پرسشنامه تعهد شویی آدامز و جونز


101976

پرسشنامه تعهد .شویی آدامز و جونز

پرسشنامه تعهد .شویی آدامز و جونز پرسشنامه تعهد .شویی آدامز و جونز دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل pdf حجم فایل 945 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 9 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه تعهد .شویی آدامز و جونز پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای غیرمنطقی و تعهد .شویی .ن متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان شهرکرد اجرا گردید. این تحقیق به لحاظ روش شبه آزمایشی می باشد که با طرح پیش آزمون –...
2804746

پرسشنامه تعهد شویی آدامز و جونز

پرسشنامه تعهد شویی آدامز و جونز پرسشنامه تعهد شویی آدامز و جونز دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل pdf حجم فایل 945 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 9 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه تعهد شویی آدامز و جونز پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای غیرمنطقی و تعهد شویی ن متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان شهرکرد اجرا گردید. این تحقیق به لحاظ روش شبه آزمایشی می باشد که با طرح پیش آزمون – پس ...
1636167

پرسشنامه تعهد شویی (dci) آدامز و جونز

پرسشنامه تعهد شویی (dci) آدامز و جونز پرسشنامه تعهد شویی آدامز و جونز (dci) توسط آدامز و جونز در سال ۱۹۹۷ تهیه شده و دارای ۴۴ سوال و سه بعد تعهد شویی را اندازه گیری می کند
937068

پرسشنامه تعهد .شویی (dci) آدامز و جونز

. پرسشنامه تعهد .شویی (dci) آدامز و جونز پرسشنامه تعهد .شویی آدامز و جونز (dci) توسط آدامز و جونز در سال ۱۹۹۷ تهیه شده و دارای ۴۴ سوال و سه بعد تعهد .شویی را اندازه گیری می کند
2410414

پرسشنامه تعهد شویی ( dci ) آدامز و جونز

پرسشنامه تعهد شویی ( تعهددومینحفظازدواجفقدانمهمعاملدرطلاقشمارآید. تعهد شویی را می توان احساس تداومی که در جاذبه و محدودیت ها پیدا می شود تعریف کرد، تعهد ماهیت وابستگی فرد در رابطه را نشان می دهد، اینکه فرد در رابطه چقدر احساس امنیت می کند و تا چه حد احساس می کند که رابطه در دراز مدت ارزشمند است (محمدی و همکاران، 1395). ارزی تعهدبینازمختلف )بهتعهدازدواجاحساستعهدپرسشنامه44 کهآدامزجونز( طراحیاستسهآزمونتعهدهمسر،بهوتعهد)اجباری( همراه با 8مقاله مرتبط رایگانبرای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی کلیک فرماییدبرای دسترسی به مط? ...
924141

پرسشنامه هویت ی. بنیون و آدامز - نسخه کامل ورد

پرسشنامه هویت ی. بنیون و آدامز با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و پرینت به صورت کامل + روایی و پایایی + روش نمره گذاری + تفسیر جهت . روی لینک زیر کلیک کنید . پرسشنامه هویت ی. آدامز دریافتpdf31 دسامبر 2012 ... ﻫﺎ ﺑﻪ ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ... ﻫﻮﺖ. ﺎﺑ، ﺳﺎزﺎری، داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دﺑﺮﺳﺘﺎﻧ . د. رﺎﻓﺖ. : 21. /4/. 8913. ﺬﺮش. : 25. /7/ ..... اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ. ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﺖ ﺑﻨﻮن و آداﻣﺰ،.. ترجمه پرسشنامه استاندارد هویت ی. بنیون و آدامز به همراه فایل ......41547.paperfa.ir/. ترجمه پرسشنامه استاندارد هویت ی. بنیون و آدامز به همراه فایل لاتین - ترجمه پرسشنامه استاندارد هو?...
651637

