پوشش سیل در بیمه آتش سوزی


2262154

تعریف بیمه ز له،انواع،مدت و خسارت تحت پوشش آن | بیمه برگ

بیمه ز له چیست؟بیمه ز له یکی از پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی است. یعنی شما برای تهیه این بیمه باید بیمه آتش سوزی را با پوشش ز له یداری کنید که در این صورت علاوه بر خسارات ناشی از ز له، خسارات ناشی از آتش، صاعقه و انفجار را نیز تحت پوشش قرار می دهید.انواع بیمه ز لههمانطور که گفته شد بیمه ز له یکی از پوشش های بیمه آتش سوزی است بنابراین شخص می تواند بیمه آتش سوزی را با پوشش ز له یداری کند که در این صورت حق بیمه او براساس نوع ساختمان، متراژ آن و ارزش اثاثیه مشخص می شود.برخی از شرکت های بیمه برای راحتی مشتریان خود بسته های بیمه ز له را با تعرفه های مشخص تهیه کرد ...
2262155

تعریف بیمه آتش سوزی،شرایط و خطرات تحت پوشش | بیمه برگ

تعریف بیمه آتش سوزیبیمه آتش سوزی قرارداد بیمه ای است که طی آن بیمه گزار متعهد به پرداخت مبلغی به بیمه گر شده و بیمه گر نیز تعهد می کند در زمان بروز حادثه آتش سوزی خسارات مالی و مادی بیمه گزار را جبران کند.توجه داشته باشید که در بیمه آتش سوزی خسارت جانی تحت پوشش قرار نمی گیرند.خسارات تحت پوشش بیمه آتش سوزیخطرات اصلیخسارات ناشی از آتش سوزیخسارات ناشی از صاعقهخسارات ناشی از انفجار (انفجار گاز یا بخار آب)انفجارات هسته ای تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار نمی گیرند.خطرات فرعی یا تبعیخطرات اصلی و خسارات ناشی از آنها قطعا تحت پوشش بیمه آتش سوزی هستند اما اگر شما ع ...
542916

.ید بیمه آتش سوزی از بیمه بازار

با .ید بیمه آتش سوزی، خطرات مالی و مادی که بر اثر آتش سوزی برای شما ایجاد شوند تحت پوشش بیمه قرار گرفته و بیمه گر اموال و دارائی های منقول و غیر منقول شما را نسبت به حوادث آتش سوزی بیمه می کند. در واقع چیزی که باید نسبت به آن دقت داشته باشید، این است که بیمه آتش سوزی تنها خسارات مادی را زیر پوشش قرار داده و نسبت به خسارات بدنی حمایتی ندارد. البته بدیهی ست که این بیمه نیز مانند بیمه بدنه خودرو می تواند شامل پوشش های اضافی بوده و سقف تعهدات کم یا زیاد شود. خطرات اصلی تحت پوشش بیمه آتش سوزیخطرات اصلی که زیر پوشش بیمه آتش سوزی قرار می گیرند شامل موارد آتش ...
2410698

پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی | بیمه برگ

مجله بیمهپوشش های اضافی بیمه آتش سوزیبیمه آتش سوزیدر این مطلب قصد داریم تا شما را با انواع پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی آشنا کنیم. ز لهز له یکی از حوادث طبیعی است که ممکن است در هر لحظه و در هر جایی از دنیا اتفاق افتد بنابراین داشتن بیمه ز له همیشه برای جبران خسارات ناشی از آن لازم است.بیمه ز له یکی از پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی است که پس از تهیه بیمه آتش سوزی می توانید با پرداخت مبلغی اضافی این پوشش را نیز تهیه کنید.در تعیین حق بیمه پوشش ز له، شهری که مورد بیمه در آن قرار دارد، نوع سازه و مصالحی که برای ساخت آن ساختمان استفاده شده است اهمیت دارد. سرقت ...
498458

بیمه آتش سوزی جامع طرح اصناف

بیمه آتش سوزی جامع طرح اصناف از انواع بیمه آتش سوزی شرکت بیمه ایران است که در این قسمت شرکت بیمه ایران، اصناف کشور را جامعه هدف قرار داده است و سبب امتیازهای ویژه ای برای این بخش از جهت تامین و پوشش بیمه ای ایجاد کرده است. این بیمه در سال ۱۳۸۶۶ اجرایی شده است و سبب تحت پوشش قراردادن تمامی افراد اتحادیه ها و انجمن های صنفی و خانواده های آن در سطح کشور شده است.پوشش بیمه آتش سوزی جامع طرح اصناف۱- آتش سوزی، انفجار و صاعقه۲- ز.له و آتشفشان۳- هزینه پاک سازی۴- سرقت۵- مسئوولیت مالی ناشی از آتش سوزی، انفجار در قبال همسایگانعدم النفع ناشی از آتش سوزی و پوشش ها
498479

بیمه آتش سوزی جامع طرح اصناف

بیمه آتش سوزی جامع طرح اصناف از انواع بیمه آتش سوزی شرکت بیمه ایران است که در این قسمت شرکت بیمه ایران، اصناف کشور را جامعه هدف قرار داده است و سبب امتیازهای ویژه ای برای این بخش از جهت تامین و پوشش بیمه ای ایجاد کرده است. این بیمه در سال ۱۳۸۶۶ اجرایی شده است و سبب تحت پوشش قراردادن تمامی افراد اتحادیه ها و انجمن های صنفی و خانواده های آن در سطح کشور شده است. پوشش بیمه آتش سوزی جامع طرح اصناف ۱- آتش سوزی، انفجار و صاعقه۲- ز.له و آتشفشان۳- هزینه پاک سازی۴- سرقت۵- مسئوولیت مالی ناشی از آتش سوزی، انفجار در قبال همسایگانعدم النفع ناشی از آتش سوزی و پوشش
2568469

