مرد بودن و دیگر هیچ


170504

سرنوشت شوم

لبخند ها هرگز ملاک شاد بودن نیست هر تیشه ای بر دوش، از فرهاد بودن نیست! هر جا که باشی منطقِ آیینه ها این است در چشم بودن، معنی در یاد بودن نیست! ای در قفس افتاده، افسوس چه را داری؟ بیرون از اینجا دردِ ما آزاد بودن نیست! از عشق دیگر هرچه می گویند افسون است آوارگی جز طالع بر باد بودن نیست! هر . نداند، لطفعلی خان خوب می داند در جنگ، پیروزی به پُر تعداد بودن نیست! ای سرنوشتِ شوم، جام شوکرانت کو؟ این خانه دیگر درخورِ آباد بودن نیست! « احسان اکابری »
3030011

لاف عشق

#برشی_از_کتاب #لاف_عشق نکند اهل #ولایت_مداری_تزئینی شده باشیم؟ هر صفتی از انسان اقتضای عملی را دارد. مثلا وقتی صفت برادر بودن و یا خواهر بودن بر ی بار شود یک سری تکالیف خاص می آورد. صفت پدر بودن و مادر بودن همین طور و یا صفت زن بودن و شوهر بودن یک تکلیف دیگر و همین طور الی آ . و نمی توان فقط عمل مربوط به یک صفت را انجام داد و مدعی شد که من دیگر به وظایف خود عمل . این که شما جوان هستی و این صفت بر شما بار می شود وظیفه ات، تحصیل، تهذیب و ورزش است. اینکه دانشجو هستید یک وظیفه دیگر دارد. اینکه جوان دانشجوی یا اهل هر تشکل دیگر هستید وظیفه ای سنگین تر بر فرد بار می شو ...
640286

پســــر بودن یـــعـــــــنی...

پســــر بودن یـــعـــــــنی...پسر بودن یعنی برو چند تا نون ب.پسر بودن یعنی هی شماره دادن و هی منتظر زنگ بودنپسر بودن یعنی بد و بیراه گفتن به دخترایی که تحویلشون نمی گیرنپسر بودن یعنی کادو .یدن برای جی افپسر بودن یعنی تا کی مفت خوری می کنیپسر بودن یعنی پس کی دفتر چه اماده به خدمت میگیریپسر بودن یعنی به زور سیکل داشتنپسر بودن یعنی بابا پس کی میری برام خاستگاریپسر بودن یعنی مثل . حمالی .پسر بودن یعنی جوراباتو در بیار حالم به هم خوردپسربودن یعنی چرا کار نمیکنی ... جون . دیگهپسر بودن یعنی ببخشین ماشین و خونه هم دارین که...پسر بودن یعنی همه مواقع مرد خونه هستی ،...
78266

کنار تو چه آرومم چه آرومی کنار من...

از یک جایی به بعد دیگر خودت نیستی.فرو می روی توی نقش هایت.دختر بودن.عروس بودن.مادر بودن.کارمند بودن.مسلمان بودن....از یک جایی به بعد دیگر خودت را فراموش می کنی و می شوی همان .ی که از نقش ها انتظار می رود.دارم فکر می کنم قصه از کجا اشتباه می شود که از آدم فقط نقش ها را انتظار دارند؟چه می شود که انتظار داریم ادم ها نقش هایشان را خوب بازی کنند خودشان را فراموش کنند؟....دلم برای خود نبات بودن تنگ شده.... بعد از سال های . دیگر ندیده بودمش.حتی یک تلفن یا یک پیامک هم نداشتم.سال آ. . بودیم که مهدیه بی خبر رفت.....تا اینکه چند روز پیش توی . دیدم.نشناخته بودم.گفته بود ف...
455426

فقط سه نقطه بودن شرط است

در استقبال از این رباعی دوست عزیزم سید. سادات . دلباخته ی نظام بودن کشک است با عزت و احترام بودن کشک است در محکمه ی رد صلاحیت ها حتی نوه ی . بودن کشک است دلباختۀ نظام ک.د نشو با عزت و احترام ک.د نشو تا رد صلاحیت و این ها نشوی حتی نوۀ .! ک.د نشو دلباخته ی نظام بودن جیز است با عزت و احترام بودن جیز است وقتی مجلس خانۀ مردم نَبُود حتی نوه ی . بودن جیز است وفتی که چش(م) و چراغ بودن شرط است یا این که درون باغ بودن شرط است کنکور هم اینجا نه ملاک است و نه شرط یعنی که فقط ... بودن شرط است هم
2366786

پسر بودن

پسر بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه.. پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی.. پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار.. " پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشی " پسر بودن یعن حرفایی که میمونه تو دل پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه "
1163762

دل تنگی

دنیا محل مناقشه تفاوت هاست عزیزم. اینکه به تو تفاوت های کوچک را بفهمانم. تفاوت عشق ورزیدن و خودراباختن، تفاوت مهربانی و ساده لوحی، تعصب و پاپس نکشیدن از عقیده، تعصب و آرمان، مبارزه و جنگ طلبی، درقالب نگنجیدن و افسارگسیختگی، آنارشیست بودن و دین گریزی، شوخ بودن و لوده بودن، چشم پوشی و احمق بودن، باادب بودن و ترسو بودن، باادب بودن و ملاحظه گربودن، معقول بودن و ترسوبودن، دیوانه بودن و مجنون بودن، رفتار ناشی از قلب مطمئن و بی کنش بودن، باهوش بودن و خوان بودن، به دل حادثه رفتن و بیشعوربودن؛ یاد دادن تناقضاتی مثل سراسر این جمله: با تمام عقل خویش در عمق حاد? ...
2151984

پسر بودن یعنی

پسر بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرت.. بعدش جامعهبزرگت میکنهپسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشیپسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار پسر بودن یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله پسر بودن یعنی که از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ ش همش مسئولیته وحصا سر بودن یعنی جنگ که شد گوشت تنت سپر ته پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشیپسر بودن یعنی حرفایی که میمونه تو دل پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه "
641438

چه خواهد بودن ...

