نیستیم


2469786

رایگان فول آلبوم ما مرد نیستیم

,ما مرد نيستيم,ما مرد نيستيم شاهین,ما مرد نيستيم که اسبیم,ما مرد نيستيم ,ما مرد نيستيم از ,ما مرد نيستيم mp3,اهنگ ما مرد نيستيم شاهین,ما مرد نيستيم , جهت کلیک کنید (کلیه ی آلبوم ها و آهنگ ها + ترک جدید این من من ایم) ما مرد نيستيم متن,آلبوم ما مرد نيستيم,ما مرد نيستيم ,ما مرد نيستيم متن,متن ما مرد نيستيم ما مرد نيستيم اولین آلبوم رسمی و استودیویی می باشد که با همکاری مشترک و تهیه کنندگی گروه تپش ۲۰۱۲ در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، مصادف با روز جهانی کارگر در آلمان منتشر شد. این آلبوم به صورت رایگان بر روی اینترنت قرار گرفت.[نیازمند منبع] محتویات [نهفتن] ۱ درباره آلبو? ...
587301

. رایگان فول آلبوم ما مرد نیستیم .

,ما مرد نيستيم,ما مرد نيستيم شاهین,ما مرد نيستيم که اسبیم,ما مرد نيستيم . .,ما مرد نيستيم از .,ما مرد نيستيم mp3,اهنگ ما مرد نيستيم شاهین,ما مرد نيستيم .,ما مرد نيستيم متن,آلبوم ما مرد نيستيم,ما مرد نيستيم .,ما مرد نيستيم . متن,متن ما مرد نيستيم .ما مرد نيستيم اولین آلبوم رسمی و استودیویی . می باشد که با همکاری مشترک و تهیه کنندگی گروه تپش ۲۰۱۲ در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، مصادف با روز جهانی کارگر در آلمان منتشر شد. این آلبوم به صورت رایگان بر روی اینترنت قرار گرفت.[نیازمند منبع] محتویات [نهفتن] ۱ درباره آلبوم ۲ واکنش ها ۳ ترانه های آلبوم ۴ مضمون ترانه ها ۵ پانویس ۶ م...
985954

ما اینقدرها هم بد نیستیم اقا ...

ما اینقدر ها هم بد نيستيم آقا بی خیال و بی درد نيستيم آقا فکر نکنید بی مهریم و حقه باز بجان خودت نامرد نيستيم آقا با تو هم عهدیم تا قیامت و مطمئن باش اهل جفا و ش تن عهد نيستيم آقا بند بند وجودمان پر از واژه های انتظاره اما چه کنیم که شاعری بلد نيستيم آقا قصه کوتاه کنم ؛ تو بهتر میدانی باهمه بدی ؛ اهل دروغ و کلک نيستيم آقا ترا دوست داریم ای تجلی خدا در زمین هرچند که رسم عاشقی بلد نيستيم آقا " فاطمی "
169290

نیستیم

ما نوحه می کنیم و عزادار نيستيم یعنی که عاشقیم و گرفتار نيستيم تا صبح دسته دسته تو را . می زنیم اما شب . تو بیدار نيستيم عمری اگرچه تشنه ی خونخواهی توییم در انتخاب راه تو مختار نيستيم این دستها به دامن لطفت نمی رسند وقتی لب فرات، علمدار نيستيم از دست مرگ، سر به سلامت نمی بریم تا شورِ عشق هست و سرِ دار نيستيم از زندگی بُریدی و دنیا تمام شد یک لحظه بی تو باشیم انگار نيستيم ما را به دام عشق حقیقی دچار کن ما را که عاشقیم و گرفتار نيستيم اصغر معاذی
1462341

ماها که آدم نیستیم...

ما که در آمار موجودات عالم نيستيم زخم ها داریم، امّا فکر مرهم نيستيم ادعای پوچ کوچیدن نداریم از زمین بی تعارف، لایق در جا زدن هم نيستيم با مزاج دم د می، آینده را سر می بریم چون که بر تصمیم خود هرگز مصمم نيستيم غربت پاییز مهمان عزیز خوان ماست ما پذیرای بهار و یاس و شبنم نيستيم ارزش پرسش ندارد زندگیِ ما لوده ها هیچ پابند معماهای مبهم نيستيم گفتی آدم با هم این عشق آسمانی می شود گفتم آدم ها فقط... ماها که آدم نيستيم علی اکبر یاغی تبار
1253736

عت7

ما نوحه می کنیم و عزادار نيستيم یعنی که عاشقیم و گرفتار نيستيم تا صبح دسته دسته تو را می زنیم اما شب تو بیدار نيستيم عمری اگرچه تشنه ی خونخواهی توییم در انتخاب راه تو مختار نيستيم این دستها به دامن لطفت نمی رسند وقتی لب فرات، علمدار نيستيم از دست مرگ، سر به سلامت نمی بریم تا شورِ عشق هست و سرِ دار نيستيم از زندگی بُریدی و دنیا تمام شد یک لحظه بی تو باشیم انگار نيستيم ما را به دام عشق حقیقی دچار کن ما را که عاشقیم و گرفتار نيستيم اصغر معاذی
809624

ما همینیم که هستیم

ما همینیم که هستیم شاخ نيستيم چون . نيستيم خاص نيستيم چون عقده نداریم بالا نيستيم چون پرچم نيستيم فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…
2809

آدمیم...

