قیمت میتسوبیشی asx از سال 2012 تاقیمت میتسوبیشی asx از سال 2012 تا