فلسفه ای برای زندگی


971335

تأملات و مکالمات

- امروزه در فلسفه پرداختن به زندگی و مسائل آن رونق گرفته است. کتاب های زیادی با موضوع فلسفه زندگی منتشر می شود. از طرفی ما فلسفه نداریم و در واقع فلسفه ها داریم. حال به نظر شما کدامیک از فلسفه ها را می توان فلسفه زندگی به شمار آورد؟ - همه. هر فلسفه ای فلسفه زندگی است. - چگونه هر فلسفه ای می تواند یک فلسفه زندگی باشد؟ به نظر می رسد فقط برخی از فلسفه ها چنین قابلیتی دارند؛ مثلا فلسفه های رواقی و اگزیستانسیالیسم. - فلسفه زندگی در هیچ فلسفه ای زیربنا نیست، بلکه روبناست؛ حتی در فلسفه های رواقی و اگزیستانسالیسم. در بعضی فلسفه ها این روبنا ...
1938833

books

دائرةالمعارف عرفانی ۱ – کتاب دایره المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان) ۲ – کتاب دایره المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی) ۳ – کتاب دایره المعارف ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها) ۴ – کتاب دایره المعارف ۴ (رب شناسی ،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی وخداشناسی ) ۵ – کتاب دایره المعارف ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه) ۶ – کتاب دایره المعارف ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت) اقتصاد ?? ...
1968296

فلسفه

مرده ام، این نفس تازه من فلسفه داردروی پا بودن این برج کهن فلسفه داردعقربی را که خودش را زده زود است ملامتتیشه بر سر زدن سنگ شکن فلسفه دارددوستی با تو میسر که نشد، نقشه کشیدمبا رفیقان شما دوست شدن فلسفه داردگفته بودند که در شهر شبی دیده شدی، حیف!و همین «حیف» خودش مطمئناً فلسفه داردآمدی بر سر قبرم، نشد از قبر درآیمتازه فهمیده ام این بند کفن فلسفه دارد(کاظم بهمنی)
1963272

فلسفه

مرده ام، این نفس تازه من فلسفه داردروی پا بودن این برج کهن فلسفه داردعقربی را که خودش را زده زود است ملامتتیشه بر سر زدن سنگ شکن فلسفه دارددوستی با تو میسر که نشد، نقشه کشیدمبا رفیقان شما دوست شدن فلسفه داردگفته بودند که در شهر شبی دیده شدی، حیف!و همین «حیف» خودش مطمئناً فلسفه داردآمدی بر سر قبرم، نشد از قبر درآیمتازه فهمیده ام این بند کفن فلسفه دارد(کاظم بهمنی)
276048

فلسفه

اختصاصی از فایل هلپ فلسفه . با . و پر سرعت . مقالات فلسفه با فرمت doc صفحات 14 فلسفه به گفته تمام فلاسفه، سخت ترین پرسشی که می توان مطرح کرد، این سوال است که:"فلسفه چیست؟"در حقیقت، هیچ گاه نمی توان گفت فلسفه چیست؛ یعنی هیچ گاه نمی توان گفت: فلسفه این است و جز این نیست؛ زیرا فلسفه، آزاد ترین نوع فعالیت آدمی است و نمی توان آن را محدود به امری خاص کرد.عمر فلسفه به اندازه عمر انسان بر روی زمین است و در طول تاریخ تغییرات فراوانی کرده و هر زمان به گونه ای متفاوت با دیگر دوره ها بوده است.برای این مطلب کافی است به تعاریف مختلفی که از آن شده ...
1528075

فار مؤسس فلسفه ی

فار مؤسس فلسفه ی فار مؤسس فلسفه ی فار مؤسس فلسفه ی رضا داوری اردکانی مکان چاپ: تهران ناشر: انتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران تاریخ چاپ: ۱۳۵۶ هجری شمسی نوبت چاپ: دوم زبان: فارسی شرح زندگی و آرای فار ، اساس تازه در و مدینه فاضله، مقام مدینه فاضله در میان اتوپی ها و فار مؤسس فلسفه ی عمده مباحث کتاب فار مؤسس فلسفه ی است. ترجمه مقاله فار و رز نیز ضمیمه این مطالب شده است. همچنین نظرات اقبال لاهوری درباره فلسفه ی که در تضاد با نظر نویسنده است در این کتاب بیان شده است. دکت ... دریافت فایل
578575

فلسفه طبیعت در غرب

فلسفه طبیعت در غرب فلسفه طبیعت در غرب مقدمه نخستین فلاسفه یونان را طبیعت گرا می دانند. زیرا آنها بیش از همه به طبیعت و رویدادهای طبیعی توجه داشته اند. امروزه بسیاری از مردم کم و بیش معتقدند که در زمانی نا معلوم باید همه چیز از هیچ به وجود آمده باشد. این اعتقاد در میان فلسفه طبیعت در غرب این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد. فهرست مطالب ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت پیش از سقراط ـ فلسفه طبیعت بعد از سقراط ـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس) ـ فلسفه طبیعت در دورة رنسانس ـ فلسفه طبیعت بعد از رنسانس ـ فلسفه طبیعت در دوره باروک ـ عصر روشنگری ـ فلسفه طبیع
545453

فلسفه طبیعت در غرب

فلسفه طبیعت در غرب فلسفه طبیعت در غرب مقدمه نخستین فلاسفه یونان را طبیعت گرا می دانند. زیرا آنها بیش از همه به طبیعت و رویدادهای طبیعی توجه داشته اند. امروزه بسیاری از مردم کم و بیش معتقدند که در زمانی نا معلوم باید همه چیز از هیچ به وجود آمده باشد. این اعتقاد در میان فلسفه طبیعت در غرب این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد. فهرست مطالب ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت پیش از سقراط ـ فلسفه طبیعت بعد از سقراط ـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس) ـ فلسفه طبیعت در دورة رنسانس ـ فلسفه طبیعت بعد از رنسانس ـ فلسفه طبیعت در دوره باروک ـ عصر روشنگری ـ فلسفه طبیع
1934531

