گذری برآرشیوبنارانه بازی های بومی محلی بنار 1 احمدزمانی


2030199

گذری برآرشیوبنارانه/بازی های بومی محلی بنار(1)/احمدزمانی

خوانندگان گرامی دراین سلسله نوشتارهاقصدداریم شمارابابازی هایی که درروستای بنارآبشیرین(دیارنخل و رود)انجام می شده آشناسازیم، شایدبتوانیم تاحدی ازاین طریق شمارابافرهنگ روستاآشناکنیم.شدّه(shaddeh )تعدا راد : دوتیم حداقل چهارنفره وسیله ی بازی: توپ پشمی(بیس بال) ، چوبی از نخل، تقریباً 50 تا70 سانتیمتربازی های مشابه دردنیای نوین : بیس بال وکریکتاین بازی بیشتردرفصل زمستان انجام می شدوروش انجام آن بدین صورت بودکه ابتدا، افرادحاضربسته به تعدادشان به دوتیم 4الی 6نفره تقسیم می شدند. سپس برای مشخص شدن تیمی که می بایست آغازگربازی باشد، (روی آب)، افرادهرتیم به ...
2030418

گذری برآرشیوبنارانه/بازی های بومی محلی بنار(1)/احمدزمانی

خوانندگان گرامی دراین سلسله نوشتارهاقصدداریم شمارابابازی هایی که درروستای بنارآبشیرین(دیارنخل و رود)انجام می شده آشناسازیم، شایدبتوانیم تاحدی ازاین طریق شمارابافرهنگ روستاآشناکنیم.شدّه(shaddeh )تعدا راد : دوتیم حداقل چهارنفره وسیله ی بازی: توپ پشمی(تنیس) ، چوبی از نخل، تقریباً 50 تا70 سانتیمتربازی های مشابه دردنیای نوین : بیس بال وکریکتاین بازی بیشتردرفصل زمستان انجام می شدوروش انجام آن بدین صورت بودکه ابتدا، افرادحاضربسته به تعدادشان به دوتیم 4الی 6نفره تقسیم می شدند. سپس برای مشخص شدن تیمی که می بایست آغازگربازی باشد، (روی آب)، افرادهرتیم به نو ...
896539

پرسپولیس در پی صید بازیکنان بنار آب شیرین

فوتبال دوستانه 96/04/28 ورزشگاه تختی برازجان . زمین شماره 2تیم فوتبال اتحاد بنار آب شیرین 5تیم فوتبال ایرانجوان آباد 2گل های بنار :فرزاد ( باقر ) باقری 3 گل ، محمد رضا باقری و غلامحسین . بناریپرسپولیس برازجان در پی صید چند بازیکن بنار در جریان این بازی ، یکی از تماشاگران ویژه ، مربی تیم فوتبال پرسپولیس برازجان بود . وی که بازی تیم بنار را به دقت زیر نظر داشت ، در پایان بازی اظهار امیدواری کرد که با آغاز تمرینات تیمش ، بتواند جعفر عباسی و باقر باقری را در کنار تیم خود ببیند .
510547

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت هفتاد و یکم محمد غلامی

روی داد های روستای بنار آب شیرین در اردیبهشت ماه 1371پنج شنبه 3 اردیبهشت 1371امروز مزرعه ی غله ی حاج عبدالله رضایی سوخت . علت آن نیز این بود که نادر پرنیان که راننده ی کامباین بود و داشت آن را درو می کرد ، ته سیگارش را درون کلورهای مزرعه پرت کرده بود . شنبه 5 اردیبهشت 1371امروز صبح ، بادی شدید در بنار وزید و در پی آن باران نیز بارید . یک شنبه 6 اردیبهشت 1371امروز هوای بنار ابری بود . . 8 اردیبهشت 1371تیم فوتبال پیروزی بنار آب شیرین در مقابل . زیارت به نتیجه ی 2-2 دست یافت . بنار با پیراهن قرمز بازی کرد و داور این دیدار ، حسین علی پور مربی . بود و این دیدار در زیارت ان...
2375236

ربع قرن پیش در چنین ماهی . رویدادهای بنار در داد و تیر 1372

روی دادهای بنار آب شیرین در داد و تیر ماه 1372 21 داد 1372مراسم اخذ رای ششمین دره ی ریاست جمهوری در حسینیه ی اعظم روستای بنار برگزار شد .یک شنبه 6 تیر 1372عصر امروز باشت محمد عباس آتش گرفت . 8 تیر 1372عصر امروز در بنار ، مراسم تعزیه خوانی شهادت علی اکبر ( ع) برگزار شد .چهار شنبه 9 تیر 1372امروز عصر در روستای بنار مراسم تعزیه ی شهادت حضرت عباس(ع) برگزار شد و برای اولین بار ، مراسم شبیه خوانی در بنار برداری شد . پنج شنبه 10 تیر 1372مراسم تعزیه خوانی شهادت حسین (ع) از ضبح در بنار اجرا شد که تا ساعت 11 ادامه داشت . این مراسم با دو دوربین برداری شد . شب نیز مراسم وفات فاطمه دختر ...
2382876

ربع قرن پیش در چنین ماهی . رویدادهای بنار در داد و تیر 1372

روی دادهای بنار آب شیرین در داد و تیر ماه 1372 21 داد 1372مراسم اخذ رای ششمین دره ی ریاست جمهوری در حسینیه ی اعظم روستای بنار برگزار شد .یک شنبه 6 تیر 1372عصر امروز باشت محمد عباس آتش گرفت . 8 تیر 1372عصر امروز در بنار ، مراسم تعزیه خوانی شهادت علی اکبر ( ع) برگزار شد .چهار شنبه 9 تیر 1372امروز عصر در روستای بنار مراسم تعزیه ی شهادت حضرت عباس(ع) برگزار شد و برای اولین بار ، مراسم شبیه خوانی در بنار برداری شد . پنج شنبه 10 تیر 1372مراسم تعزیه خوانی شهادت حسین (ع) از ضبح در بنار اجرا شد که تا ساعت 11 ادامه داشت . این مراسم با دو دوربین برداری شد . شب نیز مراسم وفات فاطمه دختر ...
2558040

ربع قرن پیش در چنین ماهی/بنار آب شیرین در مرداد1372

مرداد 97 برای بنار همراه با تلخی بیشتری بود . در این ماه چهار بار بنار به سوگ عزیزانش نشست و چهار مادر مهربان از خانواده های صدیقی ، شجاعی ، بوستانی و خدادادی به دیار جاودانی شتافتند . با عرض تسلیت مجدد به خانواده های آن بزرگواران و آرزوی غفران برای آن سفرکردگان ، به صورت گذرا سری به مرداد 25 سال پیش می زنیم . روی داد های بنار آب شیرین در مردادماه 1372دوشنبه 4 مرداد 1372امروز محمد جعفر غلامی در بیمارستان بوشهر بستری شد . 8 مرداد 1372هوای شرجی حاکم بر بنار آب شیرین بار شد .پنج شنبه 14 مرداد 1372حیدر باقری در خارگ از پله هایی سقوط کرد و دست و پیشانی اش ش ت و امروز به خا? ...
2553210

