چگونگی پرداخت عائله مندی و بیمه بازنشستگان کشوری اعلام شد


2140066

چگونگی پرداخت عائله مندی و بیمه بازنشستگان کشوری اعلام شد

صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی اقدام کند.
106285

علت حذف حق عائله مندی از فیش حقوقی برخی بازنشستگان

علت حذف "حق عائله مندی" از فیش حقوقی برخی بازنشستگان مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری درباره علت حذف حق عائله مندی و اولاد از فیش حقوقی برخی بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: آن دسته از بازنشستگانی که دچار مشکل شده اند هرچه سریعتر کد ملی افراد تحت تکفل خود را به دستگاه اجرایی زمان خدمتشان اعلام کنند. به گزارش خبرنگاری ماسال برتربه نقل از ایسنا،حسین بخشی زاده، در پاسخ به اعتراض برخی بازنشستگان مبنی بر حذف ناگهانی حق اولاد و عائله مندی از فیش حقوقی آنها بدون اطلاع قبلی اظهار کرد: پراخت حق عائله مندی و اولاد که پیش از این بر عهده دستگ
549379

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری:

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری: با تامین اعتبار صورت گرفته، حقوق، حق عائله مندی و اولاد اردیبهشت ماه تمامی بازنشستگان کشوری عصر روز گذشته (چهارشنبه) به حساب این افراد واریز شد و قابل برداشت است. حق عائله مندی و اولاد کلیه بازنشستگان و موظفین تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری با اعمال ضریب جدید سال ۹۶، به همراه حقوق اردیبهشت ماه پرداخت شده است. حقوق همه بازنشستگان کشوری از فرودین امسال ۱۰ درصد افزایش یافته است، علاوه بر ۱۰ درصد افزایش حقوق که اندکی بیش از تورم اعمال شده است، با تخصیص ۲۴۰۰ میلیارد تومان از سوی .ت یازدهم و اختصاص یک رد...
1417345

کمک عائله مندی

کمک عائله مندی : قانون تأمین اجتماعی که اشعار می دارد مطابق مادتین 86 و 87 ماده ۸۶- کمک عائله مندی به ازای هر فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آن که : بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد -۱ فرزنـدان اناث بیمه شده در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور وی تا سن بیست سالگی و بعد از آن -۲ منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند. میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق م ...
889592

گنجینه نکات قانون کار در حسابداری (بخش دوم)

چند نکته کاربردی از قانون کار برای محاسبه حقوق و دستمزد در پایان سال شرایط پرداخت کمک عائله مندی با توجه به ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی کمک عائله مندی ( حق اولاد ) به کلیه بیمه شدگان تعلق میگیرد که اولا سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی را دارا بوده و ثانیا سن فرزندان آن ها از ۱۸ سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا بنا به گواهی کمیسیون های پزشکی مربوط قادر به کار نباشند.میزان کمک عائله مندی نیز معادل نیز معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده و حداکثر بابت ۲ فرزند تعیین گردیده است. شرایط پرداخت کمک عائله مندی د...
2599194

پرداخت وام با سود 4 درصدی به بازنشستگان کشوری

پرداخت وام با سود 4 درصدی به بازنشستگان کشوری رئیس صندوق بازنشستگان کشوری گیلان امروز در همایش تکریم از بازنشستگان در رشت گفت: 64 هزار نفر عضو صندوق بازنشستگان کشوری گیلان هستند که تاکنون به 16هزار نفر از آنها بیش از 61 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 4 درصد پرداخت شده است. مبلغ وام بازنشستگان از 40 میلیون ریال به 50 میلیون ریال افزایش یافته است. بازنشستگان می توانند برای دریافت این تسهیلات در سایت بازنشستگان کشوری ثبت نام کنند. بازنشستگان می توانند برای استفاده از خدمات درمانی رایگان به کیلینیک تخصصی بازنشستگان به آدرس جنب پارک محتشم رشت م? ...
2599208

پرداخت وام با سود 4 درصدی به بازنشستگان کشوری

پرداخت وام با سود 4 درصدی به بازنشستگان کشوری رئیس صندوق بازنشستگان کشوری گیلان امروز در همایش تکریم از بازنشستگان در رشت گفت: 64 هزار نفر عضو صندوق بازنشستگان کشوری گیلان هستند که تاکنون به 16هزار نفر از آنها بیش از 61 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 4 درصد پرداخت شده است. مبلغ وام بازنشستگان از 40 میلیون ریال به 50 میلیون ریال افزایش یافته است. بازنشستگان می توانند برای دریافت این تسهیلات در سایت بازنشستگان کشوری ثبت نام کنند. بازنشستگان می توانند برای استفاده از خدمات درمانی رایگان به کیلینیک تخصصی بازنشستگان به آدرس جنب پارک محتشم رشت م? ...
2097513

