گوینده قدیمی اخبار صدا و سیما صبح امروز دار فانی را وداع گفت


2244964

گوینده قدیمی اخبار صدا و سیما صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با ص حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان را به اطلاع هموطنان رسانده بود، بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.قاسم افشار از ان گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد.افشار دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۰ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابت و متوسطه را در تهران و قصرشیرین طی کرد. سپس برای ادامه تحصیل به مدرسه عالی پارس رفت و در رشته روانشناسی ادامه تحصیل داد. با وق? ...
2236847

گوینده قدیمی اخبار صدا و سیما صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با ص حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان را به اطلاع هموطنان رسانده بود، بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. قاسم افشار از ان گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد. افشار دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۰ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابت و متوسطه را در تهران و قصرشیرین طی کرد. سپس برای ادامه تحصیل به مدرسه عالی پارس رفت و در رشته روانشناسی ادامه تحصیل ...
2236927

گوینده قدیمی اخبار صدا و سیما صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با ص حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان را به اطلاع هموطنان رسانده بود، بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.قاسم افشار از ان گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد.افشار دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۰ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابت و متوسطه را در تهران و قصرشیرین طی کرد. سپس برای ادامه تحصیل به مدرسه عالی پارس رفت و در رشته روانشناسی ادامه تحصیل داد. با وقو ...
2243065

گوینده قدیمی اخبار صدا و سیما صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با ص حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان را به اطلاع هموطنان رسانده بود، بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.قاسم افشار از ان گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد.افشار دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۰ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابت و متوسطه را در تهران و قصرشیرین طی کرد. سپس برای ادامه تحصیل به مدرسه عالی پارس رفت و در رشته روانشناسی ادامه تحصیل داد. با وقو ...
2236705

گوینده قدیمی اخبار صدا و سیما صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با ص حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان را به اطلاع هموطنان رسانده بود، بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.قاسم افشار از ان گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد.افشار دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۰ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابت و متوسطه را در تهران و قصرشیرین طی کرد. سپس برای ادامه تحصیل به مدرسه عالی پارس رفت و در رشته روانشناسی ادامه تحصیل داد. با وقو ...
2237033

گوینده قدیمی اخبار صدا و سیما صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با ص حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان را به اطلاع هموطنان رسانده بود، بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.قاسم افشار از ان گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد.افشار دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۰ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابت و متوسطه را در تهران و قصرشیرین طی کرد. سپس برای ادامه تحصیل به مدرسه عالی پارس رفت و در رشته روانشناسی ادامه تحصیل داد. با وقو ...
2235847

گوینده قدیمی اخبار صدا و سیما صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با ص حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان را به اطلاع هموطنان رسانده بود، بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.قاسم افشار از ان گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد.افشار دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۰ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابت و متوسطه را در تهران و قصرشیرین طی کرد. سپس برای ادامه تحصیل به مدرسه عالی پارس رفت و در رشته روانشناسی ادامه تحصیل داد. با وقو ...
2237338

گوینده قدیمی اخبار صدا و سیما صبح امروز دار فانی را وداع گفت

. قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با ص حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان را به اطلاع هموطنان رسانده بود، بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.قاسم افشار از ان گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد.افشار دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۰ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابت و متوسطه را در تهران و قصرشیرین طی کرد. سپس برای ادامه تحصیل به مدرسه عالی پارس رفت و در رشته روانشناسی ادامه تحصیل داد. با وق? ...
2240627

صدای ماندگاری که خاموش شد/ «قاسم افشار» گوینده خبر تلویزیون درگذشت

قاسم افشار گوینده توانمند و با سابقه صدا و سیما دار فانی را وداع گفت.به گزارش کارگرآنلاین، قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با ص حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان را به اطلاع هموطنان رسانده بود ، بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.قاسم افشار از ان گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد.
2237041

افشار

پایان سکوت ۹ ساله با سکته قلبیافشار در دهه ۶۰ به عنوان یکی از گویندگان مهم اخبار شناخته می شدفرهنگ > تلویزیون - قاسم افشار گوینده با سابقه صداوسیما در حالی که 9 سال بود در هیچ برنامه خبری حضور نیافته بود، دار فانی را وداع گفت.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان را به اطلاع هموطنان رسانده بود، بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.او از سال 1388 در تلویزیون حضور نیافت. مجری خوشنامی که س ...
553705

