مجموعه آموزشی آزمون های ورود به حرفه ان کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران


2236703

مجموعه آموزشی آزمون های ورود به حرفه ان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران

مجموعه آموزشی آزمون های ورود به حرفه ان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران به مجموعه آموزشی آزمون های ورود به حرفه ان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی خوش اومدین. توی این مجموعه سعی میکنیم شما رو با مسائل و ا امات مربوط به این آزمون ها آشنا کنیم.
879810

اطلاعیه ثبت نام آزمون های ورود به حرفه مهرماه ۹۶

اطلاعیه ثبت نام آزمون های ورود به حرفه .ان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی مورخ مهرماه ۹۶ بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمون های ورود به حرفه .ان کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی سال جاری می رساند، آزمون های مذکور در روزهای پنجشنبه و . مورخ ۲۰ و ۲۱ مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. ثبت نام آزمون های مذکور از روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۳۱ در سامانه ثبت نام آزمون ها آغاز و تا روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۰۹ ادامه خواهد داشت. لازم بذکر است از آنجاییکه مهلت زمانی تعیین شده قابل تمدید ?...
908987

ثبت نام آزمون های ورود به حرفه نظام .ی ساختمان

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمون های ورود به حرفه .ان کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی سال جاری می رساند، آزمون های مذکور در روزهای پنجشنبه و . مورخ ۲۰ و ۲۱ مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. ثبت نام آزمون های مذکور از روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۳۱ در سامانه ثبت نام آزمون ها آغاز و تا روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۰۹ ادامه خواهد داشت. لازم بذکر است از آنجاییکه مهلت زمانی تعیین شده قابل تمدید نخواهد بود، لذا به کلیه داوطلبان عزیز توصیه می گردد در مهلت زمانی تعیین شده نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. همچنین در آزمو?...
60188

دریافت کارت شناسایی ورود به آزمون اسفند ماه 95

قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون های ورود به حرفه .ان اسفند ماه 1395 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت درآزمونهای ورود به حرفه .ان و کاردانهای فنی ساختمان و آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی اسفند ماه 95 می رساند: لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهای یادشده از روز دوشنبه مورخ 15 اسفند 95 لغایت چهارشنبه 18 اسفند 95 در سامانه آزمونهای ورود به حرفه فعال می باشد.کلیه داوطلبان عزیز می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ های مذکور ضمن مراجعه به "سامانه آزمون های ورود به حرفه" کارت خود را دریافت نمایند. از طریق لینک زیر نسبت به دریافت کارت ورود...
59183

دریافت کارت شناسایی ورود به آزمون اسفند ماه 95

قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون های ورود به حرفه .ان اسفند ماه 1395 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت درآزمونهای ورود به حرفه .ان و کاردانهای فنی ساختمان و آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی اسفند ماه 95 می رساند: لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهای یادشده از روز دوشنبه مورخ 16 اسفند 95 لغایت چهارشنبه 18 اسفند 95 در سامانه آزمونهای ورود به حرفه فعال می باشد.کلیه داوطلبان عزیز می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ های مذکور ضمن مراجعه به "سامانه آزمون های ورود به حرفه" کارت خود را دریافت نمایند. از طریق لینک زیر نسبت به دریافت کارت ورود...
291919

دریافت کارت شناسایی ورود به آزمون اسفند ماه 95

قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون های ورود به حرفه .ان اسفند ماه 1395 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت درآزمونهای ورود به حرفه .ان و کاردانهای فنی ساختمان و آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی اسفند ماه 95 می رساند: لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهای یادشده از روز دوشنبه مورخ 16 اسفند 95 لغایت چهارشنبه 18 اسفند 95 در سامانه آزمونهای ورود به حرفه فعال می باشد.کلیه داوطلبان عزیز می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ های مذکور ضمن مراجعه به "سامانه آزمون های ورود به حرفه" کارت خود را دریافت نمایند. از طریق لینک زیر نسبت به دریافت کا
39423

دریافت کارت شناسایی ورود به آزمون اسفند ماه 95

قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون های ورود به حرفه .ان اسفند ماه 1395 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت درآزمونهای ورود به حرفه .ان و کاردانهای فنی ساختمان و آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی اسفند ماه 95 می رساند: لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهای یادشده از روز دوشنبه مورخ 16 اسفند 95 لغایت چهارشنبه 18 اسفند 95 در سامانه آزمونهای ورود به حرفه فعال می باشد.کلیه داوطلبان عزیز می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ های مذکور ضمن مراجعه به "سامانه آزمون های ورود به حرفه" کارت خود را دریافت نمایند. از طریق لینک زیر نسبت به دریافت کا
715064

دریافت کارت شناسایی ورود به آزمون اسفند ماه 95

قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون های ورود به حرفه .ان اسفند ماه 1395 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت درآزمونهای ورود به حرفه .ان و کاردانهای فنی ساختمان و آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی اسفند ماه 95 می رساند: لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهای یادشده از روز دوشنبه مورخ 16 اسفند 95 لغایت چهارشنبه 18 اسفند 95 در سامانه آزمونهای ورود به حرفه فعال می باشد.کلیه داوطلبان عزیز می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ های مذکور ضمن مراجعه به "سامانه آزمون های ورود به حرفه" کارت خود را دریافت نمایند. از طریق لینک زیر نسبت به دریافت...
28433

دریافت کارت شناسایی ورود به آزمون اسفند ماه 95

قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون های ورود به حرفه .ان اسفند ماه 1395 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت درآزمونهای ورود به حرفه .ان و کاردانهای فنی ساختمان و آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی اسفند ماه 95 می رساند: لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهای یادشده از روز دوشنبه مورخ 16 اسفند 95 لغایت چهارشنبه 18 اسفند 95 در سامانه آزمونهای ورود به حرفه فعال می باشد.کلیه داوطلبان عزیز می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ های مذکور ضمن مراجعه به "سامانه آزمون های ورود به حرفه" کارت خود را دریافت نمایند. از طریق لینک زیر نسبت به دریافت...
1287391

اطلاعیه دریافت کارت آزمون مهر ماه ۱۳۹۶

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه ی و کاردانی و تعیین صلاحیت معماران تجربی مهر ماه ۱۳۹۶ می رساند این عزیزان می توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ها از تاریخ ۱۷/۰۷/۹۶ به سامانه آزمون های ورود به حرفه ان، (اینجا) مراجعه نمایند. دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
957368

تمدید مهلت ثبت نام آزمون های ورود به حرفه مهر ۹۶

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام آزمون های ورود به حرفه مهر ماه ۹۶ بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون های ورود به حرفه .ان کاردانهای فنی و معماران تجربی، مهر ماه سال جاری می رساند، ثبت نام آزمون های مذکور تا روز شنبه مورخ ۱۴/۰۵/۹۶ تمدید گردیده است و داوطلبان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه برای ثبت نام اقدام نمایند. لازم بذکر است مهلت زمانی تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود لذا به کلیه داوطلبان عزیز توصیه می گردد در مهلت زمانی تعیین شده نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. دفتر مقررات ملی ساختمان
1655144

نظام نامه اخلاق حرفه ای در ی ساختمان

پیرو اعلام مواد آزمون های ورود به حرفه ان، کاردان ها و معماران تجربی شهریور ماه سال جاری و الحاق تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات محترم ان موضوع اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام ی و کنترل ساختمان و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در ی ساختمان به مواد آزمون ها، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون های ورود به حرفه ان، کاردان ها و معماران تجربی شهریور ماه سال جاری می رساند، مفاد تصویب نامه و نظامنامه مذکور جهت آگاهی عموم ان، کاردان ها و معماران تجربی در سامانه درج گردیده و قابل دسترسی می باشد مشاهده متن کامل نظام نامه اخلاق حرفه ...
1879421

اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه، مهر ماه 96

نتایج آزمون ورود به حرفه ان مهر 96 نتایج آزمون ورود به حرفه کاردان های فنی ساختمان مهر 96نتایج آزمون حرفه ای معماران تجربی مهر 96
1722305

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه مهرماه ۹۶

با توجه به برخی از ابهامات مطرح شده توسط شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه ان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت معماران تجربی مهر ماه ۹۶ در خصوص اعلام نتایج نهایی و قطعی آزمون ها، بدینوسیله به آگاهی می رساند از آنجائیکه موضوع مراحل بررسی در خصوص بازبینی سئوال ها، توسط کمیته تخصصی مربوط در دست بررسی پیگیری می باشد. فلذا پس از اتمام مهلت مورد نظر برای بازنگری، نتایج قطعی تا تاریخ ۹۶/۱۰/۲۰ بر روی کارنامه داوطلبان اعمال خواهد شد و کلیه شرکت کنندگان محترم می توانند پس از مهلت مقرر ضمن مراجعه به سامانه آزمونهای نسبت به دریافت کارنامه اقدام نمایند ...
1302121

کارت آزمون های ورود به حرفه ی و کاردانی و تعیین صلاحیت معماران تجربی مهر ماه ۱۳۹۶

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2477930

اعلام نتایج آزمون نظام ی 97 – صلاحیت ورود به حرفه ان پایه3

نتایج آزمون نظام ی 97 برای تمامی رشته ها و در تمامی صلاحیت ها نتایج آزمون نظام ی 97 در هفت رشته مربوط به ساختمان و شهرسازی جهت ورورد به حرفه ان و دریافت پروانه اشتغال بنا به گفته معاون دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اول مرداد سال 97 اعلام خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است جهت قبولی در آزمون هیچ محدودیت یا شرایط خاصی وجود ندارد و تنها کافیست با دریافت 50% امتیاز و نمره لازم در آزمون قبول شوید. آزمون های ورود به حرفه نظام ی در سراسر کشور در 20 و 21 اردیبهشت 97 در رشته های 7 گانه مربوط بهساختمان و شهرسازی برگزار گردید. جهت مشاهده ادامه مطلب و ورود به سامانه مشاهد ...
2619993

کلاس آمادگی آزمون نظام ی پایه ٣ رشته عمران صلاحیت محاسبات

کتاب محاسب عمران تالیف حسین خ ، ویژه متقاضیان شرکت در آزمون ورود به حرفه پایه 3 نظام ی صلاحیت محاسبات ، توسط انتشارات عمران سرا منتشر گردیده است، که شامل مجموعه پاسخ های تشریحی سؤالات آزمون های ورود به حرفه از سال ۱۳۹۳تا ۱۳۹۵با استناد به آ ین ویرایش و اصلاحات مباحث مقررات ملی ساختمان ارائه شده است.مشاهده متن کامل کلاس آمادگی آزمون نظام ی پایه ٣ رشته عمران صلاحیت محاسباتبسته نقره ای آزمون نظام ی تاسیسات برقیکتاب محاسب عمران تالیف حسین خ ، ویژه متقاضیان شرکت در آزمون ورود به حرفه پایه 3 نظام ی صلاحیت محاسبات ، توسط انتشارات عمران سرا منتشر گردیده است ...
2619969

کلاس آمادگی آزمون نظام ی پایه 3 رشته عمران صلاحیت محاسبات

کتاب محاسب عمران تالیف حسین خ ، ویژه متقاضیان شرکت در آزمون ورود به حرفه پایه 3 نظام ی صلاحیت محاسبات ، توسط انتشارات عمران سرا منتشر گردیده است، که شامل مجموعه پاسخ های تشریحی سؤالات آزمون های ورود به حرفه از سال 1393تا 1395با استناد به آ ین ویرایش و اصلاحات مباحث مقررات ملی ساختمان ارائه شده است.مشاهده متن کامل کلاس آمادگی آزمون نظام ی پایه 3 رشته عمران صلاحیت محاسباتبسته نقره ای آزمون نظام ی تاسیسات برقی کتاب محاسب عمران تالیف حسین خ ، ویژه متقاضیان شرکت در آزمون ورود به حرفه پایه 3 نظام ی صلاحیت محاسبات ، توسط انتشارات عمران سرا منتشر گردیده اس? ...
1918068

اطلاعیه ثبت نام آزمون های ورود به حرفه در اردیبهشت ۹۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون های ورود به حرفه ی می رساند، نوبت بعدی آزمون های مربوط، در روزهای پنجشنبه و ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برای کلیه رشته های ی، شهرسازی – عمران – معماری – نقشه برداری – تاسیسات مکانیکی – تاسیسات برقی و ترافیک به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. ثبت نام این دسته از آزمون ها از تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ از طریق سامانه آزمون های ورود به حرفه ان شروع و تا ۹۶/۱۲/۱۱ ادامه خواهد داشت. دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
2705554

نمونه سوالات فنی حرفه ای برق ساختمان با جواب

نمونه سوالات فنی حرفه ای برق ساختمان با جوابنمونه سوالات برق ساختمان درجه 2 با پاسخنامه... آذر ۱۳۹۶ - نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۲ با پاسخنامه – کاملترین مجموعه آموزشی نمونه سوالات برقکار ساختمان درجه ۲ ادواری فنی و حرفه ای که شامل سوالات پر ... نمونه سوالات برق ساختمان درجه 1 فنی حرفه ای - کتاب ... ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۱ فنی حرفه ای – کاملترین مجموعه آموزشی سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۱ با جواب در ... سوالات برق ساختمان درجه ۱ فنی حرفه ای –۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - کاملترین مجموعه آموزشی سوال? ...
1925634

آزمون ورود به حرفه نظام ی نوبت اول سال 97

https://kargosha.com/fa/mag/1854 آزمون ورود به حرفه نظام ی نوبت اول سال 97 در روزهای پنجشنبه و مورخه 20 و 21 اردیبهشت ماه سال97 برگزار خواهد شد.ثبت_نام آزمون از تاریخ 96/11/30 شروع و تا تاریخ 96/12/11 از طریق سامانه آزمون های ورود به حرفه ان ادامه خواهد داشت .برای ثبت نام به سامانه آزمون های ورود به حرفه مراجعه نمایید.
2426220

لینک های مفید آزمون نظام ی ساختمان

سامانه آزمون های ورود به حرفه مواد آزمون ورود به حرفه ان بررسی سنوات لازم برای ثبت نام نظام ی
2705546

نمونه سوالات فنی حرفه ای برق ساختمان با جواب

نمونه سوالات فنی حرفه ای برق ساختمان با جواب نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2 با پاسخنامه... آذر ۱۳۹۶ - نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۲ با پاسخنامه – کاملترین مجموعه آموزشی نمونه سوالات برقکار ساختمان درجه ۲ ادواری فنی و حرفه ای که شامل سوالات پر ... نمونه سوالات برق ساختمان درجه 1 فنی حرفه ای - کتاب ... ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۱ فنی حرفه ای – کاملترین مجموعه آموزشی سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۱ با جواب در ... سوالات برق ساختمان درجه ۱ فنی حرفه ای –۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - کاملترین مجموعه آموزشی سوالات آزمون ? ...
1193650

مجموعه سوالات plc برای آمادگی آزمون فنی حرفه ای

مجموعه سوالات plc برای آمادگی آزمون فنی حرفه ای فایل های داخل این مجموعه : 600 سوال و جواب امتحان پی ال سی درجه دوم فنی حرفه ای تست های طبقه بندی شده plc درجه 2 و1 مناسب برای آمادگی آزمون فنی حرفه ای رشته های برق صنعتی و پی ال سی . فایل >>> سایر محصولات :مجموعه سوالات plc برای آمادگی آزمون فنی حرفه ای فایل های داخل این مجموعه... fundamental of air sampling :gregory d.wight کتاب اسکن شده کیفیت... مجموعه 15 قالب منو دار پاو وینت مناسب برای ارائه ارشد و ی + 9 تم حرفه ای پاور پونت مجموعه 15 قالب منو... کتاب ساخت 200 مدار الکترونیکی با ترانزیستور زبان انگلیسیکتاب آموزشی ابزار دقیق بهت? ...
2271396

شرکت بیش از ۱۳۴ هزار نفر در آزمون های ورود به حرفه ان

حامد مانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از شرکت بیش از ۱۳۴ هزار نفر در آزمون های ورود به حرفه ان خبر داد و گفت: این آزمون ها مهمترین و بزرگترین آزمون های تخصصی در سطح کشور هستند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مانی فر، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به برگزاری آزمون های نظام ی از فردا گفت: آزمون های ورود به حرفه ی برای ۷ رشته در سراسر کشور به طور همزمان در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت روزهای پنجشنبه و برگزار می شود. مانی فر ادامه داد: این آزمون ها بزرگترین و مهمترین آزمون های تخصصی کشور برای تایید صلا ...
805277

. نمونه سوال آزمون قالی بافی درجه۲

ارزشی. مهارت کارآموزان و تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای نیروی کار،یکی از فعالیت های مهم سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.علاقه مندان برای ورود به بازار کار و رسمیت بخشیدن به آموخته ها و تجربیات خود نیازمند ارزشی. مهارت می باشند. مجموعه ای که پیش رو دارین جامع ترین مجموعه سوالات نظری ارزشی. مهارت قالی بافی درجه ۲، مطابق با استانداردهای سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور می باشد. این مجموعه شامل: ادامه مطلب
341065

پاو.وینت درباره چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران

اختصاصی از فایل هلپ پاو.وینت درباره چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران . با . و پر سرعت . فرمت فایل :powerpoint تعداد صفحات ۲۵ صفحهبخشی از اسلایدها:1-چارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی چیست؟2- نمونه هایی از چارچوب صلاحیت های حرفه ای3- چارچوب صلاحیت حرفه ای پیشنهادی4- رابطه استانداردهای حرفه ای و شغلی با چارچوب صلاحیت5- است.اج سطوح حرفه ای بواسطه استاندارد های حرفه ای6- استاندارد های حرفه ای isco 2008چهارچوب:1-چارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی چیست؟چارچوبی است که صلاحیت های, مدارک و گواهینامه های در سطوح و انواع مختلف را بصورتی منسجم و همگون بر اساس مجموعه از معیارها و شاخص ...
69131

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اسفند ۹۵

دریافت کارت شناسایی ورود به جلسه آزمون اسفند ماه ۹۵ کلیه داوطلبان آزمون ورود به حرفه .ان اسفند ماه ۹۵ می توانند پس از مطالعه راهنمای شرکت در جلسه جهت اخذ کارت خود به سامانه مراجعه نمایند. آزمون های مذکور در روزهای پنجشنبه و . مورخ 19 و 20 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان دریافت کارت شناسایی ورود به جلسه آزمون اسفند ماه ۹۵ سامانه آزمون های ورود به حرفه
2503181

اعلام نتایج آزمون های ورود به حرفه اردیبهشت ۹۷

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر اعلام نتایج آزمون های ورود به حرفه ان، اردیبهشت ۱۳۹۷ بدینوسیله به اطلاع می رساند: نتایج آزمون های موصوف است اج گردیده و از هم اکنون بر روی سامانه آزمون های ورود به حرفه قابل مشاهده می باشد. لذا این عزیزان می توانند با مراجعه به سامانه نسبت به دریافت کارنامه اقدام نمایند. ادامه مطلب
91395

جزئیات آزمون حرفه .ی اسفند ۹۵

حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، در نشست خبری که امروز ۱۷ اسفندماه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، جزئیات آزمون ورود به حرفه .ی در ۵ رشته معماری، عمران، برق، مکانیک و نقشه برداری را در تمامی استان های کشور به طور همزمان و طی روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه، تشریح کرد. مانی فر گفت: آزمون ورود به حرفه .ی یکی از بزرگ ترین رویدادهای .ی کشور است که برای دومین بار در سال جاری و طی روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه به طور همزمان در تمامی استان های کشور برگزار می شود. ادامه مطلب
2526523

نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2 فنی حرفه ای تعداد 830 سوال تستی

نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2 فنی حرفه ای تعداد 830 سوال تستی نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2 فنی حرفه ای تعداد 500+ 330 سوال تستی در این مجموعه : تعداد 500 سوال تستی مربوط آزمون های ادواری فنی و حرفه ای همراه با پاسخ می باشد . تعداد 330 سوال تستی موضوع بندی شده ( سوهان کاری، لحیم کاری ،استاندارد ها ، برق و... ) بدون پاسخ می باشد . این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کار دانش و همچنین هنرجویان سازمان فنی و حرفه ای جهت آمادگی آزمون ... دریافت فایل
2526399

نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2 فنی حرفه ای تعداد 830 سوال تستی

نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2 فنی حرفه ای تعداد 830 سوال تستی نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2 فنی حرفه ای تعداد 500+ 330 سوال تستی در این مجموعه : تعداد 500 سوال تستی مربوط آزمون های ادواری فنی و حرفه ای همراه با پاسخ می باشد . تعداد 330 سوال تستی موضوع بندی شده ( سوهان کاری، لحیم کاری ،استاندارد ها ، برق و... ) بدون پاسخ می باشد . این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کار دانش و همچنین هنرجویان سازمان فنی و حرفه ای جهت آمادگی آزمون ... دریافت فایل
1994054

نمونه سوالات مهم آزمون عکاس دیجیتال فنی حرفه ای

نمونه سوالات مهم آزمون عکاس دیجیتال فنی حرفه ای سوالات کلیدی و مهم حرفه عکاس دیجیتال فنی حرفه ای کشور بهمراه جواب دسته بندی نمونه سوالات فرمت فایل pdf حجم فایل 686 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 17 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 15812 تمام فایل ها نمونه سوالات آزمونهای ادواری حرفه عکاس دیجیتال فنی حرفه ای حاوی 100 سوال برتر-با تهیه این مجموعه سوالات برتر موفقیت خود را در قبولی آزمون عکاسی و ورود به بازار کار و حرفه عکاسی تضمین نمایید. بان ...
1875540

نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2 فنی حرفه ای تعداد 830 سوال تستی

نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2 فنی حرفه ای تعداد 830 سوال تستی نمونه سوالات برق ساختمان درجه 2 فنی حرفه ای تعداد 500+ 330 سوال تستی در این مجموعه : تعداد 500 سوال تستی مربوط آزمون های ادواری فنی و حرفه ای همراه با پاسخ می باشد . تعداد 330 سوال تستی موضوع بندی شده ( سوهان کاری، لحیم کاری ،استاندارد ها ، برق و... ) بدون پاسخ می باشد . این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کار دانش و همچنین هنرجویان سازمان فنی و حرفه ای جهت آمادگی آزمون می باشد . ... دریافت فایل
569812

جزئیات برگزاری دومین آزمون حرفه .ی در اسفند سال ۹۵

حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، در نشست خبری که امروز ۱۷ اسفندماه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، جزئیات آزمون ورود به حرفه .ی در ۵ رشته معماری، عمران، برق، مکانیک و نقشه برداری را در تمامی استان های کشور به طور همزمان و طی روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه، تشریح کرد. مانی فر گفت: آزمون ورود به حرفه .ی یکی از بزرگ ترین رویدادهای .ی کشور است که برای دومین بار در سال جاری و طی روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه به طور همزمان در تمامی استان های کشور برگزار می شود. مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: در این آزمون ۱۳۰ ه
107819

به دنبال اصلاح بنیادین در حوزه ساختمان هستیم

. راه و شهرسازی با تاکید برآنکه وزارت راه وشهرسازی در پی اصلاح بنیادین در حوزه ساختمان است گفت: آیین نامه کنترل ساختمان بیش از ۶ ماه است که در امور زیربنایی .ت در حال بررسی است تا .ان پاسخگویی روشنی در برابر صاحب کار و مسئولیت طراحی و اجرا داشته باشند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس .ی . راه و شهرسازی صبح پنجشنبه ۱۹ اسفندماه در حاشیه بازدید از برگزاری آزمون ورود به حرفه صلاحیت .ان در پردیس دانشکده هنرهای زیبا در گفتگو با خبرنگاران اه. برگزاری آزمون و اثراتی که برگزاری آزمون های حرفه ای .ی در افزایش کمی و کیفی ساخت و ساز و پر
1551607

درج دفترچه و کلید سؤال های آزمون های ورود به حرفه مهر ۱۳۹۶

درج دفترچه و کلید سؤال های آزمون های ورود به حرفه مهر ۱۳۹۶ پیرو برگزاری آزمون های ورود به حرفه ان مهر ماه ۹۶، بدینوسیله اعلام می دارد دفترچه و کلید سوال های تستی آزمون های مذکور در سامانه ثبت نام آزمون ها درج شده است. داوطلبان می توانند درصورت اعتراض به سوال ها و پاسخنامه های آن، درخواست های خود را با فرمت مندرج در فایل زیر حداکثر تا تاریخ ۱۷/۰۹/۹۶ به آدرس ایمیل [email protected] ارسال نمایند. ادامه مطلب
1338027

پاو وینت چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران

پاو وینت چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : پاو وینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 26 اسلاید قسمتی از متن .ppt : بسم الله الرحمن الرحیم ایران وزارت کار و امور اجتماعی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران iranian qualification framework 1-چارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی چیست؟ 2- نمونه هایی از چارچوب صلاحیت های حرفه ای 3- چارچوب صلاحیت حرفه ای پیشنهادی 4- رابطه استانداردهای حرفه ای و شغلی با چارچوب صلاحیت 5- است اج سطوح حرفه ای بواسطه استاندارد های حرفه ای 6- استاندارد های حرفه ای isco 2008 1 ...
2054553

نمونه سوالات مهم آزمون عکاس دیجیتال فنی حرفه ای

نمونه سوالات مهم آزمون عکاس دیجیتال فنی حرفه ای دسته: نمونه سوالات بازدید: 1189 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 686 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 سوالات کلیدی و مهم حرفه عکاس دیجیتال فنی حرفه ای کشور بهمراه جواب قیمت فایل فقط 5,000 تومان نمونه سوالات آزمونهای ادواری حرفه عکاس دیجیتال فنی حرفه ای حاوی 100 سوال برتر-با تهیه این مجموعه سوالات برتر موفقیت خود را در قبولی آزمون عکاسی و ورود به بازار کار و حرفه عکاسی تضمین نمایید. قیمت فایل فقط 5,000 تومان
39709

.نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای برقکار ساختمان (68سوال وجواب)

اختصاصی از حامی فایل .نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای برقکار ساختمان (68سوال وجواب) . با . و پر سرعت . نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای برقکار ساختمان (68سوال وجواب)68سوال وجواب در قالب فایل پی دی افهمراه با پاسخ در هرسوالآزمون فنی و حرفه ای برقکار ساختمان . نمونه سوالات آزمون ادواری لوازم گاز سوز وپکیج (70سوال همراه با پاسخ). نمونه سوالات آزمون پکیج شوفاژ دیواری فایل pdf(32 سوال وجواب). نمونه سوالات آزمون تبرید (کولر گازی )112 سوال و جواب . نمونه سوالات آزمون گرمایش از کف فایل pdf(40سوال وجواب).نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای برقکار ساختمان (68سوال وجواب)....
524057

ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای سال 96 - 97

دوستان عزیزی که منتظر اعلام ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96 بوده اند، میتوانند با خواندن شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96 ، نسبت به ثبت نام خود از طریق این سایت و یا با تماس با شماره 9099071611 اقدام کنند. ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای سال 96 - 97 داوطلبین گرامی که متقاضیان ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96 ، دوره های کاردانی نظام جدید . فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیر.تی-غیرانتفاعی سال 1396 و برخی از رشته های بدون آزمون (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)، هستند باید بدانند که ثبت نام در آزمون کاردانی فنی حرفه...
694677

منابع آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96-97

دروس منابع آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96-97 داوطلبان شرکت در آزمون فنی حرفه ای می بایست برای اطمینان از درستی ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای خود دفترچه ثبت نام آزمون را با دقت مطالعه نمایند. افراد متقاضی شرکت در آزمون می توانند جهت آگاهی کامل و مشاوره جهت کنکور فنی حرفه ای و منابع آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96-97 با ما در ارتباط باشند. زمان ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای 96 با توجه به نزدیک بودن زمان ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای ، داوطلبان باید قبل شروع فرآیند ثبت نام آزمون نسبت به نحوه چگونگی ثبت نام کنکور فنی حرفه ای اطلاعات مناسب را .ب نمایند که سامانه ص?...
694564

منابع آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96-97

دروس منابع آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96-97 داوطلبان شرکت در آزمون فنی حرفه ای می بایست برای اطمینان از درستی ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای خود دفترچه ثبت نام آزمون را با دقت مطالعه نمایند. افراد متقاضی شرکت در آزمون می توانند جهت آگاهی کامل و مشاوره جهت کنکور فنی حرفه ای و منابع آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96-97 با ما در ارتباط باشند. زمان ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای 96 با توجه به نزدیک بودن زمان ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای ، داوطلبان باید قبل شروع فرآیند ثبت نام آزمون نسبت به نحوه چگونگی ثبت نام کنکور فنی حرفه ای اطلاعات مناسب را .ب نمایند که سامانه ص?...
694456

منابع آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96-97

دروس منابع آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96-97 داوطلبان شرکت در آزمون فنی حرفه ای می بایست برای اطمینان از درستی ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای خود دفترچه ثبت نام آزمون را با دقت مطالعه نمایند. افراد متقاضی شرکت در آزمون می توانند جهت آگاهی کامل و مشاوره جهت کنکور فنی حرفه ای و منابع آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96-97 با ما در ارتباط باشند. زمان ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای 96 با توجه به نزدیک بودن زمان ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای ، داوطلبان باید قبل شروع فرآیند ثبت نام آزمون نسبت به نحوه چگونگی ثبت نام کنکور فنی حرفه ای اطلاعات مناسب را .ب نمایند که سامانه صدای مش...
249500

پاو.وینت در مورد چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران

اختصاصی از اینو دیدی پاو.وینت در مورد چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران . با . و پر سرعت . فرمت فایل :powerpoint (لینک . پایین صفحه) تعداد صفحات 26 صفحه 1-چارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی چیست؟2- نمونه هایی از چارچوب صلاحیت های حرفه ای3- چارچوب صلاحیت حرفه ای پیشنهادی4- رابطه استانداردهای حرفه ای و شغلی با چارچوب صلاحیت5- است.اج سطوح حرفه ای بواسطه استاندارد های حرفه ای6- استاندارد های حرفه ای isco 2008 . با .پاو.وینت در مورد چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران
2385531

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فنی حرفه ای

داوطلبان شرکت در کنکور فنی حرفه ای جهت شرکت در آزمون می بایست کارت خود را چاپ کرده و همراه با کارت شناسایی خود در روز آزمون به همراه داشته باشند. مکان و زمان آزمون فنی حرفه ای در کارت شرکت در آزمون ذکر شده است. سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 ثبت نام آزمون فنی حرفه ای داوطلبان شرکت در آزمون فنی حرفه ای می بایست برای اطمینان از درستی ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای خو? ...
2372735

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فنی حرفه ای 97-98

داوطلبان شرکت در کنکور فنی حرفه ای جهت شرکت در آزمون می بایست کارت خود را چاپ کرده و همراه با کارت شناسایی خود در روز آزمون به همراه داشته باشند. مکان و زمان آزمون فنی حرفه ای در کارت شرکت در آزمون ذکر شده است. سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 ثبت نام آزمون فنی حرفه ای داوطلبان شرکت در آزمون فنی حرفه ای می بایست برای اطمینان از درستی ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای خو? ...
2372455

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فنی حرفه ای 97

داوطلبان شرکت در کنکور فنی حرفه ای جهت شرکت در آزمون می بایست کارت خود را چاپ کرده و همراه با کارت شناسایی خود در روز آزمون به همراه داشته باشند. مکان و زمان آزمون فنی حرفه ای در کارت شرکت در آزمون ذکر شده است. سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 ثبت نام آزمون فنی حرفه ای داوطلبان شرکت در آزمون فنی حرفه ای می بایست برای اطمینان از درستی ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای خود دفتر? ...
2372456

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فنی حرفه ای 97-98

داوطلبان شرکت در کنکور فنی حرفه ای جهت شرکت در آزمون می بایست کارت خود را چاپ کرده و همراه با کارت شناسایی خود در روز آزمون به همراه داشته باشند. مکان و زمان آزمون فنی حرفه ای در کارت شرکت در آزمون ذکر شده است. سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 ثبت نام آزمون فنی حرفه ای داوطلبان شرکت در آزمون فنی حرفه ای می بایست برای اطمینان از درستی ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای خود دفتر? ...
2372454

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فنی حرفه ای

داوطلبان شرکت در کنکور فنی حرفه ای جهت شرکت در آزمون می بایست کارت خود را چاپ کرده و همراه با کارت شناسایی خود در روز آزمون به همراه داشته باشند. مکان و زمان آزمون فنی حرفه ای در کارت شرکت در آزمون ذکر شده است. سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 ثبت نام آزمون فنی حرفه ای داوطلبان شرکت در آزمون فنی حرفه ای می بایست برای اطمینان از درستی ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای خود دفتر? ...
1991422

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام آزمون های ورود به حرفه اردیبهشت ۹۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون های ورود به حرفه ان اردیبهشت ماه ۹۷ می رساند، ثبت نام آزمون های مذکور تا روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۴ تمدید گردیده است و داوطلبان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه برای ثبت نام اقدام نمایند. لازم بذکر است مهلت زمانی تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود لذا به کلیه داوطلبان عزیز توصیه می گردد در مهلت زمانی تعیین شده نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
1738896

نمونه سوالات برق ساختمان درجه3 فنی حرفه ای +جزوء

نمونه سوالات برق ساختمان درجه3 فنی حرفه ای +جزوء این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: 300نمونه سوال تستی باجواب نام محصول: نمونه سوالات برق ساختمان درجه 3 فنی حرفه ای +جزوء آموزشی تعداد مجموع سوالات: 300نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای برق ساختمان درجه3با جواب می ... دریافت فایل
2154775

مجموعه نکات مهم مبحث 12 مقررات ملی ساختمان(ایمنی و حفاظت کار حین اجرا)به همراه تست و کلیدواژه

مجموعه نکات مهم مبحث 12 مقررات ملی ساختمان(ایمنی و حفاظت کار حین اجرا)به همراه تست و کلیدواژه و متن آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی این مجموعه درحدود 26 صفحه توسط دفتر ی ساختمان شماره 2645 بر اساس ویرایش جدید مبحث 12 سال 92 به صورت ج ی و مصور آماده شده و مناسب برای آزمون ورود به حرفه سازمان نظام ی و آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و دانشجویان رشته های مرتبط با ساختمان و ین ناظر ونیز همه انی است که دوست دارند ایمنی را فرا بگیرند تا در محیط کار خود آنرا به کار ببندند مجموعه شامل: -خلاصه مبحث 12 به صورت ج ی و مصور -32 تست نکته دار آزمون های ...
535874

ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای سال 96 - 97

دوستان عزیزی که منتظر اعلام ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96 بوده اند، میتوانند با خواندن شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96 ، نسبت به ثبت نام خود از طریق این سایت و یا با تماس با شماره 9099071611 اقدام کنند. ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای سال 96 - 97 داوطلبین گرامی که متقاضیان ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96 ، دوره های کاردانی نظام جدید . فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیر.تی-غیرانتفاعی سال 1396 و برخی از رشته های بدون آزمون (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)، هستند باید بدانند که ثبت نام در آزمون کاردانی فنی حر...
524050

ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای سال 96 - 97

دوستان عزیزی که منتظر اعلام ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96 بوده اند، میتوانند با خواندن شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96 ، نسبت به ثبت نام خود از طریق این سایت و یا با تماس با شماره 9099071611 اقدام کنند. ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای سال 96 - 97 داوطلبین گرامی که متقاضیان ثبت نام آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96 ، دوره های کاردانی نظام جدید . فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیر.تی-غیرانتفاعی سال 1396 و برخی از رشته های بدون آزمون (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)، هستند باید بدانند که ثبت نام در آزمون کاردانی فنی حرف...
705157

اعلام نتایج آزمون کاردانی فنی و حرفه ای 96-97

زمان اعلام نتایج آزمون کاردانی فنی حرفه ای 96-97 داوطلبان شرکت در آزمون فنی حرفه ای می بایست برای اطمینان از درستی ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای خود دفترچه ثبت نام آزمون را با دقت مطالعه نمایند. افراد متقاضی شرکت در آزمون می توانند جهت آگاهی کامل و مشاوره جهت کنکور فنی حرفه ای و اعلام نتایج آزمون کاردانی فنی و حرفه ای 96-97 با ما در ارتباط باشند. زمان ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای 96 با توجه به نزدیک بودن زمان ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای ، داوطلبان باید قبل شروع فرآیند ثبت نام آزمون نسبت به نحوه چگونگی ثبت نام کنکور فنی حرفه ای اطلاعات مناسب را .ب نمایند که ?...
2460050

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای نقاش ساختمان درجه 3 تعداد 217 سوال تستی همراه با جواب

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای نقاش ساختمان درجه 3 تعداد 217 سوال تستی همراه با جواب نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای نقاش ساختمان درجه 3 تعداد 217 سوال تستی همراه باجواب این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کار دانش و همچنین هنرجویان سازمان فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد . در این سایت کلیه تراکنش ها مورد تضمین قرار گرفته و از طریق قسمت پشتیبانی و وارد شماره پیگیری قابل برگشت است ، پس با خیال راحت ید کنید . جهت اطمینان بیشتر می توانید به کانال رضایت م ... دریافت فایل
2587088

نمونه سوالات آزمون برقکار ساختمان درجه یک فنی حرفه ای با جواب سا

نمونه سوالات آزمون برقکار ساختمان درجه یک فنی حرفه ای با جواب سال95 یک دوره نمونه سوالات فنی حرفه ای آزمون برقکار ساختمان درجه یک با جواب دسته بندی نمونه سوالات فرمت فایل rar حجم فایل 930 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 15812 تمام فایل ها یک دوره نمونه سوالات فنی حرفه ای آزمون برقکار ساختمان درجه یک با جواب با فرمت پی دی اف برقکار دجه یکآزمون برقکار ساختمان درجه یکبرقکار ساختمانبرقکار ساختمان درجه یکبرقکار ساختمان درجه 1آزمون فنی حرفه ای برقکار ساختمان درجه یکآزمون کتبی برقآزمون فن ...
1980242

دریافت کارت ورود به جلسه فنی حرفه ای دی ماه 96 منتشر شد

دریافت کارت ورود به جلسه فنی حرفه ای دی ماه 96 منتشر شدکارت ورود به جلسه کنکور فنی حرفه ای 96دریافت کارت ورود به جلسه فنی حرفه ایکارت ورود به جلسه فنی حرفه ای دی ماه 96داوطلبان کنکور فنی حرفه برای دریافت کارت ورود به جلسه با مراجعه به پرتال کارت ورود به جلسه و اعلام نتایج به ادرس azmoon.portaltvto.com و با داشتن مدارک لازم اقدام به دریافت کارت کنند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
69135

تمدید مهلت ثبت نام آزمون های اسفند 95

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام آزمون های ورود به حرفه اسفند ماه 95 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون های ورود به حرفه .ان، اسفند ماه سال جاری می رساند، ثبت نام آزمون های مذکور تا روز چهار شنبه مورخ 06/11/95 تمدید گردیده است و داوطلبان می توانند تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه برای ثبت نام اقدام نمایند. لازم بذکر است مهلت زمانی تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود لذا به کلیه داوطلبان عزیز توصیه می گردد در مهلت زمانی تعیین شده نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان

مجموعه آموزشی آزمون های ورود به حرفه ان کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران