کنید


2657168

بیت کوین رایگان

با استفاده از لینک زیر برنامه ماین بیت کوین به اسم کریپتو میتوانید بیتکوین است اج کنيد !!!!!! کلیک کنيدکلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد کلیک کنيد ...
2305920

مرگ

روز مرگم، اشک را شیدا کنيد روی قلبم، عشق را پیدا کنيد روز مرگم، خاک را باور کنيد روی قبرم،لاله را پ ر کنيد جامه را خاک و خا تر کنيد خانه ام را وقف نیلوفر کنيد پیکرم را غرق در شبنم کنيد روی قبرم، لاله ای را خم کنيد روز مرگم، عشق را دعوت کنيد دور قلبم را کمی خلوت کنيد بعد مرگم،خنده را از سر کنيد رفتنم را،دوستان باور کنيد........ بهار هم رفت
1501978

باور کنید

باور کنيد٬ نیروی آدمی بیکران است. باور کنيد٬ هیچ کاری از اراده آدمی خارج نیست. باور کنيد٬ که از عشق آفریده شده اید٬ پس عشق را بیافرینید. باور کنيد٬ خدا هیچگاه از بندگانش ناامید نمی شود ولی بندگان از او چرا! باور کنيد٬ لایق بودن هستید. باور کنيد٬ که اکنون مهمترین لحظه است. باور کنيد٬ که روح شما قدرت صعود به ماورا را دارد. باور کنيد٬ که شما هم می توانید . و تمام باورهای خود را از ته دل باور کنيد. تا زندگی٬ شما را باور کند.
452487

*مطالب جالب ریاضی*

به دست آوردن روز ، ماه و سال تولد : عدد ماه تولد خود را انتخاب کنيد.ضرب در 100 کنيد . به اضافه ی روز تولد کنيد . ضرب در 2 کنيد . به اضافه ی 6 کنيد . ضرب در 5 کنيد . به اضافه ی 4 کنيد . ضرب در 10 کنيد . منهای 340 کنيد . به اضافه ی سن خود کنيد . دو رقم اول سن / دو رقم دوم روز تولد / یک یا دو رقم سوم ماه تولد یک عدد چهار رقمی در نظر بگیرید . با این شرط که همه ی ارقام آن مثل هم نباشند . حالا بزرگترین و کوچکترین اعدادی را که می توان با ارقام این عدد ساخت در نظر می گیریم و آن ها را از هم کم می کنیم . همین عملیات را دوباره روی عدد حاصل انجام می دهیم در نهایت به
812437

مساحت رنج

شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنيد مگر مساحت رنج مرا حساب کنيد محیط تنگ دلم را ش.ته رسم کنيد خطوط منحنی خنده را .اب کنيد طنین نام مرا موریانه خواهد خورد مرا به نام دگر غیر این خطاب کنيد دگر به منطق منسوخ مرگ می خندم مگر به شیوه دیگر مرا مجاب کنيد در انجماد س.، پیش از آنکه سنگ شوم مرا به هرم نفس های عشق آب کنيد مگر سماجت پولادی سکوت مرا درون کوره ی فریاد خود مذاب کنيد بلاغت غم من انتشار خواهد یافت اگر که متن سکوت مرا کتاب کنيد
1072939

انیمیشن های زیستی کتاب زیست سوم تجربی

عنوان سایز 1- میتوز و سیتوکینز کلیک کنيد 210kb 2- ساختار گوش کلیک کنيد 173kb 3- پمپ سدیم - پتاسیم کلیک کنيد 1mb 4- آنتی ژن های سطحی کلیک کنيد 47kb 5- عملکرد هورمون ها کلیک کنيد 475kb 6- لقاح در داران کلیک کنيد 201kb 7- ساختار چشم کلیک کنيد 16kb 8- عملکرد شبکیه چشم کلیک کنيد 51kb 9- عملکرد گوش انسان کلیک کنيد 62kb 10- عملکرد هورمون پروتئینی کلیک کنيد 568kb 11- چرخه زندگی خزه کلیک کنيد 298kb 12- جوانه چشایی کلیک کنيد 54kb 13- تطابق چشم کلیک کنيد 49k ...
2267313

مداوا

این درد و بغض و حسرت و ماتم دوا کنيد این غم که کرده پشت مرا خم دوا کنيد یا کم بیاورید شکرخنده پیش من یا خنده های تلخ مرا هم دوا کنيد از نیش و زهر زخم زبان گوش من پر است بر گوش من نهاده دو مرهم دوا کنيد این گریه ها به خاطر طرد از بهشت نیست حوا به من رسانده چو آدم دوا کنيد قلیان دوای عاشق ناکام مانده است با دود و کام های دمادم دوا کنيد "غم می خورم که هیچ غمی نیست ماندگار" غم بر دلم نهاده و این غم دوا کنيد بر جان من دعا و دوا کارگر نشد اکنون نمانده راه به جز سم! دوا کنيد... *مصراع داخل گیومه از فاضل نظری
2259283

مداوا

این درد و بغض و حسرت و ماتم دوا کنيد این غم که کرده پشت مرا خم دوا کنيد یا کم بیاورید شکرخنده پیش من یا خنده های تلخ مرا هم دوا کنيد از نیش و زهر زخم زبان گوش من پر است بر گوش من نهاده دو مرهم دوا کنيد این گریه ها به خاطر طرد از بهشت نیست حوای من رسانده چو آدم دوا کنيد قلیان دوای عاشق ناکام مانده است با دود و کام های دمادم دوا کنيد "غم می خورم که هیچ غمی ماندگار نیست" غم بر دلم نهاده و این غم دوا کنيد بر جان من دعا و دوا کارگر نشد اکنون نمانده راه به جز سم! دوا کنيد... *مصراع داخل گیومه از فاضل نظری
57392

