مصیبت حضرت


2653946

سخت ترین مصیبت کربلا از زبان زمان (عج)

سخت ترین مصیبت کربلا از زبان زمان (عج) حضرت ولی عصر "ارواحنافداه" نسبت به سه مصیبت وارد شده بر حضرت سیدال ء علیه السلام حساسیت بیشتری دارند: ❶ مصیبت بزرگوارشان، حضرت زینب کبری سلام الله علیها ❷ مصیبت عموی وفادارشان، حضرت اباالفضل العباس علیه السلام ❸ مصیت عموی شش ماهه، حضرت علی اصغر علیه السلام حاج ملاسلطانعلی که از جمله عبّاد و زهاد بوده است، می گوید: در عالم خواب به محضر والای زمان علیه السلام مشرف شدم و عرض : مولا جان، آیا آنچه در زیارت ناحیةمقدسه با این عبارت ذکر شده، درست است که می فرماید: "پس صبح و شب بر شما ندبه کرده و به جای اشک ...
1392094

فراتر از مصیبت

ما هر مصیبتی که ظهر عاشورا بوده رو اختصاص دادیم به یه شب. مثلا یتیمی حضرت رقیه شب سوم. شهادت حضرت علی اصغر شب ششم. شهادت حضرت علی اکبر شب هشتم. چقدر هر کدوم از این مصیبت ها سنگینه. اگه همه رو همون ظهر عاشورا بهش بپردازیم انقدر مصیبت سنگینه که ... امان از دل زینب (س) پی نوشت: امشب صدقه برای سلامتی زمان یادتون نره.
1631626

فال نوح

سوره مبارکه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کنید و اشاره ای فرمائید. یکی از فال های سرگرم کننده برای ایرانی ها فال انبیا است که در آن شما نتیجه فال خود را با توجه به یکی از انبیا الهی شامل : حضرت آدم ، حضرت ابراهیم ، حضرت ادریس ، حضرت اسحاق ، حضرت اسماعیل ، حضرت الیاس ، حضرت ایوب ، حضرت خضر ، حضرت داوود ، حضرت زکریا ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیب ، حضرت شیث ، حضرت صالح ، حضرت عیسی ، حضرت محمد ، حضرت موسی ، حضرت نوح ، حضرت هارون ، حضرت هود ، حضرت یحیی ، حضرت یعقوب ، حضرت یوسف و حضرت یونس خواهید دید. سوره حمد را بخوانید و پس از نیت گرفتن بر روی ? ...
1664552

فال هود

سوره مبارکه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کنید و اشاره ای فرمائید. یکی از فال های سرگرم کننده برای ایرانی ها فال انبیا است که در آن شما نتیجه فال خود را با توجه به یکی از انبیا الهی شامل : حضرت آدم ، حضرت ابراهیم ، حضرت ادریس ، حضرت اسحاق ، ، حضرت الیاس ، حضرت ایوب ، حضرت خضر ، حضرت داوود ، حضرت زکریا ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیب ، حضرت شیث حضرت اسماعیل، حضرت صالح ، حضرت عیسی ، حضرت محمد ، حضرت موسی ، حضرت نوح ، حضرت هارون ، حضرت هود ، حضرت یحیی ، حضرت یعقوب ، حضرت یوسف و حضرت یونس خواهید دید. سوره حمد را بخوانید و پس از نیت گرفتن بر روی ت ...
992000

فال انبیا

فال انبیا چشمان خود را بسته و با حضور ذهن سوره حمد را بخوانید حال آنچه را که مایلید قصد و نیت کرده و اشاره ای بفرمایید : یکی از فال ها ، فال انبیا است که در آن شما نتیجه فال خود را با توجه به یکی از انبیا الهی شامل : حضرت محمد (ص) ، حضرت عیسی ، حضرت موسی ، حضرت نوح ، حضرت آدم ، حضرت ابراهیم ، حضرت ادریس ، حضرت اسحاق ، حضرت اسمائیل ، حضرت الیاس ، حضرت ایوب ، حضرت خضر ، حضرت داوود ، حضرت زکریا ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیب ، حضرت شیث ، حضرت صالح ، حضرت هارون ، حضرت هود ، حضرت یحیی ، حضرت یعقوب ، حضرت یوسف و حضرت یونس خواهید دید. تمامی ادیان الهی ...
495836

سخت ترین مصیبت کربلا از زبان . زمان (عج)

بسم الله الرحمن الرحیمسخت ترین مصیبت کربلا از زبان . زمان (عج)بنا بر گفته بزرگان، حضرت ولی عصر (ارواحنافداه) نسبت به سه مصیبت حضرت سیدال.ء حساسیت بیشتری دارند که تمسک و توسل به وجود مبارک سالار شهیدان (علیه السلام) از این طریق می تواند راهگشای ارتباط ویژه ای بین ما و آن یگانه دوران گردد:1) مصیبت . ی بزرگوارشان، حضرت زینب کبری (سلام الله علیها).2) مصیبت عموی وفادارشان، حضرت اباالفضل العباس (علیه السلام).3) مصیت عموی شش ماهه، حضرت علی اصغر (علیه السلام).حاج ملاسلطانعلی، روضه خوان تبریزی که از جمله ی عبّاد و زهاد بوده است، می گوید: در عالم خواب ب
1716100

فال حضرت سلیمان

سوره مبارکه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کنید و اشاره ای فرمائید. یکی از فال های سرگرم کننده برای ایرانی ها فال انبیا است که در آن شما نتیجه فال خود را با توجه به یکی از انبیا الهی شامل : حضرت آدم ، حضرت ابراهیم ، حضرت ادریس ، حضرت اسحاق ، حضرت اسمائل ، حضرت الیاس ، حضرت ایوب ، حضرت خضر ، حضرت داوود ، حضرت زکریا ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیب ، حضرت شیث ، حضرت صالح ، حضرت عیسی ، حضرت محمد ، حضرت موسی ، حضرت نوح ، حضرت هارون ، حضرت هود ، حضرت یحیی ، حضرت یعقوب ، حضرت یوسف و حضرت یونس خواهید دید. سوره حمد را بخوانید و پس از نیت گرفتن بر روی ? ...
1543642

فال شعیب

سوره مبارکه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کنید و اشاره ای فرمائید. یکی از فال های سرگرم کننده برای ایرانی ها فال انبیا است که در آن شما نتیجه فال خود را با توجه به یکی از انبیا الهی شامل : حضرت آدم ، حضرت ابراهیم ، حضرت ادریس ، حضرت اسحاق ، حضرت اسمائل ، حضرت الیاس ، حضرت ایوب ، حضرت خضر ، حضرت داوود ، حضرت زکریا ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیب ، حضرت شیث ، حضرت صالح ، حضرت عیسی ، حضرت محمد ، حضرت موسی ، حضرت نوح ، حضرت هارون ، حضرت هود ، حضرت یحیی ، حضرت یعقوب ، حضرت یوسف و حضرت یونس خواهید دید. سوره حمد را بخوانید و پس از نیت گرفتن بر روی ت? ...
1572728

فال صالح

سوره مبارکه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کنید و اشاره ای فرمائید. یکی از فال های سرگرم کننده برای ایرانی ها فال انبیا است که در آن شما نتیجه فال خود را با توجه به یکی از انبیا الهی شامل : حضرت آدم ، حضرت ابراهیم ، حضرت ادریس ، حضرت اسحاق ، حضرت اسمائل ، حضرت الیاس ، حضرت ایوب ، حضرت خضر ، حضرت داوود ، حضرت زکریا ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیب ، حضرت شیث ، حضرت صالح ، حضرت عیسی ، حضرت محمد ، حضرت موسی ، حضرت نوح ، حضرت هارون ، حضرت هود ، حضرت یحیی ، حضرت یعقوب ، حضرت یوسف و حضرت یونس خواهید دید. سوره حمد را بخوانید و پس از نیت گرفتن بر روی ت? ...
1696336

فال یعقوب

سوره مبارکه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کنید و اشاره ای فرمائید. یکی از فال های سرگرم کننده برای ایرانی ها فال انبیا است که در آن شما نتیجه فال خود را با توجه به یکی از انبیا الهی شامل : حضرت آدم ، حضرت ابراهیم ، حضرت ادریس ، حضرت اسحاق ، حضرت اسماعیل ، حضرت الیاس ، حضرت ایوب ، حضرت خضر ، حضرت داوود ، حضرت زکریا ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیب ، حضرت شیث ، حضرت صالح ، حضرت عیسی ، حضرت محمد ، حضرت موسی ، حضرت نوح ، حضرت هارون ، حضرت هود ، حضرت یحیی ، حضرت یعقوب ، حضرت یوسف و حضرت یونس خواهید دید. سوره حمد را بخوانید و پس از نیت گرفتن بر روی ? ...
3378

ذکر مصیبت حضرت زهرا(س)

ذکر مصیبت آیت الله مجتهدی تهرانی برای حضرت فاطمه زهرا(س) . فایل mp3 ذکر مصیبت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (حجم:5.56mb)
1922038

اطلاعاتی در مورد ان(ع)

● 4 نفر از انی که عرب.زبان بودند: - حضرت هود(ع) - حضرت صالح(ع) - حضرت شعیب(ع) - حضرت محمد(ص) ● انی که هرگز ازدواج ن د: - حضرت عیسی(ع) - حضرت یحیی(ع) ● انی که با هم برادر بودند: - حضرت موسی(ع) و حضرت هارون(ع) - حضرت اسمائیل(ع) و حضرت اسحاق(ع) ● انی که پدر و پسر بودند: - حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) - حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسحاق(ع) - حضرت یعقوب(ع) و حضرت یوسف(ع) ● انی که در کنار مزار حضرت علی(ع) مدفون هستند: - حضرت آدم(ع) - حضرت نوح(ع) - حضرت صالح(ع) - حضرت هود(ع) ● انی که دو نام داشتند: - حضرت محمد(ص)- احمد - حضرت یونس(ع)- ذوالنون - حضرت عیسی(ع)- - حضرت خضر(ع)- ملی? ...
2995221

اطلاعاتی درباره ان

. اطلاعاتی در مورد ان(ع)☆ ● 4 نفر از انی که عرب.زبان بودند: - حضرت هود(ع) - حضرت صالح(ع) - حضرت شعیب(ع) - حضرت محمد(ص) ● انی که با هم پسر بودند: - حضرت عیسی(ع) و حضرت یحیی(ع) - حضرت اسمائیل(ع) و حضرت اسحاق(ع) ● انی که پدر و پسر بودند: - حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) - حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسحاق(ع) - حضرت یعقوب(ع) و حضرت یوسف(ع) ● انی که در کنار مزار حضرت علی(ع) مدفون هستند: - حضرت آدم(ع) - حضرت نوح(ع) - حضرت صالح(ع) - حضرت هود(ع) ● انی که دو نام داشتند: - حضرت محمد(ص)- احمد - حضرت یونس(ع)- ذوالنون - حضرت عیسی(ع)- - حضرت خ? ...
2667564

فال انبیا با تفسیر کامل

فال انبیا با تفسیر کامل فال انبیا شامل: حضرت آدم ، حضرت ابراهیم ، حضرت ادریس ، حضرت اسحاق ، حضرت اسمائل ، حضرت الیاس ، حضرت ایوب ، حضرت خضر ، حضرت داوود ، حضرت زکریا ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیب ، حضرت شیث ، حضرت صالح ، حضرت عیسی ، حضرت محمد (ص) ، حضرت موسی ، حضرت نوح ، حضرت هارون ، حضرت هود ، حضرت یحیی ، حضرت یعقوب ، حضرت یوسف و حضرت یونس (ع) می باشد. تاریخچه فال انبیا:تمامی ادیان الهی انی دارند که هر کدام به نوبه خود معجزه ای داشته که توانستند مردم را به سمت خود بکشند. هر کدام از ان روش ها و راه های خود را داشته و مردم هر دین بر طبق آیین خاص به جای مانده از ا? ...
2127222

اسامی ان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ۱ - حضرت آدم علیه السلام۲ - حضرت ادریس علیه السلام۳ - حضرت نوح علیه السلام۴ - حضرت هود علیه السلام۵ - حضرت صالح علیه السلام۶ - حضرت ابراهیم علیه السلام۷ - حضرت اسماعیل علیه السلام۸ - حضرت لوط علیه السلام۹ - حضرت اسحاق علیه السلام۱۰ - حضرت یعقوب علیه السلام۱۱ - حضرت یوسف علیه السلام۱۲ - حضرت شعیب علیه السلام۱۳ - حضرت ایوب علیه السلام۱۴ - حضرت موسی علیه السلام۱۵ - حضرت هارون علیه السلام۱۶ - حضرت داوود علیه السلام۱۷ - حضرت سلیمان علیه السلام۱۸ - حضرت الیاس علیه السلام۱۹ - حضرت الیسع علیه السلام۲۰ - حضرت یونس علیه السلام۲۱ ...
99842

احادیث حضرت معصومه

اختصاصی از اینو دیدی احادیث حضرت معصومه . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 زندگی نامه حضرت معصومه (س) نام شریف آن بزرگوار فاطمه و مشهورترین لقب آن حضرت، «معصومه» است. پدر بزرگوارش . هفتم شیعیان حضرت موسى بن جعفر (ع) و مادر مکرمه اش حضرت نجمه خاتون (س) است . آن بانو مادر . هشتم نیز هست . لذا حضرت معصومه (س) با حضرت رضا (ع) از یک مادر هستند.ولادت آن حضرت در روز اول ذیقعده سال ١٧٣ هجرى قمرى در مدینه منوره واقع شده است. دیرى نپایید که در همان سنین کودکى مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامى خود در حبس هارون در شهر
345812

. زمان (عج) و حضرت زینب(س)

کدام مصیبت است که جای اشک، خون گریه می کردید؟ شیخ ملاسلطان علی تبریزی در عالم رؤیا خدمت . زمان(عج) رسید و عرض کرد: کدام مصیبت است که به جای اشک، خون گریه می کردید؟ فرمودند: مصیبت اسیری زینب(س).مرحوم حاج شیخ ملاسلطان علی تبریزی - که ازجمله عابدان و زاهدان بود در عالم رؤیا خدمت . زمان(عج) رسید و عرض کرد: آیا اینکه فرمودید: "فلاندبنک صباحا و مساء و لابکین لک بدل الدموع دما" صحیح است؟ فرمود: آری، صحیح است.عرض .: آن کدام مصیبت است که به جای اشک، خون گریه می کردید؟ آیا مصیبت حضرت علی اکبر(ع) است؟حضرت فرمود: اگر علی اکبر هم بود، در این مصیبت خون می گریست.- آیا مصیب...
917354

عظمت و بزرگواری حضرت معصومه (س)

نام شریف آن بزرگوار فاطمه و مشهورترین لقب آن حضرت، «معصومه» است. پدر بزرگوارش . هفتم شیعیان حضرت موسی بن جعفر (ع) و مادر مکرمه اش حضرت نجمه خاتون (س) است. آن بانو مادر . هشتم نیز هست. لذا حضرت معصومه (س) با حضرت رضا (ع) از یک مادر هستند. ولادت آن حضرت در روز اول ذیقعده سال ۱۷۳ هجری قمری در مدینه منوره واقع شده است. دیری نپایید که در همان سنین کودکی مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامی خود در حبس هارون در شهر بغداد شد. لذا ازآن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت علی بن موسی الرضا (ع) قرار گرفت. یک سال بعد از هجرت برادر، حضرت معصومه (س) به شوق دیدار براد?...
2959131

خانم حضرت معصومه (س)

نگاهی به زندگی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نام شریف آن بزرگوار فاطمه و مشهورترین لقب آن حضرت، «معصومه» است. پدر بزرگوارش هفتم شیعیان حضرت موسى بن جعفر (ع) و مادر مکرمه اش حضرت نجمه خاتون (س) است . آن بانو مادر هشتم نیز هست . لذا حضرت معصومه (س) با حضرت رضا (ع) از یک مادر هستند. ولادت آن حضرت در روز اول ذیقعده سال ١٧٣ هجرى قمرى در مدینه منوره واقع شده است. دیرى نپایید که در همان سنین کودکى مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامى خود در حبس هارون در شهر بغداد شد. لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت على بن موسى الرضا (ع) قرارگرفت. در سال ٢٠٠ هجرى قمر ...
1315054

ولادت حضرت معصومه

نام شریف آن بزرگوار فاطمه و مشهورترین لقب آن حضرت، «معصومه» است. پدر بزرگوارش هفتم شیعیان حضرت موسى بن جعفر (ع) و مادر مکرمه اش حضرت نجمه خاتون (س) است . آن بانو مادر هشتم نیز هست . لذا حضرت معصومه (س) با حضرت رضا (ع) از یک مادر هستند.ولادت آن حضرت در روز اول ذیقعده سال ١٧٣ هجرى قمرى در مدینه منوره واقع شده است. دیرى نپایید که در همان سنین کودکى مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامى خود در حبس هارون در شهر بغداد شد. لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت على بن موسى الرضا (ع) قرارگرفت. در سال ٢٠٠ هجرى قمرى در پى اصرار و تهدید مأمون عباسى سفر تبعید گونه حضر ...
1003192

زندگینامه حضرت معصومه (س)

ولادت آن حضرت در روز اول ذیقعده سال ١٧٣ هجرى قمرى در مدینه منوره واقع شده است. دیرى نپایید که در همان سنین کودکى مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامى خود در حبس هارون در شهر بغداد شد. لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت على بن موسى الرضا (ع) قرارگرفت.
376762

زبانحال حضرت .المومنین علی در فراق حضرت زهرا س

همن ۱۳۹۳، ۰۹:۲۷ ق.ظ زبان حال .المؤمنین ع در مصیبت حضرت زهرا س صلوات علی گفتا که ای زهرای اطهر تو رفتی من شدم محزون و مضطر تو بودی همدم شبهای تارم انیس و مونس قلب فگارم ادامه مطلب
1736790

مرگ حضرت معصومه (س)؛ وفات یا شهادت؟

مرگ حضرت معصومه (س)؛ وفات یا شهادت؟ وفات حضرت معصومه در روز دهم ربیع الثانی سال 201 هجری اتفاق افتاد. وفات حضرت معصومه (س) پیش از رسیدن ایشان به برادرشان رضا (ع) بود و ایشان در مسیر سفر به اسان در شهر قم از دنیا رفتند و در همانجا دفن شدند. حضرت معصومه (س) در همان سنین کودکى با مصیبت شهادت پدر گرامى خود در حبس هارون در شهر بغداد مواجه شد. لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت على بن موسى الرضا (ع) قرار گرفت. تا این که رضا (ع) بنا به درخواست مامون راهی اسان شدند. آنچه که در این مقاله به آن پرداخته ایم خلاصه ای از اتفاقاتی است که حضرت معصومه د? ...
1630622

زندگی حضرت معصومه

زندگینامه حضرت معصومه سلام الله علیها نام شریف آن بزرگوار فاطمه و مشهورترین لقب آن حضرت، «معصومه» است. پدر بزرگوارش هفتم شیعیان حضرت موسى بن جعفر علیه السلام و مادر مکرمه اش حضرت نجمه خاتون سلام الله علیها است . آن بانو مادر هشتم نیز هست . لذا حضرت معصومه سلام الله علیها با حضرت رضا علیه السلام از یک مادر هستند.ولادت آن حضرت در روز اول ذیقعده سال 173 هجرى قمرى در مدینه منوره واقع شده است. دیرى نپایید که در همان سنین کودکى مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامى خود در حبس هارون در شهر بغداد شد. لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت على بن موسى الرض? ...
2431262

میلاد حضرت معصومه (سلام الله علیها) مبارک باد.

زندگینامه حضرت معصومه سلام الله علیها نام شریف آن بزرگوار فاطمه و مشهورترین لقب آن حضرت، «معصومه» است. پدر بزرگوارش هفتم شیعیان حضرت موسى بن جعفر علیه السلام و مادر مکرمه اش حضرت نجمه خاتون سلام الله علیها است . آن بانو مادر هشتم نیز هست . لذا حضرت معصومه سلام الله علیها با حضرت رضا علیه السلام از یک مادر هستند.ولادت آن حضرت در روز اول ذیقعده سال 173 هجرى قمرى در مدینه منوره واقع شده است. دیرى نپایید که در همان سنین کودکى مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامى خود در حبس هارون در شهر بغداد شد. لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت على بن مو? ...
1043066

جشن عد

بالاترین مصیبتى که بر وارد شد، همین مصیبت سلب حکومت از حضرت - سلام اللَّه علیه- بود؛ و عزاى او از عزاى کربلا بالاتر. مصیبت وارده بر المؤمنین و بر بالاتر است از آن مصیبتى که بر سید ال ء- سلام اللَّه علیه- وارد شد. اعظمِ مصیبتها این مصیبت است که نگذاشتند مردم بفهمند یعنى چه. حالا هم به حال ابهام دارد زندگى مى‏ کند. الآن هم مبهم است. الآن هم نمى‏ دانند مردم که معنى چیست، حکومت ى چیست، چه مى ‏خواسته د، چه برنامه ‏اى داشته است در حکومتش. این پنج سال حکومت، یا پنج- شش سال حکومت حضرت ، این با همه گرفتاریهایى که بوده است و با همه زحمتهایى که از براى حضرت فراهم شد، ...
346310

15 رجب سالروز وفات مادر عاشورا

علت وفات حضرت زینب(س) چه بود؟ به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در تاریخ وفات حضرت زینب کبری(س) سومین فرزند .مومنان حضرت علی(ع) اختلاف نظر وجود دارد، اما مشهور این است که آن حضرت در 15 رجب سال 62 هجری روز یکشنبه وفات کرده است. یکی از سوالاتی که در ارتباط با آن بانوی بزرگوار و بی مثال مطرح می شود که البته محققان و پژوهشگران تاریخی به آن پاسخ داده اند درباره چگونگی وفات ایشان است. باید گفت: براساس برخی از نوشته ها آن حضرت مریض شد و به طور طبیعی وفات کرد1" و این احتمال طبیعی تر به نظر می رسد چون آن حضرت آن همه سختی و مصیبت دید و در سایه آن ها ب...
108172

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) -5

مجموعه: اس ام اس های جالب پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) فاطمیه آمد و آن مونس و همدم کجاست؟ شمع میپرسد ز پروانه گل نرگس کجاست؟در عزای مادرت یابن الحسن یکدم بیا ، تا نپرسد این جماعت بانی مجلس کجاستشهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد متن شهادت حضرت فاطمه (س) رفتی ولی نرفته گلم بوی تو هنوزدارد سرم هوای سر کوی تو هنوزبعد از تو سوی چشم مرا اشک میبردای سمت چشمهای ترم سوی تو هنوزشهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد دوبیتی شهادت حضرت فاطمه (س) پس از مصیبت در، در بدر شدم ، مادرهمین که از خبرت با خبر شدم مادرنوشته اند : چهل تن به یک نفر من هماسیر صورت آن یک نفر شدم ...
1954584

شهادت حضرت معصومه(س)

ولادت آن حضرت در روز اول ذیقعده سال ١٧٣ هجرى قمرى در مدینه منوره واقع شده است. دیرى نپایید که در همان سنین کودکى مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامى خود در حبس هارون در شهر بغداد شد. لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت على بن موسى الرضا (ع) قرارگرفت. در سال ٢٠٠ هجرى قمرى در پى اصرار و تهدید مأمون عباسى سفر تبعید گونه حضرت رضا (ع) به مرو انجام شد و آن حضرت بدون این که ى از بستگان و اهل بیت خود را همراه ببرند راهى اسان شدند. یک سال بعد از هجرت برادر، حضرت معصومه (س) به شوق دیدار برادر و ادای رس زینبی و پیام ولایت به همراه عده اى از برادران و براد? ...
1909560

مصیبت هیچ یک از ن مسلمان اندازه فاطمه ا هرا سلام الله علیه سنگین نیست

مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی مدظله العالی: «رسول خدا صلی الله علیه وآله در آستانه شهادتشان اسراری را برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان د و به ایشان فرمودند: «لیس أحد من نساء المسلمین أعظم رزیة منک؛ مصیبت هیچ یک از ن مسلمان همانند مصیبت تو، سنگین نخواهد بود» و مصیبت سخت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها به دلیل بیان حق در صبحگاه خیانتی بود که شورای سقیفه بدان دست زد»
1719542

وفات حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)

ولادت آن حضرت در روز اول ذیقعده سال ١٧٣ هجرى قمرى در مدینه منوره واقع شده است. دیرى نپایید که در همان سنین کودکى مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامى خود در حبس هارون در شهر بغداد شد. لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت على بن موسى الرضا (ع) قرارگرفت. در سال ٢٠٠ هجرى قمرى در پى اصرار و تهدید مأمون عباسى سفر تبعید گونه حضرت رضا (ع) به مرو انجام شد و آن حضرت بدون این که ى از بستگان و اهل بیت خود را همراه ببرند راهى اسان شدند. یک سال بعد از هجرت برادر، حضرت معصومه (س) به شوق دیدار برادر و ادای رس زینبی و پیام ولایت به همراه عده اى از برادران و برادرزاد? ...
204828

توسل حضرت علی به رسول خدا قبل از دفن

حضرت علی (علیه السلام) بعد از غسل رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و تجهیز آن حضرت فرمود «این درد جانکاه همیشه براى من باقى بود، حزن و اندوهم دائمى، و تازه این ها در مصیبت تو کم بود، اما حیف نمى‏ توان مرگ را باز گرداند و آن را دفع نمود. پدر و مادرم فدایت باد، ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن، و ما را هرگز فراموش منما.»ادامه مطلب
204864

توسل حضرت علی به رسول خدا قبل از دفن

حضرت علی (علیه السلام) بعد از غسل رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و تجهیز آن حضرت فرمود «این درد جانکاه همیشه براى من باقى بود، حزن و اندوهم دائمى، و تازه این ها در مصیبت تو کم بود، اما حیف نمى‏ توان مرگ را باز گرداند و آن را دفع نمود. پدر و مادرم فدایت باد، ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن، و ما را هرگز فراموش منما.»ادامه مطلب
2083332

مستند داستان تمدن

داستان ان دنیای باستان حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت یونس، حضرت دانیال نبی علیه السلام [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2267698

مستند داستان تمدن

داستان ان دنیای باستان حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت یونس، حضرت دانیال نبی علیه السلام [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
3069096

حضرت فاطمه س

رایگان حضرت فاطمه س آیا در این پیج از وبسایت لیست مقالات پیرامون حضرت فاطمه س وجود دارد تا آن ها را مطالعه نمایم؟ the sale of the file حضرت فاطمه س is now possible on this site. every day a new article about حضرت فاطمه س برای ید حضرت فاطمه س فقط به سایت ما بیایید. چگونه حضرت فاطمه س را با موبایل کنیم. ارزان ترین قیمت حضرت فاطمه س در این قسمت از سایت شما می توانید حضرت فاطمه س را پیدا کنید. مطالب مرتبط با مقاله حضرت فاطمه س در سایت معتبر ما. مهمترین بخش فایل حضرت فاطمه س چیست؟ با پرداخت هزینه به صورت اینترنتی حضرت فاطمه س را دریافت نمایید. دریافت ترجمه دوره کامل حضرت فاطمه س به درخو? ...
1702634

چهل حدیث آ ا ّمان:

✳️۱- در آ ا مان، ثروتمند شدن به وسیله ی غصب و است.حضرت محمد(ص)✳️۲- در آ ا مان، به مؤمنان واقعی ابله و بی عقل می گویند. صادق(ع)✳️۳- در آ ا مان، ریا فراوان می شود.حضرت محمد(ص)✳️۴- در آ ا مان، از فقط نام آن باقی می ماند.حضرت محمد(ص)✳️۵- در آ ا مان، حق کاملا پوشیده می شود.حضرت علی(ع)✳️۶- در آ ا مان، اسراف می ڪنند؛ حتی در آب وضو و غسل.حضرت محمد(ص)✳️۷- در آ ا مان، شب ها دیر می خوابند و صبح قضا می شود.حضرت محمد(ص)✳️۸- در آ ا مان، مؤذّنان به مظلومان پناهنده می شوند.حضرت محمد(ص)✳️۹- در آ ا مان، قبله ی مردان نشان خواهند بود.حضرت محمد(ص)✳️۱۰-در آ ا مان، مردم از علما می گ ...
1086892

شباهت های حضرت حجت (عج) با حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع)

شباهت های حضرت حجت (عج) با حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع)برخی از شباهت های حضرت حجت (عج) با حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) را مشاهده نمایید.شباهت های متعددی برای حضرت حجت (عج) با حضرت ابراهیمو حضرت اسماعیل علیهما السلام روایت شده . از جمله بنای خانه خدا و سرد شدن آتش و...اما مهم ترین شباهت های حضرت مهدی (عج) با حضرت ابراهیم علیه السلام عبارتند از:مخفی بودن ولادت و سرعت رشد و بالندگی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
724378

