پیر شدیم پیر


1844602

عشق آدم سوز

جنس عشق را چشیدم و کشیدم... به بودنش به دیدنش معتاد شدیم... بعد رفتنش در نبودش خمار شدیم... ویران شدیم... بی خواب شدیم... بیمار شدیم... تنها شدیم... چه " آدم سوز" است عشقی که جنسش بی وفایی ست... #علی_رجبی
1974888

بر باد شدیم

یک عمر به کودکی به شدیم یک عمر ز ی خود شاد شدیم افسوس ندانیم که ما را چه رسید از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم خیام
2092046

بزرگ شدیم

بزرگ شدیم و فهمیدیم که دوا، آب میوه نبود. بزرگ شدیم و فهمیدیم که پدر همیشه با دستان پر باز نخواهد گشت آنطور که مادر گفته بود. بزرگ شدیم و فهمیدیم که چیزهایترسناک تر از تاریکی هم هست!بزرگ شدیم به اندازه ای که فهمیدیم پشت هر خنده ی مادر هزار گریه بود و پشت هر قدرتپدر یک بیماری نهفته!بزرگ شدیم و فهمیدیم که مشکلات مادیگر در حد یک بازی ک نه نیست!و دیگر دستهای ما را برای عبور ازجاده نخواهند گرفت! بزرگ تر که شدیم، فهمیدیم که این تنها ما نبودیم که بزرگ شدیم؛ بلکه والدین ما هم همراه با ما بزرگ شده اند و چیزی نمانده که بروند! شاید هم رفته باشند...! خیلی بزرگ شدیم ? ...
2701884

خونِ مباح

بارالها ، تو بدان ، ما همه اغیار شدیم بی دوا ، خسته ز تب ، عارض و بیمار شدیم کو طبیبی ؟ که کنون چاره کند دردِ مرا زِ مَرَض خسته شدیم و ز جفا خوار شدیم بی سبب نیست که زالو بمکد خونِ مرا نه طبیب و نه دوا ، ط ی خونخوار شدیم ساقیا ، خون مباح است ؟ درین شهر مگر؟ که به زالو صفتان ، جمله بد ار شدیم؟ اینچنین نیست که ما لب نگشاییم و بدان ما درین دام ، نه امروز ، گرفتار شدیم شاید این بیشه ی ویرانه ندارد شیری که خوراکِ زغن و کر و کفتار شدیم پس بدانید چرا خشک شده ابرِ (سپهر ) چون گرفتارِ چنین قومِ ستمکار شدیم #سپهر
1715988

در انتهایی کوچه پشیمان نمی شدیم

ای کاش خــوار و زار و پریشان نمی شدیم با رنج و غصـــه دست و گریبان نمی شدیم محتـــاج پیش هــــر خس و نادان نمی شدیم از آشنــــــــا و دوست گــــریزان نمی شدیم در انتهـــــای کوچـــه پشیمــــان نمی شدیم --------------------------------------- از جـــــور عشق اینهمه ســــوز و نوا نبود از خون دیـــــده دامن هــــــر دل حنــا نبود درمــــــان نبـــود، درد نبــــود و دوا نبـود تشویشـــی از رسیـــــــدن روز جـــزا نبود هرگــــز دچار تهمت و عصیان نمی شدیم--------------------------------------- خلق خـــــدا ز بهـــــر خدا بــــودی مهربان هر به هر کجا به خودش داشت آشیان سر ها فـــرو نگشتـ ...
2487914

ذوب شدگان در ولایت

ما در ولای حیدر کرار(ع) ذوب شدیمبیدار و با بصیرت و هشیار ذوب شدیم مولای ما ز نور خدا آفریده شدپس در ولای ایزد دادار ذوب شدیم--- ما ذوب شدگان در ولایت هستیماز جام طهور یا علی(ع) سر مستیم ما ریزه خور سفره ی آل اللهیمصد شکر سر خوان ولا بنشستیم ---تا ذوب در ولایت حیدر(ع) شدیم مااز نور اهل بیت(ع) منور شدیم ما شد تاج افتخار دو عالم نصیب مااز آن زمان که نوکر قنبر شدیم ما ---تا ذوب در ولایت آل عبا(ع) شدیماز پای تا به سر همه همچون طلا شدیم ما پادشاه هر دو جهانیم تا ابدچون در سرای آل محمد(ع) گدا شدیم--- سر تا به پا مطیع خداوند سرمدیمما ذوب در ولایت آ? ...
894828

بزرگ شدیم و فهمیدیم که دوا، آب میوه نبود.

