معنی این


1528158

معنی pretendant

معنی pretendant , معنی pretended , معنی pretended to be right , معنی pretendedly , معنی pretender , معنی pretense , معنی pretension , معنی pretension method , معنی pretentious , معنی pretentiously , معنی pretentiousness , معنی preterhuman , معنی preterit , معنی preterit(e) , معنی preterition , معنی preterminal , معنی pretermission , معنی pretermit , معنی preternatural , معنی preternaturally , معنی pretest , معنی pretext , معنی pretexts , معنی pretone , معنی pretor , معنی pretreat , معنی pretreatment , معنی prettification , معنی prettify , معنی mawkish , معنی mawkishly , معنی mawkishness , معنی max lange attack , معنی maxi , معنی maxilla , معنی maxillary , معنی maxillary (n) , معنی maxilliform , معنی maxim , معنی maximal ,معنی maximal oxygen consumption per minute , معنی maximalist , معنی maximin , معنی maximizati ...
1529280

معنی lake

معنی lake , معنی lake dweller , معنی lake dwelling , معنی lake rampart , معنی lake0dwelling ,معنی lakelet , معنی laker , معنی lakh , معنی laking dignity , معنی laky , معنی laky a , معنی laleh ,معنی lallegro , معنی lally , معنی lalopathy , معنی lalophobia , معنی laloplegia , معنی lalu , معنی lam , معنی lam dacism , معنی lama , معنی lama teshu , معنی lamaism , معنی lamaistic , معنی lamarckianism , معنی lamasery-ries , معنی lamb , معنی lambast , معنی lambaste , معنی lambda ,معنی lambda point , معنی lambdoid , معنی lambdoidal , معنی lambency , معنی lambencyr , معنی lambent , معنی lambently , معنی lamber , معنی lambert law , معنی lambhood , معنی lambkin ,معنی lambkino , معنی lamblike , معنی lamblkin , معنی lambrequin , معنی lambs-wool , معنی lambskin , معنی lame , معنی lame duck , معنی lame in ...
931318

دیکشنری آنلاین2

معنی algerian معنی algerine معنی algesia معنی algesimeter معنی alggardness معنی algid معنی algiers معنی algogenic معنی algoid معنی algol معنی algol 60 معنی algol 68 معنی algol wمعنی algolagnic معنی algologist معنی algology معنی algophilia معنی baton معنی baton rounds معنی batrachia معنی batrachian معنی batsman معنی battailous معنی battalia معنی battalion معنی battalion commander معنی battels معنی batten معنی batterمعنی battering ram معنی battering train معنی batterty cover معنی battery معنی battery (drycell) معنی this once معنی this place معنی this play does not stage well معنی this proverb is not a to him معنی this report is incredible معنی this same معنی this side معنی this soup is mere washمعنی this story is improbable معنی this ticket admits one معنی this too...
1529278

معنی fire bee

معنی fire bee , معنی fire bug , معنی fire bullets , معنی fire commands , معنی fire control party (fcp) , معنی fire control radar , معنی fire coordination line , معنی fire cover , معنی fire cracker ,معنی fire cured , معنی fire curtain , معنی fire department , معنی fire detection system , معنی fire direction center (fdc) , معنی fire discipline , معنی fire door , معنی fire drake , معنی fire drill , معنی fire eater , معنی fire extinction , معنی fire extinguishing , معنی fire extinguishing system , معنی fire grate , معنی fire guard , معنی fire hose , معنی fire hydrant , معنی fire lit , معنی fire lobby ,معنی fire mission , معنی fire off , معنی fire opal , معنی fire out , معنی fire patrol , معنی fire place opening , معنی fire post , معنی fire proofing , معنی fire proofing compound , معنی fire protection ,معنی fire sale , معنی fire salu ...
931320

دیکشنری آنلاین

معنی dumbly معنی dumbness معنی dumbstruck معنی dumfound معنی dummer معنی dummy instruction معنی dummy p. معنی dummy run معنی dummy stimuli معنی dump carمعنی dump check معنی dump tape معنی dump truck معنی dumped معنی dumped rockfill معنی dumpiness معنی dumping stone معنی resourcefulness معنی resources معنی respect معنی respect of persons معنی respect oneself معنی respectability معنی respectable معنی respected معنی respecter معنی respectfulمعنی respectfully معنی respectfully yours معنی respectfulness معنی respecting معنی respective معنی respectively معنی respects معنی enter معنی enter into an agreement معنی enter into quarrel with some one معنی enter key معنی enter-the-game معنی enter/return معنی enteral معنی enteralgia معنی enterectomy معنی enteredمعنی enteric م...
1532876

معنی promise breaker

معنی promise breaker , معنی promise breaking , معنی promise fulfillment , معنی promise keeping , معنی promise of marriage , معنی promised , معنی promised day , معنی promised land , معنی promiser , معنی promises , معنی promising , معنی promissory note , معنی promotable , معنی promote , معنی promote ,معنی promoter , معنی promoting , معنی promotion , معنی promotion list , معنی promotion money , معنی promotive , معنی promotor , معنی prompt , معنی prompt , معنی prompt , معنی prompt book , معنی prompt box , معنی prompt delivery , معنی prompt payment , معنی essential attribute , معنی essential element , معنی essential elements , معنی essential fatty acids ,معنی essential item list , معنی essential oil , معنی essential oil of orange flower , معنی essentiality , معنی essentially , معنی essentialness , معنی essntial properties , معنی ...
2416142

معنی اسم «سینا»

بسم الله الرحمن الرحیم اغلب نام ها معنی دارند ولی برخی شاید معنی آن را با جستجوی در کتابخانه ملی هم پیدا نکنید ، نام معروف «سینا» از همین نام ها است که بنده معنی آن را با هزار مکافات پیدا و دوست خودم را از تعویض نام منصرف ؛ -معنی سینا را در لغت نامه فارسی پیدا ن ؛ -گفتم شاید عربی هست ، ولی در این لغت نامه هم ، معنی واژه سینا را پیدا ن ؛ -شاید سیناء بود ولی باز هم معنی آن را نیافتم ؛ -به قرآن در آیه طور سیناء مراجعه کردیم و با تعجب نام یک کوه هم به زبان عربی سیناء بود ولی باز معنی خاصی نداشت و قطعا قدماء برای هر لغت معنی خاصی در نظر دارند که محال بود معنی ندا? ...
2961476

