همیش


488346

تنهایی

هميش .ایی هستند که در نهایت دلتنگی نتونیم درآغوش بگیریم و... بدترین اتفاق شاید همین باشد دلتنگم..
2451713

defenceless

تو نزدیک ترین جمع زندگیتون باشید و حس کنید به طرز خنده دار و احمقانه ای شما هميش مشکل و دلیل ناراحتی اون جمعید...یه اتفاقی باید بیوفته یه اتفاق محکم و جدی باید اولش رو تحمل کنم با سختی ولی دیگه بعدش با راحتی زندگی میکنم.
2377654

defenceless

تو نزدیک ترین جمع زندگیتون باشید و حس کنید به طرز خنده دار و احمقانه ای شما هميش مشکل و دلیل ناراحتی اون جمعید...یه اتفاقی باید بیوفته یه اتفاق محکم و جدی باید اولش رو تحمل کنم با سختی ولی دیگه بعدش با راحتی زندگی میکنم.
840166

دیو جنگ ووضعیت وطن :

دیو جنگ و وضعیت وطن : -------------------------------------وطن خانه پردرد وسوزموطن .شه شبها وروزم تورا بینم هميش زارو پریشان همه اولاد تو غمگین ونالان- یکی درگوشه غربت نشسته دیگر فرزندخویش از دست داده – یکی در هوای سرد خانه ندارده بجز از زندگی چاره ندارده یکی بینی هنوز خانه بدوشه که او در زندگی دائم خموشه ?...
1429823

احساس شرمساری ناشی از بددهنی مفرط!

یه دوستی داشتیم این بنده خدا خیلی سن پایین بود، ینی دوست دوستم بود بعد ما یه دوست مشترکی داشتیم اسمش فروغ بود! من هميش شر و ور میگفتم به این فروغ! اخیرا با هم ازدواج ! جالبیش اینه دختره 9سال بزرگ تر بود!یعنی یه درصد هم فکر نمی این جور بشه خیلی شرمنده شدم به خاطر این که اون بیچاره عاشق بود و هیچ وقت جرات نمی کرد جلوی ما زبون هم باز کنه !
1927603

جواب بازی ج انه مرحله 621

لیست مراحل بازی ج انه جستجوی آسان کلمه مورد نظر ج انه مرحله 621 ja lbaz.blog.ir آ ین یک رقمینهآروارهفکآشیانه عقاباموتآفرینندهخالقآماسورماز ای استان ایلا راناسم اشارهایناسناد و دلایلشواهدالواطلولیاندکی از چیزینمهاولین عددیکباد و برفدمقباطراوتریانباهوشیزیرکیبرادراخویبرای اینکهزیرابرش کنگره ایدالبربرنجرزبزرگوارشریف بی غیرتبیرگبی وفایی جفاپرسشسوالپس گردنقفاپلاسماخونابهترک خفیف استخوانمو پمپتنگ نظریخستتکیه اتکاجایگاه حیوانات درند نامچراگاه ایلاتیرتچروک پوستیراچیرهغالبحرف انتخ احرف نازی هااسخمیاز هنزهخو گرفتنانسدائم و هميش ...
1249260

اولین نوشته

وخ ک در این ست.... اقرب الیه من حبل الورید دارم برای اولین بار تو بیان مینویسم ... یکم سردر گمم نمی دونم چرا درس نمی خونم ولی باید بخونم.. اگ بخام ب اون چیزی ک می خام برسم باید شب رو ب صب و صب رو ب شب بدوزم میدونم ک میتونم....من می تونم.. پس حالا برم بدرسم .. میدونم ک هیچ نوشته های منو نمی خونه ولی اشکالی نیس ..خدا هميش کنارم بوده بازم ب خدا توکل می کنم....بازم اون یگانه جهان ب من آرامش میده.
1249259

اولین نوشته

وخ ک در این ست.... اقرب الیه من حبل الورید دارم برای اولین بار تو بیان مینویسم ... یکم سردر گمم نمی دونم چرا درس نمی خونم ولی باید بخونم.. اگ بخام ب اون چیزی ک می خام برسم باید شب رو ب صب و صب رو ب شب بدوزم میدونم ک میتونم....من می تونم.. پس حالا برم بدرسم .. میدونم ک هیچ نوشته های منو نمی خونه ولی اشکالی نیس ..خدا هميش کنارم بوده بازم ب خدا توکل می کنم....بازم اون یگانه جهان ب من آرامش میده.
1027647

سکوت بى معنا

سکوت آدم ها هميش دو معنی دارد، یا مساله آنقدر بی ارزش است که طرفین ترجیح می دهند به خاطرش سکوت کنند و یا معنایش آنقدر عمیق است که غرق آن چنان می شوند که فرصت حرف زدن را از هم دریغ می کنند. من می گویم سکوت اما از آزار روحی روانی هم بدتر است، حرف بزنید، دعوا کنید آنقدری که مساله حل بشود ودرون ظرف زمان حل نشود که اگر شد آن وقت یک روز همین سکوت چون اتش زیرخا تری دودمانتان را بر باد می دهد.
2557692

حرف بزنید

سکوت آدم ها هميش دو معنی دارد، یا مساله آنقدر بی ارزش است که طرفین ترجیح می دهند به خاطرش سکوت کنند و یا معنایش آنقدر عمیق است که غرق آن چنان می شوند که فرصت حرف زدن را از هم دریغ می کنند. من می گویم سکوت اما از آزار روحی روانی هم بدتر است، حرف بزنید، دعوا کنید آنقدری که مساله حل بشود ودرون ظرف زمان حل نشود که اگر شد آن وقت یک روز همین سکوت چون اتش زیرخا تری دودمانتان را بر باد می دهد.
986027

یه تعبیر جدید از تنهایی...

