کلاس جبرانی درس کدگذاری کانال


2515130

کانال کلاس دهم

کانال کلاس دهم کانال کلاس دهم انسانی کانال کلاس دهم تجربی کانال کلاس دهم ریاضی برای عضویت در کانال از لینک زیر استفاده کنید. https://t.me/cl 10omia ای دی کانال : @cl 10omia
1446314

بزرگترین کانال متوسطه دوم

بزرگترین کانال روی لینک زیر بزنید برای رفتن به کانال https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq کلاس دوازدهم کلاس یازدهم کلاس نهم کلاس هشتم کلاس هفتم کلاس ششم
1925410

کانال کلاس دهم

کانال کلاس دهم کانال کلاس دهم تجربی انسانی ریاضی و فنی حرفه ای و کار دانش برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaeijqwnogzkoffpjcg http://telegram.me/dahomiiy
10054

تمرین سری چهارم کدگذاری کانال

با سلام و احترام، لطفا تمرین های سری چهارم درس کدگذاری کانال را از اینجا دریافت نمایید. شایان ذکر است موعد تحویل این تمرین ها ساعت 16 جلسه جبرانی چهارشنبه 24 آذر می باشد. با آرزوی توفیقات روزافزون
1483556

کانال کلاس دوازدهم

کانال کلاس دوازدهم کانال بزرگ کلاس یازدهم کلیه رشته ها برای رفتن ب کانال روی لینک زیر بزن http://telegram.me/davazdahomiy برای رفتن به کانال روی ع یا اینجا بزنید
2900436

کلاس جبرانی نوشادی

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس جبرانی نوشادی امروز مورخ 97/09/11 برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی متعاقباً علام میگردد.
1920686

گام به گام کلاس یازدهم

گام به گام کلاس یازدهم در کانال رایگان بزرگترین کانال کلاس یازدهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/yazdahomiy https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq
2879883

زمان برگزاری کلاسهای جبرانی حق شناس

-کلاس جبرانی ریاضی 2 دوشنبه 97/9/12 ساعت 11/5 الی 13 آزمایشگاه مرکزی شمار ه 2 کلاس 702 -کلاس جبرانی ریاضی 1 دوشنبه 97/9/26 ساعت 8 الی 9/5 در کلاس 703 و ساعت 11/5 الی 13 در کلاس 703 واقع در ازمایشگاه مرکزی شماره دو برگزار میگردد ./
1999408

کانال کلاس دهم

کانال کلاس دهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaeijqwnogzkoffpjcg http://telegram.me/dahomiiy
1754870

کانال کلاس یازدهم

کانال کلاس یازدهمبرای کلیه رشته هابرای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنیدhttp://telegram.me/yazdahomiy
1858614

کانال کلاس نهم

کانال کلاس نهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaeijqwnogzkoffpjcg http://telegram.me/dahomiiy
1509446

کانال گام به گام کلاس دهم

کانال کلاس دهم رشته تجربی و انسانی و ریاضی برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaeijqwnogzkoffpjcg
1546674

کانال گام به گام کلاس دهم

کانال کلاس دهم رشته تجربی و انسانی و ریاضی برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq
605466

کلاس جبرانی هفته دوازدهم

به اطلاع دانشجویان کلاس هنر و تمدن .ی 2 می رساند کلاس جبرانی روز پنج شنه 11 .داد ساعت 20. در اتاق 206 برگزار می شود
1474032

کانال کلاس دهمیا تلگرام

کانال کلاس دهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/yazdahomiy
2866518

کلاس جبرانی کیوان

قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصی مدیریت امور اداری کلاس جبرانی روز مورخ 97/08/29 ساعت 14 الی 16 کلاس 204 برگزار میگردد.
1650736

کانال کلاس دهم

کانال کلاس دهم برای رفتن به کانال انشا روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/yazdahomiy
1487970

کانال کلاس دهم تلگرام

کانال کلاس دهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/dahomiiy
1446316

کانال کلاس دهمیا

کانال کلاس دهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq
1673418

کانال کلاس دهم

کانال کلاس دهم برای رفتن به کانال انشا روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaeijqwnogzkoffpjcg
516208

اعلام لغو کلیه کلاس های جبرانی خانم . ساعدی

قابل توجه دانشجویانبه اطلاع می رساند کلیه کلاس های جبرانی خانم . ساعدی (کلاس های جبرانی برگزار نشده) لغو شده و کلاس های مورد نظر به روال عادی تا پایان ترم برگزار خواهند شد.
731742