اسم شیک و اصیل پسرانه از شاهنامه فردوسی

اسم شیک و اصیل دختر و پسر از شاهنامه آرمین: پسر کیغباد، به معنی شادو م، آرام، بزرگزاده.آسا: پدر بهمن، به معنی آساینده آسایان: مردی تورانی، به معنی آساآوند: کیخسرو، به معنی بافرو شکوه، زیبا، درخشان، مهربان آرمان: نام ی، به معنی دلاور و دلیر و در هر چیز تند و تیز، چابکایلا: پسر افراسیاببردیا: پسر کوچک کورش بزرگ و نام آرتامَن برادر کمبوجیه، به معنی نیک و والا،برازنده، بلند پایه، ستاره برزام: نیای مانی، به معنی برتر از ایزد زمین (شا) بارمان: ی تورانی، پسر ویسه، برادر پیران و هومان و دژدار افراسیاب، به معنی بافربرسام: فرمانده بیژن، به معنی پرنیرو و وشان و ? ...
706442

روح-معنی

رد نظریه روح معانی در مطالب قبلی بیان شد که در تفسیر کلماتی مثل (ید، کرسی، قلم) وغیره که در کلام خداوند متعال آمده سه بیان و معنی وجود دارد. یکی از آن تفاسیر نظریه روح معنی بود. خلاصه نظریه روح معنی این است که حقیقت معنی الفاظ این اشیاء محسوس نیست بلکه معنی حقیقی آنها، حقیقت آن شیء است وآن شیء به عنوان یک مصداق محسوس است. لذا معنی (ید) به معنی چیزی است که قدرت با آن اعمال می شود که مصداق حسی آن همین دست انسان است. و مصادیق دیگری نیز می تواند داشته باشد. لذا استفاده (ید) در مورد خداوند مجاز نیست ولی به معنی داشتن دستی مثل دست انسان ها هم نیست که مسا...
547014

سحر تبر کیست

سحر تبر کیست زندگینامه و بیوگرافی ع. و . کلیپ سحر تبر به صورت رایگان در ن. لود دریافت کنید . سحر تبر کیه ؟ سحر تبر چکارست سرچ جدید مردم توی اینترنت هست که نتیجه ای ندارد . سحر تبر اصلا معلوم نیست معنی دارد یا نه تبر آیا به معنی تبر چوب بر ؟ یا معنی چیز دیگه ای دارد ؟ سایت ما بعد از تحقیقات توی اینترنت معنی سحر تبر را متوجه نشده است و اصلا نمیدونیم این به چه معنی است ؟ سحر تبر یعنی چه ؟ دوستان اگه معنی سحر تبر رو میدونید توی نظرات بزارین تا ما توی همین پست قرار بدیم سحر تبر
273250

ای حافظ .

ای حافظ .! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازیفال حافظ | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ با معنی | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ با تفسیر | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ گویا | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ صوتی | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ کامل | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ . | فال حافظ با معنی و تعبیر کامل - فال حافظ با معنی و استخاره - fale hafez - fale hafez ba mani - فال حافظ اصلی با معنی کامل - .ید عینک آفت. اورجینال - فروش عینک آف
2414968

معنی اسم «سینا»

بسم الله الرحمن الرحیم اغلب نام ها معنی دارند ولی برخی شاید معنی آن را با جستجوی در کتابخانه ملی هم پیدا نکیند ، نام معروف «سینا» از همین نام ها است که بنده معنی آن را با هزار مکافات پیدا و دوست خودم را از تعویض نام منصرف ؛ معنی سینا را در لغت نامه فارسی پیدا ن ؛ گفتم شاید عربی هست ، ولی در این لغت نامه هم پیدا ن ؛ شاید سیناء بود ولی باز هم معنی آن را نیافتم ؛ به قرآن در آیه طور سیناء مراجعه کردیم و با تعجب نام یک کوه هم به زبان عربی سیناء بود ولی باز معنی خاصی نداشت و قطعا قدماء برای هر لغت معنی خاصی در نظر دارند که محال بود معنی نداشته باشد ؛ لذا هوش یکی ...
3065229

معنی ضرب المثل مرغ همسایه غاز است یعنی چی

معنی ضرب المثل " مرغ همسایه غاز است " - دانش چی www.daneshchi.ir/معنی-ضرب-المثل-مرغ-همسایه-غاز-است/ گسترش و باز آفرینی و آشنایی با معانی ضرب المثل مرغ همسایه غاز است. - برخی از افراد همواره از آنچه که دارند ناراضی هستند و تصور می کنند که دارایی دیگران نسبت به ... معنی ضرب المثل مرغ همسایه غاز است در زبان فارسی | ج یاب https://ja lyab.ir/proverbs/مرغ+همسایه+غاز+است معنی ضرب المثل مرغ همسایه غاز است در بانک ضرب المثل ها , مترادف و متضاد و هم آوا ضرب المثل مرغ همسایه غاز است , معنی عبارت مرغ همسایه غاز است در بانک ضرب المثل ها ... مرغ همسایه غاز است یعنی چه | معنی ض ...
1508104

چند اختصار پرکاربرد در متون انگلیسی

1) a.m. (anti merdiem) می خوانیم ) ei em معنی ) قبل از ظهر ( از سپیده صبح تا قبل از ظهر) مثال) we starts our works at 9 am. 2) p.m. (post meridiem) می خوانیم ) pi em معنی ) بعد از ظهر ( از ظهر تا شب ) مثال ) the meeting starts at 2.30 pm. 3) etc. می خوانیم ) et cetera معنی ) و غیره مثال ) a shop which sells cards , calendars , etc . 4) e.g. (for example) می خوانیم ) for example معنی ) برای مثال مثال ) make sure you eat foods that contain protein , e.g. meat , cheese , fish , or eggs. 5) i.e. (id est) می خوانیم ) i e یا that is معنی ) به این معنی که / در تفهیم بهتر جمله قبلی نیز به ...
3021948

