فقط یکبار فقط یکروز بتونه نزدیکاش و عزیزاش و آسمون و و زندگى رو با چشماش ببینه... یه بیمار سرطانى دلش میخواد خوب بشه و بدون شیمى درمانى و مسکن هاى قوى زندگى کنه و درد نکشه... یه کر و لال آرزوشه بشنوه بتونه با زبونش حرف بزنه... یه بیم ...
1282836

ناشکری نکن لدفا ...

یه فلج قطع نخاعی از خواب که بیدار میشه منتظره یک نفر بیدار بشه با خج ببرتش دستشویی و و کارای دیگه شو انجام بده .. میدونی آرزوش چیه ؟ فقط یکبار دیگه خودش بتونه راه بره و کاراشو انجام بده .. محتاج ی نباشه یه ن نا از خواب که بیدار میشه روشنایی رو نمی بینه خورشید و نمیبینه صبح رو نمی بینه میدونی آرزوش چیه ؟ فقط یکبار بتونه روز و ببینه نزدیکان و عزیزاشو آسمون و زندگی رو با چشماش ببینه .. یه بیمار سرطانی دلش میخواد خوب بشه و بدون شیمی درمانی و مسکن های قوی زندگی کنه و درد نکشه .. یه کرو لال آرزوشه بشنوه و بتونه با زبونش حرف بزنه ... یه بیمار تنفسی دلش میخواد امرو ...
680822

خواب!!!

شده یه وقت تو خواب، خواب ببینی که از خواب بیدار شدی؟؟ حکایت یه سریاس... تو خواب دارن خواب میبینن که بیدارن!! حالا مگه میشه بهشون بفهمونی که بابا داری خواب میبینی؟؟ تازه یه قیافه برو بابا میگیرن که تو کجای کاری! من بیدارم تو خو. حتما! :/ شده یه وقتایی یه خواب ببینی و انقدر به نظرت طبیعی بیاد که وقتی بیدار شدی فکر کنی خوابت واقعیت بوده؟ مثلا دلت واسه یکی تنگ شده و خوابشو میبینی بعد که بیدار شدی انگار اصلا دل تنگش نیستی و تازه دی.! اینم باز حکایت یه سریاس.. خواب دیدن؛ حالا خوابه شیرین بوده واسشون یا هرچی حالا که بیدار شدن هم فکر میکنن خوابه واقعی بوده.. حا?...
820282

آهای اوهوی .ه ی یقظان

گاهی وقتا باید بشینم و چند ساعت فکر کنم که درباره چیا باید فکر کنم؛ که درباره چیا فکر می.، که چه چیزیا فکرم رو مشغول کرده؛ بعد میشه یعنی آ.شم اگه بشه میشه مثل یه وقتایی که از خواب بیدار میشی باید یه مدت تو ح. تبدیل بین خواب و بیداری خماری بکشی؛ هی اینور رو نگاه کنی هی اونور رو نگاه کنی چشمات رو بمالی گوشاتو تیز کنی زیر لب . کنی بعد به خودت بگی بیداریا، بیدار شدیا، بیدار شو وقت خواب تموم شده؛ بعد شروع میشه عجب، چه خوابایی بود؛ بعد اون چی میشد؟ دوباره یه فلش بک میزنی و میری تو ح. خماری تصورات رویایی ات؛ ولی بدی اش اینه یعنی مشکل کار اینجاست که تو الان بیداری خ...
128541

این ساعت اگه صبح بیدار نشید بهتون شوک میده

با این ساعت های شوک آور محاله که دیگه خواب بمونید. شرکت .یی نوعی دستنبند ساخته که وقت خواب باید به مچ بست. در زمان تعیین شده اول ویبره میزنه و با صدای ملایم بیپ بیپ میکنه. اگه شخص با این صداها و لرزش ها بیدار نشد وارد مرحله دوم میشه و شوک الکتریکی به بدن وارد میشه. با این شوک شخص حتما بیدار میشه. وقتی این مراحل چندروز تکرار بشه مغز انسان میفهمه که بعد از هر لرزش و صدای بیپ یک شوک در راحته. پس قبل از شوک فرمان بیدارباش و اماده شدن بدن رو صادر میکنه که منجر به بیداری میشه. ظاهرا برای ساخت این دستبندها از روش های یک محقق در تربیت سگ ها استفاده شده.
46341

تعبیر خواب بیدار

خواب بیدار آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب احساس کردید که هوشیار هستید، بیانگر تجربیاتى تلخ است. متن از سایت تعبیر خواب جامع لیلا برایت می گوید: اگر در خواب ببینید که از خواب بیدار مى‏شوید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها است. متن از سایت تعبیر خواب جامع در سر زمین رویاها آمده: شما را بیدار می کنند : مراقب باشید دردسرهای بسیاری به شما نزدیک می شوند . شما خودتان بیدار می شوید : درکارها موفق خواهید شد . اعضاء خانواده را بیدار می کنید : مخالفان شما به هدفشان نر...
2381823

آداب صبح

از خواب بیدار شدم.تو پیش تر بیدار شده بودی.پیش به سوی چیدن برنامه امروز برای خوش بودن.امروز چطور بخندیم ؟ مثل این نبات که در دل چایی آب می شود چطور بخندانمت کله قند م؟ از خواب بیدار شدم.چطور محو و ناپیدا شده ای؟ حقیقتا قبل از خواب موقع گوش دادن به موسیقی های اندوه و صبر به یادت می افتادم اما امروز صبح...مثل مه دم صبح، وقتی که آفتاب رمق ندارد هنوز، آمدی تا به خودم بیایم هوا گرم شد. از خواب بیدار شدم.از تخت بیرون آمدم رفتم دویدم.در حین دویدن هم بیدار نشدم.بعضی وقتها آدمی بخوابد بهتر است.خواب خیلی خوشمزه است. از خواب بیدار شدم.چرا پیر شدنتان اینقدر غم انگیز ...
46541

