کاریکاتور القدس العربی درباره باج خواهی از عربستان


2706269

کاریکاتور القدس العربی درباره باج خواهی از عربستان

القدس العربی در کاریکاتور امروز خود باج خواهی از عربستان را به تصویر کشیده است.پایگاه اینترنتی این رو مه در کاریکاتور مذکور دونالد ترامپ، رئیس جمهور را در حالی که باتوم و دستبند به کمر بسته است نشان می دهد که پا های ملک سلمان را گرفته و او را برع کرده تا پول های درون جیب هایش بیرون بریزد.ترامپ همواره به مقامات عربستان تاکید می کند که اگر خواهان ادامه حمایت واشنگتن هستند باید پول بیشتری بدهند. او هفته گذشته در جمع هواداران خود در ویرجینیا گفت به پادشاه عربستان گفته بدون حمایت ممکن است دو هفته هم در قدرت باقی نماند. کاریکاتور القدس العربی درباره با ...
2708293

کاریکاتور القدس العربی درباره باج خواهی از عربستان

القدس العربی در کاریکاتور امروز خود باج خواهی از عربستان را به تصویر کشیده است.پایگاه اینترنتی این رو مه در کاریکاتور مذکور دونالد ترامپ، رئیس جمهور را در حالی که باتوم و دستبند به کمر بسته است نشان می دهد که پا های ملک سلمان را گرفته و او را برع کرده تا پول های درون جیب هایش بیرون بریزد.ترامپ همواره به مقامات عربستان تاکید می کند که اگر خواهان ادامه حمایت واشنگتن هستند باید پول بیشتری بدهند. او هفته گذشته در جمع هواداران خود در ویرجینیا گفت به پادشاه عربستان گفته بدون حمایت ممکن است دو هفته هم در قدرت باقی نماند. کاریکاتور القدس العربی درباره ب ...
2709538

کاریکاتور القدس العربی درباره باج خواهی از عربستان

القدس العربی در کاریکاتور امروز خود باج خواهی از عربستان را به تصویر کشیده است.پایگاه اینترنتی این رو مه در کاریکاتور مذکور دونالد ترامپ، رئیس جمهور را در حالی که باتوم و دستبند به کمر بسته است نشان می دهد که پا های ملک سلمان را گرفته و او را برع کرده تا پول های درون جیب هایش بیرون بریزد.ترامپ همواره به مقامات عربستان تاکید می کند که اگر خواهان ادامه حمایت واشنگتن هستند باید پول بیشتری بدهند. او هفته گذشته در جمع هواداران خود در ویرجینیا گفت به پادشاه عربستان گفته بدون حمایت ممکن است دو هفته هم در قدرت باقی نماند. کاریکاتور القدس العربی درباره ب ...
2708800

کاریکاتور القدس العربی درباره باج خواهی از عربستان

القدس العربی در کاریکاتور امروز خود باج خواهی از عربستان را به تصویر کشیده است.پایگاه اینترنتی این رو مه در کاریکاتور مذکور دونالد ترامپ، رئیس جمهور را در حالی که باتوم و دستبند به کمر بسته است نشان می دهد که پا های ملک سلمان را گرفته و او را برع کرده تا پول های درون جیب هایش بیرون بریزد.ترامپ همواره به مقامات عربستان تاکید می کند که اگر خواهان ادامه حمایت واشنگتن هستند باید پول بیشتری بدهند. او هفته گذشته در جمع هواداران خود در ویرجینیا گفت به پادشاه عربستان گفته بدون حمایت ممکن است دو هفته هم در قدرت باقی نماند. کاریکاتور القدس العربی درباره ب ...
2714434

کاریکاتور القدس العربی درباره باج خواهی از عربستان

القدس العربی در کاریکاتور امروز خود باج خواهی از عربستان را به تصویر کشیده است.پایگاه اینترنتی این رو مه در کاریکاتور مذکور دونالد ترامپ، رئیس جمهور را در حالی که باتوم و دستبند به کمر بسته است نشان می دهد که پا های ملک سلمان را گرفته و او را برع کرده تا پول های درون جیب هایش بیرون بریزد.ترامپ همواره به مقامات عربستان تاکید می کند که اگر خواهان ادامه حمایت واشنگتن هستند باید پول بیشتری بدهند. او هفته گذشته در جمع هواداران خود در ویرجینیا گفت به پادشاه عربستان گفته بدون حمایت ممکن است دو هفته هم در قدرت باقی نماند. کاریکاتور القدس العربی درباره ب ...
2708815

کاریکاتور القدس العربی درباره باج خواهی از عربستان

القدس العربی در کاریکاتور امروز خود باج خواهی از عربستان را به تصویر کشیده است. پایگاه اینترنتی این رو مه در کاریکاتور مذکور دونالد ترامپ، رئیس جمهور را در حالی که باتوم و دستبند به کمر بسته است نشان می دهد که پا های ملک سلمان را گرفته و او را برع کرده تا پول های درون جیب هایش بیرون بریزد. ترامپ همواره به مقامات عربستان تاکید می کند که اگر خواهان ادامه حمایت واشنگتن هستند باید پول بیشتری بدهند. او هفته گذشته در جمع هواداران خود در ویرجینیا گفت به پادشاه عربستان گفته بدون حمایت ممکن است دو هفته هم در قدرت باقی نماند. کاریکاتور القدس ال ...
2711763

کاریکاتور القدس العربی درباره باج خواهی از عربستان

القدس العربی در کاریکاتور امروز خود باج خواهی از عربستان را به تصویر کشیده است. پایگاه اینترنتی این رو مه در کاریکاتور مذکور دونالد ترامپ، رئیس جمهور را در حالی که باتوم و دستبند به کمر بسته است نشان می دهد که پا های ملک سلمان را گرفته و او را برع کرده تا پول های درون جیب هایش بیرون بریزد. ترامپ همواره به مقامات عربستان تاکید می کند که اگر خواهان ادامه حمایت واشنگتن هستند باید پول بیشتری بدهند. او هفته گذشته در جمع هواداران خود در ویرجینیا گفت به پادشاه عربستان گفته بدون حمایت ممکن است دو هفته هم در قدرت باقی نماند. کاریکاتور القدس ال ...
1460329

القدس العربی: محمد بن سلمان هوس قدرت دارد

القدس العربی: محمد بن سلمان هوس قدرت دارد/ آیا در عربستان فردی درست تر از ولیعهد و پادشاه وجود ندارد؟!القدس العربی تحولات اخیر در عربستان را به «جنگ داخلی» تشبیه کرد و نوشت ولیعهد سعودی برای رسیدن به تخت پادشاهی شتابزده عمل می کند.به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی رو مه القدس العربی چاپ لندن در یادداشتی نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، بعد از به زندان انداختن چهره های سرشناس دینی و فرهنگی به عنوان مجازات آن ها برای سکوت در برابر بحران با قطر، این بار پا را فراتر گذاشته و در اقدامی جسورانه تر و مخاطره آمیزتر دستور با ...
1458997

القدس العربی: محمد بن سلمان هوس قدرت دارد

القدس العربی تحولات اخیر در عربستان را به «جنگ داخلی» تشبیه کرد و نوشت ولیعهد سعودی برای رسیدن به تخت پادشاهی شتابزده عمل می کند. پایگاه اینترنتی رو مه القدس العربی چاپ لندن در یادداشتی نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، بعد از به زندان انداختن چهره های سرشناس دینی و فرهنگی به عنوان مجازات آن ها برای سکوت در برابر بحران با قطر، این بار پا را فراتر گذاشته و در اقدامی جسورانه تر و مخاطره آمیزتر دستور بازداشت چهره های اقتصادی، مالی و اداری را صادر کرده است که تا اندک زمانی پیش موجب افتخار عربستان و عربستانی ها بودند. سرشناس ترین این افراد شاه? ...
1836980

ماجرای شاهزادگان بازداشت شده سعودی به کجا رسید؟

رو مه «القدس العربی»، پروندهشاهزادگان و تجار برجسته سعودی بازداشت شده این روزها تبدیل به معضل بزرگی برای عربستان شده است و پیامدهای منفی آن و اعاده حیثیت برای انی که از آنها رفع اتهام شده است و نیز ارجاع پرونده باقی بازداشت شدگان، که حاضر به پرداخت مبالغ نقدی برای رفع اتهام نشدند، همه و همه دردسرهای بعدی عربستان در قبال این پرونده خواهد بود. پایگاه اینترنتی رو مه «القدس العربی» در مطلبی در این باره نوشت: گزارش های خبری برخی رو مه های سعودی حاکی از آن است که شمارش مع برای بسته شدن پرونده شاهزادگان و بازرگانان برجسته بازداشت شده در هتل ریتز کارلتون ...
1543752

تجلیل رو مه القدس العربی از سلیمانی

رو مه القدس العربی در گزارشی نوشت نشست موفقیت آمیز سوچی با حضور ایران به احتمال قوی مقدمه ای برای برتری های بسیار قوی تر در آینده خواهد بود. به گزارش افکارنیوز، رو مه القدس العربی در مقاله ای با تشریح ش ت عربستان سعودی در و تجلیل تلویحی از سلیمانی به نشست سوچی اشاره کرد و نوشت نشست موفقیت آمیز سوچی با حضور ایران به احتمال قوی مقدمه ای برای برتری های بسیار قوی تر در آینده خواهد بود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1175682

بن سلمان بالا ه با ایران چه می کند؟

رابطه بن سلمان و عربستان با ایرانرابطه بن سلمان و عربستان با ایران , القدس العربی نوشت: صرفنظر از اخباری که اخیرا در مورد کناره گیری ملک سلمان از پادشاهی عربستان و تسلیم منصبش به بن سلمان مطرح می شود، باید گفت که این انتقال هم اکنون نیز انجام شده استو عملا ولی عهد سعودی تمام عناصر قدرت و نفوذ و ثروت عربستان را در دست دارد وقطب محرّک سیاستهای سعودیها محسوب می شود.رابطه بن سلمان و عربستان با ایرانعلاوه بر حاکمیت بن سلمان در عرصه هدایت و امنیت مملکت سعودی، وی اقدامی اقتصادی را مدّ نظر داردکه براساس آن نقدینگی عظیمی را به عنوان سهامهایش در بازارها جمع آو ...
1175683

بن سلمان بالا ه با ایران چه می کند؟

رابطه بن سلمان و عربستان با ایرانرابطه بن سلمان و عربستان با ایران , القدس العربی نوشت: صرفنظر از اخباری که اخیرا در مورد کناره گیری ملک سلمان از پادشاهی عربستان و تسلیم منصبش به بن سلمان مطرح می شود، باید گفت که این انتقال هم اکنون نیز انجام شده استو عملا ولی عهد سعودی تمام عناصر قدرت و نفوذ و ثروت عربستان را در دست دارد وقطب محرّک سیاستهای سعودیها محسوب می شود.رابطه بن سلمان و عربستان با ایرانعلاوه بر حاکمیت بن سلمان در عرصه هدایت و امنیت مملکت سعودی، وی اقدامی اقتصادی را مدّ نظر داردکه براساس آن نقدینگی عظیمی را به عنوان سهامهایش در بازارها جمع آو ...
1541574

تحلیل مطبوعات جهان عرب درباره تشدید تنش در روابط ایران و عربستان سعودی

منازعه تهران و ریاض تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا جنگ میان دو جبهه قریب الوقوع است؟ ولیعهد جوان پا جای پای صدام می گذارد؟ القدس العربی: عربستان سعودی از نظر مالی خسته است چرا که در یمن در حال جنگ علیه انصارالله است گویی که تبدیل به جنگی بی پایان شده است. علاوه بر آن از نظر مسائل داخلی پس از تصمیمات امینتی و اقتصادی اخیر ولیعهد عربستان آن کشور در نوعی گیجی به سر می برد که می توان آن را ناشی از نوعی بی احتیاطی و غرور کاذب دانست/ نجاح محمد علی: ولیعهد عربستان سهودی پا جای پای صدام می گذارد / اظهارات اخیر محمد بن سلمان به معنای پایان جنگ نیابتی میان ایران ...
609662

اظهارات ضدایرانی ترامپ در ریاض برای منحرف . نگاه ها از خطر . بود

رو.مه القدس العربی نوشت: دونالد ترامپ در سفر به ریاض تلاش کرد با تمرکز بر موضوع ایران، توجه سران عرب را از خطر .گری . منحرف کند. به گزارش مصاف، علی الصالح نویسنده فلسطینی در مقاله ای در رو.مه القدس العربی چاپ لندن با عنوان: «انتقادهای ترامپ از ایران به این علت بود که نگاه ها را از .، منحرف کند» نوشت: به نظر می رسد دوره .ان بزرگ به پایان رسیده است و جای آنان را افرادی مانند دونالد ترامپ و عبدالفتاح السیسی گرفته اند، افرادی که سخن و دیدگاهی برای حل مشکلات ملتها ندارند. وی افزود: ریاض، پایتخت عربستان، چندی پی
604067

القدس العربی؛

اظهارات ضدایرانی ترامپ در ریاض برای منحرف . نگاه ها از خطر . بود رو.مه القدس العربی نوشت: دونالد ترامپ در سفر به ریاض تلاش کرد با تمرکز بر موضوع ایران، توجه سران عرب را از خطر .گری . منحرف کند. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، علی الصالح نویسنده فلسطینی در مقاله ای در رو.مه القدس العربی چاپ لندن با عنوان: «انتقادهای ترامپ از ایران به این علت بود که نگاه ها را از .، منحرف کند» نوشت: به نظر می رسد دوره .ان بزرگ به پایان رسیده است و جای آنان را افرادی مانند دونالد ترامپ و عبدالفتاح السیسی گرفته اند، افرادی که سخن و دیدگاهی برای حل مشکلا...
405440

روح القدس کیست

روح القدس کیست؟جواب: تصورات اشتباه بسیاری راجع به هویّت روح القدس وجود دارند. بعضی به روح القدس چون نیرویی سحر آمیز نگاه میکنند. عدهای نیز او را چون نیرویی غیر شخصی میدانند که خدا آنرا برای پیروان عیسی . فراهم آورده است. کلام خدا راجع به هویت روح القدس چه میگوید؟ کتاب مقدس، خیلی ساده و واضح، میگوید روح القدس خداست. همچنین به ما میگوید که روح القدس دارای شخصیت است، وجودی که دارای .شه ، اراده و احساس است.این حقیقت که روح القدس خداست در بخشهای مختلفی از کلام خدا (از جمله اعمال 5: 3–4) مشهود است. در این قسمت، جایی که حنانیا به روح القدس دروغ گفته بو...
553553

روح القدس کیست

روح القدس کیست؟جواب: تصورات اشتباه بسیاری راجع به هویّت روح القدس وجود دارند. بعضی به روح القدس چون نیرویی سحر آمیز نگاه میکنند. عدهای نیز او را چون نیرویی غیر شخصی میدانند که خدا آنرا برای پیروان عیسی . فراهم آورده است. کلام خدا راجع به هویت روح القدس چه میگوید؟ کتاب مقدس، خیلی ساده و واضح، میگوید روح القدس خداست. همچنین به ما میگوید که روح القدس دارای شخصیت است، وجودی که دارای .شه ، اراده و احساس است.این حقیقت که روح القدس خداست در بخشهای مختلفی از کلام خدا (از جمله اعمال 5: 3–4) مشهود است. در این قسمت، جایی که حنانیا به روح القدس دروغ گفته بود...
603969

اظهارات ضدایرانی ترامپ در ریاض برای منحرف . نگاه ها از خطر . بود

رو.مه القدس العربی نوشت: دونالد ترامپ در سفر به ریاض تلاش کرد با تمرکز بر موضوع ایران، توجه سران عرب را از خطر .گری . منحرف کند. علی الصالح نویسنده فلسطینی در مقاله ای در رو.مه القدس العربی چاپ لندن با عنوان: «انتقادهای ترامپ از ایران به این علت بود که نگاه ها را از .، منحرف کند» نوشت: به نظر می رسد دوره .ان بزرگ به پایان رسیده است و جای آنان را افرادی مانند دونالد ترامپ و عبدالفتاح السیسی گرفته اند، افرادی که سخن و دیدگاهی برای حل مشکلات ملتها ندارند. وی افزود: ریاض، پایتخت عربستان، چندی پیش شاهد نشستهایی بین دونالد ترامپ و سران برخی کشورها ا...
637560

روح القدس کیست؟

تصورات اشتباه بسیاری راجع به هویّت روح القدس وجود دارند. بعضی به روح القدس چون نیرویی سحر آمیز نگاه میکنند. عدهای نیز او را چون نیرویی غیر شخصی میدانند که خدا آنرا برای پیروان عیسی . فراهم آورده است. کلام خدا راجع به هویت روح القدس چه میگوید؟ کتاب مقدس، خیلی ساده و واضح، میگوید روح القدس خداست. همچنین به ما میگوید که روح القدس دارای شخصیت است، وجودی که دارای .شه ، اراده و احساس است.این حقیقت که روح القدس خداست در بخشهای مختلفی از کلام خدا (از جمله اعمال 5: 3–4) مشهود است. در این قسمت، جایی که حنانیا به روح القدس دروغ گفته بود، پطرس خطاب به او چنین...
317728

روح القدس کیست؟

جواب: تصورات اشتباه بسیاری راجع به هویّت روح القدس وجود دارند. بعضی به روح القدس چون نیرویی سحر آمیز نگاه میکنند. عدهای نیز او را چون نیرویی غیر شخصی میدانند که خدا آنرا برای پیروان عیسی . فراهم آورده است. کلام خدا راجع به هویت روح القدس چه میگوید؟ کتاب مقدس، خیلی ساده و واضح، میگوید روح القدس خداست. همچنین به ما میگوید که روح القدس دارای شخصیت است، وجودی که دارای .شه ، اراده و احساس است.این حقیقت که روح القدس خداست در بخشهای مختلفی از کلام خدا (از جمله اعمال 5: 3–4) مشهود است. در این قسمت، جایی که حنانیا به روح القدس دروغ گفته بود، پطرس خطاب به ا
1810545

پرونده های پیچیده، محمد بن سلمان را در فرانسه دچار چالش می کند

پرونده های پیچیده، محمد بن سلمان را در فرانسه دچار چالش می کند بسیاری از رو مه نگاران و پژوهشگران فرانسوی متخصص مسائل عربستان بر این باورند که مسائل متعدد پیچیده ای پیش روی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سفر آتی اش به پاریس برای دیدار با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار دارد. به گزارش ایسنا، به نوشته رو مه فرامنطقه ای القدس العربی، به گفته عادل الجبیر، خارجه عربستان، محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور اوا فوریه یا اوایل مارس آتی سفری به پاریس خواهد داشت. محمد بن سلمان در شرایطی به پاریس می رود که رویکرد ژئوپلیتیک دو طرف درباره مسائل مختلف م? ...
1545061

پیام ایران به عربستان پس از مصاحبه بن سلمان

انتخاب به نقل از القدس العربی نوشت: سخنان تند ولی عهد سعودی مسئولان ایرانی را غافلگیر نکرد، چرا که آنها به خوبی می دانند باید برای مقابله با ی که او را صدامک(صدام کوچک)می نامند، آماده شوند! ...
1835344

خارجه انگلیس در مسقط و عربستان به دنبال چیست؟

وزارت خارجه انگلیس با متهم ایران به تلاش برای بی ثباتی در منطقه، اعلام کرد که جانسون با مقامات بلندپایه عمان و عربستان، درباره نحوه مقابله با تلاش های بی ثبات کننده ایران گفت وگو خواهد کرد.به گزارش مشرق به نقل از القدس العربی، بوریس جانسون خارجه انگلیس که به عمان سفر کرده است با سلطان قابوس بن سعید پادشاه این کشور دیدار کرد.در این دیدار که در کاخ پادشاهی مسقط برگزار شد، یوسف بن علوی امور خارجه سلطنت عمان حضور داشت.دو طرف در این دیدار درباره همکاری های دوجانبه بحث و تبادل نظر د.وزارت خارجه انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد که جانسون چهارشنبه شب در چارچو ...
130813

جدیدترین خبر از درگیری های یمن

منابع نظامی و پزشکی یمن روز شنبه اعلام .د که درگیری های در غرب این کشور 18 کشته بر جای گذاشت.به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری رو.مه القدس العربی، منابع نظامی یمن اعلام .د که محور درگیری های 24 ساعت گذشته شرق و شمال شهر المخا در غرب یمن بود.یک منبع پزشکی در این زمینه گفت: 10 نظامی مزدور عربستان در عدن کشته شدند.همچنین 8 نیروی انصارالله در درگیری های شهر الحدیده کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند.طبق اعلام منابع پزشکی روز . نیز در حمله هوایی عربستان به بازاری در شهر الخوخه 26 یمنی کشته شدند.حمله ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان به یمن تاکنون نتیجه ای جز کشتار بیش از...
380415

روح القدس کیست؟

راساس کتاب انجیل شریف، وقتی عیسی بوسیلۀ یحیای تعمید دهنده تعمید گرفت، روح القدس بر او نازل شد.همچنین قبل از مرگ، عیسی وعده داد که روح القدس را، که تسلی دهنده خوانده می شود خواهد فرستاد تا پس از صعودش به آسمان، رسولانش را در خدماتی که باید انجام دهند هدایت و تقویت فرماید. طبق همین وعده، ده روز پس از صعود عیسی به آسمان، روح القدس از آسمان بر جمیع ایمانداران فرو ریخت و آنها پیام . را با قدرت به مردم رسانیدند و در نتیجه هزاران نفر به عیسی . ایمان آوردند.راستی، روح القدس کیست؟ برخی تصور کرده اند که روح القدس، جبرائیل فرشته یا اینکه پیغمبری...
2056988

رمزگشایی «القدس العربی» از اه سفر بن سلمان به واشنگتن: همه چیز به ایران مربوط می شود

برخی منابع ی بر این عقیده اند که توجه فراوان ایالات متحده برای استقبال از بن سلمان، نه تنها بیانگر دوستی و مستحکم ولی عهد سعودی با ترامپ، بلکه نشان دهنده تشکیل ائتلافی دربردارنده ایالات متحده، و عربستان برای مقابله با ایران است. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (entekhab.ir) : ودیع عواودة در القدس العربی نوشت: برخی منابع ی بر این عقیده اند که توجه فراوان ایالات متحده برای استقبال از بن سلمان، نه تنها بیانگر دوستی و مستحکم ولی عهد سعودی با ترامپ، بلکه نشان دهنده تشکیل ائتلافی دربر? ...
1103844

سازمان ملل: عربستان، باید تمام هزینههای بحران انسانی یمن را تأمی

سازمان ملل: عربستان، باید تمام هزینه های بحران انسانی یمن را تأمین کند خبرگزاری شبستان: مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا تأکید کرد که عربستان سعودی، به تنهایی موظف است منابع مالی لازم برای معالجه بیماران و رفع گرسنگی و قحطی یمن را تأمین و جنگ علیه این کشور را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از "القدس العربی"؛ یکی از مسئولان بلندپایه در سازمان ملل گفت: "عربستان سعودی، به تنهایی موظف است منابع مالی لازم برای معالجه بیماران و رفع گرسنگی و قحطی که یمن را فراگرفته است، تأمین کند؛ چرا که این کشور از دو سال و نیم گذشته تاکنون، سرکردگی حمله نظامی به ...
1172011

معنای «روح القدس» و مصادیق آن در آیه 87 سوره ی بقره

«وَ أیَّدْنَاهُ بِرُ وحِ الْقُدُسِ»؛ در ارتباط با معنای کلمه­ ی فوق دو احتمال بیان می­شود: الف) اضافه­ی «روح» به «القدس» از قبیل اضافه­ ی موصوف به صفت- نظیر «خاتمُ الجمیل»، «حاتمُ‏ الجود» و «رجلٌ صدق»[1]- باشد؛ بنابراین، روح القدس در این ح به معنای روحِ مقدّس و منزَّه از نقص‏ها و عیب‏ها، و مبرّاکننده­ ی دیگران است.[2] ب) محتمل است اضافه­ ی این دو لفظ به یکدیگر از قبیل اضافه­ ی «روح» به «الله»- در کلمه­ی «روح الله»- باشد. یعنی بگوییم: مقصود از «القدس» خداوند است؛ که در این ح ، «روح القدس» به معنای روحِ خداوندی خواهد بود که مقدس و منزّه از ه ...
1056094

چرا این روزها سعودی ها تصمیم به آشتی با ایران گرفته اند؟

القدس العربی نوشت: نشانه ها مبنی بر وجود تعامل دیپلماتیک میان کشور پادشاهی عربستان سعودی و ایران و نیز میان بازوهای و نظامی دو طرف رو به افزایش است. این مسئله تغییرات قابل ملاحظه ای را در چندین کشور باعث شده است که دو طرف [در آن ها] با یکدیگر درگیر هستند. ادامه مطلب
785596

کاریکاتور/ کره شمالی و آزمایش های موشکی!

کره شمالی با وجود تحریم های سازمان ملل بارها اعلام کرده است که پیونگ یانگ آزمایش های موشکی خود را ادامه خواهد داد. القدس العربی؛
662304

پنطیکاست

✞پنطیکاست:خدا در روز پنطیکاست ، روح القدس را بر کلیسا افاضه فرمود زیرا می خواست ، و امروز نیز می خواهد، که با ایماندار رابطه ای مستقیم داشته باشد، حقایق . را بر او مکشوف سازد، او را در حمد و پرستش و عبادت یاری دهد، و عطایای . را در زندگی او ظاهر میسازد. این عیسای خداوند است که توسط روح القدس ، عطایای خود را به کلیسا عطا می کند و از طریق این عطایا درکلیسا عمل می کند روح القدس . را در ما .ن می کند و او را خداوند و مالک زندگی ما می سازد رومیان ( ۸:‏۹و۱۰). روح القدس عیسی را آشکار می کند و او را ?...
493140

ایا قراراست که ایماندار قادر به احساس روح القدس باشد ؟

آیا قراراست که ایماندار قادر به احساس روح القدس باشد؟در حالی که برخی کارهای روح القدس ممکن است شامل احساس گناه، آرامش و یا توانمند سازی باشند، کلام به ما نمی آموزد که رابطه مان با روح القدس را بر مبنای آنچه که احساس می کنیم یا چگونگی آن احساس بنا کنیم. هر متولد دوباره در .، دارای روح القدس درون خود است. عیسی به ما گفت که زمانی که تسلی دهنده بیاید او با ما و در ما خواهد بود. " و من از پدر خواهم خواست و او م.عی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روحِ راستی که جهان نمی تواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می بیند و نه می شناسد؛ امّا شما او ر
772205

چرا روح القدوس امد

چرا روح القدس آمد؟روح القدس آمد تا بر عیسی خداوند شهادت دهد و تا او را جلال دهد (یوحنا 16: 13-14).همان طوری که عیسی آمده بود تا پدر را جلال دهد و او را مکشوف سازد، روح القدس فرستاده شده تا پسر یعنی عیسی . را جلال دهد. هر چه بیشتر به روح القدس اجازه دهیم که زندگی ما را در اختیار خود گرفته و کنترل نماید، مسلماً محبت ما نیز نسبت به عیسی خداوند فزونی یافته، او را بیش از پیش خدمت نموده و محبت و حضور دایمی او را بیشتر احساس خواهیم کرد.majid mohammady taghavi
960272

عربستان: ایران باج خواهی کرد

یک مقام وزارت خارجه عربستان مدعی شد: ایران تحقیق درباره حادثه سفارت را به درازا کشاند و از تکمیل آن خودداری کرد. ایران در این زمینه به سیاست باج گیری روی آورد تا امتیازهای دیپلماتیک از عربستان بگیرد.
746473

اعلام جنگ عربستان به ایران

اعلام جنگ عربستان به ایرانولیعهد جدید عربستان به ایران اعلان جنگ کرد و گفت جنگ را به ایران میکشانیم .امروز ولیعهد عربستان افزود به ایران حمله خواهیم کرد و گزینه مزاکره نداریم . حمله عربستان به ایران (جنگ ایران عربستان)به زودی اخبار بیشتری درباره این خبر منتشر میکنیم .جنگ عربستان با ایران
1883860

پسر انسان کیست ؟

پسر انسان کیست ؟ یان معتقدند که پدر و پسر و روح القدس ، سه شخصیتِ یک ذات هستند. یعنی ذاتاً یکی هستند. اما انجیل میگوید که روح القدس با پسر انسان فرق دارد. ذاتاً یکی نیست ! انجیل لوقا 11 : 10 10 هر که سخنی برضد پسر انسان گوید، بخشیده شود، اما هر که به روح القدس کفر گوید، بخشیده نخواهد شد. همین نشان میدهد که پسر انسان - که خواهد آمد - با روح القدس فرق دارد. در حالیکه یان میگویند عیسی = روح القدس ! یعنی ذاتاً یکی هستند. پس عیسی ، همان پسر انسان (موعود نهایی) نیست!!
1041275

پسر انسان کیست ؟

پسر انسان کیست ؟ یان معتقدند که پدر و پسر و روح القدس ، سه شخصیتِ یک ذات هستند. یعنی ذاتاً یکی هستند. اما انجیل میگوید که روح القدس با پسر انسان فرق دارد. ذاتاً یکی نیست ! انجیل لوقا 11 : 10 10 هر که سخنی برضد پسر انسان گوید، بخشیده شود، اما هر که به روح القدس کفر گوید، بخشیده نخواهد شد. همین نشان میدهد که پسر انسان - که خواهد آمد - با روح القدس فرق دارد. در حالیکه یان میگویند عیسی = روح القدس ! یعنی ذاتاً یکی هستند. پس عیسی ، همان پسر انسان (موعود نهایی) نیست!!
785090

کاریکاتور/ کشورهای حوزه خلیج فارس و اختلافات داخلی آنها!

کشورهای شورای همکاری در حالی فهرست خواسته های خودرا به قطر اعلام کرده اند که بحران دوحه و اختلاف پیش آمده در پی اعلام این فهرست، دو چندان شده است. القدس العربی؛
1333845

پیشنهاد عربستان به روسیه: بشار اسد بماند، ایران برود/پاسخ پوتین

اعلام آمادگی ملک سلمان برای کمک به بقای بشار اسدپیشنهاد عربستان به روسیه: بشار اسد بماند، ایران برود/پاسخ پوتینپادشاه عربستان در جریان سفر اخیر خود به روسیه، به پوتین گفته است که مشکلی با ماندن بشار اسد در ندارد و تنها مشکلش روابط میان تهران و دمشق است.آفتاب نیوز :پس از گذشت ده روز از سفر ملک سلمان به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین، منابع نزدیک به سفارت روسیه در دمشق بخشی از رایزنی وی با رئیس جمهور روسیه را فاش د.به گزارش آفتاب نیوز، رو مه القدس العربی، به نقل از این منابع می نویسد: ملک سلمان به پوتین گفته است که مشکلی در ماندن بشار اسد به عنوان رئیس ? ...
1495788

خودداری عراق از میزبانی محمد بن سلمان

به نقل از پایگاه اینترنتی رو مه القدس العربی، یک منبع عراقی نزدیک به نخست این کشور گفت با توجه به تحولات اخیر در عربستان و منطقه، بغداد از میزبانی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، که قرار بود در ماه نوامبر جاری به عراق سفر کند، معذور خواهد بود.جاسم جعفر ائتلاف ت قانون (فرا یونی که عبادی به ان منتسب است) در پارلمان عراق، در اظهاراتی که برخی رسانه ها آن را منتشر د، گفت: «حوادث اخیر در عربستان سعودی و منطقه، مسئله لبنان و استعفای سعد حریری، نخست این کشور، همه و همه باعث پیچیده شدن امور شده و اکنون برای عراق دشوار است که میزبان شخصی باشد که چه بسا در آینده ...
1502204

خودداری عراق از میزبانی محمد بن سلمان

به نقل از پایگاه اینترنتی رو مه القدس العربی، یک منبع عراقی نزدیک به نخست این کشور گفت با توجه به تحولات اخیر در عربستان و منطقه، بغداد از میزبانی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، که قرار بود در ماه نوامبر جاری به عراق سفر کند، معذور خواهد بود.جاسم جعفر ائتلاف ت قانون (فرا یونی که عبادی به ان منتسب است) در پارلمان عراق، در اظهاراتی که برخی رسانه ها آن را منتشر د، گفت: «حوادث اخیر در عربستان سعودی و منطقه، مسئله لبنان و استعفای سعد حریری، نخست این کشور، همه و همه باعث پیچیده شدن امور شده و اکنون برای عراق دشوار است که میزبان شخصی باشد که چه بسا در آینده ...
1492494

خودداری عراق از میزبانی محمد بن سلمان

به نقل از پایگاه اینترنتی رو مه القدس العربی، یک منبع عراقی نزدیک به نخست این کشور گفت با توجه به تحولات اخیر در عربستان و منطقه، بغداد از میزبانی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، که قرار بود در ماه نوامبر جاری به عراق سفر کند، معذور خواهد بود.جاسم جعفر ائتلاف ت قانون (فرا یونی که عبادی به ان منتسب است) در پارلمان عراق، در اظهاراتی که برخی رسانه ها آن را منتشر د، گفت: «حوادث اخیر در عربستان سعودی و منطقه، مسئله لبنان و استعفای سعد حریری، نخست این کشور، همه و همه باعث پیچیده شدن امور شده و اکنون برای عراق دشوار است که میزبان شخصی باشد که چه بسا در آینده ...
1495684

خودداری عراق از میزبانی محمد بن سلمان

به نقل از پایگاه اینترنتی رو مه القدس العربی، یک منبع عراقی نزدیک به نخست این کشور گفت با توجه به تحولات اخیر در عربستان و منطقه، بغداد از میزبانی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، که قرار بود در ماه نوامبر جاری به عراق سفر کند، معذور خواهد بود.جاسم جعفر ائتلاف ت قانون (فرا یونی که عبادی به ان منتسب است) در پارلمان عراق، در اظهاراتی که برخی رسانه ها آن را منتشر د، گفت: «حوادث اخیر در عربستان سعودی و منطقه، مسئله لبنان و استعفای سعد حریری، نخست این کشور، همه و همه باعث پیچیده شدن امور شده و اکنون برای عراق دشوار است که میزبان شخصی باشد که چه بسا در آینده ...
1496051

خودداری عراق از میزبانی محمد بن سلمان

به نقل از پایگاه اینترنتی رو مه القدس العربی، یک منبع عراقی نزدیک به نخست این کشور گفت با توجه به تحولات اخیر در عربستان و منطقه، بغداد از میزبانی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، که قرار بود در ماه نوامبر جاری به عراق سفر کند، معذور خواهد بود.جاسم جعفر ائتلاف ت قانون (فرا یونی که عبادی به ان منتسب است) در پارلمان عراق، در اظهاراتی که برخی رسانه ها آن را منتشر د، گفت: «حوادث اخیر در عربستان سعودی و منطقه، مسئله لبنان و استعفای سعد حریری، نخست این کشور، همه و همه باعث پیچیده شدن امور شده و اکنون برای عراق دشوار است که میزبان شخصی باشد که چه بسا در آیند? ...
1506571

خودداری عراق از میزبانی محمد بن سلمان

به نقل از پایگاه اینترنتی رو مه القدس العربی، یک منبع عراقی نزدیک به نخست این کشور گفت با توجه به تحولات اخیر در عربستان و منطقه، بغداد از میزبانی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، که قرار بود در ماه نوامبر جاری به عراق سفر کند، معذور خواهد بود.جاسم جعفر ائتلاف ت قانون (فرا یونی که عبادی به ان منتسب است) در پارلمان عراق، در اظهاراتی که برخی رسانه ها آن را منتشر د، گفت: «حوادث اخیر در عربستان سعودی و منطقه، مسئله لبنان و استعفای سعد حریری، نخست این کشور، همه و همه باعث پیچیده شدن امور شده و اکنون برای عراق دشوار است که میزبان شخصی باشد که چه بسا در آینده ...
619393

کاریکاتور ملک سلمان (پادشاه عربستان) و ترامپ توسط رسانه های قطری

5301 : متن نقلی. «به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـابناـ رسانه های قطری کاریکاتورهایی را از پادشاه عربستان و منتشر کرده که جنجال گسترده ای را در محافل اجتماعی عربستان به پا کرده است. محافل اجتماعی عربستان این کاریکاتور را توهین به ملک سلمان می دانند. اخیراً در پی اظهاراتی از سوی . قطر، روابط میان دوحه و عربستان و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وخیم شده است. . قطر در این اظهارات از ایران، حزب الله و حماس تقدیر کرده است.» (منبع: اینجا) اونی که نگاه می کنه بنیامین نتانیاهو نخست . رژیم غاصب . کاریکاتور ملک سلمان (پادشاه عربستان) و دونالد ترامپ توسط رس?...
1510875

خودداری عراق از میزبانی محمد بن سلمان

خودداری عراق از میزبانی محمد بن سلمان به نقل از پایگاه اینترنتی رو مه القدس العربی، یک منبع عراقی نزدیک به نخست این کشور گفت با توجه به تحولات اخیر در عربستان و منطقه، بغداد از میزبانی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، که قرار بود در ماه نوامبر جاری به عراق سفر کند، معذور خواهد بود.جاسم جعفر ائتلاف ت قانون (فرا یونی که عبادی به ان منتسب است) در پارلمان عراق، در اظهاراتی که برخی رسانه ها آن را منتشر د، گفت: «حوادث اخیر در عربستان سعودی و منطقه، مسئله لبنان و استعفای سعد حریری، نخست این کشور، همه و همه باعث پیچیده شدن امور شده و اکنون برای ...
500056

چه وقت و چطور روح القدس را دریافت می کنیم

چه وقت و چطور روح القدس را دریافت می کنیم؟جواب: پولس رسول بطور واضح درس می داد که ما روح القدس را درست در همان وقتی دریافت می کنیم که عیسی . را بعنوان نجات دهندة خود قبول می نماییم. اول قرنتیان 12 : 13 می گوید "زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم خواه یهود خواه یونانی خواه غلام خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم." رومیان 8 : 9 به ما می گوید که اگر .ی روح القدس را نداشته باشد، او متعلق به . نیست: "و.انی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح هر گاه روح خدا در شما .ن باشد. و هر گاه .ی روح . را ندارد وی از آن او
2310050

نگذارید روز قدس از دست برود.

لا تغادر یوم القدس. کل المکائد والألاعیب ال ة، یهدد جوفاء النظام الصهیونی وهمیة من إسرائیل والمملکة العربیة السعودیة هی: أن ینسى یوم القدس. لأنه فقط عندما ی هناک یوم القدس الذی عقد لا وتل أبیب والریاض، وهذا یدل على أنه على الرغم معادیة لأمریکا وأوروبا، والناس من عقد یوم القدس، ولکن هذین النظامین مع الطبیعة نفسها هی، والخوف من ثورة شعبیة، لا تسمح بأی نشاط. فی إیران الإسلامیة ، سی للناس مشارکة نشطة على الرغم من المؤامرات. ولکن الناس لیسوا خائفین من الحرب، والسلطات تخشى إذا:أرسلت المال، وهمیة مریحة للعیش من دون حرب. وخلافا للعهد الإمام علی، کان ال? ...
344123

تعمید روح القدس

تعمید روح القدس را می توانیم اینطور توضیح بدهیم که کار روح القدس است در وقت نجات که باعث اتحاد ایمانداران با . و با ایمانداران دیگر در بدن . می شود. در کتاب مقدس اول قرنتیان 12 : 12-13 مرکز بحث در مورد تعمید روح القدس است: "زیرا چنانکه بدن یکیست و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگر چه بسیار است یکتن می باشد همچنین . نیز می باشد. زیرا که جمیع ما بیکروح در یک بدن تعمید یافتیم خواه یهود خواه یونانی خواه غلام خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم" (1 قرنتیان 12: 13). در حالیکه رومیان 6 : 1-4 هر چند به روح خدا اشاره نمی کند، اما موقعیت ایماندار را قبل از ایمان به خدا ...
657990

پنطیکاست

جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم یعنی اینکه ما بوسیلۀیک روح (روح القدس) در بدن . تعمید گرفته وجزیی از بدن آن گشته ایم . دراینجا منظور از کلمۀ تعمید تنها تعمید در آب نیستبلکه معنی اول واصلی کلمۀ «تعمید» دراین آیه تعمید به یک روح میباشد.زمانی که به . ایمان می آوریم روح القدس وارد زندگی ما خواهد شد و میتوان گفت که درآن موقع عیسی . ما را در روح القدس تعمید میدهد. فیض خداوند ما عیسی . با شما با د .
758342

آیا شورای همکاری خلیج فارس در آستانه فروپاشی است؟

در درون شورایی که اعراب برای مقابله با ایران تشکیل داده اند، چه می گذرد؟ / بعد از تصمیم عربستان سعودی به محاصره . قطر که یکی از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج [فارس] است، این شورا با سرنوشت مبهمی رو به روست. این شورا ٣٦ سال پیش با هدف ایجاد مقابله اعضا با پیامدهای انقلاب .ی ایران تأسیس شد که در آن زمان در اوج جوش و .وش انقل. بود.پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (entekhab.ir) : القدس العربی نوشت: بعد از تصمیم عربستان سعودی به محاصره . قطر که یکی از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج [فارس] است، این شورا با سرنوشت مبهمی رو به روست. این شورا ٣٦ سال پیش با هدف ایجاد مقابله اع?...
1267941

تحقیق درباره ی ادیان قدیم در عربستان 38 ص

تحقیق درباره ی ادیان قدیم در عربستان 38 ص تحقیق درباره ی ادیان قدیم در عربستان 38 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 50 ادیان قدیم در عربستان پیش از آن که دعوت در عربستان آغاز شود و در نتیجه مساعی حضرت رسول و مجاهدین اولیه تمام قبایل عرب تحت یک لواء درآیند و تابع یک حکم و پیرو یک رشته آیین و آداب متحد شوند ، افراد هر قبیله اخلاق و آداب و دین مخصوصی داشتند و هر یک محکوم امر و پیرو فرمان و مقتضای رأی رئیس خود بودند . با (نگاهی به وضع جغرافیایی عربستان پر واضح است )که این سرزمین وسیع غیر از یکی دو نقطه هیچ مرک ... دریافت ...
468382

میزگردی درباره عربستان

جامعه عربستان با وه.ت در تعارض هستند عمده جریان های تروریستی در تاریخ با انگیزه . بوده است عربستان برای تغییر سیاست های خود تحت فشار است
2710964

ادعای القدس العربی: ایران بزرگترین فرودگاه نظامی در را تخلیه می کند تا اس 300 روسیه در آنجا مستقر شود

رسانه های معارض در روز گذشته، به نقل از منابع نزدیک به نظام ، از عقب نشینی ایران از فرودگاه نظامی تیفور، طی دو روز، خبر دادند، این عقب نشینی به نفع نیروهای روسی و با هدف وارد موشکهای اس 300 به ، صورت می گیرد. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (entekhab.ir) : هبة محمد در القدس العربی چاپ لندن نوشت: رسانه های معارض در روز گذشته، به نقل از منابع نزدیک به نظام ، از عقب نشینی ایران از فرودگاه نظامی تیفور، طی دو روز، خبر دادند، این عقب نشینی به نفع نیروهای روسی و با هدف وارد موشکهای اس 300 به ، ص? ...
573824

عربستان از ترامپ چه میخواهد؟

عربستان از ترامپ چه می خواهد؟ ترامپ درباره ایران با عربستان سعودی هم نظر است. هر دو فکر می کنند که ایران منشأ بسیاری از درگیری ها و مشکلات در خاورمیانه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور . در این هفته نخستین سفرش خارجی اش را از عربستان سعودی آغاز کرد. به گزارش عصرایران،"برنارد هیکل" . مطالعات خاور نزدیک و مدیر مرکز فرامنطقه ای مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا وابسته به . پرینستون . درباره نتایج سفر ترامپ به عربستان سعودی به شبکه سی ان ان گفت: عربستان سعودی از طریق این سفر ترامپ به دنبال بازسازی روابط مستحکم خود با .ست.وی افزود: . در این سفر ترامپ به عربست
2722613

کاریکاتورهای مفهومی و جالب (47)

مجموعه: کاریکاتور و تصاویر طنز کی خونه دار می شیم؟! کاریکاتور/ چه میکنه این مخدر جدید! اینجا هیچی نیستی! ؛ احمق و احمق تر! کاریکاتور بیکاری بازم رکورد زدیم! شروع به کار پلیس دوچرخه سوار در پایتخت کاریکاتور/ اندراحوالات رانندگی ن عربستان! کاریکاتور مفهومی 20 درصد فارغ حصیلان ی بیکارند کاریکاتور/ ادعای جدید ترامپ درباره ایران !!! رفتار ترامپ در برابر ، نشانه ش ت ست! گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
533421

فیما بارکت الفصائل الفلسطینیة عملیة القدس، نتنیاهو یعترف أنه بمعرکة مستمرة ضدهم

فیما بارکت الفصائل الفلسطینیة عملیة القدس، نتنیاهو یعترف أنه بمعرکة مستمرة ضدهم • سی اس لند فیما بارکت الفصائل الفلسطینیة عملیة القدس، نتنیاهو یعترف أنه بمعرکة مستمرة ضدهم • سی اس لند قال رئیس وزراء الاحتلال ال.ی، نتنیاهو فی کلمة له بعد عملیة القدس المحتلة مباشرة، إن هذه المعرکة هی ضد … أفاد موقع رحماء .ابع لاتحاد طلاب العالمال.ی أنه إعترف رئیس وزراء الاحتلال الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو أن کیانه فی معرکةمستمرة ضد عملیات الانتفاضة الفلسطینیة، فیما بارکت الفصائل الفلسطینیة عملیة القدس. وقال نتنیاهو فی کلمة له بعد عملیة القدس المح...
1522091

کاریکاتورهای مفهومی و جالب (24)

مجموعه: کاریکاتور و تصاویر طنز کاریکاتور این هم مخ زنی شبانه! کاریکاتور تجهیزات کامل برای آغاز یه روز دودی!!! سفیر عربستان: بمباران یمن همان کتک زدن همسر است! کاریکاتور بحران آلودگی هوا در کلان ا کاریکاتور ترویج اخبار دروغ در شبکه های مجازی کاریکاتور با دهان بسته و قلم ش ته؟! کاریکاتور نبردبان گرانی و معیشت مردم!!! کاریکاتور شیرین کاری جدید : ممنوع! کاریکاتور کودک قربانی کار اجباری!!! کاریکاتور چه می کنه این آرایشگاه نه!؟ کاریکاتور باد و باران به کمک تهران آمد! گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

کاریکاتور القدس العربی درباره باج خواهی از عربستان