گذری برآرشیوبنارانه بازی های بومی محلی بنار 1 احمدزمانی


2030418

گذری برآرشیوبنارانه/بازی های بومی محلی بنار(1)/احمدزمانی

خوانندگان گرامی دراین سلسله نوشتارهاقصدداریم شمارابابازی هایی که درروستای بنارآبشیرین(دیارنخل و رود)انجام می شده آشناسازیم، شایدبتوانیم تاحدی ازاین طریق شمارابافرهنگ روستاآشناکنیم.شدّه(shaddeh )تعدا راد : دوتیم حداقل چهارنفره وسیله ی بازی: توپ پشمی(تنیس) ، چوبی از نخل، تقریباً 50 تا70 سانتیمتربازی های مشابه دردنیای نوین : بیس بال وکریکتاین بازی بیشتردرفصل زمستان انجام می شدوروش انجام آن بدین صورت بودکه ابتدا، افرادحاضربسته به تعدادشان به دوتیم 4الی 6نفره تقسیم می شدند. سپس برای مشخص شدن تیمی که می بایست آغازگربازی باشد، (روی آب)، افرادهرتیم به نو ...
2754230

ربع قرن پیش در چنین ماهی. مهر 1372

روی داد های بنار آب شیرین در مهر ماه 1372 2 مهر 1372عصر امروز در زمین فوتبال بنار ، اعضای اصلی تیم یک سو و دیگر بازیکنان در سویی دیگر مقابل هم بازی د که تمرین بسیار گرم و زیبایی بود . 2 مهر 1372محمد تقی باقری بازیکن فوتبال بنار از ناحیه ی زانوی چپ به شدت آسیب دید . این مشکل بر اثر تصادف برای وی پیش آمد .دو شنبه 5 مهر 1372در چهار چوب جام باشگاه های بخش مرکزی دشتستان امروز تیم فوتبال بنار آب شیرین در زمین زیارت مقابل پرسپولیس چاه خانی قرار گرفت . بنار در هیاهوی تشویق تماشاگرانش بازی را توفانی آغ ...
2375236

ربع قرن پیش در چنین ماهی . رویدادهای بنار در داد و تیر 1372

روی دادهای بنار آب شیرین در داد و تیر ماه 1372 21 داد 1372مراسم اخذ رای ششمین دره ی ریاست جمهوری در حسینیه ی اعظم روستای بنار برگزار شد .یک شنبه 6 تیر 1372عصر امروز باشت محمد عباس آتش گرفت . 8 تیر 1372عصر امروز در بنار ، مراسم تعزیه خوانی شهادت علی اکبر ( ع) برگزار شد .چهار شنبه 9 تیر 1372امروز عصر در روستای بنار مراسم تعزیه ی شهادت حضرت عباس(ع) برگزار شد و برای اولین بار ، مراسم شبیه خوانی در بنار برداری شد . پنج شنبه 10 تیر 1372مراسم تعزیه خوانی شهادت حسین (ع) از ضبح در بنار اجرا شد که تا ساعت 11 ادامه داشت . این مراسم با دو دوربین برداری شد . شب نیز مراسم وفات فاطمه دختر ...
2382876

ربع قرن پیش در چنین ماهی . رویدادهای بنار در داد و تیر 1372

روی دادهای بنار آب شیرین در داد و تیر ماه 1372 21 داد 1372مراسم اخذ رای ششمین دره ی ریاست جمهوری در حسینیه ی اعظم روستای بنار برگزار شد .یک شنبه 6 تیر 1372عصر امروز باشت محمد عباس آتش گرفت . 8 تیر 1372عصر امروز در بنار ، مراسم تعزیه خوانی شهادت علی اکبر ( ع) برگزار شد .چهار شنبه 9 تیر 1372امروز عصر در روستای بنار مراسم تعزیه ی شهادت حضرت عباس(ع) برگزار شد و برای اولین بار ، مراسم شبیه خوانی در بنار برداری شد . پنج شنبه 10 تیر 1372مراسم تعزیه خوانی شهادت حسین (ع) از ضبح در بنار اجرا شد که تا ساعت 11 ادامه داشت . این مراسم با دو دوربین برداری شد . شب نیز مراسم وفات فاطمه دختر ...
2553210

ربع قرن پیش در چنین ماهی/بنار آب شیرین در مرداد1372

مرداد 97 برای بنار همراه با تلخی بیشتری بود . در این ماه چهار بار بنار به سوگ عزیزانش نشست و چهار مادر مهربان از خانواده های صدیقی ، شجاعی ، بوستانی و خدادادی به دیار جاودانی شتافتند . با عرض تسلیت مجدد به خانواده های آن بزرگواران و آرزوی غفران برای آن سفرکردگان ، به صورت گذرا سری به مرداد 25 سال پیش می زنیم . روی داد های بنار آب شیرین در مردادماه 1372دوشنبه 4 مرداد 1372امروز محمد جعفر غلامی در بیمارستان بوشهر بستری شد . 8 مرداد 1372هوای شرجی حاکم بر بنار آب شیرین بار شد .پنج شنبه 14 مرداد 1372حیدر باقری در خارگ از پله هایی سقوط کرد و دست و پیشانی اش ش ت و امروز به خا? ...
2558040

ربع قرن پیش در چنین ماهی/بنار آب شیرین در مرداد1372

مرداد 97 برای بنار همراه با تلخی بیشتری بود . در این ماه چهار بار بنار به سوگ عزیزانش نشست و چهار مادر مهربان از خانواده های صدیقی ، شجاعی ، بوستانی و خدادادی به دیار جاودانی شتافتند . با عرض تسلیت مجدد به خانواده های آن بزرگواران و آرزوی غفران برای آن سفرکردگان ، به صورت گذرا سری به مرداد 25 سال پیش می زنیم . روی داد های بنار آب شیرین در مردادماه 1372دوشنبه 4 مرداد 1372امروز محمد جعفر غلامی در بیمارستان بوشهر بستری شد . 8 مرداد 1372هوای شرجی حاکم بر بنار آب شیرین بار شد .پنج شنبه 14 مرداد 1372حیدر باقری در خارگ از پله هایی سقوط کرد و دست و پیشانی اش ش ت و امروز به خا? ...
2923980