آسمان گو ندهد کام ، چه خواهد بودن یا حریفی نشود رام ، چه خواهد بودن حاصل از کشمکشِ زندگی ای دل ، نامی است گو نمانَد ز من این نام ، چه خواهد بودن آفت. بُوَد این عمر ؛ ولی بر لبِ بام آفت. به لب بام ،چه خواهد بودن نابهنگام زند نوبت صبح شب وصل من گرفتم که بهنگام چه خواهد بودن چند کوشی که به فرمان تو باشد ، ایام نه تو باشی و نه ایام ، چه خواهد بودن گر دلی داری و پابندِ تعلّق خواهی خوشتر از زُلف دلارام ، چه خواهد بودن شهریاریم و گدای درِ آن خواجه ؛ که گفت خوشتر از فکرِ میی و جام ،چه خواهد بودن "شهریار"
2535690

رجعت

رجعت من از دیوانگی ، دیوانه بودن را نمی خواهم زِ جمعِ عاقلان ، بیگانه بودن را نمی خواهم نه بزم عشق می خواهم ، نه سوزِ قامتِ شمعی بدونِ بال و پر ، پروانه بودن را نمی خواهم نه شیرین و نه فرهاد و نه کوه بیستونم من زِ عشقِ پاک هم ، افسانه بودن را نمی خواهم من از همخانگی ، دلبسته بودن را نفهمیدم من از دلبستگی همخانه بودن را نمی خواهم من از شوق چلیپایی ، ا می شوم آ صلیبِ عشق یا ، مستانه بودن را نمی خواهم غروبِ عصر و طلوعِ طلعت حقم درین وادی فقط ، فرزانه بودن را نمی خواهم قیامِ سرو می خواهم ، که باشم تکیه ی آهی زِ معشوقی دگر ، همشانه بودن را ن? ...
2925722

به تو می گویمــــــــــــــــ...

این اهنگی که گذاشتم همه نوع حس هارو تجربه میکنم مخاطب من... *به تو میگویم عزیزدلمم که همیشه مایه خوشحالی و عذ باتو بودن یک جور خوشی را دارد و بی تو بودن هزاران خوشیه دیگر.. باتو بودن انگار در قفس مانده ام و وقتی بی توام همانند پرنده ای که نفس آزاد می کشد، آزاد میشوم...گرچه این برایم تکراری و خسته کننده می شود... اما دوراز تو بودن را به همه چیز ترجیح میدهم چرا که بی تو بودن یعنی خوشبختی و باتوبودن یعنی اوج فلاکت و بدبختی *به تو میگویم که در تمام لحظات سخت کنارم بودی گرچه درکم نکردی... درکنار هم بودن یعنی هم دیگر را دلداری دادن... ...
14118

عشق تقصیر است

سالها بازیچه تقدیر بودن ساده نیست مثل یک دیوانه در زنجیر بودن ساده نیست زندگی در برکه شاید سرنوشت ماهی است عاشق قلاب ماهیگیر بودن ساده نیست عشق مثل اتفاقی ساده می افتد ولی بعد از آن با درد و غم درگیر بودن ساده نیست مثل فرهادی که خواب هر شبش شیرین شده صاحب رویای بی تعبیر بودن ساده نیست ساده یک شب چشم آهویی گرفتارت که کرد خوب می فهمی که دیگر شیر بودن ساده نیست سالها آشفتگی زیر سر این جمله بود عشق تقصیر است و بی تقصیر بودن ساده نیست علی صفری
2075116

قوی بودن از نگاه من

هر ی از قوی بودن تعریفی دارد. گاه بعضی آدم ها با خودشان فکر میکنند قوی بودن، محکم بودن و مستقل بودن مفهومش آن است که به هیچ وابسته نباشی، که دلبستگیت کم باشد که آنقدر احساسات نداشته باشی و یا گاهی فکر میکنند قوی بودن یعنی اگر مقابل مشکلی زانو زدی دیگر قوی نبوده ای! اما قوی بودن یعنی لمس لحظه لحظه های زندگی، نوازش گوش هایت از صدای نهر زندگی در کنار ترس و رعب و وحشتت از امواج اقیانوس زندگی...قوی بودن یعنی آرامش آرمیدن در سایه بهاری درختی که بهارش سررسیده در مقابل لحظات پراز اضطر که یکهو انگار ز له ای بر جان زندگیت انداخته و به قصد ویرانی آمده...به گمانم قوی ...
2865469

