پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷


2390324

ورودی 98

ج زمان بندی پرستاری کمپانی کار مند کد ملی رمز ورود آدرس ایمیل day date regular hours overtime 12/4/1397 چهار شنبه 13/4/1397 پنج شنبه 14/4/1397 15/4/1397 شنبه 16/4/1397 یک شنبه 17/4/1397 دو شنبه 18/4/1397 total hours rate per hour total pay $ - $ - employee signature manager signature
2393850

کار دانشجویی

مشخصات:کد ملی:رمز ورود:آدرس ایمیل: روز تاریخ ساعت ویزه 12/4/1397 چهار شنبه 13/4/1397 پنج شنبه 14/4/1397 15/4/1397 شنبه 16/4/1397 یک شنبه 17/4/1397 قابل دریافت دو شنبه 18/4/1397 مجموع ساعت های رفته امتیاز بخش مبلغ قابل دریافت مهر بخش مهر کارورز
2697100

عنوان یادداشت ها

زندگی خوب چگونه ساخته می شود؟ (شنبه 14 مهر 1397 توسط اکی نیوز)حرف حساب «زیگموند فروید» چیست؟ (شنبه 14 مهر 1397 توسط اکی نیوز)نظریه روانکاوی زیگموند فروید (شنبه 14 مهر 1397 توسط اکی نیوز)نظریه تسخیر ژاک دریدا (شنبه 14 مهر 1397 توسط اکی نیوز)خلاصه کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول (شنبه 14 مهر 1397 توسط اکی نیوز)اسامی ان آزاد (شنبه 14 مهر 1397 توسط اکی نیوز)مارشال مک لوهان و مدیریت رسانه (شنبه 14 مهر 1397 توسط اکی نیوز)هدی شبرنگ (شنبه 14 مهر 1397 توسط اکی نیوز)واقعیت رسانه و توده در حاد واقعیت بودریار (شنبه 14 مهر 1397 توسط اکی نیوز)روش تحقیق در علوم اجتماعی؛ ریمون کیوی، لوک وان کامپنهود (شنبه ...
2594338

برنامه جلسات دفاع

1397/6/20 12:00 مواد وحید ظریف سنگ اتش خباز چهارشنبه 1397/6/21 08:00 مواد عبدال دوره باف 1397/6/20 16:00 مواد احسان قنواتیان شنبه 1397/6/17 13:00 مواد سیدمحمد موتاب دوشنبه 1397/6/19 14:00 مواد فرزاد ستاره
2935906

ایا شنبه تعطیل است یا نه 3 اذر 1397 | ا ین خبر از تعطیلی روز شنبه 3 اذر 1397

ایا شنبه تعطیل است یا نه 3 اذر 1397 | ا ین خبر از تعطیلی روز شنبه 3 اذر 1397ایا شنبه تعطیل است یا نه 3 اذر 1397ایا شنبه تعطیل است یا نه 3 اذر 1397روز یکشنبه 4 اذرماه برابر است ماه میلاد رسول اکرم و جعفر صادق علیه السلام تعطیلی رسمی می باشد و احتمال دارد روز شنبه بین تعطیلی باشد تا این لحظه خبر تعطیلی روز شنبه منتشر نشده استبرای اطلاعات بیشتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنیدhttp://apnaz.ir/ urday-closure/ web resultsتعطیلات رسمی سال 97 و سال 98 - تعطیلی های 1397 و 1398 - واحد سالنامه ...https://www.bargcalendar.com/تعطیلات-رسمی/cachedtranslate this page 3 فروردین عید نوروز (تعطیل). شنبه 4 فروردین عید ... شنبه 25 فروردین مبع? ...
2619680

برنامه جلسات دفاع

یکشنبه 1397/6/25 14:30 کامپیوتر حجت تر گودرزی یکشنبه 1397/6/25 15:30 کامپیوتر منا عیدی نژاد یکشنبه 1397/6/25 16:30 کامپیوتر زهره خیر ابادی مطلق 1397/6/27 14:00 کامپیوتر فاطمه ممبینی 1397/6/27 15:00 کامپیوتر سحر محمدی گل سرخدان دوشنبه 1397/6/26 15:00 مواد صادق شهریاری دوشنبه 1397/6/26 12:00 مواد محمدامین بزاززاده محل برگزاری : سالن اجتماعات دانشکده فنی و ی
2356384

اوقات شرعی صومعه سرا | داد ماه 1397

اوقات شرعی شهرستان صومعه سرا در داد ماه 1397 روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب 1 4:15 5:59 13:09 20:20 20:41 0:17 2 چهار شنبه 4:14 5:58 13:09 20:21 20:42 0:17 3 پنج شنبه 4:13 5:58 13:10 20:22 20:43 0:17 4 4:12 5:57 13:10 20:22 20:44 0:17 5 شنبه 4:11 5:57 13:10 20:23 20:44 0:17 6 یک شنبه 4:10 5:56 13:10 20:24 20:45 0:17 7 دو شنبه 4:09 5:56 13:10 20:25 20:46 0:17 8 4:08 5:55 13:10 20:25 20:47 0:17 9 چهار شنبه 4:08 5:55 13:10 20:26 20:47 0:17 10 پنج شنبه 4:07 5:54 13:10 20:27 20:48 0:17 11 4:06 5:54 13:11 20:27 20:49 0:17 12 شنبه 4:06 5:54 13:11 20:28 20:50 0:17 13 یک شنبه 4:05 5:53 13:11 20:29 20:50 0:17 14 دو شنبه 4:04 5 ...
2554780

