هفته بیست و هشتم بارداری


2889184

هفته بیست و هشتم بارداری

هفته بیست و هفتم بارداری به پایان رسید و وارد هفته جدید شدیم ،در طول هفته بیست و هشتم بارداری چشم نوزاد در نهایت باز می شود. چشم ها آبی هستند. با این حال، رنگ همیشه آبی نیست. قبل از کار، ممکن است رنگ خود را به سبز، قهوه ای یا هر رنگ دیگر تغییر دهند. علاوه بر این، در این مرحله از حاملگی، موهای سر و مژه شروع به رشد سریع تر می کنند.این ممکن است باعث ناراحتی مادر شود. وزن نوزاد افزایش می یابد زیرا چربی در حال جمع شدن است. علی رغم این واقعیت، وزن کودک از قبل افزایش می یابد. در این مرحله وزن نوزاد حدود ۱ کیلوگرم ۱۰۰ گرم است. در هفته بیست و هشتم بارداری حتی اگر یک ...
2918930

هفته بیست و هشتم بارداری

هفته بیست و هفتم بارداری به پایان رسید و وارد هفته جدید شدیم ،در طول هفته بیست و هشتم بارداری چشم نوزاد در نهایت باز می شود. چشم ها آبی هستند. با این حال، رنگ همیشه آبی نیست. قبل از کار، ممکن است رنگ خود را به سبز، قهوه ای یا هر رنگ دیگر تغییر دهند. علاوه بر این، در این مرحله از حاملگی، موهای سر و مژه شروع به رشد سریع تر می کنند.این ممکن است باعث ناراحتی مادر شود. وزن نوزاد افزایش می یابد زیرا چربی در حال جمع شدن است. علی رغم این واقعیت، وزن کودک از قبل افزایش می یابد. در این مرحله وزن نوزاد حدود ۱ کیلوگرم ۱۰۰ گرم است. در هفته بیست و هشتم بارداری حتی اگر یک ...
2919011

هفته بیست و هشتم بارداری

هفته بیست و هفتم بارداری به پایان رسید و وارد هفته جدید شدیم ،در طول هفته بیست و هشتم بارداری چشم نوزاد در نهایت باز می شود. چشم ها آبی هستند. با این حال، رنگ همیشه آبی نیست. قبل از کار، ممکن است رنگ خود را به سبز، قهوه ای یا هر رنگ دیگر تغییر دهند. علاوه بر این، در این مرحله از حاملگی، موهای سر و مژه شروع به رشد سریع تر می کنند.این ممکن است باعث ناراحتی مادر شود. وزن نوزاد افزایش می یابد زیرا چربی در حال جمع شدن است. علی رغم این واقعیت، وزن کودک از قبل افزایش می یابد. در این مرحله وزن نوزاد حدود 1 کیلوگرم 100 گرم است. در هفته بیست و هشتم بارداری حتی اگر یک ز? ...
2892760

هفته بیست و هشتم بارداری

هفته بیست و هفتم بارداری به پایان رسید و وارد هفته جدید شدیم ،در طول هفته بیست و هشتم بارداری چشم نوزاد در نهایت باز می شود. چشم ها آبی هستند. با این حال، رنگ همیشه آبی نیست. قبل از کار، ممکن است رنگ خود را به سبز، قهوه ای یا هر رنگ دیگر تغییر دهند. علاوه بر این، در این مرحله از حاملگی، موهای سر و مژه شروع به رشد سریع تر می کنند. این ممکن است باعث ناراحتی مادر شود. وزن نوزاد افزایش می یابد زیرا چربی در حال جمع شدن است. علی رغم این واقعیت، وزن کودک از قبل افزایش می یابد. در این مرحله وزن نوزاد حدود ۱ کیلوگرم ۱۰۰ گرم است. در هفته بیست و هشتم بارداری حتی اگر یک ...
2407794

هفته هشتم بارداری، شرایط جنین و مادر، تغذیه، ورزش

هفته هشتم بارداریبارداری:بارداری هفته به هفته /علائم بارداری /دوران بارداری /هفته به هفته بارداری /حاملگی هفته به هفته وضعیت و ع جنین در هفته هشتم بارداریشما وارد ماه دوم بارداری خود شده اید و این را بدانید با توجه به حرکت های مداوم جنین، نمی توانید حرکت های جنین را حس کنید و تنها به رشد خود ادامه خواهد داد. انگشتهای جنین که در هفته قبل فقط رشد داشت در حال تکامل می باشد، در این هفتهمنتظر تغییرات بزرگ در خود از لحاظ فیزیکی همانند بزرگ شدن اندازه شکم و هایتان باشید.اندازه جنین بین 14 تا 20 میلی متر می باشد. کلی اندام های حرکتی جنین در حال شکل گیری است و ح? ...
2918929

هفته بیست و نهم بارداری

در هفته بیست و نهم بارداری بدن نوزاد به توسعه و کشف فرصت های جدید ادامه می دهد. بدن برای کنترل دما یاد گرفته است، به علت رشد فعال ل یت ها و پلاکت ها، پروتکل ایمنی بدن یک کودک شروع به تشکیل می دهد. هفته بیست و نهم بارداری توسعه بافت های چربی جنین در حال حاضر یک فرایند خودتنظیم است که با آن بدن نوزاد در حال حاضر مقابله می کند. در طول این دوره، توسعه مینای دندان کودک اتفاق می افتد که هنوز در لثه های کودک پنهان است و در حال شکل گیری فعال هستند.اگر در مورد هفته هفته بیست و هشتم بارداری اطلاعات ندارید حتما مطالعه کنید. وزن نوزاد در هفته بیست و نهم بارداری ن ...
2919012

هفته بیست و نهم بارداری

در هفته بیست و نهم بارداری بدن نوزاد به توسعه و کشف فرصت های جدید ادامه می دهد. بدن برای کنترل دما یاد گرفته است، به علت رشد فعال ل یت ها و پلاکت ها، پروتکل ایمنی بدن یک کودک شروع به تشکیل می دهد. هفته بیست و نهم بارداری توسعه بافت های چربی جنین در حال حاضر یک فرایند خودتنظیم است که با آن بدن نوزاد در حال حاضر مقابله می کند. در طول این دوره، توسعه مینای دندان کودک اتفاق می افتد که هنوز در لثه های کودک پنهان است و در حال شکل گیری فعال هستند.اگر در مورد هفته هفته بیست و هشتم بارداری اطلاعات ندارید حتما مطالعه کنید. وزن نوزاد در هفته بیست و نهم بارداری ن ...
465298

هفته هشتم بارداری / ع. و .

