ملکانین لیک لری


1189334

ملکانین واردیر باغی باغچاسی

ملکانین واردیر باغی باغچاسی پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ - — ناصر میم ملکی - ملکانین واردیر باغی باغچاسی باغچالاردا هئیوا هولو آلچاسی آل یاناقلی شیرین شیرین آلماسی بوستانلاردا قان قیرمزی قا یزی آخلاریندا واردیر ائی لی یا یزی واردیر گئنیش داغی داشی دره سی اوخور کهلیک داغدا سونرا فره سی یاز اولاندا چیخار ائلی تره سی اوتلو سولو چای چمنی گزمه لی چایلاریندا سونالاری سوزمه لی دورد بیر یانی چمنلیک دیر بولاغدی دسته دسته سئیره چیخان قوناغدی داغلار بوتون ج? ...
1292047

ملکانین واردیر باغی باغچاسی

ملکانین واردیر باغی باغچاسی پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ - — ناصر میم ملکی - شعری زیبا در باره ملکان از شاعر خوش بیان و شیرین سخن ملکانی " آقای گلاب ایمانیان " از سایت آقای زوارقی ملکانین واردیر باغی باغچاسی باغچالاردا هئیوا هولو آلچاسی آل یاناقلی شیرین شیرین آلماسی بوستانلاردا قان قیرمزی قا یزی آخلاریندا واردیر ائی لی یا یزی واردیر گئنیش داغی داشی دره سی اوخور کهلیک داغدا سونرا فره سی یاز اولاندا چیخار ائلی تره سی اوتلو سولو چای چمنی گزمه لی چ ...
282084

تصاویری از سیزده بدر سال 1394 که خودم گرفته ام

شکوفه درخت الو قرمز و گوجه درختی قرمز نمای بسیار زیبا میدان انگور ملکان ملکانین موردی چاری - عصر روز سیزده ملکانین موردی چاری در یک عصر بسیار زیبای سیزده
1189333

ل شهریمیز ملکان

ع های زیبا از لابلای دنیای مجازی از شهر ملکان (شهرخبر ملکان)ف یم بودور کی ملک ر شهریمیز ایله بیل کی بیر بوست ر شهریمیز نه بیر بوستان ، گولوست ر شهریمیز انشاء الله کی آباد قالار شهریمیزبولبولرین گلیر ل نغمه سی بوقانلارین باغدا شیرین بیر سسی چ زحمت بوتون الله بنده سی بو خلقتدن شهرت آلار شهریمیز انشاء الله کی آباد قالار شهریمیزوار الیمده آغ ساقالین حورمتی آتالارین آنالارین شوکتی بو شهریمین داغدان چوخدور غیرتی حرمتینی شاعر یازار شهریمیز انشاء الله کی آباد قالار شهریمیز جوانلارین حیالیدیر ملکانین انسانلاری وفالیدیر ملکانین قوجا ، جوان سخا? ...
1189335

شعری زیبا در باره ملکان

شعری زیبا در باره ملکان از شاعر خوش بیان و شیرین سخن ملکانی " آقای گلاب ایمانیان " ملکانین واردیر باغی باغچاسی باغچالاردا هئیوا هولو آلچاسی آل یاناقلی شیرین شیرین آلماسی بوستانلاردا قان قیرمزی قا یزی آخلاریندا واردیر ائی لی یا یزی واردیر گئنیش داغی داشی دره سی اوخور کهلیک داغدا سونرا فره سی یاز اولاندا چیخار ائلی تره سی اوتلو سولو چای چمنی گزمه لی چایلاریندا سونالاری سوزمه لی دورد بیر یانی چمنلیک دیر بولاغدی دسته دسته سئیره چیخان قوناغدی داغلار بوتون جئیران گ? ...

ملکانین لیک لری