کربلا منتظر ماست بیا تا برویم


18258

کربلا منتظر ماست بیا تا برویم

. نوحه کربلا منتظر ماست بیا تا برویم حاج صادق آهنگران جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم ایستاده است به تفسیر قیامت زینب آن سوی واقعه پیداست بیا تا برویم برای . نوحه به ادامه مطلب مراجعه کنید . نوحه کربلا منتظر ماست بیا تا برویم متن نوحه جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم ایستاده است به تفسیر قیامت زینب آن سوی واقعه پیداست بیا تا برویم خاک در خون خدا می شکفد می بالد آسمان غرق تماشاست بیا تا برویم تیغ در معرکه می افتد و برمی خیزد . شمشیر چه زیباست بیا تا برویم از سراشیبی تردید اگر برگردیم عرش زی...
855809

کربلا منتظر ماست بیا تا برویم

کربلا منتظر ماست بیا تا برویمدعوت حضرت زهراست بیا تا برویمامشب راهی کربلا هستیم . با خانواده .از طرف همه نایب ا.یاره هستیم ..ماس دعا
17538

جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم

جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم ، جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم ، کربلا منتظر ماست بیا تا برویم ایستاده است به تفسیر قیامت خورشید ، ایستاده است به تفسیر قیامت خورشید آنسوی واقعه پیداست بیا تا برویم ، آنسوی واقعه پیداست بیا تا برویم خاک در خون خدا میشکفد میبالد ، خاک در خون خدا میشکفد میبالد آسمان غرق تماشاست بیا تا برویم ، کربلا منتظر ماست بیا تا برویم تیغ در معرکه می افتد و برمیخیزد ، تیغ در معرکه می افتد و برمیخیزد . شمشیر چه زیباست بیا تا برویم ، کربلا منتظر ماست بیا تا برویم دست عباس به خونخواهی آب آمده است ، دست عب
2714537

کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم ........

جاده و اسب مهیاست، بیا تا برویمکربلا منتظر ماست، بیا تا برویم ایستاده است به تفسیر قیامت، زینبآن سوی واقعه پیداست، بیا تا برویم خاک در خون خدا می شکفد، می بالدآسمان غرق تماشاست، بیا تا برویم
310

کربلا منتظر ماست بیا تا برویم...

- خانم...+ بله؟- بفرمایین پاسپورتتون. ثبت نام شما قطعی شد.+ ... آی. جیغ، داد، هورا!
2644393

جاده و اسب مهیاست، بیا تا برویم

جاده و اسب جاده و اسب مهیاست، بیا تا برویمکربلا منتظر ماست، بیا تا برویم خاک در خون خدا می شکفد، می بالدآسمان غرق تماشاست، بیا تا برویم تیغ در معرکه می افتد و برمی خیزد شمشیر چه زیباست، بیا تا برویم از سراشیبی تردید اگر برگردیمعرش زیر قدم ماست، بیا تا برویم زره از موج بپوشیم، ردا از توفانراه ما از دل دریاست، بیا تا برویم کاش ای کاش که دنیای عطش می فهمیدآب مهریه زهراست، بیا تا برویم چیزی از راه نمانده است، چرا برگردیمآ راه همین جاست، بیا تا برویم فرصتی باشد اگر باز در این آمد و رفتتا همین امشب و فرداست، بیا تا برویم ابوالقاسم حسینجانی
1457998

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (9)

مجموعه: اس ام اس های جالبپیامک تسلیت اربعین حسینی جدید سفر به دنبال سر تو سپر بودم برای دختر تو چهل منزل کتک خوردم برادر به جرم این که بودم خواهر تو اس ام اس تسلیت اربعین حسینی کربلا م کبراست بیا تا برویمتا ببینیم چه غوغاست بیا تا برویمدیده ی سیر و سلوک از همه آفاق بگیر( کربلا منتظر ماست بیا تا برویم پیامک تسلیت اربعین حسینی دوباره وقت غم و وقت عزاستاربعینِ حضرت خون خداستپیرهنای مشکی رو در نیاریدقافله هنوز تو راه کربلاست پیام تسلیت اربعین اربعین وقف عزای زینبهبیقرار گریه های زینبهوقت روضه خوندن سر حسینتوی کربلا برای زینبه اس ام اس تسلیت اربعین ...
1530564

سفرنامه اربعین ۴: نجف شلوغ تر از کربلا(به نام پسر به کام پدر!)

قسمت چهارم: نجف شلوغ تر از کربلا (به نام پسر به کام پدر!) برنامه سفر اربعین را طبق تجربه سال های قبل طوری تنظیم کرده بودیم که ابتدا کربلا برویم و بعد نجف سپس کاظمین و در نهایت از مسیر کاظمین به سمت کربلا پیاده روی را شروع کنیم. شب آ حضور در کربلا سر قرارمان منتظر دوستان بودم که یک جوان عراقی حدود ۳۰ساله با چهره ای گندم گون و پوستی زرد و دندان های یکی در میان ش ته به سویم آمد. حرکات دست و صورتش ناموزون بود و کمی گرفتگی زبان داشت، با لهجه عراقی غلیظ تند تند حرف می زد. من با لبخند به او گفتم: شیگول؟ تکلم بالفصحه! به او فهماندم که کمی عربی بلد هستم ا ...
1535661

سفرنامه اربعین ۴: نجف شلوغ تر از کربلا(به نام پسر به کام پدر!)