در این مقاله هفته هشتم بارداری / ع. و . گرداوری شد رسماً شما 2 ماه است که باردار هستید. سن جنین شما اکنون 6 هفته است. این هفته توانایی شما برای بازی بیشتر شده و با وجود مشکلاتی که دارید با این حال بهتر نقش خودتان را ایفا می کنید. رویان هم حس. در نقش خودش جاافتاده و با سرعت بیشتری در حال ایجاد تغییرات در نوع بازی خودش است. گریم رویان این هفته بیشتر تغییر می کند و شما می توانید چهره بهتری از او در هنگام . برداری در هشتمین قسمت سریال ببینید. وضعیت جنین در هفته هشتم بارداری لوکیشن این هفته رویان در کنار یک است. پر آب است. او با آنکه قدی حدود 14 تا 20 میلی...
458300

هفته هشتم بارداری / ع. و .

در این مقاله هفته هشتم بارداری / ع. و . گرداوری شد رسماً شما 2 ماه است که باردار هستید. سن جنین شما اکنون 6 هفته است. این هفته توانایی شما برای بازی بیشتر شده و با وجود مشکلاتی که دارید با این حال بهتر نقش خودتان را ایفا می کنید. رویان هم حس. در نقش خودش جاافتاده و با سرعت بیشتری در حال ایجاد تغییرات در نوع بازی خودش است. گریم رویان این هفته بیشتر تغییر می کند و شما می توانید چهره بهتری از او در هنگام . برداری در هشتمین قسمت سریال ببینید. وضعیت جنین در هفته هشتم بارداری لوکیشن این هفته رویان در کنار یک است. پر آب است. او با آنکه قدی حدود 14 تا 20 میلی
1635936

هفته هشتم بارداری / ع و

در این مقاله هفته هشتم بارداری / ع و گرداوری شد رسماً شما 2 ماه است که باردار هستید. سن جنین شما اکنون 6 هفته است. این هفته توانایی شما برای بازی بیشتر شده و با وجود مشکلاتی که دارید با این حال بهتر نقش خودتان را ایفا می کنید. رویان هم حس در نقش خودش جاافتاده و با سرعت بیشتری در حال ایجاد تغییرات در نوع بازی خودش است. گریم رویان این هفته بیشتر تغییر می کند و شما می توانید چهره بهتری از او در هنگام برداری در هشتمین قسمت سریال ببینید. وضعیت جنین در هفته هشتم بارداری لوکیشن این هفته رویان در کنار یک است پر آب است. او با آنکه قدی حدود 14 تا 20 میلی متر دارد ? ...
1635980

هفته هشتم بارداری / ع و

در این مقاله هفته هشتم بارداری / ع و گرداوری شد رسماً شما 2 ماه است که باردار هستید. سن جنین شما اکنون 6 هفته است. این هفته توانایی شما برای بازی بیشتر شده و با وجود مشکلاتی که دارید با این حال بهتر نقش خودتان را ایفا می کنید. رویان هم حس در نقش خودش جاافتاده و با سرعت بیشتری در حال ایجاد تغییرات در نوع بازی خودش است. گریم رویان این هفته بیشتر تغییر می کند و شما می توانید چهره بهتری از او در هنگام برداری در هشتمین قسمت سریال ببینید. وضعیت جنین در هفته هشتم بارداری لوکیشن این هفته رویان در کنار یک است پر آب است. او با آنکه قدی حدود 14 تا 20 میلی متر دارد ? ...
2645996

هفته سی و سوم بارداری، شرایط مادر، توصیه، دوقلو، تغذیه

هفته سی و سوم بارداریدوران بارداریبارداری:بارداری هفته به هفته /علائم بارداری /دوران بارداری /هفته به هفته بارداری /حاملگی هفته به هفته در اوا ماه هشتم بارداری کم خو و بیدار شدن های شبانه شما را کلافه خواهد کرد. در هفته 33 بارداری حجم خون شما که شامل پلاسما و گلبول های قرمز می باشد، نسبت به دوران پیش از بارداری تان 40 تا 50 درصد افزایش داشته تا نیاز های شما و جنین تان را فراهم کند و همچنین جایگزین خون از دست رفته در هنگام زایمان نیز می شود.شما می توانید برای جلوگیری از افتادگی هایتان بر اثر سنگینی، از بند استفاده کنید. شرایط مادر در هفته سی و سوم باردا? ...
1009814

هفته بیست و ششم بارداری - بارداری هفته به هفته

[ad_1] هفته بیست و ششم بارداری با منظم تر شدن خواب جنین همراه است.بانکات بارداری هفته به هفته، هفته های بارداری و هفته بیست و ششم بارداری آشنا شوید هفته بیست و ششم بارداری شما می باشد و فرزندتان ثبات بیشتری پیدا کرده است. بیایید در مورد تغییرات فرزندتان و همچنین راه های مقابله با مشکلات بارداری از قبیل ح مناسب خواب، انقباضات بر تون هی و مشکلات انجام س بیشتر بدانیم. بدن درحال تغییر شما در هفته بیست و ششم بارداری بسته به وزن اولیه ی شما قبل از بارداری، تا اینجا باید در حدود 7 کیلوگرم یا بیشتر وزن اضافه کرده باشید. این وزن ممکن است زیاد به نظر برسد و شما احتم? ...
2656272

هفته هشتم بارداری

در هفته هشتم بارداری، مغز و سیستم عصبی جنین در حال حاضر به طور کامل تشکیل شده است. ،در هفته هشتم بارداری امکان بررسی چهره کودک، تشخیص دهان، بینی، چشم و لب خود را دارد. انگشتان روی دستهای کوچک قابل مشاهده است و به طور دوره ای تلاش می کند تا با آنها حرکت کند. در هفته هشتم بارداری بافت استخوانی تشکیل شده است، کودک شروع حرکات دست و پا را فعال می کند. اندام های داخلی ادامه می دهند: پانکراس، معده، روده، کبد. بی نظمی قابل ملاحظه ای بهبود می یابد و اندام های داخلی به افزایش حرکات کودک پاسخ می دهند. کودک هنوز بسیار کوچک است – وزن آن بیش از 3 گرم نیست. در همین حال? ...
1298424

هفته های آموزشی

شماره هفته شروع پایان هفته اول 25/06/96 31/06/96 هفته دوم (زوج) 01/07/96 07/07/96 هفته سوم 08/07/96 14/07/96 هفته چهارم(زوج) 15/07/96 21/07/96 هفته پنجم 22/07/96 28/07/96 هفته ششم(زوج) 29/07/96 05/08/96 هفته هفتم 06/08/96 12/08/96 هفته هشتم(زوج) 13/08/96 19/08/96 هفته نهم 20/08/96 26/08/96 هفته دهم(زوج) 27/08/96 03/09/96 هفته یازدهم 04/09/96 10/09/96 هفته دوازدهم(زوج) 11/09/96 17/09/96 هفته سیزدهم 18/09/96 24/09/96 هفته چهاردهم(زوج) 25/09/96 01/10/96 هفته پانزدهم 02/10/96 08/10/96 هفته شانزدهم(زوج) 09/10/96 15/10/96
1564592

هفته بیست و ششم بارداری

هفته بیست و ششم بارداری گرداوری شد پروسه ی بارداری پروسه ای طولانی و چهل هفته ای می باشد ، هم اکنون شما در هفته ی بیست و ششم بارداری قرار دارید. درصد زیادی از این راه پر پیچ و خم را پشت سر گذاشته اید و تنها راه کمی باقی است . این هفته ها شاید مادر حوصله ی بسیاری از کارها و مهمانی رفتن ها را نداشته باشد ، بنابراین اطرافیان باید به نظر او احترام بگذارند ، زیرا مادر در هفته های انتهایی بارداری همانند هفته بیست و ششم بارداری با مشکلاتی همراه می باشد که تنها راه حل صبر پیشه و سازگاری با شرایط او است. جنین در داخل رحم شما روز به روز بزرگ تر می شود و تطا ...
1562892

هفته بیست و ششم بارداری

هفته بیست و ششم بارداری گرداوری شد پروسه ی بارداری پروسه ای طولانی و چهل هفته ای می باشد ، هم اکنون شما در هفته ی بیست و ششم بارداری قرار دارید. درصد زیادی از این راه پر پیچ و خم را پشت سر گذاشته اید و تنها راه کمی باقی است . این هفته ها شاید مادر حوصله ی بسیاری از کارها و مهمانی رفتن ها را نداشته باشد ، بنابراین اطرافیان باید به نظر او احترام بگذارند ، زیرا مادر در هفته های انتهایی بارداری همانند هفته بیست و ششم بارداری با مشکلاتی همراه می باشد که تنها راه حل صبر پیشه و سازگاری با شرایط او است. جنین در داخل رحم شما روز به روز بزرگ تر می شود و تطابق بی? ...
2410106

هفته بیست و یکم بارداری، مادر و جنین، تغذیه، آزمایش

هفته بیست و یکم بارداریدوران بارداریبارداری:بارداری هفته به هفته /علائم بارداری /دوران بارداری /هفته به هفته بارداری /حاملگی هفته به هفته اکنون شما در آستانه ماه ششم قرار دارید و جنین شما 19 هفته سن دارد. دردهای خفیف، جوش و آکنه این هفته به سراغ شما خواهد آمد. اگر در جایی کار می کنید که برای شما و جنین تان ضرر دارد و یا با مواد شیمیایی مضر سر و کار دارید، حتما برای جا به جایی قانونی محل کارتان گواهی پزشکی تهیه کنید.با علایم زایمان زودرس در هفته بیست و یکم بارداری آشنا شوید و در صورت مشاهده آن ها به پزشک خود مراجعه کنید.داشتن 6 انقباض یا بیشتر در یک ساع ...
2192770

هفته بیست و پنجم بارداری

هفته بیست و پنجم بارداری گرداوری شد هفته بیست و پنجم بارداری هفته ای است که شما در آن دچار مشکلاتی از نظر داخلی خواهید شد ، این مشکلات جدی نیستند ، اما تا آنجایی که در نظر دارید باید نسبت به آنها توجه داشته باشید. بی خو های شبانه شما می تواند چهره ای خسته و بی روح را ایجاد نماید ، سعی کنید تا بی خو شبانه را در طول روز جبران کنید. از نظر ادراری با کمی مشکل مواجه هستید و تکررهای بیش از اندازه به شما اجازه ی حرکت نمی دهند . تنها راه حل صبر و تحمل است تا هفته بیست و پنجم بارداری و هفته های پس از آن را پشت سر بگذارید. جنین در داخل رحم شما در هفته بیست و پنجم با ...
1562930

هفته بیست و پنجم بارداری

هفته بیست و پنجم بارداری گرداوری شد هفته بیست و پنجم بارداری هفته ای است که شما در آن دچار مشکلاتی از نظر داخلی خواهید شد ، این مشکلات جدی نیستند ، اما تا آنجایی که در نظر دارید باید نسبت به آنها توجه داشته باشید. بی خو های شبانه شما می تواند چهره ای خسته و بی روح را ایجاد نماید ، سعی کنید تا بی خو شبانه را در طول روز جبران کنید. از نظر ادراری با کمی مشکل مواجه هستید و تکررهای بیش از اندازه به شما اجازه ی حرکت نمی دهند . تنها راه حل صبر و تحمل است تا هفته بیست و پنجم بارداری و هفته های پس از آن را پشت سر بگذارید. جنین در داخل رحم شما در هفته بیست و پنجم با ...
2410104

هفته بیست و سوم بارداری، ع جنین، تغذیه، دوقلو، ورزش

هفته بیست و سوم بارداریدوران بارداریبارداری:بارداری هفته به هفته /علائم بارداری /دوران بارداری /هفته به هفته بارداری /حاملگی هفته به هفته اکنون اواسط ماه ششم بارداری هستید. این هفته با دیدن ترشحاتی که از هایتان خواهید داشت، تعجب نکنید زیرا هایتان در حال آماده تغذیه فرزندتان می باشند. ورم پاهایتان این هفته هم همراهتان خواهد بود. در مورد لوسیون ها و محلول های طبی که امکان دارد در این دوران برای جلوگیری و یا رفع ترک های پوستی تان توصیه می شود، باید گفت هیچ منبع علمی در اثبات آن ها وجود ندارد و تنها بعضی از این لوسیون ها به کاهش خارش های ایجاد شده، کم ...
2675814

بهترین گلر هفته هفتم، مغلوب ترین در هفته هشتم؛ پورحمیدی، از شنبه ی رویایی تا آ هفته ی تلخ

دروازه بان تیم استقلال خوزستان در هفته هشتم لیگ برتر روز تلخی را پشت سر گذاشت. ادامه مطلب
2261078

دوران بارداری هفته به هفته چه مراحلی را طی می کند ؟

دوران بارداری هفته به هفته دوران بارداری هفته به هفته در دوران بارداری هفته به هفته جنین رشد می کند و شما می توانید این رشد را در تصاویر سونوگرافی به خوبی ببینید. سه ماهه اول بارداری سه ماهه اول بارداری هفته ی یکم تا دوازدهم را تشکیل می دهد. در هفته اول و دوم لقاح انجام می شود و بدن خود را برای بارداری آماده می کند. در هفته سوم دلبند شما به اندازه سر سوزن است و رشد سلولی آغاز شده است. در هفته چهارم لانه گزینی در دیواره ی رحم اتفاق می افتد و امبریو به بدن مادر متصل می شود. در هفته پنجم قلب و سیستم گردش خون در حال تشکیل است و آزمایش خون بارداری در ا? ...
2192816

هفته بیست و یک بارداری

هفته بیست و یک بارداری گرداوری شد هفته بیست و یک بارداری ورود به نیمه ی دوم چهل هفته بارداری می باشد. در این زمان از بارداری خود ممکن است هرازگاهی دردهایی را حس کنید ، اما نگران نباشید این دردها کاملا طبیعی است و هیچ نشانه ی بدی را به دنبال ندارد ، در صورتی که دردها با شدت و مدت زمان بیشتری ادامه دار شود قطعا باید نسبت به یافتن علت آن کوشا باشید. در ماه شش از بارداری برخی از خانم ها ممکن است با جوش هایی بر روی صورت خود مواجه شوند و خارش هایی را بر روی شکم خویش نیز تجربه نمایند. این خارش ها نشان دهنده ی کشیده شدن رحم شما می باشد. از هفته بیست و یک باردار ...
1363440

برنامه ی هفته هشتم:

برنامه های هفته هشتم:(از تاریخ 1396/7/29 الی 1396/8/5 ) دریافتحجم: 500 کیلوبایتتوضیحات: برنامه گروه سنی 13 تا15 سال ، هفته هشتم دریافتحجم: 500 کیلوبایتتوضیحات: برنامه گروه سنی16تا18 سال گروه آ ، هفته هشتم دریافتحجم: 500 کیلوبایتتوضیحات: برنامه گروه سنی16تا18 سال گروه ب، هفته هشتم دریافتحجم: 500 کیلوبایتتوضیحات: برنامه گروه سنی 19 تا 22سال ، هفته هشتم دریافتحجم: 500 کیلوبایتتوضیحات: برنامه گروه سنی 23 سال به بالا، هفته هشتم کتاب های مربوط به مطالعه هفته هشتم: دریافتحجم: 970 کیلوبایتتوضیحات: کتاب پیوند های قرائتی دریافتحجم: 4.11 مگابایتتوضیحات: کتاب را ارهای ? ...
1395660

اهمیت م در دوران بارداری

بسیاری از نارسایی و مشکلات در قبل از «دوران بارداری» قابل رفع هستند، در بسیاری از موارد خانوم ها در «بارداری» اواسط هفته هشتم برای اولین بار به مراجعه می کنند، این در حالی است که در این بازه زمانی امکان به وجود آمدن مشکلات جبران ناپذیری شود، بیشترین نارسایی ها و مشکلات در «هغته دوم بارداری» تا «هفته هشتم بارداری» شکل میگیرد. برای داشتن یک بارداری سالم، بهتر است از ی ال قبل برنامه ریزی شود. تغییر در رژیم غذایی، بدست آوردن و نگه داشتن وزن ایده آل و تنظیم سبک زندگی از جمله کارهایی است که می توان در این زمان انجام داد، اما بازهم میگم افراط در این مسائل خط ...
437952

هفته سی و یکم بارداری - بارداری هفته به هفته

[ad_1] هفته سی و یکم بارداری با تشدید درد در کمر و . تان همراه است.بانکات بارداری هفته به هفته،هفته سی و یکم بارداری و هفته های بارداری آشناشوید بیایید در مورد رشد فرزندتان در هفته سی و یکم بارداری بیشتر بدانیم و علاوه براین به صحبت درباره ی تاثیر انجام تمرینات بر داشتن زایمانی راحت تر خواهیم پرداخت. بدن درحال تغییر شما در هفته سی و یکم بارداری ممکن است متوجه تشدید درد در ناحیه ی پایین کمر و . تان شده باشید. دلیل این قضیه چیست؟ هورمون های بارداری، درحال آزادتر . رباط ها و تاندون های ناحیه ی لگن شما هستند تا استخوان ها بتوانند از هم ف...
2716254

هفته بیست و سوم بارداری

هفته بیست و سوم بارداری کودک قوی تر می شود ،اگر چه زن می تواند این حرکات را احساس کند، او احساس ناراحتی نمی کند، پوست و بافت چربی کودک ضخیم تر می شوند. در هفته بیست و سوم بارداری با این وجود شما نمیتوانید بافتهای چربی را در یک اسکن سونوگرافی مشاهده کنید زیرا آنها در زیر پوست قرار دارند.بعد از این هفته ،هفته بیست و چهارم بارداری است که در ان احساسات مادر هم درگیر خواهد بود ،پس شما هر چقدر میتوانید این هفته را دقیق تر بخوانید ضرر نمیکنید. جنین حدود ۴۵۰ گرم (۱۶ اونس) وزن دارد. شما قبلا می توانید موها، ناخن ها را مشاهده کنید که قوی تر می شوند و اکنون می توانن? ...
1288578

وضعیت جنین در ماه هشتم بارداری

متن کامل مقاله در لینک زیر در ماه هشتم بارداری وضعیت مادر و جنین چگونه است خلاصه مقاله ماه هشتم بارداری مجله پزشکی و سلامت : سه ماهه آ بارداری سخت ترین ماه های بارداری هستند و مادران باردار باید آرامش خود را در ماه های قبل از زایمان حفظ کنند. زمانی که بدن شما خودش را برای زایمان آماده می کند، ممکن است علائمی مانند تنگی نفس، احساس تحریک و آزار، گرفتگی، خلق و خوی نامتعادل و عصبی داشته باشید. اما باید نسبت به این علائم صبور باشید تا ماه هشتم بارداری شما با موفقیت سپری شود. بایدهای ماه هشتم بارداری در ادامه یک سری از احتیاط های لازم در ماه هشتم بارد ...
1308454