اوقات شرعی صومعه سرا | شهریور ماه 1397

اوقات شرعی شهرستان صومعه سرا در شهریور ماه 1397 روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب 1 پنج شنبه 5:03 6:36 13:15 19:55 20:14 0:30 2 5:04 6:36 13:15 19:53 20:13 0:29 3 شنبه 5:06 6:37 13:15 19:52 20:11 0:29 4 یک شنبه 5:07 6:38 13:15 19:51 20:10 0:29 5 دو شنبه 5:08 6:39 13:14 19:49 20:08 0:29 6 5:09 6:40 13:14 19:48 20:07 0:29 7 چهار شنبه 5:10 6:40 13:14 19:46 20:05 0:29 8 پنج شنبه 5:11 6:41 13:13 19:45 20:04 0:29 9 5:12 6:42 13:13 19:43 20:02 0:28 10 شنبه 5:13 6:43 13:13 19:42 20:01 0:28 11 یک شنبه 5:14 6:44 13:12 19:41 19:59 0:28 12 دو شنبه 5:16 6:45 13:12 19:39 19:58 0:28 13 5:17 6:45 13:12 19:38 19:56 0:28 14 چهار شنبه 5 ...
2457106

اوقات شرعی صومعه سرا | مرداد ماه 1397

اوقات شرعی شهرستان صومعه سرا در مرداد ماه 1397 روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب 1 دو شنبه 4:26 6:10 13:19 20:28 20:49 0:28 2 4:27 6:11 13:19 20:28 20:48 0:28 3 چهار شنبه 4:28 6:11 13:19 20:27 20:47 0:28 4 پنج شنبه 4:29 6:12 13:19 20:26 20:47 0:28 5 4:31 6:13 13:19 20:25 20:46 0:29 6 شنبه 4:32 6:14 13:19 20:24 20:45 0:29 7 یک شنبه 4:33 6:15 13:19 20:23 20:44 0:29 8 دو شنبه 4:34 6:15 13:19 20:23 20:43 0:29 9 4:36 6:16 13:19 20:22 20:42 0:29 10 چهار شنبه 4:37 6:17 13:19 20:21 20:41 0:29 11 پنج شنبه 4:38 6:18 13:19 20:20 20:40 0:29 12 4:39 6:19 13:19 20:19 20:39 0:30 13 شنبه 4:40 6:20 13:19 20:18 20:38 0:30 14 یک شنبه 4:4 ...
2753558

اوقات شرعی صومعه سرا | آبان ماه 1397

اوقات شرعی شهرستان صومعه سرا در آبان ماه 1397 روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب 1 5:02 6:28 11:57 17:26 17:45 23:14 2 چهار شنبه 5:03 6:29 11:57 17:24 17:43 23:14 3 پنج شنبه 5:04 6:30 11:57 17:23 17:42 23:14 4 5:05 6:31 11:57 17:22 17:41 23:14 5 شنبه 5:06 6:32 11:57 17:21 17:40 23:14 6 یک شنبه 5:07 6:33 11:57 17:20 17:39 23:14 7 دو شنبه 5:08 6:34 11:56 17:19 17:38 23:14 8 5:09 6:35 11:56 17:17 17:37 23:13 9 چهار شنبه 5:09 6:36 11:56 17:16 17:35 23:13 10 پنج شنبه 5:10 6:37 11:56 17:15 17:34 23:13 11 5:11 6:38 11:56 17:14 17:33 23:13 12 شنبه 5:12 6:39 11:56 17:13 17:32 23:13 13 یک شنبه 5:13 6:40 11:56 17:12 17:31 23:13 14 دو ش ...
2517700

نرخ ارز و طلا امروز شنبه 20 مرداد 97

قیمت دلار و قیمت سکه (یکشنبه 20 داد 97) / علت افزایش ... www.sarpoosh.com/gold-currency/gold-news/gold-news970304932 ۲۰ داد ۱۳۹۷ - قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه 20 تیر + ج https://www.eghtesadnews.com/.../225200-قیمت-سکه-طلا-امروز-چهارشنبه-تیر-ج ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - قیمت سکه 20 تیر 97 | قیمت سکه 1397/4/20 | قیمت طلا | ... ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - قیمت سکه 20 مرداد 1397 + قیمت طلا 20 مرداد 1397 | آوتاف قیمت سکه داد 97 و قیمت طلا داد 97 یا قیمت سکه و طلا داد 97 ، قیمت روز سکه و طلا را منتشر می کنیم ... آ ین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ، ۰۰:۴۴:۰۵ ... قیمت طلا امروز یکی از اصطلاحاتی است که بسیار مورد جستجو قرار می گیرد و این سرچ در ز? ...
2245488

نرخ ارز د طلا شنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت دلار و نرخ ارز امروز شنبه 29 اردیبهشت + ج https://www.eghtesadnews.com › 214739... بر اساس آ ین امار از بازار ارز، قیمت یورو و پوند افطایش پیدا کرد. ... کدخبر: ۲۱۴۷۳۹ ۱۳۹۷/ ۰۲/۲۹ ۰۸:۴۰:۳۴ لینک کوتاه. قیمت ها به روز می شود. قیمت دلار و نرخ ارز امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت + ... قیمت دلار و طلا و نرخ ارز امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۷ - مقررات صادرات و واردات gomrok98.com › قیمت دلار و نرخ ارز اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷ قیمت دلار و نرخ ارز نظر بدهید 44 بازدید. قیمت دلار ، یورو ، پوند ، طلا ، سکه و نرخ ارز امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ (شنبه) + ج . بر اساس ... اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷. قیمت دلار و ... قیمت دلار و نر? ...
2934531

آزمون های میان ترم----جدید

1395/9/19 دروس عمومی کلیه رشته ها - قابل توجه کلیه دانشجویان بروز رسانی 21/02/1397 1395/9/14 یکشنبه رشته ی صنایع -11/02/1397 1395/8/29 شنبه ارشد جغرافیا - 21/02/1397 1395/8/22 شنبه رشته اقتصاد- 21/02/1397 1395/8/9 یکشنبه رشته شیمی ( 20/02/1397 1395/7/22 پنجشنبه کارشناسی ارشد رشته شیمی 25/01/1397 1395/1/19 پنجشنبه رشته های حسابداری و تمامی مدیریت ها و اقتصاد (دروس مشترک ) - دروس مشترک- 29/02/1397 1394/9/18 چهارشنبه کارشناسی ارشد مدیریت بروز رسانی 03/03/1397 1394/8/27 چهارشنبه رشته تاریخ 21/02/1397 1394/8/20 چهارشنبه رشته جغرافیا - 22/02/1397 1394/8/13 چهارشنبه رشته مدیریت صنعتی -29/02/1397 1394/8/9 شنبه رشته زمین شناسی - 19/02/1397 1394/8/9 شنبه رشته زیست شناسی -22/ ...
2859367

برنامه ی میان ترم و نکات قابل توجه

شنبه : 3/9/1397 علوم (به علت برگزاری جشن ولادت اکرم به دوشنبه5/9/1397 همزمان با امتحان ریاضی موکول شد) دوشنبه :5/9/1397 ریاضی : 6/9/1397 هدیه های آسمانی چهارشنبه : 7/9/1397 اجتماعی شنبه : 10/9/1397 املاء دوشنبه : 12/9/1397 روخوانی فارسی، شعر و واژه نامه : 13/9/1397 نگارش و انشاء چهارشنبه : 14/9/1397 هنر و قرآن توجه : دوران امتحانات تکالیف ندارند فقط باید هر روز 20 سوال از همان درسی که امتحان دارند برایشان طراحی کنید تا آنها جواب بدهند. کلاس های جبرانی ریاضی را همه باید شرکت کنند.در کل ده جلسه است.5 جلسه برای امتحانات ترم اول و 5 جلسه برای امتحانات ترم دوم. در جلسه ی 30 آبان خانم ها فروزانفرد ...
2560808

برنامه جلسات دفاع

1397/6/6 10:00 عمران فریبرز مهرجو 1397/6/6 11:00 عمران آرمین صادقی چیگانی
2065594

فال روز شنبه 4 فروردین 97

فال روز شنبه 4 فروردین 97 فال روز شنبه 4 فروردین 1397 - نمناک namnak.com/فال-روز-4-فروردین-1397.p66107 translate this page rating: 5 - ‎1 vote فال روزانه و فال جذاب و فال امروز و فال ماه تولد و فال شنبه 4 فروردین 97 را در سایت نمناک بخوانید. فال روزانه شنبه 4 فروردین ماه 97 | فال روزانه ؛ این فال به صورت - دوستان www.ghatreh.com/news/nn41919342/فال-روزانه-شنبه-فروردین-ماه translate this page 4 hours ago - فال روزانه ؛ این فال به صورت منظم و روزانه و بر اساس ماه تولد اشخاص بروزرسانی می شود بنابراین شما می توانید با م. فال عشق هفتگی از 28 اسفند 96 تا 4 فروردین 97 | وهاران www.vaharan.ir › فال و طالع بینی translate this page ...
2880193

اطلاع رسانی مراسم هفتگی پنج شنبه 8 آذر ماه 1397

مراسم هفتگی هیئت راْیـةُ الْعَـباس ع پُـلدختـر انشالله پنج شنبه شب 8 آذر ماه 1397 برگزار خواهد شد
2667754

قیمت سکه و دلار شنبه هفت مهر ماه (۹۷/۷/۷)

قیمت سکه و دلار ۷ (هفتم) مهرماه ۱۳۹۷ در وب سایت کولاک روزانه و لحظه ای نمایش داده می شود. قیمت امروز طلای ۱۸ عیار مورخه شنبه هفتم ۷ مهرماه ۱۳۹۷ (۹۷/۷/۷) – تومان می باشد. قیمت امروز طلای ۲۴ عیار مورخه شنبه هفتم ۷ مهرماه ۱۳۹۷ (۹۷/۷/۷) – تومان می باشد. قیمت امروز مثقال طلا مورخه شنبه هفتم ۷ مهرماه ۱۳۹۷ (۹۷/۷/۷) – تومان می باشد. قیمت امروز اونس طلا مورخه شنبه هفتم ۷ مهرماه ۱۳۹۷ (۹۷/۷/۷) – دلار می باشد. ادامه مطلب
2876605