کلاس های تعطیل

امروز کلاس جبرانی داشتیم؛ به جای کلاس هایی که دانشجوها قبل از عید و بعد از عید تعطیل کرده بودند. قبلاً گله کرده بودم که وقتی می خواهید کلاس را تعطیل کنید، نصفتان بیایید تا نیازی به جبرانی نباشد. کلاس با حدود نیم ساعت تاخیر شروع شد؛ حدود 8 نفر آمده بودند. بعد که کلاس اول تمام شد، آن عده رفتند و دو سه نفری باقی ماندند. کلاس را یک ساعته تمام . که سه نفر دیگر هم آمدند. باز نیم ساعتی تکرار مکررات کردیم و تمام. به خانه می آیم. انگشت های پایم را که بر اثر زیاد ماندن در کفش آسیب دیده اند، به روش خودم پانسمان می کنم. فشار کلاس های جبرانی موجب شده آسیب دیدگی ?...
2165010

کانال کلاس دهم

کانال کلاس دهم تجربی انسانی ریاضی و فنی حرفه ای و کار دانش برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaeijqwnogzkoffpjcg http://telegram.me/dahomiiy
1474034

کانال کلاس نهم

کانال کلاس نهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq
1699170

کانال کلاس دهم

کانال کلاس دهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/dahomiiy
1560022

کانال کلاس دهم

کانال کلاس دهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/yazdahomiy
2158728

کانال کلاس یازدهم

بزرگترین کانال کلاس یازدهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/yazdahomiy https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq
1863094

کانال کلاس دهم

کانال کلاس دهم برای کلیه رشته ها برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaeijqwnogzkoffpjcg http://telegram.me/dahomiiy
1895574

کانال کلاس یازدهم

کانال کلاس یازدهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq http://telegram.me/yazdahomiy
1532062

کانال کلاس یازدهم تلگرام

کانال کلاس یازدهم کلیه رشته ها برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq
1599468

کانال کلاس دوازدهم

کانال کلاس دوازدهم کلیه رشته ها برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/davazdahomiy
1435636

کانال کلاس دوازدهم

کانال کلاس دوازدهم کلیه رشته ها برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq
1665752

کانال کلاس دوازدهم

کانال کلاس دهم برای کلیه رشته ها برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/davazdahomiy
1450490

کانال کلاس دهم تجربی تلگرام

بزرگترین کانال کلاس دهم تجربی برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq
1925408

کانال کلاس دهم

کانال کلاس دهم برای کلیه رشته ها برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/dahomiiy
1748490

کانال کلاس دهم

کانال کلاس دهم برای کلیه رشته ها برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/dahomiiy
1655638

کانال کلاس دوازدهم

کانال کلاس دوازدهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/davazdahomiy
1629928

کانال کلاس یازدهم

کانال کلاس یازدهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/yazdahomiy
1375288

کانال کلاس دوازدهم

کانال کلاس دوازدهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq
1546146

کانال تلگرام کلاس ششم

کانال تلگرام کلاس ششم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq
1636102

کانال کلاس یازدهم

کانال کلاس یازدهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/yazdahomiy
1584424

کانال کلاس یازدهم

کانال کلاس یازدهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/yazdahomiy
2119944

برگزاری کلاس جبرانی تجارت 2

کلاس جبرانی درس تجارت الکترونیک 2 چهارشنبه 22/1/97 ساعت 30/11 در کلاس 203 برگزار میگردد ./
1300466

کانال کلاس دهم

کانال کلاس دهم انسانی تجربی و ریاضی روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/yazdahomiy
2111890

کانال کلاس دوازدهم

کانال کلاس دوازدهم برای کلیه رشته ها تجربی انسانی ریاضی و فنی برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/davazdahomiy https://t.me/joinchat/aaaaaeechz43zf2c3a5ylg
2505002

کانال کلاس دوازدهم

کانال کلاس دوازدهم برای کلیه رشته ها تجربی انسانی ریاضی و فنی برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/davazdahomiy https://t.me/joinchat/aaaaaeechz43zf2c3a5ylg
1308066

کلاس جبرانی علوم وتحقیقات فارس

کلاس جبرانی درس کنترل توان راکتیو روز دوشنبه ساعت 11 برگذار می شود.
2501210

کانال کلاس دوازدهم

کانال کلاس دوازدهم برای کلیه رشته ها برای رفتن به کانال روی این زیر بزنید http://telegram.me/davazdahomiy https://t.me/joinchat/aaaaaeechz43zf2c3a5ylg
1963730

بزرگترین کانال کلاس یازدهم

بزرگترین کانال کلاس یازدهم برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/yazdahomiy https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq
2791860

کلاس جبرانی رک

قابل توجه دانشجویان گرامی : کلاسهای جبرانی درس ریاضی و کاربرد آن در حسابداری رک روز مورخ 1397/08/15 ساعت 8 الی 14 در کلاس 204 برگزار می شود.
1678912

کانال کلاس دوازدهم

کانال کلاس دوازدهم برای کلیه رشته ها برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/davazdahomiy
2927718

