لاله ای از ملکوت


639020

ملکوت خدا یعنی چه

ملکوت خدا یعنی چه؟ ملکوت خدا یا ملکوت آسمان اشاره به مکانی خاص نیست و مانند حکومت‏‏های دنیوی نمی‏باشد. ملکوت خدا ملکوتی . است که خدا با اقتدار بر آن حکمرانی می‏کند. به یک معنی، ملکوت خدا در همه جا هست. اما در عهد جدید، ملکوت خدا معمولا به معنی ”حکومتی“ . است که در آن، فرشتگان و انسانها خدا را پرستیده، از او اطاعت می‏کنند. بنابراین، به این معنا، دنیا هنوز ملکوت خدا محسوب نمی‏شود، بلکه ملکوت . است. . رئیس این جهان است (به یوحنا ۱۲: ۳۱، ۱۶: ۱۱ مراجعه کنید). با وجود این، به معنایی دیگر، عیسی ملکوت خدا را بر زمین آورد. تمام .انی که به عیسی ایمان دارند، ب?...
2908785

آهنگ شاد آذربایجانی لاله لر از محمدحیدری

متن اهنگ:یازین اولینده گنجه چولونده چیخیبلار ینه ده بیزه لاله لر بیزه لاله لریاغیشدان ایسلانان یاپراخلارینیسریبلر دره یه دوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر...خیالیمنان نلر گلیب نه گیئچریاز گلر ائللره دورنالار کوچربولاغلار سیماور آغ داشدان شکربنظییر چمنده کوزه لاله لر کوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر....میلیم اوزونده کی قارا خالدادیهیجرانین علاجی ایلک وصالدادی ایلک وصالدادینه واخدیر منیم او یم یولدادیربیر گوناخ گله سیز بیزه لاله لر بیزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله ل? ...
2882070

آهنگ ترکی لاله لر

آهنگ ترکی لاله لرمتن اهنگ:یازین اولینده گنجه چولونده چیخیبلار ینه ده بیزه لاله لر بیزه لاله لریاغیشدان ایسلانان یاپراخلارینیسریبلر دره یه دوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر...خیالیمنان نلر گلیب نه گیئچریاز گلر ائللره دورنالار کوچربولاغلار سیماور آغ داشدان شکربنظییر چمنده کوزه لاله لر کوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر....میلیم اوزونده کی قارا خالدادیهیجرانین علاجی ایلک وصالدادی ایلک وصالدادینه واخدیر منیم او یم یولدادیربیر گوناخ گله سیز بیزه لاله لر بیزه لاله لرلاله ...
2882464

آهنگ جدید mp3 لاله لر-محمدحیدری

آهنگ جدید لاله لر-محمدحیدریمتن اهنگ:یازین اولینده گنجه چولونده چیخیبلار ینه ده بیزه لاله لر بیزه لاله لریاغیشدان ایسلانان یاپراخلارینیسریبلر دره یه دوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر...خیالیمنان نلر گلیب نه گیئچریاز گلر ائللره دورنالار کوچربولاغلار سیماور آغ داشدان شکربنظییر چمنده کوزه لاله لر کوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر....میلیم اوزونده کی قارا خالدادیهیجرانین علاجی ایلک وصالدادی ایلک وصالدادینه واخدیر منیم او یم یولدادیربیر گوناخ گله سیز بیزه لاله لر بیزه ل? ...
2770032

موزیک شاد mp3 آذری لاله لر با صداوتنظیم محمدحیدری

موزیک شاد mp3 آذری لاله لر با صداوتنظیم محمدحیدریمتن اهنگ:یازین اولینده گنجه چولونده چیخیبلار ینه ده بیزه لاله لر بیزه لاله لریاغیشدان ایسلانان یاپراخلارینیسریبلر دره یه دوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر...خیالیمنان نلر گلیب نه گیئچریاز گلر ائللره دورنالار کوچربولاغلار سیماور آغ داشدان شکربنظییر چمنده کوزه لاله لر کوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر....میلیم اوزونده کی قارا خالدادیهیجرانین علاجی ایلک وصالدادی ایلک وصالدادینه واخدیر منیم او یم یولدادیربیر گوناخ گله سی? ...
2700500

آهنگ قدیمی لاله لر از محمد حیدری

آهنگ قدیمی لاله لر از محمد حیدری-موسیقی لاله لر رشید بهبودفمتن اهنگ:یازین اولینده گنجه چولونده چیخیبلار ینه ده بیزه لاله لر بیزه لاله لریاغیشدان ایسلانان یاپراخلارینیسریبلر دره یه دوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر...خیالیمنان نلر گلیب نه گیئچریاز گلر ائللره دورنالار کوچربولاغلار سیماور آغ داشدان شکربنظییر چمنده کوزه لاله لر کوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر....میلیم اوزونده کی قارا خالدادیهیجرانین علاجی ایلک وصالدادی ایلک وصالدادینه واخدیر منیم او یم یولدادیربیر گ? ...
2882475

موززیک جدید آذری لاله لر از محمدحیدری

موززیک جدید آذری لاله لر از محمدحیدریمتن اهنگ:یازین اولینده گنجه چولونده چیخیبلار ینه ده بیزه لاله لر بیزه لاله لریاغیشدان ایسلانان یاپراخلارینیسریبلر دره یه دوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر...خیالیمنان نلر گلیب نه گیئچریاز گلر ائللره دورنالار کوچربولاغلار سیماور آغ داشدان شکربنظییر چمنده کوزه لاله لر کوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر....میلیم اوزونده کی قارا خالدادیهیجرانین علاجی ایلک وصالدادی ایلک وصالدادینه واخدیر منیم او یم یولدادیربیر گوناخ گله سیز بیزه لال ...
2523990