من و دلم 156

این روزها معنی این جمله را تازه می فهمم دار فانی را وداع گفت... کمی به هر کلمه اش فکر کنید دار فانی را وداع گفت . . . خوش به سعادت .انی که با این دنیای فانی وداع .د
1418295

پدر حاج قاسم سلیمانی دارفانی را وداع گفت

پدر قاسم سلیمانی دارفانی را وداع گفت دفاع > و بسیج - همشهری آنلاین:http://hamshahrionline.irحاج حسن سلیمانی پدر قاسم سلیمانی بامداد امروز نهم آبان ماه دارفانی را وداع گفت.به گزارش ایرنا، حسن سلیمانی پدر سرافراز حاج قاسم سلیمانی فرمانده قدس بامداد امروز - - در95 سالگی در اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت.مقامات کشوری و لشکری درگذشت پدر سلیمانی را تسلیت گفتندمقامات کشوری و لشکری درگذشت محمد سلیمانی پدر 'قاسم سلیمانی'،فرمانده قدس ،که بامداد امروز دار فانی را وداع گفت،به وی تسلیت گفتند.در پپام امورخارجه خطاب به حاج قاسم سلیمانی آمده است: خبر درگذشت پدر بزرگوار? ...
1254901

«داوود » دار فانی را وداع گفت

برادر رئیس جمهور سابق کشورمان صبح امروز در بیمارستان ولیعصر تهران دار فانی را وداع گفت. به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، داوود برادر رئیس جمهور سابق کشورمان صبح امروز در بیمارستان ولیعصر تهران دار فانی را وداع گفت.
650490

ع. حسن جوهرچی برای پروفایل تلگرام و اینستا گرام

حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز دار فانی را وداع گفت.حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز دار فانی را وداع گفت. وی به دلیل بیماری و عارضه کبدی در بخش آی سیو بستری بود.
2623827

حاج حسن کمالی دار فانی را وداع گفت

زنده یاد حاج حسن کمالی روز گذشته دارفانی را وداع گفت مراسم تشییع امروز برگزار و پیکر مرحوم در گ ار ی شهر خالدآباد آرام گرفت دریافت
2634338

حاج حسن کمالی دار فانی را وداع گفت

زنده یاد حاج حسن کمالی روز گذشته دارفانی را وداع گفت مراسم تشییع امروز برگزار شد و پیکر مرحوم در گ ار ی شهر خالدآباد آرام گرفت دریافت
1375548

مروری بر حیات ۸۷ ساله منوچهر نجفدری

نجفدری دار فانی را وداع گفت؛مروری بر حیات ۸۷ ساله منوچهر نجفدریشناسهٔ خبر: 4121754 - یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۶سیاست > امنیتی و دفاعی منوچهر نجفدری امروز (۳۰ مهرماه ۱۳۹۶) دار فانی را وداع گفت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اسناد انقلاب ی، منوچهر نجفدری امروز (۳۰ مهرماه ۱۳۹۶) دار فانی را وداع گفت. وی خاطرات خواندنی فراوانی قبل و بعد از پیروزی انقلاب ی دارد که کتاب خاطرات او با عنوان "پشت دروازه های شهر" اخیرا توسط مرکز اسناد انقلاب ی منتشر شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
799069

گزارشگر معروف تلویزیون بعد از سکته مغزی سرانجام دار فانی را وداع گفت

گزارشگر معروف تلویزیون بعد از سکته مغزی سرانجام دار فانی را وداع گفت به گزارش مجله اینترنتی فانوس : گــزارشــگـــر و مفســـر با سابـقـه ورزشـی ایران دار فانـــی را وداع گفــت.با فانوس همراه باشید گزارشگر معروف تلویزیون بعد از سکته مغزی سرانجام دار فانی را وداع گفت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ گزارشگر معروف تلویزیون بعد از سکته مغزی سرانجام دار فانی را وداع گفت فانوس : عطـــاءالــله بهـــمــنش پس از یک ماه بســتری شدن در بیــمـــارســتان به دلــیل سکتـه مغزی، سرانجـام ساعـــت ۲۲ و ۳۰ د...
2256682

قاسم افشار گوینده ی خبر در گذشت ....