معنی ضرب المثل مرغ همسایه غاز است یعنی چی

معنی ضرب المثل مرغ همسایه غاز است یعنی چی معنی ضرب المثل " مرغ همسایه غاز است " - دانش چی www.daneshchi.ir/معنی-ضرب-المثل-مرغ-همسایه-غاز-است/ گسترش و باز آفرینی و آشنایی با معانی ضرب المثل مرغ همسایه غاز است. - برخی از افراد همواره از آنچه که دارند ناراضی هستند و تصور می کنند که دارایی دیگران نسبت به ... معنی ضرب المثل مرغ همسایه غاز است در زبان فارسی | ج یاب https://ja lyab.ir/proverbs/مرغ+همسایه+غاز+است معنی ضرب المثل مرغ همسایه غاز است در بانک ضرب المثل ها , مترادف و متضاد و هم آوا ضرب المثل مرغ همسایه غاز است , معنی عبارت مرغ همسایه غاز است در بانک ضرب المثل ها ... داستا? ...
367272

. یعنی چی؟

سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی اولین پستمون رو با معرفی . شروع میکنیم:. به معنی سود بردن از یک روش سریع و هوشمندانه برای حل یک مشکل در رایانه می باشد. در علوم مربوط به رایانه معنی . گاه مساوی معنی کرک (crack) که رمزگشایی است نیز عنوان می شود. در گفتگوهای امروزی . به معنی نفوذ به یک سیستم رایانه ای است؛ و کرک نیز به معنی رمزگشایی است و کراکر به فرد گشاینده رمز می گویند.
2819152

معنی شعر د رهنمای و د دلگشای از فردوسی چیست

معنی شعر د رهنمای و د دلگشای از فردوسی چیست معنی شعر د رهنمای و د دلگشای | موج باز https://mojbaz.com › سرگرمی شعر د رهنمای و د دلگشای از جمله شعرهایی است که با است اج بخش هایی از شعر فردوسی در مورد ستایش د است و با نام هایی مانند : “به نام خداوند جان و د” و “توانا ... زنی چرا بابات از حصبه مرد · معنی ضرب المثل سحرخیز باش تا کامروا باشی چیست؟ معنی شعر د رهنمای و د دلگشای از فردوسی چیست؟ - ایران ... iranfaraze.ir › ۲ آبان ۱۳۹۵ - معنی+شعر+ د+رهنمای+و+ د+دلگشای+از+فردوسی+کتاب… مرجع اس ام اس …. رهنمای کلاس پنجم چیست معنی د رهنمای د دلگشای از فردوسیحکیم ... معنی شعر د رهنمای ...
2821120

مقاله معنی نوع دوستی و محبت به نظر کنفوسیوس

موضوع عمومی و آزاد کی گفته مطالبی پیرامون مقاله معنی نوع دوستی و محبت به نظر کنفوسیوس وجود نداره؟ پس معلومه اینجا رو نگشتی! we will place this new package مقاله معنی نوع دوستی و محبت به نظر کنفوسیوس soon on this page. فروشگاهی که فایل مقاله معنی نوع دوستی و محبت به نظر کنفوسیوس را میفروشید سایت ماست. اگر در خصوص مقاله معنی نوع دوستی و محبت به نظر کنفوسیوس اطلاعاتی نیاز دارید اینجا کلیک کنید. scientific material about مقاله معنی نوع دوستی و محبت به نظر کنفوسیوس مقاله معنی نوع دوستی و محبت به نظر کنفوسیوس را چگونه کنیم؟ نحوه مقاله معنی نوع دوستی و محبت به نظر کنفوسیوس با و رایگان. ...
1753184

اسم خاص برای دختر

اسم های تک دخترانه بنا به درخواست شما عزیزان در این قسمت چند اسم خاص دخترانه برگزیده و منتخب از وب سایت namefarsi.com را برای شما جدا کرده ایم تا برای نامگذاری فرزند دختر استفاده نمایید: لیست نام دخترانه خاص سِلوا selva به معنی مایه تسلی ( دلیل آرامش) و عسل با ریشه عربیپرنده ای بهشتی که در سوره بقره ( آیه57) از ان نام برده شده استبه معنی جنگل بارانی در زبان انگلیسی سلینا مانند سیل، وشان (اسم دختر ترکی) لیانا به معنی بانوی درخشان السا به معنی زیبا و نجیب و بخشنده (اسم بین المللی) آدلیا به معنی ستایش خدا (نام پارسی) دزیره به معنی زندگی ( فرانسوی) الیزه به معنی به ...
2923053

دیدن کفش در خواب چه تعبیری دارد

کفش قرمز به معنی داشتن یا به دست آوردن همسری مهربان وهم صحبت ورفیق است کفش سبز به معنی داشتن یا به دست آوردن همسری پارسا وپاکدامن است کفش سیاه به معنی همسری دارا وثروتمند است دیدن یا داشتن کفش بچه به معنی مادر یا پدر شدن است کفش مجلسی به معنی موفقیت وپیشرفت است دیدن کفش پاشنه بلند به معنی ازدواج با زن یا مردی بلند مرتبه در آینده است که باعث پیشرفت شما نیزمی شود داشتن کفش پاشنه بلند برای افراد متاهل به معنی پیشرفت بیننده خواب به واسطه همسر است ادامه مطلب
1582806

تفاوت ضرب المثل و کنایه

1. کاربرد معنای دور و نزدیک: در کنایه به هیچ عنوان معنی نزدیک مراد نیست و حال آن که در ضرب المثل معنی نزدیک هم در نظر گرفته می شود. مانند: آب در هاون کوفتن؛ به هیچ عنوان معنی نزدیک مراد نیست و حال آن که: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود: می توان معنی نزدیک را در نظر گرفت. 2. کنایه نیاز به معنی دارد اما ضرب المثل نیازی به معنی ندارد. به عنوان مثال در هیچ فرهنگ لغتی ضرب المثل ها معنی نمی شوند اما کنایه ها معنی می شوند. مثال: در پوستین خلق افتادن: غیبت . 3. کنایه معمولاً به شکل مصدری است و ضرب المثل تک جمله یا تک مصرع یا یک بیت کامل. نکته ی مهم: در هر ضرب المثل ...
387844