بسم الله الرحمن الرحیم قسمت چهارم: نجف شلوغ تر از کربلا (به نام پسر به کام پدر!) برنامه سفر اربعین را طبق تجربه سال های قبل طوری تنظیم کرده بودیم که ابتدا کربلا برویم و بعد نجف سپس کاظمین و در نهایت از مسیر کاظمین به سمت کربلا پیاده روی را شروع کنیم. شب آ حضور در کربلا سر قرارمان منتظر دوستان بودم که یک جوان عراقی حدود ۳۰ساله با چهره ای گندم گون و پوستی زرد و دندان های یکی در میان ش ته به سویم آمد. حرکات دست و صورتش ناموزون بود و کمی گرفتگی زبان داشت، با لهجه عراقی غلیظ تند تند حرف می زد. من با لبخند به او گفتم: شیگول؟ تکلم بالفصحه! به او فهماند? ...
572835

کربلا برویم

کاش با هم به کربلا برویمیا نه هریک جدا جدا برویم به زیارت اگر نشد که نشدجنگ با دشمن خدا برویمتا دم مرگ . ملعونعشق را تا به انتها برویمزندگی غیر عشق چیزی نیستدست خالی نگو کجا برویم ؟فرصت عاشقی همین حالاستاز کفت میرود . بیا برویمدست من را بگیر در دستت همتی کن جدا چرا برویم
1405195

شعر اربعین متظر ماست بیا تا برویم

zaker, [27.10.17 22:57]ا ر بعین منتظر ماست بیا تا بر ویمدعوت حضرت زهراست بیاتابرویمازعلی اذن بگیریم برویم کرببلا از نجف پای. پیاده. بیا تا برویمبه ندای پسرفاطمه لبیک بگو دعوت یوسف زهراست بیاتابرویم اربعین منتظرماست......دست وپای تواگر خسته شده می دانم دست و پا میزند اکبر.بیا تا برو یمگرچه تنها زده ای دل بتمنای سفر همسفر مهدی زهراست .بیا تا برویم اربعین منتظرماست.......گرچه ازبعدسفرخسته وبیتاب شدی بهر بی ت اصغر بیا تا برو یمتاول پاوعطش گرچه تراخسته کند مرهم پای رقیه است بیا تا برویم اربعین منتظرماست.......گرچ? ...
1413341

کربلا ادما رو بزرگ می کنه...

بسم الله الرحمن الرحیم خلاصش میشه همین! کربلا همه رو بزرگ می کنه چه ایی که میرن چه اونا که جا می مونن... کربلا کارش بزرگ ماست.... پ.ن: من ازت جاجتمو می گیرم با صدای مهدی یراحی رو از دست ندین
2127636

مرد منتظر

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود یه جوون خسته بود که دلش ش ته بود زیر بارون بهار زار و زار گریه میکرد گاهی دست خستشو به سوی خدا میکرد که ای خدای مهربون خالق هفت آسمون اونو بی وفا نکن از منش جدا نکن دست خستم رو بگیر تو منو رها نکن بگو اخه تا به کی باید بشینم سر راش بشینم تا اون بیاد تا بشنوم صدای پاش مگه اون نمیدونه که دلم پریشونه آخه من بدون اون چی بگم کجا برم با یه قلب پر امید هنوزم منتظرم قصه ی مرد منتظر قصه ی کوچه های ماست صدای مرد منتظر صدای عاشقای ماست..
2500075

قصه ی مرد منتظر

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود یه جوون خسته بود که دلش ش ته بود زیر بارون بهار زار و زار گریه میکرد گاهی دست خستشو به سوی خدا میکرد که ای خدای مهربون خالق هفت آسمون اونو بی وفا نکن از منش جدا نکن دست خستم رو بگیر تو منو رها نکن بگو اخه تا به کی باید بشینم سر راش بشینم تا اون بیاد تا بشنوم صدای پاش مگه اون نمیدونه که دلم پریشونه آخه من بدون اون چی بگم کجا برم با یه قلب پر امید هنوزم منتظرم قصه ی مرد منتظر قصه ی کوچه های ماست صدای مرد منتظر صدای عاشقای ماست..
644794

حالوهوای کربلا در ماه رمضان

شنبه 13 .داد 1396 ساعت 10:07مراسم جزء خوانی قرآن کریم در ماه رمضان به صورت روزانه در حرم . حسین(ع) حضرت ابوالفضل(ع) در شهر کربلای معلی برگزار می شود. حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال...
643022

ع./ حال وهوای کربلا در ماه رمضان

مراسم جزء خوانی قرآن کریم در ماه رمضان به صورت روزانه در حرم . حسین(ع) حضرت ابوالفضل(ع) در شهر کربلای معلی برگزار می شود. حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در ماه رمضان حال و هوای کربلا در م?...
1418727

کربلا منتظر ماست بیا تا برویم !! (تقدیم به دو دوست خوب بیانی و تمام زائرین کربلا)

با خبر شدیم که دو نفر از دوستان خوب بیانی مون ایشالا عازم کربلان ! اسی عزیز دوست خیلی خوبم که فردا ایشالا عازم کربلاست و قراره پیاده روی اربعین رو برای اولین بار تجربه کنه ! ایشالا تجربه ی شیرینی براشون باشه .آمین. الان که این متنو می نویسم شاید باورش سخت باشه ولی الان دارم گریه میکنم ':( نمیدونم دقیقا چرا ولی عینهو اینکه خواهر کوچکترم داره میره سفر و خودتون حدس بزنین چه حسی یه خواهر نسبت به خواهرش میتونه داشته باشه ؟! خوشحالم این سفر رو تجربه میکنند امیدوارم سفرشون بی خطر و پر از توشه باشه و صحیح و سلامت بره و صحیح و سلامت برگرده نه تنها ایشون بلک ...
1422469

کربلا منتظر ماست بیا تا برویم !! (تقدیم به دو دوست خوب بیانی و تمام زائرین کربلا)

با خبر شدیم که دو نفر از دوستان خوب بیانی مون ایشالا عازم کربلان ! اسی عزیز دوست خیلی خوبم که فردا ایشالا عازم کربلاست و قراره پیاده روی اربعین رو برای اولین بار تجربه کنه ! ایشالا تجربه ی شیرینی براشون باشه .آمین. الان که این متنو می نویسم شاید باورش سخت باشه ولی الان دارم گریه میکنم ':( نمیدونم دقیقا چرا ولی عینهو اینکه خواهر کوچکترم داره میره سفر و خودتون حدس بزنین چه حسی یه خواهر نسبت به خواهرش میتونه داشته باشه ؟! خوشحالم این سفر رو تجربه میکنند امیدوارم سفرشون بی خطر و پر از توشه باشه و صحیح و سلامت بره و صحیح و سلامت برگرده نه تنها ایشون بلک ...
24602

کربلا .....

نوشتاریخ : بهمن 1385 کربلا کوچ آسمانی اهالی خاک تا خداست . کربلا ... می گذرد به زمان و مکان در مصداق ....... و می ماند در زمان و مکان به موضوع........... کربلا همیشه کربلاست و همه جا کربلاست . کاش ما هم کربلائی باشیم و بمانیم و برویم........
1221663

لا حبیب الا کربلا ۲

زنی (تک) "لاحبیب الا کربلا ، لا طبیب الا کربلا لا دواء الا کربلا ، لا شفاء الا کربلا " ی اگه میخواد که بنده ی خدا بشه باید بیاد گدا و نوکر شما بشه آقا بیا به حق مادرت دعا دلم میخواد سرم مثه سرت جدا بشه این شده تموم آبرو و ثروتم یا حسین گدای هانی بن عروتم من کجا کربلا من کجا کربلا "لاحبیب الا کربلا ، لا طبیب الا کربلا لا دواء الا کربلا ، لا شفاء الا کربلا " تموم انبیا شدن غلام و نوکرت گ میکنن تو بارگاه خواهرت اگر که عیسی زنده کرد ی رو تو جهان به زیر لب میبرد دم علی اصغرت روضه خون میشم تو هر مساء و هر صباح من کجا جناده بن کعب و طِرّماح شاع ...
1224553

لا حبیب الا کربلا ۳

زنی (تک) "لاحبیب الا کربلا ، لا طبیب الا کربلا لا دواء الا کربلا ، لا شفاء الا کربلا " هوای شهرمون با روضه ها صفا داره اگر پای تو سر بدم خ جا داره همش میگم تو این شبا آقا کنارمی زبس که هییتت هوای کربلا داره تو منو غلام خود محرمی من کجا انیس و بکر و بشر حضرمی من کجا کربلا ، من کجا کربلا "لاحبیب الا کربلا ، لا طبیب الا کربلا لا دواء الا کربلا ، لا شفاء الا کربلا " شبا وضو میگیرم و میام تو مجلست تو روضه پخته میشه این گدای نارست گ تو کار عابسه ولی آقا اگه قبول کنی میشم غلام عابست تو شهی برای این گدا تو همدمی من کجا کنانه و زهیر خثعمی من کجا کر? ...
643362

96/6 اولین ماست؟؟!!

شیر را گرم .، بعد از به جوش آمدن منتظر ماندم تا بیست دقیقه ای بجوشد می خواستم ماستی که از آن تهیه می کنم سفت باشد و آب ندهد.....شیر گرم را در کوزه سفالی دهان گشادی ریختم و منتظر ماندم تا دمایش پایین بیاید و ولرم شود...آرمان را صدا . گفتم بیاید و ببیند به او توضیح دادم و نشان دادم که دو قاشق ماست را با کمی از آن شیر ولرم در کاسه ای هم زدم و به آن شیر اضافه . و درب را گذاشته و سپس با حوله ای ظرف را پوشاندم...گفتم که باید دما به تدریج پایین بیاید تا ماست درست شود....پرسید :" اون دو قاشق ماستی که به عنوان مایه زدی چطور درست شده؟"متوجه سوالش نشدم لذا گفتم ماست چوپان بود ک...
1369614

اشعار ویژه اربعین (03) بوی کربلا (عبدالعلی نگارنده)

بوی کربلا بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد دلش چون کربلا کوی حسین است و نمی‏داند که همچون دوردستان آروزی کربلا دارد به یاد کاروان اربعینی با گریه می‏گوید به هر جا هست زینب رو به سوی کربلا دارد اگر چه برده از این سر زمین آ دلی پرخون ولی دلبستگی از جان به کوی کربلا دارد به یاد آن لب تشنه هنوز این عاشق خسته به کف جامی‏لبالب از سبوی کربلا دارد اگر دست قضا مانع شد از رفتن به پابوسش همی بوسیم خاکی را که بوی کربلا دارد... (عبدالعلی نگارنده)
1221664

لا حبیب الا کربلا

زنی (تک) "لاحبیب الا کربلا ، لا طبیب الا کربلا لا دواء الا کربلا ، لا شفاء الا کربلا " برای غربت تو روضه خوند خود خدا برا تو گریه کرده ان تموم انبیا تموم عالمو گرفته برق جمله ی حسین منی، انا من حسین مصطفی عمریه تو خونه ی تو نوکرم ولی من کجا مبارک و حبیب نَهشلی من کجا کربلا ، من کجا کربلا "لاحبیب الا کربلا ، لا طبیب الا کربلا لا دواء الا کربلا ، لا شفاء الا کربلا " به روی ی گدا تو دست رد نزن دلم میخواد یه بوریا بشه برام کفن آقا یه خواسته ی دیگه دارم قبول میخوام بشم گدای قاسم حسن این شبا صحابه رو کنم معرفی من کجا ربیعه و یزید مشرفی من کجا ...
1458813

اربعین

دلم هوای کوچه های کربلا را کرده استنمیدانم چگونه هستندخودم ندیدم اما میگویند : حال و هوای عجیبی داردمیگویند : آدمی عاشق تر میشودمیگویند : هر کجایش را نگاه کنی حسین را میبینی حسینم..منتظر می مانم تا روزی من هم عازم و طلبیده بشم برای زیارتمیدانم صدایم میکنینمیدونم توی زندگیتون تا حالا چقدر انتظار کشیدین؟؟نمیدونم تا حالا فکر کردین که اگه یه روز دعوت شین برین کربلا، چقدر نفستون تنگ میشه؟؟اگه یه روز برم کربلا و برسم به بین الحرمین ، حتما تا برسم به ضریح حسین ، هزار بار مردم و زنده شدم.وای چه احساس قشنگیه.آدم بره کربلا.خیلی قشنگه.+زینب ،مسافر کربلا ، ? ...
2587084

شعر نوکری

عشقی است در میان دل ما که کیمیاست این عشق، این جنون، همۀ آبروی ماست روزی ماست نوکری خوب خانه ای آقای ما کریم و جوانمرد و باوفاست ما در بهشت هم همه دنبال هیئتیم جنت بدون روضۀ ارباب بی صفاست سر می دهیم و منت مردم نمی کشیم هستیم سائلان حسین تا خدا خداست شکر خدا حسین شده زندگی ما شکر خدا که در دل ما عشق کربلاست جای گلایه نیست که تکفیر می شویم «داریم با حسین حسین پیر می شویم » من رعیت و غلام، تو سلطان کربلا من مور ناتوان، تو سلیمان کربلا دستی که بین عرش نوشته تو را ...
1200989

خودشناسی از زاویه کربلا

▪️به مناسبت ورود به ماه محرم خودشناسی از زاویه کربلا 1-انسان دارای ابعاد وجودی متعددی است که معرفت و شناخت نسبت به این ابعاد به انسان کمک می کند تا حقیقت وجودی خود را بهتر بشناسد 2-حسین علیه السلام ظهور همان بعد حقیقی(خودحقیقی) ماست و معاویه و یزید ظهور بُعد کاذب و نفس اماره ی ماست بنابر این تلاش در راه شناخت فرهنگ حسینی و شناخت فرهنگ معاویه تلاش در راه معرفت نفس و شناخت خود است 3-هر باید گمشده ی خویش را در کربلا بیابد تا خودش را از گمشدگی نجات دهد 4-در واقع هر باید خودش را در کربلا پیدا کند ♻️بنابر این بیایید در ماه محرم تفکر در خویش را از ...
2616378

روزشمار محرم؛ دوم محرم؛ ورود به کربلا

کاروان حسین (ع) در روز دوم محرم وارد سرزمین کربلا (نینوا) شد.به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛کاروان حسین (ع) در روز دوم محرم وارد سرزمین کربلا شد و تا عاشورا در این سرزمین ماند. سرزمین کربلا در ۶۰ مایلی بغداد، غرب فرات و ۵ فرسنگی نینوا قرار گرفته است. این سرزمین خالی از سکنه بوده و پستی، بلندی و گودال های زیادی داشته است.بنابراین گزارش، حسین (ع) در لحظه ورود به سرزمین کربلا، خاک را بویید و فرمود: همان است قتلگاه و خوابگاه ماست. اسب سوم شیعیان از ورود به کربلا پرهیز کرد و این بزرگوار هفت اسب عوض کرد و با هفتمین اسب وارد ? ...
1464983

پیاده_روی_زوار

پیاده_روی_زوار می نویسم شعر با نامِ خدای کربلا می برد دل را هوای دلربای کربلا چند باری کربلا رفتم ولی نقل است که فرق دارد اربعین حال و هوای کربلا خوش به حال آن انی که پیاده،اربعین از نجف رفتند تا صحن و سرای کربلا کعبه هم با آن بزرگی و شکوهش بی گمان بارها افتاده روی دست و پای کربلا با همین چشمان خود دیدم مسلمان می شوند کافران با دیدن ایوان طلای کربلا مادرم آ طلاهای خودش را داد و گفت: پول آن جِ غمِ فرمانروای کربلا باز هم جا مانده ام از قافله،امسال هم می روم با مادرم مشهد به جای کربلا شاعر : احسان_نرگسی_رضاپور
968638

کربلا صحنه ی زیبای هنرمندی توست ...

ای حسین چه کوچک می نگرند .انی که کربلا را غم و اندوه می بینند کربلا را ترس و واهمه و عجز و لابه می بینند ... نه ای حسین٬ کربلا را به گونه ای دیگر باید دید !؟ کربلا صحنه ی یکتای هنرمندی توست٬ کربلا اوج صداقت و فراقت است٬ کربلا نهایت انسانیت است٬ کربلا صحنه ی نابودی ترس است٬ کربلا همه اش غرور است٬ نشاط است٬ عرفان است٬ صفا است و پرواز است و ... کربلا دشت زیبایی هاست٬ کربلا دشت هنر نمایی هاست٬ کربلا دشت عشقبازی و خداجویی و خداپرستی است٬ کربلا ... ای حسین مگر نه آنست که عاشق در ره معشوق باید عشقبازی کند٬ مگر نه آنست که جان دادن در ره جانان نهایت سرور و شادم?...
61697

موت و فنا - 2

بســــــــم الله الرحمــــــن الرحیــــــــــمموت همراه ماست ، جسم ما موت است .شرح . : اگر موت را به معنای مرگ بگیرید می بینید وقتی .ی می میرد بدنش در یک گوشه ای افتاده است بدون اینکه یک گرم از بدنش کم شده باشد . پس این بدن شما موت است و این روح است که دارای حیات می باشد .موت همیشه در کنار ماست و اینطور نیست که قرار باشد یک وقتی به سراغ ما بیاید . موت رفیق همیشگی ماست و هر جا برویم این موت با ما می آید . می خو.م با ماست ، بیدار می شویم با ماست ، راه می رویم با ماست ، می نشینیم با ماست .در هر نفسی یک موت و حیات است . باید موت را بشناسیم تا با او رفیق بشویم .حضرت . (ع)
328

کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم

نتم تموم شده و با نت مودم هم حال اومدن ندارم. ته مونده ی حقوقم رو هم دیروز .ج . با خوشحالی:) تا ماه بعد نت نخواهم داشت همچنان. عاشورا عصر و شب شیفت بودم که ضد حال بود. فکر می. کلا نمیشه برم دسته ها رو ببینم ولی رفتیم، بعد آقاجون رسوندنم. خیلی دوست داشتم دسته ی هم وطن ها رو ببینم که دو تا خوبش رو دیدم. اینا اصلا طبل و سنج و حتی زنجیر ندارن. صرفا . میزنن. از طبل و صداهای بلند و اکثرا اصوات جوگیرانه و... خوشم نمیاد. . هم برای حفظ نظم و وحدت! بر خلاف تمام عصرهای کاریم، درمانگاه عاشورا فوق شلوغ بود. انگار همه بجای عزاداری مریض شدن اومدن درمانگاه! حتی از شل
914099

تور هوایی کربلا و نجف

تور هوایی کربلا و نجف تور هوایی کربلا و نجف تور هوایی کربلا و نجف مرداد ماه ۹۶، هتل درجه الف یاسمین در کربلا و قصرالصور در نجف با کمترین قیمت ، پرواز از تهران به نجف و نجف به تهران خدمات تور هوایی کربلا و نجف ۲ شب نجف ۵ شب کربلا پرواز رفت و برگشت اخذ ویزا ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی مدیر کاروان اقامت در هتل همراه با صبحانه – ناهار – شام مدارک مورد نیاز تور هوایی کربلا و نجف اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار و دو قطعه ع. رنگی ۴*۳ توضیحات تور هوایی کربلا و نجف هتل درجه الف یاسمین در کربلا و قصرالصور در نجف هزینه سف...
1004801

کربلا کجاست

تور هوایی کربلا سفر به کربلا با تور هوایی کربلا ارزان قیمت یلداسی ارسیان ....قبله اهل حقیقت کربلاست کربلا،او قبله اهل ولاست گر چه دارد کعبه،مروه با صفا لیک،کی دارد منای کربلا؟ کعبه را گر زمزم است آب حیات کربلا را آب خضر آمد فرات رو نما عارف،صلات رکعتین در خم ابروی محراب حسین «کربلا»،مدفن سید ال ست،سرزمینی که عظیمترین حماسه خ بشر،درعاشورای سال 61 در آن اتفاق افتاد و موجش سراسر تاریخ و پهنه جهان را فرا گرفت. خاک آن،بوی خون می دهد و تربت کربلا مقدس و الهام بخش است و در فضیلت آن،روایات بسیاری نقل شده است. (1) علی «ع »پس از جنگ صفین،هنگام عبور از کربلا همراه ...
1463944

ما زائران خون خ م کربلا ......

ای کربلا به قافله کربلا ببین حال مسافران به درد آشنا ببین ما زائران خون خ م کربلا بر کاروان زائر خون خدا ببین سوغات درد و خون جگر ارمغان ماست احوال ما ز وضع پریشان ما ببین من زینبم که درد چکد از نگاه من در هر نگاه شعله چندین بلا ببین رویم کبود و دست کبود و بدن کبود یاس کبود گر که ندیدی مرا ببین اطفال را به گردن و بازو و دست و پا آثار تازیانه و بند جفا ببین هر یک کنار قبر شهیدی کند فغان هر بلبلی کنار گلی در نوا ببین از سجده های نیمه شب و خطبه های روز بش ته ایم پشت ستم را بیا ببین هر جا کنند فتح، گذارند یک سفیر وین رسم تازه نیست، بود هر کجا ببین ما نی? ...
1455888

ما زائران خون خ م کربلا ......

ای کربلا به قافله کربلا ببین حال مسافران به درد آشنا ببین ما زائران خون خ م کربلا بر کاروان زائر خون خدا ببین سوغات درد و خون جگر ارمغان ماست احوال ما ز وضع پریشان ما ببین من زینبم که درد چکد از نگاه من در هر نگاه شعله چندین بلا ببین رویم کبود و دست کبود و بدن کبود یاس کبود گر که ندیدی مرا ببین اطفال را به گردن و بازو و دست و پا آثار تازیانه و بند جفا ببین هر یک کنار قبر شهیدی کند فغان هر بلبلی کنار گلی در نوا ببین از سجده های نیمه شب و خطبه های روز بش ته ایم پشت ستم را بیا ببین هر جا کنند فتح، گذارند یک سفیر وین رسم تازه نیست، بود هر کجا ببین ما نی? ...
1422178

همی بوسیم خاکی را که بوی کربلا دارد...

بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد دلش چون کربلا کوی حسین است و نمی داند که همچون دوردستان آرزوی کربلا دارد به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید به هر جا هست زینب رو به سوی کربلا دارد اگر چه برده از این سر زمین آ دلی پرخون ولی دلبستگی از جان به کوی کربلا دارد به یاد آن لب تشنه هنوز این عاشق خسته به کف جامی لبالب از سبوی کربلا دارد اگر دست قضا مانع شد از رفتن به پابوسش همی بوسیم خاکی را که بوی کربلا دارد... پایگاه اطلاع رسانی حوزه
2363044

گل محمدی در ماست

آشنایی با خواص گل محمدی در ماست و طرز تهیه ماست گل محمدی گل محمدی در ماست ،خواص گل محمدی در ماست،گل محمدی با ماست،گل محمدی و ماست،خواص گل محمدی با ماست،خواص گل محمدی خشک با ماست،خوردن گل محمدی با ماست،پودر گل محمدی با ماست،گل محمدی ماست،تزیین ماست با گل محمدی و نعنا در این مطلب از سایت جسارت به خواص گل محمدی در ماست می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد. خواص گل محمدی در ماست گل سرخ ، گل محمدی یا گل گلاب نوعی گل رز است که از دیرباز در ایران کشت می شده و مهم ترین کاربرد آن در صنعت گلاب گیری است. گل سرخ یا گل محمدی از تی? ...
1005131

تور هوایی کربلا و نجف | بلیط نجف

تور هوایی کربلا و نجف | بلیط نجف تور هوایی کربلا و نجف تور هوایی کربلا و نجف مرداد ماه ۹۶، هتل درجه الف یاسمین در کربلا و قصرالصور در نجف با کمترین قیمت ، پرواز از تهران به نجف و نجف به تهران خدمات تور هوایی کربلا و نجف ۲ شب نجف ۵ شب کربلا پرواز رفت و برگشت اخذ ویزا ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی مدیر کاروان اقامت در هتل همراه با صبحانه – ناهار – شام مدارک مورد نیاز تور هوایی کربلا و نجف اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار و دو قطعه ع رنگی ۴*۳ توضیحات تور هوایی کربلا و نجف هتل درجه الف یاسمین در کربلا و قصرالسور در نجف هزینه سفر به کاظمین ? ...
914100

تور هوایی کربلا و نجف ارزان

تور هوایی کربلا و نجف ارزان ویژه مرداد 96 تور هوایی کربلا و نجف ارزان تور هوایی کربلا و نجف ارزان ، هتل (vip) درجه یک عشطار در کربلا و بستان در نجف با کمترین قیمت ، مرداد ۹۶ . خدمات تور هوایی کربلا و نجف ارزان ۲ شب نجف ۵ شب کربلا پرواز رفت و برگشت اخذ ویزا ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی مدیر کاروان اقامت در هتل همراه با صبحانه – ناهار – شام مدارک مورد نیاز تور هوایی کربلا و نجف ارزان اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار و دو قطعه ع. رنگی ۴*۳ توضیحات تور هوایی کربلا و نجف ارزان هتل (vip) درجه یک عشطار در کربلا...
2138893

پاو وینت پیام های اخلاقی کربلا

پاو وینت پیام های اخلاقی کربلا این فایل حاوی مطالعه پاو وینت پیام های اخلاقی کربلا می باشد که به صورت فرمت powerpoint در 28 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید. فهرستپیام های اخلاقی کربلاتکریم انسان در کربلا نقش شجاعت در کربلا عفــاف و حجاب در کربلا حس مواســـــا ت در کربلا ایثـــار در کربلا جلوه توکل درکربلاصبر و استقامت در کربلا نمود غیرت در کربلا تصویر محیط برنامه ... دریافت فایل
761414

اقلیت ، ده هزار تومن ، زرشک

______________________________________________________به یه مداح لر میگن برو تو مجلس اقلیت ها روضه بخون ولی اسمی از عمر و عثمان و یزید و معاویه نبری میگه پس بگم . حسین با موتور تصادف کرد؟؟؟---!!!!.......______________________________________________________غضنفر ده هزار تومن تو جیبش بوده می خواسته بره عرق بگیره . تو راه نیرو انتظامی رو میبینه ، پولارو پرت میکنه تو جوب !!!!---!!!!______________________________________________________یه بابایی میره جبهه و برمی گرده. بهش میگن اونجا چیکار میکردی؟ میگه زرشک پاک می.!!! بهش میگن خوب پس اونجا اشپز بودی؟ میگه : نه ، روی تابلوهایی که نوشته بود کربلا منتظر ماست بیا تا برویم زیرشون نوشته بودند زرش?...
751025

کربلا....

❤کربلایت به خدا قبلهٔ دلهاست حسین شب . حرمت م. کبراست حسین نوکران رابطلب یک شب . به حرم حرمت تا به ابد آرزوی ماست حسین❤ اللهم الرزقنا زیاره الحسین ... کربلا...........
1643276

کربلا چه شهری بود!؟

همانطور که در داستان ها خوانده ایم ، کربلا یک بیابان وسیع بود! در زمان یکی از خلفا تصمیم گرفته شد تا یک آب راهه بزرگ به سمت کربلا کشیده شود ، این آبراهه قابلیت های فراوانی داشت و زمین کربلا را حاصل خیز کرد و باعث شکل گیری شهر کربلا شد! شاید هم ندانید اما حسین علیه السلام هم قبل از سفر به کوفه زمین کربلا را یداری نمود! محمدحسین کت 1396/09/26
907425

تور هوایی کربلا

تور هوایی کربلا و نجف ارزان ویژه مرداد 96 تور هوایی کربلا و نجف ارزان تور هوایی کربلا و نجف ارزان ، هتل (vip) درجه یک عشطار در کربلا و بستان در نجف با کمترین قیمت ، مرداد ۹۶ . خدمات تور هوایی کربلا و نجف ارزان ۲ شب نجف ۵ شب کربلا پرواز رفت و برگشت اخذ ویزا ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی مدیر کاروان اقامت در هتل همراه با صبحانه – ناهار – شام مدارک مورد نیاز تور هوایی کربلا و نجف ارزان اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار و دو قطعه ع. رنگی ۴*۳ توضیحات تور هوایی کربلا و نجف ارزان هتل (vip) درجه یک عشطار در کربلا و بستان در نجف هز...
2134294

تور کربلا هوایی

تور کربلا هوایی تور کربلا هوایی از تهران با هواپیمای قشم ایر و زاگرس به سمت نجف و بلع می باشد.برای رزرو هتل در کربلا با کمترین قیمت و ارزان ترین تور کربلا و ویزا عراق ، بلیط نجف با ما تماس بگیرید.
50914

... رخت بگذارم سراسر جان شوم

کل ارض کربلا کل یوم عاشورا همین برای تنظیم زندگی کافی است. کدام زمین زندگی ام بوی کربلا؟؟ کدام روزم بوی کربلا؟؟ قرائت عاشورا هم هست... کمی زیارت برویم؟!
84528

کربلا ما را سواد آموز کرد

کربلا دل را به یغما می برد ساربان این کاروان را می بردکربلا خضر ره گمگشتگان مرشد و پیر همه سرگشتگانسجده بر خاک تو آرام منست بت پرستم بت پرستم بت پرست کربلا جام مرا لبریز کن قطره را چون بحر طوفان خیز کن روضه ی رضوان که جای اولیاست یک گلی از بوستان روضه هاست کربلا مستان سلامت می کنند می گساران را غلامت می کنند کربلا من خویش را نشناختم؛ بس که روز و شب به تو پرداختم کربلا هنگامه ی دشت جنون از تو می آید همیشه بوی خون کربلا افتاده ام دستم بگیر دست من چون از خودم رستم بگیر کربلا از انبیا بگرفت...
2667650

کربلا کربلا (محرم،نی،فلوت،ارگ، زنی،طبل،ریتم)

کربلا کربلا (محرم،نی،فلوت،ارگ، زنی،طبل،ریتم)کربلا، کربلا، این دل تنگم عقده ها دارد، گوییا میل کربلا دارد ... مجموعه ریتم ها و نواهای مذهبیست ارگ ویژه محرم ریتمسازی توسط داود نادری سایت موزیک تعزیه tabl-ney.blogsky.com
2036323

تور کربلا

تور کربلا هوایی, قیمت تور کربلا شهر مقدس کربلا در صد کیلومتری جنوب غربی بغداد واقع شده است. در زمان حیات علی (ع) این شهر را به اسامی نینوا و شط الفرات نیز می شناختند. جمعیت شهر کربلا براساس آمار سال 2003 در حدود 572.300 نفر است و این شهر مرکز استان کربلا است. شهر کربلا پس از شهر های مکه، مدینه منوره، بیت المقدس و نجف، مقدس ترین شهر شیعیان جهان محسوب می شود. در واقع در همین شهر بود که واقعه مصیبت بار عاشورا رخ داد. تور کربلا یکی از تورهای مهم و مقدس برای مسافران عاشق اهل بیت میباشد تور کربلا از اهمیت خاصی در بین ایرانیان و شیعیان تمام جهان برخوردار میباشد ...
2613152

روز شمار رویدادهای دهه اول محرم

روز دوم1. حسین علیه السلام در روز پنجشنبه دوم محرم الحرام سال 61 هجری به کربلا وارد شد.1 عالم بزرگوار "سید بن طاووس" نقل کرده است که: علیه السلام چون به کربلا رسید، پرسید: نام این سرزمین چیست؟ همینکه نام کربلا را شنید فرمود: این مکان جای فرود آمدن ما و محل ریختن خون ما و جایگاه قبور ماست. این خبر را جدم رسول خدا صلی ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله به من داده است.2 2. در این روز "حر بن یزید ریاحی" ضمن نامه‏ای "عبیداللّه‏ بن زیاد" را از ورود علیه السلام به کربلا آگاه نمود.3 3. در این روز علیه السلام به اهل کوفه نامه‏ای نوشت و گروهی از بزرگان کوفه ـ که مورد اعتماد حضرت بود ...
58111

دلتنگ

نمی دانم چرا دلتنگم مرگ منتظر ماست و ما منتظر مرگ پستها بعضی ها را گرفته اند و برخی دیگر به پستها چسبیده اند اما غریبی دنیا عالمی دیگردارد
1360907

طرح لایه باز خیر مقدم کربلا

طرح لایه باز خیر مقدم کربلا طرح بنر خیر مقدم بازگشت از کربلا بنر خیر مقدم و خوش آمدگویی کربلا همانطور که در تصویر پیش نمایش مشاهده می کنید در دو رنگ سبز و ارغوانی طراحی شده است . بنر کربلا بصورت افقی در برنامه فتوشاپ و با پسوند psd طراحی شده ، در طرح تصویر با کیفیت و دوربری شده گنید حرم حسین (ع) و همراه با جلوه نور و ترام دایره ای بکار رفته است.فایل لایه باز را از لینک زیر می توانید کنید. بنر کربلا,بنر خیر مقدم کربلا,طرح بنر کربلا,بنر خوش آمدگویی کربلا,متن متن کربلا,حرم حسین,گنبد حسین,بک گراند سبز فونت های مورد نیاز طراحی بنر,بنر تسلیت psd,بن? ...
1237755

انتظار ۱۲۶ _ خون پاک ...

خون پاک منتظر توست بیا سر مصباح هدا منتظر توست بیا وارث خون خدا و پسر خون خدا به خدا خون خدا منتظر توست بیا صبح هم منتظر صبح ظهور تو بوَد روز ما و شب ما منتظر توست بیا بر سر گنبد زرّین حسین بن علی پرچم کرب و بلا منتظر توست بیا عَلَم و مشک و لب خشک جگر سوختگان دستِ افتاده جدا منتظر توست بیا فرق بش ته ی زینب، سر خونین حسین که جدا شد ز قفا منتظر توست بیا بر سر نی سر جدّت به عقب برگشته طفل افتاده ز پا منتظر توست بیا آفت که چهل جا به سر نی ت د در دل طشت طلا منتظر توست بیا آن یتیمی که سر پاک پدر را بوسید ناله زد «یا ابتا» منتظر توست بیا ...
637007

کربلا و نجف از بندرعباس

تور کربلا و نجف از بندرعباس کاروان هوایی کربلا و نجف از بندرعباس کربلا و نجف اطلاعات بیشتر : 09212491419 09179534641بندرعباس : 07632238069دبی : 00971562127186 تهران : تور هوایی کربلا و نجف از بندرعباستور کربلا و نجف از بندرعباس
1260387

کربلا و نجف از بندرعباس

تور کربلا و نجف از بندرعباس کاروان هوایی کربلا و نجف از بندرعباس کربلا و نجف اطلاعات بیشتر : 09212491419 09179534641بندرعباس : 07632238069دبی : 00971562127186 تهران : تور هوایی کربلا و نجف از بندرعباستلگرامتور کربلا و نجف از بندرعباس
1677944

خوار می کن ، زار می کش، منتت بر جان ماست

خوار می کن ، زار می کش، منتت بر جان ماست خواری ظاهر گواه عزت پنهان ماست چشم ظاهر بین بر آزار است وای ار بنگرد این گلستانها که پنهان زیر خارستان ماست ترک ما کردی و مهر و لطف بیعت با تو کرد ناز و استغنا ولی هم عهد و هم پیمان ماست بی رضای ماست سویت آمدن از ما مرنج این نه جرم ما گناه پای نافرمان ماست بر وجود ما طلسمی بسته حرمان درت کانچه غیر از ماست دیوار و در زندان ماست تلخ داروی است زهر چشم و ترک نوشخند لیکن آن دردی که ما داریم این درمان ماست عقل را با عشق و عاشق را به سامان دشمنیست بی د وحشی که در شهٔ سامان ماست ...
1649144

خوار می کن ، زار می کش، منتت بر جان ماست

خوار می کن ، زار می کش، منتت بر جان ماست خواری ظاهر گواه عزت پنهان ماست چشم ظاهر بین بر آزار است وای ار بنگرد این گلستانها که پنهان زیر خارستان ماست ترک ما کردی و مهر و لطف بیعت با تو کرد ناز و استغنا ولی هم عهد و هم پیمان ماست بی رضای ماست سویت آمدن از ما مرنج این نه جرم ما گناه پای نافرمان ماست بر وجود ما طلسمی بسته حرمان درت کانچه غیر از ماست دیوار و در زندان ماست تلخ داروی است زهر چشم و ترک نوشخند لیکن آن دردی که ما داریم این درمان ماست عقل را با عشق و عاشق را به سامان دشمنیست بی د وحشی که در شهٔ سامان ماست ...
1288767

(نوحه ی آرزوی کربلا_بدرقه ی راه زائرین اربعین در آهنگ

دلده واریم_یا حسین_سوز و ساز کربلا سن بیل آنان_ ویر بیزه _ بیر جواز کربلا کربلا کربلا شاهیمون یاتان یری یتمیش آزاده نون قانینه باتان یری کربلا کربلا آی بلالی کربلا(2) ــــــــــــــــ کربلاده اکبری _دوغرویوبلا یا حسین شش ماهه سربازیوی_ اوخلویوبلا یا حسین زهرا تیکن کوینگیوی سویوبلا یا حسین باغلادی _ سو یولون _صودامره اهل کین حرمله_آتدی اوخ _گوردی نیزه نین ایشین کربلا کربلا آی بلالی کربلا(2) ـــــــــــــــــ کربلاده قیزلارون_ قانه دوندی یاشی سقای تشنه لبون _سیندی ظلمیلن باشی نه حالدا گوردی حسین_ نهرین اوسته قارداشی پیکری_سو کن ...
192650

شب عید

راستی یه چیزی ; ایام عید هیچ جایی مثل کربلا به آدم حال نمیده... اینو فقط من نمیگم اینو همه اون .ایی که بودن و حس . میگن آ.ای اسفند سال 82 که رفتیم دقیقا ایام عید نوروز سال 1383 توی شهر عشق یعنی کربلا بودیم بقول اون بنده خدا که میگفت کربلا مثل خونه خودت میمونه . اونجا که باشی دلتنگ هیچ . و هیچ چیزی نیستی کربلا کربلا کربلا... السلام علیک یا اباعبدالله ع

کربلا منتظر ماست بیا تا برویم