بهرام ( قاسم ) افشار گوینده ی توانمند و با سابقه ی صدا و سیما دار فانی را وداع گفت .... دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بود . متولد 13 ابان 1330 تهران ----- مصیبت وارده را به خانواده ی ایشان تسلیت عرض مینمایم روحش شاد
2236834

بهرام افشار گوینده سابق اخبار تلویزیون درگذشت

بهرام افشار گوینده سابق اخبار تلویزیون درگذشتبهرام افشار گوینده پیش وت اخبار که پس از سال 88 از تلویزیون رفت و حتی برخی در مورد استعفای او نیز در آن سال ها صحبت به میان می آوردند، امروز درگذشت. این گوینده در دهه شصت، هفتاد و هشتاد با اجرای اخبار ساعت 14 و 21 شبکه یک مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. ادامه مطلب...
2236829

بهرام افشار گوینده سابق اخبار تلویزیون درگذشت

بهرام افشار گوینده سابق اخبار تلویزیون درگذشتبهرام افشار گوینده پیش وت اخبار که پس از سال 88 از تلویزیون رفت و حتی برخی در مورد استعفای او نیز در آن سال ها صحبت به میان می آوردند، امروز درگذشت. این گوینده در دهه شصت، هفتاد و هشتاد با اجرای اخبار ساعت 14 و 21 شبکه یک مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. ادامه مطلب...
2242234

قاسم افشار، گوینده پیش وت درگذشت

قاسم افشار، گوینده پیش وت درگذشت خبرگزاری مهر: قاسم افشار گوینده پیش وت صدا و سیما دار فانی را وداع گفت. ادامه مطلب
1451613

حسین همتی دار فانی را وداع گفت

مرحوم همتی که چند سال با داغ سنگین درگذشت جوانش روزگار سپری میکرد روز گذشته دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت . روحش شاد و یادش گرامی
1464448

اکبر افتخاری، پیش وت فوتبال ایران دار فانی را وداع گفت

اکبر افتخاری، پیش وت فوتبال ایران امروز در بیمارستان ابن سینای تهران دار فانی را وداع گفت.
650487

شایعه قتل حسن جوهرچی؟آیا صحت دارد

شایعه قتل حسن جوهرچی؟آیا صحت دارد حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز دار فانی را وداع گفت.حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز دار فانی را وداع گفت. وی به دلیل بیماری و عارضه کبدی در بخش آی سیو بستری بود.
1182688

آیت الله معصومی دار فانی را وداع گفت

آیت الله معصومی دار فانی را وداع گفتعضو سابق مجلس خبرگان ی امشب در 91 سالگی دار فانی را وداع گفت.به گزارش جام جم آنلاین به نقل از فارس، آیت الله معصومی عضو سابق مجلس خبرگان ی و ی در آزاد ی اسان رضوی دقایقی پیش دار فانی را وداع گفت.مرحوم آیت الله علی اصغر معصومی شاهرودی متولد 1305 در روستای ابرسج شاهرود بود که با شکل گیری نهضت راحل در سال 42، همراه و هم قدم با ایشان در صف مبارزات انقل علیه رژیم ستمشاهی حضور داشت.وی 3 دوره متوالی عضو مجلس خبرگان ی بود و در کنار آن، مسؤولیت نهاد نمایندگی ولی فقیه در آزاد ی اسان رضوی را بر عهده داشت.مرحوم معصومی که از زمستان سال ...
1254010

داود برادر رئیس جمهور سابق صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

داود برادر رئیس جمهور سابق صبح امروز دار فانی را وداع گفت. iribnews_guilan
1254018

داود برادر رئیس جمهور سابق صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

داود برادر رئیس جمهور سابق صبح امروز دار فانی را وداع گفت. iribnews_guilan
397586

زمان و مکان مراسم تشییع پیکر عارف لرستانی

مراسم تشییع پیکر عارف لرستانی بازیگر تلویزیون فردا ۲۷ فروردین ماه برگزار می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع و وداع با پیکر زنده یاد عارف لرستانی فردا یکشنبه ٢٧ فروردین ماه بعد از . ظهر و عصر از مسجد بلال سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد.این خبر در حالی از سوی روابط عمومی سیما اعلام شد که امروز درباره دلیل مرگ این بازیگر و مساله قصور پزشکی مطالبی مطرح شد و همسر این بازیگر فقید در گفتگو با یک خبرگزاری اعلام کرد این موضوع را پیگیری می کند.عارف لرستانی بازیگر تلویزیون به دلیل سکته قلبی صبح امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه دار فانی را وداع گفت.وی متولد ...
2539546

عزت الله انتظامی درگذشت

عزت الله انتظامی بازیگر پیش وت کشورمان، صبح امروز در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت و جامعه هنری کشورمان را در بهت و غمی سنگین فرو برد.به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عزت الله انتظامی بازیگر پیش وت کشورمان صبح امروز، بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. مجید انتظامی فرزند این هنرمند در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ صحت این خبر را تایید کرد.عزت الله انتظامی ۳۱ داد سال ۱۳۰۳ در محلهٔ سنگلج تهران متولد شد.وی پس از گذراندن دوره تحصیلات مقدماتی، وارد هنرستان صنعتی تهران شد و در رشته برق به تحصیل پرداخت.ع? ...
1133650

حسین مرعشی عزادار شد

حجت ال سید احمد مرعشی از ون رفسنجان و برادر بزرگتر سید حسین مرعشی صبح امروز در بیمارستان ایرانمهر دار فانی را وداع گفت. به گزارش خبر فوری، حجت ال سید احمد مرعشی از ون رفسنجان و برادر بزرگتر سید حسین مرعشی صبح امروز در بیمارستان ایرانمهر دار فانی را وداع گفت. بر اساس این گزارش پیکر مرحوم مرعشی روز...ادامه خبر
1140545

حسین مرعشی عزادار شد

حجت ال سید احمد مرعشی از ون رفسنجان و برادر بزرگتر سید حسین مرعشی صبح امروز در بیمارستان ایرانمهر دار فانی را وداع گفت. به گزارش خبر فوری، حجت ال سید احمد مرعشی از ون رفسنجان و برادر بزرگتر سید حسین مرعشی صبح امروز در بیمارستان ایرانمهر دار فانی را وداع گفت. بر اساس این گزارش پیکر مرحوم مرعشی روز...ادامه خبر
2019247

نابغه چشم پزشکی ایران و جهان دار فانی را وداع گفت

زندگی > سلامت - همشهری آنلاین: پروفسور علی اصغر خدادوست، از نوابغ چشم پزشکی ایران و جهان دار فانی را وداع گفت. به گزارش ایسنا، پروفسور علی اصغر خدادوست، چهره ماندگار علمی فارس و ایران، فوق تخصص و جراح چیره دست چشم پزشکی و پیوند قرنیه، صبح امروز فوت کرد. پروفسور علی اصغر خدادوست ساعت ۱۶ و ۱۸ دقیقه روز (به وقت محلی - ۱ و ۴۸ دقیقه بامداد امروز به وقت تهران) بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان پریسپترین نیویورک در سن ۸۲ سالگی دیده از جهان فرو بست. علی اصغر خدادوست در سال ۱۳۱۴ در شیراز متولد شد. دبستان و دبیرستان را در شیراز پشت سر گذاشت و به عنوان آم ...
1884356

سکینه حسین پور دار فانی را وداع گفت

⚫️ انا لله و انا الیه راجعون ⚫️ #درگذشتگان_خالدآباد سکینه حسین پور فرزند رمضان. متعلقه آقای حسن حسین پور (فرزند محمد کاظم) دار فانی را وداع نمود . ادامه مطلب
2016495

نابغه چشم پزشکی ایران و جهان دار فانی را وداع گفت

پروفسور علی اصغر خدادوست، از نوابغ چشم پزشکی ایران و جهان دار فانی را وداع گفت. پروفسور علی اصغر خدادوست، چهره ماندگار علمی فارس و ایران، فوق تخصص و جراح چیره دست چشم پزشکی و پیوند قرنیه، صبح امروز فوت کرد. پرفسور علی اصغر خدادوست ساعت ۱۶ و ۱۸ دقیقه روز (به وقت محلی – ۱ و ۴۸ دقیقه بامداد امروز به وقت تهران) بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان پریسپترین نیویورک در سن ۸۲ سالگی دیده از جهان فرو بست. علی اصغر خدادوست در سال ۱۳۱۴ در شیراز متولد شد. دبستان و دبیرستان را در شیراز پشت سر گذاشت و به عنوان آموزگار در دبستان داوری داراب مشغول به کار معلمی شد. در سال ۱ ...
1419489

پدر سلیمانی دار فانی را وداع گفت

پدر قاسم سلیمانی شب گذشته دار فانی را وداع گفت. پدر قاسم سلیمانی فرمانده قدس شب گذشته دار فانی را وداع گفت.
1255552

داود درگذشت

داود برادر رئیس جمهور سابق صبح امروز درگذشت. گفتنی است؛ صبح امروز وی در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بعلت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.
1256960

داود درگذشت

داود برادر رئیس جمهور سابق صبح امروز درگذشت.گفتنی است؛ صبح امروز وی در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بعلت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.
1287558

داود درگذشت

داود برادر رئیس جمهور سابق صبح امروز درگذشت.گفتنی است؛ صبح امروز وی در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بعلت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.
1257338

داود درگذشت

داود برادر رئیس جمهور سابق صبح امروز درگذشت.گفتنی است؛ صبح امروز وی در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بعلت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.
1254027

داود درگذشت

داود برادر رئیس جمهور سابق صبح امروز درگذشت. گفتنی است؛ صبح امروز وی در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بعلت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.
1347780

داود درگذشت

داود برادر رئیس جمهور سابق صبح امروز درگذشت.گفتنی است؛ صبح امروز وی در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بعلت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.
1664508

فوت منوچهر برومند + ع

about 66,400 results (0.43 seconds) search results منوچهر برومند درگذشت - آفتاب aftabnews.ir/fa/news/496906/منوچهر-برومند-درگذشت translate this page 4 hours ago - منوچهر برومتد پیش وت، وزنه بردار که سال ها در بستر بیماری بود امروز (پنج شنبه) دار فانی را وداع گفت . برومند از پیش وتان وزنه برداری ایران است که ب مدال طلا بازی های آسیایی را نیزدر کارنامه دارد. او همچنین درگذشته سرمربی و رییس فدراسیون وزنه برداری ایران هم بوده است. برومند قوی ترین مرد قاره آسیا و ... منوچهر برومند دار فانی را وداع گفت | پایگاه خبری جماران - ... https://www.jamaran.ir/.../81801 ...
2586700

چنان کن که ازخود وداع خواهی کرد

چنان کن که ازخود وداع خواهی کرد بدین خود و هوای خود را وداع کن بلکه هرچه جزحق تعالی است وداع کن و همگی خود به ده... محمدغزالی کیمیای سعادت
2586706

چنان کن که ازخود وداع خواهی کرد

چنان کن که ازخود وداع خواهی کرد بدین خود و هوای خود را وداع کن بلکه هرچه جزحق تعالی است وداع کن و همگی خود به ده... محمدغزالی کیمیای سعادت
772372

در مراسم وداع با پیکر .ی تروریستی تهران:

در مراسم وداع با پیکر .ی تروریستی تهران:لاریجانی: . . بین المللی است/ . پاسداران و نیروی قدس خط قرمز ایران است/ سنای . از کمترین عاطفه انسانی برخوردار است رئیس مجلس شورای .ی گفت: تروریست ها ناتوان از دسترسی به اه. خود یعنی صحن مطهر و مجلس شورای .ی بودند و با هدف قراردادن کور مردم و کارکنان مجلس را به شهادت رساندند. به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای .ی امروز ( . 19 .داد ) در مراسم وداع با .ی حادثه تروریستی مجلس و حرم مطهر . (ره) گفت: امروز روز سختی برای ملت ایران است ، روز وداع با عزیزانی که مظلومانه در حرم مطهر...
360607

دعایی در وداع ماه مبارک رمضان

یکی از اساتید میفرمود: میدانید چرا روز اول ماه شوال را عید قرار داده اند؟! علتش این است که خواسته اند سر مردم را به این بهانه گرم کنند تا مبادا غم فراق و وداع ماه مبارک رمضان آنان را افسرده کند. آری آن . از دنیا رفت ولی امروز صحیفه ی سجادیه ی . زین العابدین را مطالعه می . که اتفاقا به دعای 45 از این کتاب رسیدم که . سجاد این دعا را در وداع با ماه مبارک رمضان، هنگام رویت هلال میخواندند. آن هم با سوز و گداز... ادامه مطلب
1704218

لیست سایتها

اخبار اجتماعی آریانیک اخبار حوادث اخبار فرهنگی اخبار پزشکی اخبار اخبار ملل اخبار اقتصادی اخبار علمی اخبار ورزش
2354557

صدرالدین شجره درگذشت

خبرگزاری ایسنا: صدرالدین شجره، گوینده و تهیه کننده رادیو پس تحمل دوره ای بیماری ساعتی پیش دار فانی را وداع گفت. ...
65468

حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون ساعت ۵ صبح امروز . ۱۵ بهمن ماه درگذشت.

این بازیگر به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. ادامه مطلب
2662147

سیل اشک نمی داد امانم لحظه وداع

سیل اشک نمی داد امانم لحظه وداع این بغض در گلو نداد مهلتم لحظه وداع چشمم بر رخ ماهش به ماس و عجز می وشید در طوفان گریه ام لحظه وداع سالگرد عروج ی منا، بار دیگر تسلیت شادی روح تمامی ، بخصوص ی منا صلواتی ختم بفرمایید پای پیاده از نجف تا به حریم کربلا سعی صفا و مروه است در نگه خدای او نسیم وحی @nasimevahy اَللّهُــمَّ عَجـِّـل لِوَلیِّــکَ الفَــــرَج
2662152

سیل اشک نمی داد امانم لحظه وداع

سیل اشک نمی داد امانم لحظه وداع این بغض در گلو نداد مهلتم لحظه وداع چشمم بر رخ ماهش به ماس و عجز می وشید در طوفان گریه ام لحظه وداع سالگرد عروج ی منا، بار دیگر تسلیت شادی روح تمامی ، بخصوص ی منا صلواتی ختم بفرمایید پای پیاده از نجف تا به حریم کربلا سعی صفا و مروه است در نگه خدای او نسیم وحی @nasimevahy اَللّهُــمَّ عَجـِّـل لِوَلیِّــکَ الفَــــرَج
751754

وداع با ماه رمضان، درآ.ین . ماه رمضان

وداع با ماه رمضان، درآ.ین . ماه رمضان جابربن عبدالله انصاری نقل می کند که در آ.ین . ماه رمضان بر رسول خدا صلّی الله علیه وآله وارد شدم. وقتی حضرتش مرا دید، فرمود: ای جابر! امروز آ.ین . ماه رمضان است، پس با آن وداع کن و بگو: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِیَامِنَا إیَّاهُ، فَإنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِی مَرْحُوماً وَ لَا تَجْعَلْنِی مَحْرُوماً همانا .ی که این ذکر را بگوید، یکی از ایندو نتیجه نیکو شامل حالش خواهد شد: یا ماه رمضان سال بعد را درک می کند، و یا به غفران الهی و رحمتش می رسد. وسائل ‏الشیعة، ج10 ،ص 365 به نقل از ...
942409

واتس اپ تا کی با اندرویدهای قدیمی سازگار خواهد بود؟

اوایل سال میلادی ۲۰۱۶ بود که واتس اپ اعلام کرد؛ اپدیت های جدید با اندروید های ۲.۲ و۲.۱ سازگار نخواهد بود . در ادامه همراه با ای تی زیرون باشید . اما اکنون واتس اپ اعلام کرد که این برنامه قابل استفاده در اندرویدهای ۲.۳.۷ و قدیمی تر تا ۲۰۲۰ است، یعنی واتس اپ رویه خود را در ارائه خدمات به گوشی های قدیمی عوض کرد و تصمیم گرفت تا ۲۰۲۰ خدمات خود را در اختیار آن ها قرار دهد. ادامه را در ای تی زیرون بخوانید منبع : اخبار فناوری - اخبار تکنولوژی - اخبار روز - اخبار امروز - مجله تکنولوژی - مجله استارتاپ - مجله فناوری - اخبار گیم - اخبار بازی - پوشش خبر...
1270199

«آیت الله سید حسن آق ی» عالم برجسته خوزستانی دار فانی را وداع گفت

آیت الله سید حسن آق ی از علمای برجسته خوزستانی که در حوزه های علمیه به تدریس علوم دینی می پرداخت شامگاه پنجشنبه براثر بیماری دار فانی را وداع گفت. به گزارش خبرگزاری فارس استان خوزستان از اهواز، آیت الله سید حسن آق ی از علمای برجسته خوزستانی که در حوزه های علمیه دزفول به تدریس علوم دینی می پرداخت شامگاه پنجشنبه براثر بیماری دار فانی را وداع گفت. مردم دزفول، دزفول و فرماندار ویژه دزفول روز یکشنبه را در دزفول عزای عمومی اعلام د.پیکر این عالم وارسته قرار است روز شنبه 15 مهرماه در شهرستان دزفول تشیع و خاک سپاری شود.
1731241

لیست سایتهای خبری

اخبار اقتصادی اخبار فرهنگی آموزش آشپزی اخبار پزشکی اخبار ملل اخبار علمی اخبار ورزشی اخبار اخبار اجتماعی آریانیک
679063

. لحظه مرگ ایت الله هاشمی رفسنجانی

. لحظه مرگ ایت الله هاشمی رفسنجانیعلت اصلی مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانیعلت مرگ هاشمی رفسنجانی . لحظه مرگ فوت مردن هاشمی رفسنجانی آیا شایعه مرگ هاشمی رفسنجانی حقیقت دارد ؟ واقعیت دارد صحیح است ؟ زمان و مکان تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی . آیت الله هاشمی رفسنجانی یار . . و دوست صمیمی . انقلاب و یکی از مجاهدین در راه انقلاب دار فانی را وداع گفت . ایشان یکی از بهترین چهره های انقلاب و ایستادگی و یکی از ارکان اصلی انقلاب بودند که در ساعت 7.30 امروز سکته قلبی کرده و دار فانی را وداع گفت . ایشان یکی از بهترین افراد در مبارزه با شاه بوده است .علت مرگ هاشمی رفسنجانی :ای?...
2686545

وداع با پیکر شهید م ع حرم «محمود حیدری»

وداع با پیکر شهید م ع حرم «محمود حیدری» مراسم وداع با پیکر شهید م ع حرم لشکر فاطمیون "محمود حیدری" صبح امروز چهارشنبه 11مهر در معراج ی تهران برگزار شد.
2309059

وداع با شهید فریدونی در روز شهادت المومنین (ع)

وداع با شهید فریدونی در روز شهادت المومنین (ع) رزمنده محمد مهدی فریدونی از رزمندگان نیروی دریایی که داوطلبانه برای دفاع از حرم اهل بیت (ع) به رفته بود، به دست تروریست های تکفیری به شهادت رسید. مراسم وداع با پیکر این شهید امروز (چهارشنبه ۱۶ داد) همزمان با روز ۲۱ ماه مبارک رمضان و مصادف با شهادت حضرت علی (ع) در معراج ال ی تهران برگزار شد. ایران http://eitaa.com/joinchat/3440967682c45eab9919a
381413

آ.ین وداع با پیکر مطهر شهید م.ع حرم«علی اصغر کریمی» +ع. و .

مراسم وداع با پیکر شهید م.ع حرم علی اصغر کریمی امروز در معراج .ی مرکز برگزار شد. به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید م.ع حرم «علی اصغر کریمی» امروز دوشنبه 9اسفندماه 95 در معراج .ی مرکز برگزار شد. در این مراسم، مادر، همسر، خانواده، دوستان و همرزمان شهید حضور داشتند و برای آ.ین بار با پیکر مطهر این شهید م.ع حرم وداع .د. شهید علی اصغر کریمی متولد 16 اسفندماه سال 60 بود. او اسفندماه سال 88 ازدواج کرد. شهید علی اصغر کریمی چندی پیش داوطلبانه برای دفاع از حریم اهل بیت(ع) راهی عراق شد و 7 اسفندماه سال جاری در جریا

گوینده قدیمی اخبار صدا و سیما صبح امروز دار فانی را وداع گفت