در هم تنیدگی مُلک و ملکوت

یکی از کارهای مهمی که محی الدین انجام داد تبیین و تفهیم درهم تنیدگیِ مُلک و ملکوت است. در میان اهل ظاهر چنین تلقی می شود که عالم ملکوت بیرون از عالَم مُلک و جدا از آن است و ملکوت در جایی دیگر است. محی الدین با بیان وجوه مختلف دیدگاه وحدت وجود به مخاطبانش آموخت که مُلک و ملکوت در هم تنیده است و عالَمِ مُلک عین ِ عالم ملکوت است . بنابراین، برخلاف تصور عوامانه ای که از عالم ملکوت وجود دارد و گمان می شود که عالم ملکوت در جایی دیگر ورایِ آسمان ها است ملکوت از نظر محی الدین ساحتی است که بر عالم مُلک احاطه دارد و عالم مُلک ظهورِ عالم ملکوت است و احاطه ملکو ...
2716792

اهنگ جدید لاله لر با صدای محمد حیدری

اهنگ جدید لاله لر با صدای محمد حیدریمتن اهنگ:یازین اولینده گنجه چولونده چیخیبلار ینه ده بیزه لاله لر بیزه لاله لریاغیشدان ایسلانان یاپراخلارینیسریبلر دره یه دوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر...خیالیمنان نلر گلیب نه گیئچریاز گلر ائللره دورنالار کوچربولاغلار سیماور آغ داشدان شکربنظییر چمنده کوزه لاله لر کوزه لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لرلاله لر لاله لر لاله لر لاله لر....میلیم اوزونده کی قارا خالدادیهیجرانین علاجی ایلک وصالدادی ایلک وصالدادینه واخدیر منیم او یم یولدادیربیر گوناخ گله سیز بیزه لاله ل ...
2661426

آشنایی با درمان و دلیل و علت درد لاله گوش هنگام خواب

درد لاله گوش درد لاله گوش ,درد لاله گوش نشانه چیست,درد لاله گوش هنگام خواب,درد لاله گوش چیست,درد لاله گوش از چیست,درد لاله گوش در خواب,درد لاله گوش سمت راست,درد لاله ی گوش,درد پشت لاله گوش,درمان درد لاله گوش,علت درد گرفتن لاله گوش هنگام خواب,علت درد لاله گوش چیست,درمان درد لاله گوش چیست,دلیل درد لاله گوش چیست,درد در لاله ی گوش توضیحاتی در مورد درد لاله گوش ما باید توجه ویژه ای به تغییراتی که در بدن رخ می دهند، به ویژه اگر قابل مشاهده باشند، داشته باشیم زیرا به طور معمول نشانه ای هشدار دهنده از مشکلات سلامت جدی هستند که درون بدن رخ می دهند. حتی ? ...
218656

. آهنگ لاله لر .رضا پرهیزکار

. آهنگ لاله لر .رضا پرهیزکار با . و کیفیت بالا . موزیک .رضا پرهیزکار بنام لاله لر ، با دو کیفیت متفاوت ۳۲۰ و ۱۲۸ همراه با متن آهنگ لاله لر .رضا پرهیزکار و پخش آنلاین . new . amirreza parhizkar – lala lar . آهنگ جدید لاله لر از .رضا پرهیزکار آهنگ شاد آذری لاله لر تقدیم به تمام آذری زبان ها ، آهنگی شاد ویژه ایام نوروز سال 1396 . در ادامه مطلب . آهنگ لاله لر .رضا پرهیزکار یازین اولین ده گنجه چولونده یازین اولین ده گنجه چولونده گنده ده چیخیب دیر .ل لاله لر .ل لاله لر یاغیش دان ایسلانان یا.اغ لارینی سریپ لر دره یه دوزه لاله لر دوزه لاله لر لاله لر لاله لر لاله لر لاله ل...
675898

شرح بیتی از لسان الغیب - مست بگذشتی و از خ.ان ملکوت ...

مست بگذشتی و از خ.ان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست خواجه در این بیت «ملکوت» را با واژه «خ.ان» قرین ساخته که این خود قرینه ای است آشکار بر این که مراد وی از ملکوت «عالم باطن» است. توضیح آنکه «خ.» به معنای خلوت نشین و عزلت گزین است(.مشاهی،1383،ج1،ص415). پیداست که خ.، نهان از دیدگان أغیار به گوشه عزلت نشسته و به راز شنیدن و گفتن همت گماشته است. در غزل دیگری از حافظ می خوانیم: افشای راز خ.ان خواست کرد شمع شکر خدا که سرّ دلش در زبان گرفت بنابراین،«خ.انِ ملکوت» همان . نشی...
665144

شرح بیتی از لسان الغیب - مست بگذشتی و از خ.ان ملکوت ...

مست بگذشتی و از خ.ان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست خواجه در این بیت «ملکوت» را با واژه «خ.ان» قرین ساخته که این خود قرینه ای است آشکار بر این که مراد وی از ملکوت «عالم باطن» است. توضیح آنکه «خ.» به معنای خلوت نشین و عزلت گزین است(.مشاهی،1383،ج1،ص415). پیداست که خ.، نهان از دیدگان أغیار به گوشه عزلت نشسته و به راز شنیدن و گفتن همت گماشته است. در غزل دیگری از حافظ می خوانیم: افشای راز خ.ان خواست کرد شمع شکر خدا که سرّ دلش در زبان گرفت بنابراین،«خ.انِ ملکوت» همان . نشی...
998514

چشم محبوبم ناب دارد لاله جان (علی قیصری)

چشم محبوبم شــراب ناب دارد لاله جان چهـــره ای زیباتـر از مهتاب دارد لاله جان بانگاهش از جوانان دلـــــــــربائی می کند صد هــزاران عاشقِ بی تاب دارد لاله جان هر دقیقه تار گیسویش به دستانِ صباست بافه ای از مـوی پُـر مضراب دارد لاله جان کوچه باغ تنگ آغوشش پر ازآرامش است بستر گـــــرمی برای خــواب دارد لاله جان خنجر ابـــروی او پیوسته عاشق می کُشد کشته هادرگوشه ی محراب دارد لاله جان از نگاه نافـــذش راه گـــریزی هیچ نیست مثل اینکه چشم او ردیاب دارد لاله جان لاله جان دیگر به سر وقتم نمی آید عسل چشم من از دوری اش سیلاب دارد لاله جان
498426

#.ت_قرآنی (قسمت سوم)

بیان ملکوت آسمان ها و زمین نظر قرآن کریم آن است که: عالم «ملک»ی دارد و «ملکوت»ی. «ملک» عالم شهادت و ظاهر است و «ملکوتش» غیب و باطن آن. به این بیان که: قرآن کریم در آیه ای مردم را تشویق می کند که «ملکوت» و «ملک» عالم را بنگرند: «أَوَلَمْ یَنظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَیْءٍ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ملکوت ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻫﺮ ﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ نمی نگرند؟!»(الاعراف/۱۸۵) از آنجا که در ادبیات عرب٬ عطف دل. بر مغایرت و تفاوت دارد٬ «ملکوت» و «هر چیزی که خدا آفریده» با هم تغایر دارند. و در آیه ی دیگری می فرماید:
2360266

آهنگ لاله سیاوش شمس

آهنگ سیاوش شمس لاله siavash shams laleh آهنگ سیاوش شمس بنام لاله لاله با تو من بهار و دیدم تو دستای تو من به خود رسیدم لاله ی من لاله ی من تنها تو هستی افسانه من ادامه مطلب
398606

.ید گوشواره لاله گوش ارزان

گوشواره لاله گوش ارزان فروش گوشواره لاله گوش فشن .ید اینترنتی و .ید پستی گوشواره لاله گوش ارزان و فشن، گوشواره لاله گوش فشن، گوشواره لاله گوش جدید، گوشواره لاله گوش طرح گل، مدل گوشواره لاله گوش، .ید گوشواره لاله گوشی، گوشواره لاله گوشی استیل گوشواره لاله گوش طرح گل جنس : تیتانیم نوع قفل : میخی – کلیپسی جنس سنگ : نگین اتمی با نگین های درخشان گوشواره ای کاملا متفاوت طراحی متفاوت و خیره کننده برای علاقمندان به مد و فشن این گوشواره معمولا به صورت تکی استفاده می شود گوشواره لاله گوش ارزان در طرح گل با طراحی متفاوت که از نوع قفل میخی کلیپسی بوده و ج...
117810

لاله ای در مرداب

گیاه آبزی لاله مرد. نام علمی: nelumbo nucifera نام انگلیسی: sacred lotus خانواده: لاله مرد.ان (nelumbonaceae) لاله مرد. لاله مرد. گیاهی چند ساله است که در دامنه جغرافیایی ایران تا ژاپن می روید و دارای ساقه هایی زیرزمینی (ریزوم دار)… [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1657806

جشنواره گل لاله استانبول | گل لاله برای هلند است یا ترکیه؟

جشنواره گل لاله استانبولجشنواره گل لاله استانبول سالانه در ماه آوریل برگزار می شود. جای تعجب نباید باشد که بر خلاف باور عمومی، لاله ها معمولا در ترکیه پرورش و رشد یافته اند. بنابراین، اگر شما در این زمان از سال در استانبول باشید، شخص خوش شانسی هستید.میلیون ها لاله در پارک ها، راه ها، و ترافیک های تونلی استانبول کاشته می شوند. اساسا در هر کجا که زمین باز است در دسترس است. اما بهترین مکان برای تماشای لاله های استانبول کجاست؟لاله ها در اصل در قسمت آسیایی ترکیه رشد د. گرچه لاله ها با هلند ارتباط دارند اما کشت تجاری لاله (از کلمه لاهل فارسی) در امپراتوری عث ...
1657766

جشنواره گل لاله استانبول | گل لاله برای هلند است یا ترکیه؟

جشنواره گل لاله استانبول جشنواره گل لاله استانبول سالانه در ماه آوریل برگزار می شود. جای تعجب نباید باشد که بر خلاف باور عمومی، لاله ها معمولا در ترکیه پرورش و رشد یافته اند. بنابراین، اگر شما در این زمان از سال در استانبول باشید، شخص خوش شانسی هستید.میلیون ها لاله در پارک ها، راه ها، و ترافیک های تونلی استانبول کاشته می شوند. اساسا در هر کجا که زمین باز است در دسترس است. اما بهترین مکان برای تماشای لاله های استانبول کجاست؟ لاله ها در اصل در قسمت آسیایی ترکیه رشد د. گرچه لاله ها با هلند ارتباط دارند اما کشت تجاری لاله (از کلمه لاهل فارسی) در امپراتوری ? ...
2848586

تحقیق در مورد گل لاله 8 ص

رایگان تحقیق در مورد گل لاله 8 ص برای دریافت تحقیق در مورد گل لاله 8 ص با کیفیت علمی بالا کلیک کنید. به کانال تلگرام فروش مقاله خوش آمدید. شما می توانید تحقیق در مورد گل لاله 8 ص را به راحتی تهیه کنید. آیا تحقیق در مورد گل لاله 8 ص را رایگان می خواهید؟ buy a paper about تحقیق در مورد گل لاله 8 ص with a secure payment. فری فایل تحقیق در مورد گل لاله 8 ص با لینک پرسرعت را میخواید. مجانی تحقیق در مورد گل لاله 8 ص knowledge about تحقیق در مورد گل لاله 8 ص that increases your information. سایتی باشکوه در زمینه فروش مقالات پیرامون تحقیق در مورد گل لاله 8 ص راه اندازی شد. on this page, articles related to تحقیق در مور ...
1571732

جرقه ای از ملکوت

برای اینکه ی حقیقتی را - در هر موضوعی- بفهمد لازم است که وارد عالم امر یا همان "عالم ملکوت" شود. عالَم ملکوت جایی دیگر نیست بلکه لایه ای عمیق تر از همین عالم است که بر این عالم تاثیرگذار است. دانشمندانی که حقیقتی را در هر علمی کشف کرده اند، یا نوع آوری واختراعی انجام داده اند ذهن همه آن ها از طریق ارتباطی که با عالم ملکوت پیدا کرده است به آن حقیقت دست یافته است. برای تقریب به ذهن می توان گفت که هرگاه شما باهوش بوده اید و از هوش خود برای درک چیزی یا رفع مشکلی استفاده کردید در واقع با بهره گیری از ملکوت به موفقیت دست یافته اید. بنابراین، تنها راه کشف ها و ...
2418780

دیه لاله گوش (ماده ۶۰۰ تا ۶۰۶ قانون مجازات ی).

مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش ماده ۶۰۰- از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد. تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است. ماده ۶۰۱- لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است. ماده ۶۰۲- فلج لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و ب لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد. ماده ۶۰۳- هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود. ماده ۶۰۴- گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن س ...
2550260

در ملکوتِ من [یادداشت]

عیسی می گوید: «به راستی که در ملکوتِ من بی گانه ای نیست.» زیرا ملکوت اشاره ای از نابودی ست. وقتی که همه در ملکوت هلاک شوند، دیگر بی گانه ای در میان نمی ماند. دست کشیدن بر جداره ی ملکوت یعنی شروعِ ویرانی. ملکوت درونه ی هر چیز است و وقتی که بر درونه ی چیزها دست می کشیم، برونه شان شروع می کند به تکیدن. ملکوتِ هر چیز شکل و الگوی آن است و تنها وقتی بر الگوی شئ محیط می شویم که شئ را از میانه برداشته باشیم.
317734

لاله

می دونم بهار که میشه تمام پارک لاله تهران رو لاله های رنگارنگ میکارن. دلم فقط همون لاله های رنگارنگ رو میخواد، فقط هم همونایی که پارک لاله تهران هست. نه هیچ جای دیگه. (ع. مربوطه به فروردین سال 1393،روزهای خوب رفته)
2922093

لاله کارت چه کاربردهایی دارد و چیست

لاله کارت چه کاربردهایی دارد و چیست سامانه لاله کارت lalecard.ir/ دریافت لاله کارت عضویت. تسهیلات درمان دندانپزشکی. بیمه اقساطی. تسهیلات ترمیم آپارتمان. ید اینترنت پرسرعت. ید مواد غذایی. رزرو هتل. راه های ارتباط با ما. تصاویر برای لاله کارت چه کاربردهایی دارد و چیست تصاویر بیشتر برای لاله کارت چه کاربردهایی دارد و چیستگزارش تصاویر نتایج وب لاله کارت | لاله کارت چیست - ن لود nexload.ir › مطالب سایت › اطلاعات عمومی لاله کارت چیست لاله کارت چه کاربردهایی دارد معرفی کامل لاله کارت رفاهی برای مردم ایران از سایت ن لود دریافت کنید. لاله کا? ...
2209660

فستیوال گل لاله استانبول

نوروز97 در کنار فستیوال گل لاله استانبولتور داخلی ارزان گل لاله دارای حدود صد تا صد و پنجاه گونه مختلف می باشد.محل اصلی رویش گل لاله? در آسیای مرکزی می باشد. گل لاله بیشتر در کشورهای افغانستان، ترکیه، ایران و غرب و همچنین در سواحل دریاچه آرال رشد می کند. گل لاله در بین کشورهای ی همچون ایران و ترکیه اهمیت بخصوصی دارد.فستیوال گل لاله استانبول رویدادی است که همه ساله در سرتاسر جهان و بخصوص شهر استانبول در آغاز فصل بهار برگزار می شود. ویزا دبی
2178924

زیباترین تصاویر لاله های واژگون پایتخت طبیعت ایران

دشت لاله های واژگون رزستان (razestan) یا رزسو در ده کیلومتری دورود لرستان و نزدیک روستای دره اسپر در ارتفاعات پریزکوه واقع شده است. بهترین زمان برای بازدید لاله های واژگون نیمه دوم فروردین و اوایل اردیبهشت است. دشت های لاله واژگون دورود از زیباترین و پ شت ترین دشتهای لاله به شمار می رود و در دره ها و دامنه کوههای این منطقه انواع مختلف لاله های واژگون رنگارنگ را می توان یافت. ادامه مطلب
260758

سنگ قبر پدر لاله اسکندری در روز تولدش

سنگ قبر پدر لاله اسکندری در روز تولدش سنگ قبر پدر لاله اسکندری در روز تولدش سنگ قبر پدر لاله اسکندری لاله اسکندری بازیگر کشورمان با انتشار ع.ی صفحه شخصی اش را بروز کرد. لاله اسکندری که مدتی پیش پدرش مرحوم واحد اسکندری را از دست داد, به مناسبت روز تولد پدرش برسر مزار پدرش حاضر شد. تولدت مبارک بابا واحد تولد مرحوم واحد اسکندری the post سنگ قبر پدر لاله اسکندری در روز تولدش appeared first on فان پاتوق مجله سرگرمی و خانوادگی. مطلب سنگ قبر پدر لاله اسکندری در روز تولدش در سایت بزرگ بجنورد فان و سرگرمی
2872106

بیوگرافی لاله اسکندری

لاله اسکندری بازیگر و عکاس ایرانی متولد 30 آذر ماه سال 1354 در ترتبت حیدریه است. لاله فارغ حصیل رشته طراحی گرافیک از آزاد ی واحد تهران است. نخستین لاله اسکندری او نخستین بار در متولد ماه مهر به کارگردانی احمدرضا درویش در سال 1378 ایفای نقش کرد. فعالیت های هنری لاله اسکندری لاله اسکندری در زمینه هنرهای تجسمی هم بسیار فعال بوده است و چندین نمایشگاه عکاسی، نقاشی و موزاییک را در ایران و خارج از ایران برگزار کرده است. همکاری باشهرداری لاله اسکندری با شهرداری تهران هم جهت زیباسازی شهری همکاری داشته است. خانواده لاله اسکندری خواهرش ستاره اسکندری هم ? ...
216160

لاله

رج اول من لاله را دوست داشتم رج ا. لاله ترنجهای رسیده را عاشق هم که شدیم پدرم قالی را فروخت
857298

عکاسی از گلهای لاله در طبیعت زیبای دشت لاله های بردسکن

دشت لاله های بردسکن در فروردین ماه و اوایل اردیبهشت ماه با وجود رویش گلهای لاله بسیار زیبا می شود و صحنه ای از طبیعت زیبای الهی را به نمایش می گذارد . با فرا رسیدن فصل بهار ( بخصوص نیمه دوم فروردین تا اوایل اردیبهشت ) بعد از اینکه گلهای لاله شروع به شکفتن می کند این دشت پر از لاله ، طبیعت دوستان زیادی را به سوی خود می کشاند تا این طبیعت زیبا را از نزدیک نظاره گر باشند . عکاسان خوش ذوق هم سعی می کنند در این مدت خود را به این دشت برسانند و تصاویر زیبایی از گلهای لاله را ثبت کنند . دشت لاله ها در فاصله ی 35 کیلومتری جنوب غربی شهرستان بردسکن ( .اسان رضوی ) و در اب...
989658

نسبت عوالم به یک دیگر

از نظر قرآن، عوالم یا همان نشئات در امتداد یک دیگر نیستند؛ نسبت میان آنها نسبت ظاهر و باطن است. پس النَّشْأَةَ الْأُخْرَى(نجم، آیه 47) یا النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ(عنکبوت، آیه 20) باطن و ملکوت همین النَّشْأَةَ الْأُولَى(واقعه، آیه 62) است.بر این اساس، پرسیدن از زمان و وقت آمدن و رفتن این عوالم معنایی ندارد؛ زیرا : 1. آ ت باطن و ملکوت این ملک دنیا است؛ 2. ملکوت محیط بر ملک است؛ 3. هر چیزی در ملک رقیقه آن حقیقت ملکوتی است؛ 4. مرگ وقت بی زمانی است.نتیچه این است که قیامت و بهشت به عنوان ملکوت همین ملک هم اکنون موجود است. اباصلت هروی می گوید: از رضا(ع) پرسیدیم: یا ابن رس? ...
2201386

زیباترین تصاویر لاله های واژگون رزستان دورود پایتخت طبیعت ایران

دشت لاله های واژگون رزستان (razestan) یا رزسو در ده کیلومتری دورود لرستان و نزدیک روستای دره اسپر در ارتفاعات پریزکوه واقع شده است. بهترین زمان برای بازدید لاله های واژگون نیمه دوم فروردین و اوایل اردیبهشت است. دشت های لاله واژگون دورود از زیباترین و پ شت ترین دشتهای لاله به شمار می رود و در دره ها و دامنه کوههای این منطقه انواع مختلف لاله های واژگون رنگارنگ را می توان یافت. ادامه مطلب
247466

انتظار

بهار آمد. شکوفه ها چشم گشودند! درب باغ باز شد و باغبان با لبخند زیبایش؛ هم نفسش را در آغوش کشید و طراوتش را بویید و بر نقاشیِ زنده یِ خدا بوسه ای زد! ابرها به اذن ملکوت ابهی بارش را شروع .د و باغبان همچنان مست بویِ شکوفه ها بود! گویی باران هدیه ی امسال خداوند بود! آنسوی باغ بلبلی به عشق لاله ای میخواند و دورش سجده میزد! و کلاغی از عشوه های لاله خودکشی میکرد! در گوشه ای دیگر کبوتری دل به گربه ای باخته بود! کبوتر بچه چه میدانست...! طرف دیگر ماده اسبی از وجودش به کُره ی خود می بخشید و بازی می.د، چون آدمی که دهان بر . بُزی گذارد!! در همین حوالی من نشسته بودم،...
2804200

کتاب صوتی ارض ملکوت و فرج زمان (عج)

کتاب صوتی ارض ملکوت و فرج زمان (عج)تألیف علی اکبر خانجانی171-کتاب صوتی (1) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - 1394 (earthy paradise)171-کتاب صوتی (2) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - 1394 (earthy paradise)171-کتاب صوتی (3) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - 1394 (earthy paradise)171-کتاب صوتی (4) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - 1394 (earthy paradise)171-کتاب صوتی (5) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - 1394 (earthy paradise)171-کتاب صوتی (6) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - 1394 (earthy paradise)171-کتاب صوتی (7) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - 1394 (earthy paradise)171-کتاب صوتی (8) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - 1394 (earthy paradise)همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.netتلگرام : @khodshenasi4
2804220

کتاب صوتی ارض ملکوت و فرج زمان (عج)

کتاب صوتی ارض ملکوت و فرج زمان (عج)تألیف علی اکبر خانجانی171-کتاب صوتی (1) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise)171-کتاب صوتی (2) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise)171-کتاب صوتی (3) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise)171-کتاب صوتی (4) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise)171-کتاب صوتی (5) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise)171-کتاب صوتی (6) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise)171-کتاب صوتی (7) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise)171-کتاب صوتی (8) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise)همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.netتلگرام : @khodshenasi4
2804204

کتاب صوتی ارض ملکوت و فرج زمان (عج)

کتاب صوتی ارض ملکوت و فرج زمان (عج) تألیف علی اکبر خانجانی 171-کتاب صوتی (1) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise) 171-کتاب صوتی (2) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise) 171-کتاب صوتی (3) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise) 171-کتاب صوتی (4) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise) 171-کتاب صوتی (5) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise) 171-کتاب صوتی (6) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise) 171-کتاب صوتی (7) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise) 171-کتاب صوتی (8) ارض ملکوت و فرج زمان (عج) - ۱۳۹۴ (earthy paradise) همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net تلگرام : @khodshenasi4
2044100

ع گل لاله

ع گل لاله گل لاله یکی از زیباترین گل ها می باشد که به صورت خودرو در بعضی از کشورها نظیر ایران, افعانستان, ترکیه و ... رشد می کند و نوع پرورشی گل لاله, دارای گل های بزرگ, جام گل بزرگتر و تنوع رنگ بیشتری نسبت به نوع خودرو در طبیعت دارند. در معرفی گل لاله این نکته را هم بگوییم که گل لاله در ۴ طبقه کلی, زود گل دهنده, میان رس, دیر گل دهنده و گونه ها قرار می گیرند و براساس شکل گیاه و شکل و زمان باز شدن گیاه به ۱۵ گروه تقسیم می شوند. گل لاله در کشور هایی نظیر ایران, افعانستان, ترکیه, هلند, مجارستان و بلژیک به عنوان گل ملی به شمار می آید. و کشور هلند جایگاه نخست را د? ...
2209628

فستیوال گل لاله استانبول

نوروز97 در کنار فستیوال گل لاله استانبول تور داخلی ارزان گل لاله دارای حدود صد تا صد و پنجاه گونه مختلف می باشد.محل اصلی رویش گل لالهٔ در آسیای مرکزی می باشد. گل لاله بیشتر در کشورهای افغانستان، ترکیه، ایران و غرب و همچنین در سواحل دریاچه آرال رشد می کند. گل لاله در بین کشورهای ی همچون ایران و ترکیه اهمیت بخصوصی دارد.فستیوال گل لاله استانبول رویدادی است که همه ساله در سرتاسر جهان و بخصوص شهر استانبول در آغاز فصل بهار برگزار می شود. ویزا دبی
2409636

هر شب پنجره های ملکوت

هر شب پنجره های ملکوت به سوی قلبها گشوده میشود خداوندا ﮐﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯقلبهای ماﺑﺰﺩﺍﯼ نورایمانت را درقلبهایمان بتابان چشم هایمان را منورکن به نورعشق خودت
531262

تصاویر خیره کننده از لاله های رنگی

در این خبر تصاویر بسیار زیبایی از جشنواره لاله ها در ونکوور کانادا را مشاهده می کنید. به گزارش شفاف، جشنواره لاله کانادا یکی از جشنواره های لاله است که هر ساله در ماه مه در اتاوا پایتخت کانادا برگزار می شود. ادعا می شود که این جشنواره بزرگترین جشنواره در نوع خود در سراسر جهان است. در این جشنواره یک میلیون لاله به نمایش گذاشته می شود و در حدود ۵۰۰ هزار نفر از آن دیدن می کنند. جالب است بدانید این باغ های لاله در فصل بهار به بسیاری از .ای مختلف دنیا جلوه دیگری می بخشد و همچنین در بهار امسال شهر آبسفورد abbotsford در کانادا هم شاهد فستیوال ل
957328

ظاهر و باطن قرآن

قرآن همانند دیگر صنایع و آفریده های الهی ظاهر و باطنی دارد. این باطن قرآن ملکوت آن است که هر .ی به آن راه ندارد مگر آن که خداوند آن ملکوت را به او ارایه دهد ، همان طوری که باید ملکوت آسمان و زمین را خداوند به .ی ارایه دهد و به رویت او برساند تا او آن ملکوت را ببیند.البته از همه مردم خواسته شده تا در آیات آفاقی و انفسی الهی نظر کنند ؛ زیرا نرسد که بیش تر مردم به حقیقتی برسند که در آن مرتبه اهل رویت باشند و یا خداوند به آنان ارایه دهد؛ اما می توانند اهل نظر باشند؛ از همین روست که .یت به نظر هستند و خدا می فرماید: أفَلَم یَنظُرُوا إِلَی مَلَکُوتَ السَّمَواتِ وَ ...
2872177

بیوگرافی لاله اسکندری

لاله اسکندری بازیگر و عکاس ایرانی متولد 30 آذر ماه سال 1354 در ترتبت حیدریه است.لاله فارغ حصیل رشته طراحی گرافیک از آزاد ی واحد تهران است.نخستین لاله اسکندریاو نخستین بار در متولد ماه مهر به کارگردانی احمدرضا درویش در سال 1378 ایفای نقش کرد.فعالیت های هنری لاله اسکندری لاله اسکندری در زمینه هنرهای تجسمی هم بسیار فعال بوده است و چندین نمایشگاه عکاسی، نقاشی و موزاییک را در ایران و خارج از ایران برگزار کرده است.همکاری باشهرداریلاله اسکندری با شهرداری تهران هم جهت زیباسازی شهری همکاری داشته است.خانواده لاله اسکندریخواهرش ستاره اسکندری هم بازیگر است. دی? ...
2872270

بیوگرافی لاله اسکندری

لاله اسکندری بازیگر و عکاس ایرانی متولد 30 آذر ماه سال 1354 در ترتبت حیدریه است.لاله فارغ حصیل رشته طراحی گرافیک از آزاد ی واحد تهران است.نخستین لاله اسکندریاو نخستین بار در متولد ماه مهر به کارگردانی احمدرضا درویش در سال 1378 ایفای نقش کرد.فعالیت های هنری لاله اسکندری لاله اسکندری در زمینه هنرهای تجسمی هم بسیار فعال بوده است و چندین نمایشگاه عکاسی، نقاشی و موزاییک را در ایران و خارج از ایران برگزار کرده است.همکاری باشهرداریلاله اسکندری با شهرداری تهران هم جهت زیباسازی شهری همکاری داشته است.خانواده لاله اسکندریخواهرش ستاره اسکندری هم بازیگر است. دی? ...
1915298

لاله سیاه

مدتی پیش، یکی از دوستانِ سینمایی در محفلی، این بحث جالب را مطرح کرد که از داستانِ "لاله ی سیاه" اثر ال اندر دوما، هیچ اقتباس سینماییِ معروفی در دست نیست؛ و آن لاله ی سیاه (1964) (+) هم که "آلن دلون" بازی کرده، صرفاً دارای یک تشابه اسمی با اثر دوماـست و به کلی داستان دیگری دارد. داستانِ "لاله ی سیاه" به روایت آن دوستِ سینمایی:«لاله ی سیاه، آمیخته ای از یک داستان غیر واقعی و حوادث بسیار مهم تاریخی است. درباره ی مسابقه ای ست که شهرداری هارلم ترتیب داده است؛ به این شکل که هر بتواند تا موعد مقرر، لاله ی سیاهی را پرورش دهد برنده ی جایزه ی 100،000 گیلدری خواهد شد. در ای? ...
1941732

لاله سیاه

مدتی پیش، یکی از دوستانِ سینمایی در محفلی، این بحث جالب را مطرح کرد که از داستانِ "لاله ی سیاه" اثر ال اندر دوما، هیچ اقتباس سینماییِ معروفی در دست نیست؛ و آن لاله ی سیاه (1964) (+) هم که "آلن دلون" بازی کرده، صرفاً دارای یک تشابه اسمی با اثر دوماـست و به کلی داستان دیگری دارد. داستانِ "لاله ی سیاه" به روایت آن دوستِ سینمایی:«لاله ی سیاه، آمیخته ای از یک داستان غیر واقعی و حوادث بسیار مهم تاریخی است. درباره ی مسابقه ای ست که شهرداری هارلم ترتیب داده است؛ به این شکل که هر بتواند تا موعد مقرر، لاله ی سیاهی را پرورش دهد برنده ی جایزه ی 100،000 گیلدری خواهد شد. در ای? ...
2082144

لاله سیاه

مدتی پیش، یکی از دوستانِ سینمایی در محفلی، این بحث جالب را مطرح کرد که از داستانِ "لاله ی سیاه" اثر ال اندر دوما، هیچ اقتباس سینماییِ معروفی در دست نیست؛ و آن لاله ی سیاه (1964) (+) هم که "آلن دلون" بازی کرده، صرفاً دارای یک تشابه اسمی با اثر دوماـست و به کلی داستان دیگری دارد. داستانِ "لاله ی سیاه" به روایت آن دوستِ سینمایی:«لاله ی سیاه، آمیخته ای از یک داستان غیر واقعی و حوادث بسیار مهم تاریخی است. درباره ی مسابقه ای ست که شهرداری هارلم ترتیب داده است؛ به این شکل که هر بتواند تا موعد مقرر، لاله ی سیاهی را پرورش دهد برنده ی جایزه ی 100،000 گیلدری خواهد شد. در ای? ...
733574

لاله گوش

در بسیاری از جانوران، لاله گوش متحرک است و برای جمع . و هدایت صوتی و تشخیص جهت صدا به کار می رود. در انسان لاله ی گوش، حرکتی ندارد اما تا حدودی می تواند به تشخیص جهت صدا کمک کند.
2717094

دنیای جدید

صدای زوزه ی باد تو گوشم پیچید ، چشام باز بودن سردم بود ، هیچ ی اونجا نبود... همه جا سفید ، خالیِ خالی! پلک زدم... جلوی پام ، یه لاله.ی یخ زده بود... دستمو به لاله ی سرخ جلوی پام زدم ، یخ هاش ذوب شدن... همه جا پر از سکوت شد یه صدای گریه تو گوشم به جریان افتاد همراه با چکه ی قطرات ذوب شده ی یخ از لاله...! سرخی لاله بیشتر جلوه پیدا کرد پلک زدم ، همه جا ت بود گرمای خاصی روی پاهام حس ! دوباره چشمامو به این دنیای گوه خیالی بستم ، باز ... همه جا سرخ بود یه قطره خون از لاله چکید جوشید... همه جا از خون پر شد فریاد زدم : من شنا بلد نیستم... توی سکوت غرق شدم ، توی خون... پلک زد? ...
1974742

مرز ملک و ملکوت

امروز در کنفرانس زیست فناوری، گفت «همه مولکولها جان دارند و علاوه بر دنیای مادی، باید دنیای ملکوت یعنی فرشنگان را هم بحساب آورد» و این اشاره ای به جهان هستی است که: در آن عوامل ناشناخته بسیار بیشتر از: معلومات و علوم بشری است. حداقل آن تقسیم دنیا به مادیات و متافیزیک است، ولی حداکثر آن معلوم نیست. زیرا نمی دانیم چه چیزهایی وجود دارد! حتی مرز میان ملک و ملکوت، که همان مادیات و معنویات هم معلوم نیست! ادامه مطلب...
669166

هتل لاله مشهد

هتل لاله مشهد هتل 3 ستاره لاله مشهد از هتل های خوب و تمیز شهر مشهد می باشد. این هتل در خیابان کوهسنگی واقع شده است. هتل لاله دارای 7 طبقه و 1011 اتاق دو تخته، سه تخته و انواع آپارتمان های یک خواب تا چهار خواب می باشد. فاصله هتل لاله مشهد تا حرم 10 دقیقه و تا فرودگاه 15 دقیقه می شود. امکاناتی که هتل لاله به زائران و مسافران تور مشهد تابستان 96 ارائه می دهد شامل رستوران، پذیرش 244 ساعته، کافی شاپ، پارکینگ، سرویس رفت و برگشت به حرم، صندوق امانات، تا.ی سرویس، سالن همایش، اینترنت وای فای، آسانسور، .خانه و ... می باشند. تور مشهد تابستان 96 تور مشهد تیر 96 تور م...
1382698

بزرگ حاج رضا رمضانی به ملکوت اعلی پیوست

گرانقدر و عزیزمان حاج رضا رمضانی به ملکوت اعلی پیوست. گرانقدر حاج رضا رمضانی در ظهر روز شنبه 29 مهر ماه 1396 مصادف با اولین روز از ماه صفر 1439 در سن 83 سالگی به ملکوت اعلی پیوست و در غروب غمگین روز 30 مهر 1396 با حضور فرزندان عزیز و نوادگان محترمشان و نیز با حضور خیل عظیمی از دوستداران و مریدان عزیزشان در باغ بهشت قم آرام گرفت. روحش شاد. یادش گرامی باد.
2911083

بیوگرافی لاله اسکندری

ع لاله اسکندری لاله اسکندری متولد سال 1354 در تربت حیدریه است . او در یک خانواده 7 نفره بزرگ شده است. پدرش عبدالواحد اسکندری پس از سال ها تدریس بازنشسته شده بود و در سال 95 فوت کرده است. دو خواهر هنرمند به نام های ستاره اسکندری و سارا اسکندری دارد که ستاره بازیگر و سارا چهره پرداز می باشد. سیامک اسکندری تنها برادر لاله اسکندری است و در حرفه عکاسی مشغول به تحصیل است. لاله اسکندری فارغ حصیل رشته طراحی گرافیک از آزاد ی تهران می باشد. لاله اسکندری برع خواهرش متاهل می باشد و در سال 1390 با شخصی بنام سامان فیروزی ازدواج می کند و این زوج تا به امروز بچه دار نشده ا? ...
2911056

بیوگرافی لاله اسکندری

ع لاله اسکندری لاله اسکندری متولد سال 1354 در تربت حیدریه است . او در یک خانواده 7 نفره بزرگ شده است. پدرش عبدالواحد اسکندری پس از سال ها تدریس بازنشسته شده بود و در سال 95 فوت کرده است. دو خواهر هنرمند به نام های ستاره اسکندری و سارا اسکندری دارد که ستاره بازیگر و سارا چهره پرداز می باشد. سیامک اسکندری تنها برادر لاله اسکندری است و در حرفه عکاسی مشغول به تحصیل است. لاله اسکندری فارغ حصیل رشته طراحی گرافیک از آزاد ی تهران می باشد. لاله اسکندری برع خواهرش متاهل می باشد و در سال 1390 با شخصی بنام سامان فیروزی ازدواج می کند و این زوج تا به امروز بچه دار نشده ا? ...
832410

عکاسی از گلهای لاله در طبیعت زیبای دشت لاله های بردسکن

دشت لاله های بردسکن در فروردین ماه و اوایل اردیبهشت ماه با وجود رویش گلهای لاله بسیار زیبا می شود و صحنه ای از طبیعت زیبای الهی را به نمایش می گذارد . با فرا رسیدن فصل بهار ( بخصوص نیمه دوم فروردین تا اوایل اردیبهشت ) بعد از اینکه گلهای لاله شروع به شکفتن می کند طبیعت دوستان زیادی را به سوی خود می کشاند تا این طبیعت زیبا را از نزدیک نظاره گر باشند . عکاسان هم سعی می کنند در این مدت خود را به این دشت برسانند و تصاویر زیبایی از گلهای لاله را ثبت کنند . دشت لاله ها در فاصله ی 35 کیلومتری جنوب غربی شهرستان بردسکن ( .اسان رضوی ) و در ابتدای روستای دهان قلعه قرار ?...
16900

ملکوت

. کتاب ملکوت از بهرام صادقی کت. فوق العاده ترسناک و عجیب خودم تا نصفه خوندم خیلی ترسناک بود ادامه ندادم ولی توصیه می کنم اگه اعصابتون لطیف نیست بخونید برای . اینجا کلیک کنید
2182902

* چگونه می توانیم به معانی باطنی قرآن دست پیدا کنیم*

)تفسیر انفسی برخی کلمات قرآن) عمری از ما گذشت و صرفا در ظواهر معانی قرآن غرق شده ایم و متاسفانه تا هر لفظى را مى شنویم اول در این عالم مادی به دنبال معنای آن میگردیم و معناى ظاهرى آن را به کار مى بندیم. به همین علت میبینیم که در تطبیق خیلی از مسائل قرآنی با حقایق ملکوتی دچار مشکل شدیم. خطای ما در اینجاست که نمیدانیم عالم ماده سایه ای از عالم ملکوت است و هر معنى را در عالَم خودش حکمى خاص و صورتى خاص است . یعنی کلمه (آب ) در عالم ماده دارای یک معنا است و در عالم ملکوت دارای معنای دیگری است. و چون عالم ماده سایه عالم ملکوت است. معانی کلمات عالم ملکوت اصل است ? ...
1286470

لاله اسکندری

بیوگرافی لاله اسکندری | ع اینستاگرام لاله اسکندری و همسرش بیوگرافی لاله اسکندری لاله اسکندری در سال ۱۳۵۴ در تربت حیدریه در یک خانواده ۶ نفره متولد شد و اکنون ۴۲ ساله است و دانش آموخته رشته طراحی گرافیک از آزاد تهران است. دو خواهر به اسم ستاره و سارا اسکندری دارد که ستاره اسکندری مثل خود بازیگر سینما و تلویزیون است و سارا اسکندری چهره پردازد است. و تنها برادرش سیامک اسکندری عکاس می باشد. در بچگی من و ستاره چون فاصله سنی کمی باهم داشتیم همیشه ستاره بخاطر حسادت هایی که داشت من را اذیت میکرد و همیشه من به اصطلاح کیسه بو ستاره بودم. ع مادر لاله اسکن? ...
1286664

لاله اسکندری

بیوگرافی لاله اسکندری | ع اینستاگرام لاله اسکندری و همسرش بیوگرافی لاله اسکندری لاله اسکندری در سال ۱۳۵۴ در تربت حیدریه در یک خانواده ۶ نفره متولد شد و اکنون ۴۲ ساله است و دانش آموخته رشته طراحی گرافیک از آزاد تهران است. دو خواهر به اسم ستاره و سارا اسکندری دارد که ستاره اسکندری مثل خود بازیگر سینما و تلویزیون است و سارا اسکندری چهره پردازد است. و تنها برادرش سیامک اسکندری عکاس می باشد. در بچگی من و ستاره چون فاصله سنی کمی باهم داشتیم همیشه ستاره بخاطر حسادت هایی که داشت من را اذیت میکرد و همیشه من به اصطلاح کیسه بو ستاره بودم. ع مادر لاله اسکن? ...

لاله ای از ملکوت