گداهاید نکند


323377

میثم

من و جدا شدن از کوی تو خدا نکند خدا هر آنچه کند از توام جدا نکند صفای دل توئی و دل زهر چه داشت صفا صفا ندارد اگر با غمت صفا نکند جواب ناله دلهای خسته بر لب تو است که را صدا کند آن کو تو را صدا نکند هزار مرتبه حیف از . مرده بر او که زنده ماند و جان در رهت فدا نکند رضا مباد خدا از .ی که در همه عمر تو را به قطره اشکی زخود رضا نکند رهایی همه عالم بود به دست .ی که هر چه بر سرش آید تو را رها نکند کشیدم از دو جهان آستین که .ت عشق مرا به جز در این آستان گدا نکند .ی که خاتم خود را دهد به دشمن خود چگونه از کرم خود نگه به ما نکند گذشت عمر و اجل پر زند به دور سرم بمیرم و ن...
595018

نکند تو بروی

نکند تنها بمانم من، تا آ. امروز نکند لینک شود، امروزم به دیروز نکند غرق شوم، هر روز در تنهایی نکند فرو بریزد، اشک من در چایی نکند خالی بماند، امروز هم دستانم نکند ترس دود تنها، در چشمانم نکند بوی تو امروز، به مشامم نرسد نکند پیامکت، شب به موبایلم نرسد نکند اخم کنی، بغض کنی و بروی نکند در بلاکت باشم و تنها بروی نکند دشمن من، خنده کند بر دل من نکند دوست من، گریه کند بر غم من تو بمان، صبر . قدِّ همین یک چایی تو بدان، تا ته دنیا در دلم می مانی
589281

نکند تو بروی

نکند تنها بمانم من، تا آ. امروز نکند لینک شود، امروزم به دیروز نکند غرق شوم، هر روز در تنهایی نکند فرو بریزد، اشک من در چایی نکند خالی بماند، امروز هم دستانم نکند ترس دود تنها، در چشمانم نکند بودی تو امروز، به مشامم نرسد نکند پیامکت، شب به موبایلم نرسد نکند اخم کنی، بغض کنی و بروی نکند در بلاکت باشم و تنها بروی نکند دشمن من، خنده کند بر دل من نکند دوست من، گریه کند بر غم من تو بمان، صبر . قدِّ همین یک چایی تو بدان، تا ته دنیا در دلم می مانی
1181173

تا 3 مهر

حال اخبار خوب نیست و من مضطرب سوم مهرم ... نکند اسمان فرو ریزد و بازم سرمان اب شود تمام جهان ... نکند و نکند ... به دلم افتاده همه چی خوب میشود اما ...باز هم ترس های کوچک خوشبختی های بزرگ را می بلعند ...نکند و نکند .... هزار بار نکند
1221336

خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند...

خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند نصیب دشمن ما را نصیب ما نکند من و ز کوی تو رفتن؟ زهی خیال محال! که دام زلف تو هرگز مرا رها نکند چگونه سرو چمن خوانمت که سرو چمن به سر کله نگذارد به بر قبا نکند! چگونه ماه فلک دانمت که ماه فلک به دست جام نگیرد به بزم جا نکند! چه داند آن که شب ما چگونه می گذرد ی که دست در آن طره ی دو تا نکند؟ کجا ملامت فرهاد می تواند کرد ی که صحبت شیرینش اقتضا نکند؟ ادیب این همه دلگرم سوز آه مباش که سوز آه تو تأثیر در قضا نکند ادیب نیشابوری
86713

نگرانتم...

همیشه نگرانم نکند دیر نگرانت شوم! نکند زود دلتنگم شوی نکند زود ابری شود هوایت همیشه نگرانم نکند دیر برسم نکند زود بروی نکند زود فراموش شوم اصلا،همیشه نگرانم نکند زود دیر شود! نگرانم و عاشق بودن یعنی همین... راستی... تو، نگران چیزی، نیستی؟
1695737

نکند ..

نکند دام نهد؟خام شوی، رام شوی؟نپَری جلد شویبی پر و بی بال شوی؟نکند جام دهد؟کام دهد، از لب خود وام دهد؟در برت ساز زند، کندکافر و بی عار شوی؟نکند مست شویفارغ از این هست شوی؟بعد آن کور شوی، کر شویشاعر و بیمار شوی؟نکُنَد دل نکَنی، دل بکَنَدبهرِ تو دِل دِل نَکُنَد؟برود در بر یار دگری صبح که بیدار شوی_مولانا
52485

نکند...؟

بسم الله الرحمن الرحیم حالم .اب است. بسیار هم .اب است. چنان محتاج دعایم که حس میکنم، ... دم به دم بین خوف و رجا پرسه می زنم. می ترسم. نکند نشود؟ نکند بشود یک تجربه و یک خاطره؟ نکند دوستم ندارد؟ روزهایم دارد با نکند نکند طی می شود. و باقی، یا راهی اند، یا فکر جا ماندنشان. و من، فکر "نکند" هایم. فکر دنیا. دنیایی که قرار است آ.تم را بسازد. خدا خدا می کنم که این، ا.ینش باشد. و سال دیگر، این وقت و موقع من و او، ما شده باشیم و پای پیاده برویم. نمیدانم. فایده ندارد. نوشتن هم آرامم نمی کند. باید به سجاده ام پناه برم. شاید هم کار. برای خدا
1808774

خدایا نکند...

