هفته دیگه این موقع ساعت ۱۰ شب ۱۳۹۷


2595550

برنامه جلسات دفاع

1-الهام خدایار---ارشد ی کامپیوتر---ساعت:08:00---1397/6/202-محمدقربانی---ارشد ی کامپیوتر---ساعت:09:30---1397/6/203-کمیل صفی خانی-ارشد ی کامپیوتر--ساعت:11:00---1397/6/204-مریم ثابت----ارشد ی کامپیوتر---ساعت:12:35---1397/6/205-راضیه زاده-ارشد ی کامپیوتر---ساعت:14:00---1397/6/206-زهراعلی حمیدیان-ارشد ی کامپیوتر-ساعت:15:30---1397/6/207-نازنین نیک زاد--ارشد ی کامپیوتر--ساعت:17:00---1397/6/208-نیمایگانه-----ارشد ی مکانیک---ساعت:10:00---1397/6/209-رضاعلی پور---ارشد ی مکانیک---ساعت:11:30---1397/6/2010-مهدی زیدی --ارشد ی مکانیک---ساعت:18:00---1397/6/2011-عقیل دراجی--ارشد ی مکانیک---ساعت:15:00---1397/6/2012-وحیدظریف---ارشد ی مواد----ساعت:12:00----1397/6/2013-احسان قنواتیان-ارش ...
2602444

برنامه جلسات دفاع

1-بهمن گلابوند---ارشد ی برق---ساعت:08:00---1397/6/182-علیرضاهرمزی--ارشد ی عمران-ساعت:08:00---1397/6/183-فاطمه آرزومند--ارشد ی عمران-ساعت:09:00---1397/6/184-ناصرقزلباش---ارشد ی عمران-ساعت:09:00---1397/6/185-رستم کمائی----ارشد ی عمران-ساعت:10:00---1397/6/186-مهسا حموله ----ارشد ی برق---ساعت:10:00---1397/6/187-علی خدایاری---ارشد ی عمران--ساعت:11:00---1397/6/188-محمدپرواسی---ارشد ی برق---ساعت:12:00---1397/6/189-صابردرویشی---ارشد ی برق---ساعت:14:00---1397/6/1810-پوریاصالحی ---ارشد ی برق---ساعت:16:00---1397/6/18
2581984

برنامه جلسات دفاع

1-فاطمه ممبینی---ارشد ی کامپیوتر---ساعت:11:00---1397/6/222-فرید مغتفر-----ارشد ی برق ---ساعت:14:00------1397/6/173-حسین حیدری---ارشد ی مکانیک----ساعت:10:00--1397/6/224-سجادعلیجانی---ارشد ی مکانیک----ساعت:18:00---1397/6/225-محمدقنوات پور--ارشد ی مکانیک----ساعت:11:30---1397/6/226-عباس ----ارشد ی برق-------ساعت:12:00----1397/6/177-ایمان علی بیک--ارشد ی مکانیک----ساعت:08:30----1397/6/218-ازیتاخسروی---ارشد ی عمران------ساعت:11:00-----1397/6/149-مهدی زیدی---ارشد ی مکانیک-----ساعت:18:00-----1397/6/2010-محمدزرگر---ارشد ی عمران------ساعت:10:00-----1397/6/2211-حجت تر --ارشد ی کامپیوتر-----ساعت:18:00-----1397/6/2212-رستم کمائی--ارشد ی عمران------ساعت:10:00-----1397/6/1813-مریم ثابت----ارشد ی کامپیوت? ...
2602442

برنامه جلسات دفاع روز چهارشنبه مورخ 1397/6/21

1-بهرنگ اهدائی---ارشد ی مواد---ساعت:08:00---1397/6/212-مهدی محمودی---ارشد ی کامپیوتر-ساعت:08:00--1397/6/213-ایمان علی بیک نژاد-ارشد ی مکانیک-ساعت:08:30--1397/6/214-فرحان سواری---ارشد ی عمران---ساعت:09:00---1397/6/215-فاطمه آرزومند--ارشد ی عمران---ساعت:09:00---1397/6/216-سهیل افشاری--ارشد ی کامپیوتر--ساعت:09:30---1397/6/217-عبدال دوره باف-ارشد ی مواد---ساعت:08:00---1397/6/218-مکی حمودی تبار--ارشد ی مکانیک--ساعت:11:30---1397/6/219-رامین طاهری----ارشد ی کامپیوتر--ساعت:12:30---1397/6/2110-مهردادقاسمپور-ارشد ی مواد-----ساعت:12:30---1397/6/2111-مهرنوش برون--ارشد ی کامپیوتر--ساعت:11:00----1397/6/2112-ایمان ممبنی----ارشد ی مواد-----ساعت:14:00----1397/6/2113-مرتضی قنواتی--ار ...
2584262

برنامه جلسات دفاع

1-علی اسدی ذاکر---ارشد ی برق---ساعت:10:00---1397/6/132-صابردرویشی----ارشد ی برق---ساعت:16:00---1397/6/183-سیدپوریاصالحی--ارشد ی برق---ساعت:14:00---1397/6/184-محمدپرواسی----ارشد ی برق---ساعت:12:00---1397/6/185-مهساحموله-----ارشد ی برق---ساعت:10:00---1397/6/186-مهردادگلابوند---ارشد ی برق---ساعت:08:00---1397/6/18
2347602

* جام جهانی 2018 روسیه *

eli2 * جام جهانی 2018 روسیه *سلام دوستان مشاور عزیزدر این تاپیک قصد داریم لحظات خوش فوتبال رو کنار هم سپری کنیم لطفا دوستان اخبار حواشی تصاویر و نظرات ارزشمندو کارشناسه خودتان را در زمینه فوتبال، در این تاپیک منتقل کنیددیدارهای مرحله گروهیگروه a: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستانتاریخ و ساعت24 داد 1397 ساعت 19:30روسیهعربستان25 داد 1397 ساعت 16:30مصراروگوئه29 داد 1397 ساعت 22:30روسیهمصر30 داد 1397 ساعت 19:30اروگوئهعربستان4 تیر 1397 ساعت 18:30اروگوئهروسیه4 تیر 1397 ساعت 18:30عربستانمصر گروه b: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکشتاریخ و ساعت25 داد 1397 ساعت 19:30ایرانمراکش25 داد 1397 ساعت 22:30اسپانیا? ...
1958306

نتایج هفته ی هفتم

سلامخوبین؟اینم از این هفته (:1-دو نفر ، تو ساعت مطالعه اول هستن جوجه 71 ساعت / 1789 تست گلاویژ 71 ساعت / 1470 تست 2-بوف کور 60 ساعت ، مسافرته دیگه نشده تست هاشو بشماره (: 3- اسمارتیز 58 ساعت و 45 دقیقه / 622 تست 4-لیمو 54 و نیم ساعت / 1025 تست 5-هانا 51 ساعت 6- نفس 50 ساعت 7-شب گرد 47 ساعت / 300 تست 8- ftm lale چهل و سه ساعت / 380 تست 9-بلوط 40 ساعت 10-محدثه ( خودم نه هااا یکی دیگه ) 32 ساعت 11-خودم 30 ساعت / 300 تست 12-شرقی غربی 16 ساعت و 23 دقیقه / 253 تست 13-حامد 11 ساعت
2415706

برنامه جلسات دفاع

1-سلمان سواعد--ارشد ی کامپیوتر--ساعت:11:30--1397/4/122-کتایون یارزاده د ردی-ارشد ی مکانیک-ساعت:10:00-1397/4/143-رحیم آل طی---ارشد ی عمران---ساعت:08:00---1397/4/194-غلام رضارشنو--ارشد ی عمران--ساعت:09:00---1397/4/195-رسافیروزبخت--ارشد ی عمران--ساعت:11:00---1397/4/19
2865499

برنامه زمانبندی کلاس های جبرانی

برنامه زمانبندی کلاس های جبرانی ویژه دانشجویان کارشناسی به شرح ذیل اعلام می گردد: ماشین های الکتریکی1 13 آذرماه 1397 ساعت 18:15-16:45 27 آذرماه 1397 ساعت 18:15-16:45 بررسی سیستم های قدرت 1 (تحلیل1) 29 آبان ماه 1397 ساعت 18:15-16:45 4 دیماه 1397 ساعت 16:30-15:00 ماشین های الکتریکی2 6 آذرماه 1397 ساعت 16:30-15:00 20 آذرماه 1397 ساعت 16:30-15:00
1879770

نتایج هفته ی پنجم

خب اینم از نتایج این هفته (: 1-جوجه 72 ساعت / 2 هزار تست 2-دو نفر جایگاه دوم هستن ((: بوف کور 67 ساعت / 2500 تست گلاویژ 67 ساعت / 1214 تست 3-لیمو 60ساعت / 1015 تست 4-اسمارتیز 58 ساعت 5-میم.الف 42 ساعت / 618 تست 6-بنفش 41 ساعت 7-هانا 36 ساعت 8-شرقی غربی 21 ساعت / 286 تست 9- دیگه؟ ی نبووود ؟؟؟؟ خودمم که این هفته نمیگم d: زیاد آبرومندانه نیست ): نفس هم که فرمودن حساب ن :/ البته فراموش کرده که یادداشت کنه (:
2823542

برنامه زمانبندی کلاس های جبرانی

برنامه زمانبندی کلاس های جبرانی ویژه دانشجویان کارشناسی به شرح ذیل اعلام می گردد: ماشین های الکتریکی1 13 آذرماه 1397 ساعت 18:15-16:45 27 آذرماه 1397 ساعت 18:15-16:45 بررسی سیستم های قدرت 1 (تحلیل1) 29 آذرماه 1397 ساعت 18:15-16:45 4 دیماه 1397 ساعت 16:30-15:00 ماشین های الکتریکی2 6 آذرماه 1397 ساعت 16:30-15:00 20 آذرماه 1397 ساعت 16:30-15:00
2027218

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

امتحانات میان ترم خانم اسدی به شرح ذیل می باشد 1-علوم اعصاب شناختی(نو یسکولوژی) مورخ 3/2/1397 درسهای 1.2.3 ساعت 8 صبح2-روانشناسی سلامت مورخ1/2/1397درسهای 1.2.3.4 سر ساعت کلاسی3-بهداشت روانی مورخ18/1/1397 درسهای ۱و۴ سر ساعت کلاسی 4-روانشناسی فیزیولوژیکمورخ 19/1/1397 درسهای1.2.4.5 سر ساعت کلاسی5-آسیب شناسی روانی 1 مورخ3/2/1397 درسهای1و2 ساعت 8:306-مبانی راهنمایی ومشاورهمورخ18/1/1397 درسهای1.3.4.5سر ساعت کلاسی
2282542

برنامه جلسات دفاع

1-وحیدلطیف زاده---ارشد ی عمران---ساعت:14:00---1397/3/82-مجیدعبدالخانی---ارشد ی عمران---ساعت:15:00---1397/3/83-حسین غلامحسین زاده-ارشد ی برق-ساعت:09:00----1397/3/94-محسن مهتدی----ارشد ی عمران---ساعت:10:00---1397/3/95-راشین حسینی---ارشد ی عمران---ساعت:11:00----1397/3/9
2393850

کار دانشجویی

مشخصات:کد ملی:رمز ورود:آدرس ایمیل: روز تاریخ ساعت ویزه 12/4/1397 چهار شنبه 13/4/1397 پنج شنبه 14/4/1397 15/4/1397 شنبه 16/4/1397 یک شنبه 17/4/1397 قابل دریافت دو شنبه 18/4/1397 مجموع ساعت های رفته امتیاز بخش مبلغ قابل دریافت مهر بخش مهر کارورز
2112824

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی وحسابداری

میان ترم درسهای قائدیمیان ترم نظریه ها وفنون مشاوره وروان مورخ 26/1/1397 ساعت 10 از 4 فصل میان ترم آزمونهای روان شناختی مورخ 28/1/1397 ساعت 10از 5 فصل میان ترم روان شناسی شناختی مورخ 29/1/1397 ساعت 10 از 5 فصل میان ترم روانشناسی شخصیت مورخ 5/2/1397 ساعت 10از چهار فصل میان ترم شیوه ها واصلاح رفتار مورخ9/2/1397 ساعت 10 از چهار فصل میان ترم روانشناسی دین مورخ 9/2/1397 ساعت10:30 از پنج درس میان ترم روانشناسی عمومی رشته(حسابداری) مورخ 9/2/1397 ساعت 11 از فصلهای 1.4.7.10.11
2564006

برنامه جلسات دفاع

1-سیدعلی سعادتی---ارشد ی مکانیک---ساعت:14:00---1397/6/52-حسین ثابت -------ارشد ی مکانیک--ساعت:15:30----1397/6/53-بهاءالدین خوش لسان- ارشد ی مکانیک-ساعت:14:00----1397/6/64-علی جانبازی-------ارشد ی مکانیک--ساعت:15:30----1397/6/6
2982226

برنامه جلسات دفاع

دلاور سلجوقی---عمران مدیریت ساخت--1397/10/05---ساعت 8مراد کمالی ------عمران مدیریت ساخت--1397/10/05---ساعت 9علی فرزامی راد--عمران مدیریت ساخت--1397/10/05---ساعت 11سلمان حیدری ---مکانیک ---1397/10/05---ساعت 12/30
2617006

برنامه جلسات دفاع

1-حجت تر گودرزی--ارشد ی کامپیوتر--ساعت:14:30--1397/6/252-زهره خیرآبادی -----ارشد ی کامپیوتر--ساعت:16:30--1397/6/253-فاطمه ممبینی------ارشد ی کامپیوتر--ساعت:14:00--1397/6/274-سحرمحمدی -------ارشد ی کامپیوتر--ساعت:15:00--1397/6/27
2320122

برنامه جلسات دفاع

1- محمد امین بشارتی فر --ارشد ی مکانیک--ساعت:16:00--1397/3/282-حمیدرضا کیانی--دانشجوی ی ی عمران--ساعت:13:00--1397/4/53-آرمان ساعد----دانشجوی ی ی عمران--ساعت:13:00---1397/4/5
3073623

بازی های فوتبال

هفته بیستم سری آ ⚽️آاس رمتورینو ⏰ساعت 17:30 ✅هفته بیست و سوم لیگ جزیره ⚽️لیو ولکریستال پالاس ⏰ساعت 18:30 ✅هفته بیست و سوم لیگ جزیره ⚽️منچستریونایتدبرایتون ⏰ساعت 18:30 ✅هفته بیستم لالیگا ⚽️رئال مادریدسویا ⏰ساعت 18:45 شبکه ورزش ✅هفته بیست و یکم لوشامپیونه ⚽️پاری سن ژرمنگنگام ⏰ساعت 19:30 ✅هفته بیستم لالیگا ⚽️هوئسکااتلتیکومادرید ⏰ساعت 21:00 ✅هفته بیست و سوم لیگ جزیره ⚽️آرسنالچلسی ⏰ساعت 21:00 شبکه ورزش
1774442

نتایج هفته ی دوم

اینم از این هفته ((: 1-نفر اول ، جوجه! 85 ساعت و 1290 تست یه ساعت مطالعه ی عالی و درجه یک! اولش که ساعت مطالعه تو دیدم هنگ ا خیلی خوبه خ ش آفرین آفرین! 2-نفر دوم ، اسمارتیز ((: 65 ساعت !! پیش ی هستن ایشون! یه دست محکم به افتخارش ! 3- و نفر سوم لیمو ! با 63 ساعت و نیم و پیشرفت ده ساعته نسبت به هفته ی قبلش که عالیه این هم 4-نفس با 60 ساعت و 800 تست ، وفقط با سه ساعتو نیم اختلاف مدالی نمیگیره :/ خخخ شوخی نفس جان ، همه میدونن شما پیش ی هستی و با این اوصاف واقعن عالی بودی این هفته! 5-هوای بارونی 32 ساعت و نیم 6-نلی با 30 ساعت و 934 تست 7-خودم ((: بعله خودم! خب چیه ؟ این هفته واقعن ? ...
596916

(بدون عنوان)

ماه رمضان هم شروع شد موقع افطار و زمانی که سحری میل میکنید موقع .اتون موقع قرآن خودنتون موقع دعا و توسلتون تا میتونید از خداچیز بخواید واسه آشنا فامیل همسایه دوست مسلمانان و مومنان و همه و همه منم فراموش نکنید :) یه ساعت پیش وقتی خوراکیم تموم شد باخودم فکر. نکنه .ی در این . باشه و چیزی نداشته باشه واسه خوردن ، آتیش گرفتم چقدر بچه و بزرگسال هست که هفته ای یه وعده غذا دارن؟!! روز اولی ناراحتتون نکنم ولی من که دلم گرفت. وقتی اینطور میشم فقط و فقط و فقط یه نفر آرومم میکنه حدس بزنید دیگه من همه چیو نگم خخخخخ .ماس دعا
591090

یهویی نوشت (پس از امتحان)

با سلامالان یهویی دلم خواست در مورد این روزام بنویسم لا اقل همون یک ساعت بیکاری در روز که دارم ..اخ این امتحانات تموم شن..هر چند من باید تابستونم درس بخونم ولی اون موقع اجباری در 15 ساعت درس خوندن در شبانه روز نیست .هست؟؟اون موقع خدا بخواد روزی 12 ساعت میشه دیگ..با تلاش بسیار و طی دو هفته بی وقفه مطالعه یک کتاب درسی مورد نظر امروز امتحان دادم وای !!! خب رازی در این وای هست که باید من رو بشناسین تا متوجه بشین ..این وای پس از هر جمله خاص من گفته میشه..خلاصه.خوبی این روزا اینه که به ف**** فکر نمیکنم .در عوض به پ**** یه موقع هایی ..امروز 125 دقیقه سرم پایین بود و وقتی خواس...
2873563

برنامه این هفته : غار در روستای آهوبم

برنامه گروه کوهنوردی و طبیعت گردی دوستداران طبیعت بردسکن در این هفته ( 11 آبان 1397 ) صعود به ارتفاعات روستای آهوبم و بازدید از غار بود . در برنامه این هفته که از ساعت 6 صبح تا ساعت 10 طول کشید اعضای گروه که که تعداد آنها در این هفته 6 نفر بودن به غار رفتن و بعد از صرف چایی و صبحانه ، این مسیر را برگشتند . تصاویر به همراه توضیحات بیشتر در ادامه مطلب قرار دارد ... ادامه مطلب
2076508

1189 : یک هفته پس از عید. واقعا یه هفته گذشت؟

خب من امروز از ساعت هفت اینطورا بیدارم. خب ترجیح میدادم همون موقع میرفتم پیاده روی اما ساعت ۹ رفتم. چرا؟ چون یه چا خوندم نباید با شکم گرسنه رفت ولی با معدع پر که تازه غذا هم خوردی نباید بری چون فقط کمک به هضم غذا میشه. در نتیجه سه ساعت باید وایسم صبونم هضم شه :دی. اما خب خوشم نمیاد تو افتاب برم. تصمیم گرفتم یه بیسکویین بندازم بالا با این که زیاد بیسکویینی نیستم اما نه سیرم میکنه نه گشنه میمونم :دی دیگه این که فتم پیتده روی این کفش که یدم خوب بود امروز اولش پشت پامو زخم کرد خیلی بد اصلا خارج از تحملم بود بعد بندشو شل بهتر شد فقطم پای راستم الان پشت پام زخم ا? ...
1411224

رویش هفدهمین دندانت مبارک عشقم + سفر بابا

دوباره بعد از یک هفته اعتصاب غذا یه دندونت زد بیرون البته دیگه به این راحتیا ی متوجه نمیشه با کلی کنکاش توی دهنت وقتی خواب بودی اون ریزه کوچولوی تیز و پیدا ، دندان آسیاب دوم سمت راست بالاپ.ن. امروز بابا رفت مسافرت و دو هفته نیست امیدوارم خیلی اذیت نکنی و بهونه بابا رو نگیریپ.ن.2. الان دو هفته بعده واقعا دهنم... بهونه که میگرفتی هیچ موقع خواب باید دو ساعت باهات کلنجار میرفتم تا بخو و کلی گریه زاری داشتیم هر شب به حدی که دیگه خواب از سرم می پرید!پ.ن.3. بابا که اومد تا 24 ساعت از بقلش پایین نیومدی حتی با هم رفتین سر کار تا حدود یک ماه هم اضطراب ج داشتی بمیرم برات ? ...
2360478

همه بازیهای جام جهانی با تمام نتایج کامل و جالب 2018 روسیه فوتبال ببینید

فوتبال نگاه کنید لذت ببرید همه جا فوتبال جام جهانی فوتبال 2018 روسیه ما در مسکو هستیم هم اکنون بازی در ورزشگاه بزرگ سن پطرزبورک شروع میشه میلیونها تماشاگر در سراسر دنیا این بازی رو دارند نگاه می کنند شما هم فوتبال ببینید. ۳۰ داد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰/ ایران صفر - یک اسپانیا ورزشگاه کازانروز ۸۳۱ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰/ استرالیا یک- یک دانمارک ورزشگاه سامارا ۳۱ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ فرانسه یک- صفر پرو ورزشگاه اکاترینبورگ ۳۱ داد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰/ آرژانتین صفر- ۳ کرواسی ورزشگاه نیژنی نووگورودروز ۹۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰/ برزیل ۲ - صفر کاستاریک ...
600688

(بدون عنوان)

ماه رمضان هم شروع شد موقع افطار و زمانی که سحری میل میکنید موقع .اتون موقع قرآن خودنتون موقع دعا و توسلتون تا میتونید از خداچیز بخواید واسه آشنا فامیل همسایه دوست مسلمانان و مومنان و همه و همه منم فراموش نکنید :) یه ساعت پیش وقتی خوراکیم تموم شد باخودم فکر. نکنه .ی در این . باشه و چیزی نداشته باشه واسه خوردن ، آتیش گرفتم چقدر بچه و بزرگسال هست که هفته ای یه وعده غذا دارن؟!! روز اولی ناراحتتون نکنم ولی من دلم گرفت. .ماس دعا
2428630

برنامه جلسات دفاع

1-عبدال موذن زاده--ارشد ی عمران--ساعت:09:00--1397/4/262-نریمان صفری کورائی- ارشد ی عمران-- ساعت:10:00-- 1397/4/263-روح اله زارعی احمدی-ارشد ی عمران--ساعت:11:00-- 1397/4/26
2350666

ج کامل مسابقات جام جهانی 2018 روسیه

گروه a جام جهانی: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان ۲۴ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان ۲۵ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه ۲۹ داد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر ۳۰ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان ۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه ۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر گروه b جام جهانی: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش ۲۵ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش ۲۵ داد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال ۳۰ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش ۳۰ داد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا ۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران پرتغال ۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا گ ...
2143228

پاسخ سوال

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت: 10:50 توسط:ض - اصفهان با سلام و عرض تشکر از پاسخگویی به موقع و دقیق حضرتعالیاگر امکان دارد ، نحوه ارسال نمرات مستمر نهایی به سامانه فاینال را توضیح دهید . ممنون با سلام خدمت همکار محترم مطلب مربوطه امروز منتشر می کنم همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت: 15:37 توسط:جعفری سلام آقای سبحانی خسته نباشین، میشه در مورد تغییر رشته پایه دهم توضیح بدین، دانش آموزی که به شاخه ی دیگه تغییر رشته میده، و م? ...
3053805

چهارشنبه 1397/08/02

چهارشنبه 02/08/1397 صبح، دریافت لباس، ظهر باقی وسایل رو دریافت کردیم. عصر به خاطر عدم بر سر گذاشتن کلاه، پست تنبیهی خوردم، شدم پاسبخش. از ساعت 6 عصر تا 6 صبح فردا. شب با مهرداد تماس گرفتم، تلفن مامان بود و صفحه کلید تلفن عمومی برخی شماره هاش بسیار سخت عمل میکرد. تابلویی جلوی پله های حسینیه بود که موقع برگشت به آسایشگاه دیده میشد: دعای مادر از موانع استجابت دعا میگذرد. بغضم میگرفت. از ساعت 12 شب تا صبح پاسبخش بودم و پست دادیم با بهزاد ابراهیمی.
2256532

برنامه جلسات دفاع

1-حجت غلامی --دانشجوی ی مکانیک--ساعت:10:00--1397/3/82-هادی شاهدی-ارشد ی برق -----ساعت:12:00--1397/3/83-حسین غلامحسین زاده-ارشد ی برق-ساعت:09:00-1397/3/9تذکر: دانشجویان کارشناسی ارشد جهت صدور مجوز دفاع از پایان نامه ، میبایستی حداقل در پنج جلسه دفاعیه دانشجویان هم رشته خود شرکت نمایند .
2575018

ساعت کار بانک ها در تابستان سال 1397 کی هست

ساعت کار بانک ها در تابستان سال 1397 کی هستبراساس مصوبه هیئت ان، ساعت کار دستگاه های تی، ادارات، بانکها، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیر تی به دلیل شرایط خاص جوی و با توجه به ضرورت صرفه جویی و مدیریت مصرف برق، تا پایان مردادماه سال جاری تغییر کرد؛ طبق این تصمیم ساعت کار ادارات از ساعت 6 شروع و ساعت 14 پایان می یافت.
2102042

بازیهای پیش رو لیگ برتر (96-97)

دیدارهای هفته جاری - هفته 27 پنجشنبه - 16 فروردین 1397 صنعت نفت آبادان - پیکان 19:00 - 17 فروردین 1397 استقلال خوزستان - گسترش فولاد 17:00 سایپا - نفت تهران 17:00 استقلال تهران - سیاه جامگان 18:55 پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان 19:00 شنبه - 18 فروردین 1397 پدیده مشهد - پرسپولیس 17:00 ذوب آهن - سپیدرود رشت 17:00 تراکتورسازی تبریز - ان 18:00 دیدارهای هفته گذشته - هفته 26 پنجشنبه - 9 فروردین 1397 نفت تهران 1 - 2 استقلال تهران 19:00 گسترش فولاد 0 - 0 صنعت نفت آبادان 19:00 پرسپ? ...
2774050

برنامه جلسات دفاع

1-علی دهگانی---ارشد ی عمران---ساعت:13:00---1397/7/252-حسین تخواه-ارشد ی عمران--ساعت:14:00---1397/7/253-مجتبی تندرو---ارشد ی عمران--ساعت:15:00---1397/7/25
2935090

شادباش نوروز ۱۳۹۷

تا چند ساعت دیگه سال ۱۳۹۷ هجری شمسی آغاز خواهد شد . این هم عرض تبریک من که به تمام دوستان و گروه ها ارسال .
1604824

بازی فوتبال این هفته

هفته 16 لیگ برتر انگلیس وستهام - چلسی ساعت: 16:00 زنده از شبکه ورزش هفته 15 بوندسلیگا فرانکفورت - بایرن مونیخ ساعت: 18:00 زنده از سایت آنتن هفته 15 بوندسلیگا دورتموند - وردربرمن ساعت: 18:00 زنده از سایت آنتن مسابقات اسنوکر قهرمانی بریتانیا ساعت: 18:10 زنده از سایت آنتن هفته 16 لیگ برتر انگلیس تاتنهام - استوک سیتی ساعت: 18:30 زنده از سایت آنتن هفته 15 لالیگا رئال مادرید - سویا ساعت: 18:45 زنده از شبکه ? ...
2588638

برنامه جلسات دفاع

1397/6/21 09:30 کامپیوتر سهیل افشاری 1397/6/21 14:00 کامپیوتر مهناز شجیراتی 1397/6/20 14:00 کامپیوتر راضیه زاده 1397/6/13 08:00 برق مهدی حاج محمدی 1397/6/20 08:00 کامپیوتر الهام خدایار 1397/6/17 10:00 برق منا شایان 1397/6/18 08:00 برق کامران گلابوند 1397/6/17 08:00 برق احمدرضا درافشان 1397/6/20 11:00 کامپیوتر کمیل صفی خانی محمودزاده 1397/6/20 12:35 کامپیوتر مریم ثابت 1397/6/18 10:00 عمران رستم کمائی 1397/6/22 18:00 کامپیوتر حجت تر گودرزی 1397/6/22 10:00 عمران محمد زرگر 1397/6/20 18:00 مکانیک مهدی زیدی 1397/6/14 11:00 عمران ازیت? ...
2929953

چرا گربه ها موقع جفت گیری جیغ میزنند

چرا گربه ها موقع جفت گیری جیغ میزنند زمان جفت گیری گربه ها[email protected] www.itpet.net/home/show/زمان%20جفت%20گیری%20گربه%20ها/2796 گربه ها موقع جفت گیری داد میزنند گربه ها موجوداتی منزوی هستند، در نتیجه ... هنگامی که نر عقب می کشد ماده جیغ بلندی زده و به خود پیچیده و از چنگ نر خارج می شود، ... گربه ها موقع جفت گیری جیغ میزنند!!!! | خوش آموز khoshamoz.ir/index.php/article75 ۸ شهریور ۱۳۹۷ - گربه ها موقع جفت گیری جیغ میزنند!!!! گربه ها موجوداتی منزوی هستند در نتیجه نمی توان فرض کرد دقیقاً در زمان باروری تخمک که تنها 24 ساعت زنده ... ۷ حقیقت درباره جفت گیری گربه ها که واقعا جالب و جذاب است - ... https:// ...
1909296

نتایج هفته ی ششم

1-بوف کور 75 ساعت / 2300 تست 2-جوجه 71 ساعت 3-گلاویژ 69 ساعت / 1430 تست 4-ftm lale شصت و چهار ساعت / 520 تست 5-لیمو 63 ساعت / 1035 تست 6-هانا 51 ساعت 7-نفس 49 ساعت 8-شرقی غربی 47 ساعت / 432 تست 9-خودم 45 ساعت 10-بنفش 40 ساعت 11-بلوط 38 ساعت 12-خانوم گل 35 ساعت / 300 تست 13-ناشناس 34 ساعت 14-فرزانه 24 ساعت 15-شبگرد 20 ساعت / 50 تست 16-حامد / 10 ساعت ماشالا تعداد انقد زیاد شده دیگه من پرحرفی نکنم بهتره موفق باشید همگی (: +درباره ی یه موضوعی حس میکنم باید اینجا بنویسم! عذاب وجدان داره خفه م میکنه بد جور! اون شب حرفای خوبی درباره ی بابام نزدم خیلی عصبانی بودم و خیلی حرفای بدی زدم! واقعا دیگه بابام این ...
2369564

بازی های امشب

4 تیر 1397 ساعت 22:30 ایران پرتغال 4 تیر 1397 ساعت 22:30 مراکش اسپانیا
2053180

نتیجه که دلچسب نشد ولی خب تعطیلات شروع شد:-)

می دونین این اوا پ یه سری کاراشو اورده تو ازمایشگاه و خب گاهی به سرگروه میگه مثلا میشه فلان روز ، فلان ساعت من برم و بعد از من شما برید؟ و خب این جمله اساسا سوالی بیان میشه ولی اصلا سوالی نیست و بعدم این طوری میشه مثه امروز که ساعت سه ما بریم ازمایشگاه ! این ا ین تست من بود . ساعت بدن من کلا پنج و نیم صبحه و دیگه همون موقع پا میشم و اب به دست و صورتم میزنم و تو اتاقم یه چن تا حرکت ورزشی انجام میدم . بعدم شیر و کورن فل می خورم و سریع اماده میشم که برم . امروز دیگه چون ساعت سه شد برنامه صبح ازاد بودم ، و چه بسا از یه هفته قبل قرار بودایشون رو ببرم تا گلدونشو عو ...
2921877

یه هفته ی شلوغ .........

بـہ توڪل ناґ اعظمت اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهماین یه هفته خیلی مشغله داشتمممم، از این مرکز به اون مرکز واسه کارآموزی، از طرف دیگه کلاس خیاطی، دوشنبه هم سخنرانی عزیز کل وقت عصرمو گرفت، چهارشنبه هم از صبح تا ظهر کارآموزی تو اورژانس اجتماعی و بعد از اون هم با سوما جان رفتیم کلینیک خوبمون زکی یی. دیروز عصر واقعا دیگه نمی کشیدم!! تو راه رفتن به کلینیک داشت خوابم می برد، موقع برگشت بدترم شد! رحمت دوست داشتنی خدا هم از صبح داشت می بارید و هوا هوای خو دن بود!!!!خلاصه اینکه خسته و.کوفته برگشتم خونه. خستگی یه هفته رو داشتم اون موقع حس می .رشته های م? ...
2131874

ساعت پخش زنده فوتبال از تلویزیون - شنبه 25 فروردین 97

بازی سویا - ویارئال (هفته 32 لالیگا اسپانیا)ساعت: 15:30 زنده از سایت آنتن*****************بازی ساوتهمپتون - چلسی (هفته 34 لیگ برتر انگلیس)ساعت: 16:00 زنده از شبکه ورزش *****************بازی بارسلونا - والنسیا (هفته 32 لالیگا اسپانیا)ساعت: 18:45 زنده از شبکه سه *****************بازی بایرن مونیخ - مونشن گلادباخ (هفته 30 بوندسلیگا آلمان)ساعت: 21:00 زنده از سایت آنتن*****************بازی لیو ول - بورنموث (هفته 34 لیگ برتر انگلیس)ساعت: 21:00 زنده از شبکه ورزش*****************بازی تاتنهام - منچسترسیتی (هفته 34 لیگ برتر انگلیس)ساعت: 23:15 زنده از شبکه سه *****************بازی آتالانتا - اینترمیلان (هفته 32 سری آ ایتالیا)ساعت: 23:15 ...
1633388

تقویم سال ۱۳۹۷

تقویم سال ۱۳۹۷ مناسبتهای سال ۱۳۹۷ تقویم سال ۱۳۹۷ لحظه تحویل سال ۱۳۹۷ هجری شمسی به ساعت رسمی ایران بنا بر اعلام شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک تهران ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه روز ۲۹ اسفند هجری شمسی مطابق ۲ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۸ میلادی حیوان سال ۹۷ سال سگ می باشد فروردین سال ۱۳۹۷ مناسبت های ماه فروردین: ۱ فروردین جشن نوروز/جشن سال نو ۱ فروردین شهادت علی النقی الهادی علیه السلام [ ٣ رجب ] ۲ فروردین عیدنوروز ۳ فروردین عیدنوروز ۴ فروردین عیدنوروز ۶ فروردین روز امید، روز شادباش نویسی ۶ فروردین زادروز آشو ز ...
1298424

هفته های آموزشی

شماره هفته شروع پایان هفته اول 25/06/96 31/06/96 هفته دوم (زوج) 01/07/96 07/07/96 هفته سوم 08/07/96 14/07/96 هفته چهارم(زوج) 15/07/96 21/07/96 هفته پنجم 22/07/96 28/07/96 هفته ششم(زوج) 29/07/96 05/08/96 هفته هفتم 06/08/96 12/08/96 هفته هشتم(زوج) 13/08/96 19/08/96 هفته نهم 20/08/96 26/08/96 هفته دهم(زوج) 27/08/96 03/09/96 هفته یازدهم 04/09/96 10/09/96 هفته دوازدهم(زوج) 11/09/96 17/09/96 هفته سیزدهم 18/09/96 24/09/96 هفته چهاردهم(زوج) 25/09/96 01/10/96 هفته پانزدهم 02/10/96 08/10/96 هفته شانزدهم(زوج) 09/10/96 15/10/96
2161790

حذف

..... خوب چند ساعت دیگه این وبلاگ هم حذف میشه.خیال منم(من،امان از منیت)راحت میشه. واقعا این چند هفته از مطالعه دور افتادم.... تقصیر خودم بود که برنامه نداشتم.... ماهی رو هر موقع از آب بگیری تازه هست.
2974396

نوه و

اولین سجّاده و نوه ام علی. 7 آذر 1397.7 آذر 1397.یاددادن به ایستادننوه ام علی؛ در حال خواندنیادگیری شکرگزاری. 9 آذر 1397.عادل. عارف. آذر 1397.ونوه ام علی طالبی دار وعاصم طالبی دار . آبان 1397.عارف طالبی دار . آبان 1397.وووووووونوه ام علی. آذر 1397.علی دارابکلایی. آذر 1397. رستوران حاج حسن ساریومبارک. 9 آذر 1397. مبارکنوه و من. 24 آذر 1397.24 آذر 1397. عاصم و علیزیزم مرا زد. آذر 1397.ومشهد. حرم. 23 آذر 1397. محسن و میلاد دارابکلایی پسران ابراهیم دارابکلاییوعلی. عکاس: عادل
2839812

دوره آموزش مهارت های عمومی درس تربیت بدنی

1- نام دوره : آموزش مهارت های عمومی درس تربیت بدنی2- کد دوره : 995062213- ساعت دوره : 40 ساعت4- نوع دوره :حضوری5- ویژگی دوره : 6- فراگیران :الف: آموزگاران پایه اول تا سوم مدارس ابت دخترانه ب: آموزگاران خانم پایه اول تا سوم مدارس ابت مختلط و چندپایه7- تاریخ برگزاری دوره : 1397/09/01، 1397/09/08،1397/09/02،1397/09/16،1397/09/15،1397/09/098- ساعت : 8 الی13/309- مکان برگزاری دوره : سالن ورزشی : خیابان مولوی- جنب مدرسه شهید ابراهیم طایی
3053806

1397/08/01

01/08/1397 ساعت 06:00 میدان ، شرکت، خانه، ، پادگان، ساعت 16:00 ورود به پادگان، ساعت 17:00 پذیرش، ، شام.
2710956

مرحله نیمه نهایی لیگ قرمانان آسیا2017

برنامه مسابقات نیمه نهایی , 10 مهر 1397 السد قطر1 - 0پرسپولیس چهارشنبه, 11 مهر 1397 کاشیما انتلرز - سوون بلووینگز ساعت 13:30 , 1 آبان 1397 پرسپولیس - السد قطر ساعت 18:30 چهارشنبه, 2 آبان 1397 سوون بلووینگز - کاشیما انتلرز ساعت 13:30 به امید پیروزی کشورمان....
2860936

ساعات فوتبال

شنبه 3 آذر هفته 13 لالیگا اسپانیا ایبار - رئال مادرید ساعت: 15:30زنده از شبکه ورزش و سایت آنتن هفته 13 سری آ ایتالیا اودینزه - رم ساعت: 17:30زنده از سایت آنتن هفته 12 بوندسلیگا آلمان بایرن مونیخ - دوسلدورف ساعت: 18:00زنده از سایت آنتن هفته 12 بوندسلیگا آلمان ماینتس - دورتموند ساعت: 18:00زنده از سایت آنتن هفته 13 لیگ برتر انگلیس واتفورد - لیو ول ساعت: 18:30زنده از شبکه ورزش و سایت آنتن هفته 13 لیگ برتر انگلیس منچستریونایتد - کریستال پالاس ساعت: 18:30زنده از سایت آنتن هفته 14 لوش ...
876238

موندنه تو جاده ....

این هفته ی تنفر انگیز زهرهای آ.ش رو در هر صورت می خواست بهم بزنه پنجشنبه 14بهمن ساعت رو نگاه . گفتم ساعت دو رفت پس باید ساعت هشت و نیم نه برسه دیگه مگه تا بابلسر چقدر راهه؟هوا همینجور بدتر و بدتر می شد و نگرانی و دلشوره ی من بیشتر و بیشتر خیلی باد عجیبی افتاده بود و ....هی خواستم زنگ بزنم دستم سمت گوشی نمی رفت طپش قلب می گرفتم علی زنگ زد گفت هوا خیلی .ابه ما رو نگه داشتن و داودم شیفت بود و بچه هام با اذیت های همیشگیشون سرم رو گرم می . که کمتر فکر کنم هر لحظه هوا بدتر میشد منم کم حوصله تر گفتم می خوام یه موقع زنگ بزنم ببینم دیگه زهرا بگه مامان خی. راحت من خونه هستم...
1251160

لحظه تحویل سال ۱۳۹۷ هجری شمسی به ساعت رسمی ایران

امروز میتوانید کاملترین تقویم سال ۹۷ را به همراه مناسبت ها و تعطیلات رسمی سال ۱۳۹۷ را کنید تقویم ۹۷ لحظه تحویل سال ۱۳۹۷ هجری شمسی به ساعت رسمی ایران : ساعت ۱۹ و ۱۹ دقیقه و ۱۹ ثانیه (ساعت نوزده و نوزده دقیقه و نوزده ثانیه بعدازظهر) روز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ هجری شمسی مطابق ۳ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری و ۲۱ مارس ۲۰۱۸ میلادی تقویم ۹۷ لحظه تحویل سال ۹۷ به وقت ساعت جهانی (utc/gmt) ۱۰:۲۸:۴۳ بامداد لحظه تحویل سال ۹۷ در : tuesday, march 20, 2018, ۰۲:۲۸:۴۰ am سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی برابر است با سال های : ۱۴۰۹۷ اهورایی ۷۰۴۰ میترایی آریایی ۶۷۶۸/۶۷۶۹ آشوری ۵۷۷۸/۵۷۷۹ عبری ۳۷۵۶ ز? ...
1223282

رایگان تقویم سال 1397

امروز میتوانید کاملترین تقویم سال ۹۷ را به همراه مناسبت ها و تعطیلات رسمی سال ۱۳۹۷ را کنید تقویم ۹۷ لحظه تحویل سال ۱۳۹۷ هجری شمسی به ساعت رسمی ایران : ساعت ۱۹ و ۱۹ دقیقه و ۱۹ ثانیه (ساعت نوزده و نوزده دقیقه و نوزده ثانیه بعدازظهر) روز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ هجری شمسی مطابق ۳ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری و ۲۱ مارس ۲۰۱۸ میلادی تقویم ۹۷ لحظه تحویل سال ۹۷ به وقت ساعت جهانی (utc/gmt) ۱۰:۲۸:۴۳ بامداد لحظه تحویل سال ۹۷ در : tuesday, march 20, 2018, ۰۲:۲۸:۴۰ am سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی برابر است با سال های : ۱۴۰۹۷ اهورایی ۷۰۴۰ میترایی آریایی ۶۷۶۸/۶۷۶۹ آشوری ۵۷۷۸/۵۷۷۹ عبری ۳۷۵۶ ...
2013782

نتایج هفته ی نهم

سلام سلام سلام حال و احوال چطوره؟ ببخشید دیر ، کتابخونه بودم اومم یه چیزی بگم؟ همکاری کنید بچه ها نگاه تعداد شرکت کننده های این هفته کم بود حداقل اگر کم هم میخونید بازم بگید چون گفتنش شاید برای خودتون تلنگر باشه و این هفته بچه ها پیشنهاد داده بودن که دو گروه اعلام کنیم تا برای اونایی که مدرسه میرن ، اعتماد به نفسشون نیاد پایین! خب بریم سراغ این هفته : گروه اول : بچه های فارغ حصیل 1-بوف کور 96 ساعت! 2-گلاویژ 82 ساعت / 1850 تست 3-لیمو 65 و نیم ساعت / 1320 تست 4-هویجوری 40 و ربعی ساعت / 441 تست 5-خودم 35 ساعت / 520 تست 6- شبگرد 34 و نیم ساعت 7-حامد 17 ساعت گروه دوم ...
839196

forced love 7

سلام جیگرااینم از قسمت هفتمسوری که اپ هام نامنظمه ولی این فقط واسه این هفته ستاز هفته ی دیگه قول میدم به موقع اپ کنم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2226278

نتایج هفته ی نوزدهم

سلام :) 1- ftm lale : هفتاد و دو ساعت / 1300 تست 2-لیمو 70 ساعت / 1205 تست 3-اسمارتیز 65 ساعت 45 دقیقه 4-بلوط 48 ساعت 5-هانا 40 ساعت 6-شرقی غربی 22 ساعت / 200 تست 7-خودم 20 ساعت / 200 تست 8-رویا باف 18 ساعت
2881437

ع های مهر و آبان ۱۳۹۷

قم. صحن اتابکی حرم حضرت معصومه (ع). 13 مهر 1397. عکاس: دامنهنوه ام علی. 25 شهریور 1397. ماه محرموعلی. منزل. مهر 1397.وووعاصم. سخنرانی. تهران. مهر 1397.ووعلی. 7 مهر 1397. عکاس: دامنه. عکاس: دامنهو22 مرداد 1397. جشن. یک سالگی نوه ام علیوووووووعاصمووو(اینجا)وسیلاب روستای دارابکلا. عصر 13 مهر 1397.وقم. ادیان و مذاهب. ضلع شمالی. مهر 1397. عکاس: دامنهشهرک پردیسان قم. مهر 1397. عکاس: دامنه

هفته دیگه این موقع ساعت ۱۰ شب ۱۳۹۷