پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان


2804898

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان ,پرسشنامه ,همرنگی اجتماعی مردان , , پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 18 فرمت فایل docx حجم فایل 15 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد همنوایی یا همرنگی1 فرایندی است ک ...
577355

. پرسشنامه کامل سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

. پرسشنامه کامل سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی. پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، که شامل پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی , پرسشنامه سنجش نگرش , پرسشنامه آسیب های اجتماعی , پرسشنامه سنجش آسیب های اجتماعی , . پرسشنامه سنجش نگرش , . پرسشنامه آسیب های اجتماعی , . پرسشنامه سنجش آسیب های اجتماعی می باشد. برای . پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی از سایت اوکا - مرکز . فایل و مقاله بر روی . کلیک کنید. فهرست مطالب پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی گویه ها معرفی پرسشنامه تعریف مفهومی نمره گذاری پرسشنامه تحل...
315697

پرسشنامه اعتماد بین شخصی (مردان)

پرسشنامه اعتماد بین شخصی (مردان) به صفحه . فایل پرسشنامه اعتماد بین شخصی (مردان) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و . روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر .
1045386

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد میباشد که پایایی و روایی آن تایید شده است. پرسشنامه دارای 36 سوال و طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ برابر با 78/ محاسبه شده است. برای برآورد ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2007228

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد میباشد که پایایی و روایی آن تایید شده است. پرسشنامه دارای 36 سوال و طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ برابر با 78/ محاسبه شده است. برای برآورد ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1617017

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی

برای روی لینک زیر کلیک کنید پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت روایی و پایایی:در پژوهش صالحی و همکاران(۱۳۹۲) روایی محتوایی پرسشنامه تایید شد و از نظر ۵ برجسته حسابداری مطلوب عنوان شد.به منظور پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج با استفاده از نرم افزار spss مطلوب گزارش شده است.جهت پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکتها از فرم زیر اقدام نمایید. پرسشنامه مسئولیت اجتماعیdepaper.ir/ /5755/ پرسشنامه مسئولیت اجتماعی پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارول پرسشنامه مسئولیت اجت? ...
577403

. پرسشنامه کامل سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

. پرسشنامه کامل سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی. پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، که شامل پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی , پرسشنامه سنجش نگرش , پرسشنامه آسیب های اجتماعی , پرسشنامه سنجش آسیب های اجتماعی , . پرسشنامه سنجش نگرش , . پرسشنامه آسیب های اجتماعی , . پرسشنامه سنجش آسیب های اجتماعی می باشد. برای . پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی از سایت اوکا - مرکز . فایل و مقاله بر روی . کلیک کنید.فهرست مطالب پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعیگویه هامعرفی پرسشنامهتعریف مفهومینمره گذاری پرسشنامهتحلیل (تفس...
2804899

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه هوش اجتماعی ,پرسشنامه ,هوش اجتماعی , , پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه هوش اجتماعی دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 26 فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه هوش اجتماعی روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد هوش به توانایی افراد برای یادگیری و استدلال اشاره میکند. به معنی دیگر هوش به معنی تنه اطل ...
2825924

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس

free پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس نتیجه آزمایشات دیگران پیرامون پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس را در اینجا مشاهده نمایید. if you intend to پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس, here. نگران پیدا مطلب درمورد پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس نباشید. کافیست روی ید کلیک کنید. by entering the site, you can get enough information about پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس. بهرین خلاصه فایل پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس را از ما بخواهید. توضیح پیرامون علوم انسانی اطلاعات تخصصی بی نظیر درمورد پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس را تنها می توانید از اینجا دریافت کنید. اگر در خصوص پرسشنامه جو روانی اجتما ...
2007873

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه آماده روانشناسی و علوم تربیتی، مقیاس هوش اجتماعی ترومسو[1]: این پرسشنامه توسط سیلورا ، مارتین یوسن و داهل[2] (2001) تهیه شده است، که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد . این پرسشنامه از 21 گویه تشکیل شده است. مارتین یوسن و داهل ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1418691

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه آماده روانشناسی و علوم تربیتی، مقیاس هوش اجتماعی ترومسو[1]: این پرسشنامه توسط سیلورا ، مارتین یوسن و داهل[2] (2001) تهیه شده است، که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد . این پرسشنامه از 21 گویه تشکیل شده است. مارتین یوسن و داهل ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1819280