تعبیر خواب بیدار

معنی خواب بیدار آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب احساس کردید که هوشیار هستید، بیانگر تجربیاتى تلخ است. متن از سایت تعبیر خواب جامع لیلا برایت می گوید: اگر در خواب ببینید که از خواب بیدار مى‏شوید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها است. متن از سایت تعبیر خواب جامع در سر زمین رویاها آمده: شما را بیدار می کنند : مراقب باشید دردسرهای بسیاری به شما نزدیک می شوند . شما خودتان بیدار می شوید : درکارها موفق خواهید شد . اعضاء خانواده را بیدار می کنید : مخالفان شما به هدفشان ...
1376186

امروز

دوباره یبوست گرفتن خانم. همه اش تقصیر قطره آهن لعنتیه. ...دوستام خیلی ماجرا داشتن. حال ندارم بنویسم. خانم تازگیا ساعت هفت بیدار میشن، خواب تعطیله. ظهر که میشه خوابم میاد. ...دو شبه خانم یه بار بیدار میشه برا شیر، بالطبع منم خوب میخوابم، شیرم دو سه برابر شده. تمام لباسم رو خیس می کنه، تازه دخترمم اینقدر میخوره، بالا میاره! به این نتیجه رسیدم که آدمهای خوش خواب، و خواب سنگین شیرشون خوبه. والا. من گوشم تیزه، خوابم کلا سبکه. دخترم دستشو جابجا کنه تو خواب، بیدار میشم، ایشونم که وول وولک داره، مدام ت می خوره، باز خوبه چند ماهه تخت مون رو جدا کردیم، تو تخت خودش ? ...
1632348

خواب راحتم آرزوست

شبا نمیخوابه و هی آنلاین آفلاین میشه و من تا جایی که بتونم نمیخوابم هر جام خوابم بگیره موبایلم رو میذارم رو ح مزاحم نشوید و الا خود دانید به استثنای رفیق جان و ساعت کوفتی که صبح بیدار شم بعد چون خوابم سنگین میشه بخاطر قرصی که میخورم مجبورم موبایلم رو وصل کنم به بلند گو! صدای آنلاین و آفلاینش رو هم یه چیز وحشتناکی مثل شیشه ش تن یا صدای دارکوب بذارم ویبره رو بذارم رو نهایت از موبوگرام هم خارج نشم که بیدار شم اگه آنلاین و آفلاین شد و خب بعضی وقتا خواب بهم حروم میشه چون بیدار شدن بخاطر بیدار شدنش یه بحثه غصه ی دلیل بیداریش یه بحثه اینکه هیچ کاری ازم برنمیاد ...
393839

خاک فوبیا

همیشه خوابام به یه مرحله ای که میرسن دیگه جلو نمیرن. هی الکی کش پیدا میکنن تا بیدار بشم. انگار بدنم میدونه که داره بیدار میشه و به مغز پیام میده و اونم دیگه تو خواب الکی داستان درست نمیکنه و خودش رو خسته نمیکنه. تا به حال نشده وسط یه خواب بپرم. همیشه خوابام متوقف میشه بعد بیدار میشم.امروز صبح هم داشتم خواب مسافرت میدیدم. چقدر بدم میاد از مسافرت. کلی بار و وسیله که همه شون به خاک و . کشیده شدن رو باید هن و هن بیاری تو مکان خواب که خیلی هم تمیز نیست و میدونی که قبل از تو یه عده آدم اونجا بودن و معلوم نیست خاک کفششون با . های دستشویی یکی شده یا نه و با پاچه شلوا...
46311

تعبیر خواب بیدار

رویای بیدار آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب احساس کردید که هوشیار هستید، بیانگر تجربیاتى تلخ است. متن از سایت تعبیر خواب جامع لیلا برایت می گوید: اگر در خواب ببینید که از خواب بیدار مى‏شوید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها است. متن از سایت تعبیر خواب جامع در سر زمین رویاها آمده: شما را بیدار می کنند : مراقب باشید دردسرهای بسیاری به شما نزدیک می شوند . شما خودتان بیدار می شوید : درکارها موفق خواهید شد . اعضاء خانواده را بیدار می کنید : مخالفان شما به هدفشان نرسیده اند . اشخاص دیگر را بیدار می کنید : وقایع خ...
360647

دعا میکنم خواب باشد

لحظه هایی در زندگی هست که حس میکنی در خو. و هر آن ممکن است از خواب بیدار شوی، حس میکنی امکان ندارد چنین لحظه ای واقعیت داشته باشد. چند بار پشت سر هم پلک میزنی تا شاید از خواب بیدار شوی.دیروز تمام مدت این حس را داشتم. مدام منتظر بودم .ی روی شانه ام بزند و بگوید: - بس است چقدر خواب چرت و پرت میبینی. - صدای شیون های . هم تو را بیدار نمیکند؟! - حتما باید صبح شود که بیدار شوی، بار سنگین این همه غم را حس نمیکنی؟ - خج. نمیکشی، همه اهل خاندان را جمع کرده در خوابت و داری آقا جواد را دفن میکنی؟ - بیدار شو، محض رضای خدا بیدار شو . . . با اینکه دیروز .ی مرا بیدار نکرد، اما من...
856347

خواب و بیداری

باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا خواب و بیداری انسان خواب مسئولیتی ندارد ولی انسانی که بیدار است مسئولیت دارد. چنانچه جان او بیدار نباشد او در بند دنیاست.و با خیالات خود زندگی می کند.می توان گفت اگر چه به ظاهر بیدار است ولی او در حقیقت خواب است.چون افراد در هنگام خواب با خیالات خود سیر می کنند. انسان خواب وقتی بیدار می شود ،متو جه می شود که در عالم مجازی سیر و سیاحت کرده است.انسان های غافل و به ظاهر بیدار ،پس از مرگ متو جه می شوند که در عالم خیال زندگی می کرده اند. اما انسان های بیدار واقعی همه چیز را از خدا می دانند .لذا ناراحت بدست آوردن یا...
1365835

بدون تو چطوری...

