نیروی دریایی مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است


2023784

نیروی دریایی ، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است

نیروی دریایی ، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است دریادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، دریا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور های زیادی هستند که قدرت های معناداری در دنیا محسوب می شوند، اما دریای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند.وی ادامه داد: در طول تاریخ دریانوردی، برخی قدرت های استکباری با بهره گیری از دریا و ظرفیت های آن منافع نامشروعی ب د و به نوعی دریا را به انحصار خویش درآوردند؛ اگر به منطقه بزرگ اقیانوس هند بنگر? ...
2159522

دریادار خانزادی؛نیروی دریایی ایران مظهر اقتدا

فرمانده نیروی دریایی ایران، در میان، دانش آموزان مرکز تخصص های دریایی باقرالعلوم (ع) گفت: نیروی دریایی ایران مظهر اقتدار ملت بزرگ ایران در دریا ها است. به گزارش روابط عمومی نیروی دریایی ، دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ایران، امروز در مراسم دانش آموختگی، دانش آموزان مرکز تخصص های دریایی باقرالعلوم (ع) گفت: پیش از انقلاب شکوهمند ی برای تربیت نیروی انسانی در تمامی حوزه ها وابسته به غرب بود، اما به برکت نظام مقدس ی این روند متوقف شد. وی با اشاره به اینکه 70 درصد نیروی انسانی مورد نیاز در مرکز تخصص های دریایی باقرالعلوم (ع) تربیت می شوند ? ...
177184

سیاری تاکید کرد: آمادگی کامل برای خنثی سازی هرگونه"تهدید "

تسنیم نوشت: فرمانده نیروی دریایی . گفت: به ملت ایران اطمینان می دهیم نیروی دریایی بالاترین و پیشرفته ترین تجهیزات نظامی را در اختیار دار د.. دریادار حبیب الله سیاری در حاشیه افتتاح نمایشگاه راهیان نور نیروی دریایی راهبری . . ایران در پایگاه دریایی .مشهر اظهار داشت: چهل و چهارمین ناوگروه نیروی دریایی در هفته اخیر بعد از 150 روز دریانوردی به کشور بازگشت که رکورد دریانوردی را ش.ت.وی افزود: این ناوگروه با حضور در اقیانوس هند جنوبی و اطلس، توانمندی های نظام مقدس . ایران را به نمایش گذاشت تا تعبیر فرمایش . .ی با عنوان "مظهر اقتدار مردم در دریا" را نشان
2888991

الحاق چهار ناوشکن و دو زیردریایی به نیروی دریایی تا پایان امسال/ تمامی تجهیزات نداجا ساخت کشورمان است

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی پیرامون وضعیت فعلی نیروی دریایی در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ی گفت: مهم ترین ویژگی نیروی دریایی در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ی دارا بودن نیروی انسانی آگاه و برآمده از نسل انقلاب است که سکانداری نیروی دریایی را در تمامی ابعاد برعهده دارد.وی ادامه داد: این نیرویِ انسانی بصیر، ولایتمدار و برخوردار از ایمان، دانش و شجاعت هستند که قطعاً مظهر اقتدار ملت ایران در دریا ها هستند.بیشتر بخوانیدالحاق چهار ناوشکن و دو زیردریایی
2891330

الحاق چهار ناوشکن و دو زیردریایی به نیروی دریایی تا پایان امسال/ تمامی تجهیزات نداجا ساخت کشورم

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی پیرامون وضعیت فعلی نیروی دریایی در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ی گفت: مهم ترین ویژگی نیروی دریایی در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ی دارا بودن نیروی انسانی آگاه و برآمده از نسل انقلاب است که سکانداری نیروی دریایی را در تمامی ابعاد برعهده دارد.وی ادامه داد: این نیرویِ انسانی بصیر، ولایتمدار و برخوردار از ایمان، دانش و شجاعت هستند که قطعاً مظهر اقتدار ملت ایران در دریا ها هستند.بیشتر بخوانیدالحاق چهار ناوشکن و دو زیردریایی
2899194

الحاق چهار ناوشکن و دو زیردریایی به نیروی دریایی تا پایان امسال/ تمامی تجهیزات نداجا ساخت کشورم

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی پیرامون وضعیت فعلی نیروی دریایی در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ی گفت: مهم ترین ویژگی نیروی دریایی در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ی دارا بودن نیروی انسانی آگاه و برآمده از نسل انقلاب است که سکانداری نیروی دریایی را در تمامی ابعاد برعهده دارد.وی ادامه داد: این نیرویِ انسانی بصیر، ولایتمدار و برخوردار از ایمان، دانش و شجاعت هستند که قطعاً مظهر اقتدار ملت ایران در دریا ها هستند.بیشتر بخوانیدالحاق چهار ناوشکن و دو زیردریایی
2893077

الحاق چهار ناوشکن و دو زیردریایی به نیروی دریایی تا پایان امسال/ تمامی تجهیزات نداجا ساخت کشورم

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی پیرامون وضعیت فعلی نیروی دریایی در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ی گفت: مهم ترین ویژگی نیروی دریایی در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ی دارا بودن نیروی انسانی آگاه و برآمده از نسل انقلاب است که سکانداری نیروی دریایی را در تمامی ابعاد برعهده دارد. وی ادامه داد: این نیرویِ انسانی بصیر، ولایتمدار و برخوردار از ایمان، دانش و شجاعت هستند که قطعاً مظهر اقتدار ملت ایران در دریا ها هستند. بیشتر بخوانیدالحاق چهار ناوشکن و دو زیردریایی
1140332

هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی

هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی ؛ سرلشکر ستاد سیدعبدالرحیم ، فرمانده کل ایران و دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی پاسداران انقلاب ی در دیداری بر وم هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های مسلح تاکید د.بررسی را ار های ارتقای هم افزایی و تقویت همکاری های فی م ن در حوزه نیروی دریایی و ، انتقال تجربیات، بهره مندی از دستاورد ها و برکت افزایی در راستای تعاملات رزمی و دفاعی، ارتباط نخبگان و تلاش در جهت نیل به اه ترسیم شده در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های مسلح ایران از جمله محور هایی بود که در این دیدار مورد گفتگو و ? ...
2930937

ی کمتر دیده شده از اقتدار نیروی دریایی ایران در آب های بین المللی

مستند دیپلماسی ایرانی به اقتدار دریایی ایران در آب های بین المللی در جهت تامین امنیت منافع ملی با استفاده از دیپلماسی دریایی پرداخته است. در ادامه بخشی از این مستند که مربوط به اقدامات نیروی دریایی ایران در آب های بین المللی و به ویژه برخورد با ان دریایی و تامین امنیت آب های بین المللی را مشاهده می کنید. ی کمتر دیده شده از اقتدار نیروی دریایی
2899158

ی کمتر دیده شده از اقتدار نیروی دریایی ایران در آب های بین المللی

مستند دیپلماسی ایرانی به اقتدار دریایی ایران در آب های بین المللی در جهت تامین امنیت منافع ملی با استفاده از دیپلماسی دریایی پرداخته است.در ادامه بخشی از این مستند که مربوط به اقدامات نیروی دریایی ایران در آب های بین المللی و به ویژه برخورد با ان دریایی و تامین امنیت آب های بین المللی را مشاهده می کنید. ی کمتر دیده شده از اقتدار نیروی دریایی
2894033

ی کمتر دیده شده از اقتدار نیروی دریایی ایران در آب های بین المللی

مستند دیپلماسی ایرانی به اقتدار دریایی ایران در آب های بین المللی در جهت تامین امنیت منافع ملی با استفاده از دیپلماسی دریایی پرداخته است.در ادامه بخشی از این مستند که مربوط به اقدامات نیروی دریایی ایران در آب های بین المللی و به ویژه برخورد با ان دریایی و تامین امنیت آب های بین المللی را مشاهده می کنید. ی کمتر دیده شده از اقتدار نیروی دریایی
2898481

ی کمتر دیده شده از اقتدار نیروی دریایی ایران در آب های بین المللی

مستند دیپلماسی ایرانی به اقتدار دریایی ایران در آب های بین المللی در جهت تامین امنیت منافع ملی با استفاده از دیپلماسی دریایی پرداخته است. در ادامه بخشی از این مستند که مربوط به اقدامات نیروی دریایی ایران در آب های بین المللی و به ویژه برخورد با ان دریایی و تامین امنیت آب های بین المللی را مشاهده می کنید. ی کمتر دیده شده از اقتدار نیروی دریایی
2899389

ی کمتر دیده شده از اقتدار نیروی دریایی ایران در آب های بین المللی

مستند دیپلماسی ایرانی به اقتدار دریایی ایران در آب های بین المللی در جهت تامین امنیت منافع ملی با استفاده از دیپلماسی دریایی پرداخته است.در ادامه بخشی از این مستند که مربوط به اقدامات نیروی دریایی ایران در آب های بین المللی و به ویژه برخورد با ان دریایی و تامین امنیت آب های بین المللی را مشاهده می کنید. ی کمتر دیده شده از اقتدار نیروی دریایی
1136532

هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی

هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی ؛ سرلشکر ستاد سیدعبدالرحیم ، فرمانده کل ایران و دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی پاسداران انقلاب ی در دیداری بر وم هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های مسلح تاکید د.بررسی را ار های ارتقای هم افزایی و تقویت همکاری های فی م ن در حوزه نیروی دریایی و ، انتقال تجربیات، بهره مندی از دستاورد ها و برکت افزایی در راستای تعاملات رزمی و دفاعی، ارتباط نخبگان و تلاش در جهت نیل به اه ترسیم شده در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های مسلح ایران از جمله محور هایی بود که در این دیدار مورد گفتگو و تبادل نظر قرار ...
2020304

نیروی دریایی ، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است

دریادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، دریا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور های زیادی هستند که قدرت های معناداری در دنیا محسوب می شوند، اما دریای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند. وی ادامه داد: در طول تاریخ دریانوردی، برخی قدرت های استکباری با بهره گیری از دریا و ظرفیت های آن منافع نامشروعی ب د و به نوعی دریا را به انحصار خویش درآوردند؛ اگر به منطقه بزرگ اقیانوس هند بنگرید، با وجود اینکه این منطقه ۳۶ کش ...
2048406

نیروی دریایی ، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است

دریادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، دریا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور های زیادی هستند که قدرت های معناداری در دنیا محسوب می شوند، اما دریای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند. وی ادامه داد: در طول تاریخ دریانوردی، برخی قدرت های استکباری با بهره گیری از دریا و ظرفیت های آن منافع نامشروعی ب د و به نوعی دریا را به انحصار خویش درآوردند؛ اگر به منطقه بزرگ اقیانوس هند بنگرید، با وجود اینکه این منطقه ۳۶ کش ...
2021200