. پرسشنامه های مدیریتی و روانشناسی

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (کیمبرلی یانگ، 1998) ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮد ﻮدﺎن ﻣﺎرﺎ ﻮاس (cdi) پرسشنامه استاندارد امید به زندگی (اشنایدر، 1991) پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران، 1392) پرسشنامه استاندارد باورهای غیرمنطقی (جونز، 1969) پرسشنامه استاندارد بلوغ عاطفی (یاشویر سینک و بهار.ا) پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی (کی یز و ماگیارمو، 2003) پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (پورتر) پرسشنامه ح. های مثبت روانشناختی پرسشنامه حس فناناپذیری نمادین پرسشنامه ارزی. بهره وری در شرکت ها پرسشنامه معلم فکور پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس...
2576306

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای , پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 23 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 مادهای این پرسشنامه دارای 100 سوال بوده و از طریق این سوالات، 10 ده مقاس را بررسی می نماید. هر 10 سوال معرف یک ده مقیاس می باشد. این ده مقیاس ها عبارتند از: 1- نیاز به تایید دیگران 2- انتظار بالا از خود 3- تمایل ب ...
105231

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه تعهد سازمانی برای اندازه گیری تعهد سازمانی از پرسشنامه ای که شامل 11 سوال می باشد و در تنظیم این پرسشنامه نیز از طیف پنج تایی لیکرت و گزینه های خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم استفاده شده است پرسشنامه تعهد سازمانیتعهد سازمانی
2217837

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 23 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای این پرسشنامه دارای 100 سوال بوده و از طریق این سوالات، 10 ده مقاس را بررسی می نماید. هر 10 سوال معرف یک ده مقیاس می باشد. این ده مقیاس ها عبارتند از: 1- نیاز به تایید دیگران ...
1739733

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعیپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه استاندارد دارای 19 سوال جهت سنجش مسئولیت اجتماعی سازمان در 5 بعد زیر است: تعهد به کارکنان تعهد به ارباب رجوع تعهد به برنامه های اجتماعی و محیط طبیعی تعهد به قوانین و مقررات تعهد به جامعه سو با طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1304628

پرسشنامه تعهد حرفه ای

پرسشنامه تعهد حرفه ایدر این بخش پرسشنامه ارد تعهد حرفه ای در 18 پرسش و 1 صفحه با فرمت word برای قرار داده شده است. دریافت فایل پرسشنامه تعهد حرفه ای
2262982

پرسشنامه تعهد عاطفی

پرسشنامه تعهد عاطفی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 8 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. فرمت پرسشنامه: doc و قابل ویرایش ... دریافت فایل
2007223

پرسشنامه تعهد عاطفی

پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد ی باشد که دارای 8 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1045381

پرسشنامه تعهد عاطفی

پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد ی باشد که دارای 8 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
665837

. پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 23 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 مادهای این پرسشنامه دارای 100 سوال بوده و از طریق این سوالات، 10 .ده مقاس را بررسی می نماید. هر 10 سوال معرف یک .ده مقیاس می باشد. این .ده مقیاس ها عبارتند از: 1- نیاز به تایید دیگران 2- انتظار بالا از خود 3- تمایل به سرزنش 4- واکنش نسبت به ناکامی 5- بی مسئولیتی ...
242571

پرسشنامه سبک های هویتی بنیون و آدامز (omeis-2)

پرسشنامه سبک های هویتی بنیون و آدامز (omeis-2) به صفحه . فایل پرسشنامه سبک های هویتی بنیون و آدامز (omeis-2) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و . روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر .
115093

پرسشنامه خ رآمدی شرر و آدامز 17سوال

پرسشنامه خ رآمدی شرر و آدامز 17سوال دسته: پرسشنامه فرمت فایل: docx حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه خ رآمدی شرر و آدامز 17 سوال 1982 محتوای فایل: 1- سوالات آزمون 2-روایی و پایایی 3- نمره گذاری و نحوه محاسبات 4- منابع تعدادی از سوالات : وقتی طرحی می ریزم، مطمئن نیستم که می توانم آن را انجام دهم. یکی از مشکلات من این استکه وقتی می بایست کاری انجام دهم، نمی توانم از عهده آن برآیم. بلافاصله پس از پرداخت ، لینک . به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ای...
1857425

