پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن


2804744

پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن

پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل pdf حجم فایل 100 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزی میزان خ رآمدی ک ن (در دو موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض آمیز) است. اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس، ﺷﺎﻣﻞ ۲۲ ﮔﻮﻳﻪ اﺳـﺖ و ﺗﻮﺳـﻂ ِ وﻳﻠـﺮ، و ﻟـﺪ (۱۹۸۲) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ـ ﻛﺎرآﻣﺪی ﻛﻮدﻛﺎن ﻛ?? ...
1663390

دریافت و ید پروژه اماده پرسشنامه مقیاس خ رآمدی والدگری دومکا (psam)

پرسشنامه مقیاس خ رآمدی والدگری دومکا (psam) پرسشنامه خ رآمدی والدگری توسط دومکا معرفی شده است .این پرسشنامه شامل 10 سوال است و پاسخ به این پرسشنامه طبق طیف لیکرت هفت درجه ای از 1 تا 7 امتیازبندی می شود... ادامه مطلب
974691

پرسشنامه خ.رآمدی "شرر"

پرسشنامه خ.رآمدی "شرر" پرسشنامه خ.رآمدی شرر دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه خ.رآمدی" شرر" این پرسشنامه توسط شرر و همکارانش درسال 1982 ساخته شدو دارای 23 ماده است که 17 ماده آن مربوط به خ.رآمدی عمومی و 6 ماده دیگرمربوط به تجارب خ.رآمدی در موقعیت های اجتماعی است(. و فولادچنگ،1386) . در تحقیق حاضر از مقیاس 17 ماده ای استفاده شد. آزمون...
2227679

پرسشنامه خ رآمدی "شرر"

پرسشنامه خ رآمدی "شرر" پرسشنامه خ رآمدی شرر دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه خ رآمدی" شرر" این پرسشنامه توسط شرر و همکارانش درسال 1982 ساخته شدو دارای 23 ماده است که 17 ماده آن مربوط به خ رآمدی عمومی و 6 ماده دیگرمربوط به تجارب خ رآمدی در موقعیت های اجتماعی است( و فولادچنگ،1386) . در تحقیق حاضر از مقیاس 17 ماده ای استفاده شد. آزمون خ ...
1624050

پرسشنامه مقیاس خ رآمدی والدگری دومکا (psam)

پرسشنامه مقیاس خ رآمدی والدگری دومکا (psam) پرسشنامه خ رآمدی والدگری توسط دومکا معرفی شده است .این پرسشنامه شامل 10 سوال است و پاسخ به این پرسشنامه طبق طیف لیکرت هفت درجه ای از 1 تا 7 امتیازبندی می شود... ادامه مطلب
2123806

پرسشنامه خ رآمدی و نمره گذاری

پرسشنامه خ رآمدی و نمره گذاری پرسشنامه خ رآمدی عمومی شرر پرسشنامه خ رآمدی شرر 17 سوالی نمره گذاری پرسشنامه روایی پرسشنامه پایایی پرسشنامه دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 443 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7243 تمام فایل ها پرسشنامه خ رآمدی عمومی شرر پرسشنامه خ رآمدی شرر 17 سوالی نمره گذاری پرسشنامه روایی پرسشنامه پایایی پرسشنامه 17 گویه پرسشنامه 17 سوالی خ رآمدی عمومی ش? ...
2449849

پرسشنامه خ رآمدی و نمره گذاری

پرسشنامه خ رآمدی و نمره گذاری پرسشنامه خ رآمدی عمومی شرر پرسشنامه خ رآمدی شرر 17 سوالی نمره گذاری پرسشنامه روایی پرسشنامه پایایی پرسشنامه دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 443 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7243 تمام فایل ها پرسشنامه خ رآمدی عمومی شرر پرسشنامه خ رآمدی شرر 17 سوالی نمره گذاری پرسشنامه روایی پرسشنامه پایایی پرسشنامه 17 گویه پرسشنامه 17 سوالی خ رآمدی عمومی ش? ...
836910

پرسشنامه خ.رآمدی و نمره گذاری

پرسشنامه خ.رآمدی و نمره گذاری پرسشنامه خ.رآمدی عمومی شرر پرسشنامه خ.رآمدی شرر 17 سوالی نمره گذاری پرسشنامه روایی پرسشنامه پایایی پرسشنامه دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 443 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7243 تمام فایل ها پرسشنامه خ.رآمدی عمومی شرر پرسشنامه خ.رآمدی شرر 17 سوالی نمره گذاری پرسشنامه روایی پرسشنامه پایایی پرسشنامه 17 گویه . پرسشنامه 17 سوالی خ.رآمدی عمومی...
2217937

