فرش 1000 شانه


1519178

شانه فرش

شانه فرش چیست؟برچسب ها: فرش، شانه، 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه، فرش ماشینیاصطلاح شانه در واقع نشان دهنده ی کیفیت و یکی از ویژگی های فرش ماشینی می باشد و به تعداد ریشه ها و یا همان گره ها در واحد عرضی فرش ماشینی که معمولا یک متر عرض سنجیده می شود گفته می شود. فرش چند شانه خوب استفرق فرش 700 شانه با 1000"شانهاصطلاحات فرش ماشینیمشخصات فرش ماشینی خوببهترین تراکم فرشتشخیص تراکم فرشاصطلاحات فرش دستباففرش چند شانه خوبهبهترین شانه فرشتراکم و شانه در فرش ماشینیفرق فرش 500 شانه با 700 شانهبهترین مارک فرش ماشینیمفهوم شانه در فرشفرش 700 شانه بهتره یا 1000 شانهفرش م ...
1527375

شانه و تراکم در فرش

شانه و تراکم در فرش700 شانه 1000 شانه یا 1200 شانه؟, آشنایی با, آشنایی با شانه در فرش, آشنایی با فرش, انواع شانه در فرش, انواع فرش, بست بافت, بهترین فرش مشهد, تراکم در فرش, تراکم فرش, شانه در فرش, شانه فرش, شانه و تراکم در فرش, فرش مشهد, فروش فرش مشهد0 commentشانه و تراکم در فرشبرای آشنایی با مفهوم شانه و تراکم در فرش از یک مثال ساده استفاده می کنیم.فرش چند شانه خوب استاصطلاحات فرش ماشینیفرق فرش 700 شانه با 1000"شانهمشخصات فرش ماشینی خوببهترین تراکم فرشتشخیص تراکم فرشاصطلاحات فرش دستباففرش چند شانه خوبهبهترین شانه فرشفرق فرش 500 شانه با 700 شانهتراکم و شانه در فرش ...
1518969

شانه فرش چیست؟

شانه فرش چیست؟اصطلاح شانه در واقع نشان دهنده ی کیفیت و یکی از ویژگی های فرش ماشینی می باشد و به تعداد ریشه ها و یا همان گره ها در واحد عرضی فرش ماشینی که معمولا یک متر عرض سنجیده می شود گفته می شود. فرش چند شانه خوب استفرق فرش 700 شانه با 1000"شانهاصطلاحات فرش ماشینیمشخصات فرش ماشینی خوببهترین تراکم فرشتشخیص تراکم فرشاصطلاحات فرش دستباففرش چند شانه خوبهبهترین شانه فرشتراکم و شانه در فرش ماشینیفرق فرش 500 شانه با 700 شانهبهترین مارک فرش ماشینیمفهوم شانه در فرشفرش 700 شانه بهتره یا 1000 شانهفرش ماشینی خوب چی ب مراهنمای ید فرش ماشینیتراکم فرش ماشینینکات مهم د ...
499208

تاریخچه فرش ۱۰۰۰ شانه

یکی از انواع فرش ماشینی فرش ۱۰۰۰ شانه می باشد.قیمت این فرش ها با توجه به نوع نقشه و تراکم متفاوت می باشد. شرکت فرش ماشینی سپنتا انواع مختلف فرش ۱۰۰۰ شانه با تراکم های : ۳۰۰۰ و تراکم ۲۵۵۰ تولید میکند. این فرش ها از نخ اکرلیک خالص تولید می شود که .ید مستقیم فرش از شرکت باعث می شود دست واسطه هایی که فرشهای با نخ تقلبی و درصدار عرضه می کنند کوتاه شود. برای مشاهده گالری قیمت فرش ۱۰۰۰ شانه از منوی محصولات فرش ماشینی استفاده کنید. تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست- تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست فرش ماشینی دارای چند...
499217

قدمت فرش ۱۰۰۰ شانه

یکی از انواع فرش ماشینی فرش ۱۰۰۰ شانه می باشد.قیمت این فرش ها با توجه به نوع نقشه و تراکم متفاوت می باشد. شرکت فرش ماشینی سپنتا انواع مختلف فرش ۱۰۰۰ شانه با تراکم های : ۳۰۰۰ و تراکم ۲۵۵۰ تولید میکند. این فرش ها از نخ اکرلیک خالص تولید می شود که .ید مستقیم فرش از شرکت باعث می شود دست واسطه هایی که فرشهای با نخ تقلبی و درصدار عرضه می کنند کوتاه شود. برای مشاهده گالری قیمت فرش ۱۰۰۰ شانه از منوی محصولات فرش ماشینی استفاده کنید. تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست- تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست فرش ماشینی دارای چند...
500917

توضیحاتی درمورد قدمت فرش ۱۰۰۰ شانه

یکی از انواع فرش ماشینی فرش ۱۰۰۰ شانه می باشد.قیمت این فرش ها با توجه به نوع نقشه و تراکم متفاوت می باشد. شرکت فرش ماشینی سپنتا انواع مختلف فرش ۱۰۰۰ شانه با تراکم های : ۳۰۰۰ و تراکم ۲۵۵۰ تولید میکند. این فرش ها از نخ اکرلیک خالص تولید می شود که .ید مستقیم فرش از شرکت باعث می شود دست واسطه هایی که فرشهای با نخ تقلبی و درصدار عرضه می کنند کوتاه شود. برای مشاهده گالری قیمت فرش ۱۰۰۰ شانه از منوی محصولات فرش ماشینی استفاده کنید. تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست- تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست فرش ماشینی دارای چن...
557234

فرش 1000 شانه

یکی از انواع فرش ماشینی فرش 1000 شانه می باشد.قیمت این فرش ها با توجه به نوع نقشه و تراکم متفاوت می باشد.شرکت فرش ماشینی سپنتا انواع مختلف فرش 1000 شانه با تراکم های : 3000 و تراکم 2550 تولید میکند.این فرش ها از نخ اکرلیک خالص تولید می شود که .ید مستقیم فرش از شرکت باعث می شود دست واسطه هایی که فرشهای با نخ تقلبی و درصدار عرضه می کنند کوتاه شود.برای مشاهده گالری قیمت فرش 1000 شانه از منوی محصولات فرش ماشینی استفاده کنید. تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست- تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست فرش ماشینی دارای چند مدل تراکم میباشد؟ تفاوت ا
501092

انواع فرش ۱۰۰۰ شانه

یکی از انواع فرش ماشینی فرش ۱۰۰۰ شانه می باشد.قیمت این فرش ها با توجه به نوع نقشه و تراکم متفاوت می باشد. شرکت فرش ماشینی سپنتا انواع مختلف فرش ۱۰۰۰ شانه با تراکم های : ۳۰۰۰ و تراکم ۲۵۵۰ تولید میکند. این فرش ها از نخ اکرلیک خالص تولید می شود که .ید مستقیم فرش از شرکت باعث می شود دست واسطه هایی که فرشهای با نخ تقلبی و درصدار عرضه می کنند کوتاه شود. برای مشاهده گالری قیمت فرش ۱۰۰۰ شانه از منوی محصولات فرش ماشینی استفاده کنید. تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست- تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست فرش ماشینی دارای چند...
559092

.ید اینترنتی فرش 1000 شانه

یکی از انواع فرش ماشینی فرش 1000 شانه می باشد.قیمت این فرش ها با توجه به نوع نقشه و تراکم متفاوت می باشد.شرکت فرش ماشینی سپنتا انواع مختلف فرش 1000 شانه با تراکم های : 3000 و تراکم 2550 تولید میکند.این فرش ها از نخ اکرلیک خالص تولید می شود که .ید مستقیم فرش از شرکت باعث می شود دست واسطه هایی که فرشهای با نخ تقلبی و درصدار عرضه می کنند کوتاه شود.برای مشاهده گالری قیمت فرش 1000 شانه از منوی محصولات فرش ماشینی استفاده کنید. تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست- تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست فرش ماشینی دارای چند مدل تراکم میباشد؟ تفاوت ا
643059

قدمت فرش 1000 شانه

یکی از انواع فرش ماشینی فرش 1000 شانه می باشد.قیمت این فرش ها با توجه به نوع نقشه و تراکم متفاوت می باشد.شرکت فرش ماشینی سپنتا انواع مختلف فرش 1000 شانه با تراکم های : 3000 و تراکم 2550 تولید میکند.این فرش ها از نخ اکرلیک خالص تولید می شود که .ید مستقیم فرش از شرکت باعث می شود دست واسطه هایی که فرشهای با نخ تقلبی و درصدار عرضه می کنند کوتاه شود.برای مشاهده گالری قیمت فرش 1000 شانه از منوی محصولات فرش ماشینی استفاده کنید. تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست- تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست فرش ماشینی دارای چند مدل تراکم میباشد؟ تفاوت ا?...
558798

تاریخچه فرش 1000 شانه

یکی از انواع فرش ماشینی فرش 1000 شانه می باشد.قیمت این فرش ها با توجه به نوع نقشه و تراکم متفاوت می باشد.شرکت فرش ماشینی سپنتا انواع مختلف فرش 1000 شانه با تراکم های : 3000 و تراکم 2550 تولید میکند.این فرش ها از نخ اکرلیک خالص تولید می شود که .ید مستقیم فرش از شرکت باعث می شود دست واسطه هایی که فرشهای با نخ تقلبی و درصدار عرضه می کنند کوتاه شود.برای مشاهده گالری قیمت فرش 1000 شانه از منوی محصولات فرش ماشینی استفاده کنید. تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست- تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست فرش ماشینی دارای چند مدل تراکم میباشد؟ تفاوت ا
501050

انواع فرش ۱۰۰۰ شانه را نام ببرید

یکی از انواع فرش ماشینی فرش ۱۰۰۰ شانه می باشد.قیمت این فرش ها با توجه به نوع نقشه و تراکم متفاوت می باشد. شرکت فرش ماشینی سپنتا انواع مختلف فرش ۱۰۰۰ شانه با تراکم های : ۳۰۰۰ و تراکم ۲۵۵۰ تولید میکند. این فرش ها از نخ اکرلیک خالص تولید می شود که .ید مستقیم فرش از شرکت باعث می شود دست واسطه هایی که فرشهای با نخ تقلبی و درصدار عرضه می کنند کوتاه شود. برای مشاهده گالری قیمت فرش ۱۰۰۰ شانه از منوی محصولات فرش ماشینی استفاده کنید. تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست- تراکم طولی عرضی فرش ۱۰۰۰ شانه چیست فرش ماشینی دارای چند
557339

فرش 1000 شانه چیست

یکی از انواع فرش ماشینی فرش 1000 شانه می باشد.قیمت این فرش ها با توجه به نوع نقشه و تراکم متفاوت می باشد.شرکت فرش ماشینی سپنتا انواع مختلف فرش 1000 شانه با تراکم های : 3000 و تراکم 2550 تولید میکند.این فرش ها از نخ اکرلیک خالص تولید می شود که .ید مستقیم فرش از شرکت باعث می شود دست واسطه هایی که فرشهای با نخ تقلبی و درصدار عرضه می کنند کوتاه شود.برای مشاهده گالری قیمت فرش 1000 شانه از منوی محصولات فرش ماشینی استفاده کنید. تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست- تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست فرش ماشینی دارای چند مدل تراکم میباشد؟ تفاوت ا
559096

توضیحاتی درباره .ید اینترنتی فرش 1000 شانه

یکی از انواع فرش ماشینی فرش 1000 شانه می باشد.قیمت این فرش ها با توجه به نوع نقشه و تراکم متفاوت می باشد.شرکت فرش ماشینی سپنتا انواع مختلف فرش 1000 شانه با تراکم های : 3000 و تراکم 2550 تولید میکند.این فرش ها از نخ اکرلیک خالص تولید می شود که .ید مستقیم فرش از شرکت باعث می شود دست واسطه هایی که فرشهای با نخ تقلبی و درصدار عرضه می کنند کوتاه شود.برای مشاهده گالری قیمت فرش 1000 شانه از منوی محصولات فرش ماشینی استفاده کنید. تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست- تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست فرش ماشینی دارای چند مدل تراکم میباشد؟ تفاوت ا
645594

انواع فرش 1000 شانه

یکی از انواع فرش ماشینی فرش 1000 شانه می باشد.قیمت این فرش ها با توجه به نوع نقشه و تراکم متفاوت می باشد.شرکت فرش ماشینی سپنتا انواع مختلف فرش 1000 شانه با تراکم های : 3000 و تراکم 2550 تولید میکند.این فرش ها از نخ اکرلیک خالص تولید می شود که .ید مستقیم فرش از شرکت باعث می شود دست واسطه هایی که فرشهای با نخ تقلبی و درصدار عرضه می کنند کوتاه شود.برای مشاهده گالری قیمت فرش 1000 شانه از منوی محصولات فرش ماشینی استفاده کنید. تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست- تراکم طولی عرضی فرش 1000 شانه چیست فرش ماشینی دارای چند مدل تراکم میباشد؟ تفاوت ا?...
1295033

مشخصه های یک فرش چه چیز هایی هستند

هر فرش ماشینی دو نوع مشخصه دارد : عرضی و طولیتراکم عرضی فرش (شانه): به تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر از عرض فرش می گویند که به نام شانه شناخته می شود. برای مثال: فرش 1000 شانه به این معنی است که در هر متر از عرض فرش معادل 1000 ریشه (گره رنگ) بافته شده است . شانه هایی که به طور معمول و امروزه در بازار می باشند عبارتند از 440 شانه - 500 شانه - 700 شانه - 1000 شانه - 1200 شانه تراکم طول فرش (تراکم): به تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر از طول فرش می گویند. برای مثال: فرش 1000 شانه ماشینی با تراکم 700 یعنی در یک متر از طول فرش معادل 1000 ریشه (گره رنگ) بافته شده وجود دارد، تراکم هایی که ب هطور ...
1146921

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آترین

مشخصات فنی محصول شانه : 1000 تراکم : 3000 جنس نخ خاب : 100% اکرلیک هیت ست جنس نخ تار و پود : پنبه تعداد رنگ : 10 رنگ ابعاد موجود : 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت : vandewiele hcix2 رنگ زمینه : کرم.سرمه ای.آبی.گردویی برای ید فرش ماشینی 1000 شانه طرح آترین به این صفحه مراجعه فرمایید.
1146923

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آرمیتا

مشخصات فنی محصول شانه : 1000 تراکم : 3000 جنس نخ خاب : 100% اکرلیک هیت ست جنس نخ تار و پود : پنبه تعداد رنگ : 10 رنگ ابعاد موجود : 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت : vandewiele hcix2 رنگ زمینه : کرم.سرمه ای.آبی.گردویی برای ید فرش ماشینی 1000 شانه طرح آرمیتا به این صفحه مراجعه فرمایید.
1146922

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آتنا

مشخصات فنی محصول شانه : 1000 تراکم : 3000 جنس نخ خاب : 100% اکرلیک هیت ست جنس نخ تار و پود : پنبه تعداد رنگ : 10 رنگ ابعاد موجود : 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت : vandewiele hcix2 رنگ زمینه : کرم.سرمه ای.آبی.گردویی برای ید فرش ماشینی 1000 شانه طرح آتنا به این صفحه مراجعه فرمایید.
1146920

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آیلار

مشخصات فنی محصول شانه : 1000 تراکم : 3000 جنس نخ خاب : 100% اکرلیک هیت ست جنس نخ تار و پود : پنبه تعداد رنگ : 10 رنگ ابعاد موجود : 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت : vandewiele hcix2 رنگ زمینه : کرم.سرمه ای.آبی.گردویی برای ید فرش ماشینی 1000 شانه طرح آیلار به این صفحه مراجعه فرمایید.
1146918

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آریس

مشخصات فنی محصول شانه : 1000 تراکم : 3000 جنس نخ خاب : 100% اکرلیک هیت ست جنس نخ تار و پود : پنبه تعداد رنگ : 10 رنگ ابعاد موجود : 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت : vandewiele hcix2 رنگ زمینه : کرم.سرمه ای.آبی.گردویی برای ید فرش ماشینی 1000 شانه طرح آریس به این صفحه مراجعه فرمایید.
1146571

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آبتین

مشخصات فنی محصول شانه : 1000 تراکم : 3000 جنس نخ خاب : 100% اکرلیک هیت ست جنس نخ تار و پود : پنبه تعداد رنگ : 10 رنگ ابعاد موجود : 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت : vandewiele hcix2 رنگ زمینه : کرم.سرمه ای.آبی.گردویی برای ید فرش ماشینی 1000 شانه طرح آبتین به این صفحه مراجعه فرمایید.
1146919

فرش ماشینی 1000 شانه طرح آنیسا

مشخصات فنی محصول شانه : 1000 تراکم : 3000 جنس نخ خاب : 100% اکرلیک هیت ست جنس نخ تار و پود : پنبه تعداد رنگ : 10 رنگ ابعاد موجود : 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت : vandewiele hcix2 رنگ زمینه : کرم.سرمه ای.آبی.گردویی برای ید فرش ماشینی 1000 شانه طرح آنیسا به این صفحه مراجعه فرمایید.
1146915

فرش ماشینی 1000 شانه طرح ارمغان

مشخصات فنی محصول شانه : 1000 تراکم : 3000 جنس نخ خاب : 100% اکرلیک هیت ست جنس نخ تار و پود : پنبه تعداد رنگ : 10 رنگ ابعاد موجود : 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت : vandewiele hcix2 رنگ زمینه : کرم.سرمه ای.آبی.گردویی برای ید فرش ماشینی 1000 شانه طرح ارمغان به این صفحه مراجعه فرمایید.
1146917

فرش ماشینی 1000 شانه طرح افشان

مشخصات فنی محصول شانه : 1000 تراکم : 3000 جنس نخ خاب : 100% اکرلیک هیت ست جنس نخ تار و پود : پنبه تعداد رنگ : 10 رنگ ابعاد موجود : 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت : vandewiele hcix2 رنگ زمینه : کرم.سرمه ای.آبی.گردویی برای ید فرش ماشینی 1000 شانه طرح افشان به این صفحه مراجعه فرمایید.
1146916

فرش ماشینی 1000 شانه طرح اصفهان

مشخصات فنی محصول شانه : 1000 تراکم : 3000 جنس نخ خاب : 100% اکرلیک هیت ست جنس نخ تار و پود : پنبه تعداد رنگ : 10 رنگ ابعاد موجود : 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت : vandewiele hcix2 رنگ زمینه : کرم.سرمه ای.آبی.گردویی برای ید فرش ماشینی 1000 شانه طرح اصفهان به این صفحه مراجعه فرمایید.
1512475

فرش مسجدی سماوات آبی فیروزه ای - فرش سجاده ای

شرکت فرش تک ستاره کویر تولید کننده انواع فرش سجاده ای، فرش مسجدی، فرش خانه، فرش مصلی، فرش محر ،در کیفیت ها و تراکم مختلف:500 شانه، تراکم 800، نخ اکرلیک500 شانه، تراکم 800، تک نخ اکرلیک500 شانه، تراکم 1000، پلی استر500 شانه، تراکم 1000، اکرلیک 7 رنگ500 شانه، تراکم 1000، اکرلیک 8 رنگ هیت ست شده500 شانه، تراکم 1200، اکرلیکطرح 700 (500 شانه)، تراکم 2400700 شانه، تراکم 2250700 شانه تراکم 2550این سجاده فرش ها در طرح ها و رنگ های مختلف متناسب با نیاز مساجد تولید می گردد.شما می توانید در هر کجای ایران که هستید فرش سجاده ای موردنظر خود را سفارش داده و همراه با خدمات حمل و نصب در محل دریافت کنید ...
1541516

شانه و تراکم در فرش ماشینی

فرش چند شانه خوب است اصطلاحات فرش ماشینی فرق فرش 700 شانه با 1000"شانه مشخصات فرش ماشینی خوب بهترین تراکم فرش تشخیص تراکم فرش اصطلاحات فرش دستباف فرش چند شانه خوبه بهترین شانه فرش فرق فرش 500 شانه با 700 شانه تراکم و شانه در فرش ماشینی بهترین مارک فرش ماشینی شانه و تراکم در فرش پنج شنبه 2 آذر 1396 شانه و تراکم در فرش 700 شانه 1000 شانه یا 1200 شانه؟, آشنایی با, آشنایی با شانه در فرش, آشنایی با فرش, انواع شانه در فرش, انواع فرش, بست بافت, بهترین فرش مشهد, تراکم در فرش, تراکم فرش, شانه در فرش, شانه فرش, شانه و تراکم در فرش, فرش مشهد, فروش فرش مشهد 0 comment شانه و ...
1146924

فرش ماشینی 1000 شانه تراکم 3000 طرح ترانه

مشخصات فنی محصول شانه : 1000 تراکم : 3000 جنس نخ خاب : 100% اکرلیک هیت ست جنس نخ تار و پود : پنبه تعداد رنگ : 10 رنگ ابعاد موجود : 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت : vandewiele hcix2 رنگ زمینه : کرم.سرمه ای.آبی.گردویی برای ید فرش ماشینی 1000 شانه طرح ترانه به این صفحه مراجعه فرمایید.
1984413

فرش 1000 شانه طرح رز افشان

فرش طرح رزافشان تابع عوامل بسیاری است و هر نوع فرشی با هر نوع مواد اولیه و دستگاه بافتی، دارای قیمتی متفاوت با دیگر محصولات هست. خلاصه تر اینکه عوامل بسیاری در تعیین قیمت فرش ماشینی نقش دارند که از آن جمله می توان به تعداد شانه و تراکم، نوع نخ مصرفی، دستگاه بافت و برند تولید کننده فرش کاشان اشاره کرد.فرش ۱۰۰۰ شانهفرش ۱۰۰۰ شانه طرح رز افشان در ابعاد مختلف قابل بافت می باشد؛ فرش ۱۲ متری، فرش ۹ متری، فرش ۶ متری و فرش چهار متری و قالیچه از ابعاد مختلف این فرش ماشینی کاشان می باشند.فرش ماشینی فرش های ماشینی کاشان در دسته های ۷۰۰ شانه، ۱۰۰۰ شانه و ۱۲۰۰ شانه ? ...
2014067

فرش 1000 شانه طرح رز افشان

فرش طرح رزافشان تابع عوامل بسیاری است و هر نوع فرشی با هر نوع مواد اولیه و دستگاه بافتی، دارای قیمتی متفاوت با دیگر محصولات هست. خلاصه تر اینکه عوامل بسیاری در تعیین قیمت فرش ماشینی نقش دارند که از آن جمله می توان به تعداد شانه و تراکم، نوع نخ مصرفی، دستگاه بافت و برند تولید کننده فرش کاشان اشاره کرد.فرش ۱۰۰۰ شانهفرش ۱۰۰۰ شانه طرح رز افشان در ابعاد مختلف قابل بافت می باشد؛ فرش ۱۲ متری، فرش ۹ متری، فرش ۶ متری و فرش چهار متری و قالیچه از ابعاد مختلف این فرش ماشینی کاشان می باشند.فرش ماشینی فرش های ماشینی کاشان در دسته های ۷۰۰ شانه، ۱۰۰۰ شانه و ۱۲۰۰ شانه ? ...
1976546

فرش 1000 شانه طرح رز افشان

فرش طرح رزافشان تابع عوامل بسیاری است و هر نوع فرشی با هر نوع مواد اولیه و دستگاه بافتی، دارای قیمتی متفاوت با دیگر محصولات هست. خلاصه تر اینکه عوامل بسیاری در تعیین قیمت فرش ماشینی نقش دارند که از آن جمله می توان به تعداد شانه و تراکم، نوع نخ مصرفی، دستگاه بافت و برند تولید کننده فرش کاشان اشاره کرد.فرش ۱۰۰۰ شانهفرش ۱۰۰۰ شانه طرح رز افشان در ابعاد مختلف قابل بافت می باشد؛ فرش ۱۲ متری، فرش ۹ متری، فرش ۶ متری و فرش چهار متری و قالیچه از ابعاد مختلف این فرش ماشینی کاشان می باشند.فرش ماشینی فرش های ماشینی کاشان در دسته های ۷۰۰ شانه، ۱۰۰۰ شانه و ۱۲۰۰ شانه ? ...
1834715

نمایندگی فرش 500 شانه تراکم 1000

نمایندگی های فروش در سراسر کشور انواع متنوعی از فرش های 500 شانه تراکم 1000 را برا ی فروش به قیمت مناسب عرضه می نمایند.امروزه با توجه به تحول عظیمی که در صنعت فرش بافی ایجاد شده تولید کنندگان فرش ماشینی بر آن شده اند تا با کمک ماشین آلات و تکنولوژی روز، به تولید فرش های مختلفی از نظر شانه و تراکم رو آورند. در گذشته فرش های تولیدی با تراکم و شانه پایین بافته می شد اما امروزه ما شاهد تولید فرش با شانه و تراکم های متفاوتی هستیم که این امر موجب ایجاد تنوع قیمتی بالایی در بازار فرش شده است.فرش های 500 شانه تراکم 1000 از جمله فرش هایی است که به دلیل قیمت مناسب مشتریان ...
384239

فرش سجاده ای

بهترین فرش سجاده ای ایـران ،همراه با ضمانت بهترین کفیت ، بدون کوچکترین حرکت سجاده فرش در .خانه.کلیه سجاده فرش ها با مشخصات زیر قابل ارائه می باشند: فرش سجاده ای 440 شانه با تراکم 800 صد درصد اکریلیک هیت ست شده (بدون پرز)فرش سجاده ای 500 شانه با تراکم 1000 صد در صد اکریلیکفرش سجاده ای 500 شانه با تراکم 1000 صد در صد اکریلیک هیت ست شده(بدون پرز)فرش سجاده ای 500 شانه با تراکم 1100 صددرصد اکریلیکفرش سجاده ای 500 شانه با تراکم 1200 صددرصد اکریلیک هیت ست شده (بدون پرز)فرش سجاده ای 700 شانه با تراکم 2550 صددرصد اکریلیک هیت ست شده(دستبافت گونه بافت hcp)فرش سجاده ای 1000 شانه با تراکم 3...
1810944

تابلوفرش 1000 شانه منظره

تابلوفرش 1000 شانه محصولی از شرکت فرش تک ستاره کویر دارای کیفیت عالی و رخ زیبا جلوه خاصی به دکوراسیون منزل یا محل کار می بخشد. تابلوفرش های 1000 شانه به دلیل تراکم بالاتر نسبت به تابلوفرش های 700 شانه از نقش و نگار و جزئیات بیشتری برخوردارند، که این امر به زیبایی این تابلوفرش ها می افزاید. تابلوفرش منظره که در تصویر زیر مشاهده می کنید برگرفته از منظره رودخانه ای زیبا در کنار درختان پرشکوفه بهاری است. این تابلوفرش بسیار خیال انگیز و رویایی است و روح تازه ای به دکوراسیون می بخشد.اندازه این تابلوفرش بدون قاب: 50*100اندازه تابلوفرش با قاب لویی کله شیری آبی: 70*120شم ...
80857

.ید فرش طرح افشان 1000 شانه تبریز

منبع: www.iranscarpet.com فرش های طرح افشان به دلیل زیبایی خاصی که دارند از میزان استقبال خوبی بهره مند بوده و انواع 1000 شانه آن که در .ای مختلف کشور از جمله تبریز بافته می شود را می توان به صورت آنلاین .ید کرد. همانطور که می دانید فرش ها با تعداد گره و تراکم مختلفی بافته می شوند که بر این اساس با نام های مختلفی چون 700، 1000 و 1200 شانه در بازار .ید و فروش خواهند شد. علیرغم اینکه افراد غیرکارشناس معتقدند هر چه تعداد گره ها بیشتر باشد با محصولی مرغوب تر روبرو هستند باید گفت این برداشت نادرست در میان بازاریان فرش واقعیت ندارد. هر چند با بالاتر رفتن شانه فرش، بر قیمت آن افز
384231

سجاده فرش طرح یاسین سبز

شرکت فرش سجاده ای تک ستاره کویر کاشان ، تولید کننده و عرضه کننده ی انواع سجاده فرش مسجدی در کیفیت ها و رنگ های مختلف امادگی دارد تا مساجد شما را در جای جای میهن .ی ایران و حتی فراتر از مرزها مفروش کند . یکی از طرح های جدید و انتخ. مساجد ، فرش سجاده ای طرح یاسین می باشد که در کیفیت های مختلف 500 شانه تراکم 1000 هفت رنگ صد در صد اکرلیک 500 شانه تراکم 1000 هشت رنگ صد در صد اکرلیک 500 شانه تراکم 2400 هشت رنگ صد در صد اکرلیک ( بافت 700 شانه ) 700 شانه تراکم 2550 هشت رنگ 700 شانه تراکم 2400 هشت رنگ 700 شانه تراکم 2550 هشت رنگ صد در صد اکرلیک هیت ست شده و ریزبافت و دستبافت گونه و در رنگ...
379206

تابلو فرش منظره 1200 شانه

فروش تابلو فرش تابلو فرش منظره 1200 شانه 8 رنگ نخ ترک صد در صد اکرلیک سایز 50*70 ریز بافت و دستبافت گونه قیمت بدون قاب : 70000تومان و همراه با قاب کنگره :120000تومان شماره تماس : 09103851223 03154750320سایت شرکت تک ستاره کویر فروشگاه انلاین فرش تک ستاره کویر فرش ، تابلو فرش ، فرش ماشینی ، فرش 1000 شانه ، قیمت تابلو فرش ، فروش تابلو فرش ، قیمت تابلو فرش ، تابلو فرش منظره ، تبدیل ع. به تابلو فرش ، تابلو فرش شخصی ، تابلو فرش چهره ، فرش 1200 شانه ، تابلو فرش 1000 شانه ، تابلو فرش 1200 شانه ،
2089532

فروش فرش ماشینی 1000 شانه کاشان

انواع فرش ماشینی جدید 1000 شانه که با کیفیت عالی در کاشان تولید می گردند در سراسر ایران و کشور های منطقه با قیمت مناسب به فروش می رسند. فرش ماشینی 1000 شانه از انواع فرش های جدید هستند که در ماه های اخیر حجم تولید بالایی داشته اند. افزایش حجم تولید این محصول موجب شده تا قیمت آن در بازار کاهش داشته باشد و نسبت به اوایل تولید این محصول ید این فرش ها با قیمت مناسب تری صورت می گیرد. ید فرش هزار شانه یداران انواع فرش های هزار شانه می توانند طرح های جدید و زیبایی که از این فرش ها به تازگی طراحی و تولید شده اند را در این مجموعه به کمک کارشناسان مشاهده نمایند و فرش م ...
2083181

فروش فرش ماشینی 1000 شانه کاشان

انواع فرش ماشینی جدید 1000 شانه که با کیفیت عالی در کاشان تولید می گردند در سراسر ایران و کشور های منطقه با قیمت مناسب به فروش می رسند. فرش ماشینی 1000 شانه از انواع فرش های جدید هستند که در ماه های اخیر حجم تولید بالایی داشته اند. افزایش حجم تولید این محصول موجب شده تا قیمت آن در بازار کاهش داشته باشد و نسبت به اوایل تولید این محصول ید این فرش ها با قیمت مناسب تری صورت می گیرد. ید فرش هزار شانه یداران انواع فرش های هزار شانه می توانند طرح های جدید و زیبایی که از این فرش ها به تازگی طراحی و تولید شده اند را در این مجموعه به کمک کارشناسان مشاهده نمایند و فرش م ...
1207771

گلیم فرش طرح رویا

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح رویا به این صفحه مراجعه فرمایید.
1207776

گلیم فرش طرح ارغوان

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح ارغوان به این صفحه مراجعه فرمایید.
1207772

گلیم فرش طرح بخشایش

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح بخشایش به این صفحه مراجعه فرمایید.
1207773

گلیم فرش طرح بیتا

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح بیتا به این صفحه مراجعه فرمایید.
1207774

گلیم فرش طرح ثمین

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح ثمین به این صفحه مراجعه فرمایید.
1207775

گلیم فرش طرح اختر

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح اختر به این صفحه مراجعه فرمایید.
1154171

گلیم فرش طرح آریا

مشخصات فنی محصول شانه : 1000 تراکم : --- جنس نخ خاب : --- جنس نخ تار و پود : --- تعداد رنگ : 8 رنگ ابعاد موجود : 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت : --- رنگ زمینه : کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح آریا به این صفحه مراجعه فرمایید.
1167788

گلیم فرش طرح حنانه

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح حنانه به این صفحه مراجعه فرمایید.
1167519

گلیم فرش طرح آرمان

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح آرمان به این صفحه مراجعه فرمایید.
1167789

گلیم فرش طرح رویا

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح رویا به این صفحه مراجعه فرمایید.
1167790

گلیم فرش طرح بخشایش

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح بخشایش به این صفحه مراجعه فرمایید.
1167791

گلیم فرش طرح بیتا

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح بیتا به این صفحه مراجعه فرمایید.
1167792

گلیم فرش طرح ثمین

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح ثمین به این صفحه مراجعه فرمایید.
1167793

گلیم فرش طرح اختر

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح اختر به این صفحه مراجعه فرمایید.
1167794

گلیم فرش طرح ارغوان

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح ارغوان به این صفحه مراجعه فرمایید.
1167518

گلیم فرش طرح النا

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح النا به این صفحه مراجعه فرمایید.
1207770

گلیم فرش طرح حنانه

مشخصات فنی محصول شانه: 1000 تراکم: --- جنس نخ خاب: --- جنس نخ تار و پود: --- تعداد رنگ: 8 رنگ ابعاد موجود: 70×50 . 1.5×1 . 2×1 . 3×1 . 4×1 ماشین بافت: --- رنگ زمینه: کرم . سرمه ای . آبی . گردویی برای ید گلیم فرش 1000 شانه طرح حنانه به این صفحه مراجعه فرمایید.
368989

تابلو فرش چهره

بافت تابلو فرش چهره شما و افراد مورد علاقه شماکالایی نفیس و ماندگارهدیه ای که تا صدها سال باقی می ماند و کالایی مناسب برای آراسته . دکوراسیون منزل و دفاتر و فضاهای مذهبی و هنریبا درج لوگو و آرم شرکت ها مناسب برای هدیه و اشانتیوندر ابعاد و قاب های متنوع به تعداد مورد درخواست شماتابلو فرش های سفارشی از تصاویر شخصی و خانوادگیتابلو فرش 50*70 1000 شانه: 260000 تومانتابلو فرش 100*70 1000 شانه: 400000 تومانتابلو فرش100*150 1000 شانه: 700000 تومانبا ما تماس بگیرید091316312230910385122303154750320نمونه تبدیل یک ع. به تابلو فرش:
2156082

ید فرش 2

ده نکته در پهن فرش منزل بخش اول هموار هنگام ید فرش یدارن با توجه به سلیقه اهل منزل و تاثیر رنگ فرش بر روی دکوراسیون منزل طرح فرش خود را انتخاب میکنند. اگر در رابطه با موارد زیر سوالی دارید با ما تماس بگیرید: فرش قیمت فرش 700 شانه تراکم 3000 شرکت فرش نگین مشهد pain deh, razavi khorasan province قیمت فرش 500 شانه مشهد شرکت فرش مشهد razavi khorasan province, mashhad فرش مشهد طرح افشان قیمت فرش 500 شانه 12 متری قیمت فرش 700 شانه تراکم 2550 کاشان قیمت فرش نگین مشهد 1000 شانه فرش نگین کاشان فرش 700 شانه نگین مشهد فرش ستاره کویر یزد 1000 شانه فرش باستان یزد در نهایت با توجه به قیمت فرش ید خود را ان ...
1781597

تابلوفرش 1000 شانه ماشینی - تابلوفرش حیوان

تابلوفرش حیوان از محصولات شرکت فرش تک ستاره کویر دارای تصاویری زیبا از حیوانات است. این تابلوفرش معمولا حیوان محبوب و موردعلاقه اکثر افراد را دربرمی گیرد. همچون شیر، ببر، اسب، پرندگان و... . تابلوفرشی که در تصویر ملاحظه می کنید تصویری از چند اسب را در حال دویدن در چمنزاری چشم نواز به می خورند. این تابلوفرش 1000 شانه است. تابلوفرش های 1000 شانه از کیفیت بالایی برخوردارند و رخ بسیار زیبا و جذ دارند و جلوه و نمای خاصی به دکوراسیون منزل می بخشند.اندازه این تابلوفرش بدون قاب: 50*100اندازه این تابلوفرش با قاب کله شیری: 70*120برای مشاهده سایر طرح ها و دیگر محصولات ما ? ...

فرش 1000 شانه