وقتی خودت دنبال حاشیه ای حقته


2141808

آدم باید جنم داشته باشه پای قولی که میده به خودش وایسه.

حقته. تا ابدیت هم هر جوری که بهش فکر کنی حقته.
1824420

مال خودت باش

دیوانه و دلبسته اقبال خودت باشسرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست، به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است، ولی بی غم و منتمنت نکش از غیر و پر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی، گذرانیپس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش (اقبال لاهوری)
2916223

دنبال خودت باش

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت اقبال لاهوری این گونه زیبا می سرایند: سنگ صبور دیوانه و دلبسته ای اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آنرا که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال ی باش که دنبال تو باشد اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و محنت محنت نکش از غیر و پروبال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی، گذرانیپس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش
766340

سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش... "اقبال لاهوری"

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باشسرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال .ی باش که دنبال تو باشداین گونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و منتمنت نکش از غیر و پر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه وهر سال خودت باش
1323316

پرواز قشنگ است ولی بی غم و محنت

دیوانه و دلبسته اقبال خودت باشسرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آنرا که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باش! دنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش! پرواز قشنگ است ولی بی غم و محنتمنت نکش از غیر و پروبال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه و هرسال خودت باش #اقبال_لاهوری هزارمین پست حصار آسمان
2056272

اقبال خوانی هم اقبال است

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باشسرگرم خودت عاشق احوال خودت باشیک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باشدنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست به دنبال خودت باشپرواز قشنگ است ولی بی غم و منتمنت نکش از غیر و پر و بال خودت باشصد سال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه وهر سال خودت باش.....اقبال لاهوری...... + پر و بال خودت باش
2197882

یه شعر خوب:)

سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باشیک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باشدنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست به دنبال خودت باشپرواز قشنگ است ولی بی غم و منّتمنّت نکش از غیر و پر و بال خودت باشصد سال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش(صائب تبریزی)
2022138

شع ندیات

شع ندیات‏ دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باشسرگرم خودت عاشق احوال خودت باشیک لحظه نخور حسرت آن را که نداریراضی به همین چند قلم مال خودت باشدنبال ی باش که دنبال تو باشداینگونه اگر نیست به دنبال خودت باشپرواز قشنگ است ولی بی غم ومنتمنت نکش از غیر وپر وبال خودت باش صدسال اگر زنده بمانی گذرانیپس شاکر هر لحظه وهر سال خودت باش!
2255244

....

یک لحظه نخور «حسرت» آن را که نداری راضی به همین چند قلم «مال» خودت باش...!!! دنبال « ی» باش که دنبال «تو» باشد اینگونه اگر نیست به دنبال «خودت» باش...!!! «پرواز» قشنگ است ولی «بی غم و منت» «منت» نکش از غیر و پر و بال خودت باش...!!! صدسال اگر «زنده» بمانی گذرانی پس «شاکر» هر لحظه و هر س ال «خودت» باش..
1240898

نفس های پاییز

می دانی؟ از یک جایی به بعد دیگر دنبال یک سری چیز ها نمی گردی حتی شاید منتظرشان هم نباشی از یک جایی به بعد فقط و فقط به خودت فکر میکنی به دنبال خودت می روی منتظر خودت می شوی برای خودت تلاش می کنی فقط خودت! پ.ن : دقیقا در همان نقطه از زندگی ات که میفهمی هیچ برایت، تو نمی شود!!!
94534

نظر "آژانس مسافرتی ایرانی"

تاحالا شنیدید میگن حقته والادلم میسوزه بگم حقته من آژانس مسافرتی ایرانی به ۲۶ارگان جواب پس میدم کلی ضمانت دارم قرارداد معتبر میبندم نمونه کار نشون میدم وغیره اونوقت بهمون اعتماد نمیکنید میرین پولتونو دور میریزید ...
2915288

اکنون و بی حوصلگی

بی حوصلگی برای وقتی است که در خودت چیزی نداشته باشی. تا وقتی با خودت خلوت کردی از آن لذت ببری. در خلوت خودت به چیزی نرسی. این معنایش خودِ پوچی است. نه تلاشی، نه نتیجه تفکری و نه مهم تر از همه نور و نشاطی. اینکه عالَم درون نداشته باشی می تواند سرآغاز سقوط باشد. تو را به سمت تقلید سوق دهد و هی دنبال چیزی باشی تا از خودت غافل شوی. هی به دنبال سرگرمی های مختلفی که با خودت مواجه نشوی. فکر می کنم این یک سبک زندگی است. سبک زندگی بی دغدغه، معطوف به بیرون، با حرص زیاد به دنیا و مظاهر دنیا. امروزه بسیار حریص به توجه دیگران (یکی از مصادیق دنیا)، مرتبا به دنبال سرگرمی و غ? ...
2363798

به دنبال خودت باش

دنبال ى باش که دنبال تو باشد اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش #اقبال_لاهورى و در ادامه ...
1459492

خورشید

از غم فرار می کنم. اما وقتی خودت دنبال خودت کنی، مگر می شود از خودت فرار کنی؟ مگر می شود خودم را دوست نداشته باشم؟ مگر می شود از خودت فرار نکنم؟ مگر می شود از فرار فرار نکنم؟؟ به خودم می گویم من یک آدم شادم. محیط اطرافم را پر از شادی می کنم. در خلوت خود می م. صورتم را شاد . اما حالا چیزی تغیر کرده اما نه آنچه که من می خواستم. من اکنون می توانم وقتی صورتم خندان است غمگین باشم. باز از اینکه با صورت ناراحت، غمگین باشم بهتر است. حداقل می دانم به خودم شانس شاد بودن هم داده ام. باز هم فرار می کنم و باز هم به دنبال تو ام. من در تو گم شدم. من در تو گم شدم. من در تو گم شدم. ...
2762400

آدم کج کوله

وقتی موضوع رو فهمیدم خیلی تعجب ............ به بزرگی گفتم :آخه فلانی چرا؟!!!!!!! سری به تاسف ت دادو گفت: دوست من چرا تعجب میکنی؟؟؟ به دنبال آدم کج وکوله که سر تا پاش گناه وتقصیره که راه نمیوفته!!!!!!! اتفاقا دنبال آدمهای راست و درست هست.... وقتی مغرورت کرد که خیلی مومن هستی وبهتر از تو دیگه وجود نداره.... وقتی چن تا تعریف از این ور و اون ور شنیدی وخوتو باد کردی... وقتی فقط عیب دیگران رو دیدی واز خودت غافل شدی........... وقتی دوتا ماس دعا شنیدی وفکر کردی خبریه........... در واقع خودت خبر نداری که سرِِِِِِِِِِِسفره نشستی.. وسرنوشتی مثل برصیصای عابد وبلعم باعورا رو برای خودت می نوی? ...
917928

آرامش

حس خوبیه وقتی ببینی به رو یاهات می رسی حس خوبیه وقتی احساس می کنی مهم هستی برای خودت روبه روی آینه می نشینی به خودت می گویی 20 سال هم بگذرد ارزشش را دارد یک لیوان چای برای خودت بریز یک موسیقی ملایم گوش بده رویاهات رو دنبال کن اونوقت می بینی چقدر ح. خوب می شود دلتنگی را میان خودت و دفترت تقسیم کن بنویس ... حتی اگر شعر نشد کلمات مقدس هستند ..... بنویس خدا بخوان رفیق خودش آرامت می کند .
1200992

نقاب ها

نقابها باید خودت را بی ؛ تو گمشده ای هستی در پس نقابها ، آفت در پشت ابرها... باید به زیارت خود بروی ، به اعماق درونت؛ جایی که به جز خودت ی نیست ملاقاتی شگفت است دیدار خود با خود،پدیده ای جدید رخ می دهد، انفجاری عظیم، گویا دیگر تو خودت نیستی اگر خودت را نی اگر گمشده ات را پیدا نکنی هیچ چیز را نه می شناسی نه می ی ؛پس به دنبال خودت باش بشریت گمشده ای بزرگ تر از خودش ندارد از وقتی که به دنیا آمده ای خانواده وجامعه واطرافیانت نقابهایی را بر تو تحمیل کرده اند وتو را از خودت جدا کرده اند و تو گمشده ای حیرانی... اگر نگاهی عمیق به اطرافیانت بیاندازی متوجه ...
569244

تلگرام نوشت -) خودت را دریاب...

تنهایی مقدس است؛ تنها بمان و در پی .ی مباش...از آدم ها که بگذری، رَدی از خودت می ی. ، این رَد را دنبال کن تا به ورای اسارت ها برسی...زمین که خوردی ؛ زَخمت که زدند!! دستت را به سمت .ی دراز نکن...دستت را روی زمین بگذار و خودت برخیز...درد دارد؛ می دانم...اما خودت مرهم باش بر زخم های دلت...انتظاری از آدم ها نداشته باش...آدم ها...عجیب فراموشکارند...خوب باش؛مهربانی را فراموش نکن ؛اما....از فراموشکاری آدم ها بگذر.. ..عجیب است شباهت آدم ها به هم...از این آدم های مشابه رَد شو و به خودت برس!!!...کلید حل مشکلات؛ یافتن خودت هست.
1730236

ریش خودت

به تو صد بار نگفتم بنشین پیش خودت؟ و نگفتم که بمان در تب تشویش خودت؟ تو چرا با دل تنهای خودت لج داری؟ مال بد هستی و بنشین بغل ریش خودت ونگفتی که چه می خواهی ازین خلق الله؟ گرگ خود باش و بکش هم بره هم میش خودت معنی وهم اگر در نظرت هست خیال بشنو از من که بکوشی پی تفتیش خودت به تو سهراب نگفته دل خوش سیری چند؟ دور شو از روش مصلحت ش خودت صوفی و رند خودت باش نه درگیر ی که گدای دل خود باشی و درویش خودت
2601656

معجزه

دیروز ظهر خواب میم رو دیدم! امروز ظهر خواب بابام رو! فکر نمی یک روزی آرزو کنم که دوباره ۴ساله بشم! که برگردم به بچگی هام. خواب میم رو یادم نمیاد فقط یادمه همه زورمو میزدم تا نمیره.خواب بابامو که توی اتاق عمل بودم. انگار میدونستم کاری از دستم برنمیاد و خیلی وضع وخیمه! و درست نمیشه وضع.دائم به خودم میگم به خاطر همه چیزایی که از بقیه کمتر داری؛ به خاطر همه کمبودهات باید بهتر بشی باید موفق تر و بالاتر بشی.اونا هیچ مشکلی توی زندگیشون ندارن.اما تو با این همه مشکل؛ باید از پس خودت بر بیای چون حقته! چون لااقل یک تسکینه برات.تو بدون معجزه ای! معجزه کن؛ خودت را باور ? ...
1325628

تردید

آخ دلم هیشکی کنارت نیست ، سرکن با خودت زیر و رو شو ، دنیا رو زیر و زبر کن با خودت وقتی می بینی ، خودت داره کلافت می کنه از خودت پاشو ، خودت باش و سفر کن با خودت هر زمستون پیش از این که ریشه پابندت کنه شاخه تو بردار و تمرین تبر کن با خودت یا بساز و دونه دونه مرگ برگات و ببین یا بسوز و جنگلی رو شعله ور کن با خودت سر بچرخونی با قلبت گذر با خودت از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت تنها موندی با خودت ، با دشمنت ، با دوستت آخ دلم هیشکی کنارت نیست ، سر کن با خودت هر زمستون پیش از این که ریشه پابندت کنه ش ...
884760

فراموشی

انگار خودت را برداری و ببری این شهر را قدم بزنی و فقط قدم بزنی.... وقتی قدم زدنت با خودت تمام شد خودت را فراموش کنی هیچ ندانی کجای این شهر شلوغ را قدم زده ای!! هاج و واج بین زمین و زمان بمانی و بگویی اینجا کجاست... هیچ من کیستم حتی خودت را هم فراموش کرده باشی.... بنشینی روی زمین و هی فکر پشت فکر خفه ات کند تا شاید خاطره ای از گذشته به یاد بیاوری ولی نمی آید که نمی آید... دنبال نشانی از خودت بگردی در کوله پشتی ای که انگار کوهیست سنگین.... در آ. شاید یک تلفن همراه در کوله ات پیدا کنی که تاهمین چند ساعت پیش مال تو بود ولی حالا یک شی غریبه ایست که هیچ نمیدانی چیست?...
1386862

4آبان 96

محاله که دنبال عاشق دلسوز وفاداری باشی، اما خودت در عمل تمام وجودت رو ج نکنی...نمیشه که دنبال دوستی صمیمی باشی ولی خودت از صمیم قلبت صادق نباشی...نمیشه که دنبال بخشیده شدن باشی اما نبخشی... نمیشه از دنیا لطف بی دریغ طلب کنی اما در واقعیت به ی لطف نکنی... نمیشه های خیلی طولانی ... خیلی طولانی... نمیشه طلب چیزی روکنی و به دستش بیاری، در صورتی که جوهره خودت از اون جنس نیست. اگر به دنبال عشق هستی باید عاشقی کنی ... اگر به دنبال دوستی هستی باید دوست خوبی برای بقیه باشی... اگر به دنبال صداقت توی روابطتت هستی باید صادق باشی... دنیا چیزی رونصیبت میکنه که هستی... حقیقت ات ...
232712

خدایا به تو میسپارم.......

خدایا شر همه .ایی که بدخواهن،همه .ایی که دنبال بهم زدن آرامش ما هستن به خودشون برگردون. خدایا تورو به این شام غریبان بچه های . حسین این دفه دعامو زود مستجاب کن،خدایا خودت میدونی منظورم چیه،خدایا خودت شرشو کم کن،خدایا شوهرو بچه و خودمو زندگیمو به خودت میسپارم، خودت حافظشون باش.
519736

.ی کنارم نیست...

آخ دلم هیشکی کنارت نیست سر کن با خودت زیر و رو شو دنیا رو زیرو زبر کن با خودت وقتی می بینی خودت داره کلافت میکنه از خودت پاشو خودت باشو سفر کن با خودت هر زمستون پیش از اینکه ریشه پا بندت کنه شاخه ات بردارو تمرین تبر کن با خودت تو بساز و دونه دونه برگاتو بریز یا بسوز و جنگلی رو شعله ور کن با خودت سر بچرخونی مسیر روبروتو باختی از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت تنها موندی با خودت با دشمنت با دوستت پی نوشت: از میان حجم آهنگ های داخل پخش کننده ترانه بالایی را شنیدم که با حال و روزم مطابق است و گویی دارد را.اری نشانم می دهد.
2716602

بی تو

من که نیستم، اما خودت حواست باشد قبل ازخواب خودت را بارها ببوسی. خودت را نوازش کنی. آرام با موهای نرم خودت بازی کنی تا خوابت بگیرد. آرام مژه های خودت را، آن جادوهای بیصدای مهلک را، ببوسی. آرام دست بکشی روی کتف خودت و از بوی تنت - عطر گندم خام - مست شوی. که نفسهای خودت را بشماری تا صبح. آرام زیر گوش خودت شعر بخوانی. آرام کف دستهای خودت را ببوسی، آن نرمه های خواستنی معطر عزیز را.من که نیستم، یادت باشد وقتی خو قربان صدقه خودت بروی، صبح که بیدار شدی ببینی و دلت گرم شود. یادت باشد این شبهای پاییز روی خودت پتوی نازک بیندازی، سرما نخوری یک وقت، من نیستم مراقبت ب ...
2683458

این جور عاشقانه تر به نظر میاد، این طور نیست؟

تا حالا شده غریق نجات احساسات غرق شده ات باشی؟ وقتی احساست داره نفسای آ ش رو می کشه. دست و پا میزنه. توی آب بالا و پایین می ره. وقتی هیچ راه حلی نمی بینی. وقتی تمام شواهد دنیا علیهت هستن، و حتی ذهن خودت نمی تونه به نفع احساست دلیل و شاهدی بیاره. همه علیه خودت شمشیر کشیدن، و تیز ترین شون؟ توی دست خودته. وقتی خج ی هستی. وقتی نمی تونی حرفت رو بزنی. وقتی بار عقاید نمی ذارن که خودت باشی... ولی همه ی اینا اون چیزی که درونته رو ت نمی کنه. بازم خودش رو فریاد می کشه، البته ته ته ماجرا به خودت بستگی داره. این که خودت می تونی خودت رو ش ت بدی؟ می تونی صداهای توی سرت رو نا ...
2393824

نامه ای برای دنبال کننده خاموش ????

خانوم یا اقای دنبال کننده ی خاموش .... سلام جون خودت،خودت رو نشان بده .... من فضول تر از این حرفام رحم کن،جوونم خداروخوش نمیادآ هدفتون چیه دقیقا؟ شبت روشن:دی امضاء: +دارم فک میکنم ممکنه وبلاگو حذف کنم؟اخه چرا؟!!
100472

بدون تیتر بدون عنوان

مهم اینه که شب میخوای بخو.، خودت نسبت به خودت چه حسی داری وگرنه با یه کم آرایش و چند تا لباس خوشکل و یه کم ته ریش همه می تونن توی روز دوست داشته باشند. وای چه موهای قشنگی وای چه عطر خوش بویی ......... اینا مهم نیست! بیا توی تاریکی شب حالا چشماتو ببند به خودت نگاه کن نظرت راجع به خودت چیه!؟ چشماتو ببند و خودتو ببین! با خودت چند چندی! تو زندگیت دنبال چی هستی! پی نوشت: سخت ترین قسمت خونه ت.ی، پاک . گرد و غبار ع. اوناییه که نیستند.
829114

me, lookin at my life

این منم، گوشه ای ایستاده، ب زندگی م نگاه می کنم. زندگی ای ک دیروز برای صدم گفت بهش غبطه می خوره. ب من.. اما من، این ع.م. من منتظرم. و تا وقتی منتظری هر بلایی سرت بیاد حقته..
2519394

خودت را دریاب ...

یک روز از خواب بیدار میشوی نگاهی به تقویم میاندازی نگاهی به ساعتت ..و نگاهی به خودت در آیینه و می بینی هیچ چیز و هیچ جز خودت حیف نیست ..لباسهای اتو کشیده غبار گرفته ی مهمانی ات را از کمد بیرون میاوری ..و به سر و روی خودت میپاشی ته مانده حساب بانکی ات را می تکانی و ج خودت میکنی یک روز از خواب بیدار میشوییک روز نزدیک ..وقتی که از خواب بیدار شدی متوجه میشوی بدجور بد اری بد اری به قلب مهربان خودت ..وهیچ چیز و هیچ جز خودت حیف نیست کمی جدی نگیر حرف مردم را ...کمی برای خودت باش ...کمی تایم خالی کن برای خودت ...کمی خودت را دریاب ...لدفا ..
2711932

صمدی آملی؛ ✅اگر دیدی داری بالا میروی معلوم هست به دنبال خودت هستی؛

صمدی آملی؛ ✅اگر دیدی داری بالا میروی معلوم هست به دنبال خودت هستی؛✅اگر دیدی داری سقوط می کنی معلوم هست هنوز به دنبال خودت راه نیفتادی؛ خودت را بشناس!
682866

. اهنگ میثم ابراهیمی به نام خودت بگو

. آهنگ خودت بگو از میثم ابراهیمی متن آهنگ میثم ابراهیمی خودت بگو تو ، یه حس عمیقی با دردام رفیقی هنوزم من ، یه شمعم که میخوام همش با خی. بسوزم تو ، یه عمره غریبی توو این شهرِ بی عشقِ صد رنگ من ، سکوت میکنم بی تو خاطراتت چه دلتنگ خودت بگو ، با کی درد و دل کنم میون این غریبه ها خودت بگو ، جز تو کی شده دلیل بغض و زخمِ این صدا خودت بگو ، خودت بگو خودت بگو ، بی عشقت چجوری میشه لحظه رو ادامه داد خودت بگو ، غیر از دیدنت چی مونده حالا که دلم بخواد . آهنگ جدید میثم ابراهیمی خودت بگو خودت بگو ، خودت بگو باز ، تو میگیری دستام و میگی نترس من همینجام باز ، بیدار م...
486414

post1

گاهی هم خوب میشه یه لیوان چایی برای خودت بریزی با خودت و دعوت کنی به یه پیاده روی عصرونه بعد فکر کنی به کارایی که تو چند وقت اخیر کردی دل چند نفر و ش.دی؟پشت سر چند نفر حرف زدی؟چند نفر و قضاوت کردی؟به جای دوخط کتابخوندن دنبال رابطه جدید فلان شاخ مجازی چقدر گشتی؟چقدر دنبال اسم نوه ی پسری فلان بازیگر گشتی یا اینکه دنبال تیپ جدید کیا بودی؟ببین زندگی . فقط عبادت نیست قبول ولی یه روزی به خودت میای میبینی تو کل زندگیتو صرف مسائل نه چندان مهم کردی میخوام بگم خورشید هم با تمام عظمت و گرما چی و چی و چی یه روز برای همیشه خاموش میشه چه بسا عمر ما آدما که خیلی کوتاه
377774

2016-2017

آدمیزاد تا تنهایی و اون هم خارج از کشور تنهایی زندگی نکنه نمیدونه دنیا دست کیه! خودت به تنهایی درست رو خوندی و شغلی پیدا کردی از یه ایالات دیگه تنهایی اومدی خونه گرفتی . خونه ای که توش فقط موکت بود. رفتی تک تک اسباب خونه رو تنهایی .یدی. گذاشتی توش. خودت تنهایی رفتی دنبال ماشین. ماشین .یدی. .ی نیست که حواسش به تو و دلت باشه، خودت هفته به هفته برای این دل برنامه میریزی که حوصلش سر نره و نگیره. خودت .ید میکنی ، خودت لباس می شوری، خودت ماشینت رو با هزار زحمت می شوری. خودت با مشکلات مختلف که هر از چند یک بر پیش میاد مبارزه میکنی ... و...و...و...
1315838

مواجهه غیر منتظره

یا لطیف اینکه دفترت را بعد از مدتها پیدا کنی، صفحه به صفحه ورقش بزنی و شعرها و متن هایی که توی آن نوشته ای، صفحه به صفحه خاطراتت را ورق بزند و بر خلاف انتظار خودت از متن ها و شعر هایت لذت ببری و دوستشان داشته باشی... اینکه این بار به جای آنکه نقشه روح دیگران را از میان کلماتشان ترسیم کنی با کلمات و جملات و نوشته هایت خودت روبرو شوی و مقابل نقشه روح خودت بنشینی، خودت را برای خودت ترسیم کنی و خود آن سالهایت را دوباره کشف کنی و انسان تازه ای را بی ... یعنی خیلی از خودت دور شده ای... یعنی دلت برای خودت تنگ شده است ... ::: در میان وسایل تلمبار شده در کمد، دنبال ...
2094050

از نگاه دیگران

تو تو تمام منی، به جان خودت شعر می ریزد از دهان خودت روشنم کن کنار آیینه با نفسهای مهربان خودت دل من، این پرنده ی گم را می بری سمت آسمان خودت نفسم را ببر، ببر، آرام تا بلندای گیسوان خودت در شب بی قراری بسیار ریختی بر دلم نشان خودت شعبان کرم دخت – بابلسر
447816

آقا خودت درستش کن

السلام علیک یا صاحب العصر و ا.مان(عج)... ﺧﺮﺍﺏ ﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺁﻗﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻦﺍﻣﺪ ﺁﺧﺮ ﺩﻧﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻠ ﻪ ﺑﺮﺮﺩﻡﺧﺮﺍﺏ ﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺁﻗﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻦ ﺑﺒﻦ ﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﻡﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻦ ﺮﻓﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﻫﺮﺴ ، ﺯﻣﻨﻢ ﺯﺩﺷﺴﺖ ﺑﺎﻝ ﻭ ﺮﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻦ ﺳﻔﺎﻝ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺑﺲﺗﺮ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻦ ﺍﺮﻪ ﺶ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺁﺑﺮﻭﻢ ﺭﻓﺖﺑﺮﺍ ﻣﺤﺸﺮ ﺒﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻦ ﺛﻤﺮ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﻟﻬ ﺍﻟﻌﻔﻮﻡﺑﻪ ﺶ ﺻ
1543306

لای بر کتابا

لای بر کتابا دنبال خودت نگرد تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ توی آوار نقابا دنبال خودت نگرد باورش کن من تازه رو خود خود توئه اون غریبه که بلای جون تو شده توئه صورتت برام نقابه خودتو نشون بده اون که تن میده به هر نق که مد توئه گاهی وقتا حتی آینه هم دروغ میگه گاهی وقتا صورتت مال تو نیست گاهی وقتا تو آینه خودتو اشتباه میگیری با یکی دیگه باورش کن من تازه رو خود خود توئه اون غریبه که بلای جون تو شده توئه صورتت برام نقابه خودتو نشون بده اون که تن میده به هر نق که مد توئه لای بر کتابا دنبال خودت نگرد تو غبا? ...
2108264

آموزش ب درآمد از اینترنت

بازنده ی است که در انتظار معجزه می ماند... تا ی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد. باور کن همه به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستند، خودت معجزه زندگی خودت باش. محدودیت های ذهنی ات را کنار بگذار باورهای صحیح خودت رو تقویت کن و بسوی موفقیت گام بردار!!
96926

خدایا خودت که بهتر میدونی!

خودت بهتر از .ی میدونی که چاره بیچارگیم فقط خودتی ... تو بهتر از هر .ی می دونی که: هر .ی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روز گار وصل خویش به خداوندی خودت قسم که دلم تنگه لحظه های بی قراری و عاشقیه! به خودت قسم که فقط خودت رو میخوام و دیگه هیچی! دلم یه عزم محکم میخواد، یه اراده ناب از خودت تا منو به خودت برسونه! هیچ وفایی تو آدم ها نیست و خودت بهتر می دونی که رشته علقه رو از آدم ها ب.! پیش همشون .ت شدم که پیش خودت زبون باز کنم، که پیش خودت درد و دل کنم، که پیش خودت شادی کنم... بببین خدا داره بهار می رسه و زمین مرده رو جون تازه می بخشه، دل مرده من رو هم یه بارون بها
2084886

روز37:زندگی کن

بستگی داره تو ذهنت چی میگذره،اخه فکر آدمهاست که زندگی شون رو میسازه گاهی میری دنبال افکار دیگران،روش زندگیشون و... تو باید یاد بگیری زندگی خودت رو بسازی و خیلی خوب زندگیش کنی سخت گیری ممنوع،حرف اضافه ممنوع،زود قضاوت ممنوع اگه راست میگی بگرد و پیداش کن،زندگی مخصوص به خودت رو میگم و با عشق و حال خوب هم زندگیش کن یه ساعت هایی هستش که باید فقط و فقط برای خودت باشی و ورزش کنی،دوش بگیری،قدم بزنی،آهنگ دلخواهت رو گوش کنی و ... اینقد دنبال نظر دیگران نباش هر ی از دید خودش زندگی رو میبینه و تعریفش میکنه،پس تو حق نداری اینقدر دنبال نظر دیگری باشی امروز و روزه ...
302438

تو خوووووبی

میگه خودت رو دوست داشته باش. با خودت مهربون باش.میگه خودت رو سرزنش نکن. حتی اگر اشتباه کردی، بگو اشکالی نداره و سعی کن تکرارش نکنی.میگه خودت رو در بهترین ح. تصور کن.میگه با خودت دعوا نکن......همه اینها خیلی خوبه، اما وقتی کارآیی شون معلوم میشه، که بتونه باعث فراموشی این همه نامحبوب آدم بودن بشه. مگه نه؟....
1536942

۲۶۵

یادت باشه سفره ی دلتو جلوی مردم باز نکنیچرا شدی چرا چرا ای احمق حقته پس هر اتفاقی بیفته
2935211

همیشه بازی همینه

تو الف رو دوسداری ...الف ، ب رو دوسداره ...ب ، ج رو دوسداره .. . . بعد ج تورو دوسداره مثلا .. . . . همیشه ی زندگیم ادمایی رو دوسداشتم که دیوونه ی یکی دیگه بودن ومن خبر نداشتم :)) بعددد وقتی فهمیدم که ...خودم دیوونه شده بودم .. . . . نتیجه گیری اخلاقی : امروز ب میم گفتم مراقب خودت باش .. هیچ رو بیشتراز خودت دوس نداشته باش ... دوسداشتن خود چیه ؟ بدون واگاه باش ک چه بلایی سر خودت میاری ..چه راهی میری چه انتخ میکنی میدونی که ؟ فقط خودت میمونی برا خودت .. هدر نده خودت رو ... بدون خودت رو ج چی میکنی ؟ ج چه راهی ؟ دوس بدار خودت رو
1314204

(بدون عنوان)

هه حالا خودمم! خودت علیرضا! دیگه توهم نزنی؟ وقتی راه میری سرتو بنداز پایین ترکهای رو آسف و دنبال کن. وقتی رانندگی میکنی مثله مرده ها نفس بکش یه وقت ع تو تو آینه دیدی از خوشکی با خودت غریبی کن. فکر کن انقدر تا موهات کامل سفید بشه. بعد بگو چرا چرا تا ببینم برات چی کار میکنم. یادته بهت یاد دادم فقط ادعا میکنن؟ حالا تحویل بگیر دسته گله تو.
242222

مسیر خودت را برو

مسیر خودت را برو،حقیقت خود را بجوی،از قلبت پیروی کن،به دنبال خوشبختی درونی ات باش،و بگذار هر . به راه خویش برود در هر . و هر چیز به دنبال نیکی باش و بگذار عشق و شادی ات هر روز به جهان بتابد. جهان خلقت راه های بیشماری برای برآوردن خواسته ات دارد فقط ارسال پیامت را انجام بده و بقیه را به جهان هستی بسپار
682972

متن موزیک خودت بگو میثم ابراهیمی

متن موزیک خودت بگو میثم ابراهیمی متن موزیک خودت بگو میثم ابراهیمی متن موزیک خودت بگو میثم ابراهیمیlyrics new song by : meysam ebrahimi khodet begoo متن موزیک شنیدنی خودت بگو میثم ابراهیمی تو یه حسه عمیقی با دردام رفیقی هنوزم من یه شمعم که میخوام همش با خی. بسوزمتو یه عمرِ غریبی تو این شهر بی عشقه صد رنگ من سکوت میکنم بی تو با خاطراتت چه دلتنگ خودت بگو با کی درد و دل کنم میونه این غریبه هاخودت بگو جز تو کی شده دلیل بغضو زخم این صدام خودت بگو خودت بگو خودت بگو بی عشقت چجوری میشه لحظه رو ادامه دادخودت بگو غیر از دیدنت چی مونده که حالا دلم بخواد خودت بگو خودت بگو...
581960

ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﻱ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ

ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﻱ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺨــﻮﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﺩﻧﺒــــﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵﭘـــﺮﻭﺍﺯ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻭ ﻣﻨﺖ ﻣﻨﺖ ﻧﮑـﺶ ﺍﺯ ﻏﯿﺮ ﻭ ﭘﺮ ﻭ ﺑﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﺻﺪ ﺳـــﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤــــــﺎﻧﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﯽﭘﺲ ﺷﺎﮐﺮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ
2550462

✅مسیر موفقیت

بهترین ی که در مسیر رسیدن به رویاهات می تونه کنارت باشه خودتی و خودت چون هیچ به اندازه خودت به هدف و آرزویی که داری ایمان نداره. برای همین باید با خودت کنار بیای تا بتونی اون انرژی درونی رو فعال کنی تا به هدفت برسی. وقتی در همه شرایط کنار خودت هستی و سختی ها رو تحمل می کنی اون وقته که موفقیت ها برات شیرین تر میشه اون وقته که به خودت افتخار می کنی به اینکه چقدر قدرتمند هستی. همیشه در کنار خودت باش و هروقت تو آینه نگاه می کنی از خودت تعریف کن ، خودت رودوست داشته باش تا دنیا بهت روی خوش نشون بده.
628982

شعر بسیار زیبای در مسجد و در کعبه به دنبال خ.م

در مسجد و در کعبه به دنبال خ.م از حس خدا در دلمان دور و ج.م هم مسجدو هم کعبه وهم قبله بهانه است دقّت .ی نور خدا داخل خانه است در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی اول تو ببین قلب .ی را نش.تی اینگونه چرا در پی اثبات خ.م همسایه ی ما گشنه و ما سیر بخو.م در خلقت ما راز و معمّای خدا چیست انسان خودش آیینه ی یک کعبه مگر نیست برخیز و کمی کعبه ی آمال خودت باش چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است تصویر خدا واضح وچشمان توخواب است شاید که بتی در وسط ذهن .ست باید بت خود با نم باران خدا شست گویی که خدا در بدن و در تنمان است نزدیکتر از خون و رگ گردنمان ...
628974

شعر بسیار زیبای در مسجد و در کعبه به دنبال خ.م

در مسجد و در کعبه به دنبال خ.م از حس خدا در دلمان دور و ج.م هم مسجدو هم کعبه وهم قبله بهانه است دقّت .ی نور خدا داخل خانه است در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی اول تو ببین قلب .ی را نش.تی اینگونه چرا در پی اثبات خ.م همسایه ی ما گشنه و ما سیر بخو.م در خلقت ما راز و معمّای خدا چیست انسان خودش آیینه ی یک کعبه مگر نیست برخیز و کمی کعبه ی آمال خودت باش چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است تصویر خدا واضح وچشمان توخواب است شاید که بتی در وسط ذهن .ست باید بت خود با نم باران خدا شست گویی که خدا در بدن و در تنمان است نزدیکتر از خون و رگ گردنمان ا...
1234978

تنبیه!!!

بعضی وقت ها شاید اصلاً بد نباشد که روبروی آینه بایستی و خوب خودت را برانداز کنی... توی چشم های خودت زل بزنی... با عصبانیت... با نفرت ... نمی دانم... با هر حسی که داری... شاید بد نباشد که سر خودت داد بزنی یا حتی بدوبیراه بگویی... اصلاً یک کشیده بخوابانی توی گوش خودت... شاید اصلاً بد نباشد... آن هم وقتی فقط خودت می دانی که چه بلایی سر جوانی ات آورده ای... سر زندگی ات! بعد که بغض کردی ...گریه ات گرفت... خودت را بغل کنی... موهایت را نوازش کنی و آرام در گوش خودت بگویی: "گریه نکن... من صلاحت را می خواهم... از این به بعد آدم باش!!!"
2534136

دایناسور+درگیری دنبال کننده خاموش

اکثر بچه ها بعضی کلمات رو اشتباه میگن و یه خاطره خوب همیشه توی ذهن باقی میذارن در یک دور همی بودیم آرش کوچولو مدام میگفت دای ناصر کجاست ؟دای ناصر کجاست؟ ما میگفتم : ناصر کیه؟ ناصر رو میگی؟ ولی همچنان دنبال دای ناصر بود،بالا ه آرش با یه اسباب بازی اومد .... دای ناصر به زبون آرش همون دایناسور بود +وقتی یه پست خصوصی هست لطفا درخواست رمز ندین مچکرم +خواننده خاموش با خودت مشکل داری یه روز در میون دنبال میکنی بعد قطع دنبال با عرض معذرت از بقیه دنبال کننده های محترم به خاطر باز نشر
1486966

انحصار

مبتلایم فقط به درد خودت عشق در انحصار فرد خودت ن دائم دلم شدی و من گرفتار دوره گرد خودت با تب عشق آتشم زده ای تا بسوزم به عشق سرد خودت عاقبت می رسانیم جایی که شوم لایق نبرد خودت
2112892

دنبال ی باش که به دنبال تو باشد/ اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش

میخوای که قلبت تنها نمونه ؟! میخوای که تو زندگیت ،خوب شدن ح وابسته به ی نباشه؟! چون عملا اگه حال خوبت بسته به یه نفره، دیگه باید قید حال خوب رو بزنی ! میخوای که همچنان که داری راه های تند پیچ زندگیت رو میری ،برگردی پشت سرت رو نگاه کنی ،به خودت افتخار کنی از اقتدارت و تنهایی از پس پیچ ها براومدن؟! وابسته به هیچ نشو ... چه دوست ،چه خانواده، چه همکلاسی ،چه هر چیز! با هر قدم نزدیک شدن و وابسته شدن ،قدم برمیداری برای عمیق تر شدن انزوا و حال نا خوش آینده ات. تنهایی هم عالمی داره ،درست ازش استفاده کنی ،میتونه پلکان پیشرفتت باشه ! +ع هم ربطی به موضوع ندار? ...
1588710

تردید

تردید آخ دلم هیشکی کنارت نیست، سرکن با خودت زیر و رو شو، دنیا رو زیر و زبر کن با خودت وقتی می بینی خودت داره کلافت می کنه ازخودت پاشو، خودت باش و سفر کن باخودت هر زمستون پیش از این که ریشه پابندت کنه شاخه تو بردار و تمرین تبر کن با خودت یا بساز و دونه دونه مرگ برگات و ببین یا بسوز و جنگلی رو شعله ور کن با خودت سر بچرخونی مسیر روبه روتو باختی از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت تنها موندی با خودت، با دشمنت، با دوستت آخ دلم هیشکی کنارت نیست، سرکن با خودت هر زمستون پیش از این که ریشه پابندت کنه شاخه تو بردار و تمرین تبر کن با خودت یا بساز و دونه دونه مرگ بر ...
697444

مراقب

زهرا یه چیز رو هر روز با خودت تمرین کناین که مراقب خودت باشتمرین کن که حواست به خودت باشهمراقب خودت باشیبا خودت مهربون باش
1725566

خ ش خدا بودن حقته

داستانک معنوی در احادیث وارد شده است که در روز قیامت، بنده ای را می آورند که گریان است خطاب می رسد که چرا گریه می کنی؟ عرض میکند: گریه می کنم بر آنچه از عیوب من در نزد انسانها و فرشته ها ظاهر شود خداوند عالم می فرماید : ای بنده ی من، تو را در دنیا رسوا نکرده ام، در حالی که مشغول معصیت من بودی و می خندیدی .. چگونه امروز (روز قیامت) تو را رسوا کنم در حالی که معصیت نمی کنی و گریانی!! "معراج السعاده" پ. ن خادم وبلاگ ستارالعیوب که میگن یعنی این خدا کریم الصفح هم هست یعنی گناهتو از یاد خودت هم میبرد تا دائما شرمنده نباشی البته به شرط توبه و عدم ت ...
2278686

هشت ضرب المثل فوق العاده جالب و مفید از سراسر دنیا:

1⃣ جامایکا: قبل از آنکه از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو “دهن گنده”. تفسیر: تا وقتی به ی نیاز داری، او را تحمل کن و با او مدارا کن. 2⃣ هاییتی: اگر میخواهی جوجه هایت سر از تخم بیرون آورند ، خودت روی تخم مرغ ها بخواب. تفسیر: اگر به دنبال آن هستی که کارت را به بهترین شکل انجام دهی آن را به شخص دیگری غیر از خودت مسپار. 3⃣ لاتین: یک گوش احمق، برای لانه ی خود سه ورودی تعبیه می کند. تفسیر: اگر خواهان امنیت هستی، عقل حکم می کند که راه دخ دیگران را در امور خودت بر آن ها ببندی 4⃣ آفریقا: هر سوسک از دید مادرش به زیبایی غزال است. تفسیر: معادل فارسی اش می شود ، اگر ...

وقتی خودت دنبال حاشیه ای حقته