پرسشنامه خ رآمدی تحصیلی

پرسشنامه خ رآمدی تحصیلی پرسشنامه خ رآمدی تحصیلی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 84 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه خ رآمدی تحصیلی این مقیاس توسط پاتریک، هی و رایان (1997) ساخته شده است، این مقیاس دارای 5 ماده می باشد که منع کننده ادراک دانش آموزان از شایستگی شان در انجام تکالیف کلاس می باشد. این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است که ماده های آن از نوع لیکرت پنج درجه ...
616838

پرسشنامه خ.رآمدی اجتماعی

پرسشنامه خ.رآمدی اجتماعی پرسشنامه خ.رآمدی اجتماعی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 10 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه خ.رآمدی اجتماعی جهت بررسی این سازه از مقیاس خ.رآمدی اجتماعی اسمیت و بتز (2000) بهره گرفته شد (پیوست 3). این ابزار از 25 گویه تشکیل شده است که میزان اعتماد فرد به خودش را در موقعیت های اجتماعی گوناگون در یک طیف پنج درجه ای اندازه می گیرد و پاسخ...
2128267

پرسشنامه خ رآمدی تحصیلی

پرسشنامه خ رآمدی تحصیلی پرسشنامه خ رآمدی تحصیلی، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، ضریب پایایی پرسشنامه، عبارات پرسشنامه
1304625

پرسشنامه خ رآمدی هیجانی

پرسشنامه خ رآمدی هیجانیدر این بخش پرسشنامه خ رآمدی هیجانی در 25 پرسش، یک صفحه و با فرمت word برای قرار داده شده است. دریافت فایل پرسشنامه خ رآمدی هیجانی
583724

. مقیاس خ.رآمدی عمومی (gse)

مقیاس خ.رآمدی عمومی (gse) مقیاس خ.رآمدی عمومی(gse) دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها مقیاس خ.رآمدی عمومی(gse) مشخصات « پرسشنامه مقیاس خ.رآمدی عمومی (gse) » روایی و پایایی: دارد .ده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 10 سوالی نوع فایل: word مقیاس خ.رآمدی عمومی(gse)خ.رآمدی عمومی(gse)
199352

پرسشنامه مقیاس عشق

پرسشنامه مقیاس عشق پرسشنامه مقیاس عشق دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل doc حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 پرسشنامه مقیاس عشق به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه مقیاس عشق زیر در . نورس ایسترن بوسترن[1] تهیه شده است. این مقیاس در ایران هنجاری. نشده است. با این حال برای مقایسه خود با دانشجویان آن .، با در نظر گرفتن معشوق خود به این پرسشنامه پاسخ دهید . بعد، نتایج خود را با نتایجی که در پیوست آمده است ، مقایسه کنید. ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :تعداد گویه ها : 14تعداد مولفه : تک مولفهروایی و
606044

پرسشنامه خ.رآمدی عمومی شرر

پرسشنامه خ.رآمدی عمومی شررمقیاس خ.رآمدی عمومی شرر و همکاران دارای 17 عبارت است. شرر و مادو. (1982) بدون مشخص . عوامل و عبارات آنها معتقدند که این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تلاش برای کامل . تکلیف و متفاوت در رویارویی با موانع را اندازه گیری می کند. روایی و اعتبار این مقیاس در ایران تایید شده است.کلمه عبور برا . همه فایلهاwww.khavaranshop.ir [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2528373

پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل

پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه به بررسی ابعاد مختلف کمال گرایی در افراد می پردازد. این مقیاس 59 سوال و 8 بعد دارد. شیوه نمره گذاری و روایی و پایایی پرسشنامه و منبع پرسشنامه
661196

. با . پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل

پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل . پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه به بررسی ابعاد مختلف کمال گرایی در افراد می پردازد. این مقیاس 59 سوال و 8 بعد دارد. شیوه نمره گذاری و روایی و پایایی پرسشنامه و منبع پرسشنامه
725107

