هیئت ا هرا سلام الله علیها رهروان


224267

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. تحصیلیمداح: برادر حسن کرمی. الی پنج شنبه 10 الی 12 اسفنداز ساعت 19:30تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
688746

شهادت حضرت زینب سلام الله علیها

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. خزعلیمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 23 فروردیناز ساعت 20:30اندرزگو، شریفی منش،بیت شهید حدادیمنزل برادر .ی
224266

حضوفات حضرت ام البنین سلام الله علیها

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. بخشیمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 18 اسفنداز ساعت 19:30شهرک محلاتی، میدان صاحب ا.مان، خیابان جهاد، خیابان نصر، بلوک 19، ورودی 1، واحد 1منزل برادر دانشور
602

مراسم عزاداری

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .وفات حضرت فاطه سلام الله علیهاسخنران: حجت ال. گلپیچیمداح: کربلایی حسن کرمیچهار شنبه 22 دی ماهاز ساعت 19:30تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
224264

میمیلاد حضرت زهرا سلام الله علیها

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. صادق زادهمداح: برادر حسن کرمیشنبه 28 اسفنداز ساعت 19:30دارآباد، خیابان افتخاری، خیابان رجبی، بن بست هامون، بلاک 1 واحد 107منزل برادر صادق زاده
789808

دیدار با خانواده .

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .بزرگداشت مادران و پدران . به مناسبت روز مادر و پدرنوروز سال 1396از روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیهاتا روز ولادت حضرت . المومنین علیه السلام
823698

هفتگی 3 .داد

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. سیدغفوریمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 3 .داداز . مغربچیذر، آستان مقدس . زاده اسماعیل (ع)
823701

جشن نیمه شعبان

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. .انمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 20 اردیبشهتاز . مغربچیذر، آستان مقدس . زاده اسماعیل (ع)
688744

عید مبعث

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. کیانیمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 6 اردیبهشتاز ساعت 20:30چیذر، آستان مقدس . زاده اسماعیل (ع)
823699

هفتگی 27 اردیبهشت

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. سلیمانیمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 27 اردیبشهتاز . مغربچیذر، آستان مقدس . زاده اسماعیل (ع)
688742

اعیاد شعبانیه

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. کیانیمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 13 اردیبشهتاز ساعت 20:30چیذر، آستان مقدس . زاده اسماعیل (ع)
823697

افطاری اول

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. خزعلیمداح: برادر حسن کرمیدوشنبه 8 .داداز ساعت 19:30منزل برادر رحیم زاده
823704

دیدار با خانواده شهید آل بویه

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .بزرگداشت مادران و پدران . به مناسبت روز مادر و پدرنوروز سال 1396از روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیهاتا روز ولادت حضرت . المومنین علیه السلامدیدار با خانواده شهید آل بویهچهارشنبه 23 فروردین
823705

دیدار با خانواده شهید کاظمی

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .بزرگداشت مادران و پدران . به مناسبت روز مادر و پدرنوروز سال 1396از روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیهاتا روز ولادت حضرت . المومنین علیه السلامدیدار با خانواده شهید کاظمیدوشنبه 21 فروردین
823696

مناجات اول

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .مناجات مداح: برادر حسن کرمیدوشنبه 8 .داداز ساعت 22:30چیذر ، آستان مقدس . زاده اسماعیل (ع)
688745

شهادت . موسی کاظم علیه السلام

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. کیانیمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 30 فروردیناز ساعت 20:30چیذر، آستان مقدس . زاده اسماعیل (ع)
193078

عزاداری ایام فاطمیه اول

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. حسین افشاریمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه تا . 20 تا 22 بهمناز ساعت 19:30چیذرآستان مقدس . زاده اسماعیل علیه السلام
2055319

گلشن خوشبوی حیدر فاطمه (سلام الله علیها)

مطلع انوار داور فاطمه (سلام الله علیها) ی قلب پیمبر فاطمه (سلام الله علیها)مظهر اسرار رب العالمینگلشن خوشبوی حیدر فاطمه (سلام الله علیها)آیت نور سماوات و زمینحق نما مشکوة انور فاطمه (سلام الله علیها)آیه والشّمس ِ قرآن مجیدگردد از نورش منور فاطمه (سلام الله علیها)سوره واللّیل خال ِ در حجابنقطه توحید ِ داور فاطمه (سلام الله علیها)آن کثیر الخیر و هم خیر کثیر داورش نامیده کوثر فاطمه (سلام الله علیها)حبّ زهرا اجر پیغمبر بوددشمنش گردیده ابتر فاطمه (سلام الله علیها)هل أتی تمجیدی از ایثار اومی دهد افطار دیگر فاطمه (سلام الله علیها)از المؤمنین باید شنید اسو ...
1857966

گلشن خوشبوی حیدر فاطمه (سلام الله علیها)

مطلع انوار داور فاطمه (سلام الله علیها) ی قلب پیمبر فاطمه (سلام الله علیها)مظهر اسرار رب العالمینگلشن خوشبوی حیدر فاطمه (سلام الله علیها)آیت نور سماوات و زمینحق نما مشکوة انور فاطمه (سلام الله علیها)آیه والشّمس ِ قرآن مجیدگردد از نورش منور فاطمه (سلام الله علیها)سوره واللّیل خال ِ در حجابنقطه توحید ِ داور فاطمه (سلام الله علیها)آن کثیر الخیر و هم خیر کثیر داورش نامیده کوثر فاطمه (سلام الله علیها)حبّ زهرا اجر پیغمبر بوددشمنش گردیده ابتر فاطمه (سلام الله علیها)هل أتی تمجیدی از ایثار اومی دهد افطار دیگر فاطمه (سلام الله علیها)از المؤمنین باید شنید اسو ...
192867

جلسه هفتگی

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. صالح نژادمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 29 دیاز ساعت 19:30تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
193079

جلسه هفتگی 13 بهمن

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. سلیمیمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 13 بهمناز ساعت 19:30تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
193081

جلسه هفتگی 29 دی

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. صالح نژادمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 29 دیاز ساعت 19:30تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
224142

جلسه هفتگی 27 بهمن

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. صالح نژادمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 27 بهمناز ساعت 19:30تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
610

مراسم روز اربعین

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. سید محمد حسین آل علیمداح: حاج مرتضی خالویییکشنبه 30 آباناز ساعت 11:30 ظهرخیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، کوچه اخوان، پلاک 6منزل برادر کمایی
224265

بزرگداشت .ی .

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .روایت گر: برادر زاغریمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 25 اسفنداز ساعت 19:30تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
605

جلسه هفتگی 1 دی

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .جلسه هفتگیسخنران: حجت ال. سید غفوریمداح: کربلایی حسن کرمیچهارشنبه 1 دیاز ساعت 19:30تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
823700

جشن میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. صالح نژادمداح: برادر سیدعلی هاشمی برادر حسن کرمیدوشنبه 18 اردیبشهتاز . مغربمنزل برادر نوبختی
193080

جلسه هفتگی 6 بهمن

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .مداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 6 بهمناز ساعت 19:30مشهد مقدس، خیابان . رضا پنجم، چهنو ششم، حسینیه سید ال.در جوار بارگاه ملکوتی علی ابن موسی الرضا علیه السلام
688490

جشن میلاد .المومنین علی ابن . طالب علیه السلام

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. صالح نژادمداح: برادر حسن کرمیدوشنبه 21 فروردیناز . مغربشریعتی، ابتدای .ت (شهید کلاهدوز)، پلاک 511، منزل .یمنزل برادر .ی
224141

جلسه هفتگی 4 اسفند

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. صالح نژادمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 4 اسفنداز ساعت 19:30خیابان .ت، کوچه عراقی، پلاک 23منزل برادر تقی زاده (مخصوص برادران)
1837260

ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر مبارک

یافاطمة معصومه اشفعی لنا فی الجنة پرسمان و موضوعات : القاب حضرت معصومه سلام الله علیها را ذکر نمایید کرامات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها از منظر روایات زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها برخلاف سایر زیارت نامه ها احادیث در عظمت قم و کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها چرا حضرت معصومه سلام الله علیها ازدواج نکرده است؟ گذری بر زندگانی مریم اهل بیت علیهم السلام خلاصه ای از زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها مادر بزرگوار حضرت معصومه سلام الله علیها کیست؟ "فله الجنة" برای زائر حضرت معصومه سلام الله علیها ...
604

جلسه هفتگی 8 دی

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .جلسه هفتگیسخنران: حجت ال. صالح نژادمداح: کربلایی حسن کرمی 8 دیاز ساعت 19:30تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
611

جلسه هفتگی 19 آبان

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .بدرقه زائران اربعین اباعبدالله الحسین علیه السلامسخنران: حجت ال. سید غفوریمداح: برادر حسن کرمیچهارشنبه 19 آبانساعت 19:30 الی 22تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
603

جشن ولادت . حسن عسکری و حضرت عبد العظیم علیهم السلام

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. جواد سلیمیمداح: کربلایی حسن کرمیچهار شنبه 15 دی ماهاز ساعت 19:30تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
210422

ویژه نامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

ویژه نامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها تفسیر نام فاطمه سلام الله علیها ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا سلام الله علیها الگوی . زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ماجرای مسلمان شدن شمعون یهودی چرا حضرت علی علیه السلام سکوت کرد؟ فاطمه سلام الله علیها، صاحب مقام عصمت کبری سیمای عبادی حضرت فاطمه سلام الله علیها گوشه ای از کرامات حضرت فاطمه سلام الله علیها تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه آسمانی بازخوانی اسناد مقام فاطمه سلام...
381739

ویژه نامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

ویژه نامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها تفسیر نام فاطمه سلام الله علیها ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا سلام الله علیها الگوی . زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ماجرای مسلمان شدن شمعون یهودی چرا حضرت علی علیه السلام سکوت کرد؟ فاطمه سلام الله علیها، صاحب مقام عصمت کبری سیمای عبادی حضرت فاطمه سلام الله علیها گوشه ای از کرامات حضرت فاطمه سلام الله علیها تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه آسمانی بازخوانی اسناد مقام فاطمه سلام...
823702

میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .سخنران: حجت ال. صالح نژادمداحان: برادر حسن کرمی، برادر سید علی هاشمیدوشنبه 18 اردیبهشتاز . مغرب. حسن بنا شمالی، بالاتر از میدان ملت، کوچه یاسمنزل برادر نوبختی
57427

تسلیت شهادت دردانه آقا اباعبدالله الحسین بی بی حضرت رقیه سلام الله وصلواه الله ع

امروز پنجم صفر سالروز شهادت بی بی حضرت رقیه سلام الله و صلواه الله علیها را به ساحت مقدس قلب عالم امکان حضرت صاحب العصر و ا.مان عجل الله تعالی فی فرجه الشریف و . عزیزمان و همه رهروان واقعی آن دردانه اباعبدالله علیهم السلام والصلواه تسلیت و تعزیت می گوییم ان شاء الله به امید روزی که قدم نحس . و.ی ها و.ی صفت ها از روی زمین محو و در امنیت کامل حرمین .ان و پیغمبر و اهل بیت را همراه با . زمان عجل الله زیارت کنیم ان شاء الله
11823

فضائل حضرت ام کلثوم سلام الله علیها

بسم الله الرحمن الرحیم فضائل حضرت ام کلثوم سلام الله علیها رأیت ام کلثوم سلام الله علیها ت.ا فاطمه ا.هرا سلام الله علیها وقار حضرت ام کلثوم سلام الله علیها مانند مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها بود . منبع : کامل بهایی از مرحوم عماد الدین طبری جلد 2 صفحه 366 .
2022953

کمک به هیئت ا هرا سلام الله علیها

کمک به هیئت ا هرا سلام الله علیها پاداش هزینه در راه عزاداری سیدال (علیه السلام) ابن عباس نقل می کند: جبرئیل امین از جانب پروردگار گفت: ای محمد خدای علی اعلی به تو سلام می رساند و تو را به درود و اکرام مخصوص ادامه مطلب
606

مراسم جشن 17 ربیع الاول

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .مراسم جشن هفدهم ربیع الاولسخنران: حجت ال. سید غفوریمداح: کربلایی حسن کرمیچهارشنبه 24 آذراز ساعت 19:30تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
381738

سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) مبارکباد

ویژه نامه ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تفسیر نام فاطمه سلام الله علیها ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر رسول خدا سلام الله علیها الگوی . زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بهشت ارغوان قصه ی ناتمام صدیقه خدا در زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها حجاب حضرت فاطمه سلام الله علیها چگونه بود؟ گوشه ای از کرامات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک آسمان پروانه مقدس ترین واژه دنیا مادری که معجزه می کند! الگوی .ن بعد از چند قرن! ...
210420

سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) مبارکباد

ویژه نامه ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تفسیر نام فاطمه سلام الله علیها ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر رسول خدا سلام الله علیها الگوی . زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بهشت ارغوان قصه ی ناتمام صدیقه خدا در زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها حجاب حضرت فاطمه سلام الله علیها چگونه بود؟ گوشه ای از کرامات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک آسمان پروانه مقدس ترین واژه دنیا مادری که معجزه می کند! الگوی .ن بعد از چند قرن! ...
607

مراسم عزاداری

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .مراسم عزاداری شهادت . حسن عسکری علیه السلامسخنران: حجت ال. سید غفوریمداح: کربلایی حسن کرمیچهارشنبه 17 آذراز ساعت 19:30تقاطع اندرزگو و حکمت، خیابان شریفی منش، پلاک 38بیت شهید حدادی
688743

اعیاد شعبانیه

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .میلاد حضرت ابا عبدالله و حضرت زین العابدین و حضرت اباالفضل علیهم السلامسخنران: حجت ال. صالح نژادمداح: برادر حسن کرمییکشنبه 10 فروردیناز . مغرب. علی شمال،.وجی ازگل،گلشن غربی،برج گل نرگسمنزل برادر .ی
581114

جلسه هیئت رهروان ولایت شهادت حضرت زینب (س)+صوت+تصاویر

⭐️⭐️سلام بر پیام آور عاشورا ⭐️⭐️☀️☀️اولین مراسم هیئت رهروان ولایت در سال 1396 ☀️☀️به مناسبت شهادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (س) ادامه مطلب
484127

جلسه هیئت رهروان ولایت شهادت حضرت زینب (س)+صوت+تصاویر

⭐️⭐️سلام بر پیام آور عاشورا ⭐️⭐️☀️☀️اولین مراسم هیئت رهروان ولایت در سال 1396 ☀️☀️به مناسبت شهادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (س) ادامه مطلب
609

مراسم عزاداری

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .مراسم عزاداری رحلت حضرت رسول و شهادت . حسن مجتبی و . رضا علیهم السلامسخنران: حجت ال. حسین افشاریمداح: کربلایی حسن کرمیدوشنبه 8 آذراز اذان ظهر بزرگراه صدر، بلوار کاوه، خیابان روشنایی، بن بست مفیدراهنمایی (دبیرستان دوره اول) مفید
790073

دیدار با مادر شهید احمد بروجردی

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .بزرگداشت مادران و پدران . به مناسبت روز مادر و پدرنوروز سال 1396از روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیهاتا روز ولادت حضرت . المومنین علیه السلامدیدار با مادر شهید احمد بروجردی. 11 فروردین یه هفته قبلش خواب دیدم حرم . رضا(ع) هستم، یه جمعیتی دارن یه تابوت پر از گل و رو دست میارن سمت حرم و شعار میدن : شهیدان زنده اند الله اکبر...چند تا پله رفتیم پایین، انگار زیرزمین حرم بود.اون ته یه در طلایی باز شد، بیرون در یه باغ چشم نواز بود، دم در باغ یه آقای نورانی ایستاده بود با دست به سمت تابوت اشاره میکرد که بیا... نگاه . به سمت تابوت دی?...
681371

صوت روضه حضرت رقیه سلام الله علیها 28 اردیبهشت 96 هیئت محبین ا.هراء سلام الله علیها

صوت باکیفیت روضه حضرت رقیه سلام الله علیها با صدای حاج مهدی برکی هیئت محبین ا.هراء سلام الله علیها کرمانشاه . در ادامه مطلب ادامه مطلب
1346220

متن وصیتنامه حضرت زهرا (سلام الله علیها)

بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما اوصت به فاطمة(سلام الله علیها) بنت رسول الله(صلی الله علیه و آله)اوصت و هی تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد(صلی الله علیه و آله) عبده و رسوله و ان الجنة حق و النار حق و ان الساعة آتیة لاریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور یا علی! انا فاطمة(سلام الله علیها) بنت محمد(صلی الله علیه و آله) زوجنی الله منک لا لک فی الدنیا و الآ ة انت أولی بی من غیری حنطنی غسلنی کفنی بالیل و صل علی و ادفنی بالیل و لا تعلم احدا و استودعک الله و اقرء علی ولدی السلام الی یوم القیامة به نام خداوند بخشنده مهربان این وصیت نامه فاطمه(سلام الله علیها) دخ? ...
484133

مراسم هیئت رهروان ولایت

جلسه این هفته هیئت رهروان ولایت در روز پنج شنبه مورخ 1395/10/9 به مناسبت سالروز تاسیس هیئت و ادامه مطلب
608

مراسم عزاداری

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .مراسم عزاداری شهادت . رضا علیه السلامسخنران: حجت ال. حسن آسان گومداح: کربلایی حسن کرمیچهارشنبه 9 آذراز ساعت 19 خیابان کریمی، چهارراه اسدی، کوچه ارضی . کوچه شهید علی حسینی پلاک 7 واحد 4 غربیمنزل برادر شالی
189335

ولادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله)

. اکرم(ص): اگر.ى به اندازه ریگهاى پراکنده بیابان و بعدد قطرات باران درطول دنیا درخدمت مادر بایستد، نمیتواندحقّ یکروز راکه مادر او را در شکمش حمل کرده است ادا کند عوالى اللآلى،ج1،ح77 میلاد با سعادت سرور .ن دو عالم ، شفیع روز قیامت ، ام .ها حضرت زهرا سلام الله علیها بر تمامی رهروان آن حضرت تبریک و تهنیت باد.
790072

دیدار با خانواده شهید احمدی روشن

هیئت ا.هرا سلام الله علیها ، رهروان .بزرگداشت مادران و پدران . به مناسبت روز مادر و پدرنوروز سال 1396از روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیهاتا روز ولادت حضرت . المومنین علیه السلامدیدار با خانواده شهید احمدی روشنفروردین 15 قسمتی از وصیت نامه ی شهید مصطفی احمدی روشنبسم الله الرحمن الرحیم الهی انت کما احب واجعلنی کما تحبالهی هب لی کمال انقطاع الیک خداوندا دو چیز را لااقل از اختیار انسان خارج کردی و آن اولی مرگ و دومی تولد است که انسان به اندازه ذره ای در آن دخ. ندارد. ابتدا خدا را شاکرم که به من نعمت وجود را عطا کرد و پس بر آن شاکرم که در موجودات از جمله ?...
710944

حضرت فاطمه سلام الله علیها از منظر علمای اهل سنت

ابونعیم اصفهانی از جمله پرهیزکارترین برگزیدگان و برگزدیده ترین پرهیزکاران، فاطمه سلام الله علیها، سید بتول، . ی تن و شبیه رسول است.(16)ابن اثیرفاطمه سلام الله علیها به ام .ها ملقب شده و محبوب ترین افراد نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلّم بود.(17). بنت الشاطی فاطمه سلام الله علیها محبوب ترین دختران . و شبیه ترین افراد نسبت به او در خلقت و اخلاق بود.(18). علی ابراهیم حسن زندگی فاطمه سلام الله علیها صفحات نادری از تاریخ . است که در آن جلوه های عظمت ملموس است ... حضرت فاطمه سلام الله علیها در . اثر بزرگی داشت. .ت فاطمیون از نام او تشکیل شد و . الازهر نیز از نام ا...
2301653

الجنه العاصمه : در تاریخ ولادت و حالات حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

الجنه العاصمه : در تاریخ ولادت و حالات حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در بیان ابتداء آفرینش نور مقدس؛ در بیان ماده ی نطفه طاهره آن حضرت و انعقاد آن در صلب پدر بزرگوار و انتقال به رحم مادر عالیمقدار؛ در بیان اجمالی از ترجمه و حالات والده ماجده آن حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها)؛ در تاریخ ولادت فاطمه (سلام الله علیها) و چگونگی آن؛ در بیان نامها و کنیه ها و لقبهای فاطمه (سلام الله علیها)؛ در خصیصه های فاطمه (سلام الله علیها)؛ در مصحف فاطمه (سلام الله علیها)؛ در بیان ازدواج فاطمه (سلام الله علیها) با المومنین علی (علیه السلام) و چگونگی آن؛ در بیان مختصری ...
468226

صوت جلسه شهادت حضرت زینب سلام الله علیها 24فروردین96

صوت باکیفیت روضه شهادت حضرت زینب سلام الله علیها با صدای حاج مهدی برکی هیئت محبین ا.هراء سلام الله علیها کرمانشاه . در ادامه مطلب روضــه شهـادت حضـرت زینـب سلام الله علیها با صدای حاج مهدی برکی . ادامه روضه شهادت حضرت زینب سلام الله علیها با صدای حاج مهدی برکی .
281807

. اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند : فاطمه(سلام الله علیها) حوریه ایى است در سیماى انسان ،

أشهــــــدُ أن علــــــیاولــــــی اللّــــــه . اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند :فاطمه(سلام الله علیها) حوریه ایى است در سیماى انسان ، هر گاه من در خود شور و شوق بهشت احساس می کنم او را بوسه باران می سازم .تاریخ خطیب بغدادی ج 5 ص 86فاطمه سلام الله علیها من المهد الی اللحد ص 62اللــــــهمَّ عَجّــــــل لِوَلیــــــکَ الفَــــــرَجپرچم زیبای هیئت تقریبا در ابعاد 6در 4 متر
1881181

راه اندازی سامانه پیامکی هیئت

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا فاطمة ا هرا سلام الله علیها بنا به درخواست مکرر شما خوبان و اطلاع رسانی بهتر جلسات هیئت، سامانه پیامکی هیئت راه اندازی شد. اگر مایل به دریافت پیامک اطلاع رسانی جلسات هیئت میباشید کلمه ی "یا زهرا" را به شماره ی 50002215222 ارسال نمایید. هیئت نوجوانان فاطمة ا هرا سلام الله علیها

هیئت ا هرا سلام الله علیها رهروان