گل یقه با پولک و منجوق خانم سادات محمد زاده


2140055

گل یقه با پولک و منجوق – خانم سادات محمد زاده

نمونه ای از دوخت گل های سه بعدی با پولک و منجوق را در این پست می بینید که توسط خانم سادات محمد زاده از آموزشگاه شب افروز، دوخته شده است. این گل یقه زیبا با استفاده از پولک و منجوق به صورت برجسته و آزاد، دوخته شده و دوخت پولک ها درآن به شیوه ایستاده و دوبل می باشد. پرچم های وسط گل نیز زیبایی آن را افزون نموده است. اینطور نیست؟ ادامه مطلب
1819846

پولک و منجوق دوزی روی مخمل - خانم زینب مهدوی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق بر روی پارچه مخمل جیر زرشکی را، در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم زینب مهدوی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم زینب مهدوی طرحی از یک گل با خطوط اتصالی به اطراف را، در قسمت مرکزی یک رانر با استفاده از تکنیک های دوخت گل در پولک و منجوق دوزی، به کمک منجوق طلایی و پولک های نباتی و طلایی؛ دوخته است. شما نیز این گل زیبا را ببینید و لذت ببرید!! ادامه مطلب
1793017

پولک و منجوق دوزی روی مخمل - خانم زینب مهدوی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق بر روی پارچه مخمل جیر زرشکی را، در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم زینب مهدوی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم زینب مهدوی طرحی از یک گل با خطوط اتصالی به اطراف را، در قسمت مرکزی یک رانر با استفاده از تکنیک های دوخت گل در پولک و منجوق دوزی، به کمک منجوق طلایی و پولک های نباتی و طلایی؛ دوخته است. شما نیز این گل زیبا را ببینید و لذت ببرید!! ادامه مطلب
2421641

پولک دوزی ایستاده بر روی ن- خانم مریم توکلی

نمونه زیبایی از دوخت پولک دوزی ایستاده بر روی یک ن را در این پست می بینید که توسط خانم مریم توکلی از آموزشگاه شب افروز، دوخته شده است. در طرح روی این ن یک گل در مرکز قرار گرفته که با استفاده از تکنیک پولک و منجوق دوزی به شیوه ایستاده ، سوزندوزی شده است. خانم توکلی برای سوزندوزی این گل از پولک و منجوق هایی به رنگ بنفش روشن و تیره به شیوه سایه روشن استفاده نموده و دور تادور گلبرگ ها را با پولک و منجوق بنفش تیره و بقیه را با پولک و منجوق های بنفش روشن دوخت نموده است. مرواریدی درشت در مرکز گل نیز بر زیبایی آن افزوده است. اینطور نیست؟ ادامه مطلب
877072

پولک و منجوق دوزی - زهرا عزیزی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق دوزی را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم زهرا عزیزی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است. خانم زهرا عزیزی با استفاده از پولک، منجوق ، سنگ و مروارید، طرحی از یک .ه را بر روی پارچه ترمه و در دو قسمت نوک تیز یک رومیزی رانر ؛ قرار داده و دوخته است. خانم زهرا عزیزی در دوخت این رومیزی، از تکنیک های پولک و منجوق دوزی استفاده نموده است و پس از سوزندوزی، رومیزی را با سلیقه و دقت؛ آسترکشی و یراق دوزی نموده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید.
1474961

تابلو پولک و منجوق دوزی – خانم عاطفه یوسف پور

در این پست نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق بر روی یک تابلو را می بینید که توسط خانم عاطفه یوسف پور از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم عاطفه یوسف پور طرحی از یک گلدان گل زیبا را به کمک تکنیک های مختلف پولک و منجوق دوزی و با استفاده از منجوق، ملیله ش ته، ملیله، گندمی، پولک های معمولی و برگی، سنگ و مروارید؛ بر روی پارچه مخمل سوزن دوزی نموده است. کاربرد سوزن دوزی این گلدان گل زیبا برای یک تابلوی دیواری می باشد و البته می توان از این تابلوی سوزن دوزی جهت تزیین فضاهای متفاوت در هر جایی استفاده نمود.
156453

تاج سر با پولک و منجوق - خانم عاطفه یوسف پور

دو نمونه از تاج سر بسیار زیبا را در این پست می بینید که توسط خانم عاطفه یوسف پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته و ساخته شده است. خانم عاطفه یوسف پور این تاج ها را با دو رنگ، یکی کاملا سفید و دیگری کاملا طلایی؛اجرا نموده است. این دو تاج سر در عین زیبایی و سادگی، یک نمونه بسیار خوب از کاربرد پولک و منجوق و مروارید و تلفیق گلسازی و سوزن دوزی نیز می باشد. خانم عاطفه یوسف پور ابتدا گلهای شکوفه ای با پولک و منجوق را بر روی تکه پارچه نمدی دوخته و پس از قیچی نمودن دور تا دور گل شکوفه ای؛ آن را بر روی تاج چسبانده است.
2421649

تاج سر با پولک و منجوق - خانم عاطفه یوسف پور

دو نمونه از تاج سر بسیار زیبا را در این پست می بینید که توسط خانم عاطفه یوسف پور، از آموزشگاه شب افروز؛دوخته و ساخته شده است. خانم عاطفه یوسف پور این تاج ها را با دو رنگ، یکی کاملا سفید و دیگری کاملا طلایی؛اجرا نموده است. این دو تاج سر در عین زیبایی و سادگی، یک نمونه بسیار خوب از کاربرد پولک و منجوق و مروارید و تلفیق گلسازی و سوزن دوزی نیز می باشد. خانم عاطفه یوسف پور ابتدا گلهای شکوفه ای با پولک و منجوق را بر روی تکه پارچه نمدی دوخته و پس از قیچی نمودن دور تا دور گل شکوفه ای؛ آن را بر روی تاج چسبانده است. ادامه مطلب
2421647