پرسشنامه خ.رآمدی ک.ن و نوجوانان موریس

پرسشنامه خ.رآمدی ک.ن و نوجوانان موریس پرسشنامه خ.رآمدی ک.ن و نوجوانان موریس منبع و روایی و پایایی دارد نمره پرسشنامه خ.رآمدی ک.ن و نوجوانان موریسگذاری و مولفه نیز دارد ... دریافت فایل
753729

پرسشنامه استاندارد خ.رآمدی شِرِر

تعداد صفحات: 4 کد محصول :3230 حجم فایل:13,8 kb نوع فایل :rar فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل :پرسشنامه خ.رآمدی شِرِر این مقیاس توسط شِرِر و همکاران (1982) ساخته شده است که شامل 17 ماده می­باشد. روش نمره­گذاری پرسشنامه خ.رآمدی به این صورت است که به هرماده از 1 تا 5 امتیاز تعلق می­گیرد. ماده­های شماره 1، 13، 8، 9 ، 3 و 15 از راست به چپ امتیازشان افزایش می­یابد و بقیه ماده­ها به صورت مع. یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش می­یابد.این مقیاس دارای حداکثر نمره 87 و حداقل نمره 17 می­باشد. این مقیاس توسط براتی (1375) ترجمه و اعتباری. شده است. پایانی این ...
389205

پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل

پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 0 فرمت فایل docx حجم فایل 40 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 21 فروشنده فایل کد کاربری 1113 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل توضیحات زیر درباره این پرسشنامه است. پرسشنامه اضطراب کتل یکی از ابزارهای مهم برای سنجش اضطراب در امور گوناگون است. در این پکیج که در ادامه آمده است نحوه نمره گذاری این پرسشنامه آمده است. همچنین چگونگی ا
1590215

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (pcq) (2007)

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (pcq) (2007) تاریخ ایجاد 06/12/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 4 برگ ورد قیمت: 2500 تومان حجم فایل: 75 kb تعدادمشاهده 2 پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (pcq) برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) استفاده می شود. این پرسشنامه 24 سؤالی و شامل چهار ده مقیاس امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خ رآمدی است که در آن هر ده مقیاس شامل 6 گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس 6 درجه ای( کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) لیکرت پاسخ می دهد. سرمایه روا ...
54417

پرسشنامه و مقیاس قدردانی

پرسشنامه و مقیاس قدردانی دسته: پرسشنامه فرمت فایل: docx حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 . پرسشنامه استاندارد قدردانی محتوای فایل : 1) تاریخچه و معرفی پرسشنامه 2) مولفه های پرسشنامه 3) روایی و پایایی پرسشنامه 4) نمره گذاری پرسشنامه 5) سوالات پرسشنامه 6) تحلیل یا تفسیر بر اساس میزان نمره پرسشنامه 7) منابع سوالات و گویه ها 1) چیز های بسیاری در زندگی دارم که نسبت به آنها شکر گذارم. .... ..... بلافاصله پس از پرداخت ، لینک . به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای
1924841

پرسشنامه خود کارآمدی در تنظیم هیجانی

پرسشنامه خ رآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، 1395) پرسشنامه استاندارد خ رآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، 1395)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش خ رآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد ...
615934

. پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل

پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 40 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 21 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل توضیحات زیر درباره این پرسشنامه است. پرسشنامه اضطراب کتل یکی از ابزارهای مهم برای سنجش اضطراب در امور گوناگون است. در این پکیج که در ادامه آمده است نحوه نمره گذاری این پرسشنامه آمده است. همچنین چگونگی اجرای آن و اینکه آ?...
820327

. پرسشنامه خ.رآمدی تحصیلی

عنوان اصلی محصول : پرسشنامه خ.رآمدی تحصیلی سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای . فایل پرسشنامه خ.رآمدی تحصیلی به این صفحه هدایت شده اید. برای . این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:
918279

. پرسشنامه خ.رآمدی هیجانی

عنوان اصلی محصول : پرسشنامه خ.رآمدی هیجانی سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای . فایل پرسشنامه خ.رآمدی هیجانی به این صفحه هدایت شده اید. برای . این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:
1526488

پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

پرسشنامه های روانشناسی موجود و رایگان احساس و فکر ناکارآمد - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استانداردپرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی - پرسشنامه هاپرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکیپرسشنامه ی کانرز والدین - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استانداردپرسشنامه ارزی سلامت روان ک ن و نوجوانان 6 تا 14 سالهمقیاس صمیمیتپرسشنامه خ رآمدی عمومی شرر - پرسشنامه ها و آزمون های روانی آزمون scl 90 - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استانداردپرسشنامه نگرانی پنسییلوانیا(pswq) - پرسشنامه ها پرسشنامه نئو neo pi-r فرم تجدید نظر شده پرسشنامه آل ی تیمیای تورنتو (tas)پرسشنامه شنا ...
2227662

پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال aai

پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال aai پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال aai دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 19 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالaai مشخصات « پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال aai » روایی و پایایی: دارد ده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 27 سوالی نوع فایل: word این پرسشنامه نوع رابطه و دلبستگی های شما را به دیگران (افراد نزدیک مثل ...
585167

. پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال aai

پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال aai پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال aai دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 19 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالaai مشخصات « پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال aai » روایی و پایایی: دارد .ده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 27 سوالی نوع فایل: word این پرسشنامه نوع رابطه و دلبستگی های شما را به دیگران (افراد نزدیک مث...
2478082

پرسشنامه خ رآمدی

پرسشنامه خ رآمدی:مفهوم خود کار آمدی بر تحقیق طولانی و نظریه پردازی در رابطه با ارزش انتظار های مردم . مبنی بر اینکه آنها می توانند با شرایط های دشوار به کنار آمدن بپردازند مبتنی می باشد. و اکثر دانش ما در مورد رویکرد و رشد خ رآمدی می باشد . پرسشنامه خ رآمدی خ رآمدی تاثیر پر اهمیتی بر شناخت ها. و همینطور انگیزش و ح فردی دارا می باشد. خ رآمدی به اشخاص الهام خواهد بخشید .که هدف های معنادار را به تنظیم بپردازند .و به آنها دست پیدا کند و اشخاصی که خود را خود کارآمد می دانند .هدف هایی را در زندگی خود تعیین می کنندکه می دانند با برنامه ریزی می توانند .به مشکل گش? ...
488816

معرفی و . فایل کامل پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال aai

پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال aai پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال aai دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 19 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالaai مشخصات « پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال aai » روایی و پایایی: دارد .ده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 27 سوالی نوع فایل: word این پرسشنامه نوع رابطه و دلبستگی های شما را به دیگران (افراد نزدیک مث...
1999126

پرسشنامه سلامت عمومی (ghq)

پرسشنامه سلامت عمومی (ghq)پرسشنامه استاندارد رشته روانشناسی و علوم تربیتی، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (ghq) توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده و دارای 4 مقیاس فرعی است و هر مقیاس 7 پرسش دارد. مقیاسهای مذکور عبارتند از: 1- مقیاس علائم جسمانی 2- مقیاس علائم اضطر و اختلال خواب 3- مقیاس کارکرد اجتماعی 4- مقیاس علائم ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1287410

پرسشنامه و مقیاس قدردانی

پرسشنامه و مقیاس قدردانی دسته: پرسشنامه ید: 86 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 پرسشنامه استاندارد قدردانی (gq6) دارای 6 گویه قیمت فایل فقط 2,000 تومان پرسشنامه استاندارد قدردانی محتوای فایل : 1) تاریخچه و معرفی پرسشنامه 2) مولفه های پرسشنامه 3) روایی و پایایی پرسشنامه 4) نمره گذاری پرسشنامه 5) سوالات پرسشنامه 6) تحلیل یا تفسیر بر اساس میزان نمره پرسشنامه 7) منابع سوالات و گویه ها 1) چیز های بسیاری در زندگی دارم که نسبت به آنها شکر گذارم. 2) وقتی به دنیا می نگرم چیز زیادی نمی بینم که برای آن شکر گذار باشم. قیمت فایل فقط 2,000 تو? ...
1642428

پرسشنامه خ رآمدی بندورا

پرسشنامه خ رآمدی بندورا پرسشنامه ای که بندورا برای سنجش خود کار آمدی پنداری ساخته است شامل 55 گویه است که خود کار آمد پنداری را در شش زمینه می سنجد .... ادامه مطلب
6262

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت قیمت: 3,000 تومان توضیحات . آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ) قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (rsms) قیمت: 3,500 تومان توضیحات . پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (winelend) قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه تایید جویی ک ن قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه هوش هیجانی (بار– اُن) قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه رضایت شغلی قیمت: 3,000 تومان توضیحات . پرسشنامه قدرت .
2227632

