نرم افزار و درایور تخته هوشمند پروگرس progress board


2805756

نرم افزار و درایور تخته هوشمند پروگرس progress board

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند پروگرس progress-board با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند پروگرس progress را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 47 مگابایت در ادامه مطلب برای نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند پروگرس progress board روی لینک زیر کلیک کنید. با
2804818

نرم افزار و درایور تخته هوشمند پروگرس progress board

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند پروگرس progress-board با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند پروگرس progress را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 47 مگابایت در ادامه مطلب برای نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند پروگرس progress board روی لینک زیر کلیک کنید. با پرداخت وجه دلخواه در صورت ? ...
1773446

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته هوشمند پروگرس progress board

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند پروگرس progress-board با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند پروگرس progress را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 47 مگابایت ادامه مطلب
2800004

2257. ید و نرم افزار و درایور تخته هوشمند پروگرس progress board

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند پروگرس progress-board با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند پروگرس progress را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 47 مگابایت قیمت 2000 تومان ید و در ادامه مطلب امکان ید با تمام کارت های عضو شتاب ید آنلاین از درگاه بانک سامان (شاپرک) ید آنلاین از درگاه ? ...
2800008

2257.پرداخت موفق و درایور تخته هوشمند پروگرس progress board

با تشکر از شما برای نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند پروگرس progress board روی لینک زیر کلیک کنید. با
1784056

نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند خلیج فارس pg.board

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند خلیج فارس p.g.board با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند خلیج فارس p.g.board را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 94 مگابایت کنید رمز فایل فشرده : suherfe.blog.ir برای استفاده از سایرمطالب وبلاگ به صفحه اصلی مراجعه نمایید
1797102

نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند موا meva board

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند موا به همراه فایل راهنما meva board با توجه به ایجاد کلاس های هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند برد موا meva را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 57 مگابایت کنید رمز فایل فشرده : suherfe.blog.ir برای استفاده از سایرمطالب وبلاگ به صفحه اصلی مراجعه نمایید
1782986

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته هوشمند سیترو sitro board driver

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند سیترو sitro board driver با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند سیترو sitro را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 377 مگابایت کنید رمز فایل فشرده : suherfe.blog.ir برای استفاده از سایرمطالب وبلاگ به صفحه اصلی مراجعه نمایید
2800028

2254.پرداخت موفق و درایور تخته هوشمند اس تی برد st board driver

با تشکر از شما برای نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند اینو برد st board روی لینک زیر کلیک کنید. با
1790644

نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند وی تچ v-teach board

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند وی تچ v-teach smartboard با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند وی تچ v-teach smartboard را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 268 مگابایت کنید رمز فایل فشرده : suherfe.blog.ir برای استفاده از سایرمطالب وبلاگ به صفحه اصلی مراجعه نمایید
2790786

2250.پرداخت موفق و درایور تخته های هوشمند اینو برد eno board driver

با تشکر از شما برای نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند اینو برد eno board روی لینک زیر کلیک کنید. با
2800014

2256.پرداخت موفق و درایور تخته هوشمند موا meva board

با تشکر از شما برای نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند موا برد meva board روی لینک زیر کلیک کنید. با
1773448

درایور تخته های هوشمند اینو برد eno board driver

درایور تخته های هوشمند اینو برد eno smartboard driver با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز تخته های هوشمند اینو برد eno smartboard را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 56 مگابایت ادامه مطلب
2761240

نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند تاچ برد touchboard driver

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته هوشمند تاچ برد touchboard whiteboard driver با توجه به ایجاد کلاس هوشمند و وجود تخته هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته هوشمند تاچ برد touchboard را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 96 مگابایت کنید قیمت 3000 تومان پرداخت هزینه رمز فایل فشرده : suherfe.blog.ir مطالب مرتبط با این موضوع نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند تاچ بر? ...
1780830

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته هوشمند سی برد cboard driver

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند سی برد cboard driver با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند سی برد cboard را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 378 مگابایت ادامه مطلب
2790792

2249.پرداخت موفق و نرم افزار و درایور تخته هوشمند خلیج فارس pg.board

با تشکر از شما برای نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند خلیج فارس pgboard روی لینک زیر کلیک کنید. با
2790806

2246. نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند پرومتین prometheanboard

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند پرومتین promethean driver با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز تخته های هوشمند پرومتین promethean و همچنین نرم افزار مدیریت و محتواساز این تخته به نام activinspire را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 340 مگابایت ید و در ادامه مطلب قیمت 1000 تومان قابل ید با تمام کارت های عضو شتاب جهت ید ابتدا ش? ...
1787466

نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند آی برد iboard

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند آی برد iboard با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند آی برد iboard را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 100 مگابایت کنید رمز فایل فشرده : suherfe.blog.ir برای استفاده از سایرمطالب وبلاگ به صفحه اصلی مراجعه نمایید
1787924

نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند آی برد iboard

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند آی برد iboard با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند آی برد iboard را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 100 مگابایت کنید رمز فایل فشرده : suherfe.blog.ir برای استفاده از سایرمطالب وبلاگ به صفحه اصلی مراجعه نمایید
41204

برد هوشمند تریس برد trace board

برد هوشمند تریس trace board برد یک برد ir است که امکان استفاده به وسیله انگشتان دست و یا قلم را برای فراهم می کند. این برد داری صفحه نمایش ضد خش و ضد بازتاب نور است و امکان استفاده از ماژیک وایت برد بر روی این برد هوشمند وجود دارد. از دیگر ویژگی های این تخته هوشمند می توان به امکان استفاده دو کاربر به صورت همزمان اشاره کرد که کار با این تخته هوشمند را برای کاربران راحت تر می کند. برد هوشمند تریس برد trace board دارای نرم افزار با محیط کاربری ساده است که امکانات گسترده آموزشی را در اختیار کاربر قرار می دهد و این نرم افزار امکان استفاده مشترک بر روی چندین تبلت و لپ ت...
2790802

2247. نرم افزار محتواسازی و درایور تخته هوشمند ای برد eboard driver

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند ای برد eboard driver با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند برد ای برد eboard را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 230 مگابایت ید و در ادامه مطلب قیمت 1000 تومان قابل ید با تمام کارت های عضو شتاب جهت ید ابتدا شماره همراه خود را وارد و سپس روی دکمه ید آنلاین ? ...
3032558

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند آذین برد azinboard

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند آذین برد azinboard با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند آذین برد azinboard را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 170مگابایت با با لینک غیر مستقیم رمز فایل فشرده : suherfe.blog.ir توجه : کاربران گرامی تمام برنامه ها و فایل های موجود در این سایت رایگان می ب? ...
1831930

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند تیم برد teamboard

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند تیم برد teamboard با توجه به ایجاد کلاس های هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز تخته هوشمند تیم برد teamboard را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 210 مگابایت نسخه 32 بیتی نسخه 64 بیتی قیمت 2000 تومان پرداخت هزینه رمز فایل فشرده : suherfe.blog.ir برای استفاده از سایرمطالب وبلاگ به صفحه اصلی مرا? ...
3032556

نرم افزار محتواساز و درایور تخته های هوشمند اینتراکتیو اسمارت برد interactive-smartboard

نرم افزار محتواسازی و درایور تخته های هوشمند اسمارت برد interactive-smartboard با توجه به ایجاد کلاس ها ی هوشمند و وجود تخته های هوشمند در مدارس لازم است همکاران گرامی با نصب درایور راه انداز و نرم افزار محتواساز هر تخته آن را آماده استفاده در کلاس درس کنند. در این پست درایور راه انداز و نرم افزار مدیریت تخته های هوشمند اینتراکتیو interactive-smartboard را جهت قرار داده ایم که دوستان باید این فایل را و روی رایانه متصل به این تخته ها نصب نمایند. حجم 120مگابایت با با لینک غیر مستقیم رمز فایل فشرده : suherfe.blog.ir توجه : کاربران گرامی تمام برنامه ها و فایل های موجود در ا ...
41208

بردهوشمند ای برد e-board

بردهوشمند ای برد e-board برد هوشمند e-board یک تخته هوشمند دیجیتال است که با استفاده از انگشتان دست ویدئو پروژکتور را هوشمند می کند وامکان کار با نور ت.ده شده از طریق ویدئو پروژکتور را با استفاده از انگشت دست کنترل کرده و انگشتان فرد را به موس تبدیل می کند. از جمله ویژگی های برد هوشمند e-board می توان به امکان استفاده از انگشتان دست ، قلم مخصوص و حتی ماژیک وایت برد را فراهم می کند. برد هوشمند e-board legamaster تحت لیسانس شرکت legmaster آلمان تولید می شود واز صفحه ضد ضربه و ضد خش در دو نوع صفحه نانو مات و سرامیک e3 ارائه می گردد.جنس فریم این برد آلومینیم است ...
3035748

برد هوشمند اسمارت smart board mx265

↵برد هوشمند smart board mx265نوع برد: irکنتراست: 1200:1زاویه دید: 178 درجهسرعت ردی : 8 میلی ثانیهنسبت صفحه نمایش: 16:9قابلیت نوشتن: به صورت لمسی و با قلم، با قابلیت 10 لمس همزمانمعرفی برد هوشمند smart board mxپیشرفت تکنولوژی به شما کمک می کند وجی کلاسهای درس را با امکان ایجاد ارتباط بین دانش آموزان، محتوای درس و دستگاه ها به یک محیط یادگیری هیجان انگیز ارتقا دهید. برد هوشمند اسمارت سری 4k ultra hd smart board mx با iq دارای ویژگیهای یادگیری تعاملی بیشتری است که شاید تعداد کمی از آن به فکر شما برسد. تخته های هوشمند سری mx در اندازه های 65، 75 و 86 اینچ در دسترس هستند و یک جایگزین ...
2790804

2247.پرداخت موفق و نرم افزار محتواسازی و درایور تخته هوشمند ای برد eboard

با تشکر از شما برای نرم افزار محتواساز و درایور تخته هوشمند ای برد eboard روی لینک زیر کلیک کنید. با
3035779

برد هوشمند اسمارت smart board mx265

↵برد هوشمند smart board mx265نوع برد: irکنتراست: 1200:1زاویه دید: 178 درجهسرعت ردی : 8 میلی ثانیهنسبت صفحه نمایش: 16:9قابلیت نوشتن: به صورت لمسی و با قلم، با قابلیت 10 لمس همزمانمعرفی برد هوشمند smart board mxپیشرفت تکنولوژی به شما کمک می کند وجی کلاسهای درس را با امکان ایجاد ارتباط بین دانش آموزان، محتوای درس و دستگاه ها به یک محیط یادگیری هیجان انگیز ارتقا دهید. برد هوشمند اسمارت سری 4k ultra hd smart board mx با iq دارای ویژگیهای یادگیری تعاملی بیشتری است که شاید تعداد کمی از آن به فکر شما برسد. تخته های هوشمند سری mx در اندازه های 65، 75 و 86 اینچ در دسترس هستند و یک جایگزین مناسب ب? ...
3017346

برد هوشمند اسمارت smart board 6000 series

برد هوشمند smart board 6000 series نوع برد: لمسی قابلیت نوشتن ماژیک: ماژیک مخصوص معرفی برد هوشمند smart board 6000 smart board 6000 با فناروی جدید iq توجه هر شخصی در کلاس های درس، حتی آن هایی که خارج از صندلی خود هستند را جلب می کند. دانش آموزان مشتاق یادگیری و استفاده از دستگاه های مختلف هستند. در معرفی برد هوشمند smart board 6000 می توان گفت که سری 6000 به شما کمک می کند تجربیات یادگیری بدون کابل و محدودیت را ایجاد کنید. قابلیت ها و کاریی های فنی برد هوشمندsmart board 6000 تخته های هوشمند به همراه فناوری iq به معلمان اجازه می دهد با استفاده از یک ضربه برای نمایش یک ویدیو در آموز? ...
3035680

برد هوشمند اسمارت smart board mx265

برد هوشمند smart board mx265 نوع برد: ir کنتراست: 1200:1 زاویه دید: 178 درجه سرعت ردی : 8 میلی ثانیه نسبت صفحه نمایش: 16:9 قابلیت نوشتن: به صورت لمسی و با قلم، با قابلیت 10 لمس همزمان معرفی برد هوشمند smart board mx پیشرفت تکنولوژی به شما کمک می کند وجی کلاسهای درس را با امکان ایجاد ارتباط بین دانش آموزان، محتوای درس و دستگاه ها به یک محیط یادگیری هیجان انگیز ارتقا دهید. برد هوشمند اسمارت سری 4k ultra hd smart board mx با iq دارای ویژگیهای یادگیری تعاملی بیشتری است که شاید تعداد کمی از آن به فکر شما برسد. تخته های هوشمند سری mx در اندازه های 65، 75 و 86 اینچ در دسترس هستند و یک ج ...
3035672

برد هوشمند اسمارت smart board mx265

برد هوشمند smart board mx265 نوع برد: ir کنتراست: 1200:1 زاویه دید: 178 درجه سرعت ردی : 8 میلی ثانیه نسبت صفحه نمایش: 16:9 قابلیت نوشتن: به صورت لمسی و با قلم، با قابلیت 10 لمس همزمان معرفی برد هوشمند smart board mx پیشرفت تکنولوژی به شما کمک می کند وجی کلاسهای درس را با امکان ایجاد ارتباط بین دانش آموزان، محتوای درس و دستگاه ها به یک محیط یادگیری هیجان انگیز ارتقا دهید. برد هوشمند اسمارت سری 4k ultra hd smart board mx با iq دارای ویژگیهای یادگیری تعاملی بیشتری است که شاید تعداد کمی از آن به فکر شما برسد. تخته های هوشمند سری mx در اندازه های 65، 75 و 86 اینچ در دسترس هستند و یک ج ...
367732

درایوهای راه انداز سخت افزاری t.board

برای . درایور تخته هوشمند tboard v1.1 اینجا را کلیک کنید.برای . درایور تخته هوشمند tboard new series 2015 اینجا را کلیک کنید.برای . درایور تخته هوشمند tboard.persian 32&64 اینجا را کلیک کنید.
3041231