هفته هشتم؛ تساوی پدیده و پارس به نفع پرسپولیس

هفته هشتم؛ تساوی پدیده و پارس به نفع پرسپولیس | همشهری | خبروان khabarone.ir/.../هفته-هشتم-تساوی-پدیده-و-پارس-به-نفع-پرسپو... translate this page 5 mins ago - همشهری آنلاین: تیم های پدیده و پارس با تساوی مقابل حریفان خود، فاصله امتیازهایشان با پرسپولیس را نتوانستند حفظ کنند. هفته هشتم؛ تساوی پدیده و پارس به نفع پرسپولیس - نیوز مانیتور monitor.shafaqna.com/fa/ir/10924278 translate this page هفته هشتم؛ تساوی پدیده و پارس به نفع پرسپولیس. ... ج رده بندی لیگ برتر در پایان هفته نهم ... تساوی خانگی مقابل فولاد شروع کار استقلال با سرمربی آلمانی. تساوی پدیده های لیگ به نفع پرسپولیس - ایسنا www.isna.ir/new ...
2919240

هفته بیست و هفتم بارداری

شما هفته بیست و ششم بارداری را هم پشت یر گذاشتید حال میرویم به هفته جدیدماندر هفته بیست و هفتم بارداری تمام سیستم های موجود در بدن به طور کامل در حال شکل گیری هستند، اما مغز همچنان توسعه می یابد. در هفته بیست و هفتم بارداری کودک همچنان در مایع آمنیوتیک باقی می ماند قرمز و چروکیده می شود. تمام اعضای آن به طور طبیعی عمل می کنند و بنابراین کودک قادر به زنده ماندن است.بسیاری از ما از کلسترول می ترسیم. این برای سلامتی ما بد است، اما در واقع برای یک زن باردار مناسب است. کلسترول وضعیت جفتی را حفظ می کند و کمک می کند تا هورمون هایی را برای غدد ایجاد کند. البته? ...
2892761

هفته بیست و هفتم بارداری

شما هفته بیست و ششم بارداری را هم پشت یر گذاشتید حال میرویم به هفته جدیدماندر هفته بیست و هفتم بارداری تمام سیستم های موجود در بدن به طور کامل در حال شکل گیری هستند، اما مغز همچنان توسعه می یابد. در هفته بیست و هفتم بارداری کودک همچنان در مایع آمنیوتیک باقی می ماند قرمز و چروکیده می شود. تمام اعضای آن به طور طبیعی عمل می کنند و بنابراین کودک قادر به زنده ماندن است. بسیاری از ما از کلسترول می ترسیم. این برای سلامتی ما بد است، اما در واقع برای یک زن باردار مناسب است. کلسترول وضعیت جفتی را حفظ می کند و کمک می کند تا هورمون هایی را برای غدد ایجاد کند. البته، د ...
2889183

هفته بیست و هفتم بارداری

شما هفته بیست و ششم بارداری را هم پشت یر گذاشتید حال میرویم به هفته جدیدماندر هفته بیست و هفتم بارداری تمام سیستم های موجود در بدن به طور کامل در حال شکل گیری هستند، اما مغز همچنان توسعه می یابد. در هفته بیست و هفتم بارداری کودک همچنان در مایع آمنیوتیک باقی می ماند قرمز و چروکیده می شود. تمام اعضای آن به طور طبیعی عمل می کنند و بنابراین کودک قادر به زنده ماندن است.بسیاری از ما از کلسترول می ترسیم. این برای سلامتی ما بد است، اما در واقع برای یک زن باردار مناسب است. کلسترول وضعیت جفتی را حفظ می کند و کمک می کند تا هورمون هایی را برای غدد ایجاد کند. البته? ...
2410110

هفته هفدهم بارداری، دوقلو، تغذیه، ع جنین، آزمایش

هفته هفدهم بارداریدوران بارداریبارداری:بارداری هفته به هفته /علائم بارداری /دوران بارداری /هفته به هفته بارداری /حاملگی هفته به هفته با پایان یافتن این هفته شما ماه چهارم بارداری خود را پشت سر خواهید گذاشت. احساس گرمای شدید حتی در زمستان به دلیل افزایش رگ ها و جریان خونی مسئله ایی است که در هفته 17 بارداری آن را تجربه می کنید. کف دست هایتان به همین دلیل سرخ است و اگر زیاد س ا بایستید، رگ های پاهای تان نیز پدیدار می شود و احساس درد خواهید کرد.جنین سنگین تر شده است و از هفته های قبل قوی تر می باشد. او ممکن است در روز چندبار لگد بزند اما این لگدها باز هم ...
2645992

هفته سی و هفتم بارداری، تغذیه، نکات، شرایط مادر و جنین

هفته سی و هفتم بارداریدوران بارداریبارداری:بارداری هفته به هفته /علائم بارداری /دوران بارداری /هفته به هفته بارداری /حاملگی هفته به هفته تا به دنیا آمدن و در آغوش گرفتن نوزادتان چیزی باقی نمانده است. او در این هفته به وزن مناسب خود رسیده و آماده برای زایمان می باشد، بنابراین از این هفته می توانید شاهد به دنیا آمدن او باشید.اما با این حال کودک شما تا آ ین لحظات بارداری هم در حال رشد است. او در این هفته چشم هایش را باز و بسته و همچنین گرفتن اشیا را تمرین می کند.همانند هفته های قبل با نینیکالا در هفته سی و هفتم بارداری همراه باشید. شرایط و جنین در هفته سی ...
2410108

هفته نوزدهم بارداری، آزمایش، تغذیه، شرایط مادر، دوقلو

هفته نوزدهم بارداریدوران بارداریبارداری:بارداری هفته به هفته /علائم بارداری /دوران بارداری /هفته به هفته بارداری /حاملگی هفته به هفته شرکت در کلاس های آموزش بارداری و آمادگی برای زایمان بسیار مفید می باشد بنابراین یکی از بهترین کلاس ها را انتخاب کرده و از همین هفته شروع کنید. در اواسط ماه پنجم بارداری تعیین ت جنین قطعی می شود و شیطنت ها و لگد زدن هایش نیز بیشتر می گردد. تغییرات کاملا طبیعی در پوست صورت و بدن شما در هفته 19 بارداری ایجاد می شود.انقباضات برا تون هی در هفته 19 گرفتگی های عضلات رحم بسیار شایع است به طوری که اگر دستانتان را روی شکم خ? ...
1288552

وضعیت جنین در ماه هشتم بارداری

متن کامل مقاله در لینک زیر در ماه هشتم بارداری وضعیت مادر و جنین چگونه است خلاصه مقاله ماه هشتم بارداری مجله پزشکی و سلامت : سه ماهه آ بارداری سخت ترین ماه های بارداری هستند و مادران باردار باید آرامش خود را در ماه های قبل از زایمان حفظ کنند. زمانی که بدن شما خودش را برای زایمان آماده می کند، ممکن است علائمی مانند تنگی نفس، احساس تحریک و آزار، گرفتگی، خلق و خوی نامتعادل و عصبی داشته باشید. اما باید نسبت به این علائم صبور باشید تا ماه هشتم بارداری شما با موفقیت سپری شود. بایدهای ماه هشتم بارداری در ادامه یک سری از احتیاط های لازم در ? ...
1253896

وضعیت جنین در ماه هشتم بارداری

متن کامل مقاله در لینک زیر در ماه هشتم بارداری وضعیت مادر و جنین چگونه است خلاصه مقاله ماه هشتم بارداریمجله پزشکی و سلامت : سه ماهه آ بارداری سخت ترین ماه های بارداری هستند و مادران باردار باید آرامش خود را در ماه های قبل از زایمان حفظ کنند. زمانی که بدن شما خودش را برای زایمان آماده می کند، ممکن است علائمی مانند تنگی نفس، احساس تحریک و آزار، گرفتگی، خلق و خوی نامتعادل و عصبی داشته باشید. اما باید نسبت به این علائم صبور باشید تا ماه هشتم بارداری شما با موفقیت سپری شود.بایدهای ماه هشتم بارداریدر ادامه یک سری از احتیاط های لازم در ماه هشتم ب? ...
2407790

هفته چهاردهم بارداری، شرایط جنین و مادر، تغذیه، دوقلو

هفته چهاردهم بارداریدوران بارداریبارداری:بارداری هفته به هفته /علائم بارداری /دوران بارداری /هفته به هفته بارداری /حاملگی هفته به هفته هفته چهاردهم آغاز سه ماهه دوم بارداری می باشد. اکنون دست ها و اندام های جنین متناسب با بدن او رشد کرده است و او توانایی مکیدن شست خود را دارد. از این هفته به بعد علایم طبیعی بارداری مانند خستگی، تهوع و دردهای کم کم از بین خواهد رفت و انرژی شما بیشتر می شود. در برخی از بانوان این علایم تا هفته شانزدهم ادامه می یابد.طبیعی است اگر در این هفته احساس گرمای بیشتری ید زیرا برای تامین ا یژن مورد نیاز شما و جنین تان، گردش خ ...
1036246

هفته ت گرامی باد

از دوم تا هشتم شهریور ماه، هفته ت نامگذاری شده است 2 شهریور؛ آغاز هفته تانفجار دفتر نخست ی در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت دو یار دیرین (ره) و انقلاب و دو اسوه علم و تقوا، شهید محمد علی رجایی، رئیس جمهور و محمد جواد باهنر، نخست که نمونه ای از تمردان مردمی بودند و نیز به منظور آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اه و برنامه های آینده ت، هفته ای به نام هفته ت نامگذاری شده است که از دوم تا هشتم شهریور می باشد. هفته تدر تاریخ هر ملت، فراز و نشیب های تلخ و شیرینی وجود دارد که تعیین کننده سرنوشت و سازنده فرهنگ آن ملت است. نظام در ایران به ی بزرگ مردی که جهان مانند او را ...
1541736

هفته بیست و دو بارداری

هفته بیست و دو بارداری گرداوری شد در هفته بیست و دو بارداری شما از یک انسان بزرگ و کامل نگهداری می کنید که روز به روز از نظر مغزی و جسمی و احساسی در حال رشد است. هر گونه تغییر در حالات و رفتار شما می تواند بر روی او اثرگذار باشد بنابراین در رفتار خود تجدیدنظر داشته باشید و یک ریتم ثابت را در پیش بگیرید. شاید در هفته بیست و دو بارداری از زیاد دستشویی رفتن خود گله و شکایت داشته باشید ، این ح طبیعی است ، زیرا بدن شما به بزرگی رحم شما واکنش نشان می دهد و در مرکزی ترین اعضا ، مثانه قرار دارد. بنابراین احساس دفع ادرار بیشتر در شما دیده می شود. برای دستشویی رف? ...
1541548

هفته بیست و دو بارداری

هفته بیست و دو بارداری گرداوری شد در هفته بیست و دو بارداری شما از یک انسان بزرگ و کامل نگهداری می کنید که روز به روز از نظر مغزی و جسمی و احساسی در حال رشد است. هر گونه تغییر در حالات و رفتار شما می تواند بر روی او اثرگذار باشد بنابراین در رفتار خود تجدیدنظر داشته باشید و یک ریتم ثابت را در پیش بگیرید. شاید در هفته بیست و دو بارداری از زیاد دستشویی رفتن خود گله و شکایت داشته باشید ، این ح طبیعی است ، زیرا بدن شما به بزرگی رحم شما واکنش نشان می دهد و در مرکزی ترین اعضا ، مثانه قرار دارد. بنابراین احساس دفع ادرار بیشتر در شما دیده می شود. برای دستشویی رف ...
1541588

هفته بیست و دو بارداری

هفته بیست و دو بارداری گرداوری شد در هفته بیست و دو بارداری شما از یک انسان بزرگ و کامل نگهداری می کنید که روز به روز از نظر مغزی و جسمی و احساسی در حال رشد است. هر گونه تغییر در حالات و رفتار شما می تواند بر روی او اثرگذار باشد بنابراین در رفتار خود تجدیدنظر داشته باشید و یک ریتم ثابت را در پیش بگیرید. شاید در هفته بیست و دو بارداری از زیاد دستشویی رفتن خود گله و شکایت داشته باشید ، این ح طبیعی است ، زیرا بدن شما به بزرگی رحم شما واکنش نشان می دهد و در مرکزی ترین اعضا ، مثانه قرار دارد. بنابراین احساس دفع ادرار بیشتر در شما دیده می شود. برای دستشویی ر? ...
1254032

وضعیت جنین در ماه هشتم بارداری

متن کامل مقاله در لینک زیر در ماه هشتم بارداری وضعیت مادر و جنین چگونه است خلاصه مقاله ماه هشتم بارداریمجله پزشکی و سلامت : سه ماهه آ بارداری سخت ترین ماه های بارداری هستند و مادران باردار باید آرامش خود را در ماه های قبل از زایمان حفظ کنند. زمانی که بدن شما خودش را برای زایمان آماده می کند، ممکن است علائمی مانند تنگی نفس، احساس تحریک و آزار، گرفتگی، خلق و خوی نامتعادل و عصبی داشته باشید. اما باید نسبت به این علائم صبور باشید تا ماه هشتم بارداری شما با موفقیت سپری شود.بایدهای ماه هشتم بارداریدر ادامه یک سری از احتیاط های لازم در ماه هشتم باردار? ...
2407792

هفته یازدهم بارداری، شرایط جنین و مادر، تغذیه، غربالگری

هفته یازدهم بارداریدوران بارداری بارداری:بارداری هفته به هفته /علائم بارداری /دوران بارداری /هفته به هفته بارداری /حاملگی هفته به هفته در این هفته یک سری حرکات جنین را احساس می کنید. او لگد زدن را شروع کرده، اما اگر حس نکردید خیلی نگران نشوید هنوز وقت زیادی برای حس این حرکات دارید. شاید غیرقابل باور باشد اما ممکن است جنین در شکم س که کند. همه ی این تغییرات در هفته یازدهم بارداری رخ خواهد داد؛ پس با نینیکالا برای آشنایی با وضعیت خود و جنین همراه باشید. شرایط و ع جنین در هفته یازدهم بارداریتغییرات محسوس جنین در این هفته شامل رشد قد و وزن او می باشد ...
2888365

پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( )

لینک پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) ید و پرداخت اینترنتی پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) به طور مستقیم از این سایت. ید و پرداخت امن مقالات پیرامون پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) knowledge about پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) that increases your information. نحوه پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) با و رایگان. buy internet files پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) easily. دریافت پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) با راه اندازی این وبسایت شما خواهید توانست به مقاله پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) دسترسی پیدا کنید. variety of content about پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) can only be viewed on our website. با پرداخت هزین? ...
839656

بررسی هفته سوم بارداری

شما در حال حاضر وارد هفته سوم بارداری شده اید، در این زمان تخمک گذاری و لقاح تخمک در هفته های قبلی بارداری اتفاق افتاده است. پایان هفته دوم بارداری و در آغاز هفته سوم اصلی ترین دوره باروری زن است، البته در برخی از افراد دوران بارداری به طور طبیعی رخ نمی دهد و ممکن است زن در این زمان بارور نشود.در واقع هفته سوم بارداری شروع بارداری واقعی است، زیرا بارداری واقعی حدود 38 هفته است و در هفته اول و دوم بارداری هنوز باروری اتفاق نیفتاده است و مراحل قبل باروری یعنی لقاح اسپرم با تخمک در حال انجام است. در این هفته از بارداری برخی از .ن با وجود علائم اول?...
839640

بررسی هفته سوم بارداری

شما در حال حاضر وارد هفته سوم بارداری شده اید، در این زمان تخمک گذاری و لقاح تخمک در هفته های قبلی بارداری اتفاق افتاده است. پایان هفته دوم بارداری و در آغاز هفته سوم اصلی ترین دوره باروری زن است، البته در برخی از افراد دوران بارداری به طور طبیعی رخ نمی دهد و ممکن است زن در این زمان بارور نشود. در واقع هفته سوم بارداری شروع بارداری واقعی است، زیرا بارداری واقعی حدود 38 هفته است و در هفته اول و دوم بارداری هنوز باروری اتفاق نیفتاده است و مراحل قبل باروری یعنی لقاح اسپرم با تخمک در حال انجام است. در این هفته از بارداری برخی از .ن با وجود علائم ا?...
2645990

هفته سی و نهم بارداری، تغذیه، شرایط مادر و جنین، ورزش

هفته سی و نهم بارداریدوران بارداریبارداری:بارداری هفته به هفته /علائم بارداری /دوران بارداری /هفته به هفته بارداری /حاملگی هفته به هفته تا زایمان شما زمانی باقی نمانده است. لازم است در این هفته تا حد امکان به خود استراحت داده و با مشاهده هرگونه از علایم غیر معمول، سریعا به پزشک مراجعه کنید.رسیدن به 39 هفته بارداری نشانه آن دارد که صبرتان لبریز شده و قرار است بزودی یک مادر واقعی شوید.تغییرات بیشتری در این مرحله از بارداری صورت می گیرد. خواندن ادامه این مقاله، راهنمای شما در مورد آنچه که باید بخورید و یا اینکه برای سلامت خود و کودک دلبندتان چ? ...
2407798

هفته چهارم بارداری، شرایط جنین و مادر، تغذیه، دوقلو

هفته چهارم بارداری بارداری:بارداری هفته به هفته /علائم بارداری /دوران بارداری /هفته به هفته بارداری /حاملگی هفته به هفته تبریک میگوییماز هم اکنون شما یک مادر هستید و وظیفه ی 9 ماه مراقبت از فرزند دلبندتان بر دوش شماست و مسئولیت شما در این هفته بیش از پیش افزوده خواهد شد. جهت طی این دوره با نی نی کالا همراه باشید. شرایط و ع جنین در هفته چهارم بارداریبدن جنین در این هفته تغییرات گسترده ای انجام می دهد. در واقع مدتی بعد از ساخته شدن سیستم های عصبی و گردش خون، سیستم گوارشی اولیه و دهان جنین با ساخت یک کیسه در جلو که به تدریج به طرف جلو رشد می کند، شروع ...
2956685

پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( )

رایگان پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) this site is equipped with all articles around پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ). buy internet files پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) easily. the sale of the file پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) is now possible on this site. با صرف هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) بدست آورید. bestsellers around پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) لینک پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) variety of content about پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) can only be viewed on our website. the best articles on the website below with the subject پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ). corrected and approved پاو وینت درس هشتم فارسی هشتم ( ) translation from here. با ...
2407796

هفته ششم بارداری، تغذیه، شرایط جنین و مادر، رابطه

هفته ششم بارداریبارداری:بارداری هفته به هفته /علائم بارداری /دوران بارداری /هفته به هفته بارداری /حاملگی هفته به هفته هفته ششم پر از هیجان و احساسات زیبا است. انجام اولین سونوگرافی در این هفته حسی فوق العاده برای شما رقم خواهد زد. یک روز بد اخلاق و عصبانی و یک روز از شادی در پوستتان نمی گنجید. این موارد طبیعی بوده و نگرانی را از خود دور نمایید. با نینیکالا در هفته ششم همراه باشید. شرایط و ع جنین در هفته ششم بارداریدر این هفته جنین شرایط حساسی را پشت سر میگذراند و مادر ناهنجاری هایی را تجربه خواهد کرد.اندازه او اکنون 15 میلی متر و وزنش 100 میلی گرم و شبی? ...
2716290

هفته بیست و چهارم بارداری

کودک شما چگونه تغییر می کند؟جنین در هفته بیست وچهارم بارداری، به سرعت در حال رشد است. وزن جنین 24 هفته حدود 110 گرم نسبت به هفته قبل (که تنها کمی بیشتر از 450 گرم وزن داشت) زیادتر شده است. ازآنجاکه طول بدن جنین در حدود 168 روزگی تقریبا به 30 سانتی متر رسیده، جنین در هفته 24 در داخل رحم شما به صورت خمیده قرارگرفته است اما اندازه اندام های بدن او تقریبا متناسب هستند.شما می توانید حرکات جنین در هفته 24 بارداری را کاملا حس کنید.شاید به نظر کمی لاغر بیاید ولی به زودی بافت چربی در بدن او می یابد. پوست کودک شما نازک، نیمه شفاف و چروک خورده است.مغز جنین 6 ما ...
2168658

هفته 14 بارداری

هفته 14 بارداری گرداوری شد در هفته ی 14 بارداری رشد جنین با یک سیر صعودی خوبی ادامه دار خواهد بود. در حدود بیست گرم به وزن هفته ی گذشته و در حدود دو سانتی متر به قد او اضافه خواهد شد. روز به روز و هفته به هفته ای که برای یک جنین سپری می شود ، رشد او را در پی خواهد داشت ، بنابراین باید در تمامی این روزها و این لحظات در پی او باشید و به او توجه داشته باشید. صورت جنین شما تا حد زیادی از ح غیرعادی که در هفته 13 بارداری مشاهده می کنید متفاوت خواهد بود و رفته رفته به شکل دایره ای و اصلی خود نزدیک خواهد شد. در صورتی که در هفته گذشته تعیین ت برای جنین شما انجام نشده ا ...
1487856

هفته 14 بارداری

هفته 14 بارداری گرداوری شد در هفته ی 14 بارداری رشد جنین با یک سیر صعودی خوبی ادامه دار خواهد بود. در حدود بیست گرم به وزن هفته ی گذشته و در حدود دو سانتی متر به قد او اضافه خواهد شد. روز به روز و هفته به هفته ای که برای یک جنین سپری می شود ، رشد او را در پی خواهد داشت ، بنابراین باید در تمامی این روزها و این لحظات در پی او باشید و به او توجه داشته باشید. صورت جنین شما تا حد زیادی از ح غیرعادی که در هفته 13 بارداری مشاهده می کنید متفاوت خواهد بود و رفته رفته به شکل دایره ای و اصلی خود نزدیک خواهد شد. در صورتی که در هفته گذشته تعیین ت برای جنین شما انجام نشده ا ...
2882110

هفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری شما درهفته دوازدهم بارداری آ ین هفته از سه ماهه اول بارداری هستیداما آیا می دانستید که فرد کوچک شما بیش از دو برابر در طول چند هفته گذشته است؟ در طی هفته دوازدهم بارداری, چه اتفاقی می افتد با ما همراه باشیدو جواب سوالاتتونو پیدا کنید. اندازه کودکم در هفته دوازدهم بارداری چقدر است؟در هفته دوازدهم بارداری ، کودک شما حدود دو اینچ است به اندازه یک آلو کوچک است! کودک در هفته دوازدهم بارداریتمام قسمت های بدن کودک شما در حال حاضر وجود دارد (هرچند که هنوزبه بلوغ کامل نرسیدن) در28 هفته آینده، سیستم و اندام او توسعه خواهد یافت، بنابرای ...
2814928

هفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری شما درهفته دوازدهم بارداری آ ین هفته از سه ماهه اول بارداری هستیداما آیا می دانستید که فرد کوچک شما بیش از دو برابر در طول چند هفته گذشته است؟ در طی هفته دوازدهم بارداری, چه اتفاقی می افتد با ما همراه باشیدو جواب سوالاتتونو پیدا کنید. اندازه کودکم در هفته دوازدهم بارداری چقدر است؟در هفته دوازدهم بارداری ، کودک شما حدود دو اینچ است به اندازه یک آلو کوچک است! کودک در هفته دوازدهم بارداریتمام قسمت های بدن کودک شما در حال حاضر وجود دارد (هرچند که هنوزبه بلوغ کامل نرسیدن) در28 هفته آینده، سیستم و اندام او توسعه خواهد یافت، بنابر? ...
2507450

هفته نهم تا دوازدهم بارداری

هفته نهم تا دوازدهم بارداری با علائم بارداری در هفته نهم بارداری تا هفته دوازدهم بارداری و تغییرات بدن مادر آشنا شوید دوران بارداری یکی از مهم ترین دوران زندگی ن به شمار می رود. در این مطلب اینفوسلامت قصد دارد شما را با روند رشد جنین در رحم و تغییرات بدن مادر در هفته نهم تا دوازدهم بارداری آشنا کند. با ما همراه باشید. هفته نهم بارداری در هفته نهم بارداری، جنین اندازه یک زیتون سبز شده و طول آن حدودا 1 اینچ (2.5 سانتی متر) است. سر بیشتر رشد کرده و انگشت های دست و پا قابل مشاهده هستند. ادامه مطلب
2716114

هفته بیست وچهارم بارداری

کودک شما چگونه تغییر می کند؟جنین در هفته بیست وچهارم بارداری، به سرعت در حال رشد است. وزن جنین 24 هفته حدود 110 گرم نسبت به هفته قبل (که تنها کمی بیشتر از 450 گرم وزن داشت) زیادتر شده است. ازآنجاکه طول بدن جنین در حدود 168 روزگی تقریبا به 30 سانتی متر رسیده، جنین در هفته 24 در داخل رحم شما به صورت خمیده قرارگرفته است اما اندازه اندام های بدن او تقریبا متناسب هستند.شما می توانید حرکات جنین در هفته 24 بارداری را کاملا حس کنید.شاید به نظر کمی لاغر بیاید ولی به زودی بافت چربی در بدن او می یابد. پوست کودک شما نازک، نیمه شفاف و چروک خورده است.مغز جنین 6 ماهه به سرعت ? ...
465296

هفته دهم بارداری / ع. و .

در این مطلب هفته دهم بارداری / ع. و . تهیه شد هفته دهم بارداری چگونه می گذرد؟ به نظر می رسد مسائل خیلی جدی تر از آن شده است که شما انتظارش را داشتید؟ هیچ وقت فکر نمی کردید بازی . در این نقش آن قدر سخت باشد. با آنکه می توانید از پس آن بر بیایید با این حال بعضی از مواقع از دشواری های این نقش خسته می شوید؟ به هر حال تا چند هفته دیگر نشانه های بارداری که با آن دست و پنجه نرم کنید فروکش می کند و شما دوران جدیدی را آغاز می کنید. وضعیت جنین در هفته دهم بارداری ورود شما و رویان را به مرحله جدید تبریک می گوییم. شما باید او را از این هفته با نام جدیدش...

هفته بیست و هشتم بارداری