پنل پیامک


1012390

پیامک روز پدر,پیامک های تبریک روز پدر,پیامک,پیامک خنده دار روز شوهر,پیامک علی,پیامک روز شوهر,پیامک روز مرد

پیامک روز پدر,پیامک تبریک روز پدر,پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع),پیامک روز پدر,پیامک های تبریک روز پدر,پیامک,پیامک 15 تیر,پیامک علی,پیامک روز شوهر,پیامک روز مردنزدیک شدن روز پدر چقدر سخته برای پسرک ۸ ساله ای کهبرای شادی روح پدرش توی کلاس بین بچه ها نان و ما پخش کردخدایا قلب ش ته اش لایک تو را می خواهد !پدرم پینه های دستت حکایت داستانی است عاشقانه٬ صادقانه …ای تمام زندگیم روزت مبارک…حرف ” مــــــــــــــــرد ” اومد وسطگفتیم یادت کنیم … !روزت مبارکغمگینممثل مردی که روز تولد “زنش” افتاده روز مرد“م” مثل “مرد”میدونم خیلی وقت بود که ی چیزی رو بهت ت ...
1012494

پیامک روز پدر,پیامک تبریک روز پدر,پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع),

پیامک روز پدر,پیامک تبریک روز پدر,پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع),پیامک روز پدر,پیامک های تبریک روز پدر,پیامک,پیامک 15 تیر,پیامک علی,پیامک روز شوهر,پیامک روز مرد نزدیک شدن روز پدر چقدر سخته برای پسرک 8 ساله ای کهبرای شادی روح پدرش توی کلاس بین بچه ها نان و ما پخش کردخدایا قلب ش ته اش لایک تو را می خواهد !پدرم پینه های دستت حکایت داستانی است عاشقانه? صادقانه …ای تمام زندگیم روزت مبارک…حرف ” مــــــــــــــــرد ” اومد وسطگفتیم یادت کنیم … !روزت مبارکغمگینممثل مردی که روز تولد “زنش” افتاده روز مرد“م” مثل “مرد”میدونم خیلی وقت بود که ی چیزی رو بهت تبری ...
1012156

پیام کوتاه تبریک ولادت حضرت علی(ع),پیامک برای روز پدر,پیامک روز پدر,پیامک تبریک روز پدر,پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع)

پیامک روز پدر,پیامک تبریک روز پدر,پیامک تبریک ولادت حضرت علی(ع),پیامک روز پدر,پیامک های تبریک روز پدر,پیامک,پیامک 15 تیر,پیامک علی,پیامک روز شوهر,پیامک روز مردنزدیک شدن روز پدر چقدر سخته برای پسرک ۸ ساله ای کهبرای شادی روح پدرش توی کلاس بین بچه ها نان و ما پخش کردخدایا قلب ش ته اش لایک تو را می خواهد !پدرم پینه های دستت حکایت داستانی است عاشقانه٬ صادقانه …ای تمام زندگیم روزت مبارک…حرف ” مــــــــــــــــرد ” اومد وسطگفتیم یادت کنیم … !روزت مبارکغمگینممثل مردی که روز تولد “زنش” افتاده روز مرد“م” مثل “مرد”میدونم خیلی وقت بود که ی چیزی رو بهت تب ...
1723584

هزینه پنل پیامک

هر پیام متناسب با اندازه متن آن )بر پنل پیامک حسب تعداد حروف( ممکن است متشکل پنل پیامک از یک یا چند پیامک باشد. هر part معادل یک پیامک در پنل پیامک پیام میباشد. بیشینه تعداد کاراکترها در part اول 70 کاراکتر، از part دوم به بعد 66 کاراکتر و در کل پیام 640 پنل پیامک کاراکتر است. 2-2 هزینه ارسال پیامک بر اساس قیمت اعالمشده توسط شرکت پشتیبان، تعداد پنل پیامک پیامک موردنیاز اعالمشده و طول پیامک ارسالی محاسبه میگردد. 2-3 پسسس از ایجسساد حسسساب پنل پیامک ساربری، ساربر سسسامانه قسسادر خواهسسد بسسود تسسا اطالعسسات حسسساب خسسود را، از جملسسه تعسسداد پیامکهای ارسالیبه هر ...
957926

پنل اس ام اس :: نسخه b

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه b ارسال پیامک به صورت تکیارسال پیامک به صورت گروهیارسال پیامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پیامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پیامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پیامکلیست پیامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پیامک و رویت لیست پیامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پیامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایرانارسا?...
957922

پنل اس ام اس :: نسخه نمایندگی

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه نمایندگیارسال پیامک به صورت تکیارسال پیامک به صورت گروهیارسال پیامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پیامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پیامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پیامکلیست پیامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پیامک و رویت لیست پیامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پیامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایر...
957924

پنل اس ام اس :: نسخه +a

امکانات پنل اس ام اس :: نسخه +aارسال پیامک به صورت تکیارسال پیامک به صورت گروهیارسال پیامک با پیشوند و نام و نام خانوداگی مخاطبینارسال پیامک با زبان های مختلف (فارسی ، انگلیسی و ... )ارسال پیامک های طولانی ( تا 10 صفحه )تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهاییاستفاده از پیام های آمادهگنجینه پیامکلیست پیامک های ارسال شده و وضعیت آنها با امکان جستجو و .دریافت پیامک و رویت لیست پیامک های دریافت شده با امکان جستجو و .زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخصورود و .وج اطلاعات از طریق فایل ا.لارسال پیامک انبوه بر اساس منطقه و پیش شماره سراسر ایرانارسال...
1265028