ربع قرن پیش در چنین ماهی/بنار آب شیرین در مرداد1372

مرداد 97 برای بنار همراه با تلخی بیشتری بود . در این ماه چهار بار بنار به سوگ عزیزانش نشست و چهار مادر مهربان از خانواده های صدیقی ، شجاعی ، بوستانی و خدادادی به دیار جاودانی شتافتند . با عرض تسلیت مجدد به خانواده های آن بزرگواران و آرزوی غفران برای آن سفرکردگان ، به صورت گذرا سری به مرداد 25 سال پیش می زنیم . روی داد های بنار آب شیرین در مردادماه 1372دوشنبه 4 مرداد 1372امروز محمد جعفر غلامی در بیمارستان بوشهر بستری شد . 8 مرداد 1372هوای شرجی حاکم بر بنار آب شیرین بار شد .پنج شنبه 14 مرداد 1372حیدر باقری در خارگ از پله هایی سقوط کرد و دست و پیشانی اش ش ت و امروز به خا? ...
2130555

ربع قرن پیش در چنین ماهی/بنار آب شیرین در فروردین 1372

روی داد های بنار آب شیرین در فروردین ماه 1372یک شنبه 1 فروردین 1372از ابتدا تا پایان امروز ، باران بارید و زمین گل بود . خورشید به دیدار بنار نیامد . دوشنبه 2 فروردین 1372امروز باد بسیار سردی در بنار می وزید .چهار شنبه 4 فروردین 1372نیمه های شب دوش اعلام شد که فردا عید فطر است . امروز مردم طبق سنتی دیرین دور هم جمع شده و با هم روبوسی می د . همه در حسینیه ی اعظم بنار جمع شده بودند . هر که وارد می شد ، همه پیش پایش برمی خاستند و او نیز به ترتیب با مردم روبوسی کره و عید را به همدیگر تبریک می گفتند . مشهدی ابراهیم ابراهیمی در حیاط حسینیه فرشی گسترد و عید فطر را به تنهایی خو ...
2126283

ربع قرن پیش در چنین ماهی/بنار آب شیرین در فروردین 1372

روی داد های بنار آب شیرین در فروردین ماه 1372یک شنبه 1 فروردین 1372از ابتدا تا پایان امروز ، باران بارید و زمین گل بود . خورشید به دیدار بنار نیامد . دوشنبه 2 فروردین 1372امروز باد بسیار سردی در بنار می وزید .چهار شنبه 4 فروردین 1372نیمه های شب دوش اعلام شد که فردا عید فطر است . امروز مردم طبق سنتی دیرین دور هم جمع شده و با هم روبوسی می د . همه در حسینیه ی اعظم بنار جمع شده بودند . هر که وارد می شد ، همه پیش پایش برمی خاستند و او نیز به ترتیب با مردم روبوسی کره و عید را به همدیگر تبریک می گفتند . مشهدی ابراهیم ابراهیمی در حیاط حسینیه فرشی گسترد و عید فطر را به تنهایی خ ...
2126061

ربع قرن پیش در چنین ماهی . روی دادهای بنار آب شیرین در فروردین 1

روی داد های بنار آب شیرین در فروردین ماه 1372یک شنبه 1 فروردین 1372از ابتدا تا پایان امروز ، باران بارید و زمین گل بود . خورشید به دیدار بنار نیامد . دوشنبه 2 فروردین 1372امروز باد بسیار سردی در بنار می وزید .چهار شنبه 4 فروردین 1372نیمه های شب دوش اعلام شد که فردا عید فطر است . امروز مردم طبق سنتی دیرین دور هم جمع شده و با هم روبوسی می د . همه در حسینیه ی اعظم بنار جمع شده بودند . هر که وارد می شد ، همه پیش پایش برمی خاستند و او نیز به ترتیب با مردم روبوسی کره و عید را به همدیگر تبریک می گفتند . مشهدی ابراهیم ابراهیمی در حیاط حسینیه فرشی گسترد و عید فطر را به تنهایی خو ...
2087056

جاهای دیدنی روستای بنار آب شیرین / محمد غلامی

با سلام و تبریک سال نو و به امید آن که سالی سرشار از زیبایی و سلامتی داشته باشید ، برشی از مجموعه ی « آشنایی با بنار آب شیرین » ، کتاب « طبیعت و کشاورزی » را تقدیم می کنم : وقتی سخن از جاهای دیدنی به میان می آید ، ذهن ، بلافاصله آثار تاریخی را می جوید . اگر چه امروزه از آثار تاریخی بنار مانند برج سید محمد رضا در منزل محب بی باک ، برج حسنعلی خان ضرغامی در منزل کرم جعفری ، برج کهنه در حاشیه ی رودخانه بین بنار و صفی آباد که به دستور مستقیم میرزا محمد خان غضنفرالسلطنه ساخته شد ، اولین مدرسه ی بنار که با خشت خام ساخته شد و چندین بار مورد هجوم سیلاب قرار گر? ...
2077928

جاهای دیدنی روستای بنار آب شیرین / محمد غلامی

با سلام و تبریک سال نو و به امید آن که سالی سرشار از زیبایی و سلامتی داشته باشید ، برشی از مجموعه ی « آشنایی با بنار آب شیرین » ، کتاب « طبیعت و کشاورزی » را تقدیم می کنم : وقتی سخن از جاهای دیدنی به میان می آید ، ذهن ، بلافاصله آثار تاریخی را می جوید . اگر چه امروزه از آثار تاریخی بنار مانند برج سید محمد رضا در منزل محب بی باک ، برج حسنعلی خان ضرغامی در منزل کرم جعفری ، برج کهنه در حاشیه ی رودخانه بین بنار و صفی آباد که به دستور مستقیم میرزا محمد خان غضنفرالسلطنه ساخته شد ، اولین مدرسه ی بنار که با خشت خام ساخته شد و چندین بار مورد هجوم سیلاب قرار گ? ...
2086949

جاهای دیدنی روستای بنار آب شیرین / محمد غلامی

با سلام و تبریک سال نو و به امید آن که سالی سرشار از زیبایی و سلامتی داشته باشید ، برشی از مجموعه ی « آشنایی با بنار آب شیرین » ، کتاب « طبیعت و کشاورزی » را تقدیم می کنم : وقتی سخن از جاهای دیدنی به میان می آید ، ذهن ، بلافاصله آثار تاریخی را می جوید . اگر چه امروزه از آثار تاریخی بنار مانند برج سید محمد رضا در منزل محب بی باک ، برج حسنعلی خان ضرغامی در منزل کرم جعفری ، برج کهنه در حاشیه ی رودخانه بین بنار و صفی آباد که به دستور مستقیم میرزا محمد خان غضنفرالسلطنه ساخته شد ، اولین مدرسه ی بنار که با خشت خام ساخته شد و چندین بار مورد هجوم سیلاب قرار گر? ...
1934889

ای شاد،مفرح وپرنشاط درمسابقات پن ی وطناب کشی بنار

مسابقات فرهنگی ورزشی دهه فجر بنار آبشیرینششمین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی در روستای بنار آبشیرین که هر ساله در دهه فجر برگزار میشد بعلت فشردگی برنامه های امسال، صبح 96/11/27 ساعت 7:30 در زمین فوتبال تیم اتحاد بنار آبشیرین برگزار شد. این مسابقات با همکاری پایگاه مقاومت بسیج ، شورای ی،دهیاری و باشگاه فرهنگی ورزشی اتحاد بنار آبشیرین(دیارنخل و رود) برگزار شد. لقمان زاده بخشدار بخش مرکزی دشتستان و خانم حسینی عضو شورای شهر برازجان مهمانان ویژه این مسابقات بودند.بیش ازدویست نفر در این مسابقات شرکت کرده بودند که با حضور پر شور خود باعث نشاط و شاد شدند.این مساب? ...
1426629

آهنگ مجید بنار بنام تکرار تنهایی

آهنگ مجید بنار بنام تکرار تنهایی آهنگ مجید بنار بنام تکرار تنهایی آهنگ مجید بنار بنام تکرار تنهایی آهنگ مجید بنار بنام تکرار تنهایی آهنگ مجید بنار بنام تکرار تنهایی آهنگ مجید بنار بنام تکرار تنهایی آهنگ مجید بنار بنام تکرار تنهایی آهنگ جدید مجید بنار بنام تکرار تنهایی new song by majid banar called tekrar tanhaie
1370652

درسوگ یار...(یوسف عاشوری) /محمد غلامی

در سوگ یوسف عاشوریهنر را با اخلاق نیکو در آمیخته بود و مهربانی را با مردم . از زاویه ی فرهنگ به عکاسی و برداری می پرداخت و علاوه بر روان و جان ، به جسم نیز توجه داشت . ورزشکار بودو رزمی کار ( گ فوتوآ)و نوازنده ی ارگ و پیانو و اپراتور سینمای جوان برازجان . برخوردهای مردمی و صمیمیتش ، او را تا اعماق مهربانی ها کشاند و بارها و بارها به بنار آورد . سال 95 در مسابقات ورزشی دهه ی فجر بنار شرکت کرد و نیمه ی شعبان سال های 95 و 96 را نیز در بنار تجربه کرد تا ع بگیرد و برداری کند .او که علاقه ی خاصی به بنار پیدا کرده بود از دوست صمیمی اش قاسم شجاعی می خواست تا هر گاه برنامه ی ...
1358324

درسوگ یار...(یوسف عاشوری) /محمد غلامی

در سوگ یوسف عاشوریهنر را با اخلاق نیکو در آمیخته بود و مهربانی را با مردم . از زاویه ی فرهنگ به عکاسی و برداری می پرداخت و علاوه بر روان و جان ، به جسم نیز توجه داشت . ورزشکار بودو رزمی کار ( گ فوتوآ)و نوازنده ی ارگ و پیانو و اپراتور سینمای جوان برازجان . برخوردهای مردمی و صمیمیتش ، او را تا اعماق مهربانی ها کشاند و بارها و بارها به بنار آورد . سال 95 در مسابقات ورزشی دهه ی فجر بنار شرکت کرد و نیمه ی شعبان سال های 95 و 96 را نیز در بنار تجربه کرد تا ع بگیرد و برداری کند . او که علاقه ی خاصی به بنار پیدا کرده بود از دوست صمیمی اش قاسم شجاعی می خواست تا هر گاه برنامه ? ...
1994541

ربع قرن پیش در چنین ماهی . روستای بنار در اسفند ماه 1371

رویداد های روستای بنارآب شیرین در اسفند ماه 1371شنبه 8 اسفند 1371امروز صبح ، مه بسیار غلیظی اطراف بنار آب شیرین را احاطه کرده بود . 14 اسفند 1371شب باد سهمگینی وزیدن گرفت که تا صبح ادامه داشت .یک شنبه 16 اسفند 1371ساعت از یازده صبح گذشته بود که باران گرفت .پنج شنبه 20 اسفند 1371عصر امروز آب لوله ی بنار آب شیرین به شبکه ی شاپور متصل و دایمی شد .دوشنبه 24 اسفند 1371 امروز صبح مراسم تعزیه ی شهادت حضرت علی ( ع ) در بنار برگزار شد . 28 اسفند 1371امروز بر زمین بنار ، باران با گرفت . شنبه 29 اسفند 1371امروز از ابتدای صبح تا شب باران می بارید . منبع : دفتر یاد داشت محمد غلامی
1987117

ربع قرن پیش در چنین ماهی . روستای بنار در اسفند ماه 1371

رویداد های روستای بنارآب شیرین در اسفند ماه 1371شنبه 8 اسفند 1371امروز صبح ، مه بسیار غلیظی اطراف بنار آب شیرین را احاطه کرده بود . 14 اسفند 1371شب باد سهمگینی وزید گرفت که تا صبح ادامه داشت .یک شنبه 16 اسفند 1371ساعت از یازده صبح گذشته بود که باران گرفت .پنج شنبه 20 اسفند 1371عصر امروز آب لوله ی بنار آب شیرین به شبکه ی شاپور متصل و دایمی شد .دوشنبه 24 اسفند 1371 امروز صبح مراسم تعزیه ی شهادت حضرت علی ( ع ) در بنار برگزار شد . 28 اسفند 1371امروز بر زمین بنار ، باران با گرفت . شنبه 29 اسفند 1371امروز از ابتدای صبح تا شب باران می بارید . منبع : دفتر یاد داشت محمد غلامی
2106509

بنار آب شیرین در ماهی که گذشت

اسفند ماه 1396 اول اسفندماه 1396 مراسم تعزیه ی شهادت حضرت فاطمه (س ) در روستای بنار آب شیرین برگزار شد .یک شنبه 6 اسفند 96 امروز باران هوای روستای بنار آب شیرین را شست . 8 اسفند 96 هوای بارانی بنار ادامه داشت .شنبه 12 اسفند 96 محمد غلامی شاعر روستایمان در جلسه ی شعری در کنگان و با حضور ابراهیمی شرکت کرد و به شعر خوانی پرداخت . روز 18 اسفند 96 امان الله ابراهیمی شاعر روستایمان به دعوت مردم دشتی اسماعیل خانی به آنجا رفت و برای مردم شعر محلی خواند .دوشنبه 21 اسفند 96 همایش بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در پژوهشسرای متقین برازجان برگزار شد . مجری آن مراسم ، بانو زهرا بوستا ...
2110984

بنار آب شیرین در ماهی که گذشت

اسفند ماه 1396 اول اسفندماه 1396 مراسم تعزیه ی شهادت حضرت فاطمه (س ) در روستای بنار آب شیرین برگزار شد .یک شنبه 6 اسفند 96 امروز باران هوای روستای بنار آب شیرین را شست . 8 اسفند 96 هوای بارانی بنار ادامه داشت .شنبه 12 اسفند 96 محمد غلامی شاعر روستایمان در جلسه ی شعری در کنگان و با حضور ابراهیمی شرکت کرد و به شعر خوانی پرداخت . روز 18 اسفند 96 امان الله ابراهیمی شاعر روستایمان به دعوت مردم دشتی اسماعیل خانی به آنجا رفت و برای مردم شعر محلی خواند .دوشنبه 21 اسفند 96 همایش بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در پژوهشسرای متقین برازجان برگزار شد . مجری آن مراسم ، بانو زهرا بوست ...
2111138

بنار آب شیرین در ماهی که گذشت

اسفند ماه 1396 اول اسفندماه 1396 مراسم تعزیه ی شهادت حضرت فاطمه (س ) در روستای بنار آب شیرین برگزار شد .یک شنبه 6 اسفند 96 امروز باران هوای روستای بنار آب شیرین را شست . 8 اسفند 96 هوای بارانی بنار ادامه داشت .شنبه 12 اسفند 96 محمد غلامی شاعر روستایمان در جلسه ی شعری در کنگان و با حضور ابراهیمی شرکت کرد و به شعر خوانی پرداخت .روز 18 اسفند 96 امان الله ابراهیمی شاعر روستایمان به دعوت مردم دشتی اسماعیل خانی به آنجا رفت و برای مردم شعر محلی خواند .دوشنبه 21 اسفند 96 همایش بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در پژوهشسرای متقین برازجان برگزار شد . مجری آن مراسم ، بانو زهرا بوستا? ...
393247

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 70 / محمد غلامی

روی دادهای روستای بنار آب شیرین در فروردین ماه 1371 پنج شنبه 6 فروردین 1371امروز برابر با 21 ماه رمضان سال 1412 در بنار آب شیرین مراسم تعزیه ی شهادت حضرت علی ( ع ) برگزار شد . شب نیز تعزیه خوانان ، افطار منزل . ابراهیم زمانی بودند .. 7 فروردین 1371تیم فوتبال بنار آ ب شیرین با تیم کارگر زیارت مسابقه ی فوتبال بازی کرد که این دیدار 0-0 مساوی شد . بازیکنان بنار عبارت بودند از : حبیب زمانی ( دروازه بان ) - مسلم جعفری ( محمد غلامی ) ، عباس زمانی ، احمد زمانی و کرامت رضایی ( م.عان )- بهروز بهروزی ( اسماعیل جعفری ) ، ابراهیم خدادادی ( حسینقلی زمانی ) و پرویز نوشیروانی ( هافبک ها ) – م...
1843652

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 80 / محمد غلامی

روی داد های مهم بنار آب شیرین در بهمن ماه 1371 9 بهمن 1371تیم فوتبال بنار آب شیرین با نتیجه ی 3 – 1 از تیم روستای چاه خانی ش ت خورد . دو شنبه 12 بهمن 1371امروز هوای بنار آب شیرین بارانی بود . 13 بهمن 1371امروز باران بود . علاوه بر بارانی که در طول روز داشتیم ، از سر شب دوباره باران گرفت که تمام شب نیز ادامه دارد . باران امشب با باد نیز همراه بود به گونه ای که ساعت نه و نیم شب ، برق نیز قطع شد و تا روز چهارشنبه برق بنار نیامد .چهار شنبه 14 بهمن 1371امروز بارانی شدید و بی سابقه بارید .چهارشنبه 14 بهمن 1371طی فراخوانی ، صبح امروز جهاد سازندگی استان بوشهر ، تعداد سی نفر از شاعران ...
1857094

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 80 / محمد غلامی

روی داد های مهم بنار آب شیرین در بهمن ماه 1371 9 بهمن 1371تیم فوتبال بنار آب شیرین با نتیجه ی 3 – 1 از تیم روستای چاه خانی ش ت خورد . دو شنبه 12 بهمن 1371امروز هوای بنار آب شیرین بارانی بود . 13 بهمن 1371امروز باران بود . علاوه بر بارانی که در طول روز داشتیم ، از سر شب دوباره باران گرفت که تمام شب نیز ادامه دارد . باران امشب با باد نیز همراه بود به گونه ای که ساعت نه و نیم شب ، برق نیز قطع شد و تا روز چهارشنبه برق بنار نیامد .چهار شنبه 14 بهمن 1371امروز بارانی شدید و بی سابقه بارید .چهارشنبه 14 بهمن 1371طی فراخوانی ، صبح امروز جهاد سازندگی استان بوشهر ، تعداد سی نفر از شاعران ...
1842248

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 80 / محمد غلامی

روی داد های مهم بنار آب شیرین در بهمن ماه 1371 9 بهمن 1371تیم فوتبال بنار آب شیرین با نتیجه ی 3 – 1 از تیم روستای چاه خانی ش ت خورد .یک شنبه 12 بهمن 1371امروز هوای بنار آب شیرین بارانی بود . 13 بهمن 1371امروز باران بود . علاوه بر بارانی که در طول روز داشتیم ، از سر شب دوباره باران گرفت که تمام شب نیز ادامه دارد . باران امشب با باد نیز همراه بود به گونه ای که ساعت نه و نیم شب ، برق نیز قطع شد و تا روز چهارشنبه برق بنار نیامد .چهار شنبه 14 بهمن 1371امروز بارانی شدید و بی سابقه بارید .چهارشنبه 14 بهمن 1371طی فراخوانی ، صبح امروز جهاد سازندگی استان بوشهر ، تعداد سی نفر از شاعران ? ...
2541674

پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی

پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی بررسی بازی های پرورشی بومی و محلی پاو وینت جامع و کامل بازی های پرورشی بومی و محلی کاملترین پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی پکیج پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی مقاله بازی های پرورشی بومی و محلی تحقیق بازی های پرورشی بومی و محلی دسته بندی پاو وینت فرمت فایل ppt حجم فایل 274 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 61 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها نو ...
1119900

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 75 / محمد غلامی

اتفاقات روستای بنار آب شیرین در شهریور ماه 1371یک شنبه 1 شهریور 1371در مرحله ی یک چهارم نهایی جام بخش مرکزی ، تیم فوتبال بنار در ضربات پن ی از تیم خوشاب ش ت خورد . در این بازی که در یوم تختی برازجان برگزار شد ، ابتدا خوشاب به گل رسید و تیم بنار به آب و آتش زد . در صحنه ای مهم امان الله خدادادی از کمند م عان گریخت و پشت محوطه ی جریمه می رفت تا با دروازه بان تک به تک شود که توشط دفاع حریف به خطا سرنگون شد که داور کارت قرمز را به م ع خوشاب نشان داد . یک بار نیز نوح الله خدادادی در محوطه ی شش قدم حریف ، بدون این که دروازه بان یا م عی را در مقابل داشته باشد ، توپ را به آس ...
1935939

فایل پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی

پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی بررسی بازی های پرورشی بومی و محلی پاو وینت جامع و کامل بازی های پرورشی بومی و محلی کاملترین پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی پکیج پاو وینت بازی های پرورشی بومی و محلی مقاله بازی های پرورشی بومی و محلی تحقیق بازی های پرورشی بومی و محلی دسته بندی پاو وینت فرمت فایل ppt حجم فایل 274 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 61 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها ن ...
1063415

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 74 / محمد غلامی

اتفاقات روستای بنار آب شیرین در مرداد ماه 1371 پنج شنبه 8 مرداد 1371امروز در زمین فوتبال بنارآب شیرین از بازیکنان تیم فوتبال روستا تقدیر شد . هدیه ی هر کدام از بازیکنان ، جوراب ورزشی سبز رنگی بود . بازیکنان به صف ایستاده بودند . محمد کهنسال ، نام بازیکنان را می خواند . رمضان رضایی جوراب ها را می آورد و محمد غلامی پس از دست دادن با ورزشکاران ، هدایای آنان را تقدیمشان می کرد . 9 مرداد 1371بازیکنان بنار با ماشین حیدر صدیقی به بنداروز رفتند تا از بدو تشکیل تیم تا کنون ، اولین بازی خود را با تیم آن روستا انجام بدهند . تیم بنار در همان ابتدا ، بازی ا هجومی آغاز کرد ...
912873

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 73 / محمد غلامی

اتفاقات روستای بنار آب شیرین در تیر ماه 1371* . 5 تیر ماه 1371تیم فوتبال بنار آب شیرین 3 - تیم فوتبال ساحل برازجان 2گل ها : الله کرم باقری ، حسین نوشیروانی و عباس کهنسال بازیکنان بنار : غلامحسین زمانی ( جواد سلیمی ) دروازه بان / یدالله کهنسال ، کرامت رضایی ، قاسم شجاعی ، احمد زمانی ( محمد غلامی ) ، محمد تقی باقری ( حسین نوشیروانی ) ، امرالله زاهدی ، اسماعیل جعفری ( حسن جعفری ) ، ..... ( عباس کهنسال ) ، پرویز نوشیروانی و حسینقلی زمانی این بازی در بنار انجام شد و ضربه های قاسم شجاعی و امرالله زاهدی نیز به دیرک دروازه بر خورد کرد . * چهارشنبه 10 تیر ماه 1371تیم ?...
298421

فوتبال 7 / باقر باقری

بازی های عقب افتاده ورزشگاه تختی برازجان 1395/10/13مسابقات زیرگروه استاناتحاد بنار آبشیرین 2 - جم بوشهر 3گل ها : رضا جعفری و باقرباقریاسامی بازیکنان : علی بوشباش ، رضا جعفری ، محمد جهانبازیان ، حسن زمانی ، حسین جعفری خورموجی ، صابر تماری ، عادل تماری ، غلامعلی زمانی ، مهدی پورحاجی ، جعفر عباسی ، باقر باقریبازیکنان ذخیره : علی صدیقی ، محمدرضا باقری ، عبداله رضاییسرمربی: محمدرضا باقری ، س.رست : داراب جعفری و مدیرعامل : قاسم شجاعیفرصت هایی که بازیکنان بنار ایجاد می .د و توسط مهاجمان بنار به بیرون زده می شد و باخت این تیم که همچنان در استان ادامه داشت .در ...
1444981

بنار آب شیرین درماهی که گذشت / مهر ماه 1396

*با نصب بنر ، پرچم و کارهای تبلیغاتی ، میدان حسین (ع) روستای بنار آب شیرین به وسیله ی خادمان آن حضرت برای اجرای مراسم تعزیه خوانی آماده شد . *به دعوت گروه مقاومت بسیج روستای بنار ، حاج آقا افشاری حوزه و جهت سخنرانی و روضه خوانی در دهه ی اول ماه محرم به روستا آمد . *از روز دوم محرم ، توسط گروه تعزیه خوانان بنار ، مراسم تعزیه خوانی در روستا آغاز و یازده تعزیه اجرا گردید .*تعدادی از تابلوهای نقاشی شایان زمانی فرزند مرتضی زمانی در خانه ی فرهنگ آیه واقع در شهرک اکباتان تهران در معرض دید علاقمندان قرار گرفت .*امان الله ابراهیمی تعزیه خوان روستایمان طی چند جلس ...
2404426

گذری برآرشیوبنارانه/دنیای توپ/فوتبالیست های بنار(1)

محمد ابراهیمیدر1331/01/04 در روستای بنارآبشیرین به دنیاآمدم. ازکودکی ونوجوانی علاقه ی زیادی به فوتبال ووالیبال داشتم. وبازی راازکوچه ومیدان های روستای بنارشروع . پس ازاین که برای ادامه ی تحصیل درسال 1344 به برازجان ومدرسه ی 25شهریوررفتم، دیری نگذشت که واردتیم فوتبال پرسپولیس برازجان شدم که آقای لقمان زاده مربیگری آن رابه عهده داشت. بادبیرخودآقای زنگویی بعدازظهرهابه یوم ورزشی برازجان جهت انجام تمرینات فوتبال می رفتیم. درآن تیم (پرسپولیس) د ست هافبک دفاعی بازی می وبالا ه باتیم پرسپولیس قهرمان شهرستان شدیم. بافوتبالیست های معروف آن زمان همچون امرالله وه? ...
2393036

گذری برآرشیوبنارانه/دنیای توپ/فوتبالیست های بنار

محمد ابراهیمیدر1331/01/04 در روستای بنارآبشیرین به دنیاآمدم. ازکودکی ونوجوانی علاقه ی زیادی به فوتبال ووالیبال داشتم. وبازی راازکوچه ومیدان های روستای بنارشروع . پس ازاین که برای ادامه ی تحصیل درسال 1344 به برازجان ومدرسه ی 25شهریوررفتم، دیری نگذشت که واردتیم فوتبال پرسپولیس برازجان شدم که آقای لقمان زاده مربیگری آن رابه عهده داشت. بادبیرخودآقای زنگویی بعدازظهرهابه یوم ورزشی برازجان جهت انجام تمرینات فوتبال می رفتیم. درآن تیم (پرسپولیس) د ست هافبک دفاعی بازی می وبالا ه باتیم پرسپولیس قهرمان شهرستان شدیم. بافوتبالیست های معروف آن زمان همچون امرالله وه? ...
957166

دو خبر ورزشی / قاسم شجاعی

. 96/05/06 تیم فوتبال بنار آب شیرین در دیداری دوستانه و در زمین شماره یک .یوم تختی برازجان توانست با نتیجه ی 2 بر 0 تیم خوشمکان را ش.ت بدهد . گل های این دیدار را شیرزاد زاهدی و شهرام سلیمی به ثمر رساندند .ورزش بنار باردیگر طعم شیرین پیروزی را چشید . در پی موفقیت محسن شجاعی در سطح ملی ، این بار ورزش بنار افتخاری دیگر را تجربه کرد . مسابقات بین المللی کیو کوشین کای کاراته جام خلیج فارس با شرکت تیم های عراق ، جمهوری آذربایجان ، افغانستان و چند تیم از ایران در تاریخ 5 و 6 مرداد ماه 96 در شهر آستارا برگزار گردید که تیم استان بوشهر با بازیکنان دشتستانی خود با 8 مدا...
1200536

اخبار بنارانه :

* به دعوت گروه مقاومت بسیج روستای بنار آب شیرین ، حاج آقا افشاری حوزه و جهت برگزاری سخنرانی و روضه خوانی ایام محرم به روستای بنار آب شیرین تشریف آوردند . در این ایام ، برنامه های مختلفی از طرف حاج آقا افشاری در روستای بنار برگزار می گردد که از آن جمله می توان تفسیر قرآن و جلسه ی روضه خوانی برای خانم ها و برگزاری جماعت را برشمرد .* از سوی هیئت تعزیه خوانان بنار آب شیرین از روز شنبه 1 شهریور 96 برابر با دوم محرم الحرام 1439 قمری مراسم تعزیه خوانی انجام خواهد گرفت . این مراسم به این ترتیب تا روز دوازدهم محرم ادامه خواهد یافت : 1- تعزیه ی مسلم بن عقیل (ع) دوم ...
1214570

اخبار بنارانه :

* به دعوت گروه مقاومت بسیج روستای بنار آب شیرین ، حاج آقا افشاری حوزه و جهت برگزاری سخنرانی و روضه خوانی ایام محرم به روستای بنار آب شیرین تشریف آوردند . در این ایام ، برنامه های مختلفی از طرف حاج آقا افشاری در روستای بنار برگزار می گردد که از آن جمله می توان تفسیر قرآن و جلسه ی روضه خوانی برای خانم ها و برگزاری جماعت را برشمرد .* از سوی هیئت تعزیه خوانان بنار آب شیرین از روز شنبه 1 شهریور 96 برابر با دوم محرم الحرام 1439 قمری مراسم تعزیه خوانی انجام خواهد گرفت . این مراسم به این ترتیب تا روز دوازدهم محرم ادامه خواهد یافت :1- تعزیه ی مسلم بن عقیل (ع) دوم ...
1427179

سرخط خبرهای بنار آب شیرین در مهر ماه 1396

*با نصب بنر ، پرچم و کارهای تبلیغاتی ، میدان حسین (ع) روستای بنار آب شیرین به وسیله ی خادمان آن حضرت برای اجرای مراسم تعزیه خوانی آماده شد . *به دعوت گروه مقاومت بسیج روستای بنار ، حاج آقا افشاری حوزه و جهت سخنرانی و روضه خوانی در دهه ی اول ماه محرم به روستا آمد .*از روز دوم محرم ، توسط گروه تعزیه خوانان بنار ، مراسم تعزیه خوانی در روستا آغاز و یازده تعزیه اجرا گردید .*تعدادی از تابلوهای نقاشی شایان زمانی فرزند مرتضی زمانی در خانه ی فرهنگ آیه واقع در شهرک اکباتان تهران در معرض دید علاقمندان قرار گرفت .*امان الله ابراهیمی تعزیه خوان روستایمان طی چند جلسه ...
1058899

دو خبر ورزشی / قاسم شجاعی

96/05/06 تیم فوتبال بنار آب شیرین در دیداری دوستانه و در زمین شماره یک یوم تختی برازجان توانست با نتیجه ی 2 بر 0 تیم خوشمکان را ش ت بدهد . گل های این دیدار را شیرزاد زمانی و شهرام سلیمی به ثمر رساندند .ورزش بنار باردیگر طعم شیرین پیروزی را چشید . در پی موفقیت محسن شجاعی در سطح ملی ، این بار ورزش بنار افتخاری دیگر را تجربه کرد . مسابقات بین المللی کیو کوشین کای کاراته جام خلیج فارس با شرکت تیم های عراق ، جمهوری آذربایجان ، افغانستان و چند تیم از ایران در تاریخ 5 و 6 مرداد ماه 96 در شهر آستارا برگزار گردید که تیم استان بوشهر با بازیکنان دشتستانی خود با 8 مدال ...
452365

جشن بزرگ نیمه ی شعبان

20 اردیبهشت ماه 1396ساعت 21تقلید صداموسیقی کلیپمولودی خوانیبرنامه های طنزتئاترنور افشانی مسابقه و سرگرمیتجلیل از قهرمانان ورزشی روستامکان :بنار آب شیرین - رو به روی مسجد . سجاد (ع)دهیاری ، شورای .ی ، پایگاه بسیج .و کانون شهید آوینی بنار آب شیرین
1725557

گذری برآرشیو بنارانه/آیا می دانیدکه.../امان اله ابراهیمی

* آیا می دانید که قالب ف ی مخصوص ساخت قالب های بتونی استفاده شده درچاه های« گرو چَه گـَه *»ودیگرچاه های بنار، هنوزدرمنزل عسکرعسکری است؟* آیا می دانید که محمدغلامی تکه ای ازپرچم مسجدِ فاوعراق راازجبهه باخودآورده است؟* آیا می دانید که به پیشنهادامان الله ابراهیمی به زودی درآرامگاه بنار سرویس بهداشتی احداث می شود؟* آیا می دانید که اسدصدیقی سگی شکاری ازنوع تازی داشته که بسیارکمیاب بوده وازآن به بعدهم ی نظیرش را درمنطقه ندیده است ؟* آیا می دانید که د ی یک مرحوم حاج سیدباقر درزمستان ،ازرودخانه پرآب ودرحال طغیان شناکنان گذشته است؟* آیا می دانید که ...
1387147

گذری برآرشیو بنارانه/مفا بنار/ نصراله کهنسال

«نصراله کهنسا ل» شخصیت بزرگ وما یه ی ف وطنم « بنار»جنا ب «نصراله کهنسا ل» هستند که مختصری از شرح حال زندگانی ایشا ن را خدمت همولا یتی های عزیزم می نگارم تا بتوانیم قسمتی از فعالیت های ایشان را با زگو کرده، بدینوسیله از زحماتش قدردانی مختصری کرده باشیم. «کهنسا ل»در دوم فروردین ماه سال 1332درروستا ی بنارآبشیرین در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. وی ازسن پنج سا لگی پای به مکتب خانه گذاشت ودر روستای بنارسلیمانی از محضر « ملا علی» ب فیض نمود. پس از آن که تحصیلات ابت را دردبستان «مینا زیارت» ودوره متوسطه را در د بیرستان «فرخی» برازجان به ...
1444986

گذری برآرشیو بنارانه/مفا بنار/ نصراله کهنسال

«نصراله کهنسا ل» شخصیت بزرگ وما یه ی ف وطنم « بنار»جنا ب «نصراله کهنسا ل» هستند که مختصری از شرح حال زندگانی ایشا ن را خدمت همولا یتی های عزیزم می نگارم تا بتوانیم قسمتی از فعالیت های ایشان را با زگو کرده، بدینوسیله از زحماتش قدردانی مختصری کرده باشیم. «کهنسا ل»در دوم فروردین ماه سال 1332درروستا ی بنارآبشیرین در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. وی ازسن پنج سا لگی پای به مکتب خانه گذاشت ودر روستای بنارسلیمانی از محضر « ملا علی» ب فیض نمود. پس از آن که تحصیلات ابت را دردبستان «مینا زیارت» ودوره متوسطه را در د بیرستان «فرخی» برازجان به ...
1455939

گذری برآرشیو بنارانه/مفا بنار/ نصراله کهنسال

«نصراله کهنسا ل» شخصیت بزرگ وما یه ی ف وطنم « بنار»جنا ب «نصراله کهنسا ل» هستند که مختصری از شرح حال زندگانی ایشا ن را خدمت همولا یتی های عزیزم می نگارم تا بتوانیم قسمتی از فعالیت های ایشان را با زگو کرده، بدینوسیله از زحماتش قدردانی مختصری کرده باشیم. «کهنسا ل»در دوم فروردین ماه سال 1332درروستا ی بنارآبشیرین در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. وی ازسن پنج سا لگی پای به مکتب خانه گذاشت ودر روستای بنارسلیمانی از محضر « ملا علی» ب فیض نمود. پس از آن که تحصیلات ابت را دردبستان «مینا زیارت» ودوره متوسطه را در د بیرستان «فرخی» برازجان به ...
1386863

گذری برآرشیو بنارانه/مفا بنار/ نصراله کهنسال

«نصراله کهنسا ل» شخصیت بزرگ وما یه ی ف وطنم « بنار»جنا ب «نصراله کهنسا ل» هستند که مختصری از شرح حال زندگانی ایشا ن را خدمت همولا یتی های عزیزم می نگارم تا بتوانیم قسمتی از فعالیت های ایشان را با زگو کرده، بدینوسیله از زحماتش قدردانی مختصری کرده باشیم. «کهنسا ل»در دوم فروردین ماه سال 1332درروستا ی بنارآبشیرین در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. وی ازسن پنج سا لگی پای به مکتب خانه گذاشت ودر روستای بنارسلیمانی از محضر « ملا علی» ب فیض نمود. پس از آن که تحصیلات ابت را دردبستان «مینا زیارت» ودوره متوسطه را در د بیرستان «فرخی» برازجان به ...
1388081

گذری برآرشیو بنارانه/مفا بنار/ نصراله کهنسال

«نصراله کهنسا ل» شخصیت بزرگ وما یه ی ف وطنم « بنار»جنا ب «نصراله کهنسا ل» هستند که مختصری از شرح حال زندگانی ایشا ن را خدمت همولا یتی های عزیزم می نگارم تا بتوانیم قسمتی از فعالیت های ایشان را با زگو کرده، بدینوسیله از زحماتش قدردانی مختصری کرده باشیم. «کهنسا ل»در دوم فروردین ماه سال 1332درروستا ی بنارآبشیرین در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. وی ازسن پنج سا لگی پای به مکتب خانه گذاشت ودر روستای بنارسلیمانی از محضر « ملا علی» ب فیض نمود. پس از آن که تحصیلات ابت را دردبستان «مینا زیارت» ودوره متوسطه را در د بیرستان «فرخی» برازجان به ...
1348955

فوتبال . داراب جعفری

هفته سوم لیگ شهرستان دشتستانچهارشنبه 96/7/26 ساعت 15 ورزشگاه سعدآباداتحاد بنار آبشیرین2(غلامعلی زمانی،محمدرضا باقری) - اتحاد نظر آقا 2بازیکنان بنار:علیرضا صدیقی، رضا جعفری،احسان سلطانی، حسن زمانی، شهرام سلیمی، عباس رضایی،جعفر عباسی، غلامعلی زمانی،محمدرضا باقری، جعفر جعفری، باقر(فرزاد باقری)بازیکنان ذخیره:محمدکشتکار، سهراب جعفری،بهرام سلیمی، غلامحسین ، حسین کهنسالمربی:غلامعلی زمانی. س رست:داراب جعفری. تدارکات:کریم پرت ان. مدیر عامل : قاسم شجاعیتیم بنار شروع خوبی داشت و توانست از همان ابتدا بازی را دست بگیرد و حملاتی برروی دروازه حریف انجام دهد.د? ...
1623111

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 78 / محمد غلامی

رویداد های روستای بنار آب شیرین در آذرماه 1371توضیح : تمام حوادث مربوط به این ماه ، مربوط به مسائل جوی و طبیعی است و احتمالا آنچه باعث شده تا تیم فوتبال بنار در این ماه با تیمی دیگر مسابقه ای نداشته باشد ، همین بارندگی هاباشد. در هر صورت طبق سنت بنارانه ، شما به خواندن بخشی دیگر از این سلسله روی دادها دعوت می کنم . دوشنبه 23 آذر 1371امروز صبح از ساعت نه و نیم ، بارانی شدید آغاز شد . شب نیز تا صبح یکریز و بی وقفه باران می بارید . 24 آذر 1371بارانی که از دیروز در بنار آغاز شده بود ، تا ظهر امروز به طور پراکنده ادامه داشت .دوشنبه 30 آذر 1371امروز از صبح تا غروب باران ...
1622605

ربع قرن پیش در چنین ماهی . قسمت 78 / محمد غلامی

رویداد های روستای بنار آب شیرین در آذرماه 1371توضیح : تمام حوادث مربوط به این ماه ، مربوط به مسائل جوی و طبیعی است و احتمالا آنچه باعث شده تا تیم فوتبال بنار در این ماه با تیمی دیگر مسابقه ای نداشته باشد ، همین بارندگی هاباشد. در هر صورت طبق سنت بنارانه ، شما به خواندن بخشی دیگر از این سلسله روی دادها دعوت می کنم . دوشنبه 23 آذر 1371امروز صبح از ساعت نه و نیم ، بارانی شدید آغاز شد . شب نیز تا صبح یکریز و بی وقفه باران می بارید . 24 آذر 1371بارانی که از دیروز در بنار آغاز شده بود ، تا ظهر امروز به طور پراکنده ادامه داشت .دوشنبه 30 آذر 1371امروز از صبح تا غروب باران م ...
452368

اعزام ورزشکاری از بنار آب شیرین به کشور فرانسه

تیم اسکیت سرعت استان بوشهر به مسابقات اسکیت کشور فرانسه اعزام شد و خانم یاسن زمانی فرزند رسول زمانی از بنار آب شیرین و مقیم برازجان ، تنها . ی شهربرازجان و دشتستان بزرگ در این مسابقات خارجی بود . وی اولین اسکیت سوار هستند که از این شهرستان پا به عرصه ی مسابقات خارجی گذاشته است . روستای بنار آب شیرین به داشتن چنین فرزندانی افتخار می کند و بنارانه برای وی و تمامی ورزشکاران این روستا، آرزوی موفقیت دارد .
2404425

گذری برآرشیوبنارانه/دنیای توپ/فوتبالیست های بنار(2)

خداکرم خدادادیخداکرم خدادادی یکی ازچهره های درخشان فوتبال استان بوشهرویکی ازافتخارات این استان است که درزمان نبودامکانات ، فوتبال را اززمین های ناهمواربنارآبشیرین آغازکردو تا آن جا پیش رفت که درجام گندم طلایی ، درتیم منتخب استان توپ زدوبه افتخارنایب قهرمانی کشوردست یافت. خدادادی مقیم ست. وی درسفراخیرخود به ایران،به بنارآمد تا خاطرات زندگی دربناررا مرورکند. شبانگاه پنجم مردادماه 1390 افتخاردست داد تا پای صحبت هایش بنشینم .او ازبنار واحساسش نسبت به آن روستا گفت که درفرصت های مناسب از آن استفاده خواهیم کرداما آنچه اکنون می خوانید حاصل گفتگوباایش? ...
1315072

باخت وبرجای گذاشتن 4مصدوم درهفته دوم /داراب جعفری

96/7/21 ساعت 15:30اتحاد بنار آبشیرین2 (عباس رضایی،جعفر عباسی)آبی پوشان تنگ زرد 3بازیکنان بنار:محمدکشتکار،عباس رضایی،احسان سلطانی،حسن زمانی،بهرام سلیمی،مالک زمانی،صابر تماری،جعفر جعفری،غلامعلی زمانی، محمدرضا باقری،جعفر عباسیبازیکنان ذخیره: حسین کهنسال،محمدجهانبازیان،رضا جعفری،غلامحسین ،شهرام سلیمی،باقر(فرزاد)باقری،علیرضا صدیقی.مربی:غلامعلی زمانی. س رست:داراب جعفری. تدارکات:کریم پرت ان. مدیرعامل:قاسم شجاعی.در دقایق ابت تیم بنار بازی را بهتر آغاز کرد و حمله های خوبی را بر روی دروازه حریف انجام داد. دقیقه3محمدرضا باقری موقعیت تک به تک گ نی را از دس? ...
1510738

برشی از تاریخ / محمد غلامی

برشی بسیار کوتاه از کتاب تاریخ بنار آب شیرین . از فصل جمعیت « جان گوردون لوریمر » سیاستمدار انگلیسی در کتاب سواحل خلیج فارس که در بین سال های 1282 تا 1285 شمسی گردآوری کرده ، در باره ی بنار آب شیرین می نویسد : « در چهار مایلی جنوب برازجان قرار دارد . هشتاد خانوار برازجانی در آنجا ن هستند ..... » غلامعلی عسکری در گفتگویی با نگارنده تعدادخانواربنار در ده سال پیش از« سال قحط سفید » (1300شمسی)را 26 خانوارمی دانست و همان طور که نوشته شد ، در لغت نامه ی دهخدا که در سال 1318 چاپ شد ، جمعیت بنار آب شیرین 470 تن اعلام شده . با توجه به موارد مکتوب و مستند و آمار ...
54628

خبر ورزشی / رسول باقری

چهاردهمین دوره از مسابقات فوتسال کارکنان زندان های سراسر کشور به میزبانی استان بوشهردر این دوره از بازی ها ، حسن ( رسول ) باقری – یکی از هم ولایتی هایمان ، عادل تماری ( از بازیکنان فصل های اخیر تیم فوتبال بنار آب شیرین و حسین رضایی ( یکی از بازیکنان فصل قبل تیم فوتبال بنار آب شیرین ) نیز حضور دارند . در دوره های قبلی این بازی ها ، محمد رضا باقری نیز شرکت داشت که در این دوره بنا به دلایل شخصی ، شرکت نکرده است . این دوره از بازی ها از روز شنبه 14 اسفند تا . 17 اسفند به صورت دوره ای برگزار خواهد شد . در این دوره از بازی ها که تیم های آذربایجان شرقی ، اصفهان ،
39378

خبر ورزشی / رسول باقری

چهاردهمین دوره از مسابقات فوتسال کارکنان زندان های سراسر کشور به میزبانی استان بوشهردر این دوره از بازی ها ، حسن ( رسول ) باقری – یکی از هم ولایتی هایمان ، عادل تماری ( از بازیکنان فصل های اخیر تیم فوتبال بنار آب شیرین و حسین رضایی ( یکی از بازیکنان فصل قبل تیم فوتبال بنار آب شیرین ) نیز حضور دارند . در دوره های قبلی این بازی ها ، محمد رضا باقری نیز شرکت داشت که در این دوره بنا به دلایل شخصی ، شرکت نکرده است . این دوره از بازی ها از روز شنبه 14 اسفند تا . 17 اسفند به صورت دوره ای برگزار خواهد شد . در این دوره از بازی ها که تیم های آذربایجان شرقی ، اصفهان ،
1351323

برد نیمه اول +باخت نیمه دوم = تساوی /داراب جعفری

چهارشنبه 96/7/26 ساعت 15 ورزشگاه سعدآباداتحاد بنار آبشیرین2(غلامعلی زمانی،محمدرضا باقری)اتحاد نظر آقا 2بازیکنان بنار:علیرضا صدیقی، رضا جعفری،احسان سلطانی، حسن زمانی، شهرام سلیمی، عباس رضایی،جعفر عباسی، غلامعلی زمانی،محمدرضا باقری، جعفر جعفری، باقر(فرزاد باقری)بازیکنان ذخیره:محمدکشتکار، سهراب جعفری،بهرام سلیمی، غلامحسین ، حسین کهنسالمربی:غلامعلی زمانی. س رست:داراب جعفری. تدارکات:کریم پرت ان.تیم بنار شروع خوبی داشت و توانست از همان ابتدا بازی را دست بگیرد و حملاتی برروی دروازه حریف انجام دهد.دقیقه2 شهرام سلیمی نتوانست موقعیت مناسب خود را به گل ? ...
1278289

فوتبال

میان رنگ های باغ هستی فقط سبز جدا چه زیباستتو را ای اتحاد محبوب دل ها ز عمق جان دعا چه زیباستبه اطلاع عزیزان رسانده می شود امروز یک شنبه 96/07/16اتحاد بنار آب شیرین - استقلال شبانکاره یوم تختی برازجانبه امید پیروزی دلاور مردان اتحاد ، همه با هم به حمایت تیم محبوب روستا به یوم خواهیم رفت . نوشاد باقریرییس شورای ی روستای بنار آب شیرین
1469272

تصاویر هوایی از بنار آب شیرین

تصاویر هوایی از روستای بنار آب شیرینتصویربرداری و تدوین: محمدرضا کهنسالجهت تماشای ویدئو اول جهت تماشای ویدئو دوم

گذری برآرشیوبنارانه بازی های بومی محلی بنار 1 احمدزمانی