. چیست؟؟

رخنه یا . به معنی سود بردن از یک روش سریع و هوشمندانه برای حل یک مشکل در رایانه می باشد. در علوم مربوط به رایانه معنی . گاه مساوی معنی کرک (crack) که رمزگشایی است نیز عنوان می شود. در گفتگوهای امروزی . به معنی نفوذ به یک سیستم رایانه ای است؛ و کرک نیز به معنی رمزگشایی است و کراکر به فرد گشاینده رمز می گویند. گستردگی واژهٔ . منحصر به رایانه نمی باشد و توسط افراد با تخصص های گوناگون در زمینه هایی از قبیل موسیقی، نقاشی و... نیز به کار می رود که به معنی دگرگونی های هوشمندانه و خلاقانه فرد در آن زمینه می باشد. تاریخچه تاریخچهٔ استفاده از واژه . و .ر به ا...
2524536

مامان

مامان دیگه کاملا منو رها کرده. الان خیالش راحته که نه دیگه مسئولیتی از بابت من روی دوشش هست و نه قراره دل نگران مخارجم باشه. حتما تا الان هم مجال این بوده که خانم حس مغزش رو علیه من شستشو بده و خیلی خوب بهش بقبولونه که من ولد ناخلفی بودم و همون بهتر که منو انداخت سر بابام. حس خالی بودن می کنم. این روزها زیاد می خندم. سعی می کنم خوشحال باشم ولی نهایتا خودم بهتر از هر ی می دونم که اینها همش یه ماسکه روی صورتم. من معنی خیلی چیزها رو دیگه نمی فهمم. معنی امنیت. معنی محبت بی قید و شرط. معنی آرامش. معنی خونه. معنی خانواده. معنی ثبات. میدونم یه مدت دیگه حس دوباره حال ...
2269124

معنی دیگر just

سلام به همه امروز میخوام معنی دیگر just رو بنویسم این کلمه چندین معنی میده ولی امروز میخوام یکی از معنی هاش رو که امروز باهاش مواجه شدم رو بنویسم و اینم بگم که این کلمه معمولا به معنی فقط هستش ولی معنی دیگرش این هستش: درستکار در این مثال دوکلمه ای میتونین بفهمین که در اینجا این کلمه به چه معناست noble & just شرافتمند و درستکار و امشب هم به معنای دیگر این کلمه میپردازیم
1857616

mhngb

معنی برخی از اصطلاحات سونوگرافی بارداریfl : fl اختصار کلمات femur length می باشد که به معنی طول ران است.ac : ac اختصار کلمات abdominal circumference می باشد که معنی آن دور شکم است.hc : hc اختصار کلمات head circumference می باشد که به معنی دور سر است.bpd : bpd اختصار کلمات biparietal diameter می باشد که معنی آن عرض سر یا بزرگترین قطر سر جنین است.hl: hl اختصار کلمات humerus length و به معنی طول بازو می باشد. منبع: setare.com
1720064

از عدم به وجود

راستش را بخواهی زنذگی پیش از آن که معنی زیستن بدهد با مرگ معنی پیدا میکند!اگر رفتن نبود ماندن چه ارزشی داشت و اگر شب نبود ستاره ها چگونه می درخشیدند؟ اگر عدم نبود هستی چه معنی داشت و اگر فانی نبود چه معنی داشت باقی؟!
2758024

معنی فارسی دهم ( ویژه )

با توجه به این درخواست مکرر شما بالا ه تیم دیجی کنکور بر آن شد که معنی تمام درس های فارسی دهم را برای شما آماده کند. معنی فارسی دهم و آرایه های ادبی فارسی دهم از آن دسته مطالب می باشد که همیشه به علت کمبود منابع درست برای دانش آموزان مشکل ساز شده است.با ما همراه باشید تا به بررسی معنی فارسی دهم و آرایه های ادبی فارسی دهم بپردازیم. معنی فارسی دهم و آرایه های ادبی فارسی دهم ( تمام دروس ) در اینجا ما درس به درس تمامی اشعار و متون سخت فارسی دهم را بیت به بیت برای شما بررسی کرده ایم و معنی تمام ات فارسی دهم ( معنی فارسی دهم ) و تمامی آرایه ? ...
1590000

کیفیت مهم است یا کمیّت؟

با سلام /در نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان، کیفیت عبادت مهم است یا کمیت آن؟ یعنی سیر تکاملی منهاجی بر کیفیت عبادت بنا نهاده می شود یا بر کمیت عبادت؟ /متشکرم /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباسمه تعالیسلام علیکمنخست باید دو کلمه ی «کمّیت» و «کیفیت» را به روشنی معنی کنیم. کمیت بنا بر آنچه در لغتنامه ها معنی شده، به معنی «اندازه» و «مقدار» است؛ و کیفیت، به معنی «صفت»، «ح »، «چگونگی ی یا چیزی» است ولی به مجاز، در «میزان مرغوب بودن» استفاده می شود. پس ادامه ی سخن را با «کمیت» به معنی تعداد و «کیفیت» به معنی ارزشمند بودن ادامه ? ...
3016218

مَلَک، مَلِک...

در زبان عربی و فارسی چهار واژه مشترک وجود دارد که تعداد حروف و شکل مفرد آن ی ان است، اما از نظر تلفظ، معنی و شکل جمع باهم تفاوت دارند: 1-مَلَک، 2- مَلِک، 3- مِلک، 4- مُلک. معنی واژه ها: مَلَک: یعنی فرشته. این اسم معمولاً در مقابل انسان به کار می رود که در فارسی کاربرد فراوان دارد. مَلِک: با سه معنی به کار رفته است. اول: به معنی پادشاه، سلطان، فرمانروا. دوم: به معنی خداوند. سوم: کاربرد پیشوندی دارد که در فارسی بر سر اسم می آید و برتری ی را بر گروهِ معیّن نشان می دهد. مثل: ملک الشعرا، ملک ّجار، ملک الکتّاب. مِلک: با چهار معنی به کار رفته است: اول: به معنی آن چ ...
2860435