پرسشنامه مقیاس مثلث عشق stls

پرسشنامه مقیاس مثلث عشق stls پرسشنامه مقیاس مثلث عشق stls دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 13 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس مثلث عشقstls مشخصات « پرسشنامه مقیاس مثلث عشق stls » روایی و پایایی: دارد ده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 45 سوالی نوع فایل: word در جای خالی هریک از جملات مقیاس زیر ابتدا نام ی را بنویسید که او را دوست دارید یا شیفته ی او هستید. ا ...
1406836

پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس

پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرزهریس دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل pdf حجم فایل 702 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس این پرسشنامه شامل 80 سوال است که سوالات پرسشنامه به صورت گزارش شخصی درباره اینکه ک ن و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند، طرح ریزی شده است. سوالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و ? ...
2804743

پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس

پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرزهریس دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل pdf حجم فایل 702 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس این پرسشنامه شامل 80 سوال است که سوالات پرسشنامه به صورت گزارش شخصی درباره اینکه ک ن و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند، طرح ریزی شده است. سوالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و ? ...
2478186

پرسشنامه خ رآمدی

پرسشنامه خ رآمدی:مفهوم خود کار آمدی بر تحقیق طولانی و نظریه پردازی در رابطه با ارزش انتظار های مردم .مبنی بر اینکه آنها می توانند با شرایط های دشوار به کنار آمدن بپردازند مبتنی می باشد.و اکثر دانش ما در مورد رویکرد و رشد خ رآمدی می باشد .پرسشنامه خ رآمدیخ رآمدی تاثیر پر اهمیتی بر شناخت ها. و همینطور انگیزش و ح فردی دارا می باشد. خ رآمدی به اشخاص الهام خواهد بخشید .که هدف های معنادار را به تنظیم بپردازند .و به آنها دست پیدا کند و اشخاصی که خود را خود کارآمد می دانند .هدف هایی را در زندگی خود تعیین می کنندکه می دانند با برنامه ریزی می توانند .به مشکل گ? ...
2456949

پرسشنامه خ رآمدی

پرسشنامه خ رآمدی:مفهوم خود کار آمدی بر تحقیق طولانی و نظریه پردازی در رابطه با ارزش انتظار های مردم .مبنی بر اینکه آنها می توانند با شرایط های دشوار به کنار آمدن بپردازند مبتنی می باشد.و اکثر دانش ما در مورد رویکرد و رشد خ رآمدی می باشد .پرسشنامه خ رآمدیخ رآمدی تاثیر پر اهمیتی بر شناخت ها. و همینطور انگیزش و ح فردی دارا می باشد. خ رآمدی به اشخاص الهام خواهد بخشید .که هدف های معنادار را به تنظیم بپردازند .و به آنها دست پیدا کند و اشخاصی که خود را خود کارآمد می دانند .هدف هایی را در زندگی خود تعیین می کنندکه می دانند با برنامه ریزی می توانند .به مشکل گ? ...
2575512

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس d

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس d , پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس d پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس d دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل docx حجم فایل 43 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس d روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس 1d )، لاویبوند و لاویبوند2، (1995، مجموعهای از سه مقیاس خود گزارشدهی برایارزی حالات عاطفه منفی در افسردگی، اضطراب و استرس است.ک? ...
995423

پرسشنامه خ رامدی کاری

پرسشنامه خ رامدی کاری خ رآمدی یک فرد اشاره به داوری های فردی دارد در مورد اینکه تا چه حد به توان خود برای ب مهارت های شناختی،رفتاری و پردازشی برای مقابله مؤثر با محیط خود اعتماد و اطمینان دارد. خ رآمدی یک متغیر شناختی مهم در کارکرد موثر فرد محسوب می گردد (لوتانز و همکاران، 2000). این پرسشنامه توسط صالحی و عابدی( 1384 ) ساخته شده است و شامل 10 سوال است که مقیاس اعتماد به توانایی ها و قابلیت های افراد را مورد سنجش قرار می دهد.به همراه 4 مقاله مرتبط این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است. پرسش ...
2833788

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان را مورد سنجش قرار می دهد. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 35 سوال و در چهار بعد تنظیم شده اند. این ابعاد به شرح زیر می باشند: ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان شامل: 1- ده مقیاس قانونی: 1-2-3-5-6-7-8 2- ده مقیاس اقتصادی: 9-10-11-12-13-14-16 3- ده مقیاس اخلاقی: 4-15 -20-21-22-23-28-31 4- ده مقیاس نوع دوستانه: 17-19-24- 25-26-27-29-30-32-33-34-35 طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت است.
974719

پرسشنامه مقیاس عشق

پرسشنامه مقیاس عشق پرسشنامه مقیاس عشق دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس عشق روایی مقیاس عشق به کمک یک نمونه 220 نفری از دانشجویان دوره اول . نورس ایسترن با سنین 19 تا 24 سال (سن متوسط :21 سال) تعیین شده است. برای این کار ، ابتدا از دانشجویان خواسته اند که بگویند :"مطمئناًعاشق هستند "، "به احتمال زیاد عاشق هستند " ، " به احتما...
935138

. پرسشنامه اضطراب ریاضی

. پرسشنامه اضطراب ریاضی به مدت سه روز رایگان است جهت مشاهده و . کلیک کنید . پرسشنامه اضطراب ریاضی پرسشنامه اضطراب ریاضی راهنمایی مقیاس اضطراب ریاضی(mars – r)مقیاس تجدید نظر شده اضطراب ریاضی در سال ۱۹۸۲ توسط پلیک و پارکر به منظور ارزی. اضطراب مربوط به شرکت در کلاس های ریاضی و آمار ساخته شده است. این نسخه تاکید بیشتری بر اضطراب مربوط به موقعیت های خاص(ح.ی)، اضطراب کلی(صفتی) و اضطراب امتحان دارد. این پرسشنامه دارای ۲۴ عبارت و دو زیر مقیاس اضطراب یادگیری ریاضی است که (۱۶عبارت اول پرسشنامه) مربوط به فرایند یادگیری ریاضی و ارقام است و (۸ عبارت آ. پرسشنامه) ...
1656507

پایان نامه روانشناسی رابطه سبک های دلبستگی وشیوه های مقابله با استرس با خ رآمدی دختران

پایان نامه روانشناسی رابطه سبک های دلبستگی وشیوه های مقابله با استرس با خ رآمدی دختران پایان نامه روانشناسی رابطه سبک های دلبستگی وشیوه های مقابله با استرس با خ رآمدی دختران پایان نامه روانشناسی رابطه سبک های دلبستگی وشیوه های مقابله با استرس با خ رآمدی دختران ادامه و مجموعه ی کامل پرسشنامه ها و مقیاس های بالینی در روانشناسی مجموعه ی کامل پرسشنامه ها و مقیاس های بالینی در روانشناسی مجموعه ی کامل پرسشنامه ها و مقیاس های بالینی در روانشناسی با سلام. دوستان گرامی این مجموعه نیز یکی از برترین مجموعه پرسشنامه ها و آزمون و مقیاس های روانشناس ...
2441642

پرسشنامه مقیاس افسردگی زونگ

پرسشنامه مقیاس افسردگی زونگ پرسشنامه مقیاس افسردگی زونگ رایگان مقاله با موضوع: چگونه یک پرسشنامه علمی تهیه کنیم؟ ... دریافت فایل
2441643

پرسشنامه مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر

پرسشنامه مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر پرسشنامه مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر رایگان مقاله با موضوع: چگونه یک پرسشنامه علمی تهیه کنیم؟ ... دریافت فایل
2441641

پرسشنامه مقیاس افسردگی زونگ

پرسشنامه مقیاس افسردگی زونگ پرسشنامه مقیاس افسردگی زونگ رایگان مقاله با موضوع: چگونه یک پرسشنامه علمی تهیه کنیم؟ ... دریافت فایل
2441644

پرسشنامه مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر

پرسشنامه مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر پرسشنامه مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر رایگان مقاله با موضوع: چگونه یک پرسشنامه علمی تهیه کنیم؟ ... دریافت فایل
101973

پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس

پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرزهریس دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل pdf حجم فایل 702 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس این پرسشنامه شامل 80 سوال است که سوالات پرسشنامه به صورت گزارش شخصی درباره اینکه ک ن و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند، طرح ریزی شده است. سوالات این مقیاس هم در جهت مثبت و ه...
101986

پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه

پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل pdf حجم فایل 49 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه هدف: ارزی. میزان تجارب معنوی افراد از ابعاد مختلف (احساس حضور خداوند، ارتباط با خداوند، احساس مسئولیت در قبال دیگران) تعداد سوال: 16 پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانه. پرسشنامه مقیاس تجارب معنوی روزانهمق
22533

.برترین پرسشنامه: مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی ( مخصوص دانشجویان دختر) دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل doc حجم فایل 56 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 24 پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی ( مخصوص دانشجویان دختر) به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه جایگاه .ن ،این بخش حیاتی جامعۀ ، توجه دانشمندان اجتماعی را که به دنبال تحقیق مباحث کشف نشده در زمینه های مختلف هستند ، به سوی خود جلب می کند . جامعه شناسان در این...
1486486

مقیاس خ رآمدی تحصیلی

مقیاس خ رآمدی تحصیلی rss feed. مقیاس خ رآمدی تحصیلیمقیاس خ رآمدی تحصیلی – فروشگاه فایل دانش آموز دسته: روانشناسی و علوم تربیتیبازدید: 1 بارفرمت فایل: docxحجم فایل: 9 کیلوبایتتعداد صفحات فایل: 3 مقیاس خ رآمدی تحصیلی قیمت فایل فقط 4,000 تومان مقیاس خ رآمدی تحصیلی به منظور سنجش خ رآمدی تحصیلی دانش آموزان از مقیاس خ رآمدیتحصیلی مورگانو همکاران(1999) استفاده شده است. این مقیاس دارای30 سؤال و سه زیر مقیاس استعداد، کوشش و بافت است. گویه­های اینمقیاس با طیف لیکرت دارای پاسخ چهار درجه­ای می باشد. سازندهمقیاس می? ...
278736

پرسشنامه مقیاس تاب آوری

اختصاصی از حامی فایل پرسشنامه مقیاس تاب آوری . با . و پر سرعت . روایی: داردپایایی: داردمنبع: دارددارای 5 بعدقالب: ورد . با .پرسشنامه مقیاس تاب آوری
101993

پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی)

پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی) پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی) دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل pdf حجم فایل 222 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی) مشخصات « پرسشنامه کودک آزاری مقیاس خودگزارشی » روایی و پایایی: دارد .ده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 25 سوالی نوع فایل: pdf این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن ارزی. خودگزارشی کودک آزاری ا...
1171556

پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی)

پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی) پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی) دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل pdf حجم فایل 222 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی) مشخصات « پرسشنامه کودک آزاری مقیاس خودگزارشی » روایی و پایایی: دارد ده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 25 سوالی نوع فایل: pdf این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن ارزی خودگزارشی کودک آزاری ا? ...
1983386

پرسشنامه هوش

پرسشنامه هوش هیجانی گلمن, پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ,پرسشنامه هوش هیجانی ک ن,پرسشنامه هوش هیجانی شوت,روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن, پرسشنامه هوش هیجانی,روش نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی بار آن,پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز پرسشنامه هوش معنوی افراد پرسشنامه هوش معنوی افراد، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه فوق در سال 2011 توسط هیلدبرانت ابداع شده و از پرسشنامه های استاندارد می باشد که سید محمد مقیمی و مجید رمضان، آن را ترجمه کرده اند. پرسشنامه قیمت : 5,000 تومان توضیحات بیشتر دریافت فایل پرسشنامه هوش هیج? ...
105247

پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه هوش عاطفی پرسشنامه هوش عاطفی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه هوش عاطفی این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام در سال 2001 و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد. فرم اولیه این مقیاس دارای 114 سوال و 15 مقیاس است. این پرسشنامه یک فرم 30 گویه ای نیز دارد (احمدی ازغندی و همکاران، 1385) که در این پژوهش از آن استفاده شد (پیوست 1...
40304

نمونه پرسشنامه مقیاس سازگاری .شویی (rdas)

اختصاصی از سورنا فایل نمونه پرسشنامه مقیاس سازگاری .شویی (rdas) . با . و پر سرعت . پرسشنامه حاضر با هدف بررسی مقیاس سازگاری .شویی، طراحی شده که به صورت فرمت pdf در 14 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، لازم به ذکر است این پرسشنامه کاملا استاندارد بوده و همراه با پایایی و روایی و شیوه نمره گذاری سوالات ارائه شده است در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه .یداری و . نمایید. . با .نمونه پرسشنامه مقیاس سازگاری .شویی (rdas)

پرسشنامه مقیاس خ رآمدی ک ن