مدیریت عملکرد سازمانی مجموعه مقالات


1037966

مجموعه مقالات مدیریت عملکرد

» :: مجموعه مقالات مدیریت عملکرد مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع " مدیریت عملکرد" می باشند . مجموعه مقالات مدیریت عملکرد این مجموعه شامل 7 مقاله در ارتباط با مدیریت عملکرد می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 164 حجم فایل زیپ ی 3.25 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 101 طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمانهای تی و غیر انتفاعی 44 102 بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی 18 103 تاثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انس ...
1312820

مجموعه مقالات مدیریت عملکرد

» :: مجموعه مقالات مدیریت عملکرد مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع " مدیریت عملکرد" می باشند . مجموعه مقالات مدیریت عملکرد این مجموعه شامل 7 مقاله در ارتباط با مدیریت عملکرد می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 164 حجم فایل زیپ ی 3.25 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 101 طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمانهای تی و غیر انتفاعی 44 102 بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی 18 103 تاثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انس ...
2236723

مدیریت عملکرد سازمانی - مجموعه مقالات

مدیریت عملکرد سازمانی - مجموعه مقالاتفرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 164حجم فایل: 3277قیمت: 8500 تومانبخشی از متن:مجموعه مقالات مدیریت عملکرد این مجموعه شامل 7 مقاله در ارتباط با مدیریت عملکرد می باشد .فایل کلیه مقالات pdfلیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 164حجم فایل زیپ ی 3.25 mbپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.مجموعه مقالات مدیریت عمل دیریت عملکرد"/>
1948360

مدیریت عملکرد سازمانی - مجموعه مقالات

مدیریت عملکرد سازمانی - مجموعه مقالاتفرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 164حجم فایل: 3277قیمت: 8500 تومانبخشی از متن:مجموعه مقالات مدیریت عملکرد این مجموعه شامل 7 مقاله در ارتباط با مدیریت عملکرد می باشد .فایل کلیه مقالات pdfلیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 164حجم فایل زیپ ی 3.25 mbپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.مدیریت عملکرد سازمانیعملکرد سازمانی"/>
2239220

مدیریت عملکرد سازمانی - مجموعه مقالات

مدیریت عملکرد سازمانی - مجموعه مقالات فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 164حجم فایل: 3277قیمت: 8500 تومانبخشی از متن:مجموعه مقالات مدیریت عملکرد این مجموعه شامل 7 مقاله در ارتباط با مدیریت عملکرد می باشد .فایل کلیه مقالات pdfلیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 164حجم فایل زیپ ی 3.25 mb پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
1304669

مقالات مدیریت دانش- مجموعه دهم

» :: مقالات مدیریت دانش- مجموعه دهم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند . مقالات مدیریت دانش مجموعه دهم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 183 حجم فایل زیپ ی 2.8 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 3591 بررسی تأثیر سبک های ی بر فراموشی سازمانی هدفمند: رویکردی نوین در مدیریت دانش 15 3592 ارزی عملکرد زنجیره تامین دانش و بهینه سازی آن در طرح های انرژی 22 3593 مدیریت دانش و کاربرد آن در موسسات تو? ...
234042

مقالات مدیریت دانش- مجموعه اول

مقالات مدیریت دانش- مجموعه اول دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 4314 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 246 مقالات مدیریت دانش مجموعه اول این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 246 حجم فایل زیپ .ی 4.3 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 3500 طراحی مدل تعاملی فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش 20 3501
1304667

مقالات مدیریت دانش- مجموعه یازدهم

» :: مقالات مدیریت دانش- مجموعه یازدهم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند . مقالات مدیریت دانش مجموعه یازدهم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 146 حجم فایل زیپ ی 3.2 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 3601 رابطه ی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش 11 3602 مدل کاربست مدیریت دانش در سازمان های تی ایران: چالش ها و را ارها 20 3603 رابطه بین مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی دنیسون ...
234046