مقاله درمورد. معنی لغوی فرهنگ

free مقاله درمورد. معنی لغوی فرهنگ مطالب علمی گوناگون درمورد مقاله درمورد. معنی لغوی فرهنگ در اینجا. مطالب گوناگون پیرامون مقاله درمورد. معنی لغوی فرهنگ به سایت افزوده شد. پرسش و پاسخ زیادی در رابطه با مقاله درمورد. معنی لغوی فرهنگ وجود دارد که با خواندن آن ها به نتیجه خواهید رسید. فروش فایل های تخصصی پیرامون مقاله درمورد. معنی لغوی فرهنگ در این سایت امکان پذیر است. to get مقاله درمورد. معنی لغوی فرهنگ high quality scientific click above. پی دی اف مقاله درمورد. معنی لغوی فرهنگ مقاله درمورد. معنی لغوی فرهنگ با فرمت jar برای گوشی. گوناگونی مطالب و مقالات در زمینه مقاله د ...
595066

سیصد و بیست و دو

آدم تا قبل از یه سنی یه چیزایی رو نمیفهمه، براش فاقد معنی هستن. مثلا من سال اول .م برای اولین بار معنی سردرد رو فهمیدم. یا مثلا سالای آ. . فهمیدم اینایی که میگن معده م درد میکنه، معنی حرفشون چیه!؟ معنی دلتنگی رو اولین بار وقتی فهمیدم که خواهرم دانشجو شد، معنی بغض رو اول دبیرستان وقتی فهمیدم که مامان رفت شهر . خواهر بهش سر بزنه. بغض به معنی حجمی در گلو که هر چقدر آب دهنتو قورت بدی یا آب بخوری پایین نمیره که نمیره. این روزا ولی دیگه دلتنگی شده جزو هر روزم. دیگه باهاش زندگی میکنم، از بس . و کار و رفیقام رفتن.
2743654

مفهوم ضرب المثل برو کار می کن مگو چیست کار چیه

مفهوم ضرب المثل برو کار می کن مگو چیست کار چیه معنی برو کار می کن مگو چیست کار + معنی ضرب المثل برو ... https://mojbaz.com › اجتماعی مفهوم ضرب المثل برو کار می کن مگو چیست کار،نگاه سعدی به مقوله کار،برداشت شما از ضرب المثل برو کار کن مگو چیست کار چیست؟ معنی ضرب المثل " برو کار می کن، مگو چیست کار " + داستان - ... www.daneshchi.ir/معنی-ضرب-المثل-برو-کار-کن،-مگو-چیست-کار/ آشنایی با مفهوم ضرب المثل برو کار می کن مگو چیست کار + داستان و شعر، فارسی پنجم ابت ، معنی برو کار کن مگو چیست کار، داستان کوتاه در مورد تلاش و ... وارد نشده: چیه معنی شعر برو کار کن مگو چیست کار ratepost.miha ...
1558960

صکادرات در رانندگی

صکادرات در رانندگی مراحلی است که قبل از رانندگی باید طی کنید : حرف ص معنای صندلی, حرف ک به معنی کمربند, حرف آ به معنی آینه, حرف د به معنی دنده, حرف ر به معنی روشن و راهنما, حرف ا به معنی آمادگی و حرف ت به معنی ت ترمز دست می باشد. ۱ – (ص) تنظیم صندلی صندلی از سه بخش قابل تنظیم می باشد: ۱- کفی صندلی ۲- پشتی صندلی ۳- سری صندلی برای تنظیم کفی صندلی - با دست راست بالای فرمان را گرفته وبا دست چپ ضامن کفی صندلی کشیده می شود. پشتی صندلی به وسیله اهرم با دست چپ بالا می آید و اندازه بهترین پشتی صندلی - کمی بیش از ۹۰ درجه است. پشت سری صندلی بایستی مرکز آن روبروی گوش ها? ...
1305058

معنی واژگان درس ستایش هشتم

» :: معنی واژگان درس ستایش هشتم معنی واژگان درس ستایش به صورت کامل ید و محصول 1395/07/29 معنی , واژگان , درس , ستایش تعداد صفحات : 1 | معنی تمام کلمات : 30 | .post_footer a { display:inline-block; padding:2px 6px; margin:4px 2px; border-radius:4px; color:white; background:#d9534f; border:1px solid #d43f3a; } لینک محصولhttp://kavoshgar.zepo.ir/post/70962 دریافت دمو [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
3041075

مرد معنی باش

مرد معنی باشدر صورت مپیچ چیست معنی؟ اصلصورت چیست؟ هیچ عطارنقّاشی: جامعه ی متعالی، اثر رنه ماگریت مطالب بیشتر را می توانید در کانال تلگرامی لامکان دنبال کنید.
2577528

معنای حقیقی تسلیم

اینکه مخاطبان شما معنی تسلیم را در وهله اول به درستی متوجه نمی شوند و در بعضی موارد حتا مخالفت هم می کنند به این دلیل است که شما می خواهید معنی فلسفی تسلیم را به آنها بیاموزید ولی آنها معنی عامیانه آن را مد نظر دارند. شاید اگر به آنها گفته شود که معنی فلسفی تسلیم با معنی عامیانه آن فرق دارد بهتر بتوانند یاد بگیرند. معنی فلسفی تسلیم ناظر بر این حقیقت است که ما انسانها و بلکه همه موجودات از دل زندگی بیرون آمده ایم و در دل زندگی بسر می بریم و دوباره بعد از گذراندن یک عمر زندگی کوچک خود به دل زندگی بزرگ باز می گردیم. یعنی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در دل و در ? ...
152728

چه معنی میده؟

چه معنی داره تو این دنیا .ی با .ی قهر باشه ! چه معنی داره تو این دنیا .ی تنها باشه ! چه معنی داره تو این دنیا آدم ها یک روز بیان و یک روز برن ! چه معنی داره تو این دنیا دل بعضی ها اینقدر تنگ باشه ! اصلا چه معنی داره تو این دنیا دل بعضی ها از سنگ باشه ! خسرو شکیبایی (خانه ی سبز)
1241796