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه آماده روانشناسی و علوم تربیتی، مقیاس هوش اجتماعی ترومسو[1]: این پرسشنامه توسط سیلورا ، مارتین یوسن و داهل[2] (2001) تهیه شده است، که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد . این پرسشنامه از 21 گویه تشکیل شده است. مارتین یوسن و داهل ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1983386

پرسشنامه هوش

پرسشنامه هوش هیجانی گلمن, پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ,پرسشنامه هوش هیجانی ک ن,پرسشنامه هوش هیجانی شوت,روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن, پرسشنامه هوش هیجانی,روش نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی بار آن,پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز پرسشنامه هوش معنوی افراد پرسشنامه هوش معنوی افراد، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه فوق در سال 2011 توسط هیلدبرانت ابداع شده و از پرسشنامه های استاندارد می باشد که سید محمد مقیمی و مجید رمضان، آن را ترجمه کرده اند. پرسشنامه قیمت : 5,000 تومان توضیحات بیشتر دریافت فایل پرسشنامه هوش هیج? ...
2613293

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان (مدل کارول)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارکنان; پرسشنامه مسئولیت اجتماعی تأمین کنند گان ... ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان · نمونه پرسشنامه ابعادمسئولیت اجتماعی سازمان ... پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارکنان csr بر اساس مدل کارول نمونه سؤالات: نمونه سوالات پرسشنامه مسؤولیت اجتماعی کارول. 9. میزان توجه اعضای سازمان به رعایت استانداردهای سازمانی چقدر است؟ 10 . میزان توجه به وضع مقررات در ... پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها | انجمن پرسشنامه ایران مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که ساز ...
756604

. پرسشنامه حمایت اجتماعی

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت .وم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. لینک .:. پرسشنامه حمایت اجتماعی. پرسشنامه حمایت اجتماعی
82419

پرسشنامه های روانشناسی

سلام و درود فراوان شما میتونین برای .ید پرسشنامه های معروف روانشناسی با ارزان ترین قیمت به لینک زیر مراجعه کنید: روانشناسی پرسشنامه های موجود: 1.پرسشنامه mmpi 2.پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت 3.پرسشنامه سازگاری بل 4.پرسشنامه گری ویلسون 5.پرسشنامه میلون
1055722

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان را مورد سنجش قرار می دهد. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 35 سوال و در چهار بعد تنظیم شده اند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2495219

مجموعه پرسشنامه های روانشناسی و علوم تربیتی

مجموعه پرسشنامه های روانشناسی و علوم تربیتی فرمتword و pdf لیست: پرسشنامه موفقیت/ ارتقاء پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر (tqm) پرسشنامه-کارآفرینی پرسشنامه-مدیریت-تضاد پرسشنامه بهره وری پرسشنامه مذاکره پرسشنامه خلاقیت پرسشنامه کیفیت زندگی پرسشنامه اضطراب پرسشنامه ابتکار پرسشنامه ارزی ابعاد سازمان & ... دریافت فایل
153087

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان را مورد سنجش قرار می دهد. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 35 سوال و در چهار بعد تنظیم شده اند.
132851

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان را مورد سنجش قرار می دهد. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 35 سوال و در چهار بعد تنظیم شده اند.
1617670

رایگان پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده

برای روی لینک زیر کلیک کنید تا سه روز رایگان پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده پرسشنامه حمایت اجتماعی با ضریب آلفای ۹۰/۰ از هماهنگی درونی فوق العاده ای برخوردار است. داده های مبتنی بر اعتبار مبتنی بر ۲۰ سوال اصلی مقیاسها قبل از تفکیک حمایت خانواده است. آلفای نهایی برای این پرسشنامه بین ۸۸/۰ تا ۹۱/۰ است. این پرسشنامه از روایی همزمان خوبی برخوردار است. نمرات این پرسشنامه با درماندگی روانی و کارآمدی اجتماعی همبستگی دارد. ضرایب همبستگی بین نمرات حاصل از این پرسشنامه با پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا و وابستگی بین اشخاص معنی دار بود. پرسشنامه حمایت اجت? ...
2811914

هنجار ی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

هنجار ی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی هنجار ی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 20 فرمت فایل pdf حجم فایل 195 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 10 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها هنجار ی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی مشخصات «هنجاری پرسشنامه بهزیستی اجتماعی » روایی و پایایی: دارد ده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 10 صفحه نوع فایل: pdf هنجار ی پرسشنامه بهزیستی اجتماعیپرسشنامه بهزیستی اجتماعی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی
1135784