سلام عینا کپی شده از پست "کوالا" تنهایی گاهی بدجور می آید و ت می کند. دستش را می اندازد دور گلویت. پاهایش را چفت می کند دورت و خنده ی کثیفش را از روی صورتش پاک نمی کند. تنهایی می آید، می نشیند در آغوشت. دست می کشد بر روی موهایت، با تو چای می نوشد. با تو دوش می گیرد. با تو می ایستد پشت پنجره ی اداره. خودش را می چپاند در دل سیگارت . تنهایی می می شود که می چسبد به پیراهن دکلته ات. با تو می آید مهمانی؛با تو می د. می شود تکه ی شیرینی، می چسبد به رژ لبت.می رود می نشیند ته کیف دستی ات. می شود شعر منتشر شده ی فلان کانال تلگرامی. تنهایی می شود کوآلا، آویزان، هميش ...
2362068

تو مرا کردی فراموش نمی دانستم

تـــو مـــــــرا کــــــردی فراموش نمی دانستم گشتــــــی با غیــــــــر هم آغوش نمی دانستم طالعــــم گشت، سیه روزی ســـرم سایه فکند بــا رقیبـــــان شـــــدی مــی نوش نمی دانستم خاطـــرم جمع کــــه استی به کنارم تو هميش این که ناگــــــه شـــــوی خاموش نمی دانستم به تنــــورِ دلِ غم دیـــــده ای خود سوختـه ام به ستــــــم هـــــا کـــه زدم جوش نمی دانستم زندگی بــار گـــــــران است و بقــــــا نامعلوم حیف از این بـــار و از این دوش نمی دانستم می رسد جلوه ای حسن ات به نظر گاه خیال این که من میـــــــــروم از هوش نمی دانستم محمود از حادثــــه ع? ...
509831

. زمانم

دوباره همه از تو می گویند و می شنوند؛شیرینی نام تو و شهد یادت به کام ها می نشیند؛دوباره طاق ها برای نصرت تو قد علم می کنند؛کاغذهای رنگی به شاد باش تو در باد می .ند؛دوباره همه دیوارهای شهر با سرانگشتانِ احساس چراغان می شود.اما …کاش گفتن و شنودن از تو سهم همه ثانیه ها باشد و یادآوریت همه دقایق را پر کند و خدمت به تو انگیزه همه حرکت ها شود!کاش . مان صندوق صدقه ای شود و قلبمان سکه ای نذر سلامتت!کاش دردمان هميشه با توسل به تو آرام گیرد و دستمان جز به دعا برای تو به آسمان نرود،کاش انتظار تو زنگی باشد که از نافرمانیت بازمان دارد!کاش حال و هوای هميش...
1114292

سلام آ - اهورا ایمان

سلام ای غروب غریبانه دلسلام ای طلوع سحرگاه رفتنسلام ای غم لحظه های ج خداحافظ ای شعر روشنخداحافظ ای شعر روشنخداحافظ ای قصه عاشقانهخداحافظ ای آبی روشن عشقخداحافظ ای عطر شعر شبانهخداحافظ ای ه ن هميشهخداحافظ ای داغ بر دل نشستهتو تنها نمی مانی ای مانده بی منتو را می سپارم به د ل های خستهتو را می سپارم به مینای مهتابتو را می سپارم به دامان دریااگر شب نشینم اگر شب ش تهتو را می سپارم به رویای فردابه شب می سپارم تو را تا نسوزدبه دل می سپارم تو را تا نمیرداگر چشمه واژه از غم نخشکداگر روزگار این صدا را نگیردخداحافظ ای برگ و بار دل منخداحافظ ای سایه سار هميش? ...
811463

در رهی عشق تو از تاب و توان کم نشوی

در رهــی عشق تو از تاب و توان کم نشوی از جمعِ خوب ترین هـــــای جهان کم نشوی دست بــــردار تو هرگــــز نشوم بـــــاور کن از نــگاهی من بی دست و زبـــان کم نشوی روح تو در فل.تــــــان ادب بــــــــاد هميش تاکه هستی ست ز شیرازه ی جان کم نشوی می پاک سخنت در قدحی لالــــــــه ی سرخ از خــــرامِ چمــــنِ سبـــــــزِ زمان کم نشوی قــد بر فــراشتـــی و جلوه ی شمشـــــاد کنی از نـــوازشــــگریی ســـــرو روان کم نشوی نیمــــی ایمـــــای تو آتش فکنــــد عالـــــم را از طـــــرازِ نگاهـــــی راز نهــــان کم نشوی است در سلســــله ی زنــدگی انــــواع خطـر ه?...
269075

با رشوه و به زور دهن بند شان کنند

با رشـــــوه و به زور دهن بند شان کنند دشمــن بجای دوستـــــی ترفند شان کنند با نام های مختلف و رتبــــــه های ننگ آقـــا و شیـــخ گفتـــــــه برومند شان کنند جـــام فســـاد و کینه دهند دستشان هميش زهـــــر کشنده در عسل و قنــد شان کنند در پیش خصم سجــده ی بی غیرتی زنند توهیـن به کیش و دین و خداوند شان کنند همچون سگان گشنــــه ی ولگرد لقمه جو با یک قــــــلاده نوکــــر و پاوند شان کنند بردنــــــد آبـــروی خود و ملک خویش را طفل دوسالــه مسخــــــره و خند شان کنند این ملک را به الجه گرفتند که بعد مرگ میــــــراث بر زنـان و به فرزند شان کنند کی میشود ...
258028

با رشوه و به زور دهن بند شان کنند

با رشـــــوه و به زور دهن بند شان کنند دشمــن بجای دوستـــــی ترفند شان کنند با نام های مختلف و رتبــــــه های ننگ آقـــا و شیـــخ گفتـــــــه برومند شان کنند جـــام فســـاد و کینه دهند دستشان هميش زهـــــر کشنده در عسل و قنــد شان کنند در پیش خصم سجــده ی بی غیرتی زنند توهیـن به کیش و دین و خداوند شان کنند همچون سگان گشنــــه ی ولگرد لقمه جو با یک قــــــلاده نوکــــر و پاوند شان کنند بردنــــــد آبـــروی خود و ملک خویش را طفل دوسالــه مسخــــــره و خند شان کنند این ملک را به الجه گرفتند که بعد مرگ میــــــراث بر زنـان و به فرزند شان کنند کی میشود ...
717952

سحرهای بدون او

سحر بیست و دوم ✍ سحر بیست و دوم... اولین سحر بدون علی است. و قلب زمین، برای هضم نداشتَنَش، در انقباضی سخت، درگیر شده است. ❄️دیروز...آئینه ی خدا روی زمین، ترک خورده است... و دیگر هیــچ . نیست، که چهره کاملی از خدا را، برایمان رونمایی کند. ❄️زمیــن؛ بی علی، فقیرترین مخلوق خداست. بیچاره زمیـــن! من مانده ام، دردهای عظیمی را که به خود دیده است...چگونه او را از گردش روزمره اش، باز نداشته است؟ ✨همه درد زمین یک سو... فــراقِ علــی... یک سو... و انتظار هزار ساله پسر علی، از سوی دیگر، سرگیجه به جانش انداخته است. و من... در این درد زمین، هميش...
1728443

13 دی 96

باز صبح ساعت 5.30 موبایل زنگ بیدار باش را به صدا در آورد . باید نیم ساعتی این الارم را به عقب بکشم و ساعت 5 صبح بیدار شوم . دیگر به کم خو دن عادت و ساعت 12 شب میخوابم و ساعت 5.30 بیدار میشوم و بعد از جمع پتو ها و متکا یک راست طبق عادت توی و بعد باز شروع یک روز دیگر . چند وقتی است که شب ها خواب آرامی ندارم و تقریبا 2 تا نهایت سه ساعت بیشتر نمی خوابم . هر شب خواب های متفاوت و جالب تر اینکه خوابهای را که میبینم در همان روز یا فرادای آن روز در بیداری اتفاق میافتد . هميشه فکر می عاشقی را بلدم . هميش فکر می میت? ...
1258597

وصیت نامه

1. خانوده وامت حزب الله زن محله درونکلا غربی! اسلحه سرد و گرم خود، یعنی قلم ها و تفنگ ها را از نشانه به روی یکدیگر منحرف و به سوی دشمنان و انسانیت که در رأس آنها ست، نشانه گیرید. 2. این وظیفه ی همه ی مسلمانان است که برخیزند و وجود این استعمارگران را که هدفشان به مسلخ کشیدن کلیه مستضعفین جهان است از سطح کره ی زمین پاک سازند..... این درد است برای مسلمان جهان که نشسته اند و و منافقین و ت های مرتجع منطقه کمر به قلع و قمع بسته اند، اینجاست که اگر انسلن بمیرد حق دارد. 3. برادران من هیچ وقت ازمرگ نهراسید، مردن در راه خدا به مثابه شهادت است و شهید هیچ وقت نمی میرد و هميش ...
216585

خدا مهربان است

بچه که بودم از زندگی هیچ نمی فهمیدم. فقط شادی بود و شادی. کم کم بزرگ شدم باز هم .ی بود که در همه جا یاریم کند. دردهایم را .یام ببخشد. دستم را بگیرد و هدایتم کند به سمت یک زندگی خوب و شیرین. بله حتی در این دنیا هم می شود فرشته ها را دید و خدا که چه مهربان است که در هر خانه ای یک فر شته قرار داده است تا تمام وجودمان را مالامال از محبتش کند. الان که بر سر مزارش می نشینم به یاد همه ی آن خوبی ها برایش قرآن می خوانم و دعا می کنم که در آن دنیا ه.ن حضرت زهرا (س) باشد ان شا الله مادران نمی میرند. مگر می شود عشق بمیرد. هرگز هرگز مادرم فرشته ی من دوستت دارم برای هميش
274299

...

تو وبلاگ دوستی بودم (البته دوستی که فقط من میشناختم ایشون را و بسیار دوستشون میداشته و دارم) در حال حاضر از خودم حالم به هم میخوره! حس می کنم خیلی کُند و بی انرژی و بی جنبه و بی اعتماد به نفس و همه را دشمن پندار بوده ام و هستم :) دلم برای .ایی که تو زندگیم بودن و الان نیستن تنگ شده کاش الان همه شون میتونستن حس کنن که چه اندازه پشیمونم از بی جنبگی ای که به از دست دادنشون منجر شد! و کاش میفهمیدن که چقدر دلم براشون تنگ شده (همین که بفهمن برای من کافیست) حقیقتا گاهی مثل جوجه تیغی عمل می کنم که همش هم در ح. ت.عیست. یکی نیست بهم بگه الی کوتاه بیا، بس کن این دفاع هميش...
1719047

از دوست از رفیق شکایت نمی کنم

از دوســـــت از رفیــــق شکایت نمی کنم از آن زمــــان که رفتــه حکایت نمی کنم تکیـــه به قلب سوختـــه ای خویش میزنم از آشنــــــــــا نگاهــــــی عنایت نمی کنم حتـــــا ز دشمنان قســــــم خورده میگذرم فــــــــکری به انتقــــام و جنایت نمی کنم باشم هميش رهـــــرو اشخاص هوشمنــــد از بوالفضـــول و آبلـــــه حمایت نمی کنم هرچه رضای اوست به جان می پذیرمش بــــا مـــــاس ــــب رضایت نمی کنم وامیگذارم هـــــر چه که هستم برای خلق خــــود ادایـــی فهــــــم و درایت نمی کنم با نام های مرشـــد و شیـــــخ و ملا و پیر فتنــــه فکنـــــده شـــــوق ولای? ...
2196111

جانم است

آن نازنیــــــنِ شـــــوخِ پـریزاد جانم است آن آبـــــروی قـــــامت شمشــاد جانم است با تیر غمـــــزه قصد مرا میکند مـــــدادم با کشتـــنم که می بشــــود شاد جانم است گاهی به درد و گاهی به شادی کند عذاب آن تشنـــــه کـــــام اینهمه بیداد جانم است با قهــــر و ناز و عشوه کند دلبری هميش در عضو، عضو جان من افتاد جانم است با جلوه هـــای خویش ربـــوده دل از بـرم ویـــــران نموده خانـــه ای آباد جانم است محمود را کشیده به زنجیــر عشق خویش یعنی که کــــــرده از همه آزاد جانم است --------------------------------------- پنجشنبه 13 ثور 1397 آفت که برابر میشود به 03 می 2018 ترسایی ? ...
3044

مناجات7

دلی که تنگ تو نمیشه دل نیستتو عشقا بالاتر از این مدل نیستنسبت نوکرا با شخص اربابچیزی به جز نسبت آب وگل نیستمهر تو تارشو رو دل تنیدهنقشه ی قتلمو غمت کشیدهزبون من رو اسم تو کلیدههوش حواس از س رمن پریدهراستی که این جمله واسه م نویدهقصه ی ما به کربلا رسیدهاربابم، زندگی بدون توبرای من بی معناستمیزنم، . برات تاکه بگمعاشقتم جات اینجاست«اربابم، حسین من۳ ثارالله»با روضه رونق میگیره بساطمنگاه لطفت میکنه احاطه متو فکر این نباش منو برونیبالا بری پایین بیای گداتمیه خسته ام تو سرو سایه گسترهیچکی رو غیر تو نداره نوکرنگام . حسین غریب ماد ناه و ملجأ هميش...
1125714

زوج و فرد

اوایلِ کلاس پنجم دبستان بودم که یک روز به روال چند ماه گذشته که هی سیب می افتاد روی سر ما و همین طور بین اعداد رابطه کشف می کردیم که مثلاً اگر سه برابر یکی را در چهار برابر آن یکی ضرب کنیم می شود هشت برابر عددی دیگر و با این بازی ها به خیال خودمان نیوتنی شده بودیم برای خودمان، با شور و شوق زیاد رفتم پیش معلممان و گفتم: «خانم ما ب یک چیز عجیبی کشف کردیم! فهمیدیم که اگر هر عددی را در دو ضرب کنیم حاصلش بر دو بخش پذیر می شود!!». خدا خیر بدهد معلم ما را که به جای دریافتن نکته ی اصلی، هر چه گفتیم باورش نشد که ما این را خودمان کشف کرده ایم و با آن نگاه هميش ...
2769591

انواع سبک های مد (قسمت اول)

مد کاملاً شفاف است. جذاب است، گیج کننده است و هرگز تمام نمی شود. لباس های مد از گذشته توسط ن در سراسر جهان پوشیده می شدند و مدهای جدید روزانه طراحی می شوند. تعداد بسیار زیادی از سبک های مد وجود دارد و ما در این مطالب می خواهیم به چندین مورد از آن ها نگاهی بیندازیم، از امروزی و شیک تا گوتیک، عجیب وغریب تا عادی و هرچیزی بین این ها. انواع سبک های مد ۱٫ ترندی (مطابق آ ین مد روز) بله، درست حدس زدید: دختری که از سبک مد ترندی پیروی کند، هميشه نسبت به آ ین ترندها به روز خواهد بود و احتمالاً کمد لباس هایش را ۴ بار در سال با تغییر هر فصل عوض می کند. او هميش ...
1009462

اشعار و کاور دکلمه های فوق

تا ابدیت خاطره ها از تو می خوانم‘ از نفس کشیدنهای دوباره به درون بی انتهای عشق وابدیتم. تا من را پر کند از تو و خواستن هر لحظه ات ومن بگذرم‘ از خود پوچم وبا تو کامل شوم در بهترین خاطرات پرسه زن در خاطراتم. آنها را برای تو جفت کنم وپروبال دهم به سوی تو به سمت عشق ابدیت‘ ومرا مثل مجسمه تراشی کامل کنی با یک فوت عاشقانه آ ت. تا مجسمه قلبم تا ابد بسوی تو ژست عاشقی بگیرد‘ وهر باربا دست تو گرفته باشی آن سنگ را یکبار بتپد. برای آ ین بار فرهاد گنجیه می خواهم شادی را قسمت کنم خوشحالی ونشاط دستانم را در آغوشت قرار دهم‘ می خواهم هميش? ...
1045507

باطلاق-طوری

سلام! دوباره ماه رمضان شد!اولین ماه رمضانم که خانه نیستم. یه حس عجیبی دارم در این زندگی ام. من هیچ وقت از خانه ام دور نبودم. شاید آدم های دیگر که می روند، برای هدفی می روند. درس یا کار یا ازدواج. من همینجوری بی هدف اومدم. آیا واقعا بی هدف آمدم؟ نه.. هان؟ امشب یه دل سیر با مامان حرف زدم. ما خیلی وقت بود دیگه تا دیروقت مثل امشب با یکدیگر حرف نزدیم. حتی اگر حواسم گاه پرت میشه، ولی همین که صداش رو در پس زمینه می شنوم مثل بوسه ی فرشتگان بر زخم های روحم هست.شاید من این مدت افسردگی ام قوی شده و خودم را به بیخیالی می زنم و الکی شاید یک روز در میان داره بغضم میگیره. هميش ...
2303633

بدنم، بدن من

صبح را با ورزش شروع ؛ با یکی از آن اپلیکیشن های ورک آوتی که تازگی فهمیده ام در گوگل پلی فت و فراوان اند و انواع و اقسام دارند؛ ورک آوت کمر و و پهلو، ورک آوت شکم، ورک آوت بازو و و . کشفشان شادی نامنتظری در روزهای گرم تابستانی ام بود. مرا از زحمت باشگاه و معا با آدم های جدید -که اهلش نیستم- خلاص کرد. باشگاه را به خانه آورد: همان بوی عرق پس از ورزش -که دوستش دارم-؛ همان تماشای لرزش عضلات در زیر پوست نمناکم در آینه قدی؛ همان نفس نفس زدن و تشنه شدن و سپس احساس رهایی در عضله های تازه آرمیده. صبحم را با ورزش ساختم. چیزی که ورزش را در ذهن من برجسته می کند- طوری که هميش ...
1466821

فری...من...دل من...

امروز حالم خوب نبود و نی...من می تونم بد باشم ولی خوب نشونش بدم...دلم گرفت خیلی...خیلیا بی انک بدونن بد جور دلمو میش ن ...دوس داشتم با یکی حرف بزنم با فری حرف زدم ولی اصن در مورد چیزی ک خاستم حرف نزدم...هميش همین جور بوده خاستم از خودم بگم نتونستم...برا همین از بارانو برف و رعد و برق غرورو خاستگاری من ...و فری ،مدرسه راهنمایی و دبیرستان...و این ا م فهمیدیم ی کنکوریم هس:)))قرار بود تهش ی ساعت بحرفیم ک فری بره سر درس و مشقش ولی شد ی ساعت ونیم خو ها چیهمن با ارغان مرز سه ساعتم رد کردیم سه ساعت در مورد نظریه :)))هاها ما اینیم...بگید ماشالا در کل...ب فریم گفتم تو انقد مشتاق? ...
1099023

پندک :)

هر پرهیزکار گذشته ای دارد و هر گنا ار آینده ای پس زود قضاوت نکن... ________________ یه دوش آب گرم... یه لباس راحـــت... یه چــــای تازه دم... یه موسیــقی ملایـــم... به درک که خیلـــــــی از مشـــــکلاتت حل نمیشه :) پا گذاشتن رو چیزی که بهش علاقه داری یکی از بزرگترین عذابای الهیه..باور کنید، مخصوصا اگر اجتماع و اطرافیان باعث این اتفاق باشن و منطق اجازه ی جنگیدن بهت نده :) + ب اصلا خواب نرفتم :) از پستای چرت و پرتی که میذاشتم معلوم بود که دیوونه شدم نه؟؟ +++تصمیم گرفتم قویتر باشم و زود نشکنم میدونید ..بعضی وقتا مجبوری بر خلاف میلت خیلی چیزا رو قبول کنی..هميش ...
53633

. پاو.وینت حذف سه صفر از پول ملی- 20 اسلاید

اختصاصی از فایلکو . پاو.وینت حذف سه صفر از پول ملی- 20 اسلاید . با . و پر سرعت . ¨ از سال ۱۹۶۰ تا کنون 71 مورد حذف صفر از پول ملی در جهان انجام شده است .در موارد یاد شده کشورهای در حال توسعه مجبور شده اند چندین صفر را از پول ملی خود حذف کنند .آ.ین نمونه این کشورها زیمبابوه است که .ت آن اقدام به حذف ۱۰ صفر از پول ملی نموده است. در سال ۲۰۰۵، ترکیه لیره جدید را جایگزین لیره قدیم خود کرد. بر این اساس، هر یک میلیون لیره قدیم ترکیه به یک لیره جدید تبدیل شد. بکار بردن شاخص برابری پول ملی هر کشور نسبت به دلار برای توجیه حذف صفر از پول ملی هر کشور هميش
2497913

طالع سالهای تولد شمسی ایرانی

موش عاشق سر و صدا . شوخ و بامزه . تو دار و بی اعتماد . مهربان و خوشرو .با سلیقه و دقیق . در ظاهر آرام ولی در باطن نا آرام . مهاجم و اهل انفجار . اجتماعی و اهل دسته بندی . اهل وراجی و غیبت . در تنهایی دق می کند . اهل عتیقه و تجارت و صرافی . خوش شانس و فرصت طلب . اهل استعمار و گر . محتکر و مال جمع کن . اهل قما-ر و پر خوری و خوش گذرانی . نگران آینده . انبارش از آذوقه پر است . عاشق ید اجناس بنجل .خیالباف و الکی خوش . گاهی پست می شود . اهل انتقاد و ت یب و نابودی است . واقعا راست می گوید . برای ب هدفش بد پیله می باشد . از استفاده مال مردم لذت می برد . پولهایش را به فنا می دهد . هميش ...
369112

ابری نیست، بادی نیست ...

من اگر ماگل بودم، یکی می شدم مثل آقای جیکوب کوالسکی یکی که تا آن سن از کارهایی که کرده چندان راضی نیست و کمی محتاط و ترسوست اما حاضر است در چمدان نیوت اسکمندر قدم بزند و به او در رتق و فتق امور دنیای چمدانی کمک کند و به راحتی با آن خو می گیرد؛ .ی که خیلی راحت و سریع دنیای جادویی را می پذیرد و بعد از آن که فراموشانده شد، در شیرینی پزی اش خوراکی هایی با شکل های عجیب می پزد که فقط برای جادوگرها آشناست و در پاسخ به ماگل ها، درمورد شکل آن ها، می گوید آن ها را از رؤیاهایش الهام می گیرد. شخصی که ممکن است گاهی توانایی هایش را فراموش کند اما هميش
844132

تا کجا؟ تا کی؟

نمی دونم چم شده؟ نمی نم چه دردی دارم. ولی آزارم می ده. هميش یهو بغض می کنم.چشام داغ میشن و خفه می شم...حلو خودمو می گیرم. هی می گم خودتو جمع کن بیشعور.لعنتی..دردت چیه؟ چته؟؟ باز بدتر می شه. نمی دونم تا کی باید اینجوری باشم. دارم دیوونه می شم. شده حتی فکر کنم بمیرم خیلی بهتره. خیلی...ولی نمی خوام .ی بفهمه چه مرگمه. شجاعتش رو ندارم که بمیرم. نمی دونم می خوام زنده بمونم که چی بشه.که مثلا این حالم ادامه داشته باشه؟ شک دارم به خودم. فکر کنم خودآزارم. اکر یه تند رو بی سواد برچسب زن الان اینجا بود مطمئنا می گفت تو خودآزاری...چی بگم. انگار می خوام دردش رو هم به دوش بکشم. انگ...
1028142

هورااااااا

که رادش رفت بالا. من تو دور قبلم تیم منتخبم تیم رادش بود. هر چند اگه جای رامبد جوان بودم این ریسک رو نمی که تکراری برگزار کنم مسابقه رو، خصوصا بلافاصله بعد از اتمام خنداننده شو. چون حس می کنم مخاطبم نمی کشید دیگه این حجم از مسابقه های پشت هم رو دنبال کنه... ولی جای رامبد نیستم و جای خودمم و با وجودی که تکراری اند آدم ها و فضا همون فضاست بازم کلّی خنده م گرفت امشب. الآنم که خوشحالم تیم منتخبم رفته بالا. عین این آدم پولدارا که روی اسب های مسابقه فلان رقم شرط می بندن. وسط برنامه، داشتم به این قضیه فکر می که توی اکثر ارتباط گرفتن هام با افراد مختلف، هميش ...
174092

«نظر شما چیه؟» به سری دوم رسید

«نظر شما چیه؟» به سری دوم رسید/ ماجراهای مرد رند و مرد ساده دل یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۷ سری دوم مجموعه انیمیشن «نظر شما چیه؟» در ۲۶ قسمت ۴ دقیقه ای در دست تولید است. به گزارش خبرنگار مهر، سری دوم مجموعه انیمیشن «نظرشما چیه؟» به کارگردانی محمدرضا عابدی در ۲۶ قسمت ۴ دقیقه ای با تکنیک عروسکی تک فریم در حال تولید است. سری اول این مجموعه در ۱۳ قسمت ساخته شده است. شخصیت ها و فضاهای این مجموعه مینیمالیستی بسیار ساده و با کاموا ساخته شده که این روش در ایران کم سابقه است. تم و مضمون اصلی سریال مثل سری اول بدقولی و بدعهدیست. مرد رند، تنبل است و هميش
1884155

شلم شوربای نفوذ

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع در مورد شلغمی ایرانی است که مایه ی شوربا می شود . و از سختی لفظ شلم شوربا می شود ! ؛ یه بار مردان ای رو داشتم میدیدم ، که با نگاه عمیق به فرعون ؛ چیزی را فهمیدم که واقعیت محض است ؛ دیدم مردی توانایی مردان ای و جهش یافته ها را زیاد می کرد ؟ ی که گرما را در بدن مردان ای افزایش می داد و آنها را به قدرت درونشان نزدیک می کرد و هميشه آرامش خود را حفظ می کرد ؛ انگار می دانست ی نمی تواند او را ش ت دهد و من متوجه شدم که دارد به موضوع مهمی اشاره می کند و غربی ها با این همه مخفی کاری خودشان را در قالب نشان داده اند ؛ این فرعون در بین مردم هميش? ...
2409421

مدعیان پوچ ش

مملکت چشه مگه؟؟؟؟ زن ها که رفتن ورزشگاه کنسرت هم که برگزار میشه تو پیاده روها هم که دیوار نکشیدن مگه همینا رو نمیخواستید؟؟؟ نکنه از ت کدخداپرست و مجلس لیست امیدی که خودتون تکرار کردین انتظار کاروکرامت و ارزونی هم دارین؟؟؟؟ چه زود یادتون رفت اون بزن و ب های انتخاباتی رو شما ها بزن و ب و ولنگاری خواستین نه حل مشکلات اقتصادی رو یادتون رفته برای و لیست امید و یقه می کردین؟؟ یادتون رفته می گفتین با تا 1400 حالا چی شده که مثل آفتاب پرست رنگ عوض کردین و دم از استیضاح میزنین و بخاطر گندی که با انتخابتون زدین طلبکارم هستین؟؟ مدعی های پوچ شی که هميش? ...
1159894

خاطرم شوق انجمن دارد

خاطــــرم شـــوقِ انجمن دارد ز دلـــم بیت هـــــا سخن دارد حسن تو میـبرد مـرا از هوش چشــــــم تو باده ای کهن دارد آفتـــــــاب از تبســــم گرم ات گـوش تا گـوش خود دهن دارد می کنی تا برهنـــــه احساسم شـــــوق از عشق پیرهن دارد عطر می خیزد ازغبار رهت جـــوش گل رنگ یاسمن دارد کف پاهـای لاله گونت هميش فـــرش در هر کجا چمن دارد دل به فرمـــان من نمی سازد عقــــل با عشق تو و من دارد هـــر که را عاشقی نمی زیبد محمود این گفته مبرهن دارد --------------------------- یکشنبه 19 سنبله 1396 آفت که برابر میشود به 10 سپتمبر 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
29166

گرفتاری

به شکل بی سابقه ای گرفتارم. فوت پدربزرگم ازیک طرف، درس و امتحان و پروژه های نصفه و نیمه ازیک طرف، چیزهایی که نمی شود گفت هم از طرف دیگر. این قدر گرفتارم که یادم می رود به کدام یک فکر کنم، کدام یک را سامان دهم و اصلاً از کدام یک شروع کنم. خنده ام گرفته از گرفتاری هایم. وسط تراژیک ترین روزهای عمرم، خنده دارتر از هميشه ام. فوت پدربزرگم اولین مواجهه ی من با مرگ نزدیکانم است. تجربه ای سخت، بهت آور و کمی ترسناک. پیرمرد زحمتکش حالا میان .وارها خاک خو.ده است. در گوشم هنوز هم نصیحت هایش هست. بعضی هایشان را هميشه در ذهن خواهم داشت. هميش
1473670

درهم+قلب من

امشب من بیش از همه تو مهمونی ک دادیم حرص خوردم...من بیشتر از همه حرص خوردم و عصبی شدم براش ...تا حدی ک سرم داره میترک..وقتی عصبی بشم فکم درد میکن...الان فکم داره نابود میش...تا حدی ک محبوبم اوند تو اشپزخونه گف حرص نخور...اما ته ته ته ته ته وقتی قضاوت میش ادم خودخاه و بی احساس قضاوت میشی...بهش نگفتم ک چقد حرص خوردم و نمیگم مث هميش ...بذار من ادم سنگ باشم...من هرگز درونمو ب ی نشون ندادم...قضاوتا ی بی رحم سهم ما بوده از ازل و تا ابد خاهد بود......بابای پسر تازه متولد شده ک دیگ اسمش شد کیاراد...میگف پریسا رو براش میگیرم...گفتم من با اون مشکل ندارم ولی با پدر شوهرم ب تفاهم نمی? ...
1043384

ساحل و دریا و موج . . .

با دیدنِ یه دوست ، با خنده های مادرِت ،یا که شاید با نگاه به طبیعت ،به کباب ، به پول ، با نوشابه ،یه چیزایی هست که ،با فکر بهش ، ح خوب میشه ،یه چند از این مورد هایحال خوب کن واسه من ،ساحل و دریا و موج هست ؛امشب کلی آرامش و خنده توی آب ،و بعد همه فراری شدن با اذیت هام ،وقتی من رو سطح آب آروم خو ده بودم ، آرامشی داشت ،که از یادم رفت ، حتی ناراحتی هایی که خیلی شخصیه ،به یاد آوردم اما سال هایی که گذشته ،فکر به اینکه خیلی دلم تنگه ، فکر به این هفته ،که شاید بدی هام ، بیشتر از خوبی هام بوده ؛و البته عمیق تر که فکر ،دیدم گذشته تموم شد ، آینده مهمه ،دلتنگی هم که هميش ...
2549778

ققنوس

بی حس و خسته روی تخت افتاده بودم، بلند شدم یه لیوان پر از چای برای خودم آوردم رفتم سراغ کتابخونه م، خواستم کت که نصفه مونده رو بردارم و بخونم، چشمم افتاد به کتاب "چشمهایش" برداشتم و برگشتم توی تخت و کت رو که 2 بار قبلن خونده بودم رو شروع ، 1 ساعت 2.....3.....4....تا رسید به:" این چشمها مال من نیست"**** من امروز رو تحمل و به پایان رسوندمش، یک زمانی حتی فکرش هم نمی ....**** امروز بزرگ شدم، خیلی بزرگ**** "چشمهایش" رو اول بار در نوجوانی خوندم و بار دوم اسفند دو سال قبل یک شب قبل از عید، اونروزها که اینقدر شاد و خوشحال بودم و...، حالا در سخت ترین...، خوندم که یادم بمونه دنیا هميش? ...
2221226

۲۰ روش طبیعی دفع پشه که بسیار موثر است

۲۰ روش طبیعی دفع پشه که بسیار موثر است تقریبا هیچ آدمی وجود ندارد که تا به حال طعم نیش پشه را نچشیده باشد. این تجربه ی دردناک ما را برآن داشت تا به دنبال چند روش طبیعی دفع پشه باشیم. با ما همراه باشید تا این ۲۰ روش طبیعی دفع پشه را که بسیار موثر هستند با شما در میان بگذاریم. هیچ چیز بدتر از این نیست که روز را با جوش های قرمز در تمام سطح پوست سپری کنید یا در اثر خارش آزاردهنده ای که گزیدگی پشه ایجاد می کند، نیمه شب از خواب بیدار شوید. خاراندن گزیدگی می تواند سبب خون ریزی شود که ممکن است به ایجاد لکه های تیره منجر شود. ممکن است این لکه ها نهایتا اثراتی هميش? ...
2221220

۲۰ روش طبیعی دفع پشه که بسیار موثر است

۲۰ روش طبیعی دفع پشه که بسیار موثر است تقریبا هیچ آدمی وجود ندارد که تا به حال طعم نیش پشه را نچشیده باشد. این تجربه ی دردناک ما را برآن داشت تا به دنبال چند روش طبیعی دفع پشه باشیم. با ما همراه باشید تا این ۲۰ روش طبیعی دفع پشه را که بسیار موثر هستند با شما در میان بگذاریم. هیچ چیز بدتر از این نیست که روز را با جوش های قرمز در تمام سطح پوست سپری کنید یا در اثر خارش آزاردهنده ای که گزیدگی پشه ایجاد می کند، نیمه شب از خواب بیدار شوید. خاراندن گزیدگی می تواند سبب خون ریزی شود که ممکن است به ایجاد لکه های تیره منجر شود. ممکن است این لکه ها نهایتا اثراتی هميش? ...
1785036

ابعاد جدید شخصیت اینجانب

یکی از عجایب قرن اینه که من دیگه حوصلم نیست پای تلفن با دوستام حرف بزنم!!!! یعنی هربار فقط منتظرم طرف زود خ ظی کنه.مننننننن من اینجوری شدم.منه وراج!!! با ایی که یه زمانی ساعت ها پشت تلفن حرف میزدم الان هیچ حرفی ندارم.هی باید بگم خب چه خبرا دوباره دو دقه بعد خب دیگه چه خبر.میگم مزاحمت نباشم یه وقت.حالا طرف خودشم زنگ زده.خب سلام برسون.درس داری یه وقت وقتتو نگیرم!!!همش از ای چیزا میگم بلکه بیخیال شه قطع کنه. یا وقتی یه چیزی تعریف میکنن به زوووووور میخندم بهش برنخوره. انصافا خیلی کار مز فیه این تظاهر ا. الان یه ی الی هست اینطوری شدم. جدا جالبه برام. اخه من هميش? ...
1359826

لسان الغیب

در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست پ.ن: +"دوست داشتن" عضوی از بدن است.درست است که همه فورا به فکر "قلب" می افتند ولی من می گویم "دوست داشتن " دندان آدم است که هنگام لبخند برق میزند.روزی که "دوست داشتن " آدم درد کند؛آرام و قرار را از آدم میگیرد غذا از گلویت پایین نمی رود شبها را تا صبح به گریه مینشینی.....آنقدر مقاومت می کنی تا یک روز میبینی راهی نداری جز اینکه دندان "دوست داشتن " ات را بکشی و بیاندازی دور!حالا....دندان دوست داشتنت را که کشیده باشی ح خوب است راحت میخو ،راحتغذا میخوری و شب ها دیگر گریه ات نمیگیرد ولی....هميش? ...
193642

it doesn't really care about us

توی این ده ماه، کم نبودن چیزهایی که نوشتم و موندن تو پیش نویس های اینجا. الان انگاری که سنگینی کنه بودنشون دلم می خواد همون جور نصفه و نیمه و همون جور اصلاح نشده و شاید خوب و شاید بد و ضعیف و تکراری و مس.ه و هرچی که هستن پستشون کنم. یه پست طولانی می شه. نه برای خوندن .ی. که شاید خونده شدنش حتی اذیتم کنه. برای سبک شدن خودم. و اینکه این 95 هم تموم شد وقتی خیلی وقت ها فکر می کردیم تمومی نداره. نمی دونم مهم تموم شدنشه و اینکه زندگی می گه ببینید! می گذره و شما نمی گذرید. یا تاثیراتی که از خودش بر جا گذاشت. یا هر دوش. احتمالا مهم تحاسبوا قبل ان تحاسبویه هميش
923024

میخواستند من نشنوم

میخواستند من نشنوم ولی خب شنیدم. شنیدم که یکی از همکارهای خانم به رئیس گفت آقای رئیس جای من خیلی گرم است. بیا و جوانمردی کن این تازه کار را بیانداز در دورترین فاصله از کولر و بیخِ پنجره ای که آفتاب می تابد ازش و مرا بگذار جای او. البته رئیس بهش گفت که اگر بخواهیم جابه جایش کنیم باید یک متخصص بیاید و یک روز کامل مشغول شود تا همه چی عادی شود! چون این سیستم ها شبکه هستند و کلی تنظیمات دارند و کلا تنظیمات به هم میریزد و از اینجور بهانه ها. جای من درست زیر کولر گازیست. باد کولر میرود و پشت سر من میخورد توی دیوار و برمیگردد پیش من. دما هميشه معتدل و مشتی است. هميش?...
1553136

هر روی یک پله

گاهی وقت ها فکر می کنی خیلی صمیمی هستید ، خیلی شبیه هستید ، تجربه های ی ان ، توانایی های ی ان ، شرایط تقریبا ی ان ، اصلا گاهی فکر می کنی بین آدما چه فرقی هست ، همه که یکجور و ی انند. ولی یک وقتایی فاصله ها ، تفاوت ها بهت یاداوری میشه مثلا وقتی کنار هم نشستید و دارید فرم پرمیکنید ، وقتی چشمت میخوره به سطح تحصیلات اعضای خانواده ، آدرس خونه ، شغل والدین و ... یا مثلا زمانی که چیزی از نزدیکانش نقل میکنه و تو یاد دیدگاه و نظر نزدیکان خودت نسبت به همون موضوع می افتی ، اون وقت که میبینید اصلا این طور که فکر میکردید نیست ، اون وقت که می بینید نباید فراموش کنی که هميش ...
2570045

من برگشتم!

بسم رب المهدیخوابم نمیبرهساعت از یک نیمه شبم گذشتهبا گوشی خانومم اومدم!گفتم خانومم؟ آره خانومم! اوهوم...توی چهارمین سالیم الان!حالا یا باورم بشه یا باورتون نشه یا باورشون نشه یا بشه اصلا... هميش تخصیری حج قدرتس d:خلاصه اونایی ک یادشون هست قبلا چیا میگفتیم و اعتقاد شدید قلبیمونم بود ک خب حالا چیکار کنم؟ اوناییم ک یادشون نیست ک خب بازم به من چه!چی داشتم میگفتم؟اینکه خابم نمیبرد.... کامپیوترمونم فک کنم توی این سه سال بیشتر از 5 بار کلا روشن نشده! این یعنی اصلا وبلاگ یادم رفته بود :|اما خ ش حافظه رو حال کردین ک ای ثانیه ادرس وب یادم اومد؟ مهمتر از اون رمز ور? ...
2601986

در زیر و بم های سمفونی خود شیفتگی

دارم به معیارهای جذ ت برای خودم به دید ریاضی نگاه میکنم چند وقته و متوجه شدم چقدر خاستگاه خانوادگی دارن. نیمرخهای شبیه برادرم با خط ریش بلند و خط فک مشخص اما صورت گرد از روبرو. بینی کوتاه و شاید کمی پهن عین همه ی خاندانمون. چشمهای بادومی مثل چشم همه ی مولودات پدربزرگم. انگار کلاژی از مشخصات بارز افراد خانواده رو میخوای. و حتی شاید نمونه ی مذکری از چهره ی خودت.حالا این حواشیِ مهم به کنار، واقعا چه فعل و انفعالاتی توی ذهن یه آدم شکل میگیره که در عرض چند روز اعلام صمیمیت میکنه باهات و این حق رو میده به خودش که زندگیتو مختل کنه و وقتت رو بگیره؟ برای منکه هميش ...
731926

آدم . آدم شریف

⭕️➕ مردی صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده است. شک کرد که همسایه اش آن را .یده باشد، برای همین تمام روز او را زیر نظر گرفت. متوجه شد که همسایه اش در .ی مهارت دارد، مثل یک . راه میرود و مثل .ی که میخواهد چیزی را پنهان کند، پچ پچ میکند. آنقدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگردد، لباسش را عوض کند، نزد قاضی برود و شکایت کند. اما همین که وارد خانه شد، تبرش را پیدا کرد؛ زنش آن را جابجا کرده بود. مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه اش را زیر نظر گرفت و دریافت که او مثل یک آدم شریف راه میرود، حرف میزند و رفتار میکند. پائولو کوئیلو میگوید: هميش?...
466239

" عنوان چی بذارم؟ مثلا تفاوت های مس.ه ی من با دیگران؟!

زندگی هاتون رومی بینم، خودتون رو می بینم و با خودم می گم چرا هیچ کدومتون شبیه من نیستین؟! چرا بین شماها حتی یه نفر پیدا نمی شه که مثل من باشه؟! چرا از بین شماها حتی یه دوست ندارم؟! و حسرت می خورم به شباهت هاتون به همدیگه! به این که همه شبیه همدیگه این، به این که حرف هم رو می فهمین و احساس هم رو درک می کنید! و اون وقت از تفاوت های خودم با شما بیزار می شم! متفاوت بودن سخته! مثل این می مونه که فقط بشینی موفقیت های بقیه رو تماشا کنی و خودت فقط درجا بزنی، چون دنیایی که توش زندگی می کنی توسط آدمایی ساخته شده که همه شبیه همدیگه ن و تو یه آدم متفاوتی، .ی که هميش
324764

همه چی آرومه ولی من حس خاصی ندارم :|

سلام خیلی بدم میاد از اینکه یه روز در حد مرگ اعصابت خورد بشه بعد فرداش عین این بچه 3 ساله ها سر ذوق باشی :/ اه آخه سن بلوغ واسه چی باید اینجوری باشه؟ :/ وجدان:همه ی اینا رو گفت که بگه الان نسبت به .ب حالش خیلی خوبه :| بعله بعله منظورم همین بود :)) + مطالعات که هیچی -___- ولی عربی رو خوب دادم :)) + جییییغغغغغغغغ فردا باید کادوی لیلا رو بدمممممم!! خیلی ذوقیدم کلی هم هیجان دارم :)))) خدا کنه خوشش بیاد خدا کنه خدا کنه خدا کنــــــــــه ^^ + لیلا با نهارا زیاد خوب برخورد نمیکنه :/ کلا خواهر بزرگِ بد.ه :/ میگفت:« یه شب شام ماهی داشتیم.مامانم یه تیکه ی خیلی صافشو مثل هميش
1377287

نحوه حذف سریع لکه مدفوع از فرش یا لباس

روشهای جالب شستشوی لکه مدفوع و ازبین بردن بوی آنایجاد لکه ی ادرار یا مدفوه برای خانواده هایی که کودک در منزل دارند و یا از میان سالان که کنترل خود را از دست داده اند نگهداری میکنند بسیار شایع است و به سختی این لکه ها را پاک کرده و در آ هميش آثاری از لکه یا بوی آن باقی میماند و یا لباس را به طور کلی دور می انددازند.اما با مطالعه این مقاله با قالیشویی و شستشو به راحتی و با سرعت میتوانید آثار لکه مدفوع و بوی آنرا برای هميشه از بین ببرید.لکه ی مدفوع از جمله لکه های بسیار آزاردهنده و ناخوشایندی است بنابراین هر چه به موقع اقدام به شستشو آن کنید علاوه بر ...
1376044

نحوه حذف سریع لکه مدفوع از فرش یا لباس

روشهای جالب شستشوی لکه مدفوع و ازبین بردن بوی آن ایجاد لکه ی ادرار یا مدفوه برای خانواده هایی که کودک در منزل دارند و یا از میان سالان که کنترل خود را از دست داده اند نگهداری میکنند بسیار شایع است و به سختی این لکه ها را پاک کرده و در آ هميش آثاری از لکه یا بوی آن باقی میماند و یا لباس را به طور کلی دور می انددازند.اما با مطالعه این مقاله با قالیشویی و شستشو به راحتی و با سرعت میتوانید آثار لکه مدفوع و بوی آنرا برای هميشه از بین ببرید. لکه ی مدفوع از جمله لکه های بسیار آزاردهنده و ناخوشایندی است بنابراین هر چه به موقع اقدام به شستشو آن کنید علاوه ? ...
2207887

برای هشتصد و هفتاد و نهمین بار.

چشم به وارسیِ من که می چرخانی. بیش از هميشه. آکنده از سکوتِ ناآشنایی می شوم. که تو را در بهتِ عذاب آوری نگاه می داردُ مرا. به اشتباه می اندازدُ آنگاه. تو دست به تقاص گرفتن. بر می داری. و ِ دیرینه ی من. بار دیگر. تکرار می شود. بی آنکه از آن. شرم داشته باشدُ. ظاهرا، قرار بر ماندن من. در آن بسترِ خواب آورِ مرگِ رویای توست. جفتِ آن دیوِ در آینه. و بر. باز ماندن از رسیدن. به ارتفاعِ روحِ بلندِ تو. که آسمانِ تیرگیِ اعماقِ این اقیانوس سیاهِ انزوا می شوی. در امتدادِ آبیِ من. دیدنی می شوی. از این پایین. در آن بالا. نابسوده و اغواگر. بار دیگر. تداعیِ وجودِ جانی می شوی. که هميش ...

همیش