خدایا نکند وارثان خون این شهیدان در راهشان گام نزنند؟! نکند های کوچک با خون اینان خان شوند؟ نکند جان مایه ها، برای بی مایه های دون، سرمایه مقام شود. نکند زمین خونرنگ به تسخیر هواداران نیرنگ در آید. نکند شهادت اینها پایگاه «دنائت» آنها بشود!؟ نکند میوه درخت فداکاری اینان را صاحبان ریاکاری بچینند؟!نکند جنگ یارانمان به چنگ فرنگی مسلکان افتد!؟ نکند خونین کفنان در غربت بمیرند تا «خویش باوران غرب» کام گیرند!؟خدایا! ماندن چقدر دشوار است و در غربت زمین، بی یار و یاور حضور داشتن، همانند غیبت است. شهید مهدی رجب بیگی
1951899

مرا به باده چه حاجت؟

آشوبِ دستانت... آرامشِ شانه هایت... جمعِ اضداد! نگرانی م از آنکه نکند نباشی، نکند نباشم، نکند فراموش کنیم؟ نکند عاشقی را فراموش کنیم؟ نکند یکی نشویم؟ نکند دچار خسران شویم؟ نکند و نکند و نکند؟!؟! وای! وای از حجمِ نداشته هایم... وای از "هیچ" ها و "نمی دانم" ها و "ضعف" هایم... وای! مست بودم مست! نگاهم در چشمانت بود... گفتم هیچ (هیییییچ ) تو را آنگونه که من دوست دارم دوست نداشته و نخواهد داشت. به یقین. گفتی هیچ تو را انگونه که من نگاهت می کنم نگاه نکرده. نخواهد کرد. عشق را در مستی فریاد زدم. عشق را بوییدم. نوشیدم. بوسیدم. عشقِ من نگاه تو بود! صدای تو بود! "می میرم" های ...
242402

عاشقانه 8

دوستت دارم اگر عقل حسادت نکند یا که در کارِ دلم باز دخ. نکند خواهم از وسوسۀ عقل رها گردم، اگر این قوی پنجه مرا غرقِ خج. نکند دوست دارم که خودم باشم و عاشق باشم عاقل از ما بکِشَد دست ، ملامت نکند من نمی خواهم از این راه غلط برگردم عقل، بهتر که زبان بسته، نصیحت نکند دور بودم همه عمر از تو ولی باز دلم عادتش بوده که با فاصله عادت نکند "آتش" افتاده به دامانِ تو این آ.ِ عمر لطفأ از قصّۀ ما غیر ، حکایت نکند .. # علیرضا آتش .......... از تو ای عشق در این دل چه شررها دارم یادگار از تو چه شبها، چه سحرها دارم با تو ای راهزن دل چه سفرها دارم گرچه از خود خ...
2570592

نکند پا بگذاریم به خون

نکند پا بگذاریم به خون نکند نام شهیدان رود از خاطره ها نکند مادر و فرزند شهید، بوی غربت گیرند به خدا یک یک ما مسئولیم! sepahiran313
790622

نکند..

دیرزمانی است شعرنمی گویی برایم نکند عشق درونت کم شده نکند واااای نگو ، نکند این شده وآن شده است دیرزمانی است نغمه های عاشقانه ات به گوش نمی رسد گوش من کرشده است یا که این شده وآن شده است؟
2121499

و هزار تا نکندِ دیگر که هر کدامشان برای منفجر کلّه ی آدم کفایت می کند.

با های رفتن رفیق جانِ هم رشته ای از و کنکور هنر دادنو این داستان ها، مدام این فکر توی سرم می چرخد که نکند آ این چهارسالی که تازه هفت ماه از آن گذشته، بشوم یک فارغ حصیلِ صرفِ رشته ی کامپیوتر؟ نکند معمولی بمانم؟ نکند از اولش هم نباید پا توی کفش ها می ؟ نکند روانشناسی را بیشتر دوست داشتم؟ نکند...
2229376

گر آب شوم تشنه سراغم نکند

بلبل هوس گلبن باغم نکند پروانه هم آهنگ چراغم نکند زین گونه که روزگار برگشته ز من گر آب شوم تشنه سراغم نکند کلیم کاشانی
1478271

نکند مبتلا شده ایم؟!

نکند شیدای معشوقی شده ایم که زیر نور موبایل دلبری می کند؟! نکند افسونِ معشوق ، زیر نور ماه، ماه هاست که افسانهٔ ماهاست؟! محمدباقر قنبری نصرآبادی ۰۳:۳۲ ۲۲آبان۱۳۹۶
1441659

...

گفتم ای دل، نروی؟ خار شوی، زار شوی نکند دام نهد؟ خام شوی، رام شوی؟ نکند جام دهد؟ کام دهد، ازلب خود وام دهد؟ در برت ساز زند، کند، کافر و بی عار شوی؟ نکند مست شوی فارغ از این هست شوی؟ بعد آن کور شوی، کر شوی، شاعر و بیمار شوی؟ نکُنَد دل نکَنی، دل بکَنَد، بهرِ تو دِل دِل نَکُنَد؟ برود در بر یار دگری صبح که بیدار شوی!
109956

دردِ من

دردی است مرا، که . دوایش نکند جز دیدهٔ من ، گریه برایش نکند از بینِ همه مدعیانِ دلِ من جز طالعِ من ، .ی جفایش نکند شاعر معاصر : داوود جمشیدیان اسفند ۱۳۹۵
2569200

تا که ابم نکند!(عرفان) شعر:محمدکدخ (عرفان)

او همۀ هستی من شور همه مستی من تا که ابم نکند نقش بر آبم نکند کی رهدش رنج ز من که دهدش گنج به من ادامه مطلب
2438453

خدا نکند ...

به یادش ز آستان رضایم خدا جدا نکند من و ج از این آستان! خدا نکند... #دلتنگ_نوشت یاد دهه کرامت سال ۹۶ بخیر
684681

درس آموزی . از ترور در تهران

درس آموزی . از ترور در تهران حادثه تروریستی در تهران و شهادت و جراحات جمعی از هموطنان روزه دار، همه مردم ایران را اندوهگین و داغدار نمود. این حادثه بسیار تلخ، برای همه درس آموزی داشت؛ به ویژه برای آقای .!‼ درس های . از عملیات ترور ! 1 ستون های دفاعی کشور را تضعیف نکند 2 جای شهید و جلاد را در کشور عوض نکند 3 صرفا به دلیل سیادت .ی را . اط نکند 4 با سهل .شی، به . بزرگ اعتماد نکند 5 با اتهامات واهی اقتدار نظام را زیر سؤال نبرد 6 با بی مهری، انقل. ها را افراطی معرفی نکند 7 برای مقاصد جناحی و... جامعه را دو قطبی نکند 8 با خلاف گویی صدای غیر و...
89328

درمَسلخِ عشق

جز یادِ تو دل دگر هوایی نکند با غیرِ تو هیچ آشنایی نکند ای کاش که در مصاف و درمَسلخِ عشق مجنون دلِْ من ، میلِ ج. نکند بهمن ماه ۱۳۹۵ --- داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری
216021

عیدانه

عیدانه من در این آ. سال چه دعایی .م بهتر ازین: آرزو دارم خورشید رهایت نکند، غم صدایت نکند، و تو را از دل آن . که تبش در تن توست حضرت دوست جدایت نکند، خنده ات از ته دل، گریه ات از سر شوق، روزگارت همه شاد، سفره ات رنگارنگ، و تنی سالم و شاد که بخندی مادام. سال نو مبارک❤️ عاطفه سادات ❣
1905721

آرزو دارم :

آرزو دارم : غم صدایت نکند ظلمت شام سیاهت نکند و تو را از دل آن که تنش در تن توست حضرت دوست ، جدایت نکند .
1905729

آرزو دارم :

آرزو دارم : غم صدایت نکند ظلمت شام سیاهت نکند و تو را از دل آن که تنش در تن توست حضرت دوست ، جدایت نکند .
827845

روح زخمی

میخواهم با .ی آشنا شوم که از .ی بدگویی نکند ، از درد و بیماری ننالد ،رو ترش نکند .. چهره در هم بشکند . .ی یا چیزی را مس.ه نکند ..ف. فروشی و خودستایی نکند .. و با لحن تند سخن نگوید.. آیا چیز زیادی میخواهم ؟؟ فکر کنم باید از کره زمین خارج شوم ، ذاتا به یک تعطیلات خارج از کره زمین احتیاج دارم .. ............................................... . ها .. همه چیز تعطیل است الا دوست داشتن تو.. فرشید عسگری ............................................. بیا .. میخواهم ببوسمت همه حواسشان به . است .. حمید رها ..................................... با تنه درخت تبرخورده از طوفان تندیس زنی زیبا را ساخت آمدی با بوسه هایت مرهم رو...
881948

زآستان رضایم خدا جدا نکند

زآستان رضایم خدا جدا نکند من و ج. از این آستان؛ خدا نکند اطلاعیه شیفت شب به اطلاع زائرین گرامی می رساند از مورخه ۹۶/۴/۲۱ لغایت ۹۶/۵/۵ پایگاه ثامن ۵ از ساعت ۲۳ به بعد جهت پذیرش همکاران ارجمند فعال می باشد. با احترام - جابر نجاری
1233151

ما هم امده ایم .... با نامه های "کوفی "....

گفتند:«ای شیخ دل های ما ه است که سخن تو در وی اثر نمی کند. چه کنیم؟». گفت:«کاشکی ه بودی، که ه را بجنبانی بیدار شود. دل های شما مرده است که هرچند می جنبانی، بیدار نمی شود». تذکرة الاولیاء ذکر حسن بصری رحمه الله علیه س.ن: این را می خوانم و فکر می کنم نکند دل های ما ه که نه، مرده باشد؟ نکند بیش از حد درگیر پوسته شده باشیم. نکند فراموش کرده باشیم قیام عاشورا را. دلیلش را. هدفش را. نکند دل هایمان مرده باشد؟ که ه را جنباندن بیدار کند و مرده را هرگز.
1260250

ما هم آمده ایم .... با نامه های "کوفی "....

گفتند:«ای شیخ دل های ما ه است که سخن تو در وی اثر نمی کند. چه کنیم؟». گفت:«کاشکی ه بودی، که ه را بجنبانی بیدار شود. دل های شما مرده است که هرچند می جنبانی، بیدار نمی شود». تذکرة الاولیاء ذکر حسن بصری رحمه الله علیه س.ن: این را می خوانم و فکر می کنم نکند دل های ما ه که نه، مرده باشد؟ نکند بیش از حد درگیر پوسته شده باشیم. نکند فراموش کرده باشیم قیام عاشورا را. دلیلش را. هدفش را. نکند دل هایمان مرده باشد؟ که ه را جنباندن بیدار کند و مرده را هرگز.
433186

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

همیشه این سوال وحشتناک برایم مطرح بوده است: نکند دوست نداشته باشی به دنیا بیایی؟ نکند نخواهی زاده شوی؟ نکند روزی به سرم فریاد بکشی که: " چه .ی از تو خواسته بود مرا به دنیا بیاوری؟ چرا مرا درست کردی؟ چرااوریانا فالاچی
1351330

هنگام خشم

همه گیری بیماری خشونت بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور به طور میانگین، روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می کنند و تشکیل پرونده می دهند! خب عامو چِرُ خودِتونِ کنترل نَمکنین ؟ خُب نکنین خُب . مِی نَشنیدین ؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: اى شیعه آل محمد آگاه باشید که از ما نیست آن که هنگام‏ خشم‏ نتواند خود دارى کند، و (از ما نیست) ى که با ه ن خود خوشرفتارى نکند، و با هم خوى خود خوش خلقى نکند، و با رفیق خود رفاقت نکند، و با همسایه خود خوش همسایگى نکند، و با هم خوراک خود مراعات خوراک نکند، اى شیعه آل محمد تا بتوانید ...
713221

بوسه ی توت وحشی

نمیشود بیایی یک بوسه ی توت وحشی بکارم روی سمت چپ گردنت و بعد بروی؟!نمیشود؟در تمام ثانیه هایی که تا الان زندگی کرده ام،سعی کرده ام به خیلی چیزها فکر نکنم.نکند گناه باشد؟نکند فکر بد کنند درباره مان؟نکند دیگر دوستمان نداشته باشند؟نکند...نکند....کلی کلنجار رفتم که فکر نکنم.به گردنت...به گردنت...من اصلا نمیخواهمت.خواستن که چه عرض کنم.در این لحظه حتی نمیخواهم سر به تنت باشد!ولی فقط یک لحظه بیا...یک توت وحشی بکارم روی گردنت...نزدیک نبضت:)بعد برو که دیگر نبینمت!:))
1429938

است

تفاوت است میان دوست اجتماعی و ی که عاشقانه دوست می دارید.مرز ها را رعایت کنید...نکند برایش عاشقانه بنویسید اما ندانید که عاشقش هستید یا نه؟!نکند با تردید هایتان کنار نیامده باشید اما عاشقانه بنویسید!نکند ذهن بازتان را بهانه و دستاویزی قرار دهید برای هر چه دلتان خواست!نکند دل بشکنید ،اخلاق را پاس ندارید و مهم تر از آن اعتماد عاشق را به معشوق سلب کنید!وبه قول شازده کوچولو نکند گلی را اهلی کنی و مراقبت از آن را فراموش کنی!حرف ها ،کلمات ،جملات را نگه دارید برای ی که عاشقانه دوست می دارید اما نه برای هر ی!پس نوشت : دوست اجتماعی است، دوست فقط دوست ([just firend) ، اص ...
885935

از گناهی که پشیمان نکند میترسم!!!!

باز کن فرق ندارد چه .ی باشداز در مسجد و میخانه نباید ترسیدراز بد مست شدن در خم می پنهان استسربکش از دوسه پیمانه نباید ترسیدبگذر از مردم سجاده نشینی که هنوزنرسیدند به ایمان باید ترسیدعاقلان اهل سکوت اند اگر حرفی نیستاز هیاهوی دو دیوانه نباید ترسیدگاهی از حادثه تلخ گذشتم اماگاهی از هیچ ترین حادثه باید ترسیدمن از روز که قومم به شب آلوده شودوخدا حکم به به طوفان نکند می ترسممن از آن مسجد و محراب فراوانی کهبرکت سفره فراوان نکند می ترسمنه که از بوسه معشوق بترسم،هرگزاز گناهی که پشیمان نکند می ترسممن از این زندگی، سخت اگر آ. کارمرگ را ساده و آسان نکند م...
666040

sl2

فکر می . که بیان واژه ها در این ساعات عمرم ساده تر... روان تر باشد. هنوز حجم عظیمی از کلمات در آستانه ی .وج از سرانگشتانم اند و من حتی نمی دانم که کدامشان با کدام ترتیب در کجای این صفحه باید جای بگیرد. فکر می کنم اندکی ترس مرا برداشته. ترس از آنچه که نکند مرگ هیچ چیز نباشد. نکند مرگ نه آن شنل پوش داس به دست باشد و نه آن فرشته ی نورانی که دست به دستش به جهنم برسم. ترس اینکه نکند مرگ همین تولد های دوباره و دوباره باشد. نکند که می میریم که باز زندگی کنیم... که باز کابوس بیاید. که خواب آید و چشم سنگین باشد و فکر چنان رها که گویا حتی نوایی از خواب نشنیده است. می شود سا?...
67697

آیا کثیر الشک شامل هر نوع شکی می شود؟

.:.ى که زیاد شک مى کند کثیرالشک مى باشد و در . اگر .ى در یک . سه مرتبه شک کند یا در سه . پشت سر هم (مثلاً در . صبح و ظهر و عصر) شک کند، کثیرالشک است و چنانچه زیاد شک . او از غضب یا ترس یا پریشانى حواس نباشد، به شک خود اعتنا نکند و کثیرالشک تا وقتى یقین نکند که به حال معمولى مردم برگشته باید به شک خود اعتنا نکند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2408504

عظیم

نکند اصلاً آن طرف خبری نباشد!۹- بی تردید معامله با خدا بخصوص معامله تمام وجودی با او، خبر از و خطری عظیم دارد که نکند آنطرف معامله زیر قولش بزند (خدا و رسول) و نکند اصلاً آنطرف خبری نباشد و نکند اصلاً خدائی نباشد و قیامتی در کار نباشد و نکند ... که اصلاً این رسولی قل باشد: «هر به دعوت کننده الهی (رسولان محمدی و علیین)پاسخی مثبت ندهد هرگز از عذاب خدا رهائی ندارد و یاوری نمی یابد و چنین ی در گمراهی آشکار است.» احقاف ۳۲- زیرا همواره خداوند انی را به سوی مردم می فرستد تا از نزدش با مردم تجارت بین خود و خدا را منعقد نمایند. پس وای به انی که می گویند: «اصلاً ی از نزد ...
2408524

عظیم

نکند اصلاً آن طرف خبری نباشد!9- بی تردید معامله با خدا بخصوص معامله تمام وجودی با او، خبر از و خطری عظیم دارد که نکند آنطرف معامله زیر قولش بزند (خدا و رسول) و نکند اصلاً آنطرف خبری نباشد و نکند اصلاً خدائی نباشد و قیامتی در کار نباشد و نکند ... که اصلاً این رسولی قل باشد: «هر به دعوت کننده الهی (رسولان محمدی و علیین)پاسخی مثبت ندهد هرگز از عذاب خدا رهائی ندارد و یاوری نمی یابد و چنین ی در گمراهی آشکار است.» احقاف 32- زیرا همواره خداوند انی را به سوی مردم می فرستد تا از نزدش با مردم تجارت بین خود و خدا را منعقد نمایند. پس وای به انی که می گویند: «اصلاً ی از نزد ا? ...
2408470

عظیم

نکند اصلاً آن طرف خبری نباشد! ۹- بی تردید معامله با خدا بخصوص معامله تمام وجودی با او، خبر از و خطری عظیم دارد که نکند آنطرف معامله زیر قولش بزند (خدا و رسول) و نکند اصلاً آنطرف خبری نباشد و نکند اصلاً خدائی نباشد و قیامتی در کار نباشد و نکند ... که اصلاً این رسولی قل باشد: «هر به دعوت کننده الهی (رسولان محمدی و علیین)پاسخی مثبت ندهد هرگز از عذاب خدا رهائی ندارد و یاوری نمی یابد و چنین ی در گمراهی آشکار است.» احقاف ۳۲- زیرا همواره خداوند انی را به سوی مردم می فرستد تا از نزدش با مردم تجارت بین خود و خدا را منعقد نمایند. پس وای به انی که می گویند: «اصلاً ی از نز? ...
2434350

نکند

نکند بوی تورا باد ببردخوش ندارم دل رهگذری راببری
342982

سگال : توکل

ابو علی رودباری گوید : عمروبن سنان را گفتم: مرا حکایت کن از سهل بن عبدالله. گفت : سهل گفت : نشان توکل سه چیز است : آن که سوال نکند و چون پدیدار آید باز نزند و چون فراگیرد ذخیره نکند.سوال نکند : تکدی گیری نکندپدیدار آید : خواسته اش برآورده شدباز نزند : رد نکندفراگیرد : به دست آورد " رساله قشریه / عبد الکریم بن هوازن قشیری "
1334355

مـنـاجـات المـفتقـریـن

خدایا! ش ت مرا جز لطف و مهر تو چیزى جبران نکند و نداریم را جز توجه و احسان تو برطرف نسازد و هراس و وحشتم را جز امان تو آرام نکند و خواریم را جز سلطنت تو به عزت مبدل نسازد و جز فضل تو چیزى مرا به آرزویم نرساند و فقر و احتیاجم را جز احسان تو پر نکند و حاجتم را جز تو برنیاورد و گره از گرفتاریم جز رحمت تو نگشاید و درماندگیم را جز مهر تو برطرف نکند و سوز دلم را جز وصل تو فرو ننشاند و شعله درونم را جز لقاء تو خاموش نسازد و بر آتش اشتیاقم جز نظر به جلوه‏ ات چیزى آب‏ نریزد و قرارى ندارم جز در نزدیکى تو و حسرت و افسوسم را جز نسیم جانبخش رحمتت باز نگرداند و دردم ? ...
2594913

انتظار ۲۹۲ _ غم عشق تو

خدا مرا ز غم عشق تو جدا نکند مراجدا ز غم عشق تو خدا نکند گرانبهاست غم عشق یوسف زهرا خدا به هر دل ناقابلی عطانکند تعجیل درفرج - پنج صلوات
1686885

سرد و بی روح

و زندگی آدمی در چه ساعات غریبانه ای سر می شود، از آن هنگامی که وجودش را در گذشته و حال و آینده صرف کرده است، بی آنکه بتواند آرامشی را به دست آورد. هیچ زمانی نیست که احساس نکند گمگشته ای دارد. که احساس نکند جامانده ای دارد. که احساس نکند جا مانده است. زندگی تلخ می شود و بی هدف. پوچ می شود و زودگذر. وهم می شود و خیال و مجاز و بی پایه می شود همانند ابر. اگر او نباشد!
1213794

نکند دی بشود

ماه مهر است بیا مهر بورزیم به هم نکند دی برسد مهر فراموش شود
1673354

پشت آن پنجره شاید / مادری هست مرا می پاید

(بنام خدا) « پشت آن پنجره شاید » پشت آن پنجره شاید مادری هست که مرا می پاید شایدم نیست ولی چتر توهم باز است شاید هم هست ، چرا تکان خورد کمی؟ نکند سایه آن جوشش یک آب سماور باشد نکند بر سر آن غلظت یک چای به قوری باشد نکند عزم سفر دیار دوری باشد نکند مادرمن بهر ی به تشهد باشد سر تکان دادن او جوشش یک راز و نیازی باشد نکند جمله همه ساختن ذهن و توهم باشد ولی اما دیدم ... شاید آنجا باشد مادر من مهمان احتیاط باید کرد انضباطم نشود کم الان چرا که می بینند او حیات ما را ، از بالا شاید آن که دیدم تکان خورده به نسیمی باشد شای? ...
37303

وای اگر سادگی ام ..مایه ی نیرنگ شود

ترسم این است نیایی نفسم تنگ شود نقش رویایی تو هی کم و کم رنگ شود ثانیه گُم بشود عقربه ها گیج شود دل خوش باورم آواره و دلتنگ شود ترسم این است از این خانه دلت قهر کند قصّه ها کَم بشود فاصله فرسنگ شود نکند بوسه بمیرد خبرش گم بشود دل ش.تن نکند مایه ی فرهنگ شود نکند . گی معنی لبخند دهد بوسه ای گُل بدهد ترجمه اش ننگ شود نکند شاخه ی لرزان بشود شانه ی من هق هق گریه ی بندآمده آهنگ شود تلخی قهوه ی لب های تو زجرم بدهد لب بچیند دل و با گریه هماهنگ شود وای اگر در دل مرداد زمستان بشود قلب بی عاطفه ات یک سره از سنگ شود . را آه! دل سنگ تو آزار د
223663