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی پرسشنامه سرمایه اجتماعی، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن پرسشنامه: به منظور ارزی سرمایه اجتماعی، اونی و بولن پرسش نامه ای برای ای نیوساوت و استرالیا تهیه و در آن، 8 عامل بنیادین تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی
649595

هنجار ی. پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

هنجار ی. پرسشنامه بهزیستی اجتماعی هنجار ی. پرسشنامه بهزیستی اجتماعی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل pdf حجم فایل 195 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 10 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها هنجار ی. پرسشنامه بهزیستی اجتماعی مشخصات «هنجاری. پرسشنامه بهزیستی اجتماعی » روایی و پایایی: دارد .ده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 10 صفحه نوع فایل: pdf هنجار ی. پرسشنامه بهزیستی اجتماعیپرسشنامه بهزیستی اجتماعی. پرسشنامه بهزیستی اجتماعی
2575860

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان , پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان روش نمره گذاری این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف سنجش میزان رعایت هنجارهای اجتماعی نوجوانان از ابعاد مختلف (خانواده، مدرسه، جامعه) است روایی و پایایی در پژوهش خواجه رشیدان (1387) اعتبار پرسشنامه توسط متخصصین فن و نظر صاحبنظرا ...
1646607

هنجار ی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

هنجار ی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی هنجار ی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل pdf حجم فایل 195 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 10 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها هنجار ی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی مشخصات «هنجاری پرسشنامه بهزیستی اجتماعی » روایی و پایایی: دارد ده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 10 صفحه نوع فایل: pdf هنجار ی پرسشنامه بهزیستی اجتماعیپرسشنامه بهزیستی اجتماعی پرسشنامه ب ...
1540873

پرسشنامه روان شناسی پرخاشگری باس و پری aq

پرسشنامه روان شناسی پرخاشگری باس و پری aq پرسشنامه روان شناسی پرخاشگری باس و پری aq پرسشنامه روان شناسی پرخاشگری باس و پری aq، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، که شامل پرسشنامه پرخاشگری باس و پری , پرسشنامه پرخاشگری باس و پری pdf , پرسشنامه پرخاشگری باس و پری , نمره گذاری پرسشنامه پرخاشگری باس و پری , پرسشنامه پرخاشگری باس و پری aq , رایگان پرسشنامه پرخاشگری باس و پری می باشد از سایت اوکا - مرکز فایل و مقاله بر روی کلیک کنید. فهرست مطالب پرسشنامه روان شناسی باس و پری aq توضیحات روایی و پایایی پرسشنامه عبارات اطلاعات پرسشنامه ر ...
405317

پرسشنامه حمایت اجتماعی وا. و همکاران

پرسشنامه حمایت اجتماعی وا. و همکارانپرسشنامه حمایت اجتماعی وا. و همکارانپرسشنامه حمایت اجتماعی وا. و همکارانمعرفی پرسشنامه حمایت اجتماعی این پرسشنامه توسط وا.، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارت در سال 1986 بر مبنای تعریف کوب از حمایت اجتماعی ساخته شده است. بنا به تعریف کوب، حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، مساعدت و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد اشاره دارد. پرسشنامه حمایت اجتماعی وا. و همکاران یک مقیاس خودسنجی شامل 23 ماده است و ...دریافت فایل
651637

. پرسشنامه های مدیریتی و روانشناسی

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (کیمبرلی یانگ، 1998) ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮد ﻮدﺎن ﻣﺎرﺎ ﻮاس (cdi) پرسشنامه استاندارد امید به زندگی (اشنایدر، 1991) پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران، 1392) پرسشنامه استاندارد باورهای غیرمنطقی (جونز، 1969) پرسشنامه استاندارد بلوغ عاطفی (یاشویر سینک و بهار.ا) پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی (کی یز و ماگیارمو، 2003) پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (پورتر) پرسشنامه ح. های مثبت روانشناختی پرسشنامه حس فناناپذیری نمادین پرسشنامه ارزی. بهره وری در شرکت ها پرسشنامه معلم فکور پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس...
2128266

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه
2217807

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 13 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس پرسشنامه حمایت اجتماعی این پرسشنامه توسط وا ، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارت، در سال 1986 بر مبنای تعریف کوب از حمایت اجتماعی ساخته شد. بنا به تعریف کوب، حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، مس ...
347653

. پاو.وینت آزمایش اش و همرنگی

پاو.وینت آزمایش اش و همرنگی برچسب ها : پاو.وینت آزمایش اش و همرنگی , پاو.وینت آزمایش اش , . پاو.وینت آزمایش اش , پاو.وینت آزمایش اش و همرنگی , . پاو.وینت آزمایش اش و همرنگی , . آزمایش اش و همرنگی , آزمایش اش و همرنگی , تحقیق آزمایش اش و همرنگی , . تحقیق آزمایش اش و همرنگی , پروژه آزمایش اش و همرنگی , . پروژه آزمایش اش و همرنگی , روانشناسی اجتماعی , پاو.وینت روانشناسی اجتماعی , . پاو.وینت دسته: روان شناسی فرمت فایل: pptx حجم فایل: 2070 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 پاو.وینت آزمایش اش و همرنگی شامل 31 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد در ادامه ابتدا بخشی ا
1506705

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت گوشال

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت گوشال rss feed. پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت گوشال دسته: پرسشنامه بازدید: 18 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت گوشال قیمت فایل فقط 3,800 تومان پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت گوشال (1998؛ به نقل از احمدی حصار، 1392). تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی عبارت است از : دانش، ادراک، هنجارها، قوانین و انتظارات مشترک درباره الگو های تعاملات که گروهی از افراد در برخورد با مسائل پیچیده اجتماعی موقعیت ه ...
2441655

پرسشنامه پرسشنامه چند عاملی ی mlq

پرسشنامه پرسشنامه چند عاملی ی mlq پرسشنامه پرسشنامه چند عاملی ی mlq رایگان مقاله با موضوع: چگونه یک پرسشنامه علمی تهیه کنیم؟ ... دریافت فایل
2441656

پرسشنامه پرسشنامه چند عاملی ی mlq

پرسشنامه پرسشنامه چند عاملی ی mlq پرسشنامه پرسشنامه چند عاملی ی mlq رایگان مقاله با موضوع: چگونه یک پرسشنامه علمی تهیه کنیم؟ ... دریافت فایل
2405388

پرسشنامه سبک ی

پرسشنامه سبک ی پرسشنامه سبک ی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد است که دارای 36 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد منبع پرسشنامه در درون متن ذکر شده است. فرمت فایل: doc و قابل ویرایش ... دریافت فایل
519980

معرفی و . فایل کامل پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 32 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 11 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند . پرسشنامه استاندارد رشد اجتماعی (وایلند)، در قالب word و در 11 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : براساس سنین متفاوت می باشد.
1069623

پرسشنامه تاثیر مشارکت ن در تشکل های اقتصادی اجتماعی

پرسشنامه تاثیر مشارکت ن در تشکل های اقتصادی اجتماعیپرسشنامه رشته علوم اجتماعی، این پرسشنامه یک پرسشنامه محقق ساخته با 8 سوال است که در رابطه با تاثیر مشارکت ن در مشارکت ن در تشکل های اقتصادی اجتماعی با کمک spss قابل تحلیل است. این پرسشنامه به مطالعه برخی از تأثیرات مشارکت ن می پردازد. این پرسشنامه صرفاً جنبه پژوهشی دارد و در برنامه ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2495266

پرسشنامه های روانشناسی

پرسشنامه های روانشناسی فرمت pdf پرسشنامه ها: پرسشنامه سبکهای یادگیری دیداری،شنیداری و ی (vak) پرسشنامه سبکهای شناختی گریگورک پرسشنامه روی آوردها و مهارتهای مطالعه دانشجویان پرسشنامه سبکهای یادگیری گراشا -ریچمن پرسشنامه سبک های انگیزشی همراه با روش نمره گذاری و توضیحات مربوطه ... دریافت فایل
1817105

پرسشنامه نوع نیازهای کارکنان

پرسشنامه نوع نیازهای کارکنان پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که روایی و پایایی آن در تحقیقات مختلف تایید شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه 28 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1045388

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استندارد می باشد که در یکی از تحقیقات چاپ شده در سال 2013 مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه پیش رو دارای 8 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2007230

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استندارد می باشد که در یکی از تحقیقات چاپ شده در سال 2013 مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه پیش رو دارای 8 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1661112

