هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران


2703401

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:
2705365

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2702885

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2705038

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد. سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد. ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد. بیشتر بخوانید: کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2704829

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2704825

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2724330

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2705034

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2714436

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2708801

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2702528

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران +

رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق در مورد قدرت بازدارندگی ایران به مقامات ایالات متحده هشدار داد.سرهنگ بازنشسته و رئیس سابق دفتر کالین پاول خارجه اسبق درباره قدرت نظامی ایران به سران و روسای جمهور هشدار داد.ویلکرسون به صورت تلفنی در یکی از برنامه های تلویزیونی شرکت کرد و به توانایی های ایران در حوزه های دفاعی اذعان کرد.بیشتر بخوانید:کدام پایگاه های در تیررس موشک های پاسداران قرار دارند؟ + اینفوگرافی
2671512

پنتاگون اظهارات بولتون درباره ایران را رد کرد

مقام های ارشد پنتاگون در جلسه استماع کنگره ، تلویحا از اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید که گفته بود، حضور نظامیان واشنگتن در تا زمان وج ایران از این کشور ادامه می یابد، انتقاد د.به گزارش مشرق، دو روز بعد از اظهارات «جان بولتون» درباره ادامه حضور نظامی در ، دستیار دفاع و یکی از اعضای ارشد ستادکل نیروهای مسلح این کشور تلویحا سخنان او را رد د و گفتند تمرکز حضور نظامی در روی «جنگ با » است.پایگاه «دیلی بیست» در گزارشی به حضور دو مقام پنتاگون در جلسه استماع کنگره و سوال قانونگذاران از آنها درباره سخنان اخیر مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره ادامه حضور نظام? ...
494977

هشدار پنتاگون در مورد جاسوسی لنوو از .

[ad_1] مفیدستان: وب سایت سایبربان: شرکت های چینی نظیر لنوو و هووآوی، به وحشت دائمی مقامات .یی تبدیل شده اند.پنتاگون به تازگی در گزارشی، نسبت به استفاده از تجهیزات ساخته شده، توسط کارخانه چینی محصولات رایانه ای لنوو و خطر حمله به زیرساخت های شبکه داخلی پنتاگون هشدار داد. یکی از مقامات رسمی پنتاگون دراین باره مدعی شد که چین از این طریق، به جاسوسی از شبکه پنتاگون می پردازد و تاکنون توانسته اطلاعات ارزشمندی را در این میان به دست بیاورد. پنتاگون، استفاده از تجهیزات این کارخانه چینی در زنجیره تأمین پنتاگون را، راهی برای ورود جاسوسان خارجی به بخش ...
813448

پنتاگون: ایران روزانه پروازهای تجسسی - اطلاعاتی بر فراز ناوهای . انجام میده

یک مقام پنتاگون در سخنانی تلویحا بر اشراف اطلاعاتی . پاسداران ایران بر تحرکات بیگانگان در آب های نیلگون خلیج فارس مهر تایید زد. یک مقام پنتاگون در سخنانی تلویحا بر اشراف اطلاعاتی . پاسداران ایران بر تحرکات بیگانگان در آب های نیلگون خلیج فارس مهر تایید زد. به گزارش نورنیوز؛ یک مقام پنتاگون (وزارت دفاع .) که آشنا به امور خاورمیانه است، اظهار داشت ناوگان نیروی دریایی . حاضر در تنگه هرمز تقریبا هر روز با کشتی های جنگی و هواپیماهای ایرانی مواجه می شوند. به نوشته وبگاه .یی «بیزینس اینسایدر» این مقام نظامی .یی افزود، در این فعل و انفعال بین نیروها...
1648696

واکنش پنتاگون به گزارش ها درباره حضور البغدادی در پایگاهی یی

وزارت دفاع (پنتاگون) از واکنش به گزارش ها درباره بازداشت ارشد گروه تروریستی در یکی از پایگاه های یی در خودداری کرد.
1175658

هشدار شدید سلیمانی به سران اقلیمک کردستان عراق

هشدار شدید سلیمانی به سران اقلیمک کردستان عراقرکنا: تارنمای خبری المانیتور روز شنبه گزارش داد: ایران و در مخالفت با رفراندوم کردستان عراق اتفاق نظر دارند. سلیمانی فرمانده ایرانی به مقام های اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت: من تاکنون از نیروهای مردمی الحشد الشعبی خواسته ام به کردستان عراق حمله نکنند. اما دیگر این کار را نخواهم کرد.رکنا : این تارنمای خبری یی که به طور تخصصی تحولات خاورمیانه را پوشش می دهد ، افزود: در روزهای گذشته مسئولان و نظامی ایران و به کردستان عرق رفتند تا متحد خود در مبارزه علیه isis یعنی مقام های حکومت اقلیم کردستان را متقاعد ? ...
2138227

پیش از حمله، مراکز هدف قرار گرفته شده و متحدانش را تخلیه کرده بود

یک مقام ارشد وابسته به ائتلاف حامی ت خبر داد که به دنبال هشدار اولیه روسیه، دمشق چند روز قبل مراکزی که بامداد روز شنبه توسط و متحدانش هدف قرار گرفت را خالی کرده بود.به گزارش مشرق، در ادامه انتشار خبرها درباره حملات ، فرانسه و انگلیس به چندین هدف در خاک ، یک مقام ارشد نزدیک به ائتلاف حامی ت بشار اسد در مصاحبه با رسانه غربی از هشدار اخیر روسیه به دمشق برای خالی برخی مناطق خبر داد.طبق گزارش رویترز، یک مقام ارشد ائتلاف منطقه ای حامی دمشق خبر داده که چند روز قبل و به دنبال هشدار اولیه روسیه، ت و متحدانش مراکزی که امریکا، فرانسه و انگلیس در حملات بامداد امر ...
2294640

پنتاگون اسد را تهدید کرد

تهران - ایرنا - وزارت دفاع (پنتاگون) پنجشنبه شب در ادامه تهدیدهای خود، به بشار اسد هشدار داد از هرگونه قوه قهریه برای باز پس گیری مناطق شمال شرق که در کنترل 'نیروهای دمکراتیک کرد' متحد واشنگتن قرار دارد ...
1929357

در ادامه مداخله های در امور ایران؛ واشنگتن، خواستار « فوری» سران فتنه شد

در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضد ایرانی مقام های یی، حالا سخنگوی وزارت خارجه این کشور بیانیه ای درباره سران فتنه 1388 منتشر کرد.در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «این هفته هفتمین سالگرد بازداشت مهدی و میرحسین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به همراه همسر او، زهرا رهنورد فعال حقوق ن است».«نوئرت هیثر» در این بیانیه مداخله جویانه، بازداشت سران فتنه را «مغایر با تعهدات بین المللی ایران در مسائل ی» خواند.این مقام یی پا را از این هم فراتر گذاشت و با دخ در امور داخلی ایران، خواستار « فوری» سران فتنه شده است.تاکید بر سران فتنه در حالی صورت ...
2574198

هشدار به ایران در مورد تنگه هرمز

دفاع مدعی شد:هشدار به ایران در مورد تنگه هرمز دفاع روز ششم شهریور مدعی شد، به ایران هشدار داده شده است که باید پاسخگوی رفتار خود در منطقه باشد.به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب؛ جیمز متیس که در نشستی خبری با ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ، در پنتاگون حاضر شده بود، عنوان کرد: «به ایران درباره شرارت هایی که همچنان در منطقه انجام می دهد هشدار داده شده است، درباره کاری که همراه با اسد در انجام می دهند، تهدیدشان به بستن تنگه هرمز و حمایت شان از حوثی ها با موشک هایی که به عربستان سعودی شلیک می شود». دفاع ایالات متحده تاکید کرد که واشینگتن این رفتار ...
2294639

هشدار پنتاگون به ت و

وزارت دفاع به ت نسبت به هرگونه حمله به نیروهای هم پیمان واشنگتن در اراضی هشدار داد.
2679827

اذعان مقام پنتاگون: موشک های ایران در فاصله ۳ مایلی نیرو های یی در فرود آمدند

اذعان مقام پنتاگون: موشک های ایران در فاصله ۳ مایلی نیرو های یی در فرود آمدندیک مقام وزارت دفاع در گفتگو با سی ان ان اذعان کرد موشک هایی که پاسداران بامداد امروز به مقر تروریست ها در شرق فرات در شلیک کرد، در ۳ مایلی نیرو های یی فرود آمده اند.به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، یک مقام وزارت دفاع (پنتاگون) در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان اذعان کرد موشک هایی که پاسداران انقلاب ی بامداد امروز (دوشنبه) به مقر تروریست ها در شرق فرات در شلیک کرد، در 3 مایلی نیروهای یی فرود آمده اند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1893272

تحقیق درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا 17 ص

تحقیق درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا 17 ص تحقیق درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا 17 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 67 1ـ مقدمه : حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا wtc ) ) درنیویورک که درتاریـخ 11 سپتامبرسال 2001 رخ داد ، سبب شدکه ان ساختمان بدنبال راهـهایی برای پیشـرفت کارآیی ساختمان ها بدهنـد که شاید در آینده هم مورد حملات واقع شود . از زمانی که این واقعه رخ داد بسیاری از سازمان های مهم در و کشورهای دیگر دنیا شروع به بررسـی کار ساختمان wtc و پنتاگون د که این کار با جمع ...
492248

