مردی ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ همسرش را ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ


2717742

یادم نیس

یک ﻧﻮﺴﻨﺪﻩ ﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺘﺎﺑﺎﺵ ﻪ ﺍﺳﻢ ﺘﺎﺑﺶ ﻧﻪ ﺎﺩﻣﻪ ﻧﻪ ﻣﻬﻢ. یک ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻪ ﻪ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺑﻠﺪ ﻧﺴﺘﻢ. ﻭﻟ ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ ﺧﻠ ﺣﺮﻑ ﺟﺎﻟﺒ ﺑﻮﺩ، ﻪ ﺰ ﺍﺯﺵ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﺍﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﺪ ﺍﻭﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺯﻧﺪﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪهى، ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺮﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫ ﺑﻮﺩ.
1059884

شادکنندگان..

وقتی که تو زندگیت برا شادی و خوشبختی دیگران تلاش میکنی،حتما خدا هم، ی رو قرار میده،که برا شادی و خوشبختی تو، تلاش کنه.. این قانون خداست، بهش عمل و به یقین رسیدم. میگن :مردی ﺑﺎﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪهمسرش را ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪ! اﺯ ﺭاﻩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝ همسرش ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ. اﺯﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰﺩ ﻴﺮ ﺩاﻧﺎی ﺷﻬﺮ ﺭﻓﺖ ﻭﺑﺎ اﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻛﺮﺩ. ﻴﺮ ﻔﺖ: براﻱ ﺟﺒﺮاﻥ ﺳﺨﻨﺖ ﺩﻭﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻲ ﺟﻮاﻥ ﺑﺎﺷﻮﻕ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺭاﻩ ﺣﻞ ﺭا ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ.ﻴﺮ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﻔﺖ: اﻣﺸﺐ ﺑﺎﻟﺸﻲ اﺯ ﺮ ﺑﺮﺩاﺷﺘﻪ ﻭﻮﺷﻪ ﺁﻥ ﺭ ...
1326348

تصاویر چهره های مشهور با همسرانشان

مجموعه: دنیای بازیگرانبازیگران و چهره های مشهور با همسرانشاننیوشا ضیغمی و همسرش سام درخشانی و همسرش علی نبویان و همسرش جعفری و همسرش بابک حمیدیان و مینا ساداتی حمیرا ریاضی و همسرش علی اوسیوند برزو ارجمند و همسرش پارمیس زند ژیلا صادقی و همسرش داریوش ارجمند در کنار همسرش ویشکا آسایش و همسر محترم
2034422

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ can ﺩﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﺎﺭﺑﺮﺩ can ﺩﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﻠﺴ:can you handle it?ﻣﺘﻮﻧ ﻧﻬﺶ ﺩﺍﺭ؟یامیتونی ادارش(سازماندهی) کنی؟i can't stand himﻧﻤﺘﻮﻧﻢ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﻨﻢ ادامه مطلب
1597074

ع های بازیگران ایرانی با همسرانشان جدید 97 و 2018

ع های بازیگران ایرانی با همسرانشان جدید 97 و 2018 ع شهاب حسینی و همسرش پریچهر قنبری ع سیامک انصاری و همسرش ع سحر قریشی و همسرش امید علومی ع زنده یاد حسن جوهرچی و همسرش ع الیکا عبدالرزاقی و همسرش امین زندگانی ع شقایق دهقان و همسرش محراب قاسم خانی ع امین حیایی و همسرش نیلوفر خوش خلق ع حدیث میرامینی و همسرش مجتبی رجبی ع یل ارجمند و همسرش یاسمینا باهر ع های پژمان بازغی و همسرش مستانه مهاجر | ع سام درخشانی و همسرش عسل پور ع های بازیگران ایرانی و همسرانشان جدید 97 و 2018
1574668

ع های بازیگران ایرانی با همسرانشان جدید 97 و 2018

ع های بازیگران ایرانی با همسرانشان جدید 97 و 2018 ع شهاب حسینی و همسرش پریچهر قنبری ع سیامک انصاری و همسرش ع سحر قریشی و همسرش امید علومی ع زنده یاد حسن جوهرچی و همسرش ع الیکا عبدالرزاقی و همسرش امین زندگانی ع شقایق دهقان و همسرش محراب قاسم خانی ع امین حیایی و همسرش نیلوفر خوش خلق ع حدیث میرامینی و همسرش مجتبی رجبی ع یل ارجمند و همسرش یاسمینا باهر ع های پژمان بازغی و همسرش مستانه مهاجر | ع سام درخشانی و همسرش عسل پور ع های بازیگران ایرانی و همسرانشان جدید 97 و 2018
2283842

بازیگران ایرانی

ع های بازیگران ایرانی با همسرانشان جدید 97 و 2018ع شهاب حسینی و همسرش پریچهر قنبریع سیامک انصاری و همسرشع سحر قریشی و همسرش امید علومیع زنده یاد حسن جوهرچی و همسرشع الیکا عبدالرزاقی و همسرش امین زندگانیع شقایق دهقان و همسرش محراب قاسم خانیع امین حیایی و همسرش نیلوفر خوش خلقع حدیث میرامینی و همسرش مجتبی رجبیع یل ارجمند و همسرش یاسمینا باهرع های پژمان بازغی و همسرش مستانه مهاجر | ع سام درخشانی و همسرش عسل پورع های بازیگران ایرانی و همسرانشان جدید 97 و 2018
810234

خواب دیدن چاقشور

معنی خواب چاقشور منوچهر مطیعی تهرانی گوید:چاقچور نیز از انواع پوشاک .نه است که پوشیدنش این روزها مرسوم نیست. چاقچور مانند سایر البسه .نه چیزی نیست که مردان به خواب ببینند مگر این که مربوط به زن باشد و به زن برسد. اگر مردی ببیند که برای همسرش چاقچور .یده خواب او می گوید که از بابت وفاداری همسرش نگران است. اگر ببیند که چاقچور همسرش را . کرده یا مخفی نموده بین زن و شوهر اختلافی شدید پدید می آید زیرا این خواب زمینه نامساعد مرد را نسبت به همسرش نشان می دهد و طبعا مردی که به این مرحله از تشویش برسد نمی تواند با همسرش سازگار باشد. اگر زنی ببیند که چاقچور .یده یا .ی...
2177370