وام ضروری بازنشستگان سال 97 | نتایج وام ضروری بازنشستگان 97

وام ضروری بازنشستگان سال 97 | نتایج وام ضروری بازنشستگان 97 وام ضروری بازنشستگان سال 97 نتایج وام ضروری بازنشستگان 97 ثبت نام وام ضروری بازنشستگان سال 97،لینک ثبت نام وام ضروری بازنشستگان 97،وام ضروری بازنشستگان،وام ضروری بازنشستگان سال 97،اخبار جدید درمورد وام ضروری بازنشستگان سال 97،زمان اعلام نتایج وام ضروری بازنشستگان سال 97،چه موقع وام ضروری بازنشستگان سال 97 شروع میشود،اعلام وام ضروری بازنشستگان 97 برای مشاهده و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید
2630242

حق اولاد پرسنل

حق عائله مندی یا حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار است. طبق ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی، پرداخت کمک عائله مندی به عهده کارفرماست و باید هر ماهه هنگام پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود. این مبلغ هرساله با افزایش حداقل دستمزد بیشتر می شود، چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است. میزان کمک هزینه عائله مندی معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هرماه است. در سال ۹۷ این مبلغ برای هر فرزند ۱۱۱ هزار تومان است. وفق مقررات، حق اولاد تا قبل از سال ۱۳۹۴ فقط تا ۲ فرزند قابل پرداخت بود که با توجه به ? ...
2618908

حق اولاد پرسنل

حق عائله مندی یا حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار است. طبق ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی، پرداخت کمک عائله مندی به عهده کارفرماست و باید هر ماهه هنگام پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود. این مبلغ هرساله با افزایش حداقل دستمزد بیشتر می شود، چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است. میزان کمک هزینه عائله مندی معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هرماه است. در سال ۹۷ این مبلغ برای هر فرزند ۱۱۱ هزار تومان است. وفق مقررات، حق اولاد تا قبل از سال ۱۳۹۴ فقط تا ۲ فرزند قابل پرداخت بود که با توجه به ? ...
2593357

تفاوت حق اولاد و حق عایله مندی در چیست؟ آیا با هم تفاوت دارند؟

آنچه در مواد ٨٦ و ٨٧ قانون تامین اجتماعی ذکرشده، اگرچه تحت عنوان عائله مندی آمده ولی درواقع حق اولاد است و پرداخت آن بابت فرزندان است و همسر را شامل نمی شود. مورد دیگری که مربوط به حق عائله مندی باشد، در قانون کار نیامده است، مگر اینکه کارفرما در این زمینه مزایای دیگری برای کارگر یا کارگران خود منظور کرده باشد که تعهدات مربوط به آن معتبر و قابل اجرا خواهد بود. مبلغ کمک عائله مندی برای هر فرزند در ماه معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف است و شرایطی دارد بدین قرار: بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ٧٢٠ روز کار را داشته باشد.
2408842

ثبت نام وام 5 میلیونی بازنشستگان تیرماه 97 چگونه است سامانه ثبت

ثبت نام وام 5 میلیونی بازنشستگان تیرماه 97 چگونه استسامانه ثبت نام وام بازنشستگان کشوریفرم ثبت نام وام ضروری بازنشستگان ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی ثبت نام وام 4 میلیونی بازنشستگان 97 ثبت نام وام بازنشستگان آموزش و پرورش ثبت نام وام 4 میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی واریز وام بازنشستگان وام بازنشستگان 97 مراحل پرداخت وام ضروری بازنشستگانمدیرعامل صندوق بازنشستگان کشور گفت: به 300 هزار بازنشسته وام پرداخت شده است و درصدد افزایش تعداد و رقم تسهیلات برای بازنشستگان هستیم.به گزارش ایرنا، جمشید تقی زاده روز پنجشنبه در جلسه روسای کانونرهای بازن ...
1161635

اعطای کامل وام ۳ میلیون تومانی بازنشستگان در ماه های آینده

اعطای کامل وام ۳ میلیون تومانی بازنشستگان در ماه های آینده مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با فارس اعلام کرد:۴۱۰ هزار نفر سال گذشته برای دریافت وام ۳ میلیونی ثبت نام کرده اند که برای اعطای این وام ها نیازی به ضامن نیست و فقط از طریق ثبت نام در سامانه پرداخت می شود.همچنین وی درباره مراحل پرداخت این تسهیلات اعلام کرد:برای پرداخت این وام ها ۱۲ مرحله وجود دارد که ۹ مرحله آن پرداخت شده و ۳ مرحله باقی مانده که در ماه های آتی پرداخت می شود. رشیدی با اشاره به تخصیص اعتبار 750 میلیارد تومانی برای وام ضروری بازنشستگان کشوری، یاد ...
2095267

وام ضروری بازنشستگان سال 97 | نتایج وام ضروری بازنشستگان 97

وام ضروری بازنشستگان سال 97 | نتایج وام ضروری بازنشستگان 97 ثبت نام وام ضروری بازنشستگان سال 97،لینک ثبت نام وام ضروری بازنشستگان 97،وام ضروری بازنشستگان،وام ضروری بازنشستگان سال 97،اخبار جدید درمورد وام ضروری بازنشستگان سال 97،زمان اعلام نتایج وام ضروری بازنشستگان سال 97،چه موقع وام ضروری بازنشستگان سال 97 شروع میشود،اعلام وام ضروری بازنشستگان 97 برای مشاهده و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید ادامه مطلب
2131320

پرداخت وام 4 میلیونی به بازنشستگان

پرداخت وام 4 میلیونی به بازنشستگان عباس رشیدی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری: وام ضروری 4 میلیون تومانی اوا فروردین ماه به 25 هزار نفر از بازنشستگان پرداخت می شود. iribnews_guilan
418927

جزییات کمک هزینه درمان بازنشستگان اعلام شد

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشور تغییرات برنامه کمک هزینه درمان بازنشستگان را در سال 96 اعلام کرد فارس/ عباس رشیدی گفت: کمک هزینه هایی که صندوق بازنشستگی کشوری در بحث درمان برای بازنشستگان ارائه می کند برای .ید عینک تا رقم 80 هزار تومان پرداخت می کند و فعلا هم تصمیمی برای افزایش این رقم ندارد. وی ادامه داد: برای سمعک تا سقف 200 هزار تومان و برای عصا تا سقف 20 هزار تومان کمک هزینه پرداخت می شود. رشیدی گفت: در حوزه بیمه تکمیلی بیمه درمان نیز که اول شهریور ماه شرایط آن تصمیم گیری و تصویب می شود سقف پرداختی برای اعمال جراحی فوق ت...
403261

جزییات کمک هزینه درمان بازنشستگان اعلام شد

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشور تغییرات برنامه کمک هزینه درمان بازنشستگان را در سال 96 اعلام کرد فارس/ عباس رشیدی گفت: کمک هزینه هایی که صندوق بازنشستگی کشوری در بحث درمان برای بازنشستگان ارائه می کند برای .ید عینک تا رقم 80 هزار تومان پرداخت می کند و فعلا هم تصمیمی برای افزایش این رقم ندارد. وی ادامه داد: برای سمعک تا سقف 200 هزار تومان و برای عصا تا سقف 20 هزار تومان کمک هزینه پرداخت می شود. رشیدی گفت: در حوزه بیمه تکمیلی بیمه درمان نیز که اول شهریور ماه شرایط آن تصمیم گیری و تصویب می شود سقف پرداختی برای اعمال جراحی
164205

واریز حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری بعد از پیگیری .ت

واریز حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری حقوق اسفندماه تمام بازنشستگان کشوری، به حساب هایشان واریز شد و این افراد می توانند حقوق اسفندماه خود را دریافت کنند. آفتاب نیوز :به گزارش خبرگزاری فارس،محمود .یان، مدیر عامل صندوق ضمن تبریک سال جدید به بازنشستگان گفت: صندوق بازنشستگی کشوری، مصمم بود حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری را در ابتدای همین هفته پرداخت نماید، که .ری پرداخت ها مانع از این امر شد.وی افزود: با دستور رئیس جمهوری و پیگیری های مجدانه چند روز گذشته . تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، .ری حقوق بازنشستگان کشوری ت
125581

نگرانی بازنشستگان از پرداخت دیرهنگام حقوق اسفند + پاسخ صندوق بازنشستگی

نگرانی بازنشستگان از پرداخت دیرهنگام حقوق اسفند + پاسخ صندوق بازنشستگی قصه پر غصه حقوق بازنشستگان در هر سال نفس .ت را به شماره می اندازد و این روزها بازنشستگان کشوری از عدم پرداخت بموقع حقوق اسفندماه خود نگران هستند. به گزارش خبرنگاری ماسال برتربه نقل از ایسنا، سال گذشته در همین روزها بود که تعداد بی شماری از بازنشستگان کشوری گله ها و شکایت های خود را از پرداخت نشدن حقوق اسفند ماه ابراز .د و سازمان برنامه و بودجه، خزانه، وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی هر کدام در تکاپوی رفع نگرانی های حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری بودند؛ روزی که تعداد با...
1946968

حقوق بهمن ماه و عیدی بازنشستگان کشوری واریز شد

به گزارش سایت خبر فوری به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، جمشید تقی زاده با اعلام این خبر، گفت: با پیگیری های انجام شده از سوی این صندوق و تامین اعتبار لازم برای پرداخت حقوق بهمن و عیدی سال ۹۶ بازنشستگان کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه، حقوق بهمن به همراه عیدی تمامی بازنشستگان کشوری، به حساب آنها واریز شد.وی افزود: بازنشستگان عزیز کشوری می توانند از طریق دستگاه های خودپرداز atm یا سایر روش ها نسبت به دریافت حقوق بازنشستگی خود اقدام کنند. ادامه خبر
1947062

حقوق بهمن ماه و عیدی بازنشستگان کشوری واریز شد

به گزارش سایت خبر فوری به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، جمشید تقی زاده با اعلام این خبر، گفت: با پیگیری های انجام شده از سوی این صندوق و تامین اعتبار لازم برای پرداخت حقوق بهمن و عیدی سال ۹۶ بازنشستگان کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه، حقوق بهمن به همراه عیدی تمامی بازنشستگان کشوری، به حساب آنها واریز شد.وی افزود: بازنشستگان عزیز کشوری می توانند از طریق دستگاه های خودپرداز atm یا سایر روش ها نسبت به دریافت حقوق بازنشستگی خود اقدام کنند. ادامه خبر
24723

