هفته دیگه این موقع ساعت ۱۰ شب ۱۳۹۷


2595550

برنامه جلسات دفاع

1-الهام خدایار---ارشد ی کامپیوتر---ساعت:08:00---1397/6/202-محمدقربانی---ارشد ی کامپیوتر---ساعت:09:30---1397/6/203-کمیل صفی خانی-ارشد ی کامپیوتر--ساعت:11:00---1397/6/204-مریم ثابت----ارشد ی کامپیوتر---ساعت:12:35---1397/6/205-راضیه زاده-ارشد ی کامپیوتر---ساعت:14:00---1397/6/206-زهراعلی حمیدیان-ارشد ی کامپیوتر-ساعت:15:30---1397/6/207-نازنین نیک زاد--ارشد ی کامپیوتر--ساعت:17:00---1397/6/208-نیمایگانه-----ارشد ی مکانیک---ساعت:10:00---1397/6/209-رضاعلی پور---ارشد ی مکانیک---ساعت:11:30---1397/6/2010-مهدی زیدی --ارشد ی مکانیک---ساعت:18:00---1397/6/2011-عقیل دراجی--ارشد ی مکانیک---ساعت:15:00---1397/6/2012-وحیدظریف---ارشد ی مواد----ساعت:12:00----1397/6/2013-احسان قنواتیان-ارش ...
2602444

برنامه جلسات دفاع

1-بهمن گلابوند---ارشد ی برق---ساعت:08:00---1397/6/182-علیرضاهرمزی--ارشد ی عمران-ساعت:08:00---1397/6/183-فاطمه آرزومند--ارشد ی عمران-ساعت:09:00---1397/6/184-ناصرقزلباش---ارشد ی عمران-ساعت:09:00---1397/6/185-رستم کمائی----ارشد ی عمران-ساعت:10:00---1397/6/186-مهسا حموله ----ارشد ی برق---ساعت:10:00---1397/6/187-علی خدایاری---ارشد ی عمران--ساعت:11:00---1397/6/188-محمدپرواسی---ارشد ی برق---ساعت:12:00---1397/6/189-صابردرویشی---ارشد ی برق---ساعت:14:00---1397/6/1810-پوریاصالحی ---ارشد ی برق---ساعت:16:00---1397/6/18
2581984

برنامه جلسات دفاع

1-فاطمه ممبینی---ارشد ی کامپیوتر---ساعت:11:00---1397/6/222-فرید مغتفر-----ارشد ی برق ---ساعت:14:00------1397/6/173-حسین حیدری---ارشد ی مکانیک----ساعت:10:00--1397/6/224-سجادعلیجانی---ارشد ی مکانیک----ساعت:18:00---1397/6/225-محمدقنوات پور--ارشد ی مکانیک----ساعت:11:30---1397/6/226-عباس ----ارشد ی برق-------ساعت:12:00----1397/6/177-ایمان علی بیک--ارشد ی مکانیک----ساعت:08:30----1397/6/218-ازیتاخسروی---ارشد ی عمران------ساعت:11:00-----1397/6/149-مهدی زیدی---ارشد ی مکانیک-----ساعت:18:00-----1397/6/2010-محمدزرگر---ارشد ی عمران------ساعت:10:00-----1397/6/2211-حجت تر --ارشد ی کامپیوتر-----ساعت:18:00-----1397/6/2212-رستم کمائی--ارشد ی عمران------ساعت:10:00-----1397/6/1813-مریم ثابت----ارشد ی کامپیوت? ...
2602441

برنامه جلسات دفاع روز پنجشنبه مورخ 1397/6/22

1-ریحانه عبداللهی---ارشد ی کامپیوتر---ساعت:09:30---1397/6/222-محمدزرگر-------ارشد ی عمران-----ساعت:10:00---1397/6/223-حسن حیدری-----ارشد ی مکانیک----ساعت:10:00---1397/6/224-محمدحسین قنواتپور-ارشد ی مکانیک---ساعت:11:30---1397/6/225-فاطمه ممبینی----ارشد ی کامپیوتر-----ساعت:11:00---1397/6/226-محمدادیب ابراهیم زاده-ارشد ی برق----ساعت:12:00---1397/6/227-محسن فرهمندپور---ارشد ی کامپیوتر---ساعت:14:00---1397/6/228-زهره خیرآبادی-----ارشد ی کامپیوتر----ساعت:16:30---1397/6/229-حجت تر ------ارشد ی کامپیوتر------ساعت:18:00---1397/6/2210-سجادعلیجانی----ارشد ی مکانیک------ساعت:18:00---1397/6/22
2030367

هفته دیگه این موقع ، ساعت ۱۰ شب ۱۳۹۷ ♥

اردیبهشت از هفته دیگه این موقع گفت ، منم بگم که هفته دیگه این موقع از خونه خودم میریم خونه پدرهمسر (اگه باشن البته ممکنه خونه متوفی باشن) ی سر میزنم و تبریک هم که نمیگیم چون عزادارهستن . بعدش میریم خونه بابا جان و مامان جان من ، شام میخوریم و نرم نرم بهشون میگیم که چشمتون روشن تا چندساعت دیگه یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخورید پاشید شاد باشید ♥ بعدم حاضر میشیم میریم فرودگاه استقبال .یوسف این جنددفعه که اومده هردفعه بدون خبر بوده فقط من و سهیل میدونستیم و رفتیم فرودگاه دنبالش و ایشون ایزطوری پریده تو خونه و ی شوک اساسی ب مامان بابا وارد کرده هردفع? ...
2602442