اندوهی دیگر برای بنار

این روزها بنار آب شیرین غرق در اندوه است . هنوز غم از دست رفتن مادر شجاعی ها و اندوهان در گذشت عسکری بر بنار سنگینی می کند که این بار دو زخم پیاپی بر پیکر روستا وارد شد . هنوز حاج جمشید زاهدی در آرامگاه ابدی نیارمیده بود که خبر درگذشت مادری مهربان و دلسوز و دل سوخته ای دوباره بنار را کام غم کشاند . منظر ابراهیمی زنی که تیغ تلخ هیولای قحط سالی ها و بیماری های سال های دیر ، با از گرفتن دختر دسالش ، زخمی سیاه بر جانش نشانده بود و در سال های اخیر نیز با از دست دادن فرزندش اردشیر ، از دنیای ناپایدار ، نامهربانی ها دید . با این همه ، او مثل همه ی مادران روستای ...
2087056

جاهای دیدنی روستای بنار آب شیرین / محمد غلامی

با سلام و تبریک سال نو و به امید آن که سالی سرشار از زیبایی و سلامتی داشته باشید ، برشی از مجموعه ی « آشنایی با بنار آب شیرین » ، کتاب « طبیعت و کشاورزی » را تقدیم می کنم : وقتی سخن از جاهای دیدنی به میان می آید ، ذهن ، بلافاصله آثار تاریخی را می جوید . اگر چه امروزه از آثار تاریخی بنار مانند برج سید محمد رضا در منزل محب بی باک ، برج حسنعلی خان ضرغامی در منزل کرم جعفری ، برج کهنه در حاشیه ی رودخانه بین بنار و صفی آباد که به دستور مستقیم میرزا محمد خان غضنفرالسلطنه ساخته شد ، اولین مدرسه ی بنار که با خشت خام ساخته شد و چندین بار مورد هجوم سیلاب قرار گر? ...
2077928

جاهای دیدنی روستای بنار آب شیرین / محمد غلامی

با سلام و تبریک سال نو و به امید آن که سالی سرشار از زیبایی و سلامتی داشته باشید ، برشی از مجموعه ی « آشنایی با بنار آب شیرین » ، کتاب « طبیعت و کشاورزی » را تقدیم می کنم : وقتی سخن از جاهای دیدنی به میان می آید ، ذهن ، بلافاصله آثار تاریخی را می جوید . اگر چه امروزه از آثار تاریخی بنار مانند برج سید محمد رضا در منزل محب بی باک ، برج حسنعلی خان ضرغامی در منزل کرم جعفری ، برج کهنه در حاشیه ی رودخانه بین بنار و صفی آباد که به دستور مستقیم میرزا محمد خان غضنفرالسلطنه ساخته شد ، اولین مدرسه ی بنار که با خشت خام ساخته شد و چندین بار مورد هجوم سیلاب قرار گ? ...
1358324

درسوگ یار...(یوسف عاشوری) /محمد غلامی

در سوگ یوسف عاشوریهنر را با اخلاق نیکو در آمیخته بود و مهربانی را با مردم . از زاویه ی فرهنگ به عکاسی و برداری می پرداخت و علاوه بر روان و جان ، به جسم نیز توجه داشت . ورزشکار بودو رزمی کار ( گ فوتوآ)و نوازنده ی ارگ و پیانو و اپراتور سینمای جوان برازجان . برخوردهای مردمی و صمیمیتش ، او را تا اعماق مهربانی ها کشاند و بارها و بارها به بنار آورد . سال 95 در مسابقات ورزشی دهه ی فجر بنار شرکت کرد و نیمه ی شعبان سال های 95 و 96 را نیز در بنار تجربه کرد تا ع بگیرد و برداری کند . او که علاقه ی خاصی به بنار پیدا کرده بود از دوست صمیمی اش قاسم شجاعی می خواست تا هر گاه برنامه ? ...
1370652

درسوگ یار...(یوسف عاشوری) /محمد غلامی

در سوگ یوسف عاشوریهنر را با اخلاق نیکو در آمیخته بود و مهربانی را با مردم . از زاویه ی فرهنگ به عکاسی و برداری می پرداخت و علاوه بر روان و جان ، به جسم نیز توجه داشت . ورزشکار بودو رزمی کار ( گ فوتوآ)و نوازنده ی ارگ و پیانو و اپراتور سینمای جوان برازجان . برخوردهای مردمی و صمیمیتش ، او را تا اعماق مهربانی ها کشاند و بارها و بارها به بنار آورد . سال 95 در مسابقات ورزشی دهه ی فجر بنار شرکت کرد و نیمه ی شعبان سال های 95 و 96 را نیز در بنار تجربه کرد تا ع بگیرد و برداری کند .او که علاقه ی خاصی به بنار پیدا کرده بود از دوست صمیمی اش قاسم شجاعی می خواست تا هر گاه برنامه ی ...
2111138

بنار آب شیرین در ماهی که گذشت

اسفند ماه 1396 اول اسفندماه 1396 مراسم تعزیه ی شهادت حضرت فاطمه (س ) در روستای بنار آب شیرین برگزار شد .یک شنبه 6 اسفند 96 امروز باران هوای روستای بنار آب شیرین را شست . 8 اسفند 96 هوای بارانی بنار ادامه داشت .شنبه 12 اسفند 96 محمد غلامی شاعر روستایمان در جلسه ی شعری در کنگان و با حضور ابراهیمی شرکت کرد و به شعر خوانی پرداخت .روز 18 اسفند 96 امان الله ابراهیمی شاعر روستایمان به دعوت مردم دشتی اسماعیل خانی به آنجا رفت و برای مردم شعر محلی خواند .دوشنبه 21 اسفند 96 همایش بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در پژوهشسرای متقین برازجان برگزار شد . مجری آن مراسم ، بانو زهرا بوستا? ...
2110984

بنار آب شیرین در ماهی که گذشت

اسفند ماه 1396 اول اسفندماه 1396 مراسم تعزیه ی شهادت حضرت فاطمه (س ) در روستای بنار آب شیرین برگزار شد .یک شنبه 6 اسفند 96 امروز باران هوای روستای بنار آب شیرین را شست . 8 اسفند 96 هوای بارانی بنار ادامه داشت .شنبه 12 اسفند 96 محمد غلامی شاعر روستایمان در جلسه ی شعری در کنگان و با حضور ابراهیمی شرکت کرد و به شعر خوانی پرداخت . روز 18 اسفند 96 امان الله ابراهیمی شاعر روستایمان به دعوت مردم دشتی اسماعیل خانی به آنجا رفت و برای مردم شعر محلی خواند .دوشنبه 21 اسفند 96 همایش بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در پژوهشسرای متقین برازجان برگزار شد . مجری آن مراسم ، بانو زهرا بوست ...
1843652

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 80 / محمد غلامی

روی داد های مهم بنار آب شیرین در بهمن ماه 1371 9 بهمن 1371تیم فوتبال بنار آب شیرین با نتیجه ی 3 – 1 از تیم روستای چاه خانی ش ت خورد . دو شنبه 12 بهمن 1371امروز هوای بنار آب شیرین بارانی بود . 13 بهمن 1371امروز باران بود . علاوه بر بارانی که در طول روز داشتیم ، از سر شب دوباره باران گرفت که تمام شب نیز ادامه دارد . باران امشب با باد نیز همراه بود به گونه ای که ساعت نه و نیم شب ، برق نیز قطع شد و تا روز چهارشنبه برق بنار نیامد .چهار شنبه 14 بهمن 1371امروز بارانی شدید و بی سابقه بارید .چهارشنبه 14 بهمن 1371طی فراخوانی ، صبح امروز جهاد سازندگی استان بوشهر ، تعداد سی نفر از شاعران ...
1857094

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 80 / محمد غلامی

روی داد های مهم بنار آب شیرین در بهمن ماه 1371 9 بهمن 1371تیم فوتبال بنار آب شیرین با نتیجه ی 3 – 1 از تیم روستای چاه خانی ش ت خورد . دو شنبه 12 بهمن 1371امروز هوای بنار آب شیرین بارانی بود . 13 بهمن 1371امروز باران بود . علاوه بر بارانی که در طول روز داشتیم ، از سر شب دوباره باران گرفت که تمام شب نیز ادامه دارد . باران امشب با باد نیز همراه بود به گونه ای که ساعت نه و نیم شب ، برق نیز قطع شد و تا روز چهارشنبه برق بنار نیامد .چهار شنبه 14 بهمن 1371امروز بارانی شدید و بی سابقه بارید .چهارشنبه 14 بهمن 1371طی فراخوانی ، صبح امروز جهاد سازندگی استان بوشهر ، تعداد سی نفر از شاعران ...
1842248

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 80 / محمد غلامی

روی داد های مهم بنار آب شیرین در بهمن ماه 1371 9 بهمن 1371تیم فوتبال بنار آب شیرین با نتیجه ی 3 – 1 از تیم روستای چاه خانی ش ت خورد .یک شنبه 12 بهمن 1371امروز هوای بنار آب شیرین بارانی بود . 13 بهمن 1371امروز باران بود . علاوه بر بارانی که در طول روز داشتیم ، از سر شب دوباره باران گرفت که تمام شب نیز ادامه دارد . باران امشب با باد نیز همراه بود به گونه ای که ساعت نه و نیم شب ، برق نیز قطع شد و تا روز چهارشنبه برق بنار نیامد .چهار شنبه 14 بهمن 1371امروز بارانی شدید و بی سابقه بارید .چهارشنبه 14 بهمن 1371طی فراخوانی ، صبح امروز جهاد سازندگی استان بوشهر ، تعداد سی نفر از شاعران ? ...
1119900

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 75 / محمد غلامی

اتفاقات روستای بنار آب شیرین در شهریور ماه 1371یک شنبه 1 شهریور 1371در مرحله ی یک چهارم نهایی جام بخش مرکزی ، تیم فوتبال بنار در ضربات پن ی از تیم خوشاب ش ت خورد . در این بازی که در یوم تختی برازجان برگزار شد ، ابتدا خوشاب به گل رسید و تیم بنار به آب و آتش زد . در صحنه ای مهم امان الله خدادادی از کمند م عان گریخت و پشت محوطه ی جریمه می رفت تا با دروازه بان تک به تک شود که توشط دفاع حریف به خطا سرنگون شد که داور کارت قرمز را به م ع خوشاب نشان داد . یک بار نیز نوح الله خدادادی در محوطه ی شش قدم حریف ، بدون این که دروازه بان یا م عی را در مقابل داشته باشد ، توپ را به آس ...
2541674

پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی

پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی بررسی بازی های پرورشی بومی و محلی پاو وینت جامع و کامل بازی های پرورشی بومی و محلی کاملترین پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی پکیج پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی مقاله بازی های پرورشی بومی و محلی تحقیق بازی های پرورشی بومی و محلی دسته بندی پاو وینت فرمت فایل ppt حجم فایل 274 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 61 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها نو ...
957166

دو خبر ورزشی / قاسم شجاعی

. 96/05/06 تیم فوتبال بنار آب شیرین در دیداری دوستانه و در زمین شماره یک .یوم تختی برازجان توانست با نتیجه ی 2 بر 0 تیم خوشمکان را ش.ت بدهد . گل های این دیدار را شیرزاد زاهدی و شهرام سلیمی به ثمر رساندند .ورزش بنار باردیگر طعم شیرین پیروزی را چشید . در پی موفقیت محسن شجاعی در سطح ملی ، این بار ورزش بنار افتخاری دیگر را تجربه کرد . مسابقات بین المللی کیو کوشین کای کاراته جام خلیج فارس با شرکت تیم های عراق ، جمهوری آذربایجان ، افغانستان و چند تیم از ایران در تاریخ 5 و 6 مرداد ماه 96 در شهر آستارا برگزار گردید که تیم استان بوشهر با بازیکنان دشتستانی خود با 8 مدا...
2404426

گذری برآرشیوبنارانه/دنیای توپ/فوتبالیست های بنار(1)

محمد ابراهیمیدر1331/01/04 در روستای بنارآبشیرین به دنیاآمدم. ازکودکی ونوجوانی علاقه ی زیادی به فوتبال ووالیبال داشتم. وبازی راازکوچه ومیدان های روستای بنارشروع . پس ازاین که برای ادامه ی تحصیل درسال 1344 به برازجان ومدرسه ی 25شهریوررفتم، دیری نگذشت که واردتیم فوتبال پرسپولیس برازجان شدم که آقای لقمان زاده مربیگری آن رابه عهده داشت. بادبیرخودآقای زنگویی بعدازظهرهابه یوم ورزشی برازجان جهت انجام تمرینات فوتبال می رفتیم. درآن تیم (پرسپولیس) د ست هافبک دفاعی بازی می وبالا ه باتیم پرسپولیس قهرمان شهرستان شدیم. بافوتبالیست های معروف آن زمان همچون امرالله وه? ...
2393036

گذری برآرشیوبنارانه/دنیای توپ/فوتبالیست های بنار

محمد ابراهیمیدر1331/01/04 در روستای بنارآبشیرین به دنیاآمدم. ازکودکی ونوجوانی علاقه ی زیادی به فوتبال ووالیبال داشتم. وبازی راازکوچه ومیدان های روستای بنارشروع . پس ازاین که برای ادامه ی تحصیل درسال 1344 به برازجان ومدرسه ی 25شهریوررفتم، دیری نگذشت که واردتیم فوتبال پرسپولیس برازجان شدم که آقای لقمان زاده مربیگری آن رابه عهده داشت. بادبیرخودآقای زنگویی بعدازظهرهابه یوم ورزشی برازجان جهت انجام تمرینات فوتبال می رفتیم. درآن تیم (پرسپولیس) د ست هافبک دفاعی بازی می وبالا ه باتیم پرسپولیس قهرمان شهرستان شدیم. بافوتبالیست های معروف آن زمان همچون امرالله وه? ...
1200536

