گل یقه با پولک و منجوق خانم سادات محمد زاده


1819846

پولک و منجوق دوزی روی مخمل - خانم زینب مهدوی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق بر روی پارچه مخمل جیر زرشکی را، در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم زینب مهدوی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم زینب مهدوی طرحی از یک گل با خطوط اتصالی به اطراف را، در قسمت مرکزی یک رانر با استفاده از تکنیک های دوخت گل در پولک و منجوق دوزی، به کمک منجوق طلایی و پولک های نباتی و طلایی؛ دوخته است. شما نیز این گل زیبا را ببینید و لذت ببرید!! ادامه مطلب
877072

پولک و منجوق دوزی - زهرا عزیزی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق دوزی را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم زهرا عزیزی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است. خانم زهرا عزیزی با استفاده از پولک، منجوق ، سنگ و مروارید، طرحی از یک .ه را بر روی پارچه ترمه و در دو قسمت نوک تیز یک رومیزی رانر ؛ قرار داده و دوخته است. خانم زهرا عزیزی در دوخت این رومیزی، از تکنیک های پولک و منجوق دوزی استفاده نموده است و پس از سوزندوزی، رومیزی را با سلیقه و دقت؛ آسترکشی و یراق دوزی نموده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید.
2732056

گل یقه با پولک و منجوق - خانم اکرم مشهدی جانی روشن

نمونه بسیار زیبایی از دوخت یک گل یقه با پولک و منجوق را در این پست می بینید. این نمونه زیبا که شامل یک گل و دو برگ می باشد، توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم اکرم روشن جهت دوخت گل یقه، ابتدا گل را به صورت برجسته و برگ ها را نیز به شیوه برجسته به همراه سایه روشن دوزی با پولک و منجوق، بر روی پارچه ای جداگانه دوخت نموده و پس از دوخت؛ پارچه اضافی دور تا دور گل و برگ ها را جدا نموده است. این گل یقه زیبا پس از اضافه نمودن یک سنجاق، به راحتی روی هر لباسی قابل مصرف می باشد و چنانچه در تصاویر زیر نیز دیده می شود ...
156452

پولک، منجوق و .ه دوزی روی قند ساب - خانم اکرم مشهدی جانی روشن

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک، منجوق و .ه دوزی روی یک قند ساب را در این پست می بینید که توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن طرحی از گل های حاشیه ای را به صورت قرینه از مرکز و لبه یک قند ساب، قرار داده و به کمک ملیله، ملیله ش.ته، مروارید و پولک؛ آن را سوزن دوزی نموده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن برای دوخت این قند ساب از تکنیک های مختلف پولک و منجوق دوزی استفاده نموده و برای دوخت حاشیه پایین قند ساب از دو نوع .ه ساده و .ه زیگزاگی، استفاده نموده است. استفاده از .ه ها در پایین قندساب، زیبایی کار ...
156454

گل یقه با پولک و منجوق - خانم اکرم مشهدی جانی روشن

نمونه بسیار زیبایی از دوخت یک گل یقه با پولک و منجوق را در این پست می بینید. این نمونه زیبا که شامل یک گل و دو برگ می باشد، توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن جهت دوخت گل یقه، ابتدا گل را به صورت برجسته و برگ ها را نیز به شیوه برجسته به همراه سایه روشن دوزی با پولک و منجوق، بر روی پارچه ای جداگانه دوخت نموده و پس از دوخت؛ پارچه اضافی دور تا دور گل و برگ ها را جدا نموده است. این گل یقه زیبا پس از اضافه نمودن یک سنجاق، به راحتی روی هر لباسی قابل مصرف می باشد و چنانچه در تصاویر زیر نیز دیده می شو
877076

تزیین تخم مرغها با پولک - خانم یاسمن مویدی

در این پست تعدادی تخم مرغ تزیین شده می بینید که تزیین آنها توسط خانم یاسمن مویدی، از آموزشگاه شب افروز؛ به کمک پولک و منجوق اجرا شده است. خانم یاسمن مویدی جهت تزیین این تخم مرغها، ابتدا به وسیله یک مداد طرح اولیه ای روی تخم مرغها ترسیم نمودند و سپس به کمک مقداری پولک و منجوق ، تعدادی سنجاق ته گرد؛ طرح اولیه را با سلیقه و حوصله تزیین نمودند. بسیار زیباست. اینطور نیست؟ از طرفی کار سختی هم نیست. در صورت تمـایل، شمـا نیز می توانید.
2140058

گیپور دوزی- خانم سادات محمد زاده

گاهی تکه پارچه ای از جنس گیپور ، می تواند آذین بخش لباس ساده دیگری باشد. تنها با کمی حوصله و خلاقیت می توانید بخشی از طرح گیپور را جدا نمایید و در مکان دلخواه هر لباسی قرار داده و بدوزید. تصاویر زیر نمونه ای از این خلاقیت می باشد که توسط خانم سادات محمد زاده از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است. خانم سادات محمد زاده بخشی از طرح گیپور را بر روی پیراهن ساده ای قرار داده و گیپور دوزی نموده است. زیباست. اینطور نیست؟ ادامه مطلب
1919416

پولک دوزی برجسته - آزاده رجبی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک دوزی به صورت توپر و برجسته را، در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم آزاده رجبی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم آزاده رجبی طرحی از یک گل را به شیوه پولک دوزی توپر و برجسته، در وسط ن قرار داده و آن را سوزن دوزی نموده است. برای دوخت این گل از پولک طرح دار با اندازه کمی بزرگ تر از معمولی به رنگ طلایی همراه با منجوق قرمز استفاده نموده است. کاربرد یک سنگ درشت با مرواریدهای طلایی و سفید در مرکز و مغز گل جلوه آن را افزون نموده است. زیباست. اینطور نیست؟!!! ادامه مطلب
2915297

منجوق برجسته روی ن- خانم اکرم مشهدی جانی روشن

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت منجوق به صورت برجسته را در این پست می بینید . این نمونه آموزشی زیبا بر روی یک ن و توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم اکرم روشن طرحی را در چهارگوشه ن قرارداده و با استفاده از پولک، منجوق ، نخ دمسه، ملیله ش ته و مروارید، سوزن دوزی نموده است. خانم اکرم روشن برای دوخت دایره وسط طرح، از مروارید های ریز در پیرامون استفاده نموده و به کمک تکنیک منجوق دوزی برجسته، دایره را دوخته است. خطوط اطراف طرح نیز به کمک نخ دمسه دوخته شده و برای پر نمودن داخل خطوط طرح، تکنیک دانه دوزی توپر با ا ...
610144

سادات بختیاری

سادات وابسته به ایلات بختیاری : سادات شاهزاده سلطان ابراهیم – سادات سید احمدفداله – سادات سید احمد کبیر – سادات حسینی شهپیر – سادات سید صالح – سادات شاهزاده عبدالله – سادات مومد حسن (محمدحسن) – سادات شیخ رباط – سادات .زاده بویر- سادات شاه البرز-سادات شاهزاده احمد(ملقب به شیرمرد) سادات شاهزاده سلطان ایراهیم : مرقد این . زاده در شمال غربی شهرستان ایذه در کارتا واقع است باتوجه به اینکه این .زاده زوار زیادی دارد زوار جهت ایاب وذهاب ازدومسیر تردد می نمایند یکی از مسیر رودخانه سد کارون 1 که از . و این مسیر را با قایق طی میکنند مسافت این مسیر تا . زاده حدو...
285230

شجره نامه . ، . زاده ساوجی

شجره نامه . ، . زاده ساوجی آقا سید جواد ، آقا سید حسین ،آقا سید عباس . فرزند آقا سید رضا همسرش طاهره سادات رضوانی . ، فزند آقا سید مرتضی وبرادرش (آقا سید جعفر، همسرش سادات خانم شرافت ) فرزند آقا سید حسین همسرش خاور سادات شرافت، (برادرش آقا سید محمود پدر آقا سید تقی . زاده )فرزندان آقا سید جعفر فرزند ..... طبق سند پیوست به .........معصوم (ع) ارسالی ع. : آقا سید حمید . زاده. این سند سال ۱۸۶ قبل مومود در امان زاده بشیر (ع) ساوه
2861632

سادات خانم!:|

بنابر روایت بسیار معتبر فردی به نام سادات خانم پسر اولش که پس از سربازی اومده,دانشجو و بیکار ازدواج کرده و اومده بالای خونه سادات خانم:| اون یکی پسرش هم همچنان بیکار,باز ازدواج کرده قرار بیاد جای پسر اولیه,پسر اولیه هم با سادات خانم برند دهات:| اوج کار اونجاست که سادات خانم طلاهاش رو نصف کرده,نصفش رو داده به این عروس,نصفش رو داده به اون عروس:| جفتشون هم بیکارندها:| یعنی مرزهای ساده زیستی رو جابه جا کرده سادات خانم:| من:||
877074

منجوق دوزی روی ترمه - خانم آزاده رجبی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت منجوق و مروارید را در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم آزاده رجبی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم آزاده رجبی این نمونه زیبا را بر روی پارچه ترمه و برای یک رومیزی عسلی؛ سوزندوزی نموده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید!!
2140052

گلهای برجسته بر ن مخمل - خانم سیده محدثه حسینی

دوخت گلهای برجسته همیشه به شیوه آزاد ارائه نمیشود و معمولا بر زمینه پارچه اصلی دوخته می شوند و البته زیبایی خاص خودشان را دارند. این زمینه اصلی می تواند انواع رومیزی، روتختی ، لباس، تابلو ، ن و... باشد. تصاویر زیر نمونه ای بسیار زیبا از دوخت گلهای برجسته با پولک و منجوق، در وسط ن می باشد که توسط خانم سیده محدثه حسینی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. بر روی این ن مخمل، طرحی از دو لوزی داخل یکدیگر در چهار سمت ن قرار گرفته که لوزی وسط با دوخت پولک دوزی برجسته و توپر ، پر شده است. خط بیرونی لوزی ممتد دوزی و خط درونی به شیوه دوباره دوزی دوخته شده اس? ...
1898676

مروارید دوزی روی ترمه- خانم فاطمه علیجانی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت مروارید بر روی پارچه ترمه را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم فاطمه علیجانی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. کاربرد این نمونه آموزشی به صورت یک رومیزی رانر می باشد. خانم فاطمه علیجانی طرح یک بته ه با گلی برجسته در میانه، در دوسوی این رانر را با استفاده از تکنیک های دوخت پولک، منجوق و مروارید؛ سوزن دوزی نموده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید! ادامه مطلب
1551902

سادات رضوی- کب ان همدان

سادات رضوی – کب ان همدان سادات رضوی- کب ان همدان سادات رضوی همدان که به علت س ت در محله کب ان این شهر ، به همین نام شهرت یافته اند، از قدیمی ترین خانواده های سادات رضوی محسوب می شوند که از نسل «غیاث الدین محسن بن رضی الدین محمد بن مجدالدین علی بن رضی الدین محمد بن حسین بن فادشاه (پادشاه) بن ابوالقاسم بن ه بن ابوالفضل بن بندار بن عیسی بن محمد بن احمد بن موسی بن عبدالله احمد نقیب بن محمد الاعرج بن احمد بن موسی مبرقع بن محمد تقی بن علی بن موسی الرضا7» می باشند.(خاتون آبادی، 529؛ شوشتری، 1/518؛ مدرس رضوی، 98-99)در تاریخ قم(تألیف 378ق.) و منابع انس معتب ...
1341148

پیگیری نسب زاده عبدالله و شجره نامه سادات دزق

با همت آقایان حاج سید احمد و سید حسن و با همکاری محقق توانا آقای حجةال والمسلمین محمد مهدی فقیه بحرالعلوم مسئول موسسه دایرة المعارف بقاع متبرکه کشور و مؤلف ده ها کتاب در مورد انساب و حجةال والمسلمین سید محمد علوی زاده نسب زاده عبدالله و شجره نامه سادات دزق در حال پیگیری است و انشاءالله تا نوروز سال 1393 به نتیجه خواهد رسید.عزیزانی که هر گونه سند و یا اطلاعاتی در این زمینه دارند میتوانند با ما تماس بگیرند و یا اسناد خود را به ایمیل مسئول وبسایت ارسال نمایند.حاج سید احمد 09125379539سید حسن 09126484337
353354

. مصاحبه برنامه افق صدای . با سپیده رئیس سادات (تصویری)

خانم رئیس سادات وقت محدودی داشتند، محبت .د فرصت دادند با ما صحبت .ند در طول این برنامه. بنابراین بخش اول گفت و گو رو با ایشون انجام می دیم و بعد بحث رو با خانم خضرایی دنبال خواهیم کرد. برای آغاز این گفت و گو یک تکه ی کوتاهی از آ.ین کارهای خانم رئیس سادات رو با هم ببینیم. خانم رئیس سادات خیلی خوش آمدید به برنامه، ما تمام تلاش مون هست در این یک ساعت برنامه ای که داریم امروز تا اونجا که امکان داره صدای .نی رو که در عرصه ی موسیقی ایرانی کار می کنند به گوش شما برسونیم و بشنوید. قبل از اینکه وارد بحث در مورد موسیقی بشیم، یه توضیحی در مورد همین قطعه بدید ابتدا خانم
2324844

سادات چت

سادات چت | چت روم سادات | چت سادات · چت روم فارسی (سادات چت) خوش آمدید .کاربران عزیز (سادات ) جهت اکوروشل پیام در عمومی لطفا.
386980

سادات چت | چت سادات::

سادات چت,چتروم سادات چت - سادات ، سادات چت ، چت سادات ، چت روم سادات ، چت سادات چت,ادرس یاب سادات چت,وبلاگ سادات چت.
2209148

اینستاگرام جنت سادات 20 کا شد

۲۰ کا شدیم ✌️با حمایت شما همزمان پست شماره ۶۰۰ممنون کنارمون هستیدکانال جنت در پیامرسان سروش رو دنبال کنید (لینک در بیو)از پیشنهادات و انتقادات سازنده شما استقبال می کنیمموسس این پیج خانم جنت سادات هستند، ادمین ها یاس و ریحانه سادات تشکر از همگی @lljanatll
2329502

پولک دوزی تو پر و برجسته- خانم رقیه اپرناک

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک به شیوه توپر و برجسته را در این پست می بینید . این نمونه آموزشی زیبا توسطخانم رقیه اپرناک، از آموزشگاه شب افروز و بر روی یک ن؛ دوخته شده است. خانم رقیه اپرناک طرحی از گل را در میان ن قرار داده و به کمک پولک های شکوفه ای، به شیوه توپر و برجسته؛ سوزن دوزی نموده است. دوخت گل گندمی در وسط گل و اجرای یک حاشیه بسیار زیبا به شیوه دو پولکه به همراه دوخت گل های بادبزنی در اطراف، این سوزندوزی را زیباتر نموده است. زیباست. اینطور نیست؟!!!! ادامه مطلب
68168

سیادت حضرت ابو الفضل ع و محمد حنفیه

سادات نسب خود را از حضرت فاطمه(س) می گیرند یا از حضرت علی (ع)؟ اگر از حضرت فاطمه(س) پس چرا حضرت ابولفضل(ع) جز سادات است؟ اگر از حضرت علی(ع) چرا محمد حنفیه و اولاد او جز سادات نیستند؟ گفتنی است سرسلسله ساداتی که در میان ما معروف است از هاشم جد .(ص) شروع شد، لذا عبدالمطلب و پدران . و . علی(ع) نیزهمه سید هستند و فرزندان . علی(ع) نیزهمه سید هستند. اما از آنجا که هر کدام از .ان(ع) نیز مقام رفیع و بلندی دارند وقتی نسل سادات به هر کدام از .ان که برسد آن . به عنوان سرسلسله آنها معرفی می شود. مانند سادات علوی، حسنی، حسینی، . و رضوی و... ، لذا سیادت فرزندان حضرت فاطمه(س) از طرف...
813612