برد هوشمند اسمارت smart board 7000 series

برد هوشمند smart board 7000 seriesنوع برد: لمسیقابلیت نوشتن ماژیک: ماژیک مخصوصمعرفی برد هوشمند smart board 7000سری smart board 25 سال است که در حال ساختن بردهای هوشمند جدید است. سری 7000 قلب دیجیتال برای تجربه یک کلاس درس تعاملی بوده و متصل کننده تخته های هوشمند به نرم افزارها، دستگاه های متنوع است و تصورات پر جنب و جوش و پویا را برای دانش آموزان خلق می کند. این برد کمک می کند تا دانش آموزان استعدادها و آرزوها و اه خود را کشف کنند و معلمان نیز می توانند برای پیشرفت دانش آموزان بوسیله از شیوه های جدید و هیجان انگیز برای طرح ریزی درسی استفاده کنند.فناوری iq این امکان را بر ...
3035939

برد هوشمند اسمارت smart board 7000 series

برد هوشمند smart board 7000 seriesنوع برد: لمسیقابلیت نوشتن ماژیک: ماژیک مخصوصمعرفی برد هوشمند smart board 7000سری smart board 25 سال است که در حال ساختن بردهای هوشمند جدید است. سری 7000 قلب دیجیتال برای تجربه یک کلاس درس تعاملی بوده و متصل کننده تخته های هوشمند به نرم افزارها، دستگاه های متنوع است و تصورات پر جنب و جوش و پویا را برای دانش آموزان خلق می کند. این برد کمک می کند تا دانش آموزان استعدادها و آرزوها و اه خود را کشف کنند و معلمان نیز می توانند برای پیشرفت دانش آموزان بوسیله از شیوه های جدید و هیجان انگیز برای طرح ریزی درسی استفاده کنند.فناوری iq این امکان را برای معلم? ...
3035678

برد هوشمند اسمارت smart board 7000 series

برد هوشمند smart board 7000 series نوع برد: لمسی قابلیت نوشتن ماژیک: ماژیک مخصوص معرفی برد هوشمند smart board 7000 سری smart board 25 سال است که در حال ساختن بردهای هوشمند جدید است. سری 7000 قلب دیجیتال برای تجربه یک کلاس درس تعاملی بوده و متصل کننده تخته های هوشمند به نرم افزارها، دستگاه های متنوع است و تصورات پر جنب و جوش و پویا را برای دانش آموزان خلق می کند. این برد کمک می کند تا دانش آموزان استعدادها و آرزوها و اه خود را کشف کنند و معلمان نیز می توانند برای پیشرفت دانش آموزان بوسیله از شیوه های جدید و هیجان انگیز برای طرح ریزی درسی استفاده کنند. فناوری iq این ...
3035669

برد هوشمند اسمارت smart board 7000 series

برد هوشمند smart board 7000 series نوع برد: لمسی قابلیت نوشتن ماژیک: ماژیک مخصوص معرفی برد هوشمند smart board 7000 سری smart board 25 سال است که در حال ساختن بردهای هوشمند جدید است. سری 7000 قلب دیجیتال برای تجربه یک کلاس درس تعاملی بوده و متصل کننده تخته های هوشمند به نرم افزارها، دستگاه های متنوع است و تصورات پر جنب و جوش و پویا را برای دانش آموزان خلق می کند. این برد کمک می کند تا دانش آموزان استعدادها و آرزوها و اه خود را کشف کنند و معلمان نیز می توانند برای پیشرفت دانش آموزان بوسیله از شیوه های جدید و هیجان انگیز برای طرح ریزی درسی استفاده کنند. فناوری iq این ...
3027825

برد هوشمند اسمارت smart board 6000 series

برد هوشمند smart board 6000 seriesنوع برد: لمسیقابلیت نوشتن ماژیک: ماژیک مخصوصمعرفی برد هوشمند smart board 6000smart board 6000 با فناروی جدید iq توجه هر شخصی در کلاس های درس، حتی آن هایی که خارج از صندلی خود هستند را جلب می کند. دانش آموزان مشتاق یادگیری و استفاده از دستگاه های مختلف هستند.در معرفی برد هوشمند smart board 6000 می توان گفت که سری 6000 به شما کمک می کند تجربیات یادگیری بدون کابل و محدودیت را ایجاد کنید.قابلیت ها و کاریی های فنی برد هوشمندsmart board 6000تخته های هوشمند به همراه فناوری iq به معلمان اجازه می دهد با استفاده از یک ضربه برای نمایش یک ویدیو در آموزش درس استفاد ...
1777658