اخبار بنارانه :

* به دعوت گروه مقاومت بسیج روستای بنار آب شیرین ، حاج آقا افشاری حوزه و جهت برگزاری سخنرانی و روضه خوانی ایام محرم به روستای بنار آب شیرین تشریف آوردند . در این ایام ، برنامه های مختلفی از طرف حاج آقا افشاری در روستای بنار برگزار می گردد که از آن جمله می توان تفسیر قرآن و جلسه ی روضه خوانی برای خانم ها و برگزاری جماعت را برشمرد .* از سوی هیئت تعزیه خوانان بنار آب شیرین از روز شنبه 1 شهریور 96 برابر با دوم محرم الحرام 1439 قمری مراسم تعزیه خوانی انجام خواهد گرفت . این مراسم به این ترتیب تا روز دوازدهم محرم ادامه خواهد یافت : 1- تعزیه ی مسلم بن عقیل (ع) دوم ...
1214570

اخبار بنارانه :

* به دعوت گروه مقاومت بسیج روستای بنار آب شیرین ، حاج آقا افشاری حوزه و جهت برگزاری سخنرانی و روضه خوانی ایام محرم به روستای بنار آب شیرین تشریف آوردند . در این ایام ، برنامه های مختلفی از طرف حاج آقا افشاری در روستای بنار برگزار می گردد که از آن جمله می توان تفسیر قرآن و جلسه ی روضه خوانی برای خانم ها و برگزاری جماعت را برشمرد .* از سوی هیئت تعزیه خوانان بنار آب شیرین از روز شنبه 1 شهریور 96 برابر با دوم محرم الحرام 1439 قمری مراسم تعزیه خوانی انجام خواهد گرفت . این مراسم به این ترتیب تا روز دوازدهم محرم ادامه خواهد یافت :1- تعزیه ی مسلم بن عقیل (ع) دوم ...
1444986

گذری برآرشیو بنارانه/مفا بنار/ نصراله کهنسال

«نصراله کهنسا ل» شخصیت بزرگ وما یه ی ف وطنم « بنار»جنا ب «نصراله کهنسا ل» هستند که مختصری از شرح حال زندگانی ایشا ن را خدمت همولا یتی های عزیزم می نگارم تا بتوانیم قسمتی از فعالیت های ایشان را با زگو کرده، بدینوسیله از زحماتش قدردانی مختصری کرده باشیم. «کهنسا ل»در دوم فروردین ماه سال 1332درروستا ی بنارآبشیرین در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. وی ازسن پنج سا لگی پای به مکتب خانه گذاشت ودر روستای بنارسلیمانی از محضر « ملا علی» ب فیض نمود. پس از آن که تحصیلات ابت را دردبستان «مینا زیارت» ودوره متوسطه را در د بیرستان «فرخی» برازجان به ...
452368

اعزام ورزشکاری از بنار آب شیرین به کشور فرانسه

تیم اسکیت سرعت استان بوشهر به مسابقات اسکیت کشور فرانسه اعزام شد و خانم یاسن زمانی فرزند رسول زمانی از بنار آب شیرین و مقیم برازجان ، تنها . ی شهربرازجان و دشتستان بزرگ در این مسابقات خارجی بود . وی اولین اسکیت سوار هستند که از این شهرستان پا به عرصه ی مسابقات خارجی گذاشته است . روستای بنار آب شیرین به داشتن چنین فرزندانی افتخار می کند و بنارانه برای وی و تمامی ورزشکاران این روستا، آرزوی موفقیت دارد .
1315072

باخت وبرجای گذاشتن 4مصدوم درهفته دوم /داراب جعفری

96/7/21 ساعت 15:30اتحاد بنار آبشیرین2 (عباس رضایی،جعفر عباسی)آبی پوشان تنگ زرد 3بازیکنان بنار:محمدکشتکار،عباس رضایی،احسان سلطانی،حسن زمانی،بهرام سلیمی،مالک زمانی،صابر تماری،جعفر جعفری،غلامعلی زمانی، محمدرضا باقری،جعفر عباسیبازیکنان ذخیره: حسین کهنسال،محمدجهانبازیان،رضا جعفری،غلامحسین ،شهرام سلیمی،باقر(فرزاد)باقری،علیرضا صدیقی.مربی:غلامعلی زمانی. س رست:داراب جعفری. تدارکات:کریم پرت ان. مدیرعامل:قاسم شجاعی.در دقایق ابت تیم بنار بازی را بهتر آغاز کرد و حمله های خوبی را بر روی دروازه حریف انجام داد. دقیقه3محمدرضا باقری موقعیت تک به تک گ نی را از دس? ...
1510738

برشی از تاریخ / محمد غلامی

برشی بسیار کوتاه از کتاب تاریخ بنار آب شیرین . از فصل جمعیت « جان گوردون لوریمر » سیاستمدار انگلیسی در کتاب سواحل خلیج فارس که در بین سال های 1282 تا 1285 شمسی گردآوری کرده ، در باره ی بنار آب شیرین می نویسد : « در چهار مایلی جنوب برازجان قرار دارد . هشتاد خانوار برازجانی در آنجا ن هستند ..... » غلامعلی عسکری در گفتگویی با نگارنده تعدادخانواربنار در ده سال پیش از« سال قحط سفید » (1300شمسی)را 26 خانوارمی دانست و همان طور که نوشته شد ، در لغت نامه ی دهخدا که در سال 1318 چاپ شد ، جمعیت بنار آب شیرین 470 تن اعلام شده . با توجه به موارد مکتوب و مستند و آمار ...
54628

خبر ورزشی / رسول باقری

چهاردهمین دوره از مسابقات فوتسال کارکنان زندان های سراسر کشور به میزبانی استان بوشهردر این دوره از بازی ها ، حسن ( رسول ) باقری – یکی از هم ولایتی هایمان ، عادل تماری ( از بازیکنان فصل های اخیر تیم فوتبال بنار آب شیرین و حسین رضایی ( یکی از بازیکنان فصل قبل تیم فوتبال بنار آب شیرین ) نیز حضور دارند . در دوره های قبلی این بازی ها ، محمد رضا باقری نیز شرکت داشت که در این دوره بنا به دلایل شخصی ، شرکت نکرده است . این دوره از بازی ها از روز شنبه 14 اسفند تا . 17 اسفند به صورت دوره ای برگزار خواهد شد . در این دوره از بازی ها که تیم های آذربایجان شرقی ، اصفهان ،
39378

خبر ورزشی / رسول باقری

چهاردهمین دوره از مسابقات فوتسال کارکنان زندان های سراسر کشور به میزبانی استان بوشهردر این دوره از بازی ها ، حسن ( رسول ) باقری – یکی از هم ولایتی هایمان ، عادل تماری ( از بازیکنان فصل های اخیر تیم فوتبال بنار آب شیرین و حسین رضایی ( یکی از بازیکنان فصل قبل تیم فوتبال بنار آب شیرین ) نیز حضور دارند . در دوره های قبلی این بازی ها ، محمد رضا باقری نیز شرکت داشت که در این دوره بنا به دلایل شخصی ، شرکت نکرده است . این دوره از بازی ها از روز شنبه 14 اسفند تا . 17 اسفند به صورت دوره ای برگزار خواهد شد . در این دوره از بازی ها که تیم های آذربایجان شرقی ، اصفهان ،
2860269

ربع قرن پیش در چنین ماهی

روی دادهای بنار آب شیرین در ماه های آبان و آذر 1372پنج شنبه 13 آبان 1372امروز رسول بناری عروسی کرد .شنبه 15 آبان 1372امروز مصیب آزاد عروسی کرد .دوشنبه 17 آبان 1372محمد غلامی شاعر روستایمان در مراسم عصر شعری در مدرسه ی رضوان برازجان شرکت کرد و چند شعر خواند .دوشنبه 24 آبان 1372شخصی که به قصد ی به بنار آمده بود دستگیر شد و پس از کتکی که خورد ، برای بردنش به برازجان آوردند . چهارشنبه 26 آبان 1372امروز هوای بنار بسیار سرد شد .چهارشنبه 26 آبان 1372امروز ابراهیم رضایی درگذشت و عصر نیز مراسم فاتحه ی او در مسجد ...
1469272

تصاویر هوایی از بنار آب شیرین

تصاویر هوایی از روستای بنار آب شیرینتصویربرداری و تدوین: محمدرضا کهنسالجهت تماشای ویدئو اول جهت تماشای ویدئو دوم
1703968

بنار آب شیرین در ماهی که گذشت

آذرماه 1396درهفته پایانی آبان ماه سال جاری باهمت شورا ودهیاری روستا وبا همکاری اداره برق آبپخش، پایه ها وچراغ های روشنایی خیابان ورودی روستا (خیابان مرحوم حاج باقربوستانی)نصب شد .پنج شنبه دوم آذرمراسم گرامیداشت یاد وخاطره شهید م ع حرم شهید محسن حججی با حضور خانواده محترم آن شهید و جمعی از مردم بنار ، در برازجان برگزار شد .پنج شنبه دوم آذرعصر امروز مراسم چهلمین روز درگذشت شکر الله نعمتی در مسجد سجاد( ع ) روستای بنار آب شیرین برگزار شد . سوم آذربه مناسبت هفته ی بسیج ، فرامرز باقری برای سومین سال متوالی در خانه بهداشت بنارآبشیرین حضور یافته و مردم ر ...
1702696

بنار آب شیرین در ماهی که گذشت

آذرماه 1396درهفته پایانی آبان ماه سال جاری باهمت شورا ودهیاری روستا وبا همکاری اداره برق آبپخش، پایه ها وچراغ های روشنایی خیابان ورودی روستا (خیابان مرحوم حاج باقربوستانی)نصب شد .پنج شنبه دوم آذرمراسم گرامیداشت یاد وخاطره شهید م ع حرم شهید محسن حججی با حضور خانواده محترم آن شهید و جمعی از مردم بنار ، در برازجان برگزار شد . پنج شنبه دوم آذرعصر امروز مراسم چهلمین روز درگذشت شکر الله نعمتی در مسجد سجاد( ع ) روستای بنار آب شیرین برگزار شد . سوم آذربه مناسبت هفته ی بسیج ، فرامرز باقری برای سومین سال متوالی در خانه بهداشت بنارآبشیرین حضور یافته و مردم ? ...
2671784

مراسم تعزیه حضرت عباس(ع) در روستای بنار سلیمانی بخش آب پخش/گزارش تصویری

مراسم تعزیه حضرت عباس(ع) عصر پنج شنبه در روستای بنار سلیمانی از توابع بخش آب پخش با حضور عاشقان اهل بیت برگزار گردید. با تشکر از آقای اسماعیل سلیمانی بخاطر ارسال تصاویر ادامه مطلب
1455938

اتحادبنار،ایرانجوان را گلباران کرد / داراب جعفری

پنج شنبه96/08/04 ساعت 14:30 ورزشگاه سعدآباد اتحاد بنار 7 ایرانجوان آبپخش 2(محمدجهانبازیان2گل،عباس رضایی،شهرام سلیمی،باقرباقری،بهرام سلیمی،جعفرعباسی)بازیکنان بنار: حسین کهنسال،رضاجعفری،حسن زمانی،بهرام سلیمی،غلامحسین ،عباس رضایی، جعفرعباسی،غلامعلی زمانی،محمدرضا باقری،محمدجهانبازیان،باقر(فرزاد)باقریبازیکنان ذخیره:محمدکشتکار،سهراب جعفری،جعفرجعفری،شهرام سلیمی،علیرضا صدیقیمربی:غلامعلی زمانی س رست:داراب جعفری تدارکات:کریم پرت ان دقایق ابت برتری تیم اتحاد بنار ملموس بود.دقیقه4 محمد جهانبازیان درحالیکه روی خط محوطه جریمه با دروازه بان ...
1419740

اتحادبنار،ایرانجوان را گلباران کرد / داراب جعفری

پنج شنبه96/08/04 ساعت 14:30 ورزشگاه سعدآباد اتحاد بنار 7 ایرانجوان آبپخش 2(محمدجهانبازیان2گل،عباس رضایی،شهرام سلیمی،باقرباقری،بهرام سلیمی،جعفرعباسی)بازیکنان بنار: حسین کهنسال،رضاجعفری،حسن زمانی،بهرام سلیمی،غلامحسین ،عباس رضایی، جعفرعباسی،غلامعلی زمانی،محمدرضا باقری،محمدجهانبازیان،باقر(فرزاد)باقریبازیکنان ذخیره:محمدکشتکار،سهراب جعفری،جعفرجعفری،شهرام سلیمی،علیرضا صدیقیمربی:غلامعلی زمانی س رست:داراب جعفری تدارکات:کریم پرت ان دقایق ابت برتری تیم اتحاد بنار ملموس بود.دقیقه4 محمد جهانبازیان درحالیکه روی خط محوطه جریمه با دروازه بان ...
791010

پاو.وینت بازی های بومی و محلی ک.نه

پاو.وینت بازی های بومی و محلی ک.نه پاو.وینت بازی های بومی و محلی ک.نه دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل pptx حجم فایل 17 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 19 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پاو.وینت بازی های بومی و محلی ک.نه مهارت های حرکتی:جا به جایی مفاهیم حرکتی:تلاش(سرعت و هماهنگی رابطه با هم -بازی اگاهی فضایی) شکل قرار گیری: به صورت افقی و به صف یک نفر جلوی ان ها وسایل مورد نیاز : ندارد تعداد بازی کن :6 تا 10 نفر مفهوم ?...
2582404

جو ه روابط عمومی آموزش وپرورش دشتستان به نامه شورا

در پی درخواست و نامه عضو محترم شورای روستای بنار آبشیرین و به جهت تنویر افکار عمومی همچنین مردم شریف روستای بنار آبشیرین به اطلاع می رساند:برای احداث مدرسه نوساز در روستای بنار آبشیرین پیگیری های لازم از طریق سازمان نوسازی و تجهیز مدارس به عنوان متولی امر انجام شده است و از طریق آن سازمان قولهای امید وار کننده جهت احداث یک مدرسه در این روستا داده شده است. که امیدوارم طی سال جاری احداث این مدرسه به مرحله اجرایی برسد.شایان ذکر است در حال حاضر یک ساختمان به صورت اجاره بها در اختیار دانش آموزان روستا قرار گرفته است همچنین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان د ...
2213810

جشنواره ی بازی های بومی و محلی (؟)

این چند روز که گذشت، جشنواره ی بازی های بومی و محلی خوابگاه بود. داشتم فکر می فوتبال دستی چه طور جزو بازیای بومی و محلی ما بوده و خودمون خبر نداشتیم. =)))
2188382

بنار آب شیرین در ماهی که گذشت

پنج شنبه 2 فروردین 97« نم نم پنهان عشق » برگزیده ی دوبیتی های محمد غلامی شاعر روستایمان منتشر شد و در اختیار علاقمندان قرار گرفت .یک شنبه 5 فروردین 97 یازدهمین شب شعر محلی « بهارونه لیراوی » در روستای « بنه احمد » از توابع شهرستان دیلم برگزار شد . امان الله ابراهیمی و محمد غلامی، دو تن از شاعران روستایمان در آن مراسم به شعر خوانی پرداختند . دو شنبه 6 فروردین 97صبح امروز ، احمد فرید مند شاعر بزرگ معاصر شیراز ، از روستای بنار آب شیرین دیدن کرد . 7 فروردین 97مراسم جشن نوروز در روستای زیارت ، به منظور تجلیل از مختار زیارتی برگزار شد . در این مراسم ، ام ...
2188502

بنار آب شیرین در ماهی که گذشت

پنج شنبه 2 فروردین 97« نم نم پنهان عشق » برگزیده ی دوبیتی های محمد غلامی شاعر روستایمان منتشر شد و در اختیار علاقمندان قرار گرفت .یک شنبه 5 فروردین 97 یازدهمین شب شعر محلی « بهارونه لیراوی » در روستای « بنه احمد » از توابع شهرستان دیلم برگزار شد . امان الله ابراهیمی و محمد غلامی، دو تن از شاعران روستایمان در آن مراسم به شعر خوانی پرداختند . دو شنبه 6 فروردین 97صبح امروز ، احمد فرید مند شاعر بزرگ معاصر شیراز ، از روستای بنار آب شیرین دیدن کرد . 7 فروردین 97مراسم جشن نوروز در روستای زیارت ، به منظور تجلیل از مختار زیارتی برگزار شد . در این مراسم ، اما ...
2182738

بنار آب شیرین در ماهی که گذشت

پنج شنبه 2 فروردین 97« نم نم پنهان عشق » برگزیده ی دوبیتی های محمد غلامی شاعر روستایمان منتشر شد و در اختیار علاقمندان قرار گرفت .یک شنبه 5 فروردین 97 یازدهمین شب شعر محلی « بهارونه لیراوی » در روستای « بنه احمد » از توابع شهرستان دیلم برگزار شد . امان الله ابراهیمی و محمد غلامی، دو تن از شاعران روستایمان در آن مراسم به شعر خوانی پرداختند . دو شنبه 6 فروردین 97صبح امروز ، احمد فرید مند شاعر بزرگ معاصر شیراز ، از روستای بنار آب شیرین دیدن کرد . 7 فروردین 97مراسم جشن نوروز در روستای زیارت ، به منظور تجلیل از مختار زیارتی برگزار شد . در این مراسم ، اما ...
1278288

حمایت پایگاه مقاومت بسیج بنار آب شیرین از تیم فوتبال بنار

باسمه تعالیبا سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاکش و تسلیت ماه حسین (ع) و یارانش .بدینوسیله در آستانه ی آغاز مسابقات زیر گروه شهرستان دشتستان بر خود لازم دانستم حمایت این پایگاه از تیم فوتبال اتحاد روستا را اعلام داشته و برای شما شیرمردان ، کادر فنی و س رست باشگاه آرزوی توفیق نمایم و از هم ولایتی های عزیز بابت حمایت بی دریغ از حضور در ورزشگاه برای بازی امروز و سایر بازی ها دعوت نمایم . بدون شک حضور ما در مقابل تحمل مشقات شما فوتبالیست ها ی عزیز با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و مشغله ی کاری و خانوادگی و عدم چشم داشت شما در قبال حضورتان در میادین به ? ...
1298238

حمایت پایگاه مقاومت بسیج بنار آب شیرین از تیم فوتبال بنار

باسمه تعالیبا سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاکش و تسلیت ماه حسین (ع) و یارانش .بدینوسیله در آستانه ی آغاز مسابقات زیر گروه شهرستان دشتستان بر خود لازم دانستم حمایت این پایگاه از تیم فوتبال اتحاد روستا را اعلام داشته و برای شما شیرمردان ، کادر فنی و س رست باشگاه آرزوی توفیق نمایم و از هم ولایتی های عزیز بابت حمایت بی دریغ از حضور در ورزشگاه برای بازی امروز و سایر بازی ها دعوت نمایم . بدون شک حضور ما در مقابل تحمل مشقات شما فوتبالیست ها ی عزیز با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و مشغله ی کاری و خانوادگی و عدم چشم داشت شما در قبال حضورتان در میادین به ? ...
1444982