پولک و مجوق دوزی روی ترمه- خانم زهرا ملک پور

نـمونـه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق روی پارچه تـرمــه را، در این پست می بینید . این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم زهرا ملک پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم زهرا ملک پور، طرح ه ای را در دو سمت یک رومیزی رانر، قرار داده و به کمک تکنیک های دوخت پولک و منجوق؛ با استفاده از پولک های سفید، منجوق های طلایی و نباتی، مروارید و سنگ؛ سوزن دوزی نموده است. خانم زهرا ملک پور این نمونه آموزشی را روی پارچه ترمه ای اجرا نموده است که دارای طرح قالبی می باشد و بدون رعایت قالب موجود ترمه ، طرح روی ترمه قرار گرفته و دوخته شده است. چنا? ...
156452

پولک، منجوق و .ه دوزی روی قند ساب - خانم اکرم مشهدی جانی روشن

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک، منجوق و .ه دوزی روی یک قند ساب را در این پست می بینید که توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن طرحی از گل های حاشیه ای را به صورت قرینه از مرکز و لبه یک قند ساب، قرار داده و به کمک ملیله، ملیله ش.ته، مروارید و پولک؛ آن را سوزن دوزی نموده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن برای دوخت این قند ساب از تکنیک های مختلف پولک و منجوق دوزی استفاده نموده و برای دوخت حاشیه پایین قند ساب از دو نوع .ه ساده و .ه زیگزاگی، استفاده نموده است. استفاده از .ه ها در پایین قندساب، زیبایی کار ...
156454

گل یقه با پولک و منجوق - خانم اکرم مشهدی جانی روشن

نمونه بسیار زیبایی از دوخت یک گل یقه با پولک و منجوق را در این پست می بینید. این نمونه زیبا که شامل یک گل و دو برگ می باشد، توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن از آموزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن جهت دوخت گل یقه، ابتدا گل را به صورت برجسته و برگ ها را نیز به شیوه برجسته به همراه سایه روشن دوزی با پولک و منجوق، بر روی پارچه ای جداگانه دوخت نموده و پس از دوخت؛ پارچه اضافی دور تا دور گل و برگ ها را جدا نموده است. این گل یقه زیبا پس از اضافه نمودن یک سنجاق، به راحتی روی هر لباسی قابل مصرف می باشد و چنانچه در تصاویر زیر نیز دیده می شو
877076

تزیین تخم مرغها با پولک - خانم یاسمن مویدی

در این پست تعدادی تخم مرغ تزیین شده می بینید که تزیین آنها توسط خانم یاسمن مویدی، از آموزشگاه شب افروز؛ به کمک پولک و منجوق اجرا شده است. خانم یاسمن مویدی جهت تزیین این تخم مرغها، ابتدا به وسیله یک مداد طرح اولیه ای روی تخم مرغها ترسیم نمودند و سپس به کمک مقداری پولک و منجوق ، تعدادی سنجاق ته گرد؛ طرح اولیه را با سلیقه و حوصله تزیین نمودند. بسیار زیباست. اینطور نیست؟ از طرفی کار سختی هم نیست. در صورت تمـایل، شمـا نیز می توانید.
2549287

ه دوزی روی قند ساب - خانم اکرم مشهدی جانی روشن

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک، منجوق و ه دوزی روی یک قند ساب را در این پست می بینید که توسط خانم اکرم مشهدی جانی روشن، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن طرحی از گل های حاشیه ای را به صورت قرینه از مرکز و لبه یک قند ساب، قرار داده و به کمک ملیله، ملیله ش ته، مروارید و پولک؛ آن را سوزن دوزی نموده است. خانم اکرم مشهدی جانی روشن برای دوخت این قند ساب از تکنیک های مختلف پولک و منجوق دوزی استفاده نموده و برای دوخت حاشیه پایین قند ساب از دو نوع ه ساده و ه زیگزاگی، استفاده نموده است. استفاده از ه ها در پایین ق? ...
2140058

گیپور دوزی- خانم سادات محمد زاده

گاهی تکه پارچه ای از جنس گیپور ، می تواند آذین بخش لباس ساده دیگری باشد. تنها با کمی حوصله و خلاقیت می توانید بخشی از طرح گیپور را جدا نمایید و در مکان دلخواه هر لباسی قرار داده و بدوزید. تصاویر زیر نمونه ای از این خلاقیت می باشد که توسط خانم سادات محمد زاده از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است. خانم سادات محمد زاده بخشی از طرح گیپور را بر روی پیراهن ساده ای قرار داده و گیپور دوزی نموده است. زیباست. اینطور نیست؟ ادامه مطلب
1919416

پولک دوزی برجسته - آزاده رجبی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک دوزی به صورت توپر و برجسته را، در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم آزاده رجبی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم آزاده رجبی طرحی از یک گل را به شیوه پولک دوزی توپر و برجسته، در وسط ن قرار داده و آن را سوزن دوزی نموده است. برای دوخت این گل از پولک طرح دار با اندازه کمی بزرگ تر از معمولی به رنگ طلایی همراه با منجوق قرمز استفاده نموده است. کاربرد یک سنگ درشت با مرواریدهای طلایی و سفید در مرکز و مغز گل جلوه آن را افزون نموده است. زیباست. اینطور نیست؟!!! ادامه مطلب
610144