پاو وینت شاد بودن

ید پاو وینت شاد بودن this site is equipped with all articles around پاو وینت شاد بودن. ید و پرداخت اینترنتی پاو وینت شاد بودن به طور مستقیم از این سایت. نحوه پاو وینت شاد بودن با و رایگان. first, pay online, and then receive پاو وینت شاد بودن. شما می توانید با استفاده از بت های جستجوگر موجود در کانال ما به راحتی پاو وینت شاد بودن را تهیه نمایید. خلاصه فایل پاو وینت شاد بودن دریافت فایل پاو وینت شاد بودن بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود. پرسش و پاسخ زیادی در رابطه با پاو وینت شاد بودن وجود دارد که با خواندن آن ها به نتیجه خواهید رسید. مطمئنا بهترین سایت برای تهیه پاو وینت شاد بودن این ...
709394

بهار عشق

دراین لب تشنگی های غریب با خدا بودن چه سخت است ای بهار عشق از رویت جدا بودن تو در تنهایی خود برلبانت عطر یادحق وما بی روی تو در غصه ای بی انتها بودن شب قدر است ما دلتنگ بر تنهایی آقا . کشوردلها چه می شد با شما بودن .ی تو که تو نعم ال. عالمینی تو خوشا در عالم سرمستی از غم ها رها بودن شب قدراست آقاجان مرا با دست خود بنویس به جان مادرت درعرصه کرب وبلا بودن طنین خسته غمناله هایم می شود اینک چه سخت است ای بهار عشق از رویت جدا بودن
3070145

پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر

رایگان پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر پکیج مقالات پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر را از ما دریافت کنید. knowledge about پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر that increases your information. دیگر به جستجو برای پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر ادامه ندهید. راه های دریافت پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر را بگویید. پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر with a low price مرجع پاو وینت راه های افزایش شیر مادر و علت کم بودن شیر مادر we are worried about your pocket. buy پاو ? ...
740376

پسر بودن یعنی....

پسر بودن یعنی نافتو که ب. روش 2 سال حبس هم ب. پسر بودن یعنی فقط تا ا. دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشی پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنه بدون استرس پسر بودن یعنی بعد بابا، مرده خونه بودن، سنم نمیشناسه یعنی چی؟؟ یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله پسر بودن یعنی حفظ خواهر و مادر و همسرت از هر چی .ه پسر بودن یعنی . که از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ.ش همش مسئولیته .ید بک لینک
1641604

غیر اندوه چه دارد ...

شوق دریا شدن و.. قطره ی شبنم بودن غیر اندوه چه دارد دلِ آدم بودن دست تقدیر تورا کاش به من پس بدهد تاکه باقی ست کمی فرصت با هم بودن سعی دارم به گناهی متوسّل بشوم قسمتم نیست به لبهای تو محرم بودن بی تو ای میوه ی ممنوعه چه فرقی دارد اهل فردوس برین یا که جهنّم بودن جز تماشای جگرگوشه ی خود روی صلیب چه گلی زد به سرش پاکیِ مریم بودن دارم از بخشش تو اینهمه تنهایی را حضرت عشق! بس است اینهمه حاتم بودن خار بودن به همه زخم زدن آسان است ای خوشا زخم ی را گل مرهم بودن"مرتضی خدمتی"
3045092

«پرسشنامه مذهبی بودن»

پی دی اف «پرسشنامه مذهبی بودن» با صرف هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد «پرسشنامه مذهبی بودن» بدست آورید. to «پرسشنامه مذهبی بودن», welcome to our site. در منزل خود به راحتی «پرسشنامه مذهبی بودن» را نمایید. اگر نمی دانید «پرسشنامه مذهبی بودن» را چگونه بنویسید، از ما کمک بگیرید. کاملا رایگان و قانونی «پرسشنامه مذهبی بودن». free «پرسشنامه مذهبی بودن» چگونه «پرسشنامه مذهبی بودن» را با موبایل کنیم. مطالب علمی گوناگون درمورد «پرسشنامه مذهبی بودن» در اینجا. به کانال تلگرام فروش مقاله خوش آمدید. شما می توانید «پرسشنامه مذهبی بودن» را به راحتی تهیه کنید. by entering ...
1503854

اخلاقی بودن

اخلاقی بودن اخلاقی بودن اخلاقی بودن 44 صفحه معنای « اخلاقی بودن » یک فعل چیست و چگونه است که یک کار انسان « اخلاقی » می شود ؟ مابجای آنکه اول ملاک های « اخلاقی بودن » را در « مکتبهای اخبلاقی » بیان کنیم . مواد بسیار ساده و روشنی را ذکر می کنیم و سپس به تفسیر می پردازیم چون قبل از آنکه موارد « فعل اخلاقی » روشن بشود ، تفسیر آن صواب نیست . فرق فعل اخلاقی با دیگر کارها این است که کارهای اخلاقی قابل ستایش و تحسین است و بشر یرای آن کارهال ارزش قائل است . کاره ... دریافت فایل
920904

(بدون عنوان)

دختر بودن خوب نیست. پسر بودن هم شاید خوب نباشد، کاری به این ندارم! ولی دختر بودن قطعا خوب نیست، لااقل اینجا که من هستم، اینجا که هنوز دختر جنس ضعیف است و دخترها هنوز جرئت نمی کنند آنطور که باید و شاید قیم خودشان باشند، یا خیلی وقت ها نمی گذارند که باشند.. دختر بودن خوب نیست توی دنیایی که تقسیم می شود به دو جنس، توی دنیایی که همه چیز جسم است و جنس!! من نمی خواهم دختر باشم، زن بودن که دیگر هیچ.. احتمالا برای همین هرروز بیشتر توی لاک خودم می روم، و البته چیزهای دیگر.. ولی دختر بودن خوب نیست!! پ. ن. البته که این روند رو به تحلیل است و من میدانم که بهتر بود یک ?...
518056