صعود باطعم هتریک شهرام سلیمی /داراب جعفری

96/8/9 ساعت15 ورزشگاه تختی برازجاناتحاد بنار3 (شهرام سلیمی 3گل) شاهین خوشمکان0 بازیکنان بنار:محمدکشتکار، رضا جعفری، احسان سلطانی، حسن زمانی،غلامحسین ،عباس رضایی،جعفر عباسی،محمدرضا باقری، غلامعلی زمانی،شهرام سلیمی،باقر(فرزاد)باقریبازیکنان ذخیره: حسین کهنسال،محمدجهانبازیان،بهرام سلیمی،جعفر جعفری،علیرضا صدیقیمدیرعامل:قاسم شجاعی.مربی:غلامعلی زمانی.س رست:داراب جعفری.تدارکات:کریم پرت ان.بازی در نیمه اول هرچند که در دقایق ابت با برتری تیم بنار همراه بود ولی رفته رفته تیم خوشمکان خودش را پیدا کرد و بازی در نیمه اول بصورت پایاپای انجام شد ? ...
1427180

صعود باطعم هتریک شهرام سلیمی /داراب جعفری

96/8/9 ساعت15 ورزشگاه تختی برازجاناتحاد بنار3 (شهرام سلیمی 3گل) شاهین خوشمکان0 بازیکنان بنار:محمدکشتکار، رضا جعفری، احسان سلطانی، حسن زمانی،غلامحسین ،عباس رضایی،جعفر عباسی،محمدرضا باقری، غلامعلی زمانی،شهرام سلیمی،باقر(فرزاد)باقریبازیکنان ذخیره: حسین کهنسال،محمدجهانبازیان،بهرام سلیمی،جعفر جعفری،علیرضا صدیقیمدیرعامل:قاسم شجاعی.مربی:غلامعلی زمانی.س رست:داراب جعفری.تدارکات:کریم پرت ان.بازی در نیمه اول هرچند که در دقایق ابت با برتری تیم بنار همراه بود ولی رفته رفته تیم خوشمکان خودش را پیدا کرد و بازی در نیمه اول بصورت پایاپای انجام شد و ...
1857570

برگزاری جلسه چهارم هماهنگی پیاده روی بنار-صفی آباد

یکشنبه 8بهمن96 ساعت 20:30باحضوردست اندرکاران برگزاری همایش پیاده روی بزرگ بنار-صفی آباد،جلسه چهارم این همایش در منزل پدری آقای حسین عباسی واقع دربناربرگزارشد.دراین جلسه آ ین پیشنهادات وامورانجام گرفته برای همایش تحلیل وبررسی شد.الحمدالله کلیه امور واگذارشده به دوستان به نحو احسن پیگیری وبه سرانجام رسیده بودند. ع :قاسم شجاعی
1590386

اطلاعیه چاپ اولین کتاب تخصصی بنارآبشیرین

من غنچه ی خونین دل و زارمبی منّتِ باران و بهارمهر جای وطن جان بسپارممشتاقِ سبخ زارِ بنارمسلامعشق به وطن در خمیره ی وجودی همه ی ماست و همان است که باعث شده تا هر کدام از ما فرزندان بنار ، به قدر وسع ، برای اعتلای نام روستایمان بکوشیم .یکی با ورزش نام بنار را بالاتر می کشاند و دیگری با عمران و آبادی . یکی دعای خیری بدرقه ی ی می کند و دیگری سنگی از میان راه بر می دارد تا راه رفتن هموارتر شود و بدینسان هر به شیوه ای به خود و روستا خدمت می کند من اما شه و قلمم را به روستایم هدیه می کنم .از سال 1370 که نوشتن کت جامع در معرفی زادگاهم را آغاز تا کنون نزدیک به سی سال می گ ...
1590164

اطلاعیه چاپ اولین کتاب تخصصی بنارآبشیرین

من غنچه ی خونین دل و زارمبی منّتِ باران و بهارمهر جای وطن جان بسپارممشتاقِ سبخ زارِ بنارمسلامعشق به وطن در خمیره ی وجودی همه ی ماست و همان است که باعث شده تا هر کدام از ما فرزندان بنار ، به قدر وسع ، برای اعتلای نام روستایمان بکوشیم .یکی با ورزش نام بنار را بالاتر می کشاند و دیگری با عمران و آبادی . یکی دعای خیری بدرقه ی ی می کند و دیگری سنگی از میان راه بر می دارد تا راه رفتن هموارتر شود و بدینسان هر به شیوه ای به خود و روستا خدمت می کند من اما شه و قلمم را به روستایم هدیه می کنم .از سال 1370 که نوشتن کت جامع در معرفی زادگاهم را آغاز تا کنون نزدیک به سی سال می گ ...
1597006

اطلاعیه چاپ اولین کتاب تخصصی بنارآبشیرین

من غنچه ی خونین دل و زارمبی منّتِ باران و بهارمهر جای وطن جان بسپارممشتاقِ سبخ زارِ بنارمسلامعشق به وطن در خمیره ی وجودی همه ی ماست و همان است که باعث شده تا هر کدام از ما فرزندان بنار ، به قدر وسع ، برای اعتلای نام روستایمان بکوشیم .یکی با ورزش نام بنار را بالاتر می کشاند و دیگری با عمران و آبادی . یکی دعای خیری بدرقه ی ی می کند و دیگری سنگی از میان راه بر می دارد تا راه رفتن هموارتر شود و بدینسان هر به شیوه ای به خود و روستا خدمت می کند من اما شه و قلمم را به روستایم هدیه می کنم .از سال 1370 که نوشتن کت جامع در معرفی زادگاهم را آغاز تا کنون نزدیک به سی سال می گ ...
1726310

پاو وینت آماده در مورد ورزش های بومی و محلی

پاو وینت آماده در مورد ورزش های بومی و محلی پاو وینت آماده در مورد ورزش های بومی و محلی فرمت power و قابل ویرایش تعداد صفحات:19 اسلاید پاو وینت آماده در مورد ورزش های بومی و محلی مقدمه : بازیهای محلی ایرانی که در طول سالیان مختلف در این خطه رایج بوده است امروزه کم تر رواجدارد و مهم ترین این بازی ها عبارت اند از: حوضک حوضک زه(بازی مخصوص ک ن)،کولی گرفتن(نوعی بازی زورآزمایی است)، اسابدو، اسای زنجیرباف، درنگ درنگ، لشکرکشی (کشتی)، کلاغ پر پر، غزغزک، یغل دوغل، ...ادامه و پاو وینت فرکتال در معماری ........... کلیپ و ع این پاو وینت زیبا را مشاهده کنید. پاو وینت ? ...
1650900