سلامتی 2

1_وعده های صبحانه خود را سعی کنيد مقوی میل کنيد و از غذاهای سرخ .ی مثل سوسیس و... خود داری کنيد. 2_در وعده های ناهار از غذاهای کم چرب و آبپز استفاده کنيد مثل . مرغ یا ماهی و از خوردن نوشیدنی هایی مثل نوشابه و دلستر و دوغ بلافاصله بعد از غذا پرهیز کنيد.زیرا باعث مشکلاتی میشود کهع به چاقی و اضافه وزن فرد افزوده میشود. 3_سعی کنيد شام را سبک میل کنيد و بیشتر از سالاد کاهو و کلم و روغن زیتون راستفاده کنيد.و غذاهای سرخ .ی و چرب پرهیز کنيد.
426542

عادتهائى که موجب موفقیت در زندگى مى شود

با ملایمت = سخن بگوئید، عــمــیـــق = نفس بکشید، شــــــیــک = لباس بپوشید، صـبـورانه = کار کنيد. نـجـیـبـانه = رفتار کنيد، هــمـــواره = پس انداز کنيد، عــاقــلانـه = بخورید، کــــافـــى = بخو.د، بى باکانه = عمل کنيد، خـلاقـانـه = بین.ید، صـادقانه = .ب کنيد، هوشمندانه = .ج کنيد، خوشبختی یک سفراست,نه یک مقصد.
1952474

زنگیتان را مصرف کنید.

زندگی تان را مصرف کنيد! ما همه مصرف کننده ایم، پس « زندگی تان را مصرف کنيد.» شما یک شیشه عطر را تا آ ین قطره مصرف می کنيد. چرا؟ چون ارزشمند است. زندگی خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنيد زندگی تان را تا جای ممکن مصرف کنيد. هیچ فرصتی از زندگی را برای « زندگی » از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنيد یا مال اندوزی کنيد، نه! منظور این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنيد. از زندگی تان زباله در نیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنيد. تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنيد و نگذارید استعدادها، توانایی و پتانسیل تان هدر برود.
674724

چگونه حجم . ها را در تلگرام کاهش دهیم؟

کاهش حجم . در تلگرامتلگرام را اجرا کنيد. وارد پنجره گفتگوی مد نظرتان شوید. آی. "گیره" را لمس کنيد. . مورد نظر خود را انتخاب کنيد. در زیر، آی.ی با نماد "یک مربع و عدد" مشاهده می کنيد. آن را لمس کنيد در اسلایدری که نمایان شده است، کیفیت ویدیوی مورد نظرتان را مشخص کنيد. اسلاید را به سمت چپ بکشید تا حجم . کاهش یابد پس از اعمال تغییرات گزینه done را لمس کنيد. . را ارسال کنيد
1896376

مطالب ترم تابستان دانشجویان

کلیه دانشجویان می توانند مطالب مربوط به ترم تابستان را از این وبلاگ دریافت کنند. درس اول را از این لینک کنيد. درس دوم را از این لینک کنيد. درس سوم را از این لینک کنيد. درس چهارم را از این لینک کنيد. درس پنجم را از این لینک کنيد. درس ششم را از این لینک کنيد. درس هفتم را از این لینک کنيد. درس هشتم را از این لینک کنيد. درس نهم را از این لینک کنيد. جزوه کامل را از این لینک کنيد.
732616

کتاب صوتی

کتاب صوتیچگونه ذهن خود را تقویت کنیم؟ جهت خیدباقیمت10000هزارتومان کلیک کنيد.باور کنيد تا ببینید اثر . وین دایرجهت .یدباقیمت10000هزارتومان کلیک کنيد.چگونه کم رویی را کنار بگذاریم؟ جهت .یدباقیمت9000هزارتومان کلیک کنيد..ودیوانه جهت .یدباقیمت3000هزارتومان کلیک کنيد.شیخ صنعان جهت .یدباقیمت3000هزارتومان کلیک کنيد.زندگی نامه داروین جهت .یدباقیمت3000هزارتومان کلیک کنيد.معجزه ذهن جهت .یدباقیمت12000هزارتومان کلیک کنيد.عشق وانسان جهت .یدباقیمت1000هزارتومان کلیک کنيد.رازهای موفقیت جهت .یدباقیمت1000هزارتومان کلیک کنيد.50بایدونبایددرزنگی .شویی جهت .یدباقیمت8000هزارتومان ک?...
647609

من را پل کنید

"من"را پل کنيد طفل یتیم از من عبور کند روی سیل ."من"را پل کنيد و از دنده های . ی من نرده ها کنيد کان دخترک ،با دامن پر از گل اش از باد عبور کند "من"را پل کنيد که درمانده ای بگذرد از پهنای شب به دیار صبح "من"را پل کنيد که قناری بگذرد ازمن به سوی باغ "من" را پل کنيد که کبوتر رها شود زچنگ باز "من" را پل نکنيد برای عبور عاز ."من "را پل کنيد که هر. مایوس زدشت یاس بگذرد از من به وادی امید "من" را پل کنيد که بگذرد از من کاروان عشق با بار قند و شکر ترمه های زر "من" را پا نکنيد برای عبور آز "من "را پل کنيد که بگذرد ازمن ، منیت من 84/7/3ص.پورامان
1689726

رایگان های ی برق پست ترانسفروماتور برق

خطوط ۱۲۰۰ کیلو ولت ۴ باند کنيد خطرات برق در محیط کار-ایمنی در برق-نحوه برق گرفتگی کنيد آموزش تست بریکر(کلید قدرت) کنيد تعمیر خطوط انتقال برق high voltage کنيد انفجار تابلو برق کنيد شنا با دکل برق کنيد اتصال خطوط فشار قوی کنيد آموزشی فارسی طراحی پست فشار قوی
404752

صلا زدند که برگ صبوح ساز کنید

صلا زدند که برگ صبوح ساز کنيد به ساز مرغ سحر ترک خواب ناز کنيد می خمار شکن می دهند کز سرها خمار چون شکن زلف یار باز کنيد سرود بدرقه ی کاروان شب خوانید در ای قافله ی صبح پیشواز کنيد به ساز زهره، سماوات می دهد پیغام که گوش دل به مناجات اهل راز کنيد وضو به چشمه ی صهبای صبحدم سازید به سوی قبله ی میخوارگان . کنيد چو بلبلان بهاری به اهتزاز نسیم هوای شور و نوایی به سوز و ساز کنيد یگانه راز و نیاز قبول اهل دل است دو گانه ای که به درگاه بی نیاز کنيد سر نیاز فرود آورید و نذر قبول به زیر قبه ی این بارگاه ناز کنيد نگین خاتم جم در . می
148144

هر وقت...

مروز هرگاه خواستید کلمه ای ناخوشایند به زبان آورید،به .انی فکر کنيد که قادر به تکلّم نیستند.قبل از اینکه بخواهید از مزّه ی غذای تان شکایت کنيد،به .ی فکر کنيد که اصلاً چیزی برای خوردن ندارد.قبل از اینکه از همسرتان شکایت کنيد،به .ی فکر کنيد که برای داشتن یک همدم،به درگاه خدا زاری می کند.امروز پیش از آنکه از زندگی تان شکایت کنيد،به .ی فکر کنيد که خیلی زود هنگام، به بهشت رفته است.قبل از آنکه از فرزندان تان شکایت کنيد،به .ی فکر کنيد که آرزوی بچّه دار شدن دارد،قبل از آنکه شکایت کنيد که چرا .ی،خانه تان را تمیز نکرده یا جارو نزده،به آدم هایی فکر کنيد که مجبورند ...
608401

زندگی تان را مصرف کنید!

زندگی تان را مصرف کنيد!بله درست متوجه شدید!ما همه مصرف کننده ایم، پس « زندگی تان را مصرف کنيد.»شما یک شیشه عطر را تا آ.ین قطره مصرف می کنيد. چرا؟چون ارزشمند است.زندگی خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنيد زندگی تان را تا جای ممکن مصرف کنيد. فرصت زندگی، مصرف زندگیهیچ فرصتی از زندگی را برای « زندگی . » از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنيد یا مال اندوزی کنيد، نه! منظور این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنيد. از زندگی تان زباله در نیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنيد. تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنيد و نگذارید استعدادها، توانایی و پ
591593

مهربانی

برای دیدن هرکلیپ روی نوشته کلیک کنيد . کلیپ چشم انتظار باران برای . کلیک کنيد... . کلیپ پدر1 برای . کلیک کنيد.... . کلیپ پدر2 برای . کلیک کنيد.... . کلیپ مادر1 برای . کلیک کنيد... . کلیپ مادر2 برای . کلیک کنيد... . کلیپ گوهرنایاب برای . کلیک کنيد.. . کلیپ مسکن قلب ها برای . کلیک کنيد... . کلیپ معلم و دانش آموز برای . کلیک کنيد... . کلیپ خداوندا برای . کلیک کنيد... . کلیپ مشو یک لحظه غافل برای . کلیک کنيد... . کلیپ زیبایی های آفرینش برای . کلیک کنيد... . کلیپ شکرا یا ربی برای . کلیک کنيد... . کلیپ در جوانی برای . کلیک ک
264894

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید

" من نگویم که مرا از قفس آزاد کنيد قفسم برده به باغی و دلم شاد کنيد " من نگویم که مرا مست و .اب گردانید یا مرا پای دهید ، یا پر پرواز دهید گر شما در دل من غصه و هجران ریزید گله ای نیست که خود شادی بسیار کنيد همچو ققنوس ، در آتش شده ام می سوزم پر سیمرغ بسوزد !!! خبر زال کنيد منم آن مرغ چمن ، باعث شاد. گل چو بهار گشت ، ز من صحبت ِ تیمار کنيد چنگ ومطرب مهیا ، می و معشوق به کام ساقیا ! با که ب.م ؟! همگی ناز کنيد من همی در طلب عشق ، چو شمعی سوختم تا شما این شب ِ تاریک به صبح باز کنيد خصم و دشمن همه هیهات و فغان گویانند شاید این فرصت آ. به فلک زار کنيد همچو د
353606

. آموزشی و جزوه فارسی دوره و نرم افزار .ی برق قدرت و استانداردها

نظام .ی برق ساختمان-کلیک کنيد آموزش نرم افزار دیالو.-کلیک کنيد آموزش طراحی صاعقه گیر-کلیک کنيد آموزش طراحی ارتینگ- کلیک کنيد آموزش طراحی حفاظت کاتدی-کلیک کنيد آموزش طراحی الکتروموتور کلیک کنيد استانداردieee کلیک کنيد استاندارد iec کلیک کنيد آموزش سافت استارتر کلیک کنيد آموزش مدار فرمات تابلو-کلیک کنيد آموزش باتری سایزینگ و ups- کلیک کنيد آموزش تابلو فشار متوسط-کلیک کنيد آموزش تابلو فشار ضعیف - کلیک کنيد آموزش کلیدها و بریکر ها کلیک کنيد ...
189699

#33

کاراگاه الوین دوی:یه روزی یه نفر باید انگیزه ی این رو.مه ها رو برام توضیح بده... اول کار جنجال را می اندازید که «. ها رو دستگیر کنيد»... وقتی مشغول پیدا .شون هستیم سعی می کنيد کاری کنيد که ما «ا.اج» شیم... وقتی اون ها رو دستگیر می کنیم ما رو به «خشونت» متهم می کنيد... قبل از دادگاه شما اون ها رو تو رو.مه تون «محاکمه» می کنيد... بالا.ه هم وقتی اون ها رو محکوم می کنیم شما سعی می کنيد «آزاد» شون کنيد و می خواین ثابت کنيد که اون ها «مشکل روانی» دارن! عنوان .:در کمال خونسردی کارگردان:ریچارد برو.
1955907

زندگی تان را مصرف کنید!

