فتنه هشتادوهشت 88 وسران فتنه خط قرمز است نامه آیت الله یزدی


2804880

فتنه هشتادوهشت( 88 )وسرانِ فتنه،خطِّ قرمز است+نامه آیت الله یزدی

***نسیم معرفت***به نام خداوند قادر متعال فتنه هشتاد و هشت( 88 ) و سرانِ فتنه ، خطِّ قرمز استلَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَکَ الْأُمُورَ حَتََى جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَ هُمْ کَارِهُونَ آنها (یعنی منافقین) پیش از این در جنگ خندق و اُحُد نیز در پى فتنه انگیزى بودند و کارها را بر تو دگرگون و وارونه ساختند و به هم ریختند تا آن که حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت (و شما پیروز شدید و آنها رسوا شدند) در حالى که آنها از این پیروزی شما و رسوایی شان کراهت داشتند و ناخشنود بودند.سوره توبه آیه 48 .فتنه هشتاد و هشت( 88 ) و سران ...
2804878

فتنه هشتادوهشت( 88 )وسرانِ فتنه،خطِّ قرمز است+نامه آیت الله یزدی

***نسیم معرفت***به نام خداوند قادر متعال فتنه هشتاد و هشت( 88 ) و سرانِ فتنه ، خطِّ قرمز استلَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَکَ الْأُمُورَ حَتََى جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَ هُمْ کَارِهُونَ آنها (یعنی منافقین) پیش از این در جنگ خندق و اُحُد نیز در پى فتنه انگیزى بودند و کارها را بر تو دگرگون و وارونه ساختند و به هم ریختند تا آن که حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت (و شما پیروز شدید و آنها رسوا شدند) در حالى که آنها از این پیروزی شما و رسوایی شان کراهت داشتند و ناخشنود بودند.سوره توبه آیه 48 .فتنه هشتاد و هشت( 88 ) و سران ...
2773242

فتنه هشتادوهشت( 88 )وسرانِ فتنه،خطِّ قرمز است+نامه آیت الله یزدی

***نسیم معرفت***به نام خداوند قادر متعال فتنه هشتاد و هشت( 88 ) و سرانِ فتنه ، خطِّ قرمز استلَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَکَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ کَارِهُونَ آنها (یعنی منافقین) پیش از این در جنگ خندق و اُحُد نیز در پى فتنه انگیزى بودند و کارها را بر تو دگرگون و وارونه ساختند و به هم ریختند تا آن که حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت (و شما پیروز شدید و آنها رسوا شدند) در حالى که آنها از این پیروزی شما و رسوایی شان کراهت داشتند و ناخشنود بودند.سوره توبه آیه 48 .فتنه هشتاد و هشت( 88 ) و سران ف ...
2858812

فتنه هشتادوهشت( 88 )وسرانِ فتنه،خطِّ قرمز است+نامه آیت الله یزدی

***نسیم معرفت***به نام خداوند قادر متعال فتنه هشتاد و هشت( 88 ) و سرانِ فتنه ، خطِّ قرمز استلَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَکَ الْأُمُورَ حَتََى جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَ هُمْ کَارِهُونَ آنها (یعنی منافقین) پیش از این در جنگ خندق و اُحُد نیز در پى فتنه انگیزى بودند و کارها را بر تو دگرگون و وارونه ساختند و به هم ریختند تا آن که حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت (و شما پیروز شدید و آنها رسوا شدند) در حالى که آنها از این پیروزی شما و رسوایی شان کراهت داشتند و ناخشنود بودند.سوره توبه آیه 48 .فتنه هشتاد و هشت( 88 ) و سران ...
2224802

فتنه

از ( و م ) آموختم:فتنه را باید شناخت؛فتنه را باید شناساند؛فتنه های جدید را با ابزار جدید بشناس و بشناسان؛چشم فتنه را باید کور کرد؛مهم نیست که نوع فتنه چیست و فتنه گر کیست؛هر که هست و در هر لباسی که فتنه به پا می کند، باید رسوایش کرد
3005719

از فتنه ۹۶ تا فتنه ۹۸

از فتنه ۹۶ تا فتنه ۹۸ مهدی سعیدی رو مه نگار جریان حق و تجلی آن در قالب نظام ی در طول حیات تاریخی خود همواره با فتنه های گوناگونی روبرو بوده است.دشمنان حق و حقیقت از یک سو و برخی ناکارآمدی ها از سویی دیگر موجب شده است فرصت برای شکل گیری فتنه ها فراهم شود. ادامه مطلب
2257982

ظهور و قبل از ان از زبان المومنین (ع)

عبدالله بن مسعود می گوید: رسولخدا صلی الله علیه و آله برای ما فرمود: من شما را می ترسانم از آن هفت فتنه ای که بعد از من بپا می شود، ۱- فتنه ای که در مدینه خواهد شد ۲- فتنه ای که در مکه بوجود می آید ۳- فتنه ای که از یمن پیدا می شود ۴- فتنه ای که از شام پیدا خواهد شد ۵- فتنه ای که از مشرق بوجود می آید ۶- فتنه ای که از طرف مغرب ظاهر می شود ۷- فتنه بین شام و آن فتنه سفیانی است. المؤمنین و نشانه های ظهور حضرت مهدیدر جواب صعصعة بن صوحان المؤ منین علیه السلام در جواب صعصعة بن صوحان که از یاران آن حضرت بود در باب دجال و وجش، به نشانه هایی از ظهور آقا حضرت بقیة الله فی ا ...
708030

فتنه شاید!

بسم الله الرحمن الرحیم م.ن: شعر نیست،مرور کوتاهیست از تاریخ . ایران :) احسنت! هر بیتی که میخوندم ذهنم سمت یه فرد یا گروه خاصی میرفت! از یه . همچین شعری برمیاد! فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد فتنه شاید در لباس میش، گرگی تیز دندان در لباسی تازه شاید فتنه چوپان بوده باشد فتنه شاید کنج پستوی .ی لای کت.؛ فتنه لازم نیست حتماً در خیابان بوده باشد فتنه شاید در صف صفِین می جنگیده روزی فتنه شاید در زمان شاه، زندان بوده باشد! فتنه شاید با . از کودکی همسایه بوده یا که در طیّاره ی پاریس_تهران بوده باشد فتنه شاید ...
3002180

نگاهی به فتنه 88 و آن مرد فتنه شکن

رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : لا تَکرَهُوا الفِتنَةَ فی آخِرِ ا مانِ ؛ فإنّها تُبِیرُ المُنافِقینَ خدا صلى الله علیه و آله : در آ ا مان فتنه را ناخوش نداشته باشید؛ زیرا آن فتنه ها منافقان را نابود مى سازد. میزان الحکمه حدیث 15748 ج 9 ص 40 / کنز العمّال : 31170.تا تو هستی درخت عشق میوه میدهد و قناری بر شاخسار چهچهه میزند. کور باد دشمن تو
690476

شاعری که نزد .ی «فتنه» بپا کرد!‼

شاعری که نزد .ی «فتنه» بپا کرد!‼ مهدی جهاندار شب گذشته در دیدار با .ی شعری زیبا از فتنه خواند که تحسین همه را برانگیخت: فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد فتنه شاید در لباس میش، گرگی تیز دندان در لباسی تازه شاید فتنه چوپان بوده باشد فتنه شاید کُنجِ پستوی .ی لای کت.؛ فتنه لازم نیست حتماً در خیابان بوده باشد فتنه شاید در صفِ صِفین می جنگیده روزی فتنه شاید در زمان شاه، زندان بوده باشد! فتنه شاید با . از کودکی همسایه بوده یا که در طیّاره ی پاریس - تهران بوده باشد فتنه شاید ت. از زلف پری...
1864864

مسجد؛ خار چشم فتنه گران

به راستی چه ارتباطی با فتنه و آتش زدن خانه های خدا وجود دارد؟ چگونه است که در ماجراهای فتنه 88 هر منطقه ای که مسجد داشت فتنه انگیزی در آن کمتر بود و در مقابل هر جا نفوذ مسجد کمتر بود شعله های فتنه افروخته تر ؟ محیط معنوی مسجد از یک طرف و کارکرد روشنگری و بصیرت افزایی آن از سوی دیگر عواملی است که مانع بروز فتنه ها و گرفتار شدن مردم در شبهات می شود و اهل مسجد نیز از فتنه ها در امان.
3002004

به مناسبت 9 دی سالروز بصیرت دینی

فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد فتنه شاید در لباس میش، گرگی تیز دندان در لباسی تازه شاید فتنه چوپان بوده باشد فتنه شاید کنج پستوی ی لای کت ؛ فتنه لازم نیست حتماً در خیابان بوده باشد فتنه شاید در صف صفِین می جنگیده روزی فتنه شاید در زمان شاه، زندان بوده باشد! فتنه شاید با از کودکی همسایه بوده یا که در طیّاره ی پاریس_تهران بوده باشد فتنه شاید ت از زلف پریشان نگاری فتنه شاید خو از آن چشم فتّان بوده باشد فتنه شاید اینکه دارد شعر می خواند برایت؛ وا مصیبت! فتنه شاید از رفیقان بوده باشد ذرّه ای بر دا ...
3006833

از فتنه ۸۸ تا فتنه اقتصادی امروز

از فتنه ۸۸ تا فتنه اقتصادی امروز به مناسبت حماسه ی نهم_دی سخنران: حجت الله عبدالملکی عضو هیئت علمی صادق(ع) مجموعه فرهنگی ولایی شهید هادی خوش خلقت varethin_ir
3006826

از فتنه ۸۸ تا فتنه اقتصادی امروز

از فتنه ۸۸ تا فتنه اقتصادی امروز به مناسبت حماسه ی نهم_دی سخنران: حجت الله عبدالملکی عضو هیئت علمی صادق(ع) مجموعه فرهنگی ولایی شهید هادی خوش خلقت varethin_ir
2866136

مقاله فتنه

free مقاله فتنه شما می توانید با استفاده از بت های جستجوگر موجود در کانال ما به راحتی مقاله فتنه را تهیه نمایید. ما برایتان دنیایی از مقالات پیرامون مقاله فتنه گردآوری کرده ایم. ترجمه مورد تایید و بدون اشتباه درمورد مقاله فتنه را از اینجا یداری نمایید. find similar articles مقاله فتنه on our site. کارآموزی پیرامون مقاله فتنه را از اینجا نمایید. ید ارزان مقاله فتنه اطلاعات تخصصی بی نظیر درمورد مقاله فتنه را تنها می توانید از اینجا دریافت کنید. do you have any familiarity with writing about مقاله فتنه? مقاله فتنه with a low price توضیح کاملی در رابطه با مقاله فتنه میخواهید. click to word file مقال ...
104434

بزودی فتنه هایی ب.ا می شود که گاهی انسان صبح مؤمن و عصر کافر می شود

پست 4781 : «به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، حضرت آیت الله العظمی مکارم . مرجع تقلید در انتهای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم (18 اسفند 1395) با اشاره به حدیثی از حضرت محمد(ص) اظهار داشت: نبی مکرم . می فرماید: «به زودی فتنه هایی ب.ا می شود که گاهی در لابلای ان، انسان صبح مومن و عصر کافر می شود مگر اینکه دارای حیات علمی باشد». او با بیان اینکه شاید زمان ما از آن زمانها باشد، افزود: یکی از این فتنه ها، فتنه مالی است که صبح مسلمان و عصر، کافر است؛ گاهی فتنه، فتنه های . است؛ گاهی فتنه، فتنه های اخلاقی است که نمونه آن فضاهای مَجازی آلوده است. آیت الله مکارم . اختلاف های ...
3008210

آر کیو 88

فتنه ۸۸ خود خود خود جبهه بود، اما در عوض «جنگ دوست داشتنی»، من هم می توانستم اسم این کتاب طنز را «فتنه دوست داشتنی» بگذارم؟! فتنه که دوست داشتنی نمی شود، هر چند خود خود خود جبهه باشد… و این تمام مظلومیت نسل مرا می رساند! نسلی که در فتنه ۸۸ مردانه جنگید، اما نمی تواند و نباید فتنه را دوست داشته باشد! با همه این تفاصیل، نمی دانم من چرا فتنه را و مشخصا فتنه ۸۸ را دوست دارم؟!… شاید به این دلیل واضح که:«فتنه برای و ، براندازی نداشت، لیکن در ضمیر نسل پاک من، بذرهای فراوانی کاشت که بذر شهادت، یکی اش بود»… و دقیقا به همین خاطر، گاهی دلم برای فتنه ۸۸ یا بهتر بگوی? ...
1736504

فتنه

عزت الله ضرغامی : «ایران به همان اندازه که ز له خیز است، فتنه خیز هم هست! مردم پاسخ فتنه بزرگ را در 9 دی 88 داده اند. پس لرزه های خفیف روزهای قبل فقط موجب هوشیاری است و این خیلی خوب است!»
484132

. معضم انقلاب : نهم دی ،مشتی بر دهان فتنه گران زد

نهم دی ماه ،مشتی بر دهان فتنه گران فتنه ی سال گذشته جلوه ای از توطئه ی دشمنان بود؛ فتنه بود. فتنه یعنی .انی شعارهای حق را با محتوای صددرصد باطل مطرح کنند، بیاورند برای فریب دادن مردم. اما ناکام شدند. هدف از ایجاد فتنه، گمراه . ... ادامه مطلب
2241926

از فتنه براندازانه 88 تا فتنه های اضمحلال انقلاب ی

فتنه ۸۸ یکی از معدود فتنه هایی است که قریب به یک دهه از آن می گذرد و هنوز معظم انقلاب بر روی آن تکیه و پافشاری می کنند و بارها به عناوین مختلف حساسیت خود را نسبت به این موضوع ابراز داشته اند و هر ساله ۹ دی بهانه ای می شود برای بازخوانی پرونده فتنه ۸۸ ادامه مطلب
705850

فتنه اکبر (خیزش کفتاران در شمائل میش)

فتنه اکبر(خیزش کفتاران در شمائل میش)کنون اما فتنه دیگری از جنس «فتنه اکبر» در پیش است. برخلاف آنچه بسیاری می پندارند، زادگاه این فتنه، نه در انتخابات مجلس که در انتخابات خبرگان .ی است. مهمترین هدف این فتنه اما مانند فتنه پیشین، تضعیف «.» است، آن روز با استفاده از سمبل های .یت نظام به جنگ جمهوریت رفتند و امروز با بهره گیری از سمبل های جمهوریت، .یت نظام را هدف گرفته اند.به گزارش مشرق، حمید رسایی در سرمقاله هفته نامه 9 دی نوشت: شش سال قبل در همین ایام بود که با حضور میلیونی مردم در خیابان های سراسر کشور، فتنه ای که .یت و جمهوریت نظام را هدف گرفته بود، خنثی شد ...
1971866

معنی فتنه

فتنه یعنی یک غباری درجهان حاصل شود/حق به پندار انی شامل باطل شود/فتنه یعنی اینکه فردی پیروبرانبیاست/ناگهان در خط بربدی نائل شود/فتنه یعنی یار غار و هست شمشیری نبی/یک زمانی بر ولایت دشمنی کامل شود/فتنه یعنی یک مسلمان دعوتی کرد ازحسین/در زمین کربلا هم دشمن و قاتل شود/فتنه یعنی بهرایران بود زندان سالها/ناگهان با یک پدیده از ولی غافل شود/فتنه یعنی ادعایش هشت در خط / باعث شادی دشمن هرجا در دل شود/ فتنه یعنی یک مدیری در درون انقلاب/ دشمنی اشت با ولایت نقل هر محفل شود/فتنه یعنی با زبانش نام مهدی می برد/ لیک با کشتی دشمن راهی ساحل شود/
1090936

فتنه 88 چه بود؟ چرا می گوییم فتنه؟

یادی کنیم از فتنه 88. چرا که این روز ها فتنه گران به مظلوم نمایی روی آورده اند! گویی حافظه برخی نم کشیده است و «فتنه بزرگ» را فراموش کرده اند. فتنه ای که توهم تقلب، عده ای را دچار خطای دید کرد. فتنه ای که شبهه «امکان تقلب در حکومت ی» را در اذهان نقش بست و اعتماد مردم به نظام را هدف قرار داد. فتنه ای که که در زیر سایه پرچم سبزرنگ سیادت حسین علیه السلام و نخست ی و اطاعت از قانون و حمایت از رای مردم به پا خواست و خود را موجه اعلام، و فضا را غبار آلود کرد، اما بارها توسط سران آن، دم از تقلب زده شد و حامیان آن نیز در خارج، از قصدسوء این جریان بردا? ...
997074

درمحضر علما

(برا ( برای فرج عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات) پیش بینی آیت الله مولوی قندهاری از فتنه های انقلاب آیت الله مولوی قندهاری فرمود: من نیستم، اما شما هستید. ایشان شروع کرد به توضیح اینکه که چگونه فتنه ها به وجود می آید. حاج آقای یاسینی، مدیر حوزه علمیه مهدی عجّل اللّه فرجه که اکنون در اینجا تشریف دارند می دانند که مرحوم آیت الله قندهاری همین فتنه 88 را پیش بینی د، گفته بودند که فتنه ای به وجود می آید که بعد از آن فتنه اکبر است. بعد فرمود: من در آن زمان نیستم اما شما خودتان را سپر بلای این سید عظیم الشأن قرار دهید! خدا گواه است آنها ...
2732128

پاور پوینت (اسلاید) موج فتنه

پاور پوینت (اسلاید) موج فتنه را چگونه کنیم؟ فروش پاور پوینت (اسلاید) موج فتنه برای درک بهتر مطالب. راه های دریافت پاور پوینت (اسلاید) موج فتنه را بگویید. به درخواست شما دانشجویان عزیز پاور پوینت (اسلاید) موج فتنه را با نسخه قابل ویرایش در سایت قرار دادیم. scientific material about پاور پوینت (اسلاید) موج فتنه فایل های هم موضوع عمومی و آزاد. free پاور پوینت (اسلاید) موج فتنه فروش اینترنتی مقالات طلایی با موضوع پاور پوینت (اسلاید) موج فتنه how will i get more information when i buy پاور پوینت (اسلاید) موج فتنه from this website? اطلاعات تخصصی بی نظیر درمورد پاور پوینت (اسلاید) موج فتنه را تنه ...
2256062

«باید مراقب فتنه ی سران باشیم نه سران فتنه»

بسم الله الرحمن الرحیم «باید مراقب فتنه ی سران باشیم نه سران فتنه» جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید انصاف نیوز، حجت ال سیدمهدی طباطبایی : در بهمن ماه۹۱ در گفتگویی اظهار کرد: من همان ابتدا در تلویزیون گفتم که و سران فتنه نیستند. حوادث سال ۸۸ گذشت و هرچه تحلیل بود ارائه شد اما من در آن روز گفتم ما باید مراقب فتنه سران باشیم نه سران فتنه. سخنان مرحوم سیدمهدی طباطبایی، ی مجلس هفتم و اخلاق در گفت و گویی با رو م ...
2252540

کتاب هزارگوهر- حدیث 961

مولاعلی ع 961 «والِِ ظَلومُُ غَشومُُ خَیرُُ مِن فِتنَةِِ تَدومُ» حاکم ظالم بیدادگر بهتر از فتنه‏ اى است که دوام یابداگر فتنه را بیش باشد دوامکند فتنه‏ گر بهر شورش قیام بود حاکم ظالم زشتکارنکوتر از آن فتنه پایدار= کتاب هزارگوهرسیدعطااء الله مجدی=گردآوری: م . الف زائر
2798628

فتنه آینده، عصبانی ملت!

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامجریان فتنه پس از ایجاد دو فتنه سالهای 78 و 88 و جمع فتنه گران توسط ملت، دریافت؛ تا وقتی مردم در مقابل فتنه گران بایستند و فتنه های آنان را خنثی کنند، امکان براندازی نظام و تحقق رؤیاهای وجود ندارد ولذا بعد از ش ت فتنه 88 استراتژی ج ملت از نظام ی را با چند سناریو به شرح ذیل برای فتنه آینده(سال 98) در برنامه خود گنجاند.1-نظام ی را بعنوان یک رژیمی که در همه ابعاد، فاسد شده(فساد سیستمی) به مردم معرفی شود.(شعار "نه قرآن نه هر دو فدای ایران" در فتنه سال 96)2-افراد فاسد مطلق را بعنوان ا? ...
2999869

???? ۹ دی و پاسخ کوبنده مردم به فتنه گران

سال ۷۸ وقتی فتنه رخ داد نق نق اصلاحات بود بعد از عده ای نق نقو هی گفتند و گفتند تا بعد از ۱۰ سال عده ای را به خیابان ها کشاندند همان ها باز ۱۰ سال تلاش د و اینبار با تجربه فتنه سال ۷۸، فتنه ۸۸ را بوجود آوردند هر چند فتنه ۸۸ در حدود ۸ ماه طول کشید اما مردم در ۹ دی تو دهنی خوبی به فتنه گر ها زدند که تا عمر دارند نخواهند توانست قد علم کنند اما یک نکته: فتنه گران عصای دست شان چه انی است؟ فتنه گران از برادران متخلف شان در جبهه ما (جبهه انقلاب) تغذیه می شوند همان هایی که فرصت طلب نامیده می شوند و بدون حساب و کتاب به جان بیت المال افتاده اند و حضرت آقا، آنها را دستمال ...
880760

بیانات . . در خصوص فتنه۲۳ تیر

بیانات حضرت آیت الله . . معظم انقلاب پیرامون فتنه 78 که با تجدید بیعت ملت با ایشان در 23 تیر همان سال خنثی شد را در ادامه می خوانید.. معظم انقلاب .ی در جمع پُرشور هزاران نفر از مردم کرمانشاه در ورزشگاه . این شهر در 20 مهر ماه سال 90 با اشاره به فتنه ۱۸ تیر سال ۷۸ و فتنه سال ۸۸ در تهران بعنوان یکی از چالش های پیچیده پیش روی نظام، خاطرنشان .د: حضور مردم، این دو فتنه را نیز به ش.ت کشاند بگونه ای که پنج روز بعد از فتنه ۱۸ تیر، حرکت عظیم ۲۳ تیر در سراسر کشور بوقوع پیوست و در فتنه ۸۸، دو روز بعد از حوادث عاشورا، حرکت عظیم و کم نظیر مردم در ۹ دی روی داد.. معظم انقلاب?...
3001055

خط حزب الله ۱۶۵ | فتنه تحریم ساز

خط حزب الله ۱۶۵ | فتنه تحریم سازصد و شصت وپنجمین شماره ی نشریه ی خط حزب الله با عنوان «فتنه تحریم ساز» منتشر شد. به گزارش خط حزب الله، در طی ده روز اول آغاز فتنه ۸۸، شش قطعنامه در کنگره علیه ایران به تصویب رسید و بعد از آن نیز تحریم های گسترده ایران آغاز شد، خط حزب الله در این شماره به علل تحریم های ظالمانه دشمن پرداخته است. در بخشی از این متن چنین می خوانیم: "به موازات مخابره ی "پیام ضعف" به دشمن، پروژه ی "تحریم ایران" هم کلید خورد. برای همین هم یی ها با دیدن آشوب های داخل ایران، تنها در طی ده روز اول آغاز فتنه، شش قطعنامه در کنگره ی علیه ایران ارائه کرده و ب? ...
98286

فتنه 16 ص

اختصاصی از فایل هلپ فتنه 16 ص . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 27 فتنه در میان مفاهیم قرآنی از اهمیتی ویژه برخوردار است. در آیات قرآنی از جمله فلسفه نهایی، رفع فتنه دانسته شده است. در نگاهی گذرا روشن خواهد شد که مفسران در تفسیر فتنه نظر واحدی ندارند. برخی آن را شرک دانسته، عده ای کفر تلقی کرده اند و مفسرانی جزّ خفقان و فضایی ؟ ناک را مراد کرده اند. گوناگونی این دیدگاهها از کجا سرچشمه گرفته است؟ در این تحقیق برآنیم تا با بررسی معنای فتنه و کاربرد اصطلاحی آن مفهوم فتنه را آشکار کنیم.فتنه در فرهنگهای
2999484

برزگداشت هفته بصیرت

هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت (سالروز حماسه مردمی یوم الله نهم دی ماه ) دبستان 17 شهریور گندمان سال 1397 روز عنوان روز برنامه پیش بینی شده 4/10/97 لحظه های سرنوشت ساز بررسی نقش و رس خواص در لحظه سرنوشت ساز چهار شنبه 5/10/97 97 فتنه ، براندازی نرم فتنه 88 و برانداری نرم پنجشنبه 6/10/97 نقش استکبار جهانی و فتنه 88 بررسی نقش کلیدی استکبار جهانی و هم پیمانان آنان در فتنه 88 7 /10/97 مدیریت و مهار فتنه بررسی نقش ولی امر مسلمین در مدیریت و مهار فتنه در می? ...
1052736

فتنه گر فرافِکن

حجت ال والمسلمین سید مهدی طباطبایی، عضو ارشد جامعه ت مبارز و اخلاق مطرح کرد: «...ما باید بدانیم فتنه انگیز و فتنه دار چه انی هستند لذا بر همین اساس همان شب اول من در صدا و سیما این موضوع را مطرح و گفتم به جای اینکه بگویید «سران فتنه» بگویید فتنه از سران. لذا فتنه جویی مشکل اصلی است. بنابراین نتیجه صحبت من این می شود که اگر دیانت همراه انقل ون باشد محال است به خطایی اقرار نکنند. محمود و سرتیپ پاسدار باقر قالیباف. منصوبان ی در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» آن فردی [محمود ] که آن روز فتنه کرد و آن را با فرا فکنی به گردن دیگران انداخت امروز باز در حال فتنه است و ...
2797926

فتنه آینده، عصبانی ملت!

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامجریان فتنه پس از ایجاد دو فتنه سالهای 78 و 88 به این نتیجه رسید؛ تا وقتی مردم حامی نظام ی باشند و در مقابل فتنه گران بایستند و فتنه های آنها را خنثی کنند، امکان براندازی نظام و تحقق رویاهای وجود ندارد ولذا بعد از ش ت فتنه 88 استراتژی ج ملت از نظام ی را با چند سناریو به شرح ذیل برای فتنه آینده(سال 98) در برنامه خود گنجاند.1-نظام ی را بعنوان یک رژیمی که در همه ابعاد، فاسد شده(فساد سیستمی) به مردم معرفی شود.(شعار "نه قرآن نه هر دو فدای ایران" در فتنه سال 96)2-افراد فاسد مطلق را بعنوا ...
3055817

پاو وینت با موضوع فتنه شناسی

فایل ورد پاو وینت با موضوع فتنه شناسی شما می توانید با استفاده از بت های جستجوگر موجود در کانال ما به راحتی پاو وینت با موضوع فتنه شناسی را تهیه نمایید. درباره فایل پاو وینت با موضوع فتنه شناسی میخواهید اطلاعات بدست آورید. you can easily create special articles entitled پاو وینت با موضوع فتنه شناسی. اگر اطلاعات شما راجع به پاو وینت با موضوع فتنه شناسی ناقص است، برای تکمیل اطلاعات به این سایت بیایید. به درخواست بعضی عزیزان پاو وینت با موضوع فتنه شناسی را به سایت افزودیم. رایگان پاو وینت با موضوع فتنه شناسی click to word file پاو وینت با موضوع فتنه شناسی top theses in the field of پاو وی? ...
2998173

۹ دی ادامه غدیر

روز ۹ دی روز نقش بر آب نقشه شوم دشمنان داخلی و خارجی بود. ۹ دی استمرار غدیر و تجدید بیعت با ولایت بود. فتنه باعث شد تا آنانکه غش داشتند از قطار انقلاب پیاده شوند و این غربال شدن به نفع انقلاب بود هر چند بزرگترین صدمات توسط فتنه گران در ۸ ماه فتنه وارد شد که شاید از ۸ سال جنگ هم بالاتر بود. و این فتنه ها و ۹ دی ها ادامه خواهد داشت و باید عمار وار در صحنه بود و از فتنه ها نهراسید.
2999264

نطنز گفت : نمایندگان مجلس بودجه دفاعی کشور را اصلاح کنند

به گزارش خالدنیوز به نقل از خبرگزاری فارس از نطنز، حجت ال روح الله امینی ظهر امروز ( ) در خطبه های این هفته نطنز اظهار کرد: فتنه بلا و مصیبت اجتماعی است که در صورت عدم توجه به فرمان معظم انقلاب و الهی این فتنه اتفاق می افتد و این فتنه نه تنها دامن فتنه گران را که دامن همه جامعه را می گیرد. نطنز افزود: ادامه مطلب
705092

نگاهتان به لبان . باشد ،فتنه ها در راه است.

احمد سالک کاشانی در گفتگو با نما: فتنه جدیدی در راه است/ فتنه تمام شدنی نیست و تا دشمن هست باید منتظر فتنه تازه ای باشیم/مردم بابصیرت هرنوع جریان فتنه و انحرافی را پاسخ می دهند عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: . .ی می فرمایند: فتنه بزرگتری در راه است و امروز شاهد این مسئله هستیم که فتنه بزرگتر کلید خورده است، اما پاسخ فتنه بزرگتر را مردم با عظمت بیشتری خواهند داد. احمد سالک کاشانی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای .ی در خصوص فتنه 88 به نما، گفت: در طول تاریخ بعد از بعثت . گرامی . (ص) تا کنون، همیشه جریان باطل به اشکال مختلف مانع رشد . بوده است.وی ادامه داد: دشمن ا?...
803258

فتنه های آ.ا.مان

فتنه های آ.ا.مان . رضا علیه السلام فرمودند: فتنه ی بعضی از .انی که ادعای محبت ما را دارند بر شیعیان ما از فتنه ی دجال سخت تر است راوی پرسید چرا ؟ فرمودند : چون با دشمنان ما دوستی و با دوستان ما دشمنی می کنند . این کار آنها باعث خلط حق و باطل شده و امر را بر مردم مشتبه می سازد تا جایی که مؤمن از منافق تشخیص داده نمی شود .
2306306

حدیث روز/ سخن علی(ع) درباره فتنه بنی امیه

بهوش باشید که خطرناک ترینِ فتنه‏ ها از نظر من فتنه بنی امیّه است که فتنه‏ ای کور و تاریک، و بلای آن همه‏ گیر است. ولی گروهی خاص قربانیان آن خواهند شد.مشرق- المومنین علی علیه السلام در خطبه ای که پس از حادثه جنگ نهروان ایراد د فرمودند: امّا بعد، ای مردم، من چشم فتنه را در آوردم و آن را ریشه کن ، و جز من هیچ جرأت چنین کاری را نداشت، در آن روزگار که تاریکی و موج فتنه همه‏ گیر شده و بیماری واگیر آن به اوج رسیده بود. اینک پیش از آنکه مرا از دست دهید، از علوم و اطّلاعاتم بهره برید و پرسش کنید. سوگند به آن که جانم در قبضه قدرت اوست، از هر رخدادی تا روز رستاخیز ...
3036426

دوشنبه های انقلاب ۱۲ ، آیا فتنه تمام شده است ؟/ یادبود شهید فتنه

دوازدهمین جلسه از جلسات هفتگی " #دوشنبه_های_انقلاب " (جهت شنیدن کلیک کنید) با سخنرانی هدایتخواه مورخ ۹۷/۱۰/۱۷ مسجد و حسینیه علی علیه السلام موضوع : نه دی ۸۸ این هفته : معرفی شهید نژاد ، از ی فتنه ۸۸ ادامه پاسخ به سوال آنچه رخ داد ، حادثه بود یا فتنه ❓ فتنه ۸۸ واقعا از چه سالی شروع شد ❓ رامین جهانبگلو کیست و در فتنه چه نقشی داشت ❓ جورج سوروس و اقداماتش در فتنه❗️ هفت لایه براندازی کدام ها هستند ؟ سه شیوه استحاله فرهنگی کدام است و از کی شروع شد ؟ این سلسله جلسات تقدیم می شود به جناب آقای #علی_مطهری و دوستانشان #هیاتـ_جوانانـ_حسینے_یاسوجـ ...
179222

رمز عبور از فتنه

در سال ۸۸ ملت ایران از یک امتحان و از یک فتنه عبور کردو این یکی از مقاطع مهمِ رشد تاریخی ما است. این معنایش فقط این نیست که حالا همه فهمیدند ملت ایران قوی است؛ بلکه معنای مهمتر آن این است که با این حرکت، با این قدرت بر عبور از فتنه و محنت، این ملت یک وضع جدیدی پیدا کرد؛ یک توانائی تازه ای در او به وجود آمد یکی از مهم ترین دستاوردهای ایستادگی در مقابل فتنه «افزایش بصیرت ملت» بود: «مردم در مقابل فتنه هم ایستادند. فتنه ی سال ۸۸ کشور را وا.ینه کرد؛ مردم را بر ضد میکروبهای . و اجتماعی ای که میتواند اثر بگذارد، مجهز کرد؛ بصیرت مردم را بیشتر کرد. اما بصیرت چی...
220906

هشدار امت حزب الله

بسم الله الرحمن الرحیم هشدار به فتنه گران درخصوص فتنه پیش روبا سلام به ارواح طیبه .، خصوصا .ی فناوری هسته ای و م.عین حرم، بدینوسیله تذکراتی به شرح زیر برای مسئولین و امت حزب الله متذکر می گردد:1- مردم به خاطر عمل ن. به وعده های .ت فعلی و ایجاد فضایی ناعادلانه و نیز گوش ندادن به فرمایشات . .ی درمورد مذاکره ن. با. بزرگ و عدم ثبات اقتصادی درکشور خسته شده اند. 2- مدتی است که فضای مجازی مخصوصا تلگرام تبدیل به تبلیغ عناصر فتنه و ترویج افکار ضد. و ضدانقلاب گردیده است. باغ وحشی که امثال فتنه گران سالهای 88-78-68 در آنجا در اذهان پرورش می یابند. جا دارد هشدار داده شود
884628

ایمن ز شرّ فتنه آ. ا.مان شدم

از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید ، ایمن ز شر فتنه آ. ا.مان شدم ای وای که: چو مُحْرِم شدی از خود ایمن مباش ، که مُحرِم به یک نقطه مجرم شود ایمنی از شر فتنه های آ. ا.مان ، با یک صلوات
1684434

صفارهرندی:پیش از وقوع فتنه بین سران فتنه و دشمنان نشست و برخواست نبود

محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم اکران و رونمایی از مستند "گیلن باره" در کبیر، گفت: یکی از بخش های فتنه، بازخوانی وقایع فتنه برای انی است که در آن دوره زمانی نبوده اند، اما مهم تر از آن این است که بتوانیم چرایی وقوع فتنه را کشف و به جامعه بیان کنیم تا جلوی آسیب پذیری جامعه از فتنه های آینده باشد. به گزارش انتخاب، وی افزود: مردم حق دارند اثر فتنه 88 را بر روی زندگی خود بدانند، بخش ابت همان شلوغی های 8 ماه بعد از انتخابات بود، یعنی اختلاط حق و نا حق و یا انی که توسط بزرگ شده بودند و مقام هایی مانند نخست ی و ریاست مجلس در نظام به آن ها داد ...
2019414

فتنه 2

ما نیز هوشیار باشیم و یادمان نرود که فتنه گران همیشه به فکر فتنه های جدیدی هستند پس ما نیز فراموش نکنیم که در روزهای پر هاب فتنه بر ما چه گذشت ما نیز فراموش نکنیم چه انی سکوت د وآب در آسیاب دشمن ریختند و فراموش نکنیم چه انی در داخل و خارج از این آب و خاک به این مردم خیانت د
1501530

فتنه گری ها علیه مراجع تقلید نجف + اسناد

فتنه گری ها به روایت آیت الله شهید صدر و آیت الله خاتم یزدی برخی مدعی هستند که ها در عراق بسیار محبوب هستند و تنها مشکل آنها با و آیت الله بوده است اما گواه تاریخ چیز دیگریست + نامه های آیت الله سیدمحمدباقر صدر و خاطرات آیت الله خاتم یزدی اعمال سید محمد برای مرجعیت سید محمد از عراق به کویت رفت و تشکیلات تبلیغ برای مرجعیت خود را در کویت پایه ریزی نمود.تعدادی واعظ و خطیب جوان را تربیت نمود و با جذب تعدادی از تجار بنیه مالی خود را افزایش داد و دامنه برنامه های تبلیغاتی خود را به منطقه شرقیه عربستان، بحرین و پا تان گسترش داد،ولی به دلیل اشکالات وارده ? ...
1946304

فتنه چیست؟

"الفتنه اشد من القتل-فتنه از قتل سنگین تر است(سوره بقره آیه 191)" .فتنه واژه پرکاربردیست که در قرآن و متون و کتب دینی اشارات بسیاری به آن شده و سخنان زیادی درباره آن گفته شده.همچنین در زمان فتنه گری به مبارزه با فتنه گران امر،از بی بصیرتی و جاهلی نهی و از خود آن با عنوان آزمایشی بزرگ یاد شده.شناخت فتنه نیازی است برای هر مومن تا مبادا به راه نادرست رانده شود.قرآن کریم که بالاترین کتب و متن ها است،بی شک بدون دلیل از این وازه و مفهوم های متعدد و مفهوم اصلی آن بی دلیل یاد نکرده. علی علیه السلام(ع) نیز بارها در نهج البلاغه به آن اشاره کرده و میتوان گفت بخش عظیمی ? ...
1799858

فتنه چیست؟

"الفتنه اشد من القتل-فتنه از قتل سنگین تر است(سوره بقره آیه 191)" .فتنه واژه پرکاربردیست که در قرآن و متون و کتب دینی اشارات بسیاری به آن شده و سخنان زیادی درباره آن گفته شده.همچنین در زمان فتنه گری به مبارزه با فتنه گران امر،از بی بصیرتی و جاهلی نهی و از خود آن با عنوان آزمایشی بزرگ یاد شده.شناخت فتنه نیازی است برای هر مومن تا مبادا به راه نادرست رانده شود.قرآن کریم که بالاترین کتب و متن ها است،بی شک بدون دلیل از این وازه و مفهوم های متعدد و مفهوم اصلی آن بی دلیل یاد نکرده. علی علیه السلام(ع) نیز بارها در نهج البلاغه به آن اشاره کرده و میتوان گفت بخش عظیمی ? ...
2164008

کلاغ پر

بنی صدر: عزل رجایی و باهنر: شهید و کرّوبی: سران فتنه رفسنجانی و ناطق نوری: ت فتنه خاتمی: حامی فتنه : جریان انحرافی : سازشکار . . . فقط خدا کند همۀ اینها در راه حق صورت گرفته باشد.
1813378

9 دی

فتنه ی سال 88 جلوه ای از توطئه ی دشمنان بود؛ فتنه بود. فتنه یعنی انی شعارهای حق را با محتوای صددرصد باطل مطرح کنند، بیاورند برای فریب دادن مردم. اما ناکام شدند. هدف از ایجاد فتنه، گمراه مردم است. شما ملاحظه کنید؛ مردم ما در مقابله ی با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم دی در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه گران زد. این کار را خود مردم د. این حرکت - همان طوری که گویندگان و بزرگان و همه بارها گفته اند - یک حرکت خودجوش بود؛ این خیلی معنا دارد؛ این نشانه ی این است که این مردم بیدارند، هشیارند. دشمنان ما باید این پیام را بگیرند. آن انی که خیال میکنند میتو? ...
2110564

من مدیر جلسه ام !

در سال آزمون و امتحان 88 که ریشه های تنومند انقل که با خون لاله های زمان شناس و بصیر آبیاری شده بود عده ای در لباس دوست و عده ای با لباس دشمن تمام قد با صراحت تمام برای ریشه کن انقلاب مان با تمام قوا دسته به فتنه زدند و فتنه ای به پا د تا توهمشان را عملی کنند، اما در محاسبات مادی فتنه گران مسئله مهم و حیاتی اینکه انقلاب ما صاحب اصلی اش حضرت مهدی فاطمه، صاحب ا مان (عج) است و باعلمداری بصیر،شجاع،زمان شناس ، مدیرو مدبری به نام آقا سید علی روحی فداست که تمام معادلات و نقشه های شوم یک دهه فتنه گران را نقش برآب کرد! فتنه گرانی که در فتنه 78 تست زنی فتنه را شروع ددر ...
1705340

من مدیر جلسه ام !

در سال آزمون و امتحان 88 که ریشه های تنومند انقل که با خون لاله های زمان شناس و بصیر آبیاری شده بود عده ای در لباس دوست و عده ای با لباس دشمن تمام قد با صراحت تمام برای ریشه کن انقلاب مان با تمام قوا دسته به فتنه زدند و فتنه ای به پا د تا توهمشان را عملی کنند، اما در محاسبات مادی فتنه گران مسئله مهم و حیاتی اینکه انقلاب ما صاحب اصلی اش حضرت مهدی فاطمه، صاحب ا مان (عج) است و باعلمداری بصیر،شجاع،زمان شناس ، مدیرو مدبری به نام آقا سید علی روحی فداست که تمام معادلات و نقشه های شوم یک دهه فتنه گران را نقش برآب کرد! فتنه گرانی که در فتنه 78 تست زنی فتنه را شروع ددر ...
63654

سفارت انگلیس ۲۵۰ نفر را در فتنه ۸۸ برای مقابله با نظام به کار گرفت

به گزارش مشرق، حجت ال. والمسلمین حیدر مصلحی امروز در آئین بزرگداشت حماسه 9 دی در جمع مردم اهواز در حسینیه ثارالله(ع) اظهارداشت: فتنه سال 88 هنوز تمام نشده و استکبار جهانی و عواملی داخلی آنها همچنان به دنبال ایجاد فتنه دیگر هستند. وی با بیان اینکه یک سوم قرآن به تاریخ و فتنه گری های گذشته اشاره می کند، افزود: قرآن فقط برای یک جمع و گروه خاصی نیست بلکه همه مردم را مورد خطاب قرار می دهد.مشاور . ولی فقیه در . پاسداران انقلاب .ی عنوان کرد: .انی که می گویند به حادثه 9 دی فتنه نگویید همان .انی هستند که در فتنه 88 نقش داشتند.وی با اشاره به فتنه ای که یزدیان ...
460800

استاندار البرز و معاونانش فتنه۸۸ را «فتنه نمی دانند»؟!

بسم الله الرحمن الرحیم روز گذشته برای دومین بار شاهد موضع قاطعانه آیت الله حسینی همدانی . . کرج در برابر مقامات ارشد استانداری در خصوص فتنه بودیم؛سخنانی که . . کرج به صراحت از استاندار و معاونانش خواست تا مواضع خود را از فتنه گران سال۸۸ اعلام نمایند، و این درحالی است که سکوت این مسئولین همچنان ادامه دارد ادامه مطلب
1732790

کاریکاتور/ آرزوی فتنه آفرینی های جدید!!!

کاریکاتور/ آرزوی فتنه آفرینی های جدید!!!کاریکاتور/ آرزوی فتنه آفرینی های جدید!!! پاسداران انقلاب ی: عده ای در آرزوی فتنه جدیدی هستند / عده تحت تأثیر پروپاگاندای یی ــ صهیونیستی در ایجاد دوقطبی های کاذب و نیز امیال شخصی، جناحی و فرقه ای با برجسته سازی مشکلات و بی تدبیری برخی دستگاه ها، در حال حساسیت ز حافظه تاریخی کشور نسبت به فتنه ۸۸ و خسارت های سنگین آن بوده و به خلاف حماسه نهم دی ماه در آرزوی فتنه آفرینی های جدید هستند.برچسب ها: جوا ن - ستارگان ایران کهن - فتنی
1519700

نامه به اقا

سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس پاسداران انقلاب ی صبح امروز در نامه ای به محضر انقلاب ی، پایان سیطره ی شجره ی خبیثه ی را اعلام و این پیروزی بزرگ را به حضرت آیت الله و جهان تبریک گفت. متن نامه سلیمانی به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمانّافَتَحنا لَکَ فتحاً مُبینامحضر مبارک عزیز و شجاع انقلاب یحضرت آیت الله العظمی مدظله العالیسلام علیکمشش سال قبل فتنه ای خطرناک شبیه فتنه های زمان المؤمنین (علیه السلام) که فرصت و حلاوت درک حقیقی ناب محمدی (ص) را از مسلمانان سلب نمود این بار پیچیده و آغشته به سمّ صهیونیسم ? ...
941900

فتنه

فتنه لینک . و .ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 فتنه در میان مفاهیم قرآنی از اهمیتی ویژه برخوردار است. در آیات قرآنی از جمله فلسفه نهایی، رفع فتنه دانسته شده است. در نگاهی گذرا روشن خواهد شد که مفسران در تفسیر فتنه نظر واحدی ندارند. برخی آن را شرک دانسته، عده ای کفر تلقی کرده اند و مفسرانی جزّ خفقان و فضایی ؟ ناک را مراد کرده اند. گوناگونی این دیدگاهها از کجا سرچشمه گرفته است؟ در این تحقیق برآنیم تا با بررسی معنای فتنه و کاربرد اصطلاحی آن مفه ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
356022

نادیده ها و حقایق سانسور شده از فتنه ۸۸+.

«سران فتنه» عبارتی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، در ادبیات حکومتی نظام . به .ان اصلاح طلب مخالف .ت به ویژه میرحسین .، مهدی . و بعضاً سید محمد خاتمی گفته می شود.[۱][۲] همچنین از وقایع و ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان «فتنه» یا «جریان فتنه» یاد شده است. برای دیدن کلیپ سانسورهای فتنه 88 بر لینک زیر کلیک کنید فتنه 88 یک بنر در نیشابور با شعار: «مرگ بر سه نوکر اجنبی/خاتمی، کرّوبی، . استفاده از این واژه ریشه در دو قرن ابت. . دارد. در طی این دو قرن از وقایعی مانند .وج حسین ابن علی . سوم شیعه علیه یزید خلیفه بن

فتنه هشتادوهشت 88 وسران فتنه خط قرمز است نامه آیت الله یزدی