اعلام زمان پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعیعیدی بازنشستگان تامین اجتماعی , سید تقی نوربخش در جمع خبرنگاران درباره پرداخت عیدی بازنشستگان اظهارداشت: سازمان تأمین اجتماعی 42 میلیون نفر که نیمی از جمعیت کشور می شود را تحت پوشش دارد و به آنها خدمات درمانی و بیمه ای ارائه می کند.عیدی بازنشستگان تامین اجتماعیوی ادامه داد: این سازمان تاکنون منابع خود را تأمین کرده است و باری برای .ت نبودهبلکه یار .ت بوده است.نوربخش خاطرنشان کرد: با احتساب خانواده های مستمری بگیران 5 میلیون و 200 هزار نفر را تحت پوشش دارد که معیشت آنها از طریق این سازمان تأمین می شود.وی درباره پرداخت
1551716

نتایج قرعه کشی وام ضروری ۴ میلیونی بازنشستگان و مراحل پرداخت آن

اعلام نتایج قرعه کشی وام ضروری ۴ میلیونی بازنشستگان و مراحل پرداخت آن نتایج قرعه کشی وام ضروری : مراسم قرعه کشی پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان وام ضروری به بازنشستگان کشوری با حضور کار در تهران برگزار شد. ادامه مطلب
1607582

چرا حقوق بازنشستگان دیر پرداخت می شود ؟

چرا حقوق بازنشستگان دیر پرداخت می شود ؟ زنگ خطر بسیار گوش اشی در حال نواختن است ... ابرچالش ورش تگی صندوق های بازنشستگی ! گاه در کشور شاهد این هستیم که پرداخت حقوق بازنشستگان با تاخیر انجام می شود و این قشر را با مشکلاتی مواجه می کند؛ به گونه ای که در ماه های گذشته نیز، شاهد این تاخیرها بودیم. این در حالی بود که شهریور سال جاری، روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه ای از تاخیر به وجود آمده در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق عذرخواهی کرد. علاوه بر این، مشکل دیگری که درخصوص حقوق این قشر از جامعه وجود دارد، بحث فاصله مبلغ حق ...
1166770

وام ضروری بازنشستگان تا مهرماه پرداخت می شود/ افزایش سقف وام به 4 میلیون تومان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: وام ضروری بازنشستگان به 4 میلیون افزایش یافته و تا مهر ماه تمام این وام ها به بازنشستگان پرداخت می شود.لینک خبر
1657181

حقوق بازنشستگان کفایت نمی کند

حقوق بازنشستگان کفایت نمی کند رئیس مجلس شورای ی با اشاره به اینکه بازنشستگان مرتبا اظهار می کنند که وضعیت شان مناسب نیست، گفت: پولی که به بازنشستگان پرداخت می شود، کفایت نمی کند البته حق دارند و بودجه آن ها باید از صندوق های بازنشستگی پرداخت شود.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از خبرگزاری خانه ملت، علی لاریجانی در ششمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری، با اشاره به اینکه بازنشستگان مرتبا اظهار می کنند که وضعیت شان مناسب نیست، گفت: پولی که به بازنشستگان پرداخت می ...
158567

پول بازنشستگان را صندوق بازنشستگی باید بدهد نه .ت.

افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شد/ نوبخت: .ی حق ندارد حقوق مردم را گروگان بگیرد سخنگوی .ت اعلام کرد افزایش حقوق بازنشستگان برای مستمری بگیران کشوری و لشکری تماما پرداخت شده و .ی حق ندارد حقوق آنها را گروگان بگیرد. آفتاب نیوز : امروز در نشست خبری سخنگوی .ت، خبرنگار سرویس مشکلات مردم از محمدباقر نوبخت پرسید: چرا هنوز افزایش حقوق بازنشستگان برخی دستگاه ها پرداخت نشده است؟ این سئوالی بود که مخاطبان سرویس مشکلات مردم، مکرر می پرسیدند. نوبخت در پاسخ گفت: با پیشنهاد .ت و موافقت مجلس، ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای رفع نابرابری های حقوق بازنشستگان، ص
1102986

اطلاعیه فروش خودروی قسطی به بازنشستگان کشوری/ مبلغ اقساط فروش خودرو به بازنشستگان مشخص شد

هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه دوم فروش قسطی خودرو به بازنشستگان کشوری، اعلام کرد: ثبت نام فروش قسطی و با نرخ سود پایین تر از بازار لیزینگ برای تعدادی از محصولات ایران خودرو به بازنشستگان کشوری از ۱۴ شهریور به مدت یک هفته آغاز می شود. به گزارش خبر فوری به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، براساس محاسبات اولیه، به عنوان نمونه برای خودروی پژو ۲۰۶ صندوق دار v۸، میانگین اقساط ماهانه بدون احتساب بیمه با بازپرداخت ۳۶ ماهه، ۵ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۳۴۳ ریال و با بازپرداخت ۴۸ ماهه ۴ میلیون و ۶۹۶ ? ...
401259