امروز هم از خواب بیدار شدم... خواب که چه عرض کنم یاد تو بود فقط...تو بگو من بدون تو چطوری آخه زندگی کنم بگو محمد... عشقم من خونوادم هستن تنها نیستم ولی عدم حضور تو دیوونم میکنه...من وقتی یه عزیزم فوت شد صبح ها که از خواب بیدار میشدم دلم شدید خالی می شد... می زدم زیر گریه... الانم تا بیدار میشم دلم خالی میشه...تا میخوام بخوابم دلم خالی میشه... خودت میدونی من تحمل این همه فشارو ناراحتی رو ندارم... بیا و دلمو خالی نکن...بیا این ناراحتی ها رو ازم بگیر... برگرد بعدش یکم دیگه برو ولی الان برگرد... الان بهت نیاز دارم...فقط میخوام کنارم باشی تا هروقتی که جا داری...نه که الان بی ? ...
46418

تعبیر خواب بیدار

تاویل رویای بیدار آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب احساس کردید که هوشیار هستید، بیانگر تجربیاتى تلخ است. متن از سایت تعبیر خواب جامع لیلا برایت می گوید: اگر در خواب ببینید که از خواب بیدار مى‏شوید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها است. متن از سایت تعبیر خواب جامع در سر زمین رویاها آمده: شما را بیدار می کنند : مراقب باشید دردسرهای بسیاری به شما نزدیک می شوند . شما خودتان بیدار می شوید : درکارها موفق خواهید شد . اعضاء خانواده را بیدار می کنید : مخالفان شما به هدفشان نرسیده اند . اشخاص دیگر را بیدار می کنید : وقایع خوشایند در انتظار شما هستند. متن از سایت...
607873

کاب خاب

خواب میدیدم خواب موندم بیدار شدم ساعتو چک . دیدم ۱۲:۱۱ دقیقه بود، اعصابم خورد شد پاشدم از خواب دیدم ساعت واقعن ۱۲:۱۲ دقیقه اس. گرفتم دوباره خو.دم. بعدش که بیدار شدم ساعت ۸:۳۲ بود. پشمام ریخته بود از این دو مرحله خواب! ایشالا آقا نولان از تشابهات خواب با واقعیت تو لایه های مختلف . بسازه. منتظریم :) دیروز هم داشتیم با بچه ها در مورد خواب حرف میزدیم که آیا میشه تو خوابت بری توی رویای یک نفر دیگه؟ مثلن یه دنیایی باشه که همه رویاها تو اون اتفاق میفتن بری خواب بقیه رو عوض کنی :) یاشار میگفت که قبلن تو خواباش اختیار داشته هرکاری کنه به این معنی که مثلن دست خودش بو...
2377632

دلایل بیدار شدن مکرر شبانه

به گفته خوزه کولون، پزشک و مولف کتاب «رژیم خواب»، بیدار شدن در میانه های شب شرایطی کاملا عادی و بخشی از dna انسان محسوب می شود. حتی چهار تا شش بار بیدار شدن از خواب شبانه نیز عادی در نظر گرفته می شود. دلیل این شرایط به دوران اجداد غارنشین ما باز می گردد که برای بررسی محیط اطراف خود و حصول اطمینان از عدم وجود خطر چند بار بیدار شده و سپس دوباره به خواب می رفتند. اما نکته کلیدی این است که پس از بیدار شدن از خواب دوباره قادر باشید به خواب بروید. اگر نمی توانید، ممکن است یکی از عواملی که در ادامه به آنها اشاره می شود مانع از خواب خوب شبانه شما می شوند.دلایل بیدا ...
1441573

خواب مونده ام

تا ساعت ۶ و خورده ای بیدار بودم و هیچ کاری انجام نمی دادم! میخاستم بخوابم لطف در حق خودم با گوشی رو خاموش ! ۸:۴۰ از خواب بیدار شدم عرض ۵ دقیقه از خونه زده بیرون اسنپ گرفتم ۴۰۰۰ تومن تا محل کار برم ببینم چی میشه اونجا ساعت ۳ هم کلاس دارم.
2414497

سیاست شب ! سیاستمداران شب ! ما همه خواب هستیم .

هنگامی که ما خواب هستیم کمسیون های مجلس ، ی ،رو مه ها ، وزارت ها به ویژه ، ، همه و همه در شب فعالیت چشم گیریدارند ! همه ی افراد جامعه خواب هستند در حالی که سیاستمداران بیدار . اینها بیدارند من بیدارم . بهتر است به جای بیدار نگه داشتن خود دیگران را از خواب خود بیدار کنم . این حرفی است که یک مردمی میزند .
540154

سال نو - شروعی دوباره

دم دمای صبح، تو اون گرگ و میش زیبا که خوابت سبک میشه و ساعت بدنت دم از بیدار باش میزنه و جسمت هنوز آنقدر خسته است که توان بیدار شدن نداره، تو اون حال خواب و بیدار، خواب دیدم. خواب دیدم توی خانه چدری، خانه نیاک، توی اتاقم که یک دیوارش پنجره بود، پنجره ای که به رشته کوههای البرز باز میشد، پنجره ای که . هاش هیچوقت کشیده نمیشد، روی تختخواب روسی قدیمیم نشسته بود و می نوشتم، پنجره باز و دم غروب و نسیم خنک البرز، من و حس و حال خوب و نوشتن "به شیرین جانم"!ساعت زنگ زد و بیدار شدم، اما ته ذهنم، ته دلم، حسی فریاد میزد "به شیرین جانم". اون روزها رو خوب به یاد دارم، اون ...
89638