یران اژدر جدیدی را نزدیک تنگه هرمز آزمایش کرده/نگرانی پنتاگون از قدرت ایران در س

منابع خبری .یی به شلیک یک اژدر سرعت بالا از سوی ایران در . تنگه هرمز اشاره .د.شبکه «ان بی سی نیوز» روز دوشنبه این خبر را به نقل از مقام های پنتاگون (وزارت دفاع .) گزارش کرده است.بر اساس این گزارش، هفته گذشته نیز شبکه خبری «فا. نیوز» از شلیک ناموفق یک موشک از سوی یک زیردریایی کلاس «یونو» ایران اشاره کرده بود.ان بی سی نیوز مدعی شده که این شلیک روز یکشنبه در . آبراه راهبردی هرمز صورت گرفته است. مقام های پنتاگون نوع این اژدر را «حوت» اعلام کرده اند.حوت، یک اژدر است که در دریا از روی ناوچه، ناو و یا زیردریایی شلیک می شود و معادل 370 کیلومتر در ساعت سرعت دارد...
1993951

تحقیق درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا

تحقیق درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا تحقیق درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 67 1ـ مقدمه : حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا wtc ) ) درنیویورک که درتاریـخ 11 سپتامبرسال 2001 رخ داد ، سبب شدکه ان ساختمان بدنبال راهـهایی برای پیشـرفت کارآیی ساختمان ها بدهنـد که شاید در آینده هم مورد حملات واقع شود . از زمانی که این واقعه رخ داد بسیاری از سازمان های مهم در و کشورهای دیگر دنیا شروع به بررسـی کار ساختمان wtc و پنتاگون د که این کار با جمع آوری و ...
1893271

تحقیق درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا

تحقیق درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا تحقیق درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 67 1ـ مقدمه : حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا wtc ) ) درنیویورک که درتاریـخ 11 سپتامبرسال 2001 رخ داد ، سبب شدکه ان ساختمان بدنبال راهـهایی برای پیشـرفت کارآیی ساختمان ها بدهنـد که شاید در آینده هم مورد حملات واقع شود . از زمانی که این واقعه رخ داد بسیاری از سازمان های مهم در و کشورهای دیگر دنیا شروع به بررسـی کار ساختمان wtc و پنتاگون د که این کار با جمع آوری و ...
584994

. مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مرکزی تجارتی دنیا wtc

مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مرکزی تجارتی دنیا wtc . مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مرکزی تجارتی دنیا دسته بندی عمران فرمت فایل doc حجم فایل 23 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 46 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4152 تمام فایل ها *مقاله درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا* 1ـ مقدمه : حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا wtc ) ) درنیویورک که درتاریـخ 11 سپتامبرسال 2001 رخ داد ، سبب شدکه .ان ساختمان بدنبال راهـهایی...
2174101

مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مرکزی تجارتی دنیا wtc

مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مرکزی تجارتی دنیا wtc مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مرکزی تجارتی دنیا دسته بندی عمران فرمت فایل doc حجم فایل 23 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 46 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4152 تمام فایل ها *مقاله درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا* 1ـ مقدمه : حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا wtc ) ) درنیویورک که درتاریـخ 11 سپتامبرسال 2001 رخ داد ، سبب شدکه ان ساختمان بدنبال راهـهایی ب ...
751923

. مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مرکزی تجارتی دنیا wtc

مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مرکزی تجارتی دنیا wtc . مقاله درباره حمله به پنتاگون و سازمان مرکزی تجارتی دنیا دسته بندی عمران فرمت فایل doc حجم فایل 23 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 46 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4152 تمام فایل ها *مقاله درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا* 1ـ مقدمه : حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا wtc ) ) درنیویورک که درتاریـخ 11 سپتامبرسال 2001 رخ داد ، سبب شدکه .ان ساختمان بدنبال راهـهایی...
1724924

هشدار ایران به عربستان درباره 'دخ ' در امور داخلی و 'جنگ نیابتی در اینترنت

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در مصاحبه ای با یک شبکه خبری لبنانی درباره اعتراض ها در ایران، عربستان سعودی را متهم کرد که یک 'جنگ نیابتی اینترنتی' علیه ایران راه انداخته است. او به مقام های سعودی هشدار داد که ایران 'پاسخ محکمی' به آنها می دهد. طبق گزارش های تقریبا مشابهی که رسانه های رسمی در ایران از این گفت وگو منتشر کرده اند، او در عین حال گفته است تظاهرات در ایران "طی چند روز پایان خواهد یافت و هیچ نگرانی در خصوص آن وجود ندارد." مقام های و عربستان سعودی در سال های اخیر لحن تندتری علیه یک دیگر گرفته اند. از جمله محمد بن سلمان که اکنون و? ...
1292132

مقام ارشد کنگره: ترامپ را به سمت جنگ جهانی سوم می بَرَد

مقام ارشد کنگره: ترامپ را به سمت جنگ جهانی سوم می بَرَد دعوای ترامپ و کورکر در حالی است که رییس جمهور در مسیر عدم تایید پایبندی ایران به ، به کمک و همراهی کورکر در سنا نیاز مبرمی دارد. "باب کورکر" رییس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنای هشدار داد دونالد ترامپ را به سمت جنگ جهانی سوم می بَرَد.به گزارش عصر ایران کورکر در مصاحبه ای با رو مه نیویورک تایمز گفت ترامپ عرصه مدیریت اجرایی در کاخ سفید را با بازیگری در برنامه "شو تلویزیونی" اشتباه گرفته است.این چهره متنفذ جمهوریخواه در کنگره هشدار داد ترامپ با اظهارات و تهدید های بی پروا علیه دیگر کشورها ایا ...
2226098

درخواست ضدایرانی ترامپ از قطر

درخواست ضدایرانی ترامپ از قطر رو مه انگلیسی مدعی پیام ت به نشین قطر برای قطع حمایت از گروه های هوادار ایران شد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، رو مه انگلیس «دیلی تلگراف» روز یکشنبه مدعی شد که ت از قطر خواسته تا از حمایت های خود از گروه های هوادار ایران دست بکشد.این رو مه مدعی شد بین مقام های ت قطر و برخی مقام های حزب الله لبنان و ایران روابطی برقرار است.دیلی تلگراف مدعی شد که ت قطر مبالغی را به نیرو های هوادار ایران برای آزاد سازی گروگان های قطری در منطقه پرداخت کرده و با سران ارشد حزب الله و ایران گفتگو هایی صورت گرفته است.یک مقام ارشد ت به ? ...
2341249

سران گروه ۷ به سختی توانستند خود را در مقابل سخنان آزاردهنده ترامپ کنترل کنند

یک مقام اروپایی گفت اظهارات رئیس جمهور در نشست اخیر گروه ۷ درباره مسائل مختلف، ناراحتی و رنجش مقامات دیگر کشور ها را به دنبال داشت. بنا به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک شرکت کنندگان در نشست اخیر گروه هفت در کانادا به سختی توانستند خود را در مقابل سخنان و اظهارنظرهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور در موضوعات مختلف کنترل کنند. یک مقام ارشد اروپایی تجربیات خود از پشت صحنه نشست سران قدرتمندترین اقتصادهای دنیا را اینگونه با وال استریت ژورنال در میان گذاشت: احساس ناراحتی و رنجش از سخنان دونالد ترامپ قابل احساس بود اما همه سران سعی د در مقابل این اظهارات منطق? ...
629639

محموله تجهیزات نظامی . به کردهای . تحویل داده شد

پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که مقداری تجهیزات نظامی .یی برای حمایت از م.عان سوری در برابر حملات گروه تروریستی .، به گروه های کرد . تحویل داده شده است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، مقامات پنتاگون گفتند که از اعتراض .ت ترکیه نسبت به تحویل سلاح های .یی به رزمندگان کرد .، آگاهی دارند.با اینکه مقام های پنتاگون از ارایه فهرست سلاح های .یی تحویل داده شده به کردهای . خودداری .د، اما ادعای این گروه شبه نظامی را در باره تحویل تانک های آبراهام 'ام یک ای یک' ساخت . را که با انتشار تصویرهایی از اسلحه های تحویل داده شده قبلی همراه بود، تکذیب .د.پنتاگون افزود...
1843325

استقبال پنتاگون از 'توقف' رویارویی قایق های ایران با در خلیج فارس

5 ۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸در دو سال اخیر گزارش ها درباره رویارویی ناوهای یی با قایق های در خلیج فارس بیشتر شده بود. به گزارش رسانه های یی، مقام های نظامی ایالات متحده گفته اند پنج ماه است که نیروهای ایران با نیروهای یی در خلیج فارس رویارویی نداشته اند. تا اوایل تابستان موارد متعددی از رویارویی های دریایی بین نیروهای این دو کشور در خلیج فارس گزارش شده بود. از سه سال پیش، گزارش ها درباره این رویارویی ها بیشتر شده بود. پنتاگون از این توقف رویارویی ها استقبال کرده است. ژنرال ژوزف ووتل، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی (سنترال کامند)، به خبرنگارانی که همرا ...
742673

