فرم بنگاهی قرارداد اجاره سرقفلی و انتقال سرقفلی


2714384

فرم بنگاهی قرارداد اجاره سرقفلی و انتقال سرقفلی

فرم بنگاهی قرارداد اجاره سرقفلی و انتقال سرقفلی کنید وپس از وارد نمودن اطلاعات اصلی طرفین فقط براحتی چاپ کنید دو فرم بنگاهی انتقال سرقفلی و اجاره سرقفلی با فرمت ورد 2007 قابل ویرایش و تنظیم عالی برای چاپ ... دریافت فایل
889294

. مجموعه کامل قراردادهای املاک

مجموعه کامل قراردادهای املاک www.qarardad.blog.ir مجموعه قراردادهای کاملا قابل ویرایش در قالب word این بسته شامل قرار داد های زیر میباشد: اجاره نامه تجاری اجاره نامه مس.ی بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل نمودن قرارداد اجاره (عمومی) قرارداد اجاره اماکن ورزشی قرارداد اجاره به شرط تملیک با بانک قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک قرارداد اجاره پارکینگ قرارداد انتقال سرقفلی قرارداد بانک مسکن – نمونه شماره 2 قرارداد توام با رهن ، اجرای طرح با بانک قرارداد جعاله بانک– نمونه شماره 2 قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک (صورت مجلس تفکیکی) ن?...
494794

سرقفلی

سرقفلی را با توجه به قانون سال 1376 میتوان شرح ذیل تعریف کرد: وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره، ما علاوه بر اجور، از مستاجر میگیرد تا محل را به او اجاره دهد، یا مستاجری که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته، در قبال انتقال منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت میکند. و یا مستاجری که به موجب شروط ضمن عقد، امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک، از وی میگیرد. به این ترتیب ملاحطه میشود که سرقفلی پدیده ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایج...
2870608

تعریف دعاوی سرقفلی و کرایه

تعریف دعاوی سرقفلی و کرایهحق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می کند.ماده 6- چنانچه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره ...
801480

اگر شخصی بدون داشتن حق انتقال به غیر ، سرقفلی را منتقل نماید چه خواهد شد؟

انتقال غیر قانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق سرقفلی ساقط می شود . اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی ، سرقفلی ملک را انتقال می دهند مرتکب تخلف شده اند و با طرح دعوا از طرف مالک ، سقوط نصف حق .ب و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است . اضافه می شود که نصف دیگر حق .ب و پیشه به قیمت روز به مستاجر متخلف پرداخت خواهد شد.
2270894

نمونه آماده قرارداد

مجموعه کامل نمونه قراردادهاشامل 284 نوع نمونه قرارداد در قالب ورد و قابل ویرایشبرخی از نمونه هانمونه قرارداد کارنمونه قرارداد مشارکتنمونه قرارداد اجارهنمونه قرارداد پیمانکارینمونه قرارداد همکارینمونه قرارداد فروش کالانمونه قرارداد مشاورهنمونه قرارداد طراحی سایتنمونه قرارداد اجاره مغازهنمونه قرارداد اداره کارنمونه قرارداد اجاره مسکننمونه قرارداد استخدامنمونه قرارداد اجاره منزلنمونه قرارداد اجاره به شرط تملیکنمونه قرارداد اجاره نامهنمونه قرارداد استخدام نمونه قرارداد بازاری پورسانتینمونه قرارداد بازاری نمونه قرارداد برنامه نویسینمو? ...
2887191

انتقال سرقفلی مشاعی

مستاجرین مشاع محل ب انتقال سرقفلی مشاعی مستأجرین مشاعی محل ب نمی توانند ا ام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد. در خصوص دعوی 1ـ م. 2ـ الف. 3ـ ج. 4ـ ش. همگی م. ورثه مرحوم ف.م. 5ـ م.6ـ ج. 7ـ ف. 8ـ م. همگی الف.ف. به طرفیت 1ـ ح.م.2ـ موقوفه ک. تهران به خواسته ا ام خوانده به فروش منافع (سر قفلی) شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره 11805 ـ 18/11/82 تنظیمی اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانون ...
2593908

اقداماتی که باعث اسقاط حق ب پیشه و سرقفلی میشوند چیست؟.

*انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا یدار محل را تخلیه نماید .* تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می شود. اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید کل حق وحقوق قانونی وی از بین می رود و مالک ملک میتواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید.* تعدی و تفریط : تعدی به معنای از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است. و تفریط به ? ...
564242

سرقفلی(1)

یکی از موضوعات حقوقی که سوال بسیاری ازکاربران محترم بوده ، سرقفلی است . و ما بنا داریم در پُستهائی به این موضوع بپردازیم . ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26 ، بیان می دارد : " هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید . همچنین مستاجر می تواند در اثناء مدت اجاره ، برای واگذاری حق خود ، مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند . مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد . " ادامه مطلب
57662

چک تخلیه قرارداد اجاره - مشاوره حقوقی

یکی از شایع ترین قرارداد ها در جامعه، اجاره است. امروزه کمتر .ی است که حداقل یک بار قرارداد اجاره را چه به عنوان مالک (موجر) و یا مستاجر امضاء نکرده باشد اما قرارداد اجاره که به زعم بعضی خیلی روزمره است، پر است از ظرایف و دقایق حقوقی خصوصا اگر قرارداد اجاره مربوط به مغازه دارای سرقفلی (حق .ب و پیشه) باشد که البته در این از موضوع بحث ما خارج است. یکی از دغدغه های اصلی مالکین (موجرین) تخلیه به موقع مستاجر و پرداخت کامل اجاره بها است در این راستا در جامعه مرسوم شده است که مالکین به جهت ضمانت تخلیه به موقع مستاجر، چکی موسوم به "چک تخلیه" از مستاجر اخذ می کنند....
2853154

نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره به شرط تملیک

توضیح درباره کتاب ، جزوه در منزل خود به راحتی نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره به شرط تملیک را نمایید. دریافت ترجمه دوره کامل نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره به شرط تملیک the largest specialized translation website about نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره به شرط تملیک the sale of the file نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره به شرط تملیک is now possible on this site. نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره به شرط تملیک for my moblie. free نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره به شرط تملیک آیا با دریافت فایل نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره به شرط تملیک از این سایت به من تخفیف تعلق می گیرد؟ در این قسمت از سایت شما می ت? ...
1433226

کامل ترین فایل :نمونه فرم های قرارداد آماده با فرمت word- مستقیم

کامل ترین فایل :نمونه فرم های قرارداد آماده با فرمت word: فرم های قرارداد آماده بیش از ۳۰۰ مورد با فرمت word قابل ویرایش لیست فرم ها: « قــرارداد تامین اتومبیل».doc آتش سوزی ۲٫doc آیین نامه معاملات شرکت.doc اجاره خودروی سواری با راننده.doc اجاره نامه(استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک).doc اجاره نامه.doc اجاره یک باب پارکینگ.doc اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری.doc اجاره یک دستگاه آپارتمان مس ی.doc ارائه خدمات اسکان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی.doc انتقال سرقفلی.doc انجام خدمات .................).doc بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات).doc بازرگانی داخلی.doc برگ پی? ...
2928382

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱ انتقال دهنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از کد ملی متولد ن تلفن با وک / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب ۱-۲ انتقال گیرنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از کد ملی متولد ن تلفن با وک / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب ماده ۲ – موضوع و مشخصات مورد معامله موضوع این قرارداد انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال دهنده نسبت به حق ب و پیشه . تجارت و سرقفلی بوده که مورد معامله عبارتست از دانگ / یک باب دارای پلاک ثبتی شماره فرعی از اصلی ? ...
2930890

نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره وسیله نقلیه

توضیح پیرامون کتاب ، جزوه فروش فایل های تخصصی پیرامون نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره وسیله نقلیه در این سایت امکان پذیر است. دیگر به جستجو برای نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره وسیله نقلیه ادامه ندهید. get paid نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره وسیله نقلیه online at a charge. only on this site there are articles about نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره وسیله نقلیه. آیا دنبال خلاصه فایل نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره وسیله نقلیه میگردید؟ توضیحی درباره نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره وسیله نقلیه برای دریافت نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره وسیله نقلیه با کیفیت علمی بالا کلیک ? ...
2776186

انتقال سرقفلی بین وراث

وراث صاحب سرقفلی می توانند بدون نیاز به رضایت مالک یا موجر سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند و از این حق استفاده کنند.در توضیح سرقفلی باید گفت بر اساس نظر حقوقدانان و وکلا سرقفلی قیمتی است که در صورت ید ملکی تجاری علاوه بر عرصه اعیان باید برای او نیز پولی پرداخت شود که بر اساس عرف امروز تنها 20 درصد از ارزش ملک را عرصه و اعیان تشکیل می دهد و 80 درصد ملک تجاری ارزش سرقفلی آن است.شخصیت صاحب اصلی سرقفلی در وراث ادامه پیدا کرده و انتقال به غیر در این جا روی نداده و برای انتقال بین وراث نیازی به اجازه مالک نیست. در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می تو? ...
1981334

نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 10 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 3139 تمام فایل ها فایل نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه شامل 2 صفحه می باشد. نمونهقراردادصلححقوقسرقفلیمغازه
645490

نحوه انتقال سرقفلی

✅کاربردی برای فروش سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت کرد؟ الف _اطلاع به مالک در صورت وجود حق انتقال به غیر . در مواردی که قصد دارید سرقفلی ملکی را .یداری نموده اید یا حق .ب و پیشه ای که برای شما حاصل شده است را واگذار نمائید شایسته است این موضوع را رسما با اظهار نامه به اطلاع مالک ملک برساند تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید ب_اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت . در صورتی ک مالک راضی به انتقال ملک نباشد مالک سرقفلی (مستاجر)میتواند با مراجه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال به صورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی ( حق .ب پیشه )اقدام نماید...
2749046

نمونه قرارداد اجاره خانه

اجاره یک قرارداد است که به واسطه آن مستاجر می تواند از منفعت مال دیگری استفاده کند . یکی از انواع قرارداد اجاره قرارداد اجاره خانه است . این قرارداد یک معامله رایج است . به نقل از سایت حقوق قراردادهای دینا ، قواعد و مقررات خاصی که به این دسته از عقود حاکم است باعث شده است که آنها را در زمره پیچیده ترین نوع انعقاد قرارداد در آورد که اگر افراد به حقوق آن آگاه نباشند ممکن است در انعقاد قرارداد اجاره منزل با مشکل رو به رو شوند . از این رو بهتر است قبل از این کار یک سری از نمونه قرارداد اجاره خانه را بررسی و مطالعه نمایند . برای مطالعه نمونه قرارداد اجاره م? ...
1856272

قوانین مطالبه سرقفلی

قوانین مطالبه سرقفلیدر دنیای تجارت و در زمینه املاک، زمین و… قوانین خاصی وجود دارد که بر اساس نیاز یا بر اساس شرایط موجود می توان از آنها بهره گرفت، یکی از این موارد سرقفلی می باشد. در این مطلب می خواهیم بدانیم سرقفلی چیست؟ دعوا برای مطالبه سرقفلی شامل چه مواردی است ؟ شرایط لازم برای انتقال سند سرقفلی چیست ؟ و…سر قفلی چیست؟برای واژه سرقفلی توضیحات بسیار اختصاصی وجود دارد، اما به بیان ساده می توانیم اینطور تعریف کنیم که سرقفلی در واقع مبلغ پولی است که شخص مستاجر به شخص اجاره دهنده می دهد. ولی تفاوت آن با پول پیش این است که صاحب مغازه مالک آن پول خو ...
2791470

قرارداد اجاره چیست و چه انواعی دارد؟

قرارداد اجاره یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین عقودی است که افراد با آن سر و کار دارند . به گزارش سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، تعریف قرارداد اجاره در ماده 466 قانون مدنی آمده است . طبق این ماده اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر ، مالک منافع عین مستاجره می شود . مثلا ی خانه اش را برای استفاده به دیگری می دهد و در ازاء آن اجاره بها دریافت می کند . انواع قرارداد اجاره از جمله ک اجاره اشیا ، اجاره اشخاص و اجاره حیوانات است . درباره اوصاف قرارداد اجاره می توان گفت ، این قرارداد از جمله عقود معین ، لازم ، تملیکی ،معوض و رضایی است . برای مطالع? ...
117860

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376ماده 6- سرقفلی ✳️ هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.همچنین مستاجر می تواند در اثنا مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد. ادامه مطلب
958388

فروش و .ید سرقفلی

فروش و .ید سرقفلی وک. در کلیه دعاوی برای فروش سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت کرد؟ ١- اطلاع به مالک در صورت وجود حق انتقال به غیر . در مواردی که قصد دارید سرقفلی ملکی را .یداری نموده اید یا حق .ب و پیشه ای که برای شما حاصل شده است را واگذار نمائید شایسته است این موضوع را رسما با اظهار نامه به اطلاع مالک ملک برساند تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید ٢- اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت . در صورتی ک مالک راضی به انتقال ملک نباشد مالک سرقفلی (مستاجر)میتواند با مراجه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال به صورت قانونی نسبت به انتقال ...
2930153

نمونه قرارداد خام اجاره اماکن ورزشی

بخشی از نمونه قرارداد خام اجاره اماکن ورزشی receive new articles and updates about نمونه قرارداد خام اجاره اماکن ورزشی just by logging in to this site. چگونه نمونه قرارداد خام اجاره اماکن ورزشی را برای موبایل کنیم. نمونه قرارداد خام اجاره اماکن ورزشی with a low price پرسرعت ترین سایت برای نمونه قرارداد خام اجاره اماکن ورزشی سایت ماست. دیگر به جستجو برای نمونه قرارداد خام اجاره اماکن ورزشی ادامه ندهید. پی دی اف نمونه قرارداد خام اجاره اماکن ورزشی first, pay online, and then receive نمونه قرارداد خام اجاره اماکن ورزشی. attention! to buy نمونه قرارداد خام اجاره اماکن ورزشی you need your second bank card. توضیح کاملی در ...
2589144

حق سرقفلی و حق مالکیت محل ب

– محل ب (استیجاری) که حق سرقفلی برای آن پرداخت نشده است. برای این گونه اماکن تجاری تنها یک حق می توان متصور شد آن هم «حق مالکیت» است که «۱۰۰ درصد» آن متعلق به مالک ملک تجاری است و مستأجر محل در صورت داشتن قرارداد استیجاری صرفاً مالک منافع عین مستأجره در مدت قرارداد بوده که با گذشت مدت باید محل اجاره را تخلیه و تحویل مالک دهد بدون این که بتواند مدعی حقی باشد در این خصوص ماده ۴۹۴ قانون مدنی چنین تعیین تکلیف نموده است: «عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد مؤجر ب? ...
132992

آیا می شود ملک اجاره داده شده را فروخت

آیا می شود ملک اجاره داده شده را فروخت یکی از کاربران پرسیده است آیا میتوان ملکی را که اجاره داده ایم بفروشیم؟ او در تشریح این موضوع می گوید : ملک خود را حدود سه ماه پیش اجاره داده ام وحالا به پول آن نیاز دارم و می خواهم آن را بفروشم چگونه باید عمل کنم ؟ آیا مست. می تواند مانع این کار شود و یا قانون اجازه این انتقال را به من می دهد؟ در پاسخ به کاربر گرامی توجه به چند نکته ضروری است. 1- اینکه چه ملک خود را اجاره داده و یا منافع (حق بهره برداری) آن را به دیگری منتقل کرده باشید (نظیر انتقال سرقفلی و یا حق .ب و پیشه) برابر قانون حق دارید مالکیت آن را به اشخاص ثا
1830826

انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 65 آزاد ی واحد هشترود رشته: حقوق قضائی موضوع: انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجارة ابنیه) راهنما : جناب آقای دانشجو: مصطفی اسماعیلی شماره دانشجویی: نیمسال د وم 87-86 مقدمه: مبحث اجاره اماکن مس ی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بس ... دریافت فایل انتقال عی? ...
920652

. قراردادهای املاک word

60 قرارداد های املاک بصورت خام word فایل ها با فرمت .doc و 100 درصد قابل ویرایش برای .ید برروی دکمه پرداخت آنلاین کلیک کنید. قیمت : 3000 تومن لیست قراردادهای موجود در این بسته:اجاره نامه تجاریاجاره نامه مس.یبیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل نمودنقرارداد اجاره (عمومی)قرارداد اجاره اماکن ورزشیقرارداد اجاره به شرط تملیک با بانکقرارداد اجاره به شرط تملیک املاکتنظیم شده توسط مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدمات اتحادیه صنف مشاورین املاکقرارداد اجاره پارکینگ (صورت مجلس تفکیکی) نمونه سند تقسیم نامهبا توجه به نبود جای توقف یا به اصطلاح پارک خو...
2924274

نمونه قرارداد اجاره پارکینگ قابل ویرایش

توضیحی درباره نمونه قرارداد اجاره پارکینگ قابل ویرایش درباره فایل نمونه قرارداد اجاره پارکینگ قابل ویرایش میخواهید اطلاعات بدست آورید. آیا پیشنهاد ما را درخصوص نمونه قرارداد اجاره پارکینگ قابل ویرایش قبول دارید؟ do you نمونه قرارداد اجاره پارکینگ قابل ویرایش to help me? با خواندن نمونه قرارداد اجاره پارکینگ قابل ویرایش شگفت زده شوید. پرسش و پاسخ زیادی در رابطه با نمونه قرارداد اجاره پارکینگ قابل ویرایش وجود دارد که با خواندن آن ها به نتیجه خواهید رسید. نمونه قرارداد اجاره پارکینگ قابل ویرایش چیست؟ the largest specialized translation website about نمونه قرارداد اجاره ? ...
1493320

شرایط عقد قرارداد اجاره با کاربری تجاری

شرایط عقد قرارداد اجاره با کاربری تجاری : مطابق مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶) مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ که اشعار می دارد : ماده ۱۴ – دفا تر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کار بری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می شوند، تصریح کنند که عقد اجاره باسرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند. ماده ۱۵ – مستاجر اماکن تجاری در مد ...
2924030

نمونه قرارداد اجاره نامه قابل ویرایش

ید نمونه قرارداد اجاره نامه قابل ویرایش آیا قصد ید فایل نمونه قرارداد اجاره نامه قابل ویرایش را دارید؟ روی لینک ید کلیک نمایید. آیا توانستید از مقالات مرتبط با نمونه قرارداد اجاره نامه قابل ویرایش استفاده نمایید؟ the sale of the file نمونه قرارداد اجاره نامه قابل ویرایش is now possible on this site. آیا از ید فایل نمونه قرارداد اجاره نامه قابل ویرایش از اینجا راضی بودید؟ ید و پرداخت اینترنتی نمونه قرارداد اجاره نامه قابل ویرایش به طور مستقیم از این سایت. مختصر نمونه قرارداد اجاره نامه قابل ویرایش you can easily create special articles entitled نمونه قرارداد اجاره نامه قابل ویرایش. ...
2926504

نمونه قرارداد خام اجاره خودرو قابل ویرایش

نمونه قرارداد خام اجاره خودرو قابل ویرایش چیست؟ buy نمونه قرارداد خام اجاره خودرو قابل ویرایش from us cheaper. نمونه قرارداد خام اجاره خودرو قابل ویرایش able file here. if you intend to نمونه قرارداد خام اجاره خودرو قابل ویرایش, here. در این قسمت از سایت شما می توانید نمونه قرارداد خام اجاره خودرو قابل ویرایش را پیدا کنید. چرا نمونه قرارداد خام اجاره خودرو قابل ویرایش را از اینجا نمی کنید؟ مختصر نمونه قرارداد خام اجاره خودرو قابل ویرایش receiving نمونه قرارداد خام اجاره خودرو قابل ویرایش from our site will succeed. چگونه نمونه قرارداد خام اجاره خودرو قابل ویرایش را برای موبایل کنی? ...
768126

ا.ام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری)

مستأجرین مشاعی محل .ب نمی توانند ا.ام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد. تاریخ رای نهایی: 1391/09/18 شماره رای نهایی: 9109970225001268 مرجع صدور:شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای بدوی در خصوص دعوی 1ـ م. 2ـ الف. 3ـ ج. 4ـ ش. همگی م. ورثه مرحوم ف.م. 5ـ م.6ـ ج. 7ـ ف. 8ـ م. همگی . الف.ف. به طرفیت 1ـ ح.م.2ـ موقوفه ک. تهران به خواسته ا.ام خوانده به فروش منافع (سر قفلی) شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره 11805 ـ 18/11/82 تنظیمی اداره اوقا?...
2638382

قوانین معاملات ملکی

انواع معاملات ملکی: ید و فروش ملک:در این نوع معامله مالکیت خود ملک و منافع آن از فروشنده به یدار منتقل می شود و همچنین تاریخ انتقال، تاریخ توافق شده در قرارداد ید و فروش قرار میگیرد. اگر طرفین درباره تاریخ انتقال مالکیت توافق نکرده باشند یا در در قرارداد ذکر نشده باشد، تاریخ سند مبدا انتقال مالکیت قرار میگیرد رهن و اجاره:در این نوع معامله مالکیت ملک متعلق به صاحب ملک است ولی منافع ملک که همان حق س ت است به اجاره کننده تعلق می گیرد. نکته مهم اینکه حتما باید مدت اجاره معلوم باشد در غیر اینصورت قرارداد اجاره باطل است و منجر به اختلاف بین طرفین میشود. ...
1091578

فسخ قرارداد مستاجر

در صورتی که مستاجر در مدت اجاره و قبل از پایان آن درخواست فسخ قرارداد اجاره کند، آیا موجر مکلف است تن به فسخ قرارداد دهد و رهن را به مستاجر برگرداند؟ قرارداد اجاره عقد لازم است و عقد لازم را نمی توان به آسانی فسخ کرد. به این ترتیب نه موجر می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند و نه مستاجر؛ اما قانونا می تواند حق فسخی پیش بینی شود. برای مثال، ملکی را که مستاجر اجاره کرده است و احساس می کند مغبون شده است، یعنی بیش از قیمت واقعی آن ملک اجاره داده شده است؛ در این ح مستاجر می تواند از طریق دادخواست، تقاضای فسخ قرارداد به علت غبن کند. همچنین ممکن است شرط خاصی ب ...
625610

اجاره،سرقفلی وحق .ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه .ی

اجاره،سرقفلی وحق .ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه .ی اجاره،سرقفلی وحق .ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه .ی چکیده اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پ. است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند . ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است...
1523648

تحقیق سرقفلی و قوانین حاکم بر آن

سرقفلی و قوانین حاکم بر آن سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان ودر حقوق انگلستان تحت عنوان از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان ب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داش? ...
2925468

نمونه قرارداد اجاره سالن قابل ویرایش

مرجع نمونه قرارداد اجاره سالن قابل ویرایش با ما باشید و از مقالات پیرامون نمونه قرارداد اجاره سالن قابل ویرایش استفاده نمایید. این فایل نمونه قرارداد اجاره سالن قابل ویرایش را از سایت ما بخواهید. the sale of the file نمونه قرارداد اجاره سالن قابل ویرایش is now possible on this site. آیا توانستید از مقالات مرتبط با نمونه قرارداد اجاره سالن قابل ویرایش استفاده نمایید؟ به کانال تلگرام فروش مقاله خوش آمدید. شما می توانید نمونه قرارداد اجاره سالن قابل ویرایش را به راحتی تهیه کنید. خلاصه فایل نمونه قرارداد اجاره سالن قابل ویرایش بهرین خلاصه فایل نمونه قرارداد اجاره سا ...
2615436

سرقفلی - سرقفلی؛ برای سرقفلی 88019244

از آنجایی که روابط مالک و مستأجری در جامعه کنونی امروز یکی از رایج ترین و شایع ترین روابط حقوقی محسوب می شود، تغییر و اصلاح قوانین مربوط به آن هم هیچ گاه از دید قانونگذاران دور نمانده بود. لذا قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 پس از قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و 62 به دنبال اصلاحات در قوانین مربوط به روابط استیجاری تصویب گردید. سرقفلی از مباحث پیچیده حقوقی است که بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی یا تنظیم قرارداد در این زمینه با یک سرقفلی مشاوره نمایید. واژه سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 آمده است. هر چند مفهوم سرقفلی قبل از این قانون نیز و? ...
2043574

اجاره سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه ی

اجاره سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه یپایان نامه اجاره سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه ی؛ چکیده: اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پ است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که در عقود لازم است دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر
806294