پیامک عاشقانه کوتاه

پیامک عاشقانه کوتاه پیامک عاشقانه به همسر پیامک عاشقانه زیبا پیام های عاشقانه جدید پیامک دوستت دارم پیام عاشقانه پیامک عاشقانه دلتنگی پیامک دوست داشتن نمایندگی پیامک صوتی عشق سم شیرین است .. بدون توصیه های عزیزان خود آن را مصرف نکنید .. و از دسترس ک ن دور نمایید .. و آن را در جای خنک و تاریک نگه دارید. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* اگر ی را دوست دارید، نام خود را در یک دایره قرار دهید، به جای یک قلب، زیرا قلب می تواند بشکند، اما حلقه ها برای همیشه ادامه می یابد -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* عشق مانند یک زنجیر طلایی است که قل? ...
2430398

میخوام پیامک انبوه بفرستم با آریا پیامک

من یک شرکت تولیدی دارم برای جذب مشتریان بیشتر به یه پنل پیامک احتیاج دارم. پنل پیامکی که ارزون باشه از دوستان م گرفتم و اونها گفتن تو گوگل سرچ کنم تا به نتیجه خوبی برسم. پس کلمه پنل پیامک و پنل اس ام اس رو سرچ پنل پیامک آریا رو دیدم و بر روی آنها کلیک پنل پیامک خوبیو دیدم با امکانات فرواران و قیمت بسیار مناسب پس ابتدا سایت آؤیا پیامک ثبت نام اس ام اس برام اومد و کد تایید زدم.از ویژگی های پنل پیامک اینکه 1000 اس ام اس رایگان به من دادن. بعد این پنل اس ام اس دارای بانک پیامکی نیز بود که باعث میشد من بتونم مشتریان خود را شناسایی و سپس پیامک ارسال کنم. پنل اس ام ? ...
2426870

میخوام پیامک انبوه بفرستم با آریا پیامک

من یک شرکت تولیدی دارم برای جذب مشتریان بیشتر به یه پنل پیامک احتیاج دارم. پنل پیامکی که ارزون باشه از دوستان م گرفتم و اونها گفتن تو گوگل سرچ کنم تا به نتیجه خوبی برسم. پس کلمه پنل پیامک و پنل اس ام اس رو سرچ پنل پیامک آریا رو دیدم و بر روی آنها کلیک پنل پیامک خوبیو دیدم با امکانات فرواران و قیمت بسیار مناسب پس ابتدا سایت آؤیا پیامک ثبت نام اس ام اس برام اومد و کد تایید زدم.از ویژگی های پنل پیامک اینکه 1000 اس ام اس رایگان به من دادن. بعد این پنل اس ام اس دارای بانک پیامکی نیز بود که باعث میشد من بتونم مشتریان خود را شناسایی و سپس پیامک ارسال کنم. پنل اس ام ? ...
2735754

پیامک صوتی چیست؟

پیامک صوتی چیست؟ smsreson.info پیامک صوتی یا اس ام اس صوتی (در زبان قابل قبول توسط اکثریت رایج و یا محبوب در یک منطقه محلی) به شبکه های تلفن همراه یا تلفن ثابت در سراسر کشور. این یک تکنولوژی ارتباطی ساده است که یک پیام صوتی ضبط شده با پنل پیامک صوتی ،یا نمایندگی پیامک صوتی ، پنل پیامک صوتی پیامرسان را به هزاران نفر از تماس گیرنده ها یا مخاطبین در یک زمان بسیار کوتاه ارسال میکند. اپراتور پیامک صوتی ،یا نمایندگی پیامک صوتی ، متن یا صدای ضبط شده مورد نظرتان را به صدها نفر یک باره با استفاده از لیست مدیریت ارسال پیامک صوتی یا پنل اس ام اس شیراز یا پن? ...
2735442

پیامک صوتی چیست؟

پیامک صوتی چیست؟ smsreson.info پیامک صوتی یا اس ام اس صوتی (در زبان قابل قبول توسط اکثریت رایج و یا محبوب در یک منطقه محلی) به شبکه های تلفن همراه یا تلفن ثابت در سراسر کشور. این یک تکنولوژی ارتباطی ساده است که یک پیام صوتی ضبط شده با پنل پیامک صوتی ،یا نمایندگی پیامک صوتی ، پنل پیامک صوتی پیامرسان را به هزاران نفر از تماس گیرنده ها یا مخاطبین در یک زمان بسیار کوتاه ارسال میکند. اپراتور پیامک صوتی ،یا نمایندگی پیامک صوتی ، متن یا صدای ضبط شده مورد نظرتان را به صدها نفر یک باره با استفاده از لیست مدیریت ارسال پیامک صوتی یا پنل اس ام اس شیراز یا پن? ...
1477972

سری دوم متن و پیامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیبا

سری دوم متن و پیامک شب بخیر زیبا و شب بخیر خ زیباجدیدترین متن و پیامک شب بخیر عاشقانه زیبا و شب بخیر خ بعد از پست پرطرفدار متن و پیامک عاشقانه شب بخیر سری اول امروز هم در بخش اس ام اس و پیامک های مناسبتی پارلین تصمیم گرفتیم سری دوم متن و پیامک های زیبای عاشقانه شب بخیر به همراه شب بخیر های خ زیبا را در پارلین منتشر کنیم که در ادامه مطلب مشاهده میکنیدپیشنهاد میکنیم حتما ببینید :پیامک شب بخیر زیبا متن و پیامک شب بخیر خ سری دومخدایا تو را به مهربانیت سوگندفانوست را کمی پایین تر بگیرتا روشنی بخش راهمان باشدمهربانا ما اکنونسخت به نور فانوست محتاجیمشب بخیری ...
1139418

مزایای استفاده از سرویس پاسخ گوی خ ر

اکنون که شما پنل پیامکی رابرای پنل پیامک تبلیغات در زمینه شغلی خود انتخاب کرده اید .امکانات گسترده ای در دسترس پنل اس ام اس شماست تا بتوانید انواع پیامک تبلیغاتی به مخاطبان پنل پیامک ارسال پنل اس ام اس کنید .سرویس پاسخگوی خ ر این امکان را به شما میدهد که به محض دریافت پیامک از طرف پنل پیامک مشتری ، یک پیام به طور خ ر از پنل شما به مشتری با متنی که طراحی کرده اید ارسال شود. جلب اطمینان پنل پیامک مشتری زمانی که مشتری به شماره اختصاصی شما پیامک ارسال میکند.با فعال بودن سرویس پنل اس ام اس پاسخگوی خود پنل پیامک کار یک پیام به طور خ ر به مشتری ارسال می شود و ...
1862424