حکایت

مردی وارد خانه شد و دید همسرش گریه می کند. ازاو علت را جویا شد، همسرش گفت گنجشک هایی که بالای درخت هستند وقتی بی حجابم به من نگاه می کنند و شاید این امر معصیت باشد.مرد بخاطر عفت و خداترسی همسرش پیشانیش را بوسید و تبری آورد و درخت را قطع کرد.پس از یک هفته روزی زود از کارش برگشت و همسرش را در آغوش فاسقش آرمیده یافت!شوهر زن فقط وسایل مورد نیازش را برداشت و از آن شهر گریخت...به شهر دوری رسید که مردم آن شهر در جلوی کاخ پادشاه جمع شده بودند. وقتی از آنها علت را جویا شد، گفتند؛از گنجینه پادشاه ی شده.در این میان مردی که بر پنجه ی پا راه میرفت از آنجا عبور کرد.مرد پر? ...
893950

چطور به شوهرم بفهمونم که در ارتباط با خانواده ها سیاست داشته باشه ؟

سلام میخواستم بدونم اگه مردی خونوادش رو اولویت قرار بده و همه قرار هاش رو با خونوادش بذاره و اگه اونا شرایطش رو نداشتن اون وقت بیاد سراغ خونواده ی همسرش و نسبت به خونواده ی همسرش بی تفاوت باشه دلیلش چیه؟ حتی با وجودی که خانواده ی همسرش هواشو دارن و بهش محبت میکنن ولی ایشون مثل غریبه ها میاد خونشون و زمانی که هم خانواده ی خودش باشن هم همسرش ایشون بیشتر با خانواده خودش گرم میگیره و به خانواده ی همسرش بی توجه هست . به طور کلی میشه گفت اگه مردی سیاست نداشت چطور باید بهش بفهمونم رفتارش اشتباهه ؟ چطور بهش بفهمونم خودخواهانه برخورد میکنه ؟
1867924

ع های رضا رویگری و همسرش تارا کریمی

ع های رضا رویگری و همسرش تارا کریمی,ع های رضا رویگر و همسرش,ع های رضا رویگری و همسر جوانش,ع های رضا رویگری و همسر جدیدش,ع های رضا رویگری و همسر دومش,ع های رضا رویگری و همسر اولش,ع های رضا رویگری و همسر سابقش,ع های رضا رویگری و همسر,ع های جدید رضا رویگری و همسرش,ع هایی از رضا رویگری و همسرش,ع ی از رضا رویگری و همسرش,ع های جدید از رضا رویگری و همسرش,ع از رضا رویگری و همسرش,ع ی از رضا رویگری و همسرش [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2069442

مردی صبح از خواب بیدار شد و.....

مردی صبح از خواب بیدار شد و با همسرش صبحانه خورد و لباسش را پوشید و برای رفتن به کار آماده شد هنگامی که وارد اتاقش شد تا کلیدهایش را بردارد گردوغبار زیادی روی میز و صفحه تلویزیون دید. به آرامی خارج شد وبه همسرش گفت: دلبندم، کلیدهایم را از روی میز بیاور زن وارد شد تا کلیدها را بیاورد دید همسرش با انگشتانش وسط غبارهای روی میز نوشته " یادت باشه دوستت دارم " و خواست از اتاق خارج شود صفحه تلویزیون را دید که میان غبار نوشته شده بود " امشب شام مهمون من " زن از اتاق خارج شد و کلید را به همسرش داد و به رویش لبخند زد انگار خبر میداد که نامه اش به او رسی? ...
111048

ع. های نفیسه روشن و همسرش در برج میلاد تهران

مجموعه: دنیای بازیگران ع. های نفیسه روشن و همسرش در برج میلاد نفیسه روشن و همسرش- ع. های نفیسه روشن نفیسه روشن و همسرش در کنار برج میلاد- ع. های نفیسه روشن تصاویر نفیسه روشن و همسرش در برج میلاد ع.های نفیسه روشن و همسرش در برج میلاد ع.های نفیسه روشن و همسرش ع.های جدید نفیسه روشن و همسرش در برج میلاد منبع:aksbaroon.com از بازیگران بیشتر بدانید نفیسه روشن: خیلی وقت است غذا از گلویم پایین نمی رود! ایا ثروتمند ترین خواهران هالیوودی را می شناسید ؟ +ع. بیوگرافی مرحوم ناصر گیتی ج
1851646

مردی بعد دیدن بدون آرایش همسرش

یک مرد الجزایری پس از اولین بار دیدن همسرش بدون آرایش از او به جرم کلاهبرداری شکایت کرداین مرد گفت وقتی همسرش را بدون آرایش دیده او را نشناخته و تصور کرده بود وارد خانه اش شده است
1295258

بیوگرافی ال یس

ع های ال یس تگزاس و همسرش + بیوگرافی مجموعه ع های جدید ال یس تگزاس و همسرش + بیوگرافی کامل همسر ال یس تگزاسرا در این مطلب گر آورده ایم تا پایان همراه ما باشید. ع های ال یس تگزاس و همسرش ع ال یس و همسرش نام همسر ال یس تگزاس آقای پیت است . ع ال یس و همسرش ال یس تگزاس و همسرش بیوگرافی آقای پیت mr. pete همسر ال یس تگزاس نام : آقای پیت تاریخ تولد : 30 ژانویه 1980 سن : 36 سال محل تولد : لاس وگاس شغل : بازیگر و کارگردان از های مستهجن ع ال یس و همسرش آقای پیت آقای پیت در سن 20 سالگی به حرفه های غیر اخلاقی , روی آورد او برای اولین باردر اوا دهه 1990 پس از ملاقات هاردکور با ...
151918

سالگرد ازدواج رضا صادقی و همسرش +ع.