خلع ید و تخلیه

فرض کنید شما ملکی را با تنظیم قرارداد اجاره به شخصی یعنی مستاجر اجاره داده اید و در تاریخ معین در قرارداد مهلت اجاره به پایان میرسد. قصد شما هم تنها تخلیه ملک مورد نظر میباشد بهترین روش برای تخلیه چیست؟ مستاجر بعد از اتمام قرارداد اجاره دو قصد دارد. یا اینکه با توافق مالک قرارداد اجاره را تمدید کند و مجددا از ملک اجاره شده استفاده کند و یا اینکه ملک را تخلیه کند. اما مستاجر هیچ یک از قصد بالا را در نظر نمیگیرد و قصد دیگری دارد و یعنی ملک را در تاریخ مقرر و بعد از تمام شدن آن تخلیه نمیکند. در این صورت عمل مستاجر به دلیل نداشتن قرارداد اجاره و یا تمدید ...
2542014

قرارداد اجاره نانوایی

قرارداد اجاره نانواییقرارداد اجاره نانوایی قراردادی کامل با امکان ویرایش در نرم افزار وورد word قرارداد در یک صفحه a4 و با فرمت وورد می باشد تمامی موارد موجود در اجاره نانوایی در این قرارداد ( از جمله نحوه کار ، بیمه و ... ) گنجانده شده است. معمولا در هنگام قراردادهای اجاره نانوایی همیشه بصورت ساده نوشته می شود ولی باید تمامی موارد باید ذکر گردد شمابا تهیه این فایل قرارداد کامل و محکمی در اجاره نانوایی داشته ...دریافت فایل
1824274

فرم اجاره نامه به صورت خام- با

فایل ورد و پی دی اف اجاره نامه آپارتمان مس ی یا اداری ، فرم قابل ویرایش اجاره نامه مغازه یا ملک تجاری. ... اجاره نامه واحد اداری ، اجاره نامه واحد تجاری ، اجاره نامه ویلا ، اجاره نامه مغازه ، اجاره نامه ملک ، فرک اجاره نامه ، فرمت اجاره نامه ، نمونه اجاره نامه، اجاره نامه ورد ، اجاره نامه پی در اف ، اجاره نامه خام ، اجاره نامه قابل ... ارسال به سراسر کشور از طریق بارنامه ... رایگان نمونه فرم خام قرارداد اجاره نامه برای مالک و مستاجر - مباشر nov 16, 2016 - اجاره نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره کننده (مستاجر) ? ...
99856

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از اینو دیدی فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد . با . و پر سرعت . فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست. قرارداد(صلح حقوق سرقفلی مغازه) طرف اول قرارداد(مصالح): خانم/آقای ................ فرزند آقای ................ دارای شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ .ن ...................................................................................................طرف دوم قرارداد(متصالح): خانم/آقای ................ فرزند آقای................ دارای شناسنامه شماره .................
1426422

پاو وینت اجاره بلند مدت

پاو وینت اجاره بلند مدت تعداد صفحات : 50 صفحه تعریف مفاهیم و اصطلاحات مفهوم رجحان محتوی بر شکل اولین قسط اجاره پایان سال اولین نحوه برخورد ارزش مازاد تضمین شده توسط اجاره کننده حسابداری اجاره های بلند مدت در دفاتر اجاره دهنده اجاره عملیاتی اجاره کل فروش ثبت حسابداری اجاره به شکل فروش وصول اجاره اجاره تأمین مالی مستقیم قرارداد اجاره تأمین مالی مستقیم قرارداد شکل اجاره اجاره اهرمی(leveraged lease) حسابداری اجاره اموال غیر منقول اجاره زمین از دیدگاه اجاره دهنده اجاره های بلند مدت بین شرکتهای عضو گروه اجاره ع ...
2817258

نمونه عقد اجاره دادن ملک تجاری و مغازه

با توجه به وضعیتی که این روزها شاهد ان هستیم شاید فکر یدن یک مغازه یا ملک تجاری تنها رویا باقی بماند . از این رو افراد سعی می کنند تا سرمایه خود را از طریق اجاره ملک تجاری به کار بگیرند . به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، انعقاد قرارداد اجاره مغازه تا حدی پیچیده است و افراد برای این کار باید با نمونه قرارداد اجاره ملک تجاری آشنا باشند و بدانند که در یک قرارداد اجاره مغازه چه نکاتی باید رعایت شوند . از این رو بررسی یک نمونه قرارداد اجاره مغازه قبل از اقدام به انعقاد قرارداد ضروری است . البته آنچه در نمونه عقد اجاره مغازه ذکر می شود صرفا نمو? ...
2817292