نقد فلسفی و فلسفه عصری

- تا «نقد فلسفی» نداشته باشیم، «فلسفه» نیز نداریم. بیان مطالب فلسفه، با فرض فهم درست آنها، فلسفه نیست، نقل فلسفه است. فلسفه تاریخی، فلسفه عصری نیست. ما باید اگر نمی توانیم در صدد جستجوی حکمت وَحیانی و فلسفه خالص قرآنی برآییم، دست کم، برای داشتن یک فلسفه عصری تلاش کنیم. همچنین روشن است که فلسفه مبتنی بر مطالب عرفانی و کشفی (در صورت تمامیّت کشف)، فلسفه خالص عقلی نخواهد بود. نیز روشن است که تعبیر «علوم عقلی»، در مورد فلسفه (هر فلسفه ای)، یک اصطلاح است، و گرنه علوم و معارف وَحیانی، عقلانی تر از مصطلاحات فلسفی است،1 زیرا علوم وَحیانی، از مقوله «دفائن العق? ...
1305684

نگاهی به فلسفه ی چین باستان

نگاهی به فلسفه ی چین باستان مقدمه: «لایب نیتس» حق داشت که در سال ۱۶۹۷برای چاره ی انحطاط اخلاقی اروپا توجه به حکمت چینی را توصیه میکرد. عصر روشنگری اروپا به این حکمت اخلاقی که هدف آن سیاست و تربیت بود علاقه بسیار نشان داد. اما آیا این فلسفه همچون فلسفه ی بودا با مسائل زندگی واقعی ارتباط دارد؟ آری؛ این فلسفه به شیوه های متعدد از مسائل انسانی ابهام ز می کند و در واقع وقتی فرد در مواجهه با گزینش های زندگی واقعی ست، ابهام ز امری مفید است. به عبارتی بهتر فلسفه ی چین و هند جزو معدود فلسفه هایی هستند که بیشترین تمرکز خود را به دور از مسائل فنی فلسفه بر روی ...
1473685

تازه فهمیده ام این بند ِکفن فلسفه دارد...

مرده ام؛ این نفس تازه ی من فلسفه داردروی پا بودن این برج کهن فلسفه داردسنگ این است که من فکر کنم «قسمتم این بود»تیشه بر سر زدن «سنگ شکن» فلسفه دارددوستی با تو میسّر که نشد نقشه کشیدمبا رفیقان شما دوست شدن فلسفه داردگفته بودند که در شهر شبی دیده شدی، حیف...و همین «حیف» خودش مطمئناً فلسفه داردآمدی بر سر قبرم، نشد از قبر در آیمتازه فهمیده ام این بند ِکفن فلسفه دارد کاظم بهمنی
908088

مخالف و موافق فلسفه در عالم .

مخالفین فلسفه: اشاعره اخباریّون شیعه عرفا اهل تفکیک موافقین فلسفه: اکثر فقها و علمای شیعه معتزله دلایل مخالفین فلسفه: فلسفه کار لغوی است. فلسفه علم غیرنافع است. فلسفه از علوم ضالّه است. فلسفه از غیر اهل بیت علیهم السّلام گرفته شده است. روایاتی از تعقّل نهی می کند. اصحاب ائمّه علیهم السّلام مخالف فلسفه بودند. فقها با اهل فلسفه میانه ی خوبی نداشتند. دلایل موافقین فلسفه: تعلیم و تعلّم علوم به طول کلّی مستحبّ است. تأمّلات عقلانی از باب وجوب مقدّمه ی واجبی مثل خداشناسی، معادشناسی و .ش...
2156877

شکاکیت در فلسفه ی

یکی از خوانندگان گرامی وبلاگ پرسشی مطرح نموده بودند، از آنجا فکر ، ممکن پرسش دیگران هم باشد، آن را در اینجا هم قرار می دهم: به نظر شما پیشرفت اپیستمولوژی در غرب با اپیستمولوژی در ایران وفلسفه ی قابل مقایسه هست؟ونقاط قوت کدامیک بیشتر است؟ مشکلی که من با این سوال شما دارم، این است که خیلی کلی است. معرفت شناسی از دیدگاه فلسفه ی یعنی چه؟ خود عبارت فلسفه ی عبارتی گنگ است. چون ما به مفهوم فلسفه، ی یا غیر ی اش را نداریم. اگر فلسفه از دین اقتباس یا ریشه داشته باشد، ما دیگر وارد علم کلام شده ایم، نه فلسفه. به هر حال به طور کلی اگر فلسفه ی را فلسفه ای که در دنیای ...
1345548

مرده ام ؛ این نفس تازه ی من فلسفه دارد

مرده ام ؛ این نفس تازه ی من فلسفه داردروی پا بودن این برج ِ کهن فلسفه دارد سنگ این است که من فکر کنم"قسمتم این بود"تیشه بر سر زدن «سنگ شکن» فلسفه دارد دوستی با تو میسّر که نشد نقشه کشیدمبا رفیقان شما دوست شدن فلسفه دارد گفته بودند که در شهر شبی دیده شدی،حیف...و همین "حیف" خودش مطمئا فلسفه دارد آمدی بر سر قبرم ، نشد از قبر در آیمتازه فهمیده ام این بند ِکفن فلسفه دارد کاظم بهمنی
745970

مقاله فلسفه طبیعت در غرب

مقاله فلسفه طبیعت در غربعنوان : مقاله فلسفه طبیعت در غرباین فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد فهرست مطالب ـ مقدمهـ فلسفه طبیعت پیش از سقراطـ فلسفه طبیعت بعد از سقراطـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس)ـ فلسفه طبیعت در دورة رنسانسـ فلسفه طبیعت بعد از رنسانسـ فلسفه طبیعت در دوره باروکـ عصر روشنگریـ فلسفه طبیعت در دروه رمانتیسم ـ طبیعت گراییـ منابع مقدمه آنچه یونانیان را بیشتر به خود مشغول کرد.این مسئله بود که آب چگونه به ماهی مبدل شده است و خاک بی جان از چه طریق به درختان سر به فلک کشیده و گلهای رنگارنگ تبدیل می شود. فلاسفه یونانی همگی بر این ا?...
116503

پاو.وینت درس فلسفه آموزش و پرورش با موضوع فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت

اختصاصی از یاری فایل پاو.وینت درس فلسفه آموزش و پرورش با موضوع فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت . با . و پر سرعت . پاو.وینت درس فلسفه آموزش و پرورش با موضوع فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیتجریان های فکری در فلسفه تعلیم و تربیت، همواره تابعی از دگرگونی نگرش ها در فلسفه بوده است.اگر در متن فلسفه محض، رخداد سرنوشت سازی افتاده است، در فلسفه تعلیم و تربیت نیز منع. شده است؛ هنگامی که پراگماتیسم فلسفه حاکم بوده است، فلسفه تعلیم و تربیت نیز بر مبنای آن ماهیت و حدود خود را تعریف نموده است. در طول تاریخ فلسفه، بشر همیشه دغدغه نسبت سنجی خود با .شه و حقیقت را داشته است
276035

فلسفه

اختصاصی از فایل هلپ فلسفه . با . و پر سرعت . مقالات فلسفه با فرمت doc صفحات 18 به گفته تمام فلاسفه، سخت ترین رسشی که می توان مطرح کرد، این سوال است که:"فلسفه چیست؟"در حقیقت، هیچ گاه نمی توان گفت فلسفه چیست؛ یعنی هیچ گاه نمی توان گفت: فلسفه این است و جز این نیست؛ زیرا فلسفه، آزاد ترین نوع فعالیت آدمی است و نمی توان آن را محدود به امری خاص کرد.عمر فلسفه به اندازه عمر انسان بر روی زمین است و در طول تاریخ تغییرات فراوانی کرده و هر زمان به گونه ای متفاوت با دیگر دوره ها بوده است.برای این مطلب کافی است به تعاریف مختلفی که از آن شده نگاهی ب...
1300692

نگاهی به فلسفه ی چین باستان

مقدمه: «لایب نیتس» حق داشت که در سال ۱۶۹۷برای چاره ی انحطاط اخلاقی اروپا توجه به حکمت چینی را توصیه میکرد. عصر روشنگری اروپا به این حکمت اخلاقی که هدف آن سیاست و تربیت بود علاقه بسیار نشان داد. اما آیا این فلسفه همچون فلسفه ی بودا با مسائل زندگی واقعی ارتباط دارد؟ آری؛ این فلسفه به شیوه های متعدد از مسائل انسانی ابهام ز می کند و در واقع وقتی فرد در مواجهه با گزینش های زندگی واقعی ست، ابهام ز امری مفید است. به عبارتی بهتر فلسفه ی چین و هند جزو معدود فلسفه هایی هستند که بیشترین تمرکز خود را به دور از مسائل فنی فلسفه بر روی انسان وهستی او گذاشته اند. اما ت? ...
703060

فلسفه ای برای زندگی

یه جور فلسفه زندگی هم هست که میگه صبح نمی خواد تختت رو مرتب کنی شب که بازم میری توش .یه جور دیگه هم میشه گفت موهاتو نمی خواد شونه کنی کی می بینه وقتی تنهایی یا حالا لباس خوشگله رو بپوشیم برای کی ؟ این ها اسمشون فخیمه یاس و حرمانه . پا میشم رختخوابم را تمیز و مرتب می کنم موهام رو شونه می کنم و می خوابم . خودم که می بینم چه افتضاحی شدم الان فکر . دیدم این فلسفه زندگی نیست بیش تر فلسفه مردگیه .
1295334

منابع ازمون فلسفه

منابع ازمون کارشناسی ارشد فلسفه مجموعه ی فلسفه با کدرشته ی 1116، در آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای 4 گرایش می باشد که عبارتند از: 1) فلسفه 2) فلسفه - منطق 3) فلسفه ی دین 4) اخلاق لیست دروس تخصصی منابع ازمون کارشناسی ارشد فلسفه در تمامی این گرایش ها دانشجویان در طول دوره ی تحصیل خود مجمو عه ای از دروس شامل فلسفه ی غرب و فلسفه ی ی را خواهند گذراند ولی در هر گرایش تاکید بر روی بخش خاصی از فلسفه خواهد بود. ج مواد امتحانی و ضرایب دروس در هر گرایش به شرح زیر است: ادامه مطلب
1171422

تحقیق فلسفه ریاضیات

تحقیق فلسفه ریاضیات تحقیق در مورد فلسفه ریاضیات، در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات، شاخه ای از فلسفه است که به بنیادهای وجودی ریاضیات می پردازد. از جمله پرسش هائی که فلسفه ریاضی، کوشش در
1587915

مرده ام ؛ این نفس تازه ی من فلسفه دارد

مرده ام ؛ این نفس تازه ی من فلسفه دارد روی پا بودن این برج ِ کهن فلسفه دارد سنگ این است که من فکر کنم"قسمتم این بود" تیشه بر سر زدن «سنگ شکن» فلسفه دارد دوستی با تو میسّر که نشد نقشه کشیدم با رفیقان شما دوست شدن فلسفه دارد گفته بودند که در شهر شبی دیده شدی،حیف... و همین "حیف" خودش مطمئا فلسفه دارد آمدی بر سر قبرم ، نشد از قبر در آیم تازه فهمیده ام این بند ِکفن فلسفه دارد کاظم بهمنی
2028362

تحقیق درباره فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات

تحقیق درباره فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات تحقیق درباره فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14 فلسفه ریاضیات فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات ، شاخه ای از فلسفه است که به بنیادهای وجودی ریاضیات می پردازد. از جمله پرسش هائی که فلسفه ریاضی ، کوشش در پاسخ به آن دارد این ها است: چرا ریاضی ، در توضیح طبیعت موفق است؟ وجود داشتن عدد یا دیگر موجودات ریاضی ، به چه معنا است؟ گزاره های ریاضی به چه معنائی صحیح اند و چرا؟(ناظر بر منطق و استدلال ریاضی) بعضی مسائل موجود در دن ... دریافت فایل تح ...
1524984