ذکر مصیبت حضرت .المؤمنین (ع) و خطبه . حسن (ع) پس از دفن حضرت

مدت زمان: ۳:۱۸کد فایل: f9603261آیت الله سید رضی . . فایل
3044475

حضرت زین العابدین ع

مجانی حضرت زین العابدین ع در منزل خود به راحتی حضرت زین العابدین ع را نمایید. نحوه حضرت زین العابدین ع با و رایگان. نحوه استفاده از حضرت زین العابدین ع چگونه است؟ بهترین روش برای زیاد مطالب پیرامون حضرت زین العابدین ع استفاده از مقالات مرتبط این سایت می باشد. to حضرت زین العابدین ع, welcome to our site. بخشی از حضرت زین العابدین ع برای حضرت زین العابدین ع ابتدا روی دکمه کلیک کنید. a list of the best-selling articles around حضرت زین العابدین ع has been gathered on the site. welcome to our site to buy حضرت زین العابدین ع only on this site there are articles about حضرت زین العابدین ع. the largest specialized translation website about حضرت زین ...
2918171

چهل حدیث آ ا مان

چهل حدیث آ ا ّمان: ✳️۱- در آ ا مان، ثروتمند شدن به وسیله ی غصب و است. حضرت محمد(ص) ✳️۲- در آ ا مان، به مؤمنان واقعی ابله و بی عقل می گویند. صادق(ع) ✳️۳- در آ ا مان، ریا فراوان می شود. حضرت محمد(ص) ✳️۴- در آ ا مان، از فقط نام آن باقی می ماند. حضرت محمد(ص) ✳️۵- در آ ا مان، حق کاملا پوشیده می شود. حضرت علی(ع) ✳️۶- در آ ا مان، اسراف می ڪنند؛ حتی در آب وضو و غسل. حضرت محمد(ص) ✳️۷- در آ ا مان، شب ها دیر می خوابند و صبح قضا می شود. حضرت محمد(ص) ✳️۸- در آ ا مان، مؤذّنان به مظلومان پناهنده می شوند. حضرت محمد(ص) ✳️۹- در آ ا مان، قبله ی مردان نشان خواهند بود. حضرت ...
3030177

مقاله روایتی از ان {حضرت لوط (ع ) حضرت سلیمان (ع )}

توضیح پیرامون علوم انسانی every day a new article about مقاله روایتی از ان {حضرت لوط (ع ) حضرت سلیمان (ع )} آیا پیشنهاد ما را درخصوص مقاله روایتی از ان {حضرت لوط (ع ) حضرت سلیمان (ع )} قبول دارید؟ مقاله روایتی از ان {حضرت لوط (ع ) حضرت سلیمان (ع )} برای موبایل با . چگونه مقاله روایتی از ان {حضرت لوط (ع ) حضرت سلیمان (ع )} را برای موبایل کنیم. پکیج مقالات مقاله روایتی از ان {حضرت لوط (ع ) حضرت سلیمان (ع )} را از ما دریافت کنید. مقاله روایتی از ان {حضرت لوط (ع ) حضرت سلیمان (ع )} را چگونه کنیم؟ this site is equipped with all articles around مقاله روایتی از ان {حضرت لوط (ع ) حضرت سلیمان (ع )}. click to word file مقاله ...
501810

حضرت ادریس(ع)

حضرت ادریس؛ .ی است که بعد از حضرت آدم؛ به .ی مبعوث گردیده است و نام او در قرآن ذکر شده است و اولین .ی است که خداوند به وسیله حضرت جبرئیل برای هدایت نسل «ق.ل» در حدود تعداد ۳۰ صحیفه به قلب . عظیم الشأن وحی فرمود. حضرت ادریس؛ بعد از شش پشت به حضرت آدم؛ می رسد و در حالی که جد بزرگش «حضرت شیث» وفات فرمود، در سن بیست سالگی بود. ادامه مطلب
2304912

اس ام اس ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام (3)

مجموعه: اس ام اس های جالبضربت خوردن حضرت علی علیه السلامشب آ بود امشب که علی برسر پاستصبح فردا سر او زخمی شمشیر جفاستخون دلها که علی بعد پیمبر خوردهجاری از فرق سرش در کف محراب دعاستاس ام اس ضربت خوردن حضرت علی علیه السلاممحراب مسجد لاله گون شد امشبفرق ت غرق خون شد امشبمنادی زد صداکشته شد مرتضیضربت خوردن حضرت علیامشب به کوفه مرتضی مهمان دختر میشوددختر پذیرای پدر با یاد مادر می شودنشناسد او سر را ز پا در میزبانی از پدراما مکدر با نظر بر حال حیدر می شودپیامک ضربت خوردن حضرت علی شام قدرو شام قتل مرتضی شدزین مصیبت خون به قلب مصطفی شدای خدا حق رسول الله ? ...
2381350

چهل حدیث آ ا مان

1- درآ ا مان ، ثروتمندشدن به وسیله ی غصب و است .حضرت محمد (ص )2- درآ ا مان ، به مومنان واقعی ابله و بی عقل می گویند . صادق (ع)3- در آ ا مان ، ریا فراوان می شود .حضرت محمد (ص )4- درآ ا مان ، از فقط نام آن باقی می ماند .حضرت محمد(ص )5- درآ ا مان ،حق کاملا پوشیده می شود .حضرت علی ( ع)6- درآ ا مان ، اسراف می کنند ؛ حتی درآب وضو وغسل .حضرت علی ( ع)7- در آ ا مان ، شب ها دیر می خوابند و صبح قضا می شود .حضرت محمد(ص )8- درآ ا مان ، موذّنان به مظلومان پناهنده می شوند .حضرت محمد ( ص ) ادامه دارد .....
1794566

چهل حدیث آ ا مان - خدایا دستمان را بگیر

چهل حدیث آ ا ّمان: ✳️۱- در آ ا مان، ثروتمند شدن به وسیله ی غصب و است. حضرت محمد(ص)✳️۲- در آ ا مان، به مؤمنان واقعی ابله و بی عقل می گویند. صادق(ع)✳️۳- در آ ا مان، ریا فراوان می شود. حضرت محمد(ص)✳️۴- در آ ا مان، از فقط نام آن باقی می ماند. حضرت محمد(ص)✳️۵- در آ ا مان، حق کاملا پوشیده می شود. حضرت علی(ع)✳️۶- در آ ا مان، اسراف می ڪنند؛ حتی در آب وضو و غسل. حضرت محمد(ص)✳️۷- در آ ا مان، شب ها دیر می خوابند و صبح قضا می شود. حضرت محمد(ص)✳️۸- در آ ا مان، مؤذّنان به مظلومان پناهنده می شوند. حضرت محمد(ص)✳️۹- در آ ا مان، قبله ی مردان نشان خواهند بود. حضرت محمد(ص)✳️۱۰-در آ ? ...
188626

توسل به حضرت ابا عبداالله الحسین علیه السلام و حضرت .صلی ال

(توسل به حضرت ابا عبداالله الحسینعلیه السلامو حضرت .صلی الله علیه وآلهو . مجتبیعلیه السلام و حضرت رضاعلیه السلام ). مالامال از داغ شهید کربلاستدیده گریان در عزای خامس آل عباستتا بود جان در تنم دارم دو چشمی اشکبارتا قیامت اشک ریزان زین مصیبت دیده هاستدر محرم گر خزان گردید گ.ار رسول(ص)در صفر از مرگ پیغمبر(ص) جهان ماتم سراستاز شرار زهر کین شد خون جگر سبط نبی(ع)زینب (س) ام المصائب شاهد این ماجراستچون . مجتبی (ع)را دید گریان شد حسین (ع)طشت از . جگر همچون عقیق وکهرباستاز جفا و کینه ی مأموم میشوم پلیدزهر آتش بار در کام علی موسی الرضاست (ع)گفت گر بر گشتم و دار...
767566

ولادت حضرت عیسی .

تبریک میلاد .تولد حضرت عیسی چه روزی استمیلاد . چند سال پیش بودهزندگی نامه حضرت عیسیمحل تولد حضرت عیسیمرگ حضرت عیسیخلاصه زندگینامه حضرت عیسیعیسی . خداوند ادامه مطلب
3052395

در مصیبت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها

در مصیبت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها فاطمه ای مظهر لطف خدا فاطمه ای محور اهل ا فاطمه ای دختر خیرالانام مادر سبطین و مام نه ادامه مطلب
2878491

پاو وینت حضرت یحیی

پاو وینت حضرت یحیی چیست؟ نحوه استفاده از پاو وینت حضرت یحیی چگونه است؟ فروش پاو وینت حضرت یحیی برای درک بهتر مطالب. on this page, articles related to پاو وینت حضرت یحیی are viewed. فروش اینترنتی مقالات با عنوان پاو وینت حضرت یحیی به صورت آنلاین. چگونه پاو وینت حضرت یحیی را با موبایل کنیم. پی دی اف پاو وینت حضرت یحیی you can only subscribe to this website پاو وینت حضرت یحیی. دریافت ترجمه دوره کامل پاو وینت حضرت یحیی do you پاو وینت حضرت یحیی to help me? the best articles on the website below with the subject پاو وینت حضرت یحیی. این فایل پاو وینت حضرت یحیی را از سایت ما بخواهید. بهرین خلاصه فایل پاو وینت حضرت یحیی را ...
2641552

روضه شب دوازدهم ـ مصیبت زین العابدین (ع)

از یک سو بیماری بر آن حضرت مستولی است، تب و ضعف بر آن حضرت فشار می آورد؛ از سوی دیگر غم از دست دادن پدر و برادران و عموها و عموزادگان قلبش را می فشارد؛ از طرف دیگر سر بریده ء را در جلوی چشمانش دارد
3010506

چهل حدیث آ ا ّمان:

چهل حدیث آ ا ّمان: ۱- در آ ا مان، ثروتمند شدن به وسیله ی غصب و است. حضرت محمد(ص) ۲- در آ ا مان، به مؤمنان واقعی ابله و بی عقل می گویند. صادق(ع) ۳- در آ ا مان، ریا فراوان می شود. حضرت محمد(ص) ۴- در آ ا مان، از فقط نام آن باقی می ماند. حضرت محمد(ص) ۵- در آ ا مان، حق کاملا پوشیده می شود. حضرت علی(ع) ۶- در آ ا مان، اسراف می کنند؛ حتی در آب وضو و غسل. حضرت محمد(ص) ۷- در آ ا مان، شب ها دیر می خوابند و صبح قضا می شود. حضرت محمد(ص) ۸- در آ ا مان، مؤذّنان به مظلومان پناهنده می شوند. حضرت محمد(ص) ۹- در آ ا مان، قبله ی مردان نشان خواهند بود. حضرت محمد(ص) ۱۰-در آ ا مان? ...
273210

(بدون عنوان)

ای نجل جواد، ابن رضا، حضرت هادی بگرفته حسن بر تو عزا حضرت هادی یک عمر ستم دیـده ز جور «متوکل» در آینه صبح و مسا حضرت هـادی دل سوخته از طعنه و از زخم زبان ها خونین جگر از زهر جفا حضرت هادی بردند همان شب که سوی بـزم .ت چون از تو ن.د حیا حضرت هادی افسوس که کشتند تـو را از ره بیـداد بی جرم و گنه، قوم دغا حضرت هادی افسوس، به جور از حرم مادر و جدت گشتی تو غریبانه جدا حضرت هادی
2811010

زندگی حضرت زهرا

لینک زندگی حضرت زهرا welcome to our site to buy زندگی حضرت زهرا مهمترین بخش فایل زندگی حضرت زهرا چیست؟ نحوه استفاده از زندگی حضرت زهرا چگونه است؟ زندگی حضرت زهرا for my moblie. translate the original version زندگی حضرت زهرا along with the original text. پی دی اف زندگی حضرت زهرا این فایل زندگی حضرت زهرا را از سایت ما بخواهید. do you have any familiarity with writing about زندگی حضرت زهرا? بهترین روش برای زیاد مطالب پیرامون زندگی حضرت زهرا استفاده از مقالات مرتبط این سایت می باشد. knowledge about زندگی حضرت زهرا that increases your information. دیگر به جستجو برای زندگی حضرت زهرا ادامه ندهید. direct sales of articles around the زندگی حضرت زهرا را ...
1862890

مصیبت حضرت محسن بن علی علیه السلام برای اهل بیت علیهم السلام از مصیبت عاشورا نیز سخت تر و دردناک تر بوده است...

مصیبت حضرت محسن بن علی علیه السلام برای اهل بیت علیهم السلام از مصیبت عاشورا نیز سخت تر و دردناک تر بوده است... نوائب الدهور: -فی حدیث- فقال المفضّل للصادق علیه السّلام: یا مولای، ما فی الدموع من ثواب؟ قال: ما لا یحصى إذا کان من محقّ. فبکى المفضّل (بکاء) طویلا. و یقول: یا بن رسول اللّه، إنّ یومکم فی القصاص لأعظم من یوم‏ محنتکم‏. فقال له الصادق علیه السّلام: و لا کیوم محنتنا بکربلاء، و إن کان یوم السقیفة، و إحراق النار على باب أمیر المؤمنین و فاطمة و الحسن و الحسین و زینب و أمّ کلثوم علیهم السّلام و فضّة؛ و قتل محسن بالرفسة، أعظم و أدهى و أمرّ ، لأنّه أص? ...
3044474

حضرت آدم ع

مختصر حضرت آدم ع دارایی خود را صرف ید کتاب های گران قیمت ننمایید. مجموعه نظریات در کتب مختلف پیرامون حضرت آدم ع را به صورت یکجا دریافت نمایید. کارآمدترین روش برای جمع آوری مطالبتان راجع به مطالعه پروژه های این سایت می باشند. موضوع فایل حضرت آدم ع چیست؟ در سایت ما می توانید مقالات و پروژه هایی پیرامون موضوع حضرت آدم ع جستجو کنید. حضرت آدم ع for my moblie. free حضرت آدم ع you can easily create special articles entitled حضرت آدم ع. چگونه حضرت آدم ع را با موبایل کنیم. get the most current student files around حضرت آدم ع here. do you intend to حضرت آدم ع file here? buy internet files حضرت آدم ع easily. مطالب مرتبط پیرامون حضر? ...
1938452

مصیبتی که کمتر ذکر میشود

سمه تبارک وتعالی زندگی حضرت زهرای مرضیه سرتاسر مصیبت است ولی ازین همه یک مصیبت ان حضرت را از پا انداخت هجده سال زندگی در رنج و مصیبت برای هدایت و روشنی بخشی برای زنده نگاه داشتن ارزشهای انسانی والهی برای هدایت خلق بسوی بهشت جاودانی و جلوگیری از سقوط به قعر جهنم فساد وتباهی وهلاکت دوران کودکی تا چند سالگی در محاصره دشمن در شعب طالب در درد ورنج همرام با تشنگی وگرسنگی و سختیهای طاقت فرسای دوران تبلیغ پدر و.... دوران بلوغ در کشاکش نبردهای خونین پدر و بعدا هم پدر وهم همسرش در بیش از 90 جنگ مسلحانه با شمشیر در طول نزدیک به ده سالهر روز مجروحی و زخمی تاز ...
2015814

15 رجب وفات حضرت زینب سلام الله علیها

حضرت زینب (س) در 15 رجب سال 63 هجری قمری از دنیا رفت 15 رجب وفات حضرت زینب سلام الله علیها زینب کبری سومین فرزند حضرت فاطمه و حضرت علی (ع) است.حضرت زینب در واقعه کربلا حاضر بود و پس از آن نیز هنگام اسارت، در دفاع از حقانیت برادر خود حسین(ع)، همانند سجاد (ع) نقشی ویژه داشت. زینب علیها السلام در روز پنجم جمادى الاول سال پنجم یا ششم هجرت در مدینه منوره دیده به جهان گشود، در پنج‏ سالگى مادر خود را از دست داد و از همان دوران طفولیت ‏با مصیبت آشنا گردید. در دوران عمر با برکت‏ خویش، مشکلات و رنج ‏هاى زیادى را متحمل شد، از شهادت پدر و مادر گرفته تا شهادت برادران ...
2830572

پاداش مصیبت ها برای مومن

عبدالله بن یعفور که همیشه بیمار بود می گوید: به صادق(ع) از دردهایی که به من به علت بیماری ام می رسید شکایت . حضرت به من فرمود: اگر مومن پاداشی را که برای مصیبت ها خداوند برایش در نظر گرفته بداند، هر آینه آرزو می کند که او را با قیچی تکه تکه کنند.(1)همچنین آن حضرت در حدیثی دیگر می فرماید: برای بنده مومن در آ ت مقامی نزد خدای عزوجل مهیا گشته است که به آن نمی رسد جز به وسیله یکی از این دو امر: یا رفتن (ضرر مادی)، یا رسیدن بلایی به تنش (ضررجانی)(2)ـــــــــــــــــــــــــــــ1- اصول کافی، ج 3، ص 3542- همان، ص 356
351114

نرم افزار « زندگینامه حضرت زینب سلام الله علیها»

. علت بازگشت حضرت زینب (س) به . کوبیدن سر حضرت زینب(س) به محمل چگونگی وفات حضرت زینب (س) خواست خداوند در به شهادت نرسیدن حضرت زینب در عاشورا فضایل و ویژگی های حضرت زینب سلام الله علیها زندگینامه حضرت زینب (ع) رس. حضرت زینب(س) تحریف ز. از شخصیت عاشورایی زینب(س) شمه‏اى از کمالات معنوى حضرت زینب ‏(س) فلسفه وجودی حضرت زینب (علیها السلام) قبر حضرت زینب علیها السلام علمای اهل سنت و حضرت زینب(س) اسارت حضرت زینب(س) برداشتن حجاب در کربلا فضائل و مناقب حضرت زینب علیها السلام افسانه سر به محمل کوبیدن کوبیدن سر به محمل خواستگاری عبدالله بن جعفر از حضرت زینب (س) کوبیدن...

مصیبت حضرت