کلمات ناگفته

گفتگویم طولانی خواهد بود ... و درمانده مانده ام از کجا شروع کنم!؟ خدایا نکند حرفی نگفته بماند ... نکند حرفی از قلم بیفتد ؟ بعد از عمری چشم انتظاری ... نکند نتوانم حرفهایم را تمام و کمال بزنم؟!... دارم هر شب کلماتم را مرتب میکنم... من خیلی حرف دارم...خیلی ...که به احدی نگفته ام!
1878249

بخت این نکند با من

آن دوست که من دارم وآن یار که من دانمشیرین دهنی دارد دور از لب و دندانمبخت این نکند با من کان شاخ صنوبر رابنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم#بی_مخاطبانه #مخاطب خاص
2533313

مسابقه در نیکی ها

سرعت بگیر، تندتر برو نکند در مسابقه نیکی ها عقب بمانی نکند مسابقات بی ارزش دنیا، حواست را از مسابقه اصلی پرت کند نکند بازی های رنگارنگ دنیا تو را بفریبد نکند در دام تورهای دست و پاگیر دنی اسیر شوی تو فقط به دنبال راه درست باش به دنبال هدف چقدر دنیای زیباتری خواهیم داشت، اگر همه در نیکی ها از هم سبقت بگیریم1. قال الله تعالی: فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ2 منابع: 1. کشف الغمّه، ج2، ص29: حسین (علیه السلام) فرمودند: أیُّهَا النّاسُ! نافِسو فِی المَکارِمِ وَ سارِعوا فِی المَغانِمِ؛ای مردم!در انجام کارهای نیک بر یکدیگر سبقت بگی? ...
1200602

ترس

ترسم این است نیایی، نفسم تنگ شودنقش رویایی تو هی کم و کمرنگ شود ثانیه گم بشود، عقربه ها گیج شونددل خوش باورم آواره و دلتنگ شود ترسم این است از این خانه دلت قهر کندقصه ها کم بشود، فاصله فرسنگ شود نکند بوسه بمیرد، خبرش گم بشوددل ش تن نکند مایه فرهنگ شود نکند گی معنی لبخند دهدبوسه ای گُل بدهد، ترجمه اش ننگ شود نکند شاخه لرزان بشود شانه منهق هق گریه بندآمده آهنگ شود تلخی قهوه لبهای تو زجرم بدهدلب بچیند دل و با گریه هماهنگ شود وای اگر در دل مرداد زمستان بشود!قلب بی عاطفه ات ی ره از سنگ شود را آه دل سنگ تو آزار دهدوای اگر سادگی ام مایه نیرنگ شود! ...
726268

ترسم این است نیایی نفسم تنگ شود

ترسم این است نیایی نفسم تنگ شود نقش رویایی تو هی کم و کم رنگ شود ثانیه گُم بشود عقربه ها گیج شوند دل خوش باورم آواره و دلتنگ شود ترسم این است از این خانه دلت قهر کند قصّه ها کَم بشود فاصله فرسنگ شود نکند بوسه بمیرد خبرش گم بشود دل ش.تن نکند مایه ی فرهنگ شود نکند . گی معنی لبخند دهد بوسه ای گُل بدهد ترجمه اش ننگ شود نکند شاخه ی لرزان بشود شانه ی من هق هق گریه ی بندآمده آهنگ شود تلخی قهوه ی لب های تو زجرم بدهد لب بچیند دل و با گریه هماهنگ شود وای اگر در دل مرداد زمستان بشود قلب بی عاطفه ات یک سره از سنگ شود ...
1882179

118. ما آدم ها

هر چه می گذرد هی گذشته روی گذشته تلنبار می شود اما خبری از آینده نیست! و ما آدمهای باگذشتِ بی خبر، از حالمان چنان می گذریم که انگار تعهد داده ایم به انبوهِ خاطره دست ی م! فقط خدا نکند، خدا نکند که خاطره هامان برسد به آنجا که بارقه های آتشِ زیرِ خا ترِ یک مهره ی سوخته در چشممان بیفتد؛ به چشم بر هم زدنی هم قناعت نمی کند و هر چه خاطره دیده ایم، تلی از گذشته را می سوزاند و می سوزاند و می سوزاند... و خدا نکند، خدا نکند چشم یک بی خبری به ما بیفتد... و ما می مانیم زیر مشتی از خا تر که هنوز برقِ شعله در چشم هامان سوسو می زند... ما آدمهای بی گذشتِ باخبر... از نوشته ...
1804305

با یک خدای متشخص

ای عزیز ... زندگانی ام را تا اینجا، به پای جوانی ام بنویس. نکند فکر کنی قرار است تا ا عمرم همین قدر بی دغدغه باشم. قرار است درگیر جزییات ِ تعریف شده ی زندگی مدرن بمانم. همین قدر غرق مصرف گرایی، همین اندازه خود محور ِ . نکند فرصت زیستن از من بگیری اکنون که در دوران گذار به سر می برم. عزیز، تو خوب می دانی، هر شب که می خوابم بیم این دارم که صبحی خواهم دید یانه. از این هول، که نکند بمیرم و در این همه هیچ خلاصه بمانم. که همین قدر بی عمل در برابر حق و باطل، ت در برابر ظالم و مظلوم... که همین قدر ناتوان در درک جهان هستی. ناتوان در گرفتن یک دست. کم یک درد. نکند مرگ زود ...
410331

ترسم این است نیایی نفسم تنگ شود...