ج پخش فوتبال ایران

لیگ برتر ایران چهارشنبه 7 آذر 1397 فولاد - ذوب آهن 15:30 پنجشنبه 8 آذر 1397 نساجی مازندران - سپیدرود رشت 15:00 ماشین سازی تبریز - پرسپولیس 15:00 استقلال - صنعت نفت آبادان 17:30 9 آذر 1397 ان - پدیده 15:15 نفت م.سلیمان - پیکان 15:15 سایپا - استقلال خوزستان 15:30 شنبه 10 آذر 1397 پارس جنوبی جم - تراکتورسازی 15:00
2848700

شب یلدا ۹۷ چند شنبه است | تاریخ دقیق روز شب یلدا در سال 1397 کی هست

شب یلدا ۹۷ چند شنبه است | تاریخ دقیق روز شب یلدا در سال 1397 کی هستشب یلدا ۹۷ چند شنبه استشب یلدا ۹۷ چند شنبه استشب یلدا یکی از مراسم های سنتی ایرانی ها و فارسی زبان ها می باشد که از اهمیت و قدمت زیادی برخوردار است که با برگزاری جشنی گرامی داشته می شود.برای دیدن ادامه مطلب بر روی لینک زیر کلیک کنیدhttp://apnaz.ir/day-yalda/ web resultsتقویم ۹۷ / رایگان تقویم سال ۱۳۹۷/ تقویم ۹۷ با مناسبتها - ساعت24https://www.saat24.news/.../تقویم-۹۷- -رایگان-تقویم-سال-۱۳...cachedtranslate this pageapr 11, 2017 - تقویم ۹۷ / تقویم۹۷ به همراه مناسبتها و تعطیلات رسمی بطور رایگان / تقویم ۹۷ و تعطیلات رسمی ... اما با توجه به تغیی? ...
2588638

برنامه جلسات دفاع

1397/6/21 09:30 کامپیوتر سهیل افشاری 1397/6/21 14:00 کامپیوتر مهناز شجیراتی 1397/6/20 14:00 کامپیوتر راضیه زاده 1397/6/13 08:00 برق مهدی حاج محمدی 1397/6/20 08:00 کامپیوتر الهام خدایار 1397/6/17 10:00 برق منا شایان 1397/6/18 08:00 برق کامران گلابوند 1397/6/17 08:00 برق احمدرضا درافشان 1397/6/20 11:00 کامپیوتر کمیل صفی خانی محمودزاده 1397/6/20 12:35 کامپیوتر مریم ثابت 1397/6/18 10:00 عمران رستم کمائی 1397/6/22 18:00 کامپیوتر حجت تر گودرزی 1397/6/22 10:00 عمران محمد زرگر 1397/6/20 18:00 مکانیک مهدی زیدی 1397/6/14 11:00 عمران ازیت? ...
2119458

تاریخ دقیق عید مبعث 97 در تقویم ایران - در سال 1397 عید مبعث چه روزی است

تاریخ دقیق عید مبعث 97 در تقویم ایران - در سال 1397 عید مبعث چه روزی است - تفاوت تاریخ عید مبعث شیعیان و اهل سنت- چند شنبه عید مبعث 1397 است - عید مبعث 97 چه روزی است - تاریخ دقیق عید مبعث در تقویم شمسی و قمری کی هست چند شنبه عید مبعث 1397 است چند شبنه عید مبعث است در این مقاله از سایت جونا اطلاعات کاملی از تاریخ روز مبعث در سال 1397 چه روز است قرار داده می شود و همچنین برای دیدن مطالب بیشر به بخش امروز چندمه مراجعه فرمایید عید مبعث روزی است که حضرت محمد (ص)، ، در غار حرا به ی برگزیده شد، حضزت محمد (ص) توسط جبرئیل و از سوی خدا به ی نایل آمد و مأمور شد که چندخداپرستی و ...
2720524

دلیل و رفع تلگرام شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

دلیل و رفع تلگرام شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ دلیل و رفع تلگرام شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ دلیل و رفع تلگرام شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ادامه مطلب
2935907

آیا شنبه تعطیل است 19 ابان 1397 | ایا فردا 19 ابان 97 مدارس تعطیل است

آیا شنبه تعطیل است 19 ابان 1397 | ایا فردا 19 ابان 97 مدارس تعطیل استآیا شنبه تعطیل است 19 ابان 1397آیا شنبه تعطیل است 19 ابان 1397تا این لحظه خبری از روابط عمومی اموزش و پروش مبنی بر تعطیلی مدارس فردا منتشر نشده است در صورت اعلام شدن تعطیلی در وبلاگ قرار داده می شود. تعطیلات رسمی سال 97 و سال 98 - تعطیلی های 1397 و 1398 - واحد سالنامه ...https://www.bargcalendar.com/تعطیلات-رسمی/cachedtranslate this pageشنبه 11 فروردین ولادت حضرت علی علیه السلام (23 سال قبل از هجرت) (تعطیل) ... آبان 97. 8 آبان اربعین حسینی ( تعطیل). چهارشنبه 16 آبان رحلت حضرت ...تعطیلات رسمی 97تعطیلی رسمی جدیدایا فردا تعطیل رسمی اس ...
2103062

ساعت کاری شش ماهه اول سال 1397

با عرض سلام و تبریک سال نو خدمت تمامی بازدید کنندگان ساعت کاری شش ماهه اول سال 1397 کتابخانه عمومی علی (ع) شهرستان هیرمند شنبه تا چهارشنبه ساعت 7الی 13:30 پنج شنبه 7 الی 12:30
2894592

فردا شنبه 10 آذر 1397 هجــری شمســی

فردا شنبه 10 آذر 1397 هجــری شمســی 23 ربیع الاول 1440 هجـری قمـــری اول دسامبر 2018 میلادی اوقات_شرعی_رشت: اذان صبــح فـــردا 5:36 طلوع آفتاب فردا 7:07 iribnews_guilan
2894583

فردا شنبه 10 آذر 1397 هجــری شمســی

فردا شنبه 10 آذر 1397 هجــری شمســی 23 ربیع الاول 1440 هجـری قمـــری اول دسامبر 2018 میلادی اوقات_شرعی_رشت: اذان صبــح فـــردا 5:36 طلوع آفتاب فردا 7:07 iribnews_guilan
2923018

فردا شنبه 17 آذر 1397 هجــری شمســی

فردا شنبه 17 آذر 1397 هجــری شمســی 30 ربیع الاول 1440 هجـری قمـــری 8 سپتامبر 2018 میلادی اوقات_شرعی_رشت: اذان صبــح فـــردا 5:41 طلوع آفتاب فردا 7:13 iribnews_guilan
2923020

فردا شنبه 17 آذر 1397 هجــری شمســی

فردا شنبه 17 آذر 1397 هجــری شمســی 30 ربیع الاول 1440 هجـری قمـــری 8 سپتامبر 2018 میلادی اوقات_شرعی_رشت: اذان صبــح فـــردا 5:41 طلوع آفتاب فردا 7:13 iribnews_guilan
2575012

خلاصه بازی ب بارسلونا شنبه 3 شهریور 1397 | نتیجه بازی بارسلونا با وایا ید

خلاصه بازی ب بارسلونا شنبه 3 شهریور 1397 | نتیجه بازی بارسلونا با وایا ید بازی بارسلونا و وایا ید شهریور 1397, گلهای بازی بارسلونا با وایا یدخلاصه بازی ب بارسلونا شنبه 3 شهریور 1397لینک خلاصه بازی ویدیو ورزش سه | خلاصه بازی بارسلونا 3 - آلاوس 0video.varzesh3.com/video/173198/خلاصه-بازی-بارسلونا-3-آلاوس-0cachedtranslate this pageشنبه 3 شهریور. toggle navigation ... خلاصه بازی بارسلونا 3 - آلاوس 0 ... احسان brazil-real madrid-perspolis; 28 مرداد 1397. زلاتان:درحال حاضر .... ب چندتا شوت زد از راه دور،چندتا هم ارسال تو محوطه داشت.باید قبول ... just cr7; 1 شهریور 1397. 1. 11.ویدیو ورزش سه | خلاصه بازی بارسلونا 2 - آ اس رم 4 ( اینترنشنال ? ...
2591836

برنامه جلسات دفاع

یکشنبه 1397/06/18 08:00 عمران علیرضا هرمزی شنبه 1397/6/17 09:00 مواد محمد خجسته
2607068

پخش انلاین مسابقه علی اکبری امشب شنبه 17 شهریور 1397

پخش انلاین مسابقه علی اکبری امشب شنبه 17 شهریور 1397 شبکه های پخش زنده مسابقه علی اکبری با براک نر , ساعت پخش مبارزه امروز علی اکبری شنبه 17 شهریور 1397 پخش انلاین مسابقه علی اکبری امشب به گفته ی علیرضا استکی، مربی علی اکبری، مسابقه امشب علی اکبری ساعت ۱۰ شب به بعد برگزار خواهد شد! لینک های پخش انلاین instagram.com/alirezaasghari169 instagram.com/alirezaestekii_alirezaestaki
2830150

فردا شنبه 26 آبان 1397 هجــری شمســی

فردا شنبه 26 آبان 1397 هجــری شمســی 9 ربیع الاول 1440 هجـری قمـــری 17 نوامبر 2018 میلادی اوقات_شرعی_رشت: اذان صبــح فـــردا 5:24 طلوع آفتاب فردا 6:53 iribnews_guilan
2830144

فردا شنبه 26 آبان 1397 هجــری شمســی

فردا شنبه 26 آبان 1397 هجــری شمســی 9 ربیع الاول 1440 هجـری قمـــری 17 نوامبر 2018 میلادی اوقات_شرعی_رشت: اذان صبــح فـــردا 5:24 طلوع آفتاب فردا 6:53 iribnews_guilan
2806826

فردا شنبه 19 آبان 1397 هجــری شمســی

فردا شنبه 19 آبان 1397 هجــری شمســی دوم ربیع الاول 1440 هجـری قمـــری دهم نوامبر 2018 میلادی اوقات_شرعی_رشت: اذان صبــح فـــردا 5:17 طلوع آفتاب فردا 6:45 iribnews_guilan
2881437

ع های مهر و آبان ۱۳۹۷

قم. صحن اتابکی حرم حضرت معصومه (ع). 13 مهر 1397. عکاس: دامنهنوه ام علی. 25 شهریور 1397. ماه محرموعلی. منزل. مهر 1397.وووعاصم. سخنرانی. تهران. مهر 1397.ووعلی. 7 مهر 1397. عکاس: دامنه. عکاس: دامنهو22 مرداد 1397. جشن. یک سالگی نوه ام علیوووووووعاصمووو(اینجا)وسیلاب روستای دارابکلا. عصر 13 مهر 1397.وقم. ادیان و مذاهب. ضلع شمالی. مهر 1397. عکاس: دامنهشهرک پردیسان قم. مهر 1397. عکاس: دامنه
2542702

نرخ ارز و طلا یکشنبه 28 مرداد 97

نرخ ارز و طلا یکشنبه 28 مرداد 97 را در لینک زیر ببینید نرخ ارز و طلا یکشنبه 28 مرداد 97 www.market-center.ir ۲۸ تیر ۱۳۹۷ - ۲۸ داد ۱۳۹۷ - ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - قیمت طلا مرداد 97 امروز 97/5,قیمت طلا 1 مرداد 97,قیمت طلا 2 مرداد 97,قیمت طلا 3 ... طلا 25 مرداد 97,قیمت طلا 26 مرداد 97,قیمت طلا 27 مرداد 97,قیمت طلا 28 مرداد 97,قیمت طلا... ۱۷ ساعت پیش - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۸ داد ۱۳۹۷ - قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۷ مرداد + ج · قیمت سکه و ... امروز نرخ سکه نسبت به نرخ ثبت شده برای دیروز اندکی کاهش و نرخ ارزهای رایج اندکی افزایش یافتند. ۲۴ مرداد... ۳۰ تیر ۱۳۹۷ - ۲۴ تیر ۱۳۹۷ - قیمت سکه دا ...
2119478

عید مبعث 97 چه روزی است | چند شبنه عید مبعث است

چند شنبه عید مبعث 1397 است - عید مبعث 97 چه روزی است - تاریخ دقیق عید مبعث در تقویم شمسی و قمری کی هست چند شنبه عید مبعث 1397 است چند شبنه عید مبعث است در این مقاله از سایت جونا اطلاعات کاملی از تاریخ روز مبعث در سال 1397 چه روز است قرار داده می شود و همچنین برای دیدن مطالب بیشر به بخش امروز چندمه مراجعه فرمایید عید مبعث روزی است که حضرت محمد (ص)، ، در غار حرا به ی برگزیده شد، حضزت محمد (ص) توسط جبرئیل و از سوی خدا به ی نایل آمد و مأمور شد که چندخداپرستی و بت پرستی را از زمین بردارد ادامه مطلب
1390832

صفحه 1

کوکو کلم بروکلی ...... پنج شنبه 96/8/4 تولد 3 سالگی ...... پنج شنبه 96/8/4 ساعت حصیری ...... پنج شنبه 96/8/4 کیک ...... پنج شنبه 96/8/4 داستان دو موش بد ...... پنج شنبه 96/8/4 داستان چاک جغد سفید ...... پنج شنبه 96/8/4 داستان \فقط یک جعبه\ ...... پنج شنبه 96/8/4 ورزش نی نی ...... پنج شنبه 96/8/4 قصه \ماهی و ماه\ ...... پنج شنبه 96/8/4 لالایی ...... پنج شنبه 96/8/4 بافتنی های دانش آموزان ...... پنج ? ...
2824794

امروز پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ هجــری شمســی

امروز پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ هجــری شمســی ۷ ربیع الاول ۱۴۴۰هجـری قمـــری ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی اوقات_شرعی_رشت اذان ظهر ۱۱:۵۶ اذان مغرب ۱۷:۲۱ iribnews_guilan
2216360

برنامه ارزشی پایانی پایه ششم سال 1397

امتحان : هدیه های آسمانی 1/ 3/ 97 امتحان : ریاضی چهار شنبه 2 /3/ 97 امتحان : املا و انشا یک شنبه 6 /3/ 97 امتحان : علوم دو شنبه 7 /3/ 97 امتحان : مطالعات اجتماعی 8 /3/ 97 ساعت امتحانات : 10 صبح
2742294

نرخ ارز امروز پنج شنبه 26 مهر 1397

نرخ ارز روز پنج شنبه ۹۷/۷/۲۶ بروزرسانی : 21:31 دلار : 14,000 یورو : 17,082 پوند : 19,464 فرانک سوئیس : 14,951 لیر ترکیه : 2,452 درهم امارات : 4,030 منات آذربایجان : 8,704
2738686

نرخ ارز امروز پنج شنبه 26 مهر 1397

نرخ ارز روز پنج شنبه ۹۷/۷/۲۶ بروزرسانی : 8:00 دلار : 14,100 یورو : 17,082 پوند : 19,464 فرانک سوئیس : 14,951 لیر ترکیه : 2,452 درهم امارات : 4,030 منات آذربایجان : 8,704
2137976

چند شبنه عید مبعث است در سال 97 - کی عید مبعث است

چند شبنه عید مبعث است در سال 97 - کی عید مبعث است - چند شنبه عید مبعث 1397 است - عید مبعث 97 چه روزی است - تاریخ دقیق عید مبعث در تقویم شمسی و قمری کی هست چند شنبه عید مبعث 1397 است چند شبنه عید مبعث است در این مقاله از سایت جونا اطلاعات کاملی از تاریخ روز مبعث در سال 1397 چه روز است قرار داده می شود و همچنین برای دیدن مطالب بیشر به بخش امروز چندمه مراجعه فرمایید عید مبعث روزی است که حضرت محمد (ص)، ، در غار حرا به ی برگزیده شد، حضزت محمد (ص) توسط جبرئیل و از سوی خدا به ی نایل آمد و مأمور شد که چندخداپرستی و بت پرستی را از زمین بردارد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2907169

بهترین اخبار از باشگاه یوونتوس

باشگاه یوونتوس شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۸ رسمی؛ کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن ماه باشگاه یوونتوس انتخاب شد " اختصاصی | کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی تیم یوونتوس با عملکرد بسیار خوب در ماه گذشته به عنوان بهترین بازیکن ماه نوامبر بیان ری انتخاب شد. " سری آ ایتالیا شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶ ترکیب احتمالی فیورنتینا و یوونتوس " اختصاصی | در هفته چهاردهم از رقابت های سری آ ایتالیا، امشب یوونتوس به مصاف فیورنتینا خواهد رفت. " سری آ ایتالیا شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۹ سرمربی فیورنتینا: رونالدو فراتر از یک بازیکن فوتبال است " اختصاصی | است? ...
2171662

آغاز مرحله گچ کاری خانه و رنگ آمیزی

مرحله گچ خانه ( سفید ) از روز شنبه یکم اردیبهشت ماه سال 1397 شروع شد . همچنین از همین روز ، رنگ آمیزی درب ها و پنجره های خانه هم آغاز شد . ضمن اینکه کف روی بهار خواب هم سنگ شد . از روز شنبه 1/2/1397 تا روز چهارشنبه 5/2/1397 در این مدت 5 روز ، کارهای زیر انجام شده است : 1 - سفید کامل دو تا اتاق خواب 2 - سفید راهرو خانه و قسمتی از آشپزخانه 3 - ضد زنگ زدن به درب ها و پنجره ها 4 - سنگ روی بهار خواب ع های پایین کارهایی می باشد که در این هفته ( از شنبه تا چهارشنبه ) انجام شده است : سنگ کف بهار خواب ... * گچ ( سفید ) البته هنوز مرحله سفید خانه کامل نشده است ... * * * * * رنگ ? ...
2560812

برنامه جلسات دفاع

چهارشنبه 1397/6/14 11:00 عمران مرضیه مولایی بیرگانی 1397/6/6 10:00 عمران فریبرز مهرجو
2276898

قیمت ین قیمت دلار و سکه در بازار ( 05 اردیبهشت 97) / سختی تهیه دلار در بازار

آ ین قیمت دلار و سکه در بازار ( 05 اردیبهشت 97) / سختی تهیه دلار در بازار ... www.sarpoosh.com › gold-news › gold-... ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ · قیمت دلار 5 اردیبهشت,اخبار طلا و ارز,خبرهای طلا و ارز,طلا .... بهای معاملات این بازار روز ۰.۵ درصد افزایش یافته و ... رتبه بندی ۳٫۶ (۲۱) قیمت دلار و طلا و نرخ ارز شنبه 5 داد |ارز آزاد|ارز تی|سکه|یورو|پوند - گمرک 98 gomrok98.com › قیمت دلار و نرخ ارز ۵ روز پیش · قیمت دلار و طلا و نرخ ارز شنبه 5 داد - قیمت دلار ، یورو ، پوند ، طلا ، سکه و نرخ ارز امروز 5 داد 1397 (شنبه) + ج ، بر ... قیمت طلا، سکه و ارز، پنج شنبه 5 مرداد 1396 - شبکه خبر www.irinn.ir › ne ...
2595260

برنامه جلسات دفاع

1397/6/20 16:00 مواد فربد ذاکریان 1397/6/21 12:30 مواد مهرداد قاسم پور ف ی 1397/6/21 14:00 مواد ایمان ممبنی طاهری 1397/6/21 09:00 عمران فاطمه ارزومند 1397/6/21 08:00 مواد بهرنگ اه 1397/6/20 08:00 عمران مجتبی حلاجیان 1397/6/21 14:00 عمران مرتضی قنواتی 1397/6/21 09:00 عمران فرحان سواری
2868096

عدم برگزاری کلاس درس روز شنبه

دانشجوی محترم، کلاس درس روز شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ برگزار نمی شود. لطفا به سایر ذینفعان نیز اطلاع دهید. با تشکر
2668374

اطلاعیه های مهم ---جدید

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم به اطلاع دانشجویان محترمی که در برگ انتخاب واحد یا گزارش ثبت نام ( 101 ) آنها زمان کلاس بصورت ( نیمه 1 ترم یا ن ت 1) یا ( نیمه 2 ترم یا ن ت 2 ) ثبت شده ، میرساند : منظور از (( نیمه 1 ترم)) یعنی : زمان کلاس از تاریخ 1397/07/01 لغایت 1397/08/04 و منظور از (( نیمه 2 ترم )) یعنی : زمان کلاس از تاریخ 1397/08/05لغایت 1397/09/22 می باشد . 1397/6/31 شنبه قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته ی صنایع برگزاری کلاس های نیمسال جدید رشته ی صنایع از هفته دوم مهرماه آغاز خواهد شد. 1397/6/31 شنبه قابل توجه دانشجویان محترم رشته تاریخ برگزاری کلاس های عسکرانی در نیمسال جدید از هفته دوم ? ...
2159504

تاریخ دقیق عید مبعث در تقویم شمسی و قمری کی هست

چند شبنه عید مبعث است در سال 97 - کی عید مبعث است - چند شنبه عید مبعث 1397 است - عید مبعث 97 چه روزی است - تاریخ دقیق عید مبعث در تقویم شمسی و قمری کی هست چند شنبه عید مبعث 1397 است چند شبنه عید مبعث است در این مقاله از سایت جونا اطلاعات کاملی از تاریخ روز مبعث در سال 1397 چه روز است قرار داده می شود و همچنین برای دیدن مطالب بیشر به بخش امروز چندمه مراجعه فرمایید عید مبعث روزی است که حضرت محمد (ص)، ، در غار حرا به ی برگزیده شد، حضزت محمد (ص) توسط جبرئیل و از سوی خدا به ی نایل آمد و مأمور شد که چندخداپرستی و بت پرستی را از زمین بردارد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2521400

فال روزانه 19 مرداد 97

فال روز 19 مرداد 1397 - نمناک namnak.com/فال-روز-19-مرداد-1397.p70655 برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز 19 مرداد 97 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید. تاریخ انتشار : 19 مرداد 1397. فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در ... فال فردا 19 مرداد 97 | فال روزانه - مجله فارسی پرمگ ۲ روز پیش - فال روز 19 مرداد 97 | تیتر هنر فال روز 19 مرداد 97. پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ در ۲۲:۴۱. – فال روزانه در روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ برای متولدین فروردین ماه. خیلی جالب است که شما برای خودتان محدودیت هایی ... فال روزانه یکشنبه 21 مرداد 97 فال امروز برای متولدین تمام ماه ... با خواندن فال روزانه خود و دوس? ...
2427132

مسابقه روزانه راسخون 23 تیر 97

شروع مسابقه: شنبه، 23 تیر 1397پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 23 تیر 1397 توضیحات: [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2847916

برنامه امتحان های مدرسه

برنامه ی این هفته پنج شنبه: امتحان ادبیات ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ برنامه ی هفته بعد : امتحان ادبیات ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ممکن است امتحان گرفته نشود.چون این هفته امتحان ادبیات میباشد.تستی آنلاین برنامه ی زمان تحویل برگه صحیح شده امضای برگه های امتحانی امضای برگه ی درس هدیه ها برای امضای برگه ی درس عربی برای چهار شنبه امضای برگه ی درس زبان انگلیسی برای شنبه ی هفته ی بعد غیره
2161260

روز اول ماه رمضان 97+ روز دقیق عید فطر 1397 اعلام شد

روز اول ماه رمضان 97+ روز دقیق عید فطر 1397 اعلام شد روز حلول ماه رمضان و روز عید فطر ماه رمضان 1397 تاریخ شروع رمضان ۹۷ کی است ؟ شروع یا روز اول ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۹ قمری برابر با روز پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی و مصادف با ۱۷ می ۲۰۱۸ میلادی میباشد. تاریخ پایان رمضان ۹۷ کی است ؟ پایان یا روز آ ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۹ قمری برابر با روز پنج شنبه ۲۴ داد ۱۳۹۷ خورشیدی و مصادف با ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی میباشد. دنبال ع پروفایل برای ماه رمضان هستی؟ دنبال پروفایل تلگرام تبریک عید فطر هستی؟دنبال گروه ها و کانال های مذهبی ماه رمضان 97 هستی؟ در لینکدونی گروه و ? ...
2934523

اطلاعیه های کلاسها:

1397/7/4 چهارشنبه کلاسهای ان محبوبه بحرینیان، محسن زمانی و هدی فداکار روز پنجشنبه 4 مهرماه لغو می باشد. [بیشتر] 1397/7/4 چهارشنبه دانشجویان رشته مترجمی برای اطلاع از برنامه میان ترم و پایان ترم ترجمه انفرادی 1 و 2 به تابلوی اتاق ربانی یکتا در ساختمان هیات علمی مراجعه نمایند یا با ایمیل [email protected] مکاتبه نمایند. [بیشتر] 1397/6/31 شنبه کلاسهای فرانک کاکانایینی از روز 8 مهرماه آغاز می شود. [بیشتر] 1397/2/4 برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-97 [بیشتر]
2266690

قیمت خودرو های خارجی ۴ داد

قیمت خودرو های خارجی قیمت دلار امروز ۳ داد ۹۷ اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷ قیمت دلار ۰ 624 قیمت دلار امروز ۳ داد ۹۷ ، یورو، پوند به روز و در لحظه از سایت گمرک ۹۸ مشاهده کنید. این جداول بر اساس آ ین آمار از بازار ارز در تاریخ ۹۷/۳/۳ پنجشنبه می باشد. برای دریافت آ ین اخبار و اطلاعات تغییرات نرخ دلار در تاریخ پنج شنبه سوم داد ۱۳۹۷ … ادامه مطلب قیمت دلار و طلا و نرخ ارز امروز پنج شنبه ۳ داد ۹۷ اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷ قیمت دلار و نرخ ارز ۰ 433 قیمت دلار ، یورو ، پوند ، طلا ، سکه و نرخ ارز امروز ۳ داد ۱۳۹۷ (پنجشنبه) + ج بر اساس آ ین آمار از بازار ۹۷/۳/۳ برای دریافت آ ین اخبا? ...
2131324

امروز شنبه

امروز شنبه ۲۵ فروردین ١۳۹٧ هجری شمسی ٢۶ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری ۱۴ آوریل ۲۰۱۸ میلادی ذکرامروز یا رب العالمین
2209858

برنامه جلسات دفاع

سالن جلسات شنبه 1397/2/22 10:30 کامپیوتر علی مقدم گرگری سالن جلسات چهارشنبه 1397/2/19 15:30 عمران حبیب اله قدسی

پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