ارزان فایل پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز - 100 ماده ای 1968

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز - 100 ماده ای 1968 پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای 1968 دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 9 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای 1968 روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد این آزمون برای اولین بار توسط جونز در سال 1968 تهیه گردید. اسمیت و زواراسکی در تحقیقات متعدد مشاهده نمودن ...
2560864

پرسشنامه تعهد حرفه ای

پرسشنامه تعهد حرفه ای , پرسشنامه تعهد حرفه ای پرسشنامه تعهد حرفه ای دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه تعهد حرفه ای مشخصات « پرسشنامه تعهد حرفه ای » روایی و پایایی: ندارد ده مقیاس ها: ندارد تعداد سوال:18 سوالی نوع فایل: word شغلم در ایجاد تصوری مثبت در درونم حایز اهمیت است. از اینکه در این حرفه هستم احساس غرور و افتخار می کنم. من با حرفه ام همانند سازی نمی کنم. نسبت به حرفه ام شوق و ذوق زیادی ? ...
1182019

راهنمای پرسشنامه پایگاه هویت من بنیون و آدامز (eom-eis2)

راهنمای پرسشنامه پایگاه هویت من بنیون و آدامز (eom-eis2) فرمت : wordگارانتی داردشیوه نمره گذاری دارد معرفی: پرسشنامه پایگاه هویت من را بنیون و آدامز در سال 1986 با اصلاح پرسشنامه سنجش عینی پایگاه هویت من نسخه اول و با توجه به نظریه اری ون و مارسیا طراحی د. این پرسشنامه 64 عبارت دارد که شامل چهار زیر مقیاس است و هر زیر مقیاس 16 عبارت را در بر می گیرد (به نقل از خواجه پور و عطار، 1386). در ادامه به اختصار هر یک از انواع هویت بر اساس نظریه مارسیا معرفی می شوند. ... دریافت فایل
1324327

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر دسته بندی مدیریت فرمت فایل docx حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 2106 تمام فایل ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامهتعهد سازمانیتعهدپرسشنامه تعهد سازمانی
1158032

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر دسته بندی مدیریت فرمت فایل docx حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 2106 تمام فایل ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامهتعهد سازمانیتعهدپرسشنامه تعهد سازمانی
641743

. پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر دسته بندی مدیریت فرمت فایل docx حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 2106 تمام فایل ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامهتعهد سازمانیتعهدپرسشنامه تعهد سازمانی
555873

. پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر دسته بندی مدیریت فرمت فایل docx حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 2106 تمام فایل ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامهتعهد سازمانیتعهدپرسشنامه تعهد سازمانی
1497999

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر دسته بندی مدیریت فرمت فایل docx حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 2106 تمام فایل ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامهتعهد سازمانیتعهدپرسشنامه تعهد سازمانی
2273119

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت پرسشنامه مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت این پرسشنامه استاندارد دارای 19 سوال جهت سنجش مسئولیت اجتماعی سازمان در 5 بعد زیر است: - تعهد به کارکنان: سوالات 1 تا 4 - تعهد به ارباب رجوع: سوالات 5 تا 8 - تعهد به برنامه های اجتماعی و محیط زیست: سوالات 9 تا 12 - تعهد به قوانین و مقررات: سوالات 13 تا 15 - تعهد به جامعه: سوالات 16 تا 19 سوالات با طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است. فرمت: doc و قابل ویرایش ضمناً ... دریافت فایل
2804139

پرسشنامه تعهد عاطفی

پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی لینک : http://yon.ir/vw3hq
2195573

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز - 100 ماده ای 1968

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز - 100 ماده ای 1968 پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای 1968 دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 9 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای 1968 روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد این آزمون برای اولین بار توسط جونز در سال 1968 تهیه گردید. اسمیت و زواراسکی در تحقیقات متعدد مشاهده نمودند که بین این آزمون و آزمون آشفتگی عاطفی همبستگی مثبت 71/0 وجود دارد.همبستگی این ...
583365

. پرسشنامه تعهد حرفه ای

پرسشنامه تعهد حرفه ای پرسشنامه تعهد حرفه ای دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه تعهد حرفه ای مشخصات « پرسشنامه تعهد حرفه ای » روایی و پایایی: ندارد .ده مقیاس ها: ندارد تعداد سوال:18 سوالی نوع فایل: word شغلم در ایجاد تصوری مثبت در درونم حایز اهمیت است. از اینکه در این حرفه هستم احساس غرور و افتخار می کنم. من با حرفه ام ه...
2262975

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر porters organizational commitment questionnaire این پرسشنامه دارای 15 سوال با طیف 7 درجه ای است و سه شاخص از شاخص های تعهد سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد. منبع این پرسشنامه و شیوه نمره گذاری در داخل متن پرسشنامه آورده شده است. لازم به ذکر است که روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی تایید شده است. فرمت فایل: docx word (قابل ویرایش) ... دریافت فایل
5905

.بهترین پرسشنامه: تعهد سازمانی آلن و مایر (1990)

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل doc حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) allen & meyer's organizational commitment questionnaire منابع امین بیدختی، علی اکبر و صالح پور، معصومه (1386). رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش، دو ماهنامه دانشور و رفتار، سال چهاردهم، شماره 26، صفحات 34-32. جوانمرد، سیده سعیده (1391). شناسایی رابطه بین تعهد سازمانی، بدو ورو...
560938

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی . پرسشنامه با موضوع تعهد سازمانی، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل 15 سوال به همراه مولفه ها.
2505641

پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن 1974

پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن 1974 پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارن 1974 دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن1974 روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد ـ پرسشنامه تعهد سازمانی: این ابزار مشخص می سازد که فرد تا چه اندازه در قبال سازمان خود احساس مسئولیت می کند. این پرسشنامه توسط ? ...
2200413

پرسشنامه تعهد سازمانی (سرسیک، 1999)

پرسشنامه تعهد سازمانی (سرسیک، 1999) فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: 2حجم فایل: 545 کیلوبایت قیمت: 2800 تومان توضیحات:پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی تالیف سرسیک (1999)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه منبع اصلی پرسشنامه، راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.پرسشنامه تعهد سازمانی که توسط سرسیک (1999) ساخته شد 18 گویه و سه مولفه تعهد عاطفی (گویه ­های 1 الی 6)، تعهد استمراری (گویه ­های 7 الی 12) و تعهد هنجاری (گویه ­های 13 الی 18) را شامل می ­شود. مقیاس اندازه ­گیری گویه­ ها بر اساس مقیاس هفت درجه­ ای لیکرت بود که از کاملاً مخالفم= 1 تا ...
5906

.بهترین پرسشنامه: تعهد سازمانی - پورتر و همکارن (1974)

پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن (1974) پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارن (1974) دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل doc حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن (1974) منبع حسین عباسی. (1384). بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات .تی شهر بوشهر. همایش ملی مدیریت نوین. ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
2575709

پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن 1974

پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن 1974 , پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن 1974 پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارن 1974 دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه تعهدسازمانی - پورترو همکارن1974 روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد ـ پرسشنامه تعهد سازمانی: این ابزار مشخص می سازد که فرد تا چه اندازه در قبال سازمان خود احساس مسئولیت می کند. این پرسشنامه توسط پورتر وهمکاران(1974)تدوین، و توسط ان? ...
2804137

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر لینک : http://yon.ir/elhh5
2587089

پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن 1974

پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن 1974 پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارن 1974 دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه تعهدسازمانی - پورترو همکارن1974 روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد ـ پرسشنامه تعهد سازمانی: این ابزار مشخص می سازد که فرد تا چه اندازه در قبال سازمان خود احساس مسئولیت می کند. این پرسشنامه توسط پورتر وهمکاران(1974)تدوین، و توسط انگل و پری(1981؛ به نقل از پاکاری، 1370) اصلاح گردی? ...
1066882

پرسشنامه تعهد عاطفی

پرسشنامه تعهد عاطفیپرسشنامه پیش رو حاوی 25 سوال جهت سنجش تعهد عاطفی فرد در سازمان می باشد که به بررسی ابعاد پنج گانه هوش عاطفی می پردازد. سوالات با طیف 5 درجه ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم تنظیم شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1669201

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز توضیحات : روایی : دارد پایایی : دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع : دارد نوع فایل : word و قابل ویرای ش تعداد صفحات : 7 صفحه تعداد گویه وسوال : 100 سوال این پرسشنامه دارای 100 سوال بوده و از طریق این سوالات، 10 ده مقاس را بررسی می نماید. هر...ادامه و پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس توضیحات : روایی : دارد پایایی : دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع : دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد تعداد صفحات 7: صفحه تعداد گویه و ...
2262976

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر این پرسشنامه توسط آلن و مایر طراحی شده و حاوی 24 سوال می باشد. این سوالات سه بعد تعهد سازمانی را مورد سنجش قرار می دهند. طیف مورد استفاده در این پرسشنامه طیف 7 درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم می باشد. لازم به ذکر است که این پرسشنامه در تحقیقات متعدد مورد استفاده قرار گرفته و پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. فرمت فایل: doc word (قابل ویرایش) ... دریافت فایل
1657661

پرسشنامه جو اخلاقی کاری بر اساس مدل ویکتور و کولن

پرسشنامه جو اخلاقی کاری بر اساس مدل ویکتور و کولن پرسشنامه جو اخلاقی کاری بر اساس مدل ویکتور و کولن این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد به کار رفته است. تعداد سوالات پرسشنامه 26 سوال است که 6 بعد را مورد سنجش قرار می دهند. ابعاد مورد سنجش عبارتند از: - مراقبت و توجه: سوالات 1 تا 5 - قوانین و مقررات:سوالات 6 تا 9 - ضوابط:سوالات 10 تا 12...ادامه و پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد عاطفی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 8 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شد? ...
1642444

پرسشنامه عد شویی

پرسشنامه عد شویی پرسشنامه محقق ساخته عد شویی در این پ ژوهش پرسشنامه ی 26 سوالی است که این پرسشنامه اقتباسی از چهار پرسشنامه ی حدود فعالیت و نقش( مایک و همکاران،1984)، ادراک انصاف بنجامین(2006)، ادراک عد و برابری در کارهای خانگی فریسکو و ویلیامز(2003) و پرسشنامه ی چند آیتمی ترامپسون و همکاران(1981) است.. ادامه مطلب
1665840

دریافت و پرسشنامه عد شویی

پرسشنامه عد شویی پرسشنامه محقق ساخته عد شویی در این پ ژوهش پرسشنامه ی 26 سوالی است که این پرسشنامه اقتباسی از چهار پرسشنامه ی حدود فعالیت و نقش( مایک و همکاران،1984)، ادراک انصاف بنجامین(2006)، ادراک عد و برابری در کارهای خانگی فریسکو و ویلیامز(2003) و پرسشنامه ی چند آیتمی ترامپسون و همکاران(1981) است.. ادامه مطلب
618750