برنامه جلسات دفاع روز چهارشنبه مورخ 1397/6/21

1-بهرنگ اهدائی---ارشد ی مواد---ساعت:08:00---1397/6/212-مهدی محمودی---ارشد ی کامپیوتر-ساعت:08:00--1397/6/213-ایمان علی بیک نژاد-ارشد ی مکانیک-ساعت:08:30--1397/6/214-فرحان سواری---ارشد ی عمران---ساعت:09:00---1397/6/215-فاطمه آرزومند--ارشد ی عمران---ساعت:09:00---1397/6/216-سهیل افشاری--ارشد ی کامپیوتر--ساعت:09:30---1397/6/217-عبدال دوره باف-ارشد ی مواد---ساعت:08:00---1397/6/218-مکی حمودی تبار--ارشد ی مکانیک--ساعت:11:30---1397/6/219-رامین طاهری----ارشد ی کامپیوتر--ساعت:12:30---1397/6/2110-مهردادقاسمپور-ارشد ی مواد-----ساعت:12:30---1397/6/2111-مهرنوش برون--ارشد ی کامپیوتر--ساعت:11:00----1397/6/2112-ایمان ممبنی----ارشد ی مواد-----ساعت:14:00----1397/6/2113-مرتضی قنواتی--ار ...
2595549

برنامه جلسات دفاع

1-احمدرضادرافشان---ارشد ی برق---ساعت:08:00---1397/6/172-بهرام معصومی-----ارشد ی عمران--ساعت:08:00---1397/6/173-عظیم براتی--------ارشد ی عمران--ساعت:09:00---1397/6/174-محمدخجسته------ارشد ی مواد---ساعت:11:00----1397/6/175-مناشایان--------ارشد ی برق----ساعت:10:00----1397/6/176-امید دمند-----ارشد ی عمران---ساعت:10:00----1397/6/177-عباس ------ارشد ی برق----ساعت:12:00-----1397/6/178-سیدمحمد موتاب--ارشد ی مواد----ساعت:13:00-----1397/6/179-ف غتفر------ارشد ی برق-----ساعت:14:00-----1397/6/17
2584262

برنامه جلسات دفاع

1-علی اسدی ذاکر---ارشد ی برق---ساعت:10:00---1397/6/132-صابردرویشی----ارشد ی برق---ساعت:16:00---1397/6/183-سیدپوریاصالحی--ارشد ی برق---ساعت:14:00---1397/6/184-محمدپرواسی----ارشد ی برق---ساعت:12:00---1397/6/185-مهساحموله-----ارشد ی برق---ساعت:10:00---1397/6/186-مهردادگلابوند---ارشد ی برق---ساعت:08:00---1397/6/18
2347602

* جام جهانی 2018 روسیه *

eli2 * جام جهانی 2018 روسیه *سلام دوستان مشاور عزیزدر این تاپیک قصد داریم لحظات خوش فوتبال رو کنار هم سپری کنیم لطفا دوستان اخبار حواشی تصاویر و نظرات ارزشمندو کارشناسه خودتان را در زمینه فوتبال، در این تاپیک منتقل کنیددیدارهای مرحله گروهیگروه a: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستانتاریخ و ساعت24 داد 1397 ساعت 19:30روسیهعربستان25 داد 1397 ساعت 16:30مصراروگوئه29 داد 1397 ساعت 22:30روسیهمصر30 داد 1397 ساعت 19:30اروگوئهعربستان4 تیر 1397 ساعت 18:30اروگوئهروسیه4 تیر 1397 ساعت 18:30عربستانمصر گروه b: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکشتاریخ و ساعت25 داد 1397 ساعت 19:30ایرانمراکش25 داد 1397 ساعت 22:30اسپانیا? ...
2415706

برنامه جلسات دفاع

1-سلمان سواعد--ارشد ی کامپیوتر--ساعت:11:30--1397/4/122-کتایون یارزاده د ردی-ارشد ی مکانیک-ساعت:10:00-1397/4/143-رحیم آل طی---ارشد ی عمران---ساعت:08:00---1397/4/194-غلام رضارشنو--ارشد ی عمران--ساعت:09:00---1397/4/195-رسافیروزبخت--ارشد ی عمران--ساعت:11:00---1397/4/19
1958306

نتایج هفته ی هفتم

سلامخوبین؟اینم از این هفته (:1-دو نفر ، تو ساعت مطالعه اول هستن جوجه 71 ساعت / 1789 تست گلاویژ 71 ساعت / 1470 تست 2-بوف کور 60 ساعت ، مسافرته دیگه نشده تست هاشو بشماره (: 3- اسمارتیز 58 ساعت و 45 دقیقه / 622 تست 4-لیمو 54 و نیم ساعت / 1025 تست 5-هانا 51 ساعت 6- نفس 50 ساعت 7-شب گرد 47 ساعت / 300 تست 8- ftm lale چهل و سه ساعت / 380 تست 9-بلوط 40 ساعت 10-محدثه ( خودم نه هااا یکی دیگه ) 32 ساعت 11-خودم 30 ساعت / 300 تست 12-شرقی غربی 16 ساعت و 23 دقیقه / 253 تست 13-حامد 11 ساعت
1935313

نتایج هفته ی هفتم

سلامخوبین؟اینم از این هفته (:1-دو نفر ، تو ساعت مطالعه اول هستن جوجه 71 ساعت / 1789 تست گلاویژ 71 ساعت / 1470 تست 2-بوف کور 60 ساعت ، مسافرته دیگه نشده تست هاشو بشماره (: 3- اسمارتیز 58 ساعت و 45 دقیقه / 622 تست 4-لیمو 54 و نیم ساعت / 1025 تست 5-هانا 51 ساعت 6- نفس 50 ساعت 7-شب گرد 47 ساعت / 300 تست 8- ftm lale چهل و سه ساعت / 380 تست 9-بلوط 40 ساعت 10-محدثه ( خودم نه هااا یکی دیگه ) 32 ساعت 11-خودم 30 ساعت / 300 تست 12-شرقی غربی 16 ساعت و 23 دقیقه / 253 تست
2027218