بلاک پیامک های اسپم روی آیفون به کمک اپلیکیشن

بلاک پیامک های مزاحم نسخه جدید ios 11 یک سیستم ینگ جدید برای پیامک اضافه کرده که به کاربران این امکان را می دهد تا به صورت خ ر پیام های اسپم را در داخل اپ پیامک می کند. این ویژگی مشابه همان ویژگی ینگ تماس های تلفنی است که به ios 10 اضافه شده بود. زمانی که این امکان فعال می شود دو تب جدید در اپ پیامک ها خواهید داشت: یکی برای پیامک های واقعی و دیگری برای پیامک های غیرمهم و و هرز. ادامه مطلب
1289056

مزایای ارسال پیامک

اگر می خواهید پنل پیامک یک بازاری فوری داشته باشید، ارسال پیامک بهترین پنل اس ام اس گزینه برای شماست. بعضی از مردم، اعلانات پنل اس ام اس مربوط به پنل پیامک ایمیل یا سایر شبکه های اجتماعی را غیر فعال می کنند، اما تقریبا همه افراد پیامک را دریافت می کنند. پنل پیامک طبق گفته ی پنل اس ام اس بن یهودا: «وقتی پیام ها مستقیما و در صفحه ی اصلی تلفن همراه یا تبلت دریافت شود، تأثیر پنل پیامک آن چشمگیر خواهد بود.» تعیین مشتریان هدف بوسیله ی تعیین مکان جغرافیایی به صورت فوری در پنل پیامک بازاری مبتنی بر مکان، به ب و کارها کمک می کند تا به جای راه اندا? ...
2707854

چه ی پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس می فرستاد؟

ارسال پیامک هایی با موضوعات تهدید آمیز چند وقتی در مجلس و محافل مطرح بود. این پیامک ها در روزهای اخیر و با مطرح شدن لایحه cft جدی تر هم شد! اما چه ی ارسال کننده این پیامک ها بود؟ به نقل از معاون ، امنیتی و اجتماعی استانداری اسان رضوی نوشت:در خصوص منبع پیامک های ارسالی fatf به نمایندگان مجلس اظهار کرد: متولی اصلی پیامک های ارسالی به نمایندگان شناسایی نمی خواهد و خود افراد دخیل در این امر اعلام کرده اند که ارسال این پیامک ها کار چه ی است. ادامه مطلب
1386362

گزارش لحظه ای پنل پیامک

با انتخاب این پنل پیامک گزینه می توانید پنل اس ام اس کلیه پیامک هایی که کاربر تا آن پنل اس ام اس لحظه ارسال نموده و یا در حال ارسال است و نیز پیامک های پنل پیامک دریافتی وی را، مشاهده نمایید. )توجه داشته باشید در این قسمت تنها قادر به مانیتورینگ 81 پیامک در هر دقیقه پنل پیامک می باشیددقت داشته پنل اس ام اس باشید مانیتورینگ پیامک های کلیه کاربران را باید از صفحه گزارشات انجام دهیدبا انتخاب این پنل پیامک گزینه پنل اس ام اس درخواست )تیکت( هایی که کاربر برای ارسال نموده است را می توانید برحسب وضعیت درخواستی، پنل اس ام اس پنل پیامک جستجو و مشاهده نمایید. ب? ...
684194

پیامک پاپیون

نرم افزار پیامک پاپیون را می توان مخزنی از پیامک های جدید و مناسبتی متناسب دانست. با این نرم افزار دیگر لازم نیست که به دنبال پیامک های مختلف برای مناسبت های گوناگون باشید. با ما با معرفی این نرم افزار همراه باشید. از زمان آمدن پیامک ها، فرستادن پیامک های مختلف به شدت رواج یافت، البته این سرعت در ایران حتی بیشتر از سایر نقاط جهان نیز حس می شد. همواره فرستادن پیامک های مختلف در ایران مرسوم بوده است و پیامک های مناسبتی مختلفی رد و بدل می شود. اصولا بعضی از افراد در پیدا . پیامک های مناسبتی دچار مشکل هستند و به سختی می توانند متنی مناسب پیدا کنند و یا در آ. ?...
2628830

پنل اس ام اس و پنل پیامک و پنل نمایندگی پیامک

پنل اس ام اس و پنل پیامک و پنل نمایندگی پیامک لذت ارسال انبوه پیام کوتاه ارزان را با سامانه پیامک پیام رسون تجربه کنید.ارسال پیامک تبلیغاتی تکی و انبوهارسال پیامک منطقه ای و محله ایسیستم های هوشمند نوبت دهی و مسابقه پیامکی و نظر سنجی پیامکیپنل پیامک صوتی با کمترین هزینه در ایرانارائه خطوط خدماتی و ارسال خبریبالاترین کیفیت ارسال و کمترین هزینه شرح کار مدیر عامل به عنوان مدیر اجرایی شرکت، شما س رست هستید. شما یکی از مسئولیت های کل شرکت، از مسائل روزبه روز به مشکلات تصویر واقعا بزرگ است. هنگامی که همه چیز درست می شود، پاسخ خواهید گر? ...
1642254

بازگردانی پیامک های حذف شده

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪ عملی برنامه بازی پیامک های حذف شده -ﺭﺎﻭﺭ ﺎﻣ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺎﻣ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻮﺷ ﻣﻮﺑﺎﻠﺘﺎﻥ ﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻦ ﺎﻣ ﻫﺎﺍﻫﻤﺖ ﺯﺎﺩ ﺑﺮﺍ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺎﺭﻩ ﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ... دریافت فایل
2723314

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪ عملی

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪ عملیبرنامه بازی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...دریافت فایل
1252758