نیروی دریایی ، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است

دریادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، دریا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور های زیادی هستند که قدرت های معناداری در دنیا محسوب می شوند، اما دریای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند. وی ادامه داد: در طول تاریخ دریانوردی، برخی قدرت های استکباری با بهره گیری از دریا و ظرفیت های آن منافع نامشروعی ب د و به نوعی دریا را به انحصار خویش درآوردند؛ اگر به منطقه بزرگ اقیانوس هند بنگرید، با وجود اینکه این منطقه ...
1139326

هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی

فرمانده نیروی دریایی و فرمانده کل در دیداری بر وم هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های مسلح تاکید د. سرلشکر ستاد سیدعبدالرحیم ، فرمانده کل ایران و دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی پاسداران انقلاب ی در دیداری بر وم هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های مسلح تاکید د.بررسی را ار های ارتقای هم افزایی و تقویت همکاری های فی م ن در حوزه نیروی دریایی و ، انتقال تجربیات، بهره مندی از دستاورد ها و برکت افزایی در راستای تعاملات رزمی و دفاعی، ارتباط نخبگان و تلاش در جهت نیل به اه ترسیم شده در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های ...
2168068

امروز نیروی دریایی اقتدار بسیار خوبی دارد

امروز نیروی دریایی اقتدار بسیار خوبی داردامروز نیروی دریایی اقتدار بسیار خوبی دارد دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ایران در حاشیه اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند که امروز دوشنبه 3 اردیبهشت در تهران آغاز شد و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این موفقیتی بزرگ برای نیروی دریایی است که ششمین همایش در تهران برگزار می شود؛ این نشانه اقتدار این نیرو است که توانسته امنیت را در آب های آزاد برقرار کند.معاون هماهنگ کننده با بیان اینکه امروز نیروی دریایی جایگاه بسیار خوبی دارد، افزود: 8 سال پیش برای برگزاری این همایش اجازه را ...
2026206

نیروی دریایی ، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است

دریادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، دریا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور های زیادی هستند که قدرت های معناداری در دنیا محسوب می شوند، اما دریای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند.وی ادامه داد: در طول تاریخ دریانوردی، برخی قدرت های استکباری با بهره گیری از دریا و ظرفیت های آن منافع نامشروعی ب د و به نوعی دریا را به انحصار خویش درآوردند؛ اگر به منطقه بزرگ اقیانوس هند بنگرید، با وجود اینکه این منطقه ۳۶ کشور را در پیرامون ...
2174166

نیروی دریایی ، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است

دریادار حسین خانزادی در مراسم دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، دریا را برای هر کشوری فرصتی بسیار ارزشمند در راستای نیل به پیشرفت و تمدن دانست و گفت: کشور های زیادی هستند که قدرت های معناداری در دنیا محسوب می شوند، اما دریای معنادار و ارزشمندی را در دست و پیرامون خود ندارند.وی ادامه داد: در طول تاریخ دریانوردی، برخی قدرت های استکباری با بهره گیری از دریا و ظرفیت های آن منافع نامشروعی ب د و به نوعی دریا را به انحصار خویش درآوردند؛ اگر به منطقه بزرگ اقیانوس هند بنگرید، با وجود اینکه این منطقه ۳۶ کشور را در پیرامون ...
1618542

فرمانده نیروی دریایی

دریادار حسین خانزادی روز یکشنبه دردیدار با آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید درقم، افزود: دراین راستا برای حضور در این مناطق حساس ژئوپلیتیکی ، 4 مجموعه نیروی دریایی شکل گرفته است.وی دربخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: انس با قرآن یکی از مهم ترین موضوع هایی است که سرلوحه کارکنان نیروی دریایی قرار گرفته است تا بتوانند در عرصه های سخت دریا، حضور معناداری به عنوان مظهر اقتدار نظام و ملت در دریاها داشته باشد.خانزادی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن در این نیرو گفت: امسال با حضور 120 تَن از کارکنان منتخب نیروی دریایی از سراسر کشور ،سی و هفتمین ? ...
1618490

فرمانده نیروی دریایی

دریادار حسین خانزادی روز یکشنبه دردیدار با آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید درقم، افزود: دراین راستا برای حضور در این مناطق حساس ژئوپلیتیکی ، 4 مجموعه نیروی دریایی شکل گرفته است.وی دربخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: انس با قرآن یکی از مهم ترین موضوع هایی است که سرلوحه کارکنان نیروی دریایی قرار گرفته است تا بتوانند در عرصه های سخت دریا، حضور معناداری به عنوان مظهر اقتدار نظام و ملت در دریاها داشته باشد.خانزادی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن در این نیرو گفت: امسال با حضور 120 تَن از کارکنان منتخب نیروی دریایی از سراسر کشور ،سی و هفتمین ? ...
2673986

اقتدار نیروی دریایی در خلیج فارس مقابل ناوهای یی و فرانسوی

اقتدار نیروی دریایی در خلیج فارس مقابل ناوهای یی و فرانسوی + روایتی تصویری از اقتدار نیروی دریایی در آب های خلیج فارس و در مقابل ناوهای یی و فرانسوی مشاهده کنید.به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نیروی دریایی ایالات متحده سالیان سال است که در تمام جهان به دلیل تجهیزات و آمادگی نیروهای خود زبانزد خاص و عام است ولی زمانی که این ناو هواپیمابر یی «تئودور روزولت» به آب های ایران می رسد، حتی نمی تواند میزان کوچکی از اقتداری را که به رخ تمام جهان کشیده، نشان دهد چرا که شناورهای نیروی دریایی آن را احاطه کرده اند و اجازه ? ...
2692338

حجت ال لطفی تاکید کرد؛ مسئولین برای رفع مشکلات مردم با همتی مضاعف تلاش کنند

به گزارش پایگاه خبری صدای جویا از اصفهان، حجت ال ابوالقاسم لطفی در خطبه های این هفته شهر علویجه شهرستان نجف آباد ضمن تبریک فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: ایران ی و این ملت فداکار به داشتن نیروی انتظامی مقتدر و امانت دار که مظهر اقتدار در برابر اخلال گران و نماد مهربانی در تعامل با مردم باشند، افتخار می کند. وی افزود: اقتدار نیروی انتظامی و نیروهای مسلح ایران نشانگر اقتدار این ملت ذلت ناپذیر است. علویجه نجف آباد ادامه داد: وقتی مردم دنیا می بینند که چند تن از تروریست های مهاجم به خانه ملت و مرقد حضرت (ره) و دو تن از تروریست های حادثه ? ...
1145836

هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی

؛ سرلشکر ستاد سیدعبدالرحیم ، فرمانده کل ایران و دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی پاسداران انقلاب ی در دیداری بر وم هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های مسلح تاکید د.بررسی را ار های ارتقای هم افزایی و تقویت همکاری های فی م ن در حوزه نیروی دریایی و ، انتقال تجربیات، بهره مندی از دستاورد ها و برکت افزایی در راستای تعاملات رزمی و دفاعی، ارتباط نخبگان و تلاش در جهت نیل به اه ترسیم شده در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های مسلح ایران از جمله محور هایی بود که در این دیدار مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
1144734

هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی

؛ سرلشکر ستاد سیدعبدالرحیم ، فرمانده کل ایران و دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی پاسداران انقلاب ی در دیداری بر وم هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های مسلح تاکید د.بررسی را ار های ارتقای هم افزایی و تقویت همکاری های فی م ن در حوزه نیروی دریایی و ، انتقال تجربیات، بهره مندی از دستاورد ها و برکت افزایی در راستای تعاملات رزمی و دفاعی، ارتباط نخبگان و تلاش در جهت نیل به اه ترسیم شده در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های مسلح ایران از جمله محور هایی بود که در این دیدار مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
1327332

هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی

سرلشکر ستاد سیدعبدالرحیم ، فرمانده کل ایران و دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی پاسداران انقلاب ی در دیداری بر وم هم افزایی و در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های مسلح تاکید د.بررسی را ار های ارتقای هم افزایی و تقویت همکاری های فی م ن در حوزه نیروی دریایی و ، انتقال تجربیات، بهره مندی از دستاورد ها و برکت افزایی در راستای تعاملات رزمی و دفاعی، ارتباط نخبگان و تلاش در جهت نیل به اه ترسیم شده در مسیر تحقق اقتدار دریایی نیرو های مسلح ایران از جمله محور هایی بود که در این دیدار مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
1556576

یادداشت/ سیاری اقتدار دریایی در سایه هدایت های فرمانده معظم کل قوا

شناسهٔ خبر: 4157943 - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵سیاست > امنیتی و دفاعیمعاون هماهنگ کننده در یادداشتی با اشاره به دیدار روز گذشته فرماندهان نداجا با فرمانده معظم کل قوا بر ضرورت دستی به اقتدار دریایی در سایه هدایت های ی تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ایران و فرمانده سابق نیروی دریایی در یادداشتی عنوان کرد: همزمان با سالروز نیروی دریایی ، همچون سال های گذشته توفیق حضور در خدمت معظم انقلاب، نصیبمان شد. طبق روال معمول ایشان نیروی دریایی را مورد لطف قرار دادند و بیانات مهمی در ارتباط با اهمیت دریا و نیروی دریایی در وض ...
836016

زمایش نیروی دریایی . در دریایی خزر پایان یافت

رزمایش نیروی دریایی . در دریایی خزر پایان یافترزمایش امنیت و اقتدار دریایی ۹۶ نیروی دریایی . با حضو رئیس مجلس و رژه یگان های شناور حاضر در رزمایش پایان یافت. نیروی دریایی . رزمایش 5 روزه خود با عنوان «امنیت پایدار و اقتدار دریایی 96» در دریای خزر را امروز با رژه یگان های شناور دریایی و یگان های پروازی در برابر مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری به اتمام رساند.
2213818

الحاق ناوشکن ها و زیردریایی های جدید در آینده ای نزدیک/ امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برق

فرمانده نیروی دریایی گفت: امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برقرار شود تا امنیتی عاریه ای را شاهد باشیم. دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ایران در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اقتدار ایران در حوزه دریایی اظهار کرد: مهمترین پیام ایران به همه کشور های منطقه و جهان این است که ما به عنوان نیروی دریایی در پرتو برخورداری از نعمت انقلاب، و حمایت ملت، در حال توسعه و تقویت خود با هدف برقراری امنیت در منطقه هستیم. فرمانده نیروی دریایی ادامه داد: این سخن من بدان معناست که ناوها، تجهیزات و هر آنچه که در دریا از طرف ما و? ...
1567056

فرمانده نداجا: هفته آینده ناو موشک انداز سپر به نیروی دریایی الحاق می شود

فرمانده نیروی دریایی ایران با بیان اینکه نیروی دریایی به عنوان مظهر قدرت ملت ایران در دریا استوار ایستاده است، گفت: هفته آینده شاهد الحاق ناو موشک انداز سپر خواهیم بود.به گزارش ایسنا، دریادار حسین خانزادی در پیش خطبه های این هفته تهران با اشاره به نقش نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس در دفاع از کشور و اسکورت کشتی ها برای حفظ اقتصاد ایران، اظهار کرد: در دوران سازندگی نیروی دریایی در دریا ماند زیرا یکی از مسئولیت های این نیرو، برقراری امنیت کشور در دریاست.وی در ادامه افزود: خطوط مواصلاتی دریایی و مسیر صادرات و واردات کالاهای ما از طریق دریا از خلیج عدن ...
1559042

باید آمادگی مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات را بالا برده و بصیرت داشته باشیم

سیاری در یادداشتی با اشاره به دیدار روز گذشته با انقلاب بر ضرورت دستی به اقتدار دریایی در سایه هدایت ی تاکید کرد. دریادار «حبیب الله سیاری» معاون هماهنگ کننده ایران و فرمانده سابق نیروی دریایی در یادداشتی عنوان کرد: همزمان با سالروز نیروی دریایی ، همچون سال های گذشته توفیق حضور در خدمت معظم انقلاب، نصیبمان شد. طبق روال معمول ایشان نیروی دریایی را مورد لطف قرار دادند و بیانات مهمی در ارتباط با اهمیت دریا و نیروی دریایی در وضع برقراری امنیت در آب ها مطرح د. همچنین ایشان تاکیداتی در مورد چگونگی اقتدار و حضور ما در عرصه دریایی به ویژه دریای آ? ...
3002717

خانزادی در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی: هیچ محدودیتی برای پیشرفت در دریا نداریم/در اوج اقتدار دفاعی هستیم

فرمانده نیروی دریایی گفت: هیچ محدودیتی برای پیشرفت در دریا نداریم و به برکت انقلاب ی و هدایت های هوشمندانه معظم انقلاب به اوج بالندگی و اقتدار دفاعی رسیده ایم.به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی در بیستمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی که در جزیره کیش در حال برگزاری است، طی سخنانی اظهار داشت: اکثر تمدن های بشری در کنار آب و دریا شکل می گیرد و چرخه قابلیت های اقتصادی، ، اجتماعی و نظامی در تعامل با هم قدرت دریایی را شکل می دهد.وی ادامه داد: تمدن دریایی موجب قدرت دریایی و زمینه ساز رشد و پیشرفت است اما ...
3003377

خانزادی در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی: هیچ محدودیتی برای پیشرفت در دریا نداریم/در اوج اقتدار دفاعی هستیم

فرمانده نیروی دریایی گفت: هیچ محدودیتی برای پیشرفت در دریا نداریم و به برکت انقلاب ی و هدایت های هوشمندانه معظم انقلاب به اوج بالندگی و اقتدار دفاعی رسیده ایم.به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی در بیستمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی که در جزیره کیش در حال برگزاری است، طی سخنانی اظهار داشت: اکثر تمدن های بشری در کنار آب و دریا شکل می گیرد و چرخه قابلیت های اقتصادی، ، اجتماعی و نظامی در تعامل با هم قدرت دریایی را شکل می دهد.وی ادامه داد: تمدن دریایی موجب قدرت دریایی و زمینه ساز رشد و پیشرفت است اما ...
2209526

الحاق ناوشکن ها و زیردریایی های جدید در آینده ای نزدیک/ امنیت دریا های منطقه نب

فرمانده نیروی دریایی گفت: امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برقرار شود تا امنیتی عاریه ای را شاهد باشیم. دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ایران در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اقتدار ایران در حوزه دریایی اظهار کرد: مهمترین پیام ایران به همه کشور های منطقه و جهان این است که ما به عنوان نیروی دریایی در پرتو برخورداری از نعمت انقلاب، جمهوری ی و حمایت ملت، در حال توسعه و تقویت خود با هدف برقراری امنیت در منطقه هستیم.فرمانده نیروی دریایی ادامه داد: این سخن من بدان معناست که ناوها، تجهیزات و هر آ? ...
2210706

الحاق ناوشکن ها و زیردریایی های جدید در آینده ای نزدیک/ امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برق

فرمانده نیروی دریایی گفت: امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برقرار شود تا امنیتی عاریه ای را شاهد باشیم. دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ایران در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اقتدار ایران در حوزه دریایی اظهار کرد: مهمترین پیام ایران به همه کشور های منطقه و جهان این است که ما به عنوان نیروی دریایی در پرتو برخورداری از نعمت انقلاب، و حمایت ملت، در حال توسعه و تقویت خود با هدف برقراری امنیت در منطقه هستیم.فرمانده نیروی دریایی ادامه داد: این سخن من بدان معناست که ناوها، تجهیزات و هر آنچه که در دریا از طرف ما وجود دارد, برای ح ...
2207324

الحاق ناوشکن ها و زیردریایی های جدید در آینده ای نزدیک/ امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برق

فرمانده نیروی دریایی گفت: امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برقرار شود تا امنیتی عاریه ای را شاهد باشیم. دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ایران در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اقتدار ایران در حوزه دریایی اظهار کرد: مهمترین پیام ایران به همه کشور های منطقه و جهان این است که ما به عنوان نیروی دریایی در پرتو برخورداری از نعمت انقلاب، و حمایت ملت، در حال توسعه و تقویت خود با هدف برقراری امنیت در منطقه هستیم.فرمانده نیروی دریایی ادامه داد: این سخن من بدان معناست که ناوها، تجهیزات و هر آنچه که در دریا از طرف ما وجود دارد, برای ح ...
2390386

الحاق ناوشکن ها و زیردریایی های جدید در آینده ای نزدیک/ امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برق

فرمانده نیروی دریایی گفت: امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برقرار شود تا امنیتی عاریه ای را شاهد باشیم. دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ایران در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اقتدار ایران در حوزه دریایی اظهار کرد: مهمترین پیام ایران به همه کشور های منطقه و جهان این است که ما به عنوان نیروی دریایی در پرتو برخورداری از نعمت انقلاب، و حمایت ملت، در حال توسعه و تقویت خود با هدف برقراری امنیت در منطقه هستیم.فرمانده نیروی دریایی ادامه داد: این سخن من بدان معناست که ناوها، تجهیزات و هر آنچه که در دریا از طرف ما وجود دارد, برای ح ...
2206398

امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برقرارشود

الحاق ناوشکن ها و زیردریایی های جدید در آینده ای نزدیک/ فرمانده نیروی دریایی گفت: امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برقرار شود تا امنیتی عاریه ای را شاهد باشیم. دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ایران در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اقتدار ایران در حوزه دریایی اظهار کرد: مهمترین پیام ایران به همه کشور های منطقه و جهان این است که ما به عنوان نیروی دریایی در پرتو برخورداری از نعمت انقلاب، و حمایت ملت، در حال توسعه و تقویت خود با هدف برقراری امنیت در منطقه هستیم. فرمانده نیروی دریایی ادامه داد: این سخن من بدان ...
2207678

الحاق ناوشکن ها و زیردریایی های جدید در آینده ای نزدیک/ امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برقرار شود

فرمانده نیروی دریایی گفت: امنیت دریا های منطقه نباید به دست دیگران برقرار شود تا امنیتی عاریه ای را شاهد باشیم. دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ایران در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اقتدار ایران در حوزه دریایی اظهار کرد: مهمترین پیام ایران به همه کشور های منطقه و جهان این است که ما به عنوان نیروی دریایی در پرتو برخورداری از نعمت انقلاب، و حمایت ملت، در حال توسعه و تقویت خود با هدف برقراری امنیت در منطقه هستیم.فرمانده نیروی دریایی ادامه داد: این سخن من بدان معناست که ناوها، تجهیزات و هر آنچه که در دریا از طرف ما وجود دارد, برای ح ...
1568958

الحاق ناو موشک انداز سپر به دریای خزر در هفته آینده

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ایران در سخنان پیش از خطبه های تهران گفت: نمایش قدرت و اقتدار کشور در دریا یکی از اه ماست، طی سال های گذشته ۵۰ ناوگروه رزمی را به آب های بین المللی اعزام کردیم. وی افزود: فرزندان شما در یت های طولانی مدت اقدام به برقراری امنیت در نقاطی می کنند که بیش از ۲ هزار کیلومتر از کشور دور است که این نشان از اقتدار ماست. دریادار خانزادی تاکید کرد: نیروی دریایی ایران برای خودکفایی یک برنامه مدون را آغاز کرده است، ساخت شناور های سطحی برای تامین امنیت مناطق دریایی است. در ۳۰ آذر سال ۸۸ ما اولین ناوشکن را که مو ...
1581618

الحاق ناو موشک انداز سپر به دریای خزر در هفته آینده

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ایران در سخنان پیش از خطبه های تهران گفت: نمایش قدرت و اقتدار کشور در دریا یکی از اه ماست، طی سال های گذشته ۵۰ ناوگروه رزمی را به آب های بین المللی اعزام کردیم. وی افزود: فرزندان شما در یت های طولانی مدت اقدام به برقراری امنیت در نقاطی می کنند که بیش از ۲ هزار کیلومتر از کشور دور است که این نشان از اقتدار ماست. دریادار خانزادی تاکید کرد: نیروی دریایی ایران برای خودکفایی یک برنامه مدون را آغاز کرده است، ساخت شناور های سطحی برای تامین امنیت مناطق دریایی است. در ۳۰ آذر سال ۸۸ ما اولین ناوشکن را که مول ...
1568586

الحاق ناو موشک انداز سپر به دریای خزر در هفته آینده

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ایران در سخنان پیش از خطبه های تهران گفت: نمایش قدرت و اقتدار کشور در دریا یکی از اه ماست، طی سال های گذشته ۵۰ ناوگروه رزمی را به آب های بین المللی اعزام کردیم. وی افزود: فرزندان شما در یت های طولانی مدت اقدام به برقراری امنیت در نقاطی می کنند که بیش از ۲ هزار کیلومتر از کشور دور است که این نشان از اقتدار ماست. دریادار خانزادی تاکید کرد: نیروی دریایی ایران برای خودکفایی یک برنامه مدون را آغاز کرده است، ساخت شناور های سطحی برای تامین امنیت مناطق دریایی است. در ۳۰ آذر سال ۸۸ ما اولین ناوشکن را که مو ...
1567492

الحاق ناو موشک انداز سپر به دریای خزر در هفته آینده

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ایران در سخنان پیش از خطبه های تهران گفت: نمایش قدرت و اقتدار کشور در دریا یکی از اه ماست، طی سال های گذشته ۵۰ ناوگروه رزمی را به آب های بین المللی اعزام کردیم.وی افزود: فرزندان شما در یت های طولانی مدت اقدام به برقراری امنیت در نقاطی می کنند که بیش از ۲ هزار کیلومتر از کشور دور است که این نشان از اقتدار ماست.دریادار خانزادی تاکید کرد: نیروی دریایی ایران برای خودکفایی یک برنامه مدون را آغاز کرده است، ساخت شناور های سطحی برای تامین امنیت مناطق دریایی است. در ۳۰ آذر سال ۸۸ ما اولین ناوشکن را که مولود مبارک ای ...
823122

رزمایش نیروی دریایی . در دریایی خزر پایان یافت

رزمایش امنیت و اقتدار دریایی ۹۶ نیروی دریایی . با حضو رئیس مجلس و رژه یگان های شناور حاضر در رزمایش پایان یافت. نیروی دریایی . رزمایش 5 روزه خود با عنوان «امنیت پایدار و اقتدار دریایی 96» در دریای خزر را امروز با رژه یگان های شناور دریایی و یگان های پروازی در برابر مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری به اتمام رساند.
825278

رزمایش نیروی دریایی . در دریایی خزر پایان یافت

رزمایش امنیت و اقتدار دریایی ۹۶ نیروی دریایی . با حضو رئیس مجلس و رژه یگان های شناور حاضر در رزمایش پایان یافت. نیروی دریایی . رزمایش 5 روزه خود با عنوان «امنیت پایدار و اقتدار دریایی 96» در دریای خزر را امروز با رژه یگان های شناور دریایی و یگان های پروازی در برابر مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری به اتمام رساند.
836160

رزمایش نیروی دریایی . در دریایی خزر پایان یافت

رزمایش امنیت و اقتدار دریایی ۹۶ نیروی دریایی . با حضو رئیس مجلس و رژه یگان های شناور حاضر در رزمایش پایان یافت. نیروی دریایی . رزمایش 5 روزه خود با عنوان «امنیت پایدار و اقتدار دریایی 96» در دریای خزر را امروز با رژه یگان های شناور دریایی و یگان های پروازی در برابر مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری به اتمام رساند.
836012

رزمایش نیروی دریایی . در دریایی خزر پایان یافت

رزمایش امنیت و اقتدار دریایی ۹۶ نیروی دریایی . با حضو رئیس مجلس و رژه یگان های شناور حاضر در رزمایش پایان یافت. نیروی دریایی . رزمایش 5 روزه خود با عنوان «امنیت پایدار و اقتدار دریایی 96» در دریای خزر را امروز با رژه یگان های شناور دریایی و یگان های پروازی در برابر مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری به اتمام رساند.
1569106

الحاق ناو موشک انداز سپر به دریای خزر در هفته آینده

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ایران در سخنان پیش از خطبه های تهران گفت: نمایش قدرت و اقتدار کشور در دریا یکی از اه ماست، طی سال های گذشته ۵۰ ناوگروه رزمی را به آب های بین المللی اعزام کردیم.وی افزود: فرزندان شما در یت های طولانی مدت اقدام به برقراری امنیت در نقاطی می کنند که بیش از ۲ هزار کیلومتر از کشور دور است که این نشان از اقتدار ماست.دریادار خانزادی تاکید کرد: نیروی دریایی ایران برای خودکفایی یک برنامه مدون را آغاز کرده است، ساخت شناور های سطحی برای تامین امنیت مناطق دریایی است. در ۳۰ آذر سال ۸۸ ما اولین ناوشکن را که مولود مبارک ایر? ...
1568822

الحاق ناو موشک انداز سپر به دریای خزر در هفته آینده

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ایران در سخنان پیش از خطبه های تهران گفت: نمایش قدرت و اقتدار کشور در دریا یکی از اه ماست، طی سال های گذشته ۵۰ ناوگروه رزمی را به آب های بین المللی اعزام کردیم.وی افزود: فرزندان شما در یت های طولانی مدت اقدام به برقراری امنیت در نقاطی می کنند که بیش از ۲ هزار کیلومتر از کشور دور است که این نشان از اقتدار ماست.دریادار خانزادی تاکید کرد: نیروی دریایی ایران برای خودکفایی یک برنامه مدون را آغاز کرده است، ساخت شناور های سطحی برای تامین امنیت مناطق دریایی است. در ۳۰ آذر سال ۸۸ ما اولین ناوشکن را که مولود مبارک ایرا? ...
1569044

الحاق ناو موشک انداز سپر به دریای خزر در هفته آینده

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ایران در سخنان پیش از خطبه های تهران گفت: نمایش قدرت و اقتدار کشور در دریا یکی از اه ماست، طی سال های گذشته ۵۰ ناوگروه رزمی را به آب های بین المللی اعزام کردیم.وی افزود: فرزندان شما در یت های طولانی مدت اقدام به برقراری امنیت در نقاطی می کنند که بیش از ۲ هزار کیلومتر از کشور دور است که این نشان از اقتدار ماست.دریادار خانزادی تاکید کرد: نیروی دریایی ایران برای خودکفایی یک برنامه مدون را آغاز کرده است، ساخت شناور های سطحی برای تامین امنیت مناطق دریایی است. در ۳۰ آذر سال ۸۸ ما اولین ناوشکن را که مولود مبارک ایرا? ...
831592

پایان رزمایش

رزمایش نیروی دریایی . در دریایی خزر پایان یافت رزمایش امنیت و اقتدار دریایی ۹۶ نیروی دریایی . با حضو رئیس مجلس و رژه یگان های شناور حاضر در رزمایش پایان یافت. نیروی دریایی . رزمایش 5 روزه خود با عنوان «امنیت پایدار و اقتدار دریایی 96» در دریای خزر را امروز با رژه یگان های شناور دریایی و یگان های پروازی در برابر مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری به اتمام رساند. برچسب ها: اخبار روز, رزمایش, رزمایش .
804548

اجرای عملیات نفوذ به ساحل توسط تکاوران نداجا در رزمایش اقتدار ۹۶ + تصاویر

ناخدا یکم عرشه احمدرضا باقری فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی .طی گفت وگویی درباره روز سوم رزمایش نداجا اظهار داشت: در سومین روز از رزمایش امنیت پایدار و اقتدار دریایی 96 نیروی دریایی .عملیات چریک و ضد چریک و عملیات نفوذ به ساحل توسط تکاوران نداجا با موفقیت انجام شد.لازم به ذکر است رزمایش امنیت پایدار و اقتدار دریایی 96 نیروی دریایی .، از 11 تیرماه به مدت 5 روز در دریای خزر آغاز شده است.در ادامه می توانید تصاویر روز سوم این رزمایش را ببینید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
819078

اجرای عملیات نفوذ به ساحل توسط تکاوران نداجا در رزمایش اقتدار ۹۶ + تصاویر

فرمانده ناوگان شمال نداجا از اجرای عملیات چریک و ضد چریک توسط تکاوران نداجا در رزمایش اقتدار ۹۶ . خبر داد. ناخدا یکم عرشه احمدرضا باقری فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی .طی گفت وگویی درباره روز سوم رزمایش نداجا اظهار داشت: در سومین روز از رزمایش امنیت پایدار و اقتدار دریایی 96 نیروی دریایی .عملیات چریک و ضد چریک و عملیات نفوذ به ساحل توسط تکاوران نداجا با موفقیت انجام شد. لازم به ذکر است رزمایش امنیت پایدار و اقتدار دریایی 96 نیروی دریایی .، از 11 تیرماه به مدت 5 روز در دریای خزر آغاز شده است. در ادامه می توانید تصاویر روز سوم این رزمایش را ببینید....
1568446

الحاق ناو موشک انداز سپر به دریای خزر در هفته آینده

الحاق ناو موشک انداز سپر به دریای خزر در هفته آینده دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ایران در سخنان پیش از خطبه های تهران گفت: نمایش قدرت و اقتدار کشور در دریا یکی از اه ماست، طی سال های گذشته ۵۰ ناوگروه رزمی را به آب های بین المللی اعزام کردیم. وی افزود: فرزندان شما در یت های طولانی مدت اقدام به برقراری امنیت در نقاطی می کنند که بیش از ۲ هزار کیلومتر از کشور دور است که این نشان از اقتدار ماست. دریادار خانزادی تاکید کرد: نیروی دریایی ایران برای خودکفایی یک برنامه مدون را آغاز کرده است، ساخت شناور های سطحی برای تامین امنیت ? ...
790342

رزمایش امنیت و اقتدار پایدار ۹۶ در دریای خزر آغاز شد

رزمایش امنیت و اقتدار پایدار ۹۶ با حضور ناوها و نیروهای نداجا در دریای خزر، آغاز شد. به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، رزمایش دریایی امنیت و اقتدار پایدار 96 از امروز به مدت پنج روز در دریای خزر آغاز شد.در این رزمایش قرار است که از تسلیحات، سامانه ها و تجهیزات جدیدی که توسط وزارت دفاع تولید شده و تحویل نیروی دریایی . شده است، رونمایی و این تجهیزات تست عملیاتی و میدانی شوند.همچنین قرار است که در مراحلی از این رزمایش، تعدادی از جنگنده های نیروی هوایی . و سامانه های مرتبط با قرارگاه پ.ند . . ایران در تامین و پشتیبانی از یگانهای شرکت کننده در رزمایش ...
1189218

اخبار ج. ا . ایران

1396/6/31 رژه یکان های شناور ایران در خلیج فارسشناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی و در خلیج فارس و تنگه هرمز به نمایش اقتدار نیروهای مسلح پرداختند. شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی و در خلیج فارس و تنگه هرمز به نمایش اقتدار نیروهای مسلح پرداختند.گفتنی است؛ رژه نیروهای مسلح در بندرعباس و خلیج فارس با حضور رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)، سرتیپ خلبان شاه صفی، فرمانده نیروی هوایی و دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی برگزارشد.
2167124

امروز نیروی دریایی اقتدار بسیار خوبی دارد

دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ایران در حاشیه اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند که امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت در تهران آغاز شد و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این موفقیتی بزرگ برای نیروی دریایی است که ششمین همایش در تهران برگزار می شود؛ این نشانه اقتدار این نیرو است که توانسته امنیت را در آب های آزاد برقرار کند. معاون هماهنگ کننده با بیان اینکه امروز نیروی دریایی جایگاه بسیار خوبی دارد، افزود: ۸ سال پیش برای برگزاری این همایش اجازه را از فرماندهی معظم کل قوا گرفتیم و دو سال پیش هم در اجلاس بنگلادش این میزبانی ب ...
2164698

امروز نیروی دریایی اقتدار بسیار خوبی دارد

دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ایران در حاشیه اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند که امروز دوشنبه 3 اردیبهشت در تهران آغاز شد و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این موفقیتی بزرگ برای نیروی دریایی است که ششمین همایش در تهران برگزار می شود؛ این نشانه اقتدار این نیرو است که توانسته امنیت را در آب های آزاد برقرار کند.معاون هماهنگ کننده با بیان اینکه امروز نیروی دریایی جایگاه بسیار خوبی دارد، افزود: 8 سال پیش برای برگزاری این همایش اجازه را از فرماندهی معظم کل قوا گرفتیم و دو سال پیش هم در اجلاس بنگلادش این میزبانی به تصویب ر ...

نیروی دریایی مظهر اقتدار ملت ایران در دریا است