موعود

در سالهای ممتد مصلوب بودن عیسی ندارد چاره جز ایوب بودن ما هم که از نسل سپیداران نبردیم میراث چندانی به غیر از چوب بودن ای کاش ابری،کفتری،موجی بیاید ای کاش مردی از تبار خوب بودن مردی که از نسل غزلهای نجیب است در عین طوفان- سینگی محجوب بودن در دست ما این قلبهای منتظر،زرد این چشمهای قرنها مرطوب بودن نغمه مستشارنظامی تیرماه 1380
1866416

باولایت

فاطمیه درس خوب باولایت بودن است/غوطه وردرعشق مولاباسعادت بودن است/پشت دربی رفته زهرادردفاع ازعلی/اسوه ای بهرنبوت یا ت بودن است/سرو قامت مثل کوهی باشجاعت بوده است/درحمایت ازولایت باصلابت بودن است/ازبصیرتهای زهراشیعیان آماده باش/پیروی ازولی هم دررضایت بودن است/فاطمیه سوی مهدی میکشاندقلب را/باولایت تاشهادت درقیامت بودن است
2972742

اخلاقی بودن

فایل ورد اخلاقی بودن با ید هر مقاله پیرامون اخلاقی بودن یک امتیاز در جشنواره تخفیفی ما دریافت نمایید. this site is equipped with all articles around اخلاقی بودن. درباره فایل اخلاقی بودن میخواهید اطلاعات بدست آورید. شما می توانید فایل اخلاقی بودن را به صورت امن و به آسانی از این سایت دریافت نمایید. مطالب مرتبط پیرامون اخلاقی بودن را در این سایت پیدا کنید. لینک اخلاقی بودن مطالب گوناگون پیرامون اخلاقی بودن به سایت افزوده شد. you can اخلاقی بودن in a safe manner on this site. we are worried about your pocket. buy اخلاقی بودن cheaper. receiving اخلاقی بودن from our site will succeed. هدف ما راحتی شماست. ما هر آنچه که شما ...
791286

اندر احوالات نیلوفر بودن!

نیلوفر بودن یعنی به جون .یدن لیمو بودن...لیلو بودن...از همه بد تر...لولو بودن! :)
802142

اندر احوالات نیلوفر بودن!

نیلوفر بودن یعنی به جون .یدن لیمو بودن...لیلو بودن...از همه بد تر...لولو بودن!
3044227

«پرسشنامه مذهبی بودن»

«پرسشنامه مذهبی بودن» را چگونه کنیم؟ learn how to learn about «پرسشنامه مذهبی بودن» by subscribing to our telegram channel. buy internet files «پرسشنامه مذهبی بودن» easily. پرسش و پاسخ زیادی در رابطه با «پرسشنامه مذهبی بودن» وجود دارد که با خواندن آن ها به نتیجه خواهید رسید. دارایی خود را صرف ید کتاب های گران قیمت ننمایید. مجموعه نظریات در کتب مختلف پیرامون «پرسشنامه مذهبی بودن» را به صورت یکجا دریافت نمایید. پروژه تحقیقی «پرسشنامه مذهبی بودن» ید ارزان «پرسشنامه مذهبی بودن» نحوه «پرسشنامه مذهبی بودن» با و رایگان. receiving «پرسشنامه مذهبی بودن» from our site will succeed. چگونه «پرسشنامه مذهبی ? ...
2329788

جسور باش

boldness doesn't mean rude, obnoxious, loud, or disrespectful. being bold is being firm, sure, confident, fearless, daring, strong, resilient, and not easily intimidated. it means you're willing to go where you've never been, willing to try what you've never tried, and willing to trust what you've never trusted. boldness is quiet, not noisy. "mike yaconelli" جسارت داشتن به معنی گستاخ بودن، نفرت انگیز بودن، پرهیاهو بودن، یا بی ادب بودن نیست. جسور بودن محکم بودن، مطمئن بودن، اعتماد به نفس داشتن، نترس بودن، جرأت داشتن، قوی بودن، انعطاف پذیر بودن، و به راحتی وحشت ن است. این بدان معنی است که مایل هستید به جایی بروید که هرگز در آن حضور نداشته اید، مایلید چیزی را امتحان کنید که تا به حال امتحان نکرده اید، و خو? ...
2331632

جسور باش

boldness doesn't mean rude, obnoxious, loud, or disrespectful. being bold is being firm, sure, confident, fearless, daring, strong, resilient, and not easily intimidated. it means you're willing to go where you've never been, willing to try what you've never tried, and willing to trust what you've never trusted. boldness is quiet, not noisy. "mike yaconelli" جسارت داشتن به معنی گستاخ بودن، نفرت انگیز بودن، پرهیاهو بودن، یا بی ادب بودن نیست. جسور بودن محکم بودن، مطمئن بودن، اعتماد به نفس داشتن، نترس بودن، جرأت داشتن، قوی بودن، انعطاف پذیر بودن، و به راحتی وحشت ن است. این بدان معنی است که مایل هستید به جایی بروید که هرگز در آن حضور نداشته اید، مایلید چیزی را امتحان کنید که تا به حال امتحان نکرده اید، و خو? ...
2875601

چه ی؟

شاید به بی راه رسیدم زمانی که میان خندیدن و خوشحال بودن تماییزی قائل نشدم. به نظرم بار دیگر باید انسان بودن را تشریح کنم. بار دیگر زمین یخ بزند، بار دیگر ی فرستاده شود. من را در گوشه ای تنها گذاشتند و گفتند: ببوس این کتاب خالق توست! زندگی از آن من است و من از آن چه ی؟
1551296

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 49 احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذا ...
1551294

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص

احگام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 49 احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذا ...
3076821

abut

abut نزدیک بودن، مماس بودن، مجاور بودن، متصل بودن یا شدن. + + + + + وحید محمدی - وبلاگ گلاسری http://glossary.blog.ir
2908109

فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه

free فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه only on this site there are articles about فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه . you can easily create special articles entitled فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه . the best articles on the website below with the subject فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه . پایان نامه ها و مقالات زیادی پیرامون فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه در این سایت افزوده شد. در منزل خود به راحتی فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه را نمایید. ارزان ترین قیمت فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه the largest specialized translation website about فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه purchase and secure payments for surrounding papers فلسفه ی و جهانشمول بودن و توجیه فروش اینتر ...
1154480

مست بودن گاه از هشیار بودن بهتر است

مست بودن گاهی از هُشیار بودن بهتر است شعرخوانی - شب هفتم محرم الحرام 1395 ادامه مطلب
2528452

عاشقتونم که جدی جدی فکر می کنید اینا مهمه!

ف فروشی با خان (آن هم خان که توی ذهن من آدمی است که امکانات و ثروت بقیه را تاراج می کرده!) و خان زاده بودن، لر و کرد و ترک و بلوچ و... بودن، مورد داشتیم چپ دست بودن!، چشم رنگی بودن، «پدربزرگ مادری ام آجودان (بخوانید خدمتکار و دوست داشتید بخوانید غلام) اعلی حضرت بوده» بودن، «نسبت من به اشراف زاده های قاجار و افشاریه و زندیه (و تااااا دوره مادها هم گزارش شده) می رسه» بودن، شمالی و جنوبی و تهرانی بودن، پیش شماره ۹۱۲، ۹۳۵ ایرانسل، در ولایت ما روس بودن (فکر می کنم نصف شمالی ها مخصوصا اگر عنبیه سبز و آبی و عسلی یا حتی قهوه ای روشن داشته باشند معتقدند یکی از اجدادشا? ...
1847774

فارسی: مرگ تدریجی یک رویا - نتیجه ی تفسیر نادرست از ایرانی بودن

البته مفهوم ایرانی بودن با دیگر مفاهیم ملی متفاوت است و «ایرانی بودن» پیش از معنای ملی قطعا معنایی فرهنگی دارد. اما اگر واقعا زبان ما گرفته شود، دیگر از فرهنگمان چه می رسد؟ اگر زبانمان که به گفته ی بزرگان روش فکر مان است، به زبانی دیگر تغییر یابد، آن گاه واقعا باز هم ایرانی هستیم؟ یا تازه متوجه می شویم که این بحثی که امروزه از ایرانی بودن یا نبودن است، صرفا بازیچه ای است برای مفهوم ایدئولوژیک ایرانیت... اما آن روزی که این راز برای همه عیان شود خیلی دیر است. نابودی فرهنگ ایرانی سال هاست که آغاز شده و بسیاری از هم سالانم نسبت به موسیقی غربی آشناتر از مو ...
1863152

معامله

همه ی الماس ها،اسکناس ها،گُلد ها،جوئل ها،دیاموند ها،ال یر ها، بج ها،و هر چی ازین قبیل ک تا اینجای کار تو بازی کامپیوتری هام achieve و به هیچ عنوان کم هم نیست و واسشون جون کندم رو میدم،به یک شرط.ک دیگه تو هیچ وقت و تو هیچ جمعی اینقد احساس اضافه بودن و تف سر بالا بودن و دستمال ان دماغی بودن و علف هرز بودن و کاغذ تیکه بودن و نامرئی بودن و ظرفیت مازاد بودن و وجود نداشتن و اینکه چه همه با هم خوشن چقد من اضافه ام الآن این وسط باید سریع تر فرار کنم و چقد من یه راس ایزوله ام و چقد وجودم به درد نخوره و چرا الآن من بیرون حلقه ی بچّه ها ایستادم در حالی ک قرار بود توش ب? ...
2557142

تنها راه خوشبخت بودن

تنها راه انسان بودن و خوشبخت بودن ۵۷۶- هیچ جز من نمی خواهد خوشبخت باشد. خوشبخت بودن لیاقت و جسارتی عظیم می طلبد. ۶۰۹- دیوانه ی است که در خودش نگنجد. پس جز من همه دیوانه اند. ۶۲۵- بدبخت ی است که دیگران را مسبب بدبختی خود می داند. اینست تعریفی که من از خوشبختی می کنم. این انسانی ترین تعریف از خوشبختی و بدبختی است. ۶۴۲- هیچ تا به امروز اهمیت سرنوشت ساز " خود - شناسی " را همچون من واضح نکرده و راه و روش آن را ننموده است : خودشناسی به عنوان تنها راه انسان بودن، خوشبخت بودن، متعالی بودن و بودن. ۶۶۱- هر که از من بگریزد و یا به هر دلیلی حقایق مرا انکار نماید بر? ...
2927977