نمونه عقد اجاره دادن ملک تجاری و مغازه

با توجه به وضعیتی که این روزها شاهد ان هستیم شاید فکر یدن یک مغازه یا ملک تجاری تنها رویا باقی بماند . از این رو افراد سعی می کنند تا سرمایه خود را از طریق اجاره ملک تجاری به کار بگیرند . به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، انعقاد قرارداد اجاره مغازه تا حدی پیچیده است و افراد برای این کار باید با نمونه قرارداد اجاره ملک تجاری آشنا باشند و بدانند که در یک قرارداد اجاره مغازه چه نکاتی باید رعایت شوند . از این رو بررسی یک نمونه قرارداد اجاره مغازه قبل از اقدام به انعقاد قرارداد ضروری است . البته آنچه در نمونه عقد اجاره مغازه ذکر می شود صرفا نمو? ...
1589570

قرارداد اجاره نامه

قرارداد اجاره نامه قرارداد اجاره نامه فایل word قابل ویرایش ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- موجر/ موجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ........................... کدملی .................................................. متولد ............................ ن دریافت فایل
2811260

موارد فسخ اجاره قبل از تحویل ملک

بسیاری از قراردادهای اجاره بعد از انعقاد قرارداد و قبل از تحویل آن بنا به دلایلی فسخ می شوند . اما این موضوع بر خلاف لازم بودن عقداجاره است . از ایم رو موارد فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل ، موارد استثنائی هستند . به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، فسخ اجاره پیش از تحویل تنها در صورتی که عیبی در عین مستاجره باشد یا وجود حق فسخ در قرارداد صورت می گیرد . البته در موارد دیگری نیز حق پایان دادن به قرارداد اجاره قبل از تحویل وجود دارد برای مثال اگر موجر از تحویل عین مستاجره خودداری کند ، مستاجر حق دارد بعد از طی مراحل قانونی ، قرارداد اجاره را ف? ...
1208534

فروش سرقفلی در اسپانیا

فروش سرقفلی 6 مغازه در ای مادرید،ساراگسا، بارسلونا،آلیکانته،سوییا و بیلبائو برای متقاضیان علاقه مند به سرمایه گذاری در اسپانیا به شرح زیر اعلام می گردد. 1. 33 متر سرقفلی بنگاه معاملات املاکی بمنظور ید و فروش ملک ،تعمیر و نوسازی ساختمان، ساخت و ساز ساختمان مس ی و اداری قیمت: فقط 149000 یورو+ مالیات هزینه اجاره:1260 یورو + مالیات مکان: بیلبائو ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2. 44 متر سرقفلی پیترا فروشی برای تحویل (دلیوری) قیمت: فقط 173000 یورو+ مالیات هزینه اجاره: 1030 یورو+ مالیات مکان ساراگسا ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3. 41 متر سرقفلی یک ساندویچ و برگر فروشی قیمت: فقط 1390 ...
1217152

توقیف اموال سرقفلی

توقیف اموال سرقفلی ب- توقیف سرقفلی نظر به اینکه سرقفلی حق مالی است لذا توقیف آن مجاز است، ولی حقی است معلق که ممکن است به محکوم علیه تعلق بگیرد یا نگیرد. چنانچه تعلق آن به محکوم علیه مسلم باشد قابلیت فروش در مزایده و پرداخت وجه حاصل از آن به طلبکار وجود خواهد داشت. اینکه آیا در زمان مزایدۀ سرقفلی، رضایت مالک به انتقال شرط است یا نه، باید گفت اگر محکوم علیه حق انتقال به غیر نداشته باشد، در زمان مزایده باید مالک نیز دعوت شود تا اگر خود حاضر به ید شد، سرقفلی به او واگذار و وجه حاصل از آن در محدودۀ اجرائیه به محکوم له پرداخت شود. در این ارتباط، نظری ...
21084

همه چیز در مورد سرقفلی و حق .ب و پیشه

همه چیز در مورد «سرقفلی» و «حق .ب و پیشه»همه چیز در مورد «سرقفلی» و «حق .ب و پیشه» آرم قضاییرییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به تشریح حق سرقفلی و حق .ب و پیشه و تجارت پرداخت. بهمن کشاورز در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه بعضی ها دو کلمه سرقفلی و حق .ب و پیشه و تجارت را مترادف پنداشته اند، اظهار کرد: این استنباط درست نیست. حق .ب و پیشه و تجارت مفهومی است که از حقوق غربی و از زمان . می لیس پو مشاور وزارت دارایی ایران به نظام اقتصادی و قضایی ما وارد شده است و عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل .ب، ایجاد آن برای مستأجر آ...
546926

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان foundde commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان will good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان .ب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت . (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت . (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در
1643866

تحقیق انتقال عن مستأجر در حقوق اران در اجاره

تحقیق انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) تحقیق انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 95 آزاد ی واحد هشترود رشته: حقوق قضائی موضوع: انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجارة ابنیه) راهنما : جناب آقای دانشجو: مصطفی اسماعیلی شماره دانشجویی: نیمسال د وم 87-86 مقدمه: مبحث اجاره اماکن مس ی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثیست که قدمت دیرینه دارد...ادامه و تحقیق اکو (eco) و تحولات آن تحقیق اکو (eco) و تحولات آن لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرا ...
1406160