زمان دومین کلاس جبرانی

سلام دوستان تاریخ کلاس جبرانی: شنبه 28 فروردین ساعت 11:30 تا 13:00 به جای کلاس حل تمرین. مباحث: فصل چهارم، طراحی مدارهای ترکیبی. توجه: حضور یا غیبت در این جلسه به عنوان دومین جلسه درس لحاظ می شود. موفق باشید.
1446230

کانال کلاس دوازدهم تجربی

کانال کلاس دوازدهم تجربی برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید https://t.me/joinchat/aaaaaerwfvp7693zomcgrq
1195736

کانال تلگرام کلاس یازدهم

کانال تلگرام کلاس یازدهم http://telegram.me/yazdahomiy برای رفتن به کانال روی لینک بزنید
83684

کلاس جبرانی درس اخلاق و احکام .ب و کار ـ . ساعت 10-8

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به اینکه کلاس درس اخلاق و احکام .ب و کار در هفته گذشته (. 6 اسفندماه 95) برگزار نشد، جبرانی این کلاس بر اساس هماهنگی قبلی در روز . 13 اسفند ماه ساعت 10-8 برگزار خواهد شد و ساعت 10-12 نیز طبق روال عادی کلاس تشکیل می گردد. بنابراین در این روز، کلاس از ساعت 8 الی 12 تشکیل خواهد شد.
2205064

کانال معلمان چهارم ابت

کانال سایت فرهنگیان ،دبیران و دانش آموزان ****************************** کانال دبیران فایل در پیام رسان سروش http://sapp.ir/dabiranfile *********************************** کانال دبیران فایل در پیام رسان ایتا http://eitaa.com/dabirfile ,کانال چهارم ابت ,کانال چهارم ابت سروش,کانال سروشی پایه چهارم ابت ,کانال پایه چهارم ابت ,کانال کلاس چهارم ابت ,کانال کلاس چهارم ابت در سروش,کانال سوالات چهارم ابت ,کانال ریاضی چهارم ابت ,کانال پایه چهارم ابت سروش,کانال نمونه سوالات چهارم ابت ,کانال چهارم ابت در سروش,کانال سروشی چهارم ابت ,کانال سروش ریاضی چهارم ابت ,کانال نمونه سوالات چهارم ابت در سروش,کانا ...
298410

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی در خصوص دروس جبرانی

کلاس جبرانی آمار توصیفی وآمار استنباطی با . خیل تاش هفته آینده مورخ 23/1/96 چهار شنبه عصر تشکیل می شود. امتحان میان ترم دروس آمار هم 29/1/96 برگزار می گردد. کلاس جبرانی نظریه های مشاوره و روان درمانی با . قایدی یکشنبه و. مورخ 27و29/1/96 از ساعت 9:45 الی 14:30 در کلاس 207 برگزار ی گردد.
2512326

کانال پایه دهم

کانال پایه دهم کانال دهم تجربی کانال کلاس دهم برای عضویت در کانال از لینک زیر استفاده کنید. https://t.me/cl 10omia ای دی کانال : @cl 10omia
2205062

کانال معلمان ششم ابت

کانال سایت فرهنگیان ،دبیران و دانش آموزان ****************************** کانال دبیران فایل در پیام رسان سروش http://sapp.ir/dabiranfile *********************************** کانال دبیران فایل در پیام رسان ایتا http://eitaa.com/dabirfile ,کانال ششم ابت ,کانال ششم ابت سروش,کانال ششم ابت در سروش,کانال ریاضی ششم ابت ,کانال پایه ششم ابت ,کانال سروشی ششم ابت ,کانال درسی ششم ابت ,لینک کانال ششم ابت ,کانال سوالات ششم ابت ,کانال کلاس ششم ابت در سروش,کانال ششم دبستان سروش,کانال ششم دبستان در سروش,کانال ریاضی ششم دبستان سروش,کانال سروش پایه ششم ابت ,کانال سروش سوالات ششم ابت ,کانال سروش ریاضی ششم ابت ,کانا? ...
942978

کانال تلگرام اندروید چنل تلگرام

لینک کانال : https://t.me/joinchat/aaaaaem1srm9wn9_qw4jtg کانال تلگرام حیوانات کانال تلگرام انیمیشن کانال تلگرام هنر و طراحی کانال تلگرام معماری کانال تلگرام خودرو و موتور کانال تلگرام اشخاص معروف کانال تلگرام آموزشی کانال تلگرام سرگرمی کانال تلگرام مد زیبایی کانال تلگرام غذا کانال تلگرام تناسب اندام کانال تلگرام بازی کانال تلگرام سلامت کانال تلگرام مجله کانال تلگرام موسیقی کانال تلگرام طبیعت کانال تلگرام اخبار کانال تلگرام ع. کانال تلگرام ورزشی کانال تلگرام علمی کانال تلگرام تکنولوژی کانال تلگرام گردشگری کانال تلگرام ویدیو کانال تلگرام سا?...

کلاس جبرانی درس کدگذاری کانال