فاطمه


51939

"فاطمه فاطمه است"

کاش شریعتی زنده بود تا به او می گفتم "فاطمه فاطمه است" ولی فاطمه محمد هم است فاطمه علی فاطمه حسن فاطمه حسین فاطمه فقط فاطمه نیست...
1936226

طبیب علی مرو فاطمه...

***** – واحد سبک ۸جوان علی ، کمان علی ، مرو ماهم از آسمان علیعزیز دلم ، زتو خجلم ، زده آهت آتش به جان علیمرو فاطمه ، مرو فاطمه ، مرو فاطمه ، مرو فاطمه**پناه علی ، علی ، ز هر سو غمت بسته راه علیشکیب علی ، طبیب علی ، ببین خون چکد از نگاه علیمرو فاطمه ، مرو فاطمه ، مرو فاطمه ، مرو فاطمه**توئی یار من ، طرفدار من ، ببین صد گره خورده بر کار منتوئی کوثرم ، توئی همسرم ، شبانه مرو از کنار علیمرو فاطمه ، مرو فاطمه ، مرو فاطمه ، مرو فاطمه**شهیده ی من ، خمیده ی من ، مرو نور دیده ز دیده ی منکجا می روی ، چرا می روی ، تماشا کن اشک چکیده ی منمرو فاطمه ، مرو فاطمه ، مرو فاطمه ، مرو ف? ...
1873061

#فاطمیه #واحد

بر مشامم میرسد بوی عزای فاطمهمیشوم آماده ی گریه برای فاطمه... فاطمه یا فاطمه ، فاطمه یا فاطمه ...هاتفی از آسمان میدهد امشب ن اطمیه آمده ، فاطمیه آمده ماه عزای فاطمهمیشوم آماده ی گریه برای فاطمه... فاطمه یا فاطمه ، فاطمه یا فاطمه ...فاطمیه آمده اِی فاطمیون غیورخانه ی دل را کنید امشب سرای فاطمهدر عزایش بر تنم دارم لباس نوکریاین لباس مشکی اَم باشد عطای فاطمه... فاطمه یا فاطمه ، فاطمه یا فاطمه ...من کجا و گریه در بزم عزای او کجااشک چشمانم بُوَد لطف خدای فاطمهبر جراحات عمیق فاطمه مَرهَم نهدهر ی گِریَد میان روضه های فاطمه... فاطمه یا فاطمه ، فاطمه یا فاطمه ...هر ? ...
429019

فاطمه

فاطمه زیباترین واژه هاست فاطمه . شاه لافتی است فاطمی بودن تشیع بودن است فاطمه راه علی پیمودن است فاطمه آلاله آلاله هاست فاطمه سوز و گداز ناله هاست فاطمه گنجینه ای از خاتم است فاطمه چشم و چراغ عالم است فاطمه روح علی جان علیست فاطمه هم عهد و پیمان علیست فاطمه تفسیر یاسین است و بس باغ هستی را گل آذین است و بس فاطمه سبزینه سبزینه هاست فاطمه آوای وای . هاست نی توان گفتن زنی مانند اوست قلب احمد از ازل پیوند اوست فاطمه از هر پلیدی عاری است فاطمه فرهنگی از بیداری است فاطمه یعنی زمین یعنی زمان فاطمه یعنی حدیث قدسیان فاطمه یعنی ثریا ...
214102

مدح خاتون م. (من کلام : اصغر الماسی اهری)

ایکی دنیاده بیزیم عزّتیمیز فاطمه دورشرف و تاج سرِ خلقتیمیز فاطمه دورایکی دنیاده بیزیم عزّتیمیز فاطمه دور شرف و تاج سرِ خلقتیمیز فاطمه دور دیلده کی اَزبریمیز عادَتیمیز فاطمه دور قمر وشمس کیمی طلعتیمیز فاطمه دور عشقیمیز هم سوزوموز ، صحبتیمیز فاطمه دور گوهر کلّ جهان خیر نسا فاطمه دور اٌسوه ی صدق وصفا حلم وحیا فاطمه دور اَلّری درده شفا باب رَجا فاطمه دور مادر . و مکان شمع کَسا فاطمه دور روز م.ده بیزیم رحمتیمیز فاطمه دور عصمت اللّهیدی عشق ازلی فاطمه دور درگهی باب کرم لم یزلی فاطمه دور کویده کی شمس و قمر نور جَلی فاطمه دور ایکی دنیاده فقط عش...
214104

میلاد حضرت زهرا (من کلام : سید ناصر ولائی)

شد موسم میلاد نور آمد شب جشن و سرور مطرب بزن آهنگ شور آمد به دنیا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه ای جان طاها فاطمهشد موسم میلاد نور آمد شب جشن و سرور مطرب بزن آهنگ شور آمد به دنیا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه ای جان طاها فاطمه ای مظهر ذکر و سجود ای علّت بود و نبود وی صاحب احسان و جود ای کفو مولا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه ای جان طاها فاطمه حور و ملک شد همدمت شد زنده عالم از دمت باشد مبارک مقدمت ای دخت طاها فاطمه یا فاطمه یا فاطمه ای جان طاها فاطمه جانلار سنه اولسون فدا ای...
366667

فاطمه،تمامیت حسین

فاطمه قدرت گامهای حسین است.جوهر فریاد حسین است.حسین،علی اکبر را به یادواره فاطمه به میدان می فرستد.در شهادت برادر،فاطمه است که در قامت حسین می شکند.حسین تبلور فاطمه در عاشوراست.انّی لا اری الموت الا....یادگار فاطمه است بر قلب حسین.حسین فاطمه محض است و فاطمه،حسین محض و حسین بی فاطمه.... خدا کند تو بیایی سید مهدی شجاعی
367860

یابن فاطمه

قلبم ش.ته شد به خدا یابن فاطمه امشب به دادِ بنده بیا یابن فاطمه بین قنوت یادِ من زار هم بیفت هستیم محتاج دعا یابن فاطمه دیگر هوایی تو و رویت نمی شویم از بس شدیم سر به هوا یابن فاطمه آ. گناه آمد و حال مرا گرفت رفت از کفم حال بکاء یابن فاطمه آقا بیا و عذر مرا هم قبول کن دل داده ام به غیر شما یابن فاطمه آقا اگر مرا ب.ی قول می دهم... خط می کشم به دور خطا یابن فاطمه غفلت مرا گرفت و به بی راهه ها کشاند آ. شدم بی سر و پا یابن فاطمه آقا به حق . ی سادات زینبت رحمی . به حال گدا یابن فاطمه کار زیارت همه جز من درست شد من ر
1857868

مرو فاطمه ، فاطمه جان مرو

شب و روز شهادت حضرت زهرا (س) زمینه شهید علی ، ای شهود علی مکن گریه ابر کبود علی مخوان قصه ی مرگ پروانه را که لرزد چو شمعی وجود علی مرو فاطمه ، فاطمه جان مرو ** امیدم از این زندگانی مرو تو عمری نداری ، جوانی مرو تو آن همسر با وفائی ، بمان تو آن مادر مهربانی مرو مرو فاطمه ، فاطمه جان مرو ** بسوزم چو شمعی ز سو سوی تو تو از من خجل ، من هم از روی تو طن که بسته به بازوی من غلافی که بش ته بازوی تو مرو فاطمه ، فاطمه جان مرو سبک
9573

شهادت حضرت فاطمه (س)

مقالات فاطمه (س) از ولادت تا هجرت مراسم خا.پاری حضرت فاطمه (س) فدک هبه است یا ارث وصیت حضرت فاطمه (س) فاطمه (س) به روایت معصوم جایگاه فاطمه زهرا علیهاالسلام در آیه مباهله غصب فدک خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) فدک کتابها الغاره علی بیت الوحی الحجه الغرا علی شهاده ا.هرا الهجوم علی بیت فاطمه اما الجدار رنج های فاطمه شخصیت شناسی حضرت فاطمه (س) دانشنامه حضرت فاطمه (س) نرم افزار نرم افزار سوژه سخن فاطم
1858449

احترام فاطمه

عزت برای شیعیان دراحترام فاطمه است/گنج سعادت درجهان مدیون نام فاطمه است/باش ایت محوری یک گوهری اندر زمین/الگوی خوب بندگی بنگر فاطمه است/گشته ف علی زهرای اطهردرجهان /این جان فشانی های او سنگ تمام فاطمه است/هرروزازبهرعلی ذکرسلام فاطمه است/مهدی ظهورش بهراو مرهم نهد برقلبها/اینک دفاع ازولی روح پیام فاطمه است/
1858554

احترام فاطمه

عزت برای شیعیان دراحترام فاطمه است/گنج سعادت درجهان مدیون نام فاطمه است/باش ایت محوری یک گوهری اندر زمین/الگوی خوب بندگی بنگر فاطمه است/گشته ف علی زهرای اطهردرجهان /این جان فشانی های او سنگ تمام فاطمه است/هرروزازبهرعلی ذکرسلام فاطمه است/مهدی ظهورش بهراو مرهم نهد برقلبها/اینک دفاع ازولی روح پیام فاطمه است/
1936205

فاطمیه

.◾می رود قصه ی ما سوی سر انجام آرام :◾خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ استدیدم فاطمه نیستخواستم بگویم که فاطمه دختر محمد استدیدم که فاطمه نیستخواستم بگویم فاطمه همسر علی استدیدم که فاطمه نیستخواستم بگویم که فاطمه مادر حسین استباز دیدم که فاطمه نیستنه این ها همه هست و این همه فاطمه نیست.فاطمه ، فاطمه است...__#فاطمه_فاطمه_است#کتاب_بخوانیم#کتاب_خوب_بخوانیم#بانوی_عالمین#فاطمیه#فاطمیه_۹۶#بی_بی_بی_حرم#ایستاده_ها#حامد_زمانی#سنگری_در_دیار_باران
1858453

ولای فاطمه

دل راتسلی میدهدمهدی برای فاطمه/با اشک غم فریاد رااندررثای فاطمه/مادر همیشه یاداو د شت دیوارودراست/شال عزا انداخته بهرعزای فاطمه/یاریگرحیدرشده مثل شقایق غرق خون/باگریه ازبهر علی گیردعطای فاطمه/الگوی کامل میشودزهرابرای یوسفش/ازحق بگیردحضرتش عشق وولای فاطمه/بعدازظهورمهدوی دنیاگلستان میشود/پرمیشود روی زمین ازآن صفای فاطمه/
2789655

فول آلبوم فاطمه مهلبان

فول آلبوم فاطمه مهلبان فول آلبوم کامل فاطمه مهلبان با کیفیت ۳۲۰ این بار برای کاربران عزیز آوا موزیک فول البوم کامل فاطمه مهلبان اماده قرار دادیم امیدواریم لذت ببرید فول آلبوم فاطمه مهلبان بصورت تکی و فایل زیپ کارهای بیشتر از : فاطمه مهلبان شماره ترک نام ترک لینک ۳۲۰ لینک ۱۲۸ ۱ فاطمه مهلبان طالب و زهره ۲ فاطمه مهلبان پیرمردی ۳ شکوه فاطمه مهلبان ۴ فاطمه مهلبان دل قرار ۵ فاطمه مهلبان مه نازنین یار ۶ چشم انتظاری از فاطمه مهلبان
1948480

فاطمه فاطمه است

خواستم بگویم که فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ است.دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر حسنین است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست. نه،این ها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است! 《فاطمه فاطمه است_ علی شریعتی》 پ ن۱: خوشی ز عمر ندیده، خدا نگهدارت سنوبری که خمیده، خدا نگهدارت قرار بعدی ما کربلا زمان غروب کنار راس بریده، خدا نگهدارت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) تسلیت پ ن ۲: ب یه شب خیلی خوب بود،ایام فاطمیه، هوای ب ...
414903

به بهانه سوره مبارکه قارعه....چکیده کتاب یقین...و ولادت .المؤمنین(ع)

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و .ها و بعلها و بنیها تا بوده همیشه با فاطمه ­ای همراه بوده­ ای...یک روز فاطمه دختر اسد تو را در بطن داشت تا ثابت شود باطن فاطمه، علی است و روزی که پیش دختر رسول بودی تا معلوم شود در پسِ علی فاطمه است و تا ابد که فاطمیت با توست که فاطمه حجت خدا بر حجج الهی است و علی .المؤمنین است. حجت­های الهی حجت دارند و مؤمنان حقیقی . دارند... فاطمه وجه الهی باور و عمل برای اهل بیت است و علی، . باورها و عمل­ های اهل بیت است.. که همگی وجه الهی دارند. فاطمه حجت علی است و علی . فاطمه است فاطمه مدح علی است و علی مدح فاطمه است...
314653

ع. نوشته اسم فاطمه برای پروفایل | استیکر و تصویر اسم فاطمه

ع. نوشته اسم فاطمه برای پروفایل | استیکر و تصویر اسم فاطمه پروفایل تلگرام واتس آپ لاینع. اسم فاطمه به انگلیسی، طراحی های نام فاطمه به فونت فارسی و خارجی،طراحی ع. اسم فاطمه زهرا،اسم گرافیکی عاشقانه زیبای فاطمه، اسم قلبی فاطمه،نام ترکیبی و قشنگ فاطمهax esm fateme مای پی. لاو اینبار با ع. نوشته اسم فاطمه شمارو سو.رایز کرده امیدواریم لذت ببرید. ع. ترکیبی و عاشقانه اسم فاطمه با اسم فاطمه در کنار هملوگوی اختصاصی اسم فاطمه برای پروفایلخطاطی تخصصی برای نام فاطمهاسم عاشقانه فاطمه داخل قلب قرمززیباترین و شیک ترین طرح ها از اسم فاطمه و برای فاطمهع. نوشته هایی از
1861166

احترام فاطمه

عزت برای شیعیان دراحترام فاطمه است/گنج سعادت درجهان مدیون نام فاطمه است/باش ایت محوری یک گوهری اندر زمین/الگوی خوب بندگی بنگر فاطمه است/گشته ف علی زهرای اطهردرجهان /این جان فشانی های او سنگ تمام فاطمه است//بهرولایت دائما ذکر توسل می کندهرروزازبهرعلی ذکرسلام فاطمه است/مهدی ظهورش بهراو مرهم نهد برقلبها/اینک دفاع ازولی روح پیام فاطمه است/
1981555

محوریت حضرت فاطمه

در حدیث اء معروف، وقتی جبرئیل امین میپرسد: چه انی زیر اء هستند؟خداوند می فرماید:فاطمه، پدر فاطمه، همسر فاطمه و فرزندان فاطمه. به قلم: علی اکبر مهدی پور
367864

غصه دار فاطمه است

آسمان ماتم گرفته ، غصه دار فاطمه است ...در عزای فاطمیه بی قرار فاطمه است این دهه صاحب زمان صاحب عزای مادر است صاحب این غصه ها خود سفره دار فاطمه است بین مجلس ناله ی " ای وای مادر می رسد" مجلس ما دست شخصی از تبار فاطمه است مادریِ فاطمه خیلی به دردم می خورد نوکرش روز قیامت هم جوار فاطمه است مصطفی با بوسه بر او می رود سمت خدا راه معراجی شدن در اختیار فاطمه است تک تک گریه کنان را سمت کوثر می برد دست گیری . از بی چاره ، کار فاطمه است در مدینه چادرش را پرچم . کرد دادن درس بصیرت را.ار فاطمه است در تمام عصر ها باید ولایت را شناخت پس ولایی . ما شا.ار فاطم...
136989

تصویر پس زمینه کامپیوتر ویژه ایام فاطمیه

فاطمه مادر همه ماست. فاطمه دلیل خلقت ماست. فاطمه سرمنزل ماست. فاطمه، فاطمه، فاطمه...برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی بر روی آنها کلیک کنید. ادامه مطلب
153515

تصویر پس زمینه کامپیوتر ویژه ایام فاطمیه

فاطمه مادر همه ماست. فاطمه دلیل خلقت ماست. فاطمه سرمنزل ماست. فاطمه، فاطمه، فاطمه... برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی بر روی آنها کلیک کنید. ادامه مطلب
557156

مثل فاطمه با شعور باشید:)

فاطمه خیلی خوبه خیلی عشقه خیلی ماهه فاطمه ک.دش متفاوت بود فاطمه امروز به من تبریک گفت فاطمه . نداد حرص نزد فاطمه دختر خوبیه مثل فاطمه باشید :) *تبریک میگم به همه ی مایی که موندنشو میخواستیم
176310

اشعار میلاد حضرت فاطمه (س) - 2

اشعار میلاد حضرت فاطمه زهر. الله علیها - 2 ******************** خـلـقـت کـائـنـات شــد، بـهـر وجــود فاطمه زنـده هـمـه جـهان شد از، یمن ورود فاطمه پـیـش حـریـم حرمـتش، خیـل ملک کشید صف از سـر شـوق جـمـلگی، مـحو سجـود فاطمه رونق دین مـصطفی(ص)،هست به چشم اهل دل هـم ز قـیـام فاطمه،هـم ز قـعــود فاطمه از پس رحلت نبی(ص)، . نزده ست در جهان غـیر امـیـرمـؤمـنان(ع)،گـام به سـوی فاطمه هـمـچو خـسی در آتـشش، قهـر خدا کشد همی هر که کـند تـجـاوز از، حـق و حـدود فاطمه بهررضای مصطفی(ص)،از ره مهر روز و شب نام عـلی مـرتـضـی(ع)، گـشـت سـرود فاطمه در همه طو
2620774

مداحی مجید بنی فاطمه گلچین مداحی محرم 97 بنی فاطمه

مداحی مجید بنی فاطمه گلچین مداحی محرم 97 بنی فاطمه مداحی مجید بنی فاطمه گلچین مداحی محرم 97 مداحی بنی فاطمه گلچین مداحی محرم 97 بنی فاطمه مداحی مجید بنی فاطمه گلچین مداحی محرم 97 بنی فاطمه تقریباً ۶۵ نتیجه مداحی مجید بنی فاطمه | گلچین مداحی محرم 97 سید مجید ... ... harfetaze.com › مذهبی › مداحی ۵ روز پیش - در ادامه مطلب برنامه هیات دهه اول محرم 97 سید مجید بنی فاطمه را به همراه گلچینی از بهترین مداحی های مجید بنی فاطمه قرار داده ایم. سید مجید بنی فاطمه محرم 97 سیاه پوشان | سایت مسلمان | ... https://mosalman.net › صوت محرم 97 › بنی فاطمه 97 ۵ روز پیش - سید مجید بنی فاطم ...
2438638

فاطمه آینه فاطمه

#پوستر | فاطمه آینه فاطمه صحن تو غرق بوی گل یاس می شود اینجا حضور فاطمه احساس می شود ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر مبارک!
188651

تصاویر پس زمینه ویژه ایام فاطمیه

فاطمه مادر همه ماست. فاطمه دلیل خلقت ماست. فاطمه سرمنزل ماست. فاطمه، فاطمه، فاطمه... برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی بر روی آنها کلیک کنید. ادامه مطلب
10352

نای خوبان دو عالم از نوای فاطمه است

نای خوبان دو عالم از نوای فاطمه است خلقت جن و بشر اصلا برای فاطمه است مدح او از ما نیاید حق سروده وصف او خط به خط آیات قران در ثنای فاطمه است افتخار مصطفی شد بوسه بر دستان او این نشان از شوکت و قدر و بهای فاطمه است هر چه نعمت گشت نازل از سما سوی زمین از عنایات علی و از عطای فاطمه است ما اگر م.م در خیل محبان علی لطف زهرا هست و تاثیر دعای فاطمه است نام ما را جزو خدامش اگر حک کرده اند این هم از الطاف مخفی خدای فاطمه است نسل در نسلیم سائل بر در میخانه اش چشم ما بر دست های با سخای فاطمه است همت ما در جهان جلب رضای مادر است چون رضای حضرت حق در رضای فا
2014276

اشعار ولادت حضرت فاطمه (س) -مظهر خیر النسا تا روز م فاطمه ست

مظهر خیرالنسا تا روز م فاطمه ست آسیه، مریم، خدیجه خوب و بهتر فاطمه ست فاطمه حتی طهارت را طهارت می دهد آب با اینکه مطهر هست اطهر فاطمه ست او تجلی می کند گهگاه در احساس ها مهربانیِ میان طفل و مادر فاطمه ست چهارده معصوم در میان مردم اند در میان چهارده معصوم فاطمه ست هر کجا که رفت پیغمبر به زهرا بازگشت این به آن معنی است که اصل پیمبر فاطمه ست اولین و آ ین هم شأن زهرا مرتضی ست اولین و آ ین هم شأن حیدر فاطمه ست باید از دست علی از فاطمه روزی گرفت ساقی کوثر علی و حوض کوثر فاطمه ست قبل خلقِ خلق بوده خلقت نورانی اش جلوه کرده در جهان با صورت انسانی اش افتخار ...
452801

بیوگرافی فاطمه هاشمی بازیگر مهمان امشب دورهمی+تصاویر خانواده و همسرش

بیوگرافی فاطمه هاشمی بازیگر مهمان امشب دورهمی+تصاویر خانواده و همسرش, علت ازدواج ن. فاطمه هاشمی,فاطمه هاشمی قبل عمل زیبایی بینی ,فاطمه هاشمی بازیگر اینستاگرام,فاطمه هاشمی ویکی پدیا,فاطمه هاشمی در سریال های مهران مدیری,سن فاطمه هاشمی,فاطمه هاشمی اهل کجاست,مدل مانتو فاطمه هاشمی در دورهمی,فاطمه هاشمی متولد چه ماهی است,شوهر فاطمه هاشمی,فاطمه هاشمی ازدواج,فاطمه هاشمی, بیوگرافی فاطمه هاشمی بازیگر زمینه فعالیت : بازیگرملیت : ایرانیتولد :۱۳۴۷بندر انزلیمدرک تحصیلی : فارغ .حصیل ادبیات نمایشی از فرهنگسرای نیاوران فاطمه هاشمی متولد ۱۳۴۷ بندر ا...
1493376

بویِ یاس

بویِ خوبِ یاس می آید، ز کوی فاطمه(س) کوچه خوشبو شد خدایا! از چه؟ بوی فاطمه(س) بِضعه آل رسول(ص) است، آنکه می آید ز راه روسفید عالَمیم از، مِهر روی فاطمه(س) لُطف می بارد به یُمنِ مَقدمش، از آسمان؛ تازه شد عالَم، قسم بر تار موی فاطمه(س) تشنه ات هستیم بانو! مرحمت کن، تُحفه ای! خوش بُوَد نوشیدنِ کوثر، ز شویِ فاطمه(س) غیرت مردانه ات می گیرد این دل را، چه سخت مست باشد، هر که گردد مستِ خویِ فاطمه(س) بر مَشامم می رسد، هردَم ز گُل ها بَهره ای؛ چون که بوی یاس می آید، ز کوی فاطمه(س)
1493377

بویِ یاس

بویِ خوبِ یاس می آید، ز کوی فاطمه(س) کوچه خوشبو شد خدایا! از چه؟ بوی فاطمه(س) بِضعه آل رسول(ص) است، آنکه می آید ز راه روسفید عالَمیم از، مِهر روی فاطمه(س) لُطف می بارد به یُمنِ مَقدمش، از آسمان؛ تازه شد عالَم، قسم بر تار موی فاطمه(س) تشنه ات هستیم بانو! مرحمت کن، تُحفه ای! خوش بُوَد نوشیدنِ کوثر، ز شویِ فاطمه(س) غیرت مردانه ات می گیرد این دل را، چه سخت مست باشد، هر که گردد مستِ خویِ فاطمه(س) بر مَشامم می رسد، هردَم ز گُل ها بَهره ای؛ چون که بوی یاس می آید، ز کوی فاطمه(س)
8896

فاطمه ، فاطمه است...

از شخصیت فاطمه سخن گفتن بسیار دشوار است. فاطمه ، یک "زن" بود، آنچنان که . میخواهد که زن باشد . مظهر یک " دختر " ، در برابر پدرش . مظهر یک " همسر " ، در برابر شویش . مظهر یک " مادر" ، در برابر فرزندانش . مظهر یک زن مبارز و مسئول " ، در برابر زمانش و سرنوشت جامعه اش . در میان همه جلوه های خیره کننده ی روح بزرگ فاطمه ، آنچه بیش از همه برای من شگفت انگیز است این است که فاطمه همسفر و همگام و هم پرواز روح عظیم علی است. گزیده ای از کتاب فاطمه ، فاطمه است ... (. شریعتی )
43531

ماجرای توهین فاطمه هاشمی به . . و . انقلاب

ماجرای تهمت فاطمه هاشمی به . . و . انقلاب . توهین و تهمت فاطمه هاشمی به . . و . انقلابتوهین فاطمه هاشمی به .,تهمت فاطمه هاشمی به .,فاطمه هاشمی,توهین فاطمه هاشمی,تهمت فاطمه هاشمی,توهین فاطمه هاشمی به .,.. توهین و تهمت فاطمه هاشمی به . . و . انقلابتوهین فاطمه هاشمیتوهین وقیحانه فاطمه هاشمی به . . و . انقلاب که فاطمه هاشمی در . آزاد تهران جنوب با تهمت زدن درباره زندگی ساده . و خانه ایشان صحبت می کند. منابع خبر درج شده و درصورت درخواست ساماندهی ارشاد این مطلب حذف خواهد شد[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
86554

دشت شقایق

دیگر امشب به مدینه، خبر از فاطمه نیستجز حریق حرَمی، در نظر از فاطمه نیستشهرِ در خواب فرو رفته، ز خود می پرسد:مگر این گریۀ بیدارگر از فاطمه نیست؟آ. ای مرغ شباهنگ، در این خلوت رازمگر این نالۀ شب تا سحر، از فاطمه نیست؟این همه عطر دل انگیز مناجات و دعااز کدامین گل سرخ است؟ اگر از فاطمه نیستبه همان . که شد دشت شقایق، سوگند«زیر این چرخ، علی دوست تر از فاطمه نیست»...مزنید آتش بیداد به گل خانۀ وحیمگر این زمزمۀ پشت در، از فاطمه نیست؟#محمدجواد_غفورزاده
122612

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

یادمان باشد ولــایــــــــت یادگار فاطمه است هر که مولایش علی شد از تبار فاطمه است یادمان باشد ف.ّ علی مرتضی بازوی بش.ته و چشمان زار فاطمه است یادمان باشد که آثار حمایت از علی روی چشمان کبود و اشک بار فاطمه است یادمان باشد که سیلی زد عدو بر روی او بیت الاحزان شاهد چشمان تار فاطمه است یادمان باشد که پیغمبر سفارش کرده بود در میان عرش حتی بی قرار فاطمه است آن که سیلی زد بر او گوش فلک را . کرد هستی از روز ازل دور مدار فاطمه است جمله ی لولاک را در وصف او فرموده اند چرخش چرخ فلک از اعتبار فاطمه است مانده ام در مدح او زیر...
1473327

منتظران

بسـمِ الربّ ا َهـــــراء ▫️خواستم بگویم،که فاطمه دختر محمد است. دیدم که فاطمه نیست. ▫️خواستم بگویم،که فاطمه همسرعلی است. دیدم که فاطمه نیست. ▫️خواستم بگویم،که فاطمه مادرحسین است. دیدم که فاطمه نیست. ▫️خواستم بگویم،که فاطمه مادرزینب است. باز دیدم که فاطمه نیست. نه، این ها همه هست و این همه فاطمه نیست. ▪️«فاطمه، فاطمه است» علی شریعتی __________________ ما مٌنتظِر مٌنتقِم فاطمه.س. هَستیموبلاگ رسمی سید علیرضا عاملalirezaamel.blog.irکانال رسمی تلگرامhttp://telegram.me/joinchat/b4gvejvavvxabjm6gefpxaکانال منتظران مهدی {عج} در تلگرامhttps://telegram.me/joinchat/b4gvejwh8padsvwfpeyvug
14619

فاطمه چگونه فاطمه شد؟

گرامیداشت مقام دخت رسول الله(ص) در شب و روز شهادتش را نباید تنها به عزاداری خلاصه کنیم، فاطمه الگویی بود که باید به راه و شیوه رفتارش گرامی داشته شود. فاطمه(س) . تن رسول الله بود، نه صرفاً از آن جهت که دختر . خدا(ص) است. فاطمه فاطمه بود به آنچه از وی باقی ماند. فاطمه فاطمه است به آنچه دیگران از زندگی اش درس می گیرند. فاطمه فاطمه می ماند به آنچه پس از صدها سال از وجودش باقی مانده و گوهری است گران بها برای .ن مسلمان. شاید زیباترین تفسیر از صفات و ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) را بتوان در بیانات . معظم انقلاب جستجو کرد که بخش هایی از آن در پی می آید. ...
181433

بانوی بزرگوار عالم فاطمه (س)

خواستم بگویم، فاطمه دختر خدیجهٔ بزرگ است، دیدم فاطمه نیست. خواستم بگویم، که فاطمه دختر محمد است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم، که فاطمه همسر علی است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم، که فاطمه مادر حسین است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم، که فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست. نه، این ها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه، فاطمه است... ◾️#تسلیت_به_مناسبت_ایام_فاطمیه #علی_شریعتی
1955607

#حضرت_فاطمه_زهرا_سلام_الله_علیها

#غزل این صفای هامان از صفای فاطمه استهر چه داریم و نداریم از عطای فاطمه استچادر خاکی او بر قلب ما هم نور دادباز هم در جان ما حال و هوای فاطمه استباز هم این سفره های هئیتی رونق گرفترونق این روضه ها از اعتنای فاطمه استباز هم مهدی ما شال عزا انداختهباز دلخون از غم و سوزِ عزای فاطمه استبوی زهرا را گرفته باز شهر مصطفیکوچه های شهر مست ربنای فاطمه استآبرومان رفته اما بازهم ما را یدآنچه آورده است ما را هم، وفای فاطمه استحاجت یک ساله می خواهیم این شب ها از اودستِ رحمت، بازوی مشکل گشای فاطمه استمریم و آسیه و حوا و آدم جای خودخوب می دانیم ما، عالم گدای فاطمه استم ...
406871

بانوی برتر

سلام ای فاطمه بانوی برتر/سلام ای فاطمه مصداق کوثر/خدا را بندگی کردی همیشه/ سلام ای فاطمه دخت پیمبر/علی را همسر و حامی دینی/سلام ای فاطمه محبوب حیدر/حسین ومجتبی نور دوعینت/سلام ای فاطمه الگوی مادر/شدی حجت برای هر.ی/ سلام ای فاطمه آن عشق ./بیاید مهدیت یک روز با شور/سلام ای فاطمه خورشید و اختر/
68207

بانوی برتر

سلام ای فاطمه بانوی برتر/سلام ای فاطمه مصداق کوثر/خدا را بندگی کردی همیشه/ سلام ای فاطمه دخت پیمبر/علی را همسر و حامی دینی/سلام ای فاطمه محبوب حیدر/حسین ومجتبی نور دوعینت/سلام ای فاطمه الگوی مادر/شدی حجت برای هر.ی/ سلام ای فاطمه آن عشق ./بیاید مهدیت یک روز با شور/سلام ای فاطمه خورشید و اختر/
2071678

«فاطمه(س)»:(1)

تاریخ از رفتار محمد(ص) با دختر کوچکش«فاطمه» در شگفت است و از نوع سخن گفتنش با او و ستایشهای غیر عادی اش از او. خانهء فاطمه و خانهء محمد(ص) کنار هم است.«فاطمه» تنها ی است که با همسرش علی(ع) در مسجد با او هم خانه اند.این دو خانه را،یک خلوت دو متری از هم جدا می کند؛و دو پنجره رو به روی هم،خانهء محمد و فاطمه را به هم باز می کند.هر صبح،پدر دریچه را می گشاید و به دختر کوچکش سلام می دهد. هرگاه به سفر می رود،درِ خانهء فاطمه را می زند و از او خداحافظی می کند.فاطمه،آ ین ی است که از او وداع می کند.و هر گاه از سفر باز می گردد،فاطمه اولین ی است که به سراغش می ر? ...
2841157

رباعی منتخب حضرت زهرا(1)

فاطمه کفو علی مرآت حق فاطمه خود آیتی از ذات حق فاطمه دردانه ای ختم رسل فاطمه خود مبدا اثبات حق
363185

.یده او مرا برای خویش ...

گریان روضه ایم و عزادار فاطمه(س) عمری اسیر کوچه و بازار فاطمه(س) جبران لطف مادریش را کجا توان تا بی نهایتیم بد.ار فاطمه(س) روز ازل .یده مرا او برای خویش اکنون اگرشدیم .یدار فاطمه(س) او یک تنه حریف تمام . شد جانم فدای آن همه پیکار فاطمه(س) تا روز . شامل نفرین ما شود هر. بنا نهاده به آزار فاطمه(س) هر. اسیر مشغله ای گشته است و ما شاعر شدیم شاعر دربار فاطمه(س) یاسرمسافر
204616

پاو.وینت تحقیق درباره زندگانی حضرت فاطمه(س)

اختصاصی از فایل هلپ پاو.وینت تحقیق درباره زندگانی حضرت فاطمه(س) . با . و پر سرعت . زندگانی حضرت فاطمه(س) 41اسلایدفهرستقبل از تولد- ولادت- اسماء فاطمه - دوران کودکی- عروسی فاطمه- فاطمه در خانه علی- فضایل حضرت فاطمه- فاطمه بعد از مرگ پدر- فاطمه در آستانه مرگ شخصیتی که امروزدرموردش صحبت میکنیم حضرت فاطمه(س) است. درابتدا باید بگویم که او .ی است که: -خدایش ثنا میگویدوبه رضای اوراضی وازغضب وی خشمناک - رسول خدا از عظمت مقامش سخن می راند - . مومنان به دیده تعظیم و بزرگ داشت به وی می نگرد - ائمه به نظر تقدیس و احترام پاسش می ...
2071709

«فاطمه(س)»:(1)

تاریخ از رفتار محمد(ص) با دختر کوچکش«فاطمه» در شگفت است و از نوع سخن گفتنش با او و ستایشهای غیر عادی اش از او.خانهء فاطمه و خانهء محمد(ص) کنار هم است.«فاطمه» تنها ی است که با همسرش علی(ع) در مسجد با او هم خانه اند.این دو خانه را،یک خلوت دو متری از هم جدا می کند؛و دو پنجره رو به روی هم،خانهء محمد و فاطمه را به هم باز می کند.هر صبح،پدر دریچه را می گشاید و به دختر کوچکش سلام می دهد.هرگاه به سفر می رود،درِ خانهء فاطمه را می زند و از او خداحافظی می کند.فاطمه،آ ین ی است که از او وداع می کند.و هر گاه از سفر باز می گردد،فاطمه اولین ی است که به سراغش می رود.درِ خانهء ف? ...
19055

فاطمه چگونه فاطمه شد؟

گرامیداشت مقام دخت رسول الله(ص) در شب و روز شهادتش را نباید تنها به عزاداری خلاصه کنیم، فاطمه الگویی بود که باید به راه و شیوه رفتارش گرامی داشته شود. به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه(س) . تن رسول الله بود، نه صرفاً از آن جهت که دختر . خدا(ص) است. فاطمه فاطمه بود به آنچه از وی باقی ماند. فاطمه فاطمه است به آنچه دیگران از زندگی اش درس می گیرند. فاطمه فاطمه می ماند به آنچه پس از صدها سال از وجودش باقی مانده و گوهری است گران بها برای .ن مسلمان. شاید زیباترین تفسیر از صفات و ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) را بتوان در بیانات . معظم انقلاب جست...
1941789

خانۀ فاطمه؛ عشق و فقر

سلسله مباحث لیف روحقسمت 210 پس؛ فاطمه ودیعۀ محمد نزد علی استاکنون فاطمه به خانۀ علی آمده استخانه ای که تنها اثاثیه و زینتشعشق است و فقر.(ص 147)یادداشتهای دامنه از«فاطمه، فاطمه است» علی شریعتیبه مناسبت فاطمیه؛ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها
1860937

۳۹.یاس کبود

عاقبت کار خودش را کرد این در فاطمهعاقبت دیدی که محسن گشت پ ر فاطمه تو امانت پیش من بودی و حالا همسرتمی کِشد هر دم خج از پیمبر فاطمه زخم های پیکرت دارد علی را می کُشدلاله می کاری ز خون در بین بستر فاطمه اشک طفلان را در آوردی مکش اینگونه آهجان من گریه مکن خاتون م فاطمه لب گشا حرفی بزن تا من نیفتادم ز پا“یا علی” بر گو بگیرم جان دیگر فاطمه قصد رفتن کرده ای بانو مگر که اینچنین ؟ خانه داری میکنی این روز آ فاطمه چند روزی میشود گلهای تو پژمرده اندزینب از داغت ببین گشته چه لاغر فاطمه من که عمری خم به ابرویم نیاوردم ببینداغ تو کرده چه ها با مرد خیبر فاطمه آ ...
1203935

پویا و مترقّی (قسمت هشتم):

«فاطمه(س)»:تاریخ از رفتار محمد(ص) با دختر کوچکش«فاطمه» در شگفت است و از نوع سخن گفتنش با او و ستایشهای غیر عادی اش از او.خانهء فاطمه و خانهء محمد(ص) کنار هم است.«فاطمه» تنها ی است که با همسرش علی(ع) در مسجد با او هم خانه اند.این دو خانه را،یک خلوت دو متری از هم جدا می کند؛و دو پنجره رو به روی هم،خانهء محمد و فاطمه را به هم باز می کند.هر صبح،پدر دریچه را می گشاید و به دختر کوچکش سلام می دهد.هرگاه به سفر می رود،درِ خانهء فاطمه را می زند و از او خداحافظی می کند.فاطمه،آ ین ی است که از او وداع می کند.و هر گاه از سفر باز می گردد،فاطمه اولین ی است که به سراغش می رود.در ...
9131

فاطمه، فاطمه است.

فاطمه، فاطمه است. خواستم بگویم، فاطمه دختر خدیجهٔ بزرگ است، دیدم فاطمه نیست. خواستم بگویم، که فاطمه دختر محمد(ص) است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم، که فاطمه همسر علی(ع) است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم، که فاطمه مادر حسنین است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم، که فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست. نه، این ها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه، فاطمه است. . علی شریعتی
17421

فاطمه چگونه فاطمه شد؟

گرامیداشت مقام دخت رسول الله(ص) در شب و روز شهادتش را نباید تنها به عزاداری خلاصه کنیم، فاطمه الگویی بود که باید به راه و شیوه رفتارش گرامی داشته شود. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه(س) . تن رسول الله بود، نه صرفاً از آن جهت که دختر . خدا(ص) است. فاطمه فاطمه بود به آنچه از وی باقی ماند. فاطمه فاطمه است به آنچه دیگران از زندگی اش درس می گیرند. فاطمه فاطمه می ماند به آنچه پس از صدها سال از وجودش باقی مانده و گوهری است گران بها برای .ن مسلمان. شاید زیباترین تفسیر از صفات و ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) را بتوان در بیانات . معظم انقلاب جس...
2753845

