کدام زبان برنامه نویسی را برای طراحی وب سایت باید یاد بگیریم


2246554

زبان های برنامه نویسی طراحی سایت

در طراحی سایت برای شروع کار ابتدا باید زبان برنامه نویسی مورد نیاز را انتخاب کنیم،زبان های برنامه نویسی معروفasp,php می باشد که هر کدام طرفداران خاص خود را دارند. php یک زبان برنامه نویسی شی گرا است که برای طراحی وب سایت توسعه یافته هست،ولی زبان php را می توان یک زبان عمومی در نظر گرفت،کدهای php توسط یک سرور وب که نرم افزار php بر روی آن نصب می شود را می توان تفسیر کرد و دستورهایی که در زبان پی اچ پی قرار می گیرد به صورت مستقیم درون قرار داده می شود. مزایای استفاده از زبان برنامه نویسی php php قابلیت استفاده از پایگاه داده های متفاوت را دارا می باشد که از ج ...
2284020

بررسی زبان های برنامه نویسی طراحی سایت

در طراحی سایت برای شروع کار ابتدا باید زبان برنامه نویسی مورد نیاز را انتخاب کنیم،زبان های برنامه نویسی معروفasp,php می باشد که هر کدام طرفداران خاص خود را دارند. php یک زبان برنامه نویسی شی گرا است که برای طراحی وب سایت توسعه یافته هست،ولی زبان php را می توان یک زبان عمومی در نظر گرفت،کدهای php توسط یک سرور وب که نرم افزار php بر روی آن نصب می شود را می توان تفسیر کرد و دستورهایی که در زبان پی اچ پی قرار می گیرد به صورت مستقیم درون قرار داده می شود. مزایای استفاده از زبان برنامه نویسی php php قابلیت استفاده از پایگاه داده های متفاوت را دارا می باشد که از ج ...
2247702

زبان های برنامه نویسی طراحی سایت

در طراحی سایت برای شروع کار ابتدا باید زبان برنامه نویسی مورد نیاز را انتخاب کنیم،زبان های برنامه نویسی معروفasp,php می باشد که هر کدام طرفداران خاص خود را دارند.php یک زبان برنامه نویسی شی گرا است که برای طراحی وب سایت توسعه یافته هست،ولی زبان php را می توان یک زبان عمومی در نظر گرفت،کدهای php توسط یک سرور وب که نرم افزار php بر روی آن نصب می شود را می توان تفسیر کرد و دستورهایی که در زبان پی اچ پی قرار می گیرد به صورت مستقیم درون قرار داده می شود.مزایای استفاده از زبان برنامه نویسی phpphp قابلیت استفاده از پایگاه داده های متفاوت را دارا می باشد که از جمله:my ...
2236714

کدام زبان برنامه نویسی را برای طراحی وب سایت باید یاد بگیریم؟

شروع توسعه و طراحی وب سایت می تواند کمی دشوار و گیج کننده باشد. یادگیری آن بسیار وسیع بوده و گزینه های زیادی برای انتخاب مناسب ترین زبان برنامه نویسی، فریم ورک ها و ابزار های دیگر طراحی سایت وجود دارند. اما از کجا باید آغاز کنیم؟ هیچ پاسخ صحیحی در این زمینه وجود ندارد اما شما می توانید از مسیر پیشرفت بسیاری از توسعه دهندگان حرفه ای استفاده کنید. شروع کار با رعایت اصول اولیه بهتر است و به مرور به مطالعه زبان های برنامه نویسی دقیق تر تبدیل می شود. در ادامه به بررسی این زبان های برنامه نویسی در طراحی وب سایت خواهیم پرداخت و ابزار های خوبی را به شما معر ...
2193550

کدام زبان برنامه نویسی را برای طراحی وب سایت باید یاد بگیریم؟

شروع توسعه و طراحی وب سایت می تواند کمی دشوار و گیج کننده باشد. یادگیری آن بسیار وسیع بوده و گزینه های زیادی برای انتخاب مناسب ترین زبان برنامه نویسی، فریم ورک ها و ابزار های دیگر طراحی سایت وجود دارند. اما از کجا باید آغاز کنیم؟ هیچ پاسخ صحیحی در این زمینه وجود ندارد اما شما می توانید از مسیر پیشرفت بسیاری از توسعه دهندگان حرفه ای استفاده کنید. شروع کار با رعایت اصول اولیه بهتر است و به مرور به مطالعه زبان های برنامه نویسی دقیق تر تبدیل می شود. در ادامه به بررسی این زبان های برنامه نویسی در طراحی وب سایت خواهیم پرداخت و ابزار های خوبی را به شما معر ...
2234214

کدام زبان برنامه نویسی را برای طراحی وب سایت باید یاد بگیریم؟

شروع توسعه و طراحی وب سایت می تواند کمی دشوار و گیج کننده باشد. یادگیری آن بسیار وسیع بوده و گزینه های زیادی برای انتخاب مناسب ترین زبان برنامه نویسی، فریم ورک ها و ابزار های دیگر طراحی سایت وجود دارند. اما از کجا باید آغاز کنیم؟ هیچ پاسخ صحیحی در این زمینه وجود ندارد اما شما می توانید از مسیر پیشرفت بسیاری از توسعه دهندگان حرفه ای استفاده کنید. شروع کار با رعایت اصول اولیه بهتر است و به مرور به مطالعه زبان های برنامه نویسی دقیق تر تبدیل می شود. در ادامه به بررسی این زبان های برنامه نویسی در طراحی وب سایت خواهیم پرداخت و ابزار های خوبی را به شما معر ...
2243210

کدام زبان برنامه نویسی را برای طراحی وب سایت باید یاد بگیریم؟

شروع توسعه و طراحی وب سایت می تواند کمی دشوار و گیج کننده باشد. یادگیری آن بسیار وسیع بوده و گزینه های زیادی برای انتخاب مناسب ترین زبان برنامه نویسی، فریم ورک ها و ابزار های دیگر طراحی سایت وجود دارند. اما از کجا باید آغاز کنیم؟ هیچ پاسخ صحیحی در این زمینه وجود ندارد اما شما می توانید از مسیر پیشرفت بسیاری از توسعه دهندگان حرفه ای استفاده کنید. شروع کار با رعایت اصول اولیه بهتر است و به مرور به مطالعه زبان های برنامه نویسی دقیق تر تبدیل می شود. در ادامه به بررسی این زبان های برنامه نویسی در طراحی وب سایت خواهیم پرداخت و ابزار های خوبی را به شما معرفی خ? ...
2190330