سالگرد ازدواج رضا صادقی و همسرش +ع. سالگرد ازدواج رضا صادقی و همسرش +ع. رضا صادقی و همسرش سال پیش همین موقع در کشور آلمان با هم ازدواج پیمان .شویی بستند. رضا صادقی در روز سالگرد ازدواجشان پست و ع.ی از خودش و همسرش در اینستاگرام قرار داد. ع. رضا صادقی و همسرش سالگرد ازدواج رضا صادقی و همسرش رضا صادقی با انتشار ع. بالا نوشت : میدونى باتو …. پرم از شعر دوبارهبى تو ….. اسمونم نمى باره .. صبوریهـایت را ، مادرانگى هـایت را ، بیداریهـایت را و مهـربانیهـایت را تعظیم میکنم بانوى من .. سالروز شروع عاشقانه هامان مبارک .. پ ن : هـمسر هنرمند بودن خیلى دل بزرگ میخو...
1082112

پاریس

زین الدین زیدان و همسرش ع های عاشقانه زیدان و همسرش در پاریس کنار برج ایفل فرانسه سرخیو راموس و همسرش اسم فرزندان زیدان : انزو فرناندز و لوکا زیدان و الیزا زیدان فرناندز و تئید زیدان ع های جدید و دیده نشده از زین الدین زیدان و خانواده اش لوکاس وازکز و همسرش ع های خفن زین الدین زیدان و همسرش ورونیک یا ورنیک برای مشاهده فهرست بازیکنان رئال مادرید کلیک کنید. ع های کریستیانو رونالدو و همسر جدیدش گرت بیل و همسرش ع دونفر زیندین زیدان سرمربی تیم رئال مادرید با همسرش کاسمیرو و همسرش آ ین اخبار ورزشی: زیندین زیدان یا زین الدین زیدان به انگلیسی zinedi ...
1730256

تصاویر مهدی سلوکی و همسرش

مجموعه: دنیای بازیگرانمهدی سلوکی (متولد 14 داد 1361 در اصفهان) بازیگر ایرانی است. وی با برنامه? تلویزیونی نیم رخ وارد تلویزیون شد و با سریال نرگس به شهرت رسید. تصاویر مهدی سلوکی و همسرشمهدی سلوکی و همسرش ع عاشقانه مهدی سلوکی و همسرش تصاویر مهدی سلوکی و همسرش در اینستاگرام مهدی سلوکی و همسرش مهدی سلوکی و همسرش در اینستاگرام گردآوری:بخش بازیگران بیتوته
2720652

آیا می توان عام را با مفهوم تخصیص زد یا خیر؟

در خصوص تخصیص همه اقسام مفاهیم بحث می کنیم.الف ) مفهوم موافق به طریق اولویت یا به طریق مساوات:همة اصولیین معتقدند مفهوم موافق خواه به طریق اولویت باشد یا مساوات، در صورت تعارض با عام، آن را تخصیص می زند؛ (2) مثلاً هرگاه بگویند: « هیچ فاسقی را احترام نکن مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد.» در این مثال، جملة « هیچ فاسقی را احترام نکن» عام است و جملة « مگر اینکه » مخصص است و منطوق این مخصص، مفهوم موافقی دارد و آن اینکه « دانشمندان را به طریق اولی احترام کن» این مفهوم موافق در بعضی موارد با جملة عام تعارض دارد و آن در موردی است که دانشمندی فاسق باشد، در این ص? ...
1633328

سرخ ها با همسرانشان

ع پروفایل پرسپولیسی | علی پروین اسطوره ماندگار پرسپولیس و همسرش علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس و همسرش نتایج زنده>>>> اخبار ورزشی ع حسین ماهینی بازیکن پرسپولیس و همسرش ع های عاشقانه کمال کامی نیا و همسرش ع های خفن بوژیدار رادوشوویچ و همسرش بازیکن خارجی تیم پرسپولیس ع محمد انصاری بازیکن 25 ساله پرسپولیس به همراه همسرش نتایج زنده فوتبال >>>> آ ین اخبار ورزشی مهدی رحمتی کاپیتان اول و همسرش بازیکن استقلال و ستاره هامبورگ پرسپولیس سابق مهدی مهدوی کیا منبع:خبر ورزشی
792

زن خوب چه ویژگی هایی دارد؟

زن خوب چه ویژگی هایی دارد؟ - جو خانه را با دلخوری های گذشته سنگین و سرد نمی کند. - در مواقعی که همسرش عصبانی و ناراحت است، با او مدارا می کند تا آرام شود. - در صحبت . با همسرش که نزدیک ترین فرد در دنیا به اوست، زیباترین و قشنگ ترین کلمات را انتخاب کنید. - به علت سپری . یک روز بد یا سخت و پرمشغله، زندگی را به کام همسرش تلخ نمی کند. - تا جایی که می تواند، در برابر خطاهای همسرش گذشت می کند.- بد رفتاری های خانواده همسرش را به پای او نمی نویسد و مثل پتک بر سر او نمی کوبد.
1181712

لیونل مسی و همسرش در حال گذراندن ماه عسل لو

لیونل مسی و همسرش در حال گذراندن ماه عسل لو لیونل مسی و همسرش در حال گذراندن ماه عسل لو لیونل مسی و همسرش در حال گذراندن ماه عسل لو لیونل مسی پس از مراسم ازدواج خود به ماه عسل رفت، گرچه فرزندان وی نیز با پدر و مادرشان می توانند در ماه عسل شرکت کنند! ماه عسل لیونل مسی و همسرش لیونل مسی و همسرش آنتونیا برای ماه عسل خود به منطقه ای خاص رفتند.این منطقه آنتیگوا و باربادو نام دارد. عروسی لیونل مسی توانست در رکوردهای گینس رکورد بزند و باشکوه ترین عروسی دنیا شود ستاره های زیادی مثل ش ا در این مراسم حضور داشتند به گزارش پارس ناز لیونل مسی ...
2662004

بهبودی

ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻰ، ﻓﻠﺴﻔﻪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ و ﻋﻠﻢ ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻴﻢ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن از ﺮاﻳﺶ ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺪارد. از ﺑﻬﺒﻮدى ﻣﻌﻨﺎى دﻗﻴﻘﻰ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه و ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺨﺼﻰ ﻫﻢ ﻧﺪارﻳﻢ؛از اﻳﻨﺮو ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻧﺎﺧﻮدآﺎه ﻓﺮد ﺷﺒﻬﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ برخواسته از ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ : ١. ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮدى ٢. ﺳﻌﻰ و ﺗﻼشﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺗﺐ در ﺟﻠﺴﺎت، ﻛﺎرﻛﺮد ﻗﺪمﻫﺎ، رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل، ﺮﻫﻴﺰ و ﻣﺒﺎرزه ...
782348

نفخ معده

ﺶ < ﭘﺰﺷﮑﯽ - ﺭﯾﻔﻼﮐﺲ ﻭ ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﺎﯾﻊ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ، ﺧﻮﺏ ﺟﻮﯾﺪﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﯾﺮﻧﺎ،ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺪﻥ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺒﮏ ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻏ?...
2768274

ع های جدید بازیگران و همسرانشان

مجموعه: دنیای بازیگران دیدن ع های بازیگران و چهره های مشهور در کنار همسرانشان یکی از علاقه های طرفداران آنها به شمار می رود . در ادامه شما را دعوت به دیدن ع های جدید بازیگران در کنار همسرانشان که برای شما عزیزان جمع آوری کرده ایم دعوت میکنیم.المیرا شریفی مقدم و همسرش داوود عابدی در تعطیلات بهزاد خداویسی و همسرش رویا نونهالی و همسرش رامین حیدری فاروقی فرخ نعمتی در کنار همسرشنیما فلاح و همسرش سحر ولدبیگی در کنار آتش تقی پور در کیش امین زندگانی و همسرش الیکا عبدالرزاقی موتور سورای بهاره رهنما و همسرش حدیث فولادوند و همسرش رامبد شکرآبی در صح? ...
1426956

عروس پا تانی، ۱۵ نفر از اعضای خانواده همسرش را به قتل رساند

عروس پا تانی، ۱۵ نفر از اعضای خانواده همسرش را به قتل رساند او که به اجبار ازدواج کرده بود، میخواست با مسموم شیر، همسرش را به قتل برساند. اما همسرش آن شیر را نخورد. مادر همسرش از آن شیر ماست درست کرد که ۲۷ نفر از اعضای خانواده بعد از خوردن آن مسموم شدند. ۱۵ نفر جان خود را از دست داده و حال ۱۲ نفر دیگر وخیم اعلام شده است. شهرآرانیوز:
384590

ع. سام درخشانی و همسرش عسل .پور در سالگرد ازدواجشان

سام درخشانی سال گذشته با همسرش عسل .پور ازدواج کرد و با انتشاری ع.ی در کنار همسرش سالگرد ازدواجشان را تبریک گفت. سام درخشانی در این مورد نوشت ***** ی.ال گذشت… ممنونم که در کنارمون هستید ع. سام درخشانی و همسرش عسل .پور
1003474

مرررررد !

مردی با همسرش از راهی میگذشتند در میانه ی راه به رودخانه ای میرسند و مرد که میترسد از آب عبور کند، بر کول همسرش می نشیند تا زن از روخانه عبور کند . میانه ی راه زن به شوهرش می گوید: چقدر سنگینی!مرد پوزخند زده و پاسخ می دهد :پس چی! نا سلامتی مردم ها! مرد!
1174340

ع های محل اقامت ماه عسل لیونل مسی و همسرش

ع های محل اقامت ماه عسل لیونل مسی و همسرش ع های محل اقامت ماه عسل لیونل مسی و همسرش تصویر های محل اقامت ماه عسل لیونل مسی و همسرش لیونل مسی و همسرش پس از ازدواج به ماه عسل رفته اند، انها در لو ترین جزیره رویایی دنیا اقامت گزیده اند که تصویر های آن را در زیر میتوانید دیدن کنید.لیونل مسی و همسرش آنتونلا روکوزو اخیرا یک عروسی بسیار مجلل در آرژانتین برای ازدواج رسمی خود برگزار د. ولی اکنون پس از پایان عروسی پنج ستاره ای ،برای ماه عسل به جزیره آنتیگوا در دریای کارائیب سفر کرده اند. به گزارش پارس ناز این زوج در حال حاضر از اقامت در یک ویلای فوق ? ...
1762228

مراسم ازدواج آناهیتا افشار و همسرش

ازدواج آناهیتا افشار و همسرش + ع ها و بیوگرافی آناهیتا افشار و همسرش ساعاتی پیش آناهیتا افشار به همراه همسرش در اکران سینمایی پل خواب حاضر شد . آناهیتا افشار که قبل از این هیچ حرفی از ازدواج شان نزده بود ، به همراه همسرش در مراسم اکران جدیدش حاضر شد تا از همسرش نیز رونمایی کند . تصویر بالا مربوط به نخستین ع آناهیتا افشار و همسرش در اکران پل خواب می باشد . بیوگرافی آناهیتا افشار و همسرش < آناهیتا افشار متولد 8 آبان ماه 1365 در شهر تهران بازیگر زن ایرانی است . از سریال های آناهیتا افشار میتوان به #سریال سایه بان #سریال مدینه #سریال زیر هشت #سریا? ...
579454

ع.ی از ایرج طهماسب و همسرش روز تولد ۵۸ سالگی

ع.ی از ایرج طهماسب و همسرش روز تولد 58 سالگی ع.ی از ایرج طهماسب و همسرش روز تولد 58 سالگی ایرج طهماسب صفحه منتسب به ایرج طهماسب, ع. جدیدی از این هنرمند بزرگ به همراه همسرش را منتشر کرده است. ایرج طهماسب نویسنده, مجری و بازیگر کشورمان ۵۸ ساله شد و ع.ی از وی در کنار همسرش منتشر شده است. در توضیح این ع. نوشته شده است: ***** همراه با همسر عزیزم در روز تولدم ایرج طهماسب و همسرش
280516

ع. های . کاظمی و همسرش مهتاب

گالری ع. های جدید بازیگران : ع. های . کاظمی و همسرش مهتاب محسنی . کاظمی بازیگر مشهور لیسانسه ها را بی شک همه مون به خوبی می شناسیم امروز در این پست پارلین ع. های جدید . کاظمی به همراه همسرش مهتاب محسنی را گرد آوری کردیم که در ادامه می بینید : پارلین : ع. بازیگر : ع. های . کاظمی و همسرش مهتاب محسنی . کاظمی و همسرش ع. های جدید . کاظمی بازیگر مشهور لیسانسه ها با همسرش ع. های . کاظمی ع. های . کاظمی و همسرش بیوگرافی . کاظمی
2661440

نکته کلیدی مهم برای خانم ها

هیچگاه همسر خود را تحت فشار نگذارید و از او درخواست های ناشدنی نکنید. مردی که زیر بار فشار حرفهای همسرش باشد دست به دروغ گویی می زند و به همسرش وعده هایی می دهد که خودش هم می داند از عهده آن برنمی آید اما به خاطر ت همسرش و جلوگیری از کشمکش مجبور به دروغ گفتن می شود . این نکته ای بسیار مهم مخصوصا در وضعیت اقتصادی کنونی جامعه است که خواسته ها ی بیجا باعث میشود که زندگی انسانها دچار کشمکش شود با مدیریت درست و به جا از این کشمکشها در امان باشیم.
796770

مردی که همسرش را با روسری خفه کرد: مستحق کشته شدن هستم چون7سال او را آزار دادم

سی و یکم فروردین سال 94 مرد جوان با کلانتری 106 نامجو در تهران تماس گرفت و خبر داد که همسرش را به قتل رسانده است. دقایقی بعد هم مأموران کلانتری و تیم جنایی راهی محل مورد نظر شدند و پس از ورود با جسد زن جوان در اتاق پذیرایی روبه رو شدند. پس از تحقیقات مقدماتی، با دستور بازپرس جنایی جسد «نرگس» - 25 ساله – به پزشکی قانونی انتقال یافت که مشخص شد او خفه شده است.شهرام – 32 ساله – که خود را عامل قتل همسرش معرفی کرده بود در بازجویی گفت: ....شرح حادثه
15798

خوب یا بد ؟

تصور کنید، مردی که همسرش به شدت بیمار است و چیزی به مرگش نمانده. تنها راه نجات یک داروی بسیار گران قیمت است که در شهر فقط یک نفر هست که آن را می فروشد. مرد فقیر داستان ما، هیچ پولی ندارد، هیچ آشنایی هم برای قرض گرفتن ندارد. به سراغ دارو فروش می رود و .ماس می کند. به دست و پایش می افتد و عاجزانه خواهش می کند آن دارو را برای همسر بیمارش به عنوان وام یا قرض به او بدهد. دارو فروش به هیچ وجه راضی نمی شود. به هیچ وجه. حالا مرد ما دو راه دارد. یا دارو را ب.د و یا نظاره گر مرگ همسرش باشد. مرد دارو را شبانه می .د و همسرش را از مرگ نجات می دهد. پلیس شهر او را دستگیر می کند.کلب...
852076

خانواده هنرمندان ایرانی

ع. های هنرمندان ایرانی و همسرانشان آرش مجیدی که در . ارمغان تاریکی نقش مجید را بازی می کرد در کنار همسرش ملیشا مهدی نژاد ایستاده در حالی که دخترشان میشا را بغل کرده پژمان بازغی با همسرش مستانه مهاجر در آستانه ی ورود به برج میلاد خانم نورا هاشمی بر روی فرش قرمز در کنار همسرش در جشنواره . فجر آقای مسعود رایگان بازیگر نام آور کشورمان در کنار همسرش رویا تیموریان خانم افسانه چهره آزاد که ازبازیگران قدیمی ایران است با همسرش شاهرخ فروتنیان خانم مهسا کرامتی در کنار همسرش راما قویدل که در سمت راست ایستاده آقای محسن قاضی م?...
42266

سطح شعور اجتماعى

تصور کنید، مردی که همسرش به شدت بیمار است و چیزی به مرگش نمانده. تنها راه نجات یک داروی بسیار گران قیمت است که در شهر فقط یک نفر هست که آن را می فروشد. مرد فقیر داستان ما، هیچ پولی ندارد، هیچ آشنایی هم برای قرض گرفتن ندارد. به سراغ دارو فروش می رود و .ماس می کند. به دست و پایش می افتد و عاجزانه خواهش می کند آن دارو را برای همسر بیمارش به عنوان وام یا قرض به او بدهد. دارو فروش به هیچ وجه راضی نمی شود. به هیچ وجه. حالا مرد ما دو راه دارد. یا دارو را ب.د و یا نظاره گر مرگ همسرش باشد. مرد دارو را شبانه می .د و همسرش را از مرگ نجات می دهد. پلیس شهر او را دستگیر می ...
2470182

سطح شعور اجتماعی

تصور کنید، مردی که همسرش به شدت بیمار است و چیزی به مرگش نمانده. تنها راه نجات یک داروی بسیار گران قیمت است که در شهر فقط یک نفر هست که آن را می فروشد. مرد فقیر داستان ما، هیچ پولی ندارد، هیچ آشنایی هم برای قرض گرفتن ندارد. به سراغ دارو فروش می رود و ماس می کند. به دست و پایش می افتد و عاجزانه خواهش می کند آن دارو را برای همسر بیمارش به عنوان وام یا قرض به او بدهد. دارو فروش به هیچ وجه راضی نمی شود. به هیچ وجه. حالا مرد ما دو راه دارد. یا دارو را ب د و یا نظاره گر مرگ همسرش باشد. مرد دارو را شبانه می د و همسرش را از مرگ نجات می دهد. پلیس شهر او را دستگیر می کند. کلب ...
2680234

ع محسن افشانی و همسرش

جنجال ع محسن افشانی و همسرش در است محسن افشانی بعد از ازدواج با سویل با حاشیه های بیشتری نسبت به گذشته مواجه شده است و مثل این که خودش هم بدش نمی آید که مردم درباره او و همسرش مدام در شبکه های اجتماعی بحث کنند. محسن افشانی بازیگر پر حاشیه ایرانی ع جدیدی از خود درکنار همسرش منتشر کرد که در ادامه مشاهده می کنید. ادامه مطلب...
1198552

ع های جدید مجری معروف رادیو و تلویزیون در کنار همسرش

احسان کرمی مجری 35 ساله کشورمان در مراسم اکران خصوصی جدیدش, به همراه همسرش در این مراسم حاضر شده بود. ع های احسان کرمی و همسرش احسان کرمی هنرمندی است که فعالیت های هنری زیادی انجام می دهد. این هنرمند 35 ساله را بیشتر مردم به عنوان یک مجری می شناسند اما او علاوه بر کار اجرا, به عنوان بازیگر, نویسنده و خواننده نیز فعالیت می کند. در زمان اکران 'دربست' که با بازی احسان کرمی نیز همراه شده است, او به همراه همسرش در این مراسم حضور داشت. در ادامه ع های جدید احسان کرمی و همسرش را مشاهده می کنید. احسان کرمی در کنار همسرش ع جدید احسان کرمی و همسرش احسا ...
185136

بوسه .علی نبویان از همسرش بهار نوروزپور

بوسه .علی نبویان از همسرش بهار نوروزپور .علی نبویان در مراسم رونمایی از کتاب صوتی خود با نام شهر غصه حرکتی زیبا کرد و دست همسرش را بوسید . .علی نبویان و همسرش بهار نوروزپور بوسه .علی نبویان از همسرش بهار نوروزپور در مراسم رونمایی از کتاب صوتی شهر غصه خبر از عشق فراوان بازیگر مرد ایران به همسرش دارد . .علی نبویان و همسرش بهار نوروزپور که در تهیه کتاب شهر غصه با هم همکاری داشتند در مراسم رونمایی از این کتاب حاضر شدند . مراسم رونمایی کتاب صوتی ” شهر غصه ” تازه ترین اثر .علی نبویان با حضور همسر این هنرمند بهار نوروز پور برگزار شد . مسعود کرامتی، رویا...
1576720

راز گور مخوف

راز گور مخوف یک خانم که ادعا می کرد همسرش در میدان جنگ با است، قاتل او از آب درآمد با همدستی دو نفر شوهرش را کشت و در یک گور سیمانی دفن کرد! زن جوانی پیگیر گم شدن همسرش بود گاهی با دادن اطلاعاتی به کارآگاهان مدعی می شد که همسرش با شماره ناشناس از کشور پا تان تماس گرفته است! گاهی ادعا می کرد با شماره ناشناسی از کشور سوئد تماس داشت! در برخی موارد نیز از مشاهده شدن همسرش در قم خبر می داد یا مدعی می شد که همسرش را در کشور و در حال جنگ با دیده اند! پس از ۴ سال تحقیق، مشخص شد این زن با همدستی برادرانش و یک مرد غریبه، شوهرش را پس از قتل در یک گور سیمانی ...
951082

تاجری که در اقدامی عجیب خیانت همسرش را دید و خود را حلق آویز کرد

تاجری که در اقدامی عجیب خیانت همسرش را دید و خود را حلق آویز کرد به گزارش مجله اینترنتی کافه ۷ : تاجر میلیونر وقتی متوجه خیانت همسرش شد، پس از یک سفر تفریحی خانوادگی و شاد، در ویلای شخصی اش خود را حلق آویز کرد.تاجری که در اقدامی عجیب خیانت همسرش را دید و خود را حلق آویز کرد به گزارش گروه حوادث accidents رکنا، «فیل اسمیت» ۵۲ ساله که از ۱۳ سال قبل و پس از ج. از همسر اولش با «ویولتا» ازدواج کرده بود و از او یک فرزند داشت، در یادداشتی که در کنار جسدش پیدا شد، نوشته بود که از مدتی قبل به همسرش مشکوک شده بود تا
2234354

پیج اینستاگرام محسن افشانی

دلیل بسته شدن پیج اینستاگرام محسن افشانی و همسرش سویلدلیل بسته شدن پیج اینستاگرام محسن افشانی و همسرش سویلپیج اینستاگرام محسن افشانیدلیل بسته شدن پیج اینستاگرام محسن افشانی و همسرش سویل بعد از اتفاقات اخیر از جمله دستگیری محسن افشانی و همسرش در ورزشگاه خبر بسته شدن اینستاگرام وی دارد.دلیل بسته شدن پیج اینستاگرام محسن افشانی و همسرش سویلدر فضای مجازی دلیل بسته شدن پیج اینستاگرام محسن افشانی و همسرش را حملات سایبری معرفی کرده اند ولی برخی خبرگزاری ها از جمله پار گفته است بدست اینستاگرام بسته شده است. محسن افشانیگردآوری: گلناک golnak.com
180950

ع. مراسم عقد و ازدواج مرحوم افشین یداللهی و همسرش

ع. مراسم عقد و ازدواج مرحوم افشین یداللهی و همسرش ع. مراسم عقد و ازدواج مرحوم افشین یداللهی و همسرش افشین یداللهی و همسرش ع. مراسم عقد افشین یداللهی و همسرش که حدودا یک ماه پیش مرحوم افشین یداللهی مراسم عقد برگزار می کند که قرار بود به زودی با همسرش ازدواج کند. مراسم ازدواج مرحوم افشین یداللهی یک ماه و نیم پیش… افشین یداللهی دو روز پیش در تصادف کشته شد و همسرش در بیمارستان بستری است. ع. مراسم عقد و ازدواج مرحوم افشین یداللهی و همسرش گردآوری: برترینا
1057834

اسیدپاشی به خاطر مخالفت با طلاق

توهین های مرد جوان تنها علتی بود تا همسرش نقشه اسیدپاشی شبانه را اجرا کند.این زن مدعی است چون همسرش او را طلاق نمی داد برای رهایی از دست همسر شیشه ای چنین سناریویی را طراحی کرد. به گزارش خبرنگار حوادث خبر فوری، عقربه های ساعت ٤ صبح ١٩ مرداد را نشان می داد که مرد جوان با حس یوزش شدید روی صورتش از خواب پرید. او در یک لحظه همسرش را دید که با ظرفی در دست بالای سرش ایستاده است. سوزش صورتش به حدی بود که مرد جوان در همان لحظه های اول دریافت که قربانی اسیدپاشی از سوی همسرش شده است. شقایق که بعد از اسیدپاشی با صدای فریادهای سوختم سوختم همسرش متوج? ...
2042434

همه چیز درباره عمو جانی و زنش و شغلش

بیوگرافی جانی سینز + ع های جانی سینز و همسرش جانی سینز و همسرش,جانی سینس و همسرش,اینستاگرام جانی سینز,ع جانی سینز و همسرش بیوگرافی جانی سینز جانی سینز (انگلیسی: johnny sins؛ زاده 31 دسامبر 1987) بازیگر وگرافی اهل است. وی کار خود را در این صنعت از سال 2006 در سن بیست و هشت سالگی و با بازی در جی مثل جینا (به انگلیسی: g for ginna) آغاز کرد. جانی سینز ویکی پدیا جانی سینز یا جانی سیسنس در ایران به عمو جانی معروف است عمو جانی 38 ساله با 183 سانتی متر قد و وزن 86 کیلوگرم و گروه خونیo+ میباشد جانی سینز در ای پنسیلوانیا متولد شده است. جانی سینز و همسرش,نام همسر جانی سینز کیسا سینز ki ...
1157396

بازیگر مرد مشهور و همسرش که تاکنون دیده نشده است

شهنام شه و همسرششهنام شه و همسرش , ع ی تازه منتشر شده از شهنام شه و همسر او در شبکه های اجتماعی که تاکنوندیده نشده است در فضای مجازی را مشاهده می کنید.شهنام شه و همسرش [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2234344

دلیل بسته شدن پیج اینستاگرام محسن افشانی

دلیل بسته شدن پیج اینستاگرام محسن افشانی و همسرش سویلدلیل بسته شدن پیج اینستاگرام محسن افشانی و همسرش سویلپیج اینستاگرام محسن افشانیدلیل بسته شدن پیج اینستاگرام محسن افشانی و همسرش سویل بعد از اتفاقات اخیر از جمله دستگیری محسن افشانی و همسرش در ورزشگاه خبر بسته شدن اینستاگرام وی دارد.دلیل بسته شدن پیج اینستاگرام محسن افشانی و همسرش سویلدر فضای مجازی دلیل بسته شدن پیج اینستاگرام محسن افشانی و همسرش را حملات سایبری معرفی کرده اند ولی برخی خبرگزاری ها از جمله پار گفته است بدست اینستاگرام بسته شده است. محسن افشانیگردآوری: گلناک golnak.com
696896

پائولو مالدینی و همسرش در فرانسه در حال گردش

پائولو مالدینی و همسرشپائولو مالدینی و همسرش , پائولو مالدینی بازیکن محبوب سال های دور فوتبال ایتالیاست.پائولو مالدینی که 48 سال سن دارد به همراه همسرش آدریانا به فرانسه سفر کرده است.این زوج موفق در سال 1994 ازدواج کرده و دارای 2 فرزند می باشند.ع. های جدید پائولو مالدینی و همسرش در فرانسه را در ادامه مشاهده خواهید کرد.پائولو مالدینی و همسرش پائولو مالدینی و همسرشمالدینی در سال ۱۹۹۴ با مدل ونزوئلایی، آدریان فوسا ازدواج کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1951226

آیا زنی که نفقه ومهریه اش را بگیرد همسرش می تواند ازدواج مجدد کند؟

⁉️ آیا زنی که نفقه و مهریه اش را بگیرد همسرش می تواند ازدواج مجدد کند؟ ✅ مرد باید ابتدا عدم تمکین همسرش را به دادگاه اثبات کند و بعد از آن دادخواست اذن ازدواج مجدد بدهد تا بررسی شود، لیکن بر اساس بند 12 عقدنامه که توسط مرد در قباله ازدواج به امضاء رسیده است در صورت ازدواج مجدد، همسرش طبق این وک اعطایی حق طلاق را خواهد داشت
2042900

بیوگرافی کامل عمو جانی و ال یس ستاره های آمربکایی

بیوگرافی جانی سینز + ع های جانی سینز و همسرش جانی سینز و همسرش,جانی سینس و همسرش,اینستاگرام جانی سینز,ع جانی سینز و همسرش بیوگرافی جانی سینز جانی سینز (انگلیسی: johnny sins؛ زاده 31 دسامبر 1987) بازیگر وگرافی اهل است. وی کار خود را در این صنعت از سال 2006 در سن بیست و هشت سالگی و با بازی در جی مثل جینا (به انگلیسی: g for ginna) آغاز کرد. جانی سینز ویکی پدیا جانی سینز یا جانی سیسنس در ایران به عمو جانی معروف است عمو جانی 38 ساله با 183 سانتی متر قد و وزن 86 کیلوگرم و گروه خونیo+ میباشد جانی سینز در ای پنسیلوانیا متولد شده است. جانی سینز و همسرش,نام همسر جانی سینز کیسا سینز ...
1860876

resident evile7

داستان بازی، در ابتدای کار چندان خلاقانه و نوآورانه به نظر نمی رسد. حتی شروع بازی و ورود شما به محلِ اصلی، شباهت های زیادی به عنوان outlast دارد. شما در نقش مردی به نام ایتِن (ethan) قرار دارید. شخصی که سه سال تمام همسرش را گم کرده است و پس از این مدت طولانی، ویدیویی به دستش می رسد که وی را به یافتن همسرش امیدوار می کند. ویدیویی که پای ایتِن را به خانه ای پرماجرا و هولناک باز می کند. برای شروع کار داستانی کلیشه ای ولی مناسب برای چنین ژانری به نظر می رسد. این داستان زمانی جذاب تر می شود که ایتِن همسرش را می یابد و مهم تر از آن با اعضای عجیب و غریب ن در این خانه آشنا م ...
1155688

مقایسه آمار خودکشی در ایران با کشورهای دیگر

عده ای می گویند شرایط ایران از نظر خودکشی بحرانی است. فهرستی که این روزها مدام به انتهایش اسم اضافه می شود، انگار ایران را با بحران خودکشی مواجه کرده است. چقدر می توان این وضعیت پیش آمده را خطرناک دانست؟ اوایل اردیبهشت مردی ٣٥ساله با حضور در پارکینگ بیمارستان عرفان و پیوستن به همسرش که کارمند این بیمارستان بود، با شلیک گلوله ، خودش و همسرش را کشت.به گزارش شرق، اردیبهشت ، مردی خود را زیر پل عابر پیاده واقع در خیابان میرداماد به دار آویخت. دوم اردیبهشت ، مردی درحالی که از درد به خودش می پیچید، راهی بیمارستان میلاد در تهران شد؛ اما وقتی شنید تا زمانی که ? ...
457356

اختلاف ملانیا ترامپ با همسرش دونالد ترامپ فاش شد

اختلاف ملانیا ترامپ با همسرش دونالد ترامپ فاش شد به گزارش مجله خبری سرگرمی نکته نیوز، ملانیا ترامپ بانوی اول .در توییتر اختلاف با همسرش دونالد ترامپ را لو داد.ملانیا ترامپ بانوی اول . پیشتر در صفحه کاربری توییتر خود فعالیت بیشتری داشت. اما پس از آن که همسرش، دونالد ترامپ به کاخ سفید راه یافت،با صفحه کاربری مخصوص بانوی اول . اقدام به ارسال پیام هایش کرد. با این حال، وی . شب گذشته با حساب کاربری شخصی خود، یک پیام توییتری را لایک کرد که گمانه زنی های بسیاری را متوجه همسرش کرده است. لو رفتن اختلاف ملانیا ترامپ و همسرش در
1926982

برنامه مدال با حضور محسن فروزان و همسرش نسیم نهالی

برنامه مدال با حضور محسن فروزان و همسرش گفتگوی جنجالی با محسن فروزان و همسرش برنامه مدال با حضور محسن فروزان ( بازیکن پرحاشیه ) برنامه مدال با حضور محسن فروزان و همسرش نسیم نهالی محسن فروزان، گلر سابق استقلال و فعلی پارس جم و همسرش نسیم نهالی، از معروف ترین مدل های ایران میهمانان مجموعه مدال شو بوده اند که در فضای مجازی سر صدای زیادی کرد. مصاحبه شفاف و دوستانه مهرداد میناوند با این زوج جذاب را از دست ندهید. برنامه مدال با حضور محسن فروزان و همسرش نسیم نهالی برنامه مدال با حضور محسن فروزان و همسرش نسیم نهالی برنامه مدال با حضور محسن فروزان و هم? ...
1337476

ت را بخوان

مردی از همسرش پرسید ت را خوانده ای ؟??همسرش گفت: نهشوهر پرسید: چرا؟همسر گفت: خیلی خسته ام تازه از کار برگشتم و کمی استراحت شوهر گفت: درست است خسته ای اما ت را بخوان قبل از اینکه بخو ??فردای آن روز شوهر به قصد یک سفر بازرگانی شهر را ترک کرد، همسرش چند ساعت پس از پرواز با شوهر اش تماس گرفت تا احوال اش را جویا شود اما شوهر به تماس اش پاسخ نداد، چندین بار پی در پی زنگ زد اما شوهر گوشی را برنداشت، همسر آهسته آهسته نگران شد و هر باری که زنگ میزد پاسخ دریافت نمیکرد نگرانی اش افزون تر میشد، شه ها و خیالات طولانی در ذهن اش بود که نکند اتفاقی برای او افتاده باشد، چون ? ...
910588

عاشقانه های صبا راد در روز تولد همسرش برای وی + ع.

عاشقانه های صبا راد در روز تولد همسرش برای وی + ع. به گزارش مجله اینترنتی فانوس : صبا راد با نوشتــه ای عاشــقــانه, تولد همســرش مانــی رهـنــمــا را تبـریــک گفــت.با فانوس همراه باشید عاشقانه های صبا راد در روز تولد همسرش برای وی + ع. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ عاشقانه های صبا راد در روز تولد همسرش برای وی + ع. فانوس : صبـا راد نوشت: جهـانـم دگــرگون شد وقتى پا گذاشتــى توى سرنوشتم… فقط خداوند میدونه چه تلخـــیها و سخـــتیها که میرفـــتن منو از پا در ب...
1053726

عروسی بهاره رهنما و همسرش خسرو عباسی

بازیگران در جشن عروسی بهاره رهنما و همسرش خسرو عباسی + تصاویربازیگران در جشن عروسی بهاره رهنما و همسرش خسرو عباسی + تصاویرعروسی بهاره رهنما و همسرش خسرو عباسیبهاره رهنما بازیگر زن ایرانی بلا ه بعد از دو سال طلاق و ج از پیمان قاسم خانی ب با خسرو عباسی ازدواج کرد . ازدواج بهاره رهنما با همسر جدیدش خسرو عباسی در شبکه های مجازی واکنش های زیادی را به ازدواج بهاره رهنما و همسرش دومش به همراه داشت . خیلی از کاربران معتقد بودند که بازیگران باید الگوی جوانان باشند و ازدواج آسان را تروج دهند ، اما مراسم ازدواج مجلل بهاره رهنما با همسرش خسرو عباسی باع ...
1557390

آیا نیوشا ضیغمی از همسرش جدا شده است؟

به گزارش خبر فوری، شایعه پیرامون هنرمندان و چهره های سرشناس همیشه وجود داشته و دارد. نیوشا ضیغمی بازیگر سریال در چشم باد مدتی بود که بدون همسرش در مراسم های مختلف حاضر میشد و همین کافی بود تا شایعه سازان به فکر مطرح شایعه ج این بازیگرجوان بیوفتند. حضور نیوشا ضیغمی به همراه همسرش در مراسم اکران ثبت با سند برابر است به شایعات پایان داد.نیوشا ضیغمی با حضور در اکران خصوصی ثبت با سند برابر است به همراه همسرش به شایعه های اخیر پیرامون ج شان پایان دادند. نیوشا ضیغمی در این مراسم اعلام کرد که ج او از همسرش تنها یک شایعه است و حضور او بدون همسرش در مرا? ...

مردی ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ همسرش را ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