ع. های خانوادگی امی آدامز ،همسر و فرزندش + بیوگرافی amy adams

ع. های خانوادگی امی آدامز ،همسر و فرزندش + بیوگرافی amy adams نم.تان » در این پست ع. های منتشر شده در صفحات اجتماعی امی آدامز بازیگر و خواننده امریکایی را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید. بیوگرافی امی آدامز امی لوو آدامز (amy lou adams) متولد ۲۰ اوت ۱۹۷۴ در ویچنزا ، ایتالیا بازیگر و خواننده .یی است. او در . هایی همچون اگه می تونی منو بگیر ، محسور ،شب در موزه : نبرد اسمیت سونیان،جولی و جولیا ، مشت زن و . بازی کرده است. آدامز تاکنون ۴ بار نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شده است : جون باگ ، تردید ، مشت زن و .. وی پنجمین ن...
693654

. پرسشنامه تعهد سازمانی (سرسیک، 1999)

پرسشنامه تعهد سازمانی (سرسیک، 1999) به صفحه . فایل پرسشنامه تعهد سازمانی (سرسیک، 1999) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و . روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر .
2494846

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای irrational belief

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای
1371440

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (پورتر)

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (پورتر) پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (پورتر)، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه): تعداد گویه ها: 15 تعداد مولفه: مولفه ندارد روایی و پایایی: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد نوع فایل: word و قابل ویرایش، تعداد
1404524

مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودو

مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودو مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودو مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودو مقیاس خودناتوان سازی در سال ۱۹۸۲ توسط جونز و رو ت ساخته شد. این مقیاس گرایش افراد به خود ناتوان سازی را با پاسخ های کاملاً موافق تا کاملاً مخالف (۰ تا ۵) می سنجد. تعداد سوالات: 23 تعداد صفحات: 3 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + روایی و پایایی نوع فایل: word …دریافت فایللطفاً برای فایل روی “دریافت فایل” به رنگ آبی کلیک کنیدلینک بعد از ید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می شود.با اطمینان ید کنید.پشتیبانی ید آماده پاسخگویی به شما می باشد.پیش ? ...
1562907

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر در قالب 15 گویه با طیف 5 گانه لیکرت جهت علاقه مندان و پژوهشگران رشته های مدیریت و رفتار سازمانی توسط وبسایت بام ارائه گردیده است. برخی از گویه های پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر به شرح زیر است: 1-من مایلم برای موفقیت این سازمان خیلی بیشتر از انچه که از من انتظار می رود، تلاش کنم. 2-من سازمان محل کار خود را نزد دوستانم به عنوان بهترین س? ...
874577

. پرسشنامه میزان تعهد سازمانی مدیران و کارکنان

تعداد صفحات: 5 کد محصول :2474 حجم فایل:8,48 kb نوع فایل :rar این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.فایل ورد قابل ویرایشلینک .:. پرسشنامه میزان تعهد سازمانی مدیران و کارکنان. پرسشنامه میزان تعهد سازمانی مدیران و کارکنان
2196000

پرسشنامه تعهد سازمانی

سلامبه فروشگاه اینترتی فایل و پروژه های دانشجویی و دانش آموزی خوش آمدیدشما برای محصول با عنوان پرسشنامه تعهد سازمانی به این صفحه فروشگاه هدایت شده اید. لطفاً قبل از ید جهت اطمینان از ید خود به توضیحات بیشتر در پایین همین صفحه مراجعه فرماییدامیدوارم از ید خود رضایت کامل داشته و کمکی به شما شده باشدپرسشنامه تعهد سازمانیتوضیحات بیشتر و صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و
1297282

پرسشنامه سبک های هویتی بنیون و آدامز (omeis-2)

پرسشنامه سبک های هویتی بنیون و آدامز (omeis-2)
818855

پرسشنامه سبک های هویتی بنیون و آدامز (omeis-2)