تعریف بیمه ز له،طرح ها،اختیار،تعیین نرخ بیمه ایران | بیمه برگ

بیمه ز لهبیمه ز له یکی از پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی است و به تنهایی ارائه نمی شود.پس شما اول باید بیمه آتش سوزی را تهیه و سپس به عنوان پوشش اضافه پوشش سرقت، ز له یا پوشش های دیگر را انتخاب کنید.در این مطلب قصد داریم ارائه پوشش آتش سوزی توسط شرکت بیمه ایران را بررسی کنیم. مجله بیمه بیمه ز له شرکت ایران بیمه ز له شرکت ایرانشرکت بیمه ایران برای بیمه واحد های مس ی، 2 روش انفرادی و گروهی را در نظر گرفته است.اگر تعداد واحد های مس ی ساختمانی بیشتر از 15 واحد بوده و نین آن بیمه گروهی را انتخاب کنند، این شرکت برای پرداخت حق بیمه های آنان تخفیف در نظر می گیرد ...
2568472

تعریف بیمه ز له،طرح ها،اختیار،تعیین نرخ بیمه ایران | بیمه برگ

مجله بیمهبیمه ز له شرکت ایرانبیمه آتش سوزیبیمه ز لهبیمه ز له یکی از پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی است و به تنهایی ارائه نمی شود.پس شما اول باید بیمه آتش سوزی را تهیه و سپس به عنوان پوشش اضافه پوشش سرقت، ز له یا پوشش های دیگر را انتخاب کنید.در این مطلب قصد داریم ارائه پوشش آتش سوزی توسط شرکت بیمه ایران را بررسی کنیم. بیمه ز له شرکت ایرانشرکت بیمه ایران برای بیمه واحد های مس ی، 2 روش انفرادی و گروهی را در نظر گرفته است.اگر تعداد واحد های مس ی ساختمانی بیشتر از 15 واحد بوده و نین آن بیمه گروهی را انتخاب کنند، این شرکت برای پرداخت حق بیمه های آنان تخفیف در نظر ? ...
2639934

خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی پاسارگاد

خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی پاسارگاد احتمالاً اولین سؤال درباره بیمه آتش سوزی پاسارگاد این است که چه خطراتی را تحت پوشش قرار می دهد؟ همان طور که قبلاً گفتیم بیمه آتش سوزی شامل خسارات مالی ناشی از آتش، صاعقه و انفجار است که به نام خطرات اصلی شناخته می شوند. اصطلاحی به نام خطرات تبعی یا پوشش مازاد نیز وجود دارد که به خطراتی غیر از سه خطر اصلی گفته می شود و به صورت جداگانه قابل یداری است.
425545

بیمه آتش سوزی مس.ی

بیمه آتش سوزی مس.ی عبارت است از بیمه ساختمان، تاسیسات و اثاث منزل که در مقابل خطرهای ناشی از حوادثی چون آتش سوزی، انفجار، صاعقه به عنوان حوادث پرخطر اصلی و دیگر بخش ها شامل سیل، ز.له، آتشفشان، ترکیدگی لوله آب، خطر سقوط هواپیما، هلی کوپتر و قطعات جداشده آن، سرقت لوازم منزل و دیگر خطرات تحت پوشش قرار گیرد. واحدهای مس.ی در کل ایران را می توان به دو صورت انفرادی و یا گروهی در شرکت بیمه ایران تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار داد. چناچه بیمه آتش سوزی مس.ی به صورت گروهی تحت پوشش قرار گیرد و بیش از ۱۵۵ واحد تحت پوشش باشد، ده درصد تخفیفدر نرخ بیمه اعمال شده به صور
586085

پاو.وینت بیمه آتش سوزی

پاو.وینت بیمه آتش سوزی . پاو.وینت ارائه کلاسی با عنوان بیمه آتش سوزی شامل مقدمه ای درمورد آتش، آمارهای خسارات بیمه آتش سوزی، خطرهای تحت پوشش بیمه آتش سوزی ، تعاریف اصطلاحات بیمه آتش سوزی، انواع پوشش های بیمه آتش سوزی، انواع بیمه های آتش سوزی از نظر شرایط، محتوای قرارداد بیمه آتش سوزیدر حجم 44 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سمینار مدر مد دسته بندی بیمه فرمت فایل pptx حجم فایل 723 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 44 دریافت فایل فروشنده فایل ...
425613

بیمه آتش سوزی مس.ی

بیمه آتش سوزی مس.ی عبارت است از بیمه ساختمان، تاسیسات و اثاث منزل که در مقابل خطرهای ناشی از حوادثی چون آتش سوزی، انفجار، صاعقه به عنوان حوادث پرخطر اصلی و دیگر بخش ها شامل سیل، ز.له، آتشفشان، ترکیدگی لوله آب، خطر سقوط هواپیما، هلیی کوپتر و قطعات جداشده آن، سرقت لوازم منزل و دیگر خطرات تحت پوشش قرار گیرد. واحدهای مس.ی در کل ایران را می توان به دوو صورت انفرادی و یا گروهی در شرکت بیمه ایران تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار داد. چناچه بیمه آتش سوزی مس.ی به صورت گروهی تحت پوشش قرار گیرد و بیش از ۱۵۵ واحد تحت پوشش باشد، ده درصد تخفیفدر نرخ بیمه اعمال شده به ص...
954848

اطلاعیه ی ششم بیمه ی عمر پاسارگاد )پوشش های درمانی بیمه(

●بیمه عمر همراه با پوشش های بیمه ای و درمانی:هدف اصلی بیمه نامه عمر و پس انداز ایجاد یک صندوق مالی و پس انداز برای بیمه شده می باشد ولی در کنار این نوع پس انداز، بیمه شده را تحت پوشش و حمایت درمان بیماری های خاص و کمک هزینه در بیماری های عادی و پوشش های تکمیلی آن نیز قرار می دهد.پوشش های تکمیلی و درمانی بیمه عمر شاید در ذهن تداعی کننده بیماری، فوت و یا ناراحتی باشد ولی در اصل این گونه نبوده و یکی از مزایای مهم و اصلی این طرح پس انداز به شمار می رود.پوشش بیماری های خاص، پوشش از کار افتادگی، پوشش های حادثه، بیمه فوت طبیعی، بیمه فوت حادثه و بیمه آتش سوزی م...
645590

. پاو.وینت بیمه آتش سوزی

پاو.وینت بیمه آتش سوزی . پاو.وینت ارائه کلاسی با عنوان بیمه آتش سوزی شامل مقدمه ای درمورد آتش، آمارهای خسارات بیمه آتش سوزی، خطرهای تحت پوشش بیمه آتش سوزی ، تعاریف اصطلاحات بیمه آتش سوزی، انواع پوشش های بیمه آتش سوزی، انواع بیمه های آتش سوزی از نظر شرایط، محتوای قرارداد بیمه آتش سوزیدر حجم 44 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سمینار مدر مد دسته بندی بیمه فرمت فایل pptx حجم فایل 723 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 44 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 19 تمام فایل ها عنوان: پاو.وینت بیمه آتش سوزی دس...
1918080