ما همه مصرف کننده ایم، پس زندگی تان را مصرف کنيد. شما یک شیشه عطر را تا آ ین قطره مصرف می کنيد. چرا؟ چون ارزشمند است. زندگی خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنيد زندگی تان را تا جای ممکن مصرف کنيد. هیچ فرصتی از زندگی را برای "زندگی " از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنيد یا مال اندوزی کنيد، نه! منظور این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنيد. از زندگی تان زباله در نیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنيد. تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنيد و نگذارید استعدادها، توانایی و پتانسیل تان هدر برود.
697289

چگونه حجم . ها را در تلگرام کاهش دهیم؟

تلگرام را اجرا کنيد. وارد پنجره گفتگوی مد نظرتان شوید. آی. "گیره" را لمس کنيد. . مورد نظر خود را انتخاب کنيد. در زیر، آی.ی با نماد "یک مربع و عدد" مشاهده می کنيد. آن را لمس کنيد در اسلایدری که نمایان شده است، کیفیت ویدیوی مورد نظرتان را مشخص کنيد. اسلاید را به سمت چپ بکشید تا حجم . کاهش یابد پس از اعمال تغییرات گزینه done را لمس کنيد. . را ارسال کنيد منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
732613

سرگرمی

سرگرمیرازهای حرفه ای ومخفی بازی کلش جهت .یدباقیمت1000هزارتومان کلیک کنيد.پاو.وینت تست هوش جهت .یدباقیمت7000هزارتومان کلیک کنيد.مجموعه شخصیتهای کارتون جهت .یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنيد.پاو.وینت"شادی"جهت .یدباقیمت6700هزارتومان کلیک کنيد.ع. نوشته جهت .یدباقیمت1000هزارتومان کلیک کنيد.مانتوهای مدل95جهت .یدباقیمت2000هزارتومان کلیک کنيد.مجموعه80مپ کلش2016جهت .یدباقیمت1000هزارتومان کلیک کنيد.تصاویرترولی خنده دارجهت .یدباقیمت500تومان کلیک کنيد.ع.هایhdاساسین کریدجهت .یدباقیمت200تومان کلیک کنيد.کارتون زیبایiron manبصورت دوبله جهت .یدباقیمت2500هزارتومان کلیک کنيد.. سه بع?...
489810

رها کنید.

رها کنيد...بر اموری که قدرت تغییرشان را دارید تمرکز کنيد و چیزهایی را که ماورای کنترلتان است، رها کنيد. از اینکه با رها . کنترل، همه چیز به طریقی حل می شود، شگفت زده خواهید شد. مثبت یا منفی: انتخاب با شماست؛ شکایت ها را به راه حل، نوآوری و موفقیت تبدیل کنيد
540368

شال ابریشم ل...

می روم حسرت دریای مرا دفن کنيد اهل دیـــروزم و فردای مرا دفـن کنيد لـحدم را بگذارید بــــه روی لـحدم شـال ابریشم لیلای مرا دفن کنيد ایل من مرده .ی نیست که چنگی بزند وقت تنـــگ است بخـــــارای مرا دفن کنيد ص.ه ام،ص.ه که دلتا شده از سیلی رود دل که خـوب است فقط "تا"ی مرا دفن کنيد تا پر از روسری و سیب شود شهر شما زیــــر این خاک غــزل های مرا دفن کنيد
2539931

شروع ویروس نویسی با سی پلاس پلاس

ویژوآل استدیو تون رو استارت کنيد و بر روی new project کلیک کنيد و از صفحه باز شده کشوی visual c++ را باز کنيد و بر روی win32 کلیک کنيد و در نهایت در کادر سمت راستی win32 console application را انتخاب کنيد نام و مسیر برنامه ای که میخوایید بسازید رو تعیین کنيد و بر روی ok کلیک کنيد ادامه مطلب
2574012

انتخاب کفش طبی

نکاتی در مورد انتخاب کفش طبیپا راه نروید و صندل بپوشید; کفش های خود را به دقت انتخاب کنيد; در هنگام عصر پاها بزرگتر می شوند; پس در این زمان اقدام به ید کفش کنيد.کفش هایی را یداری کنيد که; در آن احساس راحتی می کنيد و پای شما را نمی زند. دقت کنيد که کفش ها از لحاظ پهنا; ارتفاع; انتها و پاشنه مناسب باشند. از ید کفش های نوک تیز و پاشنه بلند خودداری کنيد.سعی کنيد کفش هایی از جنس چرم مرغوب با پنجه ی پهن ب ید; کفش های جدید خود را تنها برای دو ساعت یا کم تر بپوشید.همیشه یک جفت کفش نپوشید و از کفش های مختلف استفاده کنيد; قبل از پوشیدن کفش داخل آن را با دست بررسی کنيد; بند ...
2574559

اموزش تبدیل فلش به رم

ابتدا به my computer برید روی فلش خود کلیک راست کنيد روی ا ین گزینه properties کلیک کنيد سپس به سربرگreadyboostمراجعه کنيد به قسمت space to reserve for system speed مقدار فضای مد نظرتان از فلش دیسک به عنوان رم را وارد کنيد و ok را بزنید. نکته:از جدا فلش خود داری کنيد. برای جدا فلش دوباره به برگه readyboost بروید. گزینه do not use this device را انتخاب کنيد و روی ok کلیک کنيد.
2361399

ده را ار طلایی از احمدی ...