ترسم این است نیایی نفسم تنگ شود نقش رویایی تو هی کم و کم رنگ شود ثانیه گُم بشود عقربه ها گیج شود دل خوش باورم آواره و دلتنگ شود ترسم این است از این خانه دلت قهر کند قصّه ها کَم بشود فاصله فرسنگ شود نکند بوسه بمیرد خبرش گم بشود دل ش.تن نکند مایه ی فرهنگ شود نکند . گی معنی لبخند دهد بوسه ای گُل بدهد ترجمه اش ننگ شود نکند شاخه ی لرزان بشود شانه ی من هق هق گریه ی بندآمده آهنگ شود تلخی قهوه ی لب های تو زجرم بدهد لب بچیند دل و با گریه هماهنگ شود وای اگر در دل مرداد زمستان بشود قلب بی عاطفه ات یک سره از سنگ شود . را آه! دل سنگ تو آزار دهد وای اگر سادگی ام ..ما...
1772713

بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

می روم سراغ آن پوشه. یک بار دیگر،مرور می کنمش،می خوانمش.اما نه تا انتها...می روم سراغ آن پوشه. به یاد می آورم که تا چه اندازه با ذوق و شوق،برای جمع آوری صفحه به صفحه ی آن،وقت گذاشته بودم و زمان.می روم سراغ آن نظر.بغض میکنم.epg شبکه را بالا و پایین می کنم.می رسم به آنونسِ آن برنامه و باز هم،بغض میکنم.برای بار نمی دانم چندم،پیامی را که برای ارسال،آماده کرده ام،ویرایش می کنم.وسواس گونه با خود می گویم:نکند مودبانه نباشد،نکند در آن جسارتی باشد،نکند فلان..نکند... . خب بس است.کاری ست که شده.زندگی این روی خودش را هم بالا ه نشان آدم می دهد.آیا بابت آنچه که به ه ...
214827

حدیث تجارت

. خدا صلى الله علیه و آله : أربَعٌ مَن کُنَّ فیهِ طابَ مَکْسَبُهُ : إذا اشْتَرى لَم یَعِبْ ، و إذا باعَ لَم یَحْمَدْ، و لا یُدلِّسُ، و فیما بینَ ذلکَ لا یَحْلِفُ هر که چهار امر را رعایت کند درآمدش پاک و حلال است: در موقع .یدِ جنس عیبجویى نکند، در موقع فروش تعریف و تبلیغ نکند، عیب جنس را از مشترى مخفى نسازد، و در .ید و فروش قسم یاد نکند. منبع: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام
20235

ترسی ک پیچید توی قلبم.

گاهی اوقات حتا یک اشاره کوچک ب گذشته هم میتواند آدم را بترساند.ک نکند با یک نگاهِ دوباره, با یک قرار کوچک, دوباره همه چیز برگردد ب گذشته.ک نکند دوباره بروی سر مزار خاطره هایی ک با .ی توی گذشته های دور داشتی.گاهی اوقات تنها یک شماره غریبه ک مینشیند روی دستاپ تلفن همراهت و نامی ک در مقابل سوال :شما؟ از طرف او برایت سند میشود ,میتواند یکهو بترساندت.میتواند یکهو تکانت بدهد و آن تمامِ ناتمامی را ک چندسال پیش توی دلت مانده بود را تازه کند.....ک نکند ببینمش دلم ...دلم....نکند....
480336

تصویری از یک پروانه کوچک و گُل

پشت هرکوه بلند، سبزه زاریست پراز یادخدا... و در آن باغ .ی میخواند، که خدا هست دگرغصه چرا...؟؟؟ آرزو دارم خورشید رهایت نکند!!! غم صدایت نکند...!!!
2294971

من باب تحبس الدعا شدن

معشوقه ی زیبا صورت،عاشقِ چرکین را از در خانه اش می راند و به دل راه نمیدهد.عاشق هرچه نزدیک تر میشود ،یار از او میگریزد.به دلش نمینشیند. نکند آنقدر چرکین سیرت شده ام که نفسم بوی گنداب میدهد که دعایم بالا نمیرود؟نکند فرشتگانت از من گریزان باشند ؟نکند زیادی لغزش هایم...نه نه.گیرم نهایت لجن.نهایت پلیدی.میشوم همان بنده ی بدی که جز در تو پناهی ندارد...پناهم ده.

گداهاید نکند