سادات بختیاری

سادات وابسته به ایلات بختیاری : سادات شاهزاده سلطان ابراهیم – سادات سید احمدفداله – سادات سید احمد کبیر – سادات حسینی شهپیر – سادات سید صالح – سادات شاهزاده عبدالله – سادات مومد حسن (محمدحسن) – سادات شیخ رباط – سادات .زاده بویر- سادات شاه البرز-سادات شاهزاده احمد(ملقب به شیرمرد) سادات شاهزاده سلطان ایراهیم : مرقد این . زاده در شمال غربی شهرستان ایذه در کارتا واقع است باتوجه به اینکه این .زاده زوار زیادی دارد زوار جهت ایاب وذهاب ازدومسیر تردد می نمایند یکی از مسیر رودخانه سد کارون 1 که از . و این مسیر را با قایق طی میکنند مسافت این مسیر تا . زاده حدو...
2140057

پولک و منجوق دوزی ایستاده روی ترمه - سیده عطیه حسینی

تصاویری زیبا از سوزندوزی روی ترمه را در این پست می بینید که توسط خانم سیده عطیه حسینی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. این تصاویر نمونه ای آموزشی از دوخت پولک و منجوق دوزی به شیوه ایستاده ، بر روی ترمه می باشد. خانم سیده عطیه حسینی این نمونه را بر روی یک رومیزی رانر اجرا نموده و پس از سوزندوزی، آستر کشی و قیطان دوزی نموده است. استفاده همزمان از منگوله ها، در طرفین رانر به هنگام دوخت قیطان؛ جلوه بیشتری به این رومیزی زیبا بخشیده است. امتحان کنید . همین حالا شروع کنید. شما هم می توانید با صرف اندکی وقت و هزینه، محیط زیباتری را در اطراف خود ? ...
285230

شجره نامه . ، . زاده ساوجی

شجره نامه . ، . زاده ساوجی آقا سید جواد ، آقا سید حسین ،آقا سید عباس . فرزند آقا سید رضا همسرش طاهره سادات رضوانی . ، فزند آقا سید مرتضی وبرادرش (آقا سید جعفر، همسرش سادات خانم شرافت ) فرزند آقا سید حسین همسرش خاور سادات شرافت، (برادرش آقا سید محمود پدر آقا سید تقی . زاده )فرزندان آقا سید جعفر فرزند ..... طبق سند پیوست به .........معصوم (ع) ارسالی ع. : آقا سید حمید . زاده. این سند سال ۱۸۶ قبل مومود در امان زاده بشیر (ع) ساوه
227323

شجره نامه . ، . زاده ساوجی

شجره نامه . ، . زاده ساوجی آقا سید جواد ، آقا سید حسین ،آقا سید عباس . فرزند آقا سید رضا همسرش طاهره سادات رضوانی . ، فزند آقا سید مرتضی وبرادرش (آقا سید جعفر، همسرش سادات خانم شرافت ) فرزند آقا سید حسین همسرش خاور سادات شرافت، (برادرش آقا سید محمود پدر آقا سید تقی . زاده )فرزندان آقا سید جعفر فرزند ..... طبق سند پیوست به .........معصوم (ع)
877074

منجوق دوزی روی ترمه - خانم آزاده رجبی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت منجوق و مروارید را در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم آزاده رجبی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم آزاده رجبی این نمونه زیبا را بر روی پارچه ترمه و برای یک رومیزی عسلی؛ سوزندوزی نموده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید!!
2140052

گلهای برجسته بر ن مخمل - خانم سیده محدثه حسینی

دوخت گلهای برجسته همیشه به شیوه آزاد ارائه نمیشود و معمولا بر زمینه پارچه اصلی دوخته می شوند و البته زیبایی خاص خودشان را دارند. این زمینه اصلی می تواند انواع رومیزی، روتختی ، لباس، تابلو ، ن و... باشد. تصاویر زیر نمونه ای بسیار زیبا از دوخت گلهای برجسته با پولک و منجوق، در وسط ن می باشد که توسط خانم سیده محدثه حسینی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. بر روی این ن مخمل، طرحی از دو لوزی داخل یکدیگر در چهار سمت ن قرار گرفته که لوزی وسط با دوخت پولک دوزی برجسته و توپر ، پر شده است. خط بیرونی لوزی ممتد دوزی و خط درونی به شیوه دوباره دوزی دوخته شده اس? ...
1898676

مروارید دوزی روی ترمه- خانم فاطمه علیجانی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت مروارید بر روی پارچه ترمه را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم فاطمه علیجانی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. کاربرد این نمونه آموزشی به صورت یک رومیزی رانر می باشد. خانم فاطمه علیجانی طرح یک بته ه با گلی برجسته در میانه، در دوسوی این رانر را با استفاده از تکنیک های دوخت پولک، منجوق و مروارید؛ سوزن دوزی نموده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید! ادامه مطلب
1836435

حضور جمعی از سادات زاده میرسالار(ع) در منزل موک

حضور جمعی از سادات زاده میرسالار(ع) در منزل موک و مخالفت خود را با احداث چاه جدید اب برای تامین اب شرب شهر موک اعلام د. حضور سادات زاده میرسالار در منزل و دیدار با و مخالفت با حفر چاه در منطقه فارتق. ضمن تبریک میلاد حضرت زینب سلام الله علیها اظهارکرد: اعتراض و مخالفت سادات را به گوش مسئولان میرسانم.
788729

خاندان های سادات . روستای شیخ شبان شهرکرد

درآمد: در جدیدترین شماره نشریه وقف، میراث جاویدان (شماره 95- 96، پاییز و زمستان 1395ش.) مقاله تحقیقی تحت عنوان «.زاده سید بهاءالدین محمد . و احفادش» از آقای عبدالرضا نکته سنج به چاپ رسیده است که مفاد آن با اسناد و مدارک موجود از چندین قرن پیش، همخوانی ندارد. در اینجا ضمن معرفی خاندان های سادات . روستای شیخ شبان شهرکرد، به سلسله نسب .زاده سید بهاءالدین محمد اشاره می شود که بر طبق اسناد بر جای مانده از نسل ابراهیم المرتضی بن موسی کاظم (ع) است نه اسحاق الامین بن موسی کاظم (ع). به هر حال؛ به تمام پژوهشگران انساب سادات توصیه اکید می شود که قبل از جستجو در کتب انساب ?...
1551902

سادات رضوی- کب ان همدان

سادات رضوی – کب ان همدان سادات رضوی- کب ان همدان سادات رضوی همدان که به علت س ت در محله کب ان این شهر ، به همین نام شهرت یافته اند، از قدیمی ترین خانواده های سادات رضوی محسوب می شوند که از نسل «غیاث الدین محسن بن رضی الدین محمد بن مجدالدین علی بن رضی الدین محمد بن حسین بن فادشاه (پادشاه) بن ابوالقاسم بن ه بن ابوالفضل بن بندار بن عیسی بن محمد بن احمد بن موسی بن عبدالله احمد نقیب بن محمد الاعرج بن احمد بن موسی مبرقع بن محمد تقی بن علی بن موسی الرضا7» می باشند.(خاتون آبادی، 529؛ شوشتری، 1/518؛ مدرس رضوی، 98-99)در تاریخ قم(تألیف 378ق.) و منابع انس معتب ...
1341148

پیگیری نسب زاده عبدالله و شجره نامه سادات دزق

با همت آقایان حاج سید احمد و سید حسن و با همکاری محقق توانا آقای حجةال والمسلمین محمد مهدی فقیه بحرالعلوم مسئول موسسه دایرة المعارف بقاع متبرکه کشور و مؤلف ده ها کتاب در مورد انساب و حجةال والمسلمین سید محمد علوی زاده نسب زاده عبدالله و شجره نامه سادات دزق در حال پیگیری است و انشاءالله تا نوروز سال 1393 به نتیجه خواهد رسید.عزیزانی که هر گونه سند و یا اطلاعاتی در این زمینه دارند میتوانند با ما تماس بگیرند و یا اسناد خود را به ایمیل مسئول وبسایت ارسال نمایند.حاج سید احمد 09125379539سید حسن 09126484337
353354

. مصاحبه برنامه افق صدای . با سپیده رئیس سادات (تصویری)

خانم رئیس سادات وقت محدودی داشتند، محبت .د فرصت دادند با ما صحبت .ند در طول این برنامه. بنابراین بخش اول گفت و گو رو با ایشون انجام می دیم و بعد بحث رو با خانم خضرایی دنبال خواهیم کرد. برای آغاز این گفت و گو یک تکه ی کوتاهی از آ.ین کارهای خانم رئیس سادات رو با هم ببینیم. خانم رئیس سادات خیلی خوش آمدید به برنامه، ما تمام تلاش مون هست در این یک ساعت برنامه ای که داریم امروز تا اونجا که امکان داره صدای .نی رو که در عرصه ی موسیقی ایرانی کار می کنند به گوش شما برسونیم و بشنوید. قبل از اینکه وارد بحث در مورد موسیقی بشیم، یه توضیحی در مورد همین قطعه بدید ابتدا خانم
618441

خاندان های سادات . روستای شیخ شبان شهرکرد

درآمد: در جدیدترین نشریه وقف، میراث جاویدان (شماره 95- 96، پاییز و زمستان 1395ش.) مقاله تحقیقی تحت عنوان «.زاده سید بهاءالدین محمد . و احفادش» از آقای عبدالرضا نکته سنج به چاپ رسیده است که مفاد آن با اسناد و مدارک موجود از چندین قرن پیش، هم خوانی ندارد. در اینجا ضمن معرفی خاندان های سادات . روستای شیخ شبان شهرکرد، به سلسله نسب سید بهاءالدین محمد اشاره می شود که بر طبق اسناد بر جای مانده از نسل ابراهیم المرتضی بن موسی کاظم (ع) است نه اسحاق الامین بن موسی کاظم (ع). به هر حال؛ به تمام پژوهشگران انساب سادات توصیه اکید می شود که قبل از جستجو در کتب انساب سادات، به ا?...
877069

سرمه دوزی سبد گل - خانم مریم رفیعی

نمونه آموزشی دیگری از سرمه دوزی سبد گل را در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی ، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. خانم مریم رفیعی این سبد گل زیبا و پر از گلهای رنگارنگ را روی پارچه مخمل مشکی و برای یک تابلوی دیواری سوزندوزی نموده است. خانم رفیعی برای دوختن این سبد گل زیبا ضمن استفاده بسیار خوب از تلفیق سرمه و منجوق های رنگی و ترکیب رنگ و کاربرد سایه روشن در دوخت سرمه و منجوق، تکنیک های دوخت ذغره و سرمه دوزی را نیز بخوبی؛ مورد استفاده قرار داده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید! زیباست، اینطور نیست؟
2324844

سادات چت

سادات چت | چت روم سادات | چت سادات · چت روم فارسی (سادات چت) خوش آمدید .کاربران عزیز (سادات ) جهت اکوروشل پیام در عمومی لطفا.
67723

اسمش رو چی می شه گذاشت؟

چهارشنبه این هفته ما عروسی دعوتیم و از اونجایی که وزنم کمی زیاد شده لباسهای دیگم اتدازم نیستن به همین خاطر پنج شنبه با خواهر زاده محمد رفتیم لباس مجلسی ب.یم.یه پیرهن ساده و خوشگل .یدم شد 210 البته 220 بود فروشنده زحمت کشیدن 10 هزار تومن تخفیف دادن.چون پولک دوزی بود لباس گفت به محض اینکه رسیدی خونت از چوب لباسی آویزونش کن کت پولک هاش .اب نشه.منم لباس رو پهن . روی یکی از مبل های تو پذیرایی خونه محمد اینا که فردا شبش که می رم خونه خودم با خودم ببرم.فرداش که . می شد ظهرش جاری سومیم با دختر و شوهرش اومدن اونجا کاملا سر زده ساعت 12 ظهر.از قبل هم خبر نداده بودن که میان
1134815

قصه ک نه پولک طلا و نفس کشیدن قورقوری

پولک طلا و نفس کشیدن قورقورییکی بود یکی نبود. در یک برکه پر از آب، یه ماهی کوچولو بود به اسم پولک طلا که همراه خانواده اش زندگی می کرد. او، دوستان زیادی داشت و هر روز در برکه، با آن ها بازی می کرد. یک روزکه پولک طلا، برای بازی راهی شد، صدای دوستش، قورقوری را از بیرون آب شنید و با تعجب رفت روی آب. او، تا به حال، قورقوری را بیرون آب ندیده بود. با تعجب از او پرسید: «اون جا چه کار می کنی؟ مواظب باش بیرون آب خفه نشی!» قورقوری با لبخند گفت: «نگران من نباش. من بیرون آب هم می تونم نفس بکشم.» پولک طلا با تعجب گفت: «مگه می شه؟ پس حتما دیگه نمی تونی بیای توی برکه.» پولک ? ...
1707285

ماجراهای من و درسام جامع ششم دبستان

کتاب ماجراهای من و درسام جامع ششم دبستان به نویسندگی محمد رضا فاتحی نسب - مهرناز صادقی - ریحانه شهبان زاده - زهرا سادات مهدوی - محمد ستاری اسمرودی - مرضیه دهقان نیری منتشر شده توسط انتشارات خیلی سبز در سایت رایا موجود می باشد. انتشارات خیلی سبز مولف محمد رضا فاتحی نسب - مهرناز صادقی - ریحانه شهبان زاده - زهرا سادات مهدوی - محمد ستاری اسمرودی - مرضیه دهقان نیری برای سفارش یا اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید 02166414040
386980

سادات چت | چت سادات::

سادات چت,چتروم سادات چت - سادات ، سادات چت ، چت سادات ، چت روم سادات ، چت سادات چت,ادرس یاب سادات چت,وبلاگ سادات چت.
2209148

اینستاگرام جنت سادات 20 کا شد

۲۰ کا شدیم ✌️با حمایت شما همزمان پست شماره ۶۰۰ممنون کنارمون هستیدکانال جنت در پیامرسان سروش رو دنبال کنید (لینک در بیو)از پیشنهادات و انتقادات سازنده شما استقبال می کنیمموسس این پیج خانم جنت سادات هستند، ادمین ها یاس و ریحانه سادات تشکر از همگی @lljanatll
2329502

پولک دوزی تو پر و برجسته- خانم رقیه اپرناک

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک به شیوه توپر و برجسته را در این پست می بینید . این نمونه آموزشی زیبا توسطخانم رقیه اپرناک، از آموزشگاه شب افروز و بر روی یک ن؛ دوخته شده است. خانم رقیه اپرناک طرحی از گل را در میان ن قرار داده و به کمک پولک های شکوفه ای، به شیوه توپر و برجسته؛ سوزن دوزی نموده است. دوخت گل گندمی در وسط گل و اجرای یک حاشیه بسیار زیبا به شیوه دو پولکه به همراه دوخت گل های بادبزنی در اطراف، این سوزندوزی را زیباتر نموده است. زیباست. اینطور نیست؟!!!! ادامه مطلب
566073

تکه دوزی مرصع- خانم فاطمه آل ابراهیمی

نمونه ای زیبا از دوخت مرصع، منجوق و ملیله را بر روی یک لباس در این پست می بینید که توسط خانم فاطمه ال ابراهیمی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است خانم فاطمه آل ابراهیمی با استفاده از دو جنس پارچه مات و پارچه براق؛ دوخت لباس را انجام داده و در بخش براق، از پارچه مات جهت دوخت تکه دوزی، استفاده نموده است. خانم فاطمه آل ابراهیمی پس از ترکیب خوب این دو پارچه در کنار یکدیگر، طرحی از گل و برگ و .ه را در حد فاصل میان دو ترکیب قرار داده و به کمک تکنیک های دوخت منجوق و ملیله دوزی، ان را مرصع دوزی نموده است. اجرای تکه دوزی گل و .ه ها و مرصع نمودن این بخش از طرح به ...
68168

سیادت حضرت ابو الفضل ع و محمد حنفیه

سادات نسب خود را از حضرت فاطمه(س) می گیرند یا از حضرت علی (ع)؟ اگر از حضرت فاطمه(س) پس چرا حضرت ابولفضل(ع) جز سادات است؟ اگر از حضرت علی(ع) چرا محمد حنفیه و اولاد او جز سادات نیستند؟ گفتنی است سرسلسله ساداتی که در میان ما معروف است از هاشم جد .(ص) شروع شد، لذا عبدالمطلب و پدران . و . علی(ع) نیزهمه سید هستند و فرزندان . علی(ع) نیزهمه سید هستند. اما از آنجا که هر کدام از .ان(ع) نیز مقام رفیع و بلندی دارند وقتی نسل سادات به هر کدام از .ان که برسد آن . به عنوان سرسلسله آنها معرفی می شود. مانند سادات علوی، حسنی، حسینی، . و رضوی و... ، لذا سیادت فرزندان حضرت فاطمه(س) از طرف...
813612

چند حکایت و نقل فامیلی : محمد مدنی : آپادانا بهمن ماه 1393

یاد آوری : برای دیدی چشم نواز از راه " اینترنت ا.پلورر " آپادانا را باز کنید . چند حکایت و نقل فامیلی * عصر روز . 19 دی ماه 1393 مصادف با سالروز فرخنده میلاد نبوی ، این شادی را داشتم که در جشن عقد خویشاوند عزیزم آقای احمد رضا سادات و خانم مریم اکرامی شرکت کنم . جشن در سالن مجتمع سنگتراشان اصفهان در جاده .ت آباد برگزار شد . شرکت در این جشن باز برایم فرصتی فراهم آورد که هرچند کوتاه با برادر عزیزم و خویشاوندان و دوستان دیرین دیداری تازه کنم . داماد آقای احمد رضا سادات ، فرزند جناب آقای صالح ( میر مهدی ) سادات و دختر . گرامی اینجانب سرکار خانم حوری نعمت الل?...
512681

تقدیر وتشکر

به: مدیر محترم آموزشگاه موضوع: تقدیر وتشکر سلام علیکم؛ با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، به مصداق آیه "لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق" برخود لازم می دانیم از زحمات مدیران محترم آموزشگاه های بتول عسکری (سرکار خانم حسامی زاده) ، راضیه (سرکار خانم مظاهری )، مکتبی (سرکار خانم بیاتی )،کاردانپور (سرکار خانم قاضی نور)، .ی هاتف (جناب آقای سعید عادل زاده ) به دلیل همکاری بسیار شایسته شان در برگزاری مجمع های اردیبهشت ماه تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه خداوند منان خواهانیم. خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تک
1327713

آفرین خانم سپیده رئیس سادات

این یوتیوب خیلی خوبه. همینطوری که داری آهنگ گوش میدی خودش میره آهنگ های مشابه رو هم میذاره توی لیستت و پخش میکنه و بعضی وقتا یه آهنگ های جدیدی میان که خیلی خوبن. این هفته چند تا آهنگ از خانم سپیده رئیس سادات آمد که خیلی خوب بودند. آفرین خانم رئیس سادات خیلی خوب بود.https://www.youtube.com/watch?v=2xb3o_8khnuاین آهنگ آقای معتمدی رو هم دوست داشتم.https://www.youtube.com/watch?v=1ntkn8sfwte
1099073

موفقیت سرکار خانم نجمه سادات محمدی

#کنکوریها قبولی سرکار خانم نجمه سادات محمدی در مقطع کارشناسی ارشد رشته ی ی برق_مدار مجتمع الکترونیک حکیم سبزواری_سبزوار را به جامعه ی علمی شهر خالدآباد تبریک عرض می نمائیم .
227190

شجره نامه . ، . زاده ساوجی

شجره نامه . ، . زاده ساوجی آقا سید جواد ، آقا سید حسین ،آقا سید عباس . فرزند آقا سید رضا همسرش طاهره سادات رضوانی . ، فزند آقا سید مرتضی وبرادرش (آقا سید جعفر ) فرزند آقا سید حسین همسرش خاور سادات شرافت، (برادرش آقا سید محمود پدر آقا سید تقی . زاده )فرزندان آقا سید جعفر فرزند ..... طبق سند پیوست به .........معصوم (ع)
1114397

رابطه گرمی مزاج و گرمی احساسات عاطفی در خانم ها

با سلام خدمت همه کاربران خوب خانواده برتر سوالی داشتم . در اصل یه م ی میخوام از شما در مورد ازدواج بنده پسر 25 ساله ای هستم با شرایط مناسب برای ازدواج و چند وقتی هست که به یکی از دختران فامیل ( دور ) علاقه پیدا . بنده یک پسر فوق العاده احساسی و مهربون هستم و چیزی که برام خیلی مهم هست اینه که همسر آیندم هم مثل خودم احساسی و مهربون باشه . ایشون 19 ساله و سادات هستن. حالا اصل سوال من اینه که خانم های سادات که قبلا از نظر آماری گرم مزاجی شون بررسی شده و بیش از 90 درصد گرم مزاج هستن ، آیا از نظر احساسی هم گرم هستن یا این که خیر ؟ ( این سوال رو خانم های سادات و خانم های ? ...
1869679

زاده سید محمد نوربخش

زاده سید محمد نوربخش یکی از زاده های اطراف تهران است زاده سید محمد نوربخش یکی از زاده های اطراف تهران است که در وسط روستای زیبای سولقان قرار دارد. بعد از گذشتن از کوچه های تنگ، باریک و سرسبز روستا به این زاده مقدس و زیبا می رسید که پذیرای زائران زیادی از تهران و روستاهای اطراف، به خصوص در تابستان، می باشد. زاده سید محمد نوربخش (معروف به زاده نور) از عارفان، صالحان و نوادگان موسی کاظم (ع) بوده است که در قرن ۹ هجری قمری می زیسته است. ایشان بعد از مبارزات و زندانی شدن و تبعید، سرانجام در روستای سولقان دار فانی را وداع میکند.این بقعه تقریباً در بالاترین قسم? ...
1959751

تجدید چاپ شجره نامه

کتاب «شاخه ای از سادات طباطبایی» به برخی از سادات حسن آباد و همه ی سادات احمدآباد اختصاص دارد.نویسنده پس از پانزده سال در حال تکمیل آن است تا بزودی به چاپ رساند.در این مدت ساداتی به دنیا آمده اند و نیز برخی دیگر از دنیا رفته اند که لازم است در چاپ جدید درج گردد. همچنین اگر نواقصی در معرفی سادات در چاپ های قبل بوده، تکمیل شوند.قابل توجه است که خانم های سید تنها اسمشان می آید اما سال تولد و وفات و نیز محل تولد و دفن مردان درج می شود. نام و تاریخ تولد و محل تولد طبق شناسنامه نوشته می شود حتی اگر اشتباه باشد.لطفا سادات مرد که تاریخ تولدشان در کتاب نیامده، با ? ...
656412

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زاده

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زاده محمد عباس زاده ع. محمد عباس زاده به همراه علی . اسطوره فوتبال ع. محمد عباس زاده در کنار مرحوم هادی نوروزی محمد عباس زاده
681714

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زاده

مجموعه ای از گالری تصاویر و ع. های دیدنی محمد عباس زاده محمد عباس زاده ع. محمد عباس زاده به همراه علی . اسطوره فوتبال ع. محمد عباس زاده در کنار مرحوم هادی نوروزی محمد عباس زاده
2061054

آهنگ پژواک عشق حجت اشرف زاده

آهنگ حجت اشرف زاده پژواک عشق new hojat ashrafzadeh pezhvake eshgh آهنگ حجت اشرف زاده بنام پژواک عشق باز نسیمی ز خیالم گذشت حرم عطش در همه ی خانه گشت ترانه: سید محمد سادات اخوی + آهنگ: محسن جلیلی + تنظیم: محسن جلیلی/امین ادامه مطلب
1700850

تجدید چاپ شجره نامه ی نوادگان میرعماد

کتاب «شاخه ای از سادات طباطبایی» به برخی از سادات حسن آباد و همه ی سادات احمدآباد اختصاص دارد.نویسنده پس از پانزده سال در حال تکمیل آن است تا بزودی به چاپ رساند.در این مدت ساداتی به دنیا آمده اند و نیز برخی دیگر از دنیا رفته اند که لازم است در چاپ جدید درج گردد. همچنین اگر نواقصی در معرفی سادات در چاپ های قبل بوده، تکمیل شوند.قابل توجه است که خانم های سید تنها اسمشان می آید اما سال تولد و وفات و نیز محل تولد و دفن مردان درج می شود. نام و تاریخ تولد و محل تولد طبق شناسنامه نوشته می شود حتی اگر اشتباه باشد.لطفا سادات مرد که تاریخ تولدشان در کتاب نیامده، با ? ...
901910

قصه ک.نه پولک طلا و نفس کشیدن قورقوری

پولک طلا و نفس کشیدن قورقورییکی بود یکی نبود. در یک برکه پر از آب، یه ماهی کوچولو بود به اسم پولک طلا که همراه خانواده اش زندگی می کرد. او، دوستان زیادی داشت و هر روز در برکه، با آن ها بازی می کرد. یک روزکه پولک طلا، برای بازی راهی شد، صدای دوستش، قورقوری را از بیرون آب شنید و با تعجب رفت روی آب. او، تا به حال، قورقوری را بیرون آب ندیده بود. با تعجب از او پرسید: «اون جا چه کار می کنی؟ مواظب باش بیرون آب خفه نشی!» قورقوری با لبخند گفت: «نگران من نباش. من بیرون آب هم می تونم نفس بکشم.» [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1264635

پولک فرنچ ناخن

پولک فرنچ ناخن برای ید پس از کلیک روی دکمه ید کالا و تکمیل فرم سفارش ، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید ، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید. قیمت : 25,000 تومان پولک فرنچ ناخن روش جدید و آسان فرنچ ناخن جدیدترین متد طراحی ناخن در 12 رنگ متنوع و زیبا برترین محصول آرایشی سال 2013 برای خانم های مشکل پسند و خوش سلیقه جدیدترین در دنیای مد و فشن شگفت زده خواهید شد... این آ ین چیزی است که برای زیبایی نیاز دارید. با این اکلیل ها طرحهای زیا ...
996096

اولین سالگرد شهید م ع حرم محمد علی قلی زاده ازایل قشقایی

حرم زینب (س) عجب حال و هوایی دارد ، فیض شهادت چه صفایی داردبنویسید به روی کفن این ءچقدر ی سادات ف دارد
2647778

تصحیح،مقابله و تعلیقات نسخ خطی جواهر خمسه اثر شیخ محمد غوث گوالیاری [منابع الکترونیکی: پایان نامه]