تحقیق درباره وحی و نبوت

تحقیق درباره وحی و نبوت 16 صفحه word ::لینک پایین توضیحات:: عنوان ارائه:وحی و نبوت توجه به معنی لغوی الفاظی که در شرع یا عرف مثلا معنی خاصی پیدا کرده است بصیرت بیشتری برای درک صحیح آن معنی خاص بوجود می آورد، به طور مثال اگر بدانیم که لفظ دین در لغت به معنی تسلیم، عادت، عبادت، طاعت، خواری، حساب، قهر و غلبه، پادشاهی، حکم، تدبیر، توحید، پارسایی، قضاء و غیره می باشد از دین یا دین موسی یا ، معنی کامل تر و جامع تری را می فهمیم تا این که فقط بد ... دریافت فایل
288346

آموزش دادنِ زبانِ ترکی به رفیقم که ترک نیست :)

+ببین ف جان, ما تو زبان ترکی یه کلمه داریم "اوزوم" که معانی مختلفی داره...1.به معنی صورتم2.به معنی انگور3.به معنی شنا .4.به معنی چیزی را کشیدن و . .(مثلا لباس)_اووووووووووووووه...چقدر معنیاش متفاوته!!!از کجا می فهمید که کجا کدوم معنی رو میده؟؟؟(با چهره ای بس ناجوانمردانه متعجب )+تو جمله میشه تشخیص داد!بر اساسِ کلماتی که قبل و بعد از این کلمه استفاده میشه باید حدس بزنی که کدوم معنی رو میده!!! ( با لبخندی محو به افق می نگریستم :))_بابا دمتون گرم!+(و من همچنان با همان لبخند محو به افق نگریسته و از کادر خارج می شوم :) )پ.ن1:یادش بخیر!به یکی از رفیقام که ترک نبود ترکی یاد مید...
1649738

وحی و نبوت

وحی و نبوت وحی و نبوت وحی و نبوت 16 صفحه معنی وحی توجه به معنی لغوی الفاظی که در شرع یا عرف مثلا معنی خاصی پیدا کرده است بصیرت بیشتری برای درک صحیح آن معنی خاص بوجود میآورد، به طور مثال اگر بدانیم که لفظ دین در لغت به معنی تسلیم، عادت، عبادت، طاعت، خواری، حساب، قهر و غلبه، پادشاهی، حکم، تدبیر، توحید، پارسایی، قضاء و غیره میباشد از دین یا دین موسی یا ، معنی کاملتر و جامعتری را میفهمیم تا...ادامه و کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم طرح توجیهی و کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 26 پیشگفتا ...
311808

آموزش دادنِ زبانِ ترکی به رفیقم که ترک نیست :)

+ببین ف جان, ما تو زبان ترکی یه کلمه داریم "اوزوم" که معانی مختلفی داره...1.به معنی صورتم2.به معنی انگور3.به معنی شنا کنم4.به معنی چیزی را کشیدن و . .(مثلا لباس)_اووووووووووووووه...چقدر معنیاش متفاوته!!!از کجا می فهمید که کجا کدوم معنی رو میده؟؟؟(با چهره ای بس ناجوانمردانه متعجب )+تو جمله میشه تشخیص داد!بر اساسِ کلماتی که قبل و بعد از این کلمه استفاده میشه باید حدس بزنی که کدوم معنی رو میده!!! ( با لبخندی محو به افق می نگریستم :))_بابا دمتون گرم!+(و من همچنان با همان لبخند محو به افق نگریسته و از کادر خارج می شوم :) )پ.ن1:یادش بخیر!به یکی از رفیقام که ترک نبود ترکی یاد
2961482

چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم؟

چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم؟ آیلی: اسم ترکی دخترانه به معنی ماه صفت، ماه رخ. دلوین: رباینده دل. لاریسا: اسم فارسی دخترانه به معنی نفیس و با ارزش. هیرو: اسم کردی دخترانه - منسوب به آتش، آتشی و سرخ گون. رومیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی دختری که مانند رومیان است، سپید رو. مانیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی شمند و متفکر. مهنیا: اسم فارسی دخترانه به معنی آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل بزرگان ، بزرگ زاده. برسین: اسم فارسی دخترانه - اسم دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد. هانیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی مسرور و شاد. رس? ...
2188504

داستان و معنی ضرب المثل تا تنور گرم است نان را بچسبان

داستان و معنی ضرب المثل تا تنور گرم است نان را بچسبان - حکایت تا تنور گرم است نان را بچسبان چه معنی دارد - تا تنور داغ است نان را بچسبان چه داستانی داردضرب المثل تا تنور گرم است نان را بچسبانداستان و معنی ضرب المثل تا تنور گرم است نان را بچسباندر بخش سرگرمی و قسمت ضرب المثل مجله اینترنتی جونا معنی حکایت تا تنور گرم است نان را بچسبان به صورت کامل و همراه با معنی قرار داده می شود.تا تنور گرم است بچسبان : تا اسباب و وسایل هست ، برای رسیدن به مقصود بکوش ، فرصت را غنیمت شماراستفاده از فرصت ها راز اصلی رسیدن به قله کمال است. با هر فرصتی که از دست می رود، شانس رسی ...
480814

معنی شمیلا چیست

شمیلا، ریشه اسم شمیلا، آوای صحیح شمیلا، اسامی مشابه و هم آوا با شمیلا، فرهنگ نام دانشنامه فرزند، بانوی بزرگ.معنی اسم شمیلا - آبادیسdictionary.abadis.ir › fatofa › شمیلااسم: شمیلا نوع: دخترانه ریشه اسم: عربی,فارسی معنی: (تلفظ: šomil?) قلب شده ی [پدیده آوایی در زبان مثل : دیوار و دیوال] شُمیرا شُمیرا و سمیرا ...معنی اسم و نام شمیلا - معنی اسامی و نام ها ...name.a222.org › name=شمیلامعنی اسم و نامشمیلاشمیلا - از نامهای ارمنی ایرانی به معنیبانوی بزرگوار -شمیلا, شمیلا - 2del2del › pages › name=شمیلاشمیلا, شمیلا ... تلفظ: شُمیلا /šomil?/ (نام زن). توضیحات: قلب شده ی ... به معنی بانوی بزرگ... خ...
602306

سیصد و بیست و دو

آدم تا قبل از یه سنی یه چیزایی رو نمیفهمه، براش فاقد معنی هستن. مثلا من سال اول .م برای اولین بار معنی سردرد رو فهمیدم. یا مثلا سالای آ. . فهمیدم اینایی که میگن معده م درد میکنه، معنی حرفشون چیه!؟ معنی دلتنگی رو اولین بار وقتی فهمیدم که خواهرم دانشجو شد، معنی بغض رو اول دبیرستان وقتی فهمیدم که مامان رفت شهر . خواهر بهش سر بزنه. بغض به معنی حجمی در گلو که هر چقدر آب دهنتو قورت بدی یا آب بخوری پایین نمیره که نمیره. این روزا ولی دیگه دلتنگی شده جزو هر روزم. دیگه باهاش زندگی میکنم، از بس . و کار و رفیقام رفتن. *نوید محمدزاده یه کلیپ برای انتخابات گذاشته که توش ک
2522584

چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم؟

چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم؟ آیلی: اسم ترکی دخترانه به معنی ماه صفت، ماه رخ. لاریسا: اسم فارسی دخترانه به معنی نفیس و با ارزش. هیرو: اسم کردی دخترانه - منسوب به آتش، آتشی و سرخ گون. رومیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی دختری که مانند رومیان است، سپید رو. مانیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی شمند و متفکر. مهنیا: اسم فارسی دخترانه به معنی آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل بزرگان ، بزرگ زاده. برسین: اسم فارسی دخترانه - اسم دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد. هانیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی مسرور و شاد. رستا: اسم فارسی دختران? ...
2494010

چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم؟

چه اسمی برای دخترم انتخاب کنم؟ آیلی: اسم ترکی دخترانه به معنی ماه صفت، ماه رخ. لاریسا: اسم فارسی دخترانه به معنی نفیس و با ارزش. هیرو: اسم کردی دخترانه - منسوب به آتش، آتشی و سرخ گون. رومیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی دختری که مانند رومیان است، سپید رو. مانیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی شمند و متفکر. مهنیا: اسم فارسی دخترانه به معنی آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل بزرگان ، بزرگ زاده. برسین: اسم فارسی دخترانه - اسم دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد. هانیسا: اسم فارسی دخترانه به معنی مسرور و شاد. رستا: اسم فارسی دختران? ...
3038959

مَلَک، مَلِک...

در زبان عربی و فارسی چهار واژه مشترک وجود دارد که تعداد حروف و شکل مفرد آن ها ی ان است، اما از نظر تلفظ، معنی و شکل جمع باهم تفاوت دارند: 1-مَلَک، 2- مَلِک، 3- مِلک، 4- مُلک. معنی واژه ها: 1- مَلَک: یعنی فرشته. این اسم معمولاً در مقابل انسان به کار می رود و در فارسی هم کاربرد فراوان دارد. 2- مَلِک: با سه معنی به کار رفته است. اول: به معنی پادشاه، سلطان، فرمانروا. دوم: به معنی خداوند. سوم: کاربرد پیشوندی دارد که در فارسی بر سر اسم می آید و برتری ی را بر گروهِ معیّن نشان می دهد. مثل: ملک الشعرا، ملک ّجار، ملک الکتّاب. 3- مِلک: با چهار معنی به کار رفته است: اول: به ...
3022549

مَلَک، مَلِک...

در زبان عربی و فارسی چهار واژه مشترک وجود دارد که تعداد حروف و شکل مفرد آن ها ی ان است، اما از نظر تلفظ، معنی و شکل جمع باهم تفاوت دارند: 1-مَلَک، 2- مَلِک، 3- مِلک، 4- مُلک. معنی واژه ها: 1- مَلَک: یعنی فرشته. این اسم معمولاً در مقابل انسان به کار می رود و در فارسی هم کاربرد فراوان دارد. 2- مَلِک: با سه معنی به کار رفته است. اول: به معنی پادشاه، سلطان، فرمانروا. دوم: به معنی خداوند. سوم: کاربرد پیشوندی دارد که در فارسی بر سر اسم می آید و برتری ی را بر گروهِ معیّن نشان می دهد. مثل: ملک الشعرا، ملک ّجار، ملک الکتّاب. 3- مِلک: با چهار معنی به کار رفته است: اول: ب ...
530768

بغی یا جرم . از نظر .

بغی را فاسد . معنی . معنی کرده اند و گفته اند در اصل حسد ورزیدن است و ستمگر را باغی دانسته اند چون آنکه حسادت ورزد نهایتاً ستمگری و ظلم دست می آلاید . بغی علی الناس ، یعنی به مردم تعدی و ستم کرد. راغب اصفهانی می گوید : بغی . . است از حد اعتدال و معنی کبر و استعلا نیز دارد و در آیه یبغون فی الارض بغیر الحق ، بغی مربوط به . گران و ظالمین است و. در مجموع « بغی » به معنی ظلم،ستمکاری ، حسد و . نیز آمده است . و به . از این نظر بغی گفته اند که نوعی . از حد است . از حد و . و پاکدامنی . 2-بغی در قرآن و روایات : در آیه 9 سوره حجرات ، واژه « بغی ، بغت » به کار رفته است . در آ
2639050

معنی اسم هیوا و درنیکا

هیوا اسم پسر به معنی امید و آرزو با ریشه کردیدرنیکا اسم دختر؛ به معنی مروارید زیبا و نیک با ریشه عربی پارسی
779310

معنی اسم حنانه

دات خبر اسامی معنی اسم حنانه کلمه حنانه , معنی اسم حنانه چیه ,معنی اسم حنانه چیست ,معنای اسم حنانه... ادامه خبر ...
966072