کدام زبان برنامه نویسی را برای طراحی وب سایت باید یاد بگیریم؟

شروع توسعه و طراحی وب سایت می تواند کمی دشوار و گیج کننده باشد. یادگیری آن بسیار وسیع بوده و گزینه های زیادی برای انتخاب مناسب ترین زبان برنامه نویسی، فریم ورک ها و ابزار های دیگر طراحی سایت وجود دارند. اما از کجا باید آغاز کنیم؟ هیچ پاسخ صحیحی در این زمینه وجود ندارد اما شما می توانید از مسیر پیشرفت بسیاری از توسعه دهندگان حرفه ای استفاده کنید. شروع کار با رعایت اصول اولیه بهتر است و به مرور به مطالعه زبان های برنامه نویسی دقیق تر تبدیل می شود. در ادامه به بررسی این زبان های برنامه نویسی در طراحی وب سایت خواهیم پرداخت و ابزار های خوبی را به شما معرفی خ? ...
2187590

کدام زبان برنامه نویسی را برای طراحی وب سایت باید یاد بگیریم؟

شروع توسعه و طراحی وب سایت می تواند کمی دشوار و گیج کننده باشد. یادگیری آن بسیار وسیع بوده و گزینه های زیادی برای انتخاب مناسب ترین زبان برنامه نویسی، فریم ورک ها و ابزار های دیگر طراحی سایت وجود دارند. اما از کجا باید آغاز کنیم؟ هیچ پاسخ صحیحی در این زمینه وجود ندارد اما شما می توانید از مسیر پیشرفت بسیاری از توسعه دهندگان حرفه ای استفاده کنید. شروع کار با رعایت اصول اولیه بهتر است و به مرور به مطالعه زبان های برنامه نویسی دقیق تر تبدیل می شود. در ادامه به بررسی این زبان های برنامه نویسی در طراحی وب سایت خواهیم پرداخت و ابزار های خوبی را به شما معرفی خ? ...
2233192

کدام زبان برنامه نویسی را برای طراحی وب سایت باید یاد بگیریم؟

شروع توسعه و طراحی وب سایت می تواند کمی دشوار و گیج کننده باشد. یادگیری آن بسیار وسیع بوده و گزینه های زیادی برای انتخاب مناسب ترین زبان برنامه نویسی، فریم ورک ها و ابزار های دیگر طراحی سایت وجود دارند. اما از کجا باید آغاز کنیم؟ هیچ پاسخ صحیحی در این زمینه وجود ندارد اما شما می توانید از مسیر پیشرفت بسیاری از توسعه دهندگان حرفه ای استفاده کنید. شروع کار با رعایت اصول اولیه بهتر است و به مرور به مطالعه زبان های برنامه نویسی دقیق تر تبدیل می شود. در ادامه به بررسی این زبان های برنامه نویسی در طراحی وب سایت خواهیم پرداخت و ابزار های خوبی را به شما معرفی خ? ...
2187586

کدام زبان برنامه نویسی را برای طراحی وب سایت باید یاد بگیریم؟

شروع توسعه و طراحی وب سایت می تواند کمی دشوار و گیج کننده باشد. یادگیری آن بسیار وسیع بوده و گزینه های زیادی برای انتخاب مناسب ترین زبان برنامه نویسی، فریم ورک ها و ابزار های دیگر طراحی سایت وجود دارند. اما از کجا باید آغاز کنیم؟ هیچ پاسخ صحیحی در این زمینه وجود ندارد اما شما می توانید از مسیر پیشرفت بسیاری از توسعه دهندگان حرفه ای استفاده کنید. شروع کار با رعایت اصول اولیه بهتر است و به مرور به مطالعه زبان های برنامه نویسی دقیق تر تبدیل می شود. در ادامه به بررسی این زبان های برنامه نویسی در طراحی وب سایت خواهیم پرداخت و ابزار های خوبی را به شما معرفی خ? ...
1757912

نکاتی برای شروع برنامه نویسی

نکات طلایی برای شروع برنامه نویسی برنامه نویسی مبحثی است که همه افراد علاقه مند به دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات به آن اشتیاق دارند. گاهی این علاقه آنقدر زیاد می شود که فرد تصمیم می گیرد تا شروع برنامه نویسی کند. اما وقتی وارد دنیای برنامه نویسی می شوند با کوهی از سوالات و زبان های مختلف روبرو میشوند که انتخاب راه برای آنها بسیار سخت می شود. robotafzarabcari.blog.ir ز کدام زبان برنامه نویسی شروع کنم ؟ کدام زبان برنامه نویسی بهتر است ؟ کدام زبان برنامه نویسی پول ساز تر است؟ و … در این مقاله با چندین فاکتور مهم برای شروع برنامه نویسی آشنا می شویم تا کمکی برای ش? ...
2334216

نکات لازم برای شروع برنامه نویسی

برنامه نویسی مبحثی است که کم و بیش همه افراد علاقه مند به دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات به آن اشتیاق دارند. گاهی این علاقه آنقدر زیاد می شود که فرد تصمیم می گیرد تا شروع به یادگیری برنامه نویسی کند. اما وقتی وارد دنیای برنامه نویسی می شوند با کوهی از سوالات و زبان های مختلف روبرو میشوند که انتخاب راه برای آنها بسیار سخت می شود.از کدام زبان برنامه نویسی شروع کنم ؟ کدام زبان برنامه نویسی بهتر است ؟ کدام زبان برنامه نویسی پول ساز تر است؟ و ...در این مقاله 10 فاکتور مهم برای شروع آموزش برنامه نویسی ذکر می شود تا کمکی برای شما در انتخاب راه باشد تا بتو? ...
1354656

چه زبانی برای طراحی سایت مناسب تر است؟

چه زبانی برای طراحی سایت مناسب تر است؟ طراحی سایت در دنیای تکنولوژی الان که هر روز زبان های برنامه نویسی بیشتر از قبل گسترش پیدا می کند در زمینه طراحی سایت هم این زبان ها در حال گسترش است و میتوان اینگونه گفت که انتخاب زبان برای انجام این کار زیاد است. حتما زمانی که تصمیم به طراحی سایت زدید و به شرکت های مختلف طراحی سایت زنگ زدید هر کدام زبان برنامه نویسی جداگانه ای داشتند. ممکن این سوال برای شما پیش آمده که کدام یکی از زبان ها واقعا بهتر است؟ طراحی سایت در اصل اینگونه میتوان گفت که هیچ زبان بهتری وجود ندارد زبان های مختلف دارای معایب و مزیت های خ ...
2273944

تفاوت بین زبان های برنامه نویسی در طراحی وب سایت

اینها همه زبان های برنامه نویسی نیستند، این لیست همه ی زبان های برنامه نویسی وب سایت را ندارد اما این عموما بیشترین چیزی است که شما با آن در جهانطراحی وب سایت روبه رو خواهید شد. این لیست بیشتر شبیه چیزی هست که شما در توصیف شغلی یا یک رزومه می بینید و به طور کلی شما در دنیای وب با یک لیستی از زبان برنامه نویسی مواجه می شوید. با ما همراه باشید تا زبان های برنامه نویسی وب را معرفی کنیم و به تفاوت های بین زبان های برنامه نویسی در طراحی وب سایت ها بپردازیم:تفاوت بین زبان های برنامه نویسی وب phpasp .netjavascriptcssjavapythonactionscript زبان برنامه نویسی نوع: زبان نشانه گ? ...
1354644

چه زبانی برای طراحی سایت مناسب تر است؟

چه زبانی برای طراحی سایت مناسب تر است؟طراحی سایتدر دنیای تکنولوژی الان که هر روز زبان های برنامه نویسی بیشتر از قبل گسترش پیدا می کند در زمینه طراحی سایت هم این زبان ها در حال گسترش است و میتوان اینگونه گفت که انتخاب زبان برای انجام این کار زیاد است. حتما زمانی که تصمیم به طراحی سایت زدید و به شرکت های مختلف طراحی سایت زنگ زدید هر کدام زبان برنامه نویسی جداگانه ای داشتند.ممکن این سوال برای شما پیش آمده که کدام یکی از زبان ها واقعا بهتر است؟طراحی سایتدر اصل اینگونه میتوان گفت که هیچ زبان بهتری وجود ندارد زبان های مختلف دارای معایب و مزیت های خاص خود? ...
3091900

ساده ترین زبان برنامه نویسی چیست؟

ساده ترین زبان برنامه نویسی چیست؟ساده ترین زبان برنامه نویسی چیست؟ یکی از موضوعاتی میباشد که می گوید ساده ترین زبان برنامه نویسی همیشه ساده و عاری از پیچیدگی نیستند ولی در این مطلب قصد داریم تا شمارا با چند نمونه از زبان های ساده برنامه نویسی که می تواند دید اولیه و مناسبی از دنیای برنامه نویسی را به افراد مبتدی ارائه دهد توضیح دهیم.(طراحی سایت , سئو سایت , قیمت طراحی سایت)زبان یکی از ساده ترین زبان های برنامه نویسی که برای توسعه طراحی سایت نیز از آن بسیار استفاده می شود زبان می باشد . گرچه این زبان به عنوان یک زبان برنامه نویسی نیست ولی به ? ...
2277358

تفاوت بین زبان های برنامه نویسی در طراحی وب سایت

اینها همه زبان های برنامه نویسی نیستند، این لیست همه ی زبان های برنامه نویسی وب سایت را ندارد اما این عموما بیشترین چیزی است که شما با آن در جهانطراحی وب سایت روبه رو خواهید شد. این لیست بیشتر شبیه چیزی هست که شما در توصیف شغلی یا یک رزومه می بینید و به طور کلی شما در دنیای وب با یک لیستی از زبان برنامه نویسی مواجه می شوید. با ما همراه باشید تا زبان های برنامه نویسی وب را معرفی کنیم و به تفاوت های بین زبان های برنامه نویسی در طراحی وب سایت ها بپردازیم: تفاوت بین زبان های برنامه نویسی وب php asp .net javascript css java python actionscript زبان برنامه نویسی نوع: ز? ...
2665208

زبان برنامه نویسی سی شا , آموزش برنامه نویسی سی شا ,

زبان برنامه نویسی سی شا , آموزش برنامه نویسی سی شا , یادگیری زبان برنامه نویسی, یادگیری برنامه نویسی سی شا , برنامه نویسی #c, برنامه نویسی سی شا , یادگیری زبان برنامه نویسی#c, آموزش برنامه نویسی #c, اصول زبان برنامه نویسی #c, کاربرد زبان برنامه نویسی#c, برنامه نویسی #c استاندارد, برنامه نویسی #c پیشرفته, زبان برنامه نویسی #c, زبان برنامه نویسی سی شا یکی از زبان های بسیار پرکاربرد می باشد. سادگی و کارایی بی نظیر زبان برنامه نویسی #c سبب محبوبیت آن در بین برنامه نویسان شده است.آموزش کاربردی گرافیک با برنامه نویسی #[email protected]m0936729227609367292276azso ...
842144

کدام زبان برنامه نویسی برای من مناسب تر است؟

پیش تر در مقاله ای به معرفی مهم ترین زبا ن های برنامه نویسی پرداختیم و اشاره کردیم که از هرکدام در چه قسمتی می توان استفاده کرد. نکته ای که لازم است در ابتدای این مقاله به آن اشاره کنیم این است که هدف ما تنها کمک به علاقه مندان برای انتخاب یک زبان برنامه نویسی مناسب با توجه به انتظارات، اه. و علاقه مندی ها است. بنابراین هیچ گاه به این نکته نخواهیم پرداخت که کدام زبان بهتر از دیگری است. هنگامی که بخواهید یک زبان برنامه نویسی را به صورت جدی ادامه دهید، برنامه نویسی تمام زندگی شما خواهد شد. بنابراین برای انتخاب یک زبان برنامه نویسی باید ...
3059776

معرفی زبان های برنامه نویسی

یکی از چالش هایی که در دنیای برنامه نویسان وجود دارد، این است که کدام زبان برنامه نویسی برای یادگیری بهتر است؟ یا با یادگرفتن کدام زبان می توان بیشتر درآمد داشت؟ پاسخ دادن به این سوال قطعا کار ساده ای نیست و باید ابتدا از همه ی جهات بررسی شود. ادامه مطلب
471058

راهنمای طراحی سایت

کاملترین راهنمای طراحی سایت (همراه با جزئیات) تیم طراحی سایت اسپیناس در بخش طراحی سایت و سئو سایت (بهینه سازی) خدمات ارائه میکنیم و بیش از 100 ها پروژه را برنامه نویسی و طراحی کرده ایم و میخواهیم در این مقاله به صورت کامل تمامی جزئیات مربوط به طراحی سایت را توضیح دهیممی توانید از قسمت نمونه کارهای طراحی سایت بیشتر با پروژه های ما آشنا شوید طراحی سایت چیست ؟ به ساختن وب سایت اینترنتی که به وسیله طراح و کد نویس با کمک زبان برنامه نویسی مانند php, asp و زبان های دیگر مانند css , انجام می شود گفته می شود اینکه کدام زبان بهتر است و کدام یک سئو بهتری دارد ...
350188

کدام زبان برنامه نویسی بهتر است

کدام زبان برنامه نویسی بهتر است اگر شما یک دانشجوی کامپیوتر هستید و یا می خواهید پا به دنیای برنامه نویسی بگذارید، زبان برنامه نویسی که انتخاب میکنید باید با توجه به یک بررسی دقیق و واقعی از همه دسته های تقاضا بازار باشد. اما ما به شما پیشنهاد میکنیم شما آنچه را که دوست دارید انتخاب کنید، بله این خیلی مهم تره… موسسات معتبری در دنیا وجود دارند که با دقت و جزئیات آمارهای مرتبط با زبان های برنامه نویسی را مورد بررسی قرار داده اند و همواره گزارشاتی را انتشار میدهند. در ابتدا بیایید یکی از معتبرتین آنها را بینیم. این آمار جایگاه زبان ه...
2056852

طراحی سایت با زبان php

زبان php (پی اچ پی) چیست؟پی اچ پی کوتاه شده عبارت hypertext pre-processor، به معنای پیش پردازنده فرا متن است. این زبان برنامه نویسی طراحی سایت یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی است زیرا یک زبان برنامه نویسی سمت سرور یا متن باز (open source ) است. زبان php از زبان های اسکریپت نویسی تحت وب است که به بهبود کدهای (اچ تی ام ال) کمک می کند. ساختار این زبان بسیار شبیه زبان سی (c) و زبان برنامه نویسی پرل (perl) می باشد. شکل پذیری فوق العاده آن و همچنین همگونی با اغلب بانک های اطلاعاتی از قبیل mysql قدرت آن را افزایش داده است.زبان php (پی اچ پی) با اکثر سیستم عامل ها و نرم افزارهای وب ? ...
1252488

10 زبان برنامه نویسی برتر سال 2015

محبوب ترین زبان های برنامه نویسی کدام اند؟ ادامه مطلب... برچسب ها: محبوب ترین زبان های برنامه نویسی محبوب ترین زبان های برنامه نویسی کدام اند 10 زبان برنامه نویسی برتر سال 2015 بهترین زبان برنامه نویسی بهترین زبان برنامه نویسی در ایران برترین زبان برنامه نویسی پرطرفدارترین زبان برنامه نویسی
2934576

چگونه یک زبان برنامه نویسی را یاد بگیریم؟

چگونه یک زبان برنامه نویسی را یاد بگیریم؟ زبان های برنامه نویسی روز به روز مهمتر و زبان های برنامه نویسی جدید درست میشن برای مثال زبان های برنامه نویسی: و..dart, go, kotlin, elixir درسته یادگیری برنامه نویسی برای اولین بار مشکل هستش ولی اگه شما یه زبان برنامه نویسی یاد بگیرید برای دفعات بعد آسون تر میشه برای مثال شما برای اولین بار میخوایین برنامه نویسی رو یاد بگیرید شما اگه یه زبان سطح بالا رو در نظر بگیرید برای یادگیری اگر روزی یک ساعت تمرین داشته باشید در دوماه آن را خواهید آموخت و برای بار های بعد میتونید در یک ماه بعد یک هفته بعضی وقتا به جای? ...
2613756

تفاوت زبان های مختلف در برنامه نویسی یک وب سایت

در صورتیکه قصد ورود به دنیای طراحی سایت را دارید لازم است بدانید که سایت ها با چه زبان هایی نوشته میشوند .کدام ها برای کار شما مناسب است و چه فرقی با یکدیگر دارند؟نخست لازم است به دو بخش کلی زبان های برنامه نویسی اشاره کنیم:زبان های سمت سرورزبان های سمت کاربردر این مقاله سعی بر این است که تمامی زبان های برنامه نویسی تحت وب را به شما معرفی نموده و به بررسی تفاوت های آنان با یکدیگر بپردازیم..زبان های سمت سرور:این زبان ها مربوط به به اصطلاح پشت صحنه است و کاربر با آنها سرو کار ندارد.انجام امور محاسباتی توسط این زبان ها صورت میپذیرد. در واقع انجام پردازش اط? ...
1909492

زبان های برنامه نویسی طراحی وب سایت کدام اند؟

این زبانها نوعی زبان برنامه نویسی هستند که اپلیکیشن یک نرم افزار به خصوص را کنترل می کنند. یک نمونه از آن جاوا اسکریپت است که عملکرد یک مرورگر وب سایت را کنترل می کند. مثلا یکی از عملکردهای جاوا اسکریپت، event-driven است(براساس سیستم رخداد عمل می کند) یعنی هر وقت اتفاقی بیافتد شروع به کار می کند. صفحه ای که حاوی پیامی است ظاهر می شود و به کاربر امکان انتخاب عملیات موردنظر را می دهد. از اینرو آن را زبان برنامه نویسی سمت مرورگر می نامند. زبان برنامه نویسی سمت مرورگر چیست؟ این نوع زبانها مانند دیگر فرم های زبان برنامه نویسی است اما مرورگر در برخی از آنها مفصر ا ...
2527356

الفبای برنامه نویسی به زبان جاوا

الفبای برنامه نویسی به زبان جاواالفبای برنامه نویسی به زبان جاوابدون اغراق زبان برنامه نویسی جاوا به منزله احد از معروف ترین زبان های برنامه نویسی در دنیا است چرا که از این زبان برنامه نویسی علاوه بر ساخت برنامه های کامپیوتری، در ساخت اپلیکیشن ها و بازی های اندروید نصب شده روی تلفن های به اتفاق و تبلت ها و در ضمن برنامه نویسی برای تارنما های تعاملی مانند وب سایت بانک ها و موسسات بزرگ نیز بهره گیری می شود. در واقعیت یگانه از علل میزان محبوبیت این زبان برنامه نویسی در میانی میلیون ها برنامه نویس حرفه ای در سرتاسر جهان این است که این زبان برنامه نویسی ? ...
1616382

استفاده از جاوا اسکریپت در طراحی سایت و زیباسازی آن

قبلا خو د که در طراحی سایت باید زبانهای برنامه نویسی آن را بدانید و بتوانید به صورت درست از آن استفاده کنید که یکی از این زبان های برنامه نویسی تحت وب که بسیار معروف است و قابلیت های فراوانی به سایت و طراحی سایت شما اضافه میکند زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت است. قبلا در مورد تاریخچه طراحی سایت خو د که این زبان در سال 1995 به دنیای طراحی سایت عرضه شد و برنامه نویسان توانستند به کمک آن و ترکیب جاوا اسکریپت با زبان برنامه نویسی امکانات بسیار زیادی به سایت های ساده و بیروح گذشته اضافه کنند. زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت در طراحی سایت هنگامی که ...
1909496

بررسی زبان های برنامه نویسی طراحی سایت

زبان های برنامه نویسی طراحی سایت ، سازنده وبسایت های گوناگون می باشند. همه وبمستران موفق به کلیه زبان های برنامه نویسی تحت وب مسلط هستند. این زبان ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند: ۱- زبان های برنامه نویسی سمت مشتری (client-side) : این نوع زبان ها شامل , css, javascript و کتابخانه های مشتق شده از javascript همچون jquery می باشند. با این نوع زبان ها می توانیم چارچوب استاتیک سایت و برخی اعتبار سنجی های سایت خود را کدنویسی کنیم. ۲- زبان های برنامه نویسی سمت سرور (server-side) : این نوع زبان ها جهت پویا (داینامیک) سایت کاربرد دارند ، زبان هایی همچون php و asp.net از این دست هستند. منبع
2121812

طراحی سایت و زبانهای برنامه نویسی آن

مقایسه زبان php و asp.net برای طراحی سایت بحثی طولانی و تمام نشدنی است. اکثر شرکت ها و برنامه نویسانی که یک زبان برنامه نویسی را یاد می گیرند علاقه مند به دفاع از آن زبان هستند و بعضا دلایل غیر منطقی و غیر علمی برای کار خودشان دارند. در واقع زبان های برنامه نویسی ابزار هستند و در صنعت نرم افزار نیروی انسانی و تخصص است که حرف اول را می زند نه یک زبان برنامه نویسی. یک برنامه نویس بد با هر زبانی میتواند یک برنامه ضعیف، کند، غیر ایمن و سرشار از باگ را تولید کند و یک برنامه نویس خوب با یک زبان قدیمی نیز می تواند یک برنامه خوب بنویسد[email protected] ...
2802000

طراحی سایت و زبانهای برنامه نویسی آن

مقایسه زبان php و asp.net برای طراحی سایت بحثی طولانی و تمام نشدنی است. اکثر شرکت ها و برنامه نویسانی که یک زبان برنامه نویسی را یاد می گیرند علاقه مند به دفاع از آن زبان هستند و بعضا دلایل غیر منطقی و غیر علمی برای کار خودشان دارند. در واقع زبان های برنامه نویسی ابزار هستند و در صنعت نرم افزار نیروی انسانی و تخصص است که حرف اول را می زند نه یک زبان برنامه نویسی. یک برنامه نویس بد با هر زبانی میتواند یک برنامه ضعیف، کند، غیر ایمن و سرشار از باگ را تولید کند و یک برنامه نویس خوب با یک زبان قدیمی نیز می تواند یک برنامه خوب بنویسد[email protected] ...
1264014

الفبایی برنامه نویسی جاوا

الفبای برنامه نویسی به زبان جاوا بدون اغراق زبان برنامه نویسی جاوا به منزله یکی از معروف ترین زبان های برنامه نویسی در دنیا است چرا که از این زبان برنامه نویسی علاوه بر ساخت برنامه های کامپیوتری، در ساخت اپلیکیشن ها و بازی های اندروید نصب شده روی تلفن های همراه و تبلت ها و همچنین برنامه نویسی برای وب سایت های تعاملی مثل وب سایت بانک ها و موسسات بزرگ نیز استفاده می شود. در حقیقت یکی از علل میزان محبوبیت این زبان برنامه نویسی در میان میلیون ها برنامه نویس حرفه ای در سرتاسر جهان این است که این زبان برنامه نویسی غیرممکن ها ر ... دریافت فایل
3083977

یادگیری زبان php بهتراست یا asp.net

یادگیری زبان php بهتراست یا asp.netبرای آنکه بدانید یادگیری زبان php بهتراست یا asp.net باید گفت که هردو زبان از زبان های رایج برای برنامه نویسی در حوزه طراحی سایت(ساخت سایت , سئو سایت , طراحی سایت) هستند. در بین برنامه نویسان و طراحان سایت همیشه این مسئله وجود دارد که برای یادگیری زبان از کدام زبان تحت وب ازجمله php و asp.net بهتر است استفاده کنند؟! راستش را بخواهید ممکن است هر با توجه به زمینه کاری یا علاقه مندی خود یکی از این دو زبان را برتر بداند. ولی این این نکته حائز اهمیت می باشد که هر زانی می تواند ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته باشد و به لحاظ های مخ ...
2890281

تحقیق برنامه نویسی به زبان c++

توضیحی درباره تحقیق برنامه نویسی به زبان c++ مطالب مرتبط با مقاله تحقیق برنامه نویسی به زبان c++ در سایت معتبر ما. ید و پرداخت امن مقالات پیرامون تحقیق برنامه نویسی به زبان c++ buy a paper about تحقیق برنامه نویسی به زبان c++ with a secure payment. با ما باشید و از مقالات پیرامون تحقیق برنامه نویسی به زبان c++ استفاده نمایید. آیا تاکنون تحقیق برنامه نویسی به زبان c++ را دریافت نکرده بودید؟ فایل ورد تحقیق برنامه نویسی به زبان c++ you can تحقیق برنامه نویسی به زبان c++ in a safe manner on this site. click to word file تحقیق برنامه نویسی به زبان c++ آیا در این پیج از وبسایت لیست مقالات پیرامون تحقیق بر? ...
2816446

زبان برنامه نویسی و کاربرد آنها

برنامه نویسان از زبان برنامه نویسی برای برقراری ارتباط با رایانه استفاده می کنند. بسیاری از زبان های مختلف وجود دارد، و هر یک دارای ویژگی های منحصر به فرد خود است، هر چند آنها همه شباهت دارند. از آنجا که هر زبان متفاوت است، هر کدام ممکن است برای یک هدف یا اه مشخص در صنایع خاص مناسب باشند. برخی از زبان های برنامه نویسی برای ایجاد برنامه ها برای حل مشکلات یا تفسیر داده ها استفاده می شوند. زبان های دیگر برنامه نویسی برای ساخت نرم افزار یا برنامه هایی که سرگرم کننده هستند مناسب تر هستند. با نیاز شدید به زبان های برنامه نویسی منحصر به فرد و متنوع، تقریبا غی ...
3043140

پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c

پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c را چگونه کنیم؟ نگران پیدا مطلب درمورد پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c نباشید. کافیست روی ید کلیک کنید. هدف ما راحتی شماست. ما هر آنچه که شما در مورد پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c نیازمندید را برایتان فراهم ساخته ایم. نحوه پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c با و رایگان. فایل پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c از سرور های ایران فقط در سایت ماست. آیا میدانید معنی و مفهوم پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c چیست؟ ید پروژه برنامه نویسی با ...
2894911

طراحی سایت با php

در سری جدید مقالات طراحی سایت قصد داریم با زبان های برنامه نویسی تحت وب و سایر سایت ساز های معروف در امر طراحی سایت آشنا شویم. در این سری مقالات شما با انواع روشهای طراحی سایت آشنا شده و می توانید با توجه به قابلیت ها ، مزایا و معایب هر کدام، اقدام به راه اندازی یک وب سایت نمایید. . تمای این روش های برنامه نویسی قابلیت مدیریت محتوا وسئو سایت را دارا هستند.آنچه که در طراحی سایت با هر زبان برنامه نویسی اهمیت دارد، معرفی وب سایت به همراه محصولات و خدمات ارائه دهنده است. محتوا در وب سایت بایستی به صورتی قرار گیرند که ضمن رساندن مطلب بتوانند در سئو سایت نیز ...
2154718

ی هست زبان برنامه نویسی بلد باوشه؟ :(

خب من یه برنامه جدیدی رو میخوام برای اواسط تیر شروع کنم و خیلی به کمک ایی که برنامه نویسی بلدن نیازمندم! دوستان عزیزم از بین شماها ی هست که طراحی سایت بلد باشه و بدونه دقیقا چه زبان برنامه نویسی باید بلد میبود تا بشه یه سایت طراحی کرد؟ میخوام زبان برنامه نویسی یاد بگیرم تو تابستون و نمیدونم از کدوم زبان باید شروع کنم و کجا برم؟ کدوم موسسه میتونه منو ارتقاء بده و آیا خودم میتونم تنهایی یاد بگیرم یا نه ؟ اگ کمکم کنید که کلی سپاس گذارم :))
1771198

طراحی سایت با php چگونه است؟

زبان php (پی اچ پی) چیست؟ پی اچ پی کوتاه شده عبارت hypertext pre-processor، به معنای پیش پردازنده فرا متن است. این زبان برنامه نویسی یکی از محبوب ترین زبان های طراحی سایت است زیرا یک زبان برنامه نویسی سمت سرور یا متن باز (open source ) است. زبان php از زبان های اسکریپت نویسی تحت وب است که به بهبود کدهای (اچ تی ام ال) کمک می کند. ساختار این زبان بسیار شبیه زبان سی (c) و زبان برنامه نویسی پرل (perl) می باشد. شکل پذیری فوق العاده آن و همچنین همگونی با اغلب بانک های اطلاعاتی از قبیل mysql قدرت آن را افزایش داده است.زبان php (پی اچ پی) با اکثر سیستم عامل ها و نرم افزارهای وب سرور مانند iis و a ...
2707066

برنامه نویسی با #c

امروزه پروژه های بسیاری وجود دارند که مدیران این پروژه ها بر اساس نیاز خود تصمیم میگیرند که با چه زبانی نوشته شوند.اما شما بعنوان ی که نیاز به یادگیری برنامه نویسی دارید باید بدانید که یادگیری کدام زبان برنامه نویسی به شما کمک میکند که وارد بازار کار شده و بنابر علایق خود بتوانید یک زبان متناسب با نیازهای خود را فرابگیرید.در این مقاله قصد بررسی زبان #c را داریم.زبان #c از تلفیق دو زبان برنامه نویسی ++ c و java ساخته شده است.بنابراین در صورتیکه با این دو زبان آشنایی دارید ،یادگیری زبان #c برایتان آسان خواهد بود.همچنین این زبان توسط چهار چوب net. پشتیبان? ...
2700012

برنامه نویسی با #c

امروزه پروژه های بسیاری وجود دارند که مدیران این پروژه ها بر اساس نیاز خود تصمیم میگیرند که با چه زبانی نوشته شوند.اما شما بعنوان ی که نیاز به یادگیری برنامه نویسی دارید باید بدانید که یادگیری کدام زبان برنامه نویسی به شما کمک میکند که وارد بازار کار شده و بنابر علایق خود بتوانید یک زبان متناسب با نیازهای خود را فرابگیرید.در این مقاله قصد بررسی زبان #c را داریم.زبان #c از تلفیق دو زبان برنامه نویسی ++ c و java ساخته شده است.بنابراین در صورتیکه با این دو زبان آشنایی دارید ،یادگیری زبان #c برایتان آسان خواهد بود.همچنین این زبان توسط چهار چوب net. پشتیبان? ...
2925594

طراحی سایت با c#.net

#c نیز یکی از زبان های برنامه نویسی برای طراحی وب سایت است که بر پایه ساختار زبان c و برای برنامه نویسی در محیط .net طراحی شده است.یک وب سایت asp.net معمولا از کدی که بوسیله زبان vb.net یا c# ( بخوانید سی شا ) نوشته شده تشکیل یافته است. وقتی که یک سایت را با زبان vb.net یا c# می سازید، در واقع برنامه asp.net ای مبتنی بر آن زبان ایجاد می کنید. این مساله تفاوت اصلی میان asp.net با صفحات asp قدیمی ( کلاسیک) است، زیرا در asp.net شما از یک زبان برنامه نویسی واقعی , مانند vb.net یا c# با تمام امکانات آن استفاده می کنید در حالی که در صفحات asp تنها می توانید از یک زبان خیلی خلاصه شده مانند vb script استف? ...
2086670

معرفی زبان های برنامه نویسی اندروید

اندروید با داشتن نزدیک به 2 میلیارد کاربر، محبوب ترین و پراستفاده ترین سیستم عامل موبایل است. اما اپلیکیشن ها و نرم افزارهای اندرویدی با چه زبانی نوشته می شوند؟ در این مطلب با زبان های برنامه نویسی اندروید آشنا خواهیم شد. تصمیم گیری برای توسعه یک برنامه اندرویدی، آسان ترین قدم در این فرآیند است! برنامه نویسی کار دشواری بوده و یکی از مشکلات توسعه نرم افزار برای افراد ناآشنا این است که نمی دانند باید از کجا شروع کنند. به عنوان نمونه پیش از آغاز باید به چند سوال شامل موارد زیر پاسخ داد:کدام زبان برنامه نویسی را باید یاد بگیرم؟زبان برنامه نویسی انتخاب شد ...
2822214

پاو وینت برنامه نویسی به زبان c

لینک پاو وینت برنامه نویسی به زبان c با خواندن پاو وینت برنامه نویسی به زبان c شگفت زده شوید. با مشاهده فایل های پیرامون پاو وینت برنامه نویسی به زبان c لذت ببرید. دیگر به جستجو برای پاو وینت برنامه نویسی به زبان c ادامه ندهید. تنوع کار قدرت انتخاب شما را بالا می برد. ما در این وبسایت مقالات متنوعی درمورد پاو وینت برنامه نویسی به زبان c عرضه نموده ایم. receive new articles and updates about پاو وینت برنامه نویسی به زبان c just by logging in to this site. پاو وینت برنامه نویسی به زبان c چیست؟ دریافت فایل پاو وینت برنامه نویسی به زبان c بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود. با ید هر مقاله ...
1221488

انواع زبان های برنامه نویسی تحت وب***

انواع زبان های برنامه نویسی تحت وب چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ پشتیبان سورس ایران برنامه نویسی , برنامه نویسی , مقالات یکی از سوالاتی که به شدت پرسیده می شود انواع زبان های برنامه نویسی تحت وب چی هستند. در سایت خیلی مطالب در مورد یک زبان برنامه نویسی ارائه شده است اما در حوزه وب نگفتیم چه زبان های برنامه نویسی داریم. معمولا یکی از حوزه هایی که به شدت بازار کار خوبی دارد و میتوان روی آن حساب باز کرد زبان های برنامه نویسی تحت وب هستش که میتوان گفت در این حوزه بخش های مختلف و متفاوتی وجود دارد. اگر بخواهیم انواع زبان های برنامه نویسی تحت وب رو توضیح ? ...
2687794

الفبای برنامه نویسی زبان جاوا

الفبای برنامه نویسی زبان جاوا بدون اغراق زبان برنامه نویسی جاوا منزله یکی معروف زبان برنامه نویسی دنیا چرا زبان برنامه نویسی علاوه ساخت برنامه کامپیوتری، ساخت اپلیکیشن بازی اندروید نصب شده روی تلفن تبلت همچنین برنامه نویسی وب سایت تعاملی مثل وب سایت بانک موسسات بزرگ استفاده شود. در حقیقت یکی علل میزان محبوبیت زبان برنامه نویسی میان میلیون برنامه نویس حرفه سرتاسر جهان زبان برنامه نویسی غیرممکن ممکن ساخته است. هیچ جای شگفتی نیست اشنایی زبان برنامه نویسی پلتفورم محبوبی همچون اندروید بیش 70درصد سهم بازار جهانی میان تلفن خود اختصاص داده تواند ...
2012818

بازی منچ تحت شبکه

بازی منچ تحت شبکهپایان نامه کامل کارشناسی نرم افزار، چکیده: در این پایان نامه ابتدا به معرفی زبان برنامه نویسی سی شا می پردازیم که مسائلی هم چون سی شا چیست؟ و از کدام زبان برنامه نویسی نشات گرفته شده هست و توسط کدام شرکت نوشته شده است. سپس بعد از آن به دات نت فریم ورک می پردازیم و نحوه کار زبان برنامه ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1521772

برترین زبان برنامه نویسی سایت

زبان php چیست؟زبان php یک زبان برنامه نویسی تحت وب می باشد. از ویژگی های این زبان می توان به موارد زیر اشاره کرد:متن باز بودنپویا یا دینامیکمحیطی انعطاف پذیر دارددر واقع مهم ترین ویژگی زبان php متن باز بودن آن می باشد.زبان asp.net چیست؟برخلاف تصور آن که asp.net یک زبان برنامه نویسی می باشد, این زبان framework یا چارچوبی می باشد برای بسط دادن صفحه های وب و با کمک زبان های برنامه نویسی تحت وب مانند جاوا اسکریپت , css , به پیشرفت وب سایت کمک می کند.در اینجا به مقایسه ای کوتاه بین این دو زبان محبوب می پردازیم:محبوبیتبدون شک زبان php زبان پرطرفدارتری نسبت به زبان asp.net در زم? ...
1521762

برترین زبان برنامه نویسی سایت

زبان php چیست؟زبان php یک زبان برنامه نویسی تحت وب می باشد. از ویژگی های این زبان می توان به موارد زیر اشاره کرد:متن باز بودنپویا یا دینامیکمحیطی انعطاف پذیر دارددر واقع مهم ترین ویژگی زبان php متن باز بودن آن می باشد.زبان asp.net چیست؟برخلاف تصور آن که asp.net یک زبان برنامه نویسی می باشد, این زبان framework یا چارچوبی می باشد برای بسط دادن صفحه های وب و با کمک زبان های برنامه نویسی تحت وب مانند جاوا اسکریپت , css , به پیشرفت وب سایت کمک می کند.در اینجا به مقایسه ای کوتاه بین این دو زبان محبوب می پردازیم:محبوبیتبدون شک زبان php زبان پرطرفدارتری نسبت به زبان asp.net در زم? ...
1164654

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی

معرفی زبان برنامه نویسی پی اچ پی : پی اچ پی چیست ؟ – php چیست ؟ زبان برنامه نویسی پی اچ پی php یک زبان برنامه نویسی سمت سرور می باشد که این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم یک سایت استاتیک (طراحی سایت استاتیک) را با افزودن قابلیت هایی همچون فرم عضویت در سایت ، فرم ورود ، پنل کاربری ، پنل مدیریت ، ارتباط با دیت س و … به سایتی دینامیک مبدل سازیم که مسلماً سایتی با برخورداری از چنین قابلیت هایی تجربه کاربری به مراتب بهتری در اختیار کاربرانش قرار خواهد داد. پی اچ پی زبان برنامه نویسی سمت سرور می باشد : زبان برنامه نویسی php یک زبان برنامه نویسی اسکریپتی اپ ...
1909524

برترین زبان های برنامه نویسی طراحی و توسعه وب سایت

با افزایش محبوبیت و پیشرفت تکنولوژی، طراحی وب سایت کاربردی و جذاب برای هر ب و کاری ضروری به نظر می رسد. فرآیندی که از آن طریق یک وب سایت مناسب، اپلیکیشن های موبایل یا سیستم های مشابه ایجاد می شوند، به عنوان توسعه وب سایت شناخته می شوند. یکی از جنبه های کامل تر توسعه وب سایت، برنامه نویسی وب است که به کمک زبان های برنامه نویسی به دست می آید. زبان های توسعه وب سایت، پلتفرم هایی هستند که دستور العمل ها و اقدامات برای ارتباط با یک ماشین را ایجاد می کنند. در این مقاله ما بیشتر به 1) توسعه وب و زبان های برنامه نویسی و همچنین 2) بررسی محبوب ترین زبان های برنامه ...
2879638

پاو وینت درباره برنامه نویسی به زبان c

فایل ورد پاو وینت درباره برنامه نویسی به زبان c جدیدترین نسخه پاو وینت درباره برنامه نویسی به زبان c را از سایت ما نمائید. receiving پاو وینت درباره برنامه نویسی به زبان c from our site will succeed. همه مقالات پیرامون پاو وینت درباره برنامه نویسی به زبان c به فروش می رسند. درباره فایل پاو وینت درباره برنامه نویسی به زبان c میخواهید اطلاعات بدست آورید. اگر نمی دانید پاو وینت درباره برنامه نویسی به زبان c را چگونه بنویسید، از ما کمک بگیرید. خلاصه فایل پاو وینت درباره برنامه نویسی به زبان c variety of content about پاو وینت درباره برنامه نویسی به زبان c can only be viewed on our website. آیا با ...
3080327

پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c

رایگان پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c اگر در خصوص پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c اطلاعاتی نیاز دارید اینجا کلیک کنید. دریافت فایل پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود. receiving پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c from our site will succeed. چرا پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c را از اینجا نمی کنید؟ در منزل خود به راحتی پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c را نمایید. free پروژه برنامه نویسی با 29 برنامه مختلف به زبان ++c click to word file پروژه برنامه نویسی با 29 ? ...
2121810

بررسی تفاوت طراحی وب سایت با php و طراحی سایت با asp.net

در ذهن بسیاری از کاربران این سوال به وجود می آید که طراحی وب سایت با asp.net بهتر است یا طراحی وب سایت با php . برای پاسخ به این سوال باید گفت که در پروسه طراحی سایت نکاتی که می بایست مد نظرتان باشد کاربردی بودن ، گرافیک و جذ ت وب سایت می باشد ، زیرا php و asp.net هر دو زبان های برنامه نویسی تحت سرور می باشند که تنها در یک مورد با یکدیگر تفاوت دارند .asp.net همانند پلی ارتباطی میان برنامه های تحت وب و برنامه های کلاسیک می باشد . اما مهم ترین هدف زبان برنامه نویسی php ایجاد امکان داینامیک وب سایت می باشد .مدت زمان پروژه طراحی وب سایت :در زبان php کدنویسی آسان تر ? ...
2754384

اهمیت php web development

در حال حاضر توسعه وب سایت یکی از اه مهم در اینترنت است. طراحی و توسعه مراحل مهم هستند. برنامه نویسی پی اچ پی زبان ها اغلب برای وب سایت و برنامه های کاربردی وب مورد استفاده قرار می گیرد. پی اچ پی یک هدف کلی است، زبان برنامه نویسی سمت سرور یک وب سرور را طراحی می کند که برای ایجاد صفحات و برنامه های پویا طراحی شده است. پی اچ پی به عنوان یک گزینه توسعه وب امن، سریع و قابل اعتماد است که مزایای بسیار زیادی را برای آن فراهم می کند تا آن را برای بسیاری از مردم در دسترس قرار دهد. باید توجه داشت که برنامه نویسی php به عنوان یکی از رایج ترین زبان برنامه نویسی برای صنعت و ...
2801998

بررسی تفاوت طراحی وب سایت با php و طراحی سایت با asp.net

ر ذهن بسیاری از کاربران این سوال به وجود می آید که طراحی وب سایت با asp.net بهتر است یا طراحی وب سایت با php . برای پاسخ به این سوال باید گفت که در پروسه طراحی سایت نکاتی که می بایست مد نظرتان باشد کاربردی بودن ، گرافیک و جذ ت وب سایت می باشد ، زیرا php و asp.net هر دو زبان های برنامه نویسی تحت سرور می باشند که تنها در یک مورد با یکدیگر تفاوت دارند .asp.net همانند پلی ارتباطی میان برنامه های تحت وب و برنامه های کلاسیک می باشد . اما مهم ترین هدف زبان برنامه نویسی php ایجاد امکان داینامیک وب سایت می باشد .مدت زمان پروژه طراحی وب سایت :در زبان php کدنویسی آسان تر بوده ...
1728848

طراحی اپلیکیشن با زبان برنامه نویسی php

واژه php برگرفته از عبارت hypertext preprocessor می باشد و زبان php یک زبان برنامه نویسی سمت سرور و کدباز می باشد. این زبان توسط zend technologies در سال 1995 ایجاد شد و در ابتدا برای طراحی وب سایت مورد استفاده قرار می گرفت و هدف از ایجاد آن نیز طراحی وب سایت ها با استفاده از آن بود. اما امروزه کاربردهای این زبان افزایش یافته است که از جمله آنها می توان به طراحی اپلیکیشن های اندروید اشاره نمود.این زبان علاوه بر اسکریپت نویسی سمت سرور برای اسکریپت نویسی در خط فرمان نیز استفاده می گردد. با وجود آنکه php در ابتدای ظهور یک زبان برنامه نویسی کاربردی برای طراحی وب سایت های دینامیک بو? ...
2115146

مقایسه php و asp.net:

مقایسه زبان php و asp.net برای طراحی سایت بحثی طولانی و تمام نشدنی است. اکثر شرکت ها و برنامه نویسانی که یک زبان برنامه نویسی را یاد می گیرند علاقه مند به دفاع از آن زبان هستند و بعضا دلایل غیر منطقی و غیر علمی برای کار خودشان دارند. در واقع زبان های برنامه نویسی ابزار هستند و در صنعت نرم افزار نیروی انسانی و تخصص است که حرف اول را می زند نه یک زبان برنامه نویسی. یک برنامه نویس بد با هر زبانی میتواند یک برنامه ضعیف، کند، غیر ایمن و سرشار از باگ را تولید کند و یک برنامه نویس خوب با یک زبان قدیمی نیز می تواند یک برنامه خوب بنویسد.مقایسه php و asp.net:برخی از مواردی که ...

کدام زبان برنامه نویسی را برای طراحی وب سایت باید یاد بگیریم