خانم فیروزه سادات هاشمی فشارکی ادامه مطلب
222461

جلسه هفتگی سیر مطالعاتی شهید مطهری--30 دی ماه 1395

موضوع: کتاب آینده انقلاب .ی ایران حاضرین : حجت ال. . بیرانوند - محمد شیرمرد - .حسین عشقی میر - جلیل میرزاوند - محمد فتاح زاده - محمد فتاح زاده - فضل اله خادمی - یوسف حیدرنژاد - وحید میرزاوند - سید میثم . - مهدی فتحی زاده - عباس شهاوند - محمد بیرانوند - سعید میرزاوند - سید محمد .
1536375

فرهنگ شیعه (76):

بدین ترتیب،سادات،خانوادهء بزرگی بودند که مرکزشان علی بود و توجه به سادات و بنی علی،نفی بنی امیه و سپس بنی عباس،وجود سادات،خود پایگاهی بود علیه حکومت ها و طبقات رژیم حاکم.پس بی جهت نیست که بنی عباس و بنی امیه،فرمان قتل عام سادات را صادر می کنند و می خواهند که هر کجا نشانی از آل علی(ع) یافتند،محو کنند.برای فهم این مدعا در ایران و هند تا شمال افریقا و الجزایر بگردید و بپرسید که چرا در هر تنگنا - هر گردنه،نقطهء استراتژیکی و هر کوه و کمری - زاده ای مدفون است؟ اینها تنها به دلیل انتساب خانوادگی و کرامت نژادی مورد تعقیب حکومتها نبودند - زیرا در هم? ...
2454115

زادگان و بقاع متبرکه و بناهای تاریخی اقلید

زادگان و بقاع متبرکه۱- زاده عبدالرحمن واقع در اقلید فرزند حسن مجتبی۲- زاده زبیده خاتون واقع در اقلید از فرزندان محمد باقر۳- زاده زینب خاتون خواهر زاده زبیده خاتون واقع در اقلید از دختران محمد باقر۴- زاده سید محمد واقع در روستای کافتر فرزند حضرت ابوالفضل۵- زاده اسماعیل واقع در روستای زاده اسماعیل از نوادگان موسی۶- زاده اسدالله واقع در شولان از نوادگان ائمه۷- زاده زید علی واقع در روستای محمد آباد از نوادگان موسی کاظم۸- زاده ابراهیم واقع در خنجشت از نوادگان موسی کاظم۹- زاده جعفر واقع در روستای بازبچه از نوادگان ائمه۱۰- زاده شاه نجف واقع در ? ...
2344204

فرهنگ شیعه (76):

بدین ترتیب،سادات،خانوادهء بزرگی بودند که مرکزشان علی بود و توجه به سادات و بنی علی،نفی بنی امیه و سپس بنی عباس،وجود سادات،خود پایگاهی بود علیه حکومت ها و طبقات رژیم حاکم.پس بی جهت نیست که بنی عباس و بنی امیه،فرمان قتل عام سادات را صادر می کنند و می خواهند که هر کجا نشانی از آل علی(ع) یافتند،محو کنند.برای فهم این مدعا در ایران و هند تا شمال افریقا و الجزایر بگردید و بپرسید که چرا در هر تنگنا - هر گردنه،نقطهء استراتژیکی و هر کوه و کمری - زاده ای مدفون است؟ اینها تنها به دلیل انتساب خانوادگی و کرامت نژادی مورد تعقیب حکومتها نبودند - زیرا در همین ا? ...
1741520

مار

ر، جانوری خزنده، گوشت خوار، کشیده (دراز) و بدون پا است که به دلیل نداشتن پلک و گوش بیرونی می توان آن ها را از مارمولک بی پا جدا کرد. مارها جانورانی، خونسرد، از گروه آب داران و مهره دارانی است که بدنش از پولک هایی که با هم همپوشانی دارند، پوشیده شده است. مارها از رده سوسماریان (sauropsid)، زیرردهٔ دوکاوان (diapsida)، فرورده پولک سوسمارشکلان (lepidosauromorpha)، بالاراستهٔ پولک سوسماران (lepidosauria)، راستهٔ پولک داران (squamata)، زیرراستهٔ ماران (serpentes) است.[۱] بیشتر گونه های مار، جمجمه ای دارند که چندین مفصل بیشتر از اجداد مارمولکشان دارد. این جمجمه به آن ها اجازه می دهد تا ? ...
405820

.زاده محمد بن حَنفیه (.زاده قل قلی یا غلتان)

مجموعه: مکانهای زیارتی ایران و جهان .زاده محمد بن حَنفیه (.زاده قل قلی یا غلتان)نام اصلی اش «محمد بن حَنفیه» است؛ اما مردم محلی آن را «.زاده قل قلی» یا «غلتان» نامیده اند، حکایت این نام هم در روایت برخی مردم ریشه دارد که معتقدند برای حاجت گرفتن باید مسیری را غلتان طی کرد..زاده حنفیه یا قل قلی را در راه قزوین - گیلان می توان یافت، در 15 کیلومتری شهر «لوشان» و در روستای مرتفع «بیورزن». آرامگاه این .زاده را در ارتفاع 1045 متری ساخته اند. سنگ بنای آن در زمان آل بویه گذاشته شد و در هر دوره، این بنا را به نحوی بازسازی کرده اند؛ اما ساختمان تاری

گل یقه با پولک و منجوق خانم سادات محمد زاده