بزرگ شدیم و فهمیدیم که دوا، آب میوه نبود. بزرگ شدیم و فهمیدیم که پدر همیشه با دستان پر باز نخواهد گشت آن طور که مادر گفته بود. بزرگ شدیم و فهمیدیم که چیزهای ترسناک تر از تاریکی هم هست! بزرگ شدیم به اندازه ای که فهمیدیم پشت هر خنده ی مادر هزار گریه بود و پشت هر قدرت پدر یک بیماری نهفته! بزرگ شدیم و فهمیدیم که مشکلات ما دیگر در حد یک بازی ک.نه نیست! و دیگر دست های ما را برای عبور از جاده نخواهند گرفت! بزرگ تر که شدیم، فهمیدیم که این تنها ما نبودیم که بزرگ شدیم؛ بلکه والدین ما هم همراه با ما بزرگ شده اند و چیزی نمانده که بروند! شاید هم رفت?...
572700

دوزخی ساخته ایم چون که گرفتار شدیم

این تنها یک ضرب المثل است ******** دوزخی ساخته ایم خود چو که در نار شدیم زخمی نیش دم عقرب جرار شدیم پس زترسش چو که این ماربه دوش غاشیه را دیده ایم وقتی پناهنده به این مار شدیم 31/2/96 بیگی سینا لنگرودی
1496710

«یا ایّها الرّسول» بدون دعای تو // از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم

داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم «یا ایّها الرّسول» بدون دعای تو از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم یا اینکه گوشه چشم اباالفضل تو نبود ما از تبار حضرت سلمان نمی شدیم بی حبّ خاندان تو در خانه کَرَم جایی نداشتیم و مهمان نمی شدیم ما امت تو ایم و علی هم کنار توست آئینه ات نبود نمایان نمی شدیم ما پای غربت نوه هایت نشسته ایم ورنه شبیه نم نم باران نمی شدیم هم ناله های امشب مولای امتیم ما سوگوار رحلت بابای امتیم ...
1013614

ما و همه

یم وجماعت همه بیدار شدندمامست شدیم و همه هوشیار شدندانگاه که گفتیم ی گوش نداشتدیوار ی برای ما موش نداشتخاموش شدیم وهمه باگوش شدندبی هوش شدیم وهمه باهوش شدندمای ره فریاد زدیم و نشنید یگفتیم زصد درد و نرنجید یمردیم زدرد و همه سرزنده شدندما خاک شدیم و همه جوشنده شدند
510702

دلبسته نیستیم به .ی جز تبار عشق...

پروازمان دهید که بی بال و پر شدیم یک عمر در هوای شما در به در شدیم کالیم و خشک و زرد، خدا را چه دیده ای شاید به لطف یک نفست بارور شدیم
2525224

دست چپش بود

... نوازش شدیم کاش پیش از آن پائیز، دست چپی ما را می نوازید! خیال شدیم، نوازش شدیم نگاهش شدیم ...
1474660

داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم

داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم «یا ایّها الرّسول» بدون دعای تو از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم ادامه مطلب
721972

داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم

داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم یا ایّها الرّسول بدون دعای تو از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم
1191168

چه زود دیر می شود !

چه زود دیر می شود ! در باز شد ... ب ا ... ! برجا ! درس اول : بابا آب داد ، ما سیرآب شدیم . بابا نان داد ، ما سیر شدیم ... اکرم و امین چقدر سیب و انار داشتند در سبد مهربانی شان ... و کوکب خانم چقدر مهمان نواز بود و چقدر همه منتظر آمدن حسنک بودند ... کوچه پس کوچه های کودکی را به سرعت طی کردیم و در زندگی مان گم شدیم . همهء زیبائی ها رنگ باخت ... ! و در زمانه ای ک زمین درحال گرم شدن است , قلب هایمان یخ زد ! نگاهمان سرد شد و دستانمان خسته ... دیگر باران با ترانه نمی بارد ! و ما ک ن دیروز , دلتنگ شدیم ، زرد شدیم و پژمردیم ... و خشکزار زندگیمان تشنهء ? ...
1737922

از بخشش ما ی شدیم

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱از بخشش ما ی شدیم از دردهای او ما درمان شدیم از غم های او ما غنی شدیم و از زخم های او ما زنده شدیم خواستن ،توانستن است اگر مرحم زخم من خدا باشد خواستن ، توانستن است ، اگر خدا قوت من باشد ....،خواستن ، توانستن است اگر منجی من خدا باشد ، در تنگی ها. وضعف هایم خواستن ، توانستن است. اگر قوت من ، معلم من ، پزشک من ، اسپانسر من ، یارو یاور من ، راهنمای من خدا باشد خواستن ،توانستن استبا ایمان درنام عیسی بخواهید که به شما داده شود.
1512974

از بخشش ما ی شدیم

از بخشش ما ی شدیم از دردهای او ما درمان شدیم از غم های او ما غنی شدیم و از زخم های او ما زنده شدیم خواستن ،توانستن است اگر مرحم زخم من خدا باشد خواستن ، توانستن است ، اگر خدا قوت من باشد ....،خواستن ، توانستن است اگر منجی من خدا باشد ، در تنگی ها. وضعف هایم خواستن ، توانستن است. اگر قوت من ، معلم من ، پزشک من ، اسپانسر من ، یارو یاور من ، راهنمای من خدا باشد خواستن ،توانستن استبا ایمان درنام عیسی بخواهید که به شما داده شود.majid mohammady taghvi
1963196

شعری از یغما گلروئی

کبک بودیم وُ کلاغ شدیم ، خورشید بودیم چراغ شدیم جنگل بی حصار بودیم ، حالا یه دونه باغ شدیم چشمامون ُ بسته بودیم یه سفره ی بزرگ ِ شهر دست که به سفره رفت ولی با یه ملاقه داغ شدیم گندمای مزرعه مون خوشه های طلایی داشت دستای ما تو دل ِ خاک نهال ِ سادگی می کاشت آب ِ زلال ِ چشمه مون شیرِ ستاره بود ولی قصه ی چاه ِ آب ِ شهر فکرا رُ راحت نمی ذاشت مش رمضون ! دیدی تو شهر رو گُرده ی ما زین زدن ؟ دیدی که پهلوونا رُ با یه کلَک زمین زدن ؟ غول ِ سیاه ِ وسوسه غیرت ِ ما رُ خورده بود. کباب ِ چرب ِ پایتخت گوشت ِ الاغ ِ مُرده بود. چشمه بودیم سراب شدیم ، بره بودیم کباب شدیم ستا ...
306850

هه....

هر کاری کردیم پست سرمون حرف زدن......... هر شکلی شدیم پشت سرمون حرف زدن... خودمونی شدیم گفتن جلفه:( سر سنگین شدیم!! گفتن مغروره:> تا خندیدیم!گفتن سبکه... تا اخم کردیم گفتن خودشو میگیره.. ساده شدیم گفتن احمقه تحویل نگرفتیم گفتن خودشیفتس... ختکی شدیم گفتن داریم امار میده. وقتی حرف زدن و جوابشونو دادیم گفتن دیدی حق باماست لجش گرفته وقتی حرف زدنو جوابشونو ندادیم....گفتن دیدی حق باماست لال شده..:( هر جور شدیم این جماعت بیکار یه چیزی گفتن...... این مردم هیچوقت احترام گذاشتن به عقاید یک دیگرو یاد نگرفتن... پس برای خودت زندگی کن:))
814428

آدم برفی

- چی شد که یخ زدی آدم برفی؟ - اولش کوه بود.کوه پر از غرور بود مغرور شدیم. بعدش جنگل بود. جنگل پر از طراوت بود. مغرور و جوون شدیم. بعدش رود بود. مغرور و جوون سرکش شدیم. بعد دریا، اقیانوس، ماهی ها، امواج. موج همه چی داشت. غرور کوه رو، طراوت جنگل رو و سرکشی رود رو. بعد از اون آروم گرفتیم.گرم شدیم.بی قرار شدیم. این بار اما بی قراری فرق داشت. می خواستیم اوج بگیریم. بالا بریم. بالاتر از همه چیز. بخار شدیم و بالا رفتیم. خواستیم کنار هم باشیم. اما یه مشت جوون سرکش مغرور بودیم. کنار هم بودن لطافت می خواست. نرمی می خواست. ابر شدیم. چسبیدیم به هم. باد ما رو برد. قاره ها ?...
2779026

بهره ...

در فصل بهار، ط ی نار شدیم بی جرم ، اسیرِ چوبه ی دار شدیم ما جان و دل و روح و بدن را درعشق بی بهره سپردیم و بد ار شدیم ! ابر
2444952

اندکی تامل

« ما از ترس طرد شدن مدعی شدیم ی هستیم که نبودیم. ترس از طرد شدن تبدیل به ترس از مطلوب نبودن شد. سرانجام ما به ی تبدیل شدیم که در حقیقت نیستیم. تبدیل به رونوشتی شدیم از باورهای مادر، پدر، معشوقه مان و جامعه…! » دون میگوئل روئیز
2648928

ناگهان چقدر زود دیر می شود

ناگهان چقدر زود دیر می شود! در باز شد... ب ا !... بر جا ! درس اول : بابا آب داد ، ما سیرآب شدیم. بابا نان داد ، ما سیر شدیم... اکرم و امین چقدر سیب و انار داشتند در سبد مهربانی شان... و کوکب خانم چقدر مهمان نواز بود و چقدر همه منتظر آمدن حسنک بودند... کوچه پس کوچه های کودکی را به سرعت طی کردیم و در زندگی گم شدیم. همه زیبایی ها رنگ باخت...! و در زمانه ای ک زمین درحال گرم شدن است قلب هایمان یخ زد! نگاهمان سرد شد و دستانمان خسته... دیگر باران با ترانه نمی بارد! و ما ک ن دیروز دلتنگ شدیم ، زرد شدیم ، پژمردیم... و خشکزار زندگیمان تشنه آب شد... و سال هاست وقتی پشت سرمان را ...
389280

سوء تفاهم

در امتداد تنگه ی شب گم چرا شدیم با هم اسیر سوء تفاهم چرا شدیم حلقه به حلقه بر سَرِ ما شب فروکه ریخت یک سر حجاب تابش انجم چرا شدیم من گردباد گشتم و موجی مهیب تو چرخی زدیم و مست تلاطم چراشدیم م. حساب ساقه ی . ش.ته ایم آفت علیه ی خوشه ی گندم چراشدیم وقتی غرور سایه ی ما را به تیر بست در جنگ سرد گرم تکلم چرا شدیم "در کوچه های سرد شبی بی فروغ ماه " از هم جدا زبانزد مردم چراشدیم :: دنیا دوروز بود جدا گانه روز و شب مرثیه خوان ِ مرگ تبسم چرا شدیم محمد یزدانی جندقی * ...در خیابان های سرد شب جفتها پیوسته با تردید یکدیگر را ترک می گویند در خیابان های س
96422

رباعی : فردا فردا

نه از گذر زمانه دلگیر شدیم نه دلخوش بازیچه تقدیر شدیم گفتیم ونشستیم که:فردا فردا پرواز نکرده در قفس پیر شدیم
582630

بچه که بودیم...

بچه که بودیم از آسمون بارون می اومد؛ بزرگ که شدیم از چشم هامون می یاد! بچه که بودیم توی جمع گریه میکردیم؛ بزرگ که شدیم توی خلوت. بچه که بودیم بزرگ ترین ارزومون داشتن کوچک ترین چیزها بود؛ بزرگ که شدیم کوچک ترین ارزومون داشتن بزرگ ترین چیزهاست. بچه که بودیم حسرت بزرگ شدن رو داشتیم؛ بزرگ که شدیم حسرت برگشتن به بچگی رو داریم. بچه که بودیم،بچه بودیم؛ بزرک که شدیم بزرگ که نشدیم هیچ،دیگه همون بچه هم نیستیم! ای کاش باهمون صفت های خوب و پاک بچگی بزرگ می شدیم ...
2932997

با پنجره ای که بسته شد، کور شدیم

با پنجره ای شیفتهٔ نور شدیم با پنجره ای که بسته شد کور شدیم با یک فنجان چای رسیدیم به هم با یک فنجان قهوه ز هم دور شدیم بیژن ارژن
584466

شدن یا بودن؟

از وقتی به دنیا آمدیم و درگیر بازی های مختلف شدیم همه ی فکرمان این بود که "بشویم" همه ی تلاشمان این بود که با "شدن" معنا پیدا کنیم . میپرسید یعنی چه؟ کافیست از ابتدای کودکیمان تا الان فکر کنیم برای بدست آوردن چه چیزهایی تلاش کردیم، برای اینکه چه .ی "بشویم" چه کارها کردیم؟ درس خو.م که بالاتر برویم... درس خو.م و یک محصل "شدیم" درس خو.م و یک "دانشجو" شدیم.... درس خو.م و صاحب کار "شدیم" همه ی فکر و ذکرمان همیشه برای رسیدن به چیزی بود، و موجودیت ما با "شدن" معنا پیدا کرد . با .انی که دوست "شدیم"با آدم هایی که ارتباط برقرار کردیم و همه ی چیزای پیرامونمان که "شد" تا...
2936542

داستان زندگی

از وقتی توی مدرسۀ دوران تحصیل خودش مشغول به تدریس شده، این بیت را زده به دیوار اتاق و مدام می کند:یک چند به کودکی ب شدیم یک چند به ی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید از خاک در آمدیم و بر باد شدیم "خیّام" حاشیه: بعضی ها مصرع آ رو به معنای پوچ بودن زندگی گرفتند. اما میشه جور دیگه ای هم تفسیر کرد.
293376

سیزده به در

باز صد رحمت به امسال که فقط باد میومد، پارسال که بارونِ تندی گرفت، سیزده به در رو عرض می کنم. نمی دونم این تلویزیون چی داره که آدم رو میخکوب خودش می کنه، چند شب پیش، گرمِ تماشای «رسوایی۲ » شدیم و فرداش ظهر بیدار شدیم، .ب هم . سینمایی «روباه» نگذاشت خوب بخو.م و صبح کمی دیر بیدار شدیم، در نتیجه تا آماده ی .وج از خانه شدیم دیر شده بود و هدفمون که رفتن به خسرویه بود حاصل نشد. حال، ما بودیم و مکانهای جایگزینِ خسرویه که به طبع نزدیکتر هم بودند. از بین پارک نشاط و نوروزی، به پیشنهاد خانواده .، عازم پارک نشاط شدیم. پارک نشاط رفتن همانا و مثل بید لرزیدن هم همانا.
2407156

آهنگ افسوس که بی فایده فرسوده شدیم محمدرضا شجریان

آهنگ محمدرضا شجریان افسوس که بی فایده فرسوده شدیم mohammadreza shajarian afsoos ke bi fayede farsoode shodim آهنگ محمدرضا شجریان بنام افسوس که بی فایده فرسوده شدیم افسوس که بی فایده فرسوده شدیم وَز داسِ سپهرِ سرنگون سوده شدیم موزیک : فریدون شهبازیان ادامه مطلب
1941716

آهنگ جدید رضایا بزرگ شدیم

آهنگ جدید رضایا بزرگ شدیم آهنگ جدید و بسیار زیبای رضایا به نام بزرگ شدیم با بالاترین کیفیت از خزر موزیک آهنگ بزرگ شدیم با به همراه پخش آنلاین و متن آهنگ e ahange jadide rezaya be name bozorg shodim به زودی … ادامه مطلب
529546

. آلبوم جدید علیرضا جی جی، سیجل و نسیم به نام پیر شدیم ولی بزرگ نه (جلد ۲)

. new album alireza jj, sijal and nasim - pir shodim vali bozorg na (vol.2) . آلبوم جدید و بسیار زیبای علیرضا جی جی، سیجل و نسیم به نام پیر شدیم ولی بزرگ نه (جلد 2) با بالا ترین کیفیت . آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه (جلد 2) از علیرضا جی جی، سیجل و نسیم . آلبوم جدید علیرضا جی جی، سیجل و نسیم به نام پیر شدیم ولی بزرگ نه (جلد ۲) ( منتشر شد ) . آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه (جلد 2) با کیفیت 128 و 320 لطفا جهت حمایت از صاحب اثر و موسیقی کشور نسخه اورجینال آلبوم رو .یداری فرمائید. ( برای . آلبوم به انتهای صفحه مراجعه کنید ) متن آهنگ های آلبوم علیرضا جی جی، سیجل و نسیم پیر شدیم ولی بزرگ نه (جلد 2) ت.ت آهنگ سل...
85754

آه ای تنها بهار بخت من!

... آه ای تنها بهار بخت من! گریه کن بر این خزانِ سخت من! من امید نوبهاری داشتم از تو ای گل! انتظاری داشتم چشم من امشب به جز شبنم نبود زخم هایم را شمردم کم نبود زخمِ بر تنهاییِ خود خَم شدن غصۀ از نیمۀ خود کم شدن یاد باد آن روزهای رفته را یاد باد آن «بهترین یک هفته» را ما میان خنده ها رد می شدیم در نگاه هم مجرد می شدیم چشم ما آیینه را گم کرده بود بوسه در گلدان تراکُم کرده بود ما شبیه بغض یکدیگر شدیم مثل الماسی بر انگشتر شدیم روح تو لغزید هر شب بر تنم من، «تو» شد صدبار در پیراهنم باد رمزی زیر گوش غنچه گفت روی ایوان «دوستت د
2829584

شهادت (ص) و حسن مجتبی(ع)

داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم یا ایّـها الرَّسـول بدون دعـای تو از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم برگزاری مراسم شهادت (ص) و حسن مجتبی(ع) در مسجد حسن مجتبی(ع)
752418

ختم ب خیر شدیم

خدایا صدهزار مرتبه شکرتختم ب خیر شدیم ...شهرزادددددد مرسی که به یادم بودی :)
1458584

ما چِمونه

واقعا چیمون شده...چرا اینجوری شدیم...چی شدیم ک نمیتونیم باهیشکی آروم بگیریم... :(
1485214

تا قلم دست گرفتیم،نوشتیم ح س ی ن

ما خانوادگی به شما مبتلا شدیم از بَدو تولد ز شما آشنا شدیم ما را غلام درگه تان آفریده اند شکر خدا ک زن روضه ها شدیم عمری به زیر پرچمتان خورده ایم نمک حمدوثناء که سایه نشین شما شدیم اما به دلم غصه ها ک خانه کرده است دوری زشما دل منو دیوانه کرده است کی میشود بیایم و دل عقده وا کند ع حرمت دیده و بهانه کرده است حسرت به دلم مانده روضه خوانی و حرم لطفی نما به من ای شاه ذوالکرم جانا قَسمت میدهم به جان مادرت دست نوازشی تو بکش شاه بر سرم ای خوب من حسین همه هستی فدای تو جان و سر و تنم به فدای لوای تو آقا پدرو مادرم فدای اصغرت دارو نداره من همه وقف ع? ...
1536936

زندگی ما ترنسکشوالها

زندگی ما ترنسکشوالها شده همش خواب و خیالهمش تو رویاهامون سیر می کنیمتو ریا لباس می پوشیم و بازی می کنیم و ازدواج می کنیم و ...........رویایی پوچ و بی حاصل ...و به قول خیامافسوس که بیفایده فرسوده شدیم،وَز داسِ سپهرِ سرنگون سوده شدیم؛دردا و ندامتا که تا چشم زدیم،نابوده به کامِ خویش، نابوده شدیم!
2892938

دردا و ندامتا که تا چشم زدیم

افسوس که بی فایده فرسوده شدیم وز داس سپهر، سرنگون سوده شدیم دردا و ندامتا که تا چشم زدیم نابوده به کام خویش، نابوده شدیم میخواستم یه سری حرف درباره این دوبیت خیام بگم دیدم یکم غمگینه :)) بیخیال ماییم و می و مطرب و این کنج اب جان و دل و جام و جامه پر درد فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب
187046

شهید غلامعلی .ی پور

حدود ساعت یک بامداد به منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی رسیدیم. قرار بود به محض ش.تن خط وارد عمل شویم. وقتی از ماشین پیاده شدیم چند چادر دیدیم، جلوتر که رفتیم او را دیدم که در آن سرمای شدید اسلحه بردوش نگهبانی می داد. با دیدن ما برق در چشمانش دوید و به سرعت خود را به ما رساند و احوال پرسی کرد. پس از لحظاتی از هم جدا شدیم و در جایی نزدیک آنها مستقر شدیم و منتظر شروع عملیات. آن شب او به چادرشان رفت و پتوهای خودش را برای ما آورد. از او پرسیدم پست شما کی تمام می شود؟ گفت ساعت دو نیمه شب. آن شب من و دو سه نفر دیگر مشغول استراحت شدیم، نیمه های شب چند بار او را دیدم...
2329238

پایان سخن شنو که ما را چه رسید-خیام

یک چند به کودکی به شدیم یک چند ز ی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید از خاک در آمدیم و بر باد شدیم
2053820

شلوغی های آ سال ۹۶

سلامحیفم اومد ننویسم!!! الان هم با چشمانی خواب آلود و دراز کش روی تختم می نویسم:))آ ین روزای سال ۹۶ عین اولین روزای این سال، دوباره عازم تهران شدیم خانوادگی... بخاطر مصاحبه من که واسه شرکت های دا. نش بنیا. ن بود... دقیقا روز تولدم، راهی سفر شدیم و ماشینمون را حرم پارک کردیم و با مترو عازم خیابون ولیعصر تهران شدیم و توی یک خونه یا بهتره بگم مهمانسرای تر و تمیز و خوش جا به مدت ۴ شب مستقر شدیم..مکان مصاحبه خیابان انقلاب همدم سالهای دوران ارشدم و تهران بود.. خخخ بالا ه من از سر در این رد شدم.. حیف ع نگرفتماونجا هم اتاقی ارشدمو دیدم و ی اعتی بعد مصاحبه با هم یه کوچ ...
2307452

458. واقعی ترین مجازی ها...

بعضی وقتا که فک میکنم میبینم ما از بچگی با عشق ها و نفرت های مجازی بزرگ شدیم بدون اینکه اون زمان تکنولوژی های الان بوده باشه! مثلا عاشق خدا شدیم، نه ظاهرشو دیدیم، نه صداشو شنیدیم، مپیه جورایی مثل چت حرفاشو خوندیم و باهاش حرف زدیم، حتی گاهی ازش ناراحت شدیم، دلخور شدبم، باهاش قهر کردیم، ازش تشکر کردیم و خیلی چیزای دیگه... یا مثلا عاشق شدیم، عاشق حسین شدیم اما حتی یبار هم ندیدیمشون! از اون طرف هم شخصیتی مثل رو بهمون معرفی که ازش متنفر باشیم، دوسش نداشته باشیم، کارایی که میگه رو گوش ندیم و اینا... با اینکه اونم تا حالا ندیدیم! سوال اینجاس که الان خدا، اولیای ...
2073526

اعزام_2

قبل ترمینال با سه تا از بچه های شهرمون آشنا شدم و یکی از همکلاسیای و هم دیدم که با ما اومد.سوار اتوبوس شدم و در حالی که هنوز باورم نمیشد و هیچ تصوری از بیرجنند نداشتم با خونواده خداحافظی و راه افتادیم. از آزادشهر و گردنه هاش رد شدیم و دیگه هیچ جنگلی ندیدیم.شب شده بود و بچه ها کم کم ت شده بودن . خیلی سریع اون گردنه ها و پیچهای خطرناکو رد کردیم و رفتیم استان سمنان . شاهرود پیاده شدیم که شام بخوریم و ی بخونیم. ی اتوبوس دیگه سوار شدیم و ا سبزوار رفتیم.اونجا هم باز یکی دیگه سوار شدیم و راه افتادیم در حالیکه بعضا کف اتوبوس خو ده بودن و ازین موضوع هم گله داشتن.بی ...
1755890

نسل سوخته

پوست کلفت ترین نسل تاریخ بودیم انقلاب کردیم ،سوختیم ، جنگیدیم ،تحریم شدیم ، این روزها هم یزاسیون شدیم و باز با کمال پر رویی زنده ایم . #ص_امیدی @ss_omidi
567592

هیچ منشعب

این هیچ منشعب درمون درد نیست این درد متصل از فرط مفرط است این وهم مطلق است کابوس این زمین جنجال فکر و دین، .ی به روی مین از صبح انتظار تا شامگاه حصر از لای یک قبا تا کوخ لای قصر از آن یک جنون تا جوی و رود خون از ابتدای وهم تا انتهای دهر شاید که اشتباه شاید که بد شدیم ما خود فروشی رو آسون بلد شدیم راوی به جای ما تاریخِ واژگون شده با فاصله ز خود کم کم غلط شدیم دائم به انتظار شانتاژ اقتدار با وعده های ناز، نازی عسل نیاز ترویج افتراق، حوران دائمی آمال و آرزوش با رنگ واجبی جوی عسل به راه، . میان باغ پاداش می دهد این را خدای داغ
2071822

کورى

می شود از ترس کور شد حرف شما دقیق است دقیق تر از این حرفی نمی شودما وقتی کور شدیم در واقع از پیش کور بودیم از ترس کور شدیم از ترس کور خواهیم ماند.. ژوزه ساراماگو
181666

شدیم غافل

دیدیم ترا؛ شدیم غافل یک عمر اگر بُدیم ، عاقل شکوه نکنم ، که سرنوشت است این دور اگر چه هست باطل #گیتی_رسائی
2890988

زنگ تفریج3

با کیا شدیم 80 میلیون نفر با سایپا بودیم می شدیم جدود 50 میلیون هاهاهاهاهاها فکر کردی مردم رو میگم من مارک خودرو گفتم!!!!!!!!
1983454

باید توبه کنیم

باران و برف نمی بارد؟ بازار ها رونق ندارد؟ کاسبان و تجار سود نمیکنند؟ گرفتار مریضی های عجیب شدیم؟ بیماری صدها هزار دام و طیور مارا نابود میکند؟ سرما میوه های مان را نابود میکند؟ رودخانه های مان خشک شده؟ تالاب ها و دریاچه ها خشک شده اند؟ سدها آب ندارند؟ دچار گرانی های وحشتناک شدیم؟ مرگ های ناگهانی امانمان نمیدهد؟ ز له و سیل و سرما جان عزیزانمان را میگیرد؟ گرد و غبار و آلودگیه هوا نفسمان را بریده؟ گرفتار مسئولین نالایق شدیم؟ میپرسید چرا؟ فقط یک دلیل دارد دچار خشم خدا شدیم چرا دچار خشم خدا نشویم وقتى... وقتی غش در معامله می کنیم وقتی کم فروش ...
2576476

عید الله الاکبـــر...

با لطف حَــق ز عالمیـــان سَـــر شدیم ما از شیعیـــان حضــرت حِیــــدَر شدیم ما *غَدیریــــــم* *سَقیفــــه ای نیستم* *در پی هر خلیفــه ای نیستم* عیدمــــون مبارڪ
334596

. آهنگ جدید رضایا بنام بزرگ شدیم

. آهنگ جدید رضایا بنام بزرگ شدیم با کیفیت اصلی. new . by rezaya | bozorg shodim. آهنگ جدید رضایا بنام بزرگ شدیمbozorg shodim , rezaya , بزرگ شدیم , . آهنگ بزرگ شدیم از رضایا , . آهنگ بزرگ شدیم رضایا ,. آهنگ جدید رضایا , . آهنگ رضایا بزرگ شدیم , . آهنگهای رضایا , رضایا , متن آهنگ بزرگ شدیم از رضایا
2025912

شدیم ۲۰۰+ نفر :)))

بالا ه شدیم ۲۰۰+ نفر ، هورااااا اوقده داشتم که این اتفاق بیفته ممنونم از همه ی اونایی که دنبالم میکنن عاشقتونم ❤❤ هر کی دنبالم میکنه و پستمو میبینه ، لایک کنه
1888036

آلبوم جدید حسین آزاد به نام گم شدیم از هم

آلبوم جدید حسین آزاد به نام گم شدیم از هم new album hosein azad – gomshodim az ham آلبوم جدید گم شدیم از هم را با صدای حسین آزاد با دو کیفیت متفاوت از bia2radio میتوانید کنید.
1314218

رفقا :)

گزوه دوستانه ای که داریم رو دوست دارم.من و شیوا و زهرا و فاطمه.با اینکه اولش به نظرم به هم نمیخوردیم. اما کم کم مچ شدیم.اول با زهرا. و از ترم پیش با فاطمه.خیلی جور شدیم و خیلی بهمون خوش میگذره خداروشکر :) شوخی ها و کدای مخصوص به خودمونو داریم :) که شایدم لوس و بی مزه باشن اما کلی ماهارو میخندونن. مثل اینکه امروز متوجه شدیم زهرا به همه پرسنل سلام میکنه و تصمیم گرفتیم به نشونه اعتراض هی به همدیگه سلام کنیم و احوالپرسی :دی یا اینکه اون روز پشت ترافیک یه اقایی هی میزد توی سر ماشینش و اولش همه خندیدیم ولی یکم بعدش متوجه شدیم این قضیه برای فاطمه خیلییییی خنده داره ...
230936

پیر شدیم آیا؟

چرا انقدر سرد و سنگین و کم انرژی و غمگین و بی حال شدیم؟... وبلاگ هم وبلاگ های قدیم؟
1021248

:))

چند هفته ای میشد رفته بودیم اموزش برای رفتن به مثل اینکه مقبول واقع شده از چل بازیمون خوششون اومده برای مرحله دوم قبول شدیم بریم تهران اموزش خلاصه اقا اگه اونجام قبول شدیم رفتیم خواهرم من با حجابت مشکل ندارم :))) به خودت مربوطه همین که همه سرشون تو کار خودشون باشه درست انجام بدن برا من کافیه پ.ن 1 : نه ضایع اس اینجا بنویسم پ.ن 2 : دو کلمه ام مثل ادم بحرفیم بعدا اگه شهید شدیم نخندن بهمون
2866458

می نویسم که "شب تار سحر می گردد" /یک نفر مانده از این قوم که برمی گردد...

این ماه،کل قوانین مورفی داره روی زندگیم پیاده میشه:/ بخاطر اثاث کشی و خونه ی جدید،این چند ماه یکم وضع مالیمون خوب نیست.سرِ ماه کلی برنامه ریزی کردیم تا پول کم نیاریم،بعدش چی شد؟ باتری و استارت ماشین اب شد و مجبور شدیم عوضش کنیم، عروسی دعوت شدیم، بخاری یدیم، آبگرمکن سوراخ شد، مریض شدیم، مهمون ن ه اومد، کتاب لازم شدیم، مواد دندونم خالی شد و باید دندونپزشکی هم برم،بیمه ی ماشین هم چند روز دیگه تموم میشه. امروز صبح هم که یه لکه ی مشکی رو تلویزیونمون ظاهر شد:|| شهریه ی همسری هم مونده هنوز. دو روزه سردرد و سر گیجه دارم، وقتی راه میرم حس میکنم رو اَبرام. امرو? ...
2221942

.: بهاری ترین :.

به نام خدا من ازین بازی ای که خدا باهامون انجام می ده خیلی خوشم میاد. خیلی هیجان انگیز و جالبه. حتی اگه دو دقیقه بخوایم بریم بیرون انواع و اقسام لباس رو با خودمون می بریم. مثلا امروز از ماشین که پیاده شدیم داشتیم از گرما خفه می شدیم. اووووف. هوا هم غبار بود نفس نداشتیم. ولی سوی یاس رو در نیاوردم و رفتیم تو پاساژ. وقتی بر می گشتیم یخ کردیم و خیس شدیم و دوییدیم و دوییدیم تا ماشین و کلی خندیدیم و کیف کردیم.

پیر شدیم پیر