چه کار کنیم تا مثل سگ از خواب بیدار نشویم

چه کار کنیم تا مثل سگ از خواب بیدار نشویم؟ حتی اگر تا بوق سگ بیدار مانده باشیم خو.دن سگ را دیده اید؟ یک دقیقه در اوج خواب است و دو دقیقه بعد بیدار شده و در حالی که گیج می زند با کله می رود توی دیوار. هیچ چیزی بدتر از این جور خو.دن نیست. خیلی ها ادامه مطلب
2284956

خواب های عجیب

سه شب میشه که به صورت متمادی خواب های غمگین کننده ای در مورد دوستام می بینم. خیلی چیز عجیبی هست برام چون اغلب خواب نمی بینم یا اگر هم ببینم ماهی یک بار، نه سه روز پشت سر هم. همیشه خواب برام یه چیز نرم باحال هست که وقتی افسردم یا نا امیدم یا حتی وقتایی که بیش از حد خوشحالم با پناه بردن به اون می تونم بعد از بیدار شدن ملایم شدن احساساتم رو تجربه کنم و خب اینکه شما با یه حس تموم شدگی بیدار بشین بعد از خواب می تونه یه جور دردناکی باشه مخصوصا از چیزی که انتظار آرامش گرفتن دارید. ولی خب یه چیزی رو متوجه شدم، آدمیزادی که بی هیچ دغدغه پا به جهان می ذاره و زندگی م? ...
2441204

137- آرمان شهر ِ بانو

بسم الله الرحمن الرحیم ./ یک ربع مانده به اذان صبح از خواب بیدار شدم . یک دلم به شب بود ! یک دلم به خواب ! فرصتی نبود تا وضو بگیرم و سجاده را پهن کنم تنها به یک رکعت ِ وتر آن هم با قنوت ِ خلاصه رسیدم ! بعد از ِ صبح سومین زیارت ِ عاشورا از چله ام را خواندم ! خوابم نمیبُرد ... لپ تاپ را برداشتم و آنه شرلی و من پیش از تو را ! کمی بلاگ ها را زیر و رو و خواندم . ساعت 6 صبح خو دم ! 7 بیدار شدم ملحفه را به خودم پیچیدم و دوباره خو دم . از این خواب ِ بعد از طلوع زیاد راضی نبودم ولی نمیتوانستم بیدار بمانم . از خواب بیدار شدم ، برای ع ِ داداش و زنداداش جان یک قاب مشکی همراه با رزه? ...
984194

تو خواب ازم کار میکشن! + بعدا نوشت

امروز عصری نیم ساعت خو دم قبل از خواب یادم رفت ساعتم رو از دستم در بیارم بیدار که شدم دیدم با اینکه خواب بودم زده 237 قدم راه رفتم :| بدنمم شدیدا کوفته است و درد میکنه تقریبا همیشه موقع بیدار شدنم همین قدر کوفتگی دارم تو بدنم حاضرم قسم بخورم تو خواب ازم کار میکشن :)) سندشم قدم شمار این ساعته :)) تو بیداری واسه نیم ساعت 237 تا قدم نمیندازه خیلی روزها! بعدا نوشت: تصمیم گرفتم شب تا صبح هم دستم باشه ببینم چی میشه :)) نوشته 5000 و ده ای قدم راه رفتم :/ بعد توقع دارن صبحا که بیدار میشم خسته نباشم :|
1620647

با انواع بی خو آشنا شوید ❗️

وقتی از بی خو صحبت می کنیم، اغلب به یاد تاخیر در شروع خواب می افتیم. اینکه به رختخواب می رویم اما هرچه سعی می کنیم خوابمان نمی برد و افکار مزاحم مانع شروع خوابمان می شود. اما بی خو انواع دیگری هم دارد. ➖انواع دیگر بی خو : 1⃣ اختلال در تداوم خواب: در این نوع بی خو ، بیمار مکررا" از خواب بیدار می شود و بسیاری از افراد، در به خواب رفتن مجدد هم با مشکل مواجه می شوند. 2⃣ زود بیدار شدن از خواب: به عنوان مثال فردی که بطور معمول ساعت 6 صبح از خواب بیدار می شود، مدتی است که بجای ساعت 6 ، ساعت 3 صبح از خواب بیدار می شود و این در حالی است که احساس می کند، نیاز خوابش تامی? ...
252149

حکایت+شاید آفتاب بخواهد نصف شب طلوع کند

در یکی از روزها ملانصرالدین صبح تا عصر به سختی کار کرد. شب که شد، خسته به خانه برگشت . شام خورد و بدون معطلی به رخت خوابش رفت .هنوز خوابش نبرده بود که با خود گفت: خواب برادر مرگ است . با این خستگی زیاد، نکند صبح زود نتوانم از خواب بیدار شوم و . صبحم قضا شود. سرش را از زیر لحاف بیرون آورد و به زنش گفت : فردا صبح زود که از خواب بیدار شدی ، مرا هم بیدار کن تا . بخوانم .زن گفت : باشد . صبح که شد ،زن ملا چند بار او را صدا زد اما ملا تکان نخورد ناچار بالای سر او رفت و گفت: بیدار شو مرد! آفتاب دارد می زند. ملا تکانی خورد و گفت: آ. زن ! این چه وقت بیدار . من است؟ زنش گفت : خودت گفت...
2034890

بخواب زده ها

هوالحق مخاطبان خاص روشنا سلام گفتگویی ناب گفتند : ای شیخ ، دلهای ما ه است که سخن تو در وی اثر نمی کند ؟ گفت : کاش ه بودی که ه را بجنبانی بیدار شود دلهای شما مرده است... تذکره الاولیا ی جمله معروف هست که میگه : آدم خواب رو میشه بیدار کرد اما ی که خودشو بخواب زده نمیشه بیدار کرد !!!
1527099

خوابم یا بیدار...

