هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند


2713005

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز جمهوری ی ایران شامگاه ۱۷ مهرماه در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ، هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت. فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند. وی تصریح کرد: در ب? ...
2711512

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند

سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز جمهوری ی ایران شامگاه ۱۷ مهرماه در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ، هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت. فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند. وی تصریح کرد: در بالگردهای هوانیروز که برای عملیات اورژانس هوایی در مناطق مرز ...
2709539

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند

سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ایران شامگاه ۱۷ مهرماه در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ، هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت.فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند.وی تصریح کرد: در بالگردهای هوانیروز که برای عملیات اورژانس هوایی در مناطق مرزی یت دارند، حتما یک پز ...
2712032

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند

سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ایران شامگاه ۱۷ مهرماه در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ، هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت.فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند.وی تصریح کرد: در بالگردهای هوانیروز که برای عملیات اورژانس هوایی در مناطق مرزی یت دارند، حتما یک ? ...
2714408

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند

سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ایران شامگاه ۱۷ مهرماه در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ، هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت.فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند.وی تصریح کرد: در بالگردهای هوانیروز که برای عملیات اورژانس هوایی در مناطق مرزی یت دارند، حتما یک پز ...
2714432

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند

سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ایران شامگاه ۱۷ مهرماه در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ، هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت.فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند.وی تصریح کرد: در بالگردهای هوانیروز که برای عملیات اورژانس هوایی در مناطق مرزی یت دارند، حتما یک ? ...
2709531

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند

سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ایران شامگاه ۱۷ مهرماه در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ، هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت.فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند.وی تصریح کرد: در بالگردهای هوانیروز که برای عملیات اورژانس هوایی در مناطق مرزی یت دارند، حتما یک ? ...
2711074

آمادگی هوانیروز برای انجام یت اورژانس هوایی در خاک عراق

فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عراق نیز یت اورژانس هوایی را اجرا کند.به نقل از روابط عمومی ، سرتیپ دوم خلیان «یوسف قربانی» در خصوص یت های هوانیروز در ایام اربعین حسینی امسال، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی هوانیروز همچون گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور یت خواهد داشت. فرمانده هوانیروز ایران گفت: اگر مجوز داده شود و یا یت ویژه ای پیش بیاید، هوانیروز این آمادگی را دارد که در خاک عر? ...
1217182

برگ برنده کردستان عراق

عراق و ایران و ترکیه و ، کردستان عراق را تهدید به محاصره می کنند.حتی بغداد تهدید کرده که اجازه فروش نفت به اقلیم کردستان را نخواهند داد.در این مورد کردستان عراق دو برگ برنده دارد. 1. کردهای گفتند در هر تهدیدی کنار کردستان عراق هستند.و به واسطه کردهای از محاصره در میاید. 2. آب دجله و زاب از کردستان عراق عبور می کند وبه عراق می رود.در صورت بستن آب ، عراق بی آب خواهد ماند.و طرح آب در برابر نفت اجرا اجرا می شود.
733970

بغداد: همهپرسی کردستان عراق \غیرقانونی\ و \مشکل ساز\ است

بغداد: همه پرسی کردستان عراق "غیرقانونی" و "مشکل ساز" است العبادی افزود: مستقل شدن منطقه کردستان عراق بر مشکلات منطقه کردستان خواهد افزود به خصوص که خود کُردها نیز بر آن به توافق نظر نرسیده اند.نخست . عراق اعلام کرد که همه پرسی استقلال که کردستان عراق در قصد دارد سپتامبر آینده اجرا کند "غیرقانونی" است.به گزارش عصرایران، دفتر نخست .ی عراق با انتشار بیانیه ای موضع .ت بغداد درباره اجرای همه پرسی کردستان برای استقلال از عراق را به روشنی اعلام کرد.حیدرالعبادی نخست . عراق در این بیانیه تاکید کرد که همه پرسی که منطقه کردستان عراق قصد دار اجرا کند غیر?...
1242776

آیا بارزانی به دنبال تشکیل حکومتی موروثی در کردستان عراق است؟

/ ماده 140 قانون اساسی عراق در مورد کرکوک و مناطق مورد اختلاف چه می گوید؟ کاظمی قمی سفیر سابق ایران در عراق اعتقاد دارد که اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق ضروری است اما این قانون نباید در شکل و شمایل ج طلبی اجرا شود چرا که به نفع مردم کرد و صلح جهانی نخواهد بود.پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (entekhab.ir) : کاظمی قمی سفیر سابق ایران در عراق اعتقاد دارد که اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق ضروری است اما این قانون نباید در شکل و شمایل ج طلبی اجرا شود چرا که به نفع مردم کرد و صلح جهانی نخواهد بود. حسن کاظمی قمی در گفتگو با «انتخاب» به بررسی مسئله ج طلبی کردها از عراق پرداخت ...
2534902

چرا عراق نمی تواندتحریم های علیه ایران را به اجرا بگزارد¿¿¿¿

ین نشریه یی در ادامه به ذکر دلایل اقتصادی این موضوع پرداخته و می نویسد: اولا، عراق به گاز ایران نیاز دارد. برق عراق در جولای سال گذشته اعلام کرد که کشورش حداقل تا ۷ سال برای تولید برق به گاز ایران وابسته است. عراق خود از تولید کنندگان گاز است، اما فاقد تاسیسات لازم برای پالایش و تبدیل آن به سوخت مورد استفاده نیروگاه ها برق می باشد. گاز دریافتی عراق از ایران سوخت مورد نیاز حدود ۲۰ درصد برق تولیدی این کشور را تامین می کند. عراق هم اکنون نیز تنها قادر به تامین ۷۰ درصد از تقاضای داخلی برق خود است. عراق برای پرداخت پول گاز وارداتی و برق یداری شده به ایران نفت ...
2511969

عملیات فتح 9

نام عملیات : فتح 9 نا منظم زمان اجرا : 1366/05/18 مدت اجرا : 5 روز تلفات دشمن ( کشته ، مجروح ، زخمی) : 440 رمز عملیات : یا رسول الله مکان اجرا : منطقه عمومی مال کردستان عرق ارگانهای عمل کننده : قرار گاه برون مرزی رمضان از پاسداران انقلاب ی و مع ن کرد عراق اه عملیات : انهدام ارگانهای دشمن در عمق خاک کردستان عراق نقشه محور عملیاتی عملیات فتح 9 (نامنظم)، اشراف بر راه ای حلبچه، سید صادق و مال عراق. هدف طرح مانور عملیات ‹‹فتح 9›› انهدام یگان های دشمن در عمق خاک کردستان عراق بود . این طرح با هدایت و برنامه ریزی قرارگاه عملیاتی و برون مرزی ‹‹ رمضان ›› از ن ...
2568171

گرفتن ویزا عراق | قیمت ویزای عراق

ویزا عراق ویزا عراق و سفر به کربلا و نجف ، عراق یکی از شرقی ترین کشورهای جهان عرب است که معروف به “سرزمین بین رودخانه ها” است .عراق برای ما ایرانی ها یاد آور حرم ها ، و مقبرهای مذهبی است . این کشور هر ساله در ایام محرم و صفر زائرین بسیار زیادی برای زیارت حرم حسین و علی دارد . لازمه ورود به کشور عراق دریافت ویزا عراق هست ، با دریافت ویزا عراق شما اجازه ورود به این کشور را دارید. انواع ویزا عراق ویزا عراق به صورت ویزای گروهی عراق و ویزا انفرادی عراق صادر می شود. ویزا انفرادی عراق به این شکل هست که ویزا به اسم شخص صادر می گردد و آن شخص به صورت تک نفره می تو ...
1884542

ویزای عراق

ویزای عراق کشور عراق یکی از کشورهای واقع در خاورمیانه و همسایه کشور ایران است که جایگاه ویژه ای میان شیعیان دارد. اخذ ویزای عراق یکی از لازمه های ورود به این کشور است که در ادامه نحوه گرفتن آن را شرح داده ایم. پایتخت کشور عراق، بغداد و دیگر ای آن نظیر نجب و کربلا، از مقاصد مهم سفرهای سیاحتی، زیارتی و تجارتی محسوب می شوند. انواع ویزای عراق رفتن به عراق لازمه داشتن ویزای عراق است، ویزای عراق به دو صورت ویزای گروهی عراق و ویزای عراق به صورت انفرادی صادر میشود. ویزای عراق به صورت انفرادی به این شکل است که ویزا به نام شخص خاص صادر میگردد و آن شخص می تو ...
1156602

از پایگاه های نظامی در عراق چه می دانید؟

از آغاز سال جاری میلادی دو پایگاه نظامی در عراق ایجاد کرده که رادار نصب شده در آن کل عراق و مناطق هم جوار آن را پوشش می دهد.رسانه های محلی عراق در گزارشی نوشت به نظر می رسد قصد دارد پس از پایان عملیات نظامی خود در عراق، در این کشور بماند و این موضوع منجر به سوال ها و کشمکش های بسیاری در اظهارات مسئولان عراق شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2522693

آمادگی ایران برای آموزش مرزبانان عراقی

آمادگی ایران برای آموزش مرزبانان عراقی/ اگر عراق بتواند امنیت زائران را فراهم کند، مرز خسروی امسال باز می شود اشتری فرمانده ناجا : امنیت در مرز های ایران و عراق برقرار است. ایران این آمادگی را دارد که برای نیرو های مرزبانی کشور عراق، دور ه های آموزشی تخصصی برگزار کند. جمهوری ی ایران آمادگی خود را در خصوص بازگشایی مرز خسروی اعلام کرده است. اگر عراق هم بتواند امنیت زائران را فراهم کند، امسال این مرز باز می شود . ایران sepahiran313
1995301

درس دوازدهم- کشورهای همسایه (1)

با یاد و نام خدا مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم درس دوازدهم- کشورهای همسایه (1) عراق======================= 1- ای زیارتی عراق را نام ببرید؟ سامرا، کاظمین، کربلا و نجف.2- بندر بصره در جنوب عراق به کدام بندر ایران نزدیک است؟ بندر مشهر3- دو شهر نفتخیز عراق را نام ببرید؟ کرکوک وموصِل.4- عراق در کدام سمت ایران است؟ غرب.5- مرکز ( پایتخت ) عراق کدام شهر است؟ بغداد.6- رودهای مهم عراق را نام ببرید؟ دجله و فرات.7- محصول مهم کشاورزی عراق که صادر می شود کدام است؟ ما.8- دین مردم عراق چیست؟ .9- زبان مردم عراق چیست؟ عربی.10- ایران از طریق عراق با کدام کشورهای عربی ارتباط دارد؟ ، اردن، عر ...
880819

شهر خاموش کلهر توسط ار.تر سمفونیک سنگاپور اجرا میشود

با .ی «لن شویی» و همراهی «یویوما» شهر خاموشِ کلهر توسط ار.تر سمفونیک سنگاپور اجرا می شود ار.تر سمفونیک سنگاپور ۲۱ و ۲۲ آبان ماه - ۱۱ و ۱۲ نوامبر - با .ی لن شویی قطعه «شهر خاموش» از ساخته های کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده ی کمانچه را اجرا می کند. این قطعه به یاد قربانیان شهر حلبچه که مورد حمله شیمیایی رژیم وقت عراق قرار گرفته بود، اجرا شده و نام آن نیز اشاره به همین رخداد دارد. در این اجرا، یویوما – نوازنده ی برجسته ی ویولون سل- نیز حضور دارد و علاوه بر او خود کلهر به تک نوازی کمانچه خواهد پرداخت. اما اجرای «شهر خاموش» در سنگاپور، در حال?...
179910

عملیات فتح چهار

عملیات فتح چهار نا منظم، ضربه ای در عمق خاک دشمن به تاسیسات نظامی و اقتصادی عراق منطقه عمومی روان دوز و دیانای عراق در جبهه ی شمالی، از آن جهت در یک طرح عملیاتی نا منظم و ضربتی مطرح شده بود، تا با انجام عملیاتی بنام فتح چهار در آن منطقه ضربه ای کاری به عقبه ستادی و لشکری دشمن در عمق 70کیلومتری استان اربیل عراق وارد آید. لذا در تاریخ 22بهمن ماه 1365 حمله ای با رمز یا الله در دو مرحله به اجرا درآمد. در مرحله نخست که به وسعت صد کیلومتر مربع اجرا شد، تاسیسات بزرگ راداری ماکروویو مستقر در ارتفاع کوه کورک در عمق هفتاد کیلومتری استان اربیل عراق منهدم شد. این عملی...
485609

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟ سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
2312007

طرح جدید برای ناامن عراق

«النجباء» عراق از طرح جدید برای دور نیروهای «الحشد الشعبی» از مرزهای عراق با خبر داد و اعلام کرد که هدف از این اقدام وارد مجدد تروریست ها به عراق است. «النجباء» عراق، اعلام کرد که مدارک مستدلی در دست دارد که نشان می دهد، نیروهای یی در صدد ورود افراد مسلح از به داخل عراقند.رو مه «المدی» عراق به نقل از «هاشم ال » از ان این نوشت: یک طرح یی جدید وجود دارد که هدف از آن ایجاد هرج و مرج جدید در عراق و ورود افراد مسلح از به این کشور است. در همین راستا نیز بر نیروهای «الحشد الشعبی» در صورت تاکیدش بر حفظ مرزهای مشترک با ، فشار خواهد آورد.
899755

. قربانی مطرح کرد :آمادگی هوانیروز . برای طرح ریزی عملیات علیه گرو. های معاند

فرمانده هوانیروز . گفت: هوانیروز آمادگی دارد با توجه به تاکتیک ها، طرح ریزی علیه گرو. های معاند را انجام دهد. . سرتیپ دوم ستاد یوسف علی قربانی فرمانده هوانیروز . . ایران در پیش خطبه های . . تهران با اشاره به اینکه هوانیروز در . . یکی از یگان های متحرک و قدرتمند . است، اظهار داشت: هوانیروز در به پیروزی رساندن انقلاب .ی نقش بارزی داشت و در استان های مختلف در کنار . و مردم به صفوف رزمندگان پیوست. وی افزود: در زمان ارتحال . فرمانده وقت هوانیروز مسئولیت جا به جایی پیکر . . را داشت و توانست 15 فروند هلی کوپتر برای جابجایی خبرنگاران تهیه کند. فرمانده هوان...
791588

.ت مبارک عراق

.ت مبارک عراق خسته نباشی عراق مظلومخسته نباشی مجاهد عراقیحاج قاسم خدا قوتوحدت ملت عراق وایمان به مبارزه در برابر م.ان امروز عراق را از . نجس پاک کرد.ت مبارک عراق
1896305

مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم - درس دوازدهم- کشورهای همسایه (1)

با یاد و نام خدا مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم درس دوازدهم- کشورهای همسایه (1)------------ عراق======================= 1- ای زیارتی عراق را نام ببرید؟ سامرا، کاظمین، کربلا و نجف.2- بندر بصره در جنوب عراق به کدام بندر ایران نزدیک است؟ بندر مشهر3- دو شهر نفتخیز عراق را نام ببرید؟ کرکوک وموصِل.4- عراق در کدام سمت ایران است؟ غرب.5- مرکز ( پایتخت ) عراق کدام شهر است؟ بغداد.6- رودهای مهم عراق را نام ببرید؟ دجله و فرات.7- محصول مهم کشاورزی عراق که صادر می شود کدام است؟ ما.8- دین مردم عراق چیست؟ .9- زبان مردم عراق چیست؟ عربی.10- ایران از طریق عراق با کدام کشورهای عربی ارتباط دارد؟ ، ار? ...
1302943

آمادگی کردستان عراق برای مذاکره با بغداد

شورای عالی منطقه کردستان عراق روز چهارشنبه آمادگی اربیل را برای آغاز گفتگوهای نامحدود و بدون پیش شرط با بغداد اعلام کرد. به گزارش کارگرانلاین، شورای عالی منطقه کردستان عراق بعد از نشستی که به ریاست مسعود بارزانی رئیس این منطقه برگزار شد در بیانیه ای اعلام کرد اجرای نتایج همه پرسی (ج ) منطقه کردستان عراق در گرو گفتگوی سازنده و مسئولانه با ت مرکزی عراق است و اعمال تحریم علیه مردم منطقه کردستان غیرقانونی است و به سود هیچ طرفی نیست بلکه باعث بحرانی تر شدن اوضاع می شود. شورای عالی منطقه کردستان عراق در این بیانیه افزود: اربیل آماده گفتگو ...
1716477

صدام؛ دیکتاتوری با سه همسر و ۸۰ معشوقه + تصاویر

صدام؛ دیکتاتوری با سه همسر و ۸۰ معشوقه + تصاویرسالهاست که از «صدام»، دیکتاتور سابق عراق در 30 دسامبر سال 2006 می گذرد، اما تاریخ به سختی جنایت های او را فراموش می کند. پس از حمله نیروهای یی و متحدانش به عراق در سال 2003، دیکتاتور عراق سمت خود را از دست داد و مخفی شد. او در حالی که در حفره ای کوچک در منطقه ای دورافتاده پنهان شده بود، به دام افتاد. ت موقت عراق با برگزاری دادگاه ویژه جرائم، در تاریخ 5 نوامبر 2006 او را به با چوبه دار محکوم کرد و حکم وی در 30 دسامبر همان سال اجرا شد. او هنگام مرگ 69 سال داشت.دیکتاتور سابق عراق 24 سال بر مسند حکومت تکیه زد. آنچه از صدام باقی ...
508561

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
487457

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
488478

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
489106

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
487019

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
483923

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
484826

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
485034

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
500634

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد
490529

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
511582

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
489167

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
484447

آیا می دانید چند درصد از عراق در . . است؟

سخنگوی ستاد مشترک عملیات . عراق اعلام کرد، . بیشتر مناطق تحت تسلط خود را از دست داده و اکنون فقط چند درصد از خاک عراق در . آن است. به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رو.مه الیوم السابع، سرتیپ یحیی رسول، اعلام کرد گروه [تکفیری- صهیونیستی] . سال 2014 به طور تقریبی بر 40 درصد خاک عراق تسلط داشت، اما اکنون فقط بر 6 درصد از مساحت عراق تسلط دارد.
1389861

نیرویی برای تامین امنیت به عراق اعزام نمی شود / هشدار به زائران برای امنیت در سامرا و کاظمین

رئیس ستاد اربعین گفت: ایران آمادگی اعزام نیرو های امنیتی به کشور عراق را دارد، اما این کشور حفظ امنیت زائران اربعین را وظیفه نیرو های امنیتی خود می داند.به گزارش خبر فوری به نقل از میزان، حسین ذوالفقاری در خصوص امنیت کشور عراق در ایام اربعین حسینی گفت: احتمال حملات تروریستی در هر منطقه ای وجود دارد و نمی توانیم ادعا کنیم کشور عراق از وجود تروریست ها پا ازی کامل شده است. با توجه به تلاش های صورت گرفته برای حفظ امنیت، هیچ تضمینی صد درصدی ...شرح خبر
1389897

نیرویی برای تامین امنیت به عراق اعزام نمی شود / هشدار به زائران برای امنیت در سامرا و کاظمین

رئیس ستاد اربعین گفت: ایران آمادگی اعزام نیرو های امنیتی به کشور عراق را دارد، اما این کشور حفظ امنیت زائران اربعین را وظیفه نیرو های امنیتی خود می داند. به گزارش خبر فوری به نقل از میزان، حسین ذوالفقاری در خصوص امنیت کشور عراق در ایام اربعین حسینی گفت: احتمال حملات تروریستی در هر منطقه ای وجود دارد و نمی توانیم ادعا کنیم کشور عراق از وجود تروریست ها پا ازی کامل شده است. با توجه به تلاش های صورت گرفته برای حفظ امنیت، هیچ تضمینی صد درصدی ... شرح خبر
1776731

حکایت در عراق از ابتدا تا انتها

کشور عراق درحالی سال 2017 میلادی را پشت سر می گذارد که شاهد رخدادها و تحولات مهمی به خصوص در دو حوزه و نظامی و امینتی بود.«کرم سعدی»، کارشناس مسائل و راهبردی عراق طی یادداشتی که پایگاه خبری «العربی الجدید» تحت عنوان «عراق 2017 را بیرون می راند» آن را منتشر کرد، مروری بر فراز و نشیب های و امنیتی عراق در این دارد.کرم سعدی در این باره می نویسد:چه بسا مهم ترین اتفاق عراق در سال 2017 میلادی، صرف نظر از برگزاری همه پرسی استقلال کردستان، بسته شدن پرونده « » در این کشور باشد که «حیدر العبادی»، نخست عراق دسامبر گذشته با اعلام اینکه پس از نبردهای سخت و سنگین ...
281788

بازگشت نظامی . به عراق؛ وهم یا واقعیت؟

بازگشت نظامی . به عراق؛ وهم یا واقعیت؟بغداد-ایرنا- درحالی که مسوولان رسمی در .ت عراق اصرار دارند که برنامه ای برای بازگشت مجدد نظامیان .یی به عراق وجود ندارد، اما برخی گزارش ها از برنامه ریزی برای حضور 70 هزار نظامی .یی در عراق و ایجاد پایگاه های نظامی .یی طولانی مدت در این کشور حکایت دارد.به گزارش خبرنگار ایرنا، اساس شکل گیری باورها و نگرانی ها در خصوص بازگشت مجدد نظامیان . به عراق، شخص نخست . عراق است که در گفت وگو با شبکه خبری 'فا. نیوز' . و همچنین انتشار مقاله ای در رو.مه .یی 'واشنگتن پست' درباره نیاز عراق به نیروهای .یی بعد از پایان . در موصل، سخن گفته بو...
1851554

برگزاری رزمایش امداد و نجات توسط بالگردهای هوانیروز

تمرین امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه توسط گردان زمینی امداد و نجات، با استفاده از بالگردهای پایگاه چهارم هوانیروز در این پایگاه اجرا شد. تمرین امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه توسط گردان زمینی امداد و نجات، با استفاده از بالگردهای پایگاه چهارم هوانیروز در این پایگاه اجرا شد. خلبانان، بالگردها و تیم ی بالگردی، در این تمرین آمادگی خود را در جهت اجرای پرواز امدادی به نقاط نیازمند امداد به تمرین گذاشتند. گردان مجهز امداد و نجات زمینی این پایگاه نیز تجهیزات خود را به کار گرفتند، تا آمادگی لازم برای امداد و نجات در استان های معین این پایگاه را دا? ...
1143299

مسلمانان کردستان عراق....

مسعود بارزانی قرار است در سوم مهرماه 1396 همه پرسی استقلال کردستان عراق را برگزار می کند.این تصمیم بازتاب هایی داشته است. 1. محس رضایی : تجزیه عراق یک خطر آشکار است. و همه پرسی کردستان باعث تحولات خطرناکی در منطقه می شود.و ما علیه همه پرسی هستیم.. در واقع دشمنان می خواهند و ترکیه را تجزیه کنند.احتمال دارد ترکیه در اقلیم کردستان عراق اقدام به مداخله نظامی کند. 2. منصور حقیقت پور : سناریوی تفکیک عراق به سه حوزه کردی،شیعی،سنی از بازیهای بسیار خطرناک است .تنها حامی همه پرسی اقلیم کرد عراق است. 3. روسیه بر وحدت سرزمینی عراق و حل و فصل اختلافات ...
1220370

العبادی درلحن قاطع تا به اربیل و مسعودبارزانی مهلت داد

لحن قاطعانه تر نخست عراق: آ ین مهلت «اربیل»است به شما نشان می دهم که قدرت قانونی را چگونه اجرا می کنیمنخست عراق از مقامات کردستان خواست نتیجه همه پرسی ج را لغو کنند و خود را م م به قانون اساسی عراق بدانند.«حیدر العبادی» نخست عراق امروز در جلسه پارلمان این کشور حاضر شد و در مقایسه با چند روز گذشته، با لحن قاطعانه تری علیه اربیل سخن گفت.در این جلسه که وزرای دفاع، کشور و مشاور امنیت ملی ت عراق و 166 پارلمان حضور داشتند، حیدر العبادی خواستار لغو نتیجه همه پرسی کردستان شد.العبادی که پیشتر، همه پرسی را خلاف قانون اساسی عراق دانسته بود، اعلام کر? ...
1142900

مسلمانان کردستان عراق....

مسعود بارزانی قرار است در سوم مهرماه 1396 همه پرسی استقلال کردستان عراق را برگزار کند.این تصمیم بازتاب هایی داشته است. 1. محس رضایی : تجزیه عراق یک خطر آشکار است. و همه پرسی کردستان باعث تحولات خطرناکی در منطقه می شود.و ما علیه همه پرسی هستیم.. در واقع دشمنان می خواهند و ترکیه را تجزیه کنند.احتمال دارد ترکیه در اقلیم کردستان عراق اقدام به مداخله نظامی کند. 2. منصور حقیقت پور : سناریوی تفکیک عراق به سه حوزه کردی،شیعی،سنی از بازیهای بسیار خطرناک استتنها حامی همه پرسی اقلیم کرد عراق است. 3. روسیه بر وحدت سرزمینی عراق و حل و فصل اختلافات بین ت محلی ...
544032

فرمانده هوانیروز . از اختصاص ۲۱ بالگرد جهت اخذ آرای مردم در مناطق صعب العبور خبر داد.

. یوسف قربانی فرمانده هوانیروز . در گفت وگویی، در خصوص آمادگی هوانیروز برای کمک به برگزاری هر چه بهتر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: هوانیروز مثل گذشته جهت همکاری و تعامل در راستای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات آمادگی لازم را دارد. وی افزود: هوانیروز . در این رابطه نزدیک به ۲۱ بالگرد را برای شرکت در برگزاری ریاست جمهوری پیش بینی کرده است، که از این ها در جابه جایی صندوق ها برای اخذ آرای مردم در مناطق کوهستانی و صعب العبور استفاده می کند. فرمانده هوانیروز با اشاره به حضور مستمر و همه ساله هوانیروز . در جهت صیانت از آرای
1140336

خدمات امدادی هوانیروز به ۱۷ استان کشور/

خدمات امدادی هوانیروز به ۱۷ استان کشور/ ؛ سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی در حاشیه برگزاری آیین دومین یادواره ی امداد و انتقال هوایی و تجلیل از پیش وتان بهداشت، امداد و درمان هوانیروز که در ستاد فرماندهی برگزار شد، اظهار کرد: پیش از این هوانیروز در ۱۵ استان کشور خدمات امدادی و انتقال هوایی داشت که اخیرا دو استان دیگر را به این مجموعه اضافه کرده ایم. وی با اشاره به آمادگی هوانیروز در اجرای انواع یت های پیشرو، گفت: از ت می خواهیم تا با افزایش بودجه و اعتبارات، بستر مناسب را جهت افزایش پایگاه های اورژانسی در سراسر کشور فراهم کند.
1147766

خدمات امدادی هوانیروز به ۱۷ استان کشور/

خدمات امدادی هوانیروز به ۱۷ استان کشور/ ؛ سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی در حاشیه برگزاری آیین دومین یادواره ی امداد و انتقال هوایی و تجلیل از پیش وتان بهداشت، امداد و درمان هوانیروز که در ستاد فرماندهی برگزار شد، اظهار کرد: پیش از این هوانیروز در ۱۵ استان کشور خدمات امدادی و انتقال هوایی داشت که اخیرا دو استان دیگر را به این مجموعه اضافه کرده ایم.وی با اشاره به آمادگی هوانیروز در اجرای انواع یت های پیشرو، گفت: از ت می خواهیم تا با افزایش بودجه و اعتبارات، بستر مناسب را جهت افزایش پایگاه های اورژانسی در سراسر کشور فراهم کند.
2003817

نخست عراق: نیروهای پاسداران ایران در عراق نیستند

نخست عراق با اشاره به اینکه نیروهای پاسداران ایران در عراق حضور ندارند اعلام کرد: ت متعهد به پرداخت حقوق نیروهای حشد شعبی عراق است.به گزارش مهر، حیدر العبادی نخست عراق اعلام کرد: تهدید تروریستی همچنان وجود دارد و این نیازمند حمایت بین المللی است.وی افزود: کاهش تعداد نیروهای ائتلاف در عراق به مفهوم دست برداشتن آنها از آموزش نیست.العبادی تاکید کرد: ت متعهد به پرداخت حقوق نیروهای حشد شعبی مشابه همتایان دیگر آنها در نیروهای مسلح است.نخست عراق بیان کرد: نیروهای پاسداران ایران در عراق حضور ندارند.وی افزود: ناتو از بیم ش ت در جنگ به عراق نیامد اما بعدها از ...
2702764

اخذ sgs و اخذ bv

مجوز صادرات به عراق (coc )مجوز صادرات به عراق (coc ) اخذ sgs اخذ bvمجوز صادرات به عراق (coc ) اخذ sgs و اخذ bvپیرو تصمیم ت عراق مبنی بر بازرسی کالاهای ورودی به عراق از نظر فنی و کیفی کالا، کالاهای ورود به عراق میبایست دارای گواهینامه مجوز صادرات به عراق( (coc از یکی از شرکت های بازرسی کننده معتبر bv و sgs بوده تا بتواند اجازه ورود و فروش در عراق را داشته باشد.مراحل اخذ مجوز صادرات به عراق (coc )اخذ گواهینامه sgs (کردستان عراق) و bv (جنوب عراق و مناطق مرکزی):1- آماده سازی و ارائه فرمت rfc و invoice2- آماده سازی مارکینگ کالا بر اساس ا امات مقصد3- بازرسی شامل تست و نمونه بردا ...
2702804

اخذ sgs و اخذ bv

مجوز صادرات به عراق (coc )مجوز صادرات به عراق (coc ) اخذ sgs اخذ bvمجوز صادرات به عراق (coc ) اخذ sgs و اخذ bvپیرو تصمیم ت عراق مبنی بر بازرسی کالاهای ورودی به عراق از نظر فنی و کیفی کالا، کالاهای ورود به عراق میبایست دارای گواهینامه مجوز صادرات به عراق( (coc از یکی از شرکت های بازرسی کننده معتبر bv و sgs بوده تا بتواند اجازه ورود و فروش در عراق را داشته باشد.مراحل اخذ مجوز صادرات به عراق (coc )اخذ گواهینامه sgs (کردستان عراق) و bv (جنوب عراق و مناطق مرکزی):1- آماده سازی و ارائه فرمت rfc و invoice2- آماده سازی مارکینگ کالا بر اساس ا امات مقصد3- بازرسی شامل تست و نمونه بردا ...
1158248

از پایگاه های نظامی در عراق چه می دانید؟

از آغاز سال جاری میلادی دو پایگاه نظامی در عراق ایجاد کرده که رادار نصب شده در آن کل عراق و مناطق هم جوار آن را پوشش می دهد.رسانه های محلی عراق در گزارشی نوشت به نظر می رسد قصد دارد پس از پایان عملیات نظامی خود در عراق، در این کشور بماند و این موضوع منجر به سوال ها و کشمکش های بسیاری در اظهارات مسئولان عراق شده است.«حیدر العبادی» نخست عراق پیشتر در گفت وگو با شبکه «فا نیوز» گفته بود که با ماندن نیروهای یی در کشورش برای حمایت از نیروهای عراقی در مرحله پس از موافق است.برخی مقامات عراقی دیگر نیز اعلام کرده اند نیروهای یی از آغاز سال جاری دو پایگاه نظامی ...
410498

نقدی بر کتاب تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق نوشته محمد درودیان (قسمت اول)

بسمه تعالی کتاب تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق نوشته محمد درودیان بدون تردید دارای ویژگی های مثبت و ارزشمندی است و بعنوان یکی از کتابهای فا. در حوزه جنگ ایران و عراق محسوب می شود. این کتاب با نگاه تحلیلی نگرشی جامع در مورد جنگ هشت ساله ایران و عراق دارد و فارغ از ایرادات شکلی توانسته حوادث و اتفاقات جنگ را تا حدودی تئوریزه نموده و در مورد وقایع جنگ رویکردی متفاوت و نظریه پردازانه دارد. نویسنده ضمن ورود به سطوح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی جنگ ایران و عراق، سعی دارد تصمیم گیری فرماندهان عالی جنگ، عملیات ها و اقدامات جنگی ایران و عراق را بعنوان تجارب جنگ...
876339

نیویورک تایمز: ایران در حال احداث جاده ای خاکی از عراق به . است

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (entekhab.ir) : رو.مه نیویورک تایمز مدعی شده ایران با احداث یک جاده ۲۴ کیلومتری در مرز عراق، قصد دارد گذرگاهی از مرز خود به عراق و . ایجاد کند.به گزارش انتخاب به نقل از تسنیم، یک رو.مه .یی در گزارشی روز شنبه مدعی شده که ایران جاده ای در شرق عراق احداث کرده است. نیویورک تایمز مدعی شده این جاده 15 مایلی (24.1 کیلومتر) در . مرز عراق و ایران در استان «دیاله» قرار دارد و بخش اعظم آن شنی است. نیویورک تایمز بدون ارائه شواهد و مدارک موثق مدعی شده که این جاده، بخشی از مسیری است که ایران برای وصل . مرزهای خود به عراق و . در نظر گرفته و از طریق آن ...
2082211

نخست عراق: از تنش بین ایران و دور می مانم

حق نشر ع getty imagesimage captionعبادی بی طرفی خود در تنش بین ایران و را با مصالح عراق منطبق دانسته استحیدر عبادی، نخست عراق گفته است در نظر دارد از درگیری در تنش بین ایران و اجتناب کند.نخست عراق روز چهارشنبه، ٨ فروردین (٢٨ مارس)، در سخنرانی در یک همایش نفتی در بغداد، گفت که ت او مایل است "توازن" را در روابط با ایران و حفظ کند و افزود که چنین رویکردی با منافع عراق انطباق دارد.آقای عبادی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش تنش در روابط ایالات متحده و ایران، گفت "خودم را از این تنش دور نگه می دارم." وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده توافق هسته ای ...
2082210

نخست عراق: از تنش بین ایران و دور می مانم

حق نشر ع getty imagesimage captionعبادی بی طرفی خود در تنش بین ایران و را با مصالح عراق منطبق دانسته استحیدر عبادی، نخست عراق گفته است در نظر دارد از درگیری در تنش بین ایران و اجتناب کند.نخست عراق روز چهارشنبه، ٨ فروردین (٢٨ مارس)، در سخنرانی در یک همایش نفتی در بغداد، گفت که ت او مایل است "توازن" را در روابط با ایران و حفظ کند و افزود که چنین رویکردی با منافع عراق انطباق دارد.آقای عبادی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش تنش در روابط ایالات متحده و ایران، گفت "خودم را از این تنش دور نگه می دارم." وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده توافق هسته ای ...
738664

نظر آیت الله خامنه اى با برگزارى همه پرسى استقلال بخشى از عراق [اقلیم کردستان عراق]

. انقلاب .ى بر .وم حفظ یکپارچگی سرزمین عراق اشاره .د و گفتند: . ایران به عنوان همسایه، با برخی . ها مبنی بر برگزاری همه پرسی برای ج. یک بخش از عراق مخالف است و دامن زنندگان به این موضوع را مخالفان استقلال و هویت عراق می داند.

هوانیروز آمادگی دارد در خاک عراق یت اورژانسی اجرا کند