پرسشنامه سبک های هویتی بنیون و آدامز (omeis-2)
2507515

بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، ، تعهد ) و رضایت شویی

بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، ، تعهد ) و رضایت شویی دید کلی : همراه با پرسشنامه پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، ، تعهد ) و رضایت شویی می پردازد توضیحات کامل : پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، ، تعهد ) و رضایت شویی می پردازد . هدف از این پژوهش ، شناخت سه عامل مهم و مؤثر بر رضایتمندی شویی است که شناخت هر یک به بهبود زندگی های زوجین و نهایتاً کاهش نرخ طلاق منجر می شود ، بود . برای رسیدن به این هدفها ، 41 زن متأهل خانه دار ( 45 ـ 30 ) ساله ن شهر تهران به عنوان نمونه ی تصادفی ب? ...
939085

پرسشنامه بازاری. داخلی احمد و رفیق

پرسشنامه بازاری. داخلی احمد و رفیق جهت . روی لینک زیر کلیک کنید . پرسشنامه بازاری. داخلی احمد و رفیق بررسی تاثیرگذاری فعالیتهای بازاری. داخلی بر عناصر تعهد ... - sidpdfسازمان است و دومی حاکی از این است که بازاری. داخلی منجر به افزایش. کارایی و ... در تحقیقات انجام گرفته در رابطه با تعهد سازمانی، مشاهده شده است که تعهد. تأثیرات .... فرضیه. های تحقیق از پرسشنامه به عنوان یکی از ابزارهای رایج در تحقیقات مدیریتی .بررسی تاثیر بازاری. داخلی بر بازارگرایی در سازمان های خدماتی با ......fa.journals.sid.ir/viewpaper.aspx?id=206020. رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسی تاثیر بازاری. ...
1540126

پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی - مادسیج پرسشنامه و آزمون روانشناسی- مستقیم

پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی - مادسیج پرسشنامه و آزمون روانشناسی رسشنامه استاندارد انگیزش شغلی توسط (جونز و دیگران ، ۱۹۷۳ طراحی شده است ... مطالب مرتبط ... پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷۵). پرسشنامه رایگان انگیزش شغلی - پرسشنامه رایگان : پرسشنامه روانشناسی, پرسشنامه رایگان ... برای هر دو گروه در پیش آزمون دو پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و الدهام و پرسشنامه احساس ... پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان - هاکمن و اولدهام ۲٫ هویت شغل: هویت شغل یعنی اینکه کارکنان بتوانند کار مشخصی را انجام دهند. با مواد خام یا اطلاعات شروع کنند و با محصول ...
2236643

بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، ، تعهد ) و رضایت شویی

بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، ، تعهد ) و رضایت شوییهمراه با پرسشنامه پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، ، تعهد ) و رضایت شویی می پردازدمشخصات فایلتعداد صفحات248حجم0 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocدسته بندیروان شناسیتوضیحات کامل پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، ، تعهد ) و رضایت شویی می پردازد . هدف از این پژوهش ، شناخت سه عامل مهم و مؤثر بر رضایتمندی شویی است که شناخت هر یک به بهبود زندگی های زوجین و نهایتاً کاهش نرخ طلاق منجر می شود ، بود . برای رسیدن به این هدفها ، 41 زن متأهل خانه دار ( 45 ـ 30 ) سا? ...
2197615

لود پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار

پرسشنامه تاثیر هوش معنوی و معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی قیمت: 5,000 تومان توضیحات پرسشنامه تعهد سازمانی قیمت: 2,500 تومان توضیحات پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار قیمت: 3,000 تومان توضیحات پرسشنامه استاندارد هوش معنوی 21 سوالی قیمت: 2,500 تومان توضیحات پرسشنامه تعیین رابطه بین سیستم مدیریت پاداشی با انگیزشی کارکنان و عملکرد فردی و سازمانی در سازمان پزشکی قانونی قیمت: 4,000 تومان توضیحات پرسشنامه رابطه ذهنیت فلسفی و سبک ی مدیران قیمت: 4,000 تومان توضیحات پرسشنامه تاثیر وفاداری مشتریان بر رشد و فروش و سود آوری قیمت: 4,000 توم? ...

پرسشنامه تعهد شویی آدامز و جونز