صدور بیمه آتش سوزی در شرق تهران با بیمه آسیا

صدور بیمه آتش سوزی در شرق تهران توسط نمایندگی بیمه آسیا در شرق تهران انجام می شود. بیمه آتش سوزی یکی انواع مختلف بیمه است که در بیمه آسیا ارائه می شود. آتش سوزی از حوادث بسیار ناگواری است که هرساله خسارت های مالی و جانی زیادی را وارد می آورد. در صورتی که با پرداخت مبلغی ناچیز می توان این خسارت ها را جبران کرد. برای این کار می توانید از بیمه آتش سوزی بیمه آسیا در شرق تهران استفاده نمایید. صدور بیمه آتش سوزی در شرق تهران و موارد تحت پوشش تمامی موارد زیر توسط بیمه آتش سوزی بیمه آسیا پوشش داده می شود: آتش سوزی انفجار صاعقه سیل و طغیان آب دریاها ورودخا? ...
317111

پاو.وینت بیمه آتش سوزی

پاو.وینت بیمه آتش سوزی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 723 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 . پاو.وینت ارائه کلاسی با عنوان بیمه آتش سوزی شامل مقدمه ای درمورد آتش، آمارهای خسارات بیمه آتش سوزی، خطرهای تحت پوشش بیمه آتش سوزی ، تعاریف اصطلاحات بیمه آتش سوزی، انواع پوشش های بیمه آتش سوزی، انواع بیمه های آتش سوزی از نظر شرایط، محتوای قرارداد بیمه آتش سوزی در حجم 44 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سمینار مدر م قیمت فایل فقط 7,500 تومان پاو.وینت بیمه آتش سوزی دسته: مدیریت بیمه(ویژه ارائه کلاسی درس سمینار مدیریت بیمه)
1018153

اهمیت بیمه آتش سوزی و این بار آتش سوزی در پاساژی دو طبقه

هر وقت خبر یک آتش سوزی را می شنویم بیشتر پی به ارزش بیمه آتش سوزی می بریم. حریق می تواند هر ملکی را در هر شرایطی تهدید کند، اما برخی املاک با شرایط خاصی که دارند ممکن است بیشتر در خطر آتش سوزی قرار بگیرند. حتما ساختمان قدیمی پلاسکو را میلیاردها سرمایه ی به که در خود جای داده بود به یاد دارید. در این میان به ای از این حادثه بیشترین زیان را دیدند که ملک و اموال خود را تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار نداده بودند. با توجه به اهمیت بیمه آتش سوزی شما می توانید همین حالا برای استعلام بیمه کلیک کنید و خیلی سریع ملک و اموال خود را تحت پوشش بیمه آتش سوزی در بیاورید.اما خ? ...
451828

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی بیمه آتش سوزی بیمه ایران یکی از اصلیترین و نخستین پوشش هاییست که در جهان و سپس در ایران ارائه گردیده است . موضوع بیمه آتش سوزی ، تأمین خسارت و جبران زیان های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر اصلی آتش سوزی ، انفجار و صاعقه به اموال و دارائی های منقول و یا غیرمنقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، فقط خسارت های مالی تحت پوشش قرار می گیرند نه خسارت های جانی و بدنی. لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ گویی بیمه گذ
423278

بیمه آتش سوزی صنعتی

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی یکی دیگر از بیمه های مفید شرکت بیمه ایران می باشد که به شکل توافقی بین بیمه گر( مراکز صنعتی) و بیمه گذار ایجاد می شود و در قالب بیمه نامه آتش سوزی صنعتی تجلی پیدا می کند. با استفاده از این بیمه نامه مراکز صنعتی در برابر زیان های مالی و خطراتی که آن ها را از بابت حوادثی چون آتش سوزی، صاعقه، انفجار و موارد مشابه پوشش می دهد.با توجه به آمارهای موجود بسیاری از واحدهای صنعتی زمانی که دچار حادثه ای همچون آتش سوزی می شوند دچار خسارت هنگفتی شده و چناچه دارای بیمه نامه آتش سوزی با پوشش کافی و مناسب باشند می تواند بخش زیادی از این خسا...
423380

بیمه آتش سوزی صنعتی

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی یکی دیگر از بیمه های مفید شرکت بیمه ایران می باشد که به شکل توافقی بین بیمه گر( مراکز صنعتی) و بیمه گذار ایجاد می شود و در قالب بیمه نامه آتش سوزی صنعتی تجلی پیدا می کند. با استفاده از این بیمه نامه مراکز صنعتی در برابر زیان های مالی و خطراتی که آن ها را از بابت حوادثی چون آتش سوزی، صاعقه، انفجار و موارد مشابه پوشش می دهد.با توجه به آمارهای موجود بسیاری از واحدهای صنعتی زمانی که دچار حادثه ای همچون آتش سوزی می شوند دچار خسارت هنگفتی شده و چناچه دارای بیمه نامه آتش سوزی با پوشش کافی و مناسب باشند می تواند بخش زیادی از این خس
435021

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی بیمه آتش سوزی بیمه ایران یکی از اصلیترین و نخستین پوشش هاییست که در جهان و سپس در ایران ارائه گردیده است . موضوع بیمه آتش سوزی ، تأمین خسارت و جبران زیان های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر اصلی آتش سوزی ، انفجار و صاعقه به اموال و دارائی های منقول و یا غیرمنقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، فقط خسارت های مالی تحت پوشش قرار می گیرند نه خسارت های جانی و بدنی. لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ گویی ...
2526814

بیمه عمر بیمه ای برای زمان حال و آینده

با بیمه عمر علاوه بر پوشش بازنشستگی از مزایای پوشش های دیگر هم بهره مند شوید پوشش بیماری های خاص پوشش از کار افتادگی پوشش هزینه پزشکی حادثه پوشش نقص عضو در اثر حادثه پوشش فوت پوشش فوت در اثر حادثه
2410699

تعریف بیمه آتش سوزی،شرایط و خطرات تحت پوشش | بیمه برگ

مجله بیمهاولین خسارت بیمه آتش سوزی یا فرست لاسبیمه آتش سوزیبیمه آتش سوزی چیست؟بیمه آتش سوزی زیر مجموعه بیمه بازرگانی و اموال محسوب می شود. طبق قرارداد بیمه آتش سوزی بیمه گر در ازا حق بیمه های پرداختی توسط بیمه گزار، خسارت او را در موارد تحت پوشش جبران می کند. انواع بیمه آتش سوزیبیمه نامه فرست لاس (first loss)بیمه نامه با سرمایه ثابتبیمه نامه با شرایط توافقیبیمه نامه با شرایط جایگزینبیمه نامه شرایط شناوردر بین انواع بیمه نامه های آتش سوزی در این مطلب بیمه نامه فرست لاس را بررسی می کنیم. فرست لاس چیست؟قرارداد فرست لاس زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ...
2451990

بیمه آتش سوزی به چه معناست؟( قسمت اول)

بیمه آتش سوزی به چه معناست؟ بیمه آتش سوزی ، تأمین خسارت و جبران زیان های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارائی های منقول و یا غیرمنقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، خسارت های مالی مورد تأمین قرار می گیرند نه خسارت های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آنرا پوشش نمی دهد. لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ گویی بیمه گذار شود نیز همراه پوشش خطر آتش سوزی یا به طور جداگانه از طری ...
1941821

اصطلاحات،انواع،فرمول و نرخ بیمه آتش سوزی - حق جو

بیمه آتش سوزی چیستبیمه آتش سوزی، بیمه ای است که در آن اموال و دارایی های شخص در برابر خطر آتش سوزی بیمه می شوند.خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی شامل: آتش سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین خطراتی از قبیل ز له، سیل، ی با ش ت حرز، ترکیدگی لوله های آب، سقوط هواپیما و غیره می شود. انواع بیمه آتش سوزی بیمه آتش سوزی منازلدر این نوع بیمه آتش سوزی علاوه بر منزل کلیه اثاثیه، تاسیسات و قسمت های مشترک و مشاعی ساختمان بیمه می شوند.طبق قانون، مجتمع های مس ی که دارای هیئت مدیره هستند باید بیمه شوند و اگر این هیئت در بیمه مجتمع مس ی کوتاهی کند در صورت بروز حادثه هیئت مدیره مسئ? ...
2710494

کلیت بیمه عمر در پوشش ها

بیمه عمر پوشش های زیادی دارد که تعداد و کیفیت آن ها در همه شرکت ها ی ان نیست. بیمه عمر دارای پوشش اصلی و پوشش های تکمیلی است. پوشش اصلی آن فوت است. بقیه پوشش ها ممکن است در شرکت های مختلف باهم تفاوت داشته باشند.بیمه عمر ایرانبیمه عمر البرز
640907

بیمه های آتش سوزی

بیمه آتش سوزی منازل مس.ی مهم نیست کجا زندگی می کنید مالک هستید یا مستاجر، خانه شما محل آسایش شماست. پس لازم است تا برای تامین اطمینان و آرامش خود و عزیزانتان پوشش بیمه ای مناسبی برای آن تهیه نموده تا در صورت وقوع حادثه بتوانید خسارت وارده را در کمترین زمان ممکن جبران نمایید. بیمه پارسیان با ارائه بیمه آتش سوزی منازل مس.ی، ساختمان و تاسیسات و اثاثیه منزل شما را در برابر خطرات آتش سوزی، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار می دهد و همچنین می توان خطرات ذیل را به بیمه نامه اضافه کرد: • ز.له، سیل، طوفان • ترکیدگی لوله آب • سرقت با ش.ت ...
1011837

بیمه ی آتش سوزی مس ی

در رشته آتش سوزی واحدهای مس ی موضوع بیمه عبارتست از ساختمان، تأسیسات و اثاث منزل که در مقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه به عنوان خطرات اصلی و طوفان، سیل، ز له و آتشفشان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، خطر سقوط هواپیما و هلی کوپتر و قطعات منفک از آنها، سرقت اثاث و لوازم منزل و بسیاری از خطرهای دیگر تحت پوشش قرار می گیرد. واحدهای مس ی در سراسر کشور را به دو روش انفرادی و گروهی می توان نزد بیمه اپاسارگاد تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار داد. دربیمه های گروهی چنانچه تعداد واحدهای مس ی تحت پوشش بیش از پانزده واحد باشد، ده درصد تخفیف گروهی ...
2675012

پوشش های بیمه عمر

پوشش سرمایه فوت پوشش اصلی بیمه عمر است و در کنار آن شرکت های بیمه برای عرضه خدمات بهتر، پوشش های بیمه ای بیشتری نیز ارایه می کنند که انتخاب آن ها اختیاری است و با توجه به تمایل و نیاز بیمه گذار قابل انتخاب است.بیمه عمر مانبیمه عمر پاسارگاد
2568625

بیمه مسافرتی کارآفرین،پوشش،تعهدات،شرکت کمک رسان | بیمه برگ

یکی از نخستین شرکت های خصوصی بیمه، شرکت بیمه کارآفرین بوده که در سال 1381 تاسیس شده است و در زمینه های بیمه مسئولیت، اشخاص، ی، آتش سوزی و غیره به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. پوشش های بیمه مسافرتی کارآفرین پوشش های بیمه در واقع همان حوادثی هستند که بیمه تعهد می کند خسارات ناشی از آنان را جبران کند. پوشش های بیمه مسافرتی کارآفرین عبارت اند از هزینه درمان و بستری شخص در بیمارستان. بازگرداندن یا جابه جایی شخص بیمه شده به کشور ایران در صورت بروز بیماری یا حادثه. هزینه دندانپزشکی برگرداندن یکی از اعضا درجه یک خانواده بیمه شده به کشور در صورتی که شخص ...
423374

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی جز یکی دیگر از انواع بیمه آتش سوزی، شرکت بیمه ایران است که سبب پشتیبانی از بخش های اعیانی ساختمان و تاسیسات منصوبه، اسباب، دکوراسیون و اثاثیه اداری و دیگر موجودی های کالا در این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد. واحدهای تجاری، اداری، مجموعه های رفاهی، آموزشی، خدماتی و انبارها از جمله بخش هایی می باشند که در این بیمه قرار می گیرند و در واقع طیف وسیعی از مشاغل و اصناف در این رده قرار می گیرند.موارد تحت پوشش بیمه آتش سوزی غیر صنعتیتمامی مراکز غیر صنعتی شامل، تمامی فروشگاه های تجاری و مواد غذایی، بیمارستان ها و درمانگاه ها، ت
484270

بیمه آتش سوزی مس.ی عمومی

بیمه آتش سوزی مس.ی عمومی یکی از زیر شاخه های بیمه آتش سوزی مس.ی می باشد که تامین خسارت، جبران ضرر و زیان مالی و مادی ناشی از حوادثی که در اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول فرد بیمه شده وارد می شود راا تحت پوشش قرار می دهد.در این نوع از بیمه نامه با توجه به درخواست بیمه گذار واحدهای مس.ی علاوه بر خطرهای حریق، انفجار و صاعقه در برابر دیگر خطرهای اضافی و به شکل اختیاری با توجه به سرمایه دلخواه و به قیمت روز تحت پوشش قرار گرفته و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اسباب منزل ودیگر خطرها که طبق قرار داد شامل شده است محاسبه می ...
491046

بیمه آتش سوزی مس.ی عمومی

بیمه آتش سوزی مس.ی عمومی یکی از زیر شاخه های بیمه آتش سوزی مس.ی می باشد که تامین خسارت، جبران ضرر و زیان مالی و مادی ناشی از حوادثی که در اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول فرد بیمه شده وارد می شود را تحت پوشش قرار می دهد. در این نوع از بیمه نامه با توجه به درخواست بیمه گذار واحدهای مس.ی علاوه بر خطرهای حریق، انفجار و صاعقه در برابر دیگر خطرهای اضافی و به شکل اختیاری با توجه به سرمایه دلخواه و به قیمت روز تحت پوشش قرار گرفته و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اسباب منزل ودیگر خطرها که طبق قرار داد شامل شده است محاسبه می گ
996590

بیمه مستمری ن خانه دار

سوال : پوشش های بیمه مستمری ن خانه دار چیست ؟پاسخ :✍1- پوشش هزینه پزشکی بر اثر حادثه تا سقف20 میلیون تومان@pasargad_242 - پوشش هزینه بیماریهای خاص تا سقف 25 میلیون تومان برای هر یک از پنج بیماری تا سقف 25 میلیون تومان. در مجموع 125 میلیون تومان.3 - پوشش هزینه بستری بدون نیاز به جراحی تا سقف 5 میلیون تومان.4 - پوشش هزینه جراحی بجز رفع عیوب ان اری چشم، زیبایی، دندانپزشکی، س ایی و دیسک کمر تا سقف 10 میلیون تومان5 - پوشش هزینه آتش سوزی منزل که با توجه به انتخاب ضرایب سقف پرداختی مشخص خواهد شد.6 - پوشش هزینه نقص عضو بر اثر حادثه تا سقف200 میلیون تومان.7 - پوشش بیمه عمر فوت طبیعی ...
423272

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی جز یکی دیگر از انواع بیمه آتش سوزی، شرکت بیمه ایران است که سبب پشتیبانی از بخش های اعیانی ساختمان و تاسیسات منصوبه، اسباب، دکوراسیون و اثاثیه اداری و دیگر موجودی های کالا در این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد. واحدهای تجاری، اداری، مجموعه های رفاهی، آموزشی، خدماتی و انبارها از جمله بخش هایی می باشند که در این بیمه قرار می گیرند و در واقع طیف وسیعی از مشاغل و اصناف در این رده قرار می گیرند. موارد تحت پوشش بیمه آتش سوزی غیر صنعتی تمامی مراکز غیر صنعتی شامل، تمامی فروشگاه های تجاری و مواد غذایی، بیمارستان ها و درمانگاه ها، ...
865123

پاسخ به چند پرسش در خصوص بیمه آتش سوزی

اگر به فکر .ید آنلاین بیمه آتش سوزی هستید، شاید سوالاتی در این زمینه برایتان پیش آمده باشد. در زیر می توانید به پاسخ برخی از پرسش های در زمینه ی بیمه آتش سوزی منازل توجه نمایید:- بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع چه خطرات و خساراتی را تحت پوشش قرار می دهد؟پاسخ: در این بیمه نامه ساختمان و اثاثیه ی داخل منزل نسبت به حوادث حریق، انفجار،صاعقه، ز.له، مسئولیت مالی در مقابل همسایگان، پا.ازی محل حادثه، سرقت و وقفه در فعالیت (عدم النفع) زیر پوشش قرار می گیرد.- خطرات خارج از تعهد در بیمه نامه ی آتش سوزی کدام هستند؟پاسخ: خطرات زیر، خارج از تعهد بیمه گر خواهند بود. ا?...
1999864

صدور بیمه ز له در شرق تهران ( آشنایی با بیمه ز له )

برای دریافت و صدور بیمه ز له در شرق تهران و ب اطلاعات کافی در این زمینه با ما در نمایندگی بیمه آسیا در شرق تهران همراه باشید. دریافت بیمه ز له به تنهایی امکان پذیر نیست زیرا بیمه ز له یکی از پوشش های جانبی بیمه آتش سوزی است و در صورتی که قصد ید بیمه ز له را دارید باید ابتدا نسبت به ید و صدور بیمه آتش سوزی اقدام نمایید. البته شما می توانید بیمه آتش سوزی را دریافت کنید بدون اینکه نیازی به ید بیمه ز له داشته باشید اما برای ید بیمه ز له باید حتما از بیمه آتش سوزی استفاده کنید. بیمه ز له چیست ؟ همانطور که گفتیم بیمه ز له ح خاصی از بیمه آتش سوزی است. بیمه ? ...
1038088

بیمه آتش سوزی منازل مس ی با شرایط ویژه

شما می توانید ساختمان واثاثیه خود را به ارزش 100 میلیون تومان را فقط با پرداخت 20 هزار تومان برای یک سال در برابر 3 پوشش (حریق ، صاعقه و انفجار) بیمه کنید. به بیانی دیگر اگر شما 20 هزار تومان را بر کل سال تقیسم کنید با روزی 54 تومان منزل و اثاثیه خود را تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می دهید. حالا آرامش خیال شما در مقابل منزل و اثاثیه در برابر 20 هزار تومان نمی ارزد. تعریف بیمه آتش سوزی : موضوع بیمه آتش سوزی تامین و جبران زیان های مالی و مادی است که بر اثر وقوع آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار به اموال و دارائی های مورد بیمه وارد می شود . بنابراین اصل غرامت ، اصل جان? ...
1576436

چرا مردم ایران بیمه ز له نمی ند?

بیمه ز له در شمار پوشش های بیمه آتش سوزی قرار داشته و متاسفانه علی رغم خسارت های غیرقابل جبرانی که چنین حوادث طبیعی به بار می آورد، مردم ایران تمایل زیادی برای ید بیمه نامه ی ز له ساختمان ها و منازل مس ی نشان نمی دهند.قائم مقام بیمه مرکزی، پرویز خسروشاهی می گوید: در شرایط فعلی کمتر از 15 درصد واحدهای مس ی که بیمه نامه آتش سوزی دارند، پوشش ز له را هم یده اند. بر این اساس کمتر از دو درصد واحدهای مس ی کشور تحت پوشش خطر ز له هستند.وی اضافه می کند: نرخ های حق بیمه ریسک ز له چه به صورت تبعی و چه اصلی در کشور ما چندان بالا نیست در نتیجه مالکان ساختمان ها یا استفاده ک ...
916762

بیمه بدنه

بیشتر بدانیم: ????در بیمه نامه بدنه، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت، صاعقه، آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه شده اعم از دستمزد، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه شده باشد به قیمت روز حادثه پرداخت می شود.???? خطرهای دیگری نیز می تواند تحت پوشش قرار گیرد که علاوه بر خطرهای اصلی بیمه شده (حادثه، آتش سوزی و سرقت) است. بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اندکی، پوشش های اضافی و تکمیلی مورد نظر خود را نیز از شرکت بیمه در?...
916847

بیمه بدنه

بیشتر بدانیم: در بیمه نامه بدنه، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت، صاعقه، آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه شده اعم از دستمزد، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه شده باشد به قیمت روز حادثه پرداخت می شود. خطرهای دیگری نیز می تواند تحت پوشش قرار گیرد که علاوه بر خطرهای اصلی بیمه شده (حادثه، آتش سوزی و سرقت) است. بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اندکی، پوشش های اضافی و تکمیلی مورد نظر خود را نیز از شرکت بیمه دریافت ک...
2570500

تعریف بیمه آتش سوزی،انواع،فرست لاس | بیمه برگ

بیمه آتش سوزی چیست؟بیمه آتش سوزی زیر مجموعه بیمه بازرگانی و اموال محسوب می شود. طبق قرارداد بیمه آتش سوزی بیمه گر در ازا حق بیمه های پرداختی توسط بیمه گزار، خسارت او را در موارد تحت پوشش جبران می کند. انواع بیمه آتش سوزیبیمه نامه فرست لاس (first loss)بیمه نامه با سرمایه ثابتبیمه نامه با شرایط توافقیبیمه نامه با شرایط جایگزینبیمه نامه شرایط شناوردر بین انواع بیمه نامه های آتش سوزی در این مطلب بیمه نامه فرست لاس را بررسی می کنیم. مجله بیمه اولین خسارت بیمه آتش سوزی یا فرست لاس فرست لاس چیست؟قرارداد فرست لاس زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یا نتوا? ...
1082180

پوشش های اضافی بیمه عمر

پوشش های اضافی بیمه عمر الف) پوشش بیمه فوت ناشی از حادثه : به موجب این پوشش بیمه ای ، چنانچه بیمه شده بیمه عمر به علت حادثه فوت نماید علاوه بر دریافت سرمایه اصلی بیمه ، یک یا چند برابر سرمایه اصلی نیز به علت فوت در اثر حادثه دریافت خواهد کرد . حداقل سن متقاضیان جهت برخورداری از این پوشش ۱ سال می­ باشد. در صورت فوت بیمه­ شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می­تواند تا چهار برابر افزایش یابد . ب) پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه ­شده: به موجب این پوشش بیمه ای ، چنانچه بیمه­ شده از کارافتاده کامل و دائم شود ...
948043

پوشش های اضافی بیمه عمر

پوشش های اضافی بیمه عمر الف) پوشش بیمه فوت ناشی از حادثه : به موجب این پوشش بیمه ای ، چنانچه بیمه شده بیمه عمر به علت حادثه فوت نماید علاوه بر دریافت سرمایه اصلی بیمه ، یک یا چند برابر سرمایه اصلی نیز به علت فوت در اثر حادثه دریافت خواهد کرد . حداقل سن متقاضیان جهت برخورداری از این پوشش ۱ سال می­ باشد. در صورت فوت بیمه­ شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می­تواند تا چهار برابر افزایش یابد . ب) پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه ­شده: به موجب این پوشش بیمه ای ، چنانچه بیمه­ شده از کارافتاده کامل و دائم شود از پ...
2714521

پوشش سیل در بیمه آتش سوزی

بیمه نامه منازل مس ی و اماکن تجاری با پوشش های #سیل، #باران و #برف را می توانید دراسرع وقت از #نمایندگی_صیادی تهیه نمایید شهر لولمان -خ تختی -روبروی مسجد جامع ☎️۰۱۳۳۴۵۶۳۶۶۱
2240583

بیمه آتش سوزی دو دسته از خسارات را پوشش می دهد

آیا می توانم انبار خود را به صورت جداگانه بیمه آتش سوزی کنم? خدمات آنلاین بیمه به آدرس biming.ir فعالیت خود را آغاز کرد.سامانه فروش آنلاین بیمه با نام بیمینگ که به طور تخصصی در 22 منطقه شهر تهران فعالیت می کند محصولات بیمه ای همچون بیمه مسافرتی خارج از کشور ، بیمه شخص ثالث ، بیمه حوادث یا بیمه مسافرت داخلی ، بیمه بدنه خودرو ، بیمه حیوانات خانگی ( درمان حیوانات خانگی ) ، بیمه مسئولیت پزشکی ، بیمه موتورسیکلت ، بیمه آتش سوزی و ز له ، بیمه عمر فعالیت خود را آغاز کرده است . http://biming.ir
2332116