مقالات مدیریت دانش- مجموعه چهارم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه چهارم دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 3940 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 246 مقالات مدیریت دانش مجموعه چهارم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 246 حجم فایل زیپ .ی 3.9 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 3530 تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان 25 3531 نقش عوامل فناورانه در موفقیت مدیریت دانش در سازمان ...
242901

مجموعه سوم مقالات مدیریت مالی -سود

مجموعه سوم مقالات مدیریت مالی -سود دسته: حسابداری فرمت فایل: pdf حجم فایل: 3424 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 218 مجموعه سوم مقالات مدیریت مالی ، سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 218 حجم فایل زیپ .ی 3.4 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه 21 رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام 23 22 بررسی عملکرد معیارهای متفاوت ریسک در انتخاب و بهینه...
268634

مدیریت انرژی-مجموعه اول مقالات

مدیریت انرژی-مجموعه اول مقالات دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 4589 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 199 مجموعه اول مقالات مدیریت انرژی ، شامل 9 مقاله می باشد . تعداد کل صفحات مقالات 199 فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه حجم فایل زیپ .ی 4.48 mb فهرست مقالات به شرح زیر می باشند : 624 طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن شاخص قابلیت اطمینان lpsp (مورد مطالعاتی: روستای ارسون استان اردبیل) 625 طراحی خشک کن بستر سیال خورشیدی و تأثیر تابش خورشیدی بر عملکرد خشک شدن 626 ...
2048314

مقالات مدیریت دانش مجموعه دوم

مقالات مدیریت دانش مجموعه دومفرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: حجم فایل: 4777قیمت: 3500 تومانبخشی از متن:مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند . مقالات مدیریت دانش مجموعه دوم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد .فایل کلیه مقالات pdfلیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 209حجم فایل زیپ ی 4.8 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات3510 تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت های دانش بنیان 143511 تفکر سیستمی و استقرار مدیریت دانش 273512 رابطه بین ...
2048315

مقالات مدیریت دانش مجموعه اول

مقالات مدیریت دانش مجموعه اولفرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: حجم فایل: 4314قیمت: 4000 تومانبخشی از متن:این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد .فایل کلیه مقالات pdfلیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 246حجم فایل زیپ ی 4.3 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات3500 طراحی مدل تعاملی فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش 203501 ارزی اثر فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمان 263502 بررسی موفقیت پیاده سازى سیستم اطلاعاتی از دیدگاه کاربران (مطا? ...
1499252

مجموعه سوم مقالات -مدیریت آموزشی

مجموعه سوم مقالات -مدیریت آموزشی rss feed. مجموعه سوم مقالات -مدیریت آموزشی دسته: مدیریت بازدید: 24 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 3126 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 166 مقالات مدیریت آموزشی مجموعه سوم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت آموزشی می باشد فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 166 حجم فایل زیپ ی mb 31 قیمت فایل فقط 4,000 تومان مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت آموزشی می باشند . فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف ...
234043

مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوم دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 4777 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 209 مقالات مدیریت دانش مجموعه دوم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 209 حجم فایل زیپ .ی 4.8 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 3510 تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت های دانش بنیان 14 3511 تفکر سیستمی و استقرار مدیریت د...
74910

. فایل مقالات مدیریت دانش- مجموعه سوم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه سوم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند مقالات مدیریت دانش مجموعه سوم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 229 حجم فایل زیپ .ی 42 mb دسته بندی مدیریت بازدید ها 59 فرمت فایل pdf حجم فایل 4189 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 229 فروشنده فایل کد کاربری 527 تمام فایل ها مقالات مدیریت دانش
1852517

مقالات مدیریت دانش مجموعه پنجم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه پنجم مقالات مدیریت دانش- مجموعه پنجم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند . مقالات مدیریت دانش مجموعه پنجم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 173 حجم فایل زیپ ی...ادامه و مجموعه ای از داستانهای کوتاه و متون عاطفی مجموعه ای از داستانهای کوتاه و متون عاطفی یک ساعت ویژه: مرد دیروقت، خسته از کار به خانه برگشت. دم در پسر پنج سالهاش را دیدکه در انتظار او بود:‐ سلام بابا ! یک سئوا ...
2040789

مجموعه مقالات مدیریت انرژی

مجموعه مقالات مدیریت انرژیفرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 565حجم فایل: 32188قیمت: 8000 تومانبخشی از متن:مجموعه کل مقالات مدیریت انرژی ، شامل 45 مقاله می باشد .تعداد کل صفحات مقالات 565فایل کلیه مقالات pdfلیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه حجم فایل زیپ ی 31.4mb فهرست مقالات به شرح زیر می باشند : 624 طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن شاخص قابلیت اطمینان lpsp (مورد مطالعاتی: روستای ارسون استان اردبیل)625 طراحی خشک کن بستر سیال خورشیدی و تأثیر تابش خورشیدی بر عملکرد خشک شدن626 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها627 پشت تمام جمله های مدی ...
1854353

مجموعه سوم مقالات مدیریت مالی سود

مجموعه سوم مقالات مدیریت مالی -سود مجموعه سوم مقالات مدیریت مالی -سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 218 حجم فایل زیپ ی 3.4 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه 21 رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام 23 22 بررسی عملکرد معیارهای متفاوت ریسک در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم مورچگان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 23 23 بررسی کیفیت سود طی چرخة عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...
268630

تحلیل آماری-مجموعه اول مقالات

تحلیل آماری-مجموعه اول مقالات دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 5635 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 220 مجموعه اول مقالات تحلیل آماری شامل 11 مقاله می باشد . تعداد کل صفحات 220 فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه حجم فایل زیپ .ی 5.50mb فهرست مقالات به شرح زیر می باشند : ردیف عنوان مقاله 365 بررسی تأثیر استقرار مدیریت کیفیت بر شاخصهای عملکرد 366 اولویت بندی نقاط نیازمند بهبود در بیمارستان ا.هرای (س) اصفهان بر اساس نظام خودارزی. بر مبنای مدل کیفیت اروپایی (efqm) 3...
74911

. فایل مقالات مدیریت دانش- مجموعه چهارم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه چهارم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند مقالات مدیریت دانش مجموعه چهارم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 246 حجم فایل زیپ .ی 39 mb دسته بندی مدیریت بازدید ها 59 فرمت فایل pdf حجم فایل 3940 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 246 فروشنده فایل کد کاربری 527 تمام فایل ها مقالات مدیریت دانش
54424

مقالات مدیریت دانش مجموعه ششم

مقالات مدیریت دانش مجموعه ششم دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 3798 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 173 مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند . مقالات مدیریت دانش مجموعه ششم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 161 حجم فایل زیپ .ی 3.8 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 3550 بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص­های فر...
1049665

مجموعه مقالات رشته مدیریت (همه گرایش ها)

مجموعه مقالات رشته مدیریت (همه گرایش ها)مجموعه ای متفاوت از مقالات رشته مدیریت (همه گرایش ها)، مجموعه مقالات رشته مدیریت که شامل مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و مدیریت تی همه در قالب یک فایل آماده برای استفاده می باشد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2048313

مقالات مدیریت دانش مجموعه سوم

مقالات مدیریت دانش مجموعه سومفرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: حجم فایل: 4189قیمت: 4000 تومانبخشی از متن:مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند . مقالات مدیریت دانش مجموعه سوم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد .فایل کلیه مقالات pdfلیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 229حجم فایل زیپ ی 4.2 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات3520 شبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها به منظور ایجاد وتلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش 303521 مدل مدیریت دانش د? ...
1173088

ابتکار مدیریت و عملکرد سازمانی - مقاله ترجمه شده

عنوان فارسی مقاله:ابتکار مدیریت و عملکرد سازمانی: اثر واسطه ای مدیریت عملکردعنوان انگلیسی مقاله:mana ent innovation and organizational performance: the mediating effect of performance mana entبرای رایگان مقاله انگلیسی ابتکار مدیریت و عملکرد سازمانی: اثر واسطه ای مدیریت عملکرد و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فاجستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1304654

مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوازدهم

» :: مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوازدهم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند . مقالات مدیریت دانش مجموعه دوازدهم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 115 حجم فایل زیپ ی 3.2 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 3611 افقهای نوین سازماندهی دانش در تعامل با محیط الکترونیکی 11 3612 تبیین و طراحی سازما نهای دانشی 10 3613 نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش 9 3614 مدیریت دانش در سازمان ها 8 3615 ارزی اثر مدیریت ...
54423

مقالات مدیریت دانش مجموعه پنجم

مقالات مدیریت دانش مجموعه پنجم دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 4468 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 173 مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند . مقالات مدیریت دانش مجموعه پنجم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 173 حجم فایل زیپ .ی 4.5 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 3540 نقش و وظایف مدیریت دانش محور در موفقیت مدیریت ز
234040

مکاتب استراتژی-مجموعه مقالات

مکاتب استراتژی-مجموعه مقالات دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 13173 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 247 مکاتب استراتژی - مجموعه کل مقالات این مجموعه شامل 13 مقاله در ارتباط با مکاتب استراتژی می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 247 حجم فایل زیپ .ی 13.1 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 1001 مدیریت استراتژیک به ساختار منطعف و پویا نیاز دارد 7 1002 نوسازی راهبردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی ...
234038

مکاتب استراتژی- مجموعه اول مقالات

مکاتب استراتژی- مجموعه اول مقالات دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 7522 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 114 مکاتب استراتژی - مجموعه اول مقالات این مجموعه شامل 5 مقاله در ارتباط با مکاتب استراتژی می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 114 حجم فایل زیپ .ی 7.5 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 1001 مدیریت استراتژیک به ساختار منطعف و پویا نیاز دارد 7 1002 نوسازی راهبردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی ...
54426

مقالات مدیریت دانش مجموعه هشتم

مقالات مدیریت دانش مجموعه هشتم دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 5934 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 173 مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند . مقالات مدیریت دانش مجموعه هشتم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 172 حجم فایل زیپ .ی 5.9 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 3570 بررسی و مقایسه ی ابعاد مدیریت دانش بین س...
189880

. مقاله مدیریت دانش

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند مقالات مدیریت دانش مجموعه نهم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد فایل کلیه مقالات pdfلیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 223حجم فایل زیپ .ی 37 mbمقالات مدیریت دانش- مجموعه نهم
1656125

مجموعه سوم مقالات مدیریت مالی سود

مجموعه سوم مقالات مدیریت مالی -سود مجموعه سوم مقالات مدیریت مالی -سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 218 حجم فایل زیپ ی 3.4 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه 21 رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام 23 22 بررسی...ادامه و مجموعه دوم مقالات مدیریت مالی- سود مجموعه دوم مقالات مدیریت مالی- سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 207 حجم فای? ...
54425

مقالات مدیریت دانش مجموعه هفتم

مقالات مدیریت دانش مجموعه هفتم دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 6590 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 173 مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند . مقالات مدیریت دانش مجموعه هفتم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 145 حجم فایل زیپ .ی 6.6 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 3560 ا.امات، ضرورت ها و مکانیزم های تجاریسازی دانش
242905

مجموعه مقالات تحلیل آماری

مجموعه مقالات تحلیل آماری دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 11093 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 440 این مجموعه شامل 22 مقاله در ارتباط با " تحلیل آماری " می باشد . تعداد کل صفحات 440 فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه حجم فایل زیپ .ی 10.8mb فهرست مقالات به شرح زیر می باشند : 365 بررسی تأثیر استقرار مدیریت کیفیت بر شاخصهای عملکرد 366 اولویت بندی نقاط نیازمند بهبود در بیمارستان ا.هرای (س) اصفهان بر اساس نظام خودارزی. بر مبنای مدل کیفیت اروپایی (efqm) 367 داده کاوی و کاربرد آن در آمار رسمی 368 بررسی ر
74912

. فایل مقالات مدیریت دانش- مجموعه پنجم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه پنجم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند مقالات مدیریت دانش مجموعه پنجم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 173 حجم فایل زیپ .ی 45 mb دسته بندی مدیریت بازدید ها 68 فرمت فایل pdf حجم فایل 4468 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 173 فروشنده فایل کد کاربری 527 تمام فایل ها مجموعه مناسب دانشجویانی است
234044

مقالات مدیریت دانش- مجموعه سوم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه سوم دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 4189 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 229 مقالات مدیریت دانش مجموعه سوم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 229 حجم فایل زیپ .ی 4.2 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 3520 شبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها به منظور ایجاد وتلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش 30 3521 مدل مدیریت دان...
242907

مجموعه ششم مقالات مدیریت مالی -سود

مجموعه ششم مقالات مدیریت مالی -سود دسته: مدیریت مالی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 3917 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 211 مجموعه ششم مقالات مدیریت مالی ، سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 211 حجم فایل زیپ .ی 3.9 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه 51 بررسی تأثیر مدیریت سود بر کیفیت سود شرکت های دارای بحران مالی 30 52 الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش اف
1285039

مقالات مدیریت دانش مجموعه ششم

» :: مقالات مدیریت دانش مجموعه ششم --- ید و محصول 1395/05/18 اثربخشی سازمانی , رفتار شهروندی سازمانی , مقاله فرهنگ سازمانی , مدیریت استعداد , مقاله مدیریت دانش , مدیریت دانش , مقاله تسهیم دانش , مدل مدیریت دانش , تجزیه و تحلیل تشخیصی , تحلیل عاملی تائیدی , خلق دانش , اکتساب دانش , ذخیره دانش , استراتژی مدیریت دانش , استراتژی دانش , عوامل کلیدی موفقیت در سیستم مدیریت دانش , راهبرد مدیریت دانش , مدیریت کیفیت فراگیر , فرهنگ سازمانی , عوامل محیطی , سرمایه فکری تعداد صفحات مقالات : 161 | حجم فایل زیپ ی : 3.8 mb | .post_footer a { display:inline-block; padding:2px 6px; margin:4px 2px; border-radius:4px; color:white; background:#d9534f; ...
242902

مجموعه چهارم مقالات مدیریت مالی -سود

مجموعه چهارم مقالات مدیریت مالی -سود دسته: حسابداری فرمت فایل: pdf حجم فایل: 4462 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 217 مجموعه چهارم مقالات مدیریت مالی ، سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 217 حجم فایل زیپ .ی 4.5 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : 31 بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورش.ته 26 32 نقش نظارتی حسابرس و سیاست های تقسیم سود شرکتها 28 33 ...
1173053

رایگان مقاله انگلیسی درباره اثر واسطه ای مدیریت عملکرد

عنوان فارسی مقاله: ابتکار مدیریت و عملکرد سازمانی: اثر واسطه ای مدیریت عملکرد عنوان انگلیسی مقاله: mana ent innovation and organizational performance: the mediating effect of performance mana ent برای رایگان مقاله انگلیسی ابتکار مدیریت و عملکرد سازمانی: اثر واسطه ای مدیریت عملکرد و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی ادامه مطلب
1304653

مقالات مدیریت دانش- مجموعه سیزدهم

» :: مقالات مدیریت دانش- مجموعه سیزدهم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند . مقالات مدیریت دانش مجموعه سیزدهم این مجموعه شامل 11مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 126 حجم فایل زیپ ی 3.7 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات 3621 دانش اطلاع رسانی چیست؟ 4 3622 نقش توصیف گرها در تبادل اطلاعات و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه 6 3623 میزان حاکمیت فرآیندهای مدیریت دانش در علوم پزشکی اصفها ...
1656002

مجموعه هفتم مقالات مدیریت مالی سود

مجموعه هفتم مقالات مدیریت مالی سود مجموعه هفتم مقالات مدیریت مالی سود مجموعه هفتم مقالات مدیریت مالی ، سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 213 حجم فایل زیپ ی 4.8 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد...ادامه و مقاله titr مقاله titr با توجه به وجود نویز آزار دهنده در خطوط کانوایر صافکاری در اثر عملیات سنگ زنی و چکش کاری دستی توسط اپراتور و به منظور بهبود وضعیت ارگونومی از نظر شرایط محیطی و با توجه به آمار آسیبهای شنوایی و گزارشات صدا سنجی ...
1945933

مجموعه هفتم مقالات مدیریت مالی سود

مجموعه هفتم مقالات مدیریت مالی سود مجموعه هفتم مقالات مدیریت مالی سود مجموعه هفتم مقالات مدیریت مالی ، سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 213 حجم فایل زیپ ی 4.8 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه 61 بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود: سطح بازار در مقایسه باسطح شرکت 14 62 گزینش مدلی کارآمد برای پیش بینی سود بر اساس مقایسه مدل های مربوط در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران 21 63 هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود 22 64 رشد درآمد و س? ...
1852484

مقالات مدیریت دانش مجموعه نهم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه نهم مقالات مدیریت دانش- مجموعه نهم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند . مقالات مدیریت دانش مجموعه نهم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 223 حجم فایل زیپ ی ...ادامه و پاو وینت تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور پاو وینت تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور سرفصل مطالب: •مقدمهای راجع به توسعة فناوری اطلاعات •فناوری اطلاعات؛ اشتغا ایی ی? ...
1410777

مجموعه مقالات تعهد سازمانی در تربیت بدنی

مجموعه مقالات تعهد سازمانی در تربیت بدنیفایل مجموعه مقالات تعهد سازمانی در تربیت بدنی را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. مجموعه مقالات تعهد سازمانی در تربیت بدنی 1 ارائه مدل ارتباط عد سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان 2 ارتباط تعهد سازمانی و سازمان یادگیرنده در اداره کل ورزش و جوانان غرب ایران 3 ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان 4 ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان اسان رضوی 5 ارتباط هوش هیجانی و تعهد داوطلبان ...
242908

مجموعه هفتم مقالات مدیریت مالی -سود

مجموعه هفتم مقالات مدیریت مالی -سود دسته: مدیریت مالی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 5863 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 213 مجموعه هفتم مقالات مدیریت مالی ، سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 213 حجم فایل زیپ .ی 4.8 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه 61 بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود: سطح بازار در مقایسه باسطح شرکت 14 62 گزینش مدلی کارآمد برای پیش ...
245663

مجموعه اول مقالات مدیریت مالی -سود

مجموعه اول مقالات مدیریت مالی -سود دسته: حسابداری فرمت فایل: pdf حجم فایل: 5568 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 204 مجموعه اول مقالات مدیریت مالی- سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 204 حجم فایل زیپ .ی 5.6 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه 1 بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران 16 2 بررسی قدرت کشف مدلهای م...
264869

مدیریت انرژی-مجموعه پنجم مقالات

مدیریت انرژی-مجموعه پنجم مقالات دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 10575 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 105 مجموعه پنجم مقالات مدیریت انرژی ، شامل 9 مقاله می باشد . تعداد کل صفحات مقالات 105 فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه حجم فایل زیپ .ی 10.3 mb فهرست مقالات به شرح زیر می باشند : 657 جایگاه انرژی در سازمان جهانی تجارت 661 استفاده از مدل تفکیک شده پالایشگاه نفت خام برای تعیین الگوی بهینه پالایش در شبکه انرژی کشور 662 مدیریت انرژی و ارائه را.ارهای صرفه جویی در یک کارخانه شیمیایی 663 مد
268635

مدیریت انرژی-مجموعه دوم مقالات

مدیریت انرژی-مجموعه دوم مقالات دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 4403 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 مجموعه دوم مقالات مدیریت انرژی ، شامل 9 مقاله می باشد . تعداد کل صفحات مقالات 71 فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه حجم فایل زیپ .ی 4.3 mb فهرست مقالات به شرح زیر می باشند : 633 آیس استوریج فناوری نوین ذخیره سازی انرژی 634 حقوق مالی انتقال: حلقه مکمل در تجدید ساختار صنعت برق 635 بهره وری سبز، فرصتی نوین در مدیریت محیط زیست 636 فناوری جدید و نقش آن در صنعت پالایش نفت 637 آ
245662

مدیریت تولید -مجموعه سوم مقالات

مدیریت تولید -مجموعه سوم مقالات دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 4339 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 مجموعه سوم مقالات مدیریت تولید شامل 12 مقاله می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 150 حجم فایل زیپ .ی 4.23 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : 305 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری .ب و کارهای خوشه صنعتی شیلات استان سیستان و بلوچستان با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای 306 بررسی سیستمی وضعیت چای در ایران 307 تلفیقی جدید برای طراحی محصول 308 .ی همزمان : را...
1991334

مجموعه مقالات اولین همایش هوش سازمانی و هوش ب و کار

مجموعه مقالات اولین همایش هوش سازمانی و هوش ب و کار مجموعه مقالات اولین همایش هوش سازمانی و هوش ب و کار تمام مقالاتی که در اولین همایش هوش سازمانی و هوش ب وکار که در 29 و 30 آذر سال 1389 برگزار شده است. چکیده مقالات را از اینجا کنید. دریافت فایل ... دریافت فایل
2089425

مقالات ترجمه شده 2013

لینک ترجمه و اصل مقالات 2013: تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی: نقش میانجی را ارهای منابع انسانی با عملکرد بالاتاثیر فرهنگ اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی ی تحول آفرین به عنوان مقدمه رفتار شهروندی سازمانی تغییرگرا بین المللی شدن، نوآوری و سازمان ها: سه واژه ای که رقابت پذیری شرکت ها در بازارهای نوظهور را تقویت می کنند یک مدل ب و کار ایه و تحقق آن برای کارآفرینی سیر تکاملی اولیه پایه های تئوری و استراتژی رفتاری سازمان وفاداری رفتاری به برند و تداعی های برند برای مصرف کننده استراتژی آسان ساخته است: تفکر در قالب مجموعه های سه تایی مسائل ...
130683

مجموعه چهاردهم مقالات مدیریت مالی ، سود

دسته: مدیریت مالی بازدید: 4 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 3468 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 173 مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی – سود می باشند. مجموعه چهاردهم مقالات مدیریت مالی ، سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 185 حجم فایل زیپ .ی 3.5 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه 131 محتوای اطلاعاتی جزء غیر عملیاتی سود حسابداری در رابطه با پیش بی
245660

مدیریت تولید -مجموعه اول مقالات

مدیریت تولید -مجموعه اول مقالات دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 11683 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 146 مجموعه اول مقالات مدیریت تولید شامل 10 مقاله می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 146 حجم فایل زیپ .ی 11.4 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : 284 کاربرد روش شناسی های رویه پاسخ، رگرسیون فازی و الگوریتم ژنتیک برای ارزی. عوامل موثر در فرایند مونتاژ کاسه چرخ خودرو 285 بی اعتمادی صنایع به تحقق و توسعه 286 چالشهای تولیدی محصول در کلاس جهانی 287 بررسی میزان اثرات ضد تورمی افزا...
242903

مجموعه پنجم مقالات مدیریت مالی -سود

مجموعه پنجم مقالات مدیریت مالی -سود دسته: حسابداری فرمت فایل: pdf حجم فایل: 4699 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 213 مجموعه پنجم مقالات مدیریت مالی ، سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 213 حجم فایل زیپ .ی 4.7 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه 41 بررسی اثر اعتماد بر هزینه ها و سود در روابط تأمین کننده و مشتری: با استفاده از رویکرد بازی ها 13 42 بررسی ا
1578647

تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات

تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 1520حجم فایل: 36887قیمت: 12000 تومانبخشی از متن: پیرامون موضوع تدوین استراتژی می باشند .با ید مجموعه کل مقالات تدوین استراتژی از 40 % تخفیف بیشتر ( نسبت به ید تک تک مجموعه ها )بهره مند شوید.تدوین استراتژی - مجموعه کل مقالاتاین مجموعه شامل 77 مقاله در خصوص " تدوین استراتژی " می باشد .فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات1014 درخت تصمیم فازی ؛ رویکردی نوین در تدوین استراتژی 161015 طراحی مدل راهبردی ارزی عملکرد در شرکت های ساختمانی با ترکیب روش های bsc و ahp 231016 بررسی عناصر ...
733156

مجموعه مقالات روانشناسی

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.مجموعه کاملی از مقالات مرتبط با روانشناسی و مشاوره با فرمت ورد در اختیار م.قین قرار می گیرد. بدین ترتیب محققین عزیز با کمترین هزینه شما به مجموعه کاملی از مقالات دسترسی پیدا خواهید کرد. در این بخش گروه در نظر دارد مجموعه کاملی از مقالات را که شامل بیش از 80 مقاله می باشد، در اختیار شما بزرگواران قرار دهد.مقالات قابل ویرایش می باشد لینگ دانود:مجموعه مقالات روانشناسی مجموعه مقالات روانشناسی
245661

مدیریت تولید -مجموعه دوم مقالات

مدیریت تولید -مجموعه دوم مقالات دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 7843 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 مجموعه دوم مقالات مدیریت تولید شامل 11 مقاله می باشد . فایل کلیه مقالات pdf لیست مقالات در یک فایل ا.ل جداگانه تعداد صفحات مقالات 100 حجم فایل زیپ .ی 7.65 mb فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : 294 ارائه مدل موفقیت تحلیل مت.وژی چابک در مرحله نگهداشت محصول نرم افزاری از دیدگاه تحلیل گران نرم افزار 295 کاربرد یک مدل ریاضی برای متعادل سازی خط مونتاژ (مطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی) 296 ا.امات توسعه ما.یچی محصول 297 تعیین
1657322

پاو وینت مدیریت و عوامل موثر بر عملکرد سازمانی،

پاو وینت مدیریت و عوامل موثر بر عملکرد سازمانی، فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: pptxتعداد صفحات: 170حجم فایل: 688قیمت: 8000 تومانبخشی از متن:این پاو وینت حاوی 10 اسلاید لاتین میباشداین پاو وینت در مورد مدیریت و عوامل موثر بر عملکرد سازمانی در 170 اسلاید زیبا وشامل مقدمه،تعریف،مدیریت و عوامل موثر بر عملکرد سازمانی،عملکرد،مدیریت عملکرد،ارزی عملکرد،ارزی عملکرد,اندازه گیری عملکرد,ارزی عملکرد سازمانی,مدیریت و.... و منابع می باشد.—عملکرد به عنوان یک مفهوم چالشی و پیچیده —ذی نفعان متفاوت (مصرف کنندگان، ارائه دهندگان، ت و ... ) با علایق و اولویت های متفاوت——به سختی ا? ...
943182

مجموعه مقالات روانشناسی

تعداد صفحات: 900 مجموعه کاملی از مقالات مرتبط با روانشناسی و مشاوره با فرمت ورد در اختیار م.قین قرار می گیرد. بدین ترتیب محققین عزیز با کمترین هزینه شما به مجموعه کاملی از مقالات دسترسی پیدا خواهید کرد. در این بخش گروه در نظر دارد مجموعه کاملی از مقالات را که شامل بیش از 80 مقاله می باشد، در اختیار شما بزرگواران قرار دهد.مقالات قابل ویرایش می باشد لینک .:مجموعه مقالات روانشناسیمجموعه مقالات روانشناسی

مدیریت عملکرد سازمانی مجموعه مقالات