فراتر از بودن کریستین بوبن


82290

فراتر از بودن - کریستین بوبن

دوستت دارم، این پر رمز ترین کلام است، تنها کلامی که سزاوار است تا در طول قرن ها تعبیر شود وقتی بیان میشود، وقتی صحیح بیان می شود، تمامی لطافتش را اهدا می کند. برای آنکه کمی، حتی شده کمی زندگی کرد، دو تولد لازم است. تولد جسم و سپس تولد روح. هر دو مانند کنده شدن هستند. تولد اول بدن را به این دنیا می افکند و تولد دوم روح را به آسمان می‏فرستد. تولد دوم من زمانی بود که تو را دیدم. فراتر از بودن - کریستین بوبن
181025

84- زندگی گذران – فراتر از بودن

19 اسفند 1395 کتاب ( زندگی گذران – فراتر از بودن ) نویسنده (کریستین بوبن ) مترجم ( بنفشه فرهمندی –نگار صدقی ) انتشارات (پارسه – ماه ریز ) la vie p.ante – la plusque vive by bobin , christian
2578401

کریستین بوبن_ معرفی کتاب

کریستین بوبن، ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ در شهر کروز فرانسه بدنیا آمد. شهرت این نویسنده برجسته فرانسه از ادبیات فراتر رفته و شه های عمیق و منحصربه فردش است امروزه او را در حوزه شه به عنوان یکی از متفکران معاصر می شناسند. بوبن فارغ حصیل رشته فلسفه است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد. نگرش فلسفی وبن در کارهایش تاثیری عمیق گذاشته است به همین دلیل آثار و افکارش علاوه بر اینکه نزد اهل ادب و فرهنگ جایگاه خاصی دارد، در حوزه شه نیز بسیار مورد توجه است. وی تا کنون بیش از ۳۵ اثر منتشر کرده است.کریستین بوبن در سال ۱۹۹۳ برنده جایزه ادبی dera – maggot ...
2577397

کریستین بوبن_ معرفی کتاب

کریستین بوبن، ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ در شهر کروز فرانسه بدنیا آمد. شهرت این نویسنده برجسته فرانسه از ادبیات فراتر رفته و شه های عمیق و منحصربه فردش است امروزه او را در حوزه شه به عنوان یکی از متفکران معاصر می شناسند. بوبن فارغ حصیل رشته فلسفه است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد. نگرش فلسفی وبن در کارهایش تاثیری عمیق گذاشته است به همین دلیل آثار و افکارش علاوه بر اینکه نزد اهل ادب و فرهنگ جایگاه خاصی دارد، در حوزه شه نیز بسیار مورد توجه است. وی تا کنون بیش از ۳۵ اثر منتشر کرده است.کریستین بوبن در سال ۱۹۹۳ برنده جایزه ادبی dera – maggot ...
2572911

کریستین بوبن_ معرفی کتاب

کریستین بوبن، ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ در شهر کروز فرانسه بدنیا آمد. شهرت این نویسنده برجسته فرانسه از ادبیات فراتر رفته و شه های عمیق و منحصربه فردش است امروزه او را در حوزه شه به عنوان یکی از متفکران معاصر می شناسند. بوبن فارغ حصیل رشته فلسفه است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد. نگرش فلسفی وبن در کارهایش تاثیری عمیق گذاشته است به همین دلیل آثار و افکارش علاوه بر اینکه نزد اهل ادب و فرهنگ جایگاه خاصی دارد، در حوزه شه نیز بسیار مورد توجه است. وی تا کنون بیش از ۳۵ اثر منتشر کرده است.کریستین بوبن در سال ۱۹۹۳ برنده جایزه ادبی dera – maggots ی ...
2437554

نقل از دیگران 93

نمی دانم حقیقتا این نقل قول از کریستین بوبن هست یا نه، اما چون درست بودنش را زیاد دیده ام منتشر می کنم:من خدا را در قمقمه آب یافته امدر عطر یک گلدر خلوص برخی کتاب ها و حتی نزد بی دینان.....اما تقریباً هیچ گاه وی را نزد آنانی که کارشان سخن گفتن از اوست ، نیافته ام .....کریستین بوبن
1587353

ازمیان هاتویی هایِ اویتامن...

~~~~ ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی کنیم...ما حتا بر کُره ى زمین هم زندگی نمی کنیم...منزل حقیقی ما،قلب انی است که دوستشان داریم!……کریستین بوبن - فراتر از بودن .[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
2222887

چرا کریستین بوبن فلسفه را دوست ندارد؟

کریستین بوبن، کرکگور، سیمون وی و پاسکال را دوست دارد، اما به تعبیر خودش سه چهارم فلسفه را دوست ندارد. علت اصلی این دوست نداشتن به تصویری که بوبن از زندگی دارد مربوط است. در نظر بوبن زندگی بیشتر «راز» است و نه «مسأله». برای پی بُردن به راز زندگی باید زیست. حقیقت زندگی، از آن رو که تنها از مسیرِ تجربه ِ وجودی حاصل می شود. حقایقی که فرزندِ زندگی مستقیم و تجربه های گرم اند، شایسته ی اعتنا هستند. بوبن می گوید نویسنده بنا نیست از آنچه می داند بنویسد. دانسته های ما بسیار اندک و کم مایه هستند. نویسنده باید از مواجهه اش با ناشناخته ها بنویسد. آن هم نه به منظور ایض? ...
2223038

چرا کریستین بوبن فلسفه را دوست ندارد؟

کریستین بوبن، کرکگور، سیمون وی و پاسکال را دوست دارد، اما به تعبیر خودش سه چهارم فلسفه را دوست ندارد. علت اصلی این دوست نداشتن به تصویری که بوبن از زندگی دارد مربوط است. در نظر بوبن زندگی بیشتر «راز» است و نه «مسأله». برای پی بُردن به راز زندگی باید زیست. حقیقت زندگی، از آن رو که تنها از مسیرِ تجربه ِ وجودی حاصل می شود. حقایقی که فرزندِ زندگی مستقیم و تجربه های گرم اند، شایسته ی اعتنا هستند. بوبن می گوید نویسنده بنا نیست از آنچه می داند بنویسد. دانسته های ما بسیار اندک و کم مایه هستند. نویسنده باید از مواجهه اش با ناشناخته ها بنویسد. آن هم نه به منظور ایض? ...
1900929

دوست داشتم - کریستین بوبن

دوست داشتم زندگی را بدون گفتن کلمه ای بگذرانم یا تنها کلماتی را بر زبان آورم که هنگام عشق و روشنایی به آن احتیاج داریم .کلماتی بسیار اندک ، در حقیقت بی نهایت کمتر از برگ ها بر شاخسار درخت ! کریستین بوبن
2068922

خدا و امر متعالی در نگاه کریستین بوبن

کریستین بوبن به دنبال باورهای یقینی و ارائه ی تعاریف مشخص از خدا و امر متعالی نیست. تعاریف پژمرده می کنند. عقیده، می خُشکاند. خدا، امر متعالی یا امر مقدس در نگاه کریستین بوبن امری است که به تجربه در می آید، احساس می شود، بساویده می شود، اما تن به منطق عقیده و قرنطینه ی تعریف نمی سپارد. خدا دانستنی نیست، دوست داشتنی است. گفتنی نیست، زیستنی است:« انی را که از خدا مانند قیمتی مقطوع حرف می زنند دوست ندارم. انی را که خدا را نتیجه ی خللی در دستگاه هوش می دانند دوست ندارم. آنانی را که "می دانند" دوست ندارم، انی را دوست دارم که دوست دارند.»(۱)«خدا یک فکر و عقیده نیس ...
2432486

نقل از دیگران 93

نمی دانم حقیقتا این نقل قول از کیستین بوبن هست یا نه، اما چون درست بودنش را زیاد دیده ام منتشر می کنم:من خدا را در قمقمه آب یافته امدر عطر یک گلدر خلوص برخی کتاب ها و حتی نزد بی دینان.....اما تقریباً هیچ گاه وی را نزد آنانی که کارشان سخن گفتن از اوست ، نیافته ام .....کریستین بوبن
1901527

زندگینامه - کریستین بوبن

christian bobin is a french author and poet. bobin received the 1993 prix des deux magots for the book le très-bas. born: april 24, 1951 (age 66), le creusot, franceکریستین بوبن، نویسنده فرانسوی زاده ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد و تا کنون بیش از ۳۰ اثر از او منتشر شده است. کودکی، عشق و تنهایی دستمایه خلق آثار اوست. آثار بوبن مانند زنجیر به هم پیوسته اند، هر یک تصویر دیگری را روشن ساخته ودر کنار هم، تابلوی زندگی و افکار نویسنده را شکل می دهند. برای او تجربه های ساده زندگی ـ کودکی، عشق، تنهایی ـ دستمایه خلق آثاری عاشقانه است. بوبن بیش از آن که به مضامین و کلمات اهمیت دهد، به آوا و ...
1900930

زندگینامه - کریستین بوبن

christian bobin is a french author and poet. bobin received the 1993 prix des deux magots for the book le très-bas. wikipedia born: april 24, 1951 (age 66), le creusot, franceکریستین بوبن، نویسنده فرانسوی زاده ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد و تا کنون بیش از ۳۰ اثر از او منتشر شده است. کودکی، عشق و تنهایی دستمایه خلق آثار اوست. آثار بوبن مانند زنجیر به هم پیوسته اند، هر یک تصویر دیگری را روشن ساخته ودر کنار هم، تابلوی زندگی و افکار نویسنده را شکل می دهند. برای او تجربه های ساده زندگی ـ کودکی، عشق، تنهایی ـ دستمایه خلق آثاری عاشقانه است. بوبن بیش از آن که به مضامین و کلمات اهمیت دهد، به آ ...
810603

(بدون عنوان)

بعضی آدم ها این طورند ... خوشبختی را به شما هدیه می دهند و این هدیه بدتر از هر نوع .ی ست ! آنچه را که او با رفتن از پیش شما ، از شما می .د چیزی بسیار فراتر از وجود خودش است … انگار که همزمان با ترک . شما ، تمام عمق زندگی شما را می روبد و ناپدید می کند و عمق دیگری را نشانتان می دهد : اندوه و ملالی که تا آن زمان نامحسوس بود ... کریستین بوبن
1636335

هنر اصلی هنر فاصله هاست*

از یکی میپرسن دلیل طلاق چیه؟ جواب میده ازدواج! این لطیفه بی مزه درباره روابط صحت داره. روابط ما اب میشه چون زیاد نزدیک میشیم؛ در جای مناسب ایستادن راز دوام هست.همون که بوبن میگه زیاد نزدیک میسوزیم زیاد دور یخ میزنیم... *عنوان از کریستین بوبن
954143

معرفی کتاب

دیوانه بازی کریستین بوبن دیوانه بازی از: کریستین بوبن ، ترجمه" پرویز شهدی ، نشر چشمه ، چاپ هفتم "...می دانی افسردگی یعنی چه؟تا حالا .وف دیده ای؟خوب این هم مثل آن است:ماه جلو قلب می آید و قلب دیگر نوری از خودش نمی پراکند.روز روشن تبدیل به شب تاریک می شود.افسردگی هم ملایم است و هم ظلمانی..." صفحه 12 "...شادمانی و خوشبختی در یک نت تنها نهفته نیست ، شادمانی آن چیزی است که در دو نتی که با هم تلاقی می کنند وجود دارد.بدبختی وقتی است که نت . نواخته می شود ، چون نت شما با نت همسفرتان درهم نمی آمیزد.خطرناک ترین ج.ها میان مردم در همین نکته نهفته است ?...
2063778

لتر 5

خب خب خب. امروز سومین روز از بهار ۹۷ و من دارم ۵امین لتر خودمو می نویسم:) یه دوستی بهم گفت اگه میخوای واسه نوشته هات رمز بذاری پس چرا دیگه مینویسی؟ چرا تو یه دفتر برای خودت نمی نویسی؟ حرفش خیلی حق و بجا بود :) پس از این به بعد دیگه رمز نحواهم گذاشت :) و دلم میخواد همش بنویسم و بنویسم:) البته میتونستم تو دفتر بنویسم اما من وبلاگستون رو دوست دادم:) خیلی هم زیاد:) امروز خوندن کت ک دوسش داشتم رو تموم . کتاب فراتر از بودن از کریستین بوبن. خیلی دوستش داشتم خیلی زیاد. دو ۲روز پیشم انیمیشن coco رو نگاه و اونم واقعا دوست داشتم:) از دیروز تا حالا گوش سمت چپم یجور گرفتگی ? ...
2065449

لتر 5

خب خب خب. امروز سومین روز از بهار ۹۷ و من دارم ۵امین لتر خودمو می نویسم:) یه دوستی بهم گفت اگه میخوای واسه نوشته هات رمز بذاری پس چرا دیگه مینویسی؟ چرا تو یه دفتر برای خودت نمی نویسی؟ حرفش خیلی حق و بجا بود :) پس از این به بعد دیگه رمز نحواهم گذاشت :) و دلم میخواد همش بنویسم و بنویسم:) البته میتونستم تو دفتر بنویسم اما من وبلاگستون رو دوست دارم:) خیلی هم زیاد:) امروز خوندن کت ک دوسش داشتم رو تموم . کتاب فراتر از بودن از کریستین بوبن. خیلی دوستش داشتم خیلی زیاد. ۲روز پیشم انیمیشن coco رو نگاه و اونم واقعا دوست داشتم:) از دیروز تا حالا گوش سمت چپم یجور گرفتگی دار ...
436003

بی تب تند پیراهنت / آندرومدا

میگفت "سو" یک کلمه فرانسویست... یعنی "فرای چیزی بودن"، "فراتر از چیزی"... مثلا "فراتر از واقعیت" را فرانسوی ها می گویند "سوغیالیسم"... انگلیسی هایش میگویند "سوریالیسم" و ما همان واژهٔ غریب قریب "سورئالیسم" را میگوییم... همه چیز خوب بود... فراتر از خوب... فراتر از خوب به فرانسوی چه میشود؟ میداند؟ میداند... اسم گذشته مرا میداند.همه چیز فراتر از خوب بود... نه ... همه چیز فراتر از رؤیا بود...صبح ها با بوی نان سنگک تازه بیدار میشدم؛ شب ها با بوسه های پر عشقش به خواب می رفتم؛ عصر ها را با گوش جان سپردن به پیانو و صدای دلنشینش سر می.... همان وقت که نیمرخش را می دیدم و بی م
776126

بوبن

من نمی فهمم این بوبن از این کتاباش چه منظوری داره. الان دارم ژه رو می خونم. یه بچه که لبخند یه زن سالها پیش مرده رو از زیر یخها می بینه و باهاش دوست می شه و .. من نمی فهمم توی این محیط گیج و ویجی که می سازه چی می خواد بگه. بیشتر از اونم نمی دونم وقتی کتاباش اینقدر گنگن واسم چرا هر چند وقت یه بار یکیشونو دستم پیدا می کنم؟
1523110

ابله محله

داستان پسربچه ای که متفاوت از دیگران تخیلات غریبی دارد. گمان میکنم بوبن را بتوان نه نویسنده داستانهای عامه پسند شناخت؛ بلکه داستانهایی آرام و معمولی اما وادارکننده به فکر و ماجراهای بزرگی که در پس داستانهایش اتفاق می افتد. گمان نمیکنم دیگر دلم بخواهد از کریستن بوبن چیزی بخوانم :))
1659830

38. غیر منتظره

1.هر وقت این کلمه رو میشنوم یاد کتاب کریستین بوبن می افتم و داستان های خاص این کتاب. مخصوصا داستان "مینا". یا اون داستان محبوبم با اون تیتر فوق العاده ش : " خدا کند قلبم بی انکه ترک بخورد ،تاب بیاورد" . فضای ذهنی بوبن، آدمو جذب میکنه.روایی نوشته هاش ناخودآگاه آدمو جذب میکنه و تا به خودت بیای میبینی رسیدی به صفحه ی آ .... خیلی غیرمنتظره 2.وقتی تو موقعیت غیر منتظره ای قرار میگیرم اولین ع العمل م خنده س. خنده از هیچی، خنده از پوچی،خنده ی خالی .. تا بعد که کم کم ذهنم کار بیفته و یواش یواش خودمو جمع کنم و حالم،عادی بش و بفهمم نه... خنده از سر هیچی نبوده. . انگار یه گوشه ی ...
818965

57- زن آینده

14 اسفند 1393 کتاب ( زن آینده ) نویسنده ( کریستین بوبن ) مترجم ( مهوش قویمی ) انتشارات ( آشیان ) le femme a venir by bobin , christian
1890863

گمشده

همه ی ما تنها در جستجوی یک چیز در زندگی هستیم، که از آن لبریز شویم که بوسه ی یک نور را در قلب یخ زده مان دریافت کنیم، ملایمت عشقی فناناپذیر را تجربه کنیم ... کریستین بوبن
487506

او

در برکه ی آب٬ در شمیم پیچک ها، در صفا و خلوص برخی از کتاب ها٬ پروردگار را یافته ام٬ حتی گاهی نزد آنان که مذهبی ندارند، اما نه هرگز نزد .انی که شغل شان گفتن از اوست. زندگی از نو، کریستین بوبن، ترجمه ساسان تبسمی، نشر باغ نو
825334

کریستین بوبن

فکر می کنم هنر اصلی، هنرِ فاصله ها باشد؛زیاد نزدیک به هم می سوزیم، زیاد دور، یخ می زنیم. باید یاد بگیریم جای درست و دقیق را پیدا کنیم و همان جا بمانیم.
585558

یک_دقیقه_کتاب

یک_دقیقه_کتاب در زندگی تعداد محدودی «بله» در اختیار ما قرار دارد و پیش از به کارگیری شان باید با تعدادِ بی شماری «خیر» از آن ها محافظت کنیم. کتاب "فرسودگی" اثر "کریستین بوبن" zendegisalam
82292

آدم ها مثل ...

آدم ها مثل خانه ها هستند با زیر زمین ها، اتاق های زیر شیروانی، دیوارها بعضی وقتها پنجره های بسیار روشنی که رو به باغ های بسیار قشنگ باز می شوند. من از جنس سنگ های محلی ام... سفت،فرسوده، اما محکم... کریستین بوبن
126826

فرصت هایی محدود برای «بله» گفتن

در زندگی تعداد محدودی «بله» در اختیار ما قرار داردو پیش از به کارگیریشان باید با تعداد بیشماری «نه» از آن ها محافظت کنیم. *کریستین بوبن
1940443

هنرمند

فکر می کنم هنر اصلی هنر فاصلـه هاست.زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور یخ می زنیم. باید یادبگیریم جای درست و دقیق را پیدا و همان جا بمانیم... دیوانه وار.کریستین بوبن.
1280522

انحرافِ مستقیم

انی که دوستمان دارند از انی که از ما متنفرند ترسناک ترند مقاومت در برابر آن ها دشوارتر است و من ی را نمی شناسم که بهتر از دوستان بتوانند شما را به انجام کاری هدایت کنند که درست بر خلاف میل شماست . کریستین بوبن
1107286

درباره ی شباهتی که قطره های اشک به همدیگر دارند [یادداشت]

بوبن می گوید که : حقیقت مانندِ موسیقی ست و با لحن پیوند دارد. (کتابِ بیهوده، صفحه ی 66)حقیقت حاصلِ انطباق و به جایی ست. حقیقت وقت است و جا. و لحن هم -که بوبن می گوید- در اصطکاکِ با جا و وقت است که مثلِ سنگ تراشیده می شود. حق با ی ست که صورت اش چفتِ آینه است. و به همین خاطر است که آدمِ مومن و آدمِ بی ایمان مثلِ هم گریه می کنند.
2582686

آدم آهنی

روانشناس ها چنان راحت تجویز میکنند : گذشته را کنار بگذارید! یا به گذشته فکر نکنید! که گاهی با خودم می شم شاید آنها در دنیای ما و عواطف انسانی زندگی نکرده اند.کریستین بوبن، بیهوده
1506155

خدا آن چیزی است که ک ن می شناسند نه بزرگسالان.

خدا آن چیزی است که ک ن می شناسند نه بزرگسالان. بزرگسال وقت اضافه ندارد که برای غذا دادن به گنجشک ها آن را تلف کند. حضرت حضیض کریستین بوبن سعید گلی
1506149

خدا آن چیزی است که ک ن می شناسند نه بزرگسالان.

خدا آن چیزی است که ک ن می شناسند نه بزرگسالان. بزرگسال وقت اضافه ندارد که برای غذا دادن به گنجشک ها آن را تلف کند. حضرت حضیض کریستین بوبن سعید گلی
152858

پـدر...

کریستین بوبن در "رفیق اعلی" می نویسد: "برای پسران هیچ چیز زیانبارتر از این نیست که روبروی پدران خود بایستند. چرا که وقتی با .ی به مخالفت بر می خیزیم کم.ش همرنگ او می شویم. پسرانی که به خود جسارت می دهند و با پدرانشان به ستیزه بر می خیزند ، خود نیز در شامگاه زندگی کم.ش همانند آنان می شوند".
13049

بیا کمی زندگی کنیم ...

کمی فراتر از مفهوم این واژه های دم دست کمی فراتر از روز مرگی ها کمی فراتر از دچار شدن به توالی شب و روز کمی فراتر از حساب دخل و .ج جیب هایمان بیا زندگی کنیم ... دشت گل های بابونه منتظر دویدن های ک نه ی ماست .
152029

تاریخ آن قدرها هم تاریک نیست.

1 کریستین بوبن در "رفیق اعلی" می نویسد: "برای پسران هیچ چیز زیانبارتر از این نیست که روبروی پدران خود بایستند. چرا که وقتی با .ی به مخالفت بر می خیزیم کم.ش همرنگ او می شویم. پسرانی که به خود جسارت می دهند و با پدرانشان به ستیزه بر می خیزند ، خود نیز در شامگاه زندگی کم.ش همانند آنان می شوند". 2
2222888

جشنِ امحای خویشتن

دوست داشتن، فقیر شدن است. هیچ خلأیی را پُر نمی کند. جز خلأ خالی بودن را. درون مان را می تراشد و خالی می کند. و آمادگی برای مرگ، یعنی خالی شدن. آنکه خالی تر برای مُردن آماده تر. و دوست داشتن ما را خالی می کند نه پُر: «هنگام مرگ ، جاده ناگهان آنچنان باریک می شود که برای عبور از آن باید تمام آن را به تنهایی طی کرد . زمانی که تمامی آنچه برایمان محبوب است را می پراکنیم ، عشق ، ما را برای این پایان آماده می سازد .»(لباس کوچک جشن ، کریستین بوبن ، ترجمه مژگان صالحی ، نشر باغ نو)هوشمندی در استقبال از «خالی شدن» است. در استقبال از دوست داشتن که ما را خالی می کند:«معتقدم ک ...
746575

جزء از کل

بالا.ه بعد از یکی دو سال مقاومت در برابر این کتاب دو ماه پیش خواندمش. نمی دونم چرا مغزم در مقابل کتاب هایی که ازشون زیاد تعریف می شه انقدر مقاومت می کنه. مثل بادبادک باز که بعد از مدت ها مقاومت سال پیش خواندمش. یا هری پاتر که چندین سال طول کشید تا بالا.ه دو سه سال پیش بختش باز شد و عاشقش شدم. هر وقت یادش می افتم دلم می خواد دوباره برم بخوانمش و بعدش هم .ش را ببینم. دلم برای بعضی کتاب ها تنگ می شه و دلم می خواد بارها و بارها بخوانمشان. انگار یه جورایی رویاهام هستند یا انگار خودم را درونشان پیدا می کنم. مثل زن آینده ی بوبن . دوران دانشجویی بوبن همراه همیشگیم...
746484

جزء از کل

بالا.ه بعد از یکی دو سال مقاومت در برابر این کتاب دو ماه پیش خواندمش. نمی دونم چرا مغزم در مقابل کتاب هایی که ازشون زیاد تعریف می شه انقدر مقاومت می کنه. مثل بادبادک باز که بعد از مدت ها مقاومت سال پیش خواندمش. یا هری پاتر که چندین سال طول کشید تا بالا.ه دو سه سال پیش بختش باز شد و عاشقش شدم هر وقت یادش می افتم دلم می خواد دوباره برم بخوانمش و بعدش هم .ش را ببینم. دلم برای بعضی کتاب ها تنگ می شه و دلم می خواد بارها و بارها بخوانمشان. انگار یه جورایی رویاهام هستند یا انگار خودم را درونشان پیدا می کنم. مثل زن آینده ی بوبن . دوران دانشجویی بوبن همراه همیشگیم ...
2605420

کریستین بوبن_ معرفی کتاب

کتاب دلباختگی اثر زیبا و شعرگونه ای از نویسنده نامدار فرانسوی کریستین بوبن است و درباره مرد جوانی در حدود سی سالگی و عشق شی و رویا گونه او به لوییز امور سخن می گوید. کتاب دلباختگی اثری لطیف و دلنشین از یک عاشقانه اندوهبار است و راوی داستان به دور از تجمل گرایی و هیاهوی آدمیان به پردازش این عشق در درون قلب خود می پردازد. از متن کتاب دلباختگی پیش از آنکه با لوییز امور آشنا شوم به او دل باختم. نام او در بخش رایحه ها در مجله ی بوته های گل سرخ فرانسه - مجله ای خصوصی - که به سبب علاقه شدیدم به این نوع اشتراک آن را گرفته بودم در کنار نام من چاپ شده بود ...
1068832

فاصله

کرم های شب تاب در آسمان و زمین پر سبزه و علف و گودال های کوتاه ، فریبنده اند . در کف یک دست ، دیگر تقریبا جذ تی ندارند و فقط نوری کم سو و اندک متصاعد می کنند. برخی اشخاص و برخی اشیا ، نیاز به فاصله دارند که آنها را از ما دور نگه می دارد و این فاصله ، عبور نا ی باقی میماند . آنها از این فاصله تغذیه میکنند. ابله محله/ کریستین بوبن
1036287

دیوانه وار

داستان زندگی و احساسات دختری است که میل به فرار دارد. فرار از خانواده و از خود حتی. تلاطم زندگی ش خواننده را هم این سو و آن سو میبرد. و ابهام در روابط دنیای غریبی را برای او می سازد. ویژگی خاص بوبن اهمیت دادم به جزئیاتی است که شاید باقی نویسنده ها خیلی تمایل به پرداختشان نداشته باشند. نمی دانم چقدر باید از بوبن بخوانم اما بعید میدانم جایگاه " در شقایق" ش را کتاب دیگری هیچگاه پر کند. از کتاب: آن ها را به گردش آورده بودند. می دانم که نباید آن را با نام دیوانه بخوانم. باید بگویم: «عقب مانده ی ذهنی» ؛ اما واؤه دیوانه را بیشتر می پسندم، زیرا هم کوتاه است و ه? ...
327180

فراتر از تلگرام

فراتر از تلگراماستفاده دبش از تلگرام_________________خودتون میتونید امتحان کنین___________________همه کار با فراتر از تلگرام حله ...دریافت فایل
1484137

شادی

ازاو پرسیدم:مامان بزرگ،مهم ترین چیز در زندگى چیست؟جوابش را فراموش نکرده ام.دخترم، فقط، یک چیز مهم است، شادى.هرگز اجازه نده ى شادى تو را بگیرد.از آن زمان به بعد با گفته او زندگى مى کنم.شوهرم هرگز علت واقعى جدایى ما رو نفهمید.اگرچه علت ساده اى بود.وقتى ازدواج ، شادى در قلبم بود.اما جدا شدم، چون شادى تهدید مى کرد که از قلبم مى رود! کریستین بوبن دیوانه وار
852355

شاد بودن

شاد بودن به این معنا نیست که همه چیز کامل است!بلکه به این معناست که شماتصمیم گرفتید فراتر از ناقصی ها را ببینیدبه کانال تلگرامی ناب جملک بپیوندید❇️ [email protected] ❇️
774396

. خارجی فراتر از پیشتازان فضا ۲۰۱۶ startrek beyond با .

. رایگان . خارجی جدید و زیبای star trek beyond 2016 با کیفیت عالی ۱۰۸۰ ,. star trek beyond 2016 با . پرسرعت به همراه نسخه کم حجم ,. star trek beyond 2016 + نسخه کم حجم ,. فراتر از پیشتازان فضا ۲۰۱۶ با کیفیت عالی و سانسورشده,. فراتر از پیشتازان فضا ۲۰۱۶با .,. خارجی ۲۰۱۶ startrek beyond,. خارجی ۲۰۱۶ startrek beyond با . ,. فراتر از پیشتازان فضا ۲۰۱۶ با .,.رایگان . خارجی فراتر از پیشتازان فضا ۲۰۱۶ ,. خارجی فراتر از پیشتازان فضا ۲۰۱۶ startrek beyond با . ,. خارجی فراتر از پیشتازان فضا ۲۰۱۶ startrek beyondنام .:فراتر از پیشتازان فضا-startrek beyond 2016 ژانر :اکشن/ماجراجویی/ علمی تخیلی امتیاز:۷٫۵/۱۰ imdb محصول:. کی?...
992322

زن آینده

حالا من که کتاب و فقط واسه عنوانش یدم ولی بوبن همون در شقایق رو که نوشت باید خداحافظی میکرد
1541852

۴۹

روانشناس ها چنان راحت تجویز می کنند گذشته را کنار بگذارید! یا به گذشته فکر نکنید! که گاهی با خودم می شم شاید آنها در دنیای ما و با عواطف انسانی زندگی نکرده اند!گذشته شامل لحظاتی است که ما آنها را دقیقه به دقیقه زندگی کرده ایم، آنقدر که ناخودآگاه به حافظه مان چسبیده اند و به شکل عضو ثابتی از زندگی درآمده اند که بدون آن حافظه لنگ می زند!مثل این که از شما بخواهند معده تان را درآورید و بدون آن زندگی کنید! نمی شود! چون حیات تان بدان وابسته است.کریستین بوبن
1084719

لبخند تو (شعر ماجد - اشعار ماجد - لبخند - عشق )

لبخند تو فراتر از خیال فراتر از شقایق های دشت بی انتهای مهر...! و فراتر از تمام زمین منتظر! بوی آسمان میداد بوی آسمان در یک شب پرستاره... ، از آن شبهای خاص شبی به وسعت یلدای تنهایی ...! ماجد.
1771888

نقش دل پلاک کلمه ای س حرفی

درک احساسی غریب گیجو نا معلوم ک س حرفس عین شین ق عالم را درگیر میکند جوشش شریان و در ا قبای جنون ... عالمی ک شریانشان میجوشد و قبای جنون میندازند ن تفسیرش فراتر از انست فراتر از ان ک تنها عالم را در گیر کند فراتر از جوشیدن بند بند وجود و قبای جنون . . .
247095

شاد بودن به این معنا نیست که همه چیز خوب است،(مشاوره تلفنی09226380616)

شاد بودن به این معنا نیست که همه چیز خوب است، شاد بودن به این معناست که شما تصمیم گرفتید فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید.” مشاور و روانشناس مصطفی آفریدون مرکز روانشناختی و مشاوره انتخاب تلفن هماهنگی جهت تعیین وقت قبلی: 0616-638-0922 فرزاد سلحشور مرکز مشاوره تلفنی
2147686

9066 - رفیق اعلی

موجود - مغازه - روزنه ای به زندگی فرانچسکوی قدیس - نویسنده : کریستیان بوبن - مترجم : پیروز سیار - نشر : طرح نو - چاپ نهم - تهران - 1389 ش - 184 ص - رقعی - شومیز -
8173

گزارش بهمن

اول ماه یک گند خیلی افتضاحی زدم و به خودم قول دادم روی رفتارم کار کنم کتابایی که خوندم :۱. کیمیاگر (پائیلوکوییلو)۲.دیوانه وار (کریستین بوبن)۳.لیدی ال (رومن گاری)۴. من دانای کل هستم (مصطفی مستور).ایی که دیدم:۱.سر به مهر۲.پله ی ا.از کارایی که باید می. دندونام رو درست . و فقط یه دندون دیگه مونده و دوتا دندون عقل پنهان که باید کشیده بشن ولی اونطوری که باید به پوستم رسیدگی ن.رابطه با خانواده و کار بدک نیست ولی با سین افتضاح هست و ناراحتم از این بابتبا ادما بدک نبودم هرچند گاهی زیاد از کوره در میرفتم یا زیاد صمیمی میشدم ولی در کل نسبت به قبل بهتر بودماینطوری شرطی ...
837444

شبی 5 صفحه بنویس

از حد متوسط فراتر باش.از حد متوسط فراتر باش.از حد متوسط فراتر باشه
1801037

دیوانه وار

خوشحالم که به حرفم گوش نمی کنیاین رفتارت را می پسندمنشانه ی خوبی استخوب بزرگت کرده ایمکوچولو به تو یاد داده ایم که فقط حرفهای دلت را گوش کنی و بسراه درست برای بچه هاهیچ وقت راه پدر و مادرشان نیستهیچ وقت.. کریستیان بوبن
2125573

رآ-way، وی حتا، vi for vendeta

۱-بی خو ۲-کرمانیستمون بهم پیش نهاد کار داده اومد تو اتاق گفت مکرر پاشو، گفتم هان، گفت چیزی نیس پاشو، قد و وزنمو چک کرد، گف موهاتو بزن کنار کل صورتتو ببینم، بعد گفت برای مستندمون یه راوی می خوایم و من چرا تو رو زودتر کشف نکرده بودم :||||| یه کتاب از کریستین بوبن اورد یه صفحه شو مشخص کرد گفت بخون، خوندم براش، یه کتابِ مجموعه ی بهترین داستانای کوتاهِ جهانم اورد داد خوندم یه صفحه شو براش و گفت عالیه :|||| گفت تا فلان موقع چقد از وزنتو کم کنی و یه تمرینم برای فن بیان گفت بهم :| حالا ازون طرف یکی از اسبق البلوارالفارمرزیامون میگه مکرر خیلی صداش خاص و خوبه، من اگه ? ...
2455837

جملات زیبا درموردکتاب

جملات زیبا درمورد کتاب کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می خوانید و انسانهایی که ملاقات می کنید. "مک لوهان" بهترین دوست من ی است که کتابهایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم. "لینکلن "کتاب، بزرگ ترین اختراع بشر است. "ویلیام ش پیر اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد. "پلوتارک کتاب راستین همان است که پا به تنهایی ما می گذارد. "کریستین بوبن اتاق بدون کتاب، همچون بدن بدون روح است. "سیسرو کتاب، سفینه ای است که اقیانوس بیکران زمان را درمی نوردد. "فرانسیس بیکن کتاب، مونس و غ ...

فراتر از بودن کریستین بوبن