گاهی با خودم فکر میکنم اگر همه آن چه که در زندگی میبینم یک خواب باشد و یک روز بیدار شوم و تازه بفهمم زندگی آغاز شده چه؟ انگار اینطور باشد که هر صبح که از خواب بیدار میشوی نقشت را تن کنی و بازیگر نقش اول زندگی بشوی که معلوم نیست ته آن چه برایت خواب دیده... هرچه هست و نیست گاهی دلم از زندگی میگیرد و دلم میخواهد لحظاتش واقعا خو بیش نباشند... یک خواب بد که بیدار شوم از آن و باز دریچه هایی از نور و روشناییش به رویم باز شود...
1223583

اینفوگرافیک چگونه صبح ها زود از خواب بیدار شویم

اینفوگرافیک چگونه صبح ها زود از خواب بیدار شویم اینفوگرافیک چگونه صبح ها زود از خواب بیدار شویم دسته بندی وکتور فرمت فایل zip حجم فایل 120 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14488 تمام فایل ها اینفوگرافیک چگونه صبح ها زود از خواب بیدار شویم/با سلام و احترام و خسته نباشید از اینکه فروشگاه ما را برای ید محصولات اینترنتی خود انتخاب نموده اید از شما سپاسگزاریم"با تشکر" اینفوگرافیک چگونه صبح ها زود از خواب بیدار شویم
1496400

گیجِ خواب

می دانی؟ من اگر به خودم باشد دوست دارم شب را بیدار بمانم. اما آدم نمی تواند هرگز نخوابد. خواب نیاز آدم هاست. بعد که می خوابم، اگر به خودم باشد هیچ دوست ندارم از خواب بیدار شوم. اما صبح، آ از راه می رسد. باید بیدار شد.تو برایم خواب شب بودی. من هیچ نمی خواستم غرق ات شوم. اما بعد که شدم، دیگر هیچ نمی خواستم تمام شود.اما آ ، صبح رسید و تمام شدی. تو خواب شب بودی. و آخ که چه خواب شیرینی...
1328476

گیجِ خواب

می دانی؟ من اگر به خودم باشد دوست دارم شب را بیدار بمانم. اما آدم نمی تواند هرگز نخوابد. خواب نیاز آدم هاست. بعد که می خوابم، اگر به خودم باشد هیچ دوست ندارم از خواب بیدار شوم. اما صبح، آ از راه می رسد. باید بیدار شد.تو برایم خواب شب بودی. من هیچ نمی خواستم غرق ات شوم. اما بعد که شدم، دیگر هیچ نمی خواستم تمام شود.اما آ ، صبح رسید و تمام شدی. تو خواب شب بودی. و آخ که چه خواب شیرینی...
2424497

یادداشت 21 تیر 1397 - گزارش رویت آ ین هلال صبحگاهی شوال 1439

در یکی از اجراهای خنداننده شو برنامه ی خندوانه ، کمدین گفت:با ی که صبح زود میره کوه ازدواج نکن. وقتی ی میتونه از خواب خوش صبحگاهی بگذره حتما" از تو هم خواهد گذشت!!!والله این حکایت من بود در صبحگاه پنج شنبه21 تیر که مونده بودم قید خواب رو بزنم یا نه!! شب قبل بخاطر مسابقات فوتبال تا ساعت 01:30 بامداد به همراه فرزندانم بیدار بودم. روز قبلش هم استراحت بعد از ظهر نداشتم و کوهپیمایی هم کرده بودم. بنابراین طبیعی بود که نای بیدار شدن نداشته باشم. به فرزندم س بودم وقتی برای صبح بیدار میشه حتما" من رو هم بیدار کنه. ساعت 04:30 بیدار شدم اما حدود نیم ساعت طول کشید تا با ? ...
820986

:(((((((

خدا نگذره از اونی که ساعت کاری رو 8 صبح گذاشته ، من همش کمبود خواب دارم کلا سیستم خوابم بهم ریخته 10 دفعه از خواب بیدار میشم ، کابوس میبینم ، تو خواب حس میکنم یکی صدام میزنه خواب میپرم ، تازه ساعت 6 خوابم داره سنگین میشه باید از خواب پاشم ، خدایا به خودت قسم ستمه
1460542

مثلن سحرخیز

خب ب همچین زود هم نخو دم، فک کنم تا ساعت سه و خورده ای بیدار بودم، ولی نمیدونم چرا الان زود بیدار شدم. در واقع یکی دو ساعت زودتر از این بیدار شده بودم، وقتی که داشتم خواب می دیدم. خوابش یادم نیست، فقط یادمه که بیدار بودم ولی نمیشد چشمام رو باز کنم، یعنی همون ح بین خواب و بیداری بود. که بدن اونقدر خسته س که نمیتونی چشمات رو باز کنی. به هر حال میدونستم که داشتم خواب میدیدم ولی توانایی بیدار شدن نداشتم، توی اون ح هم نمیدونستم ساعت چنده ... به هر حال به خودم گفتم که بزار بازم بخوابم، کی به کیه؟ و خو دم و الان بیدار شدم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
82540

ساعت کوکی و بوی سرما

امروز در انزوای چهار سال و ده ماهگی پسرطلا: پسرکم از تقریبا دو سال پیش علاقه به ساعت کوکی پیدا کرد و من و بابا عماد منتظر بودیم که موقع مدرسه رفتنش براش ب.یم که بیدار شدن صبح زود برای پسرمون جذاب باشه. ولی از اونجایی که تا همین حالا هم اقا پسرمون مجبوره صبح ها زود بیدار شه که ببرمش خونه مامان جون فریبا،و یه چند وقتی هم هست که به سختی از خواب بیدار میشه،تصمیم گرفتیم که یه ساعت کوکی به پسرکمون هدیه بدیم و .ب بابایی زحمتش و کشید.کیان هم خیلی زیاد غافلگیر و خوشحال شدو امروز صبح با صدای زنگ ساعت کوکیش از خواب بیدار شد.و من هم از لحظه بیدار شدنش . گرفتم و . تو ار
717233

چرا گاهی صبح ها خسته از خواب بیدار می شویم؟

صبح شده و ساعت زنگ دار به صدا درآمده است، اما شما هنوز خواب آلوده اید. چرا؟ خواب آلوده بودن بعد از هشت ساعت خواب، طبیعی به نظر نمی رسد. آیا نباید پس از بیدار شدن از خواب قبراق و سرحال باشیم؟ نه! تعجب نکنید. روش های زیادی برای توضیح علتِ خواب آلودگی صبحگاهی وجود دارند، البته با این فرض که شما دچار حمله ی خواب یا وقفه ی تنفسی در خواب نباشید. در این مقاله اطلاعاتی درباره ی اهمیت خواب و عواقب کمبود آن در اختیار شما می گذاریم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
884229

امروزانه

امروز برای من از اون روز های شلوغ بود . .ب قبل از خواب پارچه جدیدی که .یده بودم رو خیس . ( خیس . که اگه قراره آب بره و کوتاه بشه الان این اتفاق براش بیوفته نه بعد از اینکه دوختمش ) . صبح که بیدار شدم دیدم پارچه هه کلی رنگ داده :| با سلام و صلوات انداختمش توی ماشین که آب کشی و خشکش کنه . دو سه تا لقمه س.ایی خوردم و توی ماگ گل گلی ام قهوه ریختم و برای خودم آهنگ گذاشتم . از اینکه صبر کنم تا مرد خونه از خواب بیدار شه که با هم صبحانه بخوریم بدم میاد چون اون تقریبا یکی دو ساعت بعد من بلند میشه . خواب هم نیستا ، خودشو میزنه به خواب :/ وقتی از خونه رفت بیرون نشستم به تمیز . کف?...
2026148

روانِ سالمِ باقی نمانده

از بیداری فرار میکنم به خواب همش ، بعدازظهرا به شکل وحشتناکی خوابم میاد و با اینکه چندین ساعت میخوابم ، بعد از بیدار شدن باز هم دلم میخواد که بخوابم ، اما مشکل اینجا دوتا میشه که توی خواب هم همش با خواب های استرس زا و تنش آورم درگیرم ! یعنی خواب و بیداری نداره،در کل توی یه جنگ روانی ام :/
1354319

موازی

گاهی چون از خواب برمی خیزم از خود می پرسم: من لحظاتی قبل خواب بودم و بیدار شدم یا بیدار بودم و اکنون در خواب رفته ام؟! همانطوری که ما در بیداری، خواب هایمان را فراموش می کنیم در خواب نیز بیداری را از یاد می بریم. شاید اگر من اکنون بخوابم چشم بر دنیای واقعی باز کنم و اینجا را چنان یک خواب از یاد ببرم و سپس چون در آن جا بخوابم، به این دنیای خیالی بازگردم و آنجا را چون یک خواب از یاد ببرم. نمی دانم منِ اصلی کدام است؛ آنی که اکنون در خواب است یا اینی که بیدار است و برای تارهای عنکبوت وبلاگش می نویسد؟ فقط این را می دانم که کم خو ام در این دنیا، اینجا را برایم ...
1321571

موازی

گاهی چون از خواب برمی خیزم از خود می پرسم: من لحظاتی قبل خواب بودم و بیدار شدم یا بیدار بودم و اکنون در خواب رفته ام؟! همانطوری که ما در بیداری، خواب هایمان را فراموش می کنیم در خواب نیر بیداری را از یاد می بریم. شاید اگر من اکنون بخوابم چشم بر دنیای واقعی باز کنم و اینجا را چنان یک خواب از یاد ببرم و سپس چون در آن جا بخوابم، به این دنیای خیالی بازگردم و آنجا را چون یک خواب از یاد ببرم. نمی دانم منِ اصلی کدام است؛ آنی که اکنون در خواب است یا اینی که بیدار است و برای تارهای عنکبوت وبلاگش می نویسد؟ فقط این را می دانم که کم خو ام در این دنیا، اینجا را برایم ...
497945

*5*

.ب موقع تماشا . . عاشقانه ؛ مرتب عطسه میزدم .فکر می. مربوط بشه به حساسیتی که نسبت به این فصلُ بوی گل دارم تا ۲ بیدار موندم و بعد خو.دم ...خواب که نه ؛ فقط میشه گفت : چشمام رو بسته بودم و ذهنم قسمت های مختلفی از اون سریالُ قاطی پاطی نشون میداد. الان که بیدار شدم احساس میکنم سرما خوردم..لثه و چشم و سرم کمی درد میکنه کاش موقع خواب پنجره رو به حیاط رو میبستم :(((
781150

خطبهء «سلونی قبل ان تفقدونی»قسمت دوم:

سائل چهارم از گوشه دیگر مسجد کوفه برخاست، و پرسید: یا علی! بچه ای به دنیا آمده، این بچه یک تن دارد با دو سر. آیا با داشتن این دو سر، او یک نفر محسوب می شود و از پدر یک سهم ارث می برد یا دو نفر به حساب می آید و از پدر دو سهم ارث می برد؟ .المومنین علی (ع) فرمود: این دو سر را بخوابانید، وقتی هر دو سر به خواب رفتند آنگاه آهسته، سر اول را از خواب بیدار کنید. اگر همزمان با بیدار شدن سر اول، سر دوم هم از خواب برخاست، معلوم می شود او یک نفر به حساب می آید و از پدر یک سهم ارث می برد. اما اگر با بیدار نمودن سر اول، دیدید که سر دوم همچنان در خواب است، معلوم می شود ?...
2168803

خطبهء «سلونی قبل ان تفقدونی»قسمت دوم:

سائل چهارم از گوشه دیگر مسجد کوفه برخاست، و پرسید: یا علی! بچه ای به دنیا آمده، این بچه یک تن دارد با دو سر. آیا با داشتن این دو سر، او یک نفر محسوب می شود و از پدر یک سهم ارث می برد یا دو نفر به حساب می آید و از پدر دو سهم ارث می برد؟ المومنین علی (ع) فرمود: این دو سر را بخوابانید، وقتی هر دو سر به خواب رفتند آنگاه آهسته، سر اول را از خواب بیدار کنید. اگر همزمان با بیدار شدن سر اول، سر دوم هم از خواب برخاست، معلوم می شود او یک نفر به حساب می آید و از پدر یک سهم ارث می برد. اما اگر با بیدار نمودن سر اول، دیدید که سر دوم همچنان در خواب است، معلوم می شود او د? ...
2079954

سرب وس

چندی قبل که مهمان یکی از آشنایان بودم به او گفتم : وسی داشتید که صبح ها همه را از خواب بیدار میکرد چکارش کردید؟؟؟؟ گفت سرش را بریدیم !! همسایه ها همه شاکی بودند و میگفتند : وس شما ما را صبح ها از خواب بیدار میکند... آنجا بود که فهمیدم هر مردم را بیدار کند باید سرش بریده شود!
2355784

خواب

عشقم ب خوابت رو دیدم خواب خیلی خوبی بود اصلا دلم نمی خواست بیدار بشم دلم می خواست تا ابد بخوابم،حتی تو ی خوابم هم خیلی باهام مهربون بودی عزیزترینم،هر وقت یادش میفتم قلبم تند میزنه و قند تو ی دلم آب میشه،من هر لحظه آرزو ی دیدن تو رو دارم ولی باید از دور عاشقی کنم،عشقم میشه بازم به خوابم بیای؟ بذار لا اقل خواب هایم عاشقانه شود
46540

تعبیر خواب بیداری

معنی خواب بیداری در سر زمین رویاها آمده: شما به مدت طولانی بیداری می کشید : وجدان شما بسیار مغشوش است . دیگران به خاطر شما بیداری می کشند : خواسته شما برآورده می شود ولی با تاخیر . شما بالای سر یک بیمار بیماری می کشید : پول و شادی بالای سر مرده بیدار می مانید : تمامی آرزوهایتان برآورده می شود. لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب بیداری , تعبیر خواب نخو.دن , تعبیر خواب بیدار ماندن , تعبیر خواب شب زنده داری , خواب دیدن بیداری , خواب دیدن نخو.دن , خواب دیدن بیدار ماندن , خواب
2099407

این حس و حال مز ف

نمیخوام اینجا زار بزنم و ناله کنم اما کاش بتونم به این ح های افسردگی بعد از بیدار شدنم از خواب غلبه کنم. اینکه وقتی بیدار میشی حس چندان خوبی نداشته باشی شاید طبیعی باشه ولی وقتی این حس طولانی میشه و چند ساعت یا حتی کل روز آدمو از کار میندازه یه جوریه!!صبح از خواب بیدار میشم و منتظرم که بعدازظهر بشه و بخوابم و یکم بعدش دوباره بیدار میشم و منتظرم که شب بشه تا بازم بخوابم!!واقعا چه زندگی هیجان انگیزی!!!!+ از حق نگذریم سیزده بدر خیلی خوش گذشت. اونقدر خوب بود که تمام مدت احساس می وسط یکی از رویاهامم و دلم میخواست زمان همونجا متوقف شه یا همونجا بمیرم. کاش زندگی و? ...
456342

ای اقوام عرب

ای اقوام عرب ای کاش ابوطالب بود، و عرب را بیدار می کرد ، ای کاش حلف الفضول ها دوباره شکل می گرفت، و عرب بیدار می شد ، عرب چه در جاهلیت و کفر ، و چه در عزت اسلا م ، از جنگ نمی هراسید ، افتخار عرب ، اسب و شمشیر و رزم بود ، و حالا خواب و باز هم خواب ، مستی خواب عرب را مِی غرب هدیه آورده است ، و خواب عرب تضمینی و گارانتی شده است ، غرب، عرب را خواب و مست دوست دارد ، ای عربها ،حرف من سنگین است و خواب شما سنگین تر، آیا از خود پرسیده اید ، خدا برای بیداری شما قوم عرب باید چه .د؟ چند . دیگر باید بفرستد و شما تکذیب کنید ؟ ...
501347

with child

خواب دیدم حامله ام. نق می زدم. می گفتم زندگی ام چی میشه. برنامه هام؟ ولی اعماق وجودم خوش حال بود... دلم می خواد . گهیشُ پاک کنم. بیدار که شدم خوش حال بودم که خواب بوده
1419341

به این هفت دلیل صبح ها زود از خواب بیدار شوید

به این هفت دلیل صبح ها زود از خواب بیدار شوید به این هفت دلیل صبح ها زود از خواب بیدار شوید به ­نظر می­ رسد صبح­ ها زودتر بیدارشدن از خوابض،سخت­ ترین کار ممکن باشد اما اینکه می­ گویند سحرخیزها سالم و پولدار و باهوش هستند، دلیل دارد.بنابراین دیگر کلید تاخیر آلارم ساعت را نزنید و با دوساعت زودتر بیدار شدن ، از تمام فواید آن بهره ببرید. ۱٫ هرگز استرس نخواهید داشت دیر بیدار شدن ، عواقب خطرناکی در بر دارد که طی سالیان ، استرس را افزایش می­ دهد و تهدیدی برای سلامتی­ تان است.وقتی بیش از حد می­ خو د یا صبح ها دیر بیدار می­ شوید این پیام? ...
124976

فکر نکنم دیگه همسرجان دیکته بنویسه

ستایش باید دیکته به والدین داشته باشه و من همسرجان رو در این زمینه توجیه می کنم و ستایش رو می فرستم پیشش و دیکته ی چهارخطی نوشته میشه و وقتی ستی داره دیکته رو تصحیح می کنه با تاسف به پدرش نگاه می کنه و می گه تو اصلا نوشتن بلد هستی ؟ سپهر از اردو برگشته و چون قطارشون خیلی تاخیر داشت معاون اطلاع می ده که بچه ها اگر خسته هستن می تونن شنبه رو غیبت کنن و استراحت کنن و سپهر ساعت 6 بعدارظهر می خوابه و ساعت 9 صبح بیدار میشه !!! اونم سپهری که معمولا 8 ساعت خواب براش زیاد هم هست و معلومه حس. این چند روز فعالیت کرده و بیدار مونده خلاصه از خواب که بیدار شد از فرصت مادر ...
1220631

اینفوگرافیک چگونه صبح ها زود از خواب بیدار شویم

اینفوگرافیک چگونه صبح ها زود از خواب بیدار شویم اینفوگرافیک چگونه صبح ها زود از خواب بیدار شویم دسته بندی وکتور فرمت فایل zip حجم فایل 120 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 14488 تمام فایل ها اینفوگرافیک چگونه صبح ها زود از خواب بیدار شویم/با سلام و احترام و خسته نباشید از اینکه فروشگاه ما را برای ید محصولات اینترنتی خود انتخاب نموده اید از شما سپاسگزاریم"با تشکر" اینفوگرافیک چگونه صبح ها زود از خواب بید? ...
2293020

1124- خواب خاکبرسری

دیروز فلانی بهم پیام داده بود.جواب نداده بودم.حتی باز هم نکرده بودم.صبح زود توی خواب و بیدار گوشیمو برداشتم و دیدم پیام دارم و توی ذهنم میگفتم دیدی جواب ندادم؟؟بعد دوباره رفتم توی اعماق خواب...باز بیدار شدم گرمم بود و فکر می چقدر خووووووووب ب رفتم !بعد بین همین خواب و بیداری و جواب فلانی و بودم که رفتم به خواب...خواب دیدم با فلانی در به سر میبرم!!!حالا خوب بود منشوری نبود خوابم! البته باید دید چیو میشه گفت منشوری!!!!توی خواب و در من برای خودم می و فلانی برای خودش... خب خداروشکر تصویری از اوشون جز صورتش در ذهنم نیست:|فقط یک قسمتشو یادمه که من برگشتم رفتم زیر دو ...
973271

خیر

ف واقعاً نعمته. حتی وقتی خودش نمیخواد :لبخند اصلا خوب نخو.دم و خواب خوبی نمیدیدم. با پیام ف بیدار بیدار شدم. و خدا رو شکر . که فقط خواب بود. خدا رو شکر . که بیدار شدم. خدا رو شکر . که ف پیام داده بود.
1958314

خوابت را دیده ام

همه با هم از خواب پریدیم. بی آنکه نگاه یا کلامی بینمان دست به دست بشود، هنوز از دلِ خواب، خوبْ دل نکنده از همدیگر همزمان یک سوال داشتیم: مگه میشه؟ چند قدم آنطرف تر، آن ناشناس جوری مصممْ در می زد که انگار با صدای ضربه نوک کلید به قسمت شیشه ای درِ حال، دارد اسم اعظم را می کند به این امید که شاید این در را هم رد کند. ترکیب صدای هولناک شیشه با عزم جزم ناشناس برای بیدار حتی آنهایی که خود را به خواب زده اند،، در آن سر صبحی که حتی شب زنده دار ها هم به جمعِ از سر شب خو ده ها پیوسته اند و به یمن این توافق اتفاقی، گویی شهر نیز تا پیش از بیدار شدن آدم ها و از سر گرفتن ا? ...
1778326

عنوان ندارد

بین دونفر وپفی گیر مادر عزیزم و دختر م:)میخوام بگم مامان جان میشه بگی اون هندزفری اب من کجاس م تو گوشم راحت بخوابم ولی میترسم چون دوبار مامان جان رو بیدار یکبار برای آب جوش کافی قبل از کنسلی کلاس یکبار برای کمردرد و آب جوش کیسه آب گرم و الان من خیلی منفورم اگه مامانمو بیدار کنم ینی اگه بیدار شه م میده:)+ ب خواب بد دیدم تعقیب و گریز و ترسناک صبح که بلند شدم سرم گیج میرفت و کمرم درد میکرد انگار یکی محکم کوبیده باشه تو کمرم:/ینی من با جسمم خواب میبینم؟
586986

تجربه

یه تجربه ای که برای خودم خیلی تاثیرگذار بوده رو میخوام بنویسم ...که شاید .ی هم این تجربه من رو بخونه و براش حتما ثاتیرگذاره . وقتی پدرم فوت کرد ...یه فوت خیلی غیر منتظره ای بود ...پدر من فشارش بالا بود ولی سابقه بیماری تو اون زمان رو نداشت ...شب خوب و خوش تلویزیون نگاه کرد شام خورد فردا صبح دیگه بلند نشد و تو خواب سکته کرد .برای من اصلا غیرقابل باور بود ...مثل یه خواب بود ...همش دوست داشتم از اون خواب بیدار شم . نمی تونم با هیچ جمله و کلماتی وصف کنم به من چی گذشت و چی شد ...ولی واقعا تا چند روز اول فلج بودم ... حتی اینکه بلند شم برم دستشویی پاهام یاری نمیداد ...

یه فلج قطع نخاعى از خواب که بیدار میشه منتظره