چند حکایت و نقل فامیلی : محمد مدنی : آپادانا بهمن ماه 1393

یاد آوری : برای دیدی چشم نواز از راه " اینترنت ا.پلورر " آپادانا را باز کنید . چند حکایت و نقل فامیلی * عصر روز . 19 دی ماه 1393 مصادف با سالروز فرخنده میلاد نبوی ، این شادی را داشتم که در جشن عقد خویشاوند عزیزم آقای احمد رضا سادات و خانم مریم اکرامی شرکت کنم . جشن در سالن مجتمع سنگتراشان اصفهان در جاده .ت آباد برگزار شد . شرکت در این جشن باز برایم فرصتی فراهم آورد که هرچند کوتاه با برادر عزیزم و خویشاوندان و دوستان دیرین دیداری تازه کنم . داماد آقای احمد رضا سادات ، فرزند جناب آقای صالح ( میر مهدی ) سادات و دختر . گرامی اینجانب سرکار خانم حوری نعمت الل?...
227190

شجره نامه . ، . زاده ساوجی

شجره نامه . ، . زاده ساوجی آقا سید جواد ، آقا سید حسین ،آقا سید عباس . فرزند آقا سید رضا همسرش طاهره سادات رضوانی . ، فزند آقا سید مرتضی وبرادرش (آقا سید جعفر ) فرزند آقا سید حسین همسرش خاور سادات شرافت، (برادرش آقا سید محمود پدر آقا سید تقی . زاده )فرزندان آقا سید جعفر فرزند ..... طبق سند پیوست به .........معصوم (ع)
2851508

محمد امانت حضرت زینب سلام الله علیها دست من بود

«بِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ والصِّـدیقیــن» منبر محمد پامنبری حاج آقا اتابکی بود در میدان صادقیه. من هم گاهی از اوقات چهارشنبه شب ها پای منبر حاج آقا جاودان می رفتم. محمد بخاطر نوع کارش گاهی فرصت می کرد که چهارشنبه ها به منبر حاج آقا جاودان بیاید. عشقم عزیزم * گلم * عشقم * مال تنهایی هامون بود و «محمدم» جلوی بقیه. مرا جلوی اقوام «سادات» و جلوی نامحرم و غریبه «سادات خانم» صدا می زد. برای خودش که «فاطمه جان»، «عزیز» و ... گاهی حس می کنم محمد امانت حضرت زینب سلام الله علیها دست من بود. سختی هایش باقی است اما وقتی به آ سختی ها فکر می کنم، زیبایی ها ب ...
656412

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زاده

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زاده محمد عباس زاده ع. محمد عباس زاده به همراه علی . اسطوره فوتبال ع. محمد عباس زاده در کنار مرحوم هادی نوروزی محمد عباس زاده
681714

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زاده

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زاده محمد عباس زاده ع. محمد عباس زاده به همراه علی . اسطوره فوتبال ع. محمد عباس زاده در کنار مرحوم هادی نوروزی محمد عباس زاده
2061054

آهنگ پژواک عشق حجت اشرف زاده

آهنگ حجت اشرف زاده پژواک عشق new hojat ashrafzadeh pezhvake eshgh آهنگ حجت اشرف زاده بنام پژواک عشق باز نسیمی ز خیالم گذشت حرم عطش در همه ی خانه گشت ترانه: سید محمد سادات اخوی + آهنگ: محسن جلیلی + تنظیم: محسن جلیلی/امین ادامه مطلب
1700850

تجدید چاپ شجره نامه ی نوادگان میرعماد

کتاب «شاخه ای از سادات طباطبایی» به برخی از سادات حسن آباد و همه ی سادات احمدآباد اختصاص دارد.نویسنده پس از پانزده سال در حال تکمیل آن است تا بزودی به چاپ رساند.در این مدت ساداتی به دنیا آمده اند و نیز برخی دیگر از دنیا رفته اند که لازم است در چاپ جدید درج گردد. همچنین اگر نواقصی در معرفی سادات در چاپ های قبل بوده، تکمیل شوند.قابل توجه است که خانم های سید تنها اسمشان می آید اما سال تولد و وفات و نیز محل تولد و دفن مردان درج می شود. نام و تاریخ تولد و محل تولد طبق شناسنامه نوشته می شود حتی اگر اشتباه باشد.لطفا سادات مرد که تاریخ تولدشان در کتاب نیامده، با ? ...
901910

قصه ک.نه پولک طلا و نفس کشیدن قورقوری

پولک طلا و نفس کشیدن قورقورییکی بود یکی نبود. در یک برکه پر از آب، یه ماهی کوچولو بود به اسم پولک طلا که همراه خانواده اش زندگی می کرد. او، دوستان زیادی داشت و هر روز در برکه، با آن ها بازی می کرد. یک روزکه پولک طلا، برای بازی راهی شد، صدای دوستش، قورقوری را از بیرون آب شنید و با تعجب رفت روی آب. او، تا به حال، قورقوری را بیرون آب ندیده بود. با تعجب از او پرسید: «اون جا چه کار می کنی؟ مواظب باش بیرون آب خفه نشی!» قورقوری با لبخند گفت: «نگران من نباش. من بیرون آب هم می تونم نفس بکشم.» [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
996096