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاریبیمه عمر و سرمایه گذاری از بیمه نامه هایی می باشد که داشتن آن برای هر فردی می تواند یک دارایی ارزشمند باشد. پوشش های بیمه ای به هم داشتن سرمایه گذاری برای بیمه گذاران می تواند یک ارزشمند ترین بیمه نامه ها باشد. مزایای بیمه عمر-داشتن معافیت مالیاتی-امکان دریافت وام بدون نیاز به ضامن -امکان تغییر در میزان حق بیمه -امکان تغییر در ذینفعان بیمه نامه پوشش های بیمه عمر-پوشش فوت عادی-پوشش فوت حادثی-پوشش امراض خاص برای 5 دسته از بیماری ها -پوشش ازکارافتادگی-پوشش نقص عضو-پوشش هزینه پزشکی ید بیمه عمر ید بیمه عمر و سرمایه گذاری از مواردی ...
2332115

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاریبیمه عمر و سرمایه گذاری از بیمه نامه هایی می باشد که داشتن آن برای هر فردی می تواند یک دارایی ارزشمند باشد. پوشش های بیمه ای به هم داشتن سرمایه گذاری برای بیمه گذاران می تواند یک ارزشمند ترین بیمه نامه ها باشد. مزایای بیمه عمر-داشتن معافیت مالیاتی-امکان دریافت وام بدون نیاز به ضامن -امکان تغییر در میزان حق بیمه -امکان تغییر در ذینفعان بیمه نامه پوشش های بیمه عمر-پوشش فوت عادی-پوشش فوت حادثی-پوشش امراض خاص برای 5 دسته از بیماری ها -پوشش ازکارافتادگی-پوشش نقص عضو-پوشش هزینه پزشکی ید بیمه عمر ید بیمه عمر و سرمایه گذاری از مواردی ...
1935078

پوشش میخ کشی در بیمه بدنه

پوشش میخ کشی در بیمه بدنه پوشش میخ کشی در بیمه بدنه از آن جهت مهم است که اگر خودرویی لو و گران قیمت داشته باشیم با یک خط و خش هزینه زیادی روی دستمان میگذارد. بیمه بدنه که مسئول جبران خسارتهای مالی است که به خودرو وارد میشود این خسارت را تحت پوشش قرار میدهد تا خیالمان را راحت کند! البته در حال حاضر فقط بیمه ایران این پوشش را ارائه میدهد! برای ید این پوشش کافیست ۵ درصد نرخ حق بیمه اصلی ماشین خودتان را پرداخت کنید؛ تا بتوانید از این خدمت استفاده کنید، قبل از عرضه این پوشش حساس، انجام کارشناسی بازدید اولیه دقیق، همراه با حساسیت رویت رنگ و بدنه انواع خودرو ا ...
2174824

شرایط بیمه عمر شرکتهای بیمه - طرح های ویژه شرکت های بیمه

مواردی که بالاتر ذکر کردیم پوشش های اصلی شرکت های بیمه برای بیمه عمر هستند. اما باید به این نکته توجه کنید که شرکت های بیمه طرح های متنوعی ارائه می دهند. برای مثال بعضی از شرکت های بیمه در بیمه عمر خود پوشش آتش سوزی منزل، هزینه عمل جراحی، بیمه آ ین سال حیات و موارد دیگری را هم دارند.در مورد مدت قرارداد و حداکثر سن بیمه گزار نیز در شرکت‎های مختلف شرایط متفاوتی وجود دارد. در برخی از شرکت ها حداکثر مدت قرارداد 30 سال است و در برخی بیشتر. بعضی از شرکت ها افراد زیر 70 سال را بیمه عمر می کنند و بعضی سنین کمتر را تحت پوشش قرار می دهند.از طرفی نام بیمه عمر در شرکت ها ...
2174825

موارد تحت پوشش بیمه عمر

بیمه عمر موارد متعددی را تحت پوشش قرار می دهد. البته همان طور که از عنوان "بیمه عمر" برمی آید اولین مسئله تحت پوشش بیمه عمر، فوت فرد است. اما فوت تنها پوشش بیمه عمر نیست. بیمه عمر خدمات متعددی ارائه می دهد که قابلیت سازگار شدن با شرایط افراد مختلف را دارد. چه آن هایی که از لحاظ مالی تمکن دارند چه آن هایی که در مضیقه هستند، چه افراد مسن و چه ک ن، چه آنهایی که بیمار هستند و چه انی که سلامتند. در ادامه به تفصیل در مورد هر یک از این پوشش ها توضیح خواهیم داد.خطر فوت به هر علت (سرمایه عمر)پیشتر اشاره کردیم که اولین خطری که در بیمه عمر تحت پوشش قرار می گیرد، فوت است. ...
2376141

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاریبیمه عمر و سرمایه گذاری از ابتدای شکل گیری این طرح همواره یکی از پرطرفدارترین طرح های بیمه ای است که در سراسر جهان مورد استقبال بیمه گذاران قرار گرفته است. بر اساس شرایط بیمه عمر هر فردی با هر حق بیمه ای که می تواند پرداخت کند می تواند سرمایه گذاری در بیمه عمر را شروع کندپوشش های بیمه عمربیمه عمر بر اساس ماهیت بیمه ای که دارد برای دارندگان این بیمه نامه پوشش های بیمه ای را منظور می کند. پوشش های اصلی این بیمه نامه عبارتند از:پوشش فوت عادی بیمه عمر این پوشش اصلی ترین پوششش در بیمه عمر است و هر فردبیمه شده بر اساس حق بیمه پرداختی وی ...
1011835

بیمه نامه ی درمان تکمیلی (sos )

《پوشش تکمیل درمان بیمه شدگان بیمه های عمر و تامین آتیه》آسودگی شما و خانواده شما در زمان نیاز به پوشش های بیمه ای بیشتر ...سلامتی شما ، آرزوی ماست ...شرکت بیمه پاسارگاد پس از اجرای طرح تکمیل پوششهای بیمه ای (طرح جدید بیمه عمر) به منظور رفاه بیشتر بیمه شدگان تحت پوشش خود و نیز با هدف ارائه خدمات بهتر و نوین برای اولین بار در صنعت بیمه کشور در زمینه بیمه عمر و تامین آتیه طرح پوشش تکمیلی درمان بیمه شدگان بیمه های عمر وتامین آتیه بدون پرداخت حق بیمه را ارائه داده است.در این پوشش جدید شرکت بیمه پاسارگاد پوشش های بیمه ایی را برای بیمه شدگان کامل و جامع تر می کن? ...
2610316

خدمات شرکت بیمه در قبال ید بیمه عمر

شرکت های بیمه در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذار، متعهد می گردند که اگر بیمه گذار در طول مدت قرارداد فوت کند، سرمایه فوت به خانواده او پرداخت شود. همچنین بیمه عمر دارای پوشش هایی تکمیلی هم است که جنبه های دیگری از زندگی بیمه گذار را پوشش می دهد و او در زمان ید بیمه می تواند پوشش هایی را که نیاز دارد انتخاب کند.بیمه عمر پاسارگادبیمه مان
2195601

مزایای بیمه عمر پاسارگاد

پوشش بیماریهای خاص: هنگامی که شما احتیاج به درمان پزشکی دارید از پوشش بیمه ای این بیمه نامه می توانید استفاده نمائید.در این بیمه نامه بیمه شده خود را در مقابل هزینه های سنگین بیماریهای خاص بیمه می کند و بدون نیاز به ارائه صورت هزینه می تواند از سرمایه بیمه بیماریهای خاص بیمه عمر بهره مند شود همچنین سایر پوشش های بیمه ای نیز کماکان ادامه خواهد یافت. پوشش تکمیلی ابتلا به بیماریهای خاص (تا سن60سالگی) نیز حداکثر به میزان ۳۰ درصد سرمایه بیمه عمر تا سقف 25 میلیون تومان به ازای هر بیماری خواهد بود.بیماریهای تحت پوشش:1-سکته قلبی2-سکته مغزی3-جراحی عروق قلب4-پیو ...
858543

پوشش سلو.ی |قیمت پوشش سلو.ی

پوشش سلو.ی |قیمت پوشش سلو.ی پوشش سلو.ی| لیست شرکتهای تولید کننده و وارد کننده ، .ید و فروش و قیمت پوشش سلو.ی| ساخت ، نصب ، تعمیر و اجرای انواع پوشش سلو.ی دیوار , بلکا و ارزانپوشش سلو.ی,پوشش سلو.ی بلکا,پوشش سلو.ی پتینه,پوشش سلو.ی یاس,پوشش سلو.ی ابریشم,پوشش سلو.ی چیست,پوشش سلو.ی ابریشمی,پوشش سلو.ی رومالین,پوشش سلو.ی رولین,پوشش سلو.ی ململ,پوشش سلو.ی بلکا,پوشش الیاف سلو.یآشنایی با پوشش سلو.ی و ویژگی های آن پوشش سلو.ی ترکیبی است ویژه از پالپ ها، الیاف .، آراینده ها و سنگ های معدنی. این نوع پوشش پس از ترکیب شدن با آب، شکل خمیری پیدا کرده و با استفاده از ماله شیشه ا?...
2568474

سرقت با ش ت حرز در بیمه آتش سوزی،جبران خسارت،ارزی | بیمه برگ

مجله بیمهپوشش سرقت با ش ت حرز در بیمه آتش سوزیبیمه آتش سوزی مجله بیمهبیمه سرقتیکی از پوشش های بیمه آتش سوزی، پوشش سرقت با ش ت حرز است. تفاوت سرقت با ش ت حرز و سرقت معمولی در این است که در سرقت معمولی شخص به صورت غیر قانونی و مخفیانه اقدام به سرقت مالی می کند که برای دستی به آن مانعی ندارد، مثل سرقت کیف. اما در سرقت با ش ت حرز شخص مال به صورت غیر قانونی و مخفیانه با از بین بردن مانع سرقت می کند، به عبارت دیگر شخص برای یدن مال باید در، دیوار، پنجره یا قفلی را ازبین ببرد، مثل سرقت از منزل یا مغازه.هر دو نوع سرقت جرم محسوب شده و طبق قانون مجازات دارد اما فقط سر? ...
994195

بیمه عمر و زندگی پاسارگاد

#بیشتر_بدانیم #بیمه عمروزندگی پاسارگاد1- مدت قرارداد از 5تا30سال2- انتخاب مبلغ قرار داد از 30 الی350 هزارتومان ماهانه3- روشهای پرداختماهانه،3ماهه،6ماهه،سالانه،یکجا4- امکان تهیه بیمه از بدو تولد تا 655- پرداخت سود تضمینی 16درصد6- پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمینی7- معافیت مالیاتی8- پوشش فوت طبیعی تا 200 میلیون تومان9- پوشش فوت حادثه تا 3برابر مبلغ فوت طبیعی10- غرامت از کارافتادگی تا 40 میلیون تومان+معافیت 100درصدی از پرداخت حق بیمه11- پوشش آتش سوزی منزل12- پرداخت هزینه پزشکی حادثه تا 20 میلیون تومان13- پوشش نقص عضو حادثه تا سقف 200میلیون تومان14-پوشش بیماریها ...
1787404

مقاله ساختار تشکیلاتی بیمه نظام خدمات بیمه ای

مقاله ساختار تشکیلاتی بیمه نظام خدمات بیمه ایمقاله ساختار تشکیلاتی بیمه نظام خدمات بیمه ای قدیمترین رشته بیمه، رشته بیمه باربری است در حالی که بیمه آتش سوزی، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابت بود و هیچگونه پوشش بیمه آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال ۱۶۸۰ تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند در سال ۱۶۹۶ و اداره آتش سوزی سان در سال ۱۷۱۰ پدید آمدند. ……….مقاله ساختار تشکیلاتی بیمه نظام خدمات بیمه ایحریق ...
2571835

در فرم بیمه عمر چه اطلاعاتی نهفته است؟

اگر بخواهید در بیمه عمر خود از پوشش ها استفاده کنید میزان درصد پوشش درخواستی مشخصی در این فرم وجود دارد که طبق خواست بیمه­ گذار، این پوشش در صورت بروز حادثه به او یا افراد مشخص شده توسط او تعلق خواد گرفت.بیمه عمر مانبیمه عمر پاسارگاد

پوشش سیل در بیمه آتش سوزی