معرفی رشته فلسفه دین

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی فلسفه دین را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته فلسفه دین ، مشاوره انتخاب رشته فلسفه دین ، تراز و رتبه قبولی در رشته فلسفه دین ، آینده شغلی و بازار کار رشته فلسفه دین ، دروس رشته فلسفه دین ، بدون کنکور رشته فلسفه دین و همچنین معرفی پذیرش های تی و آزاد در این رشته و غیره ... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1350948

تحقیق در مورد فلسفه مرگ

تحقیق در مورد فلسفه مرگ تحقیق در مورد فلسفه مرگ لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 فاسفه مرگ قرآن دربارة فلسفه مرگ می فرماید: «خداوند مرگ وحیات را خلق کرد تا شما را آزمایش کند که کدام یک نیکوکارتر هستید»،(ملک ، آیه 2). انسان برای زندگی ابدی و کامل و بدون نقص آفریده شده و زندگی این دنیا مقدمه آ ت قرار داده ... دریافت فایل تحقیق در مورد فلسفه مرگ[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1904668

مرده ام؛ این نفس تازه من فلسفه دارد

مرده ام؛ این نفس تازه من فلسفه داردروی پا بودن این برج کهن فلسفه دارد عقربی را که خودش را زده، زود است ملامتتیشه بر سر زدن سنگ شکن فلسفه دارد دوستی با تو میسّر که نشد، نقشه کشیدمبا رفیقان شما دوست شدن فلسفه دارد گفته بودند که در شهر شبی دیده شدی، حیفو همین حیف خودش مطمئناً فلسفه دارد آمدی بر سر قبرم، نشد از قبر درآیمتازه فهمیده ام این بند کفن فلسفه دارد کاظم بهمنی
300665

فلسفه حجاب

فلسفه حجاب فلسفه حجابفلسفه حجاب مطهریفلسفه حجاب چیستفلسفه حجاب در .فلسفه حجاب و .فلسفه حجاب در قرآنفلسفه حجاب .ن در .فلسفه حجاب چیستفلسفه حجاب در . چیست؟فلسفه حجاب از دیدگاه قرآنکتاب فلسفه حجاب مطهری. کتاب فلسفه حجاب مطهریکتاب فلسفه حجاب شهید مطهری. فلسفه حجاب شهید مطهریفلسفه حجاب مرتضی مطهریفلسفه حجاب از دیدگاه مطهریفلسفه حجاب از شه دسته بندی معارف .ی بازدید ها 4 فرمت فایل doc حجم فایل 53 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 20 فروشنده فایل کد کاربری 1005 تمام فایل ها .
1781417

دنیایی را تصور کن که ...

این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه هر تصور خاص خود را از جهان می تواند داشته باشد. همچنین درمی ی د: فکر چقدر لذت بخش است! شاید تصویری که از فلسفه در ذهن ما وجود دارد، فردی با عینکی بر چشم و نگاهی فیلسوفانه است که هیچ از حرف هایش سر در نمی آورد! بنابراین، فکر می کنیم اصطلاح «فلسفه به زبان ساده» یا «فلسفه برای ک ن» معنی ندارد؛ چون فلسفه فقط برای عده ای خاص تعریف شده است که ذاتاً فیلسوف هستند. شاید به همین دلیل است که وقتی از «فلسفه برای ک ن» حرف می زنیم، عده ای با تعجب می پرسند: مگر فلسفه را می توان به ک ن آموخت؟! فلسفه در ذهن آن ها با نام انی مثل سقراط و افلاط ...
627204

کاملترین جزوه فلسفه و منطق

کاملترین جزوه فلسفه و منطق دسته: جزوات درسی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1627 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 237 بهترین و کامل ترین جزوه فلسفه و منطق شامل: فلسفه سال سوم فلسفه پیش .ی منطق سال سوم در 237 صفحه شامل درس کامل و نکات مهم مناسب امتحانات نهایی و کنکور مولف: . آذری (دارای گواهینامه مشاوره تحصیلی و فنون تدریس) فلسفه و منطق را راحت بیاموزید و معلم خودتان باشید. ,جزوه کنکور,فلسفه سوم,فلسفه پیش,منطق سوم,فلسفه و منطق,امتحان نهایی,فلسفه کنکور,جزوه فلسفه,جزوه منطق,منطق و فلسفه,نکات مهم کنکور,آموزش فلسفه,آموزش من?...
1004393

معرفی کانال فلسفه ی

دریافتعنوان: فلسفه یسلام کانال تلگرامی فلسفه ی به صورت گسترده در شبکه اجتماعی تلگرام فعالیت می کند که بیشتر فعالیت های آن انعکاس اخبار فلسفه و طرح نقدهایی بر مخالفین فلسفه و ....می باشد که بآدرس زیر میباشدفلسفه ى: @feghheakbar
1462151

فلسفه چیست؟

در حقیقت، هیچ گاه نمی توان گفت فلسفه چیست؛ یعنی هیچ گاه نمی توان گفت: فلسفه این است و جز این نیست؛ زیرا فلسفه، آزاد ترین نوع فعالیت آدمی است و نمی توان آن را محدود به امری خاص کرد. عمر فلسفه به اندازه عمر انسان بر روی زمین است و در طول تاریخ تغییرات فراوانی کرده و هر زمان به گونه ای متفاوت با دیگر دوره ها بوده است.برای این مطلب کافی است به تعاریف مختلفی که از آن شده نگاهی بیندازید. در این باره نگاه کنید به: تعاریف مختلف درباره فلسفه با این حال می کوشیم تا جایی که بتوانیم، فلسفه را معرفی کنیم. واژه فلسفه واژه فلسفهphilosophy یا فیلوسوفیا که کلمه ا? ...
578531

فلسفه طبیعت در غرب

فلسفه طبیعت در غربفلسفه طبیعت در غرب مقدمه نخستین فلاسفه یونان را طبیعت گرا می دانند. زیرا آنها بیش از همه به طبیعت و رویدادهای طبیعی توجه داشته اند. امروزه بسیاری از مردم کم و بیش معتقدند که در زمانی نا معلوم باید همه چیز از هیچ به وجود آمده باشد. این اعتقاد در میانفلسفه طبیعت در غرب این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد. فهرست مطالب ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت پیش از سقراط ـ فلسفه طبیعت بعد از سقراط ـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس) ـ فلسفه طبیعت در دورة رنسانس ـ فلسفه طبیعت بعد از رنسانس ـ فلسفه طبیعت در دوره باروک ـ عصر روشنگری ـ فلسفه طبیعت در
545433

فلسفه طبیعت در غرب

فلسفه طبیعت در غربفلسفه طبیعت در غرب مقدمه نخستین فلاسفه یونان را طبیعت گرا می دانند. زیرا آنها بیش از همه به طبیعت و رویدادهای طبیعی توجه داشته اند. امروزه بسیاری از مردم کم و بیش معتقدند که در زمانی نا معلوم باید همه چیز از هیچ به وجود آمده باشد. این اعتقاد در میانفلسفه طبیعت در غرب این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد. فهرست مطالب ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت پیش از سقراط ـ فلسفه طبیعت بعد از سقراط ـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس) ـ فلسفه طبیعت در دورة رنسانس ـ فلسفه طبیعت بعد از رنسانس ـ فلسفه طبیعت در دوره باروک ـ عصر روشنگری ـ فلسفه طبیعت در
1247592

تحقیق درباره فلسفه طبیعت در غرب

تحقیق درباره فلسفه طبیعت در غرب تحقیق درباره فلسفه طبیعت در غرب لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 35 بسمه تعالی فلسفه طبیعت در غرب محقق: مریم صالحپور فهرست مطالب ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت پیش از سقراط ـ فلسفه طبیعت بعد از سقراط ـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس) ـ فلسفه طبیعت در دورة رنسانس ـ فلسفه طبیعت بعد از رنسانس ـ فلسفه طبیعت در دوره باروک ـ عصر روشنگری ـ فلسفه طبیعت در دروه رمانتیسم ـ طبیعت گرایی ـ منابع مقدمه نخستین فلاسفه یونان را طبیعت گرا می دانند. زیرا آنها بیش از همه ... دریافت فایل [ادامه مطلب را ? ...
1614276

پاو وینت فلسفه آموزش و پرورش

پاو وینت فلسفه آموزش و پرورش توضیحات برچسب ها : پاو وینت فلسفه آموزش و پرورش , پاو وینت فلسفه آموزش و پرورش , پاو وینت فلسفه آموزش و پرورش , پاو وینت رایگان فلسفه آموزش و پرورش , پاو وینت رابطه فلسفه و تعلیم و تربیت , پاو وینت فلسفه آموزش و پرورش و پراگماتیسم , پاو وینت اصول و فلسفه آموزش و پرورش , پاو وینت تعریف پراگماتیسم چیست , فلسفه آموزش و پرورش , فلسفه آموزش و پرورش , تحقیق فلسفه آموزش و پرورش , پروژه فلسفه
950847

دشمن فلسفه کیست؟

عده ای از علما، فلسفه را بد و .ی را که فلسفه می خواند کافر میدانستند. اما واکاوی ها نشان می دهد: انها با وارداتی بودن تفکر مخالف بودند! و چون فلسفه از یونانی ها بود، آن را خارجی می دانستند و از آن دوری می جستند. وقتی . . ره فلسفه را شروع کرد، این عده کلاس ایشان را تحریم .د!اما ایستادگی . . باعث شد: تا فلسفه در حوزه ها تدریس شود، و البته نقد و بررسی هم شده، و .یت آن هم دقت شود. به این معنی که اولا گفتند: درست است کلمه فلسفه از یونان آمده، ولی به معنی دوستی علم است، و این کاملا با مفهوم .ی می سازد: چرا که در . گفته شده: علم نزد خدا است، و بشر نمی تواند ادعا کند دانش?...
1299592

منابع کنکور کارشناسی ارشد فلسفه

کارشناسی ارشد فلسفه معرفی رشته کارشناسی ارشد فلسفه : فلسفه را مادر علوم نامیده اند. فلسفه مطالعهٔ مسائل کلی و بنیادی پیرامون موضوعاتی چون هستی ، آگاهی ، ارزش ، د ، ذهن و زبان است . منابع پیشنهادی کارشناسی ارشد فلسفه فرق فلسفه با راه های دیگر پرداختن به پرسش های بنیادی این چنینی نظیر عرفان ، اسطوره و دین ، رویکرد نقّادانه و معمولاً سازمان یافتهٔ فلسفه و تکیه اش بر استدلال های عقلانی و منطق است. واژه فلسفه ریشه در کلمه یونانی آرخه به معنی بذر دارد . در واقع فلسفه به دنبال کشف ریشه مواد عالم است و این که جهان هستی از چه چیز به وجود آمد ...
334747

تحقیق درباره فلسفه طبیعت در غرب

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره فلسفه طبیعت در غرب . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 35 بسمه تعالی فلسفه طبیعت در غرب محقق: مریم صالحپور فهرست مطالب ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت پیش از سقراط ـ فلسفه طبیعت بعد از سقراط ـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس) ـ فلسفه طبیعت در دورة رنسانس ـ فلسفه طبیعت بعد از رنسانس ـ فلسفه طبیعت در دوره باروک ـ عصر روشنگری ـ فلسفه طبیعت در دروه رمانتیسم ـ طبیعت گرایی ـ منابع مقدمه نخستین فلاسفه یونان را طبیعت گرا می دانند. زیرا آنها بیش از همه به طبیعت و روید...
1551842

علوم انسانی استعماری

مورخان فلسفه، فلسفه معاصر غرب را به دو گرایش اصلی فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ای تقسیم می کنند. فلسفه تحلیلی با ب از تاریخ و واقعیت های اجتماعی و با ریاضی گونه آنها به نرمی نیروهای اجتماعی را فریب می دهد و به بی عملی می کشاند. ادامه مطلب
1242085

فلسفه های مدیریت بازاری

فلسفه های مدیریت بازاری فلسفه تولید، فلسفه کالا، فلسفه فروش، فلسفه بازاری ، فلسفه رویکرد بازاری اجتماعی فلسفه تولید این فلسفه از قدیمی ترین فلسفه های بازاری است در نگرش تولید و پایه و اساس بر این است که مصرف کنندگان نیازمند اجناسی می باشند که در دسترس بوده وتوانایی ید آن را داشته باشند بنابراین سازمان باید فعالیت خود را بربهبود کارایی تولید و توزیع متمرکز کند. که در دو ح این رویکرد سودمند می باشد: الف) هنگامی که تقاضا برای یک کالا بیشتر از عرضه آن باشد، که در این صورت تلاش مدیریت بریافتن راه هایی جهت افزایش تولید متمرکز می گردد. ب) هنگامی که هزی? ...
275445

فلسفه

اختصاصی از فایلکو فلسفه . با . و پر سرعت . مقالات فلسفه با فرمت doc صفحات 6 هدف : تربیت دبیر برای تدریس فلسفه و محقق آشنا به فلسفه .ی و سایر مکتب های مهم فلسفی و نیز تربیت مدرسان و .ان فلسفه برای .های کشور هدف این رشته است. «رشته فلسفه یک رشته آموزشی است که کلیه پرسش های بنیادی انسان را نسبت به مسائل وجود، هستی، جهان پیرامون انسان و حقیقت انسان بررسی می کند پرسش هایی که زمانی به ارزشهای دینی و معنوی بر می گردد که همان فلسفه دینی است و زمانی مربوط به ارزشهای اخلاقی و مبانی ارزشهای اخلاقی است که به عنوان فلسفه اخلاق آن را می ش
1128590

فلسفه

فلسفه فلسفه دانشی است که در آن از ویژگیهای موجود مطلق بحث میشود فلسفه هم از ذهن بحث میکند و هم از خارج از ذهن موضوع فلسفه عام و فراگیر است برخلاف موضوع هر یک از علوم که شامل محدوده خاصی است فلسفه چراها و چگونگی ها را از عوارض و ظواهر اشیاء تا ذات و عمق وجود آنها را مورد بحث قرار میدهد فلسفه از ازل تا ابد و دنیا و آ ت را مورد جستجو و بحث قرار میدهد یعنی فلسفه دارای قلمرو بسیار گسترده است در صورتیکه موضوع هر یک از علوم فقط شامل محدوده خاصی از جهان است نیم نگاهی به تاریخ فلسفه ....افلاطون.... هیچ یک از فلاسفه ای که قبل از افلاطون نامبرده شده اند از جمله ...
218344

مقاله بررسی سیر فلسفه در غرب

مقاله بررسی سیر فلسفه در غرب.ید فایلمقاله بررسی سیر فلسفه در غرب در 25 صفحه قابل ویرایش بخشی از متن: فلسفه اززمان پیدایش دریونان (قرن ششم قبل از میلاد )تاکنون چهاردوره بزرگ طی کرده است . 1- دوره فلسفه یونان 2- دوره فلسفه رومی – یونانی 3- دوره فلسفه قرون وسطی 4- دوره جدید دوره اول :فلسفه یونان :این دوره که باتالس از قرن ششم پیش از میلاد آغاز می شود تا حدوداوا. قرن چهارم پیش از میلاد ادامه می یابد . دوره فلسفه یونان خود به سه عصر تقسیم می شود. عصرجهان شناسی ،عصر انسان شناسی ،(توجه انسان به خویشتن )وعصر بحث منظم . 1- عصر جهان شناس :دراین عصر فلسفه عبارت بود از جهان ش
586399

معرفی کتاب فلسفه . صدرالمتالهین نوشته شریف لک زایی

کتاب فلسفه . صدرالمتألهین با هدف ارائه نمای کلی و ابعاد اصلی فلسفه . صدرالمتألهین و تبیین . ای از مؤلفه های فلسفی . وی به نگارش درآمده است. تحقیق حاضر، ضمن اثبات شأنیت و ظرفیت فلسفه . ملاصدرا این نکته را برجسته می سازد که صدرالمتألهین هم واجد فلسفه . است و هم این فلسفه را، بر قیاس فلسفه وی، می توان فلسفه . متعالیه نامگذاری کرد.کتاب فلسفه . صدرالمتالهین نوشته . شریف لک زایی به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ .ی در 410 صفحه، در زمستان 95 منتشر گردید. گزارشی از این کتاب را در ادامه ملاحظه فرمایید: اگر این مفروض پذیرفته شود که هر تمدن و هر نظام .، مولود .
275682

فلسفه سیاسى افلاطون و ارسطو

اختصاصی از سورنا فایل فلسفه سیاسى افلاطون و ارسطو . با . و پر سرعت . مقالات فلسفه با فرمت doc صفحات 39 مقدّمه افلاطون و ارسطو را مى توان به عنوان پدران فلسفه سیاسى غرب باستان قلمداد کرد. حتى اگر بگوییم که فلسفه سیاسى معاصر هم متأثر از آن ها بوده، ادعاى گزافى ابراز نکرده ایم. با توجه به اهمیت این دو متفکر در عرصه فلسفه، بخصوص فلسفه سیاسى، به جاست تا نظرى کلى و اجمالى به فلسفه سیاسى آن ها بیندازیم. حکومت مطلوب، .وم حکومت فیلسوف، منشأ قانون، جایگاه علم سیاست و رابطه شهروند با قانون محورهایى هستند که در فلسفه سیاسى این دو شخصیت بز
1603432

نقدی بر نظام آموزشی

فلسفه به چه کار می آید؟ این سؤال بسیاری از مردم و حتی بسیاری از انی است که فلسفه خوانده اند. فلسفه معمولاً بیان مفاهیمی انتزاعی و پیچیده، نظریاتی پرطمطراق و بعضاً تاریخ مصرف گذشته از متفکران پیشین را به اذهان عامه متبادر می کند؛ اما آیا فلسفه واقعاً همین است و بس؟ به این سؤال که "فلسفه چه کاربردی دارد؟" پاسخ های گوناگونی داده شده است. برخی برای فلسفه ذاتاً کارکردی نظری قائلند و لذا "کاربردی فلسفه" را یک ترکیب پارادو یکال می دانند. با این نگاه، فلسفه صرفاً وظیفه تفسیر عالم را بر عهده دارد و نگاهی کلی از هستی به دست می دهد که البته از اهمیت بسیار فراوا? ...
394364