بزرگ بودن خوب است

در گله ی میش گرگ بودن خوب استدر مجلس ارگ بودن خوب استنه شیر نه یک پلنگ نه یک روباهیک ذره فقط بزرگ بودن خوب استموسی عباسی مقدم
2268948

درد طولانی

درد .... درد یعنی اینکه همیشه و همیشه این حس لعنتی همراه صمیمی ات شود...حس بد بودن...حس ناچیز بودن...حس ناهنجار بودن...حس متفاوت بودن...حس کم بودن... در دوسالگی چهار ساگی ده سالگی 12-14 15-سالگی..... و درست آن موقعی که دستت را به زانو گرفته ای... حاک لباست را تکانده ای و کم کم داری سرت را بالا و بالاتر میگیری که انگار تمام شد...انگار من هم خوب هستم....چند نفری به طور همزمان...مثل ت.جــــاو.زی بی رحمانه میریزند سرت... هر چه داشتی و داری..همه چیز را میگیرند....همه چیز را میشکنند...هر آنچه داری را د میکنند تا جاییکه دیگر یک پول سیاه هم نیارزد و بدتر از آن اینکه خودت هم ...
2891547

تعبیر خواب برهنگی و بودن مرد و زن

کامل ترین تعبیر خواب شدن و بودن دیدن بودن خود ، مرد ، زن ، همسر و شوهر ، بودن مرده و میت ، پا و معلوم بودن (اندام ) مرد و زن ، و راه رفتن و دویدن مردان و ن در خواب می تواند از نمونه خواب های متدوال ما در رابطه با خواب برهنگی و بودن باشد و باید دید شما خواب برهنگی و شدن را با چه شرایطی دیدید. ما در این پست بارونک ، تعبیر خواب کامل برهنگی ، بودن و شدن پسر و دختر زیبا و زشت + بودن شوهر و همسر را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که می توانید در ادامه تعبیر خواب دقیق خود را مشاهده کنید. تعبیر خواب بودن محمد بن سیرین : اگر خواب ببینید که هستید و از م ...
3014813

پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن

ید ارزان پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن پرسش و پاسخ زیادی در رابطه با پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن وجود دارد که با خواندن آن ها به نتیجه خواهید رسید. کارآموزی پیرامون پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن را از اینجا نمایید. the largest specialized translation website about پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن بروزترین پایان نامه ها و تحقیقات پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن با فرمت doc تنها در این سایت. پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن برای موبایل با . فایل ورد پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن شما می توانید فایل پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن را به صورت امن و به آسانی از این سایت دریافت نما ...
389494

بی همتا

افت گوشی و فضاهای مجازی به طور فزاینده ای در حال گسترش است به طوری که: ژست روشنفکر بودن... ژست ثروتمند بودن... ژست باسواد بودن... ژست با خدا بودن... ژست عاشق بودن... ژست باکلاس بودن... روز به روز بیشتر میشه که خبر از جاهلیت و بی حیایی و دل بیمار خود ندارند که هر لحظه از زندگیشان و روابطشان را به تصویر میکشن افراد پر گو و پر ادعای بی اص. و بی حیا که امروزه در سراسر جھان شاھد پیدایش این نسل شکم سیر و غیر متعھد ھستیم که از فرط عیاشی حداقل عقل و ارادۀ حیوانی خود را نیز از دست داده ...این نسل قرار است شالوده آینده بشریّت بر روی زمین باشد . و پیشاپیش واضح است که چه آ...
1674416

همیشه این جمله را با خودت تکرار کن

««من مستحق آرامشم»»ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺮﺍﻥ ﻧﻦ!و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻦ!ﻣﺎ ﺁینه ﻧﺴﺘﻢ،ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ...ﻣﺸ ﺭﺍ ﻔﺘﻨﺪ:ﺗﻮ ﺭﺍ ﻋﺐ ﻫﺴﺖ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﻪ ﻧﺸﻨ،ﺍﺯ ﺑﻮ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫ...ﻔﺖ: ﺯﺮﺍ ﻪ ﻧﻨـــﺮﻡ ﺑﺎ ﺍﻡ!ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨـــﺮﻡ ﻪ ﻣﻦ ﺍﻡ...ﻭ ﺍﻦ یعنى رسیدن به آرامشى بى انتها...
2911059

تعبیر خواب برهنگی و بودن کامل

کامل ترین تعبیر خواب شدن و بودن دیدن بودن خود ، مرد ، زن ، همسر و شوهر ، بودن مرده و میت ، پا و معلوم بودن (اندام ) مرد و زن ، و راه رفتن و دویدن مردان و ن در خواب می تواند از نمونه خواب های متدوال ما در رابطه با خواب برهنگی و بودن باشد و باید دید شما خواب برهنگی و شدن را با چه شرایطی دیدید. ما در این پست بارونک ، تعبیر خواب کامل برهنگی ، بودن و شدن پسر و دختر زیبا و زشت + بودن شوهر و همسر را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که می توانید در ادامه تعبیر خواب دقیق خود را مشاهده کنید. تعبیر خواب بودن محمد بن سیرین : اگر خواب ببینید که هستید و از ...
174602

معمولی بودن

معمولی بودن! معمولی بودن در زندگی، میتواند سخت ترین وضعیت ممکن باشد. مثلا؛ شاگرد معمولی بودن، قیافه معمولی داشتن، دونده معمولی بودن، نقاش معمولی بودن، دانشجوی معمولی بودن، نویسنده معمولی بودن، معمولی ساز زدن، معمولی مهمانی دادن، فرزند معمولی داشتن... ... منظورم از "معمولی" همان است که عالی و ایده آل و منحصر به فرد و کمیاب و در پشت ابرها نیست، بلکه همین جا، روی زمین، کنار ما، فراوان و بسیار هست. فرهنگ ایده آل گرایی تیغ .به ای است که هم انگیزه ایست مثبت برای پیشرفت و هم می تواند شوق و ذوق فراوان آدمهای معمولی را شهید کند. من مثلا بعد از سالها با علا
916684

به افتخار خودمون که ازمون یاد نمیشه:)

پسر بودن یعنی نافتو که ب. روش 2 سال حبس هم ب. پسر بودن یعنی فقط تا ا. دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشی پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سربار پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنه بدون استرس پسر بودن یعنی بعد بابا، مرده خونه بودن، سنم نمیشناسه یعنی چی؟؟ یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله ادامه مطلب
2324644

بخوانیم و عمل کنیم...

همیشه این جمله را با خودت تکرار کن " من مستحق آرامشم " ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ منوط به، ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺮﺍﻥ ﻧﻦ ! و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ، ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻦ ! ﻣﺎ ﺁﻨﻪ ﻧﺴﺘﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ! ﻣﺸ ﺭﺍ ﻔﺘﻨﺪ: ﺗﻮ ﺭﺍ ﻋﺐ ﻫﺴﺖ ، ﺑﺎ ﻫﺮ ﻪ ﻧﺸﻨ ﺍﺯ ﺑﻮ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫ ... ﻔﺖ: ﺯﺮﺍ ﻪ ﻧﻨـــﺮﻡ ﺑﺎ ﺍﻡ ، ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨـــﺮﻡ ﻪ ﻣﻦ ﺍﻡ ! ﻭ ﺍﻦ یعنى رسیدن به آرامشى بى انتها …
1682068

پر بودن از خدا

پر بودن از چیزها به معنی خالی بودن از خداست. پس خالی بودن از چیزها یعنی پر بودن از خدا. مایستر اکهارت
1581898

برآستانه بیست و یکمین سالگرد درگذشت علی حاتمی

سبک زندگی از حسن کچل تا دلشدگان "...آسمون آبیه همه جا ، اما آسمون اونوقتها آبی تر بود ، رو بوما همیشه کفتر بود ، حیاطها باغ بودن ، آدمها سر دماغ بودن ، بچه ها چاق بودن ، جوونا قلچماق بودن ، دخترا با حیا بودن ، مردما با صفا بودن ، حوض پر آبی بود ، مرد میر بود ، شبا مهت بود ، روزا آفت بود ، حالی بود ، حالی بود ، نونی بود ، آبی بود . چی بگم ، نون گندم مال مردم اگه بود ، نمی رفت از گلو پایین به خدا ، اگرم مشکلی بود ، آجیل مشکل گشا حلش می کرد، بچه ها بازی می تو کوچه ، جمجمک برگ خزون ، ک مورچه داره ، بازی مرد خدا ، کو ، کجاست مرد خدا ؟ سلامی بود ، علیکی بود ، حال ...
2193044

کوفی بودن یعنی...

کوفی بودن یعنی... کوفی بودن یعنی ، رو دوست داشتن ولی در امتحان و فتنه ی " زر و زور و تزویر " رد شدن ... کوفی بودن یعنی منفعت کوتاه مدتی رو فدای مصلحتی بسیار بزرگتر ... کوفی بودن یعنی اینکه روز اول تشنه و راه گم کرده به رسیدن و سخاوتمندانه سیراب شدن ولی آب رو بر همون و خانواده اش بستن ... کوفی بودن یعنی دوازده هزار دعوتنامه نوشتن ، ولی سی هزار نفر سرباز رو برای محاصره او گسیل داشتن ... کوفی بودن یعنی حرف زدن و پای حرفت نموندن؛ شعار دادن ولی عمل ن ؛ عهد بستن ولی پیمان ش تن ... کوفی بودن یعنی بهترین انسان روی زمین رو دعوت ولی در کنار بدتری? ...
1315676

پنجاه

گفت و خوش گفت برو قه بسوزان حافظ یا رب این قلب شناسی ز که آموخته بود پس نوشت : دختر بودن، صورتی بودن، لوس بودن ، و چادری بودن هیچ کدوم به تنهایی بد نیستن. ولی همه رو با هم نباشیم!!! چادری پست مدرن نباشیم! :)
675118

تعاملی بودن فضای مجازی

نظریه پردازان ارتباطات مدتهاست از یک سویه بودن رسانه­های جمعی انتقاد کرده و مخاطبان را تا اندازة زیادی منفعل دانسته­اند. آنان راه حل .وج از این انفعال را دوسویه . ارتباط رسانه و مخاطب و به عبارت دیگر افزایش تعاملی بودن رسانه ها دانسته اند.اگرچه تلفن نخستین وسیله ارتباطی کاملا تعاملی بود، اما تا پیدایش رسانه های نوین ارتباطیو اطلاعاتی که میزان تعاملی بودن در آنها زیاد است، باید انتظار میکشیدیم. بااینهمه، میزان تعاملی بودن در همه رسانه های نوین به یک اندازه نیست یا تعاملی بودن در آنها (در ساخت یک سایت اینترنتی یا بازی رایانه ای) به یک اندازه رعایت نش?...
5128

خوشی و دل خوشی

واقعا درک نمیکنم چرا باید از موفقیت یک نفر دیگه خوشحال شد..یعنی نمیدونم چطور میتونم موفقیت دیگری رو به واسطه ی همشهری بودن ، هم وطن بودن ، هم کیش بودن یا هم زبون و هم فرهنگ بودن به خودم ارتباط بدم .. امیدوارم هیچوقت در مسیری قرار نگیرم که برای خوشحال و راضی بودن ، به جای فعال بودن در بیان حرف هایی که فکر میکنم برای گفتن دارم، منفعلانه خودم رو به یک نفر یا یک گروه و دسته ی بزرگتر بچسبونم.
713360

هنر و زیبایی 11

به قلم حجة ال. محمدجواد غلامی دار. 28 : «به نام خدا. هنر و زیبایی ۱۱. زیبایی گیاهان، قرآن کریم گیاهان را به سه ویژگی توصیف کرده است.۱- موزون بودن « وانبتنا فیها من کل شی موزون ؛ و از هر چیز متناسبی در آن روی.م.» موزون بودن گیاهان همان تناسب اندام آنها است که در جایی دیگر، این ویژگی به انسان نسبت داده شده است « لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ؛ به راستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم » به عبارت دیگر، موزون بودن بدین معنا است که صورت بندی هر گیاه به گونه ای انجام گرفته که جز آن سزاوار نبوده است.۲- زیبا بودن :« وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج ?...
2145018

آیا شاد بودن به معنای ب و خندان بودن همیشگی و دائمی است؟

آیا شاد بودن به معنای ب و خندان بودن همیشگی و دائمی است؟ ?? اگر شادی به معنای ب و خندان بودن نیست، پس به چه معناست؟ مارتین سلیگمان که از او با عنوان «پدر روانشناسی مثبت» یاد می شود، در سال 2003 کت را به نام «شادی اصیل» به رشته تحریر در آورد که در آن به مبانی و فعالیت های لازم برای رسیدن به شادی پرداخته شده است. او سه عنصر اصلی را برای شادی برمی شمرد که عبارت است از: احساس مثبت بودن، تعهد داشتن و معنادار بودن. به عقیده سلیگمان، ترکیب شدن این سه عنصر در یک انسان، باعث شاد شدن او می شود. ?? فردی که از زندگی و کارش، احساس مثبت بودن، متعهد بودن و معناداری می کن ...
1175004

تو را نادیدن ما غم نباشد ... که در خیلت به از ما کم نباشد ...

با دیگران که میروی تنها دلم نیست که تنگ میشود ، دنیایم تنگ می شود !وقتی میروی و مرا با خود نمیبری، وقتی میروی حرفی از با من بودن نمیزنی ... انگار دیوار های دنیا از شش طرف به هم نزدیک می شوند، انگار حضور تو در کنار من بوده که آنها را دور نگاه میداشته ...با دیگران که میروی و از با من بودن نمی گویی ، وقتی همه هستند و من نیستم، دلشوره میگیرم ... بی تو بودن را مزه مزه میکنم ... بی تو بودن شور است، اما با تو بودن و بی تو ماندن، تلخ است .. سنگین است .. زهر است !!!بی تو بودن را می شود با صد من عسل خورد اما با تو بودن و بی تو ماندن را ...راستی هیچگاه برای ماندن ها مرثیه گرفته ای ? ...
1922746

به اصفهان رو

به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی ببر از وفا کنار جلفا به گل چهرگان سلام ما را شهر پر شکوه ، قصر چلستون، کن گذر به چهار باغش گر شد از کفت یار بی وفا کن کنار پل سراغش ساعتی در جهان م بودن ، بی غم بودن ، بی غم بودن با بتی دلستان همدم بودن، محرم بودن ، با هم بودن *به جرات می توان گفت ترانه به اصفهان رو با اجرای جلال تاج اصفهانی، شعر ملک الشعرای بهار و آهنگسازی عبدالحسین برازنده(در دهه 1330) بهترین آهنگی ست که درباره اصفهان ساخته شده لینک +تقدیم به دوستی که سکوت پیشه کرده!
1315280

عصر و مهدی صاحب زمان

و عصر (عج) را دو چهره دانم ... یکی چهره به پهلوانی بودن مشابه علی (ع) که دارای رویی گشاده تر و روشن تر از او و لیکن او را شمشیری بسام شمشیر المومنین بودن که جنس شمشیر از عاج فیل است ... و تن آن از آن ایزد غاز بنام (لادن) بودن که گهگاه شخصیت "قوی بنو" نیز از برایش با نام "فرانک" تداعی گردیدن ... و "بنو" آن بودن که "خدای دانا و توانا" نیز آن است ...دیگری آدمی بودن از نسل پروانه ها که او را نام "الوهیم" باشد و گویی که عامل آفرینش حیات زمین شخصیتی مشابه آن و لیکن از آتش باشد ...و دگر شخصیت تنی بودن که او را کلاهی به م وط بر سر بودن که او نیز "بنو" باشد و گویی که کلاه و ر به بنفش دا ...

مرد بودن و دیگر هیچ