پاسخ دینامیکی خاک با نرم افزار eera و seismosignal


2236698

پاسخ دینامیکی خاک با نرم افزار eera و seismosignal

پاسخ دینامیکی خاک با نرم افزار eera و seismosignal در این پروژه که مربوط به درس دینامیک خاک در تهران می باشد، تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ ز له س ل ذهاب ترسیم و تفسیر و سپس حداکثر شتاب در عمق 50 متری خاک محاسبه شده است.
2414163

استفاده از نرم افزارهای seismostruct و seismosignal جهت تحلیل و ارزی داده های لرزه ای

استفاده از نرم افزارهای seismostruct و seismosignal جهت تحلیل و ارزی داده های لرزه ای یک راهنمای بسیار جامع جهت استفاده از نرم افزار ها ی seismostruct و seismosignal در تحلیل و ارزی داده های لرزه ای دسته بندی عمران فرمت فایل docx حجم فایل 712 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 31 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 2120 تمام فایل ها یک راهنمای بسیار جامع جهت استفاده از نرم افزار ها ی seismostruct و seismosignal در تحلیل و ارزی داده های لرزه ای نرم افزارseismostructseismosignalداده های لرزه
2021431

استفاده از نرم افزارهای seismostruct و seismosignal جهت تحلیل و ارزی داده های لرزه ای

استفاده از نرم افزارهای seismostruct و seismosignal جهت تحلیل و ارزی داده های لرزه ای یک راهنمای بسیار جامع جهت استفاده از نرم افزار ها ی seismostruct و seismosignal در تحلیل و ارزی داده های لرزه ای دسته بندی عمران فرمت فایل docx حجم فایل 712 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 31 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 2120 تمام فایل ها یک راهنمای بسیار جامع جهت استفاده از نرم افزار ها ی seismostruct و seismosignal در تحلیل و ارزی داده های لرزه ای نرم افزارseismostructseismosignalداده های لرزه
207726

. آموزشی پردازش شتابنگاشت های ز.له در نرم افزار seismosignal

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1687961

پاسخ دینامیکی دیوار حائل طره ای

پاسخ دینامیکی دیوار حائل طره ای ارزی پاسخ دینامیکی دیوار حائل طره ای با استفاده از نرم افزار plaxis
62961

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز.له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و…. ۱ فصل اول مقدمه. ۱ ۲ فصل دوم مشخصات شتاب نگاشت ها ۳ ۲ .۱ زوج شتاب نگاشت پروژه ۴ ۲ .۲ ضریب مقیاس شتاب نگاشت ها ۶ ۳ فصل سوم محاسب
82339

پایان نامه عمران -پاسخ دینامیکی dynamic response

پایان نامه عمران -پاسخ دینامیکیdynamic response پاسخ دینامیکی، یکی از مهمترین مفاهیمی است که طی سالهای اخیر به بسیاری از حوزه های علمی از جمله عمران، مکانیک و هوافضا راه یافته است. در پایان نامه عمران عموما گفته می شود که پاسخ دینامیکی (یا پاسخ دینامیک)، رفتار یک سازه، قطعه یا ماده تحت یک نیرو، بار یا عامل دینامیکی است که از خارج بر آن اعمال می شود. امروزه تحلیل رفتار دینامیکی یک سازه یا سیستم .ی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است، چرا که بروز پدیده هایی از قبیل انفجار و زمین لرزه مستقیما با پاسخ دینامیکی مواد و س
82230

پایان نامه عمران -پاسخ دینامیکی

پایان نامه عمران -پاسخ دینامیکیdynamic response پاسخ دینامیکی، یکی از مهمترین مفاهیمی است که طی سالهای اخیر به بسیاری از حوزه های علمی از جمله عمران، مکانیک و هوافضا راه یافته است. در پایان نامه عمران عموما گفته می شود که پاسخ دینامیکی (یا پاسخ دینامیک)، رفتار یک سازه، قطعه یا ماده تحت یک نیرو، بار یا عامل دینامیکی است که از خارج بر آن اعمال می شود. امروزه تحلیل رفتار دینامیکی یک سازه یا سیستم .ی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است، چرا که بروز پدی...
103282

پایان نامه عمران -پاسخ دینامیکی dynamic response

پایان نامه عمران -پاسخ دینامیکیdynamic response پاسخ دینامیکی، یکی از مهمترین مفاهیمی است که طی سالهای اخیر به بسیاری از حوزه های علمی از جمله عمران، مکانیک و هوافضا راه یافته است. در پایان نامه عمران عموما گفته می شود که پاسخ دینامیکی (یا پاسخ دینامیک)، رفتار یک سازه، قطعه یا ماده تحت یک نیرو، بار یا عامل دینامیکی است که از خارج بر آن اعمال می شود. امروزه تحلیل رفتار دینامیکی یک سازه یا سیستم .ی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است، چرا که بروز پدیده
82263

پایان نامه عمران -پاسخ دینامیکی dynamic response

پایان نامه عمران -پاسخ دینامیکیdynamic response پاسخ دینامیکی، یکی از مهمترین مفاهیمی است که طی سالهای اخیر به بسیاری از حوزه های علمی از جمله عمران، مکانیک و هوافضا راه یافته است. در پایان نامه عمران عموما گفته می شود که پاسخ دینامیکی (یا پاسخ دینامیک)، رفتار یک سازه، قطعه یا ماده تحت یک نیرو، بار یا عامل دینامیکی است که از خارج بر آن اعمال می شود. امروزه تحلیل رفتار دینامیکی یک سازه یا سیستم .ی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است، چرا که بروز پدیده هایی از
1542629

پاو وینت بررسی رفتار دیوار حایل تحت بار های دینامیکی به روش المانهای محدود به کمک نرم افزار plaxis

پاو وینت بررسی رفتار دیوار حایل طرهای تحت اثر بار های دینامیکی به روش المانهای محدود به کمک نرم افزار plaxis نوع فایل:power point قابل ویرایش 11 اسلاید قسمتی از اسلاید افزایش وزن مخصوص خاک منجر به افزایش پاسخ دینامیکی خاک می شود. با افزایش م یانگ (سختی خاک) تغییر مکان دیوار کاهش یافته است.با توجه به این نتیجه برای کاهش تغییر مکان ها و نیرو های داخلی خاک در طراحی های دیوار حایل توصه می گردد سختی خاک افزایش داده شود از تحلیل یک مدل با مشخصات ثابت خاک و دیوار تحت بارگذاری با های مختلف و بررسی پاسخ دینامیکی خاک و ... دریافت فایل
1663125

پروژه دینامیک سازه با متلب ( طیف پاسخ ز له ای با استفاده از کدمتلب نیومارک با شتاب متوسط )

پروژه دینامیک سازه با متلب ( طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کدمتلب نیومارک با شتاب متوسط ) طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کد متلب نیومارک (با شتاب متوسط) برای ξ های مختلف ومقایسه با نتایج seismosignal ... دریافت فایل
1489619

پروژه دینامیک سازه با متلب ( طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کدمتلب نیومارک با شتاب متوسط )

پروژه دینامیک سازه با متلب ( طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کدمتلب نیومارک با شتاب متوسط ) طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کد متلب نیومارک (با شتاب متوسط) برای ξ های مختلف ومقایسه با نتایج seismosignal ... دریافت فایل
1283323

پروژه دینامیک سازه با متلب ( طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کدمتلب نیومارک با شتاب متوسط )

پروژه دینامیک سازه با متلب ( طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کدمتلب نیومارک با شتاب متوسط ) طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کد متلب نیومارک (با شتاب متوسط) برای ξ های مختلف ومقایسه با نتایج seismosignal ... دریافت فایل
1489972

پروژه دینامیک سازه با متلب ( طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کدمتلب نیومارک با شتاب متوسط )

پروژه دینامیک سازه با متلب ( طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کدمتلب نیومارک با شتاب متوسط ) طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کد متلب نیومارک (با شتاب متوسط) برای ξ های مختلف ومقایسه با نتایج seismosignal ... دریافت فایل
1663159

پروژه دینامیک سازه با متلب ( طیف پاسخ ز له ای با استفاده از کدمتلب نیومارک با شتاب متوسط )

پروژه دینامیک سازه با متلب ( طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کدمتلب نیومارک با شتاب متوسط ) طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کد متلب نیومارک (با شتاب متوسط) برای ξ های مختلف ومقایسه با نتایج seismosignal ... دریافت فایل
589966

نرم افزار

برنامه دوخطی . طیف ظرفیت توسط matlab فرمولهای کاربردی دروس آزمون نظام .ی در ماشین حساب cl.padکدهای تحلیل پوش اور و جمع بندی نتایج مدل 9 طبقه فولادی گروه sac در opensees و matlab کدهای تحلیل پوش اور و جمع بندی نتایج مدل 9 طبقه بتن آرمه در opensees و matlab برنامه تعیین نقطه عملکرد سازه های یک درجه آزاد در matlab برنامه مقیاس سازی شتابنگاشت ها به روش حداقل مربعات خطاها برنامه تهیه طیف های آیین نامه 2800 . آموزش seismosignal، منبع: وبلاگ . فراهانی etabs v9.6 crack seisrisk iii، نرم افزار تحلیل خطر لرزه ای تحت dos (+دستورالعمل) kijko 2001، نرم افزار محاسبه پارامترهای لرزه ا
1421201

حل تمرین دروس ی

حل تمرین دروس یانجام پروژه آموزشگاه میر تهران ،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،ساختمان توحید،پ1 واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabihttp://mirabiedu.comcatia, solidworks, ansys, adams, matlab, p oshop, inkspace, autocad, geo studio, etabs, edraw, safe, g her, eera, abaqus, lpile, allpile, seismosignal, maple, etap powerstation, pscad eval, visio, calculux, pspice, hspice, advisor, orcad, digsilent, cadence, ads, awr, hsfss, hysys, aspen, chemdraw, solid works, 3d max, p oshop, rhino, autocad, vector works, art lntis, matlab, ms project, adams, master , softwares, cad softwares, visual nastran, mathematic, topsolid’design pro, pro/engineer, mechanical desktop, mold flow ی شیمی (فرآیند، پتروشیمی، نفت و گاز) - ی متالورژی یا مواد (کارشناسی و کارشناسی ...
1422663

حل تمرین دروس ی

حل تمرین دروس یانجام پروژه آموزشگاه میر تهران ،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،ساختمان توحید،پ1 واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabihttp://mirabiedu.comcatia, solidworks, ansys, adams, matlab, p oshop, inkspace, autocad, geo studio, etabs, edraw, safe, g her, eera, abaqus, lpile, allpile, seismosignal, maple, etap powerstation, pscad eval, visio, calculux, pspice, hspice, advisor, orcad, digsilent, cadence, ads, awr, hsfss, hysys, aspen, chemdraw, solid works, 3d max, p oshop, rhino, autocad, vector works, art lntis, matlab, ms project, adams, master , softwares, cad softwares, visual nastran, mathematic, topsolid’design pro, pro/engineer, mechanical desktop, mold flow ی شیمی (فرآیند، پتروشیمی، نفت و گاز) - ی متالورژی یا مواد (کارشناسی و کارشناسی ...
1405906

تحقیق ، پروژه و حل تمرین دروس ی

تحقیق ، پروژه و حل تمرین دروس یانجام پروژه به کمک نرم افزارهای آموزشگاه میر تهران ،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،ساختمان توحید،پ1 واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabihttp://mirabiedu.comcatia, solidworks, ansys, adams, matlab, p oshop, inkspace, autocad, geo studio, etabs, edraw, safe, g her, eera, abaqus, lpile, allpile, seismosignal, maple, etap powerstation, pscad eval, visio, calculux, pspice, hspice, advisor, orcad, digsilent, cadence, ads, awr, hsfss, hysys, aspen, chemdraw, solid works, 3d max, p oshop, rhino, autocad, vector works, art lntis, matlab, ms project, adams, master , softwares, cad softwares, visual nastran, mathematic, topsolid’design pro, pro/engineer, mechanical desktop, mold flow ی شیمی (فرآیند، پتروشیمی، نفت و گاز) - ی متا? ...
1418551

تحقیق ، پروژه و حل تمرین دروس ی

تحقیق ، پروژه و حل تمرین دروس یانجام پروژه آموزشگاه میر تهران ،بزرگراه رس ،بین صیاد و علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،ساختمان توحید،پ1 واحد3تلفن:0912-4396809 021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabihttp://mirabiedu.comcatia, solidworks, ansys, adams, matlab, p oshop, inkspace, autocad, geo studio, etabs, edraw, safe, g her, eera, abaqus, lpile, allpile, seismosignal, maple, etap powerstation, pscad eval, visio, calculux, pspice, hspice, advisor, orcad, digsilent, cadence, ads, awr, hsfss, hysys, aspen, chemdraw, solid works, 3d max, p oshop, rhino, autocad, vector works, art lntis, matlab, ms project, adams, master , softwares, cad softwares, visual nastran, mathematic, topsolid’design pro, pro/engineer, mechanical desktop, mold flow ی شیمی (فرآیند، پتروشیمی، نفت و گاز) - ی متالورژی یا مواد (کارشن? ...
14881

تحقیق، پروژه و حل تمرین دروس .ی

تحقیق، پروژه و حل تمرین دروس .یکارشناسی، کارشناسی ارشد و .ی ارسال تمرینها و عناوین پروژه ها به ایمیل [email protected] کادری مجرب و متشکل از فارغ .حصیلان .های ممتاز کشور در رشته های مختلف .یانجام پروژه به کمک نرم افزارهای catia, solidworks, ansys, adams, matlab, p.oshop, inkspace, autocad, geo studio, etabs, edraw, safe, g.her, eera, abaqus, lpile, allpile, seismosignal, maple, etap powerstation, pscad eval, visio, calculux, pspice, hspice, advisor, orcad, digsilent, cadence, ads, awr, hsfss, hysys, aspen, chemdraw, solid works, 3d max, p.oshop, rhino, autocad, vector works, art lntis, matlab, ms project, adams, master.,. softwares, cad softwares, visual nastran, mathematic, topsolid’design pro, pro/engineer, mechanical desktop, mold flowتز کارشناسی ارشد- مدیریت، حسابداری، ...
866638

تحقیق، پروژه و حل تمرین دروس .ی

تحقیق، پروژه و حل تمرین دروس .یکارشناسی، کارشناسی ارشد و .ی ارسال تمرینها و عناوین پروژه ها به ایمیل [email protected] کادری مجرب و متشکل از فارغ .حصیلان .های ممتاز کشور در رشته های مختلف .یانجام پروژه به کمک نرم افزارهای catia, solidworks, ansys, adams, matlab, p.oshop, inkspace, autocad, geo studio, etabs, edraw, safe, g.her, eera, abaqus, lpile, allpile, seismosignal, maple, etap powerstation, pscad eval, visio, calculux, pspice, hspice, advisor, orcad, digsilent, cadence, ads, awr, hsfss, hysys, aspen, chemdraw, solid works, 3d max, p.oshop, rhino, autocad, vector works, art lntis, matlab, ms project, adams, master.,. softwares, cad softwares, visual nastran, mathematic, topsolid’design pro, pro/engineer, mechanical desktop, mold flowتز کارشناسی ارشد- مدیریت، حسابداری، ...
475294

تحقیق، پروژه و حل تمرین دروس .ی

تحقیق، پروژه و حل تمرین دروس .یکارشناسی، کارشناسی ارشد و .ی ارسال تمرینها و عناوین پروژه ها به ایمیل [email protected] کادری مجرب و متشکل از فارغ .حصیلان .های ممتاز کشور در رشته های مختلف .یانجام پروژه به کمک نرم افزارهای catia, solidworks, ansys, adams, matlab, p.oshop, inkspace, autocad, geo studio, etabs, edraw, safe, g.her, eera, abaqus, lpile, allpile, seismosignal, maple, etap powerstation, pscad eval, visio, calculux, pspice, hspice, advisor, orcad, digsilent, cadence, ads, awr, hsfss, hysys, aspen, chemdraw, solid works, 3d max, p.oshop, rhino, autocad, vector works, art lntis, matlab, ms project, adams, master.,. softwares, cad softwares, visual nastran, mathematic, topsolid’design pro, pro/engineer, mechanical desktop, mold flowتز کارشناسی ارشد- مدیریت، حسابداری، ...
1025223

نرم افزار crm مایکروسافت را چرا نباید استفاده کنیم؟

برخی ارایه کنندگان نرم افزار crm ایرانی در پاسخ به سوال مشتریانی که نرم افزار آنها را با dynamics crm مایکروسافت مقایسه می کنند مواردی را مطرح می کنند که به عنوان یک شرکت ارایه کننده نرم افزار سی آر ام مایکروسافت لازم دیدیم در این مطلب به آنها پاسخ دهیم تا مشتری با نگاهی شفاف تصمیم خود را برای ید نرم افزار مورد نظرش اخذ نماید. در ادامه این مطلب به صورت تیتروار دلایل عنوان شده برای استفاده ن از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت را می آوریم و پاسخ می دهیم. ادامه مطلب
19216

نرم افزار مادر پاکی ها

این نرم افزار مشتمل بر 191 پرسش و پاسخ در موضوعاتی چون زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها، سیره و سنت، ویژگی و فضایل و سایر مباحث زندگانی آن حضرت بوده که توسط کارشناسان این مرکز تهیه شده است.نرم افزار «مادر پاکی ها» در دو قالب (فرمت) با امکان نمایش، جستجو در پرسش و پاسخ در دو نسخه جهت استفاده در رایانه (ویندوز) و تلفن همراه (اندروید) ارائه شده است که می توانید از طریق فایل های پیوست ذیل، دریافت نمایید. نرم افزار مادر پاکی ها - نسخه اندروید 12.33 مگابایت نرم افزار مادر پاکی ها - نسخه ویندوز 15.63 مگابایت یاس کبود1 ۞ نرم افزار پرتابل پاسخ به شبهات فاطمی ۞ یاس ک...
1608967

پروژه دینامیک سازه با متلب ( طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کدمتلب نیومارک با شتاب متوسط )

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پروژه دینامیک سازه با متلب ( طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کدمتلب نیومارک با شتاب متوسط ) طیف پاسخ ز له ای را با استفاده از کد متلب نیومارک (با شتاب متوسط) برای ξ های مختلف ومقایسه با نتایج seismosignal ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1024848

چرا crm مایکروسافت را استفاده نکنیم؟

برخی ارایه کنندگان نرم افزار crm ایرانی در پاسخ به سوال مشتریانی که نرم افزار آنها را با dynamics crm مایکروسافت مقایسه می کنند مواردی را مطرح می کنند که به عنوان یک شرکت ارایه کننده نرم افزار سی آر ام مایکروسافت لازم دیدیم در این مطلب به آنها پاسخ دهیم تا مشتری با نگاهی شفاف تصمیم خود را برای ید نرم افزار مورد نظرش اخذ نماید. در ادامه این مطلب به صورت تیتروار دلایل عنوان شده برای استفاده ن از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت را می آوریم و پاسخ می دهیم. ادامه مطلب...
1425961

جزوه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام با نرم افزار seismo struct

جزوه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام با نرم افزار seismo struct جزوه حاضر تنها جزوه کامل و آموزشی موجود در زمینه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام ida با نرم افزار seismo struct برای دانشجویان ارشد سازه و ز له می باشد. منبعی مناسب جهت انجام تحلیل دینامیکی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2012813

جزوه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام با نرم افزار seismo struct

جزوه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام با نرم افزار seismo struct جزوه حاضر تنها جزوه کامل و آموزشی موجود در زمینه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام ida با نرم افزار seismo struct برای دانشجویان ارشد سازه و ز له می باشد. منبعی مناسب جهت انجام تحلیل دینامیکی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1752034

پروژه -دینامیک خاک-با نرم افزار opensees nera eera deep soil

در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب پروژه : آموزش کامل neeraوeeraآموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه openseesو….۱ فصل اول مقدمه. ۱۲ فصل دوم مشخصات شتاب نگاشت ها ۳۲ .۱ زوج شتاب نگاشت پروژه ۴۲ .۲ ضریب مقیاس شتاب نگاشت ها ۶۳ فصل سوم محاسبه پارامترهای دینامیکی خاک ۷۳ .۱ تعیین گمانه مورد مطالعه و ایستگاه شتاب نگاشت… ۸۳.۲ اطلاعات برداشته شده از گمانه. ۹۳ .۳ لایه بندی خاک… ۱۱۳.۴ اصلاح عدد آزمایش spt.. 12۳ .۵ تعیین وزن حجمی خاک و تراکم نسبی.. ۱۴۳ .۶ تعیین زاویه اصطکاک داخلی خاک… ۲۲۳ .۷ تعیین م برشی ...
2175986

جزوه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام با نرم افزار seismo struct

جزوه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام با نرم افزار seismo struct جزوه حاضر تنها جزوه کامل و آموزشی موجود در زمینه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام ida با نرم افزار seismo struct برای دانشجویان ارشد سازه و ز له می باشد. منبعی مناسب جهت انجام تحلیل دینامیکی
1029105

نرم افزار تست هوش

این نرم افزار رسمی و ساخت تهران شما پس از این نرم افزار آن روی کامپیوتر اجرا کنید. به سوالات پاسخ دهید و اطلاعات خود را در صفحه ی اول وارد کنید(سن . نام ...) پس از آن نمره خود را با نمودار دریافت میکنید. حتما کنید نرم افزار
1438264

gdgfdghd

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
842787

پاو.وینت مدل سازی سیستم های دینامیکی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی

پاو.وینت مدل سازی سیستم های دینامیکی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی مدل سازی سیستم های دینامیکی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی 9اسلاید • محصول شرکت xj technologies • اولین و تنها نرم افزار شبیه سازی پویا، شبیه سازی همزمان سیستم های پویا، شبیه سازی گسسته پیشامد، و شبیه سازی عامل بنیان • • • • • • این نرم افزار برای مدل . سیستم های .ب و کار ،اقتصادی واجتماعی کاربرد دارد. • برخی از معروفترین شرکت ها و مراکز .ی استفاده کننده: hewlett packard (hp), sony, volvo, caterpillar, siemens, mcdo ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2093062

راهنمای ید نرم افزار crm

آیا به دنبال ید نرم افزار crm هستید؟ سه مساله بسیار مهم وجود دارد که می بایست در هنگام انتخاب یک نرم افزار crm به آنها توجه کنید: چقدر می خواهید هزینه کنید؟ چرا ب و کار شما به نرم افزار crm نیاز دارد؟ به کدام یک از ویژگی های نرم افزار crm نیاز دارید؟ در ادامه، راهنمایی لازم در خصوص انتخاب نرم افزار crm ارائه شده است که با کمک آن می توانید به سوالات فوق پاسخ داده و مناسب ترین نرم فزار crm را برای ب و کار خود انتخاب کنید. نرم افزار crm چیست؟ همانطور که از نام آن پیداست، نرم افزار crm (customer relationship mana ent) در ابتدا به منظور ایجاد و حفظ ارتباط با مشتریا? ...
1459958

فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1546297

فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1554722

ید فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1459807

ید ی فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1439865

ید فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1549876

ید ی فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1555772

فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1439671

فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1499754

فروش ی فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1460953

ید با تخفیف فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1519323

ید آنلاین فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1460752

ارزان فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1461432

سفارش ی فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1461317

ید لحظه ای فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1556767

با تخفیف فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1460918

با تخفیف فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1460882

سریع فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1454245

ید آنلاین فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1597778

ید با تخفیف فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1440343

ید اینترنتی فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1556680

سریع فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1551575

کاملترین فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1460805

با کیفیت فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….
1460402

کاملترین فایل پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees nera eera deep soil قیمت: 55000 تومان در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج ز له هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است. فهرست مطالب این پروژه : آموزش کامل neeraوeera آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees و….

پاسخ دینامیکی خاک با نرم افزار eera و seismosignal