اولین سالگرد شهید م ع حرم محمد علی قلی زاده ازایل قشقایی

حرم زینب (س) عجب حال و هوایی دارد ، فیض شهادت چه صفایی داردبنویسید به روی کفن این ءچقدر ی سادات ف دارد
2647778

تصحیح،مقابله و تعلیقات نسخ خطی جواهر خمسه اثر شیخ محمد غوث گوالیاری [منابع الکترونیکی: پایان نامه]

خانم فیروزه سادات هاشمی فشارکی ادامه مطلب
2344204

فرهنگ شیعه (76):

بدین ترتیب،سادات،خانوادهء بزرگی بودند که مرکزشان علی بود و توجه به سادات و بنی علی،نفی بنی امیه و سپس بنی عباس،وجود سادات،خود پایگاهی بود علیه حکومت ها و طبقات رژیم حاکم.پس بی جهت نیست که بنی عباس و بنی امیه،فرمان قتل عام سادات را صادر می کنند و می خواهند که هر کجا نشانی از آل علی(ع) یافتند،محو کنند.برای فهم این مدعا در ایران و هند تا شمال افریقا و الجزایر بگردید و بپرسید که چرا در هر تنگنا - هر گردنه،نقطهء استراتژیکی و هر کوه و کمری - زاده ای مدفون است؟ اینها تنها به دلیل انتساب خانوادگی و کرامت نژادی مورد تعقیب حکومتها نبودند - زیرا در همین ا? ...
1741520

مار

ر، جانوری خزنده، گوشت خوار، کشیده (دراز) و بدون پا است که به دلیل نداشتن پلک و گوش بیرونی می توان آن ها را از مارمولک بی پا جدا کرد. مارها جانورانی، خونسرد، از گروه آب داران و مهره دارانی است که بدنش از پولک هایی که با هم همپوشانی دارند، پوشیده شده است. مارها از رده سوسماریان (sauropsid)، زیرردهٔ دوکاوان (diapsida)، فرورده پولک سوسمارشکلان (lepidosauromorpha)، بالاراستهٔ پولک سوسماران (lepidosauria)، راستهٔ پولک داران (squamata)، زیرراستهٔ ماران (serpentes) است.[۱] بیشتر گونه های مار، جمجمه ای دارند که چندین مفصل بیشتر از اجداد مارمولکشان دارد. این جمجمه به آن ها اجازه می دهد تا ? ...
405820

.زاده محمد بن حَنفیه (.زاده قل قلی یا غلتان)

مجموعه: مکانهای زیارتی ایران و جهان .زاده محمد بن حَنفیه (.زاده قل قلی یا غلتان)نام اصلی اش «محمد بن حَنفیه» است؛ اما مردم محلی آن را «.زاده قل قلی» یا «غلتان» نامیده اند، حکایت این نام هم در روایت برخی مردم ریشه دارد که معتقدند برای حاجت گرفتن باید مسیری را غلتان طی کرد..زاده حنفیه یا قل قلی را در راه قزوین - گیلان می توان یافت، در 15 کیلومتری شهر «لوشان» و در روستای مرتفع «بیورزن». آرامگاه این .زاده را در ارتفاع 1045 متری ساخته اند. سنگ بنای آن در زمان آل بویه گذاشته شد و در هر دوره، این بنا را به نحوی بازسازی کرده اند؛ اما ساختمان تاری
2559472

آهنگ جدید محمد رجب زاده به نام رفتی با کیفیت ۳۲۰

آهنگ جدید محمد رجب زاده به نام رفتی با کیفیت ۳۲۰ ahang jadid mohammad rajabzadeh benam rafti آهنگ رفتی از محمد رجب زاده با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ آهنگ محمد رجب زاده رفتی با کیفیت ۳۲۰ متن آهنگ رفتی با صدای محمد رجب زاده فاقد متن آهنگ ، لطفا در صورت امکان متن را برای ما ارسال کنید با تشکر ahang jadid mohammad rajabzadeh mohammad rajabzadeh mohammad rajabzadeh rafti آهنگ جدید آهنگ جدید محمد رجب زاده آهنگ های محمد رجب زاده آهنگ های محمد رجب زاده با کیفیت 128 و 320 متن آهنگ رفتی از محمد رجب زاده محمد رجب زاده new mohammad rajabzadeh – rafti
1536464

فرهنگ شیعه (76):

بدین ترتیب،سادات،خانوادهء بزرگی بودند که مرکزشان علی بود و توجه به سادات و بنی علی،نفی بنی امیه و سپس بنی عباس،وجود سادات،خود پایگاهی بود علیه حکومت ها و طبقات رژیم حاکم.پس بی جهت نیست که بنی عباس و بنی امیه،فرمان قتل عام سادات را صادر می کنند و می خواهند که هر کجا نشانی از آل علی(ع) یافتند،محو کنند.برای فهم این مدعا در ایران و هند تا شمال افریقا و الجزایر بگردید و بپرسید که چرا در هر تنگنا - هر گردنه،نقطهء استراتژیکی و هر کوه و کمری - زاده ای مدفون است؟ اینها تنها به دلیل انتساب خانوادگی و کرامت نژادی مورد تعقیب حکومتها نبودند - زیرا در همین ایام،برخی ...
2344232

فرهنگ شیعه (76):

بدین ترتیب،سادات،خانوادهء بزرگی بودند که مرکزشان علی بود و توجه به سادات و بنی علی،نفی بنی امیه و سپس بنی عباس،وجود سادات،خود پایگاهی بود علیه حکومت ها و طبقات رژیم حاکم.پس بی جهت نیست که بنی عباس و بنی امیه،فرمان قتل عام سادات را صادر می کنند و می خواهند که هر کجا نشانی از آل علی(ع) یافتند،محو کنند.برای فهم این مدعا در ایران و هند تا شمال افریقا و الجزایر بگردید و بپرسید که چرا در هر تنگنا - هر گردنه،نقطهء استراتژیکی و هر کوه و کمری - زاده ای مدفون است؟ اینها تنها به دلیل انتساب خانوادگی و کرامت نژادی مورد تعقیب حکومتها نبودند - زیرا در همین ایام،برخی ...
2399188

سادات جهان چند نفرند؟

100 میلیون سادات جهان به توضیح دامنه: با سلام و احترام صمیمانه به همۀ سادات که نزد شیعیان از قُرب و درجات عالیه برخوردارند، و اعتقاد راسخم به فضیلت سادات محترم این پست را با شوق و اشتیاق تقدیم می کنم: در نشست «جایگاه سادات در » در کشور آفریقایی سنگال عنوان شد که مجمع جهانی اهل بیت (ع) تلاش برای تشکیل "جامعه جهانی سادات" را آغاز کرده است. در جهان 100میلیون سادات داریم که 6 میلیون از سادات در ایران زندگی می کنند. در این همایش عنوان شده است که جایگاه (ص) و محبت مسلمانان به اهل بیت (ع) در قرآن و حدیث، فرهنگِ احترام به فرزندان حضرت زهرا (س) دستمایۀ مهم? ...
656536

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زاده

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زادهمحمد عباس زادهع. محمد عباس زاده به همراه علی . اسطوره فوتبالع. محمد عباس زاده در کنار مرحوم هادی نوروزی محمد عباس زاده
682662

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زاده

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زادهمحمد عباس زادهع. محمد عباس زاده به همراه علی . اسطوره فوتبالع. محمد عباس زاده در کنار مرحوم هادی نوروزی محمد عباس زاده
681732

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زاده

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زادهمحمد عباس زادهع. محمد عباس زاده به همراه علی . اسطوره فوتبالع. محمد عباس زاده در کنار مرحوم هادی نوروزی محمد عباس زاده
2579822

آرامگاهی منسوب به عزیر نبی در تفرش وجود دارد

شاید شاهرود محل دفن برادر عزیر نبی یعنی عزیز و تفرش محل دفن خود آن نبی گرامی باشد. به گزارش خبرنگار فرهنگی ندای تفرش، زاده عزیز یکی دیگر از زادگان تفرش است که در روستای دنیجرد مدفون است.این زاده در سال522هجری قمری در تفرش وفات یافته است.شهرت محلی وی عزیر نبی بوده و گاهاً وی را عزیر اشتباه گرفته می شود ولی این زاده از نوادگان جعفر صادق علیه السلام و از سادات حسینی است.وی از پسران زاده ابوالعلی تفرش است و نسب وی این گونه است: «سید عزیز ابن ابوالعلی مهدی ابن محمد ا ینبی ابن حسین کابن علی ابن حسین ابن عیسی ابن اکبرنقیب ابن محمدالازرق علی العریضی ابن جعفرص ...
1832400

چهارم تجربی(406)-ج نمرات ماهیانه نیمسال دوم 97-1396

به نام ایزد یکتا کاربرگ کلاس چهارم تجربی(406) - نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 نام خانوادگی و نام 1/ 11 ایزدی محمد مهدی 0 باقری نژاد محمد 0 تقی نسب حسین -1 جاوید محمد حسین +2 حاج محمد حسینی حسین +1 حسن زعیم علی +1 حیدری علیرضا 0 خالقی محمد محراب 0 اسانی زاده رضا +1 رفیعی سینا -1 زاهدی فر رضا +1 سلطانی نژاد رضا +1 شجاعی مهدی 0 شیخ الرئیس محمد صالح 0 صفاری سالار -1 صیادی زاده محمد عرفان -1 طالبی زاده علی +3 عرب علی 0 عرب ن? ...
190980

پندانه این قسمت « بدقولی نکنید به بچه»

هواداران خانم . فضه سادات حسینی پندانه این قسمت « بدقولی نکنید به بچه» محمدرضا علیمردانی , هواداران خانم . فضه سادات حسینیلینک های .: . کیفیت 176p | . کیفیت 240p |
640240

ع. پولک پوست

آیا میدانستید؟ پولک پوست معمولا یک فرزند بدنیا میاورد و به هنگام خطر فرزندش را بغل کرده و خود را به دور او گلوله میکند
1897218