ــــ ما همینیم که هستیم ـــــــــ شاخ نيستيم چون . نيستيم ــــــــ خاص نيستيم چون عقده نداریم ـــــــــ بالا نيستيم چون پرچم نيستيم ــــــــ فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن ــــــــــــــــــــــــ❤ــــــــــــــــــــ
1186009

ما اهل کوفه هستیم

??دروغ میگویم ما اهل کوفه نيستيم??ما کوفى نيستيم ولى چند نفر از ما دعاى ندبه روز رو فراموش نمیکنه؟؟.??ما کوفى نيستيم ??ولى تا حالا تو عروسی هامون به فکر مهمان ویژه بودیم#به فکر زمانمان بودیم؟؟. ??ما اهل کوفه نيستيم ??ولى چند نفر از ما در قنوت ش دعاى فرج میخواند؟.??ما اهل کوفه نيستيم ??ولى چند نفر از ما ثواب قرائت قرآن و صدقه هایش رو براى سلامتى زمان هدیه ک می کنه؟؟ . ??ما اهل کوفه نيستيم ??ولى چند نفر از ما بعد از هایش دعاى فرج میخونه؟؟.??ما اهل کوفه نيستيم ??ولى خدا ى چندبار واسه رضایت زمانمون از یک گناه گذشتیم؟؟.??ما اهل کوفه نيستيم ??ولى واسه خاطر زمان دست چند ن ...
2520520

ما مجبور نیستیم

ما مجبور نيستيم برای شرایط زندگیمان به ی توضیح دهیم. ما مجبور نيستيم برای اینکه نیاز داریم با خودمان خلوت کنیم و تنها باشیم، به ی توضیح بدهیم. ما مجبور نيستيم به دیگران بگوییم که با همه افکار آنها موافق هستیم. ما مجبور نيستيم به همه درخواستهای یک نفر، پاسخ مثبت بدهیم. ما مجبور نيستيم برای وضع ظاهریمان به ی توضیح بدهیم. ما مجبور نيستيم برای سلیقه و ذائقه خودمان به ی توضیح بدهیم. ما مجبور نيستيم برای ازدواج مان به ی توضیح بدهیم. ما مجبور نيستيم برای ازدواج ن مان به ی توضیح بدهیم. (دیوید ویلیام)
142742

ما .ان فعال در فضای مجازی بیکار نیستیم !

ما فعالان فضای مجازی بیکار نيستيم ! گاهی از ما پرسیده می شود که: چرا اینقدر برای فضای مجازی وقت میگذارید، مگر بیکارید؟ ▫ما در فضای مجازی به دنبال تفریح و سرگرمی نيستيم. ▫به دنبال پر . اوقات فراغت هم نيستيم . ▫به دنبال اسم و رسم نيستيم. ▫به دنبال .ماس دعا از مسؤلین نيستيم. ▫به دنبال ریا و خود نمایی و تظاهر نيستيم. نگاه ما به فضای مجازی متفاوت است . ما فضای مجازی را یک جبهه جنگ می دانیم. جنگ همیشه با شلیک توپ و تفگ نیست . فضای مجازی میدان مبارزه است و مبارزه بوده و هست و خواهد بود ،فقط شکل و نوع آن تفاوت کرده است . مبارزه مرد میخواهد...
2192147

عشق

حالا همه مان در آن مدرسه تنها امیدی که داشتیم زنگ ریاضی بود. زنگی که آقای معلم سیبیلویش ما را به دنیاهای مختلف می برد. به ما محبت یاد می داد و شریک تنهایی هایمان می شد. برای چند ساعت حس می کردیم دیگر جنگ زده نيستيم. فقیر نيستيم. پایین شهری نيستيم و بعضی هایمان حس می کردیم دیگر بی پدر هم نيستيم. ادامه مطلب
2206840

فردا نیستیم

زندگی تکرار فرداهای ماست میرسد روزی که فردا نيستيم آنچه میماند فقط نقش ن ت نقش ها می ماند و ما نيستيم
2746491