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

امتحانات میان ترم خانم اسدی به شرح ذیل می باشد 1-علوم اعصاب شناختی(نو یسکولوژی) مورخ 3/2/1397 درسهای 1.2.3 ساعت 8 صبح2-روانشناسی سلامت مورخ1/2/1397درسهای 1.2.3.4 سر ساعت کلاسی3-بهداشت روانی مورخ18/1/1397 درسهای ۱و۴ سر ساعت کلاسی 4-روانشناسی فیزیولوژیکمورخ 19/1/1397 درسهای1.2.4.5 سر ساعت کلاسی5-آسیب شناسی روانی 1 مورخ3/2/1397 درسهای1و2 ساعت 8:306-مبانی راهنمایی ومشاورهمورخ18/1/1397 درسهای1.3.4.5سر ساعت کلاسی
2071017

نتایج هفته ی 12

سلام :) دوستان گفتن دیگه بچه های چهارمی هم مدرسه نمیرن بخاطر همین دو گروه نکنیم ، ما هم گفتیم چشم :)) پس بریم سراغ نتایج این هفته : 1-بوف کور 77 ساعت 2-لیمو 71 و نیم ساعت / 1200 تست 3-نفس 60 ساعت / 500 تست 4-هانا 43 ساعت 5-اسمارتیز 42 ساعت 6-بنفشه 35 ساعت 7-شرقی غربی 16 ساعت / 170 تست 8- خودم 9 ساعت :// و 160 تست 9-شبگرد هیچ ساعت !! ناشناس این هفته اعلام نمیکنه هویجوری ، گلاویژ و حامد هنوز اطلاعی در دسترس نیست همینا دیگه عصرتون زیبا :)
2393850

کار دانشجویی

مشخصات:کد ملی:رمز ورود:آدرس ایمیل: روز تاریخ ساعت ویزه 12/4/1397 چهار شنبه 13/4/1397 پنج شنبه 14/4/1397 15/4/1397 شنبه 16/4/1397 یک شنبه 17/4/1397 قابل دریافت دو شنبه 18/4/1397 مجموع ساعت های رفته امتیاز بخش مبلغ قابل دریافت مهر بخش مهر کارورز
2092803

نتایج هفته ی 12

سلام :) دوستان گفتن دیگه بچه های چهارمی هم مدرسه نمیرن بخاطر همین دو گروه نکنیم ، ما هم گفتیم چشم :)) پس بریم سراغ نتایج این هفته : 1-بوف کور 77 ساعت 2-گلاویژ 73 ساعت 3-لیمو 71 و نیم ساعت / 1200 تست 4-نفس 60 ساعت / 500 تست 5-هانا 43 ساعت 6-اسمارتیز 42 ساعت 7-بنفشه 35 ساعت 8-شرقی غربی 16 ساعت / 170 تست 9- خودم 9 ساعت :// و 160 تست 10-شبگرد هیچ ساعت !! ناشناس این هفته اعلام نمیکنه هویجوری ، گلاویژ و حامد هنوز اطلاعی در دسترس نیست همینا دیگه عصرتون زیبا :)
2065741

سال نو

فردا این موقع سال نو شده! ۱۳۹۷ مین باره که زمین دور خورشید میچرخه. ۱۳۹۷ مین ۳۶۵ روزی که دیگه تکرار نمیشه... خدایا شکرت. بهترین ۱۳۹۷ مین چرخش زمین باشه برای کل دنیا. آمین
2282542

برنامه جلسات دفاع

1-وحیدلطیف زاده---ارشد ی عمران---ساعت:14:00---1397/3/82-مجیدعبدالخانی---ارشد ی عمران---ساعت:15:00---1397/3/83-حسین غلامحسین زاده-ارشد ی برق-ساعت:09:00----1397/3/94-محسن مهتدی----ارشد ی عمران---ساعت:10:00---1397/3/95-راشین حسینی---ارشد ی عمران---ساعت:11:00----1397/3/9
2112824

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی وحسابداری

میان ترم درسهای قائدیمیان ترم نظریه ها وفنون مشاوره وروان مورخ 26/1/1397 ساعت 10 از 4 فصل میان ترم آزمونهای روان شناختی مورخ 28/1/1397 ساعت 10از 5 فصل میان ترم روان شناسی شناختی مورخ 29/1/1397 ساعت 10 از 5 فصل میان ترم روانشناسی شخصیت مورخ 5/2/1397 ساعت 10از چهار فصل میان ترم شیوه ها واصلاح رفتار مورخ9/2/1397 ساعت 10 از چهار فصل میان ترم روانشناسی دین مورخ 9/2/1397 ساعت10:30 از پنج درس میان ترم روانشناسی عمومی رشته(حسابداری) مورخ 9/2/1397 ساعت 11 از فصلهای 1.4.7.10.11
2418229

* جام جهانی 2018 روسیه *

li2 * جام جهانی 2018 روسیه * سلام دوستان مشاور عزیز در این تاپیک قصد داریم لحظات خوش فوتبال رو کنار هم سپری کنیم لطفا دوستان اخبار حواشی تصاویر و نظرات ارزشمندو کارشناسه خودتان را در زمینه فوتبال، در این تاپیک منتقل کنید دیدارهای مرحله گروهی گروه a: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان تاریخ و ساعت 24 داد 1397 ساعت 19:30 روسیه عربستان 25 داد 1397 ساعت 16:30 مصر اروگوئه 29 داد 1397 ساعت 22:30 روسیه مصر 30 داد 1397 ساعت 19:30 اروگوئه عربستان 4 تیر 1397 ساعت 18:30 اروگوئه روسیه 4 تیر 1397 ساعت 18:30 عربستان مصر گروه b: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش تاریخ و ساعت 25 داد 1397 ساعت 19:30 ایران مراکش 25 دا ...
2112123

گزیده اخبار فرانسه - ایران 19 فروردین 1397

* محکومیت تیراندازی روز رژیم صهیونیستی به فلسطینیان از سوی فرانسه بی توجهی توتال به مفاد قرارداد توسعه فاز 11/ از ید تجهیزات خارجی تا خط و نشان برای وج از قرارداداکوفارس - اقتصادی - 7 ساعت پیش - یکشنبه 19 فروردین 1397، ساعت 00:27 - - 42066869 ظاهرا شرکت توتال فرانسه نسبت به مفاد قرارداد منعقد شده با شرکت ملی نفت ایران کم توجه است زیرا در وهله اول ید تجهیزات از خارج را به جای تولید داخل ایران ترجیح داده و هم اکنون نیز برای ... هفته فرهنگی اصفهان در پاریس آغاز شدایرنا - - 7 ساعت پیش - یکشنبه 19 فروردین 1397، ساعت 00:25 - - 42066807 مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی اصفهان در پار ...
1879770

نتایج هفته ی پنجم

خب اینم از نتایج این هفته (: 1-جوجه 72 ساعت / 2 هزار تست 2-دو نفر جایگاه دوم هستن ((: بوف کور 67 ساعت / 2500 تست گلاویژ 67 ساعت / 1214 تست 3-لیمو 60ساعت / 1015 تست 4-اسمارتیز 58 ساعت 5-میم.الف 42 ساعت / 618 تست 6-بنفش 41 ساعت 7-هانا 36 ساعت 8-شرقی غربی 21 ساعت / 286 تست 9- دیگه؟ ی نبووود ؟؟؟؟ خودمم که این هفته نمیگم d: زیاد آبرومندانه نیست ): نفس هم که فرمودن حساب ن :/ البته فراموش کرده که یادداشت کنه (:
295675

هفته دیگه این موقع !

هفته آینده دقیقا این موقع میشه آ. شب . ۲۲ فروردین ۹۶ !و من و همسرجان خسته و هلاک بعد عروس کشون ، خونمون غش کردیم !خدایااااااااااا لطفا .ماسا عاجزانه درخواست میکنم این هفته آ. به خیر بگذره برامون !امشب که ی ترکش خوردیم از بابا جان ، بقیه اش بخیر بگذره .... خدایا تروخدا دیگه !
1986235

نتایج هفته ی هشتم

سلام خوبین همگی؟ اینم ازین هفته : 1-لیمو 75 ساعت / 1475 تست 2- گلاویژ 72 ساعت / 1520 تست 3- بوف کور 55 ساعت / 1700 تست 4-اسمارتیز 52 ساعت 5-نفس 50 و نیم ساعت 6-هانا 48 ساعت 7-بنفش 45 ساعت 8-بلوط 43 ساعت 9-محدثه ( هویجوری ) 40 ساعت 10- شبگرد 32 ساعت 11- خودم 30 ساعت 12- ناشناس 27 و نیم ساعت / 817 تست 13-شرقی غربی 19 ساعت / 298 تست 14- حامد 11 ساعت
2564006

برنامه جلسات دفاع

1-سیدعلی سعادتی---ارشد ی مکانیک---ساعت:14:00---1397/6/52-حسین ثابت -------ارشد ی مکانیک--ساعت:15:30----1397/6/53-بهاءالدین خوش لسان- ارشد ی مکانیک-ساعت:14:00----1397/6/64-علی جانبازی-------ارشد ی مکانیک--ساعت:15:30----1397/6/6
2602443

برنامه جلسات دفاع

1-دنیا طاهری---ارشد ی مواد---ساعت:10:00---1397/6/192-رقیه کلانتری--ارشد ی مواد---ساعت:12:00---1397/6/193-فرزادستاره---ارشد ی مواد---ساعت:14:00---1397/6/194-نادربنی تمیم--ارشد ی عمران--ساعت:15:00---1397/6/195-فربدذاکریان--ارشد ی مواد---ساعت:16:00----1397/6/19تذکر:کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت صدور مجوز دفاع از پایان نامه، می بایستی حداقل در پنج جلسه دفاعیه دانشجویان هم رشته خود شرکت نمایند.و فرم حضور در جلسه را به امضاء ناظر جلسه دفاع برسانند .
1961995

نتایج هفته ی هشتم

سلام خوبین همگی؟ اینم ازین هفته : 1-لیمو 75 ساعت / 1475 تست 2- گلاویژ 72 ساعت / 1520 تست 3- بوف کور 55 ساعت / 1700 تست 4-اسمارتیز 52 ساعت 5-نفس 50 و نیم ساعت 6-هانا 48 ساعت 7-بنفش 45 ساعت 8-بلوط 43 ساعت 9-محدثه ( هویجوری ) 40 ساعت 10- شبگرد 32 ساعت 11- خودم 30 ساعت 12- ناشناس 27 و نیم ساعت / 817 تست
2617006

برنامه جلسات دفاع

1-حجت تر گودرزی--ارشد ی کامپیوتر--ساعت:14:30--1397/6/252-زهره خیرآبادی -----ارشد ی کامپیوتر--ساعت:16:30--1397/6/253-فاطمه ممبینی------ارشد ی کامپیوتر--ساعت:14:00--1397/6/274-سحرمحمدی -------ارشد ی کامپیوتر--ساعت:15:00--1397/6/27
2320122

برنامه جلسات دفاع

1- محمد امین بشارتی فر --ارشد ی مکانیک--ساعت:16:00--1397/3/282-حمیدرضا کیانی--دانشجوی ی ی عمران--ساعت:13:00--1397/4/53-آرمان ساعد----دانشجوی ی ی عمران--ساعت:13:00---1397/4/5
2191403

نتایج هفته ی 17

1-نفس 74 ساعت 2- اسمارتیز 70 و نیم ساعت 3- لیمو 70 ساعت / 1300 تست 4-فرزانه 44 ساعت 5-شرقی غربی 31 ساعت / 582 تست 6-رویاباف 28 ساعت ftm lale نیز 28 ساعت 7- خودم 21 ساعت 8-فاخته 10 ساعت 9-ماه گیسو 6 ساعت 10-بوف کور صفر ساعت ( استراحت مطلق بودن این هفته :)) 11- دیگه ی نبوووددد ؟؟؟ d: + صلى الله علیه و آله : روز قیامت فردى را مى‏ آورند و او را در پیشگاه خداوند نگه مى‏ دارند و کارنامه‏اش را به او مى‏ دهند، اما حسنات خود را در آن نمى ‏بیند. عرض مى‏کند: الهى! این کارنامه من نیست! زیرا من در آن طاعات خود را نمى‏ بینم! به او گفته مى ‏شود: پروردگار تو نه خطا مى‏کند و نه فراموش. عمل ت ...
2184081

نتایج هفته ی 17

1-نفس 74 ساعت 2- اسمارتیز 70 و نیم ساعت 3- لیمو 70 ساعت / 1300 تست 4-فرزانه 44 ساعت 5-شرقی غربی 31 ساعت / 582 تست 6-رویاباف 28 ساعت 7- خودم 21 ساعت 8-فاخته 10 ساعت 9-ماه گیسو 6 ساعت 10-بوف کور صفر ساعت ( استراحت مطلق بودن این هفته :)) 11- دیگه ی نبوووددد ؟؟؟ d: + صلى الله علیه و آله : روز قیامت فردى را مى‏ آورند و او را در پیشگاه خداوند نگه مى‏ دارند و کارنامه‏اش را به او مى‏ دهند، اما حسنات خود را در آن نمى ‏بیند. عرض مى‏کند: الهى! این کارنامه من نیست! زیرا من در آن طاعات خود را نمى‏ بینم! به او گفته مى ‏شود: پروردگار تو نه خطا مى‏کند و نه فراموش. عمل تو به سبب غیبت از مرد ...
1024417

مادر شدم

امروز شنبه دوازده تیر سال 95 ساعت دوازده و ده دقیقه ظهر و اولین روز از زندگی دو نفره ی من و سارای مامان. همه رفتن پی زندگیشون و بابا رضا هم سر کاره و من امروز رو با تو شروع . زندگی کلا عوض شده واسه من و بابا رضا. نه از اون مامان خوشخواب خبری هست و نه از اون بابای بی خیال. همه چیر حول تو می چرخه سارا. به موقع بخوری، به موقع بخو ، به موقع پوشکتو عوض کنیم به موقع باد گلو بگیریم که البته هنوز توش اوستا نشدیم، برات لالایی بخونیم و تو بخو ... زندگی تو هفته ای که گذشت خیلی عجیب بوده دخترم. من هفته ی پیش پنجم تیر با مامان جون و محبوبه و بابا رضا رفتیم بیمارستان پارسیان ? ...
2360478

همه بازیهای جام جهانی با تمام نتایج کامل و جالب 2018 روسیه فوتبال ببینید

فوتبال نگاه کنید لذت ببرید همه جا فوتبال جام جهانی فوتبال 2018 روسیه ما در مسکو هستیم هم اکنون بازی در ورزشگاه بزرگ سن پطرزبورک شروع میشه میلیونها تماشاگر در سراسر دنیا این بازی رو دارند نگاه می کنند شما هم فوتبال ببینید. ۳۰ داد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰/ ایران صفر - یک اسپانیا ورزشگاه کازانروز ۸۳۱ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰/ استرالیا یک- یک دانمارک ورزشگاه سامارا ۳۱ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ فرانسه یک- صفر پرو ورزشگاه اکاترینبورگ ۳۱ داد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰/ آرژانتین صفر- ۳ کرواسی ورزشگاه نیژنی نووگورودروز ۹۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰/ برزیل ۲ - صفر کاستاریک ...
2428630

برنامه جلسات دفاع

1-عبدال موذن زاده--ارشد ی عمران--ساعت:09:00--1397/4/262-نریمان صفری کورائی- ارشد ی عمران-- ساعت:10:00-- 1397/4/263-روح اله زارعی احمدی-ارشد ی عمران--ساعت:11:00-- 1397/4/26
1735655

وقتی ناهار میرم خونه پدر خانومم

بیشتر موقع ها فقط پنج شنبه ها برای ناهار میرم خونه پدر خانومم و روزهای دیگه در طول هفته سعی میکنم برای ناهار خونشون نروم چونکه به خیال خودم اگه برم براشون مزاحمت ایجاد میکنم . چونکه من در طول هفته تا از سر کار به خونه میرم ساعت 2 ونیم ظهر میشه حتی بعضی روزها به 3 ظهر هم میرسه . و اگه این موقع برای ناهار خواسته باشم به خونه پدر خانومم برم براشون مزاحمت ایجاد میکنم چون پدر خانوم و مادر خانومم مجبور میشن تا این موقع برای من هم وایستن و من بیام و ناهار بخورم و من هم از همون اول که دامادشون شدم سعی فقط روزهای پنچشنبه برای ناهار برم خونشون . چون که ساعت کاری روز پ ...
2588638

برنامه جلسات دفاع

1397/6/21 09:30 کامپیوتر سهیل افشاری 1397/6/21 14:00 کامپیوتر مهناز شجیراتی 1397/6/20 14:00 کامپیوتر راضیه زاده 1397/6/13 08:00 برق مهدی حاج محمدی 1397/6/20 08:00 کامپیوتر الهام خدایار 1397/6/17 10:00 برق منا شایان 1397/6/18 08:00 برق کامران گلابوند 1397/6/17 08:00 برق احمدرضا درافشان 1397/6/20 11:00 کامپیوتر کمیل صفی خانی محمودزاده 1397/6/20 12:35 کامپیوتر مریم ثابت 1397/6/18 10:00 عمران رستم کمائی 1397/6/22 18:00 کامپیوتر حجت تر گودرزی 1397/6/22 10:00 عمران محمد زرگر 1397/6/20 18:00 مکانیک مهدی زیدی 1397/6/14 11:00 عمران ازیت? ...
596916

(بدون عنوان)

ماه رمضان هم شروع شد موقع افطار و زمانی که سحری میل میکنید موقع .اتون موقع قرآن خودنتون موقع دعا و توسلتون تا میتونید از خداچیز بخواید واسه آشنا فامیل همسایه دوست مسلمانان و مومنان و همه و همه منم فراموش نکنید :) یه ساعت پیش وقتی خوراکیم تموم شد باخودم فکر. نکنه .ی در این . باشه و چیزی نداشته باشه واسه خوردن ، آتیش گرفتم چقدر بچه و بزرگسال هست که هفته ای یه وعده غذا دارن؟!! روز اولی ناراحتتون نکنم ولی من که دلم گرفت. وقتی اینطور میشم فقط و فقط و فقط یه نفر آرومم میکنه حدس بزنید دیگه من همه چیو نگم خخخخخ .ماس دعا
1774442

نتایج هفته ی دوم

اینم از این هفته ((: 1-نفر اول ، جوجه! 85 ساعت و 1290 تست یه ساعت مطالعه ی عالی و درجه یک! اولش که ساعت مطالعه تو دیدم هنگ ا خیلی خوبه خ ش آفرین آفرین! 2-نفر دوم ، اسمارتیز ((: 65 ساعت !! پیش ی هستن ایشون! یه دست محکم به افتخارش ! 3- و نفر سوم لیمو ! با 63 ساعت و نیم و پیشرفت ده ساعته نسبت به هفته ی قبلش که عالیه این هم 4-نفس با 60 ساعت و 800 تست ، وفقط با سه ساعتو نیم اختلاف مدالی نمیگیره :/ خخخ شوخی نفس جان ، همه میدونن شما پیش ی هستی و با این اوصاف واقعن عالی بودی این هفته! 5-هوای بارونی 32 ساعت و نیم 6-نلی با 30 ساعت و 934 تست 7-خودم ((: بعله خودم! خب چیه ؟ این هفته واقعن ? ...
2350666

ج کامل مسابقات جام جهانی 2018 روسیه

گروه a جام جهانی: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان ۲۴ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان ۲۵ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه ۲۹ داد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر ۳۰ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان ۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه ۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر گروه b جام جهانی: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش ۲۵ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش ۲۵ داد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال ۳۰ داد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش ۳۰ داد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا ۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران پرتغال ۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا گ ...
1804313

نتایج هفته ی دوم

اینم از این هفته ((: 1-نفر اول ، جوجه! 85 ساعت و 1290 تست یه ساعت مطالعه ی عالی و درجه یک! اولش که ساعت مطالعه تو دیدم هنگ ا خیلی خوبه خ ش آفرین آفرین! 2-نفر دوم ، اسمارتیز ((: 65 ساعت !! پیش ی هستن ایشون! یه دست محکم به افتخارش ! 3- و نفر سوم لیمو ! با 63 ساعت و نیم ، و 1100 تست و پیشرفت ده ساعته نسبت به هفته ی قبلش که عالیه این هم 4-نفس با 60 ساعت و 800 تست ، وفقط با سه ساعتو نیم اختلاف مدالی نمیگیره :/ خخخ شوخی نفس جان ، همه میدونن شما پیش ی هستی و با این اوصاف واقعن عالی بودی این هفته! 5-هوای بارونی 32 ساعت و نیم 6-بلوط با 32 ساعت 7-نلی با 30 ساعت و 934 تست 8-خودم ((: بعله خود? ...
2587391

برنامه جلسات دفاع

1-ناصرقزلباش---ارشد ی عمران---ساعت:09:00---1397/6/182-محمدپرواسی-----ارشد ی برق---ساعت:12:00---1397/6/183-امید دمندمحکم--ارشد ی عمران---ساعت:10:00---1397/6/17
2594335

برنامه جلسات دفاع

1397/6/21 14:00 کامپیوتر مهناز شجیراتی 1397/6/20 14:00 کامپیوتر راضیه زاده 1397/6/13 08:00 برق مهدی حاج محمدی 1397/6/20 08:00 کامپیوتر الهام خدایار 1397/6/17 10:00 برق منا شایان 1397/6/18 08:00 برق کامران گلابوند 1397/6/17 08:00 برق احمدرضا درافشان 1397/6/20 11:00 کامپیوتر کمیل صفی خانی محمودزاده 1397/6/20 12:35 کامپیوتر مریم ثابت 1397/6/18 10:00 عمران رستم کمائی 1397/6/22 18:00 کامپیوتر حجت تر گودرزی 1397/6/22 10:00 عمران محمد زرگر 1397/6/20 18:00 مکانیک مهدی زیدی 1397/6/14 11:00 عمران ازیتا خسروی 1397/6/21 08:30 مکانیک ایمان ع ...
2256532

برنامه جلسات دفاع

1-حجت غلامی --دانشجوی ی مکانیک--ساعت:10:00--1397/3/82-هادی شاهدی-ارشد ی برق -----ساعت:12:00--1397/3/83-حسین غلامحسین زاده-ارشد ی برق-ساعت:09:00-1397/3/9تذکر: دانشجویان کارشناسی ارشد جهت صدور مجوز دفاع از پایان نامه ، میبایستی حداقل در پنج جلسه دفاعیه دانشجویان هم رشته خود شرکت نمایند .
591090

یهویی نوشت (پس از امتحان)

با سلامالان یهویی دلم خواست در مورد این روزام بنویسم لا اقل همون یک ساعت بیکاری در روز که دارم ..اخ این امتحانات تموم شن..هر چند من باید تابستونم درس بخونم ولی اون موقع اجباری در 15 ساعت درس خوندن در شبانه روز نیست .هست؟؟اون موقع خدا بخواد روزی 12 ساعت میشه دیگ..با تلاش بسیار و طی دو هفته بی وقفه مطالعه یک کتاب درسی مورد نظر امروز امتحان دادم وای !!! خب رازی در این وای هست که باید من رو بشناسین تا متوجه بشین ..این وای پس از هر جمله خاص من گفته میشه..خلاصه.خوبی این روزا اینه که به ف**** فکر نمیکنم .در عوض به پ**** یه موقع هایی ..امروز 125 دقیقه سرم پایین بود و وقتی خواس...
2102042

بازیهای پیش رو لیگ برتر (96-97)

دیدارهای هفته جاری - هفته 27 پنجشنبه - 16 فروردین 1397 صنعت نفت آبادان - پیکان 19:00 - 17 فروردین 1397 استقلال خوزستان - گسترش فولاد 17:00 سایپا - نفت تهران 17:00 استقلال تهران - سیاه جامگان 18:55 پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان 19:00 شنبه - 18 فروردین 1397 پدیده مشهد - پرسپولیس 17:00 ذوب آهن - سپیدرود رشت 17:00 تراکتورسازی تبریز - ان 18:00 دیدارهای هفته گذشته - هفته 26 پنجشنبه - 9 فروردین 1397 نفت تهران 1 - 2 استقلال تهران 19:00 گسترش فولاد 0 - 0 صنعت نفت آبادان 19:00 پرسپ? ...
2076508

1189 : یک هفته پس از عید. واقعا یه هفته گذشت؟

خب من امروز از ساعت هفت اینطورا بیدارم. خب ترجیح میدادم همون موقع میرفتم پیاده روی اما ساعت ۹ رفتم. چرا؟ چون یه چا خوندم نباید با شکم گرسنه رفت ولی با معدع پر که تازه غذا هم خوردی نباید بری چون فقط کمک به هضم غذا میشه. در نتیجه سه ساعت باید وایسم صبونم هضم شه :دی. اما خب خوشم نمیاد تو افتاب برم. تصمیم گرفتم یه بیسکویین بندازم بالا با این که زیاد بیسکویینی نیستم اما نه سیرم میکنه نه گشنه میمونم :دی دیگه این که فتم پیتده روی این کفش که یدم خوب بود امروز اولش پشت پامو زخم کرد خیلی بد اصلا خارج از تحملم بود بعد بندشو شل بهتر شد فقطم پای راستم الان پشت پام زخم ا? ...
2010423

سمینارم-rehearsal فردام

بچه ها هفته دیگه سمینار اصلی دوره ارشدم رو دارم و خدا رو 350 هزار مرتبه شکر میکنم که ترنسفر ن به پی اچ دی! فردا هم rehearsal دارم و قراره 3 تا از دانشجوهامون ( مکارام) مطابق معمول (د. تاشون پسرن) خودنمایی کنن و منو سال پیچ کنن که به نشون بدن که من نمیفهمم و خودشون میفهمن در حالی که سال پنجم ا هستن ولی با تکنیکهایی که درازترم بهم یاد داده، تونستم توی مخم دوسشون داشته باشم و برام مهم نباشه که چجورین. اینجوریا. میشم. ولی اکی هست :)) هفته دیگه این موقع کامل راحت میشم! هفته دیگه دو سه ساعت از الان دیگه تقریبا 70 درصد بار فوق لیسانس رو جا به جا . راحت میشم دراز ...
1393663

لحظه تحویل سال 1397

+لحظه تحویل سال 1397 -ساعت 19 و 45 دقیقه و 28 ثانیه -روز 29 اسفند 1396 هجری شمسی *سگ* *حیوان سال 1397* *رنگ سال 97 (رنگ: فیروزه ای)* سگ سمبل صداقت و وفاداری و ثروت شعار سگ: "من نگران هستم" کمتر از 147 روز دیگه باقی مونده
2143228

پاسخ سوال

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت: 10:50 توسط:ض - اصفهان با سلام و عرض تشکر از پاسخگویی به موقع و دقیق حضرتعالیاگر امکان دارد ، نحوه ارسال نمرات مستمر نهایی به سامانه فاینال را توضیح دهید . ممنون با سلام خدمت همکار محترم مطلب مربوطه امروز منتشر می کنم همکار محترم از اینکه نام شهر خود را نوشته اید صمیمانه سپاسگزارم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت: 15:37 توسط:جعفری سلام آقای سبحانی خسته نباشین، میشه در مورد تغییر رشته پایه دهم توضیح بدین، دانش آموزی که به شاخه ی دیگه تغییر رشته میده، و م? ...
2050089

شادباش نوروز ۱۳۹۷

تا چند ساعت دیگه سال ۱۳۹۷ هجری شمسی آغاز خواهد شد . این هم عرض تبریک من که به تمام دوستان و گروه ها ارسال .
2575018

ساعت کار بانک ها در تابستان سال 1397 کی هست

ساعت کار بانک ها در تابستان سال 1397 کی هستبراساس مصوبه هیئت ان، ساعت کار دستگاه های تی، ادارات، بانکها، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیر تی به دلیل شرایط خاص جوی و با توجه به ضرورت صرفه جویی و مدیریت مصرف برق، تا پایان مردادماه سال جاری تغییر کرد؛ طبق این تصمیم ساعت کار ادارات از ساعت 6 شروع و ساعت 14 پایان می یافت.
1411224

رویش هفدهمین دندانت مبارک عشقم + سفر بابا

دوباره بعد از یک هفته اعتصاب غذا یه دندونت زد بیرون البته دیگه به این راحتیا ی متوجه نمیشه با کلی کنکاش توی دهنت وقتی خواب بودی اون ریزه کوچولوی تیز و پیدا ، دندان آسیاب دوم سمت راست بالاپ.ن. امروز بابا رفت مسافرت و دو هفته نیست امیدوارم خیلی اذیت نکنی و بهونه بابا رو نگیریپ.ن.2. الان دو هفته بعده واقعا دهنم... بهونه که میگرفتی هیچ موقع خواب باید دو ساعت باهات کلنجار میرفتم تا بخو و کلی گریه زاری داشتیم هر شب به حدی که دیگه خواب از سرم می پرید!پ.ن.3. بابا که اومد تا 24 ساعت از بقلش پایین نیومدی حتی با هم رفتین سر کار تا حدود یک ماه هم اضطراب ج داشتی بمیرم برات ? ...
2045225

259: درجا کار یا در ثانیه مردن؟

ساعت اتاق هنوز روی ده و 40 دقیقه و دو ثانیه ی شب در جا می زنه، مثل آ ین ساعت مچی که داشتم حوالی پونزده سالگی که روی ساعت 11 و چند دقیقه و چند ثانیه ی صبح در جا کار می کرد و موقع از پله های مدرسه پایین اومدن صفحه اش محکم به نرده ها خورد و از درجا زدن ایستاد برای همیشه. روی ساعت 11 و چند دقیقه و چند ثانیه ی صبح. از همون پونزده سالگی دیگه ساعت مچی ننداختم، چون بالا ه بعد از دو هفته عمر مفید، همیشه درجا کار می کرد. البته این قانون در مورد ساعت های همجوار من صدق می کنه حتی اگه روی دیوار باشن یا روی میز، یک جور کمال ه نی و عادت. ولی هیچ وقت فکر نمی کار به تقویم ها بکشد، ت? ...
1633388

تقویم سال ۱۳۹۷

تقویم سال ۱۳۹۷ مناسبتهای سال ۱۳۹۷ تقویم سال ۱۳۹۷ لحظه تحویل سال ۱۳۹۷ هجری شمسی به ساعت رسمی ایران بنا بر اعلام شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک تهران ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه روز ۲۹ اسفند هجری شمسی مطابق ۲ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۸ میلادی حیوان سال ۹۷ سال سگ می باشد فروردین سال ۱۳۹۷ مناسبت های ماه فروردین: ۱ فروردین جشن نوروز/جشن سال نو ۱ فروردین شهادت علی النقی الهادی علیه السلام [ ٣ رجب ] ۲ فروردین عیدنوروز ۳ فروردین عیدنوروز ۴ فروردین عیدنوروز ۶ فروردین روز امید، روز شادباش نویسی ۶ فروردین زادروز آشو ز ...
600688

(بدون عنوان)

ماه رمضان هم شروع شد موقع افطار و زمانی که سحری میل میکنید موقع .اتون موقع قرآن خودنتون موقع دعا و توسلتون تا میتونید از خداچیز بخواید واسه آشنا فامیل همسایه دوست مسلمانان و مومنان و همه و همه منم فراموش نکنید :) یه ساعت پیش وقتی خوراکیم تموم شد باخودم فکر. نکنه .ی در این . باشه و چیزی نداشته باشه واسه خوردن ، آتیش گرفتم چقدر بچه و بزرگسال هست که هفته ای یه وعده غذا دارن؟!! روز اولی ناراحتتون نکنم ولی من دلم گرفت. .ماس دعا
2699853

ع های مهر و آبان ۱۳۹۷

قم. صحن اتابکی حرم حضرت معصومه (ع). 13 مهر 1397. عکاس: دامنهنوه ام علی. 25 شهریور 1397. ماه محرموعلی. منزل. مهر 1397.وووعاصم. سخنرانی. تهران. مهر 1397.ووعلی. 7 مهر 1397. عکاس: دامنه. عکاس: دامنهو22 مرداد 1397. جشن. یک سالگی نوه ام علیوووووووعاصمووو(اینجا)وسیلاب روستای دارابکلا. عصر 13 مهر 1397.وقم. ادیان و مذاهب. ضلع شمالی. مهر 1397. عکاس: دامنهشهرک پردیسان قم. مهر 1397. عکاس: دامنه
2369564

بازی های امشب

4 تیر 1397 ساعت 22:30 ایران پرتغال 4 تیر 1397 ساعت 22:30 مراکش اسپانیا
2322247

نتیجه / بازی مصر اروگوئه جام جهانی 2018

بازی مصر اروگوئه جام جهانی 2018 زمان شروهع بازی بازی مصر اروگوئه جام جهانی 2018 گل های بازی بازی مصر اروگوئه جام جهانی 2018 بررسی بازی بازی مصر اروگوئه جام جهانی 2018 امتیاز بازی مصر اروگوئه جام جهانی 2018 ==================================== نتیجه و بازی بعد از پایان مسابقه اعلام میشود. ====================================== دیدارهای مرحله گروهی گروه a: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان تاریخ و ساعت 24 داد 1397 ساعت 19:30 روسیه عربستان 25 داد 1397 ساعت 16:30 مصر اروگوئه 29 داد 1397 ساعت 22:30 روسیه مصر 30 داد 1397 ساعت 19:30 اروگوئه عربستان 4 تیر 1397 ساعت 18:30 اروگو ...
600841

شروع ماه رمضان

ماه رمضان هم شروع شد موقع افطار و زمانی که سحری میل میکنید موقع .اتون موقع قرآن خودنتون موقع دعا و توسلتون تا میتونید از خداچیز بخواید واسه آشنا فامیل همسایه دوست مسلمانان و مومنان و همه و همه منم فراموش نکنید :) یه ساعت پیش وقتی خوراکیم تموم شد باخودم فکر. نکنه .ی در این . باشه و چیزی نداشته باشه واسه خوردن ، آتیش گرفتم چقدر بچه و بزرگسال هست که هفته ای یه وعده غذا دارن؟!! روز اولی ناراحتتون نکنم ولی من دلم گرفت. .ماس دعا
1705777

پست شماره یک

منلیمومیم .الفآ هفته میایم ساعت مطالعه کل مون رو میگیم (:ایشالا تا اون موقع یه چند نفر دیگه م بهمون اضافه بشه خواستم یه وبلاگ جدا بزنم که به دور از هر حاشیه و خاطره و هر چیز دیگه ای فقط مختص همین کنکورمون باشه ولی چقد دنگ و فنگ داره کار با بیان بلاگ هااا :/

هفته دیگه این موقع ساعت ۱۰ شب ۱۳۹۷