نرم افزار محتواسازی روی تخته هوشمند studio v2.3.0.3

نرم افزار محتواسازی روی تخته هوشمند studio v2.3.0.3 یکی از کاربردهای تخته هوشمند نوشتن و کار با بسیاری از تصاویر و اعمال کارهای گرافیکی و تعاملی روی آن در کلاس درس است که برای اعمال و کار با آن احتیاج به نرم افزارهای مدیریت برد هوشمند دارید. در ادامه مطلب یکی از کامل ترین این برنامه ها برای نصب روی رایانه و اتصال به تخته هوشمند جهت قرار می گیرد که امیدواریم مورد استفاده دبیران و دانش آموزان گرامی در کلاس درس قرار بگیرد. حجم 292 مگابایت ادامه مطلب
3017608

برد هوشمند اسمارت smart board 6000 series

برد هوشمند smart board 6000 seriesنوع برد: لمسیقابلیت نوشتن ماژیک: ماژیک مخصوصمعرفی برد هوشمند smart board 6000smart board 6000 با فناروی جدید iq توجه هر شخصی در کلاس های درس، حتی آن هایی که خارج از صندلی خود هستند را جلب می کند. دانش آموزان مشتاق یادگیری و استفاده از دستگاه های مختلف هستند.در معرفی برد هوشمند smart board 6000 می توان گفت که سری 6000 به شما کمک می کند تجربیات یادگیری بدون کابل و محدودیت را ایجاد کنید. قابلیت ها و کاریی های فنی برد هوشمندsmart board 6000تخته های هوشمند به همراه فناوری iq به معلمان اجازه می دهد با استفاده از یک ضربه برای نمایش یک ویدیو در آموزش درس استفاده کنند ...
1298530

تخته گوشت تا شو folding chopping board

تخته گوشت تا شو folding chopping board برای ید پس از کلیک روی دکمه ید کالا و تکمیل فرم سفارش ، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید ، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید. قیمت : 15,000 تومان تخته گوشت تا شو folding chopping board تخته گوشــت و آبــکش در یک محصــول! وسیله ای مورد نیاز برای هر آشپزخانه فوق العاده کاربردی قیمت : 15000 تومان تخته گوشت تا شو folding chopping board محصول جدید و بی نظیری می باشد که وسیله ای بسیار ضروری برای هر آشپزخانه ای است. این محصول هم یک تخته گوشت می با? ...
888978

.ید تخته گوشت

لوازم خانگی لوازم شخصی لوازم دیجیتال لوازم خودرو مد و پوشاک ورزشی و سرگرمی دارویی و گیاهی کتاب و رسانه مشخصات محصولات مشابه نظرات کاربران تخته گوشت تا شو folding chopping board تخته گوشت تا شو folding chopping board قیمت محصول 19,000 تومان افزودن به سبد .ید 96 نفر ضمانت بازگشت بهترین کیفیت و قیمت توضیحات تخته گوشت تا شو folding chopping boardتخته گوشــت و آبــکش در یک محصــول!وسیله ای مورد نیاز برای هر آشپزخانهفوق العاده کاربردی قیمت : 19000 تومان تخته گوشت تا شو folding chopping board محصول ج...
41206

برد/تخته هوشمند ریو تاچ (rio touch) قابلیت نوشتن با انگشتان دست

برد/تخته هوشمند ریو تاچ (rio touch) قابلیت نوشتن با انگشتان دست برد / تخته هوشمند رriotouch دارای نرم افزار فارسی عدم نیاز به قلم خاص و قابلیت نوشتن با انگشتان دست دارای نوار ابزار میانبر جهت سهولت در کار با نرم افزار امکان نوشتن همزمان دو دانش آموز سایز صفحه 82 اینچ وضوح تصویر 4096*4096 dpi نسبت ابعاد تصویر 4:3 جنس تخته ملامین مات سرعت ردی. نوک قلم 120 اینچ در ثانیه نوع فناوری حسگر مادون قرمز ابعاد با قاب 1280*1760 میلیمتر ابعاد منطقه فعال تخته 1147*1627 میلیمتر وزن تخته 24 کیلوگرم و...
1280704

کیبورد klid board 2 برای اندروید

» :: کیبورد klid board 2 برای اندروید klid board – لذت نوشتن با امکاناتی بی نظیرنرم افزار فارسی klid board 2 یک نرم افزار بی نظیر و حرفه ای برای اضافه شدن یک کیبورد حرفه ای به گوشی و تبلت های اندرویدی می باشد. در نسخه جدید نرم افزار klid board 2 شما شاهد ارتقا و اضافه شدن تنظیمات و امکانات چشمگیری خواهید شد. با کمک صفحه کلید فارسی و قدرتمند کلید برد klid board 2 می توانید لذت نوشتن با امکانات فراوان را تجربه کنید. در ادامه مطلب تمامی ویژگی هایی که صفحه کلید کلید بورد klid board 2 را از بقیه برنامه های مشابه متمایز می کند را قرار داده ایم.ویزگی های نرم افزار کیبورد کلید بورد klid board 2 : بیش ...
2442446

تخته نوری ال ای دی لایت بورد ه ز مدل bh001-hobiz led light board bh001

تخته نوری ال ای دی لایت بورد ه ز مدل bh001 hobiz led light board bh001 تخته نوشتاری یا لایت بورد ه ز ، تخته led است که جذ ت بسیاری دارد. عنصر اصلی این تخته را یک صفحه ی شیشه ای با نو ردازی اس ام دی ژاپن تشکیل می دهد. برای کار با این محصول بایستی مطلب موردنظر خود را با ماژیک روی تخته ی مخصوص بنویسید و ح نو ردازی آن را تنظیم کنید. استفاده از این محصول جلوه ای ویژه به نوشته ی شما خواهد بخشید. از تخته های نوری بیشتر در کافی شاپ ها و رستوران ها استفاده می شود و جایگزین مناسبی برای تخته گچی کافی شاپ میباشد. شش ماه گارانتی تعویض شش عدد ماژیک رایگان ادامه مطلب
349176

تخته گوشت تا شو folding chopping board

توضیحات تخته گوشت تا شو folding chopping boardتخته گوشــت و آبــکش در یک محصــول!وسیله ای مورد نیاز برای هر آشپزخانهفوق العاده کاربردیقیمت : 19000 تومان تخته گوشت تا شو folding chopping board محصول جدید و بی نظیری می باشد که وسیله ای بسیار ضروری برای هر آشپزخانه ای است. این محصول هم یک تخته گوشت می باشد و هم یک آبکش، بدین صورت که زمانی که تخته گوشت را تا می کنید می توانید به عنوان یک آبکش از این محصول استفاده کنید. این محصول ساخته شده از abs با کیفیت می باشد.قیمت : 19000 تومان ویژگی های تخته گوشت تا شو folding chopping board:- دارای آبکش- فوق العاده کاربردی- ساخته شده از abs با کیفیت- ابعاد: 26cm x ...
1024108

تخته گوشت تا شو folding chopping board

توضیحات تخته گوشت تا شو folding chopping boardتخته گوشــت و آبــکش در یک محصــول!وسیله ای مورد نیاز برای هر آشپزخانهفوق العاده کاربردیقیمت : 19000 تومان تخته گوشت تا شو folding chopping board محصول جدید و بی نظیری می باشد که وسیله ای بسیار ضروری برای هر آشپزخانه ای است. این محصول هم یک تخته گوشت می باشد و هم یک آبکش، بدین صورت که زمانی که تخته گوشت را تا می کنید می توانید به عنوان یک آبکش از این محصول استفاده کنید. این محصول ساخته شده از abs با کیفیت می باشد.قیمت : 19000 تومان ویژگی های تخته گوشت تا شو folding chopping board:- دارای آبکش- فوق العاده کاربردی- ساخته شده از abs با کیفیت- ابعاد: 26cm x ...
1591254

تخته گوشت تا شو folding chopping board

تخته گوشت تا شو folding chopping board قیمت : 19000 تومان ادامه مطلب
3014977

progress in nano-electro-optics

بخشی از progress in nano-electro-optics همه مقالات پیرامون progress in nano-electro-optics به فروش می رسند. توضیح کاملی در رابطه با progress in nano-electro-optics میخواهید. آیا progress in nano-electro-optics را رایگان می خواهید؟ the sale of the file progress in nano-electro-optics is now possible on this site. با ما باشید و از مقالات پیرامون progress in nano-electro-optics استفاده نمایید. مرجع progress in nano-electro-optics برای دریافت progress in nano-electro-optics با کیفیت علمی بالا کلیک کنید. مطالب مرتبط پیرامون progress in nano-electro-optics را در این سایت پیدا کنید. چگونه progress in nano-electro-optics را برای موبایل کنیم. با صرف هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد progress in nano-electro-optics بدست آورید. we will p ...
135720

نگهدارنده تخته برش

نگهدارنده تخته برش ( تخته گوشت )کمک به ایستاده قرار گرفتن تخته جهت خشک . زودتر نگهدارنده تخته برش ( تخته گوشت ) - طرح دو برادر brothers board - برند : hook - رنگبندی : سفید ، قرمز ، سبز - کمک به ایستاده قرار گرفتن تخته جهت خشک . زودتر - طراحی فانتزی و خلاقانه - ابعاد : 6*8 سانتیمتر قیمت این محصول 6000 تومان نگهدارنده تخته برش ( تخته گوشت )کمک به ایستاده قرار گرفتن تخته جهت خشک . زودتر نگهدارنده تخته برش قیمت : 6,000 تومان
1345952

klid board 2.8.4.9 آ ین نسخه برنامه کلید برد ۲ برای اندروید

جدید نرم افزار فارسی klid board 2 یک نرم افزار بی نظیر و حرفه ای برای اضافه شدن یک کیبورد حرفه ای به گوشی و تبلت های اندرویدی می باشد. در نسخه جدید نرم افزار klid board 2 شما شاهد ارتقا و اضافه شدن تنظیمات و امکانات چشمگیری خواهید شد. با کمک صفحه کلید فارسی و قدرتمند کلید برد klid board 2 می توانید لذت نوشتن با امکانات فراوان را تجربه کنید. ادامه مطلب
2953360

تخته گوشت تا شو folding chopping board

برای ید پس از کلیک روی دکمه ید کالا و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید 19,000 تومان تخته گوشت تا شو folding chopping boardتخته گوشــت و آبــکش در یک محصــول!وسیله ای مورد نیاز برای هر آشپزخانهفوق العاده کاربردیقیمت : 19000 تومان تخته گوشت تا شو folding chopping board محصول جدید و بی نظیری می باشد که وسیله ای بسیار ضروری برای هر آشپزخانه ای است. این محصول هم یک تخته گوشت می باشد و هم یک آبکش، بدین صورت که زمانی که تخته گوشت را ت ...
1777524

تخته گوشت تا شو

تخته گوشت تا شو folding chopping boardتخته گوشــت و آبــکش در یک محصــول!وسیله ای مورد نیاز برای هر آشپزخانهفوق العاده کاربردی قیمت فقط : 18500 تومان تخته گوشت تا شو folding chopping board محصول جدید و بی نظیری می باشد که وسیله ای بسیار ضروری برای هر آشپزخانه ای است. این محصول هم یک تخته گوشت می باشد و هم یک آبکش، بدین صورت که زمانی که تخته گوشت را تا می کنید می توانید به عنوان یک آبکش از این محصول استفاده کنید. این محصول ساخته شده از abs با کیفیت می باشد. قیمت فقط : 18500 تومان ویژگی های تخته گوشت تا شو folding chopping board: - دارای آبکش- فوق العاده کاربردی- ساخته شده از abs با کیف ...
1998078

تخته گوشت تا شو

تخته گوشت تا شو folding chopping boardتخته گوشــت و آبــکش در یک محصــول!وسیله ای مورد نیاز برای هر آشپزخانهفوق العاده کاربردی قیمت فقط : 18500 تومان تخته گوشت تا شو folding chopping board محصول جدید و بی نظیری می باشد که وسیله ای بسیار ضروری برای هر آشپزخانه ای است. این محصول هم یک تخته گوشت می باشد و هم یک آبکش، بدین صورت که زمانی که تخته گوشت را تا می کنید می توانید به عنوان یک آبکش از این محصول استفاده کنید. این محصول ساخته شده از abs با کیفیت می باشد. قیمت فقط : 18500 تومان ویژگی های تخته گوشت تا شو folding chopping board: - دارای آبکش- فوق العاده کاربردی- ساخته شده از abs با کیف ...
1471106

برد هوشمند هیتاچی hitachi

امروزه راه اندازی و اجرای کلاس های هوشمند سرعت زیادی به خود گرفته است. در این هوشمند سازی، برد هوشمند جزو اصلی ترین تجهیزات بوده و ا امی است. در واقع تخته هوشمند از یک تخته الکترونیکی تشکیل شده است که می تواند دستورات شما را اجرا کرده و می توانید آزادانه بر روی آن تدریس کنید. برد هوشمند هیتاچی از جمله برندهای پرفروش و با کیفیت است. یداران برد هوشمند هیتاچی hitachi بابت کیفیت آن نگرانی نخواهند داشت و به آسانی از آن بهره می برند. انواع برد هوشمند وجود دارد که شرکت های مختلفی آن ها را تولید می کنند. معمولا تفاوت قیمت برد هوشمند، در مورد اندازه آن ها است ...
2430824

رکورد سرعت فضاپیمای پروگرس ش ته شد

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، بامداد امروز ۱۹ تیر(۱۰ ژوئیه) در ساعت ۱۲:۵۱ به وقت مسکو(۲:۲۱ بامداد)، فضاپیمای باری"پروگرس"(progressms۰۹) با موشک "سایوز"(soyuz-۲.۱a) با موفقیت به فضا پرتاب شد. این پایگاه رکورددار تعداد پرتاب های فضایی در جهان است. این برای اولین بار در تاریخ پرتاب فضاپیماهای "پروگرس" است که این فضاپیما با این سرعت به ایستگاه فضایی بین المللی " iss" می رسد. مدت زمان پرواز این فضاپیما از لحظه پرتاب آن تا رسیدن به ایستگاه فضایی بین المللی، ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه به طول انجامید. فضاپیماهای باربری پروگرس با هدف رساندن سوخت، غذا، لوازم یدکی و دیگر وسائل مو ...
1328310

آغاز کار با نرم افزار دفتر کلاسی هوشمند فرین

در آموزش های قبلی به مباحث اولیه مرتبط با راه اندازی نرم افزار دفتر کلاسی هوشمند فرین پرداختیم. دفتر نمره هوشمند فرین مناسب همه مقاطع تحصیلی منجمله ابت ،متوسطه اول و متوسطه دوم است . نرم افزار دفتر کلاسی هوشمند فرین چیست ؟ یک نرم افزار هوشمند جهت مدیریت نمرات دانش آموزان در کلاس درس،مناسب مقطع ابت ، متوسطه اول ، متوسطه دوم مباحثی که قبل از شروع به کار با نرم افزار باید مطالعه کنید : آشنایی با نرم افزار دفتر هوشمند کلاسی فرین (farinegradebook) شروع به کار با نرم افزار دفتر کلاسی هوشمند فرین آموزش ثبت اطلاعات اولیه در نرم افزار دفتر کلاسی هوشمند فرین ثبت ...
1871910

آغاز کار با نرم افزار دفتر کلاسی هوشمند فرین

در آموزش های قبلی به مباحث اولیه مرتبط با راه اندازی نرم افزار دفتر کلاسی هوشمند فرین پرداختیم. دفتر نمره هوشمند فرین مناسب همه مقاطع تحصیلی منجمله ابت ،متوسطه اول و متوسطه دوم است . نرم افزار دفتر کلاسی هوشمند فرین چیست ؟ یک نرم افزار هوشمند جهت مدیریت نمرات دانش آموزان در کلاس درس،مناسب مقطع ابت ، متوسطه اول ، متوسطه دوم مباحثی که قبل از شروع به کار با نرم افزار باید مطالعه کنید : آشنایی با نرم افزار دفتر هوشمند کلاسی فرین (farinegradebook) شروع به کار با نرم افزار دفتر کلاسی هوشمند فرین آموزش ثبت اطلاعات اولیه در نرم افزار دفتر کلاسی هوشمند فرین ثبت ...
2603620

ید تخته پاک کن

ید تخته پاک کن کلمات: تخته وایت برد ها- تخته پاک کن ها- ید یک تخته پاک کن مناسب- تخته های سیاه متن: از زمان های گذشته از تخته ها برای آموزش دادن به افراد استفاده می شد این تخته ها در گذشته به شکل تخته های سیاه بودند اما امروزه تخته وایت برد ها جایگزین تخته های سیاه شده اند و از آن ها بیشتر استفاده می شود. این تخته ها به صورتی طراحی شده اند که جنس حساسی دارند بنابراین باید حتما پس از نوشتن نوشته ها را از روی تخته پاک سازی نمود تا اثر و رد نوشته هایی که با ماژیک بر روی تخته شده اند بر روی آن باقی نماند. استفاده از تخته پاک کن امری ضروری است . ید ...
104926

عرضه عمده و جزئی برد هوشمند e-board

منبع: www.computermodern.com بردهای هوشمند الکترومغناطیسی e-board در سه مدل d-85 و s-85 و s-77 به صورت عمده و جزئی به بازار عرضه می گردد.تفاوت این سه مدل در سایز و تعداد کاربری است که همزمان می توانند بر روی آن بنویسند، می باشد. حرف s مخفف single و در مورد بردهای تک کاربر به کار برده می شود و حرف d مخفف dual و در مورد بردهای دو کاربر استفاده می گردد. سرعت و حساسیت این بردها بالاست و سطح آن متشکل از ملامینه مات است. این بردها از طریق کابل به کامپیوتر وصل می گردد. بردهای e-board به لحاظ مشخصات فنی ویژه و قیمت مناسب از پرطرفدارترین بردها در بین مراکز آموزشی می باشد.امکان نصب پرتابل...
853960

.ید پستی تخته .دکن دو تکه

.ید پستی تخته .دکن دو تکه .ید پستی تخته .دکن,تخته .د کن,.ید تخته .د کن دو تکه,قیمت تخته .د کن,فروش اینترنتی تخته فانتزی,تخته .د کن لبه دار,قیمت انواع تخته .د کن .ید تخته .دکن – .ید لوازم منزل حتما وسیله ای به نام تخته .د کن به کار ِ شما خانم های عزیز خواهد آمد. قطعا شما خانه داران خوش ذوق برای آشپزخانه تان وسایل کاربردی زیادی را تهیه کرده اید، لذا ما در این پست می خواهیم تخته .د کن دوتکه را برای شما در نظر بگیریم. شما عزیزان می توانید از این تخته .د کن براحتی استفاده کنید و بدون هیچ دغدغه ای به نیاز های خود رسیدگی کنید. این تخته .د کن دو تکه با قیمتی بسی?...

نرم افزار و درایور تخته هوشمند پروگرس progress board