ده را ار طلایی از احمدی برای کنترل اضطراب و استرس : برای ایام باقی مانده برنامه ریزی کنيد . با خداوند بیشتر از قبل راز و نیاز کنيد . واقعیت را پذیرا باشید . ذکر صلوات را زیاد تکرار کنيد . از معجون آب ولرم ، زعفران و عسل استفاده کنيد . به اطرافیان بیش از قبل توجه کنيد شب ها زود بخو د . 30دقیقه روزانه پیاده روی کنيد . روی هدف خود متمرکز شوید . خود را در ح ارامش تصور کنيد از کائنات انزژی مثبت دریافت کنيد . @pouyabarani
719511

زندگی زیباست

زندگی تان را مصرف کنيد!بله درست متوجه شدید! ما همه مصرف کننده ایم، پس « زندگی تان را مصرف کنيد.»شما یک شیشه عطر را تا آ.ین قطره مصرف می کنيد. چرا؟ چون ارزشمند است. زندگی خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنيد زندگی تان را تا جای ممکن مصرف کنيد.فرصت زندگی، مصرف زندگی هیچ فرصتی از زندگی را برای « زندگی . » از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنيد یا مال اندوزی کنيد، نه! منظور این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنيد. از زندگی تان زباله در نیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنيد. تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنيد و نگذارید استعدادها،...
2746016

بر ترس مذاکره غلبه کنید ✌️

کلیدِ انجام معامله بهتر ساده است، درخواست کنيد. برای قیمت کمتر یا مفاد و شرایط بهتر درخواست کنيد. برای اصلاحات و تغییرات در توافقنامه درخواست کنيد. برای لحاظ موارد، تخفیفات، امتیازات یا محصولات و خدمات اضافه در توافقنامه کلی درخواست کنيد. با خوشرویی درخواست کنيد. خواهشمندانه درخواست کنيد. مطمئن درخواست کنيد. مؤدبانه درخواست کنيد. اگر فکر می کنيد لازم است، محکم درخواست کنيد. اما همیشه خواسته خودتان را مشخص و شفاف درخواست کنيد. همیشه بپرسید چرا و چرا نه؟ آینده از آنِ درخواست کنندگان است. آینده متعلق به انی است که مطمئن و جسورانه آنچه می خواهند را درخ? ...
720229

????زندگی تان را مصرف کنید!

✅بله درست متوجه شدید! ما همه مصرف کننده ایم، پس « زندگی تان را مصرف کنيد.»شما یک شیشه عطر را تا آ.ین قطره مصرف می کنيد. چرا؟ چون ارزشمند است. زندگی خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنيد زندگی تان را تا جای ممکن مصرف کنيد.✳️فرصت زندگی، مصرف زندگی هیچ فرصتی از زندگی را برای « زندگی . » از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنيد یا مال اندوزی کنيد، نه! منظور این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنيد. از زندگی تان زباله در نیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنيد. تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنيد و نگذارید استعدادها، توانایی و پتانسیل تان هدر برود.
702050

زندگی زیباست (36)

مجموعه: خواندنیهای دیدنی زندگی تان را مصرف کنيد!بله درست متوجه شدید! ما همه مصرف کننده ایم، پس « زندگی تان را مصرف کنيد.»شما یک شیشه عطر را تا آ.ین قطره مصرف می کنيد. چرا؟ چون ارزشمند است. زندگی خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنيد زندگی تان را تا جای ممکن مصرف کنيد.فرصت زندگی، مصرف زندگی هیچ فرصتی از زندگی را برای « زندگی . » از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنيد یا مال اندوزی کنيد، نه! منظور این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنيد. از زندگی تان زباله در نیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنيد. تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنيد و نگذاری?...
2301055

بنر کتابخوانی

بنر با کیفیت کتاب دروازه ای... را از اینجا کنيد. بنر با کیفیت "قدر جوانی و ..." را از اینجا کنيد. بنر با کیفیت "انس با کتاب" از اینجا کنيد بنر با کیفیت "مطالعه مسئولیت" را از اینجا کنيد. بنر "وضع کتاب" را از اینجا کنيد. بنر با کیفیت "صد هزار جلوه" را از اینجا کنيد. برای با کیفیت، روی ع کلیک کنيد. بنر با کیفیت "عرضه کتاب" را از اینجا کنيد. بنر با کیفیت "متاسفانه کتابخوانی" را از اینجا کنيد. بنر با کیفیت" مخارج اصلی" را از اینجا کنيد. بنر با کیفیت را از اینجا کنيد. بنر با کیفیت "درخت کتاب" را از اینجا کنيد. صدقه کتاب غذای روح
1111550

امنیت

10 راه امنیت سیستم های شخصی شما: 1-از آنتی ویروس اورجینال استفاده کنيد 2-فایروال ویندوز را فعال کنيد 3-رمز عبور قوی برای سیستم انتخاب کنيد 4-از اتصال به وای فای بدون رمز خودداری کنيد 5-سیستم را دست ی ندهید 6-حداقل نرم افزار اضافی را نصب کنيد 7-از از سایت های غیر معتبر و تعمیر سیستم در مراکز فروش غیر معتبر خودداری کنيد 8-از ایمیل و اکانت های خود پس از استفاده log out کنيد 9-امینت وای فای خود را با روش های گفته تامین کنيد 10-ویندوز را به روز کرده و سعی کنيد از به روز بودن تمام نرم افزار ها بر روی سیستم اطمینان حاصل کنيد wolf er
2243348