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی پرسشنامه سرمایه اجتماعی این پرسشنامه دارای 20 سوالبا طیف 5 درجه ای لیکرتجهتسنجش سه بعد سرمایه اجتماعی (شناختی، ساختاری و رابطه ای) است. منبع اصلیپرسشنامه در درون متن آورده شده است. ترتیب سوالات به شکل زیر است: - ساختاری: سوالات 10-1 - شناختی: سوالات 16-11 - رابطه ای: سوالات 20-17 فرمت فایل: doc word (قابل ویرایش) ...ادامه و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد است که دارای 15 سوال با طیف چهاردرجه ای می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. فرمت پرسشنامه: doc و قابل ...
1661111

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی پرسشنامه سرمایه اجتماعی این پرسشنامه دارای 20 سوالبا طیف 5 درجه ای لیکرتجهتسنجش سه بعد سرمایه اجتماعی (شناختی، ساختاری و رابطه ای) است. منبع اصلیپرسشنامه در درون متن آورده شده است. ترتیب سوالات به شکل زیر است: - ساختاری: سوالات 10-1 - شناختی: سوالات 16-11 - رابطه ای: سوالات 20-17 فرمت فایل: doc word (قابل ویرایش) ...ادامه و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد است که دارای 15 سوال با طیف چهاردرجه ای می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. فرمت پرسشنامه: doc و قابل ...
1645150

پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه (هوش سازمانی) پرسشنامه (هوش سازمانی) فرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 پرسشنامه قسمتی از محتوای متن پرسشنامه آیا یک گفتمان مستمر استراتژیک در کل سازمان وجود دارد، یعنی یک بحث مستمر در زمینه محیط ب و کار و روش های مقابله با چالش های موجود در محیط. آیا یک فرایند رسمی ومنظم برای بررسی و پایش محیطی وجود دارد، یعنی بررسی سیستماتیک محیط ب و کار جهت شناسایی روند ها، فرصت ها...ادامه و پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه هوش اجتماعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 7 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسشنامه هوش اجتماعی،هوش اجتماعی، پرسشنامه ...
2639415

ع محل تحریک نقطه جی در مردان

نقطه جی در مردان در این مطلب از سایت جسارت به نقطه جی در مردان در بخش پزشکی می پردازیم.امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد نقطه جی در مردان,نقطه جی در مردان کجاست,نقطه جی در مردان ویکیپدیا,نقطه جی در مردان و ن,نقطه جی در مردان چیست,نقطه جی در مردان کجاست,نقطه جی در مردان ع ,نقطه جی در مرد,نقطه جی در مرد ها,نقطه ی جی در مردان,نقطه g در مردان کجاست؟,نقطه ی جی در مردان کجاست؟,نقطه جی مردان کجاست,نقطه جی مرد کجاست,نقطه g مردان کجاست,نقطه جی در مردان ویکی پدیا,نقطه جی در مرد و زن,نقطه ی جی در مردان و ن,نقطه g در مردان و ن,نقطه جی مردان چ? ...
1112061

طراحی پرسشنامه به همراه …

رسشنامه پیچیدگی پرسشنامه ارزی ابعاد سازمانی پرسشنامه برنامه ریزی پرسشنامه تعارض سازمانی پرسشنامه تعارض سازمانی شماره دو پرسشنامه تمرکز پرسشنامه رسمیت پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس پرسشنامه شناخت سازمان (qdq) پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون پرسشنامه مدیریت تضاد پرسشنامه […] < on type=" on" cl ="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#main-navigation"> toggle navigation سایت published by 92 on آوریل 2, 2017 5قیاس پدیده غلط انداز» 14 ماده 85ه روش های ...
1424231

پرسشنامه دوستی های قبل از ازدواج

پرسشنامه دوستی های قبل از ازدواج این پرسشنامه یک پرسشنامه محقق ساخته است که در رابطه با دوستی های قبل از ازدواج با کمک spss قابل تحلیل است. این پرسشنامه شامل 27 سئوال می باشد که به مطالعه برخی از خصوصیات رفتاری افراد می پردازد. این پرسشنامه صرفاً جنبه پژوهشی دارد و در برنامه ریزی های کلان اجتماعی می تواند مؤثر واقع شود.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1061065