آلبوم ما مرد نیستیم

برای آلبوم (ما مرد نيستيم) به صورت یکجا به سایت زیر بروید.( بر روی اسم البوم در زیر کیلیک کنید) ما مرد نيستيم #تبلیغات
2100458

ما فعالان فضای مجازی بیکار نیستیم

گاهی از ما پرسیده می شود که: چرا اینقدر برای فضای مجازی وقت میگذارید، مگر بیکارید؟ *ما در فضای مجازی به دنبال تفریح و سرگرمی نيستيم.*به دنبال پر اوقات فراغت هم نيستيم .*به دنبال اسم و رسم نيستيم. ادامه مطلب...
2740740

آلبوم ما مرد نیستیم

برای آلبوم (ما مرد نيستيم) به صورت یکجا به سایت زیر بروید. ما مرد نيستيم
115109

مجموعه ع. های جدید از سریال نوروزی ما فرشته نیستیم

مجموعه: دنیای بازیگران سریال نوروزی ما فرشته نيستيم این مجموعه در ایام نوروز ۹۳ از شبکه تهران پخش می گردد.سریال ما فرشته نيستيمداستان سریال ما فرشته نيستيم : در روزهای قبل از عید زندانیان برای گرفتن مرخصی تلاش زیادی می کنند و به برخی از آنها مرخصی داده می شود اما در این بین ۴ نفر از آنها که بیشترین استحقاق برای دریافت مرخصی داشتند با مرخصی شان موافقت نمی شود و بدینترتیب اتفاقات تازه ای آغاز می شود ….کارگردان سریال ما فرشته نيستيم : فلورا سامتهیه کننده سریال ما فرشته نيستيم: مجید اوجیبازیگران سریال ما فرشته نيستيم : گوهر خیر.ش,علی صا...
2788

ما...

ما مثل شما نيستيم که فازه ◀ . ▶ برداریمو دم از love بزنیم ✘ یهو ◀ va ▶ بدیمو حرف از disloveبزنیم ✘ ما مثل شما نيستيم که با یه ◀ in rel ▶ دور برداریم ✘ ما ◀ in veli ▶ مونو تنهاییمون پابرجاست ✘ ما مثل شما نيستيم که هفته ای یه بار ش.ته ◀ eshghi ▶ بخوریم ✘ تو درگیری با مخاطبه ◀ khas ▶ ✘ ولی واس ما خاص فقط ◀ khodas ▶ ✘ شما ته تهش بهت میگنlashi ⊗ ✘ ما با غرور به خودمون میگیمnashi ✘ ⊗ هه!/ باشه ما ناشی → → → ولی شما تازه اولاشی → → هوووی… لاشی → خوش باشی ↬
2229642

آهنگ ما فرشته نیستیم برزو ارجمند

آهنگ برزو ارجمند ما فرشته نيستيم borzoo arjmand ma fereshte nistim آهنگ برزو ارجمند بنام ما فرشته نيستيم بهار آمد سوار آمد به مرکب نوروز خورشید تابان یوهو خوشم خوشم که عمر دی سرآمد و رنجم بگرفته پایان یوهو تیتراژ سریال ما فرشته نيستيم ادامه مطلب
546663

قلب ِ

ما .ن مناطق نيستيم . ما حتی .ن زمین هم نيستيم . قلب ِ .انی که دوستشان داریم خانه حقیقی ما هستند...
1463756

ما تشنه آمدنش نیستیم!

یا أَیُّهَا الْعَزیزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا إِنَّ اللَّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقینَ مشکل این است که ما تشنه نيستيم...مشکل این است که ما تشنه ظهورش نيستيم. و بدون او، هیچ احساس کمبود نمی کنیم! و بدبختی و بی چارگی خودمان را متوجه نيستيم و در جهل مرکب غوطه وریم! خود را بی نیاز از او می بینیم و شب را روز و روز را شب می کنیم. یاد اصحاب اباعبدالله(ع) بخیر! چه اصح ! حتی حاضر نبودند لحظه ای پس از خود و در فراقش، زندگی کنند! آیا ما چنین شده ایم! آیا ما چنین در فراق مان سوخته ...
242757

پسرم ببخشید!

عید نوروز و تعطیلات طولانی اش هم به مبانه راه رسیده و نشد یک بار توی زندگی مون یک نوروز بی دردسر و آروم رو پشت سر بزاریم. از حجم سنگین سوتفاهمات و خودخواهی های هردومون هردوتامون داریم له می شیم و همچنان داریم ادامه می دیم. بلد نيستيم همدیگه رو درک کنیم. بلد نيستيم همدیگه رو دوست داشته باشیم . بلد نيستيم به هم توجه کنیم. ما بلد نيستيم... بعضی از زن ها از دوران بارداری شون به عنوان یه دوران طلایی یاد می کنن که توش حداکثر آرامش و عشق و توجه رو دریافت . و منم فکر می . احت. وجود داره که برای ما هم این جوری بشه اما از اونجایی که واقعاً هیچ وقت یادم نمی یاد زندگی روی...
2071530

نگرانی هایی از جنس اشتباه

به فکر وا زدن کفشهایمان هستیم و هر روز آن را روشن و براق میکنیم...! اما به فکر روشن شدن فکر و وجدان و تفکرات و عقیده مون نيستيم ..!! به فکر اتو لباسهایمان هستیم و هر روز آن را اتو و صاف میکنیم..! اما به فکر دلهایمان نيستيم تا از کینه ها صاف کنیم..!! به فکر ماشین و وسایل نقلیه خودمان هستیم و برای حفاظتش با چادر آن را می پوشانیم...!اما به فکر زن و دخترانمون نيستيم که برای نجات ازجهنم با چادر آنها را بپوشانیم ..!!نگران گوشی و تبلتامون هستیم که مبادا بشکنه...! اما نگران دلهایی که با بی توجهی مون میشکنیم نيستيم...!! غرق در مادیات شده ایم ... و معنویات را فراموش کرده ایم..!غرق ...
304872

پرواز3648

بلد نيستيم .ی که دوستمون داره رو بلد نيستيم بخاطر بودنش تشکر کنیم فقط یاد گرفتیم وقتی از دست دادیمش قدرش رو بدانیم
470412

حالم بده

ما معمولی ها زود گول میخوریم ساده ایم تو دوست داشتن ادما،مثلا بلد نيستيم هی دیر جواب بدیم تا جذاب بشیم. بلد نيستيم هی زبون بریزیم تا طرف دلش غنج بزنه برامون ظاهرمون معمولیه صدای خنده مون یه جوری نیس ک هزار بار تو گوش .ی بپیچه. چشامون یه جوری نیس ک دل یکی بلرزه ما خیلی معمولی ایم حتی وقتی بهمون بگن برو میبینیم طرف بدون ما خوشه میریم ما معمولیا بلد نيستيم .ی ما رو دوس داشته باشه
557567

شرمنده نیستیم...

. .: بدانید هر قدمی که برمیدارید، هر ذره کاری که انجام میدهید، هر دلسوزی ای که میکنید، هر تلاشی که میکنید، پیش خدای متعال محفوظ است...آنچه که شما از حسنه و خیر و با نیتِ خوب انجام میدهید، پیش پروردگار عالم محفوظ است. شرمنده نيستيم، چرا که تمام تلاشمان را برای #روشنگری و علیه #چپاولگری و هوچی گری کردیم و .ت ننشستیم. خسته هم نيستيم چرا که هدف خدا و رضای اوست ولاغیر، لذا #رضای_خدا در عمل صالح و نیت خالص است و نه در نتیجه. نا امید هم نيستيم چون می دانیم آنچه مصلحت و خیر است اتفاق می افتد و خداوند خیر خواه ترین است برای خلقش و شاید زمانی بیشتر ...
944008

در فراغت زندگی ها باخته ام

سـلام منم ..... فرزند روزهای بی قراری همانی که بی تو قرار ندارد ما زاییده دلتنگی هاییم همه ما انسان ها فقط . نيستيم که از این فراق درد،میچشیم فقط . نيستيم که در این فراق بار،میکشیم فقط . نيستيم که برای وصل ،دل میکشیم چه زیباست ما بودن خسته ام از روز های بی تو گذشته خسته ام از روز های من بودن و میدانم که خسته ای از روز های بی من بودنت بی کیینه من دلداده من دوستت دارم آیینه من(f:f) ............................................بهنام دانش..96/6/7.......................................................
295749

بلد نیستیم

من مردی که مورد توجه زن ها قرار بگیرد، نیستم. هرگز هم نبودم. برای این که بتوانی مورد توجه زن ها قرار بگیری، باید با حرف های زیبا با آن ها ارتباط برقرار کنی. اما من هرگز بلد نبودم... چار. بوکوفسکی حرف های زیبا بلد بودن میخواهد بلد نيستيم آقا بلد نيستيم آقا
2433929

کوهِ خاموش

""بله، این لحظات در کنار هم ما رو تغییر دادن، لحظات تو و لحظات من، طوری که حالا در مقایسه با زمانی که این لحظات آغاز و به تدریج سپری شدن_تیک تیک! تیک تیک!_ دیگه همون آدم ها نيستيم، اما ما می دونیم که دیگه همون آدم ها نيستيم، و نه تنها می دونیم دیگه اون آدم ها نيستيم، بلکه حتی می دونیم از چه لحاظ دیگه اون آدم ها نيستيم، تو عاقل تر، اما نه غمگین تر، و من غمگین تر اما نه عاقل تر، چون بدون زحمت ها و گرفتاری های حادّ شخصی نمی تونستم عاقل تر بشم، در حالی که غم چیزیه که سرتاسر زندگیت می تونی مدام به موجو اضافه کنی... بدون اینکه به این دلیل احساس خیلی بدتری پیدا م، مگه ...
2790846

زشت کج معیوب

- می گه ما قسمتِ هم نيستيم! - می گم حالا که سریال شدیم، قسمتِ هم نيستيم؟ - می گه توهم زدیا! - می گم اصلاً نامه ش خوب نبود. - می گه بدو برو پولمون رو پس بگیر. - می گم دل خوشی داریا. - می گه با تو آره. - می گم عطفِ سریال همین جاست. - می گه سریال کجا بود؟ - می گم می خوای سر کارم بذاری؟ - می گه همینه که هست. اصلاً ما قسمتِ هم نيستيم. - می گم غلط . صبر کن برم پولمون رو پس بگیرم. - می گه مگه برای سریال هم سینما هست؟ - می گم تو بمون فقط. پس گرفتن پول با من. محمدباقر قنبری نصرآبادی ۲۳:۲۱ ۲۷مهر۱۳۹۷
2744280

زشت کج معیوب

- می گه ما قسمتِ هم نيستيم! - می گم حالا که سریال شدیم، قسمتِ هم نيستيم؟ - می گه توهم زدیا! - می گم اصلاً نامه ش خوب نبود. - می گه بدو برو پولمون رو پس بگیر. - می گم دل خوشی داریا. - می گه با تو آره. - می گم عطفِ سریال همین جاست. - می گه سریال کجا بود؟ - می گم می خوای سر کارم بذاری؟ - می گه همینه که هست. اصلاً ما قسمتِ هم نيستيم. - می گم غلط . صبر کن برم پولمون رو پس بگیرم. - می گه مگه برای سریال هم سینما هست؟ - می گم تو بمون فقط. پس گرفتن پول با من. محمدباقر قنبری نصرآبادی ۲۳:۲۱ ۲۷مهر۱۳۹۷
1300137

کافه ۵۵۵

هر کدوم از ما چهار قسمتیم اول اونایی ک نيستيم و فک میکنیم هستیم دو اونایی ک هستیم و فک میکنیم نيستيم سه اونایی ک هستیم و میدونیم و مغروریم بهشون عموما (توی ذهن خودمون ن جلو بقیه) چهار اونایی ک نيستيم و میدونیم و حسرتشونو میخوریم . . . . . . -› خلاصه ک از هر الگوریتمی بریم ا ش میبینیم وضمون خیلی بده
1745774

ایرانی ها و استثنا بودن هایشان

جردن می گفت ایرانی استثنا خوان است یعنی ما هرجا می رویم استثنا هستیم. این نگاه سبب می شود که ما یک توهمی داشته باشیم که با بقیه برابر و ی ان نيستيم. بله من با شما متفاوتم, متمایز هستیم ولی ممتاز از هم نيستيم. من اینجا شما اونجایید ولی یکی بالا یکی پایین نيستيم. برتر نيستيم. متفاوتیم. بالاتر از آن من از شما نه بهترم نه بدتر. نه پایینترم نه بالاتر. تمنا می کنم اینها شعار نیست. اینها را وقتی آدم با تمام وجودش حس کندکه من از تو نه بهترم نه بدتر نه بالاتر نه پایینتر آزاد می شوید. می دانید بعد از آن می توانید راحت خودتان باشید و زندگی کنید. در حالی که بسیاری از ما ب ...
50329

نقاب

نمی دانم باید اسمش را چه بگذارم. ترس؟ عادت؟ برای از دست ندادن ِ ادمهای اطرافمان هیچوقت خودِ واقعی مان را نشان نداده ایم. انگار می ترسیم اگر آنچه که هستیم را نشان دهیم اطرافیان تردمان می کنند و آنها را از دست می دهیم. عادت کرده ایم به نمایش دادن آنچه که نيستيم. بگذار اینطور بگویم؛ ما انسانها آنی نيستيم که هستیم. در واقع آنی هستیم که نيستيم. 1395/11/28 ساعت 20:57
1394390

چون اهل فرهنگ و ورزش نیستیم خدا درما ضعیف است

خداوند می فرماید به بندگانم بگو من نزدیکم می شنوم و می بینم چون ما اهل فرهنگ و ورزش نيستيم چون سحرخیز و کوهنورد نيستيم اینها را ضعیف می پنداریم گوئیا اصلا نیست و دروغ است خداوند می فرماید به بندگانم بگو با من باشند و از هیچ چیز و هیچ نهراسند چون اهل سحرخیزی و کوهنوردی نيستيم طبیعتا روح و روان و جسم ما ضعیف است پس درک این وعده های خداوند هم ضعیف و یا اصلا نمی شود وقتی اهل فرهنگ و ورزش باشی طبیعتا خداوند دستهای غیبش را با کمک بندگان دانشمند و ثروتمند و ستاره هایش به ما نشان خواهد داد و ما می توانیم آنها را بوضوح و روشنی ببینیم پس با فرهنگ و ورزش خودمان ر? ...
2392269

روز جهانی ufo

دو احتمال وجود دارد یا ما در این جهان تنها هستیم یا تنها نيستيم! و هر دو به یک اندازه ترسناکند آرتور کلارک نظر شما چیست آیا ما تنها نيستيم؟
29414

اگر شبیه نشدیم...

می گویند دختر شبیه مادر می شود... راستش می خواستم بگویم ... خدا نیاورد آن روزی که دختر مایه ی سرش.تگی مادرش شود...شرمنده ی مادرش شود... اگر هنوز مهربانی را بلد نيستيم شبیه مادر نشدیم... اگر هنوز گذشت و صبر را بلد نيستيم شبیه مادر نشدیم... اگر هنوز توی قید و بند . زنکی ها هستیم ... اگر هنوز همت مان کم است.. اگر هنوز از دختر بودن فقط جسممان برای مان مهم بود... اگر هنوز تلاش . را بلد نيستيم... اگر برای پدر و مادرمان مایه ی دل گرمی نشدیم... اگر ازدواج کردیم و مایه آرامش همسر نشدیم... اگر هنوز بد اخلاقیم... اگر بلد نيستيم غم هایمان را در . هایمان نگه داریم... اگر افراط ک
946096

در فراقت زندگی ها باخته ام

سـلام منم ..... فرزند روزهای بی قراری همانی که بی تو قرار ندارد ما زاییده دلتنگی هاییم همه ما انسان ها فقط . نيستيم که از این فراق درد،میچشیم فقط . نيستيم که در این فراق بار،میکشیم فقط . نيستيم که برای وصل ،دل میکشیم چه زیباست ما بودن خسته ام از روز های بی تو گذشته خسته ام از روز های من بودن و میدانم که خسته ای از روز های بی من بودنت بی کیینه من دلداده من دوستت دارم آیینه من(f:f). وبدون که در فراقت زندگی ها باخته ام ................بهنام دانش###96/6/7................
955812

در فراقت زندگی ها باخته ام

سـلام منم ..... فرزند روزهای بی قراری همانی که بی تو قرار ندارد ما زاییده دلتنگی هاییم همه ما انسان ها فقط . نيستيم که از این فراق درد،میچشیم فقط . نيستيم که در این فراق بار،میکشیم فقط . نيستيم که برای وصل ،دل میکشیم چه زیباست ما بودن خسته ام از روز های بی تو گذشته خسته ام از روز های من بودن و میدانم که خسته ای از روز های بی من بودنت بی کیینه من دلداده من دوستت دارم آیینه من(...:...). وبدون که در فراقت زندگی ها باخته ام ................بهنام دانش###96/6/6................
953915

در فراقت زندگی ها باخته ام

سـلام منم ..... فرزند روزهای بی قراری همانی که بی تو قرار ندارد ما زاییده دلتنگی هاییم همه ما انسان ها فقط . نيستيم که از این فراق درد،میچشیم فقط . نيستيم که در این فراق بار،میکشیم فقط . نيستيم که برای وصل ،دل میکشیم چه زیباست ما بودن خسته ام از روز های بی تو گذشته خسته ام از روز های من بودن و میدانم که خسته ای از روز های بی من بودنت بی کیینه من دلداده من دوستت دارم آیینه من(...:...). وبدون که در فراقت زندگی ها باخته ام ................بهنام دانش###96/6/6................
1042863

ما محجبه ها

ما محجبه ها دنبال پول و ماشین مدل بالای پسرها نيستيم چون بابامون برامون کم نذاشته یکی از افتخاراتمون اینه که هر چی خواستیم مامانمون برامون یده نه پسرای مردم ما محجبه ها دنبال تیغ زدن پسرای مردم نيستيم ..دنبال اذیت پسرای مردم برای عقده بازی هامون نيستيم .. ما محجبه ها انی هستیم که جانباز قطع عضو و شیمیایی و پسرهای ندار رو قبول کردیم .. و این را تاریخ نشان داد .... محجبه ها انسان ترند ....... mohajabehafereshteand
1042860

ما محجبه ها

ما محجبه ها دنبال پول و ماشین مدل بالای پسرها نيستيم چون بابامون برامون کم نذاشته یکی از افتخاراتمون اینه که هر چی خواستیم مامانمون برامون یده نه پسرای مردم ما محجبه ها دنبال تیغ زدن پسرای مردم نيستيم ..دنبال اذیت پسرای مردم برای عقده بازی هامون نيستيم .. ما محجبه ها انی هستیم که جانباز قطع عضو و شیمیایی و پسرهای ندار رو قبول کردیم .. و این را تاریخ نشان داد .... محجبه ها انسان ترند ....... mohajabehafereshteand
485023

ما بی شناسنامه نیستیم

ا بی شناسنامه نيستيم، اولاد زجر کشیده آل عبا، فرزندان زندانهای بی نام و نشان و حبس ها و دخمه های فراموش، ما بی شناسنامه نيستيم اهل قنوتیم، .ن دهستان نیایش و بچه جنوب عشقیم، کبوتران قباپوشی که بال در خون شهیدان کربلا نهاده ایم و عمری بر شاخه ها مرثیه خوان ذبح بنی آدم ، ما از امتزاج دو ایمان بدوی روستائی از تصادم دو عدم ساده بوجود آمده ایم، با هیچ . هیچ فرقی نداریم و .مان را اول وقت می خوانیم. ما محصول آن لحظاتی هستیم که خسته از بیل و رنجور از داس خیمه دعائی برافراشته اند، ما ساده نشینان کاخ ویرانه فقر و فنائیم. پنجره هائی که روبسوی افق سبز توکل باز می شو
2642698

در آستانه هیچ جنگی نیستیم

فرمانده نیروی زمینی ب ان اینکه هیچ کشوری ایران را تهدید نمی کند، اما دلیل نمی شود از آماده بودن غافل شویم، گفت: همواره باید خود را در سنگر احساس کنیم. سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ایران امروز یکشنبه ۲۵ شهریورماه در پادگان شهید قهرمان همدان عنوان کرد: هیچ خطری کشور ایران را تهدید نمی کند و در آستانه هیچ جنگی نيستيم. در آستانه هیچ جنگی نيستيم
2630842

در آستانه هیچ جنگی نیستیم

فرمانده نیروی زمینی ب ان اینکه هیچ کشوری ایران را تهدید نمی کند، اما دلیل نمی شود از آماده بودن غافل شویم، گفت: همواره باید خود را در سنگر احساس کنیم. سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ایران امروز یکشنبه ۲۵ شهریورماه در پادگان شهید قهرمان همدان عنوان کرد: هیچ خطری کشور ایران را تهدید نمی کند و در آستانه هیچ جنگی نيستيم.در آستانه هیچ جنگی نيستيم
2630205

در آستانه هیچ جنگی نیستیم

فرمانده نیروی زمینی ب ان اینکه هیچ کشوری ایران را تهدید نمی کند، اما دلیل نمی شود از آماده بودن غافل شویم، گفت: همواره باید خود را در سنگر احساس کنیم. سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ایران امروز یکشنبه ۲۵ شهریورماه در پادگان شهید قهرمان همدان عنوان کرد: هیچ خطری کشور ایران را تهدید نمی کند و در آستانه هیچ جنگی نيستيم.در آستانه هیچ جنگی نيستيم
2628876

در آستانه هیچ جنگی نیستیم

فرمانده نیروی زمینی ب ان اینکه هیچ کشوری ایران را تهدید نمی کند، اما دلیل نمی شود از آماده بودن غافل شویم، گفت: همواره باید خود را در سنگر احساس کنیم. سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ایران امروز یکشنبه ۲۵ شهریورماه در پادگان شهید قهرمان همدان عنوان کرد: هیچ خطری کشور ایران را تهدید نمی کند و در آستانه هیچ جنگی نيستيم.در آستانه هیچ جنگی نيستيم
2632880

در آستانه هیچ جنگی نیستیم

فرمانده نیروی زمینی ب ان اینکه هیچ کشوری ایران را تهدید نمی کند، اما دلیل نمی شود از آماده بودن غافل شویم، گفت: همواره باید خود را در سنگر احساس کنیم. سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ایران امروز یکشنبه ۲۵ شهریورماه در پادگان شهید قهرمان همدان عنوان کرد: هیچ خطری کشور ایران را تهدید نمی کند و در آستانه هیچ جنگی نيستيم.در آستانه هیچ جنگی نيستيم
1151313

خطّ ما

✍️ما انقل و پیرو هستیم. جناحی نيستيم. اصولگرا و اصلاح طلب نيستيم. ✍️با اصولِ اصولگرایان موافقیم و حمایتمان از آن ها مشروط به پایبندی شان به اصول است. ✍️اصلاح طلبان اختلافات اصولی داریم و منتقد عملکرهایشان هستیم.
25720

فاقد ارزش خوانش

پرِ حرفم. اشکی ام. آسمان دمِ باران است و چشم هام ابدا آب نمی خورد این تاسوعا و عاشورا فیضیه باشم. امشب شب اول است. غمِ تو با حزنی که از گرفتاری های خودمان دچارش می شویم فرق می کند. غم تو جدای افسردگی ست. غم تو با غم دیگر، فرقش آنجا پیدا می شود که ما گوشه نشین و قهوه خورِ کافه های تلخ نيستيم. هیئتی هم نيستيم. روضه خوان هم نيستيم. نزدیکِ غمِ تو، انگار غم دیگری در جهان نباشد، درگیر توییم. انگار درد بدی نباشد، درد تاریکی نباشد، درد حجاب های نورانی نباشد، درد کنکور نباشد، درد دوریِ شما هم نباشد حتی! غمِ خودِ خودِ خودتان باشد... غم شما با این غم های...
86327

ما .تی نیستیم

ما .تی نيستيم موتور جستجوی گیش من به همراه همگروهی ها،تونستیم خیلی ارزون این موتور رو پیاده کنیم برای بیشتر شناختن ما به وبلاگ ما بیاید. اینو توی صفحه اصلی موتور جستجوی ما دیدید؟
478298

هیچ یک از ما معلول نیستیم

هیچ یک از ما معلول نيستيم رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک در ادامه بازدید خود از امکانات ورزشی استان اصفهان با مسئولان و ورزشکاران استان ملاقات کرد. ادامه مطلب
820078

متولی نان های آزادپز نیستیم

متولی نان های آزادپز نيستيم (شنبه ۱۷ تیر) در صفحه گفتگو رو.مه شهرآرا بخوانید. یا در اینجا: shahraraonline.com/news/74466 شهرآرا نیوز:
820085

متولی نان های آزادپز نیستیم

متولی نان های آزادپز نيستيم (شنبه ۱۷ تیر) در صفحه گفتگو رو.مه شهرآرا بخوانید. یا در اینجا: shahraraonline.com/news/74466 شهرآرا نیوز:
484103

ما و افعال مع. برره ای

دیروز حسن در ارومیه....پشت تریبون یهویی!!! ما با همه توان در کنار مردم خواهیم بود. ما با همه توان در کنار کارگران خواهیم بود. ما در کنار معدن چیان خواهیم بود. ما اگر وعده ای به مردم دادیم به آن وعده عمل خواهیم کرد. ما عقب نشینی نمی کنیم. راه ما . است. ما مخالف ترحیم و مخالف حصر ایران هستیم. ما می خواهیم با دنیا زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. ما نمیخواهیم جوان کرد و و ترک ما در مرزها کوله بری کند. ما می خواهیم به جای کوله بری جای آن صادرات بنشانیم. ما .ت ادعا نيستيم. ما .ت خیال بافی نيستيم. ما .ت فریب نيستيم. ما می خواهیم با حفظ هویت ایرانی ...
940488

سواد رابطه ...

اغلب ما سواد رابطه نداریم . بلد نيستيم بفهمیم دنیای آدم ها با هم فرق دارد . توقع داریم .ی که با ماست خود ما باشد . حتی حاضر نيستيم به نیازها ، خواسته ها و علایق او توجه کنیم . غرور خودمان را بسیار دوست داریم . اما توقع داریم او غرور و نیاز و توقع نداشته باشد ! و درکش سخت است برای ما که او دنیایی دارد که خودش ساخته و آن را صرفا با ما به اشتراک گذاشته. نه این که بخواهد بر اساس خواسته ی ما دنیای تازه ای بسازد. ما بلد نيستيم کنار هم باشیم ...
1662503

ما همیشه نیستیم:)

ما همیشه نيستيم میتوان فردا صبح مرد:)
1979291

ما ثابت کردیم که اهل کوفه نیستیم

ما ثابت کردیم که اهل کوفه نيستيم علی تنها بمونه ما مرده مردیم محاله که برگردیم عوض شده زمونه
891594

آیت الله جنتی: ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم

دبیر شورای نگهبان گفت: ما وابسته به هیچ قدرتی نيستيم و مستقل هستیم و فکرمان هم مستقل است.
2471557

سواد رابطه ...

اغلب ما سواد رابطه نداریم . بلد نيستيم بفهمیم دنیای آدم ها با هم فرق دارد . توقع داریم ی که با ماست خود ما باشد . حتی حاضر نيستيم به نیازها ، خواسته ها و علایق او توجه کنیم . غرور خودمان را بسیار دوست داریم . اما توقع داریم او غرور و نیاز و توقع نداشته باشد ! و درکش سخت است برای ما که او دنیایی دارد که خودش ساخته و آن را صرفا با ما به اشتراک گذاشته. نه این که بخواهد بر اساس خواسته ی ما دنیای تازه ای بسازد. ما بلد نيستيم کنار هم باشیم ... #جهت_اطلاع

نیستیم