گزارش کارگاه تخصصی درس آزاد

گزارش کارگاه تخصصی درس آزاد را از اینجا کنید. از حضور سرگروه های محترم آموزشی گروه ادبیات فارسی متوسطه اول استان، آقایان: حسین (خوی)، علی علیقلی زاده (سلماس)، ایوب فرشادی (اشنویه)، جعفر حسین زاده (چای )، بیت الله (شوط)، علی کاظمی (میاندو آب)، ابوبکر رحیمی (بوکان)، کاظم نوبخت (نقده) و خانم ها: فریده اکبر زاده (ناحیه 1)، کبری شریف زادگان (چالدران) و نرگس حسن پور (ناحیه 2) در کارگاه آموزشی درس آزاد در تاریخ 96/11/12 ، تقدیر و تشکر می نماییم. گروه ادبیات متوسطه اول استان: اسماعیل رحیم زاده محمد علی حاجی زاده محمد سیدی
2757956

اطلاعاتی در مورد زهر مار و خواص آن

اطلاعاتی در مورد مار مار، جانوری خزنده، گوشت خوار، کشیده (دراز) و بدون پا است معمولاً مارها با مارمولک بی پا اشتباه گرفته می شوند، از جمله تفاوت های مار و مارمولک بی پا عبارتند از: مارها پلک و سوراخی برای گوش بیرونی ندارند، پولک های شکم آن ها پهن است و زبان چنگالی دارند و برخلاف مارمولک ها (معمولا) اندامی کشیده و دُمی کوتاه دارند.[۱] مارها جانورانی، خونسرد، از گروه آب داران و مهره داران اند. بدن مار از پولک هایی که با هم همپوشانی دارند، پوشیده شده است. مارها از ردهٔخزنده چهرگان، زیرردهٔ دوکمانان، فرورده پولک سوسمارشکلان، بالاراستهٔ پولک خزندگان، ر? ...
78582

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه موضوع: تقدیر وتشکر سلام علیکم؛ با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات مدیران محترم آموزشگاه های بتول عسکری (سرکار خانم حسامی زاده) وفرهنگیان (سرکار خانم اسماعیلی) ، کاردانپور (سرکار خانم قاضی نور)،معین امین (سرکار خانم مهری امید قائمی) ،به دلیل همکاری بسیار شایسته شان در برگزاری مجمع های بهمن ماه تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم. خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
131496

قیمت اصل ترین انواع ملیله و منجوق

منبع: www.irancrafts.org قیمت اصل ترین انواع ملیله و منجوق در طرح ها و کیفیت های مختلف متفاوت است و در هر فروشگاهها نرخ های متفاوتی برای آن مشخص می شود.میلیه و منجوق یکی از لوازم بسیار پر کاربرد است که در انواع مختلف عرضه می شود. انواع ملیله کاغذی، شیشه ای و انواع ف.ی آن در کاربرد های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد اما این محصول نیز مانند تمام چیزهای دیگر اصل و تقلبی دارد.ملیله اصلملیله اصل دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر ملیله ها متمایز می نماید. از جمله ویژگی های ملیله اصل رنگ این نوع ملیله است. ملیله های غیر اصل و تقلبی در مقابل افتاب و پس از شستشو ...
2842972

مطالب آبان 1397 دامنه

فتواهای جدید مراجع تقلید احکام شرعی بخش دوم فتوای آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی: سؤال: نظر به احترام بسیار زیاد ذریّه رسول اکرم(ص) در میان مؤمنین و اهمیت رعایت احکام سادات نظیر حرمت دریافت زکات و یا جواز دریافت خمس، آیا صرفا افرادی که از ناحیه پدر نسب به سلسله سیادت می برند، جزو سادات محسوب می شوند و یا با توجه به جایگاه دخت گرامی نبی اکرم حضرت محمد(ص) در سلسله سادات، افرادی که از ناحیه مادر نیز به این سلسله منور نسب می برند جزو سادات محسوب می گردند و احکام و حرمت سادات شامل حال ایشان نیز می شود؟ و اگر این افراد به واسطه سیادت ما ...
645444

مجموعه از گالری تصاویر محمد عباس زاده به همراه بیوگرافی

تصاویر و بیوگرافی محمد عباس زاده به همراه ع. های خانوادگیبیوگرافی ورزشکاران :گالری تصاویر و بیوگرافی محمد عباس زاده به همراه ع. های خانوادگی اوبیوگرافی محمد عباس زادهمحمد عباس زاده متولد 19 اردیبهشت سال 1369 در شهر قائمشهر می باشد. وی از بازیکنای خوب و خوش اخلاق ایرانی می باشد. او همراه از علاقه شدیدش به تیم پرسپولیس و آرزو بازگشت و درخشش در این تیم گفته است.محمد عباس زاده با درخشش در باشگاه صنعت ساری توانست راهی تیم پرسپولیس شود و در آن تیم نیز نایب قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران را به دست آورد. او دوباره به لیگ دسته اول کشور کوچ کرد و با درخشش د...
190982

پندانه این قسمت « عاقبت مردم آزاری »

هواداران خانم . فضه سادات حسینی پندانه این قسمت « عاقبت مردم آزاری » محمدرضا علیمردانی , هواداران خانم . فضه سادات حسینیلینک های .: . کیفیت 176p | . کیفیت 240p |
312828

. خندوانه | استند آپ . کربلایی زاده,محمد نادری و بایرام | پنجشنبه 17 فروردین 96

. خندوانه | استند آپ . کربلایی زاده,محمد نادری و بایرام | پنجشنبه 17 فروردین 96 . خندوانه استند آپ . کربلایی زاده,محمد نادری و بایرام ,. برنامه خندوانه استند آپ . کربلایی زاده,محمد نادری و بایرام پنجشنبه 17 فروردین 96 ,. خندوانه با کیفیت عالی ,. برنامه خندوانه مهمان استند آپ . کربلایی زاده,محمد نادری و بایرام ,استند آپ . کربلایی زاده,محمد نادری و بایرام در برنامه خندوانه, . خندوانه با حضور استند آپ . کربلایی زاده,محمد نادری و بایرام .ب خلاصه برنامه : برنامه خندوانه فصل چهارم به تهیه کنندگی سید علی احمدی و کارگردانی رامبد جوان از 25 اسفند 1394 به روی آنتن شبکه نسیم ...
2136930

ارسال تلگراف تعزیّت از همدان توسط حاج محمد نراقی فرزند محمدرضا رئیس جار به نراق در 88 سال پیش - سند شماره 135

از همدان حاج محمد نراقی عنوان تلگرافی نراقی بتاریخ ۹ شهر ذیقعده ۱۳۵۲مطابق ۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ زاده محترم و عزیز منمراسله محبت سرشته شما با قاصد محبوب و عزیز خودم آقا حبیب الله(حبیب الله فروغی فرزند ملا محمدعلی ابن ملا ابوالقاسم) رسید از سلامتی شما مسرور ولی از واقعه فاجعه فوت مرحوم خانم نازخانم زاده( به خانم منورسلطان فرزند میرزاحاج ابوتراب همسر ملا محمدعلی فروغی فرزند ملا ابوالقاسم خانم نازخانم خطاب می د ولی سال فوت مشارالیها 1326 شمسی است در صورتیکه سال این نامه 1312 شمسی است) فوق العاده متاثر شدم . گرچه این راهی است که همه باید برویم و بهترین وسیله جه ...
464210

آشنایی با زیارتگاه .زاده سلطان محمود علوی

مجموعه: مکانهای زیارتی ایران و جهان قدمت بقعه و گنبد .زاده به زمان شاه طهماسب صفوی می رسد آشنایی با زیارتگاه .زاده سلطان محمود علوی- نسب :نسبت این . زاده بزرگوار طبق عقیده مردم به حضرت . محمد باقر علیه السلام می رسد. اعتقاد مردم بر این است که ایشان برادر . زاده علی بن محمد باقرعلیه السلام مدفون در مشهد اردهال و فرزند بلافصل حضرت . محمد باقرعلیه السلام می باشد. - مساحت زیارتگاه .زاده سلطان محمود علوی:مساحت کنونی صحن . زاده 500 متر و مساحت زیربنای حرم . زاده حدود 2000 مترمربع می باشد. نسبت این . زاده بزرگوار طبق عقیده مردم به حضرت . محمد باقر...
151228

گزارشی زیبا از کودکی تا نوجوانی 5 قلوهای قمی

هواداران خانم . فضه سادات حسینی گزارشی زیبا از کودکی تا نوجوانی 5 قلوهای قمی فرزندپروری سبک زندگی , هواداران خانم . فضه سادات حسینیلینک های .: . کیفیت 180p | . کیفیت 270p | . کیفیت 360p |
631542

بیوگرافی کامل و ع. های خانواده نوید محمدزاده سال 96 و 2017

بیوگرافی کامل و ع. های خانواده نوید محمدزاده سال 96 و 2017گالری ع. ها و بیوگرافی کامل نوید محمدزاده بازیگر سینما و تئاترع. جالب نوید محمد زاده و پدرشع. قدیمی از نوید محمد زاده در دروان بچگی به همراه پدرشتصویر از نوید محمد زاده و برادرش امید محمدزادهع. جالب از کودکی نوید محمد زادهنوید محمد زاده در نمایی از . سینمایی بدون تاریخ، بدون امضا. بدون تاریخ، بدون امضاکاوه نریمان یکی از پزشکانِ پزشکی قانونی در محل کارش با جسدی مواجه می شود که وی را پیش از این می شناخته است…بیوگرافی نوید محمد زادهنوید محمدزاده زاده? 17 فروردین 1365 در ایلام بازیگر سینما و تئاتر ایرا?...
1017418

بازدید از کانون فرهنگی هنری ضحی مسجد حسن مجتبی (ع) انجام شد .

رییس اداره فرهنگ و ارشاد ی شهرستان بروجن گفت : در تاریخ 22 مرداد از کانون فرهنگی ضحی مسجد حسن مجتبی (ع) بروجن بازدید به عمل آمد . سرکار خانم زیبا علیخانی مسئول این کانون ضمن خوش آمد گویی به شرح مختصری از فعالیت های این کانون در تابستان امسال پرداخت . ایشان به تشکیل کلاس های پرورش زعفران و قارچ در ساعات صبح و کلاس های آموزش تجوید و روان خوانی قرآن ، خیاطی و منجوق دوزی در بعد ازظهرها اشاره نموده و خاطر نشان نمود که این کلاس ها با استقبال زیادی روبه رو شده است . رحمت الله یوسف زاده افزود : کلاس پرورش زعفران با حضور مربی سرکار خانم شمس و چند نفر از هنرجویان کانو ...

گل یقه با پولک و منجوق خانم سادات محمد زاده