پرسشنامه دوستی های قبل از ازدواج

پرسشنامه دوستی های قبل از ازدواج این پرسشنامه یک پرسشنامه محقق ساخته است که در رابطه با دوستی های قبل از ازدواج با کمک spss قابل تحلیل است. این پرسشنامه شامل 27 سئوال می باشد که به مطالعه برخی از خصوصیات رفتاری افراد می پردازد. این پرسشنامه صرفاً جنبه پژوهشی دارد و در برنامه ریزی های کلان اجتماعی می تواند مؤثر واقع شود.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
6262

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت قیمت: 3,000 تومان توضیحات . آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ) قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (rsms) قیمت: 3,500 تومان توضیحات . پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (winelend) قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه تایید جویی ک ن قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه هوش هیجانی (بار– اُن) قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه رضایت شغلی قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه قدرت .
2004007

پرسشنامه عد رویه ای

پرسشنامه عد رویه ای پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یکی از تحقیقات چاپ شده در سال 2013 به کار رفته است. تعداد سوالات 9 سوال است و از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1966552

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی mspss

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی mspss پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (mspss)پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (mspss) دارای 3 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشدبخشی از محتوا ::روایی: داردپایایی: داردتعداد سوالات : 12سوالنمره گذاری وتفسیر: داردمنبع : داردمعرفی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (mspss)مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی یک ابزار 12 گویه ای است که به منظور ارزی حمایت اجتماعی ادراک شده از سه منبع خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگی توسط زیمت و همکاران (1988) تهیه شده است....ادامه و پرسشنامه فرم کوتا ...
1624023

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(tsis)

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(tsis) این پرسشنامه توسط سیلورا ، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) تهیه شده است، که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد.... ادامه مطلب
582674

پرسشنامه پایداری اجتماعی

پرسشنامه پایداری اجتماعی. پرسشنامه پایداری اجتماعی؛ قسمتی از متن: این پرسشنامه در جهت انجام تحقیق، به منظور ارزی. پایداری اجتماعی محلات شهر ..................می باشد. بدین منظور نظرات شما می تواند نقش مؤثر و مثبتی در نیل به محله مطلوب مورد نظر، داشته باشد.
2041187

تهیه پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه استاندارد اندازه گیری هوش فرهنگی محققین و دانشجویانی که در حال مطالعه و تحقیق در مورد هوش فرهنگی هستید، برای تهیه پرسشنامه هوش فرهنگی در سه نوع مختلف زیر با ما تماس بگیرید. پرسشنامه لاتین و هم پرسشنامه فارسی انواع پرسشنامه هوش فرهنگی: الف) پرسشنامه خود ارزیاب 20 سؤالی ب)پرسشنامه دگر ارزیاب 20 سؤالی ج)پرسشنامه فرم کوتاه 10 سؤالی 09112129731
1053790

پرسشنامه بیگانگی سازمانی

پرسشنامه بیگانگی سازمانی پرسشنامه آماده رشته مدیریت: پرسشنامه بیگانگی سازمانی، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 4 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. در ایران این پرسشنامه برای اولین بار بر مبنای مبانی نظری بیگانگی سازمانی طراحی و اعتباری شده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2005920

پرسشنامه بیگانگی سازمانی

پرسشنامه بیگانگی سازمانی پرسشنامه آماده رشته مدیریت: پرسشنامه بیگانگی سازمانی، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 4 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. در ایران این پرسشنامه برای اولین بار بر مبنای مبانی نظری بیگانگی سازمانی طراحی و اعتباری شده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1815174

پرسشنامه بیگانگی سازمانی

پرسشنامه بیگانگی سازمانی پرسشنامه آماده رشته مدیریت: پرسشنامه بیگانگی سازمانی، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 4 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. در ایران این پرسشنامه برای اولین بار بر مبنای مبانی نظری بیگانگی سازمانی طراحی و اعتباری شده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1738689

پرسشنامه رفتار کاری ضد تولید

پرسشنامه رفتار کاری ضد تولید توضیحات: پرسشنامه پیش رو یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 11 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. این پرسشنامه توسط بنت و ر نسون طراحی و اعتباری شده است. منبع پرسشنامه و ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه در درون متن ذکر شده است.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1059374

پرسشنامه رفتار کاری ضد تولید

پرسشنامه رفتار کاری ضد تولید توضیحات: پرسشنامه پیش رو یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 11 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. این پرسشنامه توسط بنت و ر نسون طراحی و اعتباری شده است. منبع پرسشنامه و ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه در درون متن ذکر شده است.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان