لبخند بزن و بگذار تماشایت کنم


2030382

لبخند بزن و بگذار تماشایت کنم ...

می گویم دوستت دارم،طوری نگاهم کنگویی خدا...بنده ای را وقتِ عبادت می نگرد!همان قدر عاشقانه،همان قدر مهربان،لبخند بزن و بگذار تماشایت کنمچون عاشقی که...وقتِ باران به آسمان چشم دوختههمان قدر با لذتهمان قدر پُر آرزودستم را بگیر و بگو دوستم داری،طوری که خدا در آینه بِنگرد و به خویش بگوید"دو نفر" آف ِ این ها از ابتدا اشتباه بود!"حامد نیازی" چهارشنبه سوری دوستان مبارک!به امید روزی که شادی و پایکوبی در کنار آتش، جای این سر و صداهای آزار دهنده را بگیرد.
687112

لبخند بزن

مهشاد جان لبخند بزن چون من لبخند زدنت را دوست دارم چون لبخند زدن تو آرامش جان من است اگر تو لبخند نزنی زمین سرد می شود و آسمان تاریک به من لبخند بزن که آمده ام که باشم لبخند بزن که لبخند تو من را خوشحال تر می کند لبخند بزن، بگذار باور کنم که تو هم مانند من طعم خوشبختی را احساس می کنی لبخند بزن مهشاد جان
2033474

لبخند بزن و بگذار تماشایت کنم ...

می گویم دوستت دارم،طوری نگاهم کنگویی خدا...بنده ای را وقتِ عبادت می نگرد!همان قدر عاشقانه،همان قدر مهربان،لبخند بزن و بگذار تماشایت کنمچون عاشقی که...وقتِ باران به آسمان چشم دوختههمان قدر با لذتهمان قدر پُر آرزودستم را بگیر و بگو دوستم داری،طوری که خدا در آینه بِنگرد و به خویش بگوید"دو نفر" آف ِ این ها از ابتدا اشتباه بود!"حامد نیازی" چهارشنبه سوری دوستان مبارک!به امید روزی که شادی و پایکوبی در کنار آتش، جای این سر و صداهای آزار دهنده را بگیرد.پ.ن:بشنوید؛ "سبزه ها"، صدای شادی امینی، ترانه از سیدمهدی .http://s8.picofile.com/file/8321649534/sabzeha.mp3
1163910

امشب چراغ غم را بر دوش بام بگذار..."سعید بیابانکی"

امشب چراغ غم را بر دوش بام بگذاردست مرا بگیر و در دست جام بگذار زنهار نشکند دل، این آبگینۀ نابدر خواب مرمرینم آهسته گام بگذار یک سو بریز زلفی، سویی بکار چشمیجایی بپاش بویی، هر گوشه دام بگذار آرامشی است یکدست، تلفیق خواب و مستینام دو چشم خود را دارالسلام بگذار تا فاش گردد امشب رسوایی منِ مستداغی ز بوسه هایت بر گونه هام بگذار دار و ندار من سوخت، آتش مزن دلم رااین بیت را برای حسن ختام بگذار یک شیشه می بیاور، یک جام عطر و لبخند ی ب امشب، سنگ تمام بگذار!
1039076

پانصد و نود و یک

+ کی ببینمت؟ - هان !؟ آها ! باشه ! کمی فرصت .. . . [بگذار کمی ! خودم را جم و جور کنم ! خودم را، از ته خودم جمع کنم ! بگذار کمی هم بزنم خودم را ! اَه ! مـ نِ لعنتی ! به هم چپیده ام .. بگذار کمی در انفرادی خودم آب خنک بخورانم به خودم ! فکر فرتوتم را رها کنم ! بلکه رقیق شوم ! بگذار کمی خودم در خودم جاری شوم ! بگذار لبخند ف تنی ام را از زیر آوار صورتک ها بیابم ! بالا بیاورمش ! روی صورتم !.. اَه ! چه طعم تلخی ! تف ! بیچاره ی بی بر و رو ! بگذار یکی یکیِ حرف هایم را هم پیدا کنم ! گم و گور شده اند ! در به درها خاک گرفته اند ! باید خودم را زور کنم بیاورم کمکم کند یکی یکیِ شان را فوت کنیم !.. ...
798744

بگذار دست هایت صورتم را ببوسند

بگذار دست هایت صورتم را ببوسند وروی چشم هایم خوابشان ببرد!بگذار صدایت بزنم،عزیزم؛عمرم؛جانم؛و به عشقم که رسیدم،لبخند بزنی و با شیطنت بروی توی لباسم قایم شوی!بگذار از ترس پیدا ن.ت بغض کنم و ببارم!تا خ. که بلد نیست بازی مان را به خاطر من ساعت ها دنب. بگردد!بگذار سر به سرش بگذاریم و بخندیم؛تا با مهربانی از خوشی مان ذوق کندبگذار عاشق باشیم،دیوانگی کنیم!خدا عاشق های دیوانه را خیلی دوست دارد!"حامد نیازی"
2768228

بگذار نگویم ...

از غصه ی این فاصله بگذار نگویماز غربت این قافله بگذار نگویماز شمر نگو تو، به تلافیش پدر جاناز چشم بد حرمله بگذار نگویماز قصه ی این صورت زخمی که نگفتیاز قصه ی این آبله بگذار نگویممن پیر شدم جان تو آن دم که به پا شددور سر تو هلهله... بگذار نگویمافتاد به بازارِ غلامان و کنیزانروزی گذر قافله... بگذار نگویماز بابت این درد سرِ معجر دارم ز عمویم گله... بگذار نگویمبابا صدقه هیچ ولی خاری و دشنامدادند به این عائله... بگذار نگویمهر گاه سرت خورد زمین زمین خورددق کرد از این قائله... بگذار نگویموحید محمدی
543286

این متن خیلی قشنگه :

این متن خیلی قشنگه : بگذار ترکت کنند.... بگذار بخواهی ونشود.... بگذار دیگر فرقی بین شب و روزت نباشد.. بگذار جا خوش کنند دستانت رو به اسمان.... بگذار ارزویت براورده نشده بماند.... بگذار اشک شود دریا دریا بباری برایش.... بگذار درد شود..... بگذار زخمش باقی بماند.... بگذار تنها بمانی و باسکوتی تلخ غروب هایت را بگذرانی..... بگذار دنیا هرچه میخواهد سرت بیاورد.... تو اما تحمل کن..... تو خدایت را داری.... خ. که چوبش صدا ندارد..
2504784

بگذار همانطور که هستیم ، بمانیم

دستت را به من بدهبگذار گرمای دستت ، آرام کند دل بی قرارم را بگذار صدایت ، آتش به پا کند در جنگل غمهایم بگذار لالایی م ، به صدای تو مزین شود بگذار آرام باشم بگذار خنده هایم ، گوشه ی چشم هایم چین بیندازند بگذار نگاهت کنم بگذار گاه و بیگاه یه تو زنگ بزنم و یواشکی بگویم دوستت دارم بگذار عاشقت باشم بگذار عاشقم باشی بگذار همین طور که هستیم ، عاشق ، مهربان و ساده بمانیم...
1873940

اشک ریختن به دهانِ چاه

بگذار بر پیشانی ـم نگه دارم مهرِ این پرستش را و بر لبانم، مگر بر سکوت و لبخند چیزی نخواهم راند. بگذار، مثل تو سایه ای باشم، اسیر در روز های قدیم. در گوشه ی تاریکِ تخت، در آن بخشِ شب ک چشم ها توی تاریکی می چرخد و ذهن جایی تاریک تر از آن حتا. بگذار رازی داشته باشم، نهفته در پشتِ چشم ها و لب هایی ک لبخند نخواهند زد مگر به دروغ. حسرت این بوسه هایی ک می ماند بر جانم، شیرین تر از تلخی آن هایی ـست ک بر پوستِ سردت می گذارم. می دانی. این صادقانه ترین انشایی ـست ک بر دستانم می رانم. در کنارِ من و سالها به دوری، قرار گرفتن توی نقطه ی درست، زمانی اشتباه. چند سالی دیر، اشک ر ...
1480988

بگذار در آغوش تو آرام بگیرم

بگذار در آغوش تو آرام بگیرم از جذبه ی چشمان تو الهام بگیرم دریای منی این همه بی وقفه و زیبا من ساحلی لب تشنه ام و کام بگیرم چشمان تو تاکی ست پر از مستی انگور از شط تو منم جام بگیرم عمری ست دلم گمشده در عمق نگاهت بگذار سراغ از دل گمنام بگیرم آمیزه ای از شعری و شوری و تماشا باید که من از عشق تو سرسام بگیرم لبخند بزن،شعر بپاش حضرت ماهم بگذار در آغوش تو آرام بگیرم "رضا قریشی نژاد"
215562

لبخند بزن

لبخند بزن . . . بگذار همه ببینند از دیروز قوی تر هستی قدر لحظه هایت را بدان روزی میرسد که تو قادر نیستی بگویی جبران میکنم
1073230

بگذار

بگذار یک دل سیر از عشق تو برچینم...بگذار هوای دلم تازه بشود...بگذار در هوایی نفس بکشم که تو نفس میکشی..بگذار جان دوباره بگیرم ...بگذار دوباره دلت هوایی دل من بشود بگذار تا میوه عشقمان ثمر بدهدو جهانی را محو خودش کندتا لیلی شاگردی کندمجنون لب به خنده بگشاید شیرین معرفت بیاموزد فرهاد پای از بیستون بر زمین بگذاردو همه نظاره گر عشقی باشند که هزار ساله می شود
159616

بگذار نگویم...

تلخ است جهان بی تو برای دلم اما بگذار هنوز از مَنِ تنها ننویسم بگذار نگویم که مرا حوصله ای نیست از آدم دور از بَرِ حوّا ننویسم بگذار برایت غزل عشق بخوانم از چشم به در دوخته اما ننویسم بگذار نگویم ز غروری که ش.تی بگذار از این دست معما ننویسم اما تو بگو بعد نبودِ تو چگونه از عاشق دلداده ی شیدا ننویسم؟
872932

زادروز

تماشایت می کنم،نگاهم می کنی و لبخند می زنی،کودکت را در آغوش کشیده اینگاهش که می کنمحس عجیبی دارماز او بدم می آیدانگار همه جوانیت را گرفتهو چقدر شبیه خودت است؛برگی آهسته آهسته کنار پاهایت"تعظیم" می کندباز هم پاییزباز هم مهرچرا باید زادروزمان یکی باشد؟و من روز تولدمان را بدون تو سر کنممن باز هم تماشایت می کنمو توهمچنان لبخند می زنی
520840

شب و لبخند

قهوه دم میکنم نصف قاشق سیانور به فنجانت میریزم! لبخند که میزنی میگویم: قهوه ات سرد شده بگذار عوضش کنم! این کار هر شب من است سالهاست که میخواهم تو را بکشم ولی لبخندت را... چه کنم؟.... موریس مترلینگ
2654820

شهید همت:

شهید همت: سعی کن ی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد. از ایمان سخن نگو! بگذار از نوری که بر چهره داری، آن را احساس کند. از عقیده برایش نگو! بگذار با پایبندی تو آن را بپذیرد. از عبادت برایش نگو! بگذار آن را جلوی چشمش ببیند. از اخلاق برایش نگو! بگذار آن را از طریق مشاهده ی تو بپذیرد. از تعهد برایش نگو! بگذار با دیدن تو، از حقیقت آن لذت ببرد. "بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند"
1497148

بگذار زمان روی زمین بند نباشد...

وقتی که قرار است کنار تو نباشم بگذار زمان روی زمین بند نباشد... بگذار زمان روی زمین بند نباشد حافظ پی اعطای سمرقند نباشد بگذارکه ابلیس دراین معرکه یک بار مطرود ز درگاه خداوند نباشد بگذار گناه هوس آدم و حوّا بر گردن آن سیب که چیدند نباشد مجنون به بیابان زد و لیلا... ولی ای کاش این قصه همان قصه که گفتند نباشد ای کاش عذاب نرسیدن به نگاهت آن وعده ی نادیده که دادند نباشد یک بارتو د ه ی پ یچ و خم ما آن که مسافر شد و دل کند نباشد آشوب،همان حس غریبی ست که دارم وقتی که به لب های تو لبخند نباشد درتک تک رگهای تنم عشق تو جاریست در تک تک رگهای تو هرچند نباشد م? ...
1382934

بگذار تو را بکشد...

آنچه را عاشقانه دوست می داری بیاب و بگذار تو را بکشد بگذار غرقت کند در آن چه که هستی بگذار بر شانه هایت بچسبد سنگینت کند تو را به سمت پوچی ببرد بگذار تو را بکشد و تمامت را ببلعد زیرا هر چیزی تو را خواهد کشت دیر یا زود اما چه بهتر آنچه دوستش میداری تو را بکشد .چار بوکوفسکی
780464

بگذار بکُشَدَت!

آن چه را عاشقانه دوست می داری، بیاب، و بگذار تو را بکُشد. بگذار خالی ات کند، از هرچه هستی. بگذار بر شانه هایت بچسبد، سنگینت کند، به سوی یک پوچی تدریجی. بگذار بکشدت و باقیمانده ات را ببلعد. زیرا هر چیزی تو را خواهد کشت، دیر یا زود اما چه بهتر که آن چه دوست می داری، بکشدت. | چار. بوکفسکی / ترجمه: مهیار مظلومی |
614330

لبخند تو...

لبخندت_معجزه_یِ_قرن_است می شود با آن . ای را به آغوشِ خدا برگرداند کافِری را مسلمان کرد و گ. را ثروتمند بلکه مُرده ای را هم زنده لبخندت-را-دستِ-کم-نگیر شاید خداوند #رس.ِ-.-جدیدی-را پیشکشِ صورتت کرده پس بیا و حداقل کمی بیشتر دراین شهر با لبخندت قدم بزن بگذار این شهر از لبخندِ تو رنگی دیگر به خود بگیرد بگذار منجیِ جهانی باشی که من هم در آن سهمِ کوچکی دارم
1289904

تو در ارض من انگاری سمایی

دوستت دارم هایت را برایم تکرار کن . گاهی به زبان ، گاهی به نگاه ، گاهی به همقدمی ، گاهی به همنفسی و گاه به همآغوشی . باور کن که غذای روح من ، همین تکرار هاست ! . دستم را آهسته آهسته بفشار و حست را آهسته آهسته به جانم منتقل نما . چرا که گرمی دستانت را نیازمندم و آرامشش را ، محتاجم . لبخند بزن . تبسم کن . بگذار تا چهره رعنایت در میان غنچه ی لبخند ، زیبایی اش را بیشتر بر من نمایان کند . موهایت را در همان زاویه نور بر من پریشان کن و بگذار تا بیشتر با زلفانت نظربازی کنم . گاهی گیسوانت را بباف و گاهی از فرق سرت ، موهایت را بر روی دو شانه ات بریز و گاهی هم بگذ ...
1805002

در کوی تواَم جای خوش است

طغیان به روزهای شاد عادت ندارد اما این حس ها باید جایی ثبت بشوند تا باور کنم امشب دلیل بی هوا لبخند زدن هایم تو بوده ایی. تویی که برای دیوانه وار دوست داشته شدن چیزی کم نداری. میدانی ام. میفهمی ام. از چشمهایم میخوانی ام و من هنوز ماتم و مبهوت. چه شد؟ از کجا آمدی؟ از دستان من چه میخواهی؟عشق؟عشق مانند جوانه کوچک هدیه ات قد خواهد کشید. هیس! بگذار سیر تماشایت کنم میخواهم عاشقت شوم دیوانه..•
54862

منبرک

1- سعی کن .ی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد. 2- از ایمان سخن نگو! بگذار از نوری که بر چهره داری ، آن را احساس کند. 3- از عقیده برایش نگو! بگذار با پایبندی تو آن را بپذیرد. 4- از عبادت برایش نگو! بگذار آن را جلوی چشمش ببیند. 5- از اخلاق برایش نگو ! بگذار آن را از طریق مشاهده ی تو بپذیرد . 6- از تعهد برایش نگو ! بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند ! « الگویی زیبا برای دیگران باش »
365298

لبخند

قسنگ ترین چیزی که تا حالا توی زندگیم دیدم ...با وجوود این همه مشکلات !باز هم لبخند میزنم ...خدایا شکرت (هر وقت میخوام بگم خدایا شکرت .. خج. میکشم . منی, که آدم خوبی نبودم و نیستم . پس اجازه گفتن این حرف رو ندارم... )لبخند لبخند لبخند لبخند لبخند لبخند
2124878

بگذار بگویند

بگذار هرچه میخواهند بگویند!بگویند زیاده روی میکنم در هواداریبگذار بگویندبیش ازاندازه به فکرت هستم(:بگذار بگویند دنیای حقیقی ام را ازدست داده امبگذار بگویند از سرم می افتد!بگذار بگویند فراموشت میکنمبگذار بگویند ازصدایت دل زده میشوم!بگذار بگویند وبگویندوبگویند!چندتفر که هیچ بگذار دنیا بگویدومن بازهم هوادار توباشم...بگذار بگویندوبازبی توجهی کنمآنان که نمیدانند چه دنیایی ساخته ای❤آنها که نمیدانند که چه نوای آرام بخشی داریانان که نمیدانند تکراری؛وتکرار نشدنی هستیبگذار بگویند...و من تا ابد هوادارت میمانم بهترینپ.ن:اسن متن خیلی به دلم نشستیعنی قشن ...
1180214

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد...

اصلا بگذار امشب با این همه ناراحتی همه چیز تمام بشود... بگذار عاشقت باشم و دورت کنند...بگذار بروی و گریه کنم... بگذار آزرده شوم و آزرده شوی... بگذار دلم ش ته شود و دلت ش ته شود... بگذار تمام اشک هایمان را امشب تا صبح بریزیم... بگذار در حسرت دیدنت عذاب بکشم.. بگذار تمام تنم یخ کرده باشد نفسم از گریه های متوالی ام قطع شده باشد ولی همه چیز تمام بشود! بگذار زین پس فقط ع هایت را ببینم... برو عزیزترینم... دلم برایت تنگ میشود...! برای حرکاتت!برای خنده هایت!برای صدایت!برای همه چیزت...! تو را از من دور د و من فقط باید نظاره گر باشم،باید اشک بریزم و اشک بریزم و اشک بریزم...! ? ...
470814

10 فایده لبخند زدن

[ad_1] خبرگزاری آریا - 1. .لبخند جذابتان می کند...همه ما به سمت افرادیکه لبخند می زنند کشیده می شویم. لبخند یک کشش و جذبه فوری ایجاد می کند. دوست داریم نسبت به آنها شناخت پیدا کنیم.2. لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد...دفعه بعدی که احساس بی حوصلگی و ناراحتی کردید، لبخند بزنید. لبخند به بدن حقه می زند.3. لبخند مسری است...لبخند زدن برایتان شادی می آورد. با لبخند زدن فضای محیط را هم شادتر می کنید و اطرافیان را مانند آهن ربا به سمت خود می کشید.4. لبخند زدن استرس را از بین می برد...وقتی استرس دارید، لبخند بزنید. با اینکار استرستان کمتر می شود و می توان...
792696

نیا

حالم خوب نیست با تو اما... بهتر نخواهد شد. میدانم اگر باشی هم بد خواهم بود. میدانم اگر دست سردم را بگیری هم سرد خواهم بود. میدانم و نمیخواهم بیایی. برو و پشت سرت را هم نگاه نکن. بگذار همان چشمان زیبا همان لبخند همانی که در ذهنم شکل گرفتی باقی بمانی. نَیا تا همه تفکراتم راجع به تو همانطور قشنگ بماند نَیا و بگذار سرد بمانم سرد بمانم اما اما بگذار همانطور قشنگ که در ذهنم شکل گرفتی بمانی...
1630798

بگذار ...

بگذار تن بمیرد، جان بسازد بگذار حادثه، حادثه بماند رهگذر راه بماند خاطره، خاطره بماند بگذار فردا را برای فردا بگذار من بمانم تنها + اینم یه شعر قشنک دیگه و فقط همین ...
2586356

بی خی نشوم

یک شب به خیال خویش گفتم ، یکبار بگذار کمی که بی خی بشوم اینگونه مرا به خواب و رویا تو مبر بگذار که بی خیال ِ ح بشوم مارا تو ببین و حال و روز ما را بگذار که فارغ از جم بشوم از خویش بریده ام به تو پیوستم بگذار اب ِ بی مث بشوم در جمع نشسته ام ولی تنهایم بگذار که مست از آن وص بشوم برآتش خود نشسته ام چون ققنوس بگذار که فارغ از مل بشوم ما را چو "رسا" ز خویش بیگانه مخوان مگذار خیال ِ لامح بشوم #گیتی_رسائی
2352258

نه عشق

نه عشق نه دوست داشتن...!هیچکدام از این دو حرف را بامن نگو، بگذار احساسی هم اگر هست با دست هامان بگوییم با انگشتان شست با اشارت های موزون...بگذار نوازشت کنم بگذار نوازشم دهی...#حمید_رها
899280

آه بگذار

آه بگذار گم شوم در تو . نیابد دگر نشانه ی من روح سوزان و آه مرطوبت بِوَزد بر تن ترانه من آه بگذار زین دریچه باز .ه بر بال گرم رویاها همره روزها سفر گیرم بگریزم ز مرز دنیاها
2486418

خخخخخخخخخخخخخخخ

دیروز تصمیم گرفتم ازخونه که اومدم بیرون به همه لبخند بزنم و این هم نتایجش : به یک دختر خانم لبخند زدم گفت : مرتیکه از سنت خج نمی کشى ؟!! به یک آقا پسر جوان لبخند زدم گفت : داداش من اینکاره نیستم ! به یک پیرزن لبخند زدم گفت : مگه خودت مادر ندارى ؟!! به یک پیرمرد لبخند زدم گفت : رو آب بخندى ، منو مس ه می کنى ؟!! به یه خانم میانسال لبخند زدم با کیفش زد تو سرم ! به یه آقاى محترم لبخند زدم گفت : برو به قبر بابات بخند ! به بابام لبخند زدم میگه : کره پول کم آوردی یا زن میخوای ؟!! به مامانم لبخند میزنم میگه : پدر سوخته با ت قرار داری ؟ حالا بازهم بگین لبخند بزن :| ...
2654078

ای یارِ بی زنهارِ من [یادداشتِ شخصی]

چون بساعت واهمدان آیی، شرحِ این نامه بمشافهه بشنوی و اگرنه این را نیز در کیسه ی حم عسق نگه می دار. (مکتوبات، عین القضات، ص ۱۹۵) ~ یک این بار راحت ام بگذار. یک بار فقط. همین یک بار بگذار من تاریخِ خودم را از یاد ببرم. بگذار از گذشته ام عبرت نگیرم. بگذار این ذغالِ افروخته را چند لحظه بیشتر توی مشت ام نگه دارم. بگذار حرف بزنم. از مواجهه ی من با سپیده چه چیزی در من یا از من ماند؟ بگذار بگویم. یک رشته به باریکیِ مو از من به زمین وصل بود و حالا نیست. تمامِ حاصلِ من از واقعه ب ِ این رشته بود. حالا دیگر هیچ خبری برای من تلخ نیست. من مثلِ تاریکی به هر کجا می سُرم، س? ...
1511156

جادوی بزرگ

9:00 دوشنبه بگذار سپیده دم بوی لبخند تو را بدهد. رستاخیز به پا می کند.
2626342

مجال من همین باشد،که پنهان عشقِ او ورزم...

بیا این اللهم انی وقفت ها را کنار بگذاریم بیا این قی و النقی گفتن ها را کنار بگذاریم بیا این یا سیدنا و مولاناها را فراموش کنیم بگذار جایش بساط عاشقی پهن کنیم بگذار فریاد بزنم و بگویم که چقدر عاشقتم هستم که بگویم عشقت رخنه کرده درتمام روحم درتک تک سلول هایم در بند بند وجودم در این دل خانه اب که یک پایش باب الجواد گیر کرده و یک پاپش باب القبله حرم ارباب بگذار بازی کلمات را فراموش کنم بگذار ارام حرف بزنم بگذار آرام گریه کنم بگذار بگویم که اگر نبودی من یقینا نبودم بگذار این اشک ها سرازیر شوند بگذار بغض ها را رها کنم همین جا همگام با نسیم و خنکای ن? ...
258278

بگذار زن باشم

بگذار کودکم را شیر بدهم نگران برگشت چک های تو باشم شب ها که دیر به خانه می آیی بهانه هایت را باور کنم و تو را ببخشم . بگذار زن باشم من ه.لم را نمی کشم یوسفم را در چاه نمی اندازم ه. را در بیابان رها نمی کنم و اسماعیلم را به سلاخ خانه نمی برم . بگذار زن باشم و تاریخ را تو رقم بزن . | راضیه بهرامی خشنود |
2370322

بگذار آسمان به زمین بیاید.

یک بار بگو « دوستت دارم». بگذار آسمان به زمین بیاید. یک بار مرا در آغوش بگیر، بگذار آسمان به زمین بیاید. یک بار دستم را در دستت بگیر و زیر باران قدم بزن، یک بار بگذار سرم روی شانه ی گرمت آرام بگیرد،یک بار بگذار گرمی نفست را روی گونه هایم احساس کنم ... از خدا خواسته ام آسمان را نگه دارد، نگران نباش...
953440

بگذار سیر نگاه کنمت

بگذار سیر نگاه کنمت پیچ گیسوانت را کمان ابروانت بگذار سیر نگاه کنمت مهتاب چشمانت را برق لبانت را بگذار سیر نگاه کنمت حرف های شیرینت را اندام سیمینت را بگذار سیر نگاه کنمت . . شاید فر. نباشد آوایی نباشد حسینی
387438

لبخند

فقط لبخند ب گر با شخص? که دوستش دار? روبرو شد?لبخند بزن تا عشقت را احساس کنداگر با دشمنت روبرو شد?لبخند بزن تا قدرتت را احساس کند اگر با شخص? که زمان? ترکت کرده بود ،روبرو شد? لبخند بزن تا احساس پش?مان? کند اگر با غر?به ا? روبرو شد? لبخند بزن تا با لبخند پاسخت را دهد با لبخند آفریننده ی عشق و محبت باشید.
349858

اینها هیچوقت پاک نمیشود...

قوی باش بایست بجنگ به همه آرزوهایت برس همه رویاهایت رویاهای من است همه رویاهایمان را بساز خوشحال باش بگذار با دیدن لبخندت آرام شوم به دریا خیره شو بگذار آرامش موج هایش مثل بودن هایم آرامت کند زندگی کن خوب تر باش مهربان تر باش سخت نگیر ببخش ستاره هارا نگاه کن ذوق کن اشک شوقت را لمس کن برایم... برایم پیانو بنواز... برایم از ته دل لبخند بزن... + برای دوستداشتنی ترین ساده من... برای تو...
1489226

لبخند لثه ای , طراحی لبخند لثه ای , اصلاح طرح لبخند لثه ای

لبخند لثه ای , طراحی لبخند لثه ای , اصلاح طرح لبخند لثه ای مهر ۱۲, ۱۳۹۶/0 دیدگاه /در مقالات /توسط دنتیست لبخند لثه ای , طراحی لبخند لثه ای , اصلاح طرح لبخند لثه ای : لبخند لثه ای یا همان gummy smile با نمایان شدن لثه ها و دندان ها موقع خندیدن اتفاق می افتد. ۸۰% بیماران مطابق تصویر روبرو زمان خندیدن لثه هایشان دیده میشود و اصطلاحا لبخند لثه ای در آنها بروز می کند. دو عامل اصلی که باعث به وجود آمدن دو گروه عمده لبخند لثه ای میشود. لبخند لثه ای خدمات دندانپزشکی در کلینیک دنتیست ایران به شرح زیر می باشد : دندانپزشکی زیبایی , ارتودنسی , ایمپلنت دندان , ...
1631846

بگذار ...

بگذار تن بمیرد، جان بسازد بگذار حادثه، حادثه بماند رهگذر راه بماند خاطره، خاطره بماند بگذار فردا را برای فردا بگذار من بمانم تنها
679056

. بگذار میترا بخوابد

. بگذار میترا بخوابد با کیفیت بالا. بگذار میترا بخوابد. بگذار میترا بخوابد این . بر اساس رمانی ساخته شده است به نام (بگذار میترا بخوابد) که توسط آقای کامران محمدی نوشته شده است . این رمان بسیار جذاب است و . را بر اساس واقعیت های داخل رمان ساخته اند . این . را فلورا ربیعی ساخته است و تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد و نویسنده و کارگر دان این . را نیز آرش سنج. بر عهیده گرفته است . مشخصات . بگذار میترا بخوابد :اسم . : بگذار میترا بخوابداسم انگلیسی : bogzar mitra bekhabadسال ساخت: 1394سال پخش: 95سایت منتشر کننده : ن. لودتهیه کننده: فلورا ربیعینویسنده و کارگردان : آرش سنج. بازیگر?...
985014

بگذار

بگذار بگذار لحظه یی فقط لحظه یی سر بر شانه ات بگذارمو بخوابم در آغوشتوآرام بگیرمتا کره ی زمین برای مدتی به توازن برسد
2352090

ا ین نامه عاشقانه

چشم هایت را روی هم بگذار بانوی قصه های من،که هنوز هم شیطنت های کودکیت در پس مهربانی چشمانت ه است...بگذار ندای قلب من هر چند مسکوت،هر چند خاموشلمش کند دریچه چشمانت را...بگذار سال های گذشته در خواب فرو روند ...بگذار هر چه گشت،بگذرد...و بگذار فاصله ها به خواب روند...بانوی بازیگوش قصه هایم هر جا هستی شاد و دلت از هر غصه ای دور بادومن بعد از خواب هزارساله فراموشی ،چشم باز کرده ام تا دوباره از تو بگویم حتی اگرنخواهی ،حتی اگر نخوانیمرا دیگر غمی نیست زیرا ی در گوشم کرد است #فریاد قاصدک ها را#با احترام کاکتوسبرای مخاطب خاص
819380

دو شعر از عزیز نسین

می دانم قبل از آن که بگویی می بینم که روزی گریزان می شوی نمی توانم اصرار کنم، نمی توانم فرار کنم صدایت را اما برایم بگذار می دانم روزی جدا می شوی نمی توانم موهایت را نگه دارم بوی خوشت را اما برایم بگذار می فهمم که روزی می روی همین حالا هم .ابم، نمی توانم فروبریزم رنگت را اما برایم بگذار حس می کنم که روزی از دست می روی که بزرگ ترین درد من است گرمایت را اما برایم بگذار به وضوح می بینم که روزی فراموش می کنی دردْ دریای خا.تری وسیعی ست طعمت را اما برایم بگذار هیچ جا نمی روی حق ندارم نگهت دارم خودت را اما برایم بگذار ...
226864

بگذار...

بگذار دردت ز ما بگذرد... قول می دهم... دوباره نفس کشیدن را... به زیر .وارها خاک... آرام آرام تمرین کنم... بگذار فقط لحظه ای از خاطرم بری... تا ببینی ... پیش خدا هیچ گناهی جز... دوست داشتن تو نداشتم...
2395952

چشمانت لبخند میزند...

بسم الله المقصود بگذار بگویم... که چه بی ملاحظه آمدی وسط بند و بساطِ من! ادامه مطلب
2400596

چشمانت لبخند میزند...

بسم الله المقصود بگذار بگویم... که چه بی ملاحظه آمدی وسط بند و بساطِ من! ادامه مطلب
26140

لبخند و بازهم لبخند

روانشناسان میگویند: ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺯﻣﺎﻧ ﺗﺮﺖ ﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺸﻤﺎﻧ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﺒﻪ ﺍ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ... ﺍﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﺖ ﺗﻮﺳﺖ.. ادامه مطلب
2599902

حدیث نفس:(8)

من نه پاسدار شب و دوستدار تاریکی و تنهائی ام،که آرزومند صبحم و چشم به راه سحرم.و بارها در دل ظلمت شب،در و در دعا از خدایم خواسته ام،که صبحی فرا رسد،و بر لب های خاموش و کبود افق،لبخند سپیده ای بشکفد؛و شب بمیرد و شمع فرو میرد. بگذار سپیده سر زند؛چه باک که من بمیرم،و شبنم فرو خشکد،و شبگیر خاموش شود،و شباهنگ(مرغ حقّ) گنگ گردد،و مهتاب رنگ بازد،و ستارهء سحری بازگردد،و راه ک شان بسته شود...بگذار سپیده سر زند و پروانه به سوی آفتاب پرکشد! دو نفر در یک طوفان دریائی دست و پا می زنند،و مرگ را به چشم خویش می بینند و غرق را؛هر دو حال و روزشان یکی است،امّا از ا ...
2615668

گزیده بهترین و زیباترین شعر در مورد لبخند و خنده و شادی

شعر در مورد لبخند شعر در مورد لبخند,شعر در مورد لبخند یار,شعر در مورد لبخند تلخ,شعر در مورد لبخند تو,شعر در مورد لبخند من,شعر در مورد لبخند کودک,شعر در مورد لبخند اجباری,شعری در مورد لبخند,شعری در مورد لبخند زدن,شعر کوتاه در مورد لبخند,شعر درباره لبخند یار,شعر عاشقانه در مورد لبخند یار,شعر عاشقانه درباره لبخند یار,شعر درباره لبخند تلخ,شعر درباره لبخند تو,شعر در مورد لبخند ک نه,شعر درباره لبخند کودک,شعری در مورد لبخند,شعری در مورد لبخند تلخ,شعر در مورد لبخند زدن,شعر در مورد لبخند زیبا,شعر درباره لبخند زدن,شعر زیبا در مورد لبخند زدن,شعر کوتاه د? ...
1479386

حضرت عشق

بگذار من بیشتر دوستت بدارم بیشتر عاشقت باشم بیشتر بخواهمت بگذار من بیشتر در آغوشت بگیرم بیشتر ببوسمت بیشتر ببینمت بگذار من باشم که هر لحظه برایت میمیرد کارهای سخت را بگذار برای مرد داستان تو کمی نه بخندی و حضرت عشق باشی کافیست ... حامد نیازی
2599904

حدیث نفس:(8)

من نه پاسدار شب و دوستدار تاریکی و تنهائی ام،که آرزومند صبحم و چشم به راه سحرم.و بارها در دل ظلمت شب،در و در دعا از خدایم خواسته ام،که صبحی فرا رسد،و بر لب های خاموش و کبود افق،لبخند سپیده ای بشکفد؛و شب بمیرد و شمع فرو میرد.بگذار سپیده سر زند؛چه باک که من بمیرم،و شبنم فرو خشکد،و شبگیر خاموش شود،و شباهنگ(مرغ حقّ) گنگ گردد،و مهتاب رنگ بازد،و ستارهء سحری بازگردد،و راه ک شان بسته شود...بگذار سپیده سر زند و پروانه به سوی آفتاب پرکشد!دو نفر در یک طوفان دریائی دست و پا می زنند،و مرگ را به چشم خویش می بینند و غرق را؛هر دو حال و روزشان یکی است،امّا از این دو،کارِ ...
2529458

مرا به من بگذار...

ای مهربانترین، امروز من برای خویشتن بس هستم( کتابت را بخوان، کافی است که امروز خود حسابگر خویش باشی، آیه 14 اسراء). مرا به من بگذار، به خویشتن بگذار. از روزگار گذشته ام، روزگاران دیده ام، از راهها پیچیده ام، در کوره راهها وامانده ام و اینک حیران ایستاده ام، بر می گردم، پشت سرم را می نگرم جز دشتی سوخته و جز ویرانه ای از من به جا نمانده است و پیش رویم جز ترس هیچ نیست، حیران بر جای ایستاده ام. قدمی نمی توانم بردارم. مرا به من بگذار، به خویشتنم بگذار. دل من آن دشت بزرگی بود که می توانست جای روییدن گل عشق تو باشد. اما شعله های جهل و خطا همه ی دشت وجودم را به آتش ...
986986

اولین و آ ین عشقم

بپرس دوستم داری؟بگذار بگویم من؟شما را؟به جا نمی آورم!!!ولی...شما چقدر زیبائید!به فنجان قهوه ای دعوتتان کنم؟لبخند بزن بگو با کمال میلبیا دوباره برای اولین بار ببینمت!در همان دیدار دلت را ببرمبگذار اولین دوستت دارم را دوباره بگویم!باز هم عاشقت شوم!تو یک لبخند که بزنیمن هر صبح آ ایمر میگیرم و تو یک عمراواین و آ ین عشقم خواهی بود!!
339502

لبخند، لبخند و لبخند

عاقا وقتی راه میرید لبخند بزنید حتی به .انی که نمیشناسید. سلام بدید اگه بیش از یه ثانیه با .ی چشم تو چشم شدید اونم با یه لبخند. خیلی حس خوبیه و چه بهتر که فِیک هم نباشه. وقتی جایی با لبخند وارد میشید صاحب اونجا خودش سر حرف رو باز میکنه. الان سوار اتوبوس شدم و ناخودآگاه و طبق عادت چندروز اخیر لبخند زدم و سلام دادم و راننده هم خیلی حال کرد و شروع به صحبت کرد.خلاصه لبخند بزنین، حس خوبی به طرف مقابلتون میدین.
2459254

چشمه

بگذار آدمها تا میتوانند سنگ باشند... مهم اینست که تو از نـژادچشمه ای پس جاری باش... اجازه نده سنگ هامانع حرکت توشوند... از روی آنها با لبخند عبورکن

لبخند بزن و بگذار تماشایت کنم