آیا مقام ارشد اطلاعاتی . دستگیری شده؟

آیا مقام ارشد اطلاعاتی . دستگیری شده؟ مقام ارشد اطلاعاتی . در نینوا دستگیر شد یک عضو پارلمان عراق با انتشار ع.ی در صفحه . خود از دستگیری یکی از مقامات ارشد اطلاعات . توسط نظامیان عراقی خبر داد. بنا به ادعای ” میشان ال جبوری ” این مقام ارشد اطلاعاتی . که ” شاکر ه.ه داوود ” نام دارد روز یکشنبه در نینوا دستگیر شده است. میشان با نوشتن عبارت ” گنج اطلاعاتی . ” چند ع. نیز از این نظامی .ی منتشر کرده است. ادامه مطلب
1279154

هشدار کارشناس غربی درباره «چماق » بر سر طرف های تجارت با ایران

۱۳۹۶/۰۷/۱۶ :: ۱۵:۵۲ هشدار کارشناس غربی درباره «چماق » بر سر طرف های تجارت با ایران خبرگزاری فارس: هشدار کارشناس غربی درباره «چماق » بر سر طرف های تجارت با ایران کارشناس ارشد یک بانک کانا ضمن تاکید بر نگرانی بازار جهانی نفت از «بازگشت تحریم های ایران»، از «چماق » ضد طرف های تجارت با ایران سخن گفته است. به گزاترش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، شبکه یی گزارشی با این عنوان منتشر کرده است: «تصمیم بزرگ هفته آینده رئیس جمهور ترامپ درباره ایران، می تواند سبب بی ثباتی در بازار(جهانی)نفت شود». اشاره شبکه «سی ان بی سی» به اعلام موضع دونالد ترامپ درباره و ر? ...
1046512

نامه «ظریف» به آمانو درباره سفر « ی» نیکی هیلی

نامه «ظریف» به آمانو درباره سفر « ی» نیکی هیلی خارجه ایران در نامه ای به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پیامدهای منفی سفر یک مقام یی به وین درباره اجرای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 ( ) هشدار داد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «محمد جواد ظریف»، خارجه ایران در نامه ای به «یوکیا آمانو»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تبعات منفی سفر یک مقام یی به وین بر اجرای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 ( ) هشدار داده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2374389

لغو قرارداد گوگل و پنتاگون با فشار برنامه نویسان و ان سیلی ولی

oiweze به گزارش خبرآنلاین، به دنبال اعتراضات گسترده برنامه نویسان و ان شاغل در گوگل، پروژه ماون به دستور مدیران ارشد ادامه نخواهد یافت و بنابراین قرارداد در سال آینده میلادی تمدید نخواهد شد. {لینک} استفاده از هوش و «یادگیری ماشین» در پروژه تشخیص و شناسایی چهره آنلاین افراد از طریق پهپادهای جاسوسی پنتاگون علیه شهروندان، باعث برانگیخته شدن خشم گوگلی هایی شد که در این کمپانی حضورداشته و بعضاً به طور مستقیم و غیرمستقیم یار پنتاگون شده بودند. آن ها با جمع آوری امضاء و ارسال نامه به مدیریت ارشد، رسماً اعتراض خود را بیان د. گروه techworkerscoalition.org شامل متخصصان آی ...
771585

تسلط ایران بر کریدور تهران-بیروت

سی ان ان گزارش دادتسلط ایران بر کریدور تهران-بیروت/ نگرانی پنتاگون از نبرد اجتناب ناپذیر با ایران در .وبگاه شبکه خبری .یی نوشت: نگرانی های جدیدی در پنتاگون رخ داده و گفته می شود که ممکن است . وارد نبرد منطقه ا ی گسترده تر با . و ایران شود.به گزارش فارس، وبگاه شبکه خبری «سی ان ان» در گزارشی تحت عنوان «احتمال درگیری نیروهای . حاضر در . با ایران و بروز جنگ منطقه ی» نوشت: نگرانی های جدیدی در پنتاگون مبنی بر این وجود دارد که ممکن است . وارد یک نبرد منطقه ا ی گسترده تر نه تنها با . بلکه با ایران شود. مقام های .یی در خفا نگرانی خود را از تلاش های کنونی ?...
1349390

تحقیق درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرگزی تجارتـی دنیا

تحقیق درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرگزی تجارتـی دنیا لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 66 1ـ مقدمه : حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا wtc ) ) درنیویورک که درتاریـخ 11 سپتامبرسال 2001 رخ داد ، سبب شدکه ان ساختمان بدنبال راهـهایی برای پیشـرفت کارآیی ساختمان ها بدهنـد که شاید در آینده هم مورد حملات واقع شود . از زمانی که این واقعه رخ داد بسیاری از سازمان های مهم در و کشورهای دیگر دنیا شروع به بررسـی کار ساختمان wtc و پنتاگون د که این کار با جمع آوری و بررسی داده ها صورت گرفت . طبق نتایج بررســی می توان ثابت کرد ...
1931771

بیانیه وزارت خارجه در حمایت از سران فتنه

شبکه العالم، هدر نائورت - سخنگویوزارت خارجه - با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه، خواستار « فوری» سران فتنه شد.بر این اساس، در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضدایرانی مقام های یی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور شب گذشته بیانیه ای درباره سران فتنه 88 منتشر کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «این هفته هفتمین سالگرد بازداشت مهدی و میرحسین ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به همراه همسر او، زهرا رهنورد فعال حقوق ن است».هدر نائورت در این بیانیه مداخله جویانه، بازداشت سران فتنه را «مغایر با تعهدات بین المللی ایران در مسائل ی» خوانده و در ...
1935703

بیانیه وزارت خارجه در حمایت از سران فتنه

به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، هدر نائورت - سخنگوی وزارت خارجه - با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه، خواستار « فوری» سران فتنه شد.بر این اساس، در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضدایرانی مقام های یی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور شب گذشته بیانیه ای درباره سران فتنه 88 منتشر کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «این هفته هفتمین سالگرد بازداشت مهدی و میرحسین ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به همراه همسر او، زهرا رهنورد فعال حقوق ن است».هدر نائورت در این بیانیه مداخله جویانه، بازداشت سران فتنه را «مغایر با تعهدات بین المللی ایران ...
1935517

بیانیه وزارت خارجه در حمایت از سران فتنه

به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، هدر نائورت - سخنگوی وزارت خارجه - با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه، خواستار « فوری» سران فتنه شد.بر این اساس، در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضدایرانی مقام های یی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور شب گذشته بیانیه ای درباره سران فتنه 88 منتشر کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «این هفته هفتمین سالگرد بازداشت مهدی و میرحسین ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به همراه همسر او، زهرا رهنورد فعال حقوق ن است».هدر نائورت در این بیانیه مداخله جویانه، بازداشت سران فتنه را «مغایر با تعهدات بین المللی ایران ...
1932707

بیانیه وزارت خارجه در حمایت از سران فتنه

به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، هدر نائورت - سخنگوی وزارت خارجه - با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه، خواستار « فوری» سران فتنه شد.بر این اساس، در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضدایرانی مقام های یی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور شب گذشته بیانیه ای درباره سران فتنه 88 منتشر کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «این هفته هفتمین سالگرد بازداشت مهدی و میرحسین ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به همراه همسر او، زهرا رهنورد فعال حقوق ن است».هدر نائورت در این بیانیه مداخله جویانه، بازداشت سران فتنه را «مغایر با تعهدات بین المللی ایران ...
1568579

هشدار به اعراب درباره تعامل غلط با ایران

یک مقام سابق اردنی با هشدار به اعراب درباره تعامل غلط با ایران، تأکید کرد که این دامی است که محافل صهیونیستی آن را ایجاد کرده اند. به گزارش افکارنیوز، «أحمد عبیدات» نخست پیشین اردن امروز شنبه در سخنانی در سمیناری تحت عنوان «روابط عربی-منطقه ای؛ واقعیت ها و افق ها» که در مرکز مطالعات خاورمیانه در امان برگزار شد، گفت که گزینه های متعددی برای تعامل با ایران وجود دارد اما خطرناک ترین و بدترین آن تعامل از منظر مذهبی است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1932564

بیانیه وزارت خارجه در حمایت از سران فتنه

بیانیه وزارت خارجه در حمایت از سران فتنه به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، هدر نائورت - سخنگوی وزارت خارجه - با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه، خواستار « فوری» سران فتنه شد.بر این اساس، در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضدایرانی مقام های یی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور شب گذشته بیانیه ای درباره سران فتنه 88 منتشر کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «این هفته هفتمین سالگرد بازداشت مهدی و میرحسین ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به همراه همسر او، زهرا رهنورد فعال حقوق ن است».هدر نائورت در این بیانیه مداخله جویانه، بازداشت سران ف ...
2099402

مقام ارشد موساد: باید از حضور نظامی بلندمدت ایران در جلوگیری کنیم

مقام ارشد موساد: باید از حضور نظامی بلندمدت ایران در جلوگیری کنیم«چا ل» یک مقام ارشد اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در اظهار نظری درباره اوضاع منطقه مدعی شد که باید از حضور نظامی بلندمدت ایران در جلوگیری شود.به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وبگاه «سایفر بریف»، «چا ل» مدیر رژیم صهیونیستی در نشست سالیانه بنیاد یی «ژرمن مارشال» در شهر برو ل مدعی شد که تل آویو باید نسبت به «تلاش ایران برای حضور طولانی مدت در اقدام کند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2574903