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تاریخ انتشار: 96/01/26 21:23 فارس/ سازمان اداری و استخدامی جزئیات افزایش ۱۰ تا ۲۷ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را تشریح کرد. سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، افزایش حقوق کارکنان .ت و بازنشستگان لشکری و کشوری با توجه به نرخ تورم به میزان 10% اعلام شد که 3% بیشتر از نرخ تورم اعلام شده است. در جلسه مورخ 20/01/1396 هیأت محترم .ان ، ضریب حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی و میزان افزایش حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به تصویب رسید. براساس قانون به .ت اختی...
1148678

جزییات پرداخت تسهیلات ۴ میلیونی به بازنشستگان

جزییات پرداخت تسهیلات ۴ میلیونی به بازنشستگان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری: امسال ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات وام قرض الحسنه برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است که به این ترتیب به ۳۰۰ هزار نفر در مهر امسال وام ۴ میلیون تومانی داده می شود. shabakekhorasan
2318328

آیا در نیمه اول سال که ماهها ۳۱ روزه هستند باید به کارگران از بابت کمک هزینه های مسکن، بن_کارگری و عائله مندی ۳۱ روزه پرداخت گردد یا ۳۰روز؟

✅ پاسخ ؛ از آنجا که در مقررات مربوط به کمک هزینه های مسکن، خواروبار و عائله مندی، پرداخت این کمک ها بصورت ماهانه قید گردیده است و ماه نیز از نظر احتساب موارد قانونی مستنداً به ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ۳۰ روز می باشد لذا مزایای یاد شده در کلیه ماه های سال اعم از ۳۱ روزه، ۳۰ روزه و ۲۹ روزه در قالب تعریف شده در ماده قانونی مرقوم یعنی ۳۰ روزه پرداخت خواهد شد. بدیهی است کارگاه هائی که این کمک هزینه ها را در شش ماه اول سال ۳۱ روزه پرداخت می کنند این رویه جزء شرایط کار کارگران محسوب و کماکان معتبر خواهد بود.
2007389

سال ۹۷ سال میلیونی بازنشستگان

سال ۹۷ سال میلیونی بازنشستگان ت گلی را که نباید به خود می زد را بالا ه زد و بعد از چهارسال که مردم با افزایش مالیات و سوخت هزینه های طرح تحول سلامت را تامین می د؛ در حالیکه تحت فشار ت ' تامین اجتماعی با استقراض وام' نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام می کرد؛ این بار با تصویب پرداخت سرانه ی درمان کارگران به حساب خزانه ی کشور؛ مشکلات فراوانی برای پرداخت مستمری بگیران اتفاق خواهد افتاد. تامین اجتماعی با وجود ری بودجه' هر ماه با عقب انداختن پرداخت به مراکز بیمه ای؛ سعی می کرد اولویت اول خود را به پرداخت حقوق مستمری بگیران اختصاص دهد. اما اکنو? ...
1192308

خبر خوب برای بازنشستگان با حقوق پایین

1 7 26 شهریور 1396-15:55 اخبار مرتبط خبر خوب برای بازنشستگان با حقوق پایین جزئیات طرح اشتغا ایی روستایی اعلام شد انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آمارسازی ت ت یازدهم چقدر شغل ایجاد کرد؟ پرداخت مقرری بیکاری به 220 هزار نفر در ایران مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از اختصاص ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ترمیم بخشی از آسیب حقوقی بازنشستگان که در ت قبل به دلیل افزایش نرخ تورم ایجاد شده بود، خبر داد. به گزارش سایت مشهد فوری، محمود یان با بیان اینکه بازنشستگان در ت های نهم و دهم با کاهش قدرت ید مواجه شدند ...
552095

حق بیمه درمان مکمل در نیروهای مسلح

حق بیمه درمان در نیروهای مسلح دو قسم (پایه و مکمل) است که سرانه بیمه مکمل در سال 1396 به شرح ج.زیر ماهیانه از فیش حقوقی .ر می گردد: بیمه مکملبیمه شدههر نفر24200 تومانخانواده شاغل : س.رست و عائله درجه یک *(کل خانواده)خانواده بازنشسته : س.رست و عائله درجه یک*(کل خانواده)وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیز در همین گروهندهر نفر 49500 تومانبیمه شدگان غیرقطعی**(عائله اختیاری س.رست شاغل یا بازنشسته)هر نفر 12100 تومانوظیفه (شاغل در بخش نظامی)و همسر و فرزندان وی *بیمه شدگان قطعی (س.رست و عائله درجه یک) عبارتند از : - س.رست (اعم از مرد یا زن) - همسر
1960219

عیدی بازنشستگان تا ۱۵ اسفند پرداخت می شود

خبرگزاری ایلنا: مدیرعامل تامین اجتماعی با اعلام پرداخت عیدی بازنشستگان تا ۱۵ اسفندماه، از دریافت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات این سازمان از ت در روزهای آینده خبر داد.سیدتقی نوربخش در جلسه ای با اعضای کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: با دریافت این بخش از مطالبات سازمان، عیدی بازنشستگان تا ۱۵ اسفند پرداخت می شود و حدود ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد نیز پرداخت خواهد شد.وی همچنین تاکید کرد: محدودیتی برای تعامل با تشکل های بازنشستگی و کارگری نداریم و آماده دریافت نظر این عزیزان هستیم. نوربخش با بیان ? ...
2360239

حقوق همه کارکنان، شاغلین و بازنشستگان تا قبل از عید فطر پرداخت می شود( خواهیم دید)

حقوق همه کارکنان، شاغلین و بازنشستگان تا قبل از عید فطر پرداخت می شود( خواهیم دید)حقوق همه کارکنان، شاغلین و بازنشستگان تا قبل از عید فطر پرداخت می شود( خواهیم دید) محمدباقر نوبخت سخنگوی ت در نشست هفتگی با اصحاب رسانه اظهار کرد: حقوق همه کارکنان، شاغلین و بازنشستگان با توجه به درصد افزایش صورت گرفته؛ تا قبل از عید فطر پرداخت می شود.(اگر راست بگوید)سخنگوی ت افزود: در نیمه اول سال پاداش بازنشستگى کارکنان و فرهنگیان که در مجموع پنج هزار و چهارصد میلیارد تومان است، پرداخت خواهد شد.(اکر مفسدین نبرند حتما پرداخت می شود)وی ادامه داد: ما با لب خندان پول های ? ...
218202

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 96

حداقل حقوق بازنشستگان در سال 96 اعلام شد مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به پیش بینی بودجه 1000 میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان گفت: بر این اساس سال آینده کف حقوق بازنشستگان افزایش یافته و هیچ بازنشسته ای حقوق زیر یک میلیون تومان دریافت نخواهد کرد. به گزارش ایسنا، محمود .یان در حاشیه اولین همایش تخصصی امنیت غذا، سلامت و توسعه که در مجتمع فرهنگی تلاش در حال برگزاری است درباره میران افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده اظهار کرد: یکی از گلایه ها و ناراحتی های بازنشستگان تبعیض حقوقی آنهاست. وی افزود: سال جا
554024

بیمه درمان در نیروهای مسلح...

حق بیمه درمان در نیروهای مسلح دو قسم (پایه و مکمل) است که سرانه بیمه مکمل در سال 1396 به شرح ج. زیر ماهیانه از فیش حقوقی .ر می گردد: بیمه مکمل بیمه شده هر نفر 24200 تومان خانواده شاغل : س.رست و عائله درجه یک * (کل خانواده) خانواده بازنشسته : س.رست و عائله درجه یک* (کل خانواده) وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیز در همین گروهند هر نفر 49500 تومان بیمه شدگان غیرقطعی** (عائله اختیاری س.رست شاغل یا بازنشسته) هر نفر 12100 تومان وظیفه (شاغل در بخش نظامی) و همسر و فرزندان وی *بیمه شدگان قطعی (س.رست و عائله درجه یک) عب...
850638

پرداخت حقوق بازنشستگان در نخستین ماه دریافت حکم بازنشستگی

پرداخت حقوق بازنشستگان در نخستین ماه دریافت حکم بازنشستگی محمود .یان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری زمان صدور احکام بازنشستگی را بین یک تا 10 روز دانست و گفت: به این ترتیب حقوق همه بازنشستگان در نخستین ماه صدور حکم بازنشستگی، قابل پرداخت است. 60 هزار نفر در سال 95 به سن بازنشستگی رسیدند. سن بازنشستگی در کشور 51 و نیم سال است و درمقایسه با سایر کشورها جز پائین ترین هاست و این روند هم صندوق ها را با چالش جدی روبرو کرده و هم محرومیت از تجربه نیروهای متخصص را بدنبال دارد. وی با ابراز امیدواری: .ت با تامین بودجه مورد نیاز طرح . سازی حقوق بازنشستگان...
2620925

ثبت نام وام بازنشستگان کشوری

ثبت نام وام بازنشستگان کشوری سخن گوی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با گذشت ۲۰ روز از آغاز به کار سامانه اینترنتی ثبت نام متقاضیان وام پنج میلیون تومانی، ۱۹۷هزار و ۹۹۳ نفر از بازنشستگان و موظفان صندوق بازنشستگی کشوری، درخواست خود را در این سامانه ثبت د. ثبت نام اینترنتی وام ضروری پنج میلیون تومانی بازنشستگان کشوری، از اول شهریور به مدت یک ماه در سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir آغاز شده است که در صورت افزایش تعداد متقاضیان نسبت به تعداد تسهیلات ارائه شده، پرداخت وام به صورت قرعه کشی انجام خواهد شد. shahraranews
2252872

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان واریز شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ما به فاوت افزایش حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق ماه داد پرداخت می شود.جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری عصر امروز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه به حساب آن ها واریز می شود.وی در ادامه تصریح کرد: احکام افزایش حقوق سالانه و همچنین سازی حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۷ طی روزهای آینده صادر و مابه فاوت مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری با حقوق ماه آینده ( داد) پرداخت خواهد شد.انتهای پی? ...
2255000

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان واریز شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ما به فاوت افزایش حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق ماه داد پرداخت می شود.جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری عصر امروز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه به حساب آن ها واریز می شود.وی در ادامه تصریح کرد: احکام افزایش حقوق سالانه و همچنین سازی حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۷ طی روزهای آینده صادر و مابه فاوت مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری با حقوق ماه آینده ( داد) پرداخت خواهد شد.انتهای پی? ...
2255533

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان واریز شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ما به فاوت افزایش حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق ماه داد پرداخت می شود.جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری عصر امروز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه به حساب آن ها واریز می شود.وی در ادامه تصریح کرد: احکام افزایش حقوق سالانه و همچنین سازی حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۷ طی روزهای آینده صادر و مابه فاوت مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری با حقوق ماه آینده ( داد) پرداخت خواهد شد.انتهای پی? ...
2254927

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان واریز شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ما به فاوت افزایش حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق ماه داد پرداخت می شود.جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری عصر امروز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه به حساب آن ها واریز می شود.وی در ادامه تصریح کرد: احکام افزایش حقوق سالانه و همچنین سازی حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۷ طی روزهای آینده صادر و مابه فاوت مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری با حقوق ماه آینده ( داد) پرداخت خواهد شد.انتهای پی? ...
2255641

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان واریز شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ما به فاوت افزایش حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق ماه داد پرداخت می شود. جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری عصر امروز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه به حساب آن ها واریز می شود. وی در ادامه تصریح کرد: احکام افزایش حقوق سالانه و همچنین سازی حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۷ طی روزهای آینده صادر و مابه فاوت مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری با حقوق ماه آینده ( داد) پرداخت خواهد شد. ...
2255232

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان واریز شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ما به فاوت افزایش حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق ماه داد پرداخت می شود. جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری عصر امروز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه به حساب آن ها واریز می شود. وی در ادامه تصریح کرد: احکام افزایش حقوق سالانه و همچنین سازی حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۷ طی روزهای آینده صادر و مابه فاوت مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری با حقوق ماه آینده ( داد) پرداخت خواه? ...
2259625

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان واریز شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ما به فاوت افزایش حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق ماه داد پرداخت می شود.جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری عصر امروز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه به حساب آن ها واریز می شود.وی در ادامه تصریح کرد: احکام افزایش حقوق سالانه و همچنین سازی حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۷ طی روزهای آینده صادر و مابه فاوت مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری با حقوق ماه آینده ( داد) پرداخت خواهد شد.
2253808

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان واریز شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ما به فاوت افزایش حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق ماه داد پرداخت می شود.جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری عصر امروز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه به حساب آن ها واریز می شود.وی در ادامه تصریح کرد: احکام افزایش حقوق سالانه و همچنین سازی حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۷ طی روزهای آینده صادر و مابه فاوت مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری با حقوق ماه آینده ( داد) پرداخت خواهد شد.
2168076

خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان/ باز هم وعده سر من؟

خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان/ باز هم وعده سر من؟خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان/ باز هم وعده سر من؟ محمدباقر نوبخت سخنگوی ت در جمع خبرنگاران، درباره افزایش حقوق کارمندان اظهار کرد: مباحث مربوط به نظام پرداخت ها در قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح داده می شود.وی ادامه داد: قانونی که فعلا در حال اجراست دوره آزمایشی خود را سپری می کند و ت با اصلاحاتی آن را به مجلس تقدیم کرد.سخنگوی ت بیان کرد: این قانون در کمیسیون های مجلس در حال بررسی است و یکی از اه این اصلاحیه این است که نابرابری ها در پرداخت ها چه در امور شاغلان و چه در زمینه مرتبط با بازنشستگان برطرف شو ...
1311179

جزئیات ثبت نام وام ضروری ۴ میلیون تومانی بازنشستگان ت اعلام شد+ سایت

ثبت نام وام ضروری بازنشستگان این صندوق از شنبه آینده به مدت یک ماه آغاز می شود. به گزارش سایت مشهد فوری، عباس رشیدی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره آغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان از شنبه گفت: ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از 22 مهرماه جاری آغاز خواهد شد و به مدت یک ماه در سایت صندوق به نشانی cspf.ir ادامه خواهد داشت. رشیدی افزود: اعتبار وام ضروری بازنشستگان با 60درصد رشد به 1200 میلیارد تومان رسیده است. امسال، وام ضروری کم بهره به مبلغ 4 میلیون تومان در 12مرحله از سوی بانک صادرات به 300هزار بازنشسته کشوری اعط? ...
1343639

جزئیات ثبت نام وام ضروری ۴ میلیون تومانی بازنشستگان ت اعلام شد+ سایت

ثبت نام وام ضروری بازنشستگان این صندوق از شنبه آینده به مدت یک ماه آغاز می شود. به گزارش سایت مشهد فوری، عباس رشیدی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره آغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان از شنبه گفت: ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از 22 مهرماه جاری آغاز خواهد شد و به مدت یک ماه در سایت صندوق به نشانی cspf.ir ادامه خواهد داشت. رشیدی افزود: اعتبار وام ضروری بازنشستگان با 60درصد رشد به 1200 میلیارد تومان رسیده است. امسال، وام ضروری کم بهره به مبلغ 4 میلیون تومان در 12مرحله از سوی بانک صادرات به 300هزار بازنشسته کشوری اعطا ...
1332106