مشغولیت طور

"معنی چیزی نیست که بتوانیم مستقیما آن را جستجو کرده و به دست آوریم. عجیب اینکه هر چه مستقیم تر آن را جستجو کنیم، به احتمال بیشتری آن را از دست می دهیم... معنی مانند لذت باید به طور غیرمستقیم جستجو شود. یافتن خشنودی و معنی در زندگی، پیامد مشغولیت است که احساس تعهد نسبت به دلسوزی .، عشق ورزیدن، کار . و سازندگی را شامل می شود. معنی از اشتغال فرد به آنچه ارزشمند است به وجود می آید و این احساس تعهد هدفی را تأمین می کند که زنذگی را باارزش می سازد. من برداشت ونترس را از این مفهوم دوست دارم که می گوید معنی در زندگی، فرآیندی جاری است که در طول عمر خود با آن د...
932862

مجاز (1)

مجاز در معنی و مجاز در لفظ در زبان عربی بلکه همه زبان ها یک مطلب مسلم است که گاهی لفظی مجازا در معنای دیگری استعمال می شود (علی المشهور فی المجاز) مثل این که لفظ اسد که به معنی حیوان مفترس است در معنی زید شجاع استعمال می شود. ولی ظاهرا بحث مجاز باید وسیع تر از این باشد. توضیح: می توان ادعا کرد ما دو نوع مجاز داریم: 1-مجاز در معنی 2- مجاز در لفظ ادامه مطلب
908664

مجاز (3)

اشکال سکاکی به قول مشهور واما این اشکال از جانب سکاکی که اگر مجاز را بنا بر نظر مشهور معنی کنیم، تناسبی که مورد نظر بود وبه جهت آن مجاز را به کار بردیم، از بین خواهد رفت. زیرا ما لفظی را که معنی دیگری دارد را برای معین دیگری استفاده می کنیم و می خواهیم یک معنی را تزریق کنیم، در حالی که اگر قول مشهور را بگیریم این تزریق معنی صورت نمی گیرد چون فرض این است که لفظ در غیر موضوع له خود استعمال شده است یعنی معنی حقیقی خود را اصلا نمی رساند. پس در (زید اسد) مبالغه ای هم وجود نخواهد داشت. ادامه مطلب
3278

روی لنز اعداد و نوشته ها زیادی است. اما معنی آن ها چیست؟ (1)

معنی اعداد روی لنز به آن سختی که شما فکر میکنید نیست. اجازه بدید برای شما بیشتر توضیح بدهیم. معنی عدد ۵۵-۱۸ روی لنز چیست ؟این اعداد به فاصله کانونی لنز شما اشاره دارد. ۱۸mm لنز wide با زاویه دید باز و ۵۵mm با زوم بیشتر و زاویه دید بسته تر است. وقتی شما زوم میکنید در واقع از عدد ۱۸ به ۵۵ فاصله کانونی لنزتان را تغییر میدهید و به سوژه نزدیک میشوید.(mm) به معنی میلیمتر می باشد.این فاصله بین سنسور دوربین و نقطه ای که تصویر در لنز تشکیل میشود میباشد. معنی عدد ۱:۳٫۵-۵٫۶ روی لنز چیست ؟این به این معنی است که دیافراگم لنز شما چقدر میتواند باز باشد و اجازه بدهد چقدر نور و...
1344660

بشنوید

متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="autostart" value="false"> من ظرف میشورم و فکر میکنم به اشتباه هام ... معنی خستگی؟ معنی کهنگی؟ معنی دلتنگی؟ بیهودگی؟ معنی انتخاب؟ بیرون کشیدن از بین گزینه های موجود .... دستم میخاره حس ...
2427168

تریبون دارابکلا

فرهنگ درخت بانی به قلم دامنه. به نام خدا. در ع هایی که دوستان خوب من، جناب حاج علی میرزا و جناب رنگین کمان رمضانی به دامنه فرستادند، با کمالِ تأسُّف مشاهده کرده و می کنیم که درختکاری پیش از هر چیز، به درخت بانی نیاز دارد. چراکه؛ گویا هنوز بر برخی ها بدرستی جانیفتاده است، افتادنِ هر یک درختِ کاشته شده با پول و دسترنج و اشتیاق یک خیّر و خیرخواه، علاوه بر ت یب روانِ جامعه و اش قلبِ آحاد مردم، به معنی از میان بردن ا یژن پاک است. به معنی گرم شدن فضاست. به معنی ناشکیل شدن روستاست. به معنی بی نهایت بی فرهنگی ست. به معنی بُ بال ملائک خداست. و در یک کلام، ? ...
2427750

تریبون دارابکلا

فرهنگ درخت بانی به قلم دامنه. به نام خدا. در ع هایی که دوستان خوب من، جناب حاج علی میرزا و جناب رنگین کمان رمضانی به دامنه فرستادند، با کمالِ تأسُّف مشاهده کرده و می کنیم که درختکاری پیش از هر چیز، به درخت بانی نیاز دارد. چراکه؛ گویا هنوز بر برخی ها بدرستی جانیفتاده است، افتادنِ هر یک درختِ کاشته شده با پول و دسترنج و اشتیاق یک خیّر و خیرخواه، علاوه بر ت یب روانِ جامعه و اش قلبِ آحاد مردم، به معنی از میان بردن ا یژن پاک است. به معنی گرم شدن فضاست. به معنی ناشکیل شدن روستاست. به معنی بی نهایت بی فرهنگی ست. به معنی بُ بال ملائک خداست. و در یک کلام، ? ...
1472814

subject pronunce

با سلام . نیما هستم. امروز میخوایم ضمایر فاعلی (subject pronunce) رو بهتون آموزش بدیم.ضمیر چیست؟ ضمیر ها کلماتی هستند که به جای اسم مینشینند و از تکرار آن جلوگیری میکند.ضمیر اول شخص جمع،(i)،(آی) هست. که به معنیِ (من) است. ضمیر اول شخص جمع، (we)،(وی) هست. که به معنی ما است.ضمیر دوم شخص مفرد،(you)،(یو) هست. که به معنی (تو) است.ضمیر دوم شخص جمع،(you)،(یو) هست. که به معنی شما است.ضمیر سوم شخص مفرد،(he،هی)،(she،شی)،(it،ایت) هست. که هر سه به معنای (او) هست اما(he،مذکر)،(she،مؤنث)،(it،اشیاء یا جسم بی جان) به کار میرود. ضمیر سوم شخص جمع،(they،دِی) هست. که به معنی (آنها) است.

معنی این