دفاع : به ایران به خاطر رفتارهایش هشدار داده ایم

دفاع ادعا کرد که به ایران هشدار داده شده و ت ترامپ آنچه که "رفتارهای خصمانه ایران در منطقه" خوانده شده، را تحمل نخواهد کرد.به گزارش ایسنا به نقل از ایندیپندنت، جیمز متیس، دفاع در کنفرانسی خبری در پنتاگون، ایران را "بی ثبات کننده ترین عامل در منطقه" خواند.جیمز متیس در ادامه ادعا کرد که به ایران به خاطر رفتارهایش هشدار داده شده است.وی همچنین مدعی شد که ، ایران را برای کارهایش مواخذه خواهد کرد اما بیش از این وارد جزئیات نشد.متیس در ادامه اظهارات دیگر مقامات یی که این روزها همزمان با اعمال تحریم ها دم از حمایت از مردم ایران می زنند، ادعا کرد که با ملت ایر? ...
2079196

هشدار درباره اعتصاب غذای بقایی: مقام های مسئول هستند

حق نشر ع farsimage captionرئیس جمهور سابق ایران بارها از معاونش دفاع کرده و اتهام های مالی او را رد کرده استمحمود ، رئیس جمهور پیشین ایران، درباره "اعتصاب غذای" حمید بقایی، معاون سابق خود و وضعیت او در زندان هشدار داده است.او گفته اگر برای معاون سابقش اتفاقی بیفتد، مقام های ایران مسئول خواهند بود؛ چه آنها که "مستقیما ظلم د" چه آنها که ظلم را "توجیه" د.حمید بقایی، معاون سابق آقای دو هفته پیش به جرم زندانی شد و چند روز بعد، اسفندیار رحیم ، معاون دیگر آقای و نزدیک ترین چهره به او هم بازداشت شد. ت بهار، رسانه حامیان محمود ، گزارش کرده که آقای بقایی بعد از چند روز اعت? ...
2071597

هشدار درباره اعتصاب غذای بقایی: مقام های مسئول هستند

حق نشر ع farsimage captionرئیس جمهور سابق ایران بارها از معاونش دفاع کرده و اتهام های مالی او را رد کرده استمحمود ، رئیس جمهور پیشین ایران، درباره "اعتصاب غذای" حمید بقایی، معاون سابق خود و وضعیت او در زندان هشدار داده است.او گفته اگر برای معاون سابقش اتفاقی بیفتد، مقام های ایران مسئول خواهند بود؛ چه آنها که "مستقیما ظلم د" چه آنها که ظلم را "توجیه" د.حمید بقایی، معاون سابق آقای دو هفته پیش به جرم زندانی شد و چند روز بعد، اسفندیار رحیم ، معاون دیگر آقای و نزدیک ترین چهره به او هم بازداشت شد. ت بهار، رسانه حامیان محمود ، گزارش کرده که آقای بقایی بعد از چند روز اعت? ...
1929320

بیانیه وزارت خارجه در حمایت از سران فتنه

سخنگوی وزارت خارجه با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه، خواستار « فوری» سران فتنه شد. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، هدر نائورت -- سخنگوی وزارت خارجه -- با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه در امور داخلی ایران، خواستار « فوری» سران فتنه شد. بر این اساس، در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضد ایرانی مقام های یی، حالا سخنگوی وزارت خارجه این کشور بیانیه ای درباره سران فتنه 1388 منتشر کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «این هفته هفتمین سالگرد بازداشت مهدی و میرحسین ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهو ...
388069

مقام کره شمالی: اگر . اقدامات تحریک آمیز کند، وارد جنگ می شویم

به گزارش مشرق، در ادامه تنش ها در شبه جزیره کره، مقام ارشد وزارت خارجه کره شمالی به . درباره اقداماتش تحریک . در منطقه هشدار داده است. معاون . خارجه کره شمالی در مصاحبه با رسانه .یی، اقدامات واشنگتن در منطقه از قبیل اعزام ناوهواپیمابر، برگزاری مانورهای نظامی مشترک با کره جنوبی و همچنین توئیت های دونالد ترامپ علیه کره شمالی را، اقداماتی خوانده به سبب ایجاد تنش و دردسر در منطقه شده است. «هان سونگ ریول» به آسوشیتدپرس تاکید کرد که در صورت انجام اقدامات تحریک آمیز از سوی .، «ما وارد جنگ خواهیم شد». این مقام کره شمالی با تاکید بر اقدامات خصمانه . و متحد...
1028508

گروه بین الملل / حوزه / اروپا

۹۶/۰۶/۰۱ :: ۰۳:۳۲نامه «ظریف» به آمانو درباره سفر « ی» نیکی هیلی خارجه ایران در نامه ای به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تبعات منفی سفر یک مقام یی به وین بر اجرای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 ( ) هشدار داده است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «محمد جواد ظریف»، خارجه ایران در نامه ای به «یوکیا آمانو»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تبعات منفی سفر یک مقام یی به وین بر اجرای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 ( ) هشدار داده است. این خبر را رو مه واشنگتن پست در خلال مصاحبه ای با «نیکی هیلی»، در سازمان ملل متحد گزارش داده است. پیشتر منا ...
2297768

پاسخ پنتاگون به هشدار چین

سخنگوی پنتاگون اعلام کرد؛ نیروهای دریایی ایالات متحده در دریای جنوبی چین در چارچوب قوانین بین المللی در زمینه ناوبری فعالیت می کنند. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، کریستوفر لوگان در مورد اتهام چین نسبت ورودد غیر مجاز ناوهای یی به آبهای این کشور گفت: ناوهای براساس قوانین بین المللی و درچارچوب ناوبری فعالیت می کنند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1719110

هشدار مقامات درباره سرکوب معترضان در ایران.

هشدار مقامات درباره سرکوب معترضان در ایراندر حالی که برخی های اعتراضی در ایران به خشونت کشیده شده ، شماری از شخصیت های داخلی و خارجی نسبت به حوادث ایران واکنش نشان داده اند. مقامات ارشد به مسئولان ایران هشدار داده اند که از سرکوب معترضان بپرهیزند.تظاهرات اعتراضی در تهرانپال رایان، رئیس مجلس نمایندگان در توییتر شخصی خود خواستار حمایت از تظاهرکنندگان در ایران شد. رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که "این نتیجه رفتار رژیم است که به جای حل مشکلات شهروندان بر حمایت از سازمان های تروریستی متمرکز شده است".به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندیدسناتور تد ...
2423800

فاش شدن جزئیاتی از نشست ضدایرانی اخیر مقامات یی در ریاض

رو مه بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد ت ، به بیان محور گفتگوهای مطرح شده در نشست اخیر مقامات یی و سعودی در ریاض پرداخت.بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد در ت به بیان گوشه ای از جزئیات سفر کاری اخیر مقامات یی به عربستان برای رایزنی درباره ایران پرداخت.به گفته این مقام ارشد یی که به شرط افشا نشدن نامش حاضر به مصاحبه با بلومبرگ شده است، هیات یی به مدت سه روز در عربستان حضور داشت و در این سه روز، راههای قطع جریان پول به ایران مورد بررسی قرار گرفت.وی در ادامه خاطر نشان کرد در این نشست ها مقاماتی از وزارت خارجه و وزارت خزانه داری به همراه چندین سعودی (که نامی از آنه ...
1944152

بیانیه وزارت خارجه در حمایت از سران فتنه

به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، هدر نائورت - سخنگوی وزارت خارجه - با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه، خواستار « فوری» سران فتنه شد. بر این اساس، در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضدایرانی مقام های یی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور شب گذشته بیانیه ای درباره سران فتنه 88 منتشر کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «این هفته هفتمین سالگرد بازداشت مهدی و میرحسین ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به همراه همسر او، زهرا رهنورد فعال حقوق ن است». هدر نائورت در این بیانیه مداخله جویانه، بازداشت سران فتنه را «مغایر با تعهدات بی? ...
1935801

بیانیه وزارت خارجه در حمایت از سران فتنه

به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، هدر نائورت - سخنگوی وزارت خارجه - با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه، خواستار « فوری» سران فتنه شد. بر این اساس، در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضدایرانی مقام های یی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور شب گذشته بیانیه ای درباره سران فتنه 88 منتشر کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «این هفته هفتمین سالگرد بازداشت مهدی و میرحسین ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به همراه همسر او، زهرا رهنورد فعال حقوق ن است». هدر نائورت در این بیانیه مداخله جویانه، بازداشت سران فتنه را «مغایر با تعهدات بین ال? ...
1934130

بیانیه وزارت خارجه در حمایت از سران فتنه

به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، هدر نائورت - سخنگوی وزارت خارجه - با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه، خواستار « فوری» سران فتنه شد.بر این اساس، در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضدایرانی مقام های یی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور شب گذشته بیانیه ای درباره سران فتنه 88 منتشر کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «این هفته هفتمین سالگرد بازداشت مهدی و میرحسین ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به همراه همسر او، زهرا رهنورد فعال حقوق ن است».هدر نائورت در این بیانیه مداخله جویانه، بازداشت سران فتنه را «مغایر با تعهدات بین الم ...

هشدار یک مقام ارشد پنتاگون به سران درباره ایران