لیست دانشجویان

۱. مرضیه اسدالهی ۲. فاطمه افکاری ۳. حمیدرضا ایجادی ۴. فاطمه پشم فروش ۵. سیده فاطمه حسینی [۳۲۱۰] ۶. فاطمه سادات حسینی [۳۱۵۱] ۷. فاطمه سادات حسینی [۳۱۵۲] ۸. زهره حقیقی ۹. محمد خادمی ۱۰. رضا خسروی ۱۱. نگار خلفائیان ۱۲. مریم روزبه ۱۳. میلاد زارع ۱۴. فاطمه شریف ۱۵. یسری شیخ ۱۶. فاطمه عسگ ور ۱۷. منیره عسگریان ۱۸. فاطمه علی حسنی ۱۹. سارا غلامی نژاد ۲۰. فاطمه کرمی ۲۱. فاطمه کیخسروی ۲۲. آنیتا متوکل خسروشاهی ۲۳. علیرضا محمدی ۲۴. زهره مصداقی ۲۵. یاسمن مؤذنی ۲۶. الهه سادات میر ۲۷. زهرا سادات میراحسنی ۲۸. سید مهرداد میری ۲۹. سحر ولی زاده ۳۰. زهرا یاری گل
2592859

و عبادت فاطمه زهرا سلام الله علیها

و عبادت فاطمه زهرا سلام الله علیها نام نویسنده : عباس عزیزى مقدمه فصل اول : جلوه هاى عبادت فصل دوم : و خانواده فصل سوم : خوف فاطمه زهرا علیهاالسلام از خداوند فصل چهارم : شب فاطمه زهرا علیهاالسلام فصل پنجم : انس فاطمه زهرا علیهاالسلام با قرآن فصل ششم : هاى فاطمه زهرا علیهاالسلام فصل هفتم : تسبیحات فاطمه زهرا علیهاالسلام فصل هشتم : توسل به فاطمه زهرا علیهاالسلام فصل نهم : سخنان فاطمه زهرا علیهاالسلام فصل دهم : دعاى فاطمه زهرا علیهاالسلام مقام معنوى فاطمه زهرا علیهاالسلام در کلام خمینى قدس سره مقام معنوى فاطمه زهرا عل ...
46412

دلم بیقراره قرار علی

یا سَتّارَ الْعُیوب #زمینه #زبان_حال #.المومنین #حضرت_زهرا #دلم_بیقراره_قرار_علی دلم بیقراره قرار علی کجا داری میری بهار علی بمون فاطمه جان کنار علی بدون تو حیدر میمیره نگاهی . تو حال و روزمو تا چشم به در سوخته میدوزمو داغم تازه میشه که میسوزمو آتیش دلم گر میگیره .::مرو فاطمه فاطمه فاطمه::. .::مرو فاطمه فاطمه جان::. داری راه میری دست به پهلو نگیر دعا واسه مرگت تو بانو نگیر بیا جون محسن ازم رو نگیر میدونی علی خوب میدونه میدونم که تو کوچه پر محن اومد چه بلایی سر یاس من میدونم ش.ته غرور حسن که اشک از دو چشمش روونه .::مرو فاطمه فاطمه فاطمه::. .::م
3390

شهادت حضرت فاطمه (س)

مقالات فاطمه (س) از ولادت تا هجرت لحظه به لحظه در مراسم خا.پاری حضرت فاطمه (س) فدک هبه است یا ارث وصیت حضرت فاطمه (س) فاطمه (س) به روایت معصوم جایگاه فاطمه زهرا علیهاالسلام در آیه مباهله غصب فدک خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) فدک فدک کتابها نرم افزار
214106

میلاد فاطمه اطهر(من کلام : رامین محمدزاده)

جشن میـلادون مبارک - فاطمه جان فاطمه جان اوزی زیبا آدی گویچک - فاطمه جان فاطمه جان سن حبیب لـم یـزل سن یو مثالـون بی مثـل سن مین زلیخا بیر سن اولماز سن گـوزلردن .لسن « فاطمه جان »جشن میـلادون مبارک - فاطمه جان فاطمه جان اوزی زیبا آدی گویچک - فاطمه جان فاطمه جان سن حبیب لـم یـزل سن یو مثالـون بی مثـل سن مین زلیخا بیر سن اولماز سن گـوزلردن .لسن « فاطمه جان » معدن ایمان و عفت منبع جود و ادب سن * یئرده زهرایه مُلقب گویده منصوره لقب سن گلمیوب گلمز جهانه سن کیمین بیر نازدانه * یوخ نظیرون چون عزیز احمد والا نسب سن دردلـره چـاره یولـون آش عرش حقد
2174316

از باورهای فاطمه

اوایل رابطه بود و من و فاطمه داشتیم با هم چت میکردیم که فاطمه داستان عشق یکی از دوستای نزدیکش رو برام تعریف کرد. فاطمه میگفت دوستش عاشق یه پسر شده و اون پسر اما به عشق دوستش بی محلی میکنه و خلاصه عاشق دل سوختست. بعد از اتمام داستان عشق دوسته فاطمه از تعجب خودم به فاطمه گفتم و بهش گفتم: مگه دخترام اول عاشق میشن؟ (همیشه فکر می عشق اول از پسر شروع میشه! حداقل اطراف من اینطور بود) فاطمه جواب داد: همین! من خودم هم تعجب کرده بودم! چند روز بعد فاطمه ازم پرسید: تو چرا منو دوس داری؟! و من گفتم: نمیدونم. من چون نمیتونستم حرفم رو اون طوری که قابل فهم باشه به فاطمه ...

فاطمه