اهمیت قطعی یک پیامک مفید

تجارت های پنل پیامک بزرگ و کوچک در حال استفاده از بازاری پیامکی هستند تا پنل اس ام اس بتوانند با مشتریان خود ارتباط برقرار نمایند. پنل اس ام اس پنل پیامک اگر این شیوه از بازاری به درستی اجرا شود، پنل اس ام اس می تواند موجب جلب توجه ها به سمت برند شما و فروش پنل پیامک شود. اما بسیاری تجارت ها برخلاف مزایایی که در رابطه با بازاری پیامکی می شناسند، هنوز درباره استفاده پنل پیامک از آن دو دل پنل اس ام اس هستند. یکی از دلایلی که می توان موجب به وجود آمدن این دودلی شود آن است که مدیران پنل پیامک نگران هستند که پیامک هایشان به عنوان اسپم در نظر گرفته شود. علی ر ...
116138

پیامک های دورویی و دروغگویی جدید

پیامک های دورویی و دروغگویی جدید - تالاب پیامک های دورویی و دروغگویی جدید - تالاب پیامک های دورویی و دروغگویی جدید و چه مهربان بودىوقتى دروغ میگفتى پیامک های دورویی و دروغگویی جدید .انی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوندهمه زندگیشان بر دروغ استوار است پیامک های دورویی و دروغگویی جدید ساعت همیشه دروغ میگویدمن فقطبه زمان با تو بودن ایمان دارمانجا که عقربه ها می ایستندو من عاشقانه به تو خیره میشوم پیامک های دورویی و دروغگویی جدید راست یا دروغ مهم نیست!تو فقط با من حرف بزن!چشمانت زیر نویس می کنند پیامک های دورویی و دروغگویی جدید گاهی ...
584318

شماره پیامک برای دریافت سبد کالا ماه رمضان سال 95

شماره پیامک برای دریافت سبد کالا ماه رمضان 95 , پیامک سبد کالا جدید ماه رمضان سال 95 ,شماره پیامک سبد کالا جدید ,شماره پیامک سبد کالا جدید ماه رمضان 1395,اس ام اس برای دریافت سبد کالا رمضان 95,پیامک دریافت سبدکالا 95 ,شماره پیامک برای دریافت سبد کالا جدید سال 95 ,شماره پیامک سبدکالا درسال95 ,شماره پیامک دریافت سبد کالا اعلام , شماره پیامک اطلاع از تخصیص سبد کالا,سبد کالا 95 ,شماره پیامک سبد کالا , ماه رمضان 95,سبد کالا , پیامک سبدکالا خانوارهای نیازمند در ماه رمضان علی ربیعی . تعاون کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل از آغاز ماه مبارک رمضان از ارائه سبد کالای نیازمن
1213884

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪ عملی

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪ عملی برنامه بازی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...دریافت فایل
21694

سورس بانک پیامک بیسیک ۴ اندروید

سورس بانک پیامک بیسیک ۴ اندروید سورس بانک پیامک(سورس فوق العده زیبا با قابلیت های ارسال مستقیم پیامک با اس ام اس خود گوشی و ارسال مستقیم پیامک با سایر برنامه های ارسال کننده و قابلیت کپی پیامک ها و قابلیت ارسال پیامک ها به علاقه مندی کل کار با دیت.س زده شده و کدهای واقعا کاربردی داره . فایل برای شروع اینجا کلیک کنید آدرس کانال تلگرامی سامانه کمپ ایران ادامه مطلب
283666

تعبیر خواب پیامک

معنی خواب پیامک مولف می گوید: دیدن پیامک در خواب نشانه خبر است: اگر نوشته پیامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیامک , تعبیر خواب اس ام اس , خواب دیدن پیامک , خواب دیدن اس ام اس , رویای پیامک , رویای اس ام اس , تعبیر پیامک , تعبیر اس ام اس , خواب پیامک , خواب اس ام اس ,
448880

پیامک روز مرد - پیامک روز پدر - پیامک میلاد . علی (ع)

پنل پیامک صوتی میلاد مرتضی اسدالله حیدر است جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است زوجی برای فاطمه حق آفریده است این زادروز همسر زهرای اطهر است ولادت حضرت علی(ع) مبارک پیامک صوتی حضرت .المؤمنین (علیه‏السلام) فرمودند: اى مردم! به خدا سوگند من هرگز شما را به هیچ طاعتى فرا نمی ‏خوانم مگر آن که خود بر شما. در عمل به آن. پیشى مى‏جویم و از هیچ گناهى بازتان نمی ‏دارم و نهى نمى‏کنم. مگر آن که پیش از شما، خود را از عمل به آن باز می‏دارم. نهج البلاغه، خطبه173 ارسال پیامک صوتی ای تو کعبه را نگین، یا . المؤمنین ای تو خلق
448846

پیامک روز مرد - پیامک روز پدر - پیامک میلاد . علی (ع)

پنل پیامک صوتی میلاد مرتضی اسدالله حیدر است جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است زوجی برای فاطمه حق آفریده است این زادروز همسر زهرای اطهر است ولادت حضرت علی(ع) مبارک پیامک صوتی حضرت .المؤمنین (علیه‏السلام) فرمودند: اى مردم! به خدا سوگند من هرگز شما را به هیچ طاعتى فرا نمی ‏خوانم مگر آن که خود بر شما. در عمل به آن. پیشى مى‏جویم و از هیچ گناهى بازتان نمی ‏دارم و نهى نمى‏کنم. مگر آن که پیش از شما، خود را از عمل به آن باز می‏دارم. نهج البلاغه، خطبه173 ارسال پیامک صوتی ای تو کعبه را نگین، یا . المؤمنین ای تو خل
1009598

لغو پیامک تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول (تمامی اپراتورها)

[ad_1] با شماره گیری کد دستوری #۸۰۰* تمامی پیامک های تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول (تمام اپراتورها) لغو کنید. در این روش پیامک بانکی حذف نخواهد شد. شاید شما هم بارها از ارسال پیامک های تبلیغاتی به ستوه آمده باشید. پیامک هایی که بیشتر بجای تبلیغات باعث آزار مشترکین خود شده است. چندین روش را برای غیر فعال این نوع پیامک ها امتحان کرده اید ولی به نتیجه ای نرسیدید. در این مقاله همراه ما باشید تا با نحوه غیرفعال و لغو پیامک تبلیغاتی اپراتورهای تلفن همراه آشنا شوید.معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، روش جدید حذف پیامک های تبلیغاتی ناخواسته برای مشترک? ...
261162

اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا

اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا - آقا و خانوم لو. اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا - آقا و خانوم لو. اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا امشب که محتاج تو ام جای تو خالی است فردا که می یایی به سراغم نفسی نیست اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا بدون که همیشه چشم انتظارم ، بدون که تو خی.م تنها نیستی بدون که یه جایی یه .ی همه ی دنیاش تو هستی اینو بدون که با فاصله ها هرگز کمرنگ نمی شی اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا عشق یعنی پاک ماندن بسیار آب ماندن در مسیر انجماد در حقیقت عشق یعنی سادگی در کمال برتری ، افتادگی اس ام اس و پیامک های عاشقانه زیبا
902824

پلاگین اختصاصی وردپرس ملی پیامک

برای سهولت دسترسی کاربران محترم ملی پیامک به سامانه، مدتی پیش تصمیم به ایجاد افزونه (پلاگین) ملی پیامک گرفتیم. با تلاش کارشناسان فنی شرکت ملی پیامک، اکنون طراحی و ساخت این پلاگین به پایان رسیده است و مراحل تست و ارزی. نهایی را طی می کند. ادامه مطلب
929380

پیامک غمگین جدید

پیامک غمگین ج. به انگلیسی و فارسی پیامک غمگین ج. انگلیسی پیامک غمگین ج. انگلیسی با ترجمه فارسی اس ام اس غمگین ج. انگلیسی با ترجمه فارسی اس ام اس غمگین ج. پیامک غمگین ج. پیامک غمگین جدید پیامک دلش.ته اس ام اس غمگین و تنهایی اپراتور مجازی تلفن همراه the worst pain in life is when you see your life being spoiled by the one you trust the most. and you cant do anything except standing quiet and asking yourself that is it the gift of trusting someone or is it what i deserve? دترین درد در زندگی وقتی دیده می شود زندگی شما توسط .ی که بیشتر به آن اعتماد دارید .اب شده است. و شما نمیتوانید هر کاری را .ید ایستاده آرام و از خودتان پرسیدن ا...
1928394

پیامک رایگان انبوه

پانل ارسال اس ام اس انبوهbulk sms panelثبت نام سریع و رایگان با ارسال عدد 2000 به 5000260090دوستدارید فروش محصولات خود را افزایش دهید ؟ ؟ ؟آیا میدانید ؟99% پیامک های که به مخاطب میرسد باز میشوند.94% پیامک های ارسالی در 3 دقیقه اول باز میشوند.خودتان مدیریت تبلیغات خود را به عهده بگیرید:- آسان پیامک بفرستید !- سریع تبلیغ کنید !- سریعتر از قبل پیش روید !- نسب به رقبا محصولات و خدمات خود را بیشتر بفروش برسانید !- با ما شاهد موفقیت خود باشید!- با پیامک هدفمند بازار کار را نشانه گیری نمایید !سامانه پیامک رایگان ، با خط اختصاصی همراه با ارسال و دریافتپنل پیامک پارس گرین ، هزینه ه ...
2614800

ارسال پیامک با تلفن ثابت امکانی که ممکن شده!

یکی از امکاناتی که در سال های ابت بعد از آمدن موبایل خیلی مورد توجه قرار گرفت، ارسال پیامک بود. پیامک های زیادی بین افراد رد و بدل شد و در طول این دوران نرخ و شرایط آن تغییراتی پیدا کرد. تعرفه پیامک ها را می توانید در پستی که به این منظور نوشته شده است را ببنیید. اما تلفن ثابت که خیلی قبل تر از موبایل در اختیار همگان بود نیز حالا به پیامک مجهز شده است. شما می توانید با کار روی تنظیمات گوشی خود، امکان ارسال پیامک با تلفن ثابت خود را داشته باشید. با مهیا شدن ارسال پیامک با تلفن ثابت (fix sms) شما می توایند ما بین تلفن های ثابت، تلفن ثابت با اپراتورها و از اپراتو? ...
2682788

ارسال پیامک با تلفن ثابت امکانی که ممکن شده!

یکی از امکاناتی که در سال های ابت بعد از آمدن موبایل خیلی مورد توجه قرار گرفت، ارسال پیامک بود. پیامک های زیادی بین افراد رد و بدل شد و در طول این دوران نرخ و شرایط آن تغییراتی پیدا کرد. تعرفه پیامک ها را می توانید در پستی که به این منظور نوشته شده است را ببنیید. اما تلفن ثابت که خیلی قبل تر از موبایل در اختیار همگان بود نیز حالا به پیامک مجهز شده است. شما می توانید با کار روی تنظیمات گوشی خود، امکان ارسال پیامک با تلفن ثابت خود را داشته باشید.با مهیا شدن ارسال پیامک با تلفن ثابت (fix sms) شما می توایند ما بین تلفن های ثابت، تلفن ثابت با اپراتورها و از اپراتو? ...
2618944

ارسال پیامک با تلفن ثابت امکانی که ممکن شده!

یکی از امکاناتی که در سال های ابت بعد از آمدن موبایل خیلی مورد توجه قرار گرفت، ارسال پیامک بود. پیامک های زیادی بین افراد رد و بدل شد و در طول این دوران نرخ و شرایط آن تغییراتی پیدا کرد. تعرفه پیامک ها را می توانید در پستی که به این منظور نوشته شده است را ببنیید. اما تلفن ثابت که خیلی قبل تر از موبایل در اختیار همگان بود نیز حالا به پیامک مجهز شده است. شما می توانید با کار روی تنظیمات گوشی خود، امکان ارسال پیامک با تلفن ثابت خود را داشته باشید.با مهیا شدن ارسال پیامک با تلفن ثابت (fix sms) شما می توایند ما بین تلفن های ثابت، تلفن ثابت با اپراتورها و از اپراتو? ...
1178894

سامانه پیامک و ارسال اس ام اس گروهی

سامانه پیامک و ارسال اس ام اس گروهی در طول روز پیامک هایی با عنوان تبلیغات و یا اطلاع رسانی برای شما ارسال می شود، این پیامک ها از سمت سامانه پیامک هایی که در بستر اینترنت قرار دارند ارسال می شود .در صورتی که شما نیز نیاز به معرفی محصول و یا خدمات خود هستید می توانید این اس ام اس ها را ارسال نمایید. ادامه مطلب
929420

پیامک غمگین جدید

پیامک غمگین ج. به انگلیسی و فارسی پیامک غمگین ج. انگلیسی پیامک غمگین ج. انگلیسی با ترجمه فارسی اس ام اس غمگین ج. انگلیسی با ترجمه فارسی اس ام اس غمگین ج. پیامک غمگین ج. پیامک غمگین جدید پیامک دلش.ته اس ام اس غمگین و تنهایی اپراتور مجازی تلفن همراه the worst pain in life is when you see your life being spoiled by the one you trust the most. and you cant do anything except standing quiet and asking yourself that is it the gift of trusting someone or is it what i deserve? دترین درد در زندگی وقتی دیده می شود زندگی شما توسط .ی که بیشتر به آن اعتماد دارید .اب شده است. و شما نمیتوانید هر کاری را .ید ایستاده آرام و از خودتان پرسیدن این هدیه ای ا?...
448954

پیامک روز مرد - پیامک روز پدر - پیامک میلاد . علی (ع)

پنل پیامک صوتی میلاد مرتضی اسدالله حیدر است جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است زوجی برای فاطمه حق آفریده است این زادروز همسر زهرای اطهر است ولادت حضرت علی(ع) مبارک پیامک صوتی حضرت .المؤمنین (علیه‏السلام) فرمودند: اى مردم! به خدا سوگند من هرگز شما را به هیچ طاعتى فرا نمی ‏خوانم مگر آن که خود بر شما. در عمل به آن. پیشى مى‏جویم و از هیچ گناهى بازتان نمی ‏دارم و نهى نمى‏کنم. مگر آن که پیش از شما، خود را از عمل به آن باز می‏دارم. نهج البلاغه، خطبه173 ارسال پیامک صوتی ای تو کعبه را نگین، یا . المؤمنین ای تو خلقت را پدر، وی خلائق را امین کن نظر از روی لطف، به
1856074

پنل اس ام اس مشهد

پنل اس ام اس مشهدبسیاری از اشخاص که قصد دارند ارسال پیامک انبوه انجام دهند ، اطلاع ندارند که پنل پیام کوتاه چیست و چگونه می توان با آن ارسال پیامک انجام داد؟ در این مطلب میخواهیم در مورد ارسال پیامک انبوه به مشهد و شهرستانهای آن صحبت کنیم.ممکن است قصد داشته باشید که ارسال پیامک به شهر مشهد را در تیراژ بالا انجام دهید و نمیدانید که این ارسال ها به چه صورتی انجام میگیرد.بوسیله سامانه پیامک برای شهر مشهد می توانید پیامک های خود را به صورت انبوه در ظرف چند ثانیه انجام دهید اما این به این معنی نمی باشد که تنها با پنل اس ام اس مشهد میتوان پیامک انبوه ار? ...
2388830

ارسال پیامک انبوه بن تخفیف با سیم کارت به بلک لیست

اگر قصد ارسال پیامک های بن تخفیف و بن ید کالا را دارید میتوانید با ما تماس بگیرید. با پنل های پیامک ما میتوانید بن ید کالا ، بن تخفیف ، پیامک های برنده شدن و .... را به بانک شماره ها ارسال نمایید. برای ید پنل پیامک با شماره های زیر تماس بگیرید 09129643801 09190460029 09190395257 برای ید پنل پیامک به لینک زیر مراجعه نمایید. ارسال پیامک
27320

پیامک

سامانه پیامکپنل تخصصی ارسال و دریافت پیام کوتاه, سامانه پیام کوتاه قاصدک,سامانه پیامک تبلیغاتی, مرکز ارسال اس ام اس تبلیغاتی و انبوه,سامانه پیام کوتاه صبا پیامک, سامانه ارسال اس ام اس تبلیغاتی و انبوه،ارزانترین نرخ پیامک, سامانه هوشمند پیام کوتاه رز زرد,سامانه پیامک,پنل اس ام اس,ارسال اس ام اس, سامانه پیام کوتاه ای ار پیامک, sms-iran.net سامانه ارسال پیامک, سامانه پیام کوتاه دهگان, سامانه پیامک شرکت رهیاب پیام گستران, سامانه ارسال پیام کوتاه, سامانه پیامک قاصدک, سامانه پیام کوتاه وب وان, سامانه پیامک آموزش و پرورش .اسان رضوی, سامانه پیام کوتاه ایده ...
1864576

پنل اس ام اس مشهد

پنل اس ام اس مشهد بسیاری از اشخاص که قصد دارند ارسال پیامک انبوه انجام دهند ، اطلاع ندارند که پنل پیام کوتاه چیست و چگونه می توان با آن ارسال پیامک انجام داد؟ در این مطلب میخواهیم در مورد ارسال پیامک انبوه به مشهد و شهرستانهای آن صحبت کنیم. ممکن است قصد داشته باشید که ارسال پیامک به شهر مشهد را در تیراژ بالا انجام دهید و نمیدانید که این ارسال ها به چه صورتی انجام میگیرد. بوسیله سامانه پیامک برای شهر مشهد می توانید پیامک های خود را به صورت انبوه در ظرف چند ثانیه انجام دهید اما این به این معنی نمی باشد که تنها با پنل اس ام اس مشهد میتوان پیامک انبوه ...
1830604

سرویس های پنل پیامک

سرویس پیام کوتاه یا sms یکی از تکنولوژی های نوین ارتباطی پنل پیامک است که در دنیای بازاری برای برقراری ارتباط با ،مخاطبان پنل پیامک از آن بهره گرفته می شود. در پنل پیامک این مقاله، ابتدا به تاریخچه تبلیغات بی سیم به پنل پیامک عنوان مادر تبلیغات سیار می پردازیم.سپس پنل پیامک تبلیغات بوسیله تلفن همراه به صورت جامع مورد بررسی قرار می گیرد و به ابعاد مختلفی مانند م ومات و انواع اینتبلیغات پرداخته می شود. پس از مقایسه بین این ابزار و سایر ابزارهای تبلیغاتی، مزایا و معایب این تکنولوژی به عنوان ابزاربازاری پنل پیامک مورد بررسی قرار گرفته است. با در ...
1831094

سرویس های پنل پیامک

سرویس پیام کوتاه یا sms یکی از تکنولوژی های نوین ارتباطی پنل پیامک است که در دنیای بازاری برای برقراری ارتباط با ،مخاطبان پنل پیامک از آن بهره گرفته می شود. در پنل پیامک این مقاله، ابتدا به تاریخچه تبلیغات بی سیم به پنل پیامک عنوان مادر تبلیغات سیار می پردازیم.سپس پنل پیامک تبلیغات بوسیله تلفن همراه به صورت جامع مورد بررسی قرار می گیرد و به ابعاد مختلفی مانند م ومات و انواع اینتبلیغات پرداخته می شود. پس از مقایسه بین این ابزار و سایر ابزارهای تبلیغاتی، مزایا و معایب این تکنولوژی به عنوان ابزاربازاری پنل پیامک مورد بررسی قرار گرفته است. با در ...
1742324

سرویس های پنل پیامک

سرویس پیام کوتاه یا sms یکی از تکنولوژی های نوین ارتباطی پنل پیامک است که در دنیای بازاری برای برقراری ارتباط با ،مخاطبان پنل پیامک از آن بهره گرفته می شود. در پنل پیامک این مقاله، ابتدا به تاریخچه تبلیغات بی سیم به پنل پیامک عنوان مادر تبلیغات سیار می پردازیم.سپس پنل پیامک تبلیغات بوسیله تلفن همراه به صورت جامع مورد بررسی قرار می گیرد و به ابعاد مختلفی مانند م ومات و انواع اینتبلیغات پرداخته می شود. پس از مقایسه بین این ابزار و سایر ابزارهای تبلیغاتی، مزایا و معایب این تکنولوژی به عنوان ابزاربازاری پنل پیامک مورد بررسی قرار گرفته است. با در ...
1967984

سرویس های پنل پیامک

سرویس پیام کوتاه یا sms یکی از تکنولوژی های نوین ارتباطی پنل پیامک است که در دنیای بازاری برای برقراری ارتباط با ،مخاطبان پنل پیامک از آن بهره گرفته می شود. در پنل پیامک این مقاله، ابتدا به تاریخچه تبلیغات بی سیم به پنل پیامک عنوان مادر تبلیغات سیار می پردازیم.سپس پنل پیامک تبلیغات بوسیله تلفن همراه به صورت جامع مورد بررسی قرار می گیرد و به ابعاد مختلفی مانند م ومات و انواع اینتبلیغات پرداخته می شود. پس از مقایسه بین این ابزار و سایر ابزارهای تبلیغاتی، مزایا و معایب این تکنولوژی به عنوان ابزاربازاری پنل پیامک مورد بررسی قرار گرفته است. با در ن ...
369890

لغو تبلیغات ایرانسل

لغو پیامک تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول (تمامی اپراتورها) با شماره گیری کد دستوری #۸۰۰* تمامی پیامک های تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول (تمام اپراتورها) لغو کنید. در این روش پیامک بانکی حذف نخواهد شد. شاید شما هم بارها از ارسال پیامک های تبلیغاتی به ستوه آمده باشید. پیامک هایی که بیشتر بجای تبلیغات باعث آزار مشترکین خود شده است. چندین روش را برای غیر فعال . این نوع پیامک ها امتحان کرده اید ولی به نتیجه ای نرسیدید. در این مقاله همراه ما باشید تا با نحوه غیرفعال . و لغو پیامک تبلیغاتی اپراتورهای تلفن همراه آشنا شوید. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارت
283826

تعبیر خواب پیامک

رویای پیامک مولف می گوید: دیدن پیامک در خواب نشانه خبر است: اگر نوشته پیامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیامک , تعبیر خواب اس ام اس , خواب دیدن پیامک , خواب دیدن اس ام اس , رویای پیامک , رویای اس ام اس , تعبیر پیامک , تعبیر اس ام اس , خواب پیامک , خواب اس ام اس ,
2718058

پیامک صوتی

پیامک صوتی شما را قادر می سازد تا با استفاده از پنل اس ام اس پیام رسون یا پنل پیامک صوتی متن پیام خود را به یک گوشی، شماره تلفن ثابت یا تلفن همراه ارسال کنید و پیام را بصورت ضبط شده بر رویگوشی بخوانید.اگر از اپراتور پیامک صوتی ، سامانه پیامک صوتی پیامرسان ، نمایندگی پنل پیامک شیراز استفاده میکنیدیا فکر میکنید باید شروع کنید چند نکته برای کمک به حصول اطمینان از دریافت مخاطبان خودبه پیامهایتان درست پاسخ دهید. *پیام خود را آزمایش کنید. ? ...
283652

تعبیر خواب پیامک

خواب پیامک مولف می گوید: دیدن پیامک در خواب نشانه خبر است: اگر نوشته پیامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب پیامک , تعبیر خواب اس ام اس , خواب دیدن پیامک , خواب دیدن اس ام اس , رویای پیامک , رویای اس ام اس , تعبیر پیامک , تعبیر اس ام اس , خواب پیامک , خواب اس ام اس ,
1836848

قطع پیامک تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول

روش قطع پیامک های تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول آموزش قطع پیامک های تبلیغاتی برخی از پیامک های تبلیغاتی که در ساعات پایانی شبانه روز به گوشی هاارسال می شوند اغلب حاوی مطالبی غیرواقعی و با محتوای جعلی می باشند،وبیشتر مزاحمت ایجاد می کنند تا اطلاع رسانی و تبلیغات.برخی از این پیامک ها نیز با ارائه اطلاعات نادرست ما را ترغیب می کنند که در مسابقات پیامکی شرکت کنیم که اینگونه پیامک ها می توانند سرقت اطلاعات مالی و شخصی ما را نیز به همراه د اشته باشند. روش های قطع پیامک های تبلیغاتی حال با وجود راه حل های ارائه شده از طرف اپراتورهای تلفن همراه م ...
1069852

پنل پیام کوتاه

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید در تمامی پنل ها (پنل پیامک ) قابلیت اتصال بی نهایت شماره ی اختصاصی وجود داردکلیه ی پنل ها (پنل پیامک ) به صورت سالیانه ارائه می شودهیچ محدودیتی در تعداد ارسال در سامانه ( سامانه پیام کوتاه )ذوجود نداردهزینه ی پیامک های ارسال نشده به کاربر باز می گرددسرعت ارسال پیامک از هر خطوط بیش از 500 پیامک در ثانیه استبرای دریافت پیامک هیچ گونه هزینه ای اخذ نخواهد شد امکانات پنل رایگان پنل برنزی پنل نقره ای پنل طلایی ارسال تکی و گروهی ارسال زمان دار ارسال رنجی ارسال شغلی ارسال دوره ای ...
2736356

سورس برنامه پیامک فارسی اندروید بهمراه دسته بندی

سورس برنامه پیامک فارسی اندروید بهمراه دسته بندی سورس کافه پیامک ، برنامه محبوب اندرویدیسورس این اکلیپس قابل استفاده استدموی این سورساز جمله امکانات این پروژه:دارای دسته بندی مختلف پیامک هاجستجو پیامک هااضافه پیامک بخش علاقه مندیقابلیت نصب انتقال روی sdبهینه شده انواع گوشی تبلت دریافت
784492

از مزاحمت پیامک های تبلیغاتی خلاص شوید

آموزش قدم به قدم غیرفعال . پیامک های تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول اطلاعات عمومی : برخی از پیامک های تبلیغاتی که در ساعات پایانی شبانه روز به گوشی هاارسال می شوند اغلب حاوی مطالبی غیرواقعی و با محتوای جعلی می باشند،وبیشتر مزاحمت ایجاد می کنند تا اطلاع رسانی و تبلیغات.برخی از این پیامک ها نیز با ارائه اطلاعات نادرست ما را ترغیب می کنند که در مسابقات پیامکی شرکت کنیم که اینگونه پیامک ها می توانند سرقت اطلاعات مالی و شخصی ما را نیز به همراه د اشته باشند.قطع پیامک های تبلیغاتی روش های قطع . پیامک های تبلیغاتی حال با وجود راه حل های ارائه شده از طرف ا?...
184828

پیامک های صوتی جمعی

پیامک های صوتی جمعی پیام صوتی جمعی یکی از راه های ارتباطی است که یک پیام ضبط شده را به صدها ویا هزاران شماره در یک مدت کوتاه ارسال میکند.بیشتر استفاده از پیامک صوتی در زمینه ی تبلیغات و اطلاع رسانی است. پیامک صوتی جمعی چیست؟ پیامک صوتی جمعی پیام هایی از قبل ضبط شده است که میتوانید آن را به گوشی همراه و یا تلفن های ثابت تمام کشور ارسال کنید.این راه تکنیکی ارتباطی تاثیر گذارترین راه دسترسی به مشتریان است. پنل پیامک صوتی جمعی یک بستری است که این اجازه را به شما میدهد تبلیغات صوتی خود را به هر نوع وسیله ارتباطی بفرستید. پیامک صوتی جمعی بهترین وسیله ...
1221086

هزینه پیامک خلافی خودرو هزینه ارسال پیامک خلافی خودرو

خانه / سوالات اس ام اسی / شماره پیامک و اس ام اس خبرگزاری بانک صدا سیما و…شماره پیامک و اس ام اس خبرگزاری بانک صدا سیما و…ارسال شده توسط:کیا پیامک پنل ارسال اس ام اس درسوالات اس ام اسی 26 ژوئن 2017دیدگاه ها برای شماره پیامک و اس ام اس خبرگزاری بانک صدا سیما و… بسته هستند 2 بازدیدشماره پیامک روابط عمومی خبرگزاری فارسدر ساعات اداری با شماره تلفن های و 2-42082121 آماده پاسخگویی به سئوالات شما بوده و همچنین نمابر 42082124 و سامانه پیام کوتاه 30005933 به صورت شبانه روز آماده دریافت پیامها و دیدگاه های شما جهت انتقال به مجموعه خبرگزاری می باشد.شماره پیامک مچله خبری ش ...
719664

پنل پیام کوتاه

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید در تمامی پنل ها (پنل پیامک ) قابلیت اتصال بی نهایت شماره ی اختصاصی وجود دارد کلیه ی پنل ها (پنل پیامک ) به صورت سالیانه ارائه می شود هیچ محدودیتی در تعداد ارسال در سامانه ( سامانه پیام کوتاه )ذوجود ندارد هزینه ی پیامک های ارسال نشده به کاربر باز می گردد سرعت ارسال پیامک از هر خطوط بیش از 500 پیامک در ثانیه است برای دریافت پیامک هیچ گونه هزینه ای اخذ نخواهد شد امکانات پنل رایگان پنل برنزی پنل نقره ای پنل طلایی ارسال تکی و گروهی ارسال زمان دار ارسال رنجی ارسال شغلی ارسال...

پنل پیامک