پاو وینت بازی های بومی و محلی ک نه 19 اسلاید

پاو وینت بازی های بومی و محلی ک نه 19 اسلاید پاو وینت بازی های بومی و محلی ک نه 19 اسلاید فرمت فایل: pptتعداد صفحات فایل: 20این مجموعه شامل بازی های بومی محلی ک نه در ایران میباشد که در قالب پاو وینت همراه با تصاویر زیبا از این بازی ها میباشد فایل کامل با فرمت ppt پاو وینت قابل ویرایش ...ادامه و پاو وینت آسیب شناسی روانی 279 اسلاید پاو وینت آسیب شناسی روانی 279 اسلاید هدف کتاب: آشنایی دانشجو با اختلال های روانی، رویکردهای مربوط به اختلال های روانی و مقدماتی از درمان اختلال های مختلف روانی. چون رفتار انسان پدیدهای است شخصی و بسیار تاثیر گذار که باعث میگ? ...
1606136

بنار آب شیرین در ماهی که گذشت

آبان ماه 13961- در روز یکم آبان 96 ، آقایان صفر باقری فرمانده بسیج ، نوشادباقری ریاست شورای ی وجمشید زاهدی برادر شهید علی زاهدی از روستای بنارآبشیرین(دیارنخل و رود) به همراه ولی فقیه شهرستان دشتستان حاج آقا مصلح ، جناب آقای سید محمد حسینی ریاست شورای بخش مرکزی , جهت عیادت و جویا شدن از حال واحوال ریاست محترم بنیادشهید جناب آقای ملک زاده ، با او دیدار د . 2- پنج شنبه ، چهارم آبان 96 ، تیم فوتبال اتحاد بنار آب شیرین در ورزشگاه سعدآباد با نتیجه ی 7 – 2 ایرانجوان آبپخش را ش ت داد . 3- سیزدهمین دوره مساب? ...
1591850

تحقیق بازی های بومی محلی ایران

تحقیق بازی های بومی محلی ایران تحقیق بازی های بومی محلی ایران مقدمه در فرهنگ لغت فارسی، کلمه بازی برابر با سرگرمی، مشغولیت، تفریح، لعب، کار، ورزش و فریب آمده است. اما زیستشناسان، روانشناسان، جامعهشناسان و هنرمندان در مورد بازی نظرات، تعاریف و برداشتهای دیگری ارائه میدهند. زیستشناسان بر این باورند که علاقه انسان به بازی ریشه در کنجکاوی او نسبت به کشف و شناخت محیط اطراف دارد. روانشناسان نیاز انسان به بازی را نتیجه وجود انرژی مازادی میدانند که وی در خود نهفته دارد و جایی باید به مصرف برساند. در دیدگاه جامعهشناسی...ادامه و تحقیق و توسعه تحق? ...
2347132

بازی های بومی و محلی در مسجدسلیمان

جشنواره ع 12:32:0 1397/03/28973-5982-5 کد خبر جشنواره بازی های بومی و محلی در مسجدسلیمانع : معصومه باقری - ایسنا خوزستانانتهای پیام
2015752

بازی بومی و محلی

اجرای بازی های بومی و محلی ک نه در محیط کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) توسط سرکار خانم سمینه کریمزایی فعال حوزه کودک و نوجوان در روز کتابخانه گردی
1503484

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی کاشمر گفت: یازدهمین دوره دانش افزایی و کارگاه بازی های بومی و محلی با حضور بیش از 120 نفر در کاشمر برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بخش مرکزی ؛ رضا یوسفی در گفت وگو با خبرنگار بخش مرکزی کاشمر، در حاشیه برگزاری کارگاه دانش افزایی بازی های بومی و محلی اظهار داشت: همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش یازدهمین دوره دانش افزایی بازی های بومی و محلی در محل سالن ورزشی انقلاب شهر کاشمر با حضور چشمگیر علاقه مندان، مربیان، داوران، کارشناسان ورزشی آموزش وپرورش و رابطین ورزشی روستایی برگزار شد. ادامه مطلب
2863787

برگزاری جشنواره بومی محلی در شهرستان پلدشت

جشنواره بازی های بومی و محلی با هدف شناساندن، معرفی سنت ها و آئین های مردم شهرستان در روستای اک پلدشت برگزار شد. به گزارشی خبرهای فوری پلدشت ، جشنواره بازی های بومی و محلی با هدف شناساندن، معرفی سنت ها و آئین های مردم شهرستان در روستای گردشگری اک پلدشت برگزار شد. در این جشنواره تلاش بر این بوده تا با تدارک برنامه ها و بازی های مختلف، فضایی شاد و مفرح را در کنار معرفی آداب، سنن و بازی های خاص شهرستان برای مردم به وجود آید. این جشنواره با اجرای بازی های بومی منطقه از جمله طناب کشی، کشتی و غذاهای سنتی برگزار و در پایان به نفرات برگزدیده جو ...
1036604

نخستین جشنواره بازی های بومی و محلی کشور به میزبانی شاهین شهر برگزار می شود

رئیس هیئت ورزش روستائی اصفهان در گفت وگو با تسنیم: نخستین جشنواره بازی های بومی و محلی کشور به میزبانی شاهین شهر برگزار می شود رئیس هیئت ورزش روستائی و بازی های بومی محلی استان اصفهان گفت: نخستین جشنواره بازی های بومی و محلی کشور تحت عنوان جام ریاست جمهوری در شهریور ماه به میزبانی شاهین شهر برگزار می شود. مهدی اسدی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره بازی های بومی و محلی کشور تحت عنوان جام ریاست جمهوری، اظهار داشت: این رقابت ها از اول تا سوم شهریورماه سال جاری به میزبانی شهرستان شاهین شهر و با حضور ورزشکارا ...
176676

برشی از کتاب باورهای مردم بنار آب شیرین / محمد غلامی

نوروز مقدمات نوروز با چهار شنبه سوری آغاز می شد . شب چهار شنبه سوری یا غروب آن روز ، در خانه ها آتشی افروخته می شد و یک نفر آن آتش را در تمام خانه ها می گرداند و به تمام گوشه ها و زوایای حیاط می برد و با این عمل ، بدی ها و نکبت و تنبلی ها و سیاهی ها را از خانه می زدود تا نوروز زیبا از راه برسد . . در فرهنگ ایرانی ، شب آ.ین چهار شنبه ی سال ، چهار شنبه سوری است و آتش بر می افروزند و جشن می گیرند اما در بنار آب شیرین ، در شب آ.ین چهار شنبه ی ماه صفر آتش به دست گرفته و زوایای خانه را می گردند و کوزه های کهنه و ترک خورده را می شکنند . این مراسم به « صفرک دَر » معرو...

گذری برآرشیوبنارانه بازی های بومی محلی بنار 1 احمدزمانی