جزئیات ثبت نام وام ضروری ۴ میلیون تومانی بازنشستگان ت اعلام شد+ سایت

ثبت نام وام ضروری بازنشستگان این صندوق از شنبه آینده به مدت یک ماه آغاز می شود. به گزارش سایت مشهد فوری، عباس رشیدی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره آغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان از شنبه گفت: ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از 22 مهرماه جاری آغاز خواهد شد و به مدت یک ماه در سایت صندوق به نشانی cspf.ir ادامه خواهد داشت. رشیدی افزود: اعتبار وام ضروری بازنشستگان با 60درصد رشد به 1200 میلیارد تومان رسیده است. امسال، وام ضروری کم بهره به مبلغ 4 میلیون تومان در 12مرحله از سوی بانک صادرات به 300هزار بازنشسته کشوری اعطا ...
75626

300 کانون بازنشستگی در کشور فعالند

✅ 300 کانون بازنشستگی در کشور فعالند... برای دیدن کل مطلب به ادامه مطلب بروید.وبلاگ یک دانش اموز رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان، زمینه ساز تحول اقتصادی، اجتماعی، . و فرهنگی ملت ها هستند. تبعیض در پرداخت حقوق بازنشستگان ، مشکلات بیمه ای و امور مربوط به سلامت و درمان ، تکریم شخصیت بازنشستگان و استخدام و بکارگیری فرزندان فرهنگیان بازنشسته از مهم ترین مشکلات و درخواست های این قشر از فرهنگیان است. 60 درصد بازنشستگان کشور، فرهنگی هستند که سطح تحصیلات آنها نسبت به دیگر بازنشستگان بالاتر است.سقف پرداختی بیمه تکمیلی در عمل ج
1964011

پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی دهم اسفند

علی اصغر بیات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ اعتبار پیش بینی شده برای پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی را بالغ بر دو هزار میلیارد تومان دانست و گفت : بر این اساس به هر یک از بازنشستگان 847 هزار تومان عیدی پرداخت می شود . ادامه مطلب...
1964039

پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی دهم اسفند

علی اصغر بیات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ اعتبار پیش بینی شده برای پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی را بالغ بر دو هزار میلیارد تومان دانست و گفت : بر این اساس به هر یک از بازنشستگان 847 هزار تومان عیدی پرداخت می شود . ادامه مطلب
1964130

پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی دهم اسفند

علی اصغر بیات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ اعتبار پیش بینی شده برای پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی را بالغ بر دو هزار میلیارد تومان دانست و گفت : بر این اساس به هر یک از بازنشستگان 847 هزار تومان عیدی پرداخت می شود . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1459207

حقوق مهر ماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد هفته آینده پرداخت می شود

حقوق مهر ماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد هفته آینده پرداخت می شود اکبرنوروزی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد : با دستور تعاون،کار و رفاه اجتماعی و پیگیری های انجام شده به ویژه هماهنگی های بین دستگاهی، حقوق مهرماه بازنشستگان فولاد تامین و تا اواسط هفته آینده به حساب بازنشستگان عزیز واریز می شود. پیگیری های لازم در سطح مسئولان اجرایی ذی ربط و نمایندگان مجلس شورای ی جهت پرداخت حقوق و مطالبات ماه های آتی بازنشستگان فولاد از ت با استناد به بند "پ " ماده 12 برنامه ششم توسعه نیز درحال انجام است خبرگزاری قوه قضاییه mizanonline_ir
1311180

افزایش رقم وام بازنشستگان به 4 میلیون تومان

ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از فردا 22 مهرماه آغاز می شود و تا یک ماه پس از آن ادامه خواهد داشت. بازنشستگان کشوری می تونند از فردا وارد وبسایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir شده و ثبت نام خود را انجام دهند. ادامه
1311102

افزایش رقم وام بازنشستگان به 4 میلیون تومان

ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از فردا 22 مهرماه آغاز می شود و تا یک ماه پس از آن ادامه خواهد داشت. بازنشستگان کشوری می تونند از فردا وارد وبسایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir شده و ثبت نام خود را انجام دهند.ادامه
2475120

بازنشستگان نمونه تقدیر می شوند

بازنشستگان نمونه تقدیر می شوند/ ۳۱ مرداد آ ین مهلت ثبت نام و ارسال آثار مدیرکل فرهنگی و امور اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: از بازنشستگان نمونه کشوری ۱۵ شهریورماه سال جاری همزمان با ۲۵ ذی الحجه و برگزاری سیزدهمین دوره بزرگداشت «روز خانواده و تکریم بازنشستگان» تقدیر می شود.‏به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، زهرا زاده غلام ‏افزود: بازنشستگان کشوری علاقه مند می ‏توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir و در لینک «بانک اطلاعات نخبگان» ثبت ‏نام ...

چگونگی پرداخت عائله مندی و بیمه بازنشستگان کشوری اعلام شد