قدر این امنیت را بدانیم

دعا کنيد ،به انی که با مدیریت درست خود امنیت سر زمین مارا بر عهده گرفته اند دعا کنيد برای مرزبان ،نیروهای مسلح بسیج نیروی هوایی ودریایی دعا کنيدبرای نیروی انتظامی دعا کنيد برای سلامتی سربازان گمنام زمان عجل الله دعا کنيد برای سلامتی وطول عمر فرزاته وحکیم ،دعا کنيد برای مسیولیندلسوز وبیدار وآگاه ،دعا کنيد برای رزمندگان م عین حرم ،دعا کنيد برای دانشمندان،قهرمانان جانبازان سر زمینمان ،دعا کنيد برای اقتدار نطام مقدس ایران دعا کنيد برای نیکوکاران ،خیر ش ،دعا کنيد برای سلامتی بانوان مادران قهرمان پرور دعا کنيد برای شغل ازدواج جوانان سر زمینمان ،د? ...
130691

. کنید پیک نوروزی ششم ابت. 96 +همه دانش آموزان

جهت تعطیلات عید نوروز سال 96 وب سایت معلم پیک سال ششم ابت. را برای دانش آموزان ششم آماده کرده است جهت . پیک ششم ابت. کلیک کنيد همچنین میتوانید پیک پایه های دوم ،سوم،چهارم،پنجم،ششم و پیش دبستانی را از لینک زیر دریافت کنيد جهت . پیک اول ابت. کلیک کنيد جهت . پیک دوم ابت. کلیک کنيد جهت . پیک سوم ابت. کلیک کنيد جهت . پیک سوم ابت. کلیک کنيد جهت . پیک چهارم ابت. کلیک کنيد جهت . پیک پنجم ابت. کلیک کنيد جهت . پیک پیش دبستانی کلیک کنيد . 26 . پیک نوروزی ششم ابت. 96 - درسی فایلdrsifile.com/.s/tag/پیک-نوروزی-ششم-ابت.-96/a description for this result is not available because of this site's robots.txtlearn more. پیک ...
2633625

دعا کنید برام

این روزا روزای خوبیه دعا کنيد برام دعا کنيد برگرده دعا نکنيد که تحمل کنم فقط دعا کنيد برگرده چون حال بدمو دوس دارم چون داخلش محمد من هست توی وجودم محمد من هست تا خوب میشم تموم سعیم میکنم بد بشم چون تو حال ابم محمد هست دعا کنيد برام توی محرم دعا کنيد برام شمارو به خدا دعا کنيد برام
70429

درس قرآن پایه ی ششم سال 95 بیشتر از درس 9 و 10

1 ترجمه کنيد : اِتّقوا الف- تقویت کنيد ب- بپردازید ج- تقوا پیشه کنيد 1 نمره 2 ترجمه کنيد : اِثم الف- روز ها ب- نشانه ها ج- گناه 1 نمره 3 ترجمه کنيد : أنفِقوا الف – انفاق .د ب- بعضی ج- انفاق کنيد 1 نمره 4 ترجمه کنيد : جُنُود الف – سربازان ب- ستمگران ج- خو.دن 1 نمره 5...
374473

پیشگیری از استرس

١-موارد استرس آور زندگی خود را شناسایی و جهت یافتن راه حل اقدام کنيد. ٢-از شر خشم و پرخاشکری خود را خلاص کنيد و تلاش کنيد آرام بگیرید. ٣-اجتماعی باشید و ضمن صمیمیت با دیگران در مناسبت های اجتماعی شرکت کنيد. ٤-به شادی، نشاط، طنز، شوخی و به طور کلی خندیدن به عنوان یک درمان نگاه کنيد. ٥-کاری کنيد که شغل شما یک منبع استرس زا نباشد. ٦-با اراده، مصمم و قاطع باشید و اعتماد به نفس خود را تقویت کنيد. ٧-خود را بامحیط تطبیق دهید و به گذشت زمان در حل بحران توجه داشته باشید. ٨-سعی نکنيد دیگران را عوض کنيد، بلکه تلاش کنيد خود را عوض کنيد. ٩-خود را ارزشمند بدانید، بازی...
1730842

آی مردم چشمهارا وا کنید

آی مردم چشمها را وا کنيد دشمن بدخواه را رسواکنيددشمن خلق خدا دیو سفید فتنه های تازه را خنثی کنيد آی مردم باحضور مستمر فتنه نو را ز، نو افشا کنيد پست ومنافقهای کور از پلیدان زمان پروا کنيد آی مردم راه ملت روشن است دامهای فتنه را پیدا کنيد آی مردم حفظ وحدت واجب استفتنه جویان را برون ز،ینجا کنيد اثر صدیقه اژ ه ای مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی
581405

تو خیلی خوشبخت بودی میم ؛

دعا کنيد برام از این منجلاب بدبختی بکشم بیرون خودمو دعا کنيد دعا کنيد دعا نمی کنيد ؟ به جهنم . دریافت
1512626

شاعر وقتی اعصاب ندارد :-)

خانـم! کــجا نوشته مرا سگ محل کنيد یا اینکه با من اینهمه جنگ و جدل کنيد من بی شما ... که قانعم ! ... اما نمی شود فــکری بـــــه حـــال وروز دل این غــــزل کنيد دارد سر قرار شما مرگ مـــی رسد کاری برای مهلت ضرب الاجل کنيد هی ضد حال خورده ام از دست روزگار کمتر بـرای خنده ـــی را مچل کنيد لطفا به جای بینی و لب های نازتان طرز نگاه و زخـم زبـــان را عمل کنيد کف کرده ام که مثل عروسک شوم شبی شاید کــــه عاشقانــه مرا هــــم بغل کنيد شاهد تمام اهل همین کوچه های خیس باشد - قبـــــــول - مـــــرا سگ محل کنيد رسول کامرانی
1619622

وقتی شاعر اعصاب ندارد :-)

خانـم! کــجا نوشته مرا سگ محل کنيد یا اینکه با من اینهمه جنگ و جدل کنيد من بی شما ... که قانعم ! ... اما نمی شود فــکری بـــــه حـــال وروز دل این غــــزل کنيد دارد سر قرار شما مرگ مـــی رسد کاری برای مهلت ضرب الاجل کنيد هی ضد حال خورده ام از دست روزگار کمتر بـرای خنده ـــی را مچل کنيد لطفا به جای بینی و لب های نازتان طرز نگاه و زخـم زبـــان را عمل کنيد کف کرده ام که مثل عروسک شوم شبی شاید کــــه عاشقانــه مرا هــــم بغل کنيد شاهد تمام اهل همین کوچه های خیس باشد - قبـــــــول - مـــــرا سگ محل کنيد رسول کامرانی
155732

سخنان ناب بیدارگر

اسفند ماه کلیک کنيد بهمن ماه کلیک کنيد دی ماه آذر ماه کلیک کنيد آبان ماه کلیک کنيد مهر ماه کلیک کنيد شهریور ماه کلیک کنيد مرداد ماه کلیک کنيدتیر ماه .داد ماه اردیبهشت ماه فروردین ماه
2693922

آموزش نصب ویندوز 10

بسمه تعالی 1- بعد از ویندوز 10 با فرمت iso ، ابتدا این فایل iso را از طریق نرم افزارهایی نظیر nero ، ultraiso و... روی یک dvd رایت کنيد و سپس dvd را به ح بوت ببرید و مراحل زیر را طی کنيد. 2- روی next کلیک کنيد. 3- روی install now کلیک نموده و در صفحه بعد تیک گزینه i accept the license terms را فعال کنيد و روی next کلیک کنيد. 4- اکنون گزینه custom را انتخاب کنيد و صبر کنيد تا ویندوز به طور کامل نصب شود. 5- بعد از نصب ویندوز سیستم شما ریستارت می شود و پس از ریستارت در صفحه ای که نمایان می شود فقط روی use express settings کلیک کنيد. 6- در این قسمت باید اطلاعات اکانت خود را وارد کنيد ? ...
732610

محصولات فیزیکی

نیم ست استیل طرح طلا جهت .یدباقیمت28000هزارتومان کلیک کنيد.شمع زینتی لوماکندل جهت .یدباقیمت45000هزارتومان کلیک کنيد.نگهدارنده ارگونومیک مانیتورجهت .یدباقیمت89000هزارتومان کلیک کنيد.نیم بوت مردانه کوهستان جهت .یدباقیمت30000هزارتومان کلیک کنيد.بررسی حرارتی صاف کننده مو جهت .یدباقیمت 50000هزارتومان کلیک کنيد. میکروسکوپ جیبی قابل نصب روی دوربین موبایل جهت .یدباقیمت20000هزارتومان کلیک کنيد.بزرگترین ومحکمترین زونکن ف.ی جهت .یدباقیمت17000هزارتومان کلیک کنيد.گیرنده کوچک کننده بینی طبیnous upجهت .یدباقیمت9000هزارتومان کلیک کنيد.دستگاه سفیدکننده دندان وایت لایت جهت .ید...
1597941

را ارهایی برای تحمل افکار و عقاید دیگران

گام اوّل: هرچه قدر هم که به صحّت گفته خود اطمینان دارید، قبل از اینکه حرفی بزنید، خوب فکر کنيد. اگر احساس می کنيد هیچ نقطه مشترکی از نظر فکری با نفر مقابل خود ندارید، بازهم در نهایت ادب و متانت تعامل کنيد. گام دوّم: سعی کنيد با وی همفکری کنيد یا حدّاقل به نوعی وانمود کنيد که او را درک می کنيد. خود را جای دیگری بگذارید. با خود بگویید: “اگر من افکار او را داشتم، زندگی و دنیای من چه فرقی داشت و چطور بود؟”، با ادای این جمله در ذهن خود، می توانید افکار، احساسات و اعمال وی را بهتر درک کنيد. ادامه مطلب
652771

فتنه

فتنه من خداوند جنونم، باز انکارم کنيد مرتدم خوانید و آ. بر سرِ دارم کنيد خوابِ بیداری گرفته چشم هشیار مرا نرگس .شانِ باغِ .ه، بیدارم کنيد وِای شمایان با من، آه، ای ناصرآوازانِ قرن بـانگِ منصوری بیفشانید و بسیارم کنيد دختری خوش . مردان را نمی آرد به شور دلکشی شیرین بشورانید و سرشارم کنيد این حجابِ آ.ین را راه می باید زدن لولیان، . شوید از عقل و عیّارم کنيد عشوه ریزان عشق بازان را شرر در جان زنید هم اگر شد فتنه ها زین شعله در کارم کنيد دوش فرّخ رو به زهدآلودگان مستانه گفت: «پاک بیزار از شمایم، باز آزارم کنيد!» اسفند ۱۳۸۰ طن...
676806

فتنه

فتنه من خداوند جنونم، باز انکارم کنيد مرتدم خوانید و آ. بر سرِ دارم کنيد خوابِ بیداری گرفته چشم هشیار مرا نرگس .شانِ باغِ .ه، بیدارم کنيد وِای شمایان با من، آه، ای ناصرآوازانِ قرن بـانگِ منصوری بیفشانید و بسیارم کنيد دختری خوش . مردان را نمی آرد به شور دلکشی شیرین بشورانید و سرشارم کنيد این حجابِ آ.ین را راه می باید زدن لولیان، . شوید از عقل و عیّارم کنيد عشوه ریزان عشق بازان را شرر در جان زنید هم اگر شد فتنه ها زین شعله در کارم کنيد دوش فرّخ رو به زهدآلودگان مستانه گفت: «پاک بیزار از شمایم، باز آزارم کنيد!» اسفند ۱۳۸۰ طن...
712702

دعا کنید !

میشود دعا کنيد برام ؟ دعا کنيد بشه :) یه فکر خیییلی قشنگ تو سرمه ^_^ دعا کنيد که بتونم عملیش کنم :) دعا کنيد توی درس و این چیزا موفق بشم :) دعا کنيد راهمو پیدا کنم و بفهمم از این زندگی چی میخوام :) دعا کنيد پسر.م سالم به دنیا بیاد :) دعا کنيد هرچی به صلاحمه بشه :) منم براتون دعا میکنم :) ینی پریشب هم براتون دعا . :) البته نمیدونستم چی میخواین و فقط دعا . به هر چی میخواین برسین :) به دوستامم گفتم به شما هم میگم اگه دعایی یا حرفی هست بگید تا براتون دعا کنم :) پ.ن: میدونم خیلی پرروام که برگشتم میگم چه دعایی برام .ید :/
23246

. کلیپ

. کلیپ چشم انتظار باران برای . کلیک کنيد. برای ادامه کلیپ ها به ادامه مطلب بروید.... کلیپ پدر 1 برای . کلیک کنيد. . کلیپ پدر 2 برای . کلیک کنيد. . کلیپ مادر برای . کلیک کنيد. . کلیپ مادر 2 برای . کلیک کنيد. . کلیپ مادر گوهر نایاب برای . کلیک کنيد. . کلیپ مُسَکِن قلب ها برای . کلیک کنيد. . کلیپ معلم و دانش آموز برای . کلیک کنيد. . کلیپ خداوندا برای . کلیک کنيد. . کلیپ مشو یه بحظه غافل خواهر من برای . کلیک کنيد. . کلیپ زیبایی های آفرینش برای . کلیک کنيد. . کلیپ شکرا یاربی برای . کلیک کنيد. . کلیپ درجوانی برای . کلیک کنيد.
2697335

زندگی یک نعمت است

امروز هرگاه خواستید کلمه ای ناخوشایند به زبان آورید؛ به انی فکر کنيد که قادر به تکلّم نیستند. قبل از اینکه بخواهید از مزّه ی غذای تان شکایت کنيد، به ی فکر کنيد که اصلاً چیزی برای خوردن ندارد. امروز پیش از آنکه از زندگی تان شکایت کنيد، به ی فکر کنيد که خیلی زود هنگام، از دنیا رفته قبل از آنکه از فرزندان تان شکایت کنی، به ی فکر کنيد که آرزوی بچّه دار شدن دارد پیش از نالیدن از مسافتی که مجبورید رانندگی کنيد، به ی فکر کنيد که مجبور است همان مسیر را پیاده طی کند. و پیش از آنکه از شغل تان خسته شوید و از آن شکایت کنيد، به افراد بیکار و ناتوان و انی که در ...
1595319

اشعار استقبال محرم - 5

اشعار استقبال محرم - 5 ************************ علی زمانیان بزرگ هیئتیان را صدا کنيد از نو بساط زنی دست و پا کنيد از نو ز بقچه های قدیمیِ خانه، مادرها لباس مشکی ما را جدا کنيد از نو و ان یکاد بخوانید و آیت الکرسی دو ماه بدرقه راه ما کنيد از نو درون خیمه و یا تکیه ها، میان داران برای زنی کوچه وا کنيد از نو تمامِ دردِ بدون علاج دنیا را به چای روضه ی آقا دوا کنيد از نو برای روضه نذری مادران نجیب تهیه سفره و نان و غذا کنيد از نو مگر نمی شنوی کلُ یومٍ عاشورا برای گریه مبادا حیا کنيد از نو ملائکه به زمین زودتر هبوط کنيد وَ فکر قد ...
732617

افکت صوتی

افکت صوتیبهترین ریتم های یاماها 640جهت .یدباقیمت 2900هزارتومان کلیک کنيد.شفایdnaجهت .یدباقیمت30000هزارتومان کلیک کنيد.کمک به بهبودسرطان جهت .یدباقیمت40000هزارتومان کلیک کنيد.اجرای جذب جهت .یدباقیمت30000هزارتومان کلیک کنيد.تقویت اعتمادبه نفس جهت .یدباقیمت30000هزارتومان کلیک کنيد.پیشگیری وبهبودآ.ایمرجهت .یدباقیمت30000هزارتومان کلیک کنيد.درمان روماتیسم جهت .یدباقیمت30000هزارتومان کلیک کنيد.درمان مشکلات شنوایی جهت .یدباقیمت20000هزارتومان کلیک کنيد.ترک سیگارجهت .یدباقیمت25000هزارتومان کلیک کنيد.علاقه مندشدن به ورزش جهت .یدباقیمت20000هزارتومان کلیک کنيد.علاقه مندشدن...
2415428

دعا کنید

تا حالا انقدر ذکر و دعا نگفته بودمشما هم دعا کنيددعا کنيد که آرامش به زندگی و قلبم برگردهدعا کنيد خودمو و راهمو پیدا کنمدعا کنيد زندگیم جون بگیره
1719379

بر تُربتِ من

مُردَم اگر ، مرا جهانی کنيد قبرِ مرا ، نور فشانی کنيد شور بپا کنيد بر تُربَتم یادی ازآن عَهدِ جوانی کنيد دی ماه ۱۳۹۶--- داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون

کنید