فرم انتقال سرقفلی

فرم انتقال سرقفلیفرم انتقال سرقفلیفرم انتقال سرقفلی فرم انتقال سرقفلی استاندارد سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت فایل word و قابل ویرایش حجم فایل:۹kb فرم قرار داد : توجه: در صورت هرگونه مشکل در روند ید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی ویا ایمیل سایت مشکل خود را اعلام کنید فروشگاه ما زیر مجموعه سایت فایل سل است که دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره وثبت شده در سامانه ساماندهی می باشد ( از بخش پیوندها قابل بررسی می باشد) بنابراین میتوانید با خیالی آسوده اقدام به ید با درگاه های امن بانکی نمایید در صورت ن یتی از فایل میتوانید ...
2925138

نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان قابل ویرایش

نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان قابل ویرایش چیست؟ آیا تاکنون نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان قابل ویرایش را دریافت نکرده بودید؟ variety of content about نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان قابل ویرایش can only be viewed on our website. درباره فایل نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان قابل ویرایش میخواهید اطلاعات بدست آورید. مطالب مرتبط پیرامون نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان قابل ویرایش را در این سایت پیدا کنید. بروزترین پایان نامه ها و تحقیقات نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان قابل ویرایش با فرمت doc تنها در این سایت. توضیح پیرامون کتاب ، جزوه only on this site there are articles about نم ...
2783530

نکات کاربردی در مورد تخلیه ملک

اولا قرارداد اجاره به دو صورت متصور است قرار داد اجاره عادی : این نوع قرارداد به صورت توافقات موجرو مستاجر می باشد که یا شخصاٌ آن را تنظیم و منعقد می کنند و یا در دفاتر املاک بدون کد رهگیری و یا حتی با کد رهگیری تنظیم می شود و صرف داشتن کد کد رهگیری حاکی از رسمی بودن ان نیست این نوع قرارداد با ثبت کدرهگیری از طریق بنگاه های معاملات مسکن نیز قرارداد عادی محسوب می شود . 2- قرارداد اجاره رسمی : که این نوع قرارداد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و بیشتر مختص به اماکن تجاری است آثار قرارداد عادی : اگرموجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده ا ...
1261758

پاو وینت در مورد قرارداد اجاره زمانی کشتی

پاو وینت در مورد قرارداد اجاره زمانی کشتی لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : پاو وینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 15 اسلاید قسمتی از متن .ppt : بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: قرارداد اجاره زمانی کشتی درس حقوق حمل و نقل دریایی کالا :جناب فیضی ارائه کننده: میترا نیمسال اول92 time charter ماهیت حقوقی قراردادهای اجاره کشتی/ رژیم حقوقی حاکم بر قرارداد اجاره کشتی : سه دیدگاه عمده : قرارداد حمل و نقل اما نه فقط همان عقد اجاره ای که درقانون مدنی ... دریافت فایل
1426598

فرم اجاره نامه ساختمان

فرم اجاره نامه ساختمانفرم اجاره نامه ساختمانفرم اجاره نامه ساختمان قرارداد های اجاره ساختمان های مس ی و تجاری( استاندارد سازمان ثبت اسناد ) تمامی قرارداد ها به صورت فایل word و ۱۰۰ درصد قابل ویرایش می باشد با تهیه این فایل به فرم های زیردسترسی خواهید داشت : اجاره نامه(استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک) اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری اجاره یک دستگاه آپارتمان مس ی قرارداد اجاره به شرط تملیک اجاره یک باب پارکینگ فرمت:word حجم فایل: ۶۴ kb قسمتی از قرارداد ها: توجه: در صورت هرگونه مشکل در روند ید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی ویا ایمیل ? ...
323194

نکاتی در خصوص اجاره نامه

نکاتی در خصوص اجاره نامه اجاره نامه سند نوشتاری قرارداد اجاره است که بین صاحب ملک(موجر) و اجاره کننده (مستاجر) تنظیم می شود. در این سند مشخصات طرفین قراداد، میزان اجاره بها، مورد اجاره و شرایط طرفین قید شده است. در قانون مدنی ایران و در ماده 466، اجاره چنین تعریف شده است: "اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر، اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند." در نوشتن و امضاء قرارداد اجاره به موارد زیر توجه کنید. از قوانین مربوط به اجاره تا حدودی آگاه باشید.به طورمثال، بدانید در صورتی که ا
490970

نکاتی در خصوص اجاره نامه

نکاتی در خصوص اجاره نامه اجاره نامه سند نوشتاری قرارداد اجاره است که بین صاحب ملک(موجر) و اجاره کننده (مستاجر) تنظیم می شود. در این سند مشخصات طرفین قراداد، میزان اجاره بها، مورد اجاره و شرایط طرفین قید شده است. در قانون مدنی ایران و در ماده 466، اجاره چنین تعریف شده است: "اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر، اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند." در نوشتن و امضاء قرارداد اجاره به موارد زیر توجه کنید. از قوانین مربوط به اجاره تا حدودی آگاه باشید.به طورمثال، بدانید در صورتی که ا

فرم بنگاهی قرارداد اجاره سرقفلی و انتقال سرقفلی