تحقیق درباره فلسفه طبیعت در غرب

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره فلسفه طبیعت در غرب . با . و پر سرعت . فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن ... تعداد صفحات : 35 صفحهبسمه تعالی فلسفه طبیعت در غرب مقاله تهیه شده برای درس مبانی نظر معماری منظر در دوره کارشناسی ارشد معماری منظر دانشکده هنرهای زیبا.. تهران فهرست مطالب ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت پیش از سقراط ـ فلسفه طبیعت بعد از سقراط ـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس) ـ فلسفه طبیعت در دورة رنسانس ـ فلسفه طبیعت بعد از رنسانس ـ فلسفه طبیعت در دوره باروک ـ عصر روشنگری ـ فلسفه طبیعت در دروه رمانتیسم ـ طبیعت گرایی ـ منابع مقدمه نخس...
387796

مقاله درباره فلسفه طبیعت در غرب

مقاله درباره فلسفه طبیعت در غرب لینک پرداخت و . در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:58 فهرست مطالب ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت پیش از سقراط ـ فلسفه طبیعت بعد از سقراط ـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس) ـ فلسفه طبیعت در دورة رنسانس ـ فلسفه طبیعت بعد از رنسانس ـ فلسفه طبیعت در دوره باروک ـ عصر روشنگری ـ فلسفه طبیعت در دروه رمانتیسم ـ طبیعت گرایی ـ منابع مقدمه نخستین فلاسفه یونان را طبیعت گرا می دانند. زیرا آنها بیش از همه به طبیعت و رویدادهای ... دریافت فایل
401689

مقاله درباره فلسفه طبیعت در غرب

اختصاصی از هایدی مقاله درباره فلسفه طبیعت در غرب . با . و پر سرعت . لینک پرداخت و . در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:58فهرست مطالب ـ مقدمهـ فلسفه طبیعت پیش از سقراطـ فلسفه طبیعت بعد از سقراطـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس)ـ فلسفه طبیعت در دورة رنسانسـ فلسفه طبیعت بعد از رنسانسـ فلسفه طبیعت در دوره باروکـ عصر روشنگریـ فلسفه طبیعت در دروه رمانتیسم ـ طبیعت گراییـ منابع مقدمهنخستین فلاسفه یونان را طبیعت گرا می دانند. زیرا آنها بیش از همه به طبیعت و رویدادهای طبیعی توجه داشته اند. امروزه بسیاری از مردم کم و بی...
950796

حداقل یک یادبود در روستای خودش، و یک بنیاد در تهران نیاز است

دشمن فلسفه کیست؟ عده ای از علما، فلسفه را بد و .ی را که فلسفه می خواند کافر میدانستند. اما واکاوی ها نشان می دهد: انها با وارداتی بودن تفکر مخالف بودند! و چون فلسفه از یونانی ها بود، آن را خارجی می دانستند و از آن دوری می جستند. وقتی . . ره فلسفه را شروع کرد، این عده کلاس ایشان را تحریم .د!اما ایستادگی . . باعث شد: تا فلسفه در حوزه ها تدریس شود، و البته نقد و بررسی هم شده، و .یت آن هم دقت شود. به این معنی که اولا گفتند: درست است کلمه فلسفه از یونان آمده، ولی به معنی دوستی علم است، و این کاملا با مفهوم .ی می سازد: چرا که در . گفته شده: علم نزد خدا است، و بشر نمی تو?...
293276

تحقیق درباره فلسفه تعلیم وتربیت 28 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره فلسفه تعلیم وتربیت 28 ص . با . و پر سرعت . دسته بندی : علوم انسانی _ تاریخ ، فلسفه و منطق ، . ،فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) قسمتی از محتوای متن ...تعداد صفحات : 28 صفحهمقدمه فلسفه تعلیم وتربیت ابتدا باید فلسفه را تعریف کنیم.در واقع تعریف واحدی از فلسفه که مورد اتفاق همه صاحب نظران باشد وجود ندارد.دلیل آن وجود دیدگاههای متفاوت از فلسفه است.نظرات ما راجع به زندگی،جهان،ومسایلی از این قبیل از نوع فلسفی خواهد بود.هر پاسخی که به مسایل فوق داده شود در حقیقت فلسفه مارا نسبت به آنها بیان داشته است.هر فردی خواه نا خوا...
2170498

پاو وینت بررسی دیدگاه فلاسفه شرق در خصوص طبیعت

پاو وینت بررسی دیدگاه فلاسفه شرق در خصوص طبیعت تاریخ ایجاد 22/04/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 28 اسلاید پاو وینت قیمت: 2800 تومان حجم فایل: 1315 kb تعدادمشاهده 3 بررسی دیدگاه فلاسفه شرق در خصوص طبیعت .تعریف فلسفه • .نیاز به فلسفه • .فیلسوف کیست • .فایده فلسفه • .تفاوت فلسفه شرق و فلسفه غرب • .معرفی فلسفه شرق • .دیدگاههای مکاتب شرقی در خصوص طبیعت • .نتیجه گیری فلسفه چیست؟ • -فلسفه آزادترین نوع فعالیت آدمی است و نمی توان آن را به امری خاص محدود کرد. • -فلسفه یعنی شه درباره مسائل و ...
362458

درحاشیه کتاب "عقلانیت و معنویت" مجموعه سخنرانیهای . غلامحسین دینانی

این ها را بر حاشیه ی کتاب "عقلانیت و معنویت" نوشته ام و اینک به این شکل منتشر می شوند. * مخالفان فلسفه ی .ی دو گروه اند:. ستیزانی که از دین بیزارند و می پرسند که مگر . فلسفه هم دارد؟!!! و متعصبینی که معتقدند که . همان است که از طریق وحی نازل شده و ما فلسفه ی .ی نداریم و تمامی فلسفه را ترّهاتی یونانی می پندارند. گروه نخست . را دست کم می گیرد و آن را دارای شانی فلسفی نمی دانند. و دومی با برابر نهادن فلسفه و وحی، فلسفه را راه و روشی انحرافی دانسته و . را از آن مبرّا می داند. * بر اساس نظر . دینانی، فلسفه .ی فلسفه ای برآمده از متن دین و آموزه های وحیانی نیست ولی ...
950785

حداقل یک یادبود در روستای خودش، و یک بنیاد در تهران نیاز است

دشمن فلسفه کیست؟ عده ای از علما، فلسفه را بد و .ی را که فلسفه می خواند کافر میدانستند. اما واکاوی ها نشان می دهد: انها با وارداتی بودن تفکر مخالف بودند! و چون فلسفه از یونانی ها بود، آن را خارجی می دانستند و از آن دوری می جستند. وقتی . . ره فلسفه را شروع کرد، این عده کلاس ایشان را تحریم .د!اما ایستادگی . . باعث شد: تا فلسفه در حوزه ها تدریس شود، و البته نقد و بررسی هم شده، و .یت آن هم دقت شود. به این معنی که اولا گفتند: درست است کلمه فلسفه از یونان آمده، ولی به معنی دوستی علم است، و این کاملا با مفهوم .ی می سازد: چرا که در . گفته شده: علم نزد خدا است، و بشر نمی تواند ?...
950888

حداقل یک یادبود در روستای خودش، و یک بنیاد در تهران نیاز است

دشمن فلسفه کیست؟عده ای از علما، فلسفه را بد و .ی را که فلسفه می خواند کافر میدانستند. اما واکاوی ها نشان می دهد: انها با وارداتی بودن تفکر مخالف بودند! و چون فلسفه از یونانی ها بود، آن را خارجی می دانستند و از آن دوری می جستند. وقتی . . ره فلسفه را شروع کرد، این عده کلاس ایشان را تحریم .د!اما ایستادگی . . باعث شد: تا فلسفه در حوزه ها تدریس شود، و البته نقد و بررسی هم شده، و .یت آن هم دقت شود. به این معنی که اولا گفتند: درست است کلمه فلسفه از یونان آمده، ولی به معنی دوستی علم است، و این کاملا با مفهوم .ی می سازد: چرا که در . گفته شده: علم نزد خدا است، و بشر نمی تواند ا?...
1866020

مقاله فلسفه ریاضیات

مقاله فلسفه ریاضیات مقاله فلسفه ریاضیات لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 15 فلسفه ریاضیات فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات ، شاخه ای از فلسفه است که به بنیادهای وجودی ریاضیات می پردازد. از جمله پرسش هائی که فلسفه ریاضی ، کوشش در پاسخ به آن دارد این ها است: چرا ریاضی ، در توضیح طبیعت موفق است؟ وجود داشتن عدد یا دیگر موجودات ریاضی ، به چه معنا است؟ گزاره های ریاضی به چه معنائی صحیح اند و چرا؟(ناظر بر منطق و استدلال ریاضی ) بع ... دریافت فایل مقاله فلسفه ریاضیات[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1275395

نکاتی در مورد تفاوتِ فلسفه و عرفان

۱- عرفان با عقل مشکلی ندارد ولی توقّف در موقف عقل را نکوهش می کند و بانگ الرّحیل سر می دهد. ۲- فلسفه، راه را نشان می دهد نه نشانه های راه را. ۳- فلسفه انسان را دلخوش می کند ولی عرفان انسان را خوشدل می کند. ۴- فلسفه انسان را خدادان می کند در حالی که عرفان انسان را خدادار می کند. ۵- فلسفه سیرِ ذهنیِ مستمر است و هرگز نرسیدن، ولی عرفان سیر وجودی است و هر گام که در عرفان بر می داری، عین رسیدن است و به اندازه ی خودش انسان را به مقصد می رساند. ۶- فلسفه، شنیدن است ولی عرفان دیدن است. ۷- فلسفه از دور دستی در آتش داشتن است ولی عرفان، از نزدیک دست در آتش داشتن است. ۸- فلس ...
297142

فلسفه طبیعت در غرب

اختصاصی از سورنا فایل فلسفه طبیعت در غرب . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 59 بسمه تعالی فلسفه طبیعت در غرب مقاله تهیه شده برای درس مبانی نظر معماری منظر در دوره کارشناسی ارشد معماری منظر دانشکده هنرهای زیبا. . تهران نیمسال دوم تحصیلی 82 ـ 1381 . درس: آقای . منصوری محقق: مریم صالحپور فهرست مطالب ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت پیش از سقراط ـ فلسفه طبیعت بعد از سقراط ـ فلسفه قرون وسطایی (قبل از رنسانس) ـ فلسفه طبیعت در دورة رنسانس ـ فلسفه طبیعت بعد از رنسانس ـ فلسفه طبیعت در دوره باروک ـ عصر روشنگری ...
577462

ویتگنشاین و فلسفه زبان

لوودویگ ویتگنشتاین یکی از معروفترین و اثرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم قلمداد می شود. ویتگنشتاین دو فلسفه متباین به وجود آورد که هر یک جریانی عظیم و مهم در فلسفه قرن بیستم به وجود آوردند. این دو فلسفه با وجود مباینت، . ای ویژگیهای اساسی مشترک دارند؛ هر دو اهمیت زبان را در .شه و زندگی مورد توجه و تأمل قرار داده اند و در هر دو، محور دلشمغولی ها، مرزبندی میان کاربرد درست و نادرست الفاظ است. به معنای دیگر، هر دو فلسفه می خواهند نشان دهند که با چه معیار و میزانی، می توان سخن بامعنا را از سخن بی معنا تشخیص داد. این دو فلسفه به ترتیب در دو کتاب مهم ویتگ
218523

تحقیق درمورد فلسفه

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد فلسفه . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 فلسفه :به گفته تمام فلاسفه، سخت ترین رسشی که می توان مطرح کرد، این سوال است که:"فلسفه چیست؟"در حقیقت، هیچ گاه نمی توان گفت فلسفه چیست؛ یعنی هیچ گاه نمی توان گفت: فلسفه این است و جز این نیست؛ زیرا فلسفه، آزاد ترین نوع فعالیت آدمی است و نمی توان آن را محدود به امری خاص کرد.عمر فلسفه به اندازه عمر انسان بر روی زمین است و در طول تاریخ تغییرات فراوانی کرده و هر زمان به گونه ای متفاوت با دیگر دوره ها